Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013"

Transcriptie

1 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid van Florius voor hypotheken. 1. Wijzigingen NHG De nieuwe voorwaarden en normen van NHG voor 2013 zijn 7 december bekend gemaakt door NHG. De voorwaarden en normen zijn van toepassing op offertes die worden uitgebracht vanaf 1 januari De belangrijkste wijzigingen lees je in dit document. Het volledig overzicht kun je vinden op Borgtochtprovisie De borgtochtprovisie is voor 2013 verhoogd van 0,70% naar 0,85% Financieringslastpercentages Op advies van het NIBUD heeft NHG de financieringslastpercentages aangepast. De financieringslastpercentages liggen gemiddeld 2,5% lager dan in Financieringslastpercentage buitenlands belastingplichtigen en box 3 De formule voor het berekenen van het financieringslastpercentage voor buitenlands belastingplichtigen en box 3 deel van de hypotheek is aangepast. De nieuwe formule is: Normaal financieringslastpercentage minus de som van 1,5 x de toetsrente + 0,25%. (Oude formule was: 1,5 x de toetsrente plus 1,0%.) 1.4. Aflosvormen Heeft de klant geen bestaande eigenwoningschuld? Dan mag de lening met NHG alleen nog worden afgesloten op basis van een annuïtair of lineair aflossingsschema. Een aflossingsvrije-, spaar-, leven en/of beleggingshypotheek is niet meer mogelijk. Uitzondering is de SVN starterslening Deze blijft toegestaan ook al heeft de starterslening geen aflossingsschema. Heeft de klant wel een bestaande eigenwoningschuld? Dan is het is mogelijk om een andere aflosvorm aan te bieden. Dit betekent dat een gedeelte van de lening aflossingsvrij mag worden verstrekt. Op voorwaarde dat dit gedeelte niet meer bedraagt dan 50% van de marktwaarde van de woning. Het gedeelte van de lening boven de bestaande eigenwoningschuld moet minimaal annuïtair worden afgelost. Daarnaast is leven, belegging of banksparen ook mogelijk bij een bestaande eigenwoningschuld. 1

2 Aflosvrij Omzetten naar aflossingsvrij is niet meer mogelijk. Ook bij een bestaande eigenwoningschuld 1.5. Bijkomende kosten De bijkomende kosten voor de aankoop van een woning zijn verlaagd van 8% naar 5% Maximale verstrekking op marktwaarde De maximale verstrekking is 105% van de marktwaarde van een woning. Dit is inclusief eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting. Bij een verbouwing mag je uitgaan van de marktwaarde na verbouw. De lening mag niet hoger zijn dan de kostengrens voor woningen én niet meer bedragen dan 105% van de marktwaarde (na verbouw) Kwaliteitsverbetering De kosten van kwaliteitsverbetering kunnen meegefinancierd worden tot maximaal de marktwaarde na verbouw. Voor het berekenen van de kosten van verkrijgen in eigendom moet je wel uitgaan van het volledige bedrag aan kwaliteitsverbetering Reikwijdte borg De borgstelling daalt gelijk aan het aflossingsschema (lineair of annuïtair), zoals is overeengekomen tussen geldgever en geldnemer(s). De vertraging van één jaar komt te vervallen Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Kan de achterblijvende klant niet meer zelfstandig de maandtermijnen van zijn lening betalen? Dan is het mogelijk om een nieuwe schuldenaar toe te voegen Depotverplichting Bij een depotbedrag lager dan 2500 EUR werd het bedrag altijd gelijk uitbetaald aan de klant. Dat is vanaf 2013 niet meer mogelijk. Als er sprake is van een overschot, dan moet dit bedrag ingelost worden op de lening. Het totale bedrag aan verbouwingskosten moet in depot worden gehouden. Kan het hele bedrag niet meegefinancierd worden? Dan zal de klant eigen middelen moeten aantonen Gedeeltelijk royement Deze situatie komt voor als een gedeelte van het onderpand waarop hypotheek gevestigd is verkocht wordt. De lening moet afgelost worden met de waarde van het gedeelte wat geroyeerd wordt. 2

3 1.12. Looncessie NHG is niet mogelijk als op de werkgeversverklaring staat vermeld dat er sprake is van looncessie. Wat is looncessie? Looncessie is vergelijkbaar met loonbeslag. Het verschil is dat loonbeslag executoriaal is en looncessie vrijwillig AOW leeftijd De AOW leeftijd kan per klant verschillend zijn en daarom heeft NHG ervoor gekozen om van het volgende uit te gaan: Bereikt de klant binnen 10 jaar na offertedatum de AOW leeftijd? Dan moet je rekening houden met het toekomstig pensioeninkomen Fiscale lening Is op het moment van offreren van de NHG lening sprake van een andere lening in box 1 voor het verkrijgen van de woning (bijvoorbeeld lening bij de ouders)? Dan mag je de hoofdsom van die lening optellen bij de te verstrekken NHG lening. Als er sprake is van een fiscale lening voor het financieren van de restschuld na verkoop van de woning, dan mag de netto maandlast in mindering worden gebracht op de toegestane financieringslast Studielening Bij een studielening mag je rekening houden met een maandlast van 0,75% van het leningbedrag. De lasten moeten in mindering worden gebracht op de toegestane financieringslast ORV Voor het vaststellen van de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering moet je bij een aanvullende lening rekening houden met de hoogte van de bestaande lening. 3

4 2. Wijzigingen Kredietbeleid Florius 1. Welke wijzigingen nemen wij over van NHG per 1 januari 2013? 1.1. Financieringslastpercentage 1.2. Financieringslastpercentages voor buitenlands belastingplichtigen en box Pensioen aantonen 10 jaar voor AOW leeftijd 1.4. Looncessie 2. Overige beleidswijzigingen per NB. (niet van toepassing voor NHG leningen) 2.1. Vervallen grens van EUR voor bepalen financieringslastpercentage bij 2 inkomens De hoogte van het gezinsinkomen is niet langer van belang bij het wel of niet meenemen van het 2e inkomen voor het bepalen van het financieringslastpercentage Fiscale lening Het beleid voor de fiscale lening hebben we van NHG overgenomen maar ook verder uitgewerkt, zie hieronder Hypothecaire kredieten box 1 en box 3 De hoofdsom van de hypothecaire kredieten tel je op bij de te verstrekken hypotheek. De lasten bepaal je volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Het totaal aan hypothecaire kredieten mag niet meer bedragen dan 105% van de marktwaarde Overige financiële verplichtingen uit geldleningen of kredieten (niet hypothecair) De maandelijkse last bij een doorlopend krediet is minimaal 2 % van de kredietlimiet. Bij een aflopend krediet is de maandlast minimaal 2 % van de kredietsom. Dit geldt ook als de werkelijke maandlast lager is. Bovenstaande geldt niet als: De financiële verplichting(en) uiterlijk op de datum van passeren van de lening word(t)(en) afgelost en het contract wordt opgeheven; het een studielening bij het DUO betreft, in dat geval mag je rekening houden met een maandlast van 0,75% van de oorspronkelijke schuld het kredietbedrag EUR of hoger is, in dat geval mag je rekening houden met de werkelijke maandlasten. Reden hiervoor is dat kredieten vanaf EUR buiten de Gedragscode Consumptief Krediet vallen. De kredieten zijn vaak niet geregistreerd bij het BKR (bijv. pilotenlening) en de looptijd is veelal langer. het een woningfinanciering zonder hypothecaire zekerheid is. Dan mag je rekening houden met de werkelijke maandlasten bij een aflopend krediet en met 1% van het kredietlimiet bij een doorlopend krediet. Dit geldt ook voor aanvragen met NHG. 4

5 2.5. Maximale verstrekking op marktwaarde De maximale verstrekking op de marktwaarde van een woning is aangepast van 104% + eventuele overdrachtsbelasting naar 105% van de marktwaarde. Het percentage van 105% is onafhankelijk van de overdrachtsbelasting en daarmee ook van toepassing bij bijvoorbeeld oversluitingen en aankoop vrij op naam. De maximale verstrekking op marktwaarde wordt jaarlijks met 1% afgebouwd van 105% in 2013 naar 100% in Explain op de marktwaarde tot 125% executiewaarde blijft toegestaan in onderstaande situaties: Meefinancieren van restschuld Oversluiten van bestaande lening naar andere geldverstrekker. Hoofdsom mag verhoogd worden met kosten van oversluiten Aanvraag waarbij financieringslasten lager zijn dan de toegestane financieringslasten Zelfstandig ondernemer Het beleid voor ZZP ers vervalt per ZZP ers worden niet meer behandelt als een aparte groep. Het algemene kredietbeleid voor zelfstandig ondernemers is van toepassing. Het vervallen van het specifieke kredietbeleid voor ZZP ers zorgt voor een meer marktconform beleid. Er is geen duidelijke scheidslijn te trekken tussen een ZZP er en een andere ondernemer en er is in de markt geen eenduidige definitie van een ZZP er Verkoop onder voorwaarden NHG heeft een lijst gepubliceerd met de constructies kopen onder voorwaarden die gefinancierd kunnen met NHG. Deze lijst kun je vinden op Erfpachtconstructies en koop- en financieringsvarianten financieren wij alleen nog met NHG. Verder accepteren wij niet alle door NHG toegestane regelingen. De koopregelingen die wij accepteren voor aanvragen met NHG zijn: Koop-en financieringsvarianten: Koopgarant Kopen naar Wens (nieuw) Slimmer Kopen Starterslening SVN Hoe gaan we om met de bestaande klanten? Het is mogelijk voor bestaande klanten om de hypotheek te verhogen of een mutatie aan te vragen. De hypotheek moet wel aan de overige kredietregels blijven voldoen. Voor de erfpachtconstructies die NHG heeft opgenomen in de lijst geldt dat deze voor onderstaande akkoord zijn (onder voorwaarde van goedgekeurde erfpachtopinie): Duokoop (nieuw) Erpachter (nieuw) Verrassend Wonen Regionaal Grondbezit (nieuw) 5

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen

Nadere informatie