Persoonlijk Financieel Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Financieel Plan"

Transcriptie

1 Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

2 Het Persoonlijk Financieel Plan in het kort Geachte heer Voor en mevrouw Beeld, U staat op het punt een belangrijke beslissing te maken, u overweegt een nieuwe woning te kopen aan de mooiestraat 26 te Venlo. Deze beslissing zal uw financiële situatie voor de toekomst behoorlijk beïnvloeden. Wij zijn van mening dat u een goed inzicht nodig heeft om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Niet alleen de maandlast van de hypotheek vormt een belangrijke factor maar zeker ook de consequenties van inkomensachteruitgang, overlijden en pensioen zijn belangrijk. Want u zult de hypotheeklasten wel moeten blijven kunnen betalen! Voor u ligt uw Persoonlijk Financieel Plan, dit is een adviesrapport waarin uw hypotheek en andere belangrijke zaken uitvoerig aan de orde worden gesteld. Zo wordt u op een heldere en duidelijke manier inzicht gegeven in uw financiële situatie. Wanneer u besluit de nieuwe woning te kopen zullen wij ervoor zorgen dat alle financiële zaken rondom de aankoop perfect worden geregeld. Hierbij moet u denken aan het van begin tot einde verzorgen en begeleiden van de hypotheek, inclusief de taxatie, verzekeringen enz. We zorgen ervoor dat de notaris de correcte informatie heeft. Naast de hypotheek kunnen we er ook voor zorgen dat de schadeverzekeringen perfect worden afgestemd op de nieuwe situatie. Hauzer & Partners BV J.J. Gitmans * Dit is geen offerte! Aan deze uiteenzetting en berekeningen kunt u geen rechten ontlenen en bijgaande voorstellen worden gedaan onder voorbe houd van rentewijzigingen!

3 Dit is uw Persoonlijk Financieel Plan! Om het voor u overzichtelijk te houden is uw Persoonlijk Financieel Plan als volgt opgebouwd: 1. Uw wensen en doelstellingen 2 2. Uw financieringsopzet 3 3. Leningdelen binnen het advies 4 4. Levensverzekeringen binnen het advies 5 5. Overlijdensrisicoverzekeringen binnen het advies 6 6. Uw nieuwe maandlasten 8 7. Uw vermogenspositie 9 8. Lang Leven scenario Kort Leven scenario Arbeidsongeschiktheid scenario WW Scenario 12. Bijlage Disclaimer Bijlage Akkoordverklaring Bijlage Uitgereikte info en reeds ontvangen documenten Bijlage Notities en onderbouwing bij advies Bijlage Wensen en motiveringen bij het klantadvies 26 1

4 1. Uw wensen en doelstellingen Tijdens ons gesprek op 25 maart 2009 hebben we diverse uitgangspunten en wensen met betrekking tot uw hypotheek besproken. Deze uitgangspunten en wensen zijn de basis van ons hypotheekadvies. U heeft aangegeven dat de aanleiding(en) van het gesprek is (zijn): Aankoop nieuwe woning Daarbij heeft u aangegeven dat u advies wilde op het (de) gebied(en) van: Hypotheek Vermogensopbouw Nabestaandenvoorziening Op dit (deze) gebied(en) zijn uw wensen en doelstellingen: Stabiele maandlasten gedurende een lange(re) periode Kapitaal opbouwen t.b.v. de aflossing van (een deel van) de hypotheek Fiscaal zo gunstig mogelijk Financiële zekerheid m.b.t. uw woonlasten bij een vroegtijdig overlijden Ik wil mijn hypotheek baseren op twee inkomens U heeft aangeven dat u het volgende financiële toekomstperspectief heeft: Ontwikkeling inkomen: Bepaald. 2% gedurende vervolg jaar Motivering: uitgegaan van een inkomensstijging van 2% per jaar Wens om minder te werken: Ja, Motivering: Wellicht bij eventuele gezinsuitbreiding in de toekomst Verwacht uw partner inkomensstijging Ja Motivering: Wellicht, maar voor de zekerheid uit gegaan van een inkomensstijging van 2% per jaar Wordt een wijziging in de gezinssituatie verwacht? Ja Motivering: Op termijn wellich kinderen Verwacht u een erfenis? Nee Verwacht uw partner een erfenis? Nee Op basis van uw huidige financiële situatie, wensen en doelstellingen, bekendheid met financiële producten en risicobereidheid hebben wij verschillende adviesvarianten voor u opgesteld. Uiteindelijk heeft u gekozen voor de adviesvariant 'Voorstel 1'. De motivering daartoe is terug te vinden in de bijlage 'Wensen en motiveringen bij het klantadvies'. 2

5 2. Uw financieringsopzet Onderpand Soort onderpand : eengezinswoning Vrije verkoopwaarde : Executiewaarde : WOZ -waarde : Financieringsopzet Aankoopkosten Koopsom woning k.k. : Koopsom roerende zaken : 0 Overdrachtsbelasting : Makelaarscourtage : 0 Leveringsakte : 508 Verbouwing / verbetering van de woning : 0 Afkoopsom erfpacht : 0 In te lossen kredieten : 0 + TOTAAL AANKOOPKOSTEN : Financieringskosten Kosten hypotheekakte (1)(2) : 483 Taxatiekosten (1) : 500 NHG-kosten (1) : Afsluitkosten (1)(3) : 305 Bemiddelingsvergoeding t.b.v. geldlening (1) : 0 Overige bemiddelingsvergoeding : 0 Bankgarantiekosten : 0 + TOTAAL FINANCIERINGSKOSTEN : Overige kosten Storting in kapitaalverzekering(en) : 0 Koopsom overlijdensrisicoverzekering(en) : 0 Koopsom woonlastenverzekering(en) : 0 Storting(en) beleggingsdepot(s) : 0 Storting(en) lijfrenteverzekering(en) : 0 Gewenst consumptief te besteden bedrag : 0 Samenleveingcontract, Inschrijving KO : TOTAAL OVERIGE KOSTEN : Financieringsbehoefte Inbreng eigen middelen Gewenst hypotheekbedrag (1) (2) (3) Deze kosten zijn, voor zover ze betrekking hebben op een lening voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van uw eigen eerste woning, aftrekbaar van de inkomstenbelasting in het jaar van betaling. De vermelde notaristarieven zijn indicatief. De tarieven zijn vrij onderhandelbaar. De afsluitkosten zijn voor maximaal per belastingplichtige aftrekbaar. Het eventueel meerdere kan gedurende de looptijd van de lening in aftrek worden gebracht. 3

6 3. Leningdelen binnen het advies In ons voorstel wordt bij de bepaling van uw netto woonlasten rekening gehouden met uw bruto inkomen alsmede met de WOZ-waarde van uw nieuwe woning. In dit voorstel is rekening gehouden met een WOZ-waarde van ,-. Onderstaand treft u een overzicht aan van de verschillende leningdelen waaruit de hypotheek is opgebouwd. Indien de rente van een (gedeelte van) een leningdeel niet aftrekbaar is in Box 1 dan is dit aangegeven. Geldverstrekker : AEGON Totale hypotheeksom : Hypotheekinschrijving : Leningdeel 1 Leningdeel 2 Leningnummer : Hypotheekvorm : Goede Bank Aflossingsvrije Goede Bank SpaarHypotheek Hypotheek Hypotheekbedrag : Gedeelte : 0 0 consumptief (Box 3) Looptijd lening : 30 jaar 30 jaar Rentepercentage : 5,30% 5,30% Rentevastperiode : 30 jaar 30 jaar Restduur renteaftrek : 30 jaar 30 jaar De maximale hypotheek waarover u de rente mag aftrekken hoeft niet gelijk te zijn aan de maximale hypotheek die u op basis van inkomen en zekerheid kunt krijgen. Aan de acceptatie van de geldverstrekking zijn vele voorwaarden verbonden. Wij toetsen altijd of de voorgestelde financiering valt binnen de belangrijkste verstrekkingsnormen die door de hypotheekverstrekker worden gehanteerd. De definitieve acceptatie is echter altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de geldverstrekker. Bij de vaststelling van de hypotheekrente is rekening gehouden met de verhouding tussen de executiewaarde van uw woning en de verstrekte lening. Indien deze verhouding afwijkt van het percentage dat als uitgangspunt is genomen kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het rentepercentage van uw lening. 4

7 4. Levensverzekeringen binnen het advies Een levensverzekering (spaar- of beleggingsverzekering) wordt gebruikt om een bedrag op te bouwen dat dient ter aflossing van de lening. Doordat u aan het eind van de looptijd ineens uw schuld (gedeeltelijk) aflost, geniet u tijdens de looptijd van de maximale rente-aftrek. Indien gewenst, kunt u de spaar- of beleggingsverzekering combineren met een overlijdensrisicoverzekering. Op basis van uw wensen en doelstellingen hebben wij de volgende verzekering(en) in ons voorstel opgenomen: Verzekeraar : Goede Bank Polisnummer : Productnaam : Verzekeringnemer Verzekerde Ingangsdatum verzekering : Einddatum verzekering : Ingangsdatum premiebetaling : Einddatum premiebetaling : : dhr. Voor en mevr. Beeld : dhr. Voor en mevr. Beeld Doelkapitaal op einddatum : Voorbeeldrendement : 5,30% Voorbeeldkapitaal op einddatum : Rekenrendement : 5,30% Overlijdensrisicodekking cliënt : Soort overlijdensrisicodekking : Gelijkblijvend Overlijdensrisicodekking partner : Soort overlijdensrisicodekking : Gelijkblijvend Maandpremie : 133,66 Hoge storting : 0 Gedurende aantal jaar : Verpand aan geldverstrekker : Ja 5

8 9. 5. Overlijdensrisicoverzekeringen binnen het advies Om ervoor te zorgen dat, na overlijden, de maandlasten niet of moeilijk kunnen worden voldaan, wordt er veelal een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert direct na overlijden een bedrag uit waarmee u de lening geheel of gedeeltelijk kunt aflossen. Hierdoor kunt u uw maandlasten verlagen. In dit voorstel hebben we de volgende losse overlijdensrisicoverzekering(en) opgenomen: Verzekeraar : Goede verzekeraar Polisnummer : Productnaam : Goede verzekeraar Gelijkblijvend risico Verzekeringnemer Verzekerde : mevr. Beeld : dhr. Voor Ingangsdatum verzekering : Einddatum verzekering : Ingangsdatum premiebetaling : Einddatum premiebetaling : Overlijdensrisicodekking cliënt : Soort overlijdensrisicodekking : Gelijkblijvend Maandpremie : 8,25 Verpand aan geldverstrekker : Ja 6

9 Verzekeraar : Goede verzekeraar Polisnummer : Productnaam : Goede verzekeraar Gelijkblijvend risico Verzekeringnemer Verzekerde : dhr. Voor : mevr. Beeld Ingangsdatum verzekering : Einddatum verzekering : Ingangsdatum premiebetaling : Einddatum premiebetaling : Overlijdensrisicodekking cliënt : Soort overlijdensrisicodekking : Gelijkblijvend Maandpremie : 6,94 Verpand aan geldverstrekker : Ja 7

10 6. Uw nieuwe maandlasten per jaar per maand Som Hypotheken Uitkering kapitaalverzekering Spaar- en beleggingsdepots Jaar Inkomen (Box 1) Hypotheek rente Aflossing Hypotheek Verzekeringspremie Opname uit depot Krediet last Vrije kolom Bruto last Belastingvoordeel VRH Netto last Tot * De last in het huidige jaar is een gecombineerde last o.b.v. uw huidige situatie en per ingangsdatum van de nieuwe hypotheek De gegevens zijn gebaseerd op het huidige belastingjaar. Toekomstige aanpassingen kunnen effect hebben op de gepresenteerde cijfers. 8

11 7. Uw vermogenspositie Jaar Waarde pand Schuld Waarde levens verzekeringen Vermogens positie Lang Leven scenario Saldo vermogen huidige situatie Saldo vermogen voorstel 1 1 (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) Saldo vermogen / / / /42 Jaartal / Leeftijd(en) / /52 9

12 8. Lang Leven In aanvulling op de welbekende lastenoverzichten, waarbij er getoond wordt wat per maand uw maandlast wordt, is het belangrijk inzicht te hebben in uw besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen dat overblijft nadat u uw lasten betaald heeft en dat resteert voor uw persoonlijke uitgaven zoals bijvoorbeeld vaste lasten voor gas / water / licht, kleding, eten en drinken, vakantie etc. Het besteedbaar inkomen wordt berekend door al uw inkomsten bij elkaar op te tellen en die te verminderen met al uw (financiele) lasten. Uw inkomsten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit inkomen uit arbeid, winst uit onderneming, overige inkomsten en op latere leeftijd uit pensioen, AOW en lijfrente. Onderstaand treft u een specificatie aan van uw inkomsten. Cliënt Partner Inkomen uit arbeid Totale inkomen Uw uitgaven bestaan niet alleen uit eventuele maandpremies voor verzekering(en) en maandelijkse inleg in beleggingsdepot(s), maar ook uit eventueel te betalen belasting. In onderstaand overzicht treft u een opsomming aan van uw uitgaven behorend bij uw voorstel (uitgave(n) welke voor zowel u als uw partner gezamenlijk zijn, staan vermeld binnen de kolom client). Cliënt Partner Te betalen hypotheekrente Te betalen verzekeringspremie(s) Te betalen belasting Totale uitgaven * overige zaken kunnen onder meer bestaan uit WW-premie, ZFW-premie, Spaarloon, Levensloop, etc. Door uw totale inkomsten te verminderen met uw totale uitgaven, wordt inzicht verkregen in uw Besteedbaar Inkomen. Daarbij zijn de inkomsten en uitgaven van u en uw partner bij elkaar opgeteld. Op basis van de door u verstrekte gegevens is niet alleen voor dit moment uw besteedbaar inkomen bepaald, maar ook voor de komende jaren. Daarbij is er van uitgegaan dat uw persoonlijke situatie niet wijzigt als gevolg van eventuele arbeidsongeschiktheid of overlijden. Dit zogenaamde Lang Leven scenario is weergegeven in de tabel op de volgende pagina. 10

13 Lang leven situatuatie dhr. Voor en mevr. Beeld Lang Leven scenario, situatie na advies Netto besteedbaar Te betalen inkomstenbelasting Te betalen vermogenrendementsheffing Besteedbaar inkomen Jaar 11

14 9. Arbeidsongeschiktheid Hoewel niemand er van uit gaat dat hij of zij het wordt, loopt iedereen de kans om op enig moment arbeidsongeschikt te worden. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht tenminste het minimumloon door te betalen. In veel gevallen betaalt de werkgever in het eerste jaar het volledige loon door. De wettelijke verplichting is echter niet verlengd naar het tweede ziektejaar, zodat er in dat jaar al sprake kan zijn van een inkomensterugval. Na het tweede jaar kan een arbeidsongeschikte terugvallen op een uitkering ingevolge de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De uitkering die vanuit de WIA eventueel ontvangen wordt, is gebaseerd op het laatstverdiende loon met een wettelijk vastgesteld maximum loon. Als gevolg van dit maximum kan na het tweede ziektejaar eveneens een (tweede) inkomensterugval optreden. In de situatie van arbeidsongeschiktheid daalt dus veelal na het eerste ziektejaar het inkomen. De lasten blijven over het algemeen grotendeels gelijk, waardoor het besteedbaar inkomen in de situatie van arbeidsongeschiktheid daalt. Dit kan nadele gevolgen voor uw persoonlijke situatie en/of wensen en doelstellingen hebben. In de tabel(len) op de volgende pagina(s) zijn de effecten voor u en uw partner in beeld gebracht indien u eind van dit jaar volledig arbeidsongeschikt zou worden. Binnen het opgestelde voorstel zijn een aantal maatregelen genomen om de onderstaande effecten van arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk te beperken. 12

15 Arbeidsongeschiktheidsituatie dhr. Voor Arbeidsongeschiktheidsscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar 13

16 Arbeidsongeschiktheidsituatie mevr. Beeld Arbeidsongeschiktheidsscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar 14

17 10. Kort Leven Het risico van vroegtijdig overlijden is altijd aanwezig. Bij de analyse van dit risicoscenario moet worden beoordeeld of de langstlevende financieel goed verzorgd achterblijft. Of dat zo is, hangt af van de voorzieningen die wettelijk en/of privé geregeld zijn. In de tabellen en grafieken op de volgende pagina zijn de effecten voor u en uw partner in beeld gebracht indien u of uw partner op 31 december van dit jaar plotseling zou komen te overlijden. 15

18 Overlijdenssituatie dhr. Voor Overlijdensscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar 16

19 Overlijdenssituatie mevr. Beeld Overlijdensscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar 17

20 10. Werkloosheid Wanneer u buiten uw schuld werkloos raakt, dan komt u in aanmerking voor een WW uitkering. Voor elk jaar arbeidsverleden krijgt u één maand WW. De uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Een WW uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon en vervolgens 70% van het laatstverdiende loon. Daarbij geldt dat u over het loon boven geen uitkering ontvangt. Zo is een WW uitkering nooit hoger dan per jaar. Na afloop van de WW uitkering heeft u recht op een uitkering die aanvult tot het sociaal minimum. Dit is ongeveer bruto per jaar. Uw vermogen en inkomsten van uw partner kunnen vanuit wettelijk oogpunt eventueel weer in mindering gebracht worden op deze uitkering. De heer Voor Mevrouw Beeld Loon per maand incl. vakantietoeslag WW uitkering maand één en twee WW uitkering gedurende de vervolgmaanden In de onderstaande grafiek(en) zijn de effecten voor u en uw partner in beeld gebracht indien u of uw partner eind van dit jaar werkloos wordt.

21 Werklooosheidssituatie dhr. Voor Werkloosheidsscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar

22 Werklooosheidssituatie mevr. Beeld Werkloosheidsscenario, situatie na advies Besteedbaar inkomen Onttrekking Tekort Overschot Besteedbaar inkomen Jaar

23 11. Bijlage Disclaimer Aan deze gegevens en/of berekeningen kunnen géén rechten worden ontleend. Dit financieel plan is géén aanbieding. De definitieve acceptatie wordt uitgevoerd door de financiële instellingen. Wij zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid waarbij er een bedrag verzekerd is van ,- per gebeurtenis met een totaal verzekerd maximum van ,- per jaar. Iedere aansprakelijkheid is afhankelijk van en beperkt tot het bedrag dat onder onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Algemeen: Deze planning is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving alsmede geldende jurisprudentie. Aangezien dit aan verandering onderhevig is, kan dit gevolgen hebben voor uw financiële plan. Het plan is door uw financieel planner met u besproken en toegelicht. U bent geïnformeerd over de financieringsconstructie en de fiscale consequenties. Op verzoek zijn van alle financiële producten - voor zover al niet aan u overhandigd - de financiële bijsluiters beschikbaar op internet sites van onze business partners. Aan u is overhandigd de 'dienstenwijzer'. U verklaart door ondertekening van uw financieel plan met de inhoud bekend te zijn en daarmee akkoord te gaan. U verklaart tevens door ondertekening akkoord te gaan met de in het plan opgenomen uitgangspunten, doelstellingen en aannames. Het financieel plan is door ons met uiterste zorg opgesteld. Aan de berekening kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Hauzer & Partners BV treedt op als intermediair en staat garant voor een onafhankelijk advies. In veel gevallen bestaan onze planningen uit producten die bij verschillende banken, verzekerings- en/of beleggingsmaatschappijen worden ondergebracht. Voor de uitvoering van dit plan zijn wij afhankelijk van deze partijen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van: koersschommelingen bij het (her)alloceren van uw beleggingen, tussentijdse rentewijzigingen, vertraagde administratieve verwerking en aangepaste acceptatiecriteria bij de verschillende maatschappijen. De waarden van beleggings- en/of effectenrekeningen kunnen dagelijks fluctueren. Voor koersverschillen bij eventuele aan- of verkooptransacties kunnen wij derhalve niet aansprakelijk worden gehouden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Aangezien beleggingen kunnen fluctueren betekent dit dat het werkelijke rendement hoger dan wel lager kan zijn dan het voorbeeldrendement. Indien het werkelijke rendement lager is dan het voorbeeldrendement kan dit betekenen dat u uw doelstellingen niet realiseert. U bent zich hiervan bewust Geldleningen: De geldleningen zijn in de berekeningen opgenomen onder voorbehoud van acceptatie en finale goedkeuring door de financiële instellingen. De eventuele eigen woning reserve is door ons vastgesteld met behulp van de door u aan ons verstrekte gegevens. De hoogte van de geldlening is in beginsel gebaseerd op de bruto inkomen(s) in box I waarbij eventuele (aan de geldverstrekker te verpanden) extra zekerheden of ander vermogen van invloed kunnen zijn op de hoogte van de geldlening(en). Indien er sprake is van een vervanging van de geldlening en er eventueel een boeterente verschuldigd is, kan door renteverandering de hoogte afwijken van de indicatie genoemd in de financieringsopzet. Vermogen / beleggingen: De berekeningen zijn gemaakt op basis van een netto voorbeeldrendement en voorbeeldkapitalen tenzij expliciet anders is vermeld. Er is géén rekening gehouden met eventuele aan- en/of verkoopkosten. Een opname uit een depot wordt verondersteld maandelijks vooraf plaats te vinden terwijl het rendement op maandbasis wordt bijgeboekt. Een storting in een depot wordt verondersteld maandelijks achteraf plaats te vinden. De waardes van belegging- en/of effectenrekeningen kunnen dagelijks fluctueren. Voor koersverschillen bij eventuele aan- of verkooptransacties kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen fluctueren waardoor er afwijkingen kunnen ontstaan tussen het netto rekenrendement dat in de planning is opgenomen en het werkelijke rendement. Hierdoor kunnen de uitkomsten van de planning afwijken. Wij verstrekken geen concrete beleggingsadviezen. Wel adviseren wij u over de asset allocatie van de middelen en kunnen wij specifieke beleggingsproducten onder uw aandacht brengen. Verzekeringen: De genoemde verzekeringen en condities zijn onder voorbehoud van eventuele acceptatie door de verzekeringsmaatschappij(en). Eventueel kan een onderzoek gedaan worden naar uw gezondheid. Aan de hand van de beoordeling van dit onderzoek kunnen afwijkende voorwaarden ontstaan en is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij het risico niet of tegen gewijzigde voorwaarden accepteert. De waardes van beleggingsfondsen en/of effectenrekeningen binnen het verzekeringsproduct kunnen dagelijks fluctueren. Voor koersverschillen bij eventuele aan- of verkooptransacties kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden. 18

24 12. Bijlage Akkoordverklaring Verklaring De adviseur/bemiddelaar verklaart dat al het voorgaande met de klant is besproken, dat het advies en hierna vermelde documentatie is uitgereikt en dat hij het advies naar beste weten en kunnen heeft samengesteld. De klant verklaart dat hij het advies heeft ontvangen, daarvan heeft kennis genomen en met het advies instemt. De klant verklaart tevens dat alle informatie die hij heeft verstrekt ten behoeve van het advies juist en volledig is en dat eigen financieringsmiddelen die eventueel in de financiële constructie zijn betrokken niet op onwettige wijze zijn verkregen, noch dat de te verkrijgen geldmiddelen zullen worden aangewend in strijd met de wet. De klant verklaart ermee bekend te zijn dat de beslissing tot het aangaan van de overeenkomst(en) voor de afzonderlijke financiële producten, uitsluitend berust bij de aanbieder(s) van die producten. De bemiddelaar heeft daarin geen zeggenschap, noch verantwoordelijkheid. Afstandsverklaring Wij vinden het belangrijk om u in het kader van onze zorgplicht nogmaals nadrukkelijk te wijzen op de financiële risico's bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U verklaart kennis te hebben genomen van ons advies om de betaling van de woonlasten te beschermen tegen het risico van inkomensdaling als gevolg van bovenstaande oorzaken. Indien u dit advies niet of niet geheel wenst over te nemen vrijwaart u Hauzer & Partners BV voor aansprakelijkheid als gevolg van financiële consequenties hiervan. Nazorg Op Hauzer & Partners BV rust de zorgplicht om de klant na afsluiting van de door de adviseur gerealiseerde transactie te blijven informeren over relevante wijzigingen in productvoorwaarden, wet- en regelgeving en in omstandigheden die voor de klant van belang zijn, teneinde eventueel maatregelen te kunnen nemen tot aanpassing van de gekozen financieringsconstructie of producten. Met de klant wordt afgesproken of, en zo ja welke wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden op eigen initiatief van de klant worden gemeld. Het advies wordt door beide partijen in tweevoud ondertekend. Ondertekening Plaats Datum Dhr Voor Mevr Beeld Adviseur 19

25 13. Uitgereikte info en reeds ontvangen documenten Uitgereikt De navolgende documentatie is ter informatie aan de klant overhandigd, dan wel is de klant gewezen op de beschikbaarheid van deze informatie op de website van de bemiddelaar: Kopie hypotheekofferte inclusief de (algemene) voorwaarden Voor zover van toepassing: offerte(s) van verzekeringen Kopie aanvraagformulier(en) van verzekering(en) Brochure(s) en/of voorlichtingsmateriaal Dienstenwijzer Indien van toepassing: beleggersprofiel Klachtenregeling Checklist van de aan te leveren stukken in verband met afsluiten hypotheek Financiële bijsluiter betreffende het (de) volgende product(en): Consumptief kredietprospectus Ten aanzien van (inkomens)verzekering(en) Brochure Kapitaalverzekeringen Risicoverzekeringen Lijfrenteverzekeringen Beleggingsrekening Offerte Kapitaalverzekeringen Risicoverzekeringen Lijfrenteverzekeringen Woonlastenverzekeringen Overig Eventueel: leaflet Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening Eventueel: brochure Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening 20

26 Ontvangen Het in dit klantadvies vastgestelde advies is gebaseerd op de volgende ontvangen gegevens: Kopie geldig legitimatiebewijs (De adviseur verklaart het origineel van het legitimatiebewijs te hebben gezien) Kopie recente salarisstrook Originele werkgeversverklaring Kopie Kopie verkoopakte koopakte / Kopie saldo-opgave huidige hypotheek Kopie polis kapitaalverzekering Kopie polis risicoverzekering Taxatierapport aankoop woning Waardeopgave huidige woning op basis van Mondelinge opgave Taxatierapport WOZ-waarde woning Echtscheidingspapieren c.q. ontbinden partnerschap Vonnis Inschrijving burgerlijke stand Convenant Opgave financiële verplichtingen (doorlopend krediet, persoonlijke lening en dergelijke) Opgave eigen vermogen op basis Overleggen bewijsstukken van Mondelinge opgave Ondertekening Plaats Datum Aanvrager Partner Adviseur 21

27 15. Bijlage Wensen en motiveringen bij het klantadvies Algemeen U wenst een financiering voor de aankoop van een woning aan; mooiestraat te Blerick. Rentevastperiode U wilt graag een mix van rentevastperiodes van 10 en 30 jaar. Ik heb samen met u verschillende rentevastperioden besproken en na onderling overleg heeft u gekozen voor een rentevastperiode van 30 jaar. Fiscale aftrek Klanten zijn starters en de hele financiering wordt gebruikt voor de aankoop van de woning, derhalve is de volledige hypotheek 30 jaar fiscaal verrekenbaar. Na 30 jaar blijft er een niet fiscaal aftrekbare hypotheek van EUR over Inbreng eigen geld U wilt eigen geld inbrengen afkomstig uit spaargelden. dhr. Voor en mevr. Beeld willen gezamelijk ongeveer EUR gebruiken bij de aankoop van de woning Het ingebrachte geld zal gebruikt worden om de financiering te verlagen, zodat er een lagere lening uitstaat en er over een lager bedrag rente betaalt hoeft te worden. Ik heb voorgesteld om een bedrag van EUR als hoge storting in de spaarpolis te doen, zondoende de "niet fiscaal aftrekbare" spaarpremie te verlagen. dhr. Voor en mevr. Beeld wenst de volledige EUR ,- te gebruiken voor verlaging van de hypotheek. Verantwoorde woonlasten U wilt graag een lening op basis van Nationale Hypotheek Garantie. De gewenste lening voldoet aan de verstrekkingsnorm Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). CHF norm is een toetsnorm gebaseerd op het jaarinkomen om een verantwoorde maandlast te kunnen vaststellen. Bruto jaarinkomen dhr. Voor Bruto jaarinkomen mevr.beeld Gewenste hypotheek Aantal maal uw inkomen ten opzichte van de lening 3,65 keer uw inkomen Maximale factor conform CHF-norm Deel van uw inkomen dat volgens de norm besteed kan worden aan uw hypotheek 4,8 keer uw inkomen 31,7% Maximale hypotheek conform norm Geadviseerde hypotheek Overschrijding norm 0 Woonlast conform norm p.m Annuïtaire woonlast p.m Werkelijke woonlast p.m Overschrijding norm 0 Conclusie Past binnen de norm 29