Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,"

Transcriptie

1 Hypotheekrapport

2 Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg samengesteld op basis van de uitgangspunten die u op de website heeft aangegeven. Wij raden u aan om alle gegevens en berekeningen zorgvuldig door te nemen en daarna een afspraak te maken met één van onze adviseurs om het geheel af te ronden. Het rapport bevat diverse links om een afspraak te plannen. U wordt dan doorgestuurd naar een on-line agenda, waar u zelf de datum en tijd van de afspraak kunt bepalen. Het is voor ons niet mogelijk om een on-line offerte naar u te verzenden. Het is wettelijk verplicht om een volledige inventarisatie met u uit te voeren, voor wij een definitief advies, danwel een offerte naar u kunnen toesturen. Onze adviseur komt bij u langs voor deze inventarisatie en zorgt ervoor dat u precies krijgt wat u wilt. U kunt zelf al wat voorbereiden. Dit staat in de die u krijgt ter bevestiging van uw afspraak. Als u nog vragen heeft over dit rapport dan kunt u deze stellen aan de adviseur of een sturen naar Met vriendelijke groet, hyp-o-theek.nl

3 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Uw huidige situatie 3. Berekening maximale hypotheek volgens NHG normering 4. Uw financieringsopzet 5. Hypotheekgegevens 6. Overlijdensrisicoverzekeringen binnen het rapport 7. Overzicht bruto en netto per maand Bijlage A. Disclaimer Bijlage B. Geïnventariseerde gegevens

4 1. Uitgangspunten U heeft aangegeven dat de aanleiding van dit rapport is: Aankoop bestaande woning Daarbij heeft u aangegeven dat u een berekening wilt op de volgende gebieden: Hoogte hypotheek Bruto en netto maandlasten Tevens geven wij extra informatie over: Overlijdensrisicoverzekering Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid Op deze gebieden zijn uw wensen en doelstellingen, in volgorde van prioriteit: 1. Een woning kopen met een koopsom van (Kosten Koper (K.K.)). 2. Rentevast periode van 20 jaar.

5 2. Uw huidige situatie Inkomenspositie In dit rapport is rekening gehouden met uw bruto jaarinkomen en het eventuele inkomen van de mede-aanvrager. Geboortedatum Inkomen Aanvrager Mede-aanvrager Marktwaarde van de woning

6 3. Belangrijke berekeningen: Maximale hypotheek verkrijgen op basis van NHG normen Marktwaarde van de woning Bruto maandlasten (annuïteit + abonnement) 904,00 Netto maandlasten 673,83 De annuïteitenhypotheek is per 1 Januari 2013 de nieuwe verplichte standaardhypotheek na het Tweede Kamer akkoord van 26 april 2012 en de Miljoenennota De annuïteitenhypotheek is dan ook de perfecte hypotheek als u zekerheid wilt. Deze hypotheek is niet eenvoudig zelf te berekenen en is vanaf de eerste de eerste jaren ook duurder. Den annuïteitenhypotheek is een persoonlijke lening met uw huis als onderpand, waarbij u maandelijks aflost. Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand hetzelfde bedrag, net zoals bij een persoonlijke lening. Dit blijft gedurende de gehele looptijd van de hypotheek hetzelfde, waarbij u aan het einde van de hypotheek de lening volledig heeft afgelost. De maandelijkse lasten van de annuïteitenhypotheek bestaan uit twee componenten, waarvan de som, de annu&iumlteit, steeds hetzelfde is: een rente component een aflossings component Typerend voor een annuïteitenhypotheek is de constante bruto hypotheeklast zolang het te betalen rentepercentage gelijk blijft. in de beginjaren wordt hoofdzakelijk rente betaald en slechts weinig afgelost. De laatste jaren is de verhouding omgekeerd. U betaalt dan veel aflossing en weinig rente. Hierdoor zal de netto hypotheeklast geleidelijk stijgen, doordat het rentebestanddeel dat jaarlijks fiscaal aftrekbaar is, steeds kleiner wordt. Omdat de eerste jaren weinig wordt afgelost, daalt de schuld langzaam. Relatief gezien wordt over de gehele looptijd aanzienlijk meer rente betaald dan bij een lineair afgeloste lening. Naast rente en aflossing is veelal premie verschuldigd voor een aanvullende overlijdensrisicoverzekering.

7 4. Uw financieringsopzet bij aankoop woning Onderpand Marktwaarde: Executiewaarde ( = 85% van de marktwaarde): WOZ waarde: Aankoopkosten Koopsom woning k.k.: Overdrachtsbelasting (= 2% van de koopsom): 3850 Leveringsakte (2): 950 Verbouwing / verbetering van de woning: Afkoopsom erfpacht: TOTAAL AANKOOPKOSTEN: Financieringskosten Kosten hypotheekakte (1)(2): 950 Taxatiekosten (1): 500 NHG-kosten (1) (= 0,85% van de totale hypotheeksom): 1719 Afsluitkosten (1)(3): Bemiddelingsvergoeding t.b.v. geldlening: 1750 Overige bemiddelingsvergoeding (4): Bankgarantiekosten: TOTAAL FINANCIERINGSKOSTEN: Financieringsbehoefte Inbreng eigen middelen Gewenst hypotheekbedrag (1) Deze kosten zijn, voor zover ze betrekking hebben op een lening voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van uw eigen huidige woning, aftrekbaar van de inkomstenbelasting in het jaar van betaling. (2) De vermelde notaristarieven zijn indicatief. De tarieven zijn vrij onderhandelbaar. (3) De afsluitkosten zijn voor maximaal ,- per belastingplichtige aftrekbaar. Het eventueel meerdere kan gedurende de looptijd van de lening in aftrek worden gebracht. (4) Voor bijverbanden, te denken valt bijvoorbeeld aan een overlijdensrisicoverzekering e.e., worden extra kosten in rekening gebracht.

8 5. Leningdelen binnen het rapport In ons voorstel wordt bij de bepaling van uw netto woonlasten rekening gehouden met uw bruto inkomen alsmede met de WOZ-waarde van uw nieuwe woning. In het voorstel is rekening gehouden met een WOZ-waarde van Onderstaand treft u een overzicht aan van de verschillende leningdelen waaruit de hypotheek is opgebouwd. Wij gaan uit van volledig aftrekbare hypotheekrente over het gehele hypotheekbedrag. Leningdeel 1 Hypotheekvorm: Annuïteiten Hypotheekbedrag: Looptijd lening: 30 jaar Rentepercentage: 4,40% Rentevastperiode tot: 20 jaar Rentetype: Rentevast Administratiekosten: Fiscale aftrek over: Maandelijkse annuïteit: 886,5 De maximale hypotheek waarover u de rente mag aftrekken hoeft niet gelijk te zijn aan de maximale hypotheek die u op basis van inkomen en zekerheid kunt krijgen. Aan de acceptatie van de geldverstrekking zijn vele voorwaarden verbonden. Bij de vaststelling van de hypotheekrente is rekening gehouden met de verhouding tussen de executiewaarde van uw woning en de verstrekte lening. Indien deze verhouding afwijkt van het percentage dat als uitgangspunt is genomen kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het rentepercentage van uw lening.

9 6. Overzicht hypotheekverloop Onderstaande tabel en grafiek geven inzicht in het verloop van de aflossing en rente gedurende de looptijd van uw hypotheek (op jaarbasis). Jaar Aflossing Betaalde rente Bruto Belastingvoordeel Netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 912, , , , ,00 774, , , , ,00 630, , , , ,00 479, , , , ,00 322, , , , ,00 158, , , , ,00 0, , ,28 695, ,00 0, , ,67 249, ,00 0, ,00

10 7. Overlijdensrisicoverzekeringen binnen het rapport Om te voorkomen dat, na een overlijden, de maandlasten niet of moeilijk kunnen worden voldaan, wordt er veelal een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Het kan ook gedeeltelijk worden verplicht door de geldverstrekker. Deze verzekering keert direct na overlijden een bedrag uit waarmee u de lening geheel of gedeeltelijk kunt aflossen. Hierdoor kunt u uw maandlasten verlagen. Doel van de verzekering Een overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten voor de nabestaanden, bijvoorbeeld om de achterblijvende partner in staat te stellen om de hypotheek te kunnen afbetalen of om te kunnen stoppen met werken en de kinderen op te voeden. Ook kan een ondernemer een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, waarbij de zakenpartner begunstigde is. Voor de zakenpartner wordt zo de mogelijkheid gecreëerd het aandeel van de erven af te kopen en de onderneming voort te zetten. Een overlijdensrisicoverzekering die wordt afgesloten om de kosten van de uitvaart te kunnen betalen wordt uitvaartverzekering genoemd. Soorten verzekeringen Overlijdensrisicoverzekeringen worden ingedeeld naar looptijd, uitkeringsmoment en soort uitkering. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van een tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen. Tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen De meeste overlijdensrisicoverzekeringen zijn tijdelijk. Dat wil zeggen dat de verzekering wordt aangegaan voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 30 jaar). Indien de verzekerde binnen de afgesproken duur komt te overlijden, dan keert de verzekeraar uit. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is de meest voorkomende variant. Gelijkblijvend of dalend Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerd bedrag gelijk. Het is ook mogelijk de hoogte van het verzekerd bedrag jaarlijks te laten dalen, met een vast bedrag (lineair dalend) of een vast percentage (annuïtair dalend). Een dalende verzekering kan bijvoorbeeld worden afgesloten bij een hypotheek. Om een voorbeeld te geven beide partners werken, echter geen van beide is in staat de hypotheeklasten alleen te kunnen voldoen. De verwachting is dat beiden de komende jaren meer gaan verdienen. Een dalende verzekering kan dan uitkomst bieden. Het is zaak om de adviseur een risicoanalyse te laten uitvoeren om inzicht te krijgen welke verzekering goed bij u past.

11 8. Woonlastenbescherming binnen het rapport In geval van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zal uw inkomen waarschijnlijk fors dalen. Uw maandlasten zullen echter gewoon blijven doorlopen. In dit voorstel wordt op basis van een inkomensvermindering van 30%, een berekening gemaakt die de gevolgen voor uw bruto inkomen aangeeft. U kunt zich hiervoor natuurlijk verzekeren en afhankelijk van de door u gekozen dekking, zorgt deze verzekering ervoor dat u in beide situaties de woonlasten gewoon kunt blijven betalen. huidig inkomen bij 30% terugval Aanvrager 2122 per maand 1485 per maand Mede-aanvrager 2119 per maand 1483 per maand Op het moment dat u zich hiervoor wenst te verzekeren dan is een gedeelte van de koopsom of maandpremie fiscaal aftrekbaar (namelijk dat deel dat ten behoeve van de arbeidsongeschiktheidsdekking wordt gebruikt). Daarentegen zijn de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid fiscaal belast. U kunt er ook voor kiezen om de koopsom niet af te trekken, waardoor de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid te zijner tijd niet belast zijn. Overigens is het gedeelte van de koopsom dat wordt betaald ten behoeve van de werkloosheidsdekking niet fiscaal aftrekbaar. Het advies is dan ook een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheekadviseur.

12 9. Overzicht bruto en netto per maand De in dit voorstel opgenomen producten zorgen ervoor dat er een indicatie van bruto- en netto lasten gegeven kan worden. Dit treft u dan ook aan in onderstaand overzicht. Hierin is uitgegaan van de eerste maand, aangezien de rentelasten gedurende de looptijd van een annuïteitenhypotheek voortdurend veranderen. In onderstaande berekening is rekening gehouden met de huidige fiscale wetgeving. Nieuwe lasten in de eerste maand Bruto lasten: 886,5 Belastingvoordeel (op basis van 42%): 230,17 -/- Abonnementskosten: 17,50 + Netto lasten: 673,83 Wat betekent de hypotheek fiscaal? Meer of minder belasting terug als hypotheekrenteaftrek? Doordat u elke maand een bedrag van de hypotheek aflost, neemt daarmee uw schuld geleidelijk af en dus ook de te betalen hypotheekrente. Omdat het maandelijkse bedrag gelijk blijft bij een afnemende hypotheekrente, lost u automatisch steeds maar af. Bruto zijn de aflossing en de hypotheekrente elke maand gelijk, maar netto nemen de lasten wel toe. U betaalt immers minder rente, waardoor u minder van de belasting terugkrijgt. Dit effect gaat u pas na vele jaren echt merken. De genoemde fiscale bedragen zijn gebaseerd op het belastingjaar Met mogelijke overdracht van de heffingskorting tussen fiscale partners wordt geen rekening gehouden. Om hierin volledig inzicht te krijgen, adviseren wij u dan ook een gedegen inventarisatie te laten uitvoeren door een erkend hypotheekadviseur. Wij gaan in dit rapport uit van 42% belastingvoordeel. Dit kan in uw persoonlijke situatie hoger of lager uitvallen. Tijdens de afspraak wordt uw exacte belastingvoordeel voor u berekend.

13 Bijlage A. Disclaimer Aan de gegevens en/of berekeningen uit dit rapport kunnen géén rechten worden ontleend. Dit financieel rapport is géén aanbieding. Het betreft enkel een indicatie. Voor een gedegen advies verwijzen wij u naar een onafhankelijk financieel adviseur of erkend hypotheek adviseur. De definitieve acceptatie wordt ten alle tijden uitgevoerd door een financiële instellingen zoals bank of verzekeraar. Algemeen: Deze rapportage is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving alsmede geldende jurisprudentie. Aangezien deze aan verandering onderhevig zijn, kan dit gevolgen hebben voor uw hypotheekrapport. Het hypotheekrapport is door ons met uiterste zorg opgesteld. Aan de berekening kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. treedt niet op als intermediair. In veel gevallen bestaan onze rapporten uit producten die bij verschillende banken, verzekerings- en/of beleggingsmaatschappijen worden ondergebracht. Voor de uitvoering van dit rapport zijn wij afhankelijk van deze partijen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van: koersschommelingen bij het (her)alloceren van uw beleggingen, tussentijdse rentewijzigingen, vertraagde administratieve verwerking en aangepaste acceptatiecriteria bij de verschillende maatschappijen. De waarden van beleggings- en/of effectenrekeningen kunnen dagelijks fluctueren. Voor koersverschillen bij eventuele aan- of verkooptransacties kunnen wij derhalve niet aansprakelijk worden gehouden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aangezien beleggingen kunnen fluctueren betekent dit dat het werkelijke rendement hoger dan wel lager kan zijn dan het voorbeeldrendement. Indien het werkelijke rendement lager is dan het voorbeeldrendement kan dit betekenen dat u uw doelstellingen niet realiseert. U bent zich hiervan bewust en u accepteert dit risico. Geldleningen: De geldleningen zijn in de berekeningen opgenomen onder voorbehoud van acceptatie en finale goedkeuring door de financiële instellingen. De eventuele eigen woning reserve zijn niet door ons meegenomen in het rapport Hiervoor verwijzen wij u naar een onafhankelijk financieel adviseur of erkend hypotheek adviseur. De hoogte van de geldlening is in beginsel gebaseerd op de bruto inkomen(s) in box I waarbij eventuele (aan de geldverstrekker te verpanden) extra zekerheden of ander vermogen van invloed kunnen zijn op de hoogte van de geldlening(en). Indien er sprake is van een vervanging van de geldlening en er eventueel een boeterente verschuldigd is, kan door renteverandering de hoogte afwijken van de indicatie genoemd in de financieringsopzet. Vermogen / beleggingen: De berekeningen zijn gemaakt op basis van een netto voorbeeldrendement en voorbeeldkapitalen tenzij expliciet anders is vermeld. Er is géén rekening gehouden met eventuele aan- en/of verkoopkosten. Een opname uit een depot wordt verondersteld maandelijks vooraf plaats te vinden terwijl het rendement op maandbasis wordt bijgeboekt. Een storting in een depot wordt verondersteld maandelijks achteraf plaats te vinden. De waardes van belegging- en/of effectenrekeningen kunnen dagelijks fluctueren. Voor koersverschillen bij eventuele aan- of verkooptransacties kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen fluctueren waardoor er afwijkingen kunnen ontstaan tussen het netto rekenrendement dat in de planning is opgenomen en het werkelijke rendement. Hierdoor kunnen de uitkomsten van de planning afwijken. Wij verstrekken geen concrete beleggingsadviezen. Ook adviseren wij u niet over de asset allocatie van de middelen en kunnen wij geen specifieke beleggingsproducten onder uw aandacht brengen.

14 Bijlage B. Geïnventariseerde gegevens Deze gegevens heeft u ingevuld op de hyp-o-theek.nl website Wat wil ik gaan doen? Soort rapport: Aankoop bestaande woning Aankoopprijs: Rentevast periode: 20 jaar Hypotheek vorm: Annuïteitenhypotheek Inbreng eigen middelen: Aanvrager Inkomenstype Loondienst (vast) Betaling per Jaar Inkomsten Overwerk 1000 Provisie 1000 Jaarinkomen Voorletters J. Tussenvoegsels Naam Jansen Geslacht Man Geboortedatum Burgerlijke staat Samenwonend Mede-aanvrager Inkomenstype ZZP/Vrij beroep Boekjaar Boekjaar Boekjaar Jaarinkomen Voorletters F. Tussenvoegsels De Naam Vries Geslacht Vrouw Geboortedatum

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 31-3-213 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur A.J. Punt Middenweg 344, 197 TZ, AMSTERDAM 2 463299 info@profinance.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Hypotheek Informatiemap

Hypotheek Informatiemap Hypotheek Informatiemap Voor cliënten van Portegies Advies 30-03-2013 Portegies Advies Auteur: M.R. Waal Versie 3 Geachte heer, mevrouw, In de Hypotheek Informatiemap treft u de onderwerpen aan, welke

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken

Algemene informatie hypotheken Algemene informatie hypotheken A. Bepaling maximale leensom Het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning wordt bepaald door: 1. de waarde van de woning; 2. uw inkomen (totaal). De maximale

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Een hypotheek,

Nadere informatie

De Hypotheken- pocket

De Hypotheken- pocket De Hypothekenpocket Inhoud De aanbieding 3 Gang van zaken 3 Akkoordbevinding stukken 3 Internationale aspecten 3 Buitenlands onderpand 3 Buitenlandse nationaliteit 3 Securities activities voor Amerikanen

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten!

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten! Hypotheek nodig? Kijk eerst op www.bevr.nl U leest het in de van uw onafhankelijk adviseur Hypotheek Krant 2e jaargang nr. 1 2007/08 Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie