kwartaaltoetsen groep 3 t/m 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kwartaaltoetsen groep 3 t/m 8"

Transcriptie

1 kwartaaltoetsen groep 3 t/m 8

2 handleiding groep 4 kwartaaltoetsen

3 handleiding groep 4 Kwartaaltoetsen bij Pluspunt Per jaargroep zijn er vier kwartaaltoetsen, iedere toets bestaat uit 2 delen. 1 Het eerste deel, het beheersingsgedeelte, heeft 27 sommen en hiervoor is een keuze gemaakt uit de 12 toetsinhouden van de voorafgaande drie blokken. Dit gedeelte geeft extra informatie over de mate van beheersing door de kinderen van de leerinhouden van de voorafgaande drie blokken. Bij onvoldoende beheersing van deze leerinhouden kan de leerkracht voor het betreffende kind overwegen een handelingsplan op te stellen. 2 Het tweede deel bestaat uit negen sommen, waarbij een keuze is gemaakt uit de toetsinhouden van de volgende drie bloktoetsen. Bij deze opgaven is de volgorde van de blokken aangehouden. Dezelfde type opgaven komen ook weer terug in de daarop volgende kwartaaltoets. Door het aanbieden van de volledige kwartaaltoets met 36 sommen kunt u onderscheid maken tussen de mogelijk sterke en minder rekensterke kinderen. Mede door het maken van de hele kwartaaltoets kan ook duidelijk worden welke kinderen voor de volgende blokken extra aandacht nodig hebben en welke kinderen waarschijnlijk meer aan kunnen. Met de kwartaaltoetsen kunt u dus de kinderen in hun rekenontwikkeling nog beter volgen en uw onderwijs daarop afstemmen. De kwartaaltoets kan in ongeveer 50 à 60 minuten zelfstandig gemaakt worden. Met uitzondering van de toetsen van groep 3 en 4: deze toetsen worden door de leerkracht gedicteerd. Inhoud De inhoud van de kwartaaltoetsen is afgeleid, en tevens een samenvatting, van de bloktoetsen. Bij vrijwel identieke toetsdoelen van eenzelfde domein is gekozen voor het laatst aangeboden toetsdoel. Anders geformuleerd: van de voorwaardelijke leerinhouden wordt de laatst aangeboden vorm gekozen. Per jaar zijn er vier kwartaaltoetsen; na blok 3, blok 6, blok 9 en blok 12. De eerste 27 sommen van de kwartaaltoets vormen het deel van de leerstof die de kinderen moeten beheersen. Om te discrimineren tussen minder en meer rekensterke kinderen bevatten de kwartaaltoetsen in het tweede gedeelte, vanaf som 27 tot en met som 36, ook sommen die de kinderen nog niet hebben gehad. In de leerkrachtversie van de toetsen vindt u in rood de nummering van de sommen; deze telt dus op tot 36. De kinderen zien een andere nummering. Ter informatie vindt u deze ook in zwart - in uw leerkrachtversie.

4 Afname Moment U kunt de kwartaaltoetsen afnemen nadat u drie blokken hebt behandeld. Indien u, naast de kwartaaltoetsen, de reken-wiskundetoetsen van het Leerling- en Onderwijsvolgsysteem van het Cito afneemt, dan kunnen de kinderen vóór de medio en eind toets van het Cito twee kwartaaltoetsen van Pluspunt maken. Wijze van afname In groep 3 en 4 worden de kwartaaltoetsen gedicteerd door de leerkracht. Vanaf groep 5 maken de kinderen, na een begeleide start door de leerkracht, de toetsen zelfstandig. De eerste voorbeeldopgaven worden samen met de leerkracht gemaakt. Indien de kinderen de hele kwartaaltoets maken, dan kunt u de kinderen wijzen op het feit dat ze deze laatste sommen nog niet hebben gehad. Zeg dan dat ze hiermee kunnen laten zien wat ze al van deze nieuwe sommen kennen. Enkele sommen van deze toets hebben jullie nog niet gehad. Ik wil zien of jullie die sommen nu al (bijna) goed kunnen maken. Het is niet erg als je het antwoord niet weet. Laat dan het antwoordvakje leeg. In tegenstelling tot sommige opgaven uit de bloktoets, wordt de kwartaaltoets in de meest verinnerlijkte vorm, dus zonder rekenhulpmiddelen, aangeboden. Wel mogen de kinderen eventuele berekeningen en/of afbeeldingen, zoals een getallenlijn, op het toetsblad zelf of in de rechtermarge van het blad naast de opgaven maken. Hierdoor kunt u beter zicht krijgen op het rekenproces van de kinderen. In tegenstelling tot sommige opgaven uit de bloktoets worden bij de kwartaaltoets zo veel mogelijk de individuele en klassikale rekenhulpmiddelen, zoals de getallenlijn, weggehaald. De kinderen schrijven met een potlood en kleuren met een kleurpotlood. Eventueel kunnen ze een fout antwoord uitgummen. Normering De gehanteerde criteria, bij zowel de bloktoetsen als de kwartaaltoetsen, kunnen door de school, afhankelijk van de leerlingpopulatie, naar boven of beneden worden bijgesteld. Wanneer een kind 80% goed scoort op de bloktoets (80% is het criterium) dan houdt dat in dat het kind de aangeboden leerstof in dit blok voldoende beheerst om succesvol de leerlijn van Pluspunt verder te vervolgen. De kwartaaltoetsen kunnen worden gebruikt om aan te geven in hoeverre de leerstof nog steeds wordt beheerst en de komende leerstof al enigszins wordt herkend. De kwartaaltoetsen meten dus iets anders dan de bloktoetsen. De normering is dan ook een andere. De cesuur van deze toetsen voor voldoende/onvoldoende ligt bij 60%. We gaan er nu vanuit dat de kinderen tenminste 22 van de 36 sommen dienen te beheersen. (Bijvoorbeeld: een kind maakt van de komende drie blokken geen enkele som goed en maakt in de sommen van de eerste drie blokken vijf fouten. Of een kind maakt meer dan vijf fouten in de eerste 27 sommen maar compenseert dit uit de laatste negen sommen.) Hieronder vindt u een suggestie voor een cijfer- en woordwaardering voor de kwartaaltoets die zeven categorieën hanteert. De waardering gaat van een 4 t/m 10 of van een onvoldoende tot en met uitmuntend (onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed, zeer goed en uitmuntend). Wijkt het resultaat van de kwartaaltoets bij een bepaalde leerling sterk af van hetgeen u verwachtte, dan is het raadzaam om nauwkeurig te kijken wat er aan de hand kan zijn. Een toets blijft altijd een momentopname. % goed aantal sommen: 36 woordwaardering cijfer onvoldoende matig voldoende ruim voldoende goed zeer goed uitmuntend 10

5 Nakijken Vanaf groep 5 bieden de kwartaaltoetsen de mogelijkheid om de kinderen niet meer in het boekje te laten werken, maar op het bijgeleverde antwoordblad. Door gebruik te maken van het antwoordblad wordt het nakijken van de gemaakte toetsen door de leerkracht aanzienlijk vereenvoudigd Mogelijke toepassing Als u de kwartaaltoets vooral wilt toepassen als een beheersingstoets (het meten van onder andere het effect over een langere termijn, met onderwezen leerstof), dan richt u zich vooral op het eerste gedeelte (27 sommen). Wilt u de toets vooral gebruiken als middel om bijvoorbeeld te discrimineren tussen minder en meer rekensterke kinderen, het geven van rapportwaarderingen of ter voorbereiding op de toetsen van het Leerlingen Onderwijsvolgsysteem, dan ligt het voor de hand dat de kinderen alle 36 opgaven maken. De laatste negen sommen zijn dus eigenlijk boven het onderwijsniveau van de kinderen. Meer rekensterke kinderen hebben doorgaans minder moeite met deze sommen. De kwartaaltoetsen kunnen ook een functie vervullen bij het vaststellen van een rapportwaardering. De uiteindelijke rapportvermelding, in cijfers of woorden, kan uit diverse elementen bestaan, zoals bijvoorbeeld resultaten behaald met: de bloktoetsen de kwartaaltoets andere toetsen (zoals die van het Cito) observaties door de leerkracht tijdens bijvoorbeeld les 11 het werk dat gemaakt wordt tijdens de rekenlessen U kunt de kwartaaltoets ook uitstekend gebruiken bij de overstap van uw oude rekenmethode naar de nieuwe Pluspuntmethode. U stelt dan de beheersing vast bij de kinderen van de leerinhouden ten opzichte van de Pluspunt leerlijn. Overzicht Hieronder vindt u per toets een overzicht van de domeinen per som en opgave, en in welk blok u dit domein kunt terugvinden. Mocht u naar aanleiding van de resultaten van de kwartaaltoets een bepaald onderwerp willen herhalen, dan kunt u hier makkelijk terugvinden welk blok u moet nemen. Kwartaaltoets 1: blokdoelen 1 t/m 3 Opgave Som Domein en Beschrijving Uit blok doelnummer Bewerkingen Kinderen kennen de splitsingen tot en met Bewerkingen Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen 1 aangeboden in een context maken tot en met Bewerkingen Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen 1 aangeboden in een context maken tot en met Meetkunde Kinderen kunnen afbeeldingen van eenvoudige 1 figuren en uitslagen daarvan koppelen. 5 7 Meetkunde Kinderen kunnen een gedraaide plattegrond bij 1 een getekend blokkenbouwsel vinden. 6 8 Getallen en Kinderen kunnen getallen tot en met getalrelaties ordenen. 7 9 Getallen en Kinderen kunnen getallen tot en met getalrelaties ordenen Getallen en Kinderen kunnen getallen tot en met getalrelaties ordenen Getallen en Kinderen kunnen getallen tot en met getalrelaties ordenen Bewerkingen Kinderen kennen de optellingen tot en met 20. 2

6 Opgave Som Domein en Beschrijving Uit blok doelnummer Bewerkingen Kinderen kennen de aftrekkingen tot en met Getallen en getalrelaties Kinderen leggen verband tussen getallen en een combinatie van sprongen van 10 en huppen van 1 weergegeven op de lege getallenlijn (tot en met 100) en kunnen dit toepassen in eenvoudige opgaven met geld. Kinderen kunnen getallen tot en met 100 lokaliseren op een getallenlijn. Kinderen kunnen de hele getallen aanvullen tot Getallen en getalrelaties Bewerkingen Bewerkingen Kinderen kunnen tellen met grote huppen van Bewerkingen Kinderen kennen de betekenis van het x-symbool Getallen en Kinderen kunnen tellen met sprongen van 10 of 4 getalrelaties grote huppen vanaf een willekeurig getal Bewerkingen Kinderen kunnen optellen en aftrekken tot en 4 met Bewerkingen Kinderen kennen de tafel van twee Getallen en Kinderen kunnen een getal plaatsen op een bijna 5 getalrelaties lege getallenlijn Bewerkingen Kinderen kunnen delen in concrete situaties Meten, tijd en geld Kinderen kunnen bedragen tot en met 2 euro 6 samenstellen Meten, tijd en geld Kinderen kunnen tijdsduur bepalen bij een 6 tijdsverschil van hele en halve uren Bewerkingen Kinderen kunnen aftrekken tot en met Kwartaaltoets 2 blokdoelen 4 t/m 6 Opgave Som Domein en Beschrijving Uit blok doelnummer Getallen en Kinderen kunnen tellen met sprongen van 10 of 4 getalrelaties grote huppen vanaf een willekeurig getal Bewerkingen Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen 4 maken tot en met Meten, tijd en geld Kinderen kunnen tot op centimeters nauwkeurig 4 meten met een liniaal. 4 6 Bewerkingen Kinderen kennen de tafel van Bewerkingen Kinderen kennen de begrippen even en oneven Getallen en getalrelaties Kinderen kunnen van een getal aangeven tussen welke tientallen het ligt Bewerkingen Kinderen kunnen optel- en aftreksommen tot en met 100 noteren en uitrekenen bij combinaties van sprongen van 10 en (grote) huppen vanaf een willekeurig getal op de getallenlijn Bewerkingen Kinderen kunnen in concrete situaties delingen maken Meten, tijd en geld Kinderen kunnen tellen tot en met 20 met grote huppen van Meten, tijd en geld Kinderen kunnen bedragen tot en met 2 euro samenstellen met munten Meten, tijd en geld Kinderen kunnen bedragen tot en met 2 euro samenstellen met munten Meten, tijd en geld Kinderen kunnen vanaf een gegeven bedrag tot 1 euro aanvullen met munten Meten, tijd en geld Kinderen kunnen op een analoge klok tijden aflezen en aangeven in kwartieren Meten, tijd en geld Kinderen kunnen op een analoge klok tijdsduur bepalen bij een tijdsverschil van halve uren

7 Opgave Som Domein en Beschrijving Uit blok doelnummer Bewerkingen Kinderen kunnen optellen tot en met 100 in een 6 context Bewerkingen Kinderen kunnen aftrekken tot en met 100 in een 6 context Bewerkingen Kinderen kunnen optellen en aftrekken tot en 6 met Bewerkingen Kinderen kennen de tafel van Meten, tijd en geld Kinderen kunnen bedragen tot en met 100 euro 7 vanaf een gegeven bedrag aanvullen met hele euro s (munten en biljettten) Bewerkingen Kinderen kunnen concrete situaties verbinden 7 aan een aftrekopgave en deze uitrekenen op de getallenlijn Bewerkingen Kinderen kunnen aftrekken tot en met Bewerkingen Kinderen kunnen optellen tot en met Bewerkingen Kinderen kennen de tafel van Meten, tijd en geld Kinderen kunnen op een digitale klok hele en halve uren aflezen (twaalfuurssysteem) Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete geldsituatie verbinden aan een optel- of aftrekopgave tot en met 100 en deze uitrekenen. 9 9 Kwartaaltoets 3 blokdoelen 7 t/m 9 Opgave Som Domein en Beschrijving Uit blok doelnummer Bewerkingen Kinderen kennen de tafels van 5 en Meten, tijd en geld Kinderen kunnen bedragen tot en met 100 euro 7 vanaf een gegeven bedrag aanvullen met hele euro s (munten en biljetten Meten, tijd en geld Kinderen kunnen kloktijden aflezen op een 7 analoge kliok waarbij het aantal minuten een vijfvoud is. 4 8 Bewerkingen Kinderen kunnen concrete situaties verbinden aan 7 een optel- of aftrek opgave en deze uitrekenen op de getallenlijn. 5 9 Bewerkingen Kinderen kunnen concrete situaties verbinden aan 7 een optel- of aftrek opgave en deze uitrekenen op de getallenlijn Bewerkingen Kinderen kunnen optellen en aftrekken tot en 8 13 met Breuken, Kinderen kunnen een verhoudingstabel invullen. 8 verhoudingen Meten, tijd en geld Kinderen kunnen een datum bepalen aan de 8 hand van een kalender (binnen een maand) Bewerkingen Kinderen kennen de tafel van Bewerkingen De kinderen kunnen de verwisseleigenschap bij 9 vermenigvuldigen gebruiken Meten, tijd en geld Kinderen kunnen op een digitale kok hele en 9 halve uren aflezen (twaalfuurssysteem) Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete geldsituatie 9 verbinden aan een optel- of aftrekopgave tot en met 100 en deze uitrekenen Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete geldsituatie 9 verbinden aan een optel- of aftrekopgave tot en met 100 en deze uitrekenen Getallen en Kinderen kunnen van vier getallen aangeven welk 10 getalrelaties het dichtst bij een gegeven getal ligt Meten, tijd en geld Kinderen kunnen een geschikte maat aangeven. 10

8 Opgave Som Domein en Beschrijving Uit blok doelnummer Meten, tijd en geld Kinderen kunnen tijdsduur berekenen in 15,20, en 60 minuten Meetkunde Kinderen kunnen aanzichten bij een getekend 11 bouwsel bepalen Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden 11 aan een vermenigvuldiging uit bekende tafels Bewerkingen Kinderen kunnen delen in een context Bewerkingen Kinderen kunnen delingen en vermenigvuldigingen met elkaar verbinden Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een type optel- of aftrekopgave waarbij handig rekenen voor de hand ligt Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een type optel- of aftrekopgave waarbij handig rekenen voor de hand ligt Kwartaaltoets 4 blokdoelen 10 t/m 12 Opgave Som Domein en Beschrijving Uit blok doelnummer Getallen en Kinderen kunnen van vier getallen aangeven welk 10 getalrelaties het dichtst bij een gegeven getal ligt Meten, tijd en geld Kinderen kunnen een geschikte maat aangeven Meten, tijd en geld Kinderen kunnen tijdsduur berekenen in 15, 20, of 60 minuten Meten, tijd en geld Kinderen kunnen tijdsduur berekenen in 15, 20, of 60 minuten Bewerkingen Kinderen kennen de tafels van 2, 5 en 10 op formeel niveau Meetkunde Kinderen kunnen aanzichten bij een getekend 11 bouwsel bepalen Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden 11 aan een vermenigvuldiging uit bekende tafels Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden 11 aan een vermenigvuldiging uit bekende tafels Bewerkingen Kinderen kunnen in contexten delingen 11 berekenen Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden 12 aan een optelopgave waarbij handig rekenen voor de hand ligt Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden 12 aan een optelopgave waarbij handig rekenen voor de hand ligt Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden 12 aan een aftrekopgave waarbij handig rekenen voor de hand ligt Bewerkingen Kinderen kunnen aftrekken tot en met Bewerkingen Kinderen kunnen delingen en vermenigvuldigingen met ekaar verbinden Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een aftrekopgave waarbij handig rekenen voor de hand ligt Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een aftrekopgave waarbij handig rekenen voor de hand ligt Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een vermenigvuldiging of deling en deze oplossen Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een vermenigvuldiging of deling en deze oplossen (groep 5) 1 (groep 5)

9 Opgave Som Domein en doelnummer Beschrijving Bewerkingen Kinderen kunnen een concrete situatie verbinden aan een optel- of aftrekopgave waarbij verschillende operaties uitgevoerd moeten worden Getallen en Kinderen kunnen doortellen en terugtellen tot en getalrelaties met 1000 met sprongen van 1,10 en Meten, tijd en geld Kinderen kunnen digitale tijden aangeven op een analoge klok (tot eenheden van vijf minuten) Getallen en Kinderen kunnen aangeven tussen welke getalrelaties honderdtallen een gegeven getal hoort. Uit blok 1 (groep 5) 2 (groep 5) 3 (groep 5) 3 (groep 5)

10 kwartaaltoets groep 4 toets 1 naam

11 A 7 euro 9 euro B Pluspunt Kwartaaltoets groep 4 toets 1 Malmberg 's-hertogenbosch

12 euro... euro 3 16 euro... euro 4 Malmberg s-hertogenbosch Pluspunt Kwartaaltoets groep 4 toets 1 3

13 Pluspunt Kwartaaltoets groep 4 toets 1 Malmberg 's-hertogenbosch

14 = = = 18 9 = euro Malmberg s-hertogenbosch Pluspunt Kwartaaltoets groep 4 toets 1 5

15 groepjes van... appels =... appels =... appels 6 Pluspunt Kwartaaltoets groep 4 toets 1 Malmberg 's-hertogenbosch

16 = 68 9 = euro =... euro Malmberg s-hertogenbosch Pluspunt Kwartaaltoets groep 4 toets 1 7

17 21 Rogier plakt... bladen vol 22 Het kost Ze betaalt met Ze krijgt terug 75 cent... cent klok = 8 Pluspunt Kwartaaltoets groep 4 toets 1 Malmberg 's-hertogenbosch

18 handleiding groep 7 kwartaaltoetsen

19 handleiding groep 7 Kwartaaltoetsen bij Pluspunt Per jaargroep zijn er vier kwartaaltoetsen, iedere toets bestaat uit 2 delen. 1 Het eerste deel, het beheersingsgedeelte, heeft 27 sommen en hiervoor is een keuze gemaakt uit de 12 toetsinhouden van de voorafgaande drie blokken. Dit gedeelte geeft extra informatie over de mate van beheersing door de kinderen van de leerinhouden van de voorafgaande drie blokken. Bij onvoldoende beheersing van deze leerinhouden kan de leerkracht voor het betreffende kind overwegen een handelingsplan op te stellen. 2 Het tweede deel bestaat uit negen sommen, waarbij een keuze is gemaakt uit de toetsinhouden van de volgende drie bloktoetsen. Bij deze opgaven is de volgorde van de blokken aangehouden. Dezelfde type opgaven komen ook weer terug in de daarop volgende kwartaaltoets. Door het aanbieden van de volledige kwartaaltoets met 36 sommen kunt u onderscheid maken tussen de mogelijk sterke en minder rekensterke kinderen. Mede door het maken van de hele kwartaaltoets kan ook duidelijk worden welke kinderen voor de volgende blokken extra aandacht nodig hebben en welke kinderen waarschijnlijk meer aan kunnen. Met de kwartaaltoetsen kunt u dus de kinderen in hun rekenontwikkeling nog beter volgen en uw onderwijs daarop afstemmen. De kwartaaltoets kan in ongeveer 50 à 60 minuten zelfstandig gemaakt worden. Met uitzondering van de toetsen van groep 3 en 4: deze toetsen worden door de leerkracht gedicteerd. Inhoud De inhoud van de kwartaaltoetsen is afgeleid, en tevens een samenvatting, van de bloktoetsen. Bij vrijwel identieke toetsdoelen van eenzelfde domein is gekozen voor het laatst aangeboden toetsdoel. Anders geformuleerd: van de voorwaardelijke leerinhouden wordt de laatst aangeboden vorm gekozen. Per jaar zijn er vier kwartaaltoetsen; na blok 3, blok 6, blok 9 en blok 12. De eerste 27 sommen van de kwartaaltoets vormen het deel van de leerstof die de kinderen moeten beheersen. Om te discrimineren tussen minder en meer rekensterke kinderen bevatten de kwartaaltoetsen in het tweede gedeelte, vanaf som 27 tot en met som 36, ook sommen die de kinderen nog niet hebben gehad. In de leerkrachtversie van de toetsen vindt u in rood de nummering van de sommen; deze telt dus op tot 36. De kinderen zien een andere nummering. Ter informatie vindt u deze ook in zwart - in uw leerkrachtversie.

20 Afname Moment U kunt de kwartaaltoetsen afnemen nadat u drie blokken hebt behandeld. Indien u, naast de kwartaaltoetsen, de reken-wiskundetoetsen van het Leerling- en Onderwijsvolgsysteem van het Cito afneemt, dan kunnen de kinderen vóór de medio en eind toets van het Cito twee kwartaaltoetsen van Pluspunt maken. Wijze van afname In groep 3 en 4 worden de kwartaaltoetsen gedicteerd door de leerkracht. Vanaf groep 5 maken de kinderen, na een begeleide start door de leerkracht, de toetsen zelfstandig. De eerste voorbeeldopgaven worden samen met de leerkracht gemaakt. Indien de kinderen de hele kwartaaltoets maken, dan kunt u de kinderen wijzen op het feit dat ze deze laatste sommen nog niet hebben gehad. Zeg dan dat ze hiermee kunnen laten zien wat ze al van deze nieuwe sommen kennen. Enkele sommen van deze toets hebben jullie nog niet gehad. Ik wil zien of jullie die sommen nu al (bijna) goed kunnen maken. Het is niet erg als je het antwoord niet weet. Laat dan het antwoordvakje leeg. In tegenstelling tot sommige opgaven uit de bloktoets, wordt de kwartaaltoets in de meest verinnerlijkte vorm, dus zonder rekenhulpmiddelen, aangeboden. Wel mogen de kinderen eventuele berekeningen en/of afbeeldingen, zoals een getallenlijn, op het toetsblad zelf of in de rechtermarge van het blad naast de opgaven maken. Hierdoor kunt u beter zicht krijgen op het rekenproces van de kinderen. In tegenstelling tot sommige opgaven uit de bloktoets worden bij de kwartaaltoets zo veel mogelijk de individuele en klassikale rekenhulpmiddelen, zoals de getallenlijn, weggehaald. De kinderen schrijven met een potlood en kleuren met een kleurpotlood. Eventueel kunnen ze een fout antwoord uitgummen. Normering De gehanteerde criteria, bij zowel de bloktoetsen als de kwartaaltoetsen, kunnen door de school, afhankelijk van de leerlingpopulatie, naar boven of beneden worden bijgesteld. Wanneer een kind 80% goed scoort op de bloktoets (80 % is het criterium) dan houdt dat in dat het kind de aangeboden leerstof in dit blok voldoende beheerst om succesvol de leerlijn van Pluspunt verder te vervolgen. De kwartaaltoetsen kunnen worden gebruikt om aan te geven in hoeverre de leerstof nog steeds wordt beheerst en de komende leerstof al enigszins wordt herkend. De kwartaaltoetsen meten dus iets anders dan de bloktoetsen. De normering is dan ook een andere. De cesuur van deze toetsen voor voldoende/onvoldoende ligt bij 60%. We gaan er nu vanuit dat de kinderen tenminste 22 van de 36 sommen dienen te beheersen. (Bijvoorbeeld: een kind maakt van de komende drie blokken geen enkele som goed en maakt in de sommen van de eerste drie blokken vijf fouten. Of een kind maakt meer dan vijf fouten in de eerste 27 sommen maar compenseert dit uit de laatste negen sommen.) Hieronder vindt u een suggestie voor een cijfer- en woordwaardering voor de kwartaaltoets die zeven categorieën hanteert. De waardering gaat van een 4 t/m 10 of van een onvoldoende tot en met uitmuntend (onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed, zeer goed en uitmuntend). Wijkt het resultaat van de kwartaaltoets bij een bepaalde leerling sterk af van hetgeen u verwachtte, dan is het raadzaam om nauwkeurig te kijken wat er aan de hand kan zijn. Een toets blijft altijd een momentopname. % goed aantal sommen: 36 woordwaardering cijfer onvoldoende matig voldoende ruim voldoende goed zeer goed uitmuntend 10

21 Nakijken Vanaf groep 5 bieden de kwartaaltoetsen de mogelijkheid om de kinderen niet meer in het boekje te laten werken, maar op het bijgeleverde antwoordblad. Door gebruik te maken van het antwoordblad wordt het nakijken van de gemaakte toetsen door de leerkracht aanzienlijk vereenvoudigd. Mogelijke toepassing Als u de kwartaaltoets vooral wilt toepassen als een beheersingstoets (het meten van onder andere het effect over een langere termijn, met onderwezen leerstof), dan richt u zich vooral op het eerste gedeelte (27 sommen). Wilt u de toets vooral gebruiken als middel om bijvoorbeeld te discrimineren tussen minder en meer rekensterke kinderen, het geven van rapportwaarderingen of ter voorbereiding op de toetsen van het Leerlingen Onderwijsvolgsysteem, dan ligt het voor de hand dat de kinderen alle 36 opgaven maken. De laatste negen sommen zijn dus eigenlijk boven het onderwijsniveau van de kinderen. Meer rekensterke kinderen hebben doorgaans minder moeite met deze sommen. De kwartaaltoetsen kunnen ook een functie vervullen bij het vaststellen van een rapportwaardering. De uiteindelijke rapportvermelding, in cijfers of woorden, kan uit diverse elementen bestaan, zoals bijvoorbeeld resultaten behaald met: de bloktoetsen de kwartaaltoets andere toetsen (zoals die van het Cito) observaties door de leerkracht tijdens bijvoorbeeld les 11 het werk dat gemaakt wordt tijdens de rekenlessen U kunt de kwartaaltoets ook uitstekend gebruiken bij de overstap van uw oude rekenmethode naar de nieuwe Pluspuntmethode. U stelt dan de beheersing vast bij de kinderen van de leerinhouden ten opzichte van de Pluspunt leerlijn. Overzicht Hieronder vindt u per toets een overzicht van de domeinen per som en opgave, en in welk blok u dit domein kunt terugvinden. Mocht u naar aanleiding van de resultaten van de kwartaaltoets een bepaald onderwerp willen herhalen, dan kunt u hier makkelijk terugvinden welk blok u moet nemen. Kwartaaltoets 1: blokdoelen 1 t/m 3 Som Domein Aantal Doel Blok Doelnr 1 Bewerkingen 1 Kinderen kunnen opgaven met drie getallen 1.1A hoofdrekenen handig optellen en aftrekken Bewerkingen hoofdrekenen 2 Kinderen kunnen opgaven met drie of vier getallen handig optellen en aftrekken. 1.2A Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 9 Bewerkingen cijferen Bewerkingen cijferen Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 2 Kinderen kunnen een eenvoudige breuk aflezen uit een schematische tekening of op een getallenlijn. 4 Kinderen kunnen een eenvoudige breuk aangeven in een schematische tekening of op een getallenlijn. Hierbij wordt de breuk gegeven of juist het deel van 1 dat weg is. 1 Kinderen kunnen cijferend optellen en aftrekken toepassen in contexten met hele getallen tot ongeveer Kinderen kunnen cijferend optellen en aftrekken toepassen in contexten met hele getallen en met kommagetallen met gelijke aantallen cijfers achter de komma tot ongeveer Kinderen kunnen percentages aflezen en inkleuren in een cirkeldiagram of strook en zeer eenvoudige berekeningen maken. 1.1B 1.2B 2.1A 2.2A 2.1B

22 Som Domein Aantal Doel Blok Doelnr Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 4 Kinderen kunnen een eenvoudig percentage uitrekenen. 2.2B 20 Bewerkingen hoofdrekenen 6 22 Bewerkingen hoofdrekenen Bewerkingen cijferen Kinderen kunnen kommagetallen vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000 (met en zonder context) en eenvoudige vermenigvuldigingen van het type 4 x 0,5 aangeboden in een context uitrekenen. 2 Kinderen kunnen delen door 10, 100 en 1000 waarbij de uitkomst een kommagetal is (met en zonder context) en delingen van het type 4,50 : 0,15 aangeboden in een context uitrekenen. Meten, tijd en geld 2 Kinderen kunnen gegeven lengtes op schaal omrekenen naar de werkelijke lengte. Meten, tijd en geld 4 Kinderen kunnen bij gegeven lengtes uitrekenen hoeveel dat in een tekening met een gegeven schaal zou zijn en dat waar mogelijk ook tekenen. Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 31 Bewerkingen cijferen Kinderen kunnen cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen en dit vervolgens toepassen in een geldcontext. 2 Kinderen kunnen in een context hele getallen vermenigvuldigen met of delen door een breuk of kommagetal. 1 Kinderen kunnen delingen met rest van het type 294 : 12 en 3465 : 12 cijferend uitrekenen (met en zonder context). Meten, tijd en geld 2 Kinderen kunnen opgaven met veelvoorkomende tijdmaten en samengestelde grootheden als snelheid en prijs per tijdseenheid uitrekenen. 1 Kinderen kunnen breuken en kommagetallen getalrelaties vergelijken en ordenen. 34 Getallen en Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 2 Kinderen kunnen bij een gegeven percentage uitrekenen hoeveel dat is, wat in geval van korting de nieuwe prijs moet zijn, en met oude prijs en nieuwe prijs het kortingspercentage uitrekenen. Kwartaaltoets 2 blokdoelen 4 t/m 6 Som Domein Aantal Doel Blok Doelnr 1 Bewerkingen cijferen Bewerkingen cijferen Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 17 Bewerkingen cijferen 7 8 Bewerkingen cijferen 1 Kinderen kunnen vermenigvuldigingen van het type 4 x 34, 4 x 345 en 45 x 56 cijferend uitrekenen (met en zonder context). 2 Kinderen kunnen cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen en dit vervolgens toepassen in een geldcontext. 2 Kinderen kunnen in een context hele getallen vermenigvuldigen met of delen door een zeer eenvoudige breuk. 4 Kinderen kunnen in een context hele getallen vermenigvuldigen met of delen door een breuk of kommagetal. 1 Kinderen kunnen delingen zonder rest van het type 288 : 12 en 3456 : 12 cijferend uitrekenen (met en zonder context). 2 Kinderen kunnen delingen met rest van het type 294 : 12 en 3465 : 12 cijferend uitrekenen (met en zonder context). 3.1A 3.2A 3.1B 3.2B 4.2A 4.2B 5.2A 5.2B 6.2A 6.2B 4.1A 4.2A 4.1B 4.2B 5.1A 5.2A

23 Som Domein Aantal Doel Blok Doelnr 9 15 Meten, tijd en geld 2 Kinderen kunnen eenvoudige opgaven met veelvoorkomende tijdmaten en snelheden uitrekenen. 5.1B Meten, tijd en geld 4 Kinderen kunnen opgaven met veelvoorkomende tijdmaten en samengestelde grootheden als snelheid en prijs per tijdseenheid uitrekenen. 12 Getallen en getalrelaties 1 Kinderen kunnen kommagetallen plaatsen op de getallenlijn. 13 Getallen en 2 Kinderen kunnen breuken en kommagetallen 16 getalrelaties vergelijken en ordenen. 18 Breuken, procenten, 2 Kinderen kunnen als er een eenvoudig 19 verhoudingen en percentage wordt gegeven uitrekenen hoeveel kommagetallen dat is en wat in geval van korting de nieuwe prijs moet zijn. 21 Breuken, procenten, 4 Kinderen kunnen bij een gegeven percentage 23 verhoudingen uitrekenen hoeveel dat is, wat in geval van 25 korting de nieuwe prijs moet zijn, en met oude 27 prijs en nieuwe prijs het kortingspercentage uitrekenen. 28 Bewerkingen 1 Kinderen kunnen samengestelde bewerkingen cijferen aangeboden in een context uitrekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). 29 Tabellen en grafieken 2 Kinderen kunnen berekeningen maken waarbij ze 30 gegevens uit grafieken aflezen en interpreteren. 31 Bewerkingen 1 Kinderen kunnen vermenigvuldigingen met hele cijferen getallen en kommagetallen aangeboden in een context uitrekenen. 32 Meten, tijd en geld 2 Kinderen kunnen berekeningen maken met 33 maten (omtrek, oppervlakte en inhoud). 34 Bewerkingen hoofdrekenen Breuken, procenten, verhoudingen 1 Kinderen kunnen samengestelde bewerkingen schattend uitrekenen in een context die zich hiervoor leent. 2 Kinderen kunnen breuken gelijknamig maken en optellen en aftrekken. Kwartaaltoets 3 blokdoelen 7 t/m 9 Som Domein Aantal Doel Blok Doelnr 1 Bewerkingen cijferen Bewerkingen cijferen 1 Kinderen kunnen samengestelde bewerkingen aangeboden in een context uitrekenen (optellen, aftrekken en vermenigvuldigen). 2 Kinderen kunnen samengestelde bewerkingen aangeboden in een context uitrekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). 4 5 Tabellen en grafieken 2 Kinderen kunnen gegevens uit eenvoudige grafieken aflezen, interpreteren en vergelijken. 8 Tabellen en grafieken 4 Kinderen kunnen berekeningen maken waarbij ze 9 gegevens uit grafieken aflezen en interpreteren Bewerkingen 1 Kinderen kunnen vermenigvuldigingen cijferen aangeboden in een context cijferend uitrekenen. 14 Bewerkingen 2 Kinderen kunnen vermenigvuldigingen met hele 20 cijferen getallen en kommagetallen aangeboden in een context uitrekenen Meten, tijd en geld 2 Kinderen kunnen eenvoudige berekeningen maken met maten (omtrek, oppervlakte en inhoud). Meten, tijd en geld 4 Kinderen kunnen berekeningen maken met maten (omtrek, oppervlakte en inhoud). 5.2B 6.1A 6.2A 6.1B 6.2B 7.2A 7.2B 8.2A 8.2B 9.2A 9.2B 7.1A 7.2A 7.1B 7.2B 8.1A 8.2A 8.1B 8.2B

24 Som Domein Aantal Doel Blok Doelnr 12 Bewerkingen hoofdrekenen 1 Kinderen kunnen eenvoudige bewerkingen schattend uitrekenen in een context die zich hiervoor leent. 9.1A Bewerkingen hoofdrekenen Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 28 Bewerkingen hoofdrekenen 29 Breuken, procenten, 30 verhoudingen en kommagetallen 31 Getallen en getalrelaties Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 34 Bewerkingen hoofdrekenen Getallen en getalrelaties 2 Kinderen kunnen samengestelde bewerkingen schattend uitrekenen in een context die zich hiervoor leent. 2 Kinderen kunnen eenvoudige breuken aangeboden in een context vergelijken, gelijknamig maken en optellen en aftrekken. 4 Kinderen kunnen breuken gelijknamig maken en optellen en aftrekken. 1 Kinderen kunnen handig rekenen met hele getallen en kommagetallen. 2 Kinderen kunnen een verhoudingstabel gebruiken om opgaven uit te rekenen waarbij een deel moet worden berekend. 1 Kinderen kunnen getallen van het type 0,75 miljoen schrijven als en 2,5 duizend als 2500 en getallen afronden volgens afrondregels. 2 Kinderen kunnen berekeningen met percentages en mooie getallen aangeboden in een context maken, via bijvoorbeeld de 1%-regel. 1 Kinderen kunnen bewerkingen met hele getallen en kommagetallen aangeboden in een context op de rekenmachine uitvoeren. 2 Kinderen kunnen breuken omzetten in kommagetallen en omgekeerd. 9.2A 9.1B 9.2B 10.2A 10.2B 11.2A 11.2B 12.2A 12.2B Kwartaaltoets 4 blokdoelen 10 t/m 12 Som Domein Aantal Doel Blok Doelnr 1 Bewerkingen 1 Kinderen kunnen handig rekenen met 10.1A hoofdrekenen eenvoudige hele getallen en kommagetallen. 3 5 Bewerkingen hoofdrekenen 2 Kinderen kunnen handig rekenen met hele getallen en kommagetallen. 10.2A Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 22 Getallen en getalrelaties Getallen en getalrelaties Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 8 Bewerkingen hoofdrekenen 6 20 Bewerkingen hoofdrekenen 2 Kinderen kunnen een verhoudingstabel gebruiken om opgaven uit te rekenen. 4 Kinderen kunnen een verhoudingstabel gebruiken om opgaven uit te rekenen waarbij een deel moet worden berekend. 1 Kinderen kunnen betekenis geven aan hele grote getallen zoals een miljoen en een miljard en deze plaatsen op een getallenlijn. 2 Kinderen kunnen getallen van het type 0,75 miljoen schrijven als en 2,5 duizend als 2500 en getallen afronden volgens afrondregels. 2 Kinderen kunnen berekeningen met eenvoudige percentages aangeboden in een context maken. 4 Kinderen kunnen berekeningen met percentages en mooie getallen aangeboden in een context maken, via bijvoorbeeld de 1%-regel. 1 Kinderen kunnen eenvoudige bewerkingen met hele getallen en kommagetallen aangeboden in een context op de rekenmachine uitvoeren. 2 Kinderen kunnen bewerkingen met hele getallen en kommagetallen aangeboden in een context op de rekenmachine uitvoeren. 10.1B 10.2B 11.1A 11.2A 11.1B 11.2B 12.1A 12.2A

25 Som Domein Aantal Doel Blok Doelnr 4 Getallen en 2 Kinderen kunnen eenvoudige breuken omzetten 12.1B 21 getalrelaties in kommagetallen en omgekeerd Getallen en getalrelaties 4 Kinderen kunnen breuken omzetten in kommagetallen en omgekeerd. 12.2B 28 Bewerkingen cijferen Kinderen kunnen een combinatie van bewerkingen aangeboden in een context uitvoeren (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). Tabellen en grafieken 2 Kinderen kunnen berekeningen maken waarbij ze gegevens uit verschillende typen grafieken aflezen en interpreteren. 31 Bewerkingen cijferen Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 34 Getallen en getalrelaties Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen 1 Kinderen kunnen cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, waarbij ze de opgaven zelf onder elkaar moeten zetten. 2 Kinderen kunnen vermenigvuldigen en delen met breuken en kommagetallen. 1 Kinderen kunnen kommagetallen plaatsen op de getallenlijn en optellen en aftrekken met kommagetallen. 2 Kinderen kunnen opgaven met procenten aangeboden in een context uitrekenen. 1.2A (groep 8) 1.2B (groep 8) 2.2A (groep 8) 2.2B (groep 8) 3.2A (groep 8) 3.2B (groep 8)

26 kwartaaltoets groep 7 toets 1 8 naam

27 A Hoeveel samen? Reken uit. 8 flesjes cola van 0,5 l. Dat is samen... liter. B Reken uit en vul in. Michael betaalt 15 cent voor een sms je. Voor 7,50 kan hij... berichtjes versturen. 2 Pluspunt Kwartaaltoets groep 7 toets 1 Malmberg 's-hertogenbosch

28 1 Tel de bedragen op. Doe het handig. samen... 4,35 5,50 3,65 2 Vul in.... deel van het glas is gevuld 3 Reken uit. 6 van de 50 kinderen hebben een beugel. Dat is... %. 0% 100% 4 Hoeveel is over? Kleur. 5 6 deel is al op. Malmberg s-hertogenbosch Pluspunt Kwartaaltoets groep 7 toets 1 3

29 5 Zoek de goede plaats op de getallenlijn. Trek een lijn Reken uit en vul in. Ralph belt uit Londen voor 15 cent per minuut. Voor 4,50 kan hij... minuten bellen. 7 8 Teken op schaal. Gebruik een liniaal. In het echt is de hoogte 140 cm en de breedte 350 cm. 70 cm 9 Kijk in de tabel en schrijf onder elkaar. Reken daarna uit. Hoeveel meter liep Tanja in totaal op dinsdag, woensdag en donderdag? m dag afstand (m) ma 875 di 907 wo 1436 do 1345 vr Pluspunt Kwartaaltoets groep 7 toets 1 Malmberg 's-hertogenbosch

30 10 11 Hoeveel geld hebben de scholen opgehaald met de kinderpostzegels? Hoeveel in totaal voor De Mozaik, De Coppele en Het Rijgerbos?... Hoeveel verschil tussen De Coppele en De Mozaik? naam school bedrag in De Mozaik 1227,75 De Coppele 1543,40 Het Rijgerbos 1105,25 De Bunders 1005, Teken op schaal. Gebruik een liniaal. Teken een lijn, op schaal, die in het echt 105 cm is. 15 cm 13 Hoeveel procent? Reken uit. 55% van de kinderen die schaatsen 0% 100% is een jongen. Dus... % is een meisje. 14 Tel op. Doe het handig. 17, samen... 13, 37, 33, Malmberg s-hertogenbosch Pluspunt Kwartaaltoets groep 7 toets 1 5

31 15 Hoeveel procent? Reken uit. Een kwart van de limonade is op. 0% 100% Dat is... %. 16 Tel op. Doe het handig. 7,45 samen... 10,10 7,45 25, 17 Reken uit. Van de 25 kinderen komen er 10 0% 100% op de fiets. Dat is... %. 18 Vul in. 0 1 Bij de pijl kan de breuk... staan. 6 Pluspunt Kwartaaltoets groep 7 toets 1 Malmberg s-hertogenbosch

32 19 Reken uit. 0% 100% Van de 150 kinderen hebben er 30 een hond. Dat is... %. 20 Reken uit ,15 = Vul in. 1 2 Er is nog 2 3 deel over in de tank. Teken de pijl op de juiste plaats. leeg vol 22 Reken uit en vul in. Ralph betaalt 7 cent voor een sms je. Voor 3,50 kan hij... sms jes versturen. Malmberg s-hertogenbosch Pluspunt Kwartaaltoets groep 7 toets 1 7

33 23 Zoek de goede plaats op de getallenlijn. Trek een lijn Reken uit en vul in. In het echt is de folder... cm lang en... breed. 5 cm 26 Teken op schaal. Gebruik een liniaal. Teken een lijn die in het echt 360 cm is. 60 cm 27 Reken uit. 0% 100% 30 van de 40 kinderen hebben een zwemdiploma. Dat is... %. 8 Pluspunt Kwartaaltoets groep 7 toets 1 Malmberg s-hertogenbosch

34 28 Reken uit en vul in. 9 kg kost... 2,38 1 kg 29 Hoeveel? Reken uit. Yardena heeft 12 liter vla. In 1bakje gaat 1 3 liter. Dat is genoeg voor... bakjes. 30 Hoeveel? Reken uit. Juf Sacha heeft 20 bananen. Ieder kind krijgt 2 3 banaan. Dat is genoeg voor... kinderen. 31 Reken uit. Er zijn 413 mandarijnen. Daarmee kun je... dozen van 27 mandarijnen vullen. Je houdt... mandarijnen over. Malmberg s-hertogenbosch Pluspunt Kwartaaltoets groep 7 toets 1 9

35 32 Reken uit. Rogier rijdt 60 km in 3 kwartier. Dat is... km/uur. 33 Reken uit. De trein vertrekt om 16:40 uur en komt aan om 17:15 uur. De reis duurde... minuten. 34 Schrijf op volgorde van klein naar groot Hoeveel procent korting krijg je? Reken uit. prijs nieuwe prijs korting 250, 200, % 320, 240, % 10 Pluspunt Kwartaaltoets groep 7 toets 1 Malmberg s-hertogenbosch

36 Antwoordblad Kwartaaltoets 7.1 Naam:... Aantal goed:... Datum:... A Dat is samen... liter B Voor 7,50 kan hij... berichtjes versturen. 13 Dus... % is een meisje. 14 samen... 1 samen deel van het glas is gevuld 15 Dat is... %. 3 Dat is... %. 16 samen Dat is... % Bij de pijl kan de breuk... staan Dat is... % Voor 4,50 kan hij... minuten bellen ,15 = leeg vol 9... m Hoeveel in totaal voor De Mozaik, De Coppele en Het Rijgerbos? 22 Voor 3,50 kan hij... sms jes 23 versturen Hoeveel verschil tussen De Coppele en De Mozaik? Malmberg s-hertogenbosch Pluspunt Kwartaaltoets groep 7 toets 1 11

37 cm lang en... breed Dat is... % kg kost Dat is genoeg voor... bakjes. 30 Dat is genoeg voor... kinderen. 31 Daarmee kun je... dozen van 27 mandarijnen vullen. Je houdt... mandarijnen over. 32 Dat is... km/uur. 33 De reis duurde... minuten prijs nieuwe prijs korting 250, 200, % 320, 240, % 12 Pluspunt Kwartaaltoets groep 7 toets 1 Malmberg s-hertogenbosch

38 ISBN

Getallen en getalrelaties

Getallen en getalrelaties Leerlijnenoverzicht In de leerlijnenmatrix staat een overzicht van alle leerinhouden, die in groep 3 tot en met 8 aan de orde komen. Per jaargroep zijn er ruim zestig leerdoelen, deze zijn niet één op

Nadere informatie

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 8a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - uitspreken en schrijven van getallen rond 1 miljoen - introductie miljard - helen uit een breuk halen 5/4 = -

Nadere informatie

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen 1 2 REKENEN Boek 7a: Blok 1 - week 1 in geldcontext 2 x 2,95 = / 4 x 2,95 = Optellen en aftrekken tot 10.000 - ciferend; met 2 of 3 getallen 4232 + 3635 + 745 = 1600

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met Pluspunt Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iv Groep 3...1 Groep 4...14 Groep 5...31 Groep 6...46 Groep 7...72 Groep 8...98 2014,

Nadere informatie

Leerlijnen voor groep 3-8

Leerlijnen voor groep 3-8 Leerlijnen voor groep 3-8 Groep 3, eerste half jaar de begrippen meer, minder, evenveel juist toepassen de ontbrekende getallen op de getallenlijn t/m 12 invullen van hoeveelheden t/m 20 groepjes van 5

Nadere informatie

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3 Aanbod rekenstof augustus t/m februari Groep 3 Blok 1 Oriëntatie: tellen van hoeveelheden tot 10, introductie van de getallenlijn tot en met 10, tellen en terugtellen t/m 20, koppelen van getallen aan

Nadere informatie

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2.

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Rekenrijk doelen groep 1 en 2 De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Aantallen kunnen tellen De kinderen kunnen kleine aantallen tellen. De kinderen kunnen eenvoudige

Nadere informatie

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 6a: Blok 1 - week 1 - buurgetallen - oefenen op de getallenlijn Geld - optellen van geldbedragen - aanvullen tot 10 105 : 5 = 2 x 69 = - van digitaal

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Blok 1A en 2A Telrij, uitspraak en notatie Getallenlijn en getalvolgorde Opbouw getallen tot 100 Sprongen van 1, 2 en 5 tussen 10 en 20 t/m

Nadere informatie

Verwijzingen vanuit Pluspunt naar Maatwerk rekenen Groep 3 t/m 8

Verwijzingen vanuit Pluspunt naar Maatwerk rekenen Groep 3 t/m 8 Dat is duidelijk! Verwijzingen vanuit Pluspunt naar Maatwerk rekenen Groep 3 t/m 8 Voor kinderen die dat nodig hebben heeft Pluspunt remediëringsoefeningen na de toets. Mocht u het idee hebben dat een

Nadere informatie

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

Inhoud kaartenbak groep 8

Inhoud kaartenbak groep 8 Inhoud kaartenbak groep 8 1 Getalbegrip 1.1 Ligging van getallen tussen duizendvouden 1.2 Plaatsen van getallen op de getallenlijn 1.3 Telrij t/m 100 000 1.4 Telrij t/m 100 000 1.5 Getallen splitsen en

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Kommagetallen. Het kind kan geen steunpunten plaatsen op de getallenlijn. Het kind heeft weinig inzicht in de positiewaarde van cijfers

Nadere informatie

Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen aangeboden in een context maken tot en met 20.

Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen aangeboden in een context maken tot en met 20. Hallo allemaal, Al 5 weken zitten we in groep 4, en wat hebben we al veel geleerd! De eerste tafeltoetsen zijn al gedaan. Heel veel kinderen hadden goed thuis geoefend, super! In de klas besteden we veel

Nadere informatie

Toets gecijferdheid augustus 2005

Toets gecijferdheid augustus 2005 Toets gecijferdheid augustus 2005 Naam: Klas: score: Datum: Algemene aanwijzingen: - Noteer alle berekeningen en oplossingen in dit boekje - Blijf niet te lang zoeken naar een oplossing - Denk aan de tijd

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Groep 7(eerste helft) Getalbegrip - Telrij tot en met 1 000 000 - Uitspraak en schrijfwijze van de getallen (800 000 en 0,8 miljoen) - De opbouw en positiewaarde

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 3

Leerstofoverzicht groep 3 Leerstofoverzicht groep 3 Getallen en relaties Basisbewerkingen Verhoudingen Leerlijn Groep 3 uitspraak, schrijfwijze, kenmerken begrippen evenveel, minder/meer cijfer 1 t/m 10, groepjes aanvullen tot

Nadere informatie

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling VMBO BB leerling Verbanden en Hoge -bewerkingen onder 100 -tafels t/m 10 (x:) -bewerkingen met eenvoudige grote en -makkelijk rekenen -vergelijken/ordenen op getallenlijn -makkelijke breuken omzetten -deel

Nadere informatie

TOETS REKENEN / WISKUNDE. Naam:... School:...

TOETS REKENEN / WISKUNDE. Naam:... School:... TOETS REKENEN / WISKUNDE Naam:... School:... Datum:... Groep:... 1A. Hoofdrekenen: optellen en aftrekken Reken de sommen op je eigen manier uit. Gebruik het kladblaadje als je een tussenstap wilt noteren.

Nadere informatie

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben.

GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben. Leerroute 3 Jaargroep: 8 GETALLEN Onderdeel: Getalbegrip Doel: Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen hebben. Je bewust zijn dat getallen verschillende betekenissen kunnen hebben. (hoeveelheidsgetal,

Nadere informatie

Bij het cijferend optellen beginnen we bij de eenheden en werken we van rechts naar links:

Bij het cijferend optellen beginnen we bij de eenheden en werken we van rechts naar links: Cijferend optellen t/m 1000 Voor u ligt de verkorte leerlijn cijferend optellen groep 5 van Reken zeker. Deze verkorte leerlijn is bedoeld voor de leerlingen die nieuw instromen in groep 6 en voor de leerlingen

Nadere informatie

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Leerlijnenpakket STAP incl. WIG Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Rekenen Rekenen 1.1 Getallen - Optellen en aftrekken tot 10 - Groep 3 BB/ KB GL + PRO 1.1.1 zegt de telrij

Nadere informatie

Verdiepingsmodule Getallen Tweede bijeenkomst maandag 8 april 2013 monica wijers en vincent jonker

Verdiepingsmodule Getallen Tweede bijeenkomst maandag 8 april 2013 monica wijers en vincent jonker Verdiepingsmodule Getallen Tweede bijeenkomst maandag 8 april 2013 monica wijers en vincent jonker Programma Breuken PPON Leerlijn Didactiek van bewerkingen Breuken en kommagetallen in het echt Kommagetallen

Nadere informatie

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 REKENEN-WISKUNDE VERSLAG Samenstelling De BOVO-kwaliteitsgroep rekenen-wiskunde bestond uit: Sira Kamermans,

Nadere informatie

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen

Niveau 2F Lesinhouden Rekenen Niveau 2F Lesinhouden Rekenen LES 1 Begintest LES 2 Getallen Handig optellen en aftrekken Handig vermenigvuldigen en delen Schattend rekenen Negatieve getallen optellen en aftrekken Decimale getallen vermenigvuldigen

Nadere informatie

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team Algemeen De kinderen van groep 1-2 en 3 hebben deze week een lentewandeling gemaakt. De narcissen en krokussen lieten zich zien. Het voorjaar gaat beginnen! Vandaag (vrijdag 13 maart) hebben we tijdens

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1 Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Getalbegrip. Het kind ziet de structuur niet tussen getallen boven en beneden 1 miljoen. uitspreken en opschrijven van grote getallen boven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ INHOUDSOPGAVE BLZ HOOFDSTUK 1 DOMEIN A: GETALLEN 15 1.1. Inleiding 15 1.2. Cijfers en getallen 15 1.3. Gebroken getallen 16 1.4. Negatieve getallen 17 1.5. Symbolen en vergelijken van getallen 19 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie Passende Perspectieven Bij Rekenrijk 3 e editie 0 Dit document is de beschrijving van de Passende perspectieven Rekenen leerroutes van de SLO binnen de methode Rekenrijk 3 e editie. De uitwerking betreft

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1 Aandachtspunten 313 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 De telrij tot en met en boven 10 000. Het kind kan geen getallen plaatsen op de getallenlijn met steunpunten. Het kind heeft weinig inzicht

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Verkennen en benoemen van verschillende betekenissen en functies van getallen t/m 1000. Het kind begrijpt nog niet dat er een verband bestaat

Nadere informatie

REKENEN OP MAAT GROEP 4

REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 RICHT ZICH OP DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REKEN-WISKUNDEONDERWIJS. ER WORDT NAUW AANGESLOTEN BIJ DE OEFENSTOF VAN DE VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6 Aandachtspunten 299 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 De telrij tot en met en boven 100 000. plaatsen van getallen op de getallenlijn. Het kind kan zich geen voorstelling maken van een hoeveelheid.

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C

Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden GETALLEN Onderdeel 1 Optellen en aftrekken (inclusief getalverkenning en schatten)

Nadere informatie

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Normgerichte doelen: De kinderen behalen op de methodegebonden toetsen Maatschrift een 60% score. Blok 1: De kinderen kennen/kunnen/beheersen:

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 4

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 4 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook op het niveau van groep 4 en HELE GETALLEN kan verder tellen en terugtellen tot ten minste 100 met sprongen van 2, 5 (de

Nadere informatie

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2

Getallen. Onderdeel 1: Optellen en aftrekken. Onderdeel 1 van Getallen sluit aan op de leerlijnen Rekenboog.zml bij de Kerndoelen 1 en 2 Doel document: De leerlijnen Rekenboog.ZML en Leerlijn Rekenen en Wiskunde VSO Arbeidsgericht, welke gekoppeld is aan de methodiek VOx, hanteren beide een eigen indeling. Rekenboog ZML gaat uit van de

Nadere informatie

Leerjaar 3: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C

Leerjaar 3: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Leerjaar 3: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden GETALLEN Onderdeel 1 Optellen en aftrekken (inclusief getalverkenning en schatten)

Nadere informatie

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 3a: Blok 1 - week 1 - tellen van hoeveelheden tot - introductie van de getallenlijn tot en met - tellen t/m (ook rangtelwoorden) - erbij- en erafsituaties

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 6

Leerstofoverzicht groep 6 Leerstofoverzicht groep 6 Getallen en relaties Basisbewerkingen Leerlijn Groep 6 Uitspraak, schrijfwijze, kenmerken getallen boven 10 000 in cijfers schrijven haakjesnotatie deler en deeltal breuknotatie

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Rekenzeker Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en.

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en. Scoreblad bewis naam cursist: datum: naam afnemer: inhoud vraag opmerkingen OK werkpunt niet goed tellen eieren tellen in dozen van 10 getallen verder aanvullen in kralenketting getalbegrip getallen ertussen

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iii Groep 3...1 Groep 4...17 Groep 5...35 Groep 6...51 Groep 7...69 Groep

Nadere informatie

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen.

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Criterium voor het gebruik van dit formulier kan zijn, dat de scores van de citotoets rekenen&wiskunde bij een

Nadere informatie

Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3

Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3 Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3 LES 1 LES 2 LES 3 LES 4 LES 5 (tot 1000 en boven 1000 getallen herkennen, benoemen en noteren) (tot 1000) (1/10) (1/2 en 1/5) (10 cm = 0,10 m,

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

Opdracht 2.1 a t/m c. Er zijn veel mogelijkheden. De vorm hoeft dus niet gelijk te zijn om toch een vierkant van dezelfde grootte te krijgen.

Opdracht 2.1 a t/m c. Er zijn veel mogelijkheden. De vorm hoeft dus niet gelijk te zijn om toch een vierkant van dezelfde grootte te krijgen. Uitwerkingen hoofdstuk Gebroken getallen. Kennismaken met breuken.. Deel van geheel Opdracht. a t/m c. Er zijn veel mogelijkheden. De vorm hoeft dus niet gelijk te zijn om toch een vierkant van dezelfde

Nadere informatie

Overstapdocument Pluspunt. Groep 4. Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie

Overstapdocument Pluspunt. Groep 4. Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie Overstapdocument Pluspunt Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie Deze overstapdocumenten bieden per jaargroep (4 t/m 8) inzicht in de verschillen in de opbouw van de lesstof

Nadere informatie

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3

Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3 Dat is duidelijk! Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3 Dit overstapdocument biedt per jaargroep (4 t/m 8) inzicht in de verschillen in de opbouw van de lesstof tussen de oude en

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. inhoudstafel... 2

INHOUDSTAFEL. inhoudstafel... 2 INHOUDSTAFEL inhoudstafel... 2 getallenkennis waarde van cijfers in een getal... 6 grote getallen... 7 rekentaal... 8 rekentaal deel 2... 9 soorten getallen... 9 rekentaal deel 3... 10 de ongelijke verdeling...

Nadere informatie

2.1 Kennismaken met breuken. 2.1.1 Deel van geheel. Opdracht 1 Welk deel van deze cirkel is zwart ingekleurd?

2.1 Kennismaken met breuken. 2.1.1 Deel van geheel. Opdracht 1 Welk deel van deze cirkel is zwart ingekleurd? Oefenopdrachten hoofdstuk Gebroken getallen RekenWijzer, oefenopdrachten hoofdstuk Gebroken getallen. Kennismaken met breuken.. eel van geheel Opdracht Welk deel van deze cirkel is zwart ingekleurd? deel

Nadere informatie

Kwartaaltoets. Registratiebladen bij de Kwartaaltoetsen Pluspunt.

Kwartaaltoets. Registratiebladen bij de Kwartaaltoetsen Pluspunt. Kwartaaltoets Registratiebladen bij de Kwartaaltoetsen Pluspunt. Met het blad Rekenontwikkelingprofiel kunt u van ieder kind - van groep t/m - afzonderlijk de scores bijhouden. Het licht gekleurde gedeelte

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4

Informatieboekje. Groep 4 Informatieboekje Groep 4 2017-2018 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers, Dit boekje is bedoeld om u een eerste korte impressie te geven van het komende jaar. Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht

Nadere informatie

Toets gecijferdheid april 2006 versie 3

Toets gecijferdheid april 2006 versie 3 Toets gecijferdheid april 2006 versie 3 Naam: Klas: score: Datum: Studentnummer: Algemene aanwijzingen: - Noteer alle berekeningen en oplossingen in dit boekje - Blijf niet te lang zoeken naar een oplossing

Nadere informatie

Tussendoelen domein VERHOUDINGEN

Tussendoelen domein VERHOUDINGEN Tussendoelen domein VERHOUDINGEN Eind groep 2 Eind groep 3 Eind groep 4 Eind groep 5 beheerst de doelen van groep 2, ook op het niveau van groep 3 en beheerst de doelen van groep 2 en 3, ook op het niveau

Nadere informatie

Reken uit en Leg uit 3e bijeenkomst 28 oktober 2014 monica wijers en vincent jonker

Reken uit en Leg uit 3e bijeenkomst 28 oktober 2014 monica wijers en vincent jonker Reken uit en Leg uit 3e bijeenkomst 28 oktober 2014 monica wijers en vincent jonker Programma 1e deel: 5 keer 1. Getallen en bewerkingen 2. Hoofdrekenen, schattend rekenen, rekenmachine 3. Breuken en

Nadere informatie

Domeinbeschrijving rekenen

Domeinbeschrijving rekenen Domeinbeschrijving rekenen Discussiestuk ten dienste van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Rekenen en Taal auteur: Jan van de Craats 11 december 2007 Inleiding Dit document bevat een beschrijving van

Nadere informatie

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F I Handleiding Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs Katern 1S en 1F Handleiding bij de katernen 1F en 1S 1 In 2010 hebben de referentieniveaus een wettelijk kader gekregen. Basisscholen moeten

Nadere informatie

Toetsen oefenen Rekenen deel 1. INZAGE EXEMPLAAR Groep 7&8

Toetsen oefenen Rekenen deel 1. INZAGE EXEMPLAAR Groep 7&8 Toetsen oefenen Rekenen deel 1 Getallen en Verhoudingen INZAGE EXEMPLAAR Groep 7&8 Oefenen met vragen (getallen en verhoudingen) voor LVS-, Entree-, Citotoetsen versie 1.0 Uitgave voor het basisonderwijs

Nadere informatie

Onderwijsassistent REKENEN BASISVAARDIGHEDEN

Onderwijsassistent REKENEN BASISVAARDIGHEDEN Onderwijsassistent REKENEN BASISVAARDIGHEDEN Verhoudingstabel Wat zijn verhoudingen Rekenen met de verhoudingstabel Kruisprodukten Wat zijn verhoudingen * * * 2 Aantal rollen 1 2 12 Aantal beschuiten 18

Nadere informatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Doortellen en terugtellen onder 100. Het kind vergeet steeds getallen. Het kind hapert bij bepaalde getallen. Het kind heeft moeite met

Nadere informatie

Het weetjesschrift. Weetjesschrift Galamaschool

Het weetjesschrift. Weetjesschrift Galamaschool Het weetjesschrift Dit is het weetjesschrift. In dit schrift vind je heel veel weetjes over taal, rekenen en andere onderwerpen. Sommige weetjes zal je misschien al wel kennen en anderen leer je nog! Uiteindelijk

Nadere informatie

2 REKENEN MET BREUKEN 3. 2.3 Optellen van breuken 6. 2.5 Aftrekken van breuken 9. 2.7 Vermenigvuldigen van breuken 11. 2.9 Delen van breuken 13

2 REKENEN MET BREUKEN 3. 2.3 Optellen van breuken 6. 2.5 Aftrekken van breuken 9. 2.7 Vermenigvuldigen van breuken 11. 2.9 Delen van breuken 13 REKENEN MET BREUKEN. De breuk. Opgaven. Optellen van breuken 6. Opgaven 8. Aftrekken van breuken 9.6 Opgaven 9.7 Vermenigvuldigen van breuken.8 Opgaven.9 Delen van breuken.0 Opgaven. Een deel van een deel.

Nadere informatie

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders,

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders, Lesbrief groep 5/6 Beste ouders, We starten met rekenen, taal en spelling weer met een nieuw blok. Hier dus weer een lesbrief om u op de hoogte te houden over wat uw kind de komende tijd zal leren/oefenen.

Nadere informatie

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken

Nadere informatie

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen Getallenkennis Target 1 Les 1: getalbegrip to 10 000 000 wb. p. 1+2, sb 1 Les 5: kommagetallen tot 0,001 wb. p. 8-9, sb 5 Les 12: breuken vergelijken en sorteren wb. p. 15-16, sb 10 Les 13: breuk als operator,getal,verhouding,

Nadere informatie

RekenWijzer, uitwerkingen hoofdstuk 2 Gebroken getallen

RekenWijzer, uitwerkingen hoofdstuk 2 Gebroken getallen Uitwerkingen 2. Kennismaken met breuken 2.. Deel van geheel Opdracht B 8 deel. ( deel + 8 deel). Opdracht 2 C 5 deel Opdracht C Driehoek C past in driehoek A. Aangezien driehoek A deel is van de tekening,

Nadere informatie

TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar

TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar TVE TIEN VRAGEN EXTENSIE LVS - VCLB WISKUNDE Midden 1ste leerjaar INSTRUCTIE BIJ VRAGEN Wiskunde Midden 1 ste leerjaar Vraag 1: (pg 64 oefening 2 - Basisboek LVS wiskunde toetsen 2) Het verschil tussen

Nadere informatie

Toets gecijferdheid april 2006 versie 1

Toets gecijferdheid april 2006 versie 1 Toets gecijferdheid april 2006 versie 1 Naam: Klas: score: Datum: Studentnummer: Algemene aanwijzingen: - Noteer alle berekeningen en oplossingen in dit boekje - Blijf niet te lang zoeken naar een oplossing

Nadere informatie

Toets gecijferdheid december 2004

Toets gecijferdheid december 2004 Toets gecijferdheid december 2004 Naam: Klas: score: Datum: Algemene aanwijzingen: - Noteer alle berekeningen en oplossingen in dit boekje - Blijf niet te lang zoeken naar een oplossing - Denk aan de tijd

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. Lesinhoud. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1. Vermenigvuldigen: rekenen met de factor 10, 100 en

Lesopbouw: instructie. Lesinhoud. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1. Vermenigvuldigen: rekenen met de factor 10, 100 en Blok Week Les 6 6 7 7 6 7 96 7 6 6 7 9 a 7 c 76 e 7 6 g 7 79 b d f h 7 7 9 9 () 6 7 6 6 6 9 7 7 6 799 9 6 6 77 6 6 79 7 6 66 6 6 6 7 9 6 Lesinhoud Vermenigvuldigen: rekenen met de factor, en Bewerkingen:

Nadere informatie

INSIGHT Rekentoets. Spoorboekje. Tijd voor rekenen!

INSIGHT Rekentoets. Spoorboekje. Tijd voor rekenen! INSIGHT Rekentoets Spoorboekje Tijd voor rekenen! Colofon Titel: Subtitel: Uitgave door: Adres: Insight Rekentoets Spoorboekje AMN b.v. Arnhem Oude Oeverstraat 120 6811 Arnhem Tel. 026-3557333 info@amn.nl

Nadere informatie

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen.

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Criterium voor het gebruik van dit formulier kan zijn, dat de scores van de citotoets rekenen&wiskunde bij een

Nadere informatie

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen.

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Criterium voor het gebruik van dit formulier kan zijn, dat de scores van de citotoets rekenen&wiskunde bij een

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn breuken

Reken zeker: leerlijn breuken Reken zeker: leerlijn breuken B = breuk H = hele HB = hele plus breuk (1 1/4) Blauwe tekst is theorie uit het leerlingenboek. De breuknotatie in Reken zeker is - anders dan in deze handout - met horizontale

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. Start. Instructie. Blok 4. Lesinhoud Kommagetallen: vermenigvuldigen met kommagetallen Kommagetallen: delen met kommagetallen

Lesopbouw: instructie. Start. Instructie. Blok 4. Lesinhoud Kommagetallen: vermenigvuldigen met kommagetallen Kommagetallen: delen met kommagetallen Week Blok Bijwerkboek 0 Les Rekenboek Lessen 0 0, 0 0, 0, keer 0, 0,, flesjes 0,, 0, 0 0 plankjes stukjes 0 0 Lesinhoud Kommagetallen: vermenigvuldigen met kommagetallen Kommagetallen: delen met kommagetallen

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 7

LESSTOF. Rekenen op maat 7 LESSTOF Rekenen op maat 7 2 Lesstof Rekenen op maat 7 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 7 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Routeboekje. bij Rekenrijk. Groep 7 Blok 6. Van...

Routeboekje. bij Rekenrijk. Groep 7 Blok 6. Van... Routeboekje bij Rekenrijk Groep 7 Blok 6 Van... Groep 7 Blok 6 Les 1 Leerkrachtgebonden LB 7a 142 1 Hoeveel bussen? meedoen LB 7a 142 2 Reken uit - LB 7a 142 3 Reken uit maken LB 7a 143 4 Schat eerst,

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 3

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 3 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2, ook op het niveau van groep 3 en HELE GETALLEN kan de telrij opzeggen tot ten minste 100 en kan vanuit elk getal verder tellen en

Nadere informatie

Hoe maak je nu van breuken procenten? Voorbeeld: Opgave: hoeveel procent van de onderstaande tekening is zwart gekleurd?

Hoe maak je nu van breuken procenten? Voorbeeld: Opgave: hoeveel procent van de onderstaande tekening is zwart gekleurd? Procenten Zoals op de basisschool is aangeleerd kunnen we een taart verdelen in een aantal stukken. Hierbij krijgen we een breuk. We kunnen ditzelfde stuk taart ook aangegeven als een percentage. Procenten:

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

Maandbrief groep 3/4 april/mei 2015

Maandbrief groep 3/4 april/mei 2015 Maandbrief groep 3/4 april/mei 2015 Beste ouders/verzorgers, De lente is begonnen en als het goed is breekt er een leuke en gezellige tijd aan! Wat is het al heerlijk weer, al weet je in april natuurlijk

Nadere informatie

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 4 Blok 1. Van...

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 4 Blok 1. Van... Routeboekje bij Pluspunt Groep 4 Blok 1 Van... Groep 4 Blok 1 Les 1 Leerkrachtgebonden KB 4 1 1 Reken uit. Kun je het snel? maken KB 4 1 2 Kleur je antwoorden in maken naar keuze LB 4 2 1 Getallen in de

Nadere informatie

2016 W. Danhof / P. Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies

2016 W. Danhof / P. Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Blad 1: Optellen Optellen Antwoord Tijd Overschr. IT1 Fase 1a M3 A. D. M. H. Voorbeeld: 3 + 5 = Check evt. getalbegrip tot 10 8 + 1 O Gebruik makend van omkering 3 + 5 >> 5 + 3 = 8 2 + 5 O Doortellend

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Getallen. 1 Doel: een getallenreeks afmaken De leerlingen maken de getallenreeks af met sprongen van 150 000.

Getallen. 1 Doel: een getallenreeks afmaken De leerlingen maken de getallenreeks af met sprongen van 150 000. Getallen Basisstof getallen Lesdoelen De leerlingen kunnen: een reeks afmaken; waarde van cijfers in een groot getal opschrijven; getallen op de getallenlijn plaatsen; afronden op miljarden; getallen in

Nadere informatie

Deel 1: Getallenkennis

Deel 1: Getallenkennis Deel 1: Getallenkennis 1 Natuurlijke getallen 10 1.1 De waarde van cijfers in natuurlijke getallen 10 Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan 10 000 10 Les 2: Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000 13

Nadere informatie

Derde domein: gebroken getallen. 1 Kennismaking met breuken. 1.1 De breuk als deel van een geheel. Opdracht 1. Opdracht 2. blaadje 1.

Derde domein: gebroken getallen. 1 Kennismaking met breuken. 1.1 De breuk als deel van een geheel. Opdracht 1. Opdracht 2. blaadje 1. Derde domein: gebroken getallen 1 Kennismaking met breuken 1.1 De breuk als deel van een geheel Opdracht 2 blaadje 1 blaadje 2 blaadje 3 blaadje 4 Een blaadje in twee delen vouwen geeft de helft van een

Nadere informatie

Derde domein: gebroken getallen. 1 Kennismaking met breuken. 1.1 De breuk als deel van een geheel. Opdracht 1. Opdracht 2. blaadje 1.

Derde domein: gebroken getallen. 1 Kennismaking met breuken. 1.1 De breuk als deel van een geheel. Opdracht 1. Opdracht 2. blaadje 1. Derde domein: gebroken getallen 1 Kennismaking met breuken 1.1 De breuk als deel van een geheel blaadje 1 blaadje 2 blaadje 3 blaadje 4 Een blaadje in twee delen vouwen geeft de helft van een heel blaadje.

Nadere informatie

Groep 6. Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Don Boscoschool groep 6 juf Kitty

Groep 6. Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Don Boscoschool groep 6 juf Kitty Groep 6 Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Getalbegrip Ging het in groep 5 om de hele getallen tot 1000, nu wordt de getallenwereld uitgebreid. Naast

Nadere informatie

LEERROUTE A PrO leerjaar 1. PrO leerjaar 2 GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN. Passende Perspectieven praktijkonderwijs, leerroute A

LEERROUTE A PrO leerjaar 1. PrO leerjaar 2 GETALLEN VERHOUDINGEN METEN MEETKUNDE VERBANDEN. Passende Perspectieven praktijkonderwijs, leerroute A LEERROUTE A PrO leerjaar 1 PrO leerjaar 2 TOT 1000 TOT 10000 Getallen tot 1000 samenstellen met bv geld * Notatie en uitspraak Getallen tot 1000 splitsen met bv geld * Tussen duizendtallen plaatsen op

Nadere informatie