Release notes V004019A00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release notes V004019A00"

Transcriptie

1 Release notes V004019A00 Datum : Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A , by MKG Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No parts of this book may be reproduces in any form, by print, photo print, microfilm or any other means, without written permission from the Publisher.

2 Inhoudsopgave Nieuwe functionaliteit:... 5 Nieuw binnen de menu - databasestructuur... 6 Autorisatie aandachtspunten voor de nieuw versie... 8 Release notes V004019A00:... 9 Relatie... 9 Verkoop Inkoop Engineering Urenregistratie Productie Productieplanning Partijregistratie Artikelen Managementinfo Technisch systeem Systeem Importeren Financieel BBO Algemeen Rapportage Rapporten

3 Release notes V004019A00 Voorwoord Versie V van MKG is beschikbaar. Dit betekent dat de software wijzigingen heeft ondergaan in bestaande functionaliteiten en er daarnaast een aantal nieuwe functionaliteiten heeft bij gekregen. In het eerste gedeelte van dit document worden enkele inrichtingskeuzes die wellicht voor u en uw onderneming van belang zijn onder de aandacht gebracht. In het tweede deel zijn de release notes opgenomen waar puntsgewijs wordt opgesomd welke punten gewijzigd, uitgebreid en verbeterd zijn. Het volledige team van MKG is er van overtuigd dat met de nieuwe functionaliteiten in de software, haar gebruikers nog beter in staat zijn om efficiënter en sneller te werken. Met de functionaliteiten in de software zult u staat zijn uw organisatie nog beter aan te sturen en te laten renderen. De wijzigingen worden functioneel beschreven in de MKG handleidingen, die gratis worden meegeleverd met onze ERP software. Deze kunt u vinden onder het menu-item 'Help -> Documentatie'. Daarnaast heeft MKG voor versie 19 een bijspijkercursus samengesteld. MKG gebruikers die belangstelling hebben of noodzaak zien in extra scholing kunnen specifiek voor versie 19 functionaliteit geschoold worden. Voor deze maar ook andere vervolgtrainingen kunt u zich via onze MKG Portal aanmelden. MKG menu Help MKG Portal. Bellen met MKG kan natuurlijk ook ( ) 3

4 Inleiding In dit document wordt de nieuwe functionaliteit puntsgewijs gepresenteerd. Het team van MKG hoopt dat u, na het lezen over de nieuwe functionaliteiten, net zo enthousiast bent geraakt over de nieuwe versie als wij zelf zijn. De bedoeling van dit document is om u als gebruiker, applicatiebeheerder te wijzen op de wijzigingen in versie 19, zodat u hierop kunt anticiperen. Wij als MKG streven ernaar, om een versie update van de MKG software bij onze klanten, zonder noodzakelijke nieuwe instellingen voor de dagelijkse werkzaamheden, op een soepele wijze te laten verlopen. Dit betekent niet dat er geen notie genomen hoeft te worden van de wijzigingen en zonder gevolgen de nieuwe versie kunnen installeren. In dit document melden zij zo duidelijk mogelijk de wijzigingen en accentueren we waar nodig verwachte consequenties, zodat u als klant zich optimaal kunt voorbereiden en maximaal kunt profiteren van de nieuwe functionaliteit. 4

5 Nieuwe functionaliteit: Release notes V004019A00 In versie 19 zijn een aantal onderwerpen die uitgebreid zijn in de zin van functionaliteit of waarbij bestaande functionaliteit is geoptimaliseerd. In willekeurige volgorde worden hieronder deze hoofdzaken genoemd. Documentbeheer: Het enthousiasme over de module Documentbeheer (in versie 18 nog uitsluitend geïntegreerd binnen Relatiebeheer) heeft ons doen besluiten om dit softwarebreed door te gaan voeren. Als separate module kan in versie 19 vanuit ieder proces gebruik gemaakt worden van de functionaliteit om zowel externe als interne documenten waar nodig te koppelen. Shopfloor Control (SFC) : Shop Floor Control (SFC) is bedoeld om productiesignalen (vrijgave; voortgang en status) te vergelijken met de orderplanning, om zo nodig maatregelen te nemen of processen te kunnen bijsturen. VRM materiaal: Veel MKG klanten maken gebruik van VRM materialen. Of dit nu artikelen of omschrijvingregels zijn, met VRM is de gebruiker in staat om met materiaal eigenschappen te calculeren. Om hierbij het inzicht te verhogen is er in versie 19 gekozen voor een volledig nieuwe schermopbouw. De doelstelling is om bij de werkvoorbereiding/offertecalculatie al, het materiaalgebruik zo te bepalen, dat de materiaalbehoefte zoveel mogelijk geoptimaliseerd worden. Tip: Doordat het documentenbeheer voor versie 19 softwarebreed beschikbaar is en de reeds bestaande documenten hierin natuurlijk van waarde blijven, kunnen de reeds bestaande documenten, voor wat betreft hun bestandslocatie worden geconverteerd zodat ze zichtbaar worden binnen het nieuwe documentbeheer. Voor begeleiding kan er contact worden opgenomen met uw MKG accountmanager of met uw MKG consultant. Met deze persoon kan overlegd worden wanneer de conversie plaats kan vinden en hoe de gewenste begeleiding er uit gaat zien, zodat de overgang vloeiend kan verlopen. RFC A00 Het kopiëren van een administratie dient zorgvuldig te worden voorbereid om te waarborgen dat in de nieuwe administratie schoon gestart kan worden. Onbedoelde tabellen kopiëren kan leiden tot vervuiling met datafouten tot gevolg. MKG kan veel, maar niet alle vervuilingen en/of datafouten zijn achteraf succesvol te herstellen. Daarnaast zal deze inspanningen voor u als klant niet kosteloos zijn. Test daarom, voor een goed resultaat, eerst de kopieactie in de MKG oefenomgeving. 5

6 Nieuw binnen de menu - databasestructuur Nieuwe menu-items Documentenbeheer: MKG Relaties Raadplegen antwoorden: MKG Productie Vragen onderhoud: MKG Productie Procestabellen Vragenlijst onderhoud: MKG Productiebeheer Procestabellen Afkeur onderhoud: MKG Productie Procestabellen Gewijzigde menu-items Rapportage: (was XML Rapportage) Afronden productieorders: MKG Management info Periodeafsluiting 3 Verwerken nacalculatie 4 Waarde Onderhanden werk bepalen: MKG Management info Periodeafsluiting 7 Controleren: MKG Management info Periodeafsluiting 8 Verslaglegging: MKG Management info Periodeafsluiting 5 Voorraadwaarde bepalen: MKG Management info Periodeafsluiting Tabellen die zijn gewijzigd ten aanzien van de structuur Afkeur [afkr] Autorisatie voor document categorie [aumd] Bewerkingsvragen [bwvr] Calculatie vragen [clvr] Planning vragen [plvr] Productieorder vragen [prvr] Stuklijst vragen [stvr] Uren antwoord [uant] Vragen [vrag] Vragenlijst [vrgl] Vragenlijst regel [vrgr] 6

7 Release notes V004019A00 Nieuwe velden per tabel Artikelen [arti] o Autoreserveren niet toestaan [arti_niet_autores] Telebankier header [tbkh] o Export formaat (1 = Clieop, 2 = SEPA) [tbkh_export_formaat] Grootboekrekeningen [grbk] o Presentatie type [grbk_presentatie_type] Management info grafieken reeksen [migr] o Kleur [migr_kleur] Productieorder materialen NC [prmn] o Eenheid prijs [prmn_eenheid_nettoprijs] Memo teksten [memt] o Volgnummer [memt_volgnum] Gebruikers [gebr] o Max. aantal aanmeldingen [gebr_sessie_aantal_db] Bewerkingen [bwrk] o Specificeren verplicht [bwrk_specificeren] o Start conditie [bwrk_start_type] o Afbeelding [bwrk_afbeelding] Materiaalformules [matf] o Actief [matf_actief] Materiaalsoort [mats] o Actief [mats_actief] Medewerkers [medw] o o o o o o o Overwerk [uurs] o o Actief op uren pc [medw_op_uren_pc] Toon onbemande bewerking [medw_onbemande_bew] Toon planning [medw_planning] Toon raadplegen uren [medw_raadplegen_uren] Toon productie gereed melden [medw_prod_gereed_melden] Toon materiaal uitgifte [medw_uitgifte] Afbeelding [medw_afbeelding] Afronden naar [ovwe_afronden_naar] Omslagwaarde [ovwe_omslagwaarde] Dienstrooster header [dirh] o Actief [dirh_actief] Dagrooster [dida] o Actief [dida_actief] Verkooporders [vorh, vorr] o Transportdatum [vorh_transportdatum, vorr_transportdatum] 7

8 Eigen Rapporten Met Eigen XML rapporten worden de rapporten bedoeld die op eigen verzoek zijn gemaakt. Deze rapporten worden binnen MKG opgeslagen onder een eigen nummerreeks (kleiner dan 8000). Dit kan door een MKG medewerker gebeurd zijn, maar ook door iemand uit de eigen organisatie met Crystal Reports ervaring. Een voorbeeld van Eigen XML rapporten die door ieder bedrijf gebruikt worden, zijn de basisrapportages (bijvoorbeeld de verkoopfactuur voorzien van bedrijfslogo). Voor de standaard MKG rapporten geldt dat deze door MKG getest worden tegen de nieuwe functionaliteit en waar nodig worden aangepast (onderhoud ligt bij MKG). Voor Eigen XML rapporten is dit niet te realiseren. Voor dit onderhoud is een applicatiebeheerder bij de klant aangewezen. Deze persoon heeft de taak om bij iedere update deze rapporten te controleren. Dit kan eenvoudig door de volgende werkwijze: Rapporten uitdraaien Update installeren Rapporten opnieuw uitdraaien Onderling resultaat vergelijken Dit is een eenvoudige wijze om te waarborgen dat Eigen XML rapporten de juiste informatie blijven geven. Om klanten zoveel mogelijk tegemoet te komen levert MKG, rapport 8766 Rapporten met vervallen tabellen, met de versie mee. Hierop worden de Klanteigen XML rapporten getoond, die in gebruik zijn en gebruik maken van deze vervallen tabellen. Hierbij wordt gekeken naar de laatste printdatum en of de bewuste tabel opgenomen is in de bij het rapport behorende query. Het rapport geeft daarnaast informatie over hoe vaak een rapport gebruikt is. Autorisatie aandachtspunten voor de nieuw versie Documentbeheer Vanaf versie V004019A00 is het mogelijk om document categorieën te autoriseren, zodat niet alle bij de processen opgeslagen documenten door iedereen in te zien zijn. Kopiëren administraties Onder systeem administraties is de functie Kopiëren toegevoegd. Om jezelf te beschermen tegen ondoordachte kopieeracties, adviseren wij om deze functie af te schermen. 8

9 Release notes V004019A00: Relatie Nieuw A00 Release notes V004019A00 Documenten zijn onder te verdelen in document categorieën. Deze categorieën zijn nu te autoriseren, zodat het mogelijk is om MKG gebruikers uit te sluiten van specifieke documenten en bijlagen A00 Binnen Activiteitenbeheer, is het nu mogelijk om selectie voorwaarden op velden van gerelateerde tabellen te maken A00 Onder een gerelateerde debiteur en of crediteur zijn nu ook de historische orders zichtbaar. Om het overzicht te behouden zijn deze verkoop- en inkooporders per jaar gesorteerd A00 Een MKG rapport kan per worden verstuurd. Hierbij is het mogelijk om het adres van een contactpersoon mee te laten komen. Als er geen adres op de contactpersoon bekent is, zal het adres dat is ingevuld bij de relatie gebruikt worden A00 Binnen Outlook is een zogenoemde Add-in, beschikbaar gemaakt, zodat eerder ontvangen in Outlook, op een later tijdstip eenvoudig binnen MKG te koppelen en op te slaan is A00 Documentenbeheer is voor versie 19 uitgebreid. Met als resultaat dat deze module nu binnen alle processen gebruikt kan worden. Zie hoofdstuk: Documentbeheer. Aan de werkbalk is een knop met een I symbool toegevoegd, waarmee dit scherm onderdeel naar wens zichtbaar of verborgen kan worden A00 s waarin het / teken of \ teken is gebruikt in de onderwerptekst, konden niet worden opgeslagen. Dit is mogelijk gemaakt door het / of \ teken in deze gevallen te verwijderen A00 Het slepen van een bestand of document, in een proces waarbinnen reeds een document of bestand met dezelfde bestandsnaam bestaat, wordt door MKG herkend. De gebruiker wordt vervolgens hierop geattendeerd. 9

10 73219 A00 De controle voor het opslaan van een nieuwe debiteur en of crediteur is verscherpt. Het is hierdoor niet meer mogelijk om vanuit een niet actieve relatie een crediteur of debiteur aan te maken A00 Om te voorkomen dat tijdens het oefenen in de MKG oefenomgeving, in- of uitgaande per abuis gekoppeld worden, is deze functie voor de MKG oefenomgeving niet te activeren. Documenten zijn wel te koppelen om te kunnen oefenen. Documenten die ontstaan door deze acties worden in tijdelijke mappen opgeslagen om vervuiling en verstoring tegen te gaan A00 Documentkoppelingen die als snelkoppeling zijn gedefinieerd en verwijzen naar bestanden of documenten die zijn verplaatst of verwijderd, zijn nu als zodanig herkenbaar. Een rood kruis geeft aan dat de gemaakte link niet meer werkt A00 Het visitekaartje, te openen binnen Relatiebeheer, is nu ook beschikbaar in Activiteitenbeheer. Alle informatie betreffende de gekoppelde relatie is zo direct te raadplegen voor een activiteit A00 Het opslaan van documenten is vereenvoudigd. Het expliciet drukken op de knop: Opslaan, is niet meer nodig. Het sluiten van het pop-up venster met de knop: OK, zal tot gevolg hebben dat de gemaakte documentkoppeling is opgeslagen. Verkoop Nieuw A00 De module Termijnfacturering is gebruiksvriendelijker gemaakt. Bij het openen wordt voor de Vervaldatum default de huidige datum geselecteerd. Dit zorgt ervoor dat het risico op het factureren van niet vervallen termijnen wordt geminimaliseerd A00 Binnen Verkoopbeheer is de knop "Expeditie" toegevoegd. Als er een pakbon is geselecteerd, dan kan met deze knop de bijbehorende CRM expeditiebon in de module Verkoop expeditie geopend worden A00 Het Debiteur info scherm is uitgebreid met het administratievaluta teken. Dit om te verduidelijken welke bedragen gepresenteerd worden. 10

11 Release notes V004019A A00 Het maken van een storno verloopt volgens de lay-outinstellingen van de verkoopfactuur. Eerder diende bij iedere storno handmatig deze keuze te worden gemaakt. Dit is geautomatiseerd A00 Het Aantal transportdagen, opgegeven bij een adres voor een relatie, vormt de basis voor de expeditiedatum berekening. Deze datum is toegevoegd aan de Verkooporderheader en de verkooporderregels afzonderlijk A00 In de module Verkoop pakbon/factuurbeheer (tabblad Pakbon) is het mogelijk gemaakt om de velden Pakbon datum en Afleverdatum aan de browserlijst toe te voegen A00 De factuur aantallen kunnen op twee plekken gewijzigd worden: De Verkooporder actielijst of in het scherm Factuur header. Wijzigen in de factuur header is niet meer mogelijk omdat door deze wijzigingen uitsluitend het factuur aantal gewijzigd wordt, niet het fysieke aantal A00 De weergave van aangemaakte facturen is binnen Verkooporderbeheer uitgebreid, zodat voor specificaties direct inzichtelijk is op welke factuur deze geplaatst zijn A00 De omschrijvingen van de keuzemogelijkheden bij deellevering en deelfacturering zijn aangepast zodat de werking duidelijker is. Nu wordt nu niet meer per deellevering of deelfacturering aangegeven wanneer dat is toegestaan, maar per levering of per facturering. Bij Levering en Facturering kan nu gekozen worden voor Alleen gehele order, Alleen gehele regels, Geen beperkingen. De werking is gelijk gebleven A00 In de module Verkoop prijsafspraken is het mogelijk gemaakt een selectie voorwaarde aan te maken met behulp van de velden uit Artikelbeheer A00 Binnen het factureringsproces is er nu de mogelijkheid om voor één factuurrun wel of geen document af te drukken. Deze aanpassing maakt het mogelijk om het digitaal factureren beter te kunnen inrichten. 11

12 63409 A00 De inkoper en de verkoper bij offertes en orders wordt nu op basis van de volgende hiërarchie bepaald. Eerst wordt in de stamgegevens van de debiteur of crediteur gekeken. Is hier geen inkoper/verkoper bekent, dan kijkt de software of de aangemelde gebruiker aan een medewerker is gekoppeld en of deze medewerker weer aan een inkoper/verkoper is gelinkt, is dit het geval dan wordt deze inkoper/verkoper gekozen. Als dit allemaal niet het geval is, dan vult MKG de initiële waarde die staat ingevuld op de offerte header en op de orders wordt het veld niet ingevuld A00 De controle met de melding: Deelfacturatie is niet toegestaan als gevolg, wordt specifieker toegepast. De melding blijft nu uit voor een verkooporderregel met meerdere statusregels die zijn ontstaan door deelleveringen en waarna de instelling Facturering: Alleen gehele order is geactiveerd A00 Omwille van de integriteit van de MKG database mogen gestorneerde termijnfactuur regels niet meer verwijderd worden A00 Als op een verkooporder een termijnplan was aangemaakt en deze was gekoppeld aan een deel van de verkooporderregels, dan ontstond er waarschuwing in de vorm van een uitroepteken voor het termijnplan. Dit is aangepast, het uitroepteken wordt nu alleen getoond als het totaal van de gekoppelde verkooporderregels niet overeenkomt met het totaal van het termijnplan. Daarnaast word er bij de berekening rekening gehouden met gestorneerde termijnen A00 Een verkooporder voorzien van een termijnplan en de eigenschap Tussentijds resultaat nemen toestaan, genereerde bij het sluiten van een reeds gefactureerd termijn, een factuur van het type 1 Termijn. Technisch gezien is dit een sluitfactuur. Om deze facturen beter te kunnen onderscheiden is er een nieuw type aangemaakt die aan deze facturen worden toegewezen. Type 3 Slotfactuur met tussentijds resultaat A00 Het wijzigen van de pakbondatum op pakbonnen die zijn gefactureerd is niet meer mogelijk. Indien de pakbon een andere datum moet krijgen kan dit uitsluitend door eerst de aanwezige factuur/facturen te storneren. Daarna kan de pakbondatum wel weer gewijzigd worden A00 e kosten verwijderen die reeds zijn gefactureerd is niet meer mogelijk. Deze verwijder controle is uitgebreid. 12

13 Release notes V004019A A00 Het is nu mogelijk om de verkooporder automatisch te vernieuwen op het moment dat er verkoopregels worden toegevoegd of gewijzigd. Op het tabblad Verkooporderbeheer is deze keuze beschikbaar onder de rechtermuisknop: "Inhoud automatisch vernieuwen" A00 De tekst binnen het scherm Verkooporder regel onderhoud: "prijs op basis van prijsafspraak", wordt nu selectiever getoond. De condities hiervoor zijn verscherpt A00 De presentatie op tabblad Orderkosten binnen het scherm Factuur header, is aangepast. Ondanks dat er regels waren opgeslagen werden deze niet getoond in de lijst. Dit gebeurt nu wel A00 Verkooporderregels voorzien van specificaties die apart gefactureerd moeten worden, kunnen achteraf niet meer aan een termijnplan worden gekoppeld. Hiermee worden conflicten bij omzetboekingen voorkomen. Met als gevolg vanuit Termijnen de melding: Kan verkooporder regel niet koppelen. Deze bevat een specificatie die apart gefactureerd moet worden. (1603). In het geval dat geprobeerd wordt aan een gekoppelde verkooporderregel een specificatie toe te voegen, wordt de volgende melding getoond: De specificatie kan niet opgeslagen worden. Verkooporder regel is onderdeel van een termijnplan. Apart factureren is niet toegestaan. (1604) A00 Een verschil tussen de relatie en debiteurnaam, werd door de software niet herkend bij het opmaken van het veld: Factuuradres. Bij afwijking wordt nu de afwijkende debiteurnaam getoond. Bij een afwijkend ingestelde factuurdebiteur wijzigt er niets. In dat geval werd al correct de debiteurnaam getoond A00 Bij deelleveringen wordt naast het adviesgewicht nu ook het ingave gewicht op de pakbonregel en -header correct gevuld A00 De Creditfactuur waarvoor gekozen kan worden binnen het verkoopretour proces, wordt nu ook onder het type 4 = creditfactuur geregistreerd. Zodoende is deze later makkelijker traceerbaar A00 De omschrijving "Omzetrekening" in het scherm e kosten types onderhoud, is aangepast naar "Grootboekrekening". 13

14 66169 A00 VRM-artikelen met een vaste productlengte en alle eenheden in stuks worden nu default vanuit verkoop in stuks retour geboekt. Tot nu toe stelde de software 'mm' als eenheid voor. Deze was wel door de gebruiker aan te passen A00 Wordt in Magazijnbeheer gekozen voor de logistieke actie Retour van klant, dan wordt de kolom Aantal verwerk, nu gevuld op basis van het ingevulde aantal bij het schermonderdeel Detail A00 Bij het wijzigen van verkoopprijsafspraken in de module Verkoop prijsafspraken, door middel van de knop Prijs wijzigen, resulteerde niet in een juist aangepaste verkoopprijs. Uitsluitend wijzigingen ten aanzien van de verkoopprijs variabel en niet voor de verkoopprijs eenmalig werden uitgevoerd. Deze procedure is verbeterd A00 Wanneer er geen acties meer op een termijnplan uitgevoerd kunnen worden, omdat het termijnplan is gesloten, dan zal de knop Factureren niet meer beschikbaar zijn binnen Verkooporderbeheer A00 Bij een verkooporder met meerdere verkooporderregels, waarbij het hoogste verkooporderregel nummer geannuleerd is, kon geen opdrachtbevestiging aangemaakt worden. Dit probleem is verholpen A00 Het scherm Verkoopprijs bepaling is voor wat betreft de presentatie verbeterd. Als de focus ligt op de verkooporderheader gegevens in de treeview, dan worden de relevante waarden getoond in plaats van vraagtekens en nulwaarden. Inkoop Nieuw A00 Binnen Inkooporderbeheer is het veld: Bevestigde leverdatum opgenomen in de routine. Voor de beschikbaarheid en de planning wordt gerekend met deze Bevestigde leverdatum. Is deze datum niet bekend dan wordt de Leverdatum gebruikt A00 De artikelvertaling is uitgebreid naar het inkoopproces. Afhankelijk van de Leverancier landcode wordt voor de juiste vertaling gekozen. 14

15 Release notes V004019A A00 Documenten kunnen gekoppeld worden aan Leveranciers/crediteuren. Dit valt onder de algemene uitbreiding van de module Documentenbeheer A00 De mogelijkheid om een memotekst in te vullen is aan de actie Annuleren toegevoegd. Hiermee is het nu voor alle acties mogelijk om een memotekst in te vullen A00 Op voorcalculatie materialen kan aangegeven worden wanneer deze beschikbaar moet zijn om het tijdstip van inkoop te kunnen bepalen. De velden "Datum inkoop" en "Datum planning" zijn nu in de Behoefte advieslijst als kolommen beschikbaar A00 Een uitbesteding die is ingekocht en ontvangen met een aantal nul, toonde niet een nul aantal op de pakbon- en factuurregel. Deze presentatie is aangepast A00 Inkopen in een vreemde valuta leidde tot een foutieve inkooporderregel prijs. Het valuta teken werd in combinatie met de prijs in euro s getoond. Dit is hersteld A00 Inkopen van een omschrijvingregel wordt toegestaan binnen MKG. Bij het wijzigen van aantallen op een inkoop omschrijvingregel, werd het veld korting consequent leeg gemaakt. Dit werd door klanten als hinderlijk ervaren. Zodoende blijft eventueel ingevulde korting nu bewaard indien aantallen worden gewijzigd A00 In de antwoorden van inkoopofferte regels die uitbestedingen betreffen, wordt nu altijd het oorspronkelijke opgegeven aantal bij het antwoord overgenomen. Door deze aanpassing worden nul aantallen voorkomen A00 In de Administratie instellingen -> Inkooporder -> Betalingsadvies obv: kan worden aangeven of de Factuurdatum of de Factuur ontvangstdatum bepalend moet zijn, voor het berekenen van het betaaldatum van een inkoopfactuur. Als er een datum in het gekozen veld in worden gegeven bij het aanmaken van een inkoopfactuur, dan wordt de datum automatisch door het andere datumveld overgenomen. 15

16 Engineering Nieuw A00 De functie Prijzen vernieuwen is voor de calculatie uitgebreid, zodat er meerdere opties mogelijk zijn. De verandering betreft voornamelijk de afhandeling van de bestaande materiaal ingave prijzen. Er is een optie toegevoegd waarmee uitsluitend nul waarden overschreven kunnen worden. Eerdere handmatig ingevulde prijzen blijven ongemoeid A00 Binnen de SolidEdge koppeling is het veld Aantal opgenomen. Hierdoor kunnen voor niet VRM artikelen nu hoeveelheden worden doorgegeven vanuit SolidEdge aan de MKG software A00 Aan het status en actie model van calculaties zijn twee acties toegevoegd: Voorcalculeren materiaal en Voorcalculeren bewerkingen. Deze acties maken het mogelijk dat op het moment dat de calculatie wordt gewijzigd op detailniveau, de status van de regel omslaat. Door aan de doelstatus, vervolgens de actie: Calculatie gereed melden, te koppelen, kan afgedwongen worden dat de prijsconsequentie automatisch doorgegeven wordt aan de verkoopofferteregel A00 Het hernummeren van stuklijst materialen via het scherm Aanpassen volgorde werkte niet in een stuklijst voorzien van een revisienummer. Dit is aangepast, zodat dit nu wel kan A00 Voor artikelen die geblokkeerd zijn voor productie, maar desondanks voorkomen in calculaties, stuklijsten of historische productieorders, wordt nu bij het kopiëren in nieuwe calculaties, stuklijsten of productieorders, standaard de volgende melding getoond: Artikel is geblokkeerd voor productie (1562) A00 Het focusprobleem dat optreedt bij het Aanmaken o.b. van een calculatie vanuit Verkoopofferte beheer is verholpen. Hierdoor is het niet meer nodig om expliciet de regel te selecteren om de knoppen onder Structuur o.b.v. te activeren. 16

17 Release notes V004019A00 Urenregistratie Nieuw A00 Het afronden van overurenregistratie is mogelijk gemaakt. Om hiervan gebruik te kunnen maken, dienen in de tabel: Overwerktype onderhoud twee velden ingevuld te worden. Het veld Afronding naar : geeft aan met hoeveel minuten er afgerond dient te worden. Het veld: Omslagwaarde, na hoeveel minuten er afgerond moet worden naar boven of naar beneden A00 Om vervuiling van lijsten tegen te gaan, voor wat betreft de niet meer in gebruik zijnde dienstroosters en dagroosters, kunnen deze roosters nu gedeactiveerd worden. Conform de werking in andere delen van de MKG software, is de vinkbox Actief aan de tabellen toegevoegd. Bij het verwijderen van een rooster wordt er nogmaals om een bevestiging gevraagd, om het risico op een impulsieve actie te verminderen A00 De selectieschermen Medewerker bewerkingen en Medewerker resources in Medewerkerbeheer zijn uitgebreid met naast de omschrijving ook het bewerking- of resourcenummer. Het sorteren op dit nummer is tevens mogelijk A00 Iedere MKG gebruiker kan nu een digitaal urenbriefje invullen om de dagelijkse werkzaamheden te registreren. Door te klikken op de digitaal urenbriefje melding rechtsonder in het hoofdscherm van MKG, kan de module snel geopend worden A00 Bewerkingen die een uursoort hebben met type: 3. Indirecte uursoort nooit op order (boeking als kosten) of 4. Geen kosten boekingen (indirect) of 5. Geen kosten boekingen (afwezig) kunnen niet meer gekozen worden in calculaties, stuklijsten of productieorder voorcalculaties A00 In het scherm Uren aanmaken, te openen onder Uren invoer, wordt de keuze Alleen actieve medewerkers als gebruikersinstelling opgeslagen A00 In de module Verwerken uren, is de knop Verwijder opgenomen. Het is daardoor mogelijk om meerdere urenrecords, ook van meerdere medewerkers en datums, te verwijderen A00 In het scherm: Raadplegen uren, is het gebruikersveld "Medewerker naam" uitgebreid. In plaats van uitsluitend de achternaam wordt nu de volledige naam getoond. 17

18 67404 A00 Elke afzonderlijke kalenderview heeft zijn eigen mogelijke instellingen. Het is mogelijk gemaakt om deze eigenschappen onderling te kopiëren A00 Aan de module Uren invoer is de volgende informatie toegevoegd: Verkooporder- en projectnummer gerelateerd aan de gekozen productieorder. Deze informatie kan indien gewenst als kolom aan de lijst worden toegevoegd A00 Als een dag is opgenomen in de feestdagen tabel, wordt in Verwerken uren bij die dag een extra regel getoond: Feestdag bewerking toevoegen. Als deze wordt gemarkeerd en meegenomen in de verwerking, dan wordt er automatisch een urenrecord met de bewerking feestdag aangemaakt, die de dag verantwoord. Eventueel gewerkte uren op die dag worden altijd als overwerk geregistreerd A00 Aan het scherm Budget per medewerker/bewerking (aan te roepen vanuit Medewerkerbeheer) is de kolom Budget uren beschikbaar gemaakt die de ingevoerde Budget uren in uurnotatie (hh:mm) toont A00 Naast de bestaande UrenPc is gebruik van een functioneel uitgebreidere urenterminal mogelijk. Deze terminal is speciaal ontworpen om bedient te worden met behulp van een touch screen. Ook is registratie van materiaalverbruik en productmeldingen mogelijk. Met deze nieuwe terminal is shopfloor control mogelijk A00 Om kans op conflicterende administratie instellingen voor: Start met laatste bewerking in Medewerkerbeheer en Productieorders waarvan aantallen afgewerkt zijn blokkeren, te voorkomen, is er een extra conditie opgenomen. Deze controleert of er nog uren mogen worden geboekt op die laatste productieorder. Is dit niet het geval dan dient de medewerker een andere productieorder en bewerking te kiezen. Zo wordt de kans op het niet kunnen inklokken geminimaliseerd A00 Het is mogelijk gemaakt om op een bewerking voorcalculatieregel in een productieorder startcondities op te. Dit zal tot gevolg hebben dat urenregistratie op die bewerking niet wordt toegestaan indien niet aan de condities is voldaan A00 De controle op: te laat aanmelden / te vroeg afmelden, is voor feestdagen komen te vervallen. 18

19 Release notes V004019A A00 In het scherm Aanmaken roosters (aan te roepen vanuit Roosterbeheer) is het nu eenvoudiger om de juiste persoon te kiezen, omdat achter de achternaam nu ook de voorletters worden getoond A00 De controle op Te laat/te vroeg is komen te vervallen voor de volgende situatie s: Als voor een dagrooster een minimale aanwezigheid van 0:00:00 staat ingesteld. Als het aantal Minimaal aanwezig uren kleiner is dan de som van de uren volgens Aanwezig van Aanwezig tot A00 De stamtabel Bewerkingen is hernoemd naar: Bewerkingenbeheer. Deze naamstelling ligt in de lijn van alle overige stamtabellen A00 De controle op invoer van het halffabrikaatnummer is verbeterd. Bij het opslaan en bij voorlopig verwerken bleef de controle uit. Dit is hersteld A00 Op een dag die definitief is verwerkt kunnen geen urenrecords meer toegevoegd worden. Deze controle is naar voren gehaald, om foutmeldingen tijdens verwerken te voorkomen. Na het volledig tegenboeken van die dag, is dit weer wel mogelijk A00 Voor het intern factureren worden er meer gegevens bij de kostprijsboeking opgeslagen. Bij een boeking van het fmut_type=3 subtype=26 of 27, worden nu de velden: fmut.medw_num ; fmut.uren_datum ; fmut.uren_num opgeslagen. Deze informatie is noodzakelijk voor het gladlopen van de tussenrekeningen A00 De procestabel Overwerktype onderhoud is aangepast. Conform de overige procestabelinterfaces, is het nu wel mogelijk om verder in MKG te werken, ondanks dat deze interface geopend is A00 Tabblad Overzicht uren, binnen Medewerkerbeheer werd de omschrijving van de bewerkingsgroepen afgebroken, op het moment dat in de omschrijving gebruik is gemaakt van leestekens zoals bijvoorbeeld een komma. De view is aangepast zodat de volledige omschrijving in alle gevallen getoond wordt. 19

20 68589 A00 Het scherm Overwerktype onderhoud is aangepast om de gebruiker beter te laten begrijpen hoe de tijdvakken ingericht moeten worden. Het tijdvak wordt nu opgedeeld in blokken waarin de tijdsduur kan worden opgegeven. Dit zijn niet meer de cumulatieve waarden. Achter deze blokken wordt ter controle informatie over de van / tot tijd getoond A00 Als een urenrecord, geboekt door middel van de urenpc, met reden vroeg/laat, werd omgezet naar een bewerking van het type aanwezig, bleek de eigenschap reden vroeg/laat houden vast te worden gehouden. Dit is aangepast, afhankelijk van de gekozen bewerking wordt de eigenschap wel of niet vastgehouden A00 Binnen het scherm Roosterbeheer werden in uitzonderlijke gevallen medewerkers meerdere malen getoond. Dit kwam het overzicht niet ten goede. Het overzicht is aangepast zodat nu maximaal alle medewerkers nog slechts één keer getoond worden A00 Het tabblad Intern factureren in de module Verwerken uren is verbeterd. Standaard worden in MKG lijsten maximaal honderd regels getoond. Voor deze verwerking worden alle urenrecords opgehaald, dus ook als dat er meer dan honderd zijn A00 Als op een bewerking een uursoort is gekozen die als type heeft: 4 Geen kosten boekingen (indirect) of 5 Geen kosten boeking (afwezig), dan zijn de tarieven op de bewerking niet meer zichtbaar. Dit om te verduidelijken dat tarieven in combinatie met de gekozen uursoort overbodig zijn A00 De ingestelde initiële waarden in Bewerkingenbeheer werden niet correct opgeslagen. Dit is hersteld A00 Er bestond verschil tussen handmatige urenboekingen en UrenPC klokregels, betreffende afwezigheidcodes. De werking van de handmatige boekingen is overgenomen voor ook de klokregels. Dit houdt in dat het registreren van afwezigheidcodes nu zowel een man- als machinetijd boeking als resultaat geeft A00 Indien de urenrecords voor een dag, in Ureninvoer, niet op elkaar aansluiten, wordt in plaats van een algemene nu een steekhoudende melding gegeven: Er is geen aansluiting van 'hh:mm tot 'hh:mm' (1563) A00 Het label Kostprijs in het scherm Uursoort onderhoud, is gewijzigd naar Nettoprijs. Dit om het een en ander te verduidelijken. 20

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Intern factureren. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Intern factureren. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Intern factureren Datum: 27-10-2014 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004021A01-03 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond. Versie B04d d.d. 1 augustus 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B04 c,

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 Release Type: Release Release Date: di 3 december 2013 Remark External: Client: 4.0.644 Beheer applicatie: 4.0.303 Spooler applicatie: 4.0.108 Vicking

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

Patch document V004021A17-00

Patch document V004021A17-00 Patch document V004021A17-00 Datum : 23-5-2013 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004021A17-00 2012, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax

Nadere informatie

Algemene inrichting van import acties binnen Vision.

Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Algemene inrichting van import acties binnen Vision. Deze beschrijving is bedoeld als ondersteuning van de importeer functie om externe gegevens op diverse plaatsen in Vision te importeren. Specifieke

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796 (10.1.1 HF3) DOCUMENT VERSIE DATUM 26 juni 2013 AUTEUR Tamarah Carolus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. OHW projecten: actuele stand

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Nieuwe Functionaliteiten & Release Notes V004023A00

Nieuwe Functionaliteiten & Release Notes V004023A00 Nieuwe Functionaliteiten & Release Notes V004023A00 Datum: 18-4-2013 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004023A00-00 2013, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Handleiding Shell Card Online Conversie

Handleiding Shell Card Online Conversie Handleiding Shell Card Online Conversie Datum 28 december 2012 Auteur Ruud van Huizen Versie 2.3 Handleiding_Shell_Online_conversie_v2.3 Pagina 1 Inleiding Deze handleiding beschrijft het opzetten en converteren

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie 10.9.1 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.9.1. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

: Release-notes TIC v2.5.0

: Release-notes TIC v2.5.0 Onderwerp : Release-notes TIC v2.5.0 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit TIC - In prijslijsten (en kortingsgroepen) wordt nu ook negatieve korting ondersteund. Echter, het kan wenselijk zijn om de artikelprijs

Nadere informatie

Meldingenbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Meldingenbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 17-3-2016 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004027A01-01 2016, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Release Notes V004026A00. Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00

Release Notes V004026A00. Datum: Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00 Release Notes V004026A00 Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00 2015 MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor journalisering in Excel.xls Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls maakt het inlees bestand

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Hoe maak ik een verkoop factuur in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 17 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 INHOUDSOPGAVE UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 1.1 ROLRECHTEN... 3 1.1.1 BEDRIJFSVIEWS... 3 1.1.2 PROJECTEN... 3 1.1.3 UREN... 4 1.2 PROGRAMMA-INSTELLINGEN... 5 1.2.1

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Handleiding MKG materiaalcalculator

Handleiding MKG materiaalcalculator Handleiding MKG materiaalcalculator Datum : 17-8-2010 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004018A00-00 2010, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

(licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter INHOUD 1 Wat doet de UNIT4 Multivers Btw-Converter?... 1 1.1 Werkwijze van de invoering... 1 1.1.1 Controles

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting

PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting PS IFA 2.1 Savvion handmatig afboeken van (deel)verplichting Versie : 2.2 Auteur : VanMeijel 1 / 7 Inhoudsopgave 1 Historie document 2 Inleiding 2.1 Doel 2.2 Uitgangspunten 2.3 Randvoorwaarden en beperkingen

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor SnelStart journalisering in Excel.xls. SnelStart Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor SnelStart journalisering in Excel.xls. SnelStart Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor SnelStart journalisering in Excel.xls SnelStart Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Met het Excel bestand SnelStart journalisering

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie