VOORWOORD BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER LOONT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER LOONT!"

Transcriptie

1 JAARBERICHT 214

2 VOORWOORD 214 Start landelijk 13 JAN. bevolkingsonderzoek darmkanker Bijscholing opleidingscentrum JAN. Zuid-West geaccrediteerd De bijscholingsactiviteiten van Bevolkingsonderzoek Zuid-West voor de MBB ers in de screening zijn geaccrediteerd door kwaliteitskeurmerk ADAP. Op maandag 13 januari was de officiële landelijke start van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Vorig jaar oktober was Bevolkingsonderzoek Zuid-West al begonnen met een pilot, maar vandaag is het bij alle screeningsorgansiaties een feit. Er wordt getoost op een succesvol bevolkingsonderzoek darmkanker. FEB. Vervolg pilot screeningsassistenten MB er Op koers na beleidsdag MRT. Dinsdag 18 maart werden alle zeilen bijgezet voor de beleidsdag van 214. Op het voormalig stoomschip de Rotterdam gingen alle trossen los voor een gezellige en leerzame dag met alle collega s. Op de opleidingsunit SE52 beginnen vier MBO ers met de opleiding Screeningsassistent MB er. Deze opleiding is onderdeel van fase 2 van het project Functiedifferentiatie. In fase 1 is gebleken dat een MBO er na een speciale opleiding in staat is om een mammografie uit te voeren die voldoet aan de LRCB-criteria. Fase 2, die ook wordt uitgevoerd binnen Bevolkingsonderzoek Oost en Midden-West, moet het representatieve bewijs leveren voor een succesvolle inzet van MBO ers in de screening. APR. Start project Sarah Projectgroep maakt risicoinventarisatie MEI Door de steeds strenge(re) eisen die gesteld worden aan de bescherming van persoonsgegevens, gaat een nieuw geformeerde projectgroep Informatiebeveiliging een landelijke beveiligingsnorm vaststellen. Hiertoe wordt eerst een risicoinventarisatie gemaakt. Bevolkingsonderzoek Zuid-West begint met het Academisch Borstkankercentrum (ABC), een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC en het Havenziekenhuis, aan een project in Rotterdam genaamd Project Sarah. Doel: kennis van borstkanker(screening) bij allochtone vrouwen en vrouwen met een lage SES verbeteren. Mw. Aboutaleb is ambassadrice van het project. JULI TOPdesk Projectgroep vernieuwing BMHK aan de slag SEPT. In 216 wordt het vernieuwde bevolkingsonderzoek BMHK met HPV screening geïntroduceerd. Om de organisatorische veranderingen in de regio tijdig en goed door te voeren, is een interne projectgroep opgezet, met Karin Robbemont als intern projectleider. In juli start Bevolkingsonderzoek Zuid-West met TOPdesk, een systeem waarin alle incidentmeldingen binnen de organisatie worden geregistreerd. 1 SEPT. Start voorzitter RvB: Pauline van den Broek Pauline van den Broek start op 1 september als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Audit voor de NEN succesvol 29 OKT. Na een intensief visitatieprogramma van drie dagen waren de auditoren van DNV heel positief over hetgeen zij gezien hebben. Bevolkingsonderzoek Zuid-West kan rekenen op het ISO-certificaat voor de NEN norm voor zowel de borstkankerscreening als de darmkanker- en baarmoederhalskankerscreening. Borstkankerscreening BOZW in top drie DEC. Eind december word bekend dat de visitatie van de BE Den Haag door het LRCB uitermate positief is verlopen. We staan hiermee in de top drie van het land, zegt de trotse bestuursvoorzitter Pauline van den Broek. 2 NOV. Actieworkshops: 'Aan de slag' In juni heeft Effectory een medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd. Conclusie: een 7. Betrokkenheid, bevlogenheid en efficiëntie scoren goed. De communicatie kan overall beter. Effectory geeft op basis van de resultaten aanbevelingen voor verbeteracties en organiseert daarom op verzoek van de Raad van Bestuur in november en december actieworkshops. In deze workshops worden alle medewerkers gevraagd mee te denken en verbeterpunten aan te dragen. De resultaten uit de workshops worden in concrete actieplannen omgezet die organisatiebreed en op de eigen afdeling tot de gewenste verbeteringen moeten leiden. BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER LOONT! Bevolkingsonderzoek Zuid-West kan terugkijken op een uniek jaar. Een jaar dat in het teken stond van de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Samen met andere screeningsorganisaties en ketenpartners is hard gewerkt aan een landelijke, eenduidige aanpak en uitvoering van de screening naar darmkanker. De cijfers van het eerste half jaar darmkankerscreening laten uitstekende resultaten zien wat betreft de opkomst die boven verwachting hoog is (meer dan 6 procent) en de hoge opbrengsten in termen van opgespoorde hooggradige adenomen en darmkanker. zoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Het afgelopen jaar heeft in het teken van innovatie gestaan. In de gesprekken met onze ketenpartners staat dit thema centraal. Verder maken wij u deelgenoot van onze plannen voor de komende jaren, die wij hebben vastgesteld in ons strategisch beleidsplan genaamd 'Koers 22'. Namens Bevolkingsonderzoek Zuid-West willen wij alle medewerkers en ketenpartners hartelijk bedanken voor hun inspanningen in 214. We kunnen trots zijn op de resultaten! Hopelijk leest u ons jaarbericht met veel belangstelling. Het uitgebreide jaarverslag 214 vindt u op Pauline van den Broek voorzitter Raad van Bestuur Wolfert Spijker bestuurder In gevolg op het besluit van de Minister van VWS eind 213 om het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te vernieuwen, is in 214 de voorbereiding op de implementatie hiervan onder leiding van het RIVM voortvarend ter hand genomen. De feitelijke invoering van het vernieuwde baarmoederhalskankerscreening zal in 216 plaatsvinden. Begin 214 werd het langverwachte evaluatierapport Bevolkingsonderzoek naar borstkanker: verwachtingen en ontwikkelingen van de Gezondheidsraad gepubliceerd. Dit rapport bevestigde op basis van tal van wetenschappelijke studies de toegevoegde waarde van bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het belangrijkste advies van de Gezondheidsraad was het continueren van het landelijke programma borstkankerscreening. Tevens bevat dit rapport een aantal adviezen om dit screeningsprogramma verder te optimaliseren. Een kroon op ons werk vormt de positieve uitkomst van de audit eind 214. Als eerste screeningsorganisatie mag Bevolkingsonderzoek Zuid-West het kwaliteitscertificaat (ISO-certificaat voor de NEN norm) voor alle drie bevolkingsonderzoeken, inclusief het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker dragen. Dit en meer leest u terug in dit jaarbericht. Wij presenteren u hier de belangrijkste resultaten van de bevolkingsonder3

3 STEL, DOKTER, ALS IK MEEDOE EN IK HEB EEN POSITIEVE TEST, WAT DAN? Darmkanker KERNCIJFERS In januari 214 is het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker gestart. Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging. Het bevol- DARMKANKER kingsonderzoek wordt geleidelijk ingevoerd. In 214 zijn de leeftijdscohorten 1938, 1939, 1947, 1949, 1951 Darmkanker Begin 214 is het bevolkingsonderzoek darmkanker landelijk van start gegaan. Als de test positief is, maakt - in tegenstelling tot de andere bevolkingsonderzoeken - niet de huisarts, maar de screeningsorganisatie een afspraak voor vervolgonderzoek. We vroegen de heer N. A. Neshat, huisarts in Rotterdam, wat hij in zijn praktijk merkt van het nieuwe bevolkingsonderzoek. en een gedeelte van 1954 uitgenodigd voor deelname. De cijfers van de pilot, die in september 213 van start ging, zijn meegenomen in de jaarcijfers van Uitnodigingen en opkomst cliënten hebben een uitnodiging ontvangen. Resultaten (92,4 procent) cliënten hadden een gunstige uitslag. 1 % cliënten (67,8 procent) hebben deelgenomen aan cliënten hadden een ongunstige uitslag (7,6 procent). 8 % het bevolkingsonderzoek; zij stuurden een beoordeelbare 6 % ifobt-buis met het bijbehorende formulier terug. 4 % 2 % % 3. richt van de screeningsorganisatie. Dan nogal eens mensen meedoen die al in derzoek werd ingevoerd, was ik al van de bel ik mijn patiënt op en probeer hem, het circuit zitten. Die brieven zijn ook waarde van darmkankerscreening over- door het goed uit te leggen, toch te wel erg lang; mensen lezen dat allemaal tuigd. Onze praktijk heeft een paar jaar overtuigen van het belang van het ver- niet. Of ze lezen over belangrijke infor- geleden meegedaan aan een lokaal volgonderzoek. Daar hebben ze tot nu matie heen. De contra-indicaties staan screeningsprogramma, toe allemaal gehoor aan gegeven." wel in de folder, maar zet ze ook met aangeboden door een organisatie die huisartsen on- steekwoorden in de brief. Geboortejaar Uitgenodigd Opkomst beoordeelbare ifobt = = = = = = = 61,2% 64,2% 71,% 7,5% 69,7% 65,5% 67,8% 7, , Opbrengst coloscopie, 214 Overige bevindingen Van de cliënten met een ongunstige uitslag kwamen (87,3 procent) cliënten voor de intake-afspraak. In totaal is 9,6 procent van de cliënten met een intakeafspraak Neshat is erg benieuwd naar de resul- uitgesteld en,6 procent kreeg een afspraak voor een CT-colografie. al regelmatig occult bloed in de ontlas- dokter Neshat is ouder dan 65 jaar. taten van een jaar darmkankerscreening. 2,1 procent kwam niet naar de coloscopie en,5 procent wilde naar ting, waarna bij deze patiënten ook Neshat: Mensen komen met de vraag: Hoeveel mensen zijn gescreend, hoe- daadwerkelijk poliepen zijn verwijderd. " Stel, dokter, als ik meedoe en het is foute veel hebben een positieve ontlastings- boel, wat dan? Het liefst hebben ze klep- test en hoeveel blijken er uiteindelijk doorverwezen voor een coloscopie. Bij 2,4 procent werd de coloscopie een andere intakelokatie. In totaal is 3,8 procent geëxcludeerd. In totaal hebben cliënten een coloscopie ondergaan hetgeen 73,3 procent is van de oorspronkelijk verwezen cliënten. Van de cliënten is bij 7,4 procent darmkanker geconstateerd en bij Als deelnemers aan het bevolkings- pen voor hun ogen. Dan ben ik heel dui- echt darmkanker te hebben. En druk dat 33,5 procent gevorderde adenomen. Bij 33,5 procent zijn kleine poliepen onderzoek darmkanker een positieve delijk, want het is heel simpel: we gaan uit in geld. Wat heeft het ons gekost, gevonden en bij 15,7 procent helemaal geen afwijkingen. ontlastingstest hebben, brengt de scree- allemaal dood, maar waaraan, dat weten maar vooral, wat had het ons gekost als ningsorganisatie de huisarts daarvan op we niet. Het enige dat je zelf kunt doen, we het niet hadden gedaan. Daar zou ik de hoogte. Neshat: Eens in de twee à is preventief met je gezondheid bezig een radio- of tv-spotje van maken. Dat is drie weken heb ik wel een patiënt met zijn. Door mee te doen met het bevol- nodig om ook de politiek en de criticas- bloed in de ontlasting. Deze patiënten kingsonderzoek ben je er tenminste ters ervan te kunnen overtuigen dat het zie ik niet op mijn spreekuur; ik verwerk vroeg bij. vroegtijdig ontdekken en behandelen van darmkanker loont. we iedereen uitnodigen, waardoor er 6,8 5,3 Zestig procent van de patiënten van op hun intakegesprek, krijg ik ook be- 1, 3 voorkomende ziekten. We vonden toen Het is dokter Neshat opgevallen dat 12,2 6 Tenminste vroeg bij steem. Als mensen niet komen opdagen Ongunstige ifobt, dersteunt met screening op allerlei veel- alleen hun testresultaten in mijn sy Totaal drs. N. A. Neshat Neshat: Voordat dit bevolkingson- Opkomst en uitslag ifobt naar geboortejaar, 214 Conclusie en aandachtspunten Het is niet gelukt om de hele voor 214 geplande doelgroep uit te nodigen. Aan het einde van 214 bleek echter ook dat voor bepaalde gebieden de gehele doelgroep wél al was uitgenodigd. Om leegstand van de coloscopiecentra in die gebieden te voorkomen, heeft het RIVM besloten één geboortejaar (1954) dat in 215 uitgenodigd zou worden, al in 214 uit te nodigen. Van de Advanced Adenoom (AAD) (33,5 %) Serrated poliepen (4,4 %) Colorectaal adenoom (CRC) (7,4 %) Overige (4,8%) Geen afwijkingen (15,7 %) Geen eindconclusies (,7 %) Non-advanced Adenoom (33,5 %) doelgroep die in 214 gepland was om uit te nodigen, is uiteindelijk 87 procent uitgenodigd. 13 procent is dus doorgeschoven naar 215. Het percentage verwezen cliënten dat een coloscopie heeft ondergaan, is relatief laag ten opzichte van de resultaten die bekend waren uit de proef-bevolkingsonderzoeken (73,3 vs. 85 procent). Resultaten 4e ronde proef-bevolkingsonderzoek: In totaal zijn 1. mensen uitgenodigd voor een vierde ronde FIT-screening. De totale opkomst was 62 procent, waarbij opvallend was dat de opkomst in de regio Groot-Rijnmond hoger was (64 procent) dan in de regio Amsterdam (58 procent). De OC-sensor resulteerde in een significant hoger positiviteitspercentage dan de FOB-Gold en de positief voorspellende waarde voor advanced neoplasie was statistisch gezien vergelijkbaar, respectievelijk 31 procent en 32 procent, maar geen significant verschil. 5

4 COACHEN VAN EEN SCREENINGSASSISTENT MB ER: EEN VAK APART! Borstkanker Elke twee jaar worden vrouwen van 5 tot en met het jaar dat zij 75 jaar worden, uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. In een van elf mobiele of drie vaste onderzoekscentra worden stan- KERNCIJFERS BORSTKANKER daard vier röntgenfoto s gemaakt van de borsten. Twee Borstkanker Begin 214 is fase 2 van het project Functiedifferentiatie gestart. Uit fase 1 was gebleken dat een MBO er na een speciale opleiding in staat is om een mammografie uit te voeren die voldoet aan de LRCB-criteria. Tot dan toe waren alle MBB ers in de screening daartoe opgeleid op HBO-niveau. Met het oog op een mogelijk arbeidsmarkttekort moet fase 2 het het representatieve bewijs leveren voor een succesvolle inzet van MBO ers als screeningsassistent. Renée van der Meijden, MBB er in de screening, heeft Ingrid gecoacht in het maken van de foto s. Hoe is het Renée bevallen? radiologen beoordelen de foto s onafhankelijk van elkaar alvorens de uitslag wordt verstuurd aan de cliënt. 1. Uitnodigingen en opkomst In 214 hebben cliënten een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Onze MBB ers in de screening hebben in 214 in totaal onderzoeken uitgevoerd. Het opkomstpercentage is 75,3 procent. Het opkomstpercentage in de leeftijd 5-54 jaar is 71,4 procent 3,9 procent onder de gemiddelde opkomst Opkomstpercentage per leeftijdscategorie *peildatum 1 mei ,1 73,7 76,4 77,6 77,9 74,3 71,4 < >74 Renée: Louri de Nooijer, manager Screening, kwam een presentatie geven over het belang van deze pilot. Toen is gevraagd wie er coach wilde zijn voor een MBO er. Net als Joyce en Marianne heb ik me aangemeld. Ik kon mezelf wel vinden in die rol. Vroeger heb ik als praktijkbegeleidster in het ziekenhuis gewerkt en inmiddels heb ik al weer 18 jaar ervaring als MBB er in de screening bij Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Het coachen bestaat uit kijken of iemand meekan in de flow (in een tijdsbestek van vijf minuten een borstonderzoek uitvoeren), de benodigde sociale vaardigheden heeft voor de omgang met de cliënt en de juiste kwaliteit foto s levert. De MBO er maakt de standaardfoto s en de coach kijkt mee op een ander station. De HBOgeschoolde coach kan direct de onderzoeksruimte binnenkomen als iets extra s moet worden gedaan. Als een foto bewo- Renée van der Meijden, MBB er op de SE65 gen is, moet hij opnieuw gemaakt worden. Dat doet de MBO er. Als er additio- te beoordelen en eventueel de aanvulfoto s van de screeningsassistent MB er nele beelden nodig zijn, dan doet de lende foto s te maken. coach dat. Op de vraag hoe de organisatie haar heeft ondersteund in het coach-schap, Leuke feedback antwoordt ze: We hebben met z n drieën Renée: Het coachen is me prima bevallen. Ingrid is een prettige collega om en dat was bijzonder leerzaam. We heb- een training van Judith Treurniet gehad mee samen te werken. Zij is verpleegkundige en heeft jaren zelf als praktijkbege- Het is niet de bedoeling de screeningsben veel praktijkvoorbeelden gekregen. leidster gewerkt. Zij gaf ons op het coachen leuke feedback. Zo van: dat hebben delen. Ze hebben immers een diploma, assistent MB er insteltechnisch te beoor- jullie goed aangepakt! Ook de cliënten dus op die vaardigheden moet je kunnen reageerden, enigszins tegen de verwachting in, positief. Ze vonden de aanwezig- vertrouwen. Dat was heel verhelderend. heid van de coach geen probleem. We Renée is blij haar bijdrage als coach geleverd te hebben. Vanuit de gedachte dat hebben het steeds aan de cliënt uitgelegd en eigenlijk vindt men het heel normaal. de inzet van MBO ers een echte noodzaak wordt, hoop ik dat de pilot slaagt. Maar De coach hoeft in plaats van 22 onderzoeken per dag, zo n 15 onderzoeken te het plan in de toekomst niet van de plank kijk je in mijn hart, dan hoop ik toch dat doen. Renée: Dat is ook wel nodig, want hoeft te komen en er zich uiteindelijk voldoende HBO ers blijven we moeten wel in gelegenheid zijn om de aandienen. 2. Aantal verwijzingen per leeftijd In 214 werden vrouwen verwezen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek (2,4 procent). In 212 was dat 2,5 procent. Vrouwen die voor de eerste keer meedoen, worden het vaakst verwezen: 5,4 procent. 3. Gevonden borstkankers Bij vrouwen wordt na verwijzing de diagnose borstkanker vastgesteld. Het detectiecijfer is 6,6. Dat is,4 promille hoger dan in 213. Gegevens gebaseerd op 98,6 procent van de follow-up. Conclusie en aandachtspunten De opkomst is in vergelijking met 212 met,8 procent gedaald. Vergeleken met 213 is de opkomst met 1,3 procent gedaald. Voor een goede vergelijking wordt voor de opkomst de vergelijking gemaakt met het cijfer van de vorige onderzoeksronde (twee jaar geleden) aangezien dit grotendeels dezelfde groep vrouwen betreft. In de stedelijke gebieden zien we nog steeds een achterblijvend opkomstpercentage in vergelijking met de periferie. Het opkomstpercentage van Rotterdam en Den Haag ligt gemiddeld tussen 65-7 procent; echter stadsdelen met een lage sociaaleconomische status laten een opkomst tussen procent zien. In vergelijking met 212 zijn in 214 minder vrouwen verwezen en juist meer borstcarcinomen gevonden een verbetering van 621 < Aantal verwijsadviezen >74 Gevonden borstkankers na verwijzing de detectie. Dit is een gunstige ontwikkeling. Hierdoor stijgt de positief voorspellende waarde en daalt dus het aantal fout-positieven (cliënten die na onderzoek in het ziekenhuis geen borstkanker bleken te hebben). Het overgrote deel van de vrouwen die voor het eerst meedoen, zit in de leeftijdsgroep 5-54 jarigen. Het verwijspercentage van deze groep is 5,4 procent, terwijl het gemiddelde verwijspercentage 2,4 procent is. Bij de opkomst zien we dat juist deze leeftijdscategorie een laag opkomstpercentage heeft. Dit wordt grotendeels verklaard door het zogeheten eerste ronde-effect dat bij alle screeningsprogramma s zichtbaar is omdat deze groep nog niet eerder is onderzocht. Hier is dus nog meer gezondheidswinst te behalen. 6 7

5 Baarmoederhalskanker HPV ROEPT VRAGEN OP; TIMING VAN BOODSCHAP HEEL BELANGRIJK! In Nederland is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker goed, maar het kan nog beter. De vernieuwing vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Margot Carpay is vanuit RIVM CvB (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) als coördinator verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden communicatie en deskundigheidsbevordering. We vragen haar naar haar ervaringen nu het voorbereidingstraject ruim een jaar loopt. Margot Carpay, RIVM 3 Baarmoederhalskanker 24 Om de vijf jaar ontvangen vrouwen van 3 t/m 6 jaar een uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het onderzoek bestaat uit het laten maken van een uitstrijkje door de huisarts of doktersassistente. De uitnodigingen worden 6deels door de huisarts en deels door Bevolkingsonderzoek Zuid-West verstuurd. 1. Uitnodigingen en opkomst In 214 hebben vrouwen een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwen gaven gehoor aan de oproep (59,8 procent). De opkomst loopt nog ver door na het uitnodigingsjaar waardoor de uiteindelijke opkomst naar verwachting ongeveer 65 procent zal zijn KERNCIJFERS BAARMOEDERHALSKANKER 214 Totaal Opkomst uitnodigingsjaar + 3 maanden Opkomst uitnodigingsjaar + 15 maanden Verwachte opkomst t/m maart 216 Margot: Door de inzet van de hoog risico humaan papillomavirus test (hrhpv test) kunnen we eerder ontdekken of een vrouw risico loopt op het krijgen van baarmoederhalskanker of een voorstadium daarvan. Hierdoor kunnen we bij nog meer vrouwen voorkomen dat baarmoederhalskanker ook daadwerkelijk ontstaat. Een grote gezondheidswinst dus. Voor de vrouw is de inzet van de HPV-test de grootste verandering, aldus Margot. HPV roept echter veel en andersoortige vragen op. Omdat het HPV een seksueel overdraagbaar virus is, is het logisch dat ook mannen en relaties een onderwerp van gesprek worden. TNS-NIPO heeft op verzoek van het RIVM onderzoek gedaan naar de juiste communicatiestrategie nu HPV meegenomen moet worden in de communicatieboodschap. Link het niet gelijk teveel aan seks, was het advies. Margot: De timing van de HPV-boodschap is belangrijk. In de uitnodiging is het niet nodig al uitgebreid op (de gevolgen van) HPV in te gaan, want je weet immers nog niet of iemand HPV positief of negatief is. In de uitslagbrief van een vrouw die het virus heeft, is het echter noodzakelijk om ongerustheid naar de juiste proporties terug te brengen. Je moet in de informatie die je dan krijgt, op al je vragen een goed antwoord krijgen. Cliëntenpanel Het voorlichtingsmateriaal zal ook voorgelegd worden aan een cliëntenpanel. We gaan deze dames uit de doelgroep vooral bevragen en onze folders in verschillende versies voorleggen, om er zeker van te zijn dat we de juiste informatie op het juiste moment brengen. Ook vindt een uitgebreide pre-test van alle communicatiemiddelen plaats." Een andere wezenlijke verandering ten opzichte van het huidige bevolkingsonderzoek is de inzet van de zelfafnameset die in de volksmond de thuistest wordt genoemd. Hiermee kan de vrouw zelf materiaal afnemen uit de vagina en per post opsturen, waarna het materiaal in een laboratorium getest wordt op de aanwezigheid van HPV. Margot: We bieden deze thuistest aan in de herinneringsbrief. We hopen hiermee vrouwen te bereiken die nu geen uitstrijkje laten maken, om welke reden dan ook. Op de vraag of vrouwen dan niet massaal gaan wachten op de thuistest, zegt ze stellig: Nee, dat verwacht ik niet. We sturen de thuistest niet actief toe, maar bieden vrouwen de gelegenheid hem op te vragen. De thuistest kan niet gezien worden als de vervanging van het uitstrijkje. Het uitstrijkje blijft nodig, omdat je alleen daarmee kunt zien of er afwijkende cellen aanwezig zijn. In haar rol als coördinator is Margot nauw betrokken bij het team communicatie en de subwerkgroep deskundigheidsbevordering. In deze kleine teams trekken deskundigen vanuit het CvB en de screeningsorganisaties gezamenlijk op. Margot: Het is heel prettig om samen te werken met mensen die zoveel ervaring hebben met de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Door de continue afstemming kunnen we snel schakelen, waaraan ze nog lachend toevoegt: en dat is hard nodig, want er moet nog veel werk verzet worden in korte tijd. 2. Follow-up bij Pap 2 Bij een Pap 2-uitslag wordt geadviseerd een herhalingsuitstrijkje 3. Resultaten te laten maken na zes maanden omdat er licht afwijkende 492 cellen werden gezien vrouwen ontvingen in 213* een Pap 2-uitslag vrouwen hebben gehoor gegeven aan dit advies. Bij 5 vrouwen werd in het natraject een carcinoom gevonden. In 213 zien we een daling ten opzichte van 212 in de groep follow-up onbekend (12 procent vs. 19,4 procent). Bij vrouwen (94,6 procent) werden geen afwijkingen gevonden. 871 vrouwen (,7 procent) werden doorverwezen 211* naar de gynaecoloog (Pap 3A matig en Pap 3B en hoger) vrouwen (11,2 ) moesten het uitstrijkje opnieuw laten maken vanwege onvoldoende kwaliteit van het uitstrijkje (Pap ) Totaal Pap 2 Follow-up onbekend Percentage follow up onbekend Follow-up bekend 18 Conclusie en aandachtspunten De groep 'follow-up onbekend' is bijna gehalveerd (12 procent 12 in We zien wel een grote toename in het aantal CIN I, CIN II en CIN 213 vs. 19,4 procent in 212). Hieruit is af te leiden dat bij een III, waarbij de CIN I de grootste stijging laat zien, 1,17 in 213 t.o.v. Pap 2-uitslag de compliance om gehoor te geven aan het vervolgonderzoek duidelijk hoger is. 6,69 in 212. Het aantal gevonden carcinomen is gedaald; in 213 zijn er 5 gevonden. In 212 is dit aantal 8. Vanwege de kleine aantallen valt hier niet direct een conclusie aan te verbinden. CIN lll Carcinoom gevonden 213* ,% ,4 % * Vanwege de doorlooptijd van het verkrijgen van de follow-up gegevens en de doorlooptijd van het behandel-/surveillancetraject, zijn de follow-up gegevens van het jaar 214 nog niet volledig. Daarom richten we ons voor het natraject op het voorgaande jaar 213. Herhaling na 5 jaar (94,6 %) Herhaling na 6 maanden (3,6 %) Herhaling na 6 weken (1,1 %) Consult gynaecoloog (,7 %)

6 Toekomst ONZE CONCRETE PLANNEN Voor de screeningsorganisaties is de totstandkoming van het voormalige ColonIS in 213 een belangrijke aanleiding geweest om één overkoepelend, landelijk uniform systeem te ontwikkelen voor alle drie de bevolkingsonderzoeken: ScreenIT. ScreenIT zal de bestaande ICT-systemen gaan vervangen. Daarbij wordt landelijke uniformiteit in systemen en werkprocessen nagestreefd, die voor elke screeningsorganisatie gaat gelden. Vooruitblikkend op de komende jaren zien we diverse ontwikkelingen die in grote mate de doelstellingen van de organisatie bepalen. Te midden van alle veranderingen en vernieuwingen die in de bevolkingsonderzoeken plaatsvinden, is het van belang om de cliënt goed in beeld te houden. Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft de cliënt dan ook als belangrijkste speerpunt geformuleerd. Open data Het ministerie van VWS hecht veel waarde aan zogenoemde Open Data. Het streven is om cliënten in de komende jaren inzicht te geven in hun medische gegevens, bijvoorbeeld door middel van een beveiligd cliëntenportaal. De mogelijkheden voor veilige uitwisseling van de medische gegevens, zoals de beelden van de borstkankerscreening, met medisch specialisten worden momenteel onderzocht. Inzage in deze gegevens bevordert de kwaliteit, wat ten goede komt aan de cliënten. Cliënt centraal Cliënten van bevolkingsonderzoek Zuid-West kennen een diversiteit aan kenmerken. Zo zal een cliënt uit een kleine gemeente in Zeeland wellicht andere verwachtingen hebben van bevolkingsonderzoek dan een cliënt uit Rotterdam of Den Haag. Door actief naar de mening of ervaring van cliënten te vragen, bijvoorbeeld in spiegelgesprekken of met cliëntentevredenheidsmetingen, vergaren we concrete informatie voor verbetering. De aanpak van mogelijke verbeteringen krijgt prioriteit binnen de organisatie. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het verruimen van openingstijden en het optimaliseren van de locaties van de (mobiele) borstonderzoekscentra. Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft voldoende beschikbare capaciteit in de coloscopiecentra de hoogste prioriteit. Cliënten dienen immers bij een eventueel nader onderzoek binnen redelijke termijn voor een coloscopie bij een locatie niet al te ver van huis terecht te kunnen. Een goede samenwerking met ketenpartners (huisartsen, ziekenhuizen, laboratoria) is daarbij essentieel. baarmoederhalskanker te vernieuwen. Deze verandering vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Het uitstrijkje wordt in de toekomst onderzocht op de aanwezigheid van het hoog risico humaan papillomavirus (hrhpv) hetgeen de primaire oorzaak is van baarmoederhalskanker. De verwachting is dat hiermee jaarlijks meer vrouwen opgespoord worden met (een voorstadium van) baarmoederhalskanker, meer gevallen van baarmoederhalskanker voorkomen worden (lagere incidentie) en tevens het aantal sterfgevallen vermindert (lagere mortaliteit). Deze vernieuwing heeft voor de organisatie én de ketenpartners aanzienlijke gevolgen. Zo zal de impact voor de pathologielaboratoria groot zijn, omdat minder dan 1 procent van het huidige aantal uitstrijkjes zal worden aangeboden aan nog maar vijf laboratoria. Een projectgroep Vernieuwing baarmoederhalskanker bereidt de inbedding in de organisatie én bij onze ketenpartners voor. Als alles volgens planning blijft verlopen zal de vernieuwing in 218 volledig zijn inge- Managementteam, v.l.n.r.: Louri de Nooijer, Kirsten Izelaar, Erwin Mossel, Marja Hurxkens, Wolfert Spijker en Pauline van den Broek. Innovatie als speerpunt BOZW wil een bijdrage blijven leveren aan innovatie en wetenschappelijk onderzoek waarmee mogelijkheden voor vernieuwing van screeningsprogramma s worden verkend. Met innovatie als speerpunt spreken wij de ambitie uit om mee te werken aan trials en pilotstudies en zich te willen verdiepen in relevante, innovatieve onderzoeksmethoden. De aanbevelingen van de Gezondheidsraad gelden daarbij als uitgangspunt. In de Zelforganisatie van teams Harmonisatie van de werkprocessen heeft in de periode direct na de fusie veel aandacht gevergd. Tevens werd in diezelfde periode het nieuwe bevolkingsonderzoek darmkanker voorbereid en ingevoerd. Inmiddels is de fase aangebroken waarin ruimte is om op een hoger plan te komen, de organisatie verder te ontwikkelen en daarin een nieuwe balans te vinden. Leiderschap en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij de leidende principes. Deze vormen de basis voor de invoering van zelforganisatie. In het medewerkersonderzoek uit 214 scoort tevredenheid een ruime voldoende (7,). Daarnaast maakte het duidelijk dat de medewerkers enorm trots zijn op hun werk. Het contact met de cliënten en het belang van het werk geeft hen energie. Deze betrokkenheid en bevlogenheid willen we koesteren en verder tot zijn recht laten komen door meer ruimte te geven voor en appèl te doen op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie zal zich dan ook meer gaan richten op zelforganisatie van teams, waarbij de teams zelf verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van resultaten. Vernieuwing baarmoederhalskanker bed in alle werkprocessen. Op dit moment is gepland komende jaren zullen wetenschappelijke onderzoeks- Eind 213 heeft de minister van Volksgezondheid, dat de start voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek resultaten verschijnen waarin nieuwe screenings- Welzijn en Sport besloten het bevolkingsonderzoek in de loop van 216 zal plaats vinden. programma s worden aanbevolen. 1 11

7 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Maasstadweg DZ Rotterdam Postbus MD Rotterdam t Colofon Dit jaarbericht is een verkorte versie met de belangrijkste punten van het complete jaarverslag. De integrale versie kunt u nalezen op Met medewerking van o.a.: Pauline van den Broek, Margot Carpay, Eric Deegenaars, Arnout van der Elst, Marja Hurxkens, Kirsten Izelaar, Renée van der Meijden, drs. N. A. Neshat, Erwin Mossel, Louri de Nooijer, Marije Post, Wolfert Spijker, Harry Verschuur Eindredactie: Wolfert Spijker, Hanneke van Trirum, Elma van der Vlis Fotografie: o.a. Robert Aarts DTP, druk & productie: DRD Support BV.

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker In deze algemene folder leest u over de bevolkings onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Wat is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3

Inhoudsopgave. 1. Introductie pagina 3 JAARBERICHT 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie pagina 3 2. Organisatie pagina 4 I. Personeel en verzuim pagina 4 II. Financieel resultaat pagina 4 III. Kwaliteit pagina 5 3. Bevolkingsonderzoek borstkanker

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Voor Bevolkingsonderzoek Zuid was 2013 een jaar waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: de implementatie van het

Nadere informatie

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Wat zijn de veranderingen?

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Wat zijn de veranderingen? Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Wat zijn de veranderingen? Wat zijn de veranderingen? Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gaat veranderen. Wat verandert er precies? Testen op

Nadere informatie

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom

Jaarbericht. Endometriumcarcinoom 2014 Endometriumcarcinoom Jaarbericht In dit jaarbericht vindt u een overzicht van de belangrijkste activiteiten en cijfers over 2014. Een volledig overzicht vindt u in ons jaarverslag en onze jaarrekening

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek Samenvatting Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker ( het uitstrijkje ). Er zijn echter kansen om de preventie van baarmoederhalskanker verder te verbeteren. Zo is er een

Nadere informatie

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL)

Rapportage 2014 Landelijke Monitoring & Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (Erasmus MC NKI / AvL) Darmkanker Het bevolkingsonderzoek darmkanker loopt goed. In het eerste jaar namen zelfs meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. Bij bijna 2.500 van hen is darmkanker gevonden. Door

Nadere informatie

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights:

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights: SPECIAL BMHK Screenmaart 2012 In deze speciale uitgave van Screen staat het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) centraal. Highlights: praktijkondersteuners BMHK stellen zich aan u voor > 2

Nadere informatie

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid)

Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Darmkanker en het bevolkingsonderzoek (en klein stukje erfelijkheid) Huisartsen nascholing en GIO-keten Marleen de Leest (MDL-arts), Arnhem, 28 mei 2013 Marcel Spanier (MDL-arts), Zevenaar, 11 juni 2013

Nadere informatie

Advies Gezondheidsraad

Advies Gezondheidsraad Advies Gezondheidsraad Baarmoederhalskanker geplaatst op dinsdag 24 mei 2011 Advies Gezondheidsraad bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Het advies van de Gezondheidsraad De Gezondheidsraad heeft op

Nadere informatie

Veel onwetendheid over baarmoederhalskanker op Curaçao zaterdag, 24 mei 2014 00:00

Veel onwetendheid over baarmoederhalskanker op Curaçao zaterdag, 24 mei 2014 00:00 Het grootste onderzoek naar baarmoederhalskanker en HPV-genotype in het Caribisch gebied tot nu toe vindt plaats op Curaçao. Bij 57.000 vrouwen op Curaçao zit een oproep in de bus om een PAP-test te doen.

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Dokter op Dinsdag Bevolkingsonderzoek darmkanker Dr. Anneke De Schryver, MDL arts 25 maart 2014 Het slijmvlies van de dikke darm Het ontstaan van poliepen Poliepen + Goedaardig + Maar: kunnen kwaadaardig

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Uitnodiging Waarom dit bevolkingsonderzoek? Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Jaarlijks overlijden 200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoeder

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken?

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Kan de zelfafnameset het uitstrijkje vervangen? IMPROVE Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Uitnodiging voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. www.hpvzelfafname.nl

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2018 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2016 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. In 2014

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

Onderzoek baarmoederhalskanker

Onderzoek baarmoederhalskanker Onderzoek baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen

Nadere informatie

Samenvatting Jaarbericht 2012

Samenvatting Jaarbericht 2012 Hierbij presenteren wij een overzicht van de belangrijkste productiecijfers van 2012. Verder treft u een overzicht aan van een aantal van onze activiteiten. Aanvullende informatie vindt u op onze website

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2014 Bevolkingsonderzoek darmkanker In deze folder leest u meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker en wat dit voor u kan betekenen. Waarom een bevolkingsonderzoek? Darmkanker

Nadere informatie

Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker

Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker Verstuur uw test niet op vrijdag na 17.00 uur, zaterdag, zondag of een feestdag!! Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker Proefbevolkingsonderzoek darmkanker Colofon Deze brochure

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2015 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. Elk jaar

Nadere informatie

Wij gaan verhuizen! 2012 Druk met voorbereidingen darmkankerscreening. Highlights:

Wij gaan verhuizen! 2012 Druk met voorbereidingen darmkankerscreening. Highlights: Wij gaan verhuizen! Het hoofdkantoor van Bevolkingsonderzoek Zuid in Den Bosch, het informatiepunt baarmoederhalskanker, het informatiepunt borstkanker en het onderzoekscentrum in Eindhoven gaan verhuizen

Nadere informatie

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2016

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2016 a a a a a a a a BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2016 Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker Erasmus MC NKI / AvL a a a a Het bevolkingsonderzoek loopt goed. In 2016 hebben 1.063.651

Nadere informatie

JAARBERICHT BOZW Jaarbericht 2013 Proef 4.indd 1 11/07/ :11:43

JAARBERICHT BOZW Jaarbericht 2013 Proef 4.indd 1 11/07/ :11:43 JAARBERICHT 2013 1 VOORWOORD KLAAR VOOR DE START Namens Bevolkingsonderzoek Zuid-West wil ik alle medewerkers en ketenpartners hartelijk bedanken voor hun inspanningen in 2013. We kunnen trots zijn op

Nadere informatie

Alle info over baarmoederhalskanker. een rijtje? Ladies, doe mee! Je hebt niets te verliezen. Het is een geweldige vorm van bescherming!

Alle info over baarmoederhalskanker. een rijtje? Ladies, doe mee! Je hebt niets te verliezen. Het is een geweldige vorm van bescherming! Alle info over baarmoederhalskanker op een rijtje? Maak je afweging! Jeannette roept haar leeftijdgenoten op: Ladies, doe mee! Je hebt niets te verliezen Gynaecoloog Leon Massuger: Het is een geweldige

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2017 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen

Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen Bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker: September 2013? Prof. dr. J.B.M.J. Jansen INTRODUCTIE 2003: EU adviseert lidstaten te gaan screenen op dikkedarmkanker. 2005: Consensus meeting in Zwolle. Criteria

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016-2020

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016-2020 KOERS 2020 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016-2020 N W O Z INHOUD 5 Voorwoord 1. Inleiding 6 2. Missie, visie en kernwaarden 7 3. Externe en interne ontwikkelingen 9 4. Strategische doelstellingen Speerpunt

Nadere informatie

Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen

Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen Samenvatting Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen In Nederland bestaat al decennia een succesvol programma voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daarmee

Nadere informatie

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2015

BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2015 Agendapunt 11, 11.02_MT111016 a a a a a a a a BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER Monitor 2015 Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker Erasmus MC NKI / AvL a Het bevolkingsonderzoek loopt zoals

Nadere informatie

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Bevolkingsonderzoek darmkanker RvA, Kwaliteit en zorg 9 juni 2016 Monique van Wieren Programmacoördinator bevolkingsonderzoek darmkanker Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk. februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening

Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk. februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek darmkanker In de (huisartsen)praktijk februari 2014 Alice Olde Reuver of Briel projectleider darmkankerscreening Inhoud Inleiding en achtergrondinformatie Proces van uitnodigen tot

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Kanker van de dikkedarm en endeldarm (darmkanker of colorectaal carcinoom) is een zeer belangrijke doodsoorzaak in de westerse wereld. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 12.000

Nadere informatie

CONCEPT Jaarverslag 2014 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 18 juni

CONCEPT Jaarverslag 2014 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 18 juni CONCEPT Jaarverslag 24 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 8 juni Jaarverslag 24 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 2 BERICHT RAAD VAN TOEZICHT Bevolkingsonderzoek Zuid-West kan terugkijken op een goed 24. Een jaar

Nadere informatie

2011 Cliënt Lex Peeters belang van deelname zo vroeg mogelijk

2011 Cliënt Lex Peeters belang van deelname zo vroeg mogelijk Jaarbericht 2011 Cliënt Lex Peeters is blij dat hij heeft meegedaan aan het proefbevolkingsonderzoek darmkanker Huisarts J. Zilverschoon: Ik informeer cliënten over het belang van deelname en probeer hun

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt Jaarbericht 2012 Jaar van de communicatie: loop eens mee 2012: in teken van voorbereiding op verandering Cervix-team: vast aanspreekpunt Mammo XL: snelle en eenvoudige uitwisseling van beelden In dit jaarbericht

Nadere informatie

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie.

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie. Kwaliteitseisen coloscopie Juni 2012 Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker Vanaf 2013 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker gefaseerd worden ingevoerd

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Uitslag Uitslagen In deze folder staat informatie over verschillende uitslagen van het onderzoek en HPV. Lees de informatie die hoort bij uw uitslag. Heeft u na

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm

Jaarbericht. 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening. Groningen. Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm Jaarbericht 2013 Bevolkings onderzoek darmkanker krijgt vorm 2013: op de drempel van verandering Nieuw onderzoekscentrum borstkankerscreening in Groningen Basisscholing cervixscreening: leren uitstrijkjes

Nadere informatie

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016 JULI 2016 EEN UITGAVE VOOR KETENPARTNERS EN EXTERNE RELATIES VAN BEVOLKINGSONDERZOEK IN DIT NUMMER: HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Pagina 4 VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK

Nadere informatie

Vragen en antwoorden naar aanleiding van het online vragenuur

Vragen en antwoorden naar aanleiding van het online vragenuur Vragen en antwoorden naar aanleiding van het online vragenuur Inleiding Tijdens het online vragenuur op 21 januari zijn vragen gesteld per mail, telefoon en via #bvodarmkanker op Twitter. Een deel van

Nadere informatie

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost

2011: het jaar van samenvoegen en kantelen. Bevolkingsonderzoek Oost Jaarbericht 2011 2011: het jaar van samenvoegen en kantelen Voor u ligt het tweede jaarbericht van. De stichting is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van vijf business units uit Enschede, Nijmegen,

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Stand van zaken. 12 april Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Bevolkingsonderzoek darmkanker Stand van zaken 12 april 2016 Yvonne van Oosterhout Manager darmkankerscreening Bevolkingsonderzoek Zuid Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring

Nadere informatie

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers

Screen. Aan de slag in de regio. Kwaliteit gaat boven capaciteit. Feiten & cijfers Screen special darmkanker sept. 2012 In september 2013 gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker van start. Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot jaar worden om de twee jaar uitgenodigd mee te doen.

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag. 1 Uitslagen. In deze folder staat informatie over verschillende uitslagen van het onderzoek en HPV. Lees de informatie die hoort bij uw uitslag. Heeft

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51397 30 september 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016, kenmerk

Nadere informatie

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA OVERGANGSFASE 2016 2017 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA 2016 HUIDIG BEVOLKINGSONDERZOEK: BELANGRIJKE WIJZIGINGEN 1 SEPTEMBER 2016 De laatste uitnodigingen

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Vervolgscholing Cervixscreening. voor doktersassistenten

Vervolgscholing Cervixscreening. voor doktersassistenten Vervolgscholing Cervixscreening voor doktersassistenten Handleiding voor de cursist Samenwerkende organisaties Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017 1 Colofon Uitgave NHG NVDA NVOG NVVP RIVM Screeningsorganisaties

Nadere informatie

Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen.

Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen. Uitstrijkje Inleiding Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen. Uitstrijkjes worden gemaakt om de volgende redenen: Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond. Informatie FOBT - 1

Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond. Informatie FOBT - 1 Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond 8 Informatie FOBT - 1 Inhoudsopgave Darmkanker 3 Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker 4 Het ontlastingsonderzoek 6 Vervolgonderzoek:

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Dinsdag 20 januari 2015 Welkom! #mclmpa 1 Programma 19:30 Welkom door moderator Hans Willems, redacteur gezondheidszorg Leeuwarder

Nadere informatie

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015

Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Vervolg alternatieve vervolgdiagnostiek bevolkingsonderzoek darmkanker (CT-colografie) Februari 2015 Wanneer er bij een deelnemer bloed in de ontlasting wordt gevonden, krijgt hij/zij een doorverwijzing

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse Samenvatting

Chapter 9. Nederlandse Samenvatting Chapter 9 Nederlandse Samenvatting Summary and Nederlandse samenvatting SAMENVATTING Baarmoederhalskanker is de vierde meest voorkomende kanker bij vrouwen wereldwijd. Deze ziekte wordt gedurende een periode

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Het uitstrijkje. van de baarmoederhals

PATIËNTEN INFORMATIE. Het uitstrijkje. van de baarmoederhals PATIËNTEN INFORMATIE Het uitstrijkje van de baarmoederhals 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het uitstrijkje van de baarmoederhals.

Nadere informatie

De kosteneffectiviteit van de bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen. Baarmoederhalskanker, Borstkanker en Dikkedarmkanker

De kosteneffectiviteit van de bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen. Baarmoederhalskanker, Borstkanker en Dikkedarmkanker De kosteneffectiviteit van de bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen. Baarmoederhalskanker, Borstkanker en Dikkedarmkanker Maaike Fobelets Lore Pil Koen Putman Lieven Annemans 5 oktober 2015 1 Algemene principes

Nadere informatie

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met: Els Bovy, Bevolkingsonderzoek Zuid Programma Baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit colonscreening

Kosteneffectiviteit colonscreening Kosteneffectiviteit colonscreening 19 januari 2016 Arjan de Kwant (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR)

KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) KORT-CYCLISCHE MONITOR CAPACITEIT (CAPACITEITSMONITOR) 1 (SU-P9 (deel1)) Deelnamegraad Het deel van de uitgenodigde personen (initiële uitnodigingen EN herinneringsuitnodigingen) waarvan een ifobt (fecesmonster)

Nadere informatie

Informatie. herhalingsonderzoek. Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond. FOBT - Groep D 2 e ronde

Informatie. herhalingsonderzoek. Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond. FOBT - Groep D 2 e ronde Informatie herhalingsonderzoek Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond FOBT - Groep D 2 e ronde Inhoudsopgave Darmkanker 3 Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse samenvatting

Chapter 9. Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een infectie met een virus, het zogenaamde hoog-risico humaan papillomavirus (hrhpv).

Nadere informatie

Informatie. 3 e screeningsronde. Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond. FOBT, 3e ronde

Informatie. 3 e screeningsronde. Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond. FOBT, 3e ronde Informatie 3 e screeningsronde Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond FOBT, 3e ronde Inhoudsopgave Darmkanker 3 Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker 5 Het ontlastingsonderzoek

Nadere informatie

Vanaf 2013 invoering screening darmkanker. Samenvatting Jaarbericht 2011. Beelduitwisseling via digitale snelweg: Highlights: Juni 2012

Vanaf 2013 invoering screening darmkanker. Samenvatting Jaarbericht 2011. Beelduitwisseling via digitale snelweg: Highlights: Juni 2012 Folders Voor beide bevolkingsonderzoeken worden folders gebruikt om cliënten te informeren. Deze folders worden meegestuurd met de uitnodigingen en herinneringen en ze staan in onze folderrekken in de

Nadere informatie

Nieuwe methoden om de kans op baarmoederhalskanker te voorspellen

Nieuwe methoden om de kans op baarmoederhalskanker te voorspellen GYNAECOLOGIE Nieuwe methoden om de kans op baarmoederhalskanker te voorspellen Doet u mee aan ons onderzoek? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Doet u mee aan ons onderzoek? Hoe eerder baarmoederhalskanker ontdekt

Nadere informatie

Informatie. Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond. FOBT - vervolg 1 jr.

Informatie. Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond. FOBT - vervolg 1 jr. 280311 IKR Infoboekje FBT - 2e ronde 06-03-2008 11:41 Pagina 1 Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond 8 Informatie FOBT - vervolg 1 jr. 280311 IKR Infoboekje FBT - 2e

Nadere informatie

Uitstrijkje. Inleiding. Wat is een uitstrijkje? Het onderzoek. Onderzoek van de cellen

Uitstrijkje. Inleiding. Wat is een uitstrijkje? Het onderzoek. Onderzoek van de cellen Uitstrijkje H06.018-05 Inleiding In deze folder vindt u informatie over het uitstrijkje. Dit is een eenvoudig onderzoek om veranderingen in de cellen van de baarmoedermond en baarmoederhals op te sporen.

Nadere informatie

Onderzoek naar borstkanker

Onderzoek naar borstkanker Onderzoek naar borstkanker 2016 Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Borstkanker komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. De meeste

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten

Bevolkingsonderzoek. borstkanker 15 feiten Bevolkingsonderzoek borstkanker 15 feiten Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om zich gratis te laten onderzoeken op borstkanker. Er worden dan röntgenfoto s gemaakt

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker in perspectief

Bevolkingsonderzoek darmkanker in perspectief Bevolkingsonderzoek darmkanker in perspectief NVvO Milestonedag 15 september 2016 Iris Lansdorp-Vogelaar, PhD Esther Toes-Zoutendijk, MSc Maaike Buskermolen, MSc Disclosure belangen spreker (potentiële)

Nadere informatie

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV test volgens landelijke richtlijn Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV-vaccinatie Het kan je leven redden, maar ook voor niks zijn NRCnext, dd 03-03-09 1.Wat heeft baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Darmkankeronderzoek vanaf 2014 bij 1,9 miljoen Vlamingen

Darmkankeronderzoek vanaf 2014 bij 1,9 miljoen Vlamingen Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 3 februari 2012 Darmkankeronderzoek vanaf 2014 bij 1,9 miljoen Vlamingen Stoelgangtest kan op termijn 400 kankerdoden per jaar

Nadere informatie

Samenvatting. Nut van borstkankerscreening

Samenvatting. Nut van borstkankerscreening Samenvatting Tussen 1989 en 1998 werd in Nederland een landelijk bevolkingsonderzoek ingevoerd om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Wanneer via screening de diagnose vroeger wordt gesteld,

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht

Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht Regiobijeenkomst Midden-West Bevolkingsonderzoek darmkanker in vogelvlucht RIVM-Centrum voor bevolkingsonderzoek Mevr. Dr.Ir. M.L. Heijnen Senior programmamedewerker team invoering bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar borstkanker

Onderzoek naar borstkanker Onderzoek naar borstkanker 2017 Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Borstkanker komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. De meeste

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker inclusief special juni 2013 Highlights: Projectteam voor bevolkingsonderzoek is hard aan het werk Bevolkingsonderzoek Vorig jaar september ontving u een Screen-special over het bevolkingsonderzoek, dat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20787 15 oktober 2012 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268,

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider

Bevolkingsonderzoek darmkanker. Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider Bevolkingsonderzoek darmkanker Ir. Harriët van Veldhuizen, programmaleider Waarom een bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Afname morbiditeit en mortaliteit aan darmkanker door: Eerdere opsporing van darmkanker

Nadere informatie

Jaarverslag CONCEPT Jaarverslag 2015 Bevolkingsonderzoek Zuid-West CONCEPT

Jaarverslag CONCEPT Jaarverslag 2015 Bevolkingsonderzoek Zuid-West CONCEPT Jaarverslag 2015 CONCEPT CONCEPT 1 2 INHOUD BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 5 1 ORGANISATIE EN ALGEMENE ONTWIKKELINGEN 7 2 BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER IN 2015 9 Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker

Nadere informatie

Darmkanker screening zin of onzin? Lisette Saveur, Verpleegkundig specialist MDL-oncologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

Darmkanker screening zin of onzin? Lisette Saveur, Verpleegkundig specialist MDL-oncologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Darmkanker screening zin of onzin? Lisette Saveur, Verpleegkundig specialist MDL-oncologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Agenda Colorectaal carcinoom algemeen Voortraject darmkanker screening Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN OVERGANGSFASE 2016 2017 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN 2016 SEPTEMBER 2016 De laatste uitnodigingen voor het huidige bevolkings onderzoek zijn

Nadere informatie

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, een belangrijke stap voorwaarts en toch veel verzet. Jaarcongres MPA Alumni, 15 april 2011, Den Haag

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, een belangrijke stap voorwaarts en toch veel verzet. Jaarcongres MPA Alumni, 15 april 2011, Den Haag Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker, een belangrijke stap voorwaarts en toch veel verzet Jaarcongres MPA Alumni,, Den Haag Roel A. Coutinho 1 Center for Infectious Disease Control National Institute

Nadere informatie

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

Telefoonnummer 050 520 88 88 Identificatienummer NZa Nummer Kamer van Koophandel 41012153 www.bevolkingsonderzoeknoord.nl Jaarverslag 2013 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bevolkingsonderzoek Noord Bezoekadres Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen Correspondentieadres Postbus 425, 9700 AK Groningen Telefoonnummer 050

Nadere informatie

Nieuwe methoden om de kans op baarmoederhalskanker

Nieuwe methoden om de kans op baarmoederhalskanker GYNAECOLOGIE Nieuwe methoden om de kans op baarmoederhalskanker te voorspellen Doet u mee aan ons onderzoek? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Doet u mee aan ons onderzoek? Hoe eerder baarmoederhalskanker ontdekt

Nadere informatie

Vlaams bevolkingsonderzoek: + ifobt - St. Andriesziekenhuis Tielt

Vlaams bevolkingsonderzoek: + ifobt - St. Andriesziekenhuis Tielt Vlaams bevolkingsonderzoek: + ifobt - St. Andriesziekenhuis Tielt Dr. S. De Coninck Mede namens: Dr. J. Beyls Dr. C. Baertsoen E. Rysman Dienst interne gastro-entero 24/11/2015 Darmkanker = gezondheidsprobleem!

Nadere informatie

Basisscholing. HPV: hoe zit het eigenlijk? Cervixscreening. december 2013

Basisscholing. HPV: hoe zit het eigenlijk? Cervixscreening. december 2013 december 2013 Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, schreef de Gezondheidsraad in 2011. Maar er zijn kansen om de preventie van baarmoederhalskanker verder te verbeteren. Zo

Nadere informatie

Jaarrapport bevolkingsonderzoeken2015. Dr. Patrick Martens Directeur CvKO vzw

Jaarrapport bevolkingsonderzoeken2015. Dr. Patrick Martens Directeur CvKO vzw Jaarrapport bevolkingsonderzoeken2015 Dr. Patrick Martens Directeur CvKO vzw Bevolkingsonderzoeken In Vlaanderen 3BVO naar kanker Borstkanker Baarmoederhalskanker Dikkedarmkanker 2668000 Vlamingen Goede

Nadere informatie

Jaarbericht startpunt van ingrijpende vernieuwingen

Jaarbericht startpunt van ingrijpende vernieuwingen Jaarbericht 2011 2011 startpunt van ingrijpende vernieuwingen Kwaliteit up to date Voorscreenen verrijking voor laborant én radioloog Organisatie klaar voor de toekomst In dit jaarbericht vindt u een overzicht

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting. Advies. Darmkanker is een belangrijk gezondheidsprobleem

Samenvatting. Advies. Darmkanker is een belangrijk gezondheidsprobleem Samenvatting Advies De commissie constateert dat er voldoende bewijs is om te beginnen met bevolkingsonderzoek naar darmkanker. De meest geëigende screeningsmethode is een immunochemische Fecaal Occult

Nadere informatie

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen

Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Oncologie Kempen 2013 5 oktober 2013 Cultureel Centrum t Schaliken- Herentals Guido Van Hal Centrum voor Kankeropsporing vzw Afdeling Antwerpen Centrum voor Kankeropsporing Voorheen: hetconsortium van

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Disclosure belangen Evelien Dekker

Disclosure belangen Evelien Dekker Disclosure belangen Evelien Dekker (potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen Sponsoring of onderzoeksgeld Olympus: reserach

Nadere informatie