Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release notes Adviesbox versie 2015.2. Berekeningen. Documenten"

Transcriptie

1 Berekeningen 1. Per leningdeel wordt gerekend wat er maximaal geleend mag worden 2. Reeds ingegane restschuld wordt in box 1 geplaatst 3. Bij pensionering is nu ook een NBI overzicht af te drukken 4. In de sneltoets is de verstrekking NHG o.b.v. onderpand toegevoegd. 5. Maximale verstrekking met restschuld controle is aangepast 6. Aftrek premie bij lijfrente is aangepast 7. De VRH berekening i.v.m. vrijstelling partner is aangepast 8. De WIA excedent en WGA-gat lopen nu tot AOW leeftijd 9. De aftrekbare premie bij AO is aangepast 10. De toetsing van Interbank is aangepast 11. Maximering op ZVW bijdrage is aangepast 12. Toetsing met box 3 deel is aangepast 13. Renteverlies tijdens de bouw is aangepast 14. De maximale koopsom met NHG is aangepast 15. NHG met Starterslening is aangepast 16. Maximale hypotheekberekening bij naderend pensioen is aangepast 17. Pensioentekorten zijn aangepast 18. Restschuld doorrekening is aangepast 19. De toetsing bij pensioen is aangepast 20. Box 3 toetsing is aangepast 21. Maximale hypotheek bij pensioen is aangepast 22. De toetsing voor Duo-leningen is aangepast 23. Motivering van verantwoorde woonlasten is aangepast 24. Overlijdensrisicoverzekering is aangepast 25. Huurinkomsten bij pensionering aangepast 26. Tijdelijk dienstverband zonder intentie wordt nu correct doorgerekend 27. Bij overlijden wordt rekening gehouden met de aflossing van een eventueel krediet 28. NHG maximale hypotheek o.b.v. onderpand bij marktwaarde hoger dan koopsom met kwaliteitsverbetering is aangepast 29. Benodigd inkomen voor hypotheek wordt berekend van het jaar waarin zich het scenario zich voordoet. Documenten 30. Weergave jaarruimte is aangepast 31. Het lastenoverzicht is aangepast 32. Leeftijd aanvrager en/of partner correct weergeven op levenslooplijn rapportage 33. Overzicht vergeleken lasten wordt correct getoond met te rapporteren jaren 34. Aangepast inkomen correct overgenomen in overzicht vergelijking hypotheeklasten 35. Huidige situatie kan nu ook getoond worden in Vergelijkend hypotheeklastenoverzicht 36. Lasten uitvaartverzekering worden niet getoond wanneer in de instellingen is aangegeven deze last niet te tonen in het lastenoverzicht van het Financieel Plan. 37. Bij financiering tweede woning wordt hoofdstuk fiscale aftrek van de financiering in Financieel Plan niet getoond in verband met box 3 financiering. 38. Intentieverklaring niet van toepassing bij vast dienstverband in hypotheekaanvraag document 39. Theoretische einddatum doorlopend krediet wordt alleen getoond in Hypotheekaanvraag wanneer aflossingspercentage bekend is 40. Melding "dit advies is al in gebruik" op het moment van opsturen stukken DX (HDN) wordt niet meer onterecht getoond. Intersoftware 2015 Pagina 1 van 5

2 41. Sorteervolgorde Hypotheek oversluiten scherm wordt meegenomen in bijbehorende Word rapportage. 42. Na "Genereer hypotheeksamenstelling" wordt juiste hypotheekvorm getoond in Vergelijkend hypotheeklasten overzicht 43. Looptijd en werkelijke maandlast "x" verwijderd uit Hypotheekacceptatie en toetsing afdruk 44. Kolomnaam in Overzicht netto besteedbaar inkomen klopte niet. Hier stond Koopsom terwijl het (maand)premie moest zijn. 45. Vergelijkend lastenoverzicht toonde in enkele gevallen de verkeerde hypotheekvorm. 46. NN Combiance aanvraagformulier is uitgefaseerd. 47. Validatie aangepast bij het printen van een rapport. 48. De rente op het aanvraagformulier van NBG week af van de gekozen rente in het advies. 49. Bij "Uw financiële risico's" in het rapport Financieel Plan worden nu groene vinkjes getoond als er voldoende pensioen is om de hypotheek te betalen of als de hypotheek voor de pensioendatum afbetaald is. 50. Een te groot logo leidt niet meer tot een foutmelding. 51. Hoge lijfrente-uitkering per maand in financieel rapport gecorrigeerd. 52. Leeg inventarisatieformulier bevat 2014, 2013 en 2012 bij Winst uit onderneming, Overige werkzaamheden en Inkomsten uit aanmerkelijk belang. Schermen 53. Het toetsjaar in het arbeidsongeschiktheidsscenario is zichtbaar. 54. Brand New Day Pensioenrekening is voorzien van een indicatieve lijfrente uitkering 55. Huurindexatie bij pensionering is aangepast 56. Verkeerde invoer inloggegevens Nationale Hypotheekbond geeft nette melding bij het openen van de koppeling. 57. Onderdelen klantprofiel worden alleen op "volledig ingevuld" gezet, wanneer daadwerkelijk alle vragen zijn beantwoord. 58. Voetnoot overzicht "Oversluiten hypotheek" op Motivatie tabblad is gewijzigd. 59. Scrollbar toegevoegd aan het HDN-DA scherm voor gebruiksvriendelijkheid. 60. 'Uw bemiddeling' staat default op 'Nee' in huidige situatie. 61. Bij buitenlands inkomen wordt een melding getoond dat dit alleen voor de acceptatie en de aanvraag richting de maatschappij wordt gebruikt en dat dit verder geen gevolgen heeft voor (fiscale) berekeningen en overzichten. 62. Binnen de HDN-validator is het voor de invoerwaarde alleen mogelijk om te kiezen uit getoonde keuzes (geen vrije invoer). 63. Terugzetten van standaard Nibud gegevens op Nibud tabblad werkt nu correct. 64. Voor Overwaarde kan via instellingen aangegeven worden of deze automatisch als eigen inbreng binnen de financieringsopzet meegenomen moet worden. 65. Invoeren van IBAN is nu ook mogelijk voor gezamenlijke rekening, IBAN wordt dan automatisch ingevuld bij de partner. 66. Controle op doelkapitaal bij verpandingen aan aflosvrij leningdeel toegevoegd. 67. Tabvolgorde bij Scenario-analyse overzichten klopte niet op het Afdrukken scherm. 68. Validatie op de geboortedatum aangepast. 69. Foutmelding op tabblad Maximale hypotheek bij te weinig ingevoerde gegevens is verholpen. 70. Bij het oversluiten van een hypotheek kan er nu zelf aangeven worden wat voor oversluiting het is op tabblad Aanvraag. 71. De eigendomsverhouding van het tabblad Financieringsbehoefte werd verwijderd nadat het tabblad woonsituatie werd bezocht. 72. Validatie op einddatum nieuwsbericht toegevoegd. 73. Einddatum rentevastperiode wordt nu standaard ingevuld met als uitgangspunt de begindatum. 74. De 10-jaars rente van Direktbank was niet te zien op het tabblad Rente. Intersoftware 2015 Pagina 2 van 5

3 75. Het veld Maatschappij verdween bij aanpassen van de looptijd op het tabblad Huidige situatie\hypotheek. 76. ING Pricetool paste, in enkele gevallen, ook de rente van de overige producten aan. 77. De validatie van de BNP Paribas Cardif AOV is aangepast door middel van het implementeren van een nieuwe blackbox. 78. Onterechte melding over niet beëindigde leningdelen op tabblad Financieringsbehoefte is aangepast. 79. Validatie toegevoegd op Onderpand zodat er geen datum in de toekomst meer kan worden ingevuld. 80. De controle op het volledig ingevuld zijn van de huidige hypotheek of som der leningdelen t.o.v. hypotheeksom is aangepast. 81. Bij het ontbreken van een internetverbinding worden de online berekende ORV-premies in de lijst weergegeven als <n.v.t.>. 82. Bij de overgang van Financieringsbehoefte naar Hypotheek oversluiten worden de gegevens per maatschappij direct getoond. 83. Keuze voor Inbreng eigen geld of Gewenste hypotheek wordt (zichtbaar) meegenomen bij het kopiëren van een voorstel. 84. Verzekerd maandbedrag van ANW-hiaat Verzekering wordt in het overzicht aan de juiste verzekerde toegekend. (Gewijzigde) productnaam blijft behouden. 85. Taalfout hersteld in Online instellingen, Mailinstellingen. Maatschappijen 86. De Woonfonds Starters Rente Regeling is beschikbaar in Adviesbox 87. De Voorwaarden van Munt zijn aangepast 88. TAF Quantum Leben is aangepast 89. De voorwaarden voor Lloyds bank zijn aangepast 90. Acceptatievoorwaarden voor Tellius zijn aangepast 91. Obvion toetsing is aangepast 92. Restschuldfinanciering van ING mag lager zijn dan Geen overlijdensrisicoverzekering verplichting meer bij Delta Lloyd bij overbrugging. 94. Toelichtingstekst aangepast bij Obvion hypotheek Leven met beleggersrekening zodat duidelijk is dat een kapitaalverzekering gekoppeld dient te worden aan dit product. 95. Voor de looptijd van hypotheken van NN is het nu ook mogelijk om een gebroken duur (in maanden) in te voeren. 96. Tarieven Doorlopend Krediet en Persoonlijke Lening t/m 72 maanden Interbank per 12 januari gewijzigd 97. Florius ORV premies per gewijzigd. 98. Jubilee stopt per met het aanbieden van de woonlastenverzekering Jubilee Hypotheek Protector. 99. Aanvraagdocument van Onderlinge 's-gravenhage zijn niet meer beschikbaar Nieuw logo SNS Bank geïmplementeerd Aegon tekst over Goed-van-start actie op het hypothekenscherm toegevoegd Aegon, nieuwe historische rendementen verwerkt Nieuwe blackbox BNP Paribas Cardif voor de HOP geïmplementeerd Voorwaarden Regiobank zijn toegevoegd Validatie op looptijd ING Bankspaarhypotheek gecorrigeerd. Intersoftware 2015 Pagina 3 van 5

4 Instellingen 106. Foto voorblad Financieel Plan handhaaft verhouding van afbeelding 107. Foutmelding bij sluiten scherm Agentnummer toevoegen verholpen 108. Landelijk Netwerk Inkoopcombinaties heeft nieuw HDN nummer en Finsys en De Hypotheek Servicer zijn nieuw toegevoegd Sjabloon bij afdrukken Rapport wordt nu automatisch in de x86 map gezocht indien deze ontbreekt op de oude locatie. Koppelingen 110. Wanneer niet verplicht veld huisnummer niet is ingevuld, dan wordt deze niet meegestuurd naar HDN HDN heeft nu een 64 bits versie en daardoor is de validatie op een register-key aangepast. Nu worden de HDN in en outdir paden weer juist gevonden In enkele gevallen was de validatie op het verzenden van een HDN bericht binnen Adviesbox anders dan van de HDN software Het ophalen van de maatschappijnaam bij de koppeling met Rolls is aangepast en haalt nu de juiste naam op Als het een spaar- en/of beleggersrekening is, dan geven we het rekeningnr (oftewel polisnr) niet meer mee bij een koppeling naar Nationale Hypotheekbond Sommige HDN berichten waren niet aan te maken wegens ongeldige tekens in de straatnaam Voor Taxatheek is de (digitale) aanvraagknop verwijderd op het tabblad Taxatie & validatie. +Klantdossier 117. Startscherm Online inventarisatie aangepast Maandelijks bedrag bij spaarrekening wordt correct overgenomen naar Adviesbox (Online inventarisatie) 119. Afwezigheid van huidige lening wordt opgevangen in online inventarisatie Tekstuele aanpassingen in Klantprofiel-Uitvaart doorgevoerd. (Online inventarisatie) 121. Foutmelding 'fout in rij' bij versturen herinnering verholpen. (Online inventarisatie) 122. Volgende knop in navigatie toegevoegd (Online inventarisatie) Overige wijzigingen 123. Bij motivering is de maximaal toegestane hypotheek aangepast naar de huidige 103% marktwaarde Melding geopend Word document aangepast ter verduidelijking 125. Blokkerende foutmelding Hypotrust OK Hypotheek is opgelost 126. Een advies mag niet verwijderd worden wanneer hiervoor een HDN bericht is verstuurd en het advies jonger is dan 90 dagen Bij aanmaken KX bericht wordt niet meer ten onrechte gevraagd om verblijfsvergunning Validatiemelding aangepast bij kredietaanvraag wanneer geen aankoop of hypotheekwijziging plaatsvindt Probleem opgelost met het versturen van HDN aanvraag i.v.m. ontbreken gegevens verzekerde(n) Bij het opstarten van Adviesbox is er nu een controle op de resolutie, deze is aanbevolen op minimaal 1024 bij 768 pixels De pop-up van de updater werd niet op de voorgrond getoond, dit gaf verwarring bij het updaten In enkele gevallen werd ten onrechte het kapitaal in box 3 geplaatst bij automatisch genereren van de leningdelen Foutmelding op invoer van een apostrof in het zoekveld op tabblad klanten is verholpen. Intersoftware 2015 Pagina 4 van 5

5 134. Bij het importeren van een advies wordt het vinkje van overdrachtsbelasting aangezet bij default bedragen Bij het genereren van een nieuwe hypotheeksamenstelling werd er in sommige gevallen de rente overgenomen van de "Huidige situatie" Adviesbox bleef in sommige gevallen hangen bij scenario overlijden Controle op oude dekkingen onder leningdeel bij 'Wijzigen' van leningdeel uitgebreid. Intersoftware 2015 Pagina 5 van 5

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding - Persoonlijk Jaarverslag Online. 1. Inloggen 2. 2. Versneld invoeren 4. 3. Gegevens invoeren 5

Inhoudsopgave. Handleiding - Persoonlijk Jaarverslag Online. 1. Inloggen 2. 2. Versneld invoeren 4. 3. Gegevens invoeren 5 Handleiding Inhoudsopgave 1. Inloggen 2 2. Versneld invoeren 4 3. Gegevens invoeren 5 4. Invoeren en/of importeren pensioengegevens 8 5. Invoeren van bezittingen en vermogen 11 6. Invoeren van een hypotheek

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie