GGD Rampenopvangplan Flevoland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GGD Rampenopvangplan Flevoland"

Transcriptie

1 GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Taken van de GGD tijdens crises Doel van het GROP Doelgroep van het GROP... 3 Hoofdstuk 2 Op- en afschaling GGD Flevoland Inleiding Aanleiding opschaling Besluitvorming opschaling Samenstelling crisisteam GGD Alarmering bij GROP (buiten kantooruren) Opschaling Veiligheidsregio en Regionaal Crisisteam Zorg Afschaling... 5 Hoofdstuk 3 Taken en verantwoordelijkheden van het Crisisteam GGD... 6 Hoofdstuk 4 Ondersteuning Actiecentrum GHOR Callcenter GGD... 7 Hoofdstuk 5 Preparatie Beheer GROP Opleiden, trainen en oefenen Evaluatie... 8 Bijlage 1 Processchema s Crisistaken GGD Flevoland... 9 GROP Flevoland versie mei

3 Hoofdstuk 1 Inleiding De GGD Flevoland heeft taken binnen de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Deze taken vloeien voort uit de Wet publieke gezondheid (WPG), de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). 1.1 Taken van de GGD tijdens crises De taken van de GGD tijdens een crisis zijn: - Infectieziektebestrijding (IZB) Het doel van de infectieziektebestrijding van de GGD is het doorbreken van transmissieketens (besmettingsrouten) door het isoleren van de bron, hygiënemaatregelen, medicatie, vaccinatie etc. Dit is een reguliere taak van de GGD, maar zowel vanuit de dagelijkse monitoring als door het ontstaan van grootschalige infectieziekte-uitbraken kan er aanleiding zijn IZB op te schalen. - Medische Milieukundige zorg (MMK) De afdeling Medische Milieukunde heeft als doelstelling de gezondheid van burgers te beschermen en te bevorderen door het contact met schadelijke stoffen in het milieu te voorkomen dan wel beperken. Dit is een reguliere taak van de GGD, maar de impact van een gebeurtenis onder de bevolking kan aanleiding geven MMK op te schalen. - Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR) In de reguliere situatie voert de GGD Flevoland onderzoek uit naar de gezondheid van burgers. Na rampen stellen hulpverleningsdiensten, burgers en/of bestuur vaak de vraag of het nuttig is een onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van de ramp. GOR heeft als doel de zorg en behandeling van individuele getroffenen te optimaliseren (a), nog niet bestaande kennis over het ontstaan en voorkomen van rampgerelateerde aandoeningen te verzamelen (b) en het heeft een maatschappelijk-politiek doel (c) 1. - Psychosociale nazorg (PSH) De psychosociale nazorg heeft als doel het natuurlijk psychisch herstelvermogen van slachtoffers van een ingrijpende gebeurtenis te bevorderen (a), slachtoffers te identificeren die daarbij extra ondersteuning nodig hebben (b) en het naar de professionele geestelijke gezondheidszorg geleiden van mensen met een gestoorde verwerking (c). Er worden drie vormen van PSH onderscheiden: o de Psychosociale Hulp na Incidenten (PSHI) o de Psychosociale Hulp bij Ongevallen en Rampen (PSHOR, de GHOR is hiervan proceseigenaar, de PSHOR valt derhalve niet onder het GROP) o de Psychosociale nazorgfase (vervolg op de PSHOR, verantwoordelijkheid GGD) Alle taken van de GGD bij rampen en crises vinden hun basis in de reguliere bedrijfsvoering van de GGD. De uitvoering van deze taken en de omstandigheden waaronder deze taken moeten worden uitgevoerd kan de GGD Flevoland noodzaken om op te schalen en het GROP in werking te stellen. 1.2 Doel van het GROP Het GROP legt vast: - op welke wijze de opschaling van IZB, MMK, GOR en PSH is georganiseerd; - op welke wijze de opschaling van de GGD is georganiseerd. 1.3 Doelgroep van het GROP Het GROP Flevoland heeft betrekking op alle onderdelen van de GGD Flevoland: de afdelingen AGZ, JGZ, B&O, GHOR, RAV, directiesecretariaat en de ondersteunende afdelingen. 1 Handreiking Gezondheidsonderzoek na Rampen, RIVM, 2006 GROP Flevoland versie mei

4 Hoofdstuk 2 Op- en afschaling GGD Flevoland 2.1 Inleiding Opschaling is geïndiceerd wanr een gebeurtenis een bijzondere coördinatie vraagt. Er zijn 2 fasen in de opschaling: 1. Fase oranje Eén van de taken (IZB, MMK, GOR, PSH) van de GGD bij een crisis is opgeschaald. Dit gebeurt wanr als gevolg van een buitengewoon incident een gecoördirde actie nodig is binnen de afdeling die met de taak belast is. De procesleider informeert de directeur GGD. De leiding en coördinatie berust bij de procesleider van de betreffende taak. 2. Fase Rood Het crisisteam van de GGD is opgeschaald. Dit gebeurt op besluit van de directeur GGD nadat uit overleg met de betrokken procesleiders is gebleken dat: - de gebeurtenis een bijzondere impact op de bevolking heeft; - de gebeurtenis risico s met zich meebrengt voor bevolking, bestuur of de GGD; - wanr een afzonderlijke taak (IZB, MMK, GOR of PSH) ondersteuning nodig heeft van andere afdelingen of andere organisaties; - wanr meerdere taken (IZB, MMK, GOR en/of PSH) tegelijk moeten worden opgeschaald. 2.2 Aanleiding opschaling De leiding en coördinatie berust bij de directeur GGD. De crisistaken van de GGD wordt via verschillende routes geactiveerd: Taak Reden van opschaling via IZB Uitbraak infectieziekte regionaal IZB (dreigende) uitbraak infectieziekte landelijk/ wereldwijd VWS/ RIVM PSH Maatschappelijke onrust na incident/ misdrijf (PSHI) Politie/ bestuur Opvang getroffenen van een ramp (PSHOR) GHOR MMK Acuut milieu-incident GHOR Maatschappelijke onrust door medisch milieukundig probleem MMK GOR Besluit burgemeester tot bevolkingsonderzoek na een ramp GHOR 2.3 Besluitvorming opschaling 3. Fase oranje De procesleider bepaalt of, naar aanleiding van de gebeurtenis, een proces opschaalt (fase oranje). Criteria zijn: - Adequate inzet vraagt organisatorische aanpassing afdeling - Er is sprake van maatschappelijke impact. De procesleider informeert de directeur GGD. 4. Fase Rood Na contact met de betrokken procesleider(s) beslist de directeur GGD over het opschalen van het crisisteam van de GGD (fase rood). 2.4 Samenstelling crisisteam GGD Vaste leden van het crisisteam van de GGD zijn: - de directeur GGD (voorzitter van het crisisteam) - het hoofd afdeling GHOR GROP Flevoland versie mei

5 Afhankelijk van de omvang en aard van het incident worden daaraan toegevoegd: - de procesleider MMK en IZB (het hoofd afdeling AGZ) - de procesleider PSH (het hoofd afdeling JGZ) - de procesleider GOR (het hoofd afdeling B&O) - het hoofd RAV - de directiesecretaris - de communicatieadviseur - een notulist - overigen (bv experts) Alle deelnemers aan het crisisteam laten zich bij verhindering vervangen door een bekwaam en voor de taken deskundige collega. 2.5 Alarmering bij GROP (buiten kantooruren) IZB PSH MMK GOR Directie GGD Crisisteam Actiecentrum GHOR De arts infectieziekten is 24/7 bereikbaar via de MKA De procesleider (of vervanger) wordt indien noodzakelijk telefonisch gealarmeerd De coördinator PSHI is 24/7 bereikbaar via de MKA (piket leider kernteam PSHOR) De procesleider (of vervanger) wordt indien noodzakelijk telefonisch gealarmeerd De Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen is 24/7 bereikbaar via de MKA De procesleider (of vervanger) wordt indien noodzakelijk telefonisch gealarmeerd De procesleider (of vervanger) wordt indien noodzakelijk telefonisch gealarmeerd De directeur van de GGD wordt telefonisch gealarmeerd. De overige leden van het crisisteam GGD worden telefonisch gealarmeerd. Via MKA 24/7 te alarmeren (GHOR piket). Aanvullende functionarissen (zie hoofdstuk 4) worden telefonisch gealarmeerd 2.6 Opschaling Veiligheidsregio en Regionaal Crisisteam Zorg Tijdens een crisis kunnen gelijk met de opschaling van de GGD ook de Veiligheidsregio en/of het Regionaal Crisisteam Zorg zijn opgeschaald. De Veiligheidsregio (brandweer, politie, GHOR en gemeenten) schaalt op via de zgn. Gecoördirde Regionale Incidentenbestrijding Procedure (GRIP). Bij gelijktijdige opschaling van de GGD en de Veiligheidsregio vormt de GHOR de verbinding tussen de GGD en de Veiligheidsregio. Het Regionaal Crisisteam Zorg (RCZ) is een regionaal netwerk van vertegenwoordigers van zorginstellingen dat onder grootschalige of bijzondere omstandigheden of (dreigende) discontinuïteit van zorg afstemt en maatregelen mt om op regionaal niveau verantwoorde zorg in stand te kunnen houden. De directeur GGD is voorzitter van het RCZ. 2.7 Afschaling Bij normalisatie van werkzaamheden wordt afgeschaald door de directeur GGD of de procesleider bij respectievelijk fase rood en oranje. In deze fase wordt eventueel nazorg georganiseerd en een evaluatie voorbereid. GROP Flevoland versie mei

6 Hoofdstuk 3 Taken en verantwoordelijkheden van het Crisisteam GGD Het crisisteam van de GGD is bij fase rood verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie van de GGD voor een efficiënte en gecoördirde respons op de calamiteit. Het crisisteam coördirt de GGD processen door: a. het ondersteunen van de uitvoering van de crisistaken van de GGD (PSH, MMK, IZB en GOR) door: - interne communicatie; - medewerkers tijdelijk andere taken toe te delen; - verloven van medewerkers in te trekken; - werktijden van medewerkers te verlengen; - niet urgente werkzaamheden tijdelijk op te schorten. b. het inschakelen van andere organisaties en/of afdelingen ten behoeve van de uitvoering van de crisistaken, zoals: - het RIVM: - het centrum Gezondheid en Milieu (cgm) voor advisering over en ondersteuning bij Gezondheidsonderzoek na Rampen; - het Centrum infectieziektebestrijding (Cib) bij uitbraak van een infectieziekte; - de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) bij milieu-incidenten. - zorginstellingen (bijvoorbeeld ter ondersteuning bij vaccinaties of GOR); - andere GGD en; - het Actiecentrum GHOR 2 ; - het callcenter GGD 3. c. het informeren van/ contact onderhouden met andere organisaties; d. het afstemmen met het openbaar bestuur en veiligheidspartners; e. het coördineren van de publieksvoorlichting en externe communicatie. 2 Zie hoofdstuk 4 Ondersteuning 3 Zie hoofdstuk 4 Ondersteuning GROP Flevoland versie mei

7 Hoofdstuk 4 Ondersteuning 4.1 Actiecentrum GHOR Bij fase oranje en rood kan via het Hoofd GHOR het Actiecentrum GHOR worden ingezet voor onder meer: - uitvoering van/ ondersteuning bij communicatie activiteiten; - organiseren van persol ten behoeve van de crisistaken; - administratieve ondersteuning; - logistieke ondersteuning; - facilitaire ondersteuning; - secretariële ondersteuning. Het vaste team van het Actiecentrum GHOR is via de MKA 24 uur per dag te alarmeren. Indien nodig worden vanuit de GGD Flevoland medewerkers met specifieke kennis en expertise aan het team toegevoegd. De vaste bezetting van het Actiecentrum bestaat uit: - het Hoofd Actiecentrum (HAc); - de Operatiol medewerker Actiecentrum. Afhankelijk van de omvang en aard van het incident worden daaraan toegevoegd: - de persvoorlichter GGD; - medewerkers GGD. 4.2 Callcenter GGD Voor publieksvoorlichting kan het crisisteam via het HAc het callcenter GGD operatiol maken. Het callcenter beschikt over 8 telefoonlijnen en een wachtcapaciteit van nog eens 8 lijnen. GROP Flevoland versie mei

8 Hoofdstuk 5 Preparatie 5.1 Beheer GROP Het hoofd GHOR is verantwoordelijk voor het beheer van het GROP. Minimaal eens per 2 ar wordt het GROP geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden aan het MT GGD. 5.2 Opleiden, trainen en oefenen Het hoofd GHOR is verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen van het GROP Flevoland. De OTO medewerkers van de GHOR dragen zorg voor planvorming 4 en de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten. 5.3 Evaluatie Het GROP wordt onder verantwoordelijkheid van het hoofd GHOR cyclisch geëvalueerd en verbeterd met behulp van oefening. Daarnaast leidt iedere fase oranje en rood tot een evaluatie. Verbeterpunten worden door het hoofd GHOR ingebracht in het MT GGD en bij actualisatie van het GROP verwerkt in de planvorming. 4 OTO plan GROP versie 1.0 GROP Flevoland versie mei

9 Bijlage 1 Processchema s Crisistaken GGD Flevoland Infectieziektebestrijding GRIP Ministerieel besluit Maatschappelijke onrust Nieuwe uitbraak Grootschalig Einde proces Arts infectieziekten Hoofd AGZ Teamleider infectieziektebestrijding Etc. Houden overleg Regionaal Outbreak Managementteam Regulier GGDproces Uitvoeren actiepunten Actiepunten Regulier proces afdoende Adviesaanvraag LCI Procesleider IZB Opstellen evaluatierapport Evaluatierapport Advies Opschaling GGD Arts infectieziekten Organiseren evaluatie Fase Rood of Oranje Oranje Coördineren interne GGDprocessen Uitvoeren acties Adviseren burgemeester door dir. PG Inzet nog noodzakelijk Directeur PG Rood Alarmeren Crisisteam Overleg crisisteam Interegionale samenwerking noodzakelijk Afstemmen GROP Flevoland versie mei

10 Medische Milieukunde incident / ramp Criteriumlijst Procedure AGZ MMK Gemeente / particulier Melding MMK Beoordeling urgentie Doormelding noodzakelijk Doormelden aan GGD Amsterdam, RIVM Uitvoeren verbeterpunten Verbeterpunten Regulier GGDproces Terugkoppeling aan aanvrager Actie noodzakelijk Opstellen evaluatierapport Evaluatierapport Regulier proces afdoende Einde proces Procesleider MMK Organiseren evaluatie Opschaling GGD Faciliteren risicocommunicatie Faciliteren risico communicatie Fase Rood of Oranje oranje Coördineren interne GGDprocessen Uitvoeren acties Adviseren burgemeester Inzet nog noodzakelijk Directeur PG rood Alarmeren Crisisteam Overleg crisisteam Registreren acties Registratie acties GROP Flevoland versie mei

11 GOR adviesaanvraag Incident / ramp Model draaiboek individueel medisch/ psychologisch onderzoek RIVM Formulier adviesaanvraag Adviesaanvraag aan RIVM 1 uurs advies registratie en identificatie RIVM GBT Advies onderzoek op langere termijn Advies positief 24 uurs advies gerzondheidsonderzoek RIVM Advies overnemen Inventariserend onderzoek Monitoring bestaande registraties Opschalen GGD Gezondheidsonderzoek noodzakelijk Epidemiologisch onderzoek Fase rood of oranje Rood Oranje Einde proces Individueel medisch onderzoek Evaluatieonderzoek Regulier GGD-proces Alarmeren crisisteam Positief registratieadvies Positief registratieadvies GROP Flevoland versie mei

12 GOR positief registratieadvies Positief registratieadvies GROP Overleg crisisteam Aanvragen opstarten gemeentelijk proces Registratie Opstarten gemeentelijk proces Registratie Afstemmen inhoudelijke afspraken Uitvoeren registratie Registratie voltooid Opleveren gegevens Registratiegegevens GBT Ac Registratie Operatiol crisisteam nog noodzakelijk Einde proces Adviesaanvraag GROP Flevoland versie mei

13 PSHOR acute fase (verantwoordelijkheid GHOR, procesplan 10) GRIP procedure GRIP fase Verzoek Burgemeester aan Hs GHOR Procesplan 10 PSHOR Alamering Leider kernteam door Hs GHOR via MKA Dienstrooster Kernteam Contact HS GHOR met Leider Kernteam Format eindverslag Procedure evalueren Bellijst Kernteam Einde proces PSHOR Besluit bijeenroepen kernteam Maken procedureafspraken Kernteam Alarmeren leden kernteam Inzet Opvangteam (nog) noodzakelijk Afschalen Opvangteams (indien ingezet) Maken afspraken evaluatie en eindverslag Informeren Hs GHOR Nazorg noodzakelijk Houden overleg Kernteam Leider Kernteam stemt af met Hoofd Opvang Gemeente Kernteam alarmeert Opvangteams Kernteam instrueert leiders Opvangteam PSHOR nazorgfase Terugkoppeling Leider Kernteam aan Hs GHOR/ HAc Leiders Opvangteam koppelen terug aan Kernteam Opvangteam voert PSHOR taken uit Kernteam en Opvangteam maken procedureafspraken GROP Flevoland versie mei

14 GROP Flevoland versie mei

15 GROP Flevoland versie mei

16 PSHI, verantwoordelijkheid GGD Afsprakenkader Politie - GGD Alarmering leider kernteam via MKA Oproepen of in contact treden met leden Kernteam Houden overleg kernteam GGD Politie GGZ Etc. Acties noodzakelijk Einde proces Uitvoeren verbeterpunten Regulier proces afdoende Regulier GGDproces Verbeterpunten Procesleider PSH Evaluatieverslag Opschaling GGD Opstellen evaluatierapport Verslag aan burgemeester / Dir. PG Fase Rood of Oranje Oranje Coördineren interne GGDprocessen Uitvoeren acties Acties nog noodzakelijk Organiseren evaluatie Directeur PG Rood Alarmeren Crisisteam Overleg crisisteam Registreren acties Registratie acties GROP Flevoland versie mei

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 (actualisatie 10 januari 2014) Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan 2009/32. Model GGD Rampenopvangplan mei 2009 1

GGD Rampenopvangplan 2009/32. Model GGD Rampenopvangplan mei 2009 1 GGD Rampenopvangplan 2009/32 1 Voorwoord Het modelplan GGD Rampenopvangplan is geschreven in de vorm van een halffabricaat. Het modelplan geeft richting aan de vastlegging van de taakverdeling en samenwerking

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

GROP. GGD Rampen opvangplan

GROP. GGD Rampen opvangplan GROP GGD Rampen opvangplan Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 1.0 Juni 2010 K. Meijer vastgesteld door directie GGD 2.0 29-10-2013 W. Waalkens - Verandering wettelijk kader

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Deel Datum: 15 juni Betreft: Regionaal Crisisplan Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan

Deel Datum: 15 juni Betreft: Regionaal Crisisplan Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Deel 2 2012-2015 Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave 1 Geneeskundige zorg... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV - specifieke - - Inhoudsopgave OTO-kaart ZiROP-coördinator 3 OTO-kaart Crisiscoördinator Ziekenhuis 5 OTO-kaart Coördinator Crisisteam GGD 7 OTO-kaart GROP-coördinator 9 OTO-kaart Procesleider GGD 11 OTO-kaart

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. Achtergrond en doel... 4. 1.2 Visie op psychosociale hulpverlening... 5. 1.3 Procesboom PSH... 5. 1.4 Opzet van de handreiking...

1 Inleiding... 4. Achtergrond en doel... 4. 1.2 Visie op psychosociale hulpverlening... 5. 1.3 Procesboom PSH... 5. 1.4 Opzet van de handreiking... Versie 1.0 1 Inhoud 1 Inleiding... 4 Achtergrond en doel... 4 1.2 Visie op psychosociale hulpverlening... 5 1.3 Procesboom PSH... 5 1.4 Opzet van de handreiking... 7 DEEL 1 (Koude fase) 2 Structuur...

Nadere informatie

Toelichting bij het modelconvenant publieke gezondheid Samenwerkingsafspraken GGD en GHOR voor rampen en crises

Toelichting bij het modelconvenant publieke gezondheid Samenwerkingsafspraken GGD en GHOR voor rampen en crises Toelichting bij het modelconvenant publieke gezondheid Samenwerkingsafspraken GGD en GHOR voor rampen en crises Geaccordeerd in de gezamenlijke algemene ledenvergadering van GGD Nederland en GHOR Nederland

Nadere informatie

Modelplan GROP Modelplan voor het GGD Rampenopvangplan (GROP)

Modelplan GROP Modelplan voor het GGD Rampenopvangplan (GROP) Modelplan voor het GGD Rampenopvangplan (GROP) Modelplan GROP 2012 Colofon GGD Nederland December 2012 Projectleiding, ontwerp en eindredactie: Thérèse Claassen, Grip bv Inhoudsopgave VOORWOORD...4 INLEIDING...5

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES. HUISARTSEN Amsterdam

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES. HUISARTSEN Amsterdam CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 HUISARTSEN Amsterdam en VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland tezamen met de GENEESKUNDIGE en GEZONDHEIDSDIENST Amsterdam Ondergetekenden: partij

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond

Reind van Doorn, coördinator. Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond Reind van Doorn, coördinator Crisisbeheersing (GROP) bij de GGD Rotterdam-Rijmond 20 Rampenbestrijding Rampenbestrijding is decentraal georganiseerd Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio s Iedere

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Huisartsenzorg West Brabant Samenvatting Kaderplan Samenvatting Scenario Flitsramp Samenvatting Scenario Infectieziekte Versie 05-01-2016 1 Samenvatting Crisisplan HAWB Inleiding Deze samenvatting

Nadere informatie

Crisisbeheersing HAWB Huisartsenzorg West Brabant

Crisisbeheersing HAWB Huisartsenzorg West Brabant Crisisbeheersing HAWB Huisartsenzorg West Brabant Samenvatting Kaderplan Samenvatting Scenario Flitsramp Samenvatting Scenario Infectieziekte Versie 23-07-2016 1 Samenvatting Crisisplan HAWB Inleiding

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

GGD Rampen Opvang Plan

GGD Rampen Opvang Plan GGD Rampen Opvang Plan Voor de interne organisatie 2010-2012 Index GROP Bladzijde Deel I, Achtergrond blz. 1 1.1. Inleiding 1 1.2. Doel GROP 1 1.3. Achtergrond 2 1.4. (Wettelijk) Referentiekader 2 1.5.

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2016 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: Versienummer: Versie 5.0 Status: Definitief d.d. 17 oktober

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013

Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013 Versie definitief december 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Convenant Publieke Gezondheid. Samenwerkingsafspraken GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland voor rampen en crises

Convenant Publieke Gezondheid. Samenwerkingsafspraken GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland voor rampen en crises G CIcmocim-lMpiiclijlc iciils Jici!-.! Convenant Publieke Gezondheid Samenwerkingsafspraken GGD en Veiligheidsregio voor rampen en crises Versie Datum Status Bijgewerkt door Bijzonderheden 1 29-03-2012

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6

Voorstel. Algemene toelichting AGP 6 Voorstel AGP 6 Aan : Dagelijks Bestuur Datum : 10 juni 2015 Bijlage : 1 Steller : Willeke Tengnagel Onderwerp : Regionaal bestrijdingsplan grootschalige uitbraak infectieziekten Algemene toelichting De

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Halfjaarrapportage Jaarplan 2012 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Opsteller J.A. Satijn, sectormanager afdeling GHOR Dienstonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Versie 0.1 Datum 03-09-2012

Nadere informatie

Generiek Draaiboek Infectieziektebestrijding Veiligheidsregio Haaglanden. Deel B GHOR

Generiek Draaiboek Infectieziektebestrijding Veiligheidsregio Haaglanden. Deel B GHOR Generiek Draaiboek Infectieziektebestrijding Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingen t.o.v. vorige versie Versie Datum Wijziging Gewijzigd door: Concept 14 oktober 2014 SW Hoofdstuk 1 en 2 09 november

Nadere informatie

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015

Crisisplan RAV. Ruud Houdijk, januari 2015 Crisisplan RAV Ruud Houdijk, januari 2015 Visie op operationele planvorming Praktijkgericht Vakbekwame professionals, maar meerwaarde door relevante informatie te bieden Alleen vastleggen wat je echt kunt

Nadere informatie

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD 2.9 Inleiding Tijdens een uitbraak van een hoogpathogene ziekteverwekker zoals een nieuw humaan influenzavirus, wordt er regionaal opgeschaald naar GRIP 4. Dit betekent dat alle operationele hulpdiensten

Nadere informatie

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0

Deel 3. Gecoördineerde rampenbestrijding. Versie 2.0 Deel 3 Gecoördineerde rampenbestrijding en samenwerking met de GHOR Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure (GRIP)... 3 2. Multidisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap

No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap No Comment! Crisiscommunicatie in een dynamisch communicatielandschap Presentatie BZW Masterclass Veiligheid zw 15 februari 2011 Marlies Lampert & Daniël Rouw 09/12/2009 Crisiscommunicatie Een voorbeeld

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s

Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s Landelijk Convenant voor Regionale Samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, Veiligheids- en Politieregio s Partijen A. De veiligheidsregio, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Crisisplan HAWB Scenario. Flitsrampen CRBN-E. Huisartsenzorg West Brabant

Crisisplan HAWB Scenario. Flitsrampen CRBN-E. Huisartsenzorg West Brabant Crisisplan HAWB Scenario Flitsrampen CRBN-E Huisartsenzorg West Brabant Colofon Versie: 2015-11-02 Auteurs: Erik Stevens Huisartsenkring West-Brabant Karin Kwekkeboom Stichting Huisartsenposten West-Brabant

Nadere informatie

Menukaart OTO voor GGD en

Menukaart OTO voor GGD en Menukaart OTO voor GGD en Trimension heeft voor veel GGD en opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd en heeft een werkwijze ontwikkeld die goed aansluit op de doelgroep. Door middel van zeer praktische

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Calamiteiten in de energievoorziening

Calamiteiten in de energievoorziening Calamiteiten in de energievoorziening Samenwerking tussen de Netbeheerder en de Gemeente / Veiligheidsregio Ton Harteveld Manager Bedrijfsvoering Lustrumcongres Inspectie OOV 12 december 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Partijen Inleiding Overwegingen. Doel en begrippen Verantwoordelijkheden algemeen

Inhoudsopgave. Partijen Inleiding Overwegingen. Doel en begrippen Verantwoordelijkheden algemeen Convenant Inzake de voorbereiding en inzet van de huisartsenzorg ZHZ bij de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de Regio Zuid-Holland Zuid 2012-2015

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Convenant drinkwater tussen Evides, Brabant Water, Politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Partijen A. De veiligheidsregio Zeeland, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Een netwerk dat werkt!

Een netwerk dat werkt! Uitnodiging Netwerkdag PSH GOR 9 november 2017, RIVM Een netwerk dat werkt! Elke crisis laat weer zie hoe belangrijk goede samenwerking tussen organisaties is. De Netwerkdag PSH GOR op 9 november a.s.

Nadere informatie

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Jaarplan 2014 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Afdeling GHOR Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Status definitief Vaststelling door / datum Veiligheidsbestuur dd. 26 maart 2014 1

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Opsteller: Werkgroep OTO kwaliteit en effectmeting Datum: 26 november 2012 Versie: 3.0 conceptversie Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO Voorwoord 3 Definities

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken draaiboek GOR bij GGD en, Maart 2012

Inventarisatie stand van zaken draaiboek GOR bij GGD en, Maart 2012 Inventarisatie stand van zaken draaiboek GOR bij GGD en, Maart 2012 Er zijn 17 vragenlijsten ingevuld, waarbij drie GGD en de vragenlijst voor meerdere GGD en in de regio hebben ingevuld. In totaal is

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING Agendapunt 10 DE MATE VAN VOORBEREIDING GENEESKUNDIGE ZORGKETEN OP RAMPEN EN CRISES Rapportage 2014 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 6 oktober 2015 Versienummer: Versie 4.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens. Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal

Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens. Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens Behorende bij het IncidentBestrijdingsplan Noordzeekanaal Versienummer: 1.0 Vastgesteld: 3 juni 2013 Versiebeheer Datum Wijziging Reden wijziging Gewijzigd

Nadere informatie

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR)

Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Procesplan Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen oktober 2008 Regio Groningen Geestelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GVOR) Regio Groningen Procesplan GVOR Bureau GHOR Groningen In samenwerking

Nadere informatie

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening

PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X. Psychosociale hulpverlening PROCESDEELPLAN NR. 18 RAMPENPLAN ZEELAND GEMEENTE X Psychosociale hulpverlening INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Procesplan psychosociale hulpverlening Doelstelling 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling - 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING GENEESKUNDIGE ZORGKETEN OP RAMPEN EN CRISES Rapportage 2012 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 26 maart 2013 Versienummer: Versie 2 Status: Vastgesteld door directie

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning

Draaiboek. Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Draaiboek Deelproces BackOffice Informatie en Ondersteuning Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Dit draaiboek

Nadere informatie

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4 - Hoofdproces Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen B4-0 Inleiding en leeswijzer Inleiding Dit deelplan heeft betrekking op de wijze van organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie