crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio"

Transcriptie

1 regionaal interactief operationeel netwerk team netcentrisch werken veiligheidsregio plotter informatievoorziening crisismanagement bestuurders informatie delen CoPI informatiemanager ramp meldkamer crisis

2 Wat is Netcentrisch Werken? Netcentrisch werken is een nieuwe manier van operationele informatie-uitwisseling ten tijde van een ramp of crisis. Deze werkwijze houdt in dat meldkamers, commandoposten (CoPI), regionaal operationeel team (ROT) en bestuurders (BT) niet via de hiërarchische lijn, maar via een online netwerk informatie delen. Zo heeft iedereen hetzelfde actuele beeld van een crisis. Met dit totaalbeeld kunnen betrokkenen sneller besluiten nemen en tot actie over gaan. Ook kunnen we manschappen en middelen zo effectiever inzetten en burgers sneller informeren. Uiteindelijk zorgt dit voor minder schade, minder slachtoffers en een sneller herstel van de normale situatie. Informatiemanagers, -coördinatoren en plotters Informatiemanagers, -coördinatoren en plotters zijn nieuwe operationele functies binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De functionarissen zorgen voor de informatievoorziening in de crisisorganisatie met behulp van het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Zij zitten als het ware aan de knoppen van dit systeem. Bij binnenkomst van een melding maakt de meldkamer een startbeeld in het LCMS. Informatiemanagers, -coördinatoren en plotters voegen hier actuele informatie aan toe en passen gegevens aan. Daarnaast leggen zij op basis van informatie uit het LCMS actie- en beslispunten voor aan de leiding. Er zijn meerdere informatiemanagers, -coördinatoren en plotters nodig om alle crisisteams van informatie te kunnen voorzien. Werkwijze en takenpakket Dit boekje omschrijft de werkwijze van netcentrisch werken in Fryslân. Hiervoor zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de meldkamer, CoPI, ROT, GBT en RBT in kaart gebracht. Daarnaast zijn de taken omschreven van alle functionarissen die een rol hebben in het netcentrisch werken. Hierbij is uitgegaan van gefaseerde opschaling. In geval van directe opschaling (in een keer GRIP 3 of 4) zal de beeldvorming anders verlopen omdat er mogelijk gelijktijdig in de teams aan het plot wordt gewerkt. GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 GRIP 4 Locatie: ter plaatse Locatie: RCC Locatie: Gemeentehuis Locatie: RCC Operationeel Leider Leider CoPI CoPI Voorlichtingsfunctionaris Informatiemanager Plotter Officier van Dienst Brandweerzorg Officier van Dienst Politiezorg Officier van Dienst Geneeskundige zorg Officier van Dienst Bevolkingszorg Veldeenheden Voorlichting Sectie Informatiemanagement Ondersteuning Sectie Brandweerzorg Sectie Politiezorg Sectie Geneeskundige zorg Sectie Bevolkingszorg Sectie(s) Overige ROT Team Bevolkingszorg Locatie: gemeentehuizen Burgemeester GBT Adviseur Brandweerzorg Adviseur Politiezorg Adviseur Geneeskundige zorg Adviseur Bevolkingszorg Communicatieadviseur Informatiemanager Journaalschrijver/Ondersteuner Officier van Justitie Voorzitter Veiligheidsregio RBT Burgemeesters Operationeel Leider Adviseur Brandweerzorg Adviseur Politiezorg Adviseur Geneeskundige zorg Adviseur Bevolkingszorg Communicatieadviseur Informatiemanager Journaalschrijver/Ondersteuner Dijkgraaf Hoofdofficier van Justitie OPERATIONEEL TACTISCH STRATEGISCH

3 Inhoud Calamiteiten Coördinator meldkamer (CaCo)... 6 Tabblad meldkamer... 9 Commando Plaats Incident (CoPI) Leider CoPI Officieren van Dienst Voorlichtingsfunctionaris Informatiemanager Plotter Tabblad CoPI Regionaal Operationeel Team (ROT) Operationeel leider Algemeen Commandanten Medewerkers stafsecties Voorlichtingsfunctionaris Informatiemanager Informatiecoördinator Plotter Ondersteuner telefonie en beeldregie Ondersteuner Operationeel Leider Tabblad ROT Team Bevolkingszorg (TBZ) Leidinggevende TBZ Hoofd Taakorganisatie Informatiemanager Beleidsteam (BT) Voorzitter BT Adviseurs kolommen Informatiemanager Journaalschrijver Tabblad BT Regievoering Afkortingenlijst

4 Calamiteiten Coördinator meldkamer (CaCo) Op de meldkamer werken centralisten van de politie, brandweer en ambulance gezamenlijk aan de multidisciplinaire incidentbestrijding. Dit doen zij onder leiding van een Calamiteiten Coördinator (CaCo). In het begin van de opschaling leveren de meldkamer en de eerste eenheden vanaf de incidentlocatie belangrijke input voor het Startbeeld. Dit Startbeeld wordt vervolgens gebruikt door het CoPI, ROT, GBT/RBT en andere partijen. De meldkamer werkt dat beeld continu bij met verbeterde of vernieuwde informatie. Routinefase De meldkamer opereert via het eigen proces. Een incident dat naar oordeel van de CaCo multidisciplinaire coördinatie vraagt, wordt aangemaakt in LCMS-Tekst. Het criterium hiervoor is potentiële GRIP-situatie. Denk bijvoorbeeld aan een grote brand of openbare ordeverstoring. De centralisten worden geïnformeerd over het aanmaken van dit incident in LCMS-Tekst. Routinefase tot en met GRIP 1 Voert regie op het voorkomen van dubbele incidenten in het gemeenschappelijk meldkamer systeem (GMS). Maakt een incident aan in LCMS-Tekst en vult het tabblad Meldkamer aan de hand van de METHANE-indeling (zie tabblad meldkamer) met relevante informatie uit GMS. Tijdens het verdere verloop van het incident werkt de meldkamer haar gegevens over het incident bij in GMS. Vult relevante, actuele informatie in het meldkamerbeeld in. Dit kan middels een handmatige toevoeging van informatie in de betreffende velden in LCMS-Tekst. Of stelt Startbeeld op door GMS informatie via OVI-tool te exporteren naar LCMS. Voert regie op het Startbeeld totdat CoPI operationeel is. Is verantwoordelijk voor informatie-uitwisseling tussen de meldkamer en het CoPI. Draagt regie op Start-/Situatiebeeld (meldkamerbeeld) over na gereed melding informatie manager CoPI. GRIP 1 tot en met GRIP 4 Exporteert via de OVI-tool vanuit GMS periodiek informatie opnieuw naar LCMS-Tekst. Tijdens het verdere verloop van het incident werkt de meldkamer de gegevens over het incident bij in GMS. Vult relevante, actuele informatie in het Situatiebeeld. Dit kan middels een actualisering door middel van de OVI-tool of een handmatige toevoeging van informatie in de betreffende velden in LCMS-Tekst. Controleert de actiemodule in LCMS-Tekst op voor de meldkamer bestemde acties en bewaakt de opvolging en voortgang van deze acties. Controleert de berichtenmodule in LCMS-Tekst op voor de meldkamer bestemde berichten en is verantwoordelijk voor de beantwoording van de gestelde vragen of het delen van informatie binnen de meldkamer. Bij NL-Alert De CaCo verzendt op aangeven van de informatiemanager CoPI of ROT, afhankelijk van de GRIP-situatie, het NL-Alert bericht dat klaar staat in LCMS in het tabblad CoPI respectievelijk het tabblad ROT. In de acute beginfase wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaardberichten. De CaCo neemt in deze fase de beslissing en zorgt voor de uitvoering. 6 7

5 Tabblad meldkamer Tabblad Omschrijving Toelichting Meldkamerbeeld Beeldvorming Kladblok gegevens Ingezette eenheden M major incident / ongeval bericht E exact location T type of incident H hazards/aanwezige en potentiële risico s en gevaren voor hulpverleners (meetplan, schotsveld, etc.) A access / toegang tot gebied, aanrijroute veilige opstelplaats N number of casualties / aantal en soort slachtoffers of (andere) schade E emergency services / aanwezige en vereiste hulpdiensten Koppeling met GMS. Koppeling met GMS of handmatig. In tekst. In plot tevens aangeven M, E, H, A. 8 9

6 Commando Plaats Incident (CoPI) Bij de alarmering van GRIP 1 (of hoger) wordt het Commando Plaats Incident (CoPI) geactiveerd. Het CoPI beschikt over een informatiemanager en een plotter. Samen zijn ze, onder leiding van de leider CoPI, verantwoordelijk voor de informatietaken in het CoPI. De leden van het CoPI komen steeds op een afgesproken tijdstip bijeen in de CoPI-bak; een vergadercontainer bij de plaats van het incident. Het vergadermoment van het CoPI is afgestemd met het vergadermoment van het ROT. Leider CoPI Ontvangt aanrijdend bijzonderheden van de CaCo via mobilofoon of telefoon aan de hand van de METHANE-indeling (zie tabblad meldkamer). Stemt, zodra ter plaatse, Informatie-/Startbeeld af met informatiemanager. Stemt beeld af met CaCo. Bepaalt startagenda eerste CoPI. Neemt werkafspraken door met informatiemanager en plotter. Leidt het CoPI-overleg op basis van de CoPI-agenda en de actie- en besluitenlijst. Geeft de informatiemanager ruimte om het Situatiebeeld toe te lichten bij aanvang van de vergadering. Toetst tijdens het CoPI het Situatiebeeld op basis van de informatie die bij de deelnemers CoPI bekend is. Geeft aan welke informatie door de informatiemanager CoPI direct in het CoPI-tabblad moet worden verwerkt. Verifieert CoPI-tabblad en multi-relevante informatie (tekst en plot) die door de informatiemanager overgezet wordt in het CoPI-tabblad. Informeert de Officieren van Dienst bij relevante, nieuwe informatie. Informeert informatiemanager CoPI over nieuwe informatie die buiten vergaderingen uit het veld beschikbaar komt. Bij NL-Alert De leider CoPI bepaalt het verzendgebied van het NL-Alert bericht en het handelingsperspectief in samenwerking met de leden van het CoPI. Officieren van Dienst Geen, anders dan eigen mono-operationele proces. Verifieert het door de informatiemanager gepresenteerde totaalbeeld. Levert mono-informatie aan die multi relevant is. Verzamelt tijdens vergadering multi-informatie die mono relevant is. Draagt relevante multi-informatie uit naar mono-onderdelen in het veld. Draagt nieuwe, kritische multi-informatie aan bij de informatiemanager (als het niet kan wachten tot eerstvolgende CoPI-vergadering)

7 Voorlichtingsfunctionaris Geen, anders dan reguliere werkzaamheden. Filtert relevante informatie uit Startbeeld ten behoeve van woordvoering pers en dergelijke. Licht de voor het operationele CoPI proces relevante informatie vanuit de media of omgeving toe. Onderhoudt contact met het Hoofd Taakorganisatie Communicatie in het Team bevolkingszorg (indien operationeel) ten behoeve van persbericht of informeren bevolking. Informeert de aanwezige pers na overleg met het Hoofd Taakorganisatie Communicatie in het Team Bevolkingszorg (indien operationeel). Leest Situatiebeeld ten behoeve van relevante informatie voor het voorlichtingsproces. Laat de beleving van de situatie ter plaatse verwerken door informatiemanager CoPI in het tekstueel Situatiebeeld. Bij NL-Alert Bij GRIP 1 zorgt de voorlichtingsfunctionaris voor het opstellen van het NL-Alert bericht en geeft dit door aan de informatiemanager CoPI voor plaatsing in LCMS. Informatiemanager Brengt hulpmiddelen in gereedheid ten behoeve van informatievoorziening LCMS-Tekst en dergelijke. Oriënteert op Startbeeld en herrubriceert informatie vanuit het veld meldkamerbeeld in het meldkamer-tabblad LCMS-Tekst naar de velden in het CoPI-tabblad. Neemt regie over op Start-/Situatiebeeld, meldt dit bij de CaCo in de meldkamer en legt vast in Situatiebeeld. Bereidt zich voor op presenteren (samenvatting) van het Situatiebeeld in eerste CoPI en stemt af met leider CoPI. Informeert plotter en neemt werkafspraken door. Valideert (tijdens eerste CoPI-vergadering) het door de meldkamer opgestelde Startbeeld op basis van de informatie die vanuit het veld binnenkomt en verwerkt kerninfo in het CoPI-tabblad. Presenteert (samenvatting) het bevroren Situatiebeeld (tekst en geografisch) bij aanvang van het CoPI (ten behoeve van de beeldvorming). Houdt CoPI-journaal bij in de sitrapmodule van LCMS-Tekst. Dit journaal wordt eveneens gebruikt als verslag. Stelt op basis van de behoefte van de meldkamers en het ROT de relevante vragen aan de Officieren van Dienst (valideren en verfijnen). Voert in LCMS actie en besluitenlijst in. Verwerkt multidisciplinair relevante informatie uit het CoPI-overleg in het CoPI-tabblad van LCMS-Tekst (in overleg met leider CoPI). Monitort Situatiebeeld op relevante informatie en informeert leider CoPI bij relevante ontwikkelingen. Voert regie op gebruikte tabbladen in LCMS-tekst (bij GRIP 1). Actieve informatiedeling met de Officieren van Dienst ter aanvulling / actualisatie van het Situatiebeeld (totaalbeeld) dan wel CoPI-beeld. Verwerkt mutaties in LCMS-Tekst en geeft aanwijzingen aan plotter ten behoeve van wijzigingen in LCMS-Plot. Zet via de actiemodule in LCMS-Tekst namens de leider CoPI acties uit aan de informatiefunctionarissen van de meldkamers en het ROT en bewaakt de opvolging en voortgang van deze acties. Kopieert verzonden acties naar het functielogboek om een overzicht te genereren van de status van uitstaande acties. Zet via de berichtenmodule in LCMS-Tekst berichten uit bij andere teams en bewaakt de opvolging en voortgang van deze berichten. Controleert de actiemodule in LCMS-Tekst op voor het CoPI bestemde acties en bewaakt de opvolging en voortgang van deze acties. Verwerkt reacties op uitgezette actie in functielogboek. Controleert de berichtenmodule in LCMS-Tekst op voor het CoPI bestemde berichten en is verantwoordelijk voor de beantwoording van de gestelde vragen of het delen van 12 13

8 informatie uit het bericht met het CoPI. Voert in LCMS actie- en besluitenlijst in. Bij NL-Alert Bij GRIP 1 dicteert de voorlichter het bericht aan de informatiemanager CoPI. Het NL-Alert bericht wordt geplaatst in het CoPI-tabblad onder pers- en publieksvoorlichting. Zodra het bericht in LCMS is geplaatst meldt de informatiemanager CoPI dat aan de CaCo, zodat deze het bericht kan verzenden. Plotter Brengt hulpmiddelen ten behoeve van informatievoorziening (plot/beamer) in gereedheid. Raadpleegt Start-/Situatiebeeld en selecteert geografische informatie en verwerkt deze in de CoPI-laag van LCMS-Plot (in overleg met informatiemanager) ten behoeve van het Situatiebeeld. Presenteert eerste plot op een beamer in CoPI. Bedient LCMS-Plot ten behoeve van de presentatie van het geografisch beeld voor het CoPI. Tekent tijdens het CoPI-overleg de geografische informatie in LCMS-Plot. Bewaakt tijdens het CoPI-overleg het Situatiebeeld in LCMS-Tekst ten behoeve van relevante informatie voor het CoPI en breekt indien nodig in tijdens het overleg. Houdt de besluiten en acties bij. Werkt LCMS-Plot bij aan de hand van actuele ontwikkelingen. Verifieert consistentie grafisch beeld (LCMS-Plot) en tekstueel Situatiebeeld (LCMS-Tekst) in overleg met de informatiemanager. Tabblad CoPI Tabblad Omschrijving Toelichting CoPI-beeld Beeldvorming Oordeelsvorming Besluiten Operationele veiligheid Bestrijding Slachtofferbeeld Lokale meteo Bevolkingsaspecten Persvoorlichting Korte omschrijving bron- en effectgebied. Prognose, knelpunten en risico s. Door het CoPI genomen besluiten. Risico s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen in bron- en effectgebied. Ingezette bestrijdingsmaatregelen (inclusief prioriteiten). Indicatie aard een aantal slachtoffers bron- en effectgebied. Meteo gegevens bron- en effectgebied op basis van waarneming. Aantal betrokken personen in bron- en effectgebied. Voorlichting in bron- en effectgebied. Lokale opvang betrokken personen. Bijzonderheden ten aanzien van contacten met de pers ter plaatse. Locatie Locatie bijzonderheden. Inclusief plot. Inclusief communicatie hierover naar de hulpverleners. Vergelijking opgegeven meteo met lokale meteo. Bijvoorbeeld wat is er extern al bekend geraakt

9 Regionaal Operationeel Team (ROT) Vanaf GRIP 2 wordt het Regionaal Operationeel Team (ROT) geactiveerd. Het ROT wordt geleid door de Operationeel Leider (OL). Het ROT beschikt over de stafsecties Politie, Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en ook de stafsectie Informatiemanagement. Deze laatste bestaat uit een informatiemanager en een informatiecoördinator. De informatiemanager geeft leiding aan de sectie en is verantwoordelijk voor de informatietaken in het ROT. Operationeel leider Stemt bij aankomst Informatie-/Situatiebeeld af met informatiemanager. Stemt af met leider CoPI. Bepaalt startagenda eerste ROT aan de hand van zwaartepunten incident. Leidt het ROT-overleg op basis van de ROT-agenda en de actie- en besluitenlijst. Geeft informatiemanager gelegenheid om het Situatiebeeld toe te lichten. Toetst tijdens het ROT het Situatiebeeld op basis van de informatie die bij de deelnemers ROT bekend is. Geeft informatiemanager ruimte om gedurende het ROT overleg vragen te stellen en het informatieproces te bewaken. Stemt af met leider CoPI en, indien operationeel, voorzitter GBT/RBT. Verifieert ROT-tabblad. Heeft de verantwoordelijkheid om de informatie uit het overleg die in het ROT-tabblad is verwerkt te controleren en indien nodig aan te (laten) passen. Bij NL-Alert De operationeel leider bepaalt het verzendgebied van het NL-Alert bericht en het handelingsperspectief in samenwerking met de leden van het ROT. Algemeen commandanten Oriënteren zich op stand van zaken incident (onder andere doornemen Situatiebeeld en mono-tabblad in LCMS). Nemen aanrijdend of na aankomst contact op met aanspreekpunten uit eigen kolom (niet met meldkamer) ten behoeve van de informatieoverdracht voor het mono proces. Delen beschikbare informatie met medewerkers stafsectie, bepalen informatiebehoefte mono/multi en nemen werkafspraken door. Bereiden ROT vergadering voor met medewerker stafsectie. Nemen werkafspraken door met actiecentra. Lichten, indien gewenst, de knelpunten toe vanuit mono-disciplinair perspectief. Verzorgen mono-disciplinaire inbreng in het overleg ten aanzien van gevraagde acties, besluiten en vragen. Informeren informatiemanager ROT over relevante nieuwe informatie, zodat men geattendeerd wordt op deze aanpassing in het Situatiebeeld

10 Zien er op toe dat valideren en verfijnen van informatie van eigen processen in het mono-tabblad plaatsvindt. Lichten na het ROT overleg de acties voor de kolom toe aan de medewerker stafsectie, waarna de medewerker stafsectie de actie kan uitvoeren. Communiceren via het eigen interne netwerk (vooralsnog niet LCMS). Medewerkers stafsecties Brengen hulpmiddelen in de sectie in gereedheid (onder andere het opstarten van LCMS-Tekst). Oriënteren zich op stand van zaken incident (onder andere het doornemen van het Situatiebeeld en mono-tabblad in LCMS). Delen beschikbare informatie met de algemeen commandant, bepaalt informatiebehoefte mono/multi en nemen werkafspraken door. Bereiden ROT-vergadering voor met algemeen commandant. Nemen werkafspraken door met actiecentrum. Voegen (indien beschikbaar) multidisciplinair relevante informatie toe aan mono-tabblad (LCMS-tekst). Leveren geografische informatie op de A3 plot aan de plotter ROT zodat deze verwerkt kan worden in LCMS-Plot (zowel tijdens als buiten het overleg). Voegen (indien beschikbaar) multidisciplinair relevante informatie toe aan het monotabblad. Controleren de actiemodule in LCMS-Tekst op voor de kolom (stafsectie of actiecentrum) bestemde acties. Oriënteren zich op het uitvoeren van de acties in afwachting van de toelichting door de algemeen commandant. Controleren de berichtenmodule in LCMS-Tekst op voor de stafsectie of actiecentrum bestemde berichten en zijn verantwoordelijk voor de beantwoording van de gestelde vragen of het delen van informatie uit het bericht met de stafsectie of actiecentrum. Filteren mono-informatie ten behoeve van het aanvullen van het eigen mono-tabblad in LCMS-tekst. Valideren en verfijnen informatie van eigen processen in het eigen mono-tabblad in LCMS-tekst. Informeren mono-actiecentra over relevante multi-informatie. Controleren de actiemodule in LCMS-Tekst op voor de kolom (stafsectie of actiecentrum) bestemde acties. Oriënteren zich op het uitvoeren van de acties. Zetten, zo nodig na toelichting door algemeen commandant, de actie door naar het actiecentrum (op de traditionele wijze, en via LCMS-tekst) en bewaken de opvolging en voortgang van deze acties. Controleren de berichtenmodule in LCMS-Tekst op voor de stafsectie of actiecentrum bestemde berichten en zijn verantwoordelijk voor de beantwoording van de gestelde vragen of het delen van informatie uit het bericht met de stafsectie of actiecentrum. Voorlichtingsfunctionaris Oriënteert zich op stand van zaken incident (onder andere het doornemen van het Situatiebeeld in LCMS). Monitort buitenwereld ten aanzien van beeldvorming pers en publiek. Ontvangt hiervoor input van de sectie Bevolkingszorg. Wisselt, indien nodig, informatie en beelden uit met voorlichter in het CoPI en Hoofd Taakorganisatie Communicatie. Neemt werkafspraken door met de Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Adviseert de operationeel leider over de communicatiestrategie en stemt met hem af. Signaleert de externe informatiebehoefte en stemt af met ROT en TBZ. Signaleert de communicatieve consequenties van de acties van het ROT. Monitort Situatiebeeld om advies uit te brengen voor informatievoorziening van de bevolking. Monitort buitenwereld ten aanzien van beeldvorming pers en publiek om advies uit te brengen voor informatievoorziening bevolking. Ontvangt hiervoor input van de sectie Bevolkingszorg. Adviseert de operationeel leider over de communicatiestrategie en stemt met hem af. Wisselt, indien nodig, informatie en beelden uit met voorlichter in CoPI en Hoofd Taakorganisatie Communicatie. Bij NL-Alert Bij GRIP 2, 3 en 4 zorgt de voorlichtingsfunctionaris ROT voor het opstellen van het NL-Alert bericht. Het NL-Alert bericht wordt door de voorlichtingsfunctionaris geplaatst in het ROT-tabblad onder pers- en publieksvoorlichting en stelt de informatiemanager ROT daarvan op de hoogte. Zodra het bericht in LCMS is geplaatst meldt de informatiemanager ROT aan de CaCo dat er een te verzenden bericht klaar staat in LCMS

11 Informatiemanager Brengt hulpmiddelen ten behoeve van informatievoorziening LCMS-Tekst in gereedheid. Neemt Situatiebeeld in LCMS-Tekst door. Stemt af met informatiemanager CoPI. Informeert informatiecoördinator, plotter en de ondersteuner operationeel leider, bespreekt prioriteiten informatieproces en bepaalt acties. Bereidt zich voor op presenteren (samenvatting) Situatiebeeld en stemt af met operationeel leider. Neemt regie op Situatiebeeld over en meldt dit bij informatiemanager CoPI en CaCo in de meldkamer, legt vast in ROT-tabblad dat het ROT operationeel is. Legt vast in Situatiebeeld. Past op basis van de ingevoerde informatie het Situatiebeeld aan. Presenteert (samenvatting van) het bevroren Situatiebeeld (aan de hand van het Situatiebeeld en grafisch plot op het scherm) bij aanvang van het ROT (ten behoeve van de beeldvorming). Komt terug op de afgesproken acties. Licht verwachte acties voor het ROT vanuit de andere teams toe. Dit met ondersteuning van het functiegebonden logboek op het ene scherm en het geografisch plot (LCMS-Viewer) op het andere scherm. Houdt gedurende het overleg kort en kernachtig de relevante informatie uit het ROT-overleg bij in LCMS-Tekst. Zet via de actiemodule in LCMS-Tekst alleen multidisciplinaire acties uit aan andere teams en kolommen (meldkamer, CoPI, BT en de kolommen). Kopieert verzonden acties naar het functielogboek om een overzicht te genereren van de status van uitstaande acties. Zet via de berichtenmodule in LCMS-tekst alleen multidisciplinaire berichten uit aan andere teams. Verwerkt relevante informatie uit ROT in ROT-tabblad. Attendeert leden ROT op relevant informatie (monitorfunctie). Is verantwoordelijk voor regievoering (consistentie, actualiteit, onduidelijkheden, kernachtige verwoording etc.) op de tabbladen in LCMS-tekst (vanaf GRIP 2). Stemt af met informatiecoördinator ROT, de ondersteuner van de operationeel leider en plotter ROT. Stemt indien gewenst af met informatiecoördinatoren van andere teams. Ziet er op toe dat stafsectie brandweer plotinformatie ten behoeve van het effectgebied (gevaarlijke stoffen) aanlevert aan plotter (ROT). Bij NL-Alert Als door de voorlichtingsfunctionaris wordt gemeld dat er een bericht in LCMS is geplaatst, meldt de informatiemanager ROT aan de CaCo dat er een te verzenden bericht klaar staat in LCMS

12 Informatiecoördinator Brengt hulpmiddelen ten behoeve van de informatievoorziening (LCMS-Tekst/Viewer) in gereedheid. Neemt Situatiebeeld in LMCS-Tekst door. Overlegt met informatiemanager ten behoeve van het informeren, prioriteiten informatieproces bespreken en acties bepalen. Levert indien gewenst, in overleg met informatiemanager, een print-out van het Situatiebeeld ten behoeve van de ROT-vergadering aan de Algemeen Commandanten. Print indien gewenst een geografisch beeld op A3 formaat in kleur ten behoeve van de mono stafsecties, zodat deze hierop geografische informatie kunnen intekenen en aanleveren. Toont Situatiebeeld op één van de schermen. Verwerkt aanwezige informatie in ROT-tabblad voor zover dit nog niet is gebeurd. Verwerkt informatie uit de meldkamer, CoPI, en mono-tabbladen tot kerninformatie in het ROT-tabblad. Neemt werkafspraken met informatiemanager door ten behoeve van informatieverwerking tijdens vergaderingen. Voert regie over alle tabbladen in LCMS-tekst (consistentie, actualiteit, onduidelijkheden, kernachtige verwoording etc.). Past indien nodig het Situatiebeeld aan. Neemt kerninformatie uit mono- en teamtabbladen over in het ROT-tabblad. Bewaakt tijdens het ROT-overleg het Situatiebeeld in LCMS-Tekst ten behoeve van relevantie informatie voor het ROT en breekt indien nodig in bij de vergadering. Informeert namens het ROT, indien gewenst, bij andere teams naar onduidelijkheden en/of urgente vragen. Bewaakt de consistentie tussen het geografische en tekstueel beeld. Controleert de actiemodule in LCMS-Tekst op voor het ROT bestemde acties en bewaakt de opvolging en voortgang van deze acties. Verwerkt in functielogboek. Controleert de berichtenmodule in LCMS-Tekst op voor het ROT bestemde berichten en is verantwoordelijk voor de beantwoording van de gestelde vragen of het delen van informatie uit het bericht met het ROT. Print indien gewenst Situatiebeeld uit voor begin vergadering. Is verantwoordelijk voor uitvoerende regie op de tabbladen (bij GRIP 2 en verder) en het geven van aanwijzingen aan secties voor benodigde wijzigingen. Voert aanpassingen in de tabbladen door naar aanleiding van inconsistentie, verouderde informatie, onduidelijkheden, niet kernachtige verwoording etc. Neemt kerninformatie uit mono- en team-tabbladen over in het ROT-tabblad. Valideert en verfijnt informatie door procesverantwoordelijken van de secties uit te vragen. Bewaakt de consistentie tussen het geografisch en tekstueel beeld. Zet via de actiemodule in LCMS-Tekst namens de operationeel leider acties uit aan andere teams en bewaakt de opvolging en voortgang van deze acties. Zet via de berichtenmodule in LCMS-Tekst berichten uit bij andere teams en bewaakt de opvolging en voortgang van deze berichten. Controleert de actiemodule in LCMS-Tekst op voor het ROT bestemde acties en bewaakt de opvolging en voortgang van deze acties. Kopieert verzonden acties naar functielogboek om een overzicht te genereren van de status van de acties. Controleert de berichtenmodule in LCMS-Tekst op voor het ROT bestemde berichten en is verantwoordelijk voor de beantwoording van de gestelde vragen of het delen van informatie uit het bericht met het ROT. Plotter Brengt hulpmiddelen ten behoeve van de informatievoorziening (LCMS-Plot etc.) in gereedheid. Treedt in overleg met informatiemanager en -coördinator om werkafspraken door te nemen. Verwerkt aanwezige geografische informatie uit het ROT-tabblad in de ROT-laag van LCMS-Plot voor zover dit nog niet is gebeurd. Stemt af met de plotter CoPI. Bereidt het tonen van het grafisch beeld op één van de schermen voor. Werkt indien gewenst tijdens vergaderingen het grafisch plot bij. Bewaakt het Situatiebeeld in LCMS-Tekst om hieruit de geografische informatie te filteren die vervolgens in LCMS-Plot geplaatst kan worden. Ontvangt van de medewerkers stafsectie (mono) geografische informatie (eventueel op de A3 plot) en verwerkt deze in LCMS-Plot. Visualiseert objecten of andere geografische informatie in het effectgebied die relevant zijn voor het operationele proces. Verwerkt nieuwe info vanuit mono-secties in LCMS-Plot. Verifieert consistentie grafisch beeld en Situatiebeeld. Filtert en plot de geografische informatie uit het Situatiebeeld. Verwerkt door stafsecties geleverde informatie ten aanzien van het effectgebied in het geografisch plot. Print eventueel nieuwe versie van het grafisch plot op A3 formaat uit en deelt deze uit op de stafsecties

13 Ondersteuner telefonie en beeldregie Ontsluit ruimten indien nodig. Verzoekt mensen de ruimte vrij te maken indien nodig. Schakelt telefonie doorschakeling uit. Brengt hulpmiddelen ten behoeve van de informatievoorziening (beamers etc.) in gereedheid. Zet vergaderbenodigdheden klaar. Voert aanwezigheidsadministratie uit. Deelt RCC-passen uit indien nodig. Bemenst de telefooncentrale en verbindt gesprekken door. Stelt gewenste beelden samen op de RCC schermen in overleg met informatiemanager. Geen, anders dan reguliere werkzaamheden. Onderhoudt contact met sectie informatie over onder andere mogelijke ondersteuning, uitprinten plot, teksten, eenvoudige technische ondersteuning. Neemt contact op met helpdesks in geval van technische problemen. Verwerkt binnenkomende faxen. Handelt binnenkomende telefonie af, onder andere loggen. Ondersteuner Operationeel Leider Reguliere werkzaamheden. Stemt af met informatiemanager ROT. Legt acties en besluiten vast in het LCMS. Houdt actie, knelpunten en besluitenlijst bij in ROT-tabblad. Houdt presentielijst bij van de ROT-vergadering. Stemt af met informatiemanager ROT. Tabblad ROT Tabblad Omschrijving Toelichting ROT-beeld Beeldvorming Oordeelsvorming Besluiten Operationele veiligheid Bestrijding Slachtofferbeeld Meteo- en getijdeninformatie Bevolkingsaspecten Bestuurlijke aspecten Mediabeeld Pers- en publieksvoorlichting/ communicatiestrategie Informatie ketenpartners Betrokken diensten en organisaties Korte omschrijving van het gehele incident. Prognose, knelpunten en risico s. Door het ROT genomen besluiten. Risico s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen in bron- en effectgebied. Ingezette bestrijdingsmaatregelen (inclusief prioriteiten). Indicatie aard en aantal slachtoffers bron- en effectgebied. Meteo- en getijdeninformatie voor bron- en effectgebied (inclusief verwachtingen). Aantal betrokken personen in bron- en effectgebied. Feitelijke informatie ten behoeve van voorlichting. Opvang betrokken personen (eventueel opvanglocaties). Besluiten en dilemma s waarover een bestuurlijk oordeel wordt gevraagd. Scenario s worden uitgewerkt maar niet verwerkt in LCMS. Mediawatching (inclusief sociale media). Crisiscommunicatie. Relevante informatie van ketenpartners, relevant voor de beeldvorming. Welke diensten en organisaties zijn betrokken bij het incident en/ of de bestrijding ervan. Inclusief plot. Inclusief communicatie hierover naar de hulpverleners. In principe CoPI tenzij bestrijding span of control van CoPI overstijgt. Uitwerking strategische uitgangspunten. Wat is er extern al bekend geraakt. Inhoud statement, openbaarheid versus vertrouwelijkheid, voorlichting burgers en bedrijven

14 Team Bevolkingszorg (TBZ) Het Team Bevolkingszorg (TBZ) houdt zich bezig met zelfstandig uit te voeren taken (gemeentelijke processen) en wordt daarbij aangestuurd door de sectie Bevolkingszorg in het ROT. Het TBZ en de gemeentelijke taakorganisaties zijn gehuisvest in de getroffen gemeente(n). Leidinggevende TBZ Oriënteren zich op stand van zaken incident (onder andere doornemen Situatiebeeld en mono-tabblad in LCMS). Stemt af met de algemeen commandant Bevolkingszorg in het ROT. Stemt af met informatiemanager TBZ. Fungeert als voorzitter van het TBZ. Voorafgaand aan het plenair overleg geeft de leidinggevende TBZ het woord aan de informatiemanager. De informatiemanager TBZ presenteert kort de highlights uit het informatiebeeld. De leidinggevende TBZ houdt een ronde langs de hoofden van het TBZ. Deze hoofden geven aanvullingen en/of wijzigingen op de situatie. De informatiemanager bewaakt het informatiebeeld. De leidinggevende TBZ licht de besluiten en uitgezette acties van het ROT toe aan de leden van het TBZ (indien inhoudelijk een toelichting nodig is, geen discussie). De leidinggevende TBZ licht de besluiten en uitgezette acties van het TBZ na afloop van de vergadering toe aan de algemeen commandant Bevolkingszorg in het ROT. Afstemming met informatiemanager TBZ, de hoofden taakorganisatie en de algemeen commandant Bevolkingszorg. Hoofden Taakorganisatie Oriënteren zich op stand van zaken incident (onder andere doornemen Situatiebeeld en mono-tabblad in LCMS). Leveren informatie van de teamleiders van de eigen taakorganisatie aan de informatiemanager TBZ. Inventariseren de informatie die van belang is voor de eigen taakorganisatie. Halen informatie bij de teamleiders van de eigen taakorganisatie. Het hoofd neemt na afloop van het plenair overleg de acties mee naar het eigen deelproces en licht deze toe

15 Informatiemanager Oriënteert zich op stand van zaken incident (onder andere doornemen Situatiebeeld en mono-tabblad in LCMS). Neemt werkafspraken door met de sectie Bevolkingszorg in het ROT. Meldt aan de sectie Bevolkingzorg en de informatiemanager ROT dat het TBZ operationeel is. Voor aanvang van elk plenair overleg, print en slaat de informatiemanager TBZ de meest actuele versie van het informatiebeeld (tabblad situatie en tabblad bevolkingszorg) op (pdf) en legt deze klaar voor alle leden van het plenair overleg. Voorafgaand aan het plenair overleg, geeft de leidinggevende TBZ het woord aan de informatiemanager. De informatiemanager presenteert kort de highlights uit het informatiebeeld. Hij brengt daarbij accenten aan ten behoeve van de besluitvorming in het TBZ. De informatiemanager licht eveneens de verwachte acties voor het TBZ vanuit de andere teams toe. Hij doet dit met ondersteuning van het bevroren en geprinte infobeeld (pdf) en het geografisch plot op één van de schermen. De informatiemanager plaatst nieuwe informatie (voortgang en knelpunten) ten aanzien van de eigen processen in het tabblad Bevolkingszorg. De informatiemanager plaatst adviezen, acties en vragen in één bericht en stuurt dit naar de sectie Bevolkingszorg ROT en de betrokken bevolkingszorg teams. De informatiemanager bewaakt informatiebeeld en de uitgezette acties en besluiten. De informatiemanager ziet toe op volledigheid, actualiteit en juistheid van de bijdrage aan het informatiebeeld vanuit TBZ perspectief. Onderhoudt contact met de sectie Bevolkingszorg in het ROT (informatie halen en brengen)

16 Beleidsteam (BT) Afhankelijk van de GRIP-situatie is er een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) of een Regionaal Beleidsteam (RBT). Een GBT wordt opgestart bij GRIP 3 en een RBT bij GRIP 4. Bij het alarmeren (rechtstreeks) van GRIP 4 of bij opschaling van GRIP 3 naar GRIP 4, komt het GBT te vervallen. Het Team Bevolkingszorg (TBZ) blijft in deze situatie wel functioneren in de betreffende gemeente. De burgemeester geeft leiding aan een GBT. Bij een RBT is het de Voorzitter Veiligheidsregio die de leiding heeft. Ten behoeve van het BT dient optimale informatievoorziening te worden gerealiseerd. Dit wordt gedaan door de functionaliteiten van informatiemanagement in het BT uit te laten voeren door een informatiemanager en een journaalschrijver. Wanneer er sprake is van een RBT wordt het totaalbeeld gepresenteerd door de operationeel leider. De informatiecoördinator is in dit geval ondersteunend. Voorzitter BT Stemt bij aankomst Informatie-/Startbeeld met de operationeel leider af. Voorafgaand aan de vergadering heeft voorzitter BT een moment waarop hij afstemt met de informatiemanager GBT/RBT. Bepaalt startagenda GBT/RBT aan de hand van zwaartepunten incident. Stemt vergaderklok ten behoeve van contactmomenten af met operationeel leider. Leidt het BT-overleg op basis van het bevroren BT-beeld. Geeft de informatiemanager bij aanvang vergadering de gelegenheid kort de highlights uit het totaalbeeld te presenteren en daarbij accenten aan te brengen ten behoeve de besluitvorming in het GBT/RBT (totaalbeeld is agenda-leidraad). De voorzitter houdt een ronde langs de deelnemers van het GBT/RBT om het totaalbeeld te toetsen (aanvullingen en/of wijzigingen op de situatie). De actiepunten uit de voorgaande GBT/RBT vergaderingen worden aan de hand van de besluitenlijsten door de voorzitter behandeld. Geeft de informatiemanager ruimte om vragen gedurende het GBT/RBT-overleg te stellen en het informatieproces te bewaken. Stemt af met operationeel leider. Verifieert het GBT/RBT-verslag. Heeft de verantwoordelijkheid om de besluiten uit het overleg die in het GBT/RBT-beeld zijn verwerkt te controleren en indien nodig aan te (laten) passen. Adviseurs kolommen Nemen tijdens aanrijden of bij aankomst contact op met de algemeen commandant in het ROT voor beeldvorming incident en (bestuurlijke) zwaartepunten. Nemen Situatiebeeld door in LCMS. Bepalen informatiebehoefte mono/multi en stemmen af met de operationeel leider. Leveren actuele bestuurlijke informatie die beschikbaar is aan bij informatiecoördinator, voorafgaand aan eerste vergadering BT (indien daar tijd voor is). Geen, anders dan reguliere werkzaamheden. Geen, anders dan reguliere werkzaamheden

17 Informatiemanager Voor aanvang van elk GBT/RBT-overleg, print de informatiemanager de meest actuele versie van het totaalbeeld en slaat het beeld van dit totaalbeeld op (pdf). De informatiemanager legt de printversie klaar voor alle leden van het GBT/RBT-overleg. Voorafgaand aan de vergadering stemt de informatiemanager BT af met de voorzitter BT en de operationeel leider. Meldt in LCMS dat het GBT/RBT operationeel is. De informatiemanager GBT/RBT presenteert kort de highlights uit het totaalbeeld. Hij brengt daarbij accenten aan ten behoeve van de besluitvorming in het GBT/RBT. De informatiemanager licht eveneens de verwachte acties voor het BT vanuit de andere teams toe. Hij doet dit met ondersteuning van het bevroren en geprinte totaalbeeld (pfd) en het geografisch plot op één van de schermen. De informatiemanager GBT/RBT volgt nog tijdens het overleg periodiek de wijzigingen in het totaalbeeld en meldt urgente ontwikkelingen. Besluiten van het GBT/RBT plaatst de informatiemanager GBT/RBT in het totaalbeeld (veld bestuurlijke besluitvorming). Neemt indien nodig contact op met informatiemanager ROT voor afstemming informatieproces. Heeft de verantwoordelijkheid om de besluiten die uit het overleg in het BT-beeld zijn verwerkt te controleren en indien noodzakelijk door de voorzitter te laten goedkeuren. Bewaakt de regelmatige toelevering van status informatie vanuit ROT en landelijke gremia, zoals het Nationaal Crisiscentrum (NCC). Overlegt zo nodig communicatie met andere informatiepunten in het informatienetwerk. Tabblad BT Tabblad Omschrijving Toelichting BT-beeld Beeldvorming Oordeelsvorming Bestuurlijke besluitvorming Slachtofferbeeld Mediabeeld Bevolkingsaspecten Bestuurlijke aspecten Pers- en publieksvoorlichting Betrokken diensten en organisaties Korte omschrijving van het gehele incident. Prognose, knelpunten en risico s. Door BT genomen besluiten. Indicatie aard en aantal slachtoffers bron- en effectgebied. Mediawatching (inclusief sociale media). Aantal betrokken personen bron- effectgebied. Feitelijke informatie ten behoeve van voorlichting. Opvang betrokken personen (eventueel opvanglocaties). Besluiten en dilemma s waarover een bestuurlijk oordeel wordt gevraagd. Crisiscommunicatie. Welke diensten en organisaties zijn betrokken bij het incident en/ of de bestrijding ervan. Inclusief plot. Inclusief toelichting. Wat is extern al bekend gemaakt. Uitwerking strategische uitgangspunten. Inhoud statement, openbaarheid versus vertrouwelijkheid, voorlichting burgers en bedrijven. Journaalschrijver Reguliere werkzaamheden. Verwerkt gedurende het overleg, kort en kernachtig, de genomen besluiten en projecteert deze gelijktijdig. Na accordering van besluiten door voorzitter BT worden besluiten en acties doorgezet naar de informatiemanager ten einde in LCMS te verwerken

18 Regievoering Regievoering is van belang om alle informatie in het LCMS consistent te houden. Het verwerken van de juiste informatie in de mono-tabbladen is een mono-verantwoordelijkheid; het verwerken van de juiste informatie in de multi-tabbladen is de verantwoordelijkheid voor de betreffende informatiecoördinator. Er vindt regie plaats op de noodzakelijkheid, actualiteit, beschikbaarheid, tegenstrijdigheid en validatie van informatie. GRIP 1: Informatiecoördinator CoPI Past op basis van de ingevoerde informatie uit de meldkamer en het CoPI het Situatiebeeld aan. Is verantwoordelijk voor: - aansturen dat elke sectie/informatiepunt voor de benodigde informatie zorgt; - aansturen dat relevante informatie wordt gedeeld; - controleren of alle noodzakelijke informatie beschikbaar is en bepalen welke nog ontbreekt; - controleren of er opvallende informatie in LCMS zit; - controleren of het gaat om gevalideerde informatie of om aannames; - laten valideren van nog niet gevalideerde informatie door de procesverantwoordelijke/eigenaar; - actualiteit van informatie in het Situatiebeeld en verwijderen van verouderde informatie; - bewaken van de consistentie van het grafisch beeld; - bewaken van consistentie multidisciplinair relevante informatie. Vanaf GRIP 2: Informatiemanager ROT Informeert alle informatiefunctionarissen en bespreekt prioriteiten informatieproces en bepaalt acties. Neemt regie op Situatiebeeld over en meldt dit bij informatiecoördinator CoPI en CaCo meldkamer. Past op basis van de ingevoerde informatie uit de meldkamer, CoPI, mono-tabbladen ROT het Situatiebeeld aan. Is verantwoordelijk voor: - aansturen dat elke sectie/informatiepunt voor de benodigde informatie zorgt; - aansturen dat acties om informatie te valideren worden opgepakt; - aansturen dat relevante informatie wordt gedeeld; - aansturen dat de informatie coherent is en geen tegenstrijdigheden bevat of zet acties uit om dit te bewerkstelligen; - controleren dat alle noodzakelijke informatie beschikbaar is en bepalen welke nog ontbreekt; - controleren of er opvallende informatie in LCMS zit; - controleren of het gaat om gevalideerde informatie of om aannames; - laten valideren van nog niet gevalideerde informatie door de procesverantwoordelijke/eigenaar; - actualiteit van informatie in LCMS en verwijderen van verouderde informatie; - bewaken van de consistentie van het grafisch beeld; - bewaken van consistentie multidisciplinair relevante informatie

19 Afkortingenlijst Notities AC BT CaCo CoPI GBT GRIP GMS LCMS METHANE NCC OL OvD OVI-Tool RBT RCC ROT TBZ algemeen commandant beleidsteam calamiteiten coördinator commando plaats incident gemeentelijk beleidsteam gecoördineerde regionale incidentbestrijdings procedure gemeenschappelijk meldkamer systeem landelijk crisismanagement systeem major incident, exact location, type of incident, acces, number of casualities, emergency services nationaal crisis centrum operationeel leider officier van dienst softwarematige koppeling tussen GMS en LCMS regionaal beleidsteam regionaal coördinatiecentrum regionaal operationeel team team bevolkingszorg 36 37

20 Notities Notities 38 39

21 Postbus BK Leeuwarden T E I Bezoekadres: Harlingertrekweg 58 Leeuwarden Dit is een uitgave van Veiligheidsregio Fryslân. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Versie 1, 2012

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik Quickscan brand bedrijfsverzamelgebouw Medemblik, 10 maart 2016 Incident 10 maart 2016 Brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010 Handboekje crisisorganisatie Versie: oktober 2010 2 Crisisorganisatie 3 Voor het bestrijden en beheersen van grootschalige incidenten of rampen moet de hulpverleningsorganisatie binnen korte tijd kunnen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

WET. Toelichting N.v.t.

WET. Toelichting N.v.t. TOETSINGSKADER RADAR In de periode mei 2008 t/m december 2009 voert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) het project RADAR uit. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet op de

Nadere informatie

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2

Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Spelregels Systeemtest Keten 2014 versie 0.2 Onverwachte simulatie van een calamiteit In de periode van 1 tot en met 14 december 2014 wordt op een onaangekondigd tijdstip buiten kantooruren (kan dus ook

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest

Algemeen Bestuur. Veiligheidsregio Groningen. Agendapunt 10. 10 april 2015. Testrapport systeemtest Agendapunt 10 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 april 2015 Testrapport systeemtest Tijdens de systeemtest op 21 november 2014 is een foto van de rampenbestrijdingsorganisatie in de Veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Sheets over SIS basisset voor presentaties

Sheets over SIS basisset voor presentaties Sheets over SIS basisset voor presentaties Bestemd voor regionale SIS-coördinatoren en andere experts die een selectie van de sheets kunnen gebruiken voor eigen presentaties Sjan Martens 16 juni 2016 Algemeen

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Algemeen Referentie: Regionaal Crisisplan VRZHZ Opgesteld door: Projectteam RCP Status: Versie 1.0 Datum: 16 juni 2011 Pagina 1/50 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel...

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap Presentatie BZW Masterclass Veiligheid zw 15 februari 2011 Marlies Lampert & Daniël Rouw 09/12/2009 Crisiscommunicatie Een voorbeeld

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Auteurs: John Vredenbregt en Jantine Jurgens Datum: 29 januari 2013 Over dit document Documentinformatie Doel Voor wie TVB Referentie

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Veiligheidsregio 2015-2018

Veiligheidsregio 2015-2018 1 Kop Regionaal Crisisplan 1.1 Kop 1.1 Kop m redenen van de gerichte profilering eiligheidsregio van rzw-medewerkers m redenen van de gerichte profilering van rzw-medewerkers en hun werk in brandweercontext

Nadere informatie

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 VASTGESTELD DOOR AB 16 FEBRUARI 2015 INGANGSDATUM 1 APRIL 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1. Crisisbeheersing... 7 1.1. Kaders... 7 1.2.

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2015

Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2015 Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2015 Versie 1.2 Bevat: - Feitelijke verrichtingen t.a.v. toetsingskader - Oordeel t.a.v. normering toetsingskader 06-01-2015 Uitgevoerd door: C.P.H. Verkade

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Crisiscommunicatieplan

Crisiscommunicatieplan Crisiscommunicatieplan Opgesteld door: Afd. Bestuursondersteuning en communicatie, Werkgroep crisiscommunicatieplan Versie: 1.1 september 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Doel... 1 Aanpak... 1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Projectgroep crisisplan Anton Aerts, vertegenwoordiger Politie Henk Arkesteijn, vertegenwoordiger Gemeenten Paul van Dooren, vertegenwoordiger

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen Risicoen Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I ALGEMEEN 1. Wat is het regionaal crisisplan? Het regionaal crisisplan (RCP) is één van de drie nieuwe verplichte plannen uit de Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015 Documentbeheer Opdrachtgever Algemeen Bestuur (conform artikel 16 Wet veiligheidsregio's) Portefeuillehouder J. Som Proceseigenaar G. v. Klaveren

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013 Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie stroomstoring Uden e.o. 17 januari 2013 Algemene toelichting Op 17 januari

Nadere informatie

Samenwerken tijdens crisisbeheersing

Samenwerken tijdens crisisbeheersing Samenwerken tijdens crisisbeheersing Wilfried Post, Richelle van Rijk, Otto van Verseveld TNO De multidisciplinaire samenwerking tijdens een crisis moet beter. 1992: Bijlmerramp (Crisis Onderzoek Team)

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

GRIP 5 en GRIP Rijk. Opsteller. Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status

GRIP 5 en GRIP Rijk. Opsteller. Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status GRIP 5 en GRIP Rijk Opsteller Multidisciplinaire projectgroep o.l.v. team Kennis VrZW Versie 1.0 Ingangsdatum 1 juli 2014 Status Definitief Vaststelling door / datum Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2014

Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2014 Rapportage systeemtest Veiligheidsregio Fryslân 2014 Versie 1.0 Bevat: - Feitelijke verrichtingen t.a.v. toetsingskader - Oordeel t.a.v. normering toetsingskader - Voorlopige Scores Veiligheidsregio -

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid Regionaal Crisisplan 2016-2019 We werken vanuit de behoefte Zorg voor veiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Uitgangspunten...3 2. Bevoegdheden...4 2.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0754, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie: (GRIP-procedure en Alarmeringsverantwoordelijkheid) BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014 Deel I Vastgesteld door: Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Vastgesteld op: 26 oktober 2011 Versie Afstemming in Ten behoeve

Nadere informatie

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Crisisplan VRZL Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Colofon Documentnaam Crisisplan VRZL Korte inhoud Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak

Nadere informatie

Uniform rollenboek crisisorganisaties waterschappen

Uniform rollenboek crisisorganisaties waterschappen UNIFORM ROLLENBOEK CRISISORGANISATIE WTERSCHAPPEN Status document: concept Uniform rollenboek crisisorganisaties waterschappen Themagroep Mensen Conceptversie 1.2 03-03-2016 Inleiding Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Impressie van de workshop: Bestuurders en Netcentrisch Werken. Informatiebehoefte op beleidsniveau

Impressie van de workshop: Bestuurders en Netcentrisch Werken. Informatiebehoefte op beleidsniveau Impressie van de workshop: Bestuurders en Netcentrisch Werken Informatiebehoefte op beleidsniveau 25 april 2012 - Driebergen Auteurs : Josine van de Ven : Saskia Best Op woensdag 25 april vond de workshop

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 DOC-VB Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord, versie 1.0 110701 1 van 37 Regionaal Crisisplan Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen:

Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: B1 Inleiding en leeswijzer Deel B1 - Basisplan Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp en de terugkeer

Nadere informatie