Installatie Document

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie Document"

Transcriptie

1 Installatie Document Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A , by MKG Nederland B.V. No parts of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means, without written permission from the Publisher.

2 Inhoudsopgave 1. Installatie MKG MKG server installatie MKG cliënt installatie Upgrade naar OpenEdge 10.2B MKG Updates Hoe te handelen met de beschikbare update Niet installeren van de update Versie update installatie Patch Installatie

3 Installatiedocument MKG Voorwoord Dit handboek is bedoeld om inzicht en overzicht te verkrijgen in de installatiewijze van de MKG software. We wensen veel plezier bij het lezen van dit handboek en hopen dat het helpt om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden bij het installeren van de software. Wellicht ten overvloede willen we wijzen op het bestaan van verschillende cursussen. Naast de MKG ERP basistraining worden er verschillende vervolgtrainingen door MKG verzorgd. De basiskennis, opgedaan tijdens de basistraining, is nodig bij de vervolgtrainingen en voor het doornemen van de MKG handleidingen. Handleidingen worden meegeleverd met onze software, en zijn te vinden via het menu-item 'Help' of onder de <F1> toets. Voor vervolgtrainingen kunt u zich via onze website aanmelden (www.mkg.nl). Weergaven die u kunt aantreffen in dit boek: Een verwijzing. Bijvoorbeeld: hoofdstuk 2 Een te volgen menupad: MKG -> Help -> Handleidingen Belangrijke trefwoorden/menukeuzes/etc.: Betalingscondities Aanduiding van een toets of toetsencombinatie: <F9> of <Ctrl+C> Voorbeeldweergave van opmerkingen (tips en belangrijke aanwijzingen) Tip: Om de lezer te attenderen op een handigheidje. Let op! Om de lezer te attenderen op o.a. belangrijke instellingen. De in de handleiding gebruikte Schermafbeeldingen kunnen afwijken van een specifieke bedrijfssituatie. Oorzaak hiervan is dat de getoonde informatie mede afhankelijk is van de inrichting en gekozen stijl van uw Microsoft Windows platform en of uw gebruikersprofiel. Daarnaast kan het zijn dat schermen of schermdelen verborgen blijven, doordat een gebruiker beperkte toegang en rechten kan hebben. Handboeken worden per versie onderhouden en bijgewerkt. 3

4 1. Installatie MKG Deze handleiding helpt u bij het installeren en inzichtelijk krijgen van de gebruikte techniek en de daarvoor bestemde systeemeisen. 1. MKG server installatie 2. MKG werkstation installatie Let op! Binnen Windows OS (operating systems) zijn software installaties uitsluitend mogelijk, indien er voldoende rechten zijn toegekend aan de uitvoerende gebruiker. Of dit zo is ligt vast op uw gebruikersprofiel. Wij van MKG adviseren, om complicaties te voorkomen, om altijd ingelogd als Administrator installaties en updates uit te voeren. Dit geldt ook voor het bijwerken van de MKG werkstations en urenpc s. Zie voor aanvullende informatie bijlage Windows 7 / Vista Cliënt in deze handleiding. Tip: Neem voor ondersteuning of advies over onderstaande onderwerpen contact op met de helpdesk van MKG. Telefonisch tijdens kantooruren bereikbaar onder: (074) of 1.1. MKG server installatie De installatie van MKG server zal te allen tijde uitgevoerd worden door één van onze technische consultants in samenspraak met uw systeem/netwerkbeheerder. Wanneer MKG server installeren? MKG server kan om de volgende redenen geïnstalleerd worden: Vervanging of herinrichting van uw MKG server Upgrade naar OpenEdge 10.2B database engine, volg hoofdstuk 1.3. De basis voor een server installatie bestaat uit het engine onderdeel. MKG programmeert haar software in de Progress taal en maakt daarbij ook gebruik van een Progress database techniek. Na de installatie van het engine onderdeel zal de laatste MKG server versie geïnstalleerd worden. Tip: Progress Software is wereldwijd leverancier van softwaretechnologie. De MKG software wordt ontwikkeld in de Progress ontwikkelomgeving en naar de klant meegeleverd inclusief de Progress database. 4

5 Installatiedocument MKG Bent u voornemens om MKG server om welke reden ook te (her)installeren neemt u dan contact met ons op voor een afspraak. Voorafgaand aan de installatie zal een zogenaamde hardware check plaatsvinden. Tijdens deze check wordt de MKG server gecontroleerd op een aantal inrichtingszaken en de door ons gestelde voorschriften. Voor de actuele systeemeisen verwijzen wij u graag naar de volgende link: Het doel van deze voorschriften is om bij de klant een zo stabiel mogelijke omgeving te realiseren. Dit advies is mede gebaseerd op adviezen van Progress Software en Microsoft. Tip: Mochten er naar aanleiding onze voorschriften vragen ontstaan of de behoefte aanwezig is voor advies bij bijvoorbeeld een vervanging of herinrichting neemt u dan contact op met de helpdesk van MKG. Telefonisch tijdens kantooruren bereikbaar onder: (074) of 5

6 1.2. MKG cliënt installatie De installatie van MKG cliënt kan pas worden uitgevoerd worden na een succesvolle MKG server installatie. Wanneer MKG cliënt installeren? MKG cliënt kan om de volgende redenen geïnstalleerd worden.: Vervanging of herinrichting van Pc/werkplek. Bij problemen op een Pc/werkplek. De basis voor een cliënt installatie bestaat uit de MKG onderdelen en instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met de MKG database. Het uitvoeren van een cliënt installatie kan eenvoudig zelf worden verricht, hiervoor heeft de gebruiker wel administrator rechten nodig. De installatie kan gestart worden door de volgende stappen te volgen Ga naar Deze Computer > M:\ schijf > Open de map MKG > Open vervolgens de map Set-up > Voer het Setup.exe bestand uit. Kies desgewenst voor urenregistratie of shopfloor. Let op! De M:\ schijf is verwijzing naar de MKG installatielocatie op uw server. Indien uw Pc/werkplek niet over een M:\ schijf beschikt is een installatie van de MKG cliënt niet mogelijk. Ook voor de toekomstige werking van de cliënt software is een permanente verbinding met de M:\ schijf noodzakelijk. Raadpleeg bij problemen hiermee uw systeem/netwerkbeheerder. (De M:\ schijf kan afhankelijk van uw inrichting ook een andere schijfletter zijn) In het geval van een toevoeging of vervanging van een Pc/werkplek verwijzigen wij u graag naar de volgende link: Het doel van deze voorschriften is om bij de klant een zo stabiel mogelijke omgeving te realiseren. Dit advies is mede gebaseerd op adviezen van Progress Software en Microsoft. Tip: Mochten er naar aanleiding onze voorschriften vragen ontstaan of de behoefte aanwezig is voor advies bij bijvoorbeeld een vervanging of herinrichting neemt u dan contact op met de helpdesk van MKG. Telefonisch tijdens kantooruren bereikbaar onder: (074) of 6

7 Installatiedocument MKG 1.3. Upgrade naar OpenEdge 10.2B Eind 2010 is MKG naar aanleiding van vernieuwingen in haar software begonnen met het installeren van OpenEdge 10.2B database engine bij haar klanten. MKG server installaties verricht sinds eind 2010 zullen voorzien zijn van deze versie. Deze upgrade is niet verplicht maar wel noodzakelijk wanneer uw gebruik wil maken van de volgende functionaliteiten: Vernieuwde MKG planning module (vanaf Versie 21) Dynamisch gebruik van afbeeldingen in uw rapporten Is er binnen uw organisatie de behoefte om bovenstaande punten te gebruiken neem dan contact met ons. De licentiekosten voor een upgrade naar OpenEdge zijn inbegrepen in uw abonnementsgeld. De installatie op zich zal door ons behandeld worden als een MKG server installatie, volg hoofdstuk 1.1. Uw huidige database engine versie kunt u als volgt controleren: MKG Help info. Onderstaand scherm met daarin de versievermelding komt dan naar voren. Voorbeeld: 10.2B02 Afbeelding 1.1 MKG versie infoscherm 7

8 2. MKG Updates Deze handleiding helpt u bij het installeren van een Versie en/of patch voor de MKG software. Lees de beschrijving eerst goed door voordat u de installatie uitvoert. MKG kent de volgende twee updatevarianten: 1. Versie-update 2. Patch update 2.1. Hoe te handelen met de beschikbare update Updates dienen altijd een hoger versienummer te hebben dan de versie waar u nu op zit. Uw versie kunt u als volgt controleren: MKG Help info. Onderstaand scherm met daarin de versievermelding komt dan naar voren. Aan de opbouw van het versienummer is direct te zien welke Versie, ServicePack dan wel patch actief is. Opbouw: <Versie><patch> Voorbeeld: A12 Afbeelding 1.1 MKG versie infoscherm Welke updatevariant is voor u beschikbaar? U kunt uw updatevariant herkennen aan de bestandsnaam: SetupMKG0040nn.exe ( De bestandsnaam begint met `Setup` (Vb. SetupMKG exe): U hebt nu een te downloaden update welke een versie-update betreft, volg hoofdstuk 3. UpdateMKGV0040..Ann.exe ( De bestandsnaam begint met `Update` (Vb. UpdateMKG004021A01.exe):U hebt nu een te downloaden update welke een patch betreft, volg hoofdstuk 4. 8

9 Installatiedocument MKG 2.2. Niet installeren van de update Binnen de grenzen van het onderhoudscontract bent u vrij om een update (nog) niet uit te voeren. MKG adviseert u altijd dit wel te doen. Let op! Bent u toch van mening dat de Versie of patch op basis van de Release Notes, voor u geen effect heeft, en besluit u de update uit te stellen, dan loopt u risico dat de volgende situatie zich op een later tijdstip voordoet! Indien men updates overslaat kan het voorkomen dat later alsnog één stap terug gegaan dient te worden, om technisch redenen. Alle benodigde bestanden zijn altijd op onze site beschikbaar. De tijd die nodig is voor het downloaden en updaten van MKG hangt sterk af van externe factoren als internetverbinding en de configuratie van uw pc en server. Per update kan dit onder invloed van nu nog niet voorziene software en functionaliteitaanpassingen x tijd in beslag nemen. Juist hierom adviseert MKG om updates altijd te installeren op het moment dat zij beschikbaar komen. Het installeren van een eventuele patch, die voor uw software kritisch is, verloopt dan altijd vlot. 9

10 3. Versie update installatie Een versie installatie dient altijd uitgevoerd te worden op de MKG-server door een gebruiker met administrator rechten. MKG gebruikers op de werkstations, terminalservers en de Uren PC s MOETEN uitgelogd zijn. De installatieduur hangt af van MKG database grootte alsook de snelheid van uw MKG server. Wij adviseren in ieder geval voor de versie update ruimschoots tijd te nemen. Als u op de internetpagina klikt op de Versie, dan krijgt u de vraag om deze te bewaren. Bewaar deze dan vervolgens op de MKG schijf in de map temp. U kunt de versie-update doorvoeren door op de server in diezelfde directory de gedownloade bestand, de *.exe uit te voeren. U krijgt het volgende scherm te zien. Afbeelding 2.1 Installatieprocedure scherm 1 Kies, indien niet reeds ingesteld voor Nederlands en druk op OK en u krijgt het volgende scherm. Afbeelding 2.2 Installatieprocedure scherm 2 Druk op Volgende en de licentieovereenkomst wordt getoond. 10

11 Installatiedocument MKG Afbeelding 2.3 Installatieprocedure scherm 3 Druk op Akkoord om door te gaan en het volgende scherm komt op. Afbeelding 2.4 Installatieprocedure scherm 4 Kies hier altijd voor de optie Installeer MKG de andere opties zijn slechts in samenspraak met MKG te gebruiken. Druk op Volgende om door te gaan. 11

12 Afbeelding 2.5 Installatieprocedure scherm 5 Kies hier om de gegevens van de vorige installatie over te nemen en klik op Volgende. Afbeelding 2.6 Installatieprocedure scherm 6 Druk op Installeren om de installatie te starten. Wanneer de installatie is afgerond klikt u op voltooien en de update is afgerond. De vervolgstap is het updaten van de werkplekken. De MKG cliënt wordt bij het opstarten automatisch bijgewerkt naar de versie welke op de server is geïnstalleerd. 12

13 Installatiedocument MKG Let op! Voor het bijwerken van de MKG cliënt na een versie of patch update zijn ten alle tijden administrator rechten nodig. Hou hier rekening mee bij het installeren en plannen van de installatie. Bij het gebruik van een Terminalserver is het wenselijk dat alle gebruikers uitgelogd zijn en er als beheerder een bijwerk actie wordt geïnitieerd door de MKG cliënt te starten. Na het afronden hiervan kan de server weer vrijgegeven worden voor gebruik. Tip: Neem voor ondersteuning contact op met de helpdesk van MKG. Telefonisch tijdens kantooruren bereikbaar onder: (074) of 13

14 4. Patch Installatie Een Patch dient altijd uitgevoerd te worden op de MKG-server door een gebruiker met administrator rechten. MKG op de werkstations en de Uren PC s hoeven NIET uit te loggen. Als u op de internetpagina klikt op de Patch, dan krijgt u de vraag om deze te bewaren. Bewaar deze dan vervolgens op de MKG schijf in de map temp. U kunt de update doorvoeren door op de server in dezelfde directory als het gedownloade bestand, de *.exe uit te voeren. U krijgt het volgende scherm te zien. Afbeelding 4.1 Installatieprocedure scherm 1 Kies, indien niet reeds ingesteld voor Nederlands en druk op OK en u krijgt het volgende scherm. Afbeelding 4.2 Installatieprocedure scherm 2 Druk op Volgende en de patch-installatie wordt uitgevoerd. 14

15 Installatiedocument MKG Afbeelding 4.3 Installatieprocedure scherm 3 Wanneer de installatie is afgerond klikt u op voltooien en de update is afgerond. De werkplekken zullen melden dat er een nieuwe versie beschikbaar is en dienen bijgewerkt te worden. Let op! Voor het bijwerken van de MKG cliënt na een versie of patch update zijn ten alle tijden administrator rechten nodig. Hou hier rekening mee bij het installeren en plannen van de installatie. Bij het gebruik van een Terminalserver is het wenselijk dat alle gebruikers uitgelogd zijn en er als beheerder een bijwerk actie wordt geïnitieerd door de MKG cliënt te starten. Na het afronden hiervan kan de server weer vrijgegeven worden voor gebruik. Tip: Neem voor ondersteuning contact op met de helpdesk van MKG. Telefonisch tijdens kantooruren bereikbaar onder: (074) of 15

16 Slotwoord U bent aan het einde gekomen van deze handleiding. We wensen u succes met de installatie en hopen dat de geïnstalleerde software, u een stap vooruit helpt bij het organiseren van uw bedrijfsprocessen. Juist hierom is het van belang om te werken met de laatste softwareversie. Advies, instructie en support zullen op de actuele functionaliteit zijn afgestemd. U profiteert op deze manier maximaal van de mogelijkheden die MKG ERP u kan bieden. We kunnen ons voorstellen dat er nog zaken zijn waarop u dieper wil ingaan. Hiervoor kunt u bellen met onze Consultancydesk. Zij helpen u graag verder en kunnen u alles vertellen over de installatieprocedure. Waar nodig kijken ze met behulp van het programma Teamviewer, gewoon met u mee. Het telefoonnummer kunt u vinden op onze website. (www.mkg.nl) Wilt u advies over nieuwe functionaliteit of wilt u weten hoe de functionaliteit naar uw specifieke bedrijfssituatie toegesneden dient te worden, dan heeft MKG hiervoor een groot aantal consultants in dienst. Zij kunnen u hiermee van dienst zijn. Nieuwe bedrijfsprocedures met de daarbij behorende inrichtingsvraagstukken worden samen met u besproken om uiteindelijk te komen tot een zo optimaal mogelijke inrichting van de software. Bent u geïnteresseerd of wilt u een afspraak maken dan is uw projectleider of accountmanager uw directe aanspreekpunt. Het MKG team hoopt dat u deze handleiding als nuttig heeft ervaren en wenst u veel succes bij het werken met de MKG software. 16

Patch document V004021A17-00

Patch document V004021A17-00 Patch document V004021A17-00 Datum : 23-5-2013 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A17-00 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze

Nadere informatie

Release Notes V004021A00

Release Notes V004021A00 Release Notes V004021A00 Datum: 9-8-2012 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A00-00 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater Bijlage Auto-Updater Auto-Updater Vanaf versie 3.2 bevat Scipio functionaliteit met betrekking tot het gebruik van een auto-updater. Deze software controleert elke keer als u Scipio start of er mogelijk

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12

Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Mamut Business Software Updatehandleiding Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Versie 14 MBS.BKL.UPD.NL.141.1 Mamut Business Software Update vanaf versie 12 Inhoud Over updates naar een nieuwe

Nadere informatie

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Inhoudsopgave 1. Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3... 3 1.1. Over deze handleiding... 3 1.2. Systeem- en configuratievereisten...

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Installatie KIMS Sales&Design 2014

Installatie KIMS Sales&Design 2014 Installatie KIMS Sales&Design 2014 Simar automatisering, mei 2014 Overzicht De installatie van KIMS Sales&Design bestaat uit de gecombineerde installatie van - KIMS 9.0 - SIMAR-Design FX De installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11

Handleiding. voor het. installeren en updaten. van. FotoBase. Versie 2.11 Handleiding voor het installeren en updaten van FotoBase Versie 2.11 Inleiding Het installeren en updaten van FotoBase gebeurt met hetzelfde installatiebestand. Dit bestand kan gedownload worden of gekopieerd

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

ROSA software voor de KINDEROPVANG

ROSA software voor de KINDEROPVANG Installatie Handleiding ROSA software voor de KINDEROPVANG Kenmerk: ROSA_installatie_v12.doc 2004-2010 MULDATA Systeem : Installatie Handleiding ROSA pagina: 2 Hoofdstuk : Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie