Release notes. Figlo Platform Subject: Figlo Platform 3.4.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release notes. Figlo Platform 3.4.2. Subject: Figlo Platform 3.4.2"

Transcriptie

1 Release notes Figlo Platform Titel: Release notes Subject: Figlo Platform Version:

2 Inhoudsopgave 1 Figlo Advisor Hypotheekadvies Overige wijzigingen Figlo PFM Release mei Figlo Advisor Figlo PFM Verder in Release notes: Figlo Platform Versie: Pagina: 2 van 11

3 In deze release notes wordt de belangrijkste nieuwe en verbeterde functionaliteit van de Figlo Advisor release beschreven. Wij adviseren u het document goed door te lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling support via 1 Figlo Advisor 1.1 Hypotheekadvies De functionaliteit rondom hypotheekadvies is verder uitgebreid: Verbetering berekening maximale woningfinanciering De berekening van LTI (Loan-to-Income) en LTV (Loan-to-Value) is op enkele onderdelen verbeterd. Het gaat hier om de berekening van de maximale woningfinanciering met behulp van de hypotheektool. De hypotheektool maximale hypotheek past zich aan, aan de adviesfase waarin u zich bevindt. De meest uitgebreide mogelijkheden vind u in de Need-fase. Na het selecteren van een maatschappij kunt u in het detailscherm van de maatschappij specifieke berekening twee waarden vinden op basis van het inkomen van de cliënt: een berekening op basis van de CHF-methodiek (fig. 1. Cijfer 1) en een berekening op basis van NHG-methodiek (fig. 1. Cijfer 2). Bij deze waarden wordt nu rekening gehouden met de leeftijd en het pensioeninkomen van de cliënt. Wanneer de pensioendatum binnen een periode van 10 jaar ligt, wordt het pensioeninkomen gehanteerd bij de berekening van de maximale hypotheek. U wordt hier op gewezen door een tekst (fig. 1. Cijfer 3) Ook wordt aangegeven wat op basis van het huidig inkomen geleend zou kunnen worden mits een deel voor de pensioendatum wordt afgelost Figuur 1. De berekening maximale hypotheek Release notes: Figlo Platform Versie: Pagina: 3 van 11

4 Op basis van de opgegeven waarden van het onderpand wordt ook aangegeven wat op basis van de aankoopsom, economische waarde en WOZ-waarde de maximale financiering mag zijn. (fig. 1. Cijfer 5). Aan het groene of rode bolletje voor de betreffende waarde ziet u of de financiering uit de door u ingevulde financieringsopzet binnen dat maximale bedrag past. HDN aanvraag Er zijn diverse velden toegevoegd aan Figlo Advisor om een vollediger HDN verzendbericht te kunnen ondersteunen. U kunt nu aangeven dat er sprake is van een onderhandse financiering. U vindt daarvoor een vinkboxje in de financieringsconstructiewizard in de Need-fase op het tabblad hypotheek. Figuur 2. Onderhandse hypotheek in de financieringsconstructie U kunt aangeven welke WOZ-waarde na verbouwing gehanteerd moet worden. U kunt ook aangeven dat er bij de verkoop van de oude woning sprake is van ontbindende voorwaarden en wat de datum is dat deze voorwaarden verlopen. Release notes: Figlo Platform Versie: Pagina: 4 van 11

5 Figuur 3. Deelscherm huidige onroerende zaken in woonwens De genoemde gegevens gaan mee in het HDN bericht evenals het feit dat er sprake is van een (fiscaal) voortgezet product in de nieuwe financieringsconstructie. Proces hypotheekconstructie Er is een nieuw proces toegevoegd aan de proceslijsten: Voldoet de hypotheekconstructie aan de voorwaarden van de maatschappij?. Dit proces bevat een aantal punten waarop de financieringsconstructie van de hoofdanalyse kan worden getoetst. 2 1 Figuur 4. Hoofd- en detailscherm proceslijst Release notes: Figlo Platform Versie: Pagina: 5 van 11

6 Door op de twee rond gevormde pijlen te klikken bij het kader (fig. 4 Cijfer 1) wordt de controle uitgevoerd. De controle wordt alleen uitgevoerd op de hoofdanalyse, niet op de analyse die op dat moment actief is. De naam van de analyse die in het proces Voldoet de hypotheekconstructie aan de voorwaarden van de maatschappij? wordt gecontroleerd staat bovenaan het proces weergegeven. (fig. 4 Cijfer 2) Wanneer u geen aanpassingen heeft gedaan, is de hoofdanalyse de eerste analyse die is aangemaakt. U kunt de waarde hoofdanalyse vinden via het analyse-overzicht. U klikt in het analyse-overzicht op de omcirkelde knop in figuur 5. Figuur 5. De knop bewerken in het analyse-overzicht Vervolgens vindt u daar de checkbox Is hoofdanalyse Figuur 6. Analysedetails met veld Is hoofdanalyse Het proces controleert de financieringsconstructie in de hoofdanalyse op enkele belangrijke maatschappij specifieke voorwaarden. Wanneer niet aan de maatschappijvoorwaarden is voldaan, krijgt u een melding op een vergelijkbare manier zoals u die van de proceslijst consistentiecontrole kent. Release notes: Figlo Platform Versie: Pagina: 6 van 11

7 Meenemen overlijdensrisicoverzekering Naast bestaande vermogensopbouwproducten kunt u nu ook bestaande overlijdensrisicoverzekeringen in een nieuwe financieringsconstructie meenemen en koppelen. Wanneer het een verzekering betreft die gekoppeld is aan de lopende financiering, dan vindt u die verzekering ook terug in het optiescherm voor de lopende financieringsproducten. U kunt nu aangeven dat de verzekering ongewijzigd wordt voortgezet, of gekoppeld moet worden aan de nieuwe hypotheek. (kader fig. 7) Wanneer het een los lopende verzekering (dus niet gekoppeld aan een hypotheekleningdeel) betreft, dan ziet u de verzekering niet in dit overzicht terug. Toch kunt u die verzekering ook verbinden aan de nieuwe hypotheekconstructie. Figuur 7. Verzekering ongewijzigd voortzetten Bij het samenstellen van de nieuwe financieringsconstructie voegt u een overlijdensrisicoverzekering toe. Het eerste veld status staat bij het aanmaken van een kaartje op nieuw. U verandert dit in de status lopend. Een keuzemenu voortzetten verschijnt. Uit het menu selecteert u de verzekering die u aan dit leningdeel wilt koppelen. Let op: U vindt de overlijdensrisicoverzekering alleen in deze keuzelijst terug wanneer u eerder heeft gekozen voor Voortzetten, herkoppel hypotheekdeel, niet wanneer u heeft gekozen voor ongewijzigd voortzetten. Figuur 8. Voortzetten en koppelen overlijdensrisicoverzekering Release notes: Figlo Platform Versie: Pagina: 7 van 11

8 Koppelen overlijdensrisicoverzekering aan meerdere leningdelen Bij overlijdensrisicoverzekeringen kunt u nu bij Doel aangeven dat de uitkering van de verzekering gebruikt moet worden voor het aflossen van niet één, maar meerdere leningdelen. Wanneer u op de gele knop achter Doel klikt krijgt u onderstaand scherm te zien. In de linker kolom worden alle bestaande leningen getoond. Met de twee grote pijlen (fig. 9 Cijfer 1) plaatst u de gewenste leningdelen naar de rechterkolom. Alle leningen in de rechterkolom zullen voor zover mogelijk met de uitkering van de verzekering worden afgelost. De volgorde waarin ze in de kolom worden getoond bepaald de volgorde waarin de leningdelen worden afgelost. U kunt de volgorde aanpassen door een lening(deel) te selecteren en te verplaatsen met de kleine pijlen. (fig. 9 Cijfer 2) 1 Figuur 9. Leningdelen als doel van een overlijdensrisicoverzekering Overlijden voor alleenstaanden en gelijktijdig overlijden In het adviesrapport is een tekstfragment opgenomen voor de situatie dat zowel cliënt als partner komen te overlijden. In het geval van een alleenstaande wordt dit tekstfragment ook getoond. In de tekst wordt besproken wat de restant woningschuld is in geval van overlijden van alle hypotheekgevers. Overige aanpassingen hypotheken De eenmalige kosten voor een overbruggingskrediet kunnen in de financieringsconstructie worden gespecificeerd en meegewogen bij de eenmalige aftrekbare kosten. In de financieringsconstructie kan ook de resterende eigen woning reserve per persoon worden opgegeven. 2 Release notes: Figlo Platform Versie: Pagina: 8 van 11

9 Bij een herfinanciering kunt u per leningdeel aangeven of deze stopt of doorloopt in de nieuwe financiering. Op de hypotheek kaart kan de maatschappijrente nu direct worden geselecteerd. De rente en rentevaste periode worden dan beiden gevuld met de geselecteerde waarde. 1.2 Overige wijzigingen Dekking tweede verzekerde Het is mogelijk om per verzekerde een afwijkende dekking op te geven bij overlijdensrisicoverzekeringen. Bij het aanvinken van de box Afwijkende dekking 2 e verzekerde verschijnen velden waarin de afwijkende dekking kan worden benoemd. WIA als huidig inkomen Naast huidig inkomen uit WW kan nu met de kaart WIA uitkering in de categorie werk worden aangegeven dat er sprake is van een lopende WIA uitkering als huidig inkomen. De verschillende fases van de WIA uitkering worden automatisch correct berekend, net als kortingen op de uitkering, enzovoort. In het geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan ook een potentieel restverdiencapaciteit worden aangegeven. Het salaris dat werkelijk uit loondienst wordt ontvangen, moet nog wel als loondienstinkomen worden ingevoerd. Let op: ongeacht of er sprake is van volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan er nog steeds een scenario arbeidsongeschiktheid worden gemaakt voor de betreffende persoon. De uitkomsten van dat scenario zijn niet correct. Hetzelfde geldt voor het WW scenario. Om voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte een berekening te maken van de situatie bij volledige arbeidsongeschiktheid dient u: een nieuwe analyse aan te maken in die nieuwe analyse op het kaartje WIA uitkering de mate van AO aan te passen naar 100% in de nieuwe analyse het kaartje inkomen uit loondienst (de opgevoerde benutting van de restverdiencapaciteit) te verwijderen. Release notes: Figlo Platform Versie: Pagina: 9 van 11

10 Om voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte een berekening te maken van de situatie bij ontslag dient u: een nieuwe analyse aan te maken in die nieuwe analyse op het kaartje WIA uitkering de mate van benutting van de restverdiencapaciteit te wijzigen naar 0%. in de nieuwe analyse het kaartje inkomen uit loondienst (de opgevoerde benutting van de restverdiencapaciteit) te verwijderen. Rapportages voor arbeidsongeschikten dient u zorgvuldig na te lezen om de passages betreffende de AO en WW scenario s daar uit te verwijderen. Een bestaande ANW uitkering wordt automatisch bepaald. Indien op de persoonskaart is aangegeven dat de persoon weduwe/weduwnaar is, dan bepaalt het Figlo Platform automatisch of er sprake is van een ANW uitkering. De uitkering eindigt automatisch wanneer er geen recht meer op bestaat, bijvoorbeeld door het bereiken van de meerderjarige leeftijd van de kinderen. Daarnaast zijn de volgende aanpassingen in Figlo Advisor gedaan: Na het aflopen van de WW uitkering worden nu ook de IOW/IOAW uitkeringen ondersteund. In het PFA zijn bij de betaalbaarheidsanalyse de grafieken voor het scenario WW en AO vervangen door de grafiek op basis van woonlasten. De jaarruimte kan nu ook handmatig op de persoonskaart worden opgegeven. Het maximaal aantal in te voeren tekens voor de diverse motivatievelden is uitgebreid en is onbeperkt. 2 Figlo PFM De eerstvolgende oplevering van Figlo PFM is met de mei 2013 release. 3 Release mei 2013 Op 20 mei releasen wij de volgende update van het Figlo Platform met de volgende aanpassingen: 3.1 Figlo Advisor Prestatie verbeteringen Diverse kleine verbeteringen Uitbreiding BV kaart met hypotheek aan DGA en Pensioen in eigen beheer. Ondersteuning PPI pensioen Release notes: Figlo Platform Versie: Pagina: 10 van 11

11 3.2 Figlo PFM Verbeterde analyse van banktransacties naar suggesties voor inventarisatie Diverse GUI verbeteringen Verbeteringen van de verwachtingen (Voorspellingen aanstaande inkomsten en uitgaven) 4 Verder in 2013 Voor 2013 hebben wij de volgende releasedatums gepland: Release juli juli Release oktober oktober In deze releases hebben wij aandacht voor de volgende thema s: Uitbreiding mogelijkheden investmentmanagement Verbeterde consumenten login met integratie tussen huishoudboekje en Persoonlijk Financieel Advies (vervanging MijnKluis) Werken met een tablet Verbeteringen in de koppeling en integratie tussen MoneyView en Figlo Monitoren van bestaande adviezen en waarschuwen van adviseur en/of klant bij geconstateerde afwijkingen Uitgebreidere rapportagemogelijkheden Management rapportage Verbeteren bruikbaarheid van de bestaande functionaliteit en optimalisatie van de techniek Nieuwe beheer module voor PFM categorisaties Release notes: Figlo Platform Versie: Pagina: 11 van 11

Handleiding Finix. Euroface Financial Services B.V. Willem Dreeslaan 432 2729 NK Zoetermeer. Telefoon: 079-343 84 00 E-mail: info@euroface.

Handleiding Finix. Euroface Financial Services B.V. Willem Dreeslaan 432 2729 NK Zoetermeer. Telefoon: 079-343 84 00 E-mail: info@euroface. Handleiding Finix Euroface Financial Services B.V. Willem Dreeslaan 432 2729 NK Zoetermeer Telefoon: 079-343 84 00 E-mail: info@euroface.nl Versie 1.0 Inhoud 1. Hoofdscherm Menubalk... 8 1.1 Bestand...

Nadere informatie

Hypotheek Adviesplanner

Hypotheek Adviesplanner Hypotheek Adviesplanner De Hypotheek Adviesplanner vervangt de Leidraad Hypotheek. Met de Hypotheek Adviesplanner worden financiële planning en hypotheekplanning efficiënt geïntegreerd. Hoe we tot die

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform 3.1. Subject: Figlo Platform 3.1

Release notes. Figlo Platform 3.1. Subject: Figlo Platform 3.1 Release notes Figlo Platform 3.1 Titel: Release notes Subject: Figlo Platform 3.1 Author(s): Paul Janssen Version: 13-09-2012 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Hypotheekadvies... 3 3 Nieuwe wetgeving

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Pensioen Services Online versie voor de deelnemer

Pensioen Services Online versie voor de deelnemer Gebruikershandleiding Pensioen Services Online versie voor de deelnemer Delta Lloyd Verzekeringen Versie 3 Juli 2015 XY 15291-0715 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Beveiliging 3 1.2 Wat biedt Pensioen Services

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie 2015.3. Berekeningen

Release notes Adviesbox versie 2015.3. Berekeningen Berekeningen 1. Het aantal jaren waarop het overlijdensscenario betrekking heeft kan worden aangepast 2. Keuze beschikbaar in sneltoets voor rekenen met nieuwe normen 1 juli 2015 3. Maximaal berekening

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheekadvies

Voorwaarden Hypotheekadvies Voorwaarden Hypotheekadvies Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Geld & Gezin Altena Voorwaarden Hypotheekadvies Versie januari 2010 1 Het Advies De wet eist onder meer van de adviseur

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheekadvies

Voorwaarden Hypotheekadvies Voorwaarden Hypotheekadvies Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstenwijzer Algemeen Versie juni 2009 1 Het Advies De wet eist

Nadere informatie

DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14

DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14 Hypotheek Rapport De heer en mevrouw Voorbeeld 14-02-2014 DIT RAPPORT IS VERWERKT IN MIJNGELDZAKEN.NL BIJ UW SITUATIE ONDER DE NAAM: Advies hypo14 In samenwerking met Op dit rapport zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Handleiding. Eduscope ApplicatieBeheer

Handleiding. Eduscope ApplicatieBeheer Handleiding Eduscope ApplicatieBeheer INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Eduscope ApplicatieBeheer 5 2.1 Inloggen....................................... 5 2.2 Algemeen......................................

Nadere informatie

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN Oktober 2014 Versie 1.1 Inhoudsopgave Handleiding MoneyView Collectief Pensioen... 3 Over MoneyView Collectief Pensioen... 3 Inloggen op MoneyView Collectief Pensioen

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie 2014.4. Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie 2014.4. Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. AO verzekering keert correct uit afhankelijk van aangegeven wijze uitkering maandbedrag. 2. Bij bankspaar is het overlijdensscenario aangepast. 3. Bij de berekening onder Premievergelijking

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN Oktober 2014 Versie 1.1 Inhoudsopgave Handleiding MoneyView Collectief Pensioen... 3 Over MoneyView Collectief Pensioen... 3 Inloggen op MoneyView Collectief Pensioen

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de koppeling vanuit Invice kan starten en welke gegevens je In Invice kan invoeren om door de koppeling zo veel mogelijk gegevens naar het NWP van ÈFDÉCÉ Software

Nadere informatie

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Gebruikershandleiding Online NHG-Toets

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Gebruikershandleiding Online NHG-Toets Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Gebruikershandleiding Online NHG-Toets Document: Gebruikershandleiding Online NHG-Toets Versie: 2.4 Pagina s 23 Zoetermeer, mei 2013 INHOUDSOPGAVE TERMINOLOGIE...

Nadere informatie

Het RekenProgramma 2014. 2014 Het RekenBureau B.V.

Het RekenProgramma 2014. 2014 Het RekenBureau B.V. Het RekenProgramma 2014 2 Het RekenProgramma 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Welkom 6 Hoofdstuk II Licentie en auteursrecht 8 Hoofdstuk III Nieuw in deze versie 10 Hoofdstuk IV Hoe moet ik beginnen? 12

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker

Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij de Rabobank Lees deze brochure zorgvuldig door. Samen sterker Uw hypotheekadvies bij Rabobank U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig idee voor de verbouwing of u vraagt zich

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Handleiding voor de MaxEngine van MaxMind Technologies

Handleiding voor de MaxEngine van MaxMind Technologies Handleiding voor de MaxEngine van MaxMind Technologies 2 MaxEngine Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over hoe u hotels kunt beheren via de Backoffice van de MaxEngine.

Nadere informatie

Handleiding. Leerkracht

Handleiding. Leerkracht Handleiding Leerkracht 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Inloggen... 4 4. Mijn ParnasSys... 4 Home... 4 Persoonlijke gegevens... 5 Wachtwoord wijzigen... 5 Login-koppelingen... 5

Nadere informatie