Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013"

Transcriptie

1 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN i.o.

2 Inhoudsopgave 1. Crisismodel GHOR Rollenbeschrijvingen GHOR Directeur publieke gezondheid 2.2 Algemeen commandant geneeskundige zorg 2.3 Hoofd publieke gezondheidszorg 2.4 Hoofd acute gezondheidszorg 2.5 Hoofd informatie geneeskundige zorg 2.6 Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg 2.7 Officier van dienst geneeskundig 3. Toelichting op het crisismodel Model 3.2 Rollen 3.3 Nieuwe rollen 3.4 Verhouding tot multidisciplinaire rollen 3.5 Processen t.o.v. Referentiekader Regionaal Crisisplan 3.6 Rollen t.o.v. Referentiekader Regionaal Crisisplan 4. Vragen en opmerkingen

3 1. Crisismodel GHOR Op 26 april 2013 heeft de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid het landelijke model voor de geneeskundige invulling van het regionaal crisisplan vastgesteld. De afspraak is dat alle directeuren publieke gezondheid dezelfde rollen en naamgeving hanteren in hun regionale crisisorganisatie, voor zover dat niet stuit op bezwaren van het regionale bestuur of de regionale partners. De Raad DPG verwacht verschillende voordelen van een landelijk uniform crisismodel: het vergemakkelijkt bovenregionale hulpverlening, het maakt het mogelijk om landelijke opleidingen aan te bieden voor crisisrollen en het maakt de GHORcrisisorganisatie herkenbaarder voor onze partners. Crisismodel Het gaat om een crisismodel dat alleen functioneert in situaties van opschaling. De genoemde rollen zijn dus geen permanente functies, maar rollen die functionarissen ten tijde van een opschaling kunnen uitvoeren. Wet veiligheidsregio s Het crisismodel heeft geen wettelijke status. Sterker nog, op dit moment (mei 2013) staan in het Besluit personeel veiligheidsregio s andere rollen/functies genoemd voor de geneeskundige crisisorganisatie. De Raad DPG zal het ministerie van VenJ verzoeken om na de evaluatie van de Wet veiligheidsregio s (2013) een aanpassing te maken van het besluit zodat het overeenkomt met het door ons ontwikkelde crisismodel. Referentiekader Regionaal Crisisplan Het in 2009 ontwikkelde Referentiekader Regionaal Crisisplan komt niet overeen met het landelijke model. Wel heeft het referentiekader en het daarin gebruikte knoppenmodel als uitgangspunt gediend voor de uitwerking van het landelijke model. Het doel is dat het referentiekader conform het crisismodel wordt aangepast. Opleidingen De Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg ontwikkelt in samenwerking met GHOR Nederland nieuwe kwalificatieprofielen en opleidingen voor de crisisrollen in het landelijke model. Als eerste zullen nieuwe opleidingen voor de algemeen commandant, het hoofd informatie en het hoofd ondersteuning worden aangeboden. Publieke gezondheid De invulling van het proces publieke gezondheid sluit direct aan bij het model van het GGD Rampenopvangplan (GROP) en zal naar verwachting weinig (nieuwe) aanpassingen vergen in de regionale organisatie. Acute gezondheid De consequenties voor het proces acute gezondheid (voorheen spoedeisende medische hulpverlening) zijn naar verwachting groter en zullen nog in een landelijke procesbeschrijving worden uitgewerkt door de PGVN i.o.. Daarbij worden ook de vertegenwoordigers van de witte ketenpartners betrokken, in het bijzonder Ambulancezorg Nederland. 3

4 Directeur Publieke Gezondheid Crisismodel GHOR Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg Hoofd Informatie Informatiecoördinator MKA Backoffice GHOR Meldkamer Ambulancezorg Hoofd Ondersteuning Logistiek Coördinator MKA Capaciteit voor vervoer buiten plaats incident Hoofd Acute Gezondheid Officier van Dienst Geneeskundig Capaciteit voor triage, behandeling en vervoer op plaats incident Informatiecoördinator Publieke Gezondheid Logistiek Coördinator Publieke Gezondheid Capaciteit voor Medische Milieukunde, waaronder GAGS Capaciteit voor Infectieziektebestrijding Legenda GHOR-vertegenwoordiger in multidisciplinair team Leidinggevende binnen GHOR-structuur Bevelslijn Communicatielijn Hoofd Publieke Gezondheid Capaciteit voor Gezondheidsonderzoek Capaciteit voor Psychosociale Hulpverlening Overige leidinggevende of inhoudelijke functionarissen binnen de gezondheidszorg Staf, advies en ondersteuning Centrum voor regie en ondersteuning rond informatie en logistiek (Crisis)managers zorginstellingen Informatiecoördinatoren zorginstellingen Logistieke Coördinatoren zorginstellingen Capaciteit voor triage en behandeling binnen de zorginstellingen

5 2. Rollenbeschrijvingen GHOR 1. Directeur publieke gezondheid 2. Algemeen commandant geneeskundige zorg 3. Hoofd publieke gezondheidszorg 4. Hoofd acute gezondheidszorg 5. Hoofd informatie geneeskundige zorg 6. Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg 7. Officier van dienst geneeskundig 2.1. Directeur publieke gezondheid (DPG) Kerntaken en verantwoordelijkheden Bevoegdheden De DPG stemt de multidisciplinaire samenwerking op strategisch niveau af en adviseert de burgemeester of voorzitter van de veiligheidsregio over te nemen beleidsbeslissingen. De DPG is hiërarchisch eindverantwoordelijk voor geneeskundige hulpverlening. Deze rol heeft het mandaat om <regionaal afspreken> Organogram/plaats in de organisatie Zie schema. Bij de instelling van een gemeentelijk of regionaal beleidsteam ligt het voor de hand dat de DPG daaraan deelneemt. De DPG is verantwoording verschuldigd aan de burgemeester of de voorzitter veiligheidsregio (of zijn vervanger). Leiding ontvangen Burgemeester of voorzitter veiligheidsregio Leiding geven Algemeen commandant geneeskundige zorg 5

6 2.2. Algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) Kerntaken en verantwoordelijkheden Bevoegdheden Organogram/plaats in de organisatie De ACGZ geeft functioneel leiding aan de geneeskundige hulpverlening. De ACGZ stemt de multidisciplinaire samenwerking op tactisch niveau af. De ACGZ adviseert de operationeel leider over te nemen tactische multidisciplinaire beslissingen. De ACGZ adviseert de DPG vanuit geneeskundig perspectief over te nemen strategische beslissingen. De ACGZ heeft het mandaat van de DPG om de processen binnen de geneeskundige hulpverlening aan te sturen en de benodigde opdrachten te geven en uit te laten voeren. Zie schema. In operationele situaties ligt het voor de hand dat de algemeen commandant geneeskundige zorg deelneemt aan het operationeel team. Hij stemt zijn taken daarin af met de operationeel leider. De ACGZ is verantwoording verschuldigd aan de DPG. Leiding ontvangen Directeur publieke gezondheid Leiding geven Hoofd publieke gezondheidszorg Hoofd acute gezondheidszorg Hoofd informatie geneeskundige zorg (Backoffice GHOR) Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg (Backoffice GHOR) Officier van dienst geneeskundig 6

7 2.3. Hoofd publieke gezondheidszorg (HPG) Kerntaken en verantwoordelijkheden Bevoegdheden Organogram/plaats in de organisatie Het HPG geeft leiding aan het proces publieke gezondheidszorg. Het HPG coördineert de samenwerking binnen het proces publieke gezondheidszorg. Het HPG adviseert de algemeen commandant geneeskundige zorg op terrein van de publieke gezondheidszorg, namelijk de psychosociale hulpverlening, infectieziektebestrijding, medische milieukunde en gezondheidsonderzoek. Het HPG heeft het mandaat van de algemeen commandant geneeskundige zorg om binnen het proces publieke gezondheidszorg de benodigde opdrachten te geven en uit te laten voeren. Zie schema. In operationele situaties is het hoofd publieke gezondheid verantwoording verschuldigd aan de algemeen commandant geneeskundige zorg. Leiding ontvangen Algemeen commandant geneeskundige zorg Leiding geven Medewerkers binnen proces publieke gezondheidszorg, waaronder: - team- of procesleiders (PSH/GZO/MMK/IZB) - informatiecoördinator publieke gezondheidszorg - logistiek coördinator publieke gezondheidszorg Indien geen teamleider actief, dan direct leiding aan adviseur(s). 7

8 2.4. Hoofd acute gezondheidszorg (HAG) Kerntaken en verantwoordelijkheden Het HAG geeft leiding aan het proces acute gezondheidszorg. Het HAG coördineert de samenwerking binnen het proces acute gezondheidszorg. Het HAG adviseert de algemeen commandant geneeskundige zorg op terrein van de acute gezondheidszorg, namelijk de triage, behandeling en vervoer van slachtoffers. In de praktijk zal de algemeen commandant geneeskundige zorg vaak tevens de rol van hoofd acute gezondheidszorg op zich nemen. Bevoegdheden Organogram/plaats in de organisatie Het HAG heeft het mandaat van de algemeen commandant geneeskundige zorg om binnen het proces acute gezondheidszorg de benodigde opdrachten te geven en uit te laten voeren t.a.v. de triage, behandeling en vervoer van slachtoffers. Zie schema. In operationele situaties is het hoofd acute gezondheidszorg verantwoording verschuldigd aan de algemeen commandant geneeskundige zorg. Leiding ontvangen Algemeen commandant geneeskundige zorg Leiding geven Medewerkers binnen proces acute gezondheidszorg, waaronder: - officier van dienst geneeskundig - informatiecoördinator meldkamer ambulancezorg - logistiek coördinator meldkamer ambulancezorg 8

9 2.5. Hoofd informatie geneeskundige zorg (HIN) Kerntaken en verantwoordelijkheden Bevoegdheden Organogram/plaats in de organisatie Het HIN geeft functioneel leiding aan de taakorganisatie informatiemanagement. Het HIN zorgt voor het verwerven, verwerken, veredelen en verstrekken van informatieproducten m.b.t. de geneeskundige zorg. Het HIN levert informatie t.b.v. de beeld-, oordeel- en besluitvorming. Het HIN heeft het mandaat van de algemeen commandant geneeskundige zorg om binnen het ondersteunde proces informatiemanagement de benodigde opdrachten te geven en uit te laten voeren. Zie schema. Het hoofd informatie stemt af met de informatiecoördinatoren in de meldkamer en bij de zorginstellingen. Verder stemt hij het informatiemanagement af met de Informatiemanager ROT. Leiding ontvangen Algemeen commandant geneeskundige zorg Leiding geven hiërarchisch Leiding geven functioneel Backoffice Informatiemanagement Informatiecoördinatoren binnen de geneeskundige zorg 9

10 2.6. Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg (HON) Kerntaken en verantwoordelijkheden Bevoegdheden Organogram/plaats in de organisatie Het HON geeft functioneel leiding aan de taakorganisatie ondersteuningsmanagement. Het HON coördineert de personele- en facilitaire voorzieningen m.b.t. de geneeskundige zorg. Het HON organiseert personele- en facilitaire voorzieningen t.b.v. de beeld-, oordeel- en besluitvorming. Het HON adviseert de algemeen commandant geneeskundige zorg over de voortgang van het ondersteuningsproces. Het HON heeft het mandaat van de algemeen commandant geneeskundige zorg om binnen het ondersteunende proces de benodigde opdrachten te geven en uit te laten voeren. Zie schema. Het hoofd ondersteuning stemt af met de logistieke coördinatoren in de meldkamer en bij de zorginstellingen. Het HON stemt het ondersteuningsmanagement af met de Resourcemanager ROT. Leiding ontvangen Algemeen commandant geneeskundige zorg Leiding geven hiërarchisch Leiding geven functioneel Backoffice Resourcemanagement (hiërarchisch) Logistieke coördinatoren binnen de geneeskundige zorg 10

11 2.7. Officier van dienst geneeskundig (OvDG) Kerntaken en verantwoordelijkheden Bevoegdheden Organogram/plaats in de organisatie De OvDG geeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening op de plaats incident. De OvDG stemt de multidisciplinaire samenwerking op operationeel niveau af binnen het Commando Plaats Incident De OvDG rapporteert aan het hoofd acute gezondheidszorg en adviseert deze vanuit geneeskundig perspectief over te nemen tactische beslissingen. De OvDG heeft het mandaat van het hoofd acute gezondheidszorg om binnen het proces acute gezondheidszorg de benodigde opdrachten te geven en uit te laten voeren t.a.v. de triage, behandeling en vervoer van slachtoffers op en van de plaats incident. Zie schema. In operationele situaties maakt de officier van dienst geneeskundig deel uit van het commando plaats incident en is verantwoording verschuldigd aan de algemeen commandant geneeskundige zorg. De OvDG stemt de besluitvorming af met de leider CoPI. De huidige taken van de commandant van dienst geneeskundig (CvDG) zijn onderdeel van het kwalificatieprofiel OvDG. Leiding ontvangen Hoofd acute gezondheidszorg (hiërarchisch, monodisciplinair) Leiding geven Geneeskundige capaciteit op en rond de plaats incident 11

12 3. Toelichting op crisismodel GHOR 3.1 Model Het crisismodel GHOR sluit aan op het zogenoemde knoppenmodel uit het Referentiekader Regionaal Crisisplan, maar is niet helemaal hetzelfde opgezet. In het knoppenmodel worden alleen processen genoemd en geen organisatieonderdelen. Het crisismodel voor de GHOR combineert de voordelen van het knoppenmodel met een organogram. 3.2 Rollen Het gaat in het crisismodel alleen om rollen die bij een (dreigende) crisis vervuld moeten worden, niet om vaste functionarissen. Het voorstel is dat alle regio s zorgen dat zij functionarissen hebben opgeleid en geoefend die op die rollen inzetbaar zijn bij een ramp of crisis. De rollen hoeven niet per se door verschillende functionarissen te worden uitgevoerd. Een functionaris kan bij een incident meerdere rollen combineren. De werkbaarheid van combinaties van rollen door één functionaris is ter beoordeling van elke DPG; Elke DPG kan zijn of haar crisisorganisatie uitbreiden met ondersteunende rollen, zoals een assistent voor de algemeen commandant en ondersteunende medewerkers voor de backoffice GHOR; Het is niet nodig dat de functionarissen in dienst zijn van de DPG, als de DPG maar vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid kan sturen op de kwaliteit, de inzet en het functioneren van de functionarissen in hun crisisrol. 3.3 Nieuwe rollen Sommige rollen zijn vergelijkbaar met de huidige rollen en sommige rollen zijn nieuw. Opvallende veranderingen zijn: De functie van algemeen commandant lijkt wellicht een opvolger van het Hoofd sectie GHOR (HS-GHOR), maar mogelijk is niet elke HS-GHOR automatisch geschikt als algemeen commandant; Voor het welslagen van de crisisorganisatie is de kwaliteit van de informatievoorziening van doorslaggevend belang. Naar verwachting zullen daarom extra investeringen nodig zijn om de rol van Hoofd informatievoorziening goed in te vullen; De rol van Hoofd acute gezondheid is op dit moment niet bekend bij de GHOR en niet altijd logisch in te vullen. 3.4 Verhouding tot multidisciplinaire rollen De rollen van de geneeskundige crisisorganisatie zullen zich ook goed moeten verhouden tot multidisciplinaire crisisrollen als de operationeel leider en de leider CoPI. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de multidisciplinaire rollen verschilt nu per regio. De geneeskundige crisisrollen opereren in een multidisciplinaire omgeving en in een multidisciplinaire structuur, maar functioneren hiërarchisch steeds onder verantwoordelijkheid van de DPG. 12

13 De tekst hieronder licht de aanpassingen toe ten opzichte van het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 (referentiekader). 3.5 Processen t.o.v. Referentiekader RCP Twee hoofdprocessen: publieke gezondheidszorg en acute gezondheidszorg Het referentiekader gaat nog uit van drie geneeskundige hoofdprocessen (POG, PSH en SMH) terwijl de actuele opvatting eerder spreekt van twee hoofdprocessen (publieke gezondheidszorg en acute gezondheidszorg). Het crisismodel GHOR gaat uit van die twee hoofdprocessen. Integratie rol zorginstellingen in model Het referentiekader stopt bij de ingang van zorginstellingen als ziekenhuizen en huisartsenposten. Voor wat betreft de gebruikelijke sturingslijnen vanuit de veiligheidsregio is dat begrijpelijk, maar voor de organisatie van de crisisbeheersing vinden we het belangrijk om te laten zien hoe de inzet van de geneeskundige keten is georganiseerd. Het maakt inzichtelijk hoe de GHOR samenwerkt met de zorginstellingen. Gewoonlijk verloopt de coördinatie via de informatie- en ondersteuningslijnen (backoffice GHOR). Bij problemen kan de algemeen commandant contact opnemen met de (crisis)manager van de zorginstelling. Deelprocessen publieke gezondheidszorg In het crisismodel wordt uitgegaan van de reguliere werkprocessen van de GGD, waarmee we ook aansluiten op de reguliere organisatie van de GGD (GROP). Daarmee wijken we deels af van het referentiekader dat een eigen indeling had gekozen op basis van zelf uitgewerkte deelprocessen. Deelprocessen acute gezondheidszorg Het referentiekader gaat uit van drie deelprocessen voor acute gezondheidszorg: triage, behandeling en vervoer. In de praktijk is dat echter een niet gebruikt onderscheid. In het crisismodel is gekozen voor een indeling op basis van de capaciteit die nodig is voor triage, behandeling en vervoer op de plaats incident, voor triage en behandeling buiten de plaats incident en voor triage en behandeling in de zorginstellingen (incl. zorgcontinuïteit). De verantwoordelijkheid voor het laatste aspect is uitdrukkelijk onder de verantwoordelijkheid van de (crisis)manager zorginstellingen geplaatst. Positie directeur publieke gezondheid In het referentiekader opereert de algemeen commandant direct onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Omdat de directeur publieke gezondheid echter hiërarchisch eindverantwoordelijk is voor de geneeskundige crisisbeheersing is hij of zij opgenomen in het crisismodel. De algemeen commandant is in het model wel de hoogste operationele leidinggevende. Zie verder bij het deel rollen. Backoffice GHOR De rollen hoofd informatie en hoofd ondersteuning zijn in het nieuwe model ondergebracht in de backoffice GHOR. Die taken zijn vergelijkbaar met de taken van het huidige actiecentrum GHOR, maar de rol van hoofd informatie gaat naar verwachting verder dan de taak van het huidige hoofd actiecentrum. We verwachten dat de rollen van hoofd informatie en hoofd ondersteuning bij kleinere of minder complexe crises door één persoon kunnen worden uitgevoerd (vergelijkbaar met het huidige hoofd actiecentrum), maar bij grotere en complexere crises niet. De hoofden informatie en ondersteuning worden desgewenst ondersteund door medewerkers van het backoffice (de huidige operationeel medewerkers actiecentrum). 13

14 Meldkamer ambulancezorg In het referentiekader is geen specifieke plek ingeruimd voor de meldkamer, maar op het terrein van acute gezondheidszorg vervult zij een belangrijke functie voor informatievoorziening en ondersteuning. De rollen van informatiecoördinator en logistiek coördinator zijn niet altijd als afzonderlijke rollen ondergebracht in de meldkamer en vaak als multidisciplinaire rol (bijv. de calamiteitencoördinator). Wij benoemen ze wel in dit model, in de wetenschap dat beide rollen in veel regio s op verschillende manieren zijn belegd. Multidisciplinaire overleggen De meeste regio s werken op dit moment met GRIP en vaste multidisciplinaire overleggen: RBT, GBT, OT en CoPI. Het ligt voor de hand om de directeur publieke gezondheid te laten deelnemen aan RBT en GBT, de algemeen commandant aan het OT en de officier van dienst geneeskundig aan het CoPI, maar dat kan aangepast worden naar de regionale situatie. 3.6 Rollen t.o.v. Referentiekader RCP Namen De werkgroep verwacht dat een eenduidige naamgeving bijdraagt aan een uniforme organisatie van de regionale en multidisciplinaire samenwerking, waardoor het onder andere eenvoudiger wordt om samen te werken en te oefenen. Bij de keuze voor de namen van de rollen zijn we uitgegaan van het volgende uitgangspunt: we kiezen voor de gebruikelijke/gewenste naam in de gezondheidszorg, tenzij de functionaris tijdens een crisis een rol vervult in de multidisciplinaire samenwerking (GBT/RBT, ROT, CoPI) en/of de functionaris een herkenbare rol moet hebben voor de multidisciplinaire partners. In dat geval conformeert de rol zich aan de naamgeving van het referentiekader. Directeur publieke gezondheid In het referentiekader is geen positie aangegeven voor de directeur publieke gezondheid. De DPG is echter hiërarchisch eindverantwoordelijk voor de aansturing van de geneeskundige kolom tijdens een crisis. In de praktijk zal hij zich uitsluitend bezighouden met de strategische lijnen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de processen mandateert hij aan de algemeen commandant. Aanbevolen wordt dat de DPG standaard deelneemt aan het GBT of RBT. Verder is de DPG de eerstaangewezen contactpersoon voor het openbaar bestuur en de hoogst leidinggevenden van de multidisciplinaire partners (korpschef, brandweercommandant, gemeentesecretaris). De DPG kan natuurlijk een waarnemer of plaatsvervanger aanwijzen voor zijn rol tijdens een crisis. Algemeen commandant geneeskundige zorg De algemeen commandant is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de processen binnen de geneeskundige zorg en daarmee de hoogste operationele leidinggevende. Dit gaat in veel veiligheidsregio s verder dan de huidige taak van het HS-GHOR. De algemeen commandant neemt deel aan het operationeel team en zorgt dat de hoofden van de twee processen weten wat er van ze verwacht wordt. Omdat er in veel regio s op dit moment geen aparte functionaris is die de rol vervult van hoofd acute gezondheid, kan de ACGZ die taken vervullen. Dat betekent dat hij in dat geval ook de officier van dienst geneeskundig rechtstreeks aanstuurt. Hoofd publieke gezondheidszorg De taak van het hoofd publieke gezondheidszorg wordt waarschijnlijk vervuld door de crisisof GROP-coördinator van de GGD. Als deze rol niet bestaat of niet is geactiveerd bij de GGD 14

15 zou de algemeen commandant ook directe lijnen kunnen leggen naar de procesleiders bij de GGD. Hoofd acute gezondheidszorg Op dit moment heeft de GHOR niet zo'n soort rol. De rol vloeit logisch voort uit het referentiekader, maar is niet logisch in te vullen met een huidige functionaris. Indien het nodig is om regie te voeren over de samenwerking meldkamer en ambulancezorg tijdens een crisis, kan die taak eventueel ook worden vervuld door de algemeen commandant. Hoofd informatie Het hoofd informatie is verantwoordelijk voor het actuele beeld binnen de geneeskundige zorg. Hij of zij zorgt ervoor dat partijen binnen de geneeskundige zorg een gedeeld beeld hebben van de situatie en stelt op basis daarvan het GHOR-beeld samen binnen LCMS. Hij of zij wordt daarbij gevoed door de informatiecoördinatoren bij de zorginstellingen en op de meldkamer. Eventueel wordt het hoofd informatie ondersteund door informatiemedewerkers (vgl. operationeel medewerker actiecentrum). Hoofd ondersteuning Het hoofd ondersteuning is verantwoordelijk voor de coördinatie van het ondersteuningsmanagement binnen de geneeskundige zorg. Hij of zij werkt daarbij samen met de logistieke coördinatoren van de zorginstellingen en de meldkamer en eventueel op de plaats incident. Officier van dienst geneeskundig De officier van dienst geneeskundig neemt net als nu deel aan het CoPI en geeft leiding aan de beschikbare capaciteit voor triage, behandeling en vervoer op de plaats incident. De OvDG wordt zo nodig aangestuurd door het hoofd acute gezondheidszorg of de algemeen commandant. Hij onderhoudt contact met de meldkamer, maar wordt daar niet door aangestuurd. In het schema is de commandant van dienst geneeskundig (CvDG) niet apart opgenomen. In veel regio s is dat geen aparte rol meer, maar vult de OvDG tevens de rol van de CvDG in, of roept men een tweede OvDG op. Bij de invulling is het mogelijk om de taak van de OvDG door twee (of meer) mensen te laten invullen. Capaciteiten publieke gezondheidszorg en acute gezondheidszorg Een aantal advies- en leidinggevende rollen binnen de publieke gezondheidszorg zijn niet meer apart opgenomen in het schema, bijvoorbeeld: Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) Arts infectieziektebestrijding Leider kernteam psychosociale hulpverlening Leider opvangteam psychosociale hulpverlening In de praktijk zullen de adviseurs vaak ingezet worden via de informatielijn, dat wil zeggen dat zij direct communiceren met het hoofd informatie of worden ingezet als adviseur in het ROT. In de sturingslijn vallen zij echter onder het hoofd publieke gezondheidszorg. Rollen in de meldkamer In het schema zijn een informatiecoördinator meldkamer en een logistiek coördinator meldkamer opgenomen. Dit zijn taken, geen bestaande rollen. Deze rollen worden in sommige regio s mogelijk multidisciplinair ingevuld. 15

16 4. Vragen en opmerkingen Het Crisismodel GHOR is een product van de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid en is in beheer bij de vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland i.o. Neem voor vragen en opmerkingen over het model contact op met Michiel Hoorweg bij PGVN i.o.: t Neem voor vragen en opmerkingen over de landelijke procesbeschrijving acute gezondheidszorg contact op met Will van Roessel bij PGVN i.o.: t Neem voor vragen en opmerkingen over de opleidingen en kwalificatieprofielen contact op met Vincent Pot bij PGVN i.o: t of met Carian Cools bij de Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg: t

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I ALGEMEEN 1. Wat is het regionaal crisisplan? Het regionaal crisisplan (RCP) is één van de drie nieuwe verplichte plannen uit de Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015

Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 Auteur: Raymond Icke Status: versie 1.0 In opdracht van: Mevr. drs. M. Somers Hoofd GHOR Onderdeel van Cluster Crisisondersteuning & Opleiding Vastgesteld door:

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Ondersteuning GZ (HON)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Ondersteuning GZ (HON) Kwalificatieprofiel Hoofd Ondersteuning GZ (HON) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal

Nadere informatie

GROP. GGD Rampen opvangplan

GROP. GGD Rampen opvangplan GROP GGD Rampen opvangplan Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 1.0 Juni 2010 K. Meijer vastgesteld door directie GGD 2.0 29-10-2013 W. Waalkens - Verandering wettelijk kader

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 (actualisatie 10 januari 2014) Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2

Inhoudsopgave. Gezond en veilig 2 Visiedocument Gezond en veilig Crisisbeheersing in de publieke gezondheid Datum: 3 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Tijdgeest... 3 Missies... 4 Visie... 4 Doelen... 4 Speelveld...

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I

REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014. Deel I REGIONAAL CRISISPLAN GELDERLAND-MIDDEN 2011-2014 Deel I Vastgesteld door: Algemeen Bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Vastgesteld op: 26 oktober 2011 Versie Afstemming in Ten behoeve

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid Regionaal Crisisplan 2016-2019 We werken vanuit de behoefte Zorg voor veiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Uitgangspunten...3 2. Bevoegdheden...4 2.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Datum: 17 december 2015 1. Inleiding. Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

Veiligheidsregio 2015-2018

Veiligheidsregio 2015-2018 1 Kop Regionaal Crisisplan 1.1 Kop 1.1 Kop m redenen van de gerichte profilering eiligheidsregio van rzw-medewerkers m redenen van de gerichte profilering van rzw-medewerkers en hun werk in brandweercontext

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie Vereiste OTO modulen per GHOR functie Inleiding In dit document wordt beschreven welke opleiding, training en oefenmodule per GHOR functie doorlopen dient te worden om vakbekwaam te worden en te blijven.

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

HANDBOEK Lid Interface/ROT

HANDBOEK Lid Interface/ROT HANDBOEK Lid Interface/ROT Versie 1.2 Tijdelijke versie December 2012 Voorwoord Beste Lid Interface/ROT, Hierbij de eerste versie van het handboek Lid Interface/ROT, een uitgave van het GHOR bureau Amsterdam-Amstelland.

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel. Regionaal Beleidsplan. Regionaal Crisisplan

Regionaal Risicoprofiel. Regionaal Beleidsplan. Regionaal Crisisplan Crisisplan Samen werken aan een veilige leefomgeving Regionaal Crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2012-2015 Concept 27 mei 2011 Revisie: 1 jaar na datum van vaststelling Over dit document Het Regionaal

Nadere informatie

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Projectgroep crisisplan Anton Aerts, vertegenwoordiger Politie Henk Arkesteijn, vertegenwoordiger Gemeenten Paul van Dooren, vertegenwoordiger

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6 Voorstel AGP 6 Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 10 juni 2015 Bijlage : 1 Steller : Willeke Tengnagel Onderwerp : Regionaal bestrijdingsplan grootschalige uitbraak infectieziekten Algemene toelichting De

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 DOC-VB Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord, versie 1.0 110701 1 van 37 Regionaal Crisisplan Noord-Holland Noord

Nadere informatie

CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO X 2011-2014. Deel I

CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO X 2011-2014. Deel I CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO X 2011-2014 Deel I Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Splitsing in twee delen... 5 Doel Regionaal Crisisplan... 6 Leeswijzer... 6 Hoofdstuk 1: Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen:

Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: B1 Inleiding en leeswijzer Deel B1 - Basisplan Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp en de terugkeer

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Pagina 2 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Een levend document voor een dynamische wereld 3 1.2 Doel en kader van het Regionaal

Nadere informatie

Crisisplan 2012-2015 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Laatst bijgewerkt op: 30-1-2012 RBT / GBT ROT. CoPI. Veldeenheden

Crisisplan 2012-2015 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Laatst bijgewerkt op: 30-1-2012 RBT / GBT ROT. CoPI. Veldeenheden HOOFDSTRUCTUUR RBT / GBT Bevolkingszorg ROT Brandweerzorg Geneeskundige Zorg Meldkamer (MON) Politiezorg Sectie OIV CoPI Veldeenheden De onderdelen van de crisisorganisatie: Voor het aansturen van de crisisorganisatie

Nadere informatie

AB 2015/004 bijlage. Competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid

AB 2015/004 bijlage. Competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid AB 2015/004 bijlage Competentieprofiel Directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden Januari 2015 Inleiding Op 1 januari 2012 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (WPG) en de

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

en de onderwerpen die bij het totstandkoming van dit crisisplan relevant zijn.

en de onderwerpen die bij het totstandkoming van dit crisisplan relevant zijn. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Vaststellen deelplannen GHOR (onderdeel Crisisplan) Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 30 jutli 2009 Inlichtingen Linda BOUW (023

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Nr Bevoegdheid Grondslag MULTIDISCIPLINAIR 1 Vaststelling risicoprofiel 2 Vaststelling beleidsplan veiligheidsregio 3 Vaststelling crisisplan

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014 2018

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014 2018 Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond 2014 2018 Succesvolle crisisbeheersing staat of valt met een goede en eenduidige samenwerking tussen alle betrokken partijen. et geactualiseerde Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

Open inschrijvingen V&R. Functiegerichte opleiding Omgevingsanalyse Prijs. Voor wie? - Omgevingsanalisten. Training omgaan met agressie Prijs

Open inschrijvingen V&R. Functiegerichte opleiding Omgevingsanalyse Prijs. Voor wie? - Omgevingsanalisten. Training omgaan met agressie Prijs Mei 2016 9 mei Functiegerichte opleiding Omgevingsanalyse - Omgevingsanalisten Meer informatie? http://bit.ly/1qxkahi 9 mei Training omgaan met agressie - Medewerkers die binnen uw organisatie te maken

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

Crisisplan VRZL. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Crisisplan VRZL Vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) Colofon Documentnaam Crisisplan VRZL Korte inhoud Dit document beschrijft de algemene organisatie en aanpak

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Officier van Dienst geneeskundig. Versie definitief

Kwalificatiedossier Officier van Dienst geneeskundig. Versie definitief Kwalificatiedossier Officier van Dienst geneeskundig Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland 17 september 2015 Instituut Fysieke Veiligheid Academie voor GHOR en Opgeschaalde

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1

Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1 Jaaroverzicht 2011 Het afgelopen jaar was voor de GHOR een jaar van beweging, verandering en vernieuwing. Nieuwe wetgeving kreeg zijn beslag (Wet Veiligheidregio s), maar ook de ontwikkelingen in het kader

Nadere informatie