Geraadpleegd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "06 20094747 Geraadpleegd"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Vonk Tel.nr. : Geraadpleegd consulent Datum: 28 januari 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Financieel: Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Onderwerp: Verwijsindex in 2014 C. de Jongh Ja Juridisch Nee Personeel Nee Communicatie Nee ICT Nee Inkoop: Nee Datum: 28 januari 2014 Nummer: 14A Advies: In te stemmen met het beleggen van de projectleiding VIR bij de GGD Regio Utrecht in 2014 voor 16 uur per week in de regio Utrecht West. Paraaf team-manager: Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.:11/02/2014 Besluit : Aangehouden. Is niet overlegd met portefeuillehouder. Er moet inzicht komen in de afstemming met WoerdenWijzer en privacy/invloed van betrokkenen Portefeuillehouder: - wethouder Koster Inleiding:

2 Per 1 augustus 2010 is de wet betreffende de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten de wettelijke plicht hebben zich aan te sluiten op de Verwijsindex. De VIR is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. Zo weet een hulpverlener of een kind ook bekend is bij collega-hulpverleners. Ze kunnen dan overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening. Bij verhuizing blijft een kind in beeld en weten hulpverleners elkaar te vinden. Ouders moeten wel op de hoogte worden gebracht dat hun kind wordt gemeld in de VIR, maar zij hoeven hier geen toestemming voor te verlenen. Privacy rondom de VIR is ook in de wet geregeld. Ook WoerdenWijzer.nl heeft aangegeven zich aan te sluiten bij de VIR. De VIR verstevigt binnen WoerdenWijzer.nl de één gezin één plan gedachte en helpt om integraal overzicht te krijgen en behouden in de gemeente. Daarbij is het van belang dat organisaties zich aansluiten en daadwerkelijk meldingen doen. In geval van een match (twee of meer organisaties die melding maken van dezelfde jongere) kan WoerdenWijzer.nl de lead nemen en contact leggen met de andere betrokken hulpverlener(s). Tot nu toe lag deze lead bij het CJG. De Utrecht West gemeenten (Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Oudewater, Montfoort en Woerden) hebben de projectleiding van de VIR gezamenlijk belegd bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGD RU). De projectleiding bestaat uit het coördineren van de VIR en het stimuleren van organisaties om zich aan te sluiten voor zover zij nog niet aangesloten zijn. Ook bij het uitblijven van meldingen vanuit bepaalde organisaties neemt de GGD contact op om hen erop aan te spreken dit actief te gaan doen. Voor 2014 moeten we opnieuw de afweging maken of we deze taak wederom bij GGD RU beleggen en hoe de uitvoering van deze taak eruit moet komen te zien. Het technische en applicatie beheer van de VIR zijn sinds de in werking treding regionaal belegd bij Multisignaal. Bevoegdheid: n.v.t. Beoogd effect: Beleggen projectleiding VIR in 2014 bij GGD RU voor 16 uur per week in de regio. Argumenten: 1.1 GGD RU heeft ervaring bij het uitvoeren van deze taak De Utrecht West gemeenten hebben al vanaf 2011 de projectleiding van de VIR bij GGD RU belegd. 1.2 GGD RU voldoet aan alle criteria om deze taak te kunnen uitvoeren De GGD voldoet, in tegenstelling tot andere organisatiemogelijkheden, aan de volgende criteria: - Voldoende schaalgrootte om kennis van het systeem op te doen, deze vast te houden en daarnaast een netwerk op te bouwen - Naamsbekendheid bij (boven)regionale organisaties en ervaring op het vlak van zorg voor jeugd - Onafhankelijk kunnen opereren - Doorgang kunnen waarborgen bij (langdurige) afwezigheid van de projectleider 1.3 Keuze voor actieve rol projectleiding VIR Een inzet van 16 uur per week in de regio (optie 2 in het projectplan) is noodzakelijk om de VIR actief te stimuleren. Zowel het aansluiten van hulpverleners bij de VIR, als het activeren van het meldingsgedrag van organisaties (of individuele professionals) behoort tot de taken binnen dit projectplan. Ook het trainen van professionals is onderdeel van het project. De GGD kan met dit aantal uren een actieve aanjager zijn van een goed functionerende VIR. Kanttekening:

3 Uit de evaluatie van 2013 blijkt dat verantwoording van de GGD zeer summier is geweest. Dit zegt niets over de kwaliteit van het geleverde werk, maar maakt het lastig voor gemeenten om een beoordeling te maken en te sturen. Over 2014 vragen wij daarom een meer uitgebreide verantwoording van de behaalde resultaten: - Overzicht van de organisaties (per schil) die zijn aangesloten - Overzicht van de organisaties (per schil) die niet aangesloten zijn - Inzicht in redenen waarom organisaties die niet aangesloten zijn en wat eraan gedaan is om ze wel aan te sluiten - Actueel overzicht van het meldingsgedrag - Inzicht in gebruik van en tevredenheid over aanspreekpunt - Inzicht in organisatie en deelnemers van trainingen - Inzicht in draagvlak dat gecreëerd is bij sleutelfiguren van organisaties en CJG Op basis van deze evaluatie zullen de deelnemende gemeenten moeten beslissen of deze taak ook in 2015 bij de GGD belegd zal moeten worden en in welke vorm. Afstemming moet nog plaatsvinden over hoe de samenwerking en terugkoppeling tussen GGD en WoerdenWijzer.nl gaat lopen. Financiën: Toerekening naar gemeentes voor optie 2: Inkomsten Inwoners Bijdrage de Ronde Venen % ,65 Bijdrage Montfoort % 3.740,30 Bijdrage Oudewater % 2.710,48 Bijdrage Stichtse Vecht % ,27 Bijdrage Woerden % ,29 Totaal aantal inwoners % Totaal inkomsten ,00 De benodigde middelen zijn in de begroting opgenomen. Uitvoering: Uitvoering van het projectplan vindt plaats door GGD RU. Communicatie / Website: n.v.t. Ondernemingsraad: n.v.t. Samenhang met eerdere besluitvorming: n.v.t. Bijlagen: - Projectplan De Verwijsindex vanaf 2014 (14i.00273)

4 PROJECTPLAN DE VERWIJSINDEX VANAF

5 Inhoudsopgave 1. Wat is de VIR en hoe werkt het? Blz Huidige situatie Utrecht West gemeenten Blz Evaluatie 2013 Blz Analyse Blz Advies Blz. 11 Bijlage 1 GGD MN Voorlopig plan van aanpak Utrecht West gemeenten Blz. 13 Bijlage 2 Overzicht van stand van zaken m.b.t. aansluiting/toetreding tot de VIR Blz. 21 2

6 Wat is de VIR en hoe werkt het? 1.1 Wat is de VIR? Per 1 augustus 2010 is de wet betreffende de verwijsindex risicojongeren (VIR) in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten de wettelijke plicht hebben zich aan te sluiten op de verwijsindex. De VIR is een landelijk digitaal systeem waarin hulpverleners meldingen kunnen doen over jongeren tot 23 jaar met problemen. Zo weet een hulpverlener sneller of een kind ook bekend is bij zijn collega-hulpverleners. Ze kunnen dan overleggen wat de beste aanpak is voor hulpverlening. 1.2 Hoe werkt het? Het doen van een melding 1. Risicomelding Wanneer het even niet goed gaat met een jongere, bijvoorbeeld omdat hij of zij regelmatig spijbelt, met de politie in aanraking is gekomen of in een problematische gezinssituatie zit, is dat een reden voor extra oplettendheid. De hulpverlener of instelling kan in zo'n geval een signaal afgeven in de Verwijsindex. Dat betekent dat de belangrijkste persoonsgegevens van die jongere worden ingegeven met gebruikmaking van het Burger Service Nummer (BSN). Dat zijn de naam, adres en geboortedatum. Verder is in de Verwijsindex de naam te vinden van degene die de registratie doet en de datum van de registratie. 2. Tweede registratie Wie in het systeem is opgenomen, merkt daar in eerste instantie niets van. Degene die hem of haar heeft geregistreerd, gaat gewoon verder met het bieden van hulp, onderwijs of begeleiding zoals afgesproken. Pas als de jongere te maken krijgt met een tweede hulpverlener, beroepskracht of instelling, gebeurt er iets. Want wanneer dezelfde jongere voor de tweede keer geregistreerd wordt, merkt het systeem dat op en ontstaat er een match. 3. Betere hulp E n van de hulpverleners neemt in geval van een match contact op met de jongere en/of de ouders. Hij zal vertellen dat hij contact gaat opnemen met de andere hulpverlener(s). En dat ze relevante 3

7 informatie met elkaar zullen delen. Daarna bespreken ze samen met de jongere en/of de ouders wat de best passende hulp is. E n persoon coördineert alle hulp. Op deze manier dient de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende hulpverleners te zorgen met als doel betere hulp. Verhuizing jongere Een registratie in de Verwijsindex van gemeente of regio, wordt ook opgenomen in de landelijke Verwijsindex Risico s Jeugdigen. Bij verhuizing naar een andere regio verhuist de registratie dus gewoon mee. De hulp die de jongere ontvangt, kan in de nieuwe woonplaats daarom snel worden voortgezet, wanneer ook daar een melding wordt gedaan. Samenhang digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg met Centrum Jeugd en Gezin en Verwijsindex Binnen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) speelt informatie-uitwisseling een grote rol. De digitale dossiers Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de landelijke VIR vormen beide belangrijke instrumenten om het kind te kunnen volgen in de jeugdketen. Het is de bedoeling dat het CJG, de Digitale dossiers JGZ en de VIR in samenhang met en aansluiting op elkaar de infrastructuur vormen waarmee de gemeenten de regiefunctie in het lokale jeugdbeleid waar kunnen maken. Elk instrument op zich heeft duidelijke eigen functies, in onderlinge samenwerking vormen ze een sluitend systeem, dat het volgende mogelijk moet maken: Zo veel mogelijk hulpverleners signaleren risico s in de Verwijsindex. Bij meervoudige risico s wordt er via de samenwerking in en rondom het CJG zo snel mogelijk een zorgcoördinator per gezin aangewezen. De effecten van de hulp kunnen worden gemonitord via het digitale dossier JGZ. Het digitaal dossier JGZ is een medisch dossier en dit betekent dat alleen de behandelend (jeugd)arts informatie erin kan zetten. Daarnaast worden het plan van aanpak en het verslag ervan bijgevoegd als een kind besproken is in het Multidisciplinair overleg. Hier wordt op gemonitord. Als er een verwijzing plaatsvindt naar bijv. Bureau Jeugdzorg (BJZ), staat alleen de verwijzing erin, omdat een instantie als BJZ niet in het digitaal dossier kan kijken en mag registreren. BJZ houdt eigen dossiers bij. 4

8 Huidige situatie Utrecht West gemeenten Door de Utrecht West gemeenten (Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Oudewater, Woerden en Montfoort) is vanaf begin 2010 gezamenlijk gewerkt aan de invoering van de VIR. Op verzoek van deze gemeenten heeft de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland (GGD MN) in 2011 de projectleiding op zich genomen. De GGD MN is destijds een vanzelfsprekende keuze geweest, maar voor 2014 dient dit opnieuw bezien te worden. Dit doen we aan de hand van de volgende vragen: - Hoe tevreden zijn we over de uitvoering van de VIR door GGD MN? Het antwoord op deze vraag vloeit voort uit een evaluatie van Voldoet GGD MN in 2014 (nog steeds) aan de criteria waaraan een organisatie moet voldoen om deze taak goed te kunnen uitvoeren? Het antwoord op deze vraag vloeit voort uit een analyse van de criteria waaraan GGD MN moet voldoen om deze taak goed te kunnen uitvoeren afgezet tegen de meest voorkomende alternatieven (beleggen bij de eigen gemeente, ondersteuningsorganisatie of een centrumgemeente). - Wat kan GGD MN ons in 2014 bieden en tegen welke prijs? Het antwoord op deze vraag kunt u vinden in het advies van GGD MN (uitgeschreven in bijlage 1). Na vaststelling van de nieuwe Jeugdwet, zullen we opnieuw een besluit moeten nemen over het al dan niet voortzetten van de VIR en de wijze waarop we de VIR willen beleggen. De gemeenten zullen hierover in hun lokale beleidsplannen een standpunt innemen. In februari 2014 dienen de gemeenten als regio een keuze te maken. 5

9 Evaluatie 2013 In het Projectplan implementatie verwijsindex Utrecht West gemeenten staat beschreven wat de doelstellingen van de GGD begin 2013 waren: 1. Alle beoogde organisaties zijn aangesloten. De GGD MN houdt hiervan een actueel overzicht bij. Om de kosten in de hand te houden hebben de Utrecht West gemeenten besloten om het aansluiten van nieuwe organisaties uit de derde schil te blijven doen op aanvraag, maar dat een actieve benadering op een lager pitje wordt gezet. 2. Verhoging van het meldingsgedrag. Op de website wordt een actueel overzicht door de GGD MN bijgehouden van het meldingsgedrag. Daarnaast houdt de coördinator van het CJG het aantal signalen en matches bij. Aantal signalen en matches VIR 1 januari 2013 tot 13 september 2013 (gekregen van coördinator CJG): Gemeenten Signalen Matches De Ronde Venen Montfoort 5 4 Oudewater 7 5 Stichtse Vecht Woerden Om bovenstaande doelstellingen te kunnen bereiken worden op hoofdlijnen de volgende activiteiten/taken uitgevoerd: - Er is een aanspreekpunt bij GGD MN voor vragen of problemen met betrekking tot de VIR. - Alle nieuwe gebruikers van de VIR krijgen een training aangeboden, zodat ze weten hoe ze het systeem moeten gebruiken. Daarnaast kunnen gebruikers een (kosteloze) training volgen bij Bureau Jeugdzorg. - De gemeenten uit Utrecht West zijn aangesloten bij MULTIsignaal. Dit is een aanbieder van de applicatie voor de VIR 1. 1 Naast MULTIsignaal zijn er nog twee aanbieders die in Nederland worden gebruikt voor de applicatie van de VIR. MULTIsignaal is veruit de grootste en navraag bij gemeenten leert ons dat de tevredenheid over de andere aanbieders niet groter is dan die van MULTIsignaal. Daarnaast moeten alle gebruikers voor het nieuwe systeem worden opgeleid. Het ligt daarom niet voor de hand om hierin een andere keuze te maken. 6

10 - De gemeenten van Utrecht West zijn daarnaast aangesloten bij de gebruikersvereniging van MULTIsignaal. Deze heeft als doel de klanttevredenheid te vergroten en de tool te verbeteren, maar ook de ervaringen over het gebruik te vergroten. Regelmatig houden zij bijeenkomsten en ze zorgen ervoor dat de verwijsindextool verbeterd wordt. Daarnaast zijn alle gebruikers aangesloten bij verwijsindex TV. Via dit kanaal zijn er diverse filmpjes te zien en te gebruiken. Ze variëren van informatie voor professionals (hoe ga je om met privacy) tot ouders (wat is de VIR en hoe werkt het). Alle gebruikers zijn hierover geïnformeerd bij de aansluiting en in de nieuwsbrieven. Ook als er nieuw materiaal uitkomt, worden de gebruikers hierover geïnformeerd. Om aangesloten te kunnen worden bij verwijsindex TV moeten de gemeentes van Utrecht West een gebruikerstool opleveren: Casus in beeld. De gebruikerstool is opgeleverd. Daarnaast hoort de GGD positieve geluiden over MULTIsignaal. Ze zijn goed bereikbaar en de medewerkers zijn zeer deskundig. - Er zijn risicoprofielen gemaakt en op de website gezet. - In het draagvlak bij sleutelfiguren is flink geïnvesteerd. De activiteiten die hiervoor ondernomen zijn, staan in de nieuwsbrieven. Uit een mondelinge evaluatie met GGD MN blijkt dat ze bovenstaande activiteiten verricht hebben. Schriftelijk verslaglegging hierover vindt binnenkort plaats. Uit de mondelinge evaluatie blijkt dat de VIR een waardevol instrument kan zijn. Het zorgt ervoor dat er kritisch gekeken wordt naar het aantal hulpverleners in het gezin en daarnaast kan de VIR bijdragen aan betere op elkaar afgestemde hulp. Toch blijkt steeds weer dat een aantal organisaties geen gebruik van de VIR maakt en/of nooit meldt, terwijl zij wel met zorgwekkende situaties te maken hebben. De Utrecht West gemeenten willen dit oppakken en hierin verandering brengen. Dit lukt alleen als de Utrecht West gemeenten hierop kunnen sturen. Om te kunnen sturen hebben we op structurele basis de volgende gegevens van de beleidsfunctionaris nodig. - Overzicht van de organisaties (per schil) die aangesloten zijn (zie bijlage 2). - Overzicht van de organisaties (per schil) die niet aangesloten zijn (zie bijlage 2). - Inzicht in de reden waarom deze organisaties nog niet aangesloten zijn en wat eraan gedaan is om deze organisaties wel aan te sluiten (zie bijlage 2). - Actueel overzicht van het meldingsgedrag, uitgesplitst naar gemeenten en organisaties. - Inzicht in het gebruik van en de tevredenheid over het aanspreekpunt. - Inzicht in de organisatie van de trainingen (wordt hierbij aangesloten bij de wensen van de gebruikers) en inzicht in de deelnemers aan trainingen. - Inzicht in het draagvlak dat gecreëerd is bij sleutelfiguren van organisaties en het CJG. 7

11 Als we deze gegevens ontvangen hebben, kunnen we besluiten of we de VIR in 2014 bij de GGD MN beleggen. 8

12 Analyse Op basis van voorgaande ligt het voor de hand om de projectleiding wederom bij de GGD MN te beleggen. Desondanks moet dit een weloverwogen besluit zijn, waarbij ook gekeken moet worden of GGD MN wel aan de gestelde criteria voldoet. Het gaat om de volgende criteria: - Er dient voldoende schaalgrootte te zijn om kennis van het systeem op te doen, deze vast te houden en daarnaast een netwerk op te bouwen. - De organisatie die de projectleiding op zich neemt dient bij voorkeur naamsbekendheid bij (boven)regionale organisaties en ervaring op het vlak van zorg voor jeugd te hebben. - Er dient kritisch naar belangenverstrengeling gekeken te worden; de organisatie moet onafhankelijk kunnen opereren. - De organisatie moet doorgang kunnen waarborgen bij (langdurige) afwezigheid van de projectleider. Opties Voldoende schaalgrootte Regionaal en bovenregionaal Onafhankelijkheid Geen kwetsbaarheid netwerk In ambtelijke dienst bij de eigen gemeente In dienst bij een lokale /- +/- organisatie (bijv. ondersteuningsstichting of CJG) In ambtelijke dienst bij +/ /- een centrumgemeente GGD MN Dit alles op een rij gezet, heeft GGD MN de voorkeur. Ook in andere omringende regio s (Lekstroom, Utrecht Oost) is voor de GGD gekozen. Daarnaast is de GGD op het gebied van de jeugd de grote gemene deler voor Utrecht West; alle gemeenten in Utrecht West zijn hierbij aangesloten. Dit geldt echter niet voor de gemeenten Weesp en Wijdemeren. Deze gemeenten hebben de VIR bij een centrumgemeente belegd. Wat dit betekent voor het verlenen van de opdracht aan de GGD MN op langere termijn (dus na 2014) dient in 2014 duidelijk te worden. 9

13 Wij hebben de GGD MN gevraagd om alvast een voorlopig plan van aanpak voor 2014 met een kostenindicatie te maken. Deze hebben we als bijlage 1 aan het Projectplan toegevoegd. In het plan van aanpak staan 3 opties van licht naar zwaar met een kostenraming. Met een nadere uitwerking van de meest voor de hand liggende optie; optie 2. Het is aan gemeenten om hieruit een keuze te maken. Daarnaast zullen de gemeenten een besluit moeten nemen over het opdrachtgeverschap. Ook hiervoor zijn 3 mogelijkheden om deze rol in te vullen: 1) Nieuwe opdrachtgever namens gemeentes. 2) Een projectafspraak met gedeelde kostenopgaaf naar verdeling naar inwoners. Elke gemeente krijgt een eigen kostenopgaaf (zo hebben we het afgelopen jaren gedaan). 3) Als maatwerk in de regiobegrotingen GGD. 10

14 Advies 5.1 Beheer De VIR krijgt met de transitie Jeugdzorg een nog belangrijkere rol. Het is daarom van belang dat het beheer van de VIR op een goede manier geborgd is. Gezien het voorgaande zou het voor de hand liggen om de projectleiding wederom bij de GGD te beleggen. Hierbij dienen de verschillende opties en het bijbehorende kostenplaatje uit bijlage 1 kritisch afgewogen te worden. Gekeken naar de wensen van gemeenten en de beschikbare budgetten, lijkt optie 2 het meest passend. Daarom hebben we deze optie nader laten uitwerken. 5.2 Sturen Met het borgen van het beheer zijn we er niet. De gemeenten moeten ook daar waar nodig sturen op de opdracht die de GGD voor ons uitvoert. Om deze rol te kunnen pakken, zal er een aantal afspraken met de beleidsfunctionaris van de VIR gemaakt moeten worden over het regelmatig aanleveren van gegevens. Deze afspraken vloeien voort uit het kiezen voor n van de opties die in de bijlage genoemd zijn. De vraag is of de sturing hierop moet plaatsvinden vanuit de Werkgroep Jeugd, zeker gezien de werkdruk die de transitie en transformatie met zich meebrengt. Een alternatief is om deze taak als maatwerktaak te beleggen in de regiobegrotingen van de GGD en op de agenda te zetten van de Regionale Adviescommissie en van hieruit de sturing te laten plaatsvinden. Op beleidsmatig vlak zal daar waar nodig afstemming met de Werkgroep Jeugd plaatsvinden. Voor 2014 is dit misschien nog wat te vroeg, maar als vanaf 2015 de VIR structureel belegd wordt, dan moet dit punt zeker meegenomen worden. 5.3 Meldingsbereidheid bij gebruikers verbeteren De gebruikersgroep moet betrokken worden bij het formuleren en doorvoeren van verbeteringen. Nieuwe gebruikers dienen niet zomaar aangesloten te worden. Voor de aansluiting vindt eerst een gesprek plaats waarin duidelijk is waarom er gemeld wordt en hoe dit dient te gebeuren. Vervolgens vindt er na een half jaar- tot een jaar een gesprek plaats waarin gekeken wordt of er optimaal gebruik van het systeem gemaakt wordt. In de buurtnetwerken en MDO s dient naast casusbespreking ook besproken te worden of dit kind in de VIR gemeld moet worden. Daarnaast is belangrijk om dit te blijven monitoren (hoe vaak melden organisaties). Als het meldingspercentage bij bepaalde organisaties achterblijft, dan dient in ieder geval een gesprek te volgen door de gemeente en/of de uitvoerende organisatie. Het is van belang dat de gemeente hierover contract- en subsidieafspraken 11

15 met de verschillende organisaties maakt die zorg voor jeugd leveren. Bij het niet nakomen van afspraken kan de portefeuillehouder ingezet worden om meer gewicht in de schaal te leggen. 12

16 Bijlage 1 Voorlopig Plan van aanpak Verwijsindex Utrecht West -gemeenten 2014 Monique Westerlaken Beleidsfunctionaris VIR Oktober

17 Inhoudsopgave 1. Inleiding Wat is nodig om de verwijsindex tot een succes te maken? Plan van aanpak Optie Optie Optie Opdrachtgeverschap Begroting 19 14

18 1. Inleiding Door de Utrecht West -gemeenten is vanaf begin 2010 gezamenlijk gewerkt aan de invoering van de Verwijsindex (VIR). Op verzoek van de gemeenten heeft de GGD MN in 2011 de projectleiding op zich genomen. Er zijn convenanten afgesloten met regionaal en lokaal werkende organisaties uit de tweede schil en professionals zijn getraind. Via een website voor de regio en nieuwsbrieven voor gebruikers wordt er bekendheid gegeven aan de verwijsindex. Er is ook gestart met het inventariseren en aanschrijven van professionals uit de derde schil, waarvan een klein deel zich ook daadwerkelijk heeft aangesloten. Verbinden en faciliteren zijn daarbij steeds de belangrijke sleutelwoorden. Deze aanpak bood, en biedt nog steeds, veel voordelen. Belangrijk voordeel is onder andere dat niet iedere gemeente apart de contacten met provincie breed werkende organisaties en met instantiebeheerders van organisaties hoeft te onderhouden, maar dat dit door één regionale, onafhankelijke projectleider wordt gedaan. De verbindende rol van de GGD MN heeft ervoor gezorgd dat gemeenten en instanties van elkaar hebben kunnen leren en hun beleid rond risicosignalering op elkaar kunnen afstemmen. Nu wordt zichtbaar dat het gebruik van de verwijsindex na een aanloopperiode op gang komt. Alhoewel het implementatieproces een eind gevorderd is, is het nog niet af. 2. Wat is nodig om de Verwijsindex tot een succes te maken? In de Concept Jeugdwet wordt van de gemeenten verwacht dat ze problemen van kinderen en gezinnen in een vroeg stadium integraal benaderen (breed en gezamenlijk kijken). Het is de taak van de gemeente de coördinatie van zorg met ondersteuning van de verwijsindex - te regelen. Met de verwijsindex hebben professionals een middel om elkaar nu onderling sneller en beter te vinden. De verwijsindex is weliswaar slechts een onderdeel van de grote ontwikkeling van CJG s, veiligheidshuis en coördinatie van zorg maar heeft al veel lessen voor verbetering opgeleverd. Binnen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn professionals nu bijvoorbeeld verplicht om bij zorgen om een jeugdige af te wegen of ze een melding in de verwijsindex doen. Het blijft ook in de toekomst van belang dat het daadwerkelijk gebruik van de verwijsindex goed wordt begeleid en gemonitord. Het vraagt nog de nodige inspanning om de verwijsindex tot een succes te maken maar de weg ligt open om effectiever samen te werken en om daadwerkelijk afspraken te kunnen maken over de organisatie en coördinatie van zorg voor een kind. De primaire verantwoordelijkheid om deze ontwikkeling te blijven stimuleren ligt bij de gemeenten, maar een goede ondersteuning door een onafhankelijke, regionaal werkende projectleider is ook in de toekomst een belangrijke optie. 3. Plan van aanpak De regionale projectleiding kan op verschillende manieren invulling krijgen. In het plan van aanpak worden drie opties voorgesteld. De tijdsinvestering is afgestemd op deelname door alle gemeenten in de regio s Utrecht West waarvoor coördinatie van de verwijsindex plaats vindt. 15

19 3.1 Optie 1 (tijdsinvestering projectmedewerker 1 dag per week): Optie 1 bestaat uit een minimumpakket dat nodig is om te kunnen reageren op vragen over de verwijsindex uit de regio en de basale communicatie te verzorgen. Deze optie bestaat uit: Een vraagbaakfunctie voor de verwijsindex: reageren op vragen van (toekomstige) gebruikers ten aanzien van het aansluiten van organisaties of professionals en het aanvragen en/of wijzigen accounts. Het gaat hier om vragen die vanuit het veld gesteld worden. Het laten aansluiten van nieuwe partijen door een regionale projectleider in plaats van door procescoördinatoren van CJG s heeft het voordeel dat daardoor de kennis en ervaring die nodig is om dit vlot te laten verlopen op peil blijft. Een aanspreekpunt voor de verwijsindex: gemeenten, procescoördinatoren van de Centra Jeugd en Gezin, instantiebeheerders van organisaties en derden kunnen terecht met vragen en knelpunten. In opdracht van gemeenten kan een regionale projectleider ook centraal toetsen of een organisatie aan de landelijke verwijsindex gekoppeld moet worden. Van belang is dat gemeenten via een opdracht aan de CJG s de regie blijven voeren op het gebruik en de borging van de verwijsindex. Een helpdeskfunctie bij technische problemen: de taak van de beheerder is het probleem zo precies mogelijk te omschrijven en in kaart te brengen. Dat vereist een goede kennis van het systeem. Communicatie: Het beheren van de website: via deze weg kan de relatie worden onderhouden naar al die duizenden gebruikers en honderden organisaties maar ook naar ouders/jeugdigen zelf die de website bezoeken. - Aanvullen FAQ-lijsten: er blijven vragen en nieuwe kwesties komen. - Mailafhandeling. 3.2 Optie 2 (tijdsinvestering projectmedewerker 2 dagen per week) Deze variant beoogt - naast de taken genoemd bij optie 1 - verdere groei van het aantal gebruikers en stimuleert de implementatie en borging van de verwijsindex. Het beleggen van deze taken bij een regionale projectleider in plaats van per gemeente bij de procescoördinatoren van de CJG s, voorkomt versnippering van taken en ontlast de procescoördinatoren. De trainingen aan professionals: - Het verzorgen van technische trainingen. - Het bemiddelen en regelen ten aanzien van inhoudelijke trainingen (training: Niets doen is geen optie van BJZ). 16

20 Het up-to-date houden materialen: bv. cursusmateriaal en risicoprofielen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en verspreiden. De coördinatie- en aanjaagfunctie: - De transitie jeugdzorg brengt organisatorische wijzigingen met zich waardoor nieuwe organisaties ontstaan die ook aangesloten moeten worden. Daarnaast vragen nieuwe ontwikkelingen als de meldcode, coördinatie van zorg, en de transitie jeugdzorg om goede afstemming. - Het actief benaderen van organisaties uit de derde en vierde schil die nog niet op de eerste brief gereageerd hebben met betrekking tot aansluiting op de verwijsindex. - Het actief vormgeven en ondersteunen van het implementatieproces via de aanjagers van de verwijsindex binnen organisaties (procescoördinatoren van de CJG s, instantiebeheerders en jeugdverpleegkundigen). Bijvoorbeeld: *door het regelen van een bijeenkomst voor procescoördinatoren en instantiebeheerders; * het schrijven van een handreiking verwijsindex; * het verspreiden van risicoprofielen; * op aanvraag bij overleggen of bijeenkomsten aanwezig zijn; * op plekken waar dat relevant is de verwijsindex onder de aandacht brengen; * via instantiebeheerders gebruik verwijsindex binnen organisaties stimuleren. Communicatie: Informatie-uitwisseling en kennisoverdracht: Gemeenten en procescoördinatoren van de CJG s op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen en/of acties binnen de eigen gemeente. Kwaliteit: De kwaliteit van de verwijsindex verbeteren door het oplossen van knelpunten, die naar voren komen. Maar ook het schonen van accounts om vervuiling van lijsten met aangesloten gebruikers tegen te gaan. Registratiefunctie: het maken van kwartaalrapportages op inhoud en cijfers voor gemeenten (zg. nieuwsflits voor gemeenten). Aansluiting met provinciebreed werkende organisaties: een regionale projectleider kan afspraken maken en verbindingen leggen met provinciebreed werkende instanties om het gebruik van de verwijsindex onder de aandacht te brengen. Binnen de provincie kunnen basisafspraken gemaakt worden, maar ook buiten de provinciegrenzen kunnen afspraken gemaakt worden voor het aansluiten van organisaties. 17

21 Lidmaatschap gebruikersgroep. Dus meedenken over de toekomstige functionaliteit van de verwijsindex (bv. niet op kind maar op gezin registreren) en het testen van nieuwe functionaliteiten. 3.3 Optie 3 (tijdsinvestering projectmedewerker 3 dagen per week) Voor een verdergaande uitbreiding van het gebruik van de verwijsindex, inbedding en borging van de verwijsindex en implementatie proactief en op maat rechtstreeks naar de gebruikers is een extra tijdsinvestering nodig. Optie 3 biedt hierin - bovenop al genoemde taken - het volgende: De regionale projectleiding: Het actief benaderen van relevante organisaties voor aansluiting op de verwijsindex, waar ook onderzoek naar deze organisaties/contact met gemeenten deel van uitmaakt (bv. kerken en vrijwilligersorganisaties). De coördinatie- en aanjaagfunctie op maat: - Het geven van voorlichting direct aan gebruikers zelf binnen een organisatie (dus niet alleen aan instantiebeheerders) - Het op verzoek bijwonen van een overleg waar de verwijsindex geagendeerd staat. - Het bieden van ondersteuning op maat bij de inbedding in werkprocessen van de meldcode, coördinatie van zorg en de transitie jeugdzorg in trainingen/materialen/overleggen: de verwijsindex in de grotere ontwikkeling van decentralisatie jeugdzorg plaatsen. (gebeurt nu ook al, maar het uitgangspunt is dan de verwijsindex. In de voorlichting is dan aandacht voor het grotere verhaal. Koppeling met andere systemen: het geven van voorlichting over het gebruik van Jeugdcanvas en bieden van ondersteuning. Kwaliteit en innovatie: Het actief opsporen van knelpunten in het gebruik van de verwijsindex en het zoeken naar mogelijkheden voor verbetering van de verwijsindex. Ondersteuning van de landelijke verwijsindex: ondersteunen van de landelijke verwijsindex door bijv. overleg met beroepsorganisaties, het verzorgen van workshops op congressen. 4. Opdrachtgeverschap Afgelopen jaren is er een projectvoorstel gemaakt wat in het ambtenaren overleg is besproken. Gemeente Woerden is afgelopen jaren namens de andere gemeentes het aanspreekpunt geweest van dit project. Deze rol is inmiddels overgegaan naar gemeente Montfoort. Voor een volgende periode zijn er de volgende mogelijkheden: 18

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI)

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI) Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI) Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met de implementatie van de Drentse Verwijsindex 2. Het provinciale samenwerkingsconvenant voor de Drentse Verwijsindex

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. van Luyt Tel.nr. : Datum: 21 januari 2014 Tekenstukken: Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 8836 Geraadpleegd consulent Team: ruimtelijk

Nadere informatie

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Je naam Je naam. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam Je naam in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Je naam in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

06-22737640 Geraadpleegd. Advies: de aanvraag van het Kalsbeek College afwijzen d.m.v. bijgevoegde beschikking.

06-22737640 Geraadpleegd. Advies: de aanvraag van het Kalsbeek College afwijzen d.m.v. bijgevoegde beschikking. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Sneep Tel.nr. : 06-22737640 Geraadpleegd consulent Datum: 4 november 2013 Team: OWZ Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: R.deJongh, C.Verhoeff,

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 8 Nummer : 13.0004484 Onderwerp: Toekomstbestendige Samenwerkingsindex Gooi & Vechtstreek Bijlagen: n.v.t. Inleiding: Deze notitie gaat over

Nadere informatie

De terminologie van Zorg voor Jeugd en de landelijke VIR verschilt een beetje. In het vervolg hanteren we de onderstaande termen:

De terminologie van Zorg voor Jeugd en de landelijke VIR verschilt een beetje. In het vervolg hanteren we de onderstaande termen: Nieuwsbrief VIR Zuid Holland Zuid In deze nieuwsbrief leest u over de voortgang van de inrichting van de Verwijsindex Risicojongeren ZHZ (VIR ZHZ). Voel u vrij de nieuwsbrief door te sturen, of collega's

Nadere informatie

Evaluatie Verwijsindex Kop van Noord-Holland. September 2013

Evaluatie Verwijsindex Kop van Noord-Holland. September 2013 Evaluatie Verwijsindex Kop van Noord-Holland September 2013 A. de Ruiter Gemeente Den Helder 23 september 2013 MELDINGEN EN MATCHES 1. Sinds de start zijn er in de VIN Kop van Noord-Holland 6407 signalen

Nadere informatie

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp

Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Samenwerking rond kindermishandeling in de eerste lijn! Magda Boere-Boonekamp Kindermishandeling: horen, zien en (zorgvuldig) handelen eencasus 1 Omwiegaathet? 5 jarige jongen, cluster 4 onderwijs Zorgen

Nadere informatie

Publieksversie Ondersteuningsplan

Publieksversie Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs Publieksversie Ondersteuningsplan Passenderwijs 26.0 Voor elk kind een passend aanbod Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken:

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

06-35113534 NEE. Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Nummer: 14A.00573

06-35113534 NEE. Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Nummer: 14A.00573 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 11 juli 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: 06-35113534 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg K. van den Heuvel, R. de

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: Onderwerp: ontwerpbegroting 2011 en verantwoording van de Gezonde Gids 2009 GGD Midden-Nederland Voorstel

Nadere informatie

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen,

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, Naar aanleiding van uw mail d.d. 15 december wil ik graag vanuit de gemeente Beesel reageren op uw vragen. Wij hebben elkaar donderdag

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad.

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel,nr,: 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13-01-2014 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen De verwijsindex in de provincie Groningen Tuguy Mintes Beleidsmedewerker Jeugd GGD Groningen Divisie LGZ&J Maart 2010 Zorg voor Jeugd Groningen verbindt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Vervolgnota Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met de voorgestelde activiteiten 2. De vraag om de benodigde middelen betrekken bij de afwegingen in het kader

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

cursusaanbod voor professionals februari 2013 - september 2013

cursusaanbod voor professionals februari 2013 - september 2013 gratis februari 2013 - september 2013 Herkennen van en omgaan met kinderen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders Signaleren van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld Coördinatie van

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanpak kindermishandeling

Plan van aanpak. Aanpak kindermishandeling Plan van aanpak Aanpak kindermishandeling Plan van aanpak kindermishandeling 2 Inleiding Aanleiding In februari 2015 heeft een calamiteit plaatsgevonden rond een jeugdige inwoner van onze gemeente, waarbij

Nadere informatie

Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? 2. Waar is SISA voor bedoeld? 3. Wat is de meerwaarde van het werken met SISA?

Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? 2. Waar is SISA voor bedoeld? 3. Wat is de meerwaarde van het werken met SISA? Doel en werking SISA 1. Wat is SISA en hoe werkt het? SISA is een computersysteem dat professionals die bij dezelfde jeugdige (0 tot 23 jaar) betrokken zijn bij elkaar brengt. Door het afgeven van een

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

Subsidie Schoolmaatschappelijk Werk 2016

Subsidie Schoolmaatschappelijk Werk 2016 Openbaar Onderwerp Subsidie Schoolmaatschappelijk Werk 2016 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Schoolbesturen binnen het voortgezet onderwijs (VO), het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg volgens bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst.

Advies: In te stemmen met de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg volgens bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C. de Jongh Tel.nr. : Datum: 25 november 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: R. de Jongh, M. Vonk N.a.v. (evt. briefnrs.): 13A.00584 8480 Geraadpleegd

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Van: E. van den Born Tel nr: Nummer: 16A.01164

Van: E. van den Born Tel nr: Nummer: 16A.01164 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: E. van den Born Tel nr: Nummer: 16A.01164 Datum: 23 november 2016 Team: Sociaal Beleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

Evaluatie Verwijsindex Risicojongeren

Evaluatie Verwijsindex Risicojongeren Evaluatie Verwijsindex Risicojongeren Ministerie van VWS Oktober 2012 Op grond van artikel II van de Wet verwijsindex risicojongeren (Stb. 2010, 89) is de Staatssecretaris van VWS gehouden de Tweede Kamer

Nadere informatie

Advies: NEE. Van: L. Brekelmans Tel.nr. : Datum: 17 september Nummer: 14A Team: Ruimtelijk Beleid en Projecten

Advies: NEE. Van: L. Brekelmans Tel.nr. : Datum: 17 september Nummer: 14A Team: Ruimtelijk Beleid en Projecten VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: L. Brekelmans Tel.nr. : Datum: 17 september 2014 8460 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Viveen, Diana; Zwaneveld, Jan Team:

Nadere informatie

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer RAADSVOORSTEL Onderwerp : Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 4 november 2009 Agendapunt : 13 Portef.houder : wethouder Swart

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Documentnummer: 1894/2016/771825 Besluitnummer: 26 9.1 Onderwerp: Aangepaste samenwerkingsafspraken pleegzorg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 12R R.00299

RAADSVOORSTEL 12R R.00299 ^ RAADSVOORSTEL 12R.00299 gemeente WOERDEN Gemeente Woerden Agendapunt: Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 14 augustus 2012 Portefeuillehouder(s): wethouder mevrouw L. Ypma Portefeuille(s):

Nadere informatie

Van functionarissen naar functies

Van functionarissen naar functies Van functionarissen naar functies Taken, rollen en verantwoordelijkheden In het kader rondom transitie jeugdzorg en de Wet op Passend onderwijs zijn er grote ontwikkelingen gaande. In het wettelijk vastgestelde

Nadere informatie

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland Ra ad sv oorstel Raadsvoorstel Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168795 datum

Nadere informatie

Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11

Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11 Even voorstellen Gemeente De Ronde Venen 1-1- 11 Kernen: Ligging: Aantal inwoners: 43.163 Aantal basisscholen: Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Waverveen NW Utrecht,

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

06-35113533 Geraadpleegd

06-35113533 Geraadpleegd VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Ploeg Tel.nr. : 06-35113533 Geraadpleegd consulent Datum: 11 november 2013 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-053 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Notitie opdrachtgeverschap & experimenten Sociale agenda 2013/2014 Beslispunten: 1. De Notitie opdrachtgeverschap & experimenten

Nadere informatie

Brede Schoolontwikkeling + pilot Gemeentebrede dagarrangementen St. Josephscholen

Brede Schoolontwikkeling + pilot Gemeentebrede dagarrangementen St. Josephscholen Brede Schoolontwikkeling + pilot Gemeentebrede dagarrangementen 22-11-2012 St. Josephscholen Projectplan 3 Taken 1 e fase: OWS BREDE SCHOOL 2 e fase: BAO en partners implementatieplan BREDE SCHOOL 3 e

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Van: C. Soede Tel.nr.: 06-35113529 Nummer: 14A.00690

Van: C. Soede Tel.nr.: 06-35113529 Nummer: 14A.00690 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C. Soede Tel.nr.: 06-35113529 Nummer: 14A.00690 Datum: 24 november 2014 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden

Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden Evaluatie Monitor 2014 Verwijsindex Haaglanden www.verwijsindexhaaglanden.nl Verwijsindex Haaglanden, mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Proces/aanpak 3. Respons 4. Uitkomsten/respons monitorvragen

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad.

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: F. Kers Tel.nr.: 8429 Nummer: 14A.00418 Datum: 27 mei 2014 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren

Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Pssst! Weet jij wat de Verwijsindex is? Informatie over de Verwijsindex Risicojongeren Soms heb je als jongere met verschillende hulpverleners te maken. Het is belangrijk dat de hulpverleners van de verschillende

Nadere informatie

Protocol SISA signalering MEE. Rotterdam Rijnmond. Vastgesteld MO: 2 oktober 2008 Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1

Protocol SISA signalering MEE. Rotterdam Rijnmond. Vastgesteld MO: 2 oktober 2008 Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1 signalering MEE Rotterdam Rijnmond Vastgesteld MO: Auteur: Jacomine Goudzwaard Status: definitief versie 1 Protocol signaleren in SISA en risicoprofiel Pre ambule MEE Rotterdam Rijnmond is een dienstverlenende

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex

Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex Veel gestelde vragen gezinsfunctionaliteit verwijsindex Algemene informatie 1. Wat is de gezinsfunctionaliteit van de verwijsindex? De gezinsfunctionaliteit brengt professionals 1 van elkaars betrokkenheid

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017)

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Bijlage 1: Concept Bestuurlijke Opdracht Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtgever: Portefeuillehouders Zorg en Welzijn Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtnemers:

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Femmy Busscher f.busscher@cmogroningen.nl Marion Dral mariondral@planet.nl Hoe lang bestaat RAAK?

Nadere informatie