Persoonlijk Financieel Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Financieel Plan"

Transcriptie

1 Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

2 Het Persoonlijk Financieel Plan in het kort Geachte heer Voor en mevrouw Beeld, U staat op het punt een belangrijke beslissing te maken, u overweegt een nieuwe woning te kopen aan de mooiestraat 26 te Venlo. Deze beslissing zal uw financiële situatie voor de toekomst behoorlijk beïnvloeden. Wij zijn van mening dat u een goed inzicht nodig heeft om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Niet alleen de maandlast van de hypotheek vormt een belangrijke factor maar zeker ook de consequenties van inkomensachteruitgang, overlijden en pensioen zijn belangrijk. Want u zult de hypotheeklasten wel moeten blijven kunnen betalen! Voor u ligt uw Persoonlijk Financieel Plan, dit is een adviesrapport waarin uw hypotheek en andere belangrijke zaken uitvoerig aan de orde worden gesteld. Zo wordt u op een heldere en duidelijke manier inzicht gegeven in uw financiële situatie. Wanneer u besluit de nieuwe woning te kopen zullen wij ervoor zorgen dat alle financiële zaken rondom de aankoop perfect worden geregeld. Hierbij moet u denken aan het van begin tot einde verzorgen en begeleiden van de hypotheek, inclusief de taxatie, verzekeringen enz. We zorgen ervoor dat de notaris de correcte informatie heeft. Naast de hypotheek kunnen we er ook voor zorgen dat de schadeverzekeringen perfect worden afgestemd op de nieuwe situatie. Hauzer & Partners BV J.J. Gitmans * Dit is geen offerte! Aan deze uiteenzetting en berekeningen kunt u geen rechten ontlenen en bijgaande voorstellen worden gedaan onder voorbe houd van rentewijzigingen!

3 Dit is uw Persoonlijk Financieel Plan! Om het voor u overzichtelijk te houden is uw Persoonlijk Financieel Plan als volgt opgebouwd: 1. Uw wensen en doelstellingen 2 2. Uw financieringsopzet 3 3. Leningdelen binnen het advies 4 4. Levensverzekeringen binnen het advies 5 5. Overlijdensrisicoverzekeringen binnen het advies 6 6. Uw nieuwe maandlasten 8 7. Uw vermogenspositie 9 8. Lang Leven scenario Kort Leven scenario Arbeidsongeschiktheid scenario WW Scenario 12. Bijlage Disclaimer Bijlage Akkoordverklaring Bijlage Uitgereikte info en reeds ontvangen documenten Bijlage Notities en onderbouwing bij advies Bijlage Wensen en motiveringen bij het klantadvies 26 1

4 1. Uw wensen en doelstellingen Tijdens ons gesprek op 25 maart 2009 hebben we diverse uitgangspunten en wensen met betrekking tot uw hypotheek besproken. Deze uitgangspunten en wensen zijn de basis van ons hypotheekadvies. U heeft aangegeven dat de aanleiding(en) van het gesprek is (zijn): Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft u aangegeven dat u advies wilde op het (de) gebied(en) van: Hypotheek Vermogensopbouw Nabestaandenvoorziening Op dit (deze) gebied(en) zijn uw wensen en doelstellingen: Stabiele maandlasten gedurende een lange(re) periode Kapitaal opbouwen t.b.v. de aflossing van (een deel van) de hypotheek Fiscaal zo gunstig mogelijk Financiële zekerheid m.b.t. uw woonlasten bij een vroegtijdig overlijden Ik wil mijn hypotheek baseren op twee inkomens U heeft aangeven dat u het volgende financiële toekomstperspectief heeft: Ontwikkeling inkomen: Bepaald. 2% gedurende vervolg jaar Motivering: uitgegaan van een inkomensstijging van 2% per jaar Wens om minder te werken: Ja, Motivering: Wellicht bij eventuele gezinsuitbreiding in de toekomst Verwacht uw partner inkomensstijging Ja Motivering: Wellicht, maar voor de zekerheid uit gegaan van een inkomensstijging van 2% per jaar Wordt een wijziging in de gezinssituatie verwacht? Ja Motivering: Op termijn wellich kinderen Verwacht u een erfenis? Nee Verwacht uw partner een erfenis? Nee Op basis van uw huidige financiële situatie, wensen en doelstellingen, bekendheid met financiële producten en risicobereidheid hebben wij verschillende adviesvarianten voor u opgesteld. Uiteindelijk heeft u gekozen voor de adviesvariant 'Voorstel 1'. De motivering daartoe is terug te vinden in de bijlage 'Wensen en motiveringen bij het klantadvies'. 2

5 2. Uw financieringsopzet Onderpand Soort onderpand : eengezinswoning Vrije verkoopwaarde : Executiewaarde : WOZ -waarde : Financieringsopzet Aankoopkosten Koopsom woning k.k. : Koopsom roerende zaken : 0 Overdrachtsbelasting : Makelaarscourtage : 0 Leveringsakte : 508 Verbouwing / verbetering van de woning : 0 Afkoopsom erfpacht : 0 In te lossen kredieten : 0 + TOTAAL AANKOOPKOSTEN : Financieringskosten Kosten hypotheekakte (1)(2) : 483 Taxatiekosten (1) : 500 NHG-kosten (1) : Afsluitkosten (1)(3) : 305 Bemiddelingsvergoeding t.b.v. geldlening (1) : 0 Overige bemiddelingsvergoeding : 0 Bankgarantiekosten : 0 + TOTAAL FINANCIERINGSKOSTEN : Overige kosten Storting in kapitaalverzekering(en) : 0 Koopsom overlijdensrisicoverzekering(en) : 0 Koopsom woonlastenverzekering(en) : 0 Storting(en) beleggingsdepot(s) : 0 Storting(en) lijfrenteverzekering(en) : 0 Gewenst consumptief te besteden bedrag : 0 Samenleveingcontract, Inschrijving KO : TOTAAL OVERIGE KOSTEN : Financieringsbehoefte Inbreng eigen middelen Gewenst hypotheekbedrag (1) (2) (3) Deze kosten zijn, voor zover ze betrekking hebben op een lening voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van uw eigen eerste woning, aftrekbaar van de inkomstenbelasting in het jaar van betaling. De vermelde notaristarieven zijn indicatief. De tarieven zijn vrij onderhandelbaar. De afsluitkosten zijn voor maximaal per belastingplichtige aftrekbaar. Het eventueel meerdere kan gedurende de looptijd van de lening in aftrek worden gebracht. 3

6 3. Leningdelen binnen het advies In ons voorstel wordt bij de bepaling van uw netto woonlasten rekening gehouden met uw bruto inkomen alsmede met de WOZ-waarde van uw nieuwe woning. In dit voorstel is rekening gehouden met een WOZ-waarde van ,-. Onderstaand treft u een overzicht aan van de verschillende leningdelen waaruit de hypotheek is opgebouwd. Indien de rente van een (gedeelte van) een leningdeel niet aftrekbaar is in Box 1 dan is dit aangegeven. Geldverstrekker : AEGON Totale hypotheeksom : Hypotheekinschrijving : Leningdeel 1 Leningdeel 2 Leningnummer : Hypotheekvorm : Goede Bank Aflossingsvrije Goede Bank SpaarHypotheek Hypotheek Hypotheekbedrag : Gedeelte : 0 0 consumptief (Box 3) Looptijd lening : 30 jaar 30 jaar Rentepercentage : 5,30% 5,30% Rentevastperiode : 30 jaar 30 jaar Restduur renteaftrek : 30 jaar 30 jaar De maximale hypotheek waarover u de rente mag aftrekken hoeft niet gelijk te zijn aan de maximale hypotheek die u op basis van inkomen en zekerheid kunt krijgen. Aan de acceptatie van de geldverstrekking zijn vele voorwaarden verbonden. Wij toetsen altijd of de voorgestelde financiering valt binnen de belangrijkste verstrekkingsnormen die door de hypotheekverstrekker worden gehanteerd. De definitieve acceptatie is echter altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de geldverstrekker. Bij de vaststelling van de hypotheekrente is rekening gehouden met de verhouding tussen de executiewaarde van uw woning en de verstrekte lening. Indien deze verhouding afwijkt van het percentage dat als uitgangspunt is genomen kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het rentepercentage van uw lening. 4

7 4. Levensverzekeringen binnen het advies Een levensverzekering (spaar- of beleggingsverzekering) wordt gebruikt om een bedrag op te bouwen dat dient ter aflossing van de lening. Doordat u aan het eind van de looptijd ineens uw schuld (gedeeltelijk) aflost, geniet u tijdens de looptijd van de maximale rente-aftrek. Indien gewenst, kunt u de spaar- of beleggingsverzekering combineren met een overlijdensrisicoverzekering. Op basis van uw wensen en doelstellingen hebben wij de volgende verzekering(en) in ons voorstel opgenomen: Verzekeraar : Goede Bank Polisnummer : Productnaam : Verzekeringnemer Verzekerde Ingangsdatum verzekering : Einddatum verzekering : Ingangsdatum premiebetaling : Einddatum premiebetaling : : dhr. Voor en mevr. Beeld : dhr. Voor en mevr. Beeld Doelkapitaal op einddatum : Voorbeeldrendement : 5,30% Voorbeeldkapitaal op einddatum : Rekenrendement : 5,30% Overlijdensrisicodekking cliënt : Soort overlijdensrisicodekking : Gelijkblijvend Overlijdensrisicodekking partner : Soort overlijdensrisicodekking : Gelijkblijvend Maandpremie : 133,66 Hoge storting : 0 Gedurende aantal jaar : Verpand aan geldverstrekker : Ja 5

8 9. 5. Overlijdensrisicoverzekeringen binnen het advies Om ervoor te zorgen dat, na overlijden, de maandlasten niet of moeilijk kunnen worden voldaan, wordt er veelal een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert direct na overlijden een bedrag uit waarmee u de lening geheel of gedeeltelijk kunt aflossen. Hierdoor kunt u uw maandlasten verlagen. In dit voorstel hebben we de volgende losse overlijdensrisicoverzekering(en) opgenomen: Verzekeraar : Goede verzekeraar Polisnummer : Productnaam : Goede verzekeraar Gelijkblijvend risico Verzekeringnemer Verzekerde : mevr. Beeld : dhr. Voor Ingangsdatum verzekering : Einddatum verzekering : Ingangsdatum premiebetaling : Einddatum premiebetaling : Overlijdensrisicodekking cliënt : Soort overlijdensrisicodekking : Gelijkblijvend Maandpremie : 8,25 Verpand aan geldverstrekker : Ja 6

9 Verzekeraar : Goede verzekeraar Polisnummer : Productnaam : Goede verzekeraar Gelijkblijvend risico Verzekeringnemer Verzekerde : dhr. Voor : mevr. Beeld Ingangsdatum verzekering : Einddatum verzekering : Ingangsdatum premiebetaling : Einddatum premiebetaling : Overlijdensrisicodekking cliënt : Soort overlijdensrisicodekking : Gelijkblijvend Maandpremie : 6,94 Verpand aan geldverstrekker : Ja 7

10 6. Uw nieuwe maandlasten per jaar per maand Som Hypotheken Uitkering kapitaalverzekering Spaar- en beleggingsdepots Jaar Inkomen (Box 1) Hypotheek rente Aflossing Hypotheek Verzekeringspremie Opname uit depot Krediet last Vrije kolom Bruto last Belastingvoordeel VRH Netto last Tot * De last in het huidige jaar is een gecombineerde last o.b.v. uw huidige situatie en per ingangsdatum van de nieuwe hypotheek De gegevens zijn gebaseerd op het huidige belastingjaar. Toekomstige aanpassingen kunnen effect hebben op de gepresenteerde cijfers. 8

11 7. Uw vermogenspositie Jaar Waarde pand Schuld Waarde levens verzekeringen Vermogens positie Lang Leven scenario Saldo vermogen huidige situatie Saldo vermogen voorstel 1 1 (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) Saldo vermogen / / / /42 Jaartal / Leeftijd(en) / /52 9

12 8. Lang Leven In aanvulling op de welbekende lastenoverzichten, waarbij er getoond wordt wat per maand uw maandlast wordt, is het belangrijk inzicht te hebben in uw besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen dat overblijft nadat u uw lasten betaald heeft en dat resteert voor uw persoonlijke uitgaven zoals bijvoorbeeld vaste lasten voor gas / water / licht, kleding, eten en drinken, vakantie etc. Het besteedbaar inkomen wordt berekend door al uw inkomsten bij elkaar op te tellen en die te verminderen met al uw (financiele) lasten. Uw inkomsten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit inkomen uit arbeid, winst uit onderneming, overige inkomsten en op latere leeftijd uit pensioen, AOW en lijfrente. Onderstaand treft u een specificatie aan van uw inkomsten. Cliënt Partner Inkomen uit arbeid Totale inkomen Uw uitgaven bestaan niet alleen uit eventuele maandpremies voor verzekering(en) en maandelijkse inleg in beleggingsdepot(s), maar ook uit eventueel te betalen belasting. In onderstaand overzicht treft u een opsomming aan van uw uitgaven behorend bij uw voorstel (uitgave(n) welke voor zowel u als uw partner gezamenlijk zijn, staan vermeld binnen de kolom client). Cliënt Partner Te betalen hypotheekrente Te betalen verzekeringspremie(s) Te betalen belasting Totale uitgaven * overige zaken kunnen onder meer bestaan uit WW-premie, ZFW-premie, Spaarloon, Levensloop, etc. Door uw totale inkomsten te verminderen met uw totale uitgaven, wordt inzicht verkregen in uw Besteedbaar Inkomen. Daarbij zijn de inkomsten en uitgaven van u en uw partner bij elkaar opgeteld. Op basis van de door u verstrekte gegevens is niet alleen voor dit moment uw besteedbaar inkomen bepaald, maar ook voor de komende jaren. Daarbij is er van uitgegaan dat uw persoonlijke situatie niet wijzigt als gevolg van eventuele arbeidsongeschiktheid of overlijden. Dit zogenaamde Lang Leven scenario is weergegeven in de tabel op de volgende pagina. 10

13 Lang leven situatuatie dhr. Voor en mevr. Beeld Lang Leven scenario, situatie na advies Netto besteedbaar Te betalen inkomstenbelasting Te betalen vermogenrendementsheffing Besteedbaar inkomen Jaar 11

14 9. Arbeidsongeschiktheid Hoewel niemand er van uit gaat dat hij of zij het wordt, loopt iedereen de kans om op enig moment arbeidsongeschikt te worden. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht tenminste het minimumloon door te betalen. In veel gevallen betaalt de werkgever in het eerste jaar het volledige loon door. De wettelijke verplichting is echter niet verlengd naar het tweede ziektejaar, zodat er in dat jaar al sprake kan zijn van een inkomensterugval. Na het tweede jaar kan een arbeidsongeschikte terugvallen op een uitkering ingevolge de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De uitkering die vanuit de WIA eventueel ontvangen wordt, is gebaseerd op het laatstverdiende loon met een wettelijk vastgesteld maximum loon. Als gevolg van dit maximum kan na het tweede ziektejaar eveneens een (tweede) inkomensterugval optreden. In de situatie van arbeidsongeschiktheid daalt dus veelal na het eerste ziektejaar het inkomen. De lasten blijven over het algemeen grotendeels gelijk, waardoor het besteedbaar inkomen in de situatie van arbeidsongeschiktheid daalt. Dit kan nadele gevolgen voor uw persoonlijke situatie en/of wensen en doelstellingen hebben. In de tabel(len) op de volgende pagina(s) zijn de effecten voor u en uw partner in beeld gebracht indien u eind van dit jaar volledig arbeidsongeschikt zou worden. Binnen het opgestelde voorstel zijn een aantal maatregelen genomen om de onderstaande effecten van arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk te beperken. 12

15 Arbeidsongeschiktheidsituatie dhr. Voor Arbeidsongeschiktheidsscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar 13

16 Arbeidsongeschiktheidsituatie mevr. Beeld Arbeidsongeschiktheidsscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar 14

17 10. Kort Leven Het risico van vroegtijdig overlijden is altijd aanwezig. Bij de analyse van dit risicoscenario moet worden beoordeeld of de langstlevende financieel goed verzorgd achterblijft. Of dat zo is, hangt af van de voorzieningen die wettelijk en/of privé geregeld zijn. In de tabellen en grafieken op de volgende pagina zijn de effecten voor u en uw partner in beeld gebracht indien u of uw partner op 31 december van dit jaar plotseling zou komen te overlijden. 15

18 Overlijdenssituatie dhr. Voor Overlijdensscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar 16

19 Overlijdenssituatie mevr. Beeld Overlijdensscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar 17

20 10. Werkloosheid Wanneer u buiten uw schuld werkloos raakt, dan komt u in aanmerking voor een WW uitkering. Voor elk jaar arbeidsverleden krijgt u één maand WW. De uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Een WW uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon en vervolgens 70% van het laatstverdiende loon. Daarbij geldt dat u over het loon boven geen uitkering ontvangt. Zo is een WW uitkering nooit hoger dan per jaar. Na afloop van de WW uitkering heeft u recht op een uitkering die aanvult tot het sociaal minimum. Dit is ongeveer bruto per jaar. Uw vermogen en inkomsten van uw partner kunnen vanuit wettelijk oogpunt eventueel weer in mindering gebracht worden op deze uitkering. De heer Voor Mevrouw Beeld Loon per maand incl. vakantietoeslag WW uitkering maand één en twee WW uitkering gedurende de vervolgmaanden In de onderstaande grafiek(en) zijn de effecten voor u en uw partner in beeld gebracht indien u of uw partner eind van dit jaar werkloos wordt.

21 Werklooosheidssituatie dhr. Voor Werkloosheidsscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar

22 Werklooosheidssituatie mevr. Beeld Werkloosheidsscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar

23 11. Bijlage Disclaimer Aan deze gegevens en/of berekeningen kunnen géén rechten worden ontleend. Dit financieel plan is géén aanbieding. De definitieve acceptatie wordt uitgevoerd door de financiële instellingen. Wij zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid waarbij er een bedrag verzekerd is van ,- per gebeurtenis met een totaal verzekerd maximum van ,- per jaar. Iedere aansprakelijkheid is afhankelijk van en beperkt tot het bedrag dat onder onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Algemeen: Deze planning is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving alsmede geldende jurisprudentie. Aangezien dit aan verandering onderhevig is, kan dit gevolgen hebben voor uw financiële plan. Het plan is door uw financieel planner met u besproken en toegelicht. U bent geïnformeerd over de financieringsconstructie en de fiscale consequenties. Op verzoek zijn van alle financiële producten - voor zover al niet aan u overhandigd - de financiële bijsluiters beschikbaar op internet sites van onze business partners. Aan u is overhandigd de 'dienstenwijzer'. U verklaart door ondertekening van uw financieel plan met de inhoud bekend te zijn en daarmee akkoord te gaan. U verklaart tevens door ondertekening akkoord te gaan met de in het plan opgenomen uitgangspunten, doelstellingen en aannames. Het financieel plan is door ons met uiterste zorg opgesteld. Aan de berekening kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Hauzer & Partners BV treedt op als intermediair en staat garant voor een onafhankelijk advies. In veel gevallen bestaan onze planningen uit producten die bij verschillende banken, verzekerings- en/of beleggingsmaatschappijen worden ondergebracht. Voor de uitvoering van dit plan zijn wij afhankelijk van deze partijen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van: koersschommelingen bij het (her)alloceren van uw beleggingen, tussentijdse rentewijzigingen, vertraagde administratieve verwerking en aangepaste acceptatiecriteria bij de verschillende maatschappijen. De waarden van beleggings- en/of effectenrekeningen kunnen dagelijks fluctueren. Voor koersverschillen bij eventuele aan- of verkooptransacties kunnen wij derhalve niet aansprakelijk worden gehouden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aangezien beleggingen kunnen fluctueren betekent dit dat het werkelijke rendement hoger dan wel lager kan zijn dan het voorbeeldrendement. Indien het werkelijke rendement lager is dan het voorbeeldrendement kan dit betekenen dat u uw doelstellingen niet realiseert. U bent zich hiervan bewust Geldleningen: De geldleningen zijn in de berekeningen opgenomen onder voorbehoud van acceptatie en finale goedkeuring door de financiële instellingen. De eventuele eigen woning reserve is door ons vastgesteld met behulp van de door u aan ons verstrekte gegevens. De hoogte van de geldlening is in beginsel gebaseerd op de bruto inkomen(s) in box I waarbij eventuele (aan de geldverstrekker te verpanden) extra zekerheden of ander vermogen van invloed kunnen zijn op de hoogte van de geldlening(en). Indien er sprake is van een vervanging van de geldlening en er eventueel een boeterente verschuldigd is, kan door renteverandering de hoogte afwijken van de indicatie genoemd in de financieringsopzet. Vermogen / beleggingen: De berekeningen zijn gemaakt op basis van een netto voorbeeldrendement en voorbeeldkapitalen tenzij expliciet anders is vermeld. Er is géén rekening gehouden met eventuele aan- en/of verkoopkosten. Een opname uit een depot wordt verondersteld maandelijks vooraf plaats te vinden terwijl het rendement op maandbasis wordt bijgeboekt. Een storting in een depot wordt verondersteld maandelijks achteraf plaats te vinden. De waardes van belegging- en/of effectenrekeningen kunnen dagelijks fluctueren. Voor koersverschillen bij eventuele aan- of verkooptransacties kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen fluctueren waardoor er afwijkingen kunnen ontstaan tussen het netto rekenrendement dat in de planning is opgenomen en het werkelijke rendement. Hierdoor kunnen de uitkomsten van de planning afwijken. Wij verstrekken geen concrete beleggingsadviezen. Wel adviseren wij u over de asset allocatie van de middelen en kunnen wij specifieke beleggingsproducten onder uw aandacht brengen. Verzekeringen: De genoemde verzekeringen en condities zijn onder voorbehoud van eventuele acceptatie door de verzekeringsmaatschappij(en). Eventueel kan een onderzoek gedaan worden naar uw gezondheid. Aan de hand van de beoordeling van dit onderzoek kunnen afwijkende voorwaarden ontstaan en is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij het risico niet of tegen gewijzigde voorwaarden accepteert. De waardes van beleggingsfondsen en/of effectenrekeningen binnen het verzekeringsproduct kunnen dagelijks fluctueren. Voor koersverschillen bij eventuele aan- of verkooptransacties kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden. 18

24 12. Bijlage Akkoordverklaring Verklaring De adviseur/bemiddelaar verklaart dat al het voorgaande met de klant is besproken, dat het advies en hierna vermelde documentatie is uitgereikt en dat hij het advies naar beste weten en kunnen heeft samengesteld. De klant verklaart dat hij het advies heeft ontvangen, daarvan heeft kennis genomen en met het advies instemt. De klant verklaart tevens dat alle informatie die hij heeft verstrekt ten behoeve van het advies juist en volledig is en dat eigen financieringsmiddelen die eventueel in de financiële constructie zijn betrokken niet op onwettige wijze zijn verkregen, noch dat de te verkrijgen geldmiddelen zullen worden aangewend in strijd met de wet. De klant verklaart ermee bekend te zijn dat de beslissing tot het aangaan van de overeenkomst(en) voor de afzonderlijke financiële producten, uitsluitend berust bij de aanbieder(s) van die producten. De bemiddelaar heeft daarin geen zeggenschap, noch verantwoordelijkheid. Afstandsverklaring Wij vinden het belangrijk om u in het kader van onze zorgplicht nogmaals nadrukkelijk te wijzen op de financiële risico's bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U verklaart kennis te hebben genomen van ons advies om de betaling van de woonlasten te beschermen tegen het risico van inkomensdaling als gevolg van bovenstaande oorzaken. Indien u dit advies niet of niet geheel wenst over te nemen vrijwaart u Hauzer & Partners BV voor aansprakelijkheid als gevolg van financiële consequenties hiervan. Nazorg Op Hauzer & Partners BV rust de zorgplicht om de klant na afsluiting van de door de adviseur gerealiseerde transactie te blijven informeren over relevante wijzigingen in productvoorwaarden, wet- en regelgeving en in omstandigheden die voor de klant van belang zijn, teneinde eventueel maatregelen te kunnen nemen tot aanpassing van de gekozen financieringsconstructie of producten. Met de klant wordt afgesproken of, en zo ja welke wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden op eigen initiatief van de klant worden gemeld. Het advies wordt door beide partijen in tweevoud ondertekend. Ondertekening Plaats Datum Dhr Voor Mevr Beeld Adviseur 19

25 13. Uitgereikte info en reeds ontvangen documenten Uitgereikt De navolgende documentatie is ter informatie aan de klant overhandigd, dan wel is de klant gewezen op de beschikbaarheid van deze informatie op de website van de bemiddelaar: Kopie hypotheekofferte inclusief de (algemene) voorwaarden Voor zover van toepassing: offerte(s) van verzekeringen Kopie aanvraagformulier(en) van verzekering(en) Brochure(s) en/of voorlichtingsmateriaal Dienstenwijzer Indien van toepassing: beleggersprofiel Klachtenregeling Checklist van de aan te leveren stukken in verband met afsluiten hypotheek Financiële bijsluiter betreffende het (de) volgende product(en): Consumptief kredietprospectus Ten aanzien van (inkomens)verzekering(en) Brochure Kapitaalverzekeringen Risicoverzekeringen Lijfrenteverzekeringen Beleggingsrekening Offerte Kapitaalverzekeringen Risicoverzekeringen Lijfrenteverzekeringen Woonlastenverzekeringen Overig Eventueel: leaflet Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening Eventueel: brochure Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening 20

26 Ontvangen Het in dit klantadvies vastgestelde advies is gebaseerd op de volgende ontvangen gegevens: Kopie geldig legitimatiebewijs (De adviseur verklaart het origineel van het legitimatiebewijs te hebben gezien) Kopie recente salarisstrook Originele werkgeversverklaring Kopie Kopie verkoopakte koopakte / Kopie saldo-opgave huidige hypotheek Kopie polis kapitaalverzekering Kopie polis risicoverzekering Taxatierapport aankoop woning Waardeopgave huidige woning op basis van Mondelinge opgave Taxatierapport WOZ-waarde woning Echtscheidingspapieren c.q. ontbinden partnerschap Vonnis Inschrijving burgerlijke stand Convenant Opgave financiële verplichtingen (doorlopend krediet, persoonlijke lening en dergelijke) Opgave eigen vermogen op basis Overleggen bewijsstukken van Mondelinge opgave Ondertekening Plaats Datum Aanvrager Partner Adviseur 21

27 15. Bijlage Wensen en motiveringen bij het klantadvies Algemeen U wenst een financiering voor de aankoop van een woning aan; mooiestraat te Blerick. Rentevastperiode U wilt graag een mix van rentevastperiodes van 10 en 30 jaar. Ik heb samen met u verschillende rentevastperioden besproken en na onderling overleg heeft u gekozen voor een rentevastperiode van 30 jaar. Fiscale aftrek Klanten zijn starters en de hele financiering wordt gebruikt voor de aankoop van de woning, derhalve is de volledige hypotheek 30 jaar fiscaal verrekenbaar. Na 30 jaar blijft er een niet fiscaal aftrekbare hypotheek van EUR over Inbreng eigen geld U wilt eigen geld inbrengen afkomstig uit spaargelden. dhr. Voor en mevr. Beeld willen gezamelijk ongeveer EUR gebruiken bij de aankoop van de woning Het ingebrachte geld zal gebruikt worden om de financiering te verlagen, zodat er een lagere lening uitstaat en er over een lager bedrag rente betaalt hoeft te worden. Ik heb voorgesteld om een bedrag van EUR als hoge storting in de spaarpolis te doen, zondoende de "niet fiscaal aftrekbare" spaarpremie te verlagen. dhr. Voor en mevr. Beeld wenst de volledige EUR ,- te gebruiken voor verlaging van de hypotheek. Verantwoorde woonlasten U wilt graag een lening op basis van Nationale Hypotheek Garantie. De gewenste lening voldoet aan de verstrekkingsnorm Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). CHF norm is een toetsnorm gebaseerd op het jaarinkomen om een verantwoorde maandlast te kunnen vaststellen. Bruto jaarinkomen dhr. Voor Bruto jaarinkomen mevr.beeld Gewenste hypotheek Aantal maal uw inkomen ten opzichte van de lening 3,65 keer uw inkomen Maximale factor conform CHF-norm Deel van uw inkomen dat volgens de norm besteed kan worden aan uw hypotheek 4,8 keer uw inkomen 31,7% Maximale hypotheek conform norm Geadviseerde hypotheek Overschrijding norm 0 Woonlast conform norm p.m Annuïtaire woonlast p.m Werkelijke woonlast p.m Overschrijding norm 0 Conclusie Past binnen de norm 29

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Bhos B.V. financieel rapport

Bhos B.V. financieel rapport Financiele Quick Scan Opgemaakt door: Bhos B.V., Postbus 10 5100AA DONGEN u kunt ons bereiken via tel nr 0162374422 of per e-mail geert@bhos.nl Wij werken onder vergunningnummer 12015512 uw adviseur: J

Nadere informatie

CAPELLE A/D IJSSEL, 9 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,

CAPELLE A/D IJSSEL, 9 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam, V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon 010 750 25 25 Fax 010 750 25 26 E-mail rspoel@intersoftware.nl Website www.intersoftware.nl

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Intersoftware. Telefoon Fax. Website

Intersoftware. Telefoon Fax. Website V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon Fax E-mail Website rspoel@intersoftware.nl CAPELLE A/D IJSSEL, 9 maart 2011

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012. Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 1 Januari 2012 Paul Klomberg Assurantiën V.O.F. Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheid van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Updategesprek met adviseur Daarbij

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Financieel Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 januari 2009 Uitgerekend voor u Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Een hypotheek betekent dat u een langdurige financiële verbintenis aangaat. Voor een passend advies is het goed om te bepalen

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE 1.1 UW GEGEVENS FINANCIEEL RAPPORT VOOR DHR. Test PERSONALIA Adres DHR. TEST Burgerlijke staat Alleenstaand Geboortedatum 01-01-1975 Geslacht Man INKOMEN UIT DIENSTVERBAND DHR. TEST

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld

Hypotheekanalyse. Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Hypotheekanalyse Deze hypotheekanalyse is voor: De heer K. Voorbeeld Mevrouw P. Voorbeeld Blad 1 Doel van het rapport Met dit rapport geven wij u inzicht in uw financiële positie en de betaalbaarheid van

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam,

CAPELLE A/D IJSSEL, 8 maart 2011. Onze referentie: ACHT030311001. Volledig Financieel Plan. Geachte heer en mevrouw van Achternaam, V.L. van Achternaam P. van Achternaam Straat 1a 1234 AB PLAATS Intersoftware Lentedans 51B 2907 AX CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon 010 750 25 25 Fax 010 750 25 26 E-mail rspoel@intersoftware.nl Website www.intersoftware.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl De heer A. Anvrager A Mevrouw A. Anvrager B Gaastralaan 70 7311 ZH Almere Dit advies is voor u gemaakt door: Patrick Betman Telefoon: 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekeningsdatum 2242004 Uitgangspunten

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Geboortedatum... Roker ja nee

Geboortedatum... Roker ja nee KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Vertrouwelijk Persoonlijk Financieel Advies Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld - Voorbeeld Samengesteld door: M.C.C. Steentjes MFP CFP Financieel adviseur Your Financials Lieftinckstraat

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDCUMENT HET AGI HUYS BV - VERSIE KTBER 2013 - Inleiding ns kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. nze dienstverlening kan bestaan uit enkel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatieformulier

Hypotheek inventarisatieformulier Hypotheek inventarisatieformulier Datum gesprek : Ingangsdatum Hypotheek : Doel: Bestaande bouw NHG Nieuwbouw NHG Oversluiten NHG Herberekening 2 e hypotheek NHG Onderhandse verhoging Orientatie Personalia

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's

Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's Persoonlijk Risico Profiel Uw hypotheek en de inkomensrisico's de heer A. Maatwerk en mevrouw B. Maatwerk-Advies 31 december 2009 Uitgerekend voor U Inhoudsopgave 1. Dit rapport in het kort...3 2. Achtergrond

Nadere informatie