Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Figlo Platform 3.1 Titel: Gebruikershandleiding Onderwerp: Figlo Platform Auteur(s): Martin Ouwehand Versie: 1

2 Inhoudsopgave 1 Bruto oplossing Need Maatschappijen en producten worden vermeld in de Have fase Doorlopend krediet Berekeningen van de maximale hypotheek en HDN Maximale lening op dashboard weerspiegelt specifiek jaar in de scenario s Betaling van inkomsten en berekeningen van maximale hypotheek Restschuldverzekering Berekening op Need Financieringsconstructie voor bedrag belastingaftrek Maximale hypotheek in box 1: belastingregels voor herfinanciering worden geïmplementeerd 20 Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 2 van 20

3 1 Bruto oplossing Need Deze functie heeft betrekking op de producten lijfrente en lijfrenteopbouw. Deze producten vormen bruto oplossingen en lossen het Want Comfortabel pensioen op. U kunt het netto tekort selecteren om de jaarlijkse lijfrente uitkering te kunnen bepalen. Vervolgens wordt het bruto tekort, d.w.z. de lijfrente uitkering, automatisch weergegeven. Met de knop Selecteer netto tekort kunt u het netto tekort selecteren. Nadat u hebt geklikt op de knop Selecteer netto tekort wordt het volgende scherm weergegeven. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 3 van 20

4 Hier kunt u het netto tekort voor de lijfrente selecteren door te klikken op een van de rode staven. Als u een netto tekort hebt geselecteerd, wordt het bruto tekort voor het bijbehorende jaar automatisch weergegeven. U kunt het netto tekort ook handmatig wijzigen. Als u klikt op Ok wordt het bruto tekort automatisch in het veld lijfrente-uitkering ingevuld. Met de knop Berekening kunt u eerst de verzekerde som bij leven herrekenen. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 4 van 20

5 In de berekeningswizard komt het veld Koopsom overeen met het veld Verzekerde som bij leven. Als u klikt op de knop Opslaan wordt het resultaat van de Koopsom gekopieerd naar het veld Verzekerde som bij leven. Vervolgens kunt u de premie berekenen. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 5 van 20

6 2 Maatschappijen en producten worden vermeld in de Have fase Hypotheekkaarten in de Need fase bevatten een functie waarmee de maatschappij en het product kunnen worden geselecteerd. Naast de hypotheekproducten worden met deze functie ook de activa- en verzekeringsproducten, die functioneren als een hypotheekaflossingsproduct, en de overlijdensrisicoverzekeringen uitgebreid. De vermelde maatschappijen in de Need fase worden geselecteerd uit de volledige lijst maatschappijen in de database. De selectiecriterium is: zijn ze vandaag de dag actief op de markt? U kunt de selectie voor maatschappijen en producten ook in de Have fase gebruiken. In tegenstelling tot in de Need fase worden alle maatschappijen (en producten), zowel de actieve als de niet-actieve, beschikbaar. Voorbeeld hypotheekproduct: Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 6 van 20

7 Voorbeeld verzekeringsproduct: Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 7 van 20

8 3 Doorlopend krediet In de Have en de Need is de categorie schuld uitgebreid met een doorlopend krediet kaart. Dit type lening kan worden omschreven als een regeling die het mogelijk maakt om op elke gewenst moment en zo vaak als men wil het leenbedrag op te nemen, af te lossen en opnieuw op te nemen, totdat de regeling afloopt. Have fase Een doorlopend krediet kan worden geregistreerd door de categorie schuld te selecteren, op de knop Toevoegen te klikken en de subcategorie voor de lening te selecteren. Hier vindt u het doorlopend krediet. Een doorlopend krediet wordt tot de kredietlimiet gemaximaliseerd. Met de knop Transacties kunt u opnamen en aflossingen toevoegen. Als u meer opneemt dan de kredietlimiet toestaat, wordt automatisch het bedrag genegeerd van de opname dat boven de limiet uitkomt. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 8 van 20

9 Wees er attent op dat de consequenties van het budgetoverzicht en de grafiek alleen verschijnen als er tenminste één opnametransactie is. Er moet sprake zijn van een uitstaand bedrag. Een doorlopend krediet kan ook verschillen qua betaalmethode. De beschikbare betaalmethoden zijn vast maandbedrag en percentage van limiet. Aan de hand van deze twee methoden kunnen betaalschema's worden samengesteld. Hieronder geven wij een vereenvoudigd voorbeeld van deze twee betaalmethoden. Voorbeeld 1 Kredietlimiet ,00, opname 5000,00 en betaalmethode 3% van de kredietlimiet. Dit leidt tot een maandelijkse betaling van 300,00 (of 3600,00 op jaarbasis). Voor het eerste jaar is het rentebedrag (10%) 354,00 en het aflossingsbedrag 3246,00. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 9 van 20

10 Voorbeeld 2 Kredietlimiet ,00, opname ,00 en betaalmethode een vast maandbedrag van 250,00. Voor het eerste jaar is het rentebedrag (9,25%) 1317,00 en het aflossingsbedrag 1.683,00. Dit levert een jaarlijks totaalbedrag op van 3.000,00. Let op: als het rentebedrag het (totale) betalingsbedrag overschrijdt, neemt het uitstaande bedrag (schuld) automatisch toe. Als uiteindelijk de kredietlimiet wordt bereikt, begint het systeem automatisch de rentebedragen vanuit het budget te betalen. Need-fase In de Need fase kunt u verschillende Wants oplossen met een doorlopend krediet. Het doorlopend krediet kan worden geselecteerd in het itemkeuzevakje in Need. U kunt de Want selecteren en klikken op de doorlopend kredietkaart of de doorlopend kredietkaart slepen naar de Want op de levenslijn. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 10 van 20

11 In de berekeningswizard wordt automatisch het standaard bedrag toegevoegd, van het tekort in de Want, naar boven toe afgerond tot vijfhonderd -, in het veld kredietlimiet. Ook wordt automatisch een opname ingevoegd voor het bedrag van het tekort in Want. In het geval van een Want over meerdere jaren, bijvoorbeeld voor onderwijs, wordt automatisch enkele opnamen voor de doorlopend-kredietkaart uitgevoerd. Per jaarlijkse onkosten wordt een opname voltrokken op de corresponderende onkostendatum. Een Want oplossen met een bestaand doorlopend krediet In tegenstelling tot een annuïtaire lening, lineaire lening en aflossingsvrije lening kan met een doorlopend krediet op elk gewenst moment extra geld worden opgenomen, zolang het uitstaande bedrag onder de limiet blijft. Daarom kan een doorlopend krediet kaart worden geselecteerd in de Have en als oplossing in de Need fase. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 11 van 20

12 Een bestaande doorlopende kredietkaart wordt in de Need fase alleen in het keuzevakje weergegeven als het uitstaande bedrag onder de kredietlimiet valt. Als u een bestaand doorlopend krediet selecteert, wordt de volgende informatie weergegeven. Een doorlopend krediet rapporteren De informatie met betrekking tot het doorlopend krediet wordt toegevoegd bij de PFO en PFA rapportage, in het gedeelte Totale Have. Zowel het label als de waarde voor de velden kredietlimiet en betaalmethode worden weergegeven. Als een Want wordt opgelost met een doorlopend krediet, wordt de kaart (regelmatig) weergegeven in het hoofdstuk Hoe kunt u uw Wants en doelstellingen bereiken? Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 12 van 20

13 3.1 Berekeningen van de maximale hypotheek en HDN De verplichtingen (rente en aflossing) bij een doorlopend krediet zijn van invloed op de berekeningen van de maximale hypotheek en moeten ook deel uitmaken van het HDN-bericht als er een digitale aanvraag voor een hypotheekofferte wordt gedaan. Berekeningen maximale hypotheek Er zijn drie functies waar berekeningen van de maximale hypotheek worden uitgevoerd: betaalbaarheidsgrafieken hypotheektool (tray-knop) consistentiecontrole NHG (tray-knop) Als een doorlopend krediet deel uitmaakt van een langleven scenario of risicoscenario, wordt bij de berekening van de maximale leencapaciteit (betaalbaarheidsgrafieken) rekening gehouden met de jaarlijkse betalingen. Het jaarlijkse bedrag wordt als verplichting weergegeven. In het geval van de NHG controle en de berekening van de maximale hypotheek in de hypotheektool wordt het minimum doorlopend krediet berekend (de jaarlijkse betalingen; 2% van de kredietlijn). Deze twee functies hebben altijd betrekking op het langleven scenario (basisscenario). De verplichtingen naar HDN overbrengen Als een doorlopend krediet deel uitmaakt van de Have van het langleven scenario (basisscenario), worden de kaartgegevens overgebracht naar de verplichte velden in het HDN-bericht. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 13 van 20

14 4 Maximale lening op dashboard weerspiegelt specifiek jaar in de scenario s Indien u een scenario hebt geselecteerd, mag de maximale leencapaciteit niet het huidige jaar zijn, het moet een specifiek jaar zijn. De gebeurtenis speelt zich doorgaans niet af in het huidige jaar. Standaard wordt een scenario voltrokken op 1 januari van het volgende jaar. Daarom is het handig als de berekening van de maximale hypotheek op het dashboard het resultaat weergeeft voor het jaar waarin het risico plaatsvindt. In onderstaande tabel wordt gespecificeerd welk jaar wordt gebruikt voor de maximale leencapaciteit op het overzicht in de scenario's. Scenario Jaar Lang leven Huidig jaar Overlijden Jaar van overlijden + 1 Arbeidsongeschiktheid Jaar van arbeidsongeschiktheid + 1 Werkloosheid Jaar van werkloosheid + 1 Als u klikt op de maximale leencapaciteit verschijnt het overzicht van de maximale leencapaciteit op het jaar dat op het dashboard wordt weergegeven. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 14 van 20

15 5 Betaling van inkomsten en berekeningen van maximale hypotheek De betaling van inkomsten op basis van een lijfrentekaart en een lijfrenteopbouw kaart wordt meegenomen bij de berekeningen voor de maximale hypotheek. Dat geldt voor zowel de Gedragscodenormen als de Nationale hypotheekgarantie (NHG). Als een klant of partner een uitkering ontvangt uit een lijfrente of lijfrenteopbouw ontvangt en deze uitkeringen gedurende de komende 10 jaar worden gecontinueerd, berekend vanaf de sleuteldatum, worden deze uitkeringen voor de berekening van de maximale hypotheek getypeerd als wettige inkomsten. Deze regel is geïmplementeerd voor zowel de hypotheektool als de NHG consistentiecontrole. Voor de betaalbaarheidsgrafieken houden we rekening met de lijfrente uitkering in elk jaar dat er inkomsten uit de lijfrente uitkering zijn. Dat geldt voor de grafieken betaalbaarheid op basis van lening en woonlasten. 6 Restschuldverzekering De restschuldverzekering is beschikbaar in de Have fase en in de financieringsconstructie kaart in de Need fase als onderdeel van de hypotheekconstructie. Have Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 15 van 20

16 Need Financieringsconstructie Als u klikt op de knop voor de restschuldverzekering verschijnt het volgende scherm. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 16 van 20

17 De kaart is een afgeleide van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er zijn echter enkele verschillen: U kunt het aftrekbare deel van de premie opgeven U kunt het type dekking selecteren U kunt de duur van de uitkering beperken U kunt een van de volgende dekkingstypen selecteren: Arbeidsongeschiktheid Overlijden Werkloosheid Arbeidsongeschiktheid, overlijden Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid Werkloosheid, overlijden Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden (standaard dekkingstype) U kunt de gedetailleerde gegevens m.b.t. de dekking invullen op de uitbreiding van de kaart. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 17 van 20

18 Alleen de dekkingen die zijn geselecteerd aan de basiskant worden weergegeven. U kunt de maandelijkse uitkering invullen. De maandelijkse uitkering van de dekking voor arbeidsongeschiktheid is de standaardwaarde voor de andere dekkingen. Als u een andere uitkering wilt als dekking voor werkloosheid of overlijdensrisico, kunt u de verzekerde uitkering per maand ontgrendelen en een andere uitkering invoeren. De geselecteerde dekkingen leveren een uitkering per jaar op in het budget van het specifieke scenario indien een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt. De uitkeringsbedragen vormen bruto inkomsten. Een eenvoudig voorbeeld: als u een arbeidsongeschiktheidsdekking hebt gekozen voor persoon A, ontvangt hij een uitkering in het geval van een scenario van arbeidsongeschiktheid voor persoon A. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 18 van 20

19 7 Berekening op Need Financieringsconstructie voor bedrag belastingaftrek De financieringsconstructie kaart in de Need fase is uitgebreid met een berekeningsnorm voor de eenmalig aftrekbare hypotheeklasten. Nu kunt u het bedrag automatisch berekenen. Volgens de Nederlandse belastingwetgeving zijn hypotheeklasten onder bepaalde voorwaarden van de belasting aftrekbaar in het jaar waarin de kosten van de hypotheeklasten zich voordoen. Een belangrijke voorwaarde is dat het betrekking heeft op een onroerende zaak die als hoofdwoning te boek staat. Deze berekening hangt nauw samen met de berekening van de hypotheeklasten in box 1, die deel uitmaakt van het scherm maximale hypotheek in box 1. Voor de berekening van de hypotheeklasten in box 1 wordt gebruikgemaakt van een verhouding tussen 0% en 100%. In het geval van een gekoppelde onroerend goed kaart in de Want (bestaand onroerend goed of nieuw onroerend goed) worden aan de hand van dezelfde verhouding de eenmalig aftrekbare hypotheeklasten vastgesteld. In het geval van een Want kaart Bestaand onroerend goed herfinancieren is de verhouding voor de eenmalig aftrekbare lasten niet gelijk aan de verhouding voor de hypotheeklasten in box 1. In de Nederlandse inkomstenbelastingen kan worden gesteld dat voor de hypotheeklasten een hogere eenmalige aftrek geldt dan dat ze kunnen worden gekwalificeerd als een box 1-schuld. Ook worden de boetes voor eerdere aflossing op de hypotheekonderdelen, waarvoor herfinanciering nodig is, gedefinieerd als eenmalig aftrekbare kosten, zolang de boete betrekking heeft op het gedeelte dat onder box 1 valt. Daarom zijn boetes voor eerdere aflossing opgenomen in de berekening voor de herfinancieringssituatie. Volgens de Nederlandse wetgeving inzake inkomstenbelasting omvatten de boetes voor eerdere aflossing niet de berekening van de eenmalig aftrekbare hypotheeklasten in het geval van hypotheekonderdelen, die als gevolg van de verkoop van een hoofdwoning worden beëindigd. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 19 van 20

20 8 Maximale hypotheek in box 1: belastingregels voor herfinanciering worden geïmplementeerd In de financieringsconstructie kaart wordt het berekeningsscherm voor de maximale hypotheek in box 1 beschikbaar in het geval van in de Want, het huidige onroerend goed herfinancieren. Met dit scherm kunt u bepalen tot welk bedrag de rente op de hypotheekonderdelen van de belasting aftrekbaar is. Gebruikershandleiding: Figlo Platform 3.1 Versie: 1 Pagina: 20 van 20

Release notes. Figlo Platform 3.1. Subject: Figlo Platform 3.1

Release notes. Figlo Platform 3.1. Subject: Figlo Platform 3.1 Release notes Figlo Platform 3.1 Titel: Release notes Subject: Figlo Platform 3.1 Author(s): Paul Janssen Version: 13-09-2012 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Hypotheekadvies... 3 3 Nieuwe wetgeving

Nadere informatie

Release notes Figlo Platform

Release notes Figlo Platform Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.3 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.3 Author(s): Paul Janssen Version: 1.0 20-11-2012 Inhoudsopgave 1 Maximale hypotheekberekening...

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform 3.4.2. Subject: Figlo Platform 3.4.2

Release notes. Figlo Platform 3.4.2. Subject: Figlo Platform 3.4.2 Release notes Figlo Platform 3.4.2 Titel: Release notes Subject: Figlo Platform 3.4.2 Version: 1.0 15-03-2013 Inhoudsopgave 1 Figlo Advisor... 3 1.1 Hypotheekadvies... 3 1.2 Overige wijzigingen... 9 2

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform June2013 release. Onderwerp: Figlo Platform June2013 release

Release notes. Figlo Platform June2013 release. Onderwerp: Figlo Platform June2013 release Release notes Figlo Platform June2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform June2013 release Versie: 1.0 04-06-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 2 Verbeteringen... 5 3 Figlo

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Figlo Platform 3 Titel: Gebruikershandleiding Onderwerp: Advisor 3 Auteur(s): Martin Ouwehand Versie: 1 Inhoudsopgave 1 Beleggingen portefeuilleverdeling... 3 1.1 Cirkeldiagram portefeuilleverdeling...

Nadere informatie

Releasenote 2.8. Figlo Platform. Titel: Releasenote 2.8. Onderwerp: Figlo Platform. Nathan Brouwer / Paul Janssen

Releasenote 2.8. Figlo Platform. Titel: Releasenote 2.8. Onderwerp: Figlo Platform. Nathan Brouwer / Paul Janssen Releasenote 2.8 Figlo Platform Titel: Releasenote 2.8 Onderwerp: Figlo Platform Auteur(s): Nathan Brouwer / Paul Janssen Versie: 1.0 17-01-2012 Inhoudsopgave 1 Nieuwe velden voor inkomenswensen in scenario

Nadere informatie

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Patch notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Titel: Patch notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Versie: 1 12-3-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Addendum op Release notes July2014

Addendum op Release notes July2014 Addendum op Release notes July2014 Figlo Oriëntatie Titel: Addendum op Release notes July2014 Onderwerp: Figlo Oriëntatie Versie: 1 22-7-2014 Inhoudsopgave 1 Figlo Oriëntatie... 3 Addendum op de Release

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Figlo Platform - Gebruikershandleiding voor adviseurs

Figlo Platform - Gebruikershandleiding voor adviseurs Figlo Platform - Gebruikershandleiding voor adviseurs Release 2.9 Titel: Figlo Platform - Gebruikershandleiding voor adviseurs Onderwerp: Release 2.9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Technische informatie

Nadere informatie

AfinPro import in het Figlo Platform

AfinPro import in het Figlo Platform import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 01-07-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 2 Aandachtspunten bij export naar het... 5 2.1 Persoonlijke gegevens...

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform 3.4.4. Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4

Release notes. Figlo Platform 3.4.4. Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4 Release notes Figlo Platform 3.4.4 Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4 Versie: 3.0 17-04-2013 Inhoudsopgave 1 Fiscale Borging... 3 2 Nieuwe functionaliteit... 3 3 Verbeteringen... 5 4

Nadere informatie

Figlo Platform release notes

Figlo Platform release notes Figlo Platform release notes Release notes 2.7 Title: Figlo Platform release notes Subject: Release notes 2.7 Version: 1 25-Oct-11 Inhoudsopgave Introductie... 3 Sparen/ontsparen... 4 Koppeling Moneyview

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 11 oktober 2012 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

AfinPro import in het Figlo Platform

AfinPro import in het Figlo Platform import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 05-11-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 1.1 Werking Import / Export tool... 5 2 Aandachtspunten bij export

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

Release notes Figlo Platform

Release notes Figlo Platform Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.4.1 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.4.1 Author(s): Paul Janssen Version: 1.0 19-02-2013 Inhoudsopgave 1 Figlo Advisor... 3 1.1

Nadere informatie

Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15)

Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15) Update notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15) Titel: Update notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Advies Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld - Voorbeeld Samengesteld door: M.C.C. Steentjes MFP CFP Financieel adviseur Your Financials Lieftinckstraat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding - Persoonlijk Jaarverslag Online. 1. Inloggen 2. 2. Versneld invoeren 4. 3. Gegevens invoeren 5

Inhoudsopgave. Handleiding - Persoonlijk Jaarverslag Online. 1. Inloggen 2. 2. Versneld invoeren 4. 3. Gegevens invoeren 5 Handleiding Inhoudsopgave 1. Inloggen 2 2. Versneld invoeren 4 3. Gegevens invoeren 5 4. Invoeren en/of importeren pensioengegevens 8 5. Invoeren van bezittingen en vermogen 11 6. Invoeren van een hypotheek

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Updategesprek met adviseur Daarbij

Nadere informatie

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Hoofdstuk 1, Scenario Advies Overlijden Inhoud 1 Scenario Advies Overlijden... 1 2 Kiezen voor Advies overlijden... 1 3 Personalia en partner... 2 4 Inventarisatie

Nadere informatie

Voorbeeld rapportage Hypotheekadviestool.nl

Voorbeeld rapportage Hypotheekadviestool.nl Voorbeeld rapportage Hypotheekadviestool.nl Maximale Hypotheek jaarinkomen heeft van 24.000 waardoor het totale bruto jaarinkomen uit komt op 76.000. Volgend de Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Patch Notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4

Patch Notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Patch Notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Titel: Patch Notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Versie: 1 30-4-2015

Nadere informatie

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten: Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 19 augustus 2014 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben

Nadere informatie

Handleiding. Versie

Handleiding. Versie Handleiding Versie 20140924 INHOUDSOPGAVE 1. Voorbereiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Gegevens Invoeren... 5 4. inkomen invoeren... 6 5. Pensioengegevens invoeren of aanpassen... 7 6. Invoeren Eigen Woning

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

Release notes Figlo Platform

Release notes Figlo Platform Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.2 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.2 Author(s): Paul Janssen / Jan van Lierop Version: 2.0 09-10-2012 Inhoudsopgave 1 Introductie...

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee Pensioen Klantprofiel Naam: Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen komen?

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 23 januari 2012 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

Workshop Waterschappen

Workshop Waterschappen Workshop Waterschappen (individueel) 1. VOER DE WIZARD IN ALS NOG NIET IS GEDAAN Heeft u thuis nog geen account aangemaakt, begin dan met het invoeren van de wizard. U gaat naar www.werkengeld.nu. Start

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Korte handleiding Finix Nieuw Dossier

Korte handleiding Finix Nieuw Dossier Korte handleiding Finix Nieuw Dossier Finix Nieuw Dossier-V1 pagina 1 Inleiding... 3 Dashboard van Nieuw Dossier... 4 Oriëntatie... 5 Huidige situatie... 6 Klantprofiel... 7 Potentiële onderpanden... 8

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform January2014 release. Onderwerp: Figlo Platform January2014 release

Release notes. Figlo Platform January2014 release. Onderwerp: Figlo Platform January2014 release Release notes Figlo Platform January2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform January2014 release Versie: 4 16-01-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Figlo Oriëntatie...

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release Release Notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release - 6.0.2 Titel: Release Notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Advies Hypotheek Starter

Advies Hypotheek Starter Advies Hypotheek Starter figlo.com Inhoud Een advies opbouwen... 2 Inventarisatie aanvullen... 2 Een nieuw plan aanmaken... 4 Plannen kopiëren... 5 Begroting aanvullen... 5 Hypotheekleningdelen invoeren...

Nadere informatie

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt:

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt: A. Voorbeeld en B. Voorbeeld-Voorbeeld Diemerkade 1 1111 AA Voorbeeldstad *** VERTROUWELIJK*** Datum: 14 september 2011 Onderwerp: Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Geachte heer Voorbeeld

Nadere informatie

Klantprofiel Findesk: 2014

Klantprofiel Findesk: 2014 Klantprofiel Findesk: 2014 Pensioen Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Advies Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform July2014 release. Onderwerp: Figlo Platform July2014 release

Release notes. Figlo Platform July2014 release. Onderwerp: Figlo Platform July2014 release Release notes Figlo Platform July2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform July2014 release Versie: 4 8-7-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Lening onderdeel van de

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning

Nadere informatie

Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool

Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool Instructie hergebruik klantgegevens online TAF Rekentool De online versie van de TAF Rekentool vindt u op www.tafrekentool.nl. Hier logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord die u ook voor het TAF

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt:

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt: A Test en B Voorbeeld Dorpsstraat 1 1234 AB Ons Dorp *** VERTROUWELIJK*** Datum: 29 augustus 2012 Onderwerp: Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Geachte heer Test en mevrouw Voorbeeld, Hierbij

Nadere informatie

UBizz. Aanmaken en onderhouden van hypotheek producten. Advanced Industry Solutions B.V. Date: September 25 th, 2006

UBizz. Aanmaken en onderhouden van hypotheek producten. Advanced Industry Solutions B.V. Date: September 25 th, 2006 UBizz Aanmaken en onderhouden van hypotheek producten Date: September 25 th, 2006 Document Nr: UBizz Definitie Hypotheekproduct, Revision 1.0 Status: Owner: Pyrrho B.V. Historie Revisie Datum Door Wijzigingen

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Een verantwoord krediet

Een verantwoord krediet Een verantwoord krediet Uw gegevens Dhr. Proefpersoon Mevr. Partner Datum 13 januari 2014 Kantoorgegevens TP Finance Postbus 11000 6969XX Alkmaar 0900-3487658 072-4123589 info@fitsolutions.nl Uw situatie

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld 2011 Financieel Analyse Rapport Wim en Maartje Voorbeeld Wim Maartje Datum: 14 april 2011 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiële Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat

Nadere informatie

Handleiding. Monitoring & Alerts. figlo.com

Handleiding. Monitoring & Alerts. figlo.com Handleiding Monitoring & Alerts figlo.com Alerts in Figlo Monitors Een Alert is een waarschuwing op basis van een Monitor. Een Monitor is een regel waarin staat wat de voorwaarden/grenzen zijn om een Alert

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Release notes. Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor, Figlo Hypotheken en Figlo Connect Januari 2018 release 7.1.

Release notes. Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor, Figlo Hypotheken en Figlo Connect Januari 2018 release 7.1. Release notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor, Figlo Hypotheken en Figlo Connect Januari 2018 release 7.1.0 figlo.com In deze Release notes wordt de belangrijkste

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld 2012 Financieel Analyse Rapport Voorbeeld Datum: 4 september 2012 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiele Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat 40 Postcode - Plaats

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Overzicht

Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Overzicht 24 september 2013 In dit rapport geven we u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment. Dit rapport is een overzicht en geen financieel advies. We hebben

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

figlo.com 1 FAQ Figlo Pages Kan het logo worden ingeregeld op divisie niveau?

figlo.com 1 FAQ Figlo Pages Kan het logo worden ingeregeld op divisie niveau? FAQ Figlo Pages Vraag Kan het logo worden ingeregeld op divisie niveau? In het rapport betaalbaarheidsanalyse huidige situatie komen de grafieken niet juist in beeld. Er zouden 3 kleuren te zien moeten

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform mei 2014 release. Onderwerp: Figlo Platform mei 2014 release

Release notes. Figlo Platform mei 2014 release. Onderwerp: Figlo Platform mei 2014 release Release notes Figlo Platform mei 2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform mei 2014 release Versie: 4 01-05-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Rente bijschrijven bij

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT Inventarisatie / algemeen 1. Beschikt u over spaartegoeden, effecten- of aandelenportefeuilles Ja, de omvang daarvan is minder dan 1.000. Ja, de

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Hypotheekanalyse Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Blad 1 Doel van het rapport Met dit rapport geven wij u inzicht in uw financiële positie en de betaalbaarheid van

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting op het gebruik van de proceslijst voor Hersteladvies Beleggingsverzekering in Figlo Advisor

Uitgebreide toelichting op het gebruik van de proceslijst voor Hersteladvies Beleggingsverzekering in Figlo Advisor Uitgebreide toelichting op het gebruik van de proceslijst voor Hersteladvies Beleggingsverzekering in Figlo Advisor Titel: Handleiding Proces Hersteladvies Beleggingsverzekering Onderwerp: Uitgebreide

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform September2013 release. Onderwerp: Figlo Platform September2013 release

Release notes. Figlo Platform September2013 release. Onderwerp: Figlo Platform September2013 release Release notes Figlo Platform September2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform September2013 release Versie: 3 16-09-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Analyse- naast

Nadere informatie

HANDLEIDING Monitoring en Alerts

HANDLEIDING Monitoring en Alerts Alerts in Figlo Advisor Monitors Een Alert is een waarschuwing op basis van een Monitor. Een Monitor is een regel waarin staat wat de voorwaarden/grenzen zijn om een Alert af te geven. Bijvoorbeeld: Als

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 26 september 2013 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, om er voor te zorgen dat het voor

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Vrachtwagenplatform

Gebruikershandleiding. Vrachtwagenplatform Gebruikershandleiding Vrachtwagenplatform Automotive supportteam: 0800 22 55 229 (kies optie 1), of automotive@abz.nl Gebruikershandleiding vrachtwagenplatform, 6 november 2015 Pagina 1 van 11 Inhoud Algemene

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01 Patch notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01 Titel: Patch notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01 Versie: 3 2-4-2015

Nadere informatie

Onbezorgd blijven wonen

Onbezorgd blijven wonen Onbezorgd blijven wonen 2 3 Prettig blijven wonen bij financiële tegenslag U staat op het punt een huis te kopen of te huren. Zorgvuldig weegt u af of u naast uw vaste lasten voldoende financiële middelen

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie