Release notes Adviesbox versie Berekeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release notes Adviesbox versie 2015.3. Berekeningen"

Transcriptie

1 Berekeningen 1. Het aantal jaren waarop het overlijdensscenario betrekking heeft kan worden aangepast 2. Keuze beschikbaar in sneltoets voor rekenen met nieuwe normen 1 juli Maximaal berekening voor Box 3 hypotheek is aangepast 4. Maximale hypotheeknormen per 1 juli 2015 aangepast 5. Versnelde verhoging van de AOW leeftijd is aangepast 6. NHG wijzigingen zijn doorgevoerd 7. Sociale cijfers zijn aangepast 8. Als in het tabblad Maximale hypotheek 'Leningdelen uit het verleden' werd aangevinkt, werd er standaard getoetst met een 10-jaars rente. Dit is nu verholpen, zodat er altijd wordt getoetst met de rente die hoort bij de aangegeven rentevastperiode. 9. AO- en WW-scenario ingekort tot jaar na pensionering 10. Bij de berekening van de jaarruimte voor zelfstandig ondernemers werd ten onrechte het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar genomen. Nu wordt hiervoor het resultaat van het laatste jaar gehanteerd. 11. Bij fiscaal geruisloze voortzetting werd niet altijd de juiste waarde van de oude polis meegenomen. Dit gebeurt nu wel. 12. Bij het oversluiten van een hypotheek naar een lagere gewenste hypotheek worden de lasten van de huidige hypotheek nu gecorrigeerd naar de hoogte van het nieuwe hypotheekbedrag om een betere vergelijking te kunnen maken. 13. Bij overlijden wordt de te betalen alimentatie niet meegenomen 14. Bij oversluiten onder NHG werd de hypotheek afgewezen als de bestaande hypotheek hoger was dan de marktwaarde (voor verbouwing). Dit is echter wel mogelijk als het verschil wordt afgelost uit eigen middelen. 15. De bepaling van het bevoorschottingspercentage in de financieringsbehoefte ging soms mis als er sprake was van een restschuld die uit eigen middelen werd ingelost. Dit is nu verholpen. 16. De kapitaalopbouw bij een kapitaalverzekering wordt nu niet meer meegenomen on het scenario bij overlijden als de kapitaalverzekering een overlijdenscomponent bevat 17. De nieuwste inkomstenvalmeters van ING en London General Insurance met de cijfers 2015 zijn nu verwerkt in de software. 18. De starterslening wordt bij het overlijdensscenario bij 1 aanvrager niet meegerekend. 19. Doorlopende producten worden correct weergegeven in de last voor de verantwoorde hypotheek bij Motivering 20. Een bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering die vanuit de huidige situatie werd meegenomen naar een voorstel kwam niet altijd tot uitkering in het AO-scenario. Dit gebeurt nu wel. 21. Renteverlies en bouwrente na aankoop nu in 1e jaar fiscaal aftrekbaar 22. Een extra aflossing bij aanvang van de hypotheek wordt nu meegeteld bij het bepalen van het minimaal te verzekeren risicokapitaal. 23. Een uitkerende lijfrente werd, ook al was de restant looptijd korter dan 10 jaar, toch volledig meegenomen als toetsinkomen. Dit is nu aangepast; in de specificatie minder/meer lenen wordt nu rekening gehouden met het verminderde inkomen. 24. Flexwerker aangepast op huidig inkomen 25. In een klein aantal gevallen werd de toegestane jaarlast onder NHG niet goed berekend. Dit is nu hersteld. 26. Inkomstenbelasting in arbeidsongeschiktheidscenario bij overgang tweede jaar is aangepast. Intersoftware 2015 Pagina 1 van 9

2 27. Ingangsdatum voor WGA gat verzekering is aangepast 28. Inkomen als zelfstandige gaf andere maximale hypotheek dan bij loondienst in de sneltoets. 29. Maximale hypotheekberekening op sneltoets en maximale hypotheek met restschuld is aangepast 30. Negatieve toegestane maandlast is opgelost 31. NHG berekening met restschuld krediet is aangepast 32. NHG borgtocht werd bij kwaliteitsverbetering onjuist bepaald. 33. Op het tabblad Maximaal krediet werd bij een lening waarbij geen maandlast kon worden berekend toch aangegeven dat deze mogelijk was. Dit is nu gecorrigeerd. 34. Restanthypotheek bij Lineair en Annuitair is aangepast naar datum opgave. 35. Starterslening aangepast 36. Toetsjaar pensioenen is aangepast 37. Verschil in maximale hypotheek tussen huidige situatie en voorstel bij doorlopende hypotheek opgelost. 38. Winst uit onderneming werd niet meegeteld in pensioeninkomen. 39. Bij meerdere aflossingen op één leningdeel in huidige situatie kon een volgorde probleem met aflossingen ontstaan. Dit is hersteld. 40. De dubbele telling van de restschuld is opgelost 41. De fiscale optimalisatie is aangepast door de toewijzing van de hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait te verschuiven naar een lager partnerinkomen (door de afbouw van de maximale aftrek van het toptarief). 42. Gegevens van een voorstel uit een oud advies worden nu correct getoond en verwerkt. Documenten 43. In de scenario-analyse overzichten werd een kolom 'Premie' getoond i.p.v. 'Energie kosten'. 44. Abonnementen komen nu standaard terug in het lastenoverzicht. 45. Als in het overlijdensscenario een gewenst netto besteedbaar inkomen werd ingegeven werd de samenvatting van het netto besteedbaar inkomen niet altijd goed doorgerekend. Dit is nu hersteld. 46. Bij aanvragen voor overlijdensrisicoverzekeringen van Nationale Nederlanden werd ten onrechte nog het Combinance aanvraagformulier gehanteerd. Deze is nu uit gefaseerd. 47. Bij AOV's tegen koopsom kon het voorkomen dat er in het gegevensoverzicht sprake was van een jaarlijkse stijging van de premie. Dit is nu hersteld. 48. Bij de Dazure Goed!dee Eenjarige risicopremies werd in het lastenoverzicht de premie in het eerste jaar niet altijd goed getoond. Dit is nu verholpen. 49. Bij het aanmaken van een Financieel Plan is in het hoofdstuk 'Inleiding' nu een splitsing aangemaakt in 'Vaste tekst' en 'Ondertekening', zodat ervoor gekozen kan worden om één van beide onderdelen niet op te nemen in het document. 50. Bij nieuwbouw werd op het aanvraagformulier ten onrechte ook de marktwaarde na verbouwing vermeld. Dit is nu aangepast. 51. Bij verpande kapitaalverzekeringen die op 1 januari van enig jaar tot uitkering komen wilde het nog wel eens gebeuren dat de aflossing in de overzichten in het jaar voor expiratie plaatsvond. Dat is nu verholpen; uitkering en aflossing vinden in hetzelfde jaar plaats. 52. De afrondingen zijn overal gelijk gesteld 53. De berekening van de jaarruimte onder Aparte Berekeningen kan nu ook afgedrukt en opgeslagen worden. 54. De premie van de eenjarige risicoverzekering van Dazure werd in het lastenoverzicht in het verkeerde jaar getoond. Dit is nu hersteld. 55. Formulier TAF gaf verkeerde waardes weer bij 2e verzekerde. Intersoftware 2015 Pagina 2 van 9

3 56. Het gebeurde soms dat op verschillende plekken in het advies of de rapportage een ander bedrag aan netto maandlast werd getoond. Dat is nu verholpen. 57. Het overzicht 'Oversluitenindicatie' is aangepast en hierdoor overzichtelijker geworden. 58. Het tonen van sommige verzekeringspremies met andere betalingstermijnen dan jaar en maand is aangepast. 59. In de grafieken in de bijlage van het rapport werden nog de jaartallen getoond. Dit is nu gewijzigd in aantal jaren (1 t/m 30). 60. In het vergelijkend lastenoverzicht stonden er in de kolomhoofden witte letters op een grijze achtergrond waardoor deze, zeker bij het afdrukken, vaak onleesbaar waren. Deze letters zijn nu zwart gemaakt. 61. Indien voor een geadviseerd product geen verzekerde was geselecteerd, verscheen er bij het genereren van een rapport een foutmelding. Dit is nu verholpen: de foutmelding verschijnt niet meer en het betreffende product wordt niet getoond in de rapportage. 62. Ingangsdatum pensioen in het Rapport onder "Belangrijke financiële gebeurtenissen" kwam niet overeen met ingevoerde gegevens. 63. Onderhoud sjablonen is aangepast ten behoeve van het gebruiken van persoonlijke sjablonen. 64. Restschuld werd niet op financieringsopzet getoond wanneer de restschuld volledig uit eigen middelen wordt betaald. 65. Vergelijkend lastenoverzicht met alleen huur in huidige situatie verhelderd 66. Voetnoot is gevuld overige uitgaven indien aanwezig 67. Witregel verplaatst in (kort)rapport voor betere indeling. 68. Aflossing Brand New Day is aangepast 69. Bij hypotheekadviezen zonder financieringsbehoefte, bijvoorbeeld omzettingen, was het niet mogelijk om een vergelijkend hypotheeklastenoverzicht aan te maken. Dit kan nu wel. 70. De lasten van voorstel 1 in het "Vergelijkend hypotheeklasten overzicht" toonde een verkeerde begindatum vanwege een andere begindatum in voorstel De voetnoten bij de financieringsopzet zijn aangepast, deze werden niet altijd juist getoond. 72. Het huisnummer en de toevoeging werden niet afgedrukt op Aanvraagformulier taxatie NTS 73. Op diverse documenten wordt nu de numerieke huisnummertoevoeging met koppelteken getoond. 74. Tekstuele aanpassing doorgevoerd op Basisbankgarantie voor Nationale Waarborg. 75. Terminologie in Financieel plan aangepast. 76. Verschil op overzicht financieringsopzet omtrent eigen geld hersteld Schermen 77. Het scherm Snel inzicht en andere overzichtsschermen zijn te vergroten 78. Gewenste hypotheek wordt standaard op 103% van de marktwaarde gezet. 79. Overgangsrecht eigenwoningschuld ( ) is bij woonsituaties huur en inwonend in te vullen. 80. Als achter soort inkomen werd aangegeven 'Loondienst fulltime tijdelijk plus intentieverklaring' wilde het nog wel eens gebeuren dat bij de specificatie van de werkgever het vinkje achter intentieverklaring toch uit stond. Dit is nu verholpen. 81. Als de productnaam van een AOV werd gewijzigd werd deze niet vastgehouden. Dit gebeurt nu wel 82. Als de som van de leningdelen ongelijk was aan de totale hypotheek en in een melding de vraag werd gesteld of leningdeel 1 aangepast moest worden, werden Box 3 leningdelen die al aan Intersoftware 2015 Pagina 3 van 9

4 andere leningdelen waren toegekend in sommige gevallen ook nog eens aan leningdeel 1 toegewezen, waardoor er een te groot Box 3 gedeelte ontstond en de berekening niet meer klopte. Dit is nu verholpen. 83. Als een voorstel in beheer wordt genomen wordt zowel de mutatiedatum als de aanmaakdatum op de huidige datum gesteld. 84. Als er bij de acceptatie een overschrijding was van de maximale financieringsbehoefte, verscheen er een melding dat de maximale hypotheek te hoog was i.v.m. waarde pand. Dit is nu gewijzigd in 'Maximale financieringsbehoefte.' 85. Als er maar 1 voorstel is aangemaakt, was het toch mogelijk om als uitgangspunt voor de berekening van de maximale hypotheek en op het tabblad Voorwaarden de keuze te maken uit meerdere voorstellen. Dit is nu hersteld. 86. Als er sprake is van een overbruggingskrediet werden de maandlasten hiervan niet altijd goed getoond in het lastenoverzicht. Dit gaat nu wel goed. 87. Als in de financieringsopzet de borgtochtprovisie NHG werd aangepast, werden bij het voorstel niet de NHG rentes, maar de gewone rentes op basis van bevoorschottingspercentage getoond. Dit is nu hersteld. 88. Benaming voor Overige aanvragen op het Afdrukken scherm aangepast zodat er beter te zien is voor welke aanvrager(s) het document is. 89. Bij ANW-hiaatverzekeringen waarbij de duur van de premiebetaling korter is dan de duur van de eventuele uitkering werd de premie in verschillende overzichten toch soms te lang doorgerekend. Dit is nu verholpen. 90. Bij de Brand New Day pensioenrekening verscheen een extra, overbodig, veld als achter Lijfrenteclausule Ja werd aangevinkt. Dit is nu verholpen. 91. Bij het aanvragen van een verzekering via HDN wordt nu de premie getoond in het aanvraagscherm, zodat eenvoudiger een onderscheid kan worden gemaakt indien er 2 of meer gelijke producten zijn ingevoerd. Ook komt er per aangevraagd product een aanvraagvolgnummer in beeld, zodat direct duidelijk is welk product is aangevraagd. 92. Bij het selecteren van het vinkje achter de inschrijving werd het bedrag inschrijving pas bijgewerkt na wisselen van tabblad. 93. Bij oversluiten werden op het tabblad Hypotheek oversluiten ten onrechte de aflossingsvrije rentes getoond. Hier worden nu de annuitaire rentes getoond. 94. De overzichten onder het menu Afdrukken zijn weer in een volledig scherm te bekijken. 95. Foutmelding bij instellingen abonnement verholpen. 96. Helptekst bij Netto Inkomen op Maximaal krediet tabblad aangepast 97. Het is nu, bij meerdere gebruikers, mogelijk om HDN berichten af te schermen, zodat deze alleen nog inzichtelijk zijn voor degenen die hiervoor geautoriseerd zijn. 98. Het onderwerp 'dubbele woonlasten' onder Motivering, zou alleen getoond mogen worden wanneer er een woning wordt verkocht. 99. Het veld 'Leveringsakte' is nu op het tabblad Financieringsbehoefte ook aanwezig bij wijziging van de huidige hypotheek In enkele gevallen verscheen er bij fiscaal geruisloze voortzetting een onterechte melding met betrekking tot fiscale belasting in verband met de minimale looptijd. Dit is nu verholpen Indien bij Interbank onder Instellingen meerdere TP-nummers zijn ingevuld, is het nu mogelijk om bij het aanmaken van een nieuw krediet een keuze te maken tussen deze nummers Invoerveld Krediet toetslast is nu ook beschikbaar in de Sneltoets Na het kopiëren van een advies verviel in voorkomende gevallen de mogelijkheid om het vergoedingenoverzicht in te vullen of aan te geven welke producten er meegenomen dienen te worden in het voorstel. Dit is nu verholpen Onder tabblad Analyse, Aanleiding is het nu mogelijk om de voorstellen onderling ook terug te kopiëren. Intersoftware 2015 Pagina 4 van 9

5 105. Ontvangen HDN berichten die zijn aangevraagd met een ander systeem en dus niet voor Adviesbox bestemd zijn worden niet meer meegeteld in het aantal HDN berichten in het startscherm Tabvolgorde op tabblad Kapitaalverzekering is aangepast Taken voor levensgebeurtenissen werden te vroeg aangemaakt Tekst aanpassing doorgevoerd bij proeflicenties Term GHF-norm aangepast naar Hypotheeknorm Toelichtingstekst toegevoegd op Woonsituatie tabblad in geval van huurwoning 111. Verwijzing naar de IBAN omnummersite is verwijderd 112. Voor de koppeling met NHB wordt de knop nu met het logo getoond Voor Nibud uitgaven is nu apart aan te geven of ze wel of niet moeten worden meegenomen in het lasten- en netto besteedbaar inkomen overzicht Voorzieningen vanuit de UPO lopen door tot AOW leeftijd 115. De puzzelstuk icoontjes bij 'Premievergelijking ORV' en op 'Voorstel' bij de productkeuze schermen zijn weggehaald De status van het onderdeel schade onder Analyse, Klantprofiel werd niet juist opgeslagen Het is nu mogelijk om het Nieuwsbericht te verbergen/tonen door middel van het klikken op het pijltje Het saldo hypotheekbedrag wordt nu weergegeven 119. Indien er één licentie (gebruiker) is zal nu ook het wachtwoord invoerveld getoond worden Keuze (de)activeren lijfrenteclausule bij fiscale voortzetting toegevoegd 121. Taalfoutje in standaardtekst van onderdeel Instellingen/Inregelen/Standaardteksten aangepast Vraagtekentekst geplaatst bij Advieskosten in Financieringsbehoefte. Maatschappijen 123. Aanvraagformulier TAF is bijgewerkt 124. Acceptatie Aegon aangepast 125. Acceptatievoorwaarden risicoverzekering TAF aangepast Bij BLG zijn de opties dalrente en dagrente niet meer mogelijk Bij Florius geldt dat bij flexibele inkomens maximaal 85% van de marktwaarde geleend kan worden Bij Munt hypotheken is de acceptatie aangepast voor inkomen uit uitkeringen 129. Boetevrij aflossen bij ASR WelThuis is aangepast 130. De acceptatiegrenzen van de AEGON overlijdensrisicoverzekering zijn op diverse punten verruimd De berekening van de maximale hypotheek op basis van onderpand bij ABN AMRO is aangepast De maximale verstrekking van Lloyds is aangepast 133. De norm met betrekking tot de maximale verstrekking bij BLG is gewijzigd en luidt nu: Indien een lening (of de som van alle leningen bij de bank) hoger is dan dan wordt de maximale financiering beperkt tot 88% van de marktwaarde. Dit geldt voor zowel aankoop als ook bij oversluiting van de geldlening De overlijdensrisicoverzekering van Generali is toegevoegd De risicoverzekeringen van Allianz zijn nu ook opgenomen in de software De tenaamstelling van producten van Argenta is aangepast 137. De volgende voorwaarden van Argenta zijn doorgevoerd. De offertegeldigheid wordt uitgebreid van 2 naar 4 maanden. De bereidstellingsprovisie komt hiermee te vervallen. De rente voor Intersoftware 2015 Pagina 5 van 9

6 klanten bij passeren is voortaan de laagste rente van de offerterente en de dagrente op moment van passeren De voorwaarden van Dazure zijn aangepast 139. HDN schema's van BLG SNS en RegioBank zijn aangepast 140. Het tijdelijk inkomen zonder intentieverklaring mag nu bij AEGON wel meegeteld worden als toetsinkomen Het toetsinkomen bij de Hypotrust Comfort en-ok lijn zonder NHG wordt nu berekend met een gewogen gemiddelde, waarbij het laatste jaar het zwaarst telt Hypotrust producten zijn aangepast voor offerteverlenging 143. In de voorwaarden werd aangegeven dat voor de Direktbank budgethypotheek een boete bij verkoop werd gerekend. Dit is aangepast; er wordt geen boete berekend ING aanvullende retourwijze standaard leeg op (HDN) Aanvraag tabblad 145. ING hypotheek haalde in enkele gevallen geen rentes op via de webservice Rentepercentage is aangepast 147. Restschuld 'Annuïtair' is aangepast naar 'Lineair' bij BLG Restschuldfinanciering in HDN AX bericht Versie 8.0 van Legal and General black box is geïmplementeerd Voorwaarden Obvion aangepast Voorwaardenkaart ASR is aangepast voor overbruggingskrediet 151. Woonlastenverzekering Callas heeft default waarde "Beroepsarbeid" bij Keuringscriterium 152. Controle toegevoegd bij de Profijt Hypotheek vanwege het niet mogen gebruiken van verschillende rentevastperioden Inkomensafhankelijk ORV van Dazure opgenomen in Adviesbox 154. Nieuw product Hypotrust Elan Hypotheek per 12 juni 2015 beschikbaar Voor Regiobank geldt het minimale hypotheekbedrag indien geen sprake is van een op te maken hypotheekakte bij een aanvullende lening of een (her)opname 156. Wijziging in Regiobank voorwaarden is doorgevoerd 157. Bij TAF Quantum Leben wordt de premie in een voorstel nu standaard berekend zonder uitkering van de reservewaarde. Indien deze dekking toch meegenomen moet worden, dient dit te worden aangevinkt De tarieven voor de ASR overlijdensrisicoverzekering zijn aangepast De voorwaarden van NN bankspaarhypotheek zijn gewijzigd MUNT Hypotheken accepteert inkomen met intentieverklaring als volledig inkomen Onterechte melding m.b.t. niet behalen spaardoel bij ASR WelThuis verholpen Probleem met premieberekening TAF Quantum Leben verholpen Tarieven Interbank zijn aangepast. Intersoftware 2015 Pagina 6 van 9

7 Instellingen 164. Bij het aanvragen van overlijdensrisicoverzekeringen is het nu per kantoor mogelijk het eigen TP nummer mee te geven HDN Drive mapping in Adviesbox is nu ook handmatig invulbaar Instellingen kunnen nu voor meerdere systemen doorgevoerd worden Omschrijving van Agentnummers kwamen niet juist mee met import/export Primaire adviezen database is nu ook in te stellen als SQL database en neemt ook de juiste instellingen over als deze via het register is aangepast Bij het openen van een advies wordt nu telkens ook de instellingen opnieuw ingeladen om te voorkomen dat gewijzigde instellingen weer worden teruggezet tijdens die sessie De Import en export directory van adviezen worden nu beide in de database opgeslagen Voor kredieten is het nu mogelijk om in te stellen dat de HDN aanvraag standaard via een inkoopcombinatie wordt aangevraagd. Koppelingen 172. Hypotrust HDN code aanpassing per Adviseurgegevens werden niet volledig overgenomen bij een HBH import Als er sprake is van een inkomstentoeslag werd deze bij de aanvraag niet altijd goed meegegeven in het HDN bericht. Dit gebeurt nu wel Bij een reactie op een levenaanvraag via HDN, een zogenaamd SX bericht, werd binnen Adviesbox de bijbehorende klant niet herkend. Dit gebeurt nu wel Er is nu een directe koppeling tussen Adviesbox en de Klantenservice opgenomen onder "Help - Melding maken" Het veld 'ProeftijdJN' wordt nu gevuld met 'N Nee' in HDN bij NN Legal & General 8.2 black box beschikbaar gesteld voor premieberekening Overlijdensrisicoverzekering 179. Overige inkomen werd als zelfstandige meegegeven bij een HDN aanvraag Premieverschil Florius ORV met betrekking tot 1 of 2 leventarief opgelost Van een uit Elements geïmporteerd advies was het niet mogelijk de adviseur te wijzigen. Dit kan nu wel Vanwege de nieuwe format van versienummering van de HDN schema s zijn er in een aantal componenten van Adviesbox aanpassingen doorgevoerd Wanneer een bestaand krediet wordt afgelost uit de financiering wilde het nog wel eens gebeuren dat er bij het aanmaken van het HDN bericht een melding verscheen. Dit is nu verholpen Wijziging link naar Nationale Nederlanden webservices doorgevoerd Aanpassing doorgevoerd aan de HDN Importer in verband met beschikbare inkoopcombinaties Aanpassing doorgevoerd in de HDN Importer. Er wordt nu ook een SX bericht aangemaakt bij het importeren Er is een knop naar nieuw Mutatieformulier licentie opgenomen binnen het instellingen scherm HDN aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot geen default waarden en lege waarden meegeven Het gezinsinkomen werd onjuist doorgegeven aan de Dazure ORV webservice en is hersteld Onterechte validator melding PercentageAnnuiteit aangepast Wijziging in NIBC HDN aanvraag is doorgevoerd. Intersoftware 2015 Pagina 7 van 9

8 +Klantdossier 192. Aanmerkelijk belang goed in te vullen 193. Ervaringsvragen bevatten nu de specifieke vraag "Hoeveel weet u van?" 194. Fix in enkele financiële onderdelen die een fout gaven tijdens het betreden van het onderdeel Foutmelding bij onjuist adres in uitnodiging aangepast Refactoring van mailsysteem Online Inventarisatie doorgevoerd Tab-teken zorgde voor een foutmelding bij het versturen van een uitnodiging De status 'niet verzonden' op tabblad Online inventarisaties wordt nu ook ververst Filteren op datum op Taken tabblad aangepast 200. Het is nu mogelijk om de Uitnodiging documenten te herladen binnen 30 dagen. Overige wijzigingen 201. Aanpassing van het overlijdensscenario bij 1 aanvrager 202. Aanvullende tekstregels in de scenario's ingebouwd 203. Batch-importeren van adviezen aangepast Berekenen inkomen voor energiesubsidie aangepast 205. Bij alleen doorlopende leningdelen wordt in de scenario's ook de maximale hypotheek getoond 206. Bij HDN aanvragen richting Nationale Nederlanden werd soms gevraagd om verbouwingskosten als er geen sprake was van een verbouwing. Dit is nu verholpen Bij het niet invullen van pensioengegevens wordt automatisch de AOW datum als datum pensionering aangehouden 208. Bij het versturen van een HDN aanvraag werd de naam Regiobank niet herkend; RegioBank wel. Dit is nu zo aangepast dat beide schrijfwijzen worden herkend Bij het versturen van een hypotheekaanvraag via HDN waarbij er ook een AOV in de berekening aanwezig was, gebeurde het soms dat er een validatiemelding verscheen. Dit is nu verholpen Bij het versturen van een kredietaanvraag via HDN verscheen er een foutmelding als niet eerst de maximale hypotheek werd berekend (ook als er geen hypotheek werd aangevraagd). Dat is nu verholpen Bij kredietaanvragen via HDN waarbij in het TP nummer een scheidingsteken staat, viel het gedeelte van het nummer achter het scheidingsteken soms weg in het HDN bericht. Dit is nu verholpen Computernaam wordt nu ook in het logbericht opgenomen Controleren op rechten t.b.v. databaseconversie toegevoegd De tekst bij verantwoorde woonlasten op het tabblad motivering is voor zelfstandigen aangepast 215. De Van Kampen Groep stond onder inkoopcombinaties ten onrechte vermeld als Van Kampen Adviesgroep. Dit is nu hersteld De VRH over 2e woningen gaat nu over de WOZ waarde voor panden binnen Nederland 217. Foutmelding op tabblad Acceptatie opgelost HDN nummer wordt automatisch ingevuld 219. In geval van inkomsten in box 3 verscheen er soms een foutmelding bij de HDN aanvraag. Dit is nu verholpen Index out of bound melding opgelost bij het opvragen van het dashboard Indicatieve fase bij lijfrentes is aangepast 222. LX berichten worden naar de verzekeraar gezonden 223. Maximale premiegrondslag voor Pensioenen is aangepast 224. Meerdere leningdelen worden afgelost uit 1 dekking Intersoftware 2015 Pagina 8 van 9

9 225. Melding licentie verloopt bij openen hbx-bestand is opgelost Negatief inkomen bij ondernemers is aangepast 227. Onterechte validatie op garantiedeel premie op Tabblad Kapitaalverzekering Update Adviesbox installatie bestand doorgevoerd Werking van de updater aangepast XML - HBH koppeling, import gaf een foutmelding wanneer klant inwonend als woonsituatie had geselecteerd Bij het in beheer nemen van een voorstel dan werd de premie in enkele gevallen onterecht Diverse bestanden aan 'niet registeren' toegevoegd Er is een controle op de beschikbare ruimte van de database toegevoegd Er wordt nu een backup gemaakt van de adviezen.mdb voordat er een conversie gedaan wordt Foutmelding verholpen wanneer er geklikt wordt op het overlijdensscenario in de huidige situatie als er nog geen berekening is gedaan HDN validatiemelding wordt getoond wanneer meerdere kapitaalverzekeringen gekoppeld zijn aan één leningdeel Instellingen database aangepast voor het juist tonen van de ingestelde primaire en secundaire database Kapitaalverzekering gaf een onjuiste melding over vrijstelling bij selecteren van Lijfrenteclausule Ophalen van update van rentewijzigingen is aangepast met als extra optie een registersleutel Vernieuwde SQL bestanden, voor gebruik bij een SQL database, op de website geplaatst WindowsAuthenticatie met SQL-server is mogelijk gemaakt 242. Sneltoets berekening na openen maximale hypotheek tabblad toont gelijke gegevens vergeleken met het direct openen van de sneltoets Intersoftware 2015 Pagina 9 van 9

Release notes Adviesbox versie 2015.2. Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie 2015.2. Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. Per leningdeel wordt gerekend wat er maximaal geleend mag worden 2. Reeds ingegane restschuld wordt in box 1 geplaatst 3. Bij pensionering is nu ook een NBI overzicht af te drukken 4. In

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie 2016.2. Berekeningen

Release notes Adviesbox versie 2016.2. Berekeningen Berekeningen 1. Indien het gewenste advies alleen een consumptief krediet behelst wordt in de inkomensscenario's nu getoetst op de VFN norm. 2. Bij fiscaal geruisloze voortzetting wordt nu ook rekening

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie 2014.3. Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie 2014.3. Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. Bij WIA-excedent en WGA-gat verzekering is de fiscale aftrek voortaan aan te geven. 2. Bij ORV dekking (bedoeld ter aflossing van) is het nu ook mogelijk om het krediet mee te nemen. 3.

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. De Saldi voor annuïteitenhypotheken zijn op diverse plaatsen gelijk getrokken. 2. Berekening totale oorspronkelijke hypotheek op tabblad Woonsituatie na in beheer nemen gecorrigeerd. 3.

Nadere informatie

Vergelijken labeloverzicht

Vergelijken labeloverzicht na verlenging geldigheidsduur verlengingsduur voor onbekende woning ABN-AMRO Woninghypotheek, 1% van totale hypotheekbedrag excl. OBK Geen kosten 6 Maanden 9 Maanden Laagste waarde van koopsom, taxatie

Nadere informatie

Datum gegevens: 10-12-2015. Verstrekking: NHG

Datum gegevens: 10-12-2015. Verstrekking: NHG Datum gegevens: 10-12-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 27-09-2015 2.15% 2.15% 2.20% 2.25% 2.30% 2.40% 2.55% 2.55% 2.85% 3.30% 3.50% 3.85% 3.95% 3 ABN AMRO Budget Betaalpakket 27-09-2015 2.15% 1.95%

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. 1 Inleiding. 2 Berekening automatische rentedaling. Automatische rentedaling op basis van LTV. Datum 13 oktober Versie 1.

Gebruikersinstructie. 1 Inleiding. 2 Berekening automatische rentedaling. Automatische rentedaling op basis van LTV. Datum 13 oktober Versie 1. Gebruikersinstructie Onderwerp Automatische rentedaling op basis van LTV Datum 13 oktober 2016 Versie 1.3 1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de onderdelen van Adviesbox waar de automatische

Nadere informatie

Handleiding. Adviesbox en MCD. Versie pagina s

Handleiding. Adviesbox en MCD. Versie pagina s Handleiding Adviesbox en MCD Versie 1.0 15 pagina s Intersoftware B.V. 0182-200 300 KvK Rotterdam 24269992 Tielweg 3 Info@intersoftware.nl ABN-Amro NL06ABNA0615583210 2803 PK Gouda www.intersoftware.nl

Nadere informatie

Vanaf Adviesbox versie zijn er mogelijkheden toegevoegd om in te voeren dat er in het verleden renteaftrek is genoten.

Vanaf Adviesbox versie zijn er mogelijkheden toegevoegd om in te voeren dat er in het verleden renteaftrek is genoten. Gebruikersinstructie Onderwerp Renteaftrek historie, eigenwoningschuld uit het verleden Datum 7 april 2017 Versie 1.2 1 Inleiding Vanaf Adviesbox versie 2017.2 zijn er mogelijkheden toegevoegd om in te

Nadere informatie

07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket

07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket Datum gegevens: 08-01-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.50% 2.60% 2.65% 2.70% 2.95% 2.90% 3.15% 3.30% 3.80% 3.90% 4.50% 4.60% 3 ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45%

Nadere informatie

16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35% 2.40% 2.65% 2.70% 2.85% 3.00% 3.40% 3.50% 4.10% 4.20% 3 0,20% korting betaalpakket

16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35% 2.40% 2.65% 2.70% 2.85% 3.00% 3.40% 3.50% 4.10% 4.20% 3 0,20% korting betaalpakket Datum gegevens: 23-01-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 16-01-2015 2.45% 2.40% 2.50% 2.55% 2.60% 2.85% 2.90% 3.05% 3.20% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 ABN AMRO Budget 16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35%

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket

% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket Datum gegevens: 01-12-2014 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.50% 2.60% 2.65% 2.70% 2.95% 2.90% 3.15% 3.30% 3.80% 3.90% 4.50% 4.60% 3 ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45%

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie 2014.4. Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie 2014.4. Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. AO verzekering keert correct uit afhankelijk van aangegeven wijze uitkering maandbedrag. 2. Bij bankspaar is het overlijdensscenario aangepast. 3. Bij de berekening onder Premievergelijking

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform 3.4.2. Subject: Figlo Platform 3.4.2

Release notes. Figlo Platform 3.4.2. Subject: Figlo Platform 3.4.2 Release notes Figlo Platform 3.4.2 Titel: Release notes Subject: Figlo Platform 3.4.2 Version: 1.0 15-03-2013 Inhoudsopgave 1 Figlo Advisor... 3 1.1 Hypotheekadvies... 3 1.2 Overige wijzigingen... 9 2

Nadere informatie

Datum gegevens: Verstrekking: NHG

Datum gegevens: Verstrekking: NHG Datum gegevens: 04-11-2016 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget Annuitair en Lineair 09-10-2016 1.95% 1.49% 0.99% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.59% 1.85% 2.21% 2.26% 3.55% 3.65% 3-0,2% Annuitair & Lineair ABN

Nadere informatie

Prijsvergelijking Hypotheken

Prijsvergelijking Hypotheken Prijsvergelijking Hypotheken Vergelijking gemaakt op 19-10-2012 om 16:49 Berekende resultaten In de onderstaande tabel treft u een prijsvergelijking aan van de producten die op basis van uw wensen en eisen

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Korte handleiding Finix Nieuw Dossier

Korte handleiding Finix Nieuw Dossier Korte handleiding Finix Nieuw Dossier Finix Nieuw Dossier-V1 pagina 1 Inleiding... 3 Dashboard van Nieuw Dossier... 4 Oriëntatie... 5 Huidige situatie... 6 Klantprofiel... 7 Potentiële onderpanden... 8

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

AfinPro import in het Figlo Platform

AfinPro import in het Figlo Platform import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 01-07-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 2 Aandachtspunten bij export naar het... 5 2.1 Persoonlijke gegevens...

Nadere informatie

AfinPro import in het Figlo Platform

AfinPro import in het Figlo Platform import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 05-11-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 1.1 Werking Import / Export tool... 5 2 Aandachtspunten bij export

Nadere informatie

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release Release Notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release - 6.0.2 Titel: Release Notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Amsterdam, 10 oktober 2014 1. Bank of Scotland wordt Lloyds Bank... 2 Aanleiding... 2 Overgangsperiode...

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost?

Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost? Voorwaarden boetevrij aflossen Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost? Vraag 2: Wordt het boetevrij deel per leningdeel of over de gehele lening

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor en Figlo Connect Januari 2017 release 6.0.3

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor en Figlo Connect Januari 2017 release 6.0.3 Release Notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor en Figlo Connect Januari 2017 release 6.0.3 Titel: Release Notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en

Nadere informatie

Ten behoeve van. De heer xxxxx

Ten behoeve van. De heer xxxxx Advies Spaarhypotheek Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer xxxxx Opgesteld door: De heer xxxxxxx Vrijdag 25 februari 2011 1 Inhoudsopgave In dit rapport adviseren wij u in uw keuze voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening adviseur contactpersoon telefoon fax offerte sturen aan adviseur klant(en) Personalia

Nadere informatie

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding

IQWOON in het kort. Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding IQWOON in het kort Samenvatting van de Algemene Voorwaarden en de Acceptatie Handleiding 2/12 IQWOON in het kort Versie 201607 INLEIDING IQWOON Deze IQWOON in het kort is bedoeld ter ondersteuning van

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15)

Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15) Update notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15) Titel: Update notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Figlo Platform 3.1 Titel: Gebruikershandleiding Onderwerp: Figlo Platform Auteur(s): Martin Ouwehand Versie: 1 Inhoudsopgave 1 Bruto oplossing Need... 3 2 Maatschappijen en producten

Nadere informatie

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Van kijken naar kopen in 9 stappen Wat is NHG (Nationale Hypotheek Garantie) Overzichten actuele hypotheekrentes Aan dit overzicht kunnen geen rechten

Nadere informatie

Release notes Figlo Platform

Release notes Figlo Platform Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.3 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.3 Author(s): Paul Janssen Version: 1.0 20-11-2012 Inhoudsopgave 1 Maximale hypotheekberekening...

Nadere informatie

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Van kijken naar kopen in 9 stappen Wat is NHG (Nationale Hypotheek Garantie) Overzichten actuele hypotheekrentes Aan dit overzicht kunnen geen rechten

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1 Releasenotes Intramed versie 7.0.1 Intramed versie 7.0.1 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een Intramed patch: verbeteringen en oplossingen. Intramed versie 7.0 was een versie met belangrijke nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix HDN in Finix Datum : 1 Juli 2011 Versie : 2.0 Printdatum: 1-7-2011 10:45 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 : Starten met HDN binnen Finix... 3 2. 1. Invullen HDN gegevens binnen Finix...

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. De WGA gat verzekering vult nu op ieder moment tot 70% aan als dit is opgegeven. 2. De boeterente is ook bij renteherziening invulbaar 3. De doorrekening van leningdelen uit het verleden

Nadere informatie

Hypotheek Adviesplanner

Hypotheek Adviesplanner Hypotheek Adviesplanner De Hypotheek Adviesplanner vervangt de Leidraad Hypotheek. Met de Hypotheek Adviesplanner worden financiële planning en hypotheekplanning efficiënt geïntegreerd. Hoe we tot die

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft

Nadere informatie

Aanvraagformulier Hypotheek

Aanvraagformulier Hypotheek Persoonlijke gegevens aanvrager Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) / partner Aanvrager Heer Mevrouw Echtgeno(o)t(e) / partner Heer Mevrouw Voorletters en tussenvoegsel(s) Voorletters en tussenvoegsel(s)

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE 1.1 UW GEGEVENS FINANCIEEL RAPPORT VOOR DHR. Test PERSONALIA Adres DHR. TEST Burgerlijke staat Alleenstaand Geboortedatum 01-01-1975 Geslacht Man INKOMEN UIT DIENSTVERBAND DHR. TEST

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de koppeling vanuit Invice kan starten en welke gegevens je In Invice kan invoeren om door de koppeling zo veel mogelijk gegevens naar het NWP van ÈFDÉCÉ Software

Nadere informatie

ONDERZOEK ADVIESKOSTEN INTERMEDIAIR

ONDERZOEK ADVIESKOSTEN INTERMEDIAIR ONDERZOEK ADVIESKOSTEN INTERMEDIAIR Onderzoek uitgevoerd door MoneyView Research B.V. In opdracht van De Hypothekers Associatie juni 2013 COLOFON Dit rapport is een uitgave van: MoneyView Research B.V.

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX Dit document beschrijft het proces van het aanvragen van InterBank producten via HDN met Finix. We gaan er van uit dat er voldoende kennis is over

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Hoofdstuk 1, Scenario Advies Overlijden Inhoud 1 Scenario Advies Overlijden... 1 2 Kiezen voor Advies overlijden... 1 3 Personalia en partner... 2 4 Inventarisatie

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Persoonlijke gegevens Voorletters

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform 3.1. Subject: Figlo Platform 3.1

Release notes. Figlo Platform 3.1. Subject: Figlo Platform 3.1 Release notes Figlo Platform 3.1 Titel: Release notes Subject: Figlo Platform 3.1 Author(s): Paul Janssen Version: 13-09-2012 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Hypotheekadvies... 3 3 Nieuwe wetgeving

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Advies Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld - Voorbeeld Samengesteld door: M.C.C. Steentjes MFP CFP Financieel adviseur Your Financials Lieftinckstraat

Nadere informatie

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Hypotheek verhogen bijbouwe

Hypotheek verhogen bijbouwe Voor het verhogen van je bijbouwe hypotheek zonder hulp van een hypotheekadviseur hebben we (nog) geen digitaal proces zoals bij de aanvraag van je hypotheek. Je gebruikt voor het verhogen van je hypotheek

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform 3.4.4. Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4

Release notes. Figlo Platform 3.4.4. Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4 Release notes Figlo Platform 3.4.4 Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4 Versie: 3.0 17-04-2013 Inhoudsopgave 1 Fiscale Borging... 3 2 Nieuwe functionaliteit... 3 3 Verbeteringen... 5 4

Nadere informatie

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Een hypotheek betekent dat u een langdurige financiële verbintenis aangaat. Voor een passend advies is het goed om te bepalen

Nadere informatie

Overzicht mogelijkheden restschuldfinancieringen

Overzicht mogelijkheden restschuldfinancieringen ABN AMRO Argenta ASR Bank of Scotland Florius Hypotrust Woonfonds Restschuldfinanciering binnen de nieuwe hypotheek voor bestaande klanten en nieuwe klanten Alleen mogelijk zonder NHG voor alleen bestaande

Nadere informatie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform June2013 release. Onderwerp: Figlo Platform June2013 release

Release notes. Figlo Platform June2013 release. Onderwerp: Figlo Platform June2013 release Release notes Figlo Platform June2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform June2013 release Versie: 1.0 04-06-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 2 Verbeteringen... 5 3 Figlo

Nadere informatie

150.000, 2 levens, gelijkblijvend, 20 jaar. 1. Overzicht van premies van alle aanbieders met provisie TAF 46,94 Reaal 48,16 Dela 52,63

150.000, 2 levens, gelijkblijvend, 20 jaar. 1. Overzicht van premies van alle aanbieders met provisie TAF 46,94 Reaal 48,16 Dela 52,63 Casus: Risicoverzekering 1 Man & Vrouw: 10 5 1965 1965 & 14 10 1972 10 1972 (niet rokers) Dekking: 150.000, 2 levens, gelijkblijvend, 20 jaar Vragen: 1. Overzicht van premies van alle aanbieders met provisie

Nadere informatie

Releasenotes. 4 januari 2017

Releasenotes. 4 januari 2017 Releasenotes 4 januari 2017 Inhoud Algemeen... 4 Taak verantwoordelijke selecteren... 4 Volgorde aangepast... 4 WBP code toevoegen onder een organisatie... 4 Agenda... 4 Adres aanbrenger in afspraak te

Nadere informatie

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties 6 december 2016 Inhoud Agenda... 3 Melding bij versturen lege uitnodiging... 3 Algemeen... 3 Soort document niet meer categorie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Waarom dit formulier? Het is van groot belang dat we je actuele situatie volledig in kaart kunnen brengen om zodoende een goed totaaladvies te kunnen geven. We kunnen alleen door

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Patch notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Titel: Patch notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Versie: 1 12-3-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE 3 MEI

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE 3 MEI FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE 3 MEI Inhoud Stukkenlijst... 3 Alleen PDF onder HDN stukken... 3 Documenten wel of niet publiek... 3 Tonen in Digimap vinkje onder soort document...

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE Inhoud HDN... 3 Update HDN schema s... 3 Zelf instellen of het AX-bericht een levensverzekering aanmaakt in dossier... 3 Dossier... 4 Dekking wordt

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform January2014 release. Onderwerp: Figlo Platform January2014 release

Release notes. Figlo Platform January2014 release. Onderwerp: Figlo Platform January2014 release Release notes Figlo Platform January2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform January2014 release Versie: 4 16-01-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Figlo Oriëntatie...

Nadere informatie

Einderentevasteperiode.nl

Einderentevasteperiode.nl Einderentevasteperiode.nl Hypotheekberekening t.n.v. Dhr. R. Jansen en Mevr. T. Schepers 1 berekening Bedankt voor het aanvragen van een hypotheekberekening, u heeft met succes ons inventarisatieformulier

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1. Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.0 1 18-12-2012 NHG 2014 Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe Voorwaarden

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten: Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Zijn uw inkomsten gewijzigd, wilt u verbouwen of past uw huidige hypotheekvorm niet meer bij uw wensen? Een goed moment om eens kritisch naar uw hypotheek te kijken. Als blijkt dat

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR VERSIE 1.0.0 MEI 2017 HDN 2017 1. Inleiding Testcase Generator Binnen het HDN platform worden er op regelmatige basis maatschappij specifieke schema s geactiveerd.

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee Pensioen Klantprofiel Naam: Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen komen?

Nadere informatie

Patch Notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4

Patch Notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Patch Notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Titel: Patch Notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Versie: 1 30-4-2015

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Handleiding. Monitoring & Alerts. figlo.com

Handleiding. Monitoring & Alerts. figlo.com Handleiding Monitoring & Alerts figlo.com Alerts in Figlo Monitors Een Alert is een waarschuwing op basis van een Monitor. Een Monitor is een regel waarin staat wat de voorwaarden/grenzen zijn om een Alert

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie