Crisiscommunicatieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisiscommunicatieplan"

Transcriptie

1 Crisiscommunicatieplan Opgesteld door: Afd. Bestuursondersteuning en communicatie, Werkgroep crisiscommunicatieplan Versie: 1.1 september 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Doel... 1 Aanpak... 1 Doelgroepen... 1 Leeswijzer Uitgangspunten Afbakening Beheergebied waterschap Peel en Maasvallei Begripsbepaling crisiscommunicatie Fasering Calamiteitenorganisatie Verantwoordelijkheden en partners Leiding en coördinatie Coördinerende structuren waterschap Coördinerende structuren waterschap versus algemene kolom Tactische afspraken Melding Alarmering en opschaling Crisiscommunicatie Doelgroepen Strategie Doelen Boodschap Momenten Informatievoorziening Communicatiestrategie...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Strategie per calamiteit... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Communicatiemiddelen per strategie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 6. Communicatiemiddelen per doelgroep...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Publiekscommunicatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Perscommunicatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Interne communicatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 7. Inrichting / benodigde middelen...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inrichting actiecentrum crisiscommunicatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inrichting perscentrum... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 1: Voorbeeld rooster...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 2: Voorbeeld lijst met veelgestelde vragen en antwoorden...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 3: Eerste aanzet voor communicatie in nazorgfase...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3 Inleiding Doel Dit crisiscommunicatieplan geeft invulling aan de werkwijze van Waterschap Peel en Maasvallei op het gebied van communicatie tijdens (de bestrijding van) een crisis. Aanpak Dit plan sluit aan op het calamiteitenplan en beschrijft, ter voorbereiding op het optreden tijdens een crisis, de specifieke activiteiten en afspraken op het gebied van crisiscommunicatie. Doelgroepen De doelgroepen van dit crisiscommunicatieplan zijn: - bestuurders / leden van het beleidsteam van het waterschap; - leidinggevenden / leden van het operationeel team van het waterschap; - medewerkers / leden van de calamiteitenorganisatie van het waterschap; - functionele derden / overheidsorganen en organisaties die uitvoerende taken aannemen onder verantwoordelijkheid van het waterschap. Leeswijzer De opzet van dit crisiscommunicatieplan is hetzelfde als die van de calamiteitenbestrijdingsplannen. Het beschrijft niet een bestrijdingsproces, maar sluit wel hierop aan. Dit is de opbouw: - Deel A Strategisch deel - Hoofdstuk 2, Uitgangspunten, geeft de reikwijdte en begrippen van dit plan aan. - Hoofdstuk 3, Verantwoordelijkheden en partners, geeft een overzicht van de partijen en hun verantwoordelijkheden bij crisiscommunicatie. Dit hoofdstuk bevat ook achtergrondinformatie over de multidisciplinaire context van het waterschap en/of de waterschapstaken. - Hoofdstuk 4, Leiding en coördinatie, geeft aan welke sleutelfunctionarissen en/of leidinggevenden vanuit de verschillende partijen elkaars partners zijn. - Deel B Tactisch deel - Hoofdstuk 5, Tactische afspraken, geeft inzicht in de processen en aanpak op hoofdlijnen. - Deel C Operationeel deel - In dit deel van het crisiscommunicatieplan staat de uitwerking voor de daadwerkelijke inzet van activiteiten en werkzaamheden in het kader van de crisiscommunicatie. Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

4 A Strategisch deel Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

5 1 Uitgangspunten 1.1 Afbakening Dit crisiscommunicatieplan is een monodisciplinair plan. Het geeft inzicht in de structuur en werkwijze van de calamiteitenorganisatie van het waterschap en hoe het waterschap zelfstandig crisiscommunicatie inzet. Daarnaast beschrijft het plan de raakvlakken met betrokken partijen, voor wanneer het waterschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft of wanneer de verantwoordelijkheid bij andere partijen ligt. Waar dit crisiscommunicatieplan niet in voorziet, gelden de afspraken uit het overkoepelende calamiteitenplan. In sommige calamiteitenbestrijdingsplannen zijn specifieke afspraken voor communicatie opgenomen, die aanvullend op het calamiteitenplan en dit crisiscommunicatieplan gelden. Waar in dit plan gesproken wordt over de calamiteitenorganisatie of onderdelen daarvan, wordt de integrale calamiteitenorganisatie van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschapsbedrijf Limburg bedoeld. 1.2 Beheergebied waterschap Peel en Maasvallei Het beheergebied van Waterschap Peel en Maasvallei strekt zich uit langs de westzijde van de Maas van Ohé en Laak tot aan de provinciale grens Limburg / Noord-Brabant en aan de oostzijde van de Maas van Swalmen tot aan de landsgrens en de grens met de Provincie Gelderland. Voor de uitvoering van de taken van het waterschap is het gebied verdeeld in twee regio s, regio Noord ten noorden van de A67 en regio Zuid ten zuiden van de A67. Het beheergebied van Waterschapsbedrijf Limburg omvat de gehele provincie Limburg. In de calamiteitenzorg van Waterschap Peel en Maasvallei, is ook voor Waterschapsbedrijf Limburg het beheergebied van dit waterschap van toepassing. 1.3 Begripsbepaling crisiscommunicatie Crisiscommunicatie is de wijze van communiceren tijdens (de bestrijding van) een crisis. In de opschaling naar de calamiteitenorganisatie, zoals beschreven in het calamiteitenplan, wordt crisiscommunicatie als een essentieel proces in het kader van de calamiteitenbestrijding gezien. 1.4 Fasering De coördinatiefasen uit het calamiteitenplan zijn van toepassing. Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

6 1.5 Calamiteitenorganisatie Wanneer er sprake is van een calamiteit, treedt het waterschap op vanuit de structuur van de calamiteitenorganisatie (zie functieboek calamiteitenorganisatie). De calamiteitenorganisatie van het waterschap bestaat uit een strategische, tactische en operationele component. De inzet van communicatie hierin ziet er als volgt uit: Op strategisch niveau is de voorlichter beleidsteam werkzaam. - Hij / zij komt in beeld vanaf het moment dat er een beleidsteam actief is. Op tactisch niveau is de voorlichter operationeel team werkzaam. - Hij / zij komt in beeld vanaf het moment dat er een operationeel leider actief is. Op het operationele niveau zijn de medewerkers actiecentrum crisiscommunicatie werkzaam. - Zij komen in beeld vanaf het moment de voorlichter in de calamiteitenorganisatie voor de uitvoering van de communicatiewerkzaamheden hen vraagt om (professionele) ondersteuning te bieden. Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

7 2 Verantwoordelijkheden en partners Er zijn meerdere partijen die betrokken (kunnen) zijn of worden bij de crisiscommunicatie van het waterschap. Dit is het geval wanneer het waterschap samen met hen werkt aan de bestrijding van een calamiteit. Is de partner verantwoordelijk, dan brengt deze het gezamenlijk optreden naar buiten en informeert het waterschap daarover. Het waterschap levert hiervoor informatie aan over het eigen optreden. Daarnaast brengt het waterschap over het eigen optreden zelf ook informatie naar buiten en informeert de betrokken partij(en) hierover. Deze betrokken partners kunnen verantwoordelijk zijn: - de gemeente wanneer de burgemeester het opperbevel heeft over de hulpdiensten in geval van (dreigende) rampen. - de veiligheidsregio wanneer de verantwoordelijkheid ligt bij de hulpdiensten (brandweer, politie en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen). - een ander waterschap wanneer de calamiteit plaatsvindt in het beheergebied dat grenst aan dat van Waterschap Peel en Maasvallei. Dit kan ook een waterschap in Duitsland of België zijn. - Rijkswaterstaat wanneer de calamiteit een Rijkswater betreft. - de Provincie Limburg wanneer de calamiteit gaat over een provinciale verantwoordelijkheid. Zijn het waterschap en de betrokken partij gezamenlijk verantwoordelijk, dan brengen zij gezamenlijk het (gezamenlijke) optreden naar buiten. Beide partijen leveren hiervoor informatie aan en maken afspraken over het gezamenlijke communiceren. Daarnaast verstrekt het waterschap zelf informatie over het eigen optreden en informeert de betrokken partner hierover. Is het waterschap verantwoordelijk en heeft hij bijvoorbeeld functionele derden ingehuurd om onder verantwoordelijkheid van het waterschap werk te doen, dan brengt het waterschap informatie over het gezamenlijk optreden naar buiten. Betreft het landelijke water(schaps)calamiteit, dan schets de Unie van Waterschappen het landelijke beeld naar buiten en informeert het waterschap hierover. Het waterschap levert hiervoor ook de eigen informatie aan, communiceert zelf over het eigen optreden en informeert de Unie hierover. Bij (Maas)hoogwater werkt de Unie samen met alle betrokken (overheids)partners om een landelijk beeld te schetsen. Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

8 3 Leiding en coördinatie 3.1 Coördinerende structuren waterschap Wanneer er sprake is van een calamiteit, treedt het waterschap op vanuit de structuur van de calamiteitenorganisatie (zie calamiteitenplan). Meestal is het nodig om aanvullend hierop een actiecentrum crisiscommunicatie in te stellen. Dit actiecentrum geef invulling aan de uitvoering(coördinatie) van de taken op tactisch niveau op het gebied van crisiscommunicatie. De uitbreiding wordt toegevoegd aan de structuur van de calamiteitenorganisatie van het waterschap. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de reguliere calamiteitenorganisatie blijven bestaan. De leiding en coördinatie van de crisiscommunicatie is volgens de structuur zoals beschreven in het calamiteitenplan. De medewerker actiecentrum crisiscommunicatie - staat onder coördinatie van de voorlichter operationeel team en onder leiding van de operationeel leider. Hij / zij voert namelijk taken uit voor de voorlichter operationeel team en voorlichter beleidsteam en rapporteert aan de voorlichter operationeel team. - werken nauw samen met de voorlichter operationeel team (bijvoorbeeld voor het valideren van informatie) en leider actieteam. - informeren (indien werkzaam) de andere medewerkers actiecentrum crisiscommunicatie. De voorlichter operationeel team - staat onder leiding van de operationeel leider. Hij / zij kan communiceren (in woordvoering en persberichten bijvoorbeeld) over feiten en proces namens en zonder tussenkomst van de bestuurlijk verantwoordelijke. Dit is mogelijk via een mandaat van de bestuurder aan de operationeel leider. De voorlichter operationeel team communiceert dan ook in afstemming met de operationeel leider. - werkt nauw samen met de operationeel leider, de voorlichter beleidsteam (als die werkzaam is) en medewerkers actiecentrum crisiscommunicatie. - informeert de medewerkers actiecentrum crisiscommunicatie over de gekozen communicatiestrategie en de daaruit voortvloeiende acties. - coördineert het actiecentrum crisiscommunicatie. De voorlichter beleidsteam - staat onder leiding van de voorzitter beleidsteam. Hij / zij kan naast de voorzitter optreden als woordvoerder namens de voorzitter en het beleidsteam. - werkt nauw samen met de voorzitter van het beleidsteam en de voorlichter operationeel team. - informeert de operationeel leider over de gekozen communicatiestrategie en de daaruit voortvloeiende acties. Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

9 Waterschap Actieteam Operationeel Team Actiecentrum Voorlichting Beleidsteam Figuur 1: coördinerende structuren waterschap bij crisiscommunicatie 3.2 Coördinerende structuren waterschap versus algemene kolom De structuur van de calamiteitenorganisatie van het waterschap zoekt aansluiting bij de structuren van de algemene kolom (hulpdiensten en gemeenten) en overige partners. Voor de crisiscommunicatie betekent dit dat: - de voorlichter in het actiecentrum crisiscommunicatie van het waterschap contact heeft met de voorlichter ter plaatse van de algemene kolom. - de voorlichter operationeel team van het waterschap contact heeft met de voorlichter regionaal operationeel team / hoofd sectie crisiscommunicatie (vanaf GRIP 2). - de voorlichter beleidsteam van het waterschap contact heeft met de voorlichter regionaal beleidsteam / hoofd sectie crisiscommunicatie (vanaf GRIP 3). Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

10 Coord.fase GRIP Figuur 2: coördinerende structuren waterschap versus algemene kolom bij crisiscommunicatie Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

11 B Tactisch deel Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

12 4 Tactische afspraken 4.1 Melding Het melden van incidenten en calamiteiten gebeurt zoals omschreven in het calamiteitenplan. Vervolgens informeert de operationeel leider de voorlichter in de calamiteitenorganisatie (telefonisch of persoonlijk) over de calamiteit en het opschalen in de calamiteitenorganisatie. 4.2 Alarmering en opschaling - Binnen de calamiteitenorganisatie is de functie van voorlichter (operationeel team en / of beleidsteam) een vooruitgeschoven rol waarvoor een wachtdienstregeling is getroffen. Dit betekent dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid hiervan binnen een uur is gegarandeerd door wachtdiensten. De operationeel leider alarmeert de voorlichter die wachtdienst heeft. - De voorlichter maakt een inschatting van de aard en omvang van de benodigde communicatie en adviseert de leider operationeel team. o De operationeel leider is een belangrijk aanspreekpunt en sparringpartner voor de voorlichter in de beginfase. In het eerste overleg met de operationeel leider gaat de voorlichter vooral in op de volgende aspecten: Het GRIP niveau en de eigen coördinatiefase. De reeds beschikbare feiten en de reeds getroffen maatregelen. De vergaderritmiek van het OT en eventueel het BT. Een eventueel worstcase scenario zodat je kunt inschatten wat er communicatief op je af gaat komen. Daarnaast vertelt de voorlichter aan de operationeel leider dat hij / zij al de eerste feiten en procesinformatie gaat delen. - De operationeel leider besluit over het opstarten van het proces van crisiscommunicatie. - De voorlichter organiseert vervolgens de communicatie en alarmeert de benodigde medewerkers om de uitvoerende taken op het gebied van crisiscommunicatie uit te voeren. o Als de benodigde werkzaamheden lange tijd nodig zijn, maakt de wachtdienstfunctionaris een rooster voor de inzet van het personeel en legt dit voor aan de operationeel leider. Waar nodig (bij afwezigheid van communicatiecollega s of als een medewerker met wachtdienst een dubbele functie moet vervullen, zoals voorlichter operationeel team en medewerker actiecentrum communicatie, of als de calamiteit van lange duur is of groot is), vult de wachtdienstfunctionaris dit rooster aan met externe communicatiemedewerkers (van andere organisaties, communicatieadviesbureau of zelfstandige, freelance medewerkers). o Als er een bestuurder nodig is om bijvoorbeeld woordvoering te doen, dan legt de voorlichter deze wens neer bij de operationeel leider. Hij / zij regelt de inzet van een bestuurder. De voorlichter voert het woord over (zie pagina 6 van dit plan) feiten en proces en de bestuurder over betekenisgeving en/of handelingsperspectief. De boodschap van deze twee woordvoerders is afgestemd. Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

13 4.3 Crisiscommunicatie Doelgroepen Externe doelgroepen van de crisiscommunicatie van het waterschap zijn: Publiek: burgers en bedrijven. Tijdens een crisis wil het publiek tijdig beschikken over een juist en objectief beeld van de situatie en informatie over wat zij moeten doen. o Belangenorganisaties: agrariërs (LLTB), natuur(terrein beherende) organisaties (Bosschap), bedrijven/ industrie (KvK). Tijdens een crisis willen belangenorganisatie weten hoe het met het belang van hun achterban gesteld is. Zij focussen op één aspect en hoeven geen belangenafweging te maken. Hun kennis van de positie, het werk en de belangenafweging van het waterschap verschilt per organisatie. o Andere overheden: bestuurders / politici en ambtelijke organisaties. Tijdens een crisis zijn andere overheden partner is de crisisbestrijding of zij volgen de crisisbestrijding nauwlettend. Ze kunnen invloed hebben op de positie en taken van het waterschap. Hun kennis en mening over de positie, het werk van het waterschap en nut en noodzaak van de inzet van het waterschap in de crisisbestrijding verschilt per overheid. Pers: journalisten van lokale, regionale, landelijke en vakmedia. Bij een grote calamiteit zullen de media zich concentreren op vier zaken: de plaats van de calamiteit, ooggetuigen, getroffenen, schuldvraag en dergelijke; het crisiscentrum dat met de bestrijding van de calamiteit is belast; (telefonisch) verifiëren van berichten; de reactie van het publiek en belangengroeperingen op de calamiteit. Intern: medewerkers en bestuurders van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschapsbedrijf Limburg en in de calamiteitenorganisatie bij Maashoogwater ook de dijkwachten. Zij zijn erg betrokken bij hun werk en worden ook als een van de eersten aangesproken en bevraagd over het werk van het waterschap Strategie In de crisiscommunicatie richting het publiek (en belangenorganisaties en andere overheden) is het waterschap open over wat hij doet en wat hij weet en nog niet weet. Uitgangspunt is dat het waterschap de regie pakt én houdt over de informatiestroom, waarmee het voorkomt dat derden (media, belangengroeperingen) de belangrijkste boodschapper worden en hij zelf buiten spel komt te staan. In de crisiscommunicatie richting pers is het waterschap zorgvuldig. Het waterschap start de berichtgeving zo snel mogelijk op, ook al is nog niet alles bekend, en laat zien dat de bestrijding van de calamiteit de volle aandacht heeft. Ook zit er een zekere regelmaat in de berichtgeving, om te voorkomen dat anderen in een informatiegat springen. Algemene richtlijn is dat er minimaal één keer per dag een persbericht moet verschijnen en dat er géén persstops ingesteld worden. Zelfs als ogenschijnlijk niets te melden valt, dan nog valt altijd wel iets te vertellen over de voortgang. In de crisiscommunicatie richting interne doelgroepen probeert het waterschap te voorkomen dat zij uit de (externe) media moeten vernemen wat er aan de hand is. De interne berichtgeving loopt dus bij voorkeur voorop of, als het niet anders kan, deze valt samen met de externe berichtgeving. Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

14 Doelen Doelen van de crisiscommunicatie van het waterschap zijn: 1. het juist en tijdig informeren van de doelgroepen over a. de ontstane situatie van de (dreigende) calamiteit, b. hoe Waterschap Peel en Maasvallei deze bestrijdt (maatregelen), c. wat dit voor de getroffenen en de samenleving betekent. 2. het stimuleren van de doelgroepen dat ze a. vertrouwen hebben in de genomen maatregelen b. nut en noodzaak van de inzet en belangenafweging van het waterschap zien en c. een positieve beeld vormen van de positie en het werk van het waterschap. 3. het activeren van de doelgroepen dat ze a. medewerking verlenen waar nodig, b. zelf maatregelen treffen, de schade beperken of voorkomen door zelfredzaam te zijn Boodschap De boodschap die het waterschap verstrekt in de crisiscommunicatie gaat over: - de feiten over de calamiteit en - de maatregelen die het waterschap neemt om de calamiteit te bestrijden. De kernboodschap verschilt dus per calamiteit, maar er zijn wel een aantal richtlijnen waaraan deze moet voldoen: De boodschap sluit aan bij de missie en visie van het waterschap. In de huidige missie staan naast de taken van het waterschap onder andere professionaliteit, waterautoriteit, samenwerken, economische dynamiek en gezonde en veilige leefomgeving. De informatie is juist en tijdig, eerlijk en betrouwbaar, consistent (geen tegenstrijdige informatie) en begrijpelijk. De tone of voice is volwassen, niet paternalistisch of bevoogdend en er is een balans tussen zakelijkheid en emotionaliteit. De boodschap van het waterschap betreft alleen de eigen taken, activiteiten, verantwoordelijkheden en beleid. Crisiscommunicatie over overige onderwerpen laat het waterschap over aan het betreffende bevoegde gezag, zodat er zoveel mogelijk één beeld naar buiten ontstaat. Het waterschap informeert de doelgroepen dan dat de waterschapsbijdrage onderdeel is van het grotere geheel en dat die informatievoorziening in samenwerking met het waterschap via het bevoegd gezag verloopt Momenten In de crisiscommunicatie zijn een aantal communicatiemomenten te onderscheiden: direct na de constatering van het (ernstige) incident of calamiteit. Voorkom daarmee geruchten, onzekerheid, ongeloof en dat een verkeerde perceptie ontstaat; bij het opstarten van de calamiteitenorganisatie; op beslismomenten (bijvoorbeeld wanneer een onderzoek is gestart en hoe dat wordt gedaan, hoe de bestrijding wordt aangepakt, resultaten onderzoek, informatie over de geleden schade, wat van de burgers wordt verwacht en hoe zij worden geholpen, enzovoorts); als maatregelen worden genomen; Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

15 als het effect van maatregelen zichtbaar wordt; als het incident of de calamiteit onder controle is; als de calamiteitenorganisatie wordt opgeheven; nazorg, bedanken voor hulp, medewerking, begrip, enzovoorts Informatievoorziening De voorlichter operationeel team ontvangt van de operationeel leider de informatie die nodig is om te kunnen adviseren en de communicatie te organiseren. Dit gebeurt meestal in de vergaderingen van het operationeel team, omdat de informatie waarover het waterschap communiceert meestal gaat over uit de besluiten die daar genomen worden. Als er (nog) geen operationeel team actief is, informeert de operationeel leider de voorlichter persoonlijk of telefonisch. Als de voorlichter meer of andere informatie nodig heeft, dan meldt hij dat bij de operationeel leider (in de vergadering van het operationeel team). Als dit over tactische zaken gaat die in het actieteam aan de orde komen, kan de operationeel leider de leider actieteam opdracht geven om de voorlichter deze informatie te verstrekken. Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

16 5. Operationele uitwerking C Operationeel deel Het operationeel deel van het crisiscommunicatieplan is niet in dit handboek opgenomen. Het betreft detailinformatie die gericht is op de uitvoering van vastgestelde bestrijdingsmaatregelen. Indien u denkt deze informatie nodig te hebben kunt u in overleg treden met: Claudia Sikes-Hendrickx, Hij zal u vraag beoordelen en indien noodzakelijk aanvullende gegevens beschikbaar stellen. Crisiscommunicatieplan, versie 1.1 september

Calamiteitenbestrijdingsplan Afvalwaterinfrastructuur

Calamiteitenbestrijdingsplan Afvalwaterinfrastructuur Calamiteitenbestrijdingsplan Afvalwaterinfrastructuur Opgesteld door: Waterschapsbedrijf Limburg, Werkgroep afvalwaterinfrastructuur Versie: 1.50, Juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Doel... 1 Aanpak...

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap Presentatie BZW Masterclass Veiligheid zw 15 februari 2011 Marlies Lampert & Daniël Rouw 09/12/2009 Crisiscommunicatie Een voorbeeld

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

Modelevaluatie crisiscommunicatie Nationaal Crisiscentrum cluster Risico- en crisiscommunicatie, juni 2011

Modelevaluatie crisiscommunicatie Nationaal Crisiscentrum cluster Risico- en crisiscommunicatie, juni 2011 Modelevaluatie crisiscommunicatie Nationaal Crisiscentrum cluster Risico- en crisiscommunicatie, juni 2011 Deze modelevaluatie crisiscommunicatie helpt communicatiecollega s die met een crisis of een crisisoefening

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BL)LAGE(N) 'ƒ"-""". AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0600185 VOORTGANG ACTIEPUNTEN EVALUATIE AANPAK HEVIGE NEERSLAG SEPTEMBER

Nadere informatie

Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD

Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD Rijkswaterstaat Waterdienst Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD 16 oktober 2009 Rijkswaterstaat Waterdienst Leidraad calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat RD 16 oktober 2009

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Onderwerp : Rolprofielen Datum : 14 mei 2014 : Femke van den Berg, Maurits van Gulick en Jessica Zoethout

Onderwerp : Rolprofielen Datum : 14 mei 2014 : Femke van den Berg, Maurits van Gulick en Jessica Zoethout Onderwerp : Rolprofielen Datum : 14 mei 2014 Door : Femke van den Berg, Maurits van Gulick en Jessica Zoethout Inleiding Het voorliggende stuk bevat rolprofielen die zijn opgesteld binnen het deelproject

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Het crisiscommunicatieplan

Het crisiscommunicatieplan Deel 3 Beleidscommunicatie Het crisiscommunicatieplan Belangrijke communicatieve aandachtspunten ten tijde van een crisis of ramp Joop de Jager* Een crisis of een ramp komt nooit aangekondigd, alhoewel

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid Presentatie waterschap Brabantse Delta Conferentie Water en Veiligheid 19 november 2009 Frank van Beek Calamiteitencoördinator Beheersgebied. Oppervlakte 171.000 ha 21 gemeenten 751.000 inwoners Veiligheidsregio

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijdingsplan Wateroverlast

Calamiteitenbestrijdingsplan Wateroverlast Calamiteitenbestrijdingsplan Wateroverlast Opgesteld door: Afdeling Beheer en Onderhoud Watersystemen, werkgroep wateroverlast Versie: 7.1 September 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Doel... 1 Aanpak...

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland opgesteld door: drs. K. Jeurink vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland vastgesteld op: januari 2016 status: definitief

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Calamiteiten in de energievoorziening

Calamiteiten in de energievoorziening Calamiteiten in de energievoorziening Samenwerking tussen de Netbeheerder en de Gemeente / Veiligheidsregio Ton Harteveld Manager Bedrijfsvoering Lustrumcongres Inspectie OOV 12 december 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Calamiteitenplan Waterschap Peel en Maasvallei

Calamiteitenplan Waterschap Peel en Maasvallei Calamiteitenplan Waterschap Peel en Maasvallei Opgesteld door: Ron Hendrikx, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: 1.1, september 2012 Vastgesteld door DB d.d.: 2 juni 2010 Vastgesteld door AB d.d. 7 juli

Nadere informatie

Crisiscommunicatieplan

Crisiscommunicatieplan Crisiscommunicatieplan waterschap Hollandse Delta 2007 Auteurs Henny van Embden (MDco) Niels Robbemont (SPbl) Datum 19 juni 2007 Versie 3.0 Status Definitief INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 03 2. Doelstelling

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland

Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Programma Transport en veiligheid Zuid-Holland Resultaten en lessen voor de toekomst drs. A.A.M. Brok Voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, portefeuillehouder jaar van transport en veiligheid

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Convenant calamiteitenzender. Veiligheidsregio Hollands Midden Omroep West

Convenant calamiteitenzender. Veiligheidsregio Hollands Midden Omroep West A.6 Bijlage 1 Convenant calamiteitenzender Veiligheidsregio Hollands Midden Omroep West 1 Convenant voor de calamiteitenzender Ondergetekenden, De gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1 iii»;»b».«33!.g3iffl:ba3aiieiba Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II Jt t / 1

Nadere informatie

Communicatie tijdens de eerste 24 uur van een crisis/incident

Communicatie tijdens de eerste 24 uur van een crisis/incident Communicatie tijdens de eerste 24 uur van een crisis/incident Introductie Introductie Er doet zich een ernstig incident (crisis) voor. In deze uitgave staat beschreven welke communicatiestappen je het

Nadere informatie

Functies calamiteitenorganisatie Waterschap Peel en Maasvallei

Functies calamiteitenorganisatie Waterschap Peel en Maasvallei Functies calamiteitenorganisatie Waterschap Peel en Maasvallei 0 Calamiteitencoördinator 1 ACTIETEAM 1.0 Leider Actieteam 2 1.0.1 Ondersteuning Leider Actieteam 3 1.1 Medewerker Regio 4 1.2 Medewerker

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag calamiteitenzorg Waterschap Peel en Maasvallei 2012

Jaarverslag calamiteitenzorg Waterschap Peel en Maasvallei 2012 Rapport: R apport: Jaar verslag calamiteitenzorg Waterschap Peel en M aasvall ei 2012 *2012.22311* Jaarverslag calamiteitenzorg Waterschap Peel en Maasvallei 2012 Opgesteld door: R.J.E. Hendrikx, Waterschap

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas

Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas Het geactualiseerde Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 mei 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement s. Functie meetplanleider Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub s Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag ommunicere ver Communiceren over milieu-incidenten ilieu- Tips voor het bevoegd gezag Checklist om altijd op zak te hebben. 1. Leef mee en toon dat. 2. Vermijd clichés en bagatelliseer nooit. Rook en chemische

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

COMMUNICATIE BIJ RAMPEN

COMMUNICATIE BIJ RAMPEN SEMINAR 2 COMMUNICATIE BIJ RAMPEN BERT CARLEER, DIR-INFO VLAAMS-BRABANT CPS-STUDIEDAG, 8 OKTOBER 2013 INHOUD Kenmerken D5 Wat is de opdracht van D5? Hoe organiseert D5 zich? Crisiscommunicatie in de praktijk:

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

COMMUNICATIE-UITDAGINGEN BIJ DE INFORMATIE AAN DE BEVOLKING. KB betreffende de nood- en interventieplannen van 16/02/2006 artikel 14 (discipline 5)

COMMUNICATIE-UITDAGINGEN BIJ DE INFORMATIE AAN DE BEVOLKING. KB betreffende de nood- en interventieplannen van 16/02/2006 artikel 14 (discipline 5) 18 september 2013 COMMUNICATIE-UITDAGINGEN BIJ DE INFORMATIE AAN DE BEVOLKING Wetgeving KB betreffende de nood- en interventieplannen van 16/02/2006 artikel 14 (discipline 5) - Voor de noodsituatie (Seveso)

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

1. Voorzitter CT (per pand)

1. Voorzitter CT (per pand) BCM Voorbeeld Bijlage 15 : Functietaken/profielen 1. Voorzitter Coordinatieteam (CT, per pand) 2. Hoofd (centrale) CalamiteitenOrganisatie (HCO in het CT ) 3. Voorzitter Crisis Management Team (CMT op

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Nota Crisiscommunicatie RSG Enkhuizen

Nota Crisiscommunicatie RSG Enkhuizen Nota Crisiscommunicatie RSG Enkhuizen Secretariaat 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding en doel pagina 3 2 Crisis pagina 3 3 Wie waarschuwt wie en op welke manier wanneer pagina 3 4 Crisisteam pagina 4 5 Algemene

Nadere informatie

3. Communicatieadviseur CoPI

3. Communicatieadviseur CoPI 3. Communicatieadviseur CoPI In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Inhoud (Concept) GGD-richtlijn Geur Risicocommunicatie (Kort) Instrument Ruimtelijke Veiligheid GGD-richtlijn Geur Verwacht

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014

Communicatie: functies & uitdagingen. Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Communicatie: functies & uitdagingen Expertmeeting Veiligheidsberaad 13 februari 2014 Vraag: wie is verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Scenario: oproep demonstratie op internet Er circuleert

Nadere informatie

Geanonimiseerd voorbeeld crisisaanpak van een corporatie

Geanonimiseerd voorbeeld crisisaanpak van een corporatie Geanonimiseerd voorbeeld crisisaanpak van een corporatie Stap 0: De herkenning Deze stap is wezenlijk. We moeten een crisis namelijk als zodanig herkennen! Omdat medewerkers op veel verschillende terreinen

Nadere informatie

Uniform rollenboek crisisorganisaties waterschappen

Uniform rollenboek crisisorganisaties waterschappen UNIFORM ROLLENBOEK CRISISORGANISATIE WTERSCHAPPEN Status document: concept Uniform rollenboek crisisorganisaties waterschappen Themagroep Mensen Conceptversie 1.2 03-03-2016 Inleiding Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

REC. Rev: Werkwijze Communicatieprotocol REC. Doelstelling:

REC. Rev: Werkwijze Communicatieprotocol REC. Doelstelling: Werkwijze Doelstelling: Vastleggen van de werkwijze van het communicatieprotocol en de handelswijze bij (ver)storingen en incidenten bij de op het gebied van de interne en externe communicatie. Activering

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie 2015 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio regionaal interactief operationeel netwerk team netcentrisch werken veiligheidsregio plotter informatievoorziening crisismanagement bestuurders informatie delen CoPI informatiemanager ramp meldkamer crisis

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 22 - Media 22 Media Versie april 2012 crisistypen media: gebrek aan normale middelen tot het doen van mededelingen aan het publiek bevoegd gezag minister-president

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 2014 / 2015

Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 2014 / 2015 Calamiteitenbestrijdingsplan Maashoogwater waterschap Peel en Maasvallei 2014 / 2015 Opgesteld door : Waterkering beheer 23-juni 2014 Vrijgegeven door : Vastgesteld door : Versie : 3.0 juni 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht

Regionaal Crisisplan Utrecht Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU. Het beheer van

Nadere informatie

Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren

Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren Interregionale samenwerking: niet alleen een kwestie van structuren Het doel van deze factsheet is het delen van de ervaringen die in het land zijn opgedaan en het geven van handvatten voor operationeel

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

Calamiteitenplan 2015 2018

Calamiteitenplan 2015 2018 Calamiteitenplan 2015 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 25 augustus 2015 Hoogheemraadschap de Stichtse RijnlandenPostbus

Nadere informatie

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Aan : Projectgroep Van :, adviseur VGGM Datum : September 2016 Kopie : - De 16 gemeenten van Gelderland-Midden maakten bekend dat zij

Nadere informatie

Persbeleid Delfland 2010-2015

Persbeleid Delfland 2010-2015 1 Persbeleid Delfland 2010-2015 2 Inleiding Een nieuw persbeleid voor Delfland, wat en hoe Delfland wil de relatie met de media verbeteren. Tevens wil Delfland de media gerichter en beter inzetten om de

Nadere informatie

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland van Waterschap Rivierenland opgesteld door: dhr. drs. E.F.M. Janssen vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland vastgesteld op: 9 april 2013 status: definitief Inhoud

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie