Handleiding MKG materiaalcalculator

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding MKG materiaalcalculator"

Transcriptie

1 Handleiding MKG materiaalcalculator Datum : Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004018A , by MKG Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No parts of this book may be reproduces in any form, by print, photo print, microfilm or any other means, without written permission from the Publisher.

2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Eerste gebruik Registratie Login Tabblad Initieel Tabblad Persoonlijke gegevens Berekening van materiaalbehoefte Tabblad Staf Tabblad Plaat Offerte aanvraag Privacy en Support

3 Handleiding MKG materiaalcalculator 1. Inleiding De MKG materiaalcalculator neemt u werk uit handen door voor u het aantal benodigde handelslengten of moederplaten te berekenen op basis van een aantal door u ingegeven parameters als lengte, zaagsnede etc. U kunt deze gebruiken als rekenhulp om gewichten en te verwachten prijzen te berekenen. Naast het berekenen van materiaalbehoefte en prijzen is het mogelijk een uitgerekende materiaalbehoefte te plaatsen in een offerte aanvraag. Door u vooraf ingegeven leveranciers kunnen selecteert worden alvorens deze offerte aanvraag per direct naar één of meerdere leveranciers te sturen. De MKG materiaalcalculator is online beschikbaar te bereiken op Basis of uitgebreid? De website biedt u twee verschillende mogelijkheden: een Basis en een Uitgebreide versie van de materiaalcalculator. De uitgebreide versie biedt u in tegenstelling tot de basis versie de mogelijkheid om de benodigde materiaalbehoefte direct aan te vragen als offerte. U kunt: Basis versie Uitgebreide versie Materiaalbehoefte & prijs berekenen X X Zelf materiaalsoorten definiëren X X Eigen leveranciers definiëren X Offerte(s) aanvragen X Tabel 1.1 Beschikbare functionaliteit Gezien de uitgebreide versie alle functionaliteit (en meer) bevat die de basis versie ook in zich heeft, zal deze handleiding uitgaan van het gebruik van de uitgebreide versie. 3

4 2. Eerste gebruik. Om te kunnen calculeren en aanvragen dient u eenmalig eerst de volgende 4 stappen uit te voeren: 1. Registeren 2. Inloggen 3. Uw eigen voorkeuren instellen (materiaalsoorten, plaatgegevens e.d.) 4. Uw eigen voorkeur leverancier(s) instellen Registratie Login Berekening Instellingen Offerte aanvraag Afbeelding 2.1. Schematische weergave materiaalcalculator 4

5 Handleiding MKG materiaalcalculator 2.2. Registratie Voordat de materiaalcalculator gebruikt kan worden is een gebruikersnaam benodigd. Dit omdat gebruikersinstellingen opgeslagen worden (zoals adressen van leveranciers en materiaalsoorten). Nadat u gekozen heeft voor de uitgebreide versie verschijnt onderstaande pagina: 2.3. Login Afbeelding 2.2. Registratie- en inlogscherm. Voer bij Registratie in de bedrijfsnaam, contactpersoon, telefoonnummer en adres. Bevestig uw invoer door te kiezen voor Registreer. U ontvangt per automatisch uw login naam en wachtwoord (het wachtwoord is een later stadium zelf aan te passen). Wanneer uzelf eenmaal geregistreerd heeft kunt u op dezelfde pagina (zie afbeelding 2.2) inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Voer uw gegevens in en kies vervolgens voor Inloggen. De materiaalcalculator verschijnt. Wachtwoord vergeten? Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent is het mogelijk een nieuw wachtwoord toe te laten sturen. Kies hiervoor voor Wachtwoord vergeten?. Na het kiezen wordt u gevraagd uw adres in te vullen. Per ontvangt u een nieuw wachtwoord, welke u naar wens later aan kan passen. 5

6 2.4. Tabblad Initieel Selecteer na het inloggen het tabblad Initieel. Hier kunnen een aantal standaard instellingen opgegeven worden welke gebruikt worden voor de materiaalbehoefte berekening. Onderstaand scherm wordt weergegeven. Afbeelding 2.3. Tabblad Initieel Staf Zaagsnede: geef hier op de zaagsnede. De zaagsnede wordt bij de productlengte opgeteld. Deze gecombineerde lengte wordt gebruikt om te berekenen hoeveel stuks benodigd zijn in handelslengten. Handelslengte: geef hier de standaard normlengte op zoals u deze bestelt bij uw leverancier. Plaat d: de standaard plaatdikte. A, B, dx, dy en K: ruimte rond producten in de plaat (zie afbeelding 2.4). Afbeelding 2.4. Plaatindeling 6

7 Handleiding MKG materiaalcalculator Materiaal Hieronder worden weergegeven alle materiaalsoorten die beschikbaar zijn voor de materiaalberekening. De standaard materiaalsoorten kunnen eventueel gewijzigd worden. Gebruik de knop Materiaal toevoegen om een nieuwe materiaalsoort toe te voegen. Afbeelding 2.5. Toevoegen van nieuwe materiaalsoort Soort: geef hier op de omschrijving van de materiaalsoort. Kg/dm3: het soortelijk gewicht van de materiaalsoort. Deze wordt gebruikt voor de gewicht- en prijsberekening. /kg: geef een richtprijs per kilogram op om een indicatie van de te verwachten inkoopprijs te krijgen. Kies vervolgens voor Voeg toe om de materiaalsoort toe te voegen en op te slaan. Tip: Door gebruik te maken van de materiaalprijzen kan de materiaalcalculator ook enkel gebruikt worden om prijzen uit te rekenen, zonder materialen als offerte aan te vragen. 7

8 2.5. Tabblad Persoonlijke gegevens Hier worden alle gegevens weergegeven welke bij het registreren opgegeven zijn. Naast standaard gebruikergegevens kan ook het wachtwoord gewijzigd worden. Ook leveranciers kunnen hier toegevoegd of verwijderd worden. Afbeelding 2.6. Tabblad Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens De bij registratie ingevulde informatie wordt weergegeven. Desgewenst kan dit aangepast worden. De velden Huidig wachtwoord, Nieuw wachtwoord en Herhaal nieuw wachtwoord dienen enkel ingevuld te worden wanneer u uw inlog wachtwoord wijzigen wilt. Leveranciers Hier worden alle door u toegevoegde leveranciers weergegeven. Deze kunnen eventueel verwijdert worden. Een nieuwe leverancier kan toegevoegd worden door te kiezen voor Leverancier toevoegen. Afbeelding 2.7. Toevoegen van een nieuwe leverancier Bedrijf: de bedrijfsnaam van uw leverancier. Contactpersoon: de contactpersoon welke bij uw leverancier aanspreekpunt is. het adres waar de offerte aanvraag heen gestuurd zal worden. 8

9 3. Berekening van materiaalbehoefte Handleiding MKG materiaalcalculator 3.1. Tabblad Staf Te gebruiken bij de berekening van stafmateriaal. Afbeelding 3.1. Tabblad Staf 1. Kies de materiaalsoort. 2. Selecteer de materiaalvorm en voer de bijbehorende materiaalparameters in. (vb.: bij rond de doorsnede, bij strip de lengte x breedte etc.) 3. Voer de productgegevens in: Lengte: geef de benodigde productlengte in. Zaagsnede: Handelslengte: Totaal aantal: pas eventueel de standaard zaagsnede aan (de standaard zaagsnede wordt overgenomen uit het tabblad Initieel ). pas eventueel de standaard handelslengte aan. (de standaard handelslengte wordt overgenomen uit het tabblad Initieel ). geef hier het totaal aantal producten op (aantal benodigde stukken materiaal). 4. Kies de calculator knop om de berekening uit te voeren. Het scherm geeft vervolgens informatie weer over het aantal benodigde handelslengten, aantal stuks per handelslengte, prijs etc. 9

10 5. Voeg de berekening toe aan de offerte aanvraag: Handelslengte: u gaat de benodigde hoeveelheid materiaal aanvragen op basis van het aantal benodigde handelslengten. Stuk (gezaagd): u gaat de benodigde hoeveelheid materiaal aanvragen op basis van totaal aantal stukken materiaal die reeds gezaagd zijn volgens de ingeven productlengte. Let op! Bij een berekening per handelslengte word rekening gehouden met een eventueel ingevulde zaagsnede. Per stuk (gezaagd) zal dit geen effect hebben Tabblad Plaat Te gebruiken bij de berekening van plaatmateriaal. Afbeelding 3.2. Plaatberekening 1. Kies de materiaalsoort. 2. Voer de productgegevens in (zie ook afbeelding 2.4): Aantal: geef hier het totaal aantal producten op (aantal benodigde stukken plaat). X: geef de productlengte in. Y: geef de productbreedte in. d: pas eventueel de standaard plaatdikte aan (de standaard plaatdikte wordt overgenomen uit het tabblad Initieel ). A, B, dx, dy en K: pas eventueel deze standaard waarden aan (de standaard waarden wordt overgenomen uit het tabblad Initieel ). 10

11 Handleiding MKG materiaalcalculator 3. Kies een moederplaat: Op basis van deze moederplaat zal het aantal benodigde moederplaten uitgerekend worden. 4. Kies de calculator knop om de berekening uit te voeren. Het scherm geeft vervolgens informatie weer over het aantal benodigde moederplaten en het nuttiggebruik. Ook geeft het scherm advies over mogelijk andere moederplaten met een nuttiger gebruik ( Optimale platen ). 5. Voeg de berekening toe aan de offerte aanvraag: Moederplaat: u gaat de benodigde hoeveelheid materiaal aanvragen op basis van het aantal benodigde moederplaten. Stuk (gezaagd): u gaat de benodigde hoeveelheid materiaal aanvragen op basis van het totaal producten materiaal die reeds gezaagd zijn volgens de ingeven productafmetingen X en Y. 11

12 4. Offerte aanvraag U kunt nu eenvoudig de inhoud van uw winkelwagen aanvragen bij één of meerdere (door u gedefinieerde) leveranciers. Kies hiervoor het tabblad Offerte aanvraag. Afbeelding 4.1. Tabblad Offerte aanvraag 1. Selecteer de leverancier of leveranciers bij wie u het materiaal wilt aanvragen. 2. Voer eventueel andere noodzakelijke kenmerken in bij Offerte gegevens. 3. Kies Preview om een voorbeeld van de offerte aanvraag op het scherm weer te geven 4. Kies Verzenden om de offerte te versturen naar de geselecteerde leverancier(s). U ontvangt op uw eigen adres een kopie van de offerte aanvraag gestuurd naar de leverancier. Let op! De eerste keer dat u op Preview drukt, kan uw internet browser hoogstwaarschijnlijk een pop-up blokkeermelding weergeven. Wij adviseren voor een juiste werking van het programma uw internet browser vervolgens zo in te stellen, dat pop-ups van deze site altijd zijn toegestaan. NB. Door deze melding kan het zijn dat de eerste offerte opnieuw aangevraagd moet worden. 12

13 Handleiding MKG materiaalcalculator Inkoopofferte Aan: Tav: Staalleverancier ABC Dhr. Kees Koning Van: MKG Contactpersoon: Oscar Postma Telefoon: Onze referentie: abd-12 Datum aanvraag: Gewenst antwoord: Graag ontvangen wij vrijblijvend prijzen en levertijden van de volgende posities: Positie Omschrijving Lengte Aantal Eenheid Totaal kg 1 Rond 75 St 37K st 421 kg 2 Plaat 1500 x 1000 x 1,5 RVS 316L 2 st 36 kg Graag ontvang ik de transportkosten apart gespecificeerd. Bij voorbaat dank voor een correcte afhandeling. Deze inkoopofferte is gegeneerd met de MKG Materiaalcalculator. Aan deze inkoopofferte kunnen geen rechten ontleend worden. Bij eventuele vragen dient u contact op te nemen met bovenstaande contactpersoon. MKG, ERP software voor metaalbedrijven (www.mkg.nl). Afbeelding 4.2. Voorbeeld van de offerteaanvraag die per naar uw leverancier(s) wordt verstuurd. 13

14 5. Privacy en Support Uw privacy MKG is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de MKG website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Verwerking van gegevens. MKG zal: nimmer de persoonsgegevens van de Materiaalcalculator gebruiker vrijgeven aan derden nimmer de offerteaanvraag van de Materiaalcalculator gebruiker vrijgeven aan derden nimmer de inhoud van de offerteaanvragen van de Materiaalcalculator gebruikers vastleggen MKG legt in het kader van het verder ontwikkelen van haar softwaretools en marketing gegevens vast hoe frequent de Materiaalcalculator wordt gebruikt. Ook kan het voorkomen dat MKG u benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar producten en/of dienstverlening. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: MKG, t.a.v. dhr. O.I. Postma, Postbus 50, 7550 AB Hengelo of Support Mocht u na bestudering van deze handleiding nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Helpdesk: of MKG wenst u veel profijt van de materiaalcalculator. Disclaimer MKG heeft met zorg deze site samengesteld. Hoewel MKG alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is MKG niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. MKG sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. 14

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding

Tool Calculeren voor GWWkosten.nl. Handleiding voor GWWkosten.nl Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL versie t.b.v. eindgebruiker Samenvatting Document titel Auteur(s) : Handleiding VerzuimSignaal Eindgebruiker : Dhr. H. Smeijers Dhr. S.J.W. te Wierik Dhr. F.J. Schuurkamp Bestandsnaam

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Versjon: 12 Innhoud KLANT- EN PARTNER

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

AdCalls instellen !!! AdCalls. Installatiehandleiding. TITEL Handleiding AdCalls. DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1

AdCalls instellen !!! AdCalls. Installatiehandleiding. TITEL Handleiding AdCalls. DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1 AdCalls Installatiehandleiding TITEL Handleiding AdCalls DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1 2 Inhoudsopgave # Titel Bladzijde 1. Introductie 3 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 4.3 Uw website(s) koppelen

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge):

Nadere informatie

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Eigenaar: Product Management Telfort Pagina 1 van 28 Inhoudsopgave 1 Introductie...4 2 Zakelijk beheer overzicht...5 2.1 Overzicht menu... 5 2.2 Verschillen

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

De boekhoudkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De boekhoudkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De boekhoudkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall):

Nadere informatie

PostNL extensie voor Magento

PostNL extensie voor Magento PostNL extensie voor Magento Installatie- en configuratie handleiding Documentinformatie en copyright Document: postnl_installatiehandleiding.pdf Auteurs: Erik de Groot, Vincent t Hart, Berend Lantink

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding voor Corporate boekingen bij Van der Valk Internet. Van der Valk Internet info@internet.valk.com

Handleiding voor Corporate boekingen bij Van der Valk Internet. Van der Valk Internet info@internet.valk.com Handleiding voor Corporate boekingen bij Van der Valk Internet Van der Valk Internet info@internet.valk.com Inhoudsopgave Het Van der Valk concept... 4 Over Van der Valk... 4 Hoteloverzicht Van der Valk...

Nadere informatie