Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam en huisnummer (of postbus): Postcode en woonplaats: Telefoon: Gegevens aanvrager die de lening wenst voort te zetten Leningnummer: Man Achternaam: Tussenvoegsel: Voornamen (voluit): Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Wat was uw burgerlijke staat: Vrouw Samenw onend Gehuw d Gehuwd huwelijkse voorwaarden Geregistreerd partnerschap Is er sprake van een nieuwe partner of schuldenaar? (bij ja: stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Thuiswonende kinderen tot 21 jaar? kind(eren) Onderpandadres: Straatnaam en huisnummer: Postcode en woonplaats: ik woon tijdelijk niet op dit adres maar elders: Straatnaam en huisnummer: Postcode en woonplaats: Bovenstaand tijdelijk adres moet als correspondentieadres worden aangehouden: (voor de aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en indien de aanvraag niet via een notaris of tussenpersoon wordt gedaan) Hypotheekgegevens: Aanvraagformulier OHA versie

2 Is sprake van een verstrekte koopsubsidie: Zo ja, geef de hoogte op van de verstrekte subsidie en de duur: Is sprake van een verstrekte Starterslening: Zo ja, geef de hoogte op van de Starterslening: Is sprake van erfpacht: canonverplichting per jaar EUR,-- Is sprake van een Box III gedeelte in de hypotheek: EUR,-- is Box III Financieringsopzet (in te vullen door uw adviseur) Deel Afloswijze Rentevastperiode en % (resterende looptijd Bruto termijnbedrag N.B.: in plaats van bovenstaande tabel invullen kunt u ook als bijlage een uitdraai uit uw eigen adviespakket meesturen. Financiële gegevens van de aanvrager (en eventueel nieuwe partner) Aanvrager: Loondienst vast dienstverband sinds: Loondienst tijdelijk dienstverband tot: Intentieverklaring: Flexwerker Zelfstandig ondernemer Directeur Groot Aandeelhouder AOW / VUT / Pensioen Sociale uitkering Nieuwe partner/schuldenaar: Loondienst vast dienstverband sinds: Loondienst tijdelijk dienstverband tot: Intentieverklaring: Flexwerker Zelfstandig ondernemer Directeur Groot Aandeelhouder AOW / VUT / Pensioen Sociale uitkering Specificatie inkomen: Aanvrager: Nieuwe Partner/schuldenaar: Aanvraagformulier OHA versie

3 Bruto maandsalaris: EUR,-- EUR,-- Vakantiegeld (jaarbasis) EUR,-- EUR,-- Onregelmatigheidstoeslag (gemiddeld per jaar) EUR,-- EUR,-- Bonus/provisie (gemiddeld per jaar) EUR,-- EUR,-- Overige (vaste) inkomensbestanddelen EUR,-- EUR,-- Zelfstandig ondernemer (gem.winst 3 jaar) EUR,-- EUR,-- Alimentatieverplichting voor ex-partner: Alimentatieverplichting voor kinderen: EUR,-- per maand voor jaar EUR,-- per maand/per kind Ontvangt u alimentatie: EUR,-- per maand voor jaar Heeft u overige financiële verplichtingen: Indien ja, graag hieronder aangeven welke verplichtingen. Dat kunnen zijn kredieten geregistreerd bij het BKR, maar ook leningen van familie of vrienden, verplichtingen als gevolg van een studieschuld (DUO) of overige hypotheken die u ergens anders heeft afgesloten: Hoofdsom Termijnbedrag 1) Wordt ingelost 1) Financiële verplichtingen worden in principe getoetst met 2% van de hoofdsom. Ruimte voor een eventuele toelichting: Overige gegevens aanvrager van belang voor de beoordeling Is sprake van overbedeling of uitkoop van de partner: Indien ja, voor welk bedrag: EUR,-- Wordt de overbedeling of uitkoop voldaan uit eigen middelen: Indien nee, hoe wordt deze verplichting dan voldaan: Aanvraagformulier OHA versie

4 Is sprake van een lopende levensverzekering, spaarpolis of beleggersrekening, verpand aan deze hypotheek: De opgebouwde waarde wordt gebruikt als inlossing op de hypotheek of inbreng in nieuwe polis. Bedrag opgebouwde waarde: EUR,-- Wordt de polis aan u toebedeeld: Als de huidige polis niet aan u wordt toebedeeld of als de polis wordt beëindigd, dan moet u misschien een nieuwe verzekering afsluiten. In dat geval, en als dat al bekend is, hoeveel bedraagt de premie per maand voor de nieuwe verzekering: EUR,-- (zie ook mee te sturen stukken) Welke aanvullende informatie kan relevant zijn voor de beoordeling van het verzoek: Ondertekening Ondergetekende verklaart: - Akkoord te gaan met toetsing bij Bureau Krediet Registratie te Tiel. Plaats: Datum: Handtekening aanvrager (degene die de lening wenst voort te zetten) : Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend? Stuur het aanvraagformulier naar het volgende adres: Stater Nederland B.V. t.a.v. afdeling OA&P2 Postbus GE Amersfoort Voor vragen kunt u bellen met: Bijlagen: - Stappenplan - Model werkgeversverklaring - Toelichting op de op te vragen stukken Stappenplan Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Aanvraagformulier OHA versie

5 Stap 1: Mogelijk heeft u eerst met uw klant of uw adviseur een oriënterend gesprek Voor bepaalde geldgevers worden klanten verzocht contact met een adviseur op te nemen. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid kan fiscale gevolgen hebben met andere maandlasten als resultaat. Stap 2: U of uw adviseur doet een verzoek tot ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Om de financiële haalbaarheid te toetsen heeft Stater informatie en diverse documenten van u of uw adviseur nodig. U stuurt deze documenten en het aanvraagformulier naar Stap 3: Wij toetsen de financiële haalbaarheid Op basis van de aangeleverde stukken beoordeeld Stater de financiële haalbaarheid van het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid en informeert u of uw adviseur hierover. Voor NHG dossiers sturen wij bij een negatieve toetsing een aanvullend aanvraagformulier. Stap 4: Wij sturen u of uw adviseur een brief t.b.v. beoordeling van de benodigde stukken voor het OHA. Stater stuurt u of uw adviseur een brief met betrekking tot de afwikkeling van het verzoek. Hierin zullen stukken worden opgevraagd die eventueel verder benodigd zijn om het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid te beoordelen. Als het verzoek ook na een 2 e beoordeling akkoord is bevonden zal er (indien noodzakelijk) een omzettingsofferte worden opgemaakt. Deze kan door Stater worden uitgebracht, maar soms ook door een andere partij of de geldgever zelf. Stap 5: U of uw klant tekent de omzettingsofferte U of uw klant stuurt de getekende offerte terug. Soms kan het voorkomen dat er tevens een aflossing uit een afkoopwaarde van een spaar- of leven polis moet plaats vinden om de hypotheek betaalbaar te maken voor de klant. Houdt u rekening met een lange(re) verwerkingstijd. Stap 6: U of uw klant tekent de akte bij de notaris Als de omzetting en de eventuele aflossingen verwerkt zijn zal Stater de akte ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid opmaken en naar de notaris versturen. Deze akte wordt door de partijen ondertekend en de akte van verdeling wordt gepasseerd. Indien het ontslagverzoek onderhands kan worden uitgevoerd, wordt de akte van ontslag naar u of uw klant gestuurd. Stap 7: U of uw klant ontvangt van ons een bevestiging van de administratieve afhandeling Nadat Stater de getekende akte van de notaris retour heeft ontvangen zal het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid administratief verwerkt worden. U of uw klant ontvangt hiervan een bevestiging. Eventuele administratieve wijzigingen t.b.v. een verpande polis worden verwerkt en eventuele administratiekosten worden bij u of uw klant in rekening gebracht. Aanvraagformulier OHA versie

6 Aanvraagformulier OHA versie

7 Toelichting op de op te vragen stukken (op een later moment in de offerte) (Concept) akte van verdeling: onderdeel van het proces ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is het overnemen van een deel van het eigendom van de woning van uw ex-partner. Hiervoor is een echtscheidingsconvenant niet voldoende. De notaris stelt een akte op waarmee (een deel van) de eigendom door uw ex-partner aan u wordt overgedragen. Aantonen eigen middelen: als sprake is van overbedeling en/of uitkoop van uw ex-partner, of er moeten kredieten worden ingelost, dan willen wij graag kunnen zien uit welke middelen deze verplichting voldaan wordt. Hiervoor is een recent bankschrift nodig met daarop de volledige NAW gegevens. De herkomst van de beschikbare middelen moet hieruit af te leiden zijn. Schenking-en leningsovereenkomst: het kan voorkomen dat een extra aflossing op de hypotheek of bijvoorbeeld het voldoen van de overbedeling of uitkoop, wordt geschonken of als lening beschikbaar wordt gesteld door ouders, familie, vrienden. In dat geval dient een schenkings- dan wel leningovereenkomst opgesteld te worden. Uit deze stukken moet blijken welke afspraken zijn gemaakt en of sprake is van een rente-of aflossingsverplichting. Aanvraagformulier OHA versie

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats

Naam financieel adviseur O m O v. Straat en huisnummer. Postcode en woonplaats Formulier Aanvraag ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Gegevens financieel adviseur Naam financieel adviseur O m O v Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Persoonlijke

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Inleiding Beste adviseur, Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin vindt u alle gegevens over onze hypotheekproducten en dienstverlening overzichtelijk op een rij. Zo hebt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 en DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters Onze Dienstverlening V1, 2013 Pagina 1 Onze Dienstverlening V1, 2014 Inleiding Financiële Meesters Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie