Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen 2012-2013"

Transcriptie

1 Beleidsplan Cluster Opleiden-Trainen-Oefenen Versie definitief december 2011

2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding...2 Missie, Visie en Taken...4 Doelgroep...6 Uitvoering en Realisatie...7 Didactische achtergrond...8 Kwaliteitszorg...9 Specifieke doelen Activiteiten Cluster OTO...12 Bijlagen

3 Inleiding In de periode van heeft het Cluster OTO van het GHOR-bureau Amsterdam - Amstelland gewerkt met een meerjarenbeleidsplan. Nu is het tijd voor een nieuw plan met nieuwe ideeën en doelstellingen. Ditmaal is gekozen om het Beleidsplan Cluster OTO te beperken tot een periode van twee jaar. Wij hebben de afgelopen jaren ervaren dat de omstandigheden zo snel wijzigen dat een vierjarig beleidsplan snel is achterhaald. Twee jaar vooruitkijken is een overzichtelijke periode en maakt het mogelijk om actueel te blijven. Dit Cluster OTO meerjaren beleidsplan is opgesteld door het Cluster OTO ten behoeve van zichzelf en het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Het geeft in hoofdlijnen aan welke koers we als Cluster OTO de komende 2 jaar voor ogen hebben. Er wordt in aangeven welke uitgangspunten worden gebruikt binnen het proces Preparatie; Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Alle uitgangspunten worden uitgewerkt voor de Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland en de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Jaarlijks wordt naar aanleiding van dit Beleidsplan een planning met de OTO-activiteiten opgesteld. In dit plan worden naast de ambitie (die vertaald is uit de visie en missie) ook SMART geformuleerde kwalitatieve en kwantitatieve doelen gesteld. Het plan heeft niet alleen betrekking op de activiteiten aangaande Opleiden, Trainen en Oefenen van de GHOR-functionarissen, maar geeft ook aan welke andere werkzaamheden tot de activiteiten van de medewerkers van het cluster OTO behoren. Uitgegaan is, bij het vasttellen van de taken en doelen, van de capaciteit die beschikbaar was voor het cluster OTO in 2011: Beleidsmedewerker Opleiden 1 fte Beleidsmedewerker Oefenen 1 fte Beleidsondersteunend medewerker OTO-multi 1 fte Beleidsondersteunend medewerker OTO-mono 0,89 fte OTO functionaris GROP 0,89 fte De GHOR richt zich steeds meer vanuit haar wettelijk taak op regie en coördinatie van de witte keten en als gesprekspartner voor de Multidisciplinaire partners (politie, brandweer, gemeenten en openbaar ministerie). De GHOR is verantwoordelijk voor het Opleiden, Trainen en Oefenen voor de in het Besluit personeel benoemde 10 GHOR-functionarissen met aanvullend nog enkele Regionaal specifieke GHOR-functies. De gevolgen hiervan en de keuzes die gemaakt worden voor het Cluster OTO in de periode zijn beschreven in dit meerjarenbeleidplan. Documenten die als uitgangspunt gelden in dit meerjarenbeleidsplan zijn: Wet op de Veiligheidsregio s Besluit Personeel Veiligheidsregio s Wet op de Publieke Gezondheidszorg Beleidsplan multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (BMOTO) van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Meerjarenbeleidplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen Oefenen van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Missie en Visie GHOR Amsterdam-Amstelland Beleidsplan vakbekwaamheid GHOR functionarissen In de lijn der verwachting ligt dat de directeur publieke gezondheidszorg van Amsterdam- Amstelland aan het cluster GHOR van de GGD Amsterdam verzoekt om de regie en 2

4 coördinatie betreffende het OTO plan GROP van de GGD Amsterdam vanaf 1 januari 2012 op zich te nemen. Vooralsnog wordt dit als uitgangspunt gehanteerd. Binnen de looptijd van dit meerjarenbeleidsplan kan er sprake zijn van externe invloeden, met name waar het gaat om de verantwoordelijkheid voor de GHOR functionarissen. Indien nodig zal het Cluster OTO het meerjarenbeleidsplan tussentijds op dit punt aanpassen. 3

5 Missie, Visie en Taken In 2011 zijn missie en visie van het GHOR bureau als volgt geformuleerd: Missie: Het GHOR-bureau beschermt en bewaakt de gezondheid van burgers bij grote evenementen en calamiteiten door middel van preventie, coördinatie en regie en het beschikbaar maken van optimale geneeskundige zorg. Visie: GHOR-bureau Regiefunctie Netwerkorganisatie Opgeleide en geoefende GHOR-functionarissen (7 x 24 uur inzetbaarheid voor de GHOR) Kennis, informatie en adviesorganisatie Kernwaarden: dienstverlenende opstelling, betrouwbaar, duidelijkheid en bekwaamheid Monodisciplinaire coördinatie Multidisciplinaire verbinding/afstemming Strategie: Gebruik maken van bestaande overlegstructuren om de GHOR te profileren Gebruik maken van de doorzettingskracht van de GGD (zo nodig gebruik maken van nieuwe functie directeur Publieke gezondheid) Gebruik maken van landelijk ontwikkelde producten Waar mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van landelijke producten Goed aanbod aan GHOR-functionarissen (opleiding, oefenen en goede uitrusting) en dat daar een juiste beloning tegenover staat. Beheerder van het monodisciplinaire informatieproces. Taken Cluster Opleiden, Trainen en Oefenen De missie en visie van het GHOR-bureau A-A worden vertaald in de onderstaande taken voor het Cluster OTO: 1. Regie en coördinatie van de OTOplannen van de witte keten. 2. Fungeren als kennis-, informatie- en adviesorgaan op het gebied van OTO voor de witte keten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. 3. De GHOR-functionarissen vakbekwaam maken, laten blijven en te verdiepen. 4. Het vormen van de verbinding tussen de witte keten en de multidisciplinaire partners. 5. Vanuit de wettelijke doelstelling wordt op een intensieve manier multidisciplinair samengewerkt om de GHOR-functionarissen in hun multidisciplinaire teams op te leiden, te trainen en te oefenen en hiervoor beleid te ontwikkelen. 6. Deelname aan landelijke en regionale overleggen om op die manier aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen en door regionale samenwerking op een efficiënte wijze opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten aan te kunnen bieden. 4

6 7. Het volgen van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van Opleiden,Trainen en Oefenen. 8. Uitvoeren van het OTO plan GROP van de GGD Amsterdam en Zaanstreek-Waterland. Voor de periode die dit Beleidsplan bestrijkt wordt specifiek aandacht besteed aan de punten 1, 2, 3,4 en 8. 5

7 Doelgroep Het Cluster OTO heeft een viertal doelgroepen: 1) Alle GHOR functionarissen in de Veiligheidsregio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland met een operationele functie waarvoor de GHOR (wettelijk) verantwoordelijk is: coördinator gewondenvervoer hoofd actiecentrum GHOR hoofd gewondennest algemeen commandant GHOR leider kernteam psychosociale hulpverlening leider opvangteam psychosociale hulpverlening officier van dienst geneeskundig operationeel directeur GHOR operationeel medewerker actiecentrum GHOR 2) GHOR-functies waarvoor de GHOR, soms middels dienstverleningsovereenkomsten (DVO), de verantwoordelijkheid voor de OTO activiteiten op zich heeft genomen: geneeskundige combinatie (Ambuteam leden, SIGMA leden en MMT ) chauffeur verbindingscommandowagen waarnemend algemeen commandant GHOR informatie medewerker actiecentrum 3) GGD Amsterdam. In het convenant met de GGD Amsterdam is als vaste taak de regie en coördinatie van de uitvoering van de OTO activiteiten in het kader van het GROP belegd bij de GHOR, Cluster OTO Voorbeelden van enkele OTO activiteiten zijn: opleiding PSH opvangteam, opleiding PSH kernteam, oefening PSH Kernteam, oefening PSH in het Opvangcentrum, opleiding Crisisteam GGD, opleidingen en trainingen in het kader van het GROP, alarmerings- en opkomstoefeningen. 4) Witte Ketenpartners Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De aan zorginstellingen geleverde OTO producten, naast regie en coördinatie, kunnen tegen kostprijs worden geleverd. Deze activiteiten zijn vormgegeven in een Catalogus of kunnen op maat worden ontwikkeld. Enkele voorbeelden: Voor de RAV een training 1 e ambulance MKA centralist Voor de ziekenhuizen gezamenlijke oefeningen GHOR opschaling ZIROP OTO GROP activiteiten voor de GGD Zaanstreek-Waterland 6

8 Uitvoering en realisatie Hoe bereiken we de gestelde doelen: GHOR OTO Beleidsplan Activiteitenkalender Individuele werkplannen Cluster OTO Activiteitenkalender Individuele werkplannen Cluster OTO Evaluatie 2012/2013 GHOR OTO Beleidsplan

9 Didactische achtergrond: De wijze van vakbekwaam worden en blijven van OTO GHOR is gebaseerd op het model Lifelong learning loop. De illustratie laat de verschillende schakels zien van de lifelong learning loop. Indien een individu een nieuwe functie gaat vervullen, begint hij/zij onderdaan de loop met de mogelijkheid om zijn eerder verworven competenties te laten erkennen. Tijdens de functiegerichte GHORopleiding wordt door middel van een proeve van bekwaamheid getoetst of het individu de vereiste competenties beheerst. Gesteld kan worden dat na het met goed gevolg afronden van de functiegerichte GHORopleiding een individu aan de kwaliteitseisen voldoet en dus zelfstandig als beginnend beroepsbeoefenaar aan het werk kan. Bijscholen Volleerd beroepsbeoefenaar Initiële vakbekwaamheid Praktijk Oefenen Opleiden Evc Selectie Blijvende vakbekwaamheid Beginnend beroepsbeoefenaar 8

10 Kwaliteitszorg De kwaliteitszorg van de GHOR-functionarissen wordt als volgt vorm gegeven:: Het kwaliteitszorgsysteem is beschreven in het beleidsplan vakbekwaamheid GHOR functionarissen [bijlage 2 ]. GHOR-functionarissen worden voor hun taak binnen de GHOR, opgeleid, getraind en geoefend, waardoor zij zich de taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden binnen GHOR-processen eigen maken. Eerst worden de functionarissen opgeleid volgens de landelijk gestelde eisen waarbij functiegerichte opleidingen worden aangeboden door de GHOR Academie, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Vervolgens kunnen de functionarissen in verschillende trainingsvormen zich taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden verder eigen maken en aanscherpen. In oefeningen wordt waargenomen in hoeverre zij de gestelde vakbekwaamheidseisen beheersen. Naast de uitvoerende OTO-activiteiten wordt aandacht geschonken aan de individuele en functiegroep ontwikkeling. Tevens dragen wij bij aan de ontwikkeling van bovenregionale/landelijke OTO activiteiten. Leidraad zijn de per functie landelijk of regionaal vastgestelde kwalificatieprofielen. Volgen GHOR-functionarissen Er is een begeleidingstraject om de prestaties van alle in dit beleidsplan benoemde GHORfunctionarissen te verbeteren. De evaluaties van oefeningen geven zicht op verbeterpunten op het individuele vlak. De gesignaleerde verbeterpunten worden meegenomen in een volgende training of oefening en de daarop volgende evaluatie. De begeleiding van de GHOR-functionarissen wordt uitgevoerd door een persoonlijke begeleider/coach, die over de vereiste kwalificaties beschikt. De uitkomsten hiervan maken deel uit van de jaarlijkse gesprekken tussen de aandachtsfunctionaris en de GHOR-functionaris OTO momenten per functie GHOR functie (Operationeel) Directeur Publieke Gezondheidszorg Alg. Cdt. GHOR/ lid Interface Wnd. Alg. Cdt. GHOR/lid Interface OvD-G CGV HAC OMAC IMAC Leider kernteam PSH Leider opvangteam PSH Vpk Ambuteam (HGN) / ch Ambuteam OTO momenten per jaar 2x 3x 3x 3x 2x 3x 3x 3x 2x 2x 2x Onder OTO momenten wordt verstaan volgen van een opleiding/bijscholing, actief participeren aan een oefening/training/workshop/casuïstiekbespreking/best practice/seminar etc. etc. 9

11 Registratie Alle OTO activiteiten worden vastgelegd in het registratiesysteem AG5. Op de persoon worden hierin ook de individuele evaluaties gearchiveerd. Aan de hand hiervan kunnen persoonlijke leerdoelen worden benoemd voor vervolgactiviteiten. Daarbij wordt het registratiesysteem gebruikt voor de managementrapportages. 10

12 Specifieke doelen voor : Eind 2012 is er een vastgesteld plan hoe vorm te geven aan de regie en coördinatierol op de OTO plannen van de witte keten inzake hun voorbereiding op crises en onderlinge afstemming. Eind 2012 is er een vastgesteld plan hoe vorm te geven aan het kennis-, informatieen adviesorgaan. Beleidsplan vakbekwaamheid GHOR-functionarissen is volledig geïmplementeerd in de organisatie. Dit wil onder andere zeggen dat: - In juni 2012 alle aandachtfunctionarissen zijn ondergebracht in het Cluster OTO. - In 2012 hebben de eerste (jaarlijkse) voortgangsgesprekken met alle GHORfunctionarissen plaatsgevonden. - Eind 2013 de aandachtfunctionarissen werken volgens de in het Beleidsplan Vakbekwaamheid GHOR-functionarissen vastgestelde afspraken. - In december 2012 is voor alle GHOR functionarissen een waarnemingsformulier. - De OvDG, HGN, HAC en de CGV worden nu al iedere oefening ondersteund en waargenomen door een coach waarvan de resultaten in een verslag worden vastgelegd. In december 2013 is van de 10 GHOR-functionarissen waarvoor de GHOR (wettelijk) verantwoordelijk is minimaal één evaluatieverslag van een oefening opgesteld. Dit aan de hand van het waarnemingsformulier aangevuld met de persoonlijke leerdoelen. - Per 1 juni 2012 worden alle operationele inzetverslagen van OvDG, Alg. Cdt. GHOR en Directeur PG door hen zelf ingevuld in AG5. Uiterlijk 1 juni 2012 is een procedure vastgesteld hoe deze inzetverslagen te betrekken bij de persoonlijke leerpunten. Eind december 2012 wordt de vastgestelde werkwijze uitgevoerd. Eind 2012 zijn alle GHOR-functionarissen getraind en hebben minimaal één keer geoefend volgens de nieuwe crisisstructuur in Amsterdam-Amstelland. Eind 2012 hebben alle GHOR functionarissen kennis gemaakt met de nieuwe afspraken betreffende Informatiemanagement en zijn de aangewezen functionarissen in staat met het operationele systeem te werken (LCMS). Eind 2013 zijn alle medewerkers van het Actiecentrum GHOR opgeleid en getraind in de veranderde rol van het Actiecentrum GHOR die voortkomt uit de wetgeving en de nieuwe crisisstructuur. Daarbij hebben alle medewerkers Actiecentrum minimaal één keer deelgenomen aan een multidisciplinaire oefening met actiecentra van andere diensten. Eind 2013 zijn alle (wnd) Alg. Cdt. GHOR opgeleid en getraind en hebben minimaal één keer deelgenomen aan een multidisciplinaire oefening. Eind 2013 werkt het Cluster OTO volgens de eisen die de nieuwe GHOR stelt aan opleiden, trainen en oefenen en scoren wij een voldoende in het tevredenheidonderzoek bij onze netwerkpartners wat betreft ondersteuning, informatie en advies bij hun OTO activiteiten. Iedere functionaris heeft elk jaar deelgenomen aan het minimum voor zijn functie omschreven OTO momenten. OTO GROP Amsterdam maakt vanaf 2012 een geïntegreerd onderdeel uit van het Cluster OTO. De specifieke doelen voor zijn ondergebracht in de individuele werkplannen van de leden van het Cluster OTO waarvan de stand van zaken wordt teruggekoppeld in de kwartaaloverzichten. 11

13 Activiteiten Cluster OTO Algemeen Clusteroverleg Coördinatorenoverleg MOTO overleg (ZW) OTO projectgroepen (ZW) RTMOTO (AA) OTO projectgroepen (AA) Aandachtsfunctionaris alle GHOR functies Landelijk Netwerk OTO Agendacommissie Landelijk Netwerk OTO OTO overleg Noord Holland Flevoland Ontwikkeling Landelijke opleidingen GHOR Academie Platform OTO Traumaregio AMC Projectgroep CBRN Traumaregio AMC Platform OTO Traumaregio VUmc OTO module AG5 Conferenties/symposia Werkgroep GROP GGD Amsterdam Landelijk overleg AG5 Opleidingen Mono Basisleerstof GHOR Functiegerichte opleiding OvD-G Functiegerichte opleiding HAC Functiegerichte opleiding HGN Functiegerichte opleiding OMAC Functiegerichte opleiding CGV Functiegerichte opleiding HS-GHOR Functiegerichte opleiding leider kernteam/opvangteam PSH Rijopleiding E achter B Multi Opleiding Crisisbeheersing Basis Opleiding Crisisbeheersing Basis Interface - BT Opleiding Informatiemanagement GGD Amsterdam en Zaanstreek-Waterland Opleiding Crisisteam GGD Opleiding medewerkers Clusters GROP Opleiding leden kernteam/opvangteam PSH Plus activiteit Algemene Scholing Crisisbeheersing 12

14 Trainen Mono Training Rijvaardigheid Training GNK-C Training Actiecentrum GHOR Training Informatiemanagement Multidisciplinair CoPI workshop Meerdaagse CoPI training Training Interface Netwerk bijeenkomsten CoPI Netwerk bijeenkomsten Interface Themabijeenkomsten BT Themabijeenkomsten CoPI Themabijeenkomsten Interface GGD Amsterdam en Zaanstreek-Waterland Training Crisisteam GGD Training medewerkers Clusters GROP Training leden kernteam/opvangteam PSH Plus activiteit Training 1 e auto MKA centralist Oefenen Mono Oefening GNK-C Oefening Actiecentrum GHOR Alarmeringsoefeningen piketfunctionarissen Opkomstoefeningen piket functionarissen Oefening MK - VC Actiecentrum GHOR Multidisciplinair Meldkameroefeningen Oefening GRIP 1 Meldkamer - CoPI Oefening GRIP 1 CoPI operationeel Oefening GRIP 1 CoPI Virtual Reality Oefening GRIP 2 CoPI - Interface Oefening GRIP 2 CoPI - ROT Oefening GRIP 2 Interface Oefening GRIP 2 ROT Oefening GRIP 3 GBT Oefening GRIP 3 CoPI-ROT-BT Oefening GRIP 3 / 4 Interface (R)BT Oefening GRIP 3 / 4 ROT-(R)BT Oefening GRIP 4 RBT Systeemoefening Meldkamer CoPI OT - (R)BT Systeemoefening Meldkamer CoPI Interface - (R)BT GGD Amsterdam en Zaanstreek-Waterland Oefening PSH Kernteam Oefening PSH Opvangteam Oefening PSH Opvangteam Kernteam Oefening crisisteam GGD Oefening clusters GROP Alarmeringsoefeningen Opkomstoefeningen Plus activiteit Operationele combinatieoefening GHOR-ZIROP 13

15 Bijlagen 1. Activiteitenplanning OTO 2012 (dynamisch document) 2. Beleidsplan vakbekwaamheid GHOR-functionarissen 3. Vereiste OTO modulen GHOR-functionarissen 14

Vereiste OTO modulen per GHOR functie

Vereiste OTO modulen per GHOR functie Vereiste OTO modulen per GHOR functie Inleiding In dit document wordt beschreven welke opleiding, training en oefenmodule per GHOR functie doorlopen dient te worden om vakbekwaam te worden en te blijven.

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Halfjaarrapportage Jaarplan Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Halfjaarrapportage Jaarplan 2012 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Opsteller J.A. Satijn, sectormanager afdeling GHOR Dienstonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Versie 0.1 Datum 03-09-2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek

Jaarverslag 2013. Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Jaarverslag 2013 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Gooi en Vechtstreek Afdeling GHOR Datum 26 maart 2014 Status Vaststelling door / datum Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1

Jaaroverzicht 2011. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. GHOR Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2011 1 Jaaroverzicht 2011 Het afgelopen jaar was voor de GHOR een jaar van beweging, verandering en vernieuwing. Nieuwe wetgeving kreeg zijn beslag (Wet Veiligheidregio s), maar ook de ontwikkelingen in het kader

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD ZAANSTREEK-WATERLAND EN DE VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Nadere informatie

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014

Jaarplan GGD Gooi en Vechtstreek. Bedrijfsonderdeel. Afdeling GHOR. Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Jaarplan 2014 Afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek Bedrijfsonderdeel GGD Afdeling GHOR Versie 1.0 Datum 26 maart 2014 Status definitief Vaststelling door / datum Veiligheidsbestuur dd. 26 maart 2014 1

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 A.3 Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017 Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum:

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2010. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland

Jaaroverzicht 2010. Jan Woldman Adj. Directeur GHOR/Hoofd GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland Jaaroverzicht 2010 Voor het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland was 2010 een druk jaar. Dit kwam onder meer door het grote aantal evenementen dat gedurende de zomer in onze regio plaats vond. Ook de verdere

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September - oktober 2011

Nieuwsbrief. September - oktober 2011 Nieuwsbrief September - oktober 2011 De GHOR is eigenlijk nog steeds een relatief jonge organisatie (11 jaar) maar bevindt zich nu in een periode waarin veel veranderingen plaatsvinden. Een soort puberteit

Nadere informatie

Klanttevredenheid 2013

Klanttevredenheid 2013 Klanttevredenheid 2013 1. Inleiding Doel De GHOR streeft ernaar de relatie met partners en operationele functionarissen te versterken en de waardering over de samenwerking en dienstverlening te vergroten.

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie

Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Programma van eisen door GHOR en GGD aan toekomstige Landelijke Meldkamerorganisatie Datum: 17 december 2015 1. Inleiding. Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

HANDBOEK Lid Interface/ROT

HANDBOEK Lid Interface/ROT HANDBOEK Lid Interface/ROT Versie 1.2 Tijdelijke versie December 2012 Voorwoord Beste Lid Interface/ROT, Hierbij de eerste versie van het handboek Lid Interface/ROT, een uitgave van het GHOR bureau Amsterdam-Amstelland.

Nadere informatie

GGD Rampenopvangplan Flevoland

GGD Rampenopvangplan Flevoland GGD Rampenopvangplan Flevoland Opsteller M. Vluggen Bedrijfsonderdeel GGD Flevoland Afdeling GHOR Versie 2.0 Datum 31 mei 2011 Status Vastgesteld Vaststelling door / datum MT GGD 6 juni 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord AGP 6 VD 20141117, bijlage 1 Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018 Veiligheidsregio BrabantNoord Conceptversie 1.1 (juli 2014) Colofon Titel : Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015

Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 Crisismodel GHOR GGD Kennemerland vanaf 2015 Auteur: Raymond Icke Status: versie 1.0 In opdracht van: Mevr. drs. M. Somers Hoofd GHOR Onderdeel van Cluster Crisisondersteuning & Opleiding Vastgesteld door:

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015

Tevredenheidsonderzoek 2015 Titel Tevredenheidsonderzoek 2015 onder partners en operationele functionarissen van de GHOR Hollands Midden Uitvoering en redactie GHOR Ingrid van den Berg, Tineke Vuurman RDOG Nienke Terpstra, Christine

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen

Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Opleiden, Bijscholen en Oefenen Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Opleiden, Bijscholen en Oefenen Jaarplan 2010 Vakbekwaamheid functionarissen Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (Brandweer en Gemeente) Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV - specifieke - - Inhoudsopgave OTO-kaart ZiROP-coördinator 3 OTO-kaart Crisiscoördinator Ziekenhuis 5 OTO-kaart Coördinator Crisisteam GGD 7 OTO-kaart GROP-coördinator 9 OTO-kaart Procesleider GGD 11 OTO-kaart

Nadere informatie

HANDBOEK OvDG Versie 2.0 Oktober 2011

HANDBOEK OvDG Versie 2.0 Oktober 2011 HANDBOEK OvDG Versie 2.0 Oktober 2011 Persoonlijke gegevens Naam GHOR-regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland Versie 2.0 Deel B Oktober 2011 2 Voorwoord Beste OvDG, Hierbij de tweede versie

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan.

bied ik u de evaluatie van het Jaarplan afdeling GHOR GGD Gooi en Vechtstreek 2011 (met kenmerk: 12.0000990) aan. Afdeling GHOR Aan: de leden van het portefeuiltehoudersoverleg Gezondheidszorg in de regio Gooi en Vechtstreek, d.d. 22 maart 2012 ticft GOOI & VECHTSTREEK WÊÊÊi Van: Joyce Satijn Datum: 14 februari 2012

Nadere informatie

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma:

Voor 2014 zijn de volgende doelen en accenten opgenomen in het jaarprogramma: Voorstel CONCEPT AGP 5 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : P. de Vet Onderwerp : Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2014 Algemene toelichting Bijgaand

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg

Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Deel 2 2012-2015 Geneeskundige zorg Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 (actualisatie 10 januari 2014) Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst

(Landelijk Model) Regionale overeenkomst (Landelijk Model) Regionale overeenkomst VEILIGHEIDSREGIO (GHOR).. en Regionale Ambulancevoorziening.. Opgesteld door : GGD GHOR Nederland en AmbulanceZorg Nederland Datum : 13 juli 2015 Versie : Toelichting

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014

INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 INTERN KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Versie Activiteit Datum Resultaat/opmerkingen Vs. 0.1 Opstellen concept door Januari 2015 kwaliteitsmedewerker Vs. 0.2 Ter vaststelling voorgelegd aan hoofd bureau 2 februari

Nadere informatie

Convenant Regionale Ambulance Voorziening Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland

Convenant Regionale Ambulance Voorziening Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Convenant Regionale Ambulance Voorziening Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland Samenwerkingsafspraken voor de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) bij rampen en crises Versie Datum

Nadere informatie

beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015

beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015 beleidsplan monodisciplinair OTO GHOR 2012-2015 Chantal Smolenaers beleidsmedewerker Opleiden, Trainen & Oefenen Vastgesteld door: Ingangsdatum: Paraaf Hoofd GHOR-bureau p.o. J. Rotte Versienummer: 1.0

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Juni - juli 2012

Nieuwsbrief. Juni - juli 2012 Nieuwsbrief Juni - juli 2012 Een druk voorjaar was het. De gebruikelijke evenementen rond Koninginnedag, 4 en 5 mei en in die zelfde week het kampioenschap van Ajax met een huldiging bij de Amsterdam Arena.

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Academisering crisisbeheersing publieke gezondheid IFV treedt toe tot programmacollege PSH Kwalificatiedossier Officier van dienst geneeskundig Kwalificatiedossiers

Nadere informatie

GROP. GGD Rampen opvangplan

GROP. GGD Rampen opvangplan GROP GGD Rampen opvangplan Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 1.0 Juni 2010 K. Meijer vastgesteld door directie GGD 2.0 29-10-2013 W. Waalkens - Verandering wettelijk kader

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2011- januari 2012

Nieuwsbrief. December 2011- januari 2012 Nieuwsbrief December 2011- januari 2012 Het einde van het jaar is traditiegetrouw een drukke periode voor het GHOR-bureau. Mede door het (naderende) vertrek van een aantal medewerkers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht

De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De sector GHOR in 2014 Jaaroverzicht De rol van de GHOR Binnen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), waar de GHOR deel van uit maakt, is de GHOR de verbindende schakel tussen het openbaar bestuur,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Jaarverantwoording 2014 GHOR Amsterdam-Amstelland algemeen met specificatie voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Opsteller: Ria Logtenberg Datum: 23 maart 2015 Versie: 1.1 Inleiding GHOR Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Jaarplan 2016 GSR Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

Regionale Overeenkomst SIGMA

Regionale Overeenkomst SIGMA Regionale Overeenkomst SIGMA Veiligheidsregio Zeeland en Het Nederlandse Rode Kruis, Noodhulpregio Zeeland Opgesteld door : W.v.d. Dorpel, GHOR Zeeland en A. Kuipers, het Nederlandse Rode Kruis Datum :

Nadere informatie

voor Hulpverlenend Personeel VNOG

voor Hulpverlenend Personeel VNOG Organisatie: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regie: Sector Risicobeheersing Voorbereiding: RC BOT Status: voor Hulpverlenend Personeel Pagina: Pagina 1 van 9 Regionale Regeling TraumaNazorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2012 - januari 2013

Nieuwsbrief. December 2012 - januari 2013 Nieuwsbrief December 2012 - januari 2013 Alweer de laatste nieuwsbrief van 2012. Een jaar dat voorbij gevlogen is. Maar ook een jaar met veel veranderingen. Die hebben vooral te maken met de veranderende

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014

Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening. Jaarbericht 2014 Titel Programmaverantwoording programma Geneeskundige Hulpverlening Jaarbericht 2014 Advies en besluitvorming Dagelijks Bestuur RDOG HM 5 maart 2015 Dagelijks Bestuur VRHM 12 maart 2015 Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Concept Beleidsplan GHORHM I. van Steensel van Hage, Manager GHORHM Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum 1 december 2016

Concept Beleidsplan GHORHM I. van Steensel van Hage, Manager GHORHM Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum 1 december 2016 B.1 1. Samenvatting voorstel Het Beleidsplan GHORHM 2017 2020 is gebaseerd op de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019, zijnde Strategie en doelen voor de komende beleidsperiode zijn:

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 7 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 4 december 2015 Beleidsplan Opleiden Trainen en Oefenen Voor u ligt het beleidsplan opleiden trainen en oefenen (OTO) 2016-2019 van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Deel Datum: 15 juni Betreft: Regionaal Crisisplan Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan

Deel Datum: 15 juni Betreft: Regionaal Crisisplan Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Deel 2 2012-2015 Versie: GHOR Datum: 15 juni 2012 Betreft: Regionaal Crisisplan 2012 2015 Deel 2 Documentbeheer: Projectgroep Regionaal Crisisplan Inhoudsopgave 1 Geneeskundige zorg... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2010 - januari 2011

Nieuwsbrief. December 2010 - januari 2011 Nieuwsbrief December 2010 - januari 2011 De GHOR blijft in ontwikkeling. Dat is maar goed ook want de samenleving staat nooit stil en om die samenleving goed te kunnen dienen moet je meebewegen. Nu op

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2016 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: Versienummer: Versie 5.0 Status: Definitief d.d. 17 oktober

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN)

Kwalificatieprofiel. Hoofd Informatie GZ (HIN) Kwalificatieprofiel Hoofd Informatie GZ (HIN) Inleiding Voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio s hebben de veiligheidsregio s in Nederland een aantal beleidsdocumenten vastgesteld, Het Regionaal Risicoprofiel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Hiermee bent u voorlopig weer op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de GHOR in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Nieuwsbrief. Hiermee bent u voorlopig weer op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de GHOR in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Nieuwsbrief September - oktober 2010 In deze nieuwsbrief komt een groot aantal onderwerpen aan de orde waaraan binnen het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland gewerkt wordt. Dit náást de vele lopende en ad

Nadere informatie

Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc

Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc Verslag GRIP 2 Evacuatie VUmc Datum 8 september 2015 Op basis van de inzetverslagen van ingezette functionarissen, GMS en LCMS schetst de GHOR het verloop van het incident en formuleert indien nodig aandachtspunten

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Kennispublicatie 1. De GHOR als partner in crisisbeheersing en rampenbestrijding

Kennispublicatie 1. De GHOR als partner in crisisbeheersing en rampenbestrijding Kennispublicatie 1 De GHOR als partner in crisisbeheersing en rampenbestrijding 1 Deze kennispublicatie is bedoeld voor GHOR-bureaumedewerkers en -sleutelfunctionarissen. Hiermee krijgt u een eerste beeld

Nadere informatie

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van PG zal worden overgedragen naar de GGD. De regie en coördinatie blijft bij de GHOR.

De uitvoeringsverantwoordelijkheid van PG zal worden overgedragen naar de GGD. De regie en coördinatie blijft bij de GHOR. De sector GHOR in 2012 Jaaroverzicht De rol van de GHOR De Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio, kortweg GHOR, heeft als wettelijke taak het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige

Nadere informatie

Niet één veiligheidsregio voldoet aan eisen

Niet één veiligheidsregio voldoet aan eisen Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4413617 Nummer 2013-98 Vragen van de raadsleden Schulten en Van Weegen (BPA) inzake Voldoet

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Crisisbeheersing en communicatie VR Fryslân Aard Naam Afdeling Actiehouder Datum gereed Document Basisinfo

Crisisbeheersing en communicatie VR Fryslân Aard Naam Afdeling Actiehouder Datum gereed Document Basisinfo RBP implementatietraject Totaaloverzicht aanpassingen Versie 3 (14 april 2014) Aanvullingen en wijzigingen doorgeven aan B. Steeman Afdeling Crisisbeheersing : b.steeman@vrfryslan.nl Doelen implementatietraject

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement r. Functie medewerker opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub r Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Kennispublicatie 1. De GHOR als partner in crisisbeheersing en rampenbestrijding

Kennispublicatie 1. De GHOR als partner in crisisbeheersing en rampenbestrijding Kennispublicatie 1 De GHOR als partner in crisisbeheersing en rampenbestrijding 1 Deze kennispublicatie is bedoeld voor GHOR-bureaumedewerkers en -sleutelfunctionarissen. Hiermee krijgt u een eerste beeld

Nadere informatie

Stappenplan tot samenwerking crisispartners

Stappenplan tot samenwerking crisispartners Stappenplan tot samenwerking crisispartners Dit document beschrijft de stappen die u kunnen ondersteunen om te komen tot een adequate opstart en aansluiting van uw crisispartners op de netcentrische werkwijze

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie