Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar"

Transcriptie

1 Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

2 Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in de regio Nijmegen gaat het gelukkig goed. Maar soms hebben zij wat extra hulp van de zorgcoördinator in het onderwijs, hulpverleners, begeleiders, jongerenwerkers en andere professionals op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn nodig. Zij kunnen dan met meerdere personen en instellingen te maken krijgen. Om de hulp en zorg beter op elkaar af te stemmen, vindt de gemeente het belangrijk dat professionals van elkaar weten dat ze betrokken zijn bij een jeugdige en dat ze contact met elkaar kunnen opnemen. De gemeenten in de regio Nijmegen hebben zich daarom aangesloten bij de landelijke Verwijsindex voor risico s bij 0- tot 23-jarigen.

3 De Verwijsindex voor 0- tot 23-jarigen in de regio Nijmegen In dit digitale systeem kunnen professionals melden dat zij zich zorgen maken over een kind of jongere. Als meerdere professionals zo n signaal afgeven, dan is er sprake van een match en krijgen ze elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij overleggen hoe ze het kind samen sneller en beter kunnen helpen. Ook andere gemeenten in het land maken gebruik van een verwijsindex. Met een signaal over een jeugdige in de Verwijsindex kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en kan een adequate, gezamenlijke aanpak worden opgesteld. Doel is om de licha me lijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van de jeugdige te bevorderen en maatschappelijke uitval of instroom in het criminele circuit te voorkomen en beperken. Bovendien levert het systeem informatie voor procesbewaking, toezicht, preventie en trends. Een signaal afgeven U geeft een signaal af in de Verwijs index als u problemen bij een jeugdige constateert (of vermoedt) die de ont wikkeling tot een gezonde, zelfstandige volwassene in de weg kunnen staan. Er kunnen veel verschillende redenen zijn voor een melding in Verwijsindex, zoals woonomstandigheden, geldproblemen, drugsgebruik, depressiviteit, een ver slaving, problemen in het gezin, spijbelen, gedragsproblemen, criminaliteit, verkeerde vrienden of pesten. In de Verwijsindex voor de regio Nijmegen worden alle signalen over kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn gedurende maximaal twee jaar opgeslagen.

4 De wet noemt de volgende risico s: A De jeugdige staat bloot aan geestelijk of lichamelijk geweld, enige andere vernederende behandeling of verwaarlozing; B De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende psychische problemen, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen; C De jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende opgroei- of opvoedingsproblemen; D De jeugdige is minderjarig, en moeder of zwanger; E De jeugdige verzuimt veelvuldig van school of andere onderwijsinstelling, dan wel verlaat die voortijdig of dreigt die voortijdig te verlaten; F De jeugdige is niet gemotiveerd om door legale arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien; G De jeugdige heeft meer of anders dan bij zijn leeftijd normaliter voor komende financiële problemen; H De jeugdige heeft geen vaste woonof verblijfplaats; I De jeugdige is een gevaar voor anderen door lichamelijk of geestelijk geweld of ander intimiderend gedrag; J De jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld; K De ouders of andere verzorgers van de jeugdige schieten tekort in de verzorging op opvoeding van de jeugdige. Deze risico s zijn nader uitgewerkt in de landelijke meldcriteria (zie ook Als u zich zorgen maakt over een van uw jeugdige cliënten, bespreek dan met een meldingsbevoegde in uw organisatie of en hoe u dit kunt melden in de Verwijsindex.

5 Wat staat er in de Verwijsindex? In de Verwijsindex wordt alleen gemeld om wie het gaat: de naam van de jeugdige, adresgegevens, geslacht en geboortedatum. De reden waarom de professional zich zorgen maakt, staat er niet bij. De professional die een melding doet, noteert de melding en zijn redenen daarvoor (de proble matiek en de diagnose) wél in zijn cliënt dossier of het digitale dossier jeugdgezondheidszorg (EKD). De naam en contact gegevens van de meldende professional worden ook opgenomen in het systeem, zodat die bij een match aan andere professionals kunnen worden verstrekt. Een signaal in de Verwijsindex: en dan? De ideale situatie is dat de professional eerst een gesprek voert met de ouders en/of het kind, waarin hij vertelt dat hij een signaal gaat afgeven. De meldingsbevoegde van uw organisatie stuurt na de melding altijd een brief naar de ouders, verzorgers of voogd van een jeugdige onder de 16 jaar over de melding in de Verwijsindex. Ouders van jongeren van 16 jaar of ouder hoeven niet geïnformeerd te worden, een gesprek met de jongere zelf is voor de wet voldoende. In dat gesprek wordt informatie verstrekt over het doel en de werkwijze van de Verwijsindex en de rechten die de jeugdige en zijn wettelijke vertegenwoordiger hebben. Er zijn informatiefolders voor ouders/ verzorgers/voogden en voor jeugdigen vanaf 12 jaar beschikbaar over de Verwijsindex in de regio Nijmegen. Er kunnen zwaarwegende redenen zijn waardoor berichtgeving over de melding op dat moment niet in het belang van het kind is. De meldingsbevoegde overlegt in dat geval eerst met de instantiecoördinator en maakt in een aantekening in het dossier waarin hij de reden aangeeft waarom de ouders en/of jeugdige nog niet over de melding geïnformeerd worden.

6 Pas als er een tweede signaal over een jeugdige (door een andere persoon of instelling) in de Verwijsindex wordt afgegeven, krijgen de melders hiervan via een bericht met elkaars contactgegevens (dit wordt een match genoemd). Samenwerking in de hulpen zorgverlening Los van de melding zal de professional de jeugdige (blijven) helpen of begeleiden, als dat nodig is. Als twee of meer meldingsbevoegden een melding over het betreffende kind hebben gedaan, krijgen zij van de Verwijsindex elkaars contactgegevens en nemen ze zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 weken contact met elkaar op. Ze benoemen dan een casusregisseur. Indien hulpverleners het noodzakelijk achten dat dossierinformatie wordt uitgewisseld, vraagt de casusregisseur in principe vooraf toestemming aan de ouders (of aan de jongere zelf, als die 16 jaar of ouder is). Hulpverleners taxeren samen de risico s en problemen en overleggen welke aanpak nodig is. Ook spreken zij af hoe ze daarin gaan samenwerken en hoe zij elkaar op de hoogte houden van de voort gang van hun inter venties. De casus regisseur nodigt de ouders en/of het kind uit voor een gesprek over het vervolg van het hulpverleningstraject.

7 Bescherming persoonsgegevens Elke instelling heeft slechts één of een paar medewerkers aangewezen die signalen in de Verwijsindex mogen invoeren. Zij kunnen niet vrij in het systeem zoeken naar informatie over personen. De reden waarom hulpverleners of begeleiders zich zorgen maken over een jeugdige staat ook niet in de Verwijsindex vermeld. Persoonsgegevens worden indien noodzakelijk alleen verstrekt aan de hulpverleners die zelf een signaal over de jeugdige hebben afgegeven. Vanzelfsprekend moet zorgvuldig en vertrouwelijk met die informatie worden omgegaan. Het gebruik van de Verwijsindex voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verwijsindex is goed beveiligd. Als de hulpverleners het nodig vinden om hun dossierinformatie over een jeugdige uit te wisselen, vragen ze hiervoor in principe eerst toestemming aan de ouders. Aan jongeren van 16 jaar of ouder moet zelf toestemming worden gevraagd. Rechten van kind en ouder Als ouders de gegevens in de Verwijsindex willen inzien, of bezwaar hebben tegen de melding, dan kunnen ze een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders van hun woonplaats. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar oud moeten de brief medeondertekenen. Jongeren van 16 en ouder mogen dit volgens de wet zelf regelen. Heeft u vragen? Heeft u vragen over de werkwijze en meldingscriteria van de Verwijsindex? Wendt u zich dan tot de meldingsbevoegde in uw organisatie.

8 Wie zijn aangesloten bij de Verwijsindex? In de regio Nijmegen zijn de volgende organisaties en instellingen aangesloten bij de Verwijsindex: kinderopvang en peuterspeel zaalwerk scholen voor primair onderwijs scholen voor voortgezet onderwijs ROC Nijmegen GGD regio Nijmegen Bureau Jeugdzorg NIM welzijns instellingen (o.a. Tandem, Het Inter-Lokaal) MEE Gelderse Poort Iriszorg HALT Politie Gelderland Zuid gemeente lijke afdelingen (Regionaal Jongeren loket en Leerplichtzaken). In de toekomst zullen meer organisaties zich aansluiten. Dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten in de regio Nijmegen: Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn (2009). ontwerp Deel 2 ontwerpers, Nijmegen Druk Drukkerij VDA, Apeldoorn

Convenant Verwijsindex Risicojongeren Flevoland ESAR

Convenant Verwijsindex Risicojongeren Flevoland ESAR Convenant Verwijsindex Risicojongeren Flevoland ESAR Inhoud I) Taken, functies en verantwoordelijkheden 9 II) Het gebruik van de verwijsindex en de 11 daarmee verband houdende verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt. Samenwerkingsconvenant SISA. Verwijsindex Risico s Jeugdigen

CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt. Samenwerkingsconvenant SISA. Verwijsindex Risico s Jeugdigen CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt Samenwerkingsconvenant SISA Verwijsindex Risico s Jeugdigen De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten: Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Uw gegevens ons 'n zorg Tijdens de hulpverlening werken wij met persoonlijke gegevens. Zowel van uw gezin als van uw kind, kinderen, pleegouders en pleegkinderen.

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Convenant Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder December 2014 binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

dat SOVEE als doelstelling heeft het voorkomen en bestrijden van achterstandsituaties en risico s in onderwijs en opvoeding;

dat SOVEE als doelstelling heeft het voorkomen en bestrijden van achterstandsituaties en risico s in onderwijs en opvoeding; PRIVACYREGLEMENT SOVEE Het bestuur van SOVEE In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; artikel 8 EVRM; artikel 10 Grondwet; artikel 272 Wetboek van Strafrecht; artikel 53 lid 3 Wet op

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder

Convenant. Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Convenant Gegevensuitwisseling en bescherming persoonsgegevens binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Januari 2015 binnen het sociaal domein gemeente Den Helder Pagina 2 van 22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu?

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Wat is huiselijk geweld? Geweld is verboden, ook geweld in huis. De politie heeft de taak om slachtoffers

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Veiligheid dichtbij huis

Veiligheid dichtbij huis februari 2015 gemeente T i e l NIEUWSBRIEF JEUGD Veiligheid dichtbij huis De gemeente Tiel is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, ook op het gebied van veilig opgroeien en ontwikkelen.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 M e l d c o d e H u i s e l i j k g e w e l d & K i n d e r m i s h a n d e l i n g e n v e r w i j s i n d e x S I S A Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 1.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004 BureauJeugdzorgDrenthe februari 2005 / 05 004 Bureau Jeugdzorg Drenthe Jeugdreclassering Heel wat jongeren tussen 12 en 18 komen in aanraking met jeugdreclassering. Justitie of de Raad voor de Kinder bescherming

Nadere informatie

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten informatie en toestemming bescherming persoonsgegevens second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten Leeswijzer In deze brochure treft u regelmatig het

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie