Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN"

Transcriptie

1 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014

2 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek beschrijft de producten van de basisvoorzieningen met bijbehorende prestatieindicatoren en -normen. Doel Het productenboek dient als basis voor de periodieke rapportages over de operationele prestaties. De beschreven producten en indicatoren komen terug in de documenten van de Planning & Controlcyclus: begroting, jaarplan, MARAP en BURAP. Inhoudsopgave 1. Productgroep Risicobeheersing Adviezen Risicobeheersing GHOR Productgroep Incidentbestrijding Regierol GHOR Deelproduct: Regierol Acute Gezondheidszorg Deelproduct: Regierol Publieke Gezondheidszorg Inzet sleutelfunctionarissen en eenheden GHOR Deelproduct: Inzet Officier van Dienst Geneeskundig (OvdG) Deelproduct: Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Deelproduct: Sectie Geneeskundige Zorg Deelproduct: Coördinator Gewondenvervoer (CGV) Deelproduct: Hoofd Gewondennest (HGN) Productgroep Herstel Analyse en Onderzoek Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 2 van 25

3 1. Productgroep Risicobeheersing Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 3 van 25

4 1.1. Adviezen Risicobeheersing GHOR Dit product is onderdeel van Programma GHOR Productgroep Risicobeheersing Doel Gemeenten en andere overheidsinstellingen ontvangen, gevraagd en ongevraagd, advies over geneeskundige hulpverlening. Hiermee kunnen deze partijen (als bevoegd gezag) besluiten hoe vergunningverlening in het kader van risicobeheersing wordt vormgegeven. Relatie Beleidsplan Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN om burgers en bedrijven op de hoogte te brengen van specifieke (geneeskundige) risico s, ze een passend handelingsperspectief te bieden en om acute effecten van incidenten binnen vier uur te normaliseren. Doorlooptijd De prestatie-indicatoren en normen voor de doorlooptijd van de advisering risicobeheersing is als volgt: Advisering geclassificeerde risico-evenementen binnen 30 werkdagen gerealiseerd Advisering geclassificeerde aandachtsevenementen binnen 30 werkdagen gerealiseerd Advisering geclassificeerde reguliere evenementen binnen 30 werkdagen gerealiseerd Advisering ruimtelijk beleid binnen 30 werkdagen gerealiseerd 100% Excel 90% 90% Excel Excel 100% Decos Kwaliteit De prestatie-indicatoren en normen voor de opvolging van de advisering risicobeheersing is als volgt: Overnemen advies in vergunning geclassificeerde risicoevenementen Overnemen advies in vergunning geclassificeerde aandachtsevenementen Overnemen advies in vergunning geclassificeerde reguliere evenementen 100% Steekproef 80% 80% Steekproef Steekproef Overnemen advies in ruimtelijk beleid 100% Steekproef Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 4 van 25

5 2. Productgroep Incidentbestrijding Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 5 van 25

6 2.1. Regierol GHOR Dit product is onderdeel van Programma GHOR Productgroep Incidentbestrijding Doel Het vastleggen, toetsen en rapporteren van het totaal aan voorbereiding en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening door zorginstellingen en individuele zorgaanbieders in de regio Noord-Holland Noord. Relatie Beleidsplan Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN om de acute effecten van incidenten binnen vier uur te normaliseren en om in voorkomende gevallen uitvoering te geven aan onderzoek naar gezondheidseffecten als gevolg van incidenten. Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 6 van 25

7 Deelproduct: Regierol Acute Gezondheidszorg Deelproduct onderdeel van Programma GHOR Productgroep Incidentbestrijding Product Regierol GHOR Doel Het vastleggen en toetsen van de voorbereiding op en uitvoering van de taakorganisatie acute zorg als onderdeel van de geneeskundige hulpverlening in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De RAV Noord-Holland Noord, regionale ziekenhuizen (MCA, Gemini en Westfriesgasthuis), huisartsen en traumacentra (Netwerk acute zorg, regio VUmc en TraumaNet AMC) geven conform het convenant acute zorg 1 uitvoering aan de taakorganisatie. Relatie Beleidsplan Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN om de acute effecten van incidenten binnen vier uur te normaliseren. Bezetting De prestatie-indicatoren en normen voor de bezetting van de crisisorganisatie en de rol van crisiscoördinator zoals beschreven in het ROP (Rampen Opvang Plan 2 ) zijn: Hard piket bezetting rol crisiscoördinator RAV (teamleider achterwacht) Hard piket bezetting rol crisiscoördinator ZiROP Hard piket bezetting rol coördinator huisartsenzorg Minimaal 5 personen Regeling per ziekenhuis 3 Regeling 24/7 4 Piketrooster/ inzetrapportage Inzetrapportage/ Inzetrapportage/ Zachtpiket bezetting crisisorganisatie 80% 5 Inzetrapportage/ Opkomst De prestatie-indicatoren en normen voor de opkomst van de crisisorganisatie zoals beschreven in het ROP zijn: RAV: opkomsttijd eerste ambulance 15 minuten Inzetrapportage/ evaluatie De opkomsttijd van de crisisorganisatie conform het ZiROP 30 of 45 minuten 6 Evaluatie/ 1 In ontwikkeling; momenteel zijn per partner afspraken gemaakt en vastgelegd 2 Respectievelijk het Ziekenhuis rampen Opvang Plan (ZiROP), Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP) en Regionaal Ambulance Plan (RAP) 3 24/7 bereik- en beschikbaarheid is vastgelegd; invulling is verantwoordelijkheid ziekenhuis 4 Tijdens kantooruren via rooster (interregionaal); na kantoortijd via directie HAP 5 Vrije instroom 6 Binnen kantoortijd: 30 minuten / buiten kantoortijd 45 minuten) Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 7 van 25

8 De opkomsttijd van de crisisorganisatie conform het HaROP minuten Evaluatie/ Vakbekwaamheid De prestatie-indicatoren en normen voor de vakbekwaamheid zoals beschreven in het convenant zijn: Alle crisiscoördinatoren zijn initieel opgeleid 100% AG5/ Deelname aan OTO activiteitenprogramma 80% AG5/ Deelname aan activiteiten is geregistreerd 100% AG5/ Materieel/mate riaal De prestatie-indicatoren en normen voor de beschikbaarheid van specifieke middelen zijn: De beschikbaar gestelde middelen voldoen aan vastgestelde eisen 95% Inzetrapportage/ Planvorming De prestatie-indicatoren en normen voor operationele planvorming zijn: Planvorming is volledig 7 100% Jaarrapportage Planvorming is actueel 80% Jaarrapportage Continuïteitsplan is volledig 100% Jaarrapportage Continuïteitsplan is actueel 100% Jaarrapportage 7 RAP (inclusief ambulancebijstand- en gewondenspreidingsplan), ZiROP en HaROP is conform landelijke eisen (richtlijnen) opgesteld en afgestemd op interne en externe planvorming (GHOR) Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 8 van 25

9 Deelproduct: Regierol Publieke Gezondheidszorg Deelproduct onderdeel van Programma GHOR Productgroep Incidentbestrijding Product Regierol GHOR Doel Het vastleggen en toetsen van de voorbereiding op en uitvoering van de taakorganisatie publieke gezondheid als onderdeel van de geneeskundige hulpverlening in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De GGD Hollands Noorden geeft conform het convenant publieke gezondheid uitvoering aan de taakorganisatie. Relatie Beleidsplan Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN om de acute effecten van incidenten binnen vier uur te normaliseren en om in voorkomende gevallen uitvoering te geven aan onderzoek naar gezondheidseffecten als gevolg van incidenten. Bezetting De prestatie-indicatoren en normen voor de bezetting van de crisisorganisatie en de rol van crisiscoördinator zoals beschreven in het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) zijn: Hard piket bezetting rol crisiscoördinator 4 Piketrooster/ inzetrapportage/ Zacht piket bezetting crisisorganisatie 80% 8 Inzetrapportage/ Opkomst De prestatie-indicatoren en normen voor de opkomst van de crisisorganisatie zoals beschreven in het GROP zijn: De opkomsttijd van de crisisorganisatie 60 minuten Evaluatie/ Vakbekwaamheid De prestatie-indicatoren en normen voor de vakbekwaamheid zoals beschreven in het beleidsplan en activiteitenjaarprogramma vakbekwaamheid zijn: Alle crisiscoördinatoren zijn initieel opgeleid 100% AG5/ Deelname aan OTO activiteitenprogramma 80% AG5/ 8 Vrije instroom Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 9 van 25

10 Deelname aan activiteiten is geregistreerd 100% AG5/ Materieel/mate riaal De prestatie-indicatoren en normen voor de beschikbaarheid van specifieke middelen zijn: De beschikbaar gestelde middelen voldoen aan vastgestelde eisen 95% Inzetrapportage/ Planvorming De prestatie-indicatoren en normen voor operationele planvorming zijn: Planvorming is volledig 9 100% Jaarrapportage Planvorming is actueel 80% Jaarrapportage Continuïteitsplan is volledig 100% Jaarrapportage Continuïteitsplan is actueel 100% Jaarrapportage 9 GROP (inclusief deelplannen) is conform landelijke eisen (richtlijnen) opgesteld en afgestemd op interne en externe planvorming (GHOR) Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 10 van 25

11 2.2. Inzet sleutelfunctionarissen en eenheden GHOR Dit product is onderdeel van Programma GHOR Productgroep Incidentbestrijding Doel van de inzet De inzet van vakbekwame en goed gefaciliteerde sleutelfunctionarissen heeft tot doel om de acute effecten van incidenten binnen vier uur te normaliseren en maatregelen te treffen om gezondheidsschade als gevolg van incidenten te voorkomen dan wel te minimaliseren. Relatie Beleidsplan Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN om de acute effecten van incidenten binnen vier uur te normaliseren en om in voorkomende gevallen uitvoering te geven aan onderzoek naar gezondheidseffecten als gevolg van incidenten. Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 11 van 25

12 Deelproduct: Inzet Officier van Dienst Geneeskundig (OvdG) Deelproduct onderdeel van Programma GHOR Productgroep Incidentbestrijding Product Inzet sleutelfunctionarissen en eenheden GHOR Doel van de inzet De officier van dienst geneeskundig (OvDG) is ter plaatse de hoogste leidinggevende van de GHOR keten. De functiehouder geeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening op de plaats incident (of binnen een bepaald inzetvak, of binnen de geneeskundige combinatie). De OvDG stemt de multidisciplinaire samenwerking op operationeel niveau af binnen het motorkapoverleg of binnen het commando plaats incident. Relatie Beleidsplan Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN om de acute effecten van incidenten binnen vier uur te normaliseren en om in voorkomende gevallen uitvoering te geven aan onderzoek naar gezondheidseffecten als gevolg van incidenten. Bezetting De prestatie indicator en norm voor de bezetting zijn: Hard piket bezetting functie OvD-G 8 personen 10 Piketrooster Opkomst De prestatie indicator en norm voor opkomst 11 zijn: 30 minuten opkomsttijd 100% Evaluatie Vakbekwaamheid De prestatie indicatoren en normen voor vakbekwaamheid zijn: Beschikken over de voor de functie vereiste opleidingen Deelname aan regionaal monodisciplinair OTO activiteitenprogramma 100% Personeelsdossier/ AG5 100% AG5 Deelname aan periodiek piketoverleg 100% AG5 Behalen profcheck Ja AG5 Materieel/ De prestatie indicatoren en normen voor materieel/materiaal zijn: 10 Norm naar boven bijgesteld gezien de beschikbaarheid van de pool 11 Conform besluit Veiligheidsregio (2.3.1.); normtijd 30 minuten vastgesteld voor CoPI inzet Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 12 van 25

13 materiaal De beschikbaar gestelde middelen voldoen 95% Inzetrapportage aan vastgestelde eisen 12 Operationele planvorming De prestatie indicatoren en normen voor operationele planvorming 13 zijn: Planvorming volledig 100% Marap Planvorming actueel 80% Documentenregister Taakkaarten voor deze functie beschikbaar 100% Documentenregister 12 Programma van eisen en dienstverleningsafspraken GHOR en T&F 13 RBP s, IBP s en scenariokaarten beschikbaar conform het meerjarenplan multidisciplinaire operationele planvorming en de monodisciplinaire operationele planvorming Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 13 van 25

14 Deelproduct: Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Deelproduct onderdeel van Programma GHOR Productgroep Incidentbestrijding Product Inzet sleutelfunctionarissen en eenheden GHOR Doel van de inzet De algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) geeft direct, functioneel leiding aan de totale geneeskundige hulpverlening. In het regionaal operationeel team stemt de algemeen commandant geneeskundige zorg de multidisciplinaire samenwerking op tactisch niveau af en adviseert de regionaal operationeel leider over te nemen tactische multidisciplinaire beslissingen. Relatie Beleidsplan Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN om de acute effecten van incidenten binnen vier uur te normaliseren en om in voorkomende gevallen uitvoering te geven aan onderzoek naar gezondheidseffecten als gevolg van incidenten. Bezetting De prestatie indicator en norm voor de bezetting zijn: Hard piket bezetting functie ACGZ 4-6 personen Piketrooster Opkomst De prestatie indicator en norm voor opkomst zijn: 45 minuten opkomsttijd ACGZ % Evaluatie Vakbekwaamheid De prestatie indicatoren en normen voor vakbekwaamheid zijn: Beschikken over de voor de functie vereiste opleidingen Deelname aan regionaal monodisciplinaire OTO activiteitenprogramma 100% Personeelsdossier/ AG5 100% AG5 Deelname aan periodiek piketoverleg 100% AG5 Behalen profcheck Ja AG5 Materieel/ materiaal De prestatie indicatoren en normen voor materieel/materiaal zijn: 14 Conform besluit Veiligheidsregio (2.3.1.); normtijd vastgesteld voor ROT inzet Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 14 van 25

15 Transport- en communicatiemiddelen 95% Inzetrapportage voldoen aan vastgestelde eisen 15 Operationele planvorming De prestatie indicatoren en normen voor operationele planvorming zijn: Planvorming volledig 100% Marap Planvorming actueel 80% Documentenregister Taakkaarten voor deze functie beschikbaar 100% Documentenregister 15 Programma van eisen en dienstverleningsafspraken GHOR en T&F Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 15 van 25

16 Deelproduct: Sectie Geneeskundige Zorg Deelproduct onderdeel van Programma GHOR Productgroep Incidentbestrijding Product Inzet sleutelfunctionarissen en eenheden GHOR Doel van de inzet De inzet van de sectie heeft tot doel het faciliteren van de geneeskundige hulpverlening door adequate logistieke ondersteuning en het in stand houden van een actueel geneeskundig beeld (informatiemanagement). Relatie Beleidsplan Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN om de acute effecten van incidenten binnen vier uur te normaliseren en om in voorkomende gevallen uitvoering te geven aan onderzoek naar gezondheidseffecten als gevolg van incidenten. Hoofd Sectie Geneeskundige Zorg (HSGZ) Doel van de inzet Het hoofd sectie geneeskundige zorg (HSGZ) is inhoudelijk verantwoordelijk voor de ondersteuning van en informatiemanagement binnen de geneeskundige keten. Bezetting De prestatie indicator en norm voor de bezetting zijn: Hard piket bezetting functie HSGZ 4-6 personen Piketrooster Opkomst De prestatie indicator en norm voor opkomst zijn: 60 minuten opkomsttijd HSGZ % Evaluatie Vakbekwaamheid De prestatie indicatoren en normen voor vakbekwaamheid zijn: Beschikken over de voor de functie vereiste opleidingen 100% Personeelsdossier/ AG5 16 Conform besluit Veiligheidsregio (2.3.1.); normtijd vastgesteld voor inzet sectie geneeskundige zorg Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 16 van 25

17 Deelname aan regionaal monodisciplinair OTO activiteitenprogramma 100% AG5 Deelname aan periodiek piketoverleg 100% AG5 Behalen profcheck Ja AG5 Materieel/ materiaal De prestatie indicatoren en normen voor materieel/materiaal zijn: De beschikbaar gestelde middelen voldoen 95% - aan vastgestelde eisen 17 Operationele planvorming De prestatie indicatoren en normen voor operationele planvorming zijn: Planvorming volledig 100% Marap Planvorming actueel 80% Documentenregister Taakkaarten voor deze functie beschikbaar 100% Documentenregister Lid Sectie Geneeskundige Zorg (LSGZ) Doel van de inzet Het lid sectie geneeskundige zorg (LSGZ) ondersteunt het hoofd sectie geneeskundige zorg. Bezetting De prestatie indicator en norm voor de bezetting zijn: Zacht piket bezetting functie LSGZ 8-12 personen Evaluatie Opkomst De prestatie indicator en norm voor opkomst zijn: 60 minuten opkomsttijd 18 80% Evaluatie Vakbekwaamheid De prestatie indicatoren en normen voor vakbekwaamheid zijn: 17 Programma van eisen en dienstverleningsafspraken GHOR en T&F 18 Conform besluit Veiligheidsregio (2.3.1.); normtijd vastgesteld voor inzet sectie geneeskundige zorg Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 17 van 25

18 Beschikken over de voor de functie vereiste opleidingen Deelname aan regionaal monodisciplinair OTO activiteitenprogramma 100% Personeelsdossier/ AG5 Minimaal 80% AG5 Deelname aan periodiek piketoverleg 80% AG5 Toetsing portfolio Ja AG5 Materieel/ materiaal De prestatie indicatoren en normen voor materieel/materiaal zijn: De beschikbaar gestelde middelen voldoen 95% Inzetrapportage aan vastgestelde eisen 19 Operationele planvorming De prestatie indicatoren en normen voor operationele planvorming zijn: Planvorming volledig 100% Marap Planvorming actueel 80% Documentenregister Taakkaarten voor deze functie beschikbaar 100% Documentenregister Hoofd Informatie sectie Geneeskundige Zorg (HINGZ) Doel van de inzet Het hoofd informatie sectie geneeskundige zorg (HINGZ) is uitvoeringsverantwoordelijk voor de informatievoorziening binnen de geneeskundige keten (op basis van LCMS) en wordt hierin aangestuurd door het hoofd sectie geneeskundige zorg. Bezetting De prestatie indicator en norm voor de bezetting zijn: Zacht piket bezetting functie HIN GZ 8-12 personen Evaluatie Opkomst De prestatie indicator en norm voor opkomst zijn: 60 minuten opkomsttijd HIN GZ 20 80% Evaluatie 19 Programma van eisen en dienstverleningsafspraken GHOR en T&F 20 Conform besluit Veiligheidsregio (2.3.1.); normtijd vastgesteld voor inzet sectie geneeskundige zorg Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 18 van 25

19 Vakbekwaamheid De prestatie indicatoren en normen voor vakbekwaamheid zijn: Beschikken over de voor de functie vereiste opleidingen Deelname aan regionaal monodisciplinair OTO activiteitenprogramma 100% Personeelsdossier/ AG5 80% AG5 Deelname aan periodiek piketoverleg 80% AG5 Toetsing portfolio Ja AG5 Materieel/ materiaal De prestatie indicatoren en normen voor materieel/materiaal zijn: De beschikbaar gestelde middelen voldoen 95% Inzetrapportage aan vastgestelde eisen 21 Operationele planvorming De prestatie indicatoren en normen voor operationele planvorming zijn: Planvorming volledig 100% Marap Planvorming actueel 80% Documentenregister Taakkaarten voor deze functie beschikbaar 100% Documentenregister Hoofd Ondersteuning sectie Geneeskundige Zorg (HONGZ) Doel van de inzet Het hoofd ondersteuning sectie geneeskundige zorg (HON GZ) is binnen de aangereikte kaders van de algemeen commandant verantwoordelijk voor de organisatie, kwaliteit en voortgang van het ondersteuningsproces(sen). Het hoofd ondersteuning is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende operationele eenheden binnen de eigen organisatie en de afstemming met de hoofden ondersteuning van de partners. Bezetting De prestatie indicator en norm voor de bezetting zijn: Zacht piket bezetting functie HON GZ 8-12 personen Evaluatie Opkomst De prestatie indicator en norm voor opkomst zijn: 21 Programma van eisen en dienstverleningsafspraken GHOR en T&F Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 19 van 25

20 60 minuten opkomsttijd HON GZ 22 80% Evaluatie Vakbekwaamheid De prestatie indicatoren en normen voor vakbekwaamheid zijn: Beschikken over de voor de functie vereiste opleidingen Deelname aan regionaal monodisciplinair OTO activiteitenprogramma 100% Personeelsdossier/ AG5 80% AG5 Deelname aan periodiek piketoverleg 80% AG5 Toetsing portfolio Ja AG5 Materieel/ materiaal De prestatie indicatoren en normen voor materieel/materiaal zijn: De beschikbaar gestelde middelen voldoen 95% Inzetrapportage aan vastgestelde eisen 23 Operationele planvorming De prestatie indicatoren en normen voor operationele planvorming zijn: Planvorming volledig 100% Marap Planvorming actueel 80% Documentenregister Taakkaarten voor deze functie beschikbaar 100% Documentenregister 22 Conform besluit Veiligheidsregio (2.3.1.); normtijd vastgesteld voor inzet sectie geneeskundige zorg 23 Programma van eisen en dienstverleningsafspraken GHOR en T&F Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 20 van 25

21 Deelproduct: Coördinator Gewondenvervoer (CGV) Deelproduct onderdeel van Programma GHOR Productgroep Incidentbestrijding Product Inzet sleutelfunctionarissen en eenheden GHOR Doel van de inzet De coördinator gewondenvervoer (CGV) is verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende geneeskundige capaciteit op de plaats van het incident en de coördinatie van het vervoer en de spreiding van gewonden. Relatie Beleidsplan Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN om de acute effecten van incidenten binnen vier uur te normaliseren. Bezetting De prestatie indicator en norm voor de bezetting zijn: Zacht piket bezetting functie CGV (instroom vanuit reguliere bezetting MKA) 8-12 personen Evaluatie Opkomst De prestatie indicator en norm voor opkomst zijn: 10 minuten opkomsttijd 80% Evaluatie Vakbekwaamheid De prestatie indicatoren en normen voor vakbekwaamheid zijn: Beschikken over de voor de functie vereiste opleidingen Deelname aan regionaal mono- en/of multidisciplinair oefenprogramma 100% Personeelsdossier/ AG5 80% AG5 Deelname aan periodiek piketoverleg 80% AG5 Toetsing portfolio Ja AG5 Materieel/materiaal De prestatie indicatoren en normen voor materieel/materiaal zijn: De beschikbaar gestelde middelen voldoen 95% Inzetrapportage aan vastgestelde eisen Programma van eisen en dienstverleningsafspraken GHOR en T&F Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 21 van 25

22 Operationele planvorming De prestatie indicatoren en normen voor operationele planvorming zijn: Planvorming volledig 100% Marap Planvorming actueel 80% Documentenregister Taakkaarten voor deze functie beschikbaar 100% Documentenregister Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 22 van 25

23 Deelproduct: Hoofd Gewondennest (HGN) Deelproduct onderdeel van Programma GHOR Productgroep Incidentbestrijding Product Inzet sleutelfunctionarissen en eenheden GHOR Doel van de inzet Het hoofd gewondennest (HGN) is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening (behandeling) binnen een gewondennest of behandelcentrum voor T3-slachtoffers. Relatie Beleidsplan Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN om de acute effecten van incidenten binnen vier uur te normaliseren. Bezetting De prestatie indicator en norm voor de bezetting zijn: Zacht piket bezetting functie HGN 8-12 personen Evaluatie Opkomst De prestatie indicator en norm voor opkomst zijn: 60 minuten opkomsttijd 25 80% Evaluatie Vakbekwaamheid De prestatie indicatoren en normen voor vakbekwaamheid zijn: Beschikken over de voor de functie vereiste opleidingen Deelname aan regionaal monodisciplinair OTO activiteitenprogramma 100% Personeelsdossier/ AG5 80% AG5 Deelname aan periodiek piketoverleg 80% AG5 Toetsing portfolio Ja AG5 Materieel/materiaal De prestatie indicatoren en normen voor materieel/materiaal zijn: De beschikbaar gestelde middelen voldoen 95% Inzetrapportage aan vastgestelde eisen Conform richtlijnen/ normtijden vastgesteld voor inzet geneeskundige combinatie 26 Programma van eisen en dienstverleningsafspraken GHOR en T&F Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 23 van 25

24 Operationele planvorming De prestatie indicatoren en normen voor operationele planvorming zijn: Planvorming volledig 100% Marap Planvorming actueel 80% Documentenregister Taakkaarten voor deze functie beschikbaar 100% Documentenregister Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 24 van 25

25 3. Productgroep Herstel 3.1. Analyse en Onderzoek Dit product is onderdeel van Programma GHOR Productgroep Herstel Doel Evaluaties zijn bedoeld om te leren. Met het benoemen en registreren van leermomenten uit operationeel optreden wordt een verbetertraject in gang gezet. Verantwoordelijken worden benoemd. Uiteindelijk leidt dit proces tot het optimaliseren van de operationele prestaties. Relatie Beleidsplan Dit product draagt bij aan de ambitie vanuit het Beleidsplan VRNHN om om het leren van oefeningen en incidenten te borgen. Planvorming De prestatie indicatoren en normen voor planvorming zijn: Evaluatieprocedure beschikbaar 100% Intranet Evaluatieprocedure actueel 100% Documentenregister Uitvoering De prestatie indicatoren en normen voor de uitvoering zijn: Monodisciplinaire incidenten die daarvoor in aanmerking komen zijn binnen 6 weken na plaatsvinden van het incident geëvalueerd 80% Rapportage registratie Borging verbeteracties De prestatie indicatoren en normen voor borging van verbeteracties zijn: Verbeteracties zijn geregistreerd in de verbeterregistratie Verbeteractie met prio 1 (= direct oppakken) zijn binnen de gestelde termijn gerealiseerd Verbeteractie met prio 2 (= uitvoeren binnen kalenderjaar) zijn binnen de gestelde termijn gerealiseerd 100% Verbeterregistratie 100% Verbeterregistratie 80% Verbeterregistratie Effect van de verbeteractie is geëvalueerd 100% Verbeterregistratie Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN, versie 3 april 2014 pagina 25 van 25

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Risico- en Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen Risicoen Crisisbeheersing Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Brandweerzorg Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Brandweerzorg Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Brandweerzorg Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen Brandweerzorg Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Jaarverslag 2013 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Datum 26 maart 2014 Status Vaststelling door / datum Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2017-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord.

Nadere informatie

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Halfjaarrapportage Jaarplan 2012 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Opsteller J.A. Satijn, sectormanager afdeling GHOR Dienstonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Versie 0.1 Datum 03-09-2012

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Veiligheidsregio in-zicht 2016-1 Basisvoorzieningen op orde 1e trimester Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde Veiligheidsregio in-zicht 2015 Basisvoorzieningen op orde Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord over het kalenderjaar

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De rol van de GHOR Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), waar de GHOR deel van uit maakt, is de GHOR de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur,

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015

Productenboek veiligheidsbureau. Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 enboek veiligheidsbureau Versie: 2.0 Datum: 19 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Procesmodel... 4 3. Besturende producten... 8 3.1 Ontwikkelen strategisch beleid... 8 3.2 Besturing en management...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015

Tevredenheidsonderzoek 2015 Titel Tevredenheidsonderzoek 2015 onder partners en operationele functionarissen van de GHOR Hollands Midden Uitvoering en redactie GHOR Ingrid van den Berg, Tineke Vuurman RDOG Nienke Terpstra, Christine

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Kengetallen en Operationele prestaties 2013

Kengetallen en Operationele prestaties 2013 Kengetallen en Operationele prestaties 2013 (Bijlage bij Jaarverantwoording 2013 VRBN) 02 mei 2014 1 Inleiding In de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio wordt gerapporteerd over de e resultaten

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Opsteller: Ria Logtenberg Datum: 23 maart 2015 Versie: 1.1 Inleiding GHOR Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde

Veiligheidsregio in-zicht Basisvoorzieningen op orde Veiligheidsregio in-zicht 2013 Basisvoorzieningen op orde Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord over het jaar

Nadere informatie

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Jaarplan 2014 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Afdeling GHOR Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Status definitief Vaststelling door / datum Veiligheidsbestuur dd. 26 maart 2014 1

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Kwalificatieprofiel. Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Kwalificatieprofiel Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld,

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV - specifieke - - Inhoudsopgave OTO-kaart ZiROP-coördinator 3 OTO-kaart Crisiscoördinator Ziekenhuis 5 OTO-kaart Coördinator Crisisteam GGD 7 OTO-kaart GROP-coördinator 9 OTO-kaart Procesleider GGD 11 OTO-kaart

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities 9 III Leeswijzer

Nadere informatie

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan.

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan. Afdeling GHOR Aan: de leden van het portefeuiltehoudersoverleg Gezondheidszorg in de regio Gooi en Vechtstreek, d.d. 22 maart 2012 ticft GOOI & VECHTSTREEK WÊÊÊi Van: Joyce Satijn Datum: 14 februari 2012

Nadere informatie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie Vereiste OTO modulen per GHOR functie Inleiding In dit document wordt beschreven welke opleiding, training en oefenmodule per GHOR functie doorlopen dient te worden om vakbekwaam te worden en te blijven.

Nadere informatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Datum: 17 december 2015 1. Inleiding. Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Kengetallen en Operationele prestaties 2015

Kengetallen en Operationele prestaties 2015 Kengetallen en Operationele prestaties 2015 (Bijlage bij Jaarverantwoording 2015 VRBN) april 2016 2015 1 Inleiding In de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio wordt gerapporteerd over de e resultaten

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014 Titel Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening Jaarbericht 2014 Advies en besluitvorming Dagelijks Bestuur RDOG HM 5 maart 2015 Dagelijks Bestuur VRHM 12 maart 2015 Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Staat van de GHOR 2015

Staat van de GHOR 2015 Staat van de GHOR Bestuurlijke rapportage zorginstellingen Aan : Algemeen Bestuur VRLN Steller : L. Roelofs Versie : 1.0 Kennisname : Door AB op Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding op rampen

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc

Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc Datum 8 september 2015 Op basis van de inzetverslagen van ingezette functionarissen, GMS en LCMS schetst de GHOR het verloop van het incident en formuleert indien nodig aandachtspunten

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 (actualisatie 10 januari 2014) Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regionale Overeenkomst SIGMA

Regionale Overeenkomst SIGMA Regionale Overeenkomst SIGMA Veiligheidsregio Zeeland en Het Nederlandse Rode Kruis, Noodhulpregio Zeeland Opgesteld door : W.v.d. Dorpel, GHOR Zeeland en A. Kuipers, het Nederlandse Rode Kruis Datum :

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014

Model opschalingsplan ambulancezorg. RAV S VOORBEREID Juni 2014 Model opschalingsplan ambulancezorg RAV S VOORBEREID Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Omschrijving en doel... 4 1.2 Context... 4 1.3 Referenties... 4 1.4 Uniformiteit... 5 1.5 Implementatie...

Nadere informatie

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van PG zal worden overgedragen naar de GGD. De regie en coördinatie blijft bij de GHOR.

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van PG zal worden overgedragen naar de GGD. De regie en coördinatie blijft bij de GHOR. De sector GHOR in 2012 Jaaroverzicht De rol van de GHOR De Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio, kortweg GHOR, heeft als wettelijke taak het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Veiligheidsregio in-zicht Jaarstukken Basisvoorzieningen op orde

Veiligheidsregio in-zicht Jaarstukken Basisvoorzieningen op orde Veiligheidsregio in-zicht Jaarstukken 2014 Basisvoorzieningen op orde Voorwoord Inleiding Voor u ligt een overzicht van de prestatie-indicatoren en kengetallen van Veiligheidsregio Noord- Holland Noord

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2016 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: Versienummer: Versie 5.0 Status: Definitief d.d. 17 oktober

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Kengetallen en Operationele prestaties 2014

Kengetallen en Operationele prestaties 2014 Kengetallen en Operationele prestaties 2014 (Bijlage bij Jaarverantwoording 2014 VRBN) 24 juni 2015 2015 04 22 Bijlage 2 Jaarverantwoording 2014 VRBN-Kengetallen en Operationele prestaties - zienswijze

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015

Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 Auteur: Raymond Icke Status: versie 1.0 In opdracht van: Mevr. drs. M. Somers Hoofd GHOR Onderdeel van Cluster Crisisondersteuning & Opleiding Vastgesteld door:

Nadere informatie

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse

Presentatie VGGM. Politieke maandag Wageningen 10 oktober Albert-Jan van Maren Masja Kruse Presentatie VGGM Politieke maandag Wageningen 10 oktober 2016 Albert-Jan van Maren Masja Kruse 1 Brandweer Gelderland- Midden Brandweer Wageningen per 1-1-2014 geregionaliseerd: onderdeel van Brandweer

Nadere informatie

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4-0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Dit deelplan heeft betrekking op de wijze van organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening

Nadere informatie

beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015

beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015 beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015 Chantal Smolenaers beleidsmedewerker Opleiden, Trainen & Oefenen Vastgesteld door: Ingangsdatum: Paraaf Hoofd GHOR-bureau p.o. J. Rotte Versienummer: 1.0

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017 Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van ZiROP-oefening Ik vertrek Maxima Medisch Centrum en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 17 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de

Nadere informatie