Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release notes Adviesbox versie 2014.4. Berekeningen. Documenten"

Transcriptie

1 Berekeningen 1. AO verzekering keert correct uit afhankelijk van aangegeven wijze uitkering maandbedrag. 2. Bij bankspaar is het overlijdensscenario aangepast. 3. Bij de berekening onder Premievergelijking werd er in enkele gevallen niet juist gerekend als Roker geselecteerd was. 4. Bij ING wordt van het inkomen van een zelfstandige slechts 90% als toetsinkomen meegenomen. 5. Box 3 kredieten werden ten onrechte als hypotheeklasten aangemerkt. 6. De AO en WW scenario's lopen tot AOW-leeftijd. 7. Energieneutrale woning heeft een extra leencapaciteit van euro bij zowel NHG als maatschappijvoorwaarden. 8. Foutmelding bij Overlijdensrisicoverzekering in subscherm Kapitaalverzekering verholpen. 9. Heffingskortingen worden meegenomen. 10. Herberekening Eigen Woning Reserve wordt nu correct uitgevoerd. 11. In een enkel geval klopte de optelling van het inkomen niet in de Analyse scenario Overlijden. 12. Lijfrente-uitkering stond dubbel vermeld in de rapportage. Dit is hersteld. 13. Lijfrenteuitkering wordt in toetsinkomen meegenomen. 14. NHG wijzigingen 15. Nieuwe rekenmodule a.s.r. geïmplementeerd. 16. Premie Woonfonds ORV was in sommige gevallen per abuis onjuist. 17. Acceptatie Aegon aangepast 18. ANW met gezamenlijk kind is aangepast 19. Bij een jaarovergang zijn zowel de oude als nieuwe jaarsnormen in sneltoets beschikbaar 20. Boeterente en renteverlies tijdens de bouw worden nu opgeslagen in de berekening van de financieringsbehoefte. In de aparte berekeningen (via het hoofdmenu) worden deze niet opgeslagen. 21. Verdeling box 1 en box 3 kwam in sommige gevallen niet goed mee in maximale hypotheek. 22. De ORV premie werd in enkele gevallen niet juist getoond in de premievergelijker als er twee verzekerden waren geselecteerd. 23. De berekening van het gemiddelde inkomen in 3 jaar bij Flexwerker en zelfstandige werd per abuis niet juist berekend. 24. De Jaarruimteberekening is nu beschikbaar als aparte berekening binnen Adviesbox. Deze staat los van eventuele berekeningen gemaakt binnen Adviesbox. 25. Het wijzigen van de 'Uitk. Gedeeltelijk AO' van 'pro-rata' naar 'volledig' heeft gevolgen voor de berekening van WIA excedent verzekering. 26. Inkomen wordt beëindigt bij vervallen inkomen 27. Lasten eerste jaar was in sommige gevallen onjuist. 28. Max hypotheek is aangepast bij ongewijzigde voortzetting 29. NHG ORV dekking wordt nu bij aanvang hypotheek berekend. 30. Uitkering ANW Hiaat verzekering aangepast. 31. Variabele rente voor Nationale Nederlanden is opgenomen. 32. Verantwoorde woonlasten worden weer opgeslagen na wijziging in Motivatie & Advies onder Motivatie. Documenten 33. Aangepast AV document DELA ORV geïmplementeerd. 34. Afdrukken Financieel Plan gaf in sommige gevallen een foutmelding. 35. Cijfermatige toevoeging op huisnummer wordt nu duidelijk weergegeven in Aanvraagformulier Hypothecaire Geldlening 36. Dazure GoedIdee en GewoonIdee Voorwaarden documenten zijn geüpdatet. 37. De voetnoot in de documenten is qua fontgrootte aangepast. Intersoftware 2014 Pagina 1 van 8

2 38. De voorwaardenkaart is voorzien van een kop- en voettekst. 39. Diverse rapportstructuren voor het afdrukken van de juiste hoofdstukken werden per abuis niet juist ingelezen. 40. Een selectie van het klantprofiel onder Overlijden werd per abuis niet juist overgenomen. 41. Enkele aanpassingen doorgevoerd in de rapportage Financieel plan. 42. Het overzicht "Specificatie inkomen" is, wat vermelding van inkomensposten betreft, gelijkgetrokken met het overzicht "Samenvatting netto besteedbaar inkomen". 43. In een enkel geval toonde het overzicht Snel inzicht van de huidige situatie enkel het eerste jaar. 44. In enkele gevallen trad er een foutmelding op bij het afdrukken van het Hypotheek aanvraagformulier. 45. Indien er geen hypotheek in huidige situatie én voorstel voorkomt, wordt geen toelichting getoond in rapportage over de risico's. 46. Lege naw regels worden nu niet meer getoond in het Onderdeel Vergelijkend lastenoverzicht. 47. Motivatie rapportage Consumptief krediet aangepast 48. Naamgeving Cardif is aangepast naar BNP Paribas Cardif in Gezondheidsverklaring 49. Nieuwe adres stond per abuis foutief in aanvraagformulier Cardif. 50. Onttrekkingen worden in het jaar van onttrekking getoond 51. Op het overzicht 'Maximale hypotheek' zijn de velden 'Restschuld' en 'Andere financiering' toegevoegd. 52. Opstalverzekering wordt nu ook op de afdruk van het klantprofiel getoond. 53. Progressbar bij het maken van het financieel plan liep niet door tot 100%. 54. Rapportage toonde in het voorstel per abuis de verstrekker uit de huidige situatie. 55. Tekstuele aanpassing doorgevoerd bij gewenste pensioenleeftijd onder Aanleiding in het rapport Financieel Plan. 56. Bij diverse adviezen waarin geen volledige Eigendomsverhouding was ingevoerd, werd deze als volledige eigenwoningforfait getoond in het Overzicht fiscaal inkomen. 57. De oude maatschappijnaam werd per abuis meegenomen in het hypotheekaanvraag formulier. 58. De toelichting 'indicatieve Nibud uitgaven' zijn toegevoegd aan de overzichten indien deze in de lastenkolommen worden meegenomen. 59. De voetnoot van de rapportage in Lasten en NBI-overzicht zijn dynamisch gemaakt. 60. Het renteoverzicht onder het tabblad Analyse/Rentes miste een kader op 2de pagina. 61. In een enkel geval kwam er per abuis een foutmelding naar voren bij het afdrukken van het lastenoverzicht bij scenario Langleven. 62. Niet gebruikte situaties worden niet gerapporteerd in het onderdeel "Uw financiële risico's" in de rapportage. Schermen 63. Typefout in popup 'Ongeldige invoer' betreffende Restschuld is hersteld van 'met' naar 'mag'. 64. Advieskosten werden per abuis bij export naar import overschreven. 65. Bij AO-producten is het veld 'Verplicht door <maatschappij>' komen te vervallen, daar deze niet meer gebruikt wordt in rapportages en/of overzichten. 66. Bij financieringsbehoefte kunt u kortlopende kredieten invoeren 67. Bij het kiezen voor een boeterente berekening waarin een maximum zit is in het invoerscherm de benaming van een label aangepast. 68. Bij het verlaten van het tabblad Woonsituatie is de validatiemelding over het niet ingevulde hypotheekbedrag nu blokkerend gemaakt. 69. Bij kopiëren is het nu mogelijk een korte omschrijving mee te geven aan het advies. 70. Bij motivatie geldverstrekker kon er per abuis in het klantprofiel bij de derde optie van "wens" maar 3 karakters worden ingevuld. 71. Box 3 inkomsten kunnen worden meegenomen in separate scenario's 72. Checkbox "Zelfbouw" bij Soort Financiering weer zichtbaar 73. Controle op versturen bankgarantie verbeterd met melding Intersoftware 2014 Pagina 2 van 8

3 74. De duur risicodekking in de pop-up Dekking bij Kapitaalverzekering word nu overgenomen van de ingevulde Looptijd. 75. De inleg van de Delta Lloyd HSV werd niet gelijkgesteld met de looptijd van het leningdeel bij het aanpassen van de looptijd. 76. De jaarruimte van een ZZP-er werd niet juist getoond op het tabblad Huidige situatie/lijfrente. 77. De koppeling voor HDN Levensverzekeringen voor MijnReaal is hernoemd naar Reaal.nl/partners. 78. De onderpandgegevens zijn verplaatst naar het tabblad Aanleiding onder Analyse 79. De optie tot het minimaliseren van het afdrukken scherm is nu weggelaten. 80. De spelfout 'verkoopen' is hersteld naar 'verkopen' in Klantprofiel - Werkloosheid betreffende de wens tot voorziening bij werkloosheid. 81. De standaard van de huidige woonsituatie voor een nieuw advies is veranderd van "eigendom" naar "inwonend". 82. De velden met betrekking tot de selectie Berekeningswijze boeterente veranderde per abuis niet mee op de pop-up Berekening boeterente. 83. Doordat sommige berekeningen op het tabblad Maximale hypotheek lang kunnen duren is er een progressbar toegevoegd. 84. Extra controles toegevoegd op het invoeren van een Kapitaalverzekering. 85. Foutieve verwijzingstekst bij Aegon Verzekeren en Beleggen is van het scherm gehaald. 86. Foutmelding bij Taf maandlastenbeschremer na het wisselen van Contractant opgelost. 87. Foutmelding op tabblad financieringsbehoefte verholpen. 88. Het energielabel is nu ok toe te kennen aan de huidige woning 89. Het scherm 'Afdrukken' is op de volgende punten aangepast: - Het scherm is iets groter (hoger) gemaakt om de previews beter weer te geven - De keuzelijst met scenario's is smaller gemaakt - De knoppen in 'batchprintmode' zijn verplaatst 90. Het veld Legitimatiebewijs is nu bij het aanmaken van een nieuw advies leeg. Wordt er een soort legitimatiebewijs ingevoerd, dan dient er nu ook een nummer legitimatiebewijs ingevoerd te worden. 91. In enkele gevallen gaf het tabblad HDN een foutmelding vanwege een zeer hoge schermresolutie. 92. Indien de status van een Taak niet op afgehandeld staat, is het veld Datum afgehandeld nu ook gedisabled en leeg. 93. Invoer en weergave van notities en taken is aangepast. 94. Korting B/M no claim voor een autoverzekering nu in te vullen als percentage en als absoluut bedrag. 95. Leeftijd validatie DELA aangepast. 96. Legal & General aanvragen waren per abuis zonder berekening te versturen, er is nu een validatie melding toegevoegd. 97. Lijfrente tabblad aangepast. Producten welke onder Lijfrente waren ingevoerd kunnen nu bij Vermogen of Kapitaalverzekering ondergebracht danwel verplaatst zijn. 98. Link op het scherm naar "Neem contact met mij op" tijdens het activeren van Adviesbox is aangepast. 99. Logo RegioBank is aangepast Melding bij een OX aanvraag wordt nu duidelijker getoond Melding opgenomen op het Afdrukken scherm wanneer er een Word installatie gebruikt word met een taalinstelling anders dan de Nederlandsche Mocht er een foutmelding naar voren komen, dan wordt dit scherm nu geopend getoond. Hiermee is de afhandeling van een eventuele helpdeskbevinding sneller te bewerkstelligen Multiline functionaliteit in standaard teksten motivering werkt weer correct Nieuw tabblad voor invoeren Uitkerende lijfrentes 105. Onjuiste validatie op eindleeftijd bij Woonfonds ORV aangepast Opmerking tekst toegevoegd op het scherm voor Argenta producten Pensioenleeftijd ook in maanden i n te vullen 108. Positionering nieuwsberichten op startscherm is verbeterd Rente-overzicht kon door het aantal kolommen van de pagina aflopen. Dit is hersteld Schermen voor kredieten zijn aangepast 111. Schermwijziging doorgevoerd op het Afdrukken scherm. Intersoftware 2014 Pagina 3 van 8

4 112. Tekstuele aanpassing op tabblad Klantprofiel onder Werkloosheid doorgevoerd Totaal op te bouwen vermogen wordt nu opgesplitst getoond per box in het motivatieonderdeel Vermogensopbouw Uitleg en knop bij automatisch aanmaken taken in het instellingen menu van Klantdossier, Portefeuille meldingen toegevoegd Validatie melding bij het aanpassen van Foto van Woning aangepast WGA-excedent is aangepast 117. Beschrijving van het pensioenveld Bijdrage overbruggingspensioen is aangepast Besparingsplanner functionaliteit is uit Adviesbox gehaald Bij enkele resolutie-instellingen was er een dubbele scrollbar bij preview van de overzichten te zien Bij het dubbelklikken op de aanvrager op het tabblad Klanten, zal nu het advies met status 'in beheer' openen Bij overlijdensrisicoverzekeringen met aanvullende (polis)kosten wordt nu duidelijk aangegeven dat deze verzekeringen naast de premie, extra kosten hebben Boeterente is per voorstel in te regelen 123. De standaard invulling van de koopsom bij de woonlasten verzekering is gewijzigd in premie De registratie bij muteren van Taak is aangepast De benaming van de Voorstel tabbladen worden nu consequenter overgenomen De knop start risicoberekeningen op het scherm Vergelijken risicopremies is verplaatst naar een meer logische plek, ook is er een voortgangsbalk bij geplaatst De melding is aangepast wanneer de update mislukt Een onterechte validatiemelding bij het aanpassen van de looptijd bij Woonfonds Annuïtaire Hypotheek is opgelost Einddatum rente vaste periode hypotheek nu ook beschikbaar in voorstel 130. Er is een tekstuele aanpassing gedaan in een popup scherm als er geen updatemogelijkheid is Fiscale voortzetting is aangepast 132. Foto van woning met straatnaam en/of plaatsnaam met vreemde tekens werden niet juist opgehaald GHF term is vervangen door term Maatschappij Het Polisnummer werd in een enkel geval per abuis niet meer getoond bij een Kapitaalverzekering Het Scenario tabblad 'Aanvrager 1' wordt nu default getoond bij 'AO en WW' scenario. Deze stond namelijk standaard op 'Beide' Het is nu mogelijk om meer dan één auto bij pakketverzekeringen in te voeren IBAN scherm is voorzien van link naar conversie website van rekeningnummers In diverse naw velden kon de functie CTRL+V niet gebruikt worden, dit is nu opgelost In enkele gevallen kwam er een foutmelding naar voren bij het afdrukken van een vermogenoverzicht in de huidige situatie. Dit is nu opgelost Indien er geen voorwaarden zijn bij het label, onder Voorwaarden > Totaaloverzichten, dan wordt er nu de tekst getoond "Geen voorwaarden beschikbaar'' in plaats van een leeg scherm Ingangsdatum huidige hypotheek is nu leeg Invoer van huisnummer werkgever gaf per abuis een foutmelding onder het onderdeel Inkomen & Fiscus > Beroep / werkgever Kiezen van het jaar Fiscaal overzicht nu mogelijk via Afdrukken scherm Kopiëren voorstel geeft nu correcte keuzemogelijkheden Op het tabblad Woonsituatie werd per abuis bij huurwoning het vinkje bij de 2de aanvrager niet juist opgeslagen Standaard bestandsnaam bij overbrugging document toegevoegd alsook een controle of het bestand reeds geopend is Taxatiescherm is aangepast 148. Zowel bij gezondheidsverklaring met als zonder AO is de on-mouse-over aangepast op het Afdrukken scherm. Intersoftware 2014 Pagina 4 van 8

5 Maatschappijen 149. Aanpassingen in BNP Paribas Cardif Hypotheek Opvang Polis zijn doorgevoerd 150. Amerikaanse nationaliteit is niet meer toegestaan voor AEGON a.s.r. niet meer aan te vragen producten zijn verwijderd 152. Bij een starterslening bij Delta Lloyd wordt het bedrag van de starterslening niet meegeteld voor het bevoorschottingspercentage 153. Blackbox Onderlinge 's-gravenhage vervangen BLG norm aangepast 155. De afwijsmelding bij Nationale Nederlanden dat de hypothecaire inschrijving minimaal 140% van de gewenste hypotheeksom moest zijn is verwijderd De informatietekst in de invoerschermen van Dazure GoedIdee is aangepast De maatwerktoets van Florius wordt niet meer standaard weergegeven 158. Diverse wijzigingen voor ING doorgevoerd 159. Erasmusleven: Box 3 variant Garantie Plan premie is uitgezet Eventueel opgevoerde woonlastenverzekering wordt niet mee gestuurd in de overlijdensrisicoverzekeringsaanvraag naar DELA Introductie variabele hypotheekrente Nationale-Nederlanden geïmplementeerd Kredietproducten (Interbank) zijn opgenomen Meegeven productnaam aangepast voor TAF ORV en AOV producten 164. Met directe ingang kan voor NIBC nu ook de aflosvormen "Lineair" en "Aflosvrij" gekozen worden binnen Adviesbox MUNT hypotheken is opgenomen in Adviesbox met de rentes en acceptatiekader Naamswijziging en nieuw logo REAAL doorgevoerd Nabestaande Rente voor BNP Paribas Cardif is ingebouwd Nationale Nederlanden Basisvariant is gewijzigd Nieuw acceptatiebeleid Woonfonds geïmplementeerd Nieuw tarief DELA ORV per geïmplementeerd Nieuwe TAF QL MLB geïmplementeerd Premievrijstelling bij AO doorgevoerd voor woonlastenbeschermers 173. Syntrus Achmea Acceptatiebeleid toegevoegd Tellius Hypotheken toegevoegd Voor Leidsche XL en SL ORV producten zijn de specifieke wijzigingen betreffende het toevoegen van het adres in het aanvraagformulier, toevoegen van de PDF bestanden in het afdrukscherm en de Informatie tekst op het productscherm, doorgevoerd Wijziging tarieven Fitrex taxatie aanvraag doorgevoerd Woonfonds ORV met twee verzekerden komt nu naar voren in de ORV premievergelijker Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering geïmplementeerd Acceptatie ABN AMRO aangepast 180. Acceptatie Woonfonds aangepast 181. BND als maatschappij ingevoerd 182. Cardif scherm is aangepast 183. De spaarhypotheek van de Regiobank is op inactief gezet De verzekeringsduur van Hypotrust OK Hypotheek is aanpasbaar gemaakt Hypotrust Woon Bewust Hypotheek is in Adviesbox beschikbaar gesteld Wijziging in acceptatiebeleid ING is doorgevoerd Nieuwe black-box van Legal and General geïmplementeerd Op- en afslagen zijn aangepast 189. ORV eisen Argenta aangepast 190. Pricingtool ING aangepast 191. Starterslening wordt als SVn weergegeven 192. Van Leidsche verzekeringen is het product ORV SL ingebouwd Intersoftware 2014 Pagina 5 van 8

6 193. Voor Syntrus Achmea en Tellius is het mogelijk een zelfstandigenopslag op te geven. Instellingen 194. Autorisatie instellingen worden nu standaard gevuld met de default waardes zodra een licentie wordt toegevoegd Foto van de woning wordt nu opgeslagen in correcte klantendossiermap Gedeeltelijk perceel optie bij onderpand staat standaard uit Het formaat van het logo op het voorblad kon alleen worden aangepast als de optie "Bedrijfslogo afdrukken op vervolgpagina's" aan stond. Het formaat is nu altijd aan te passen In enkele gevallen ondervond de gebruiker vertraging op het tabblad Woonsituatie Rentetool ING aangepast Koppelingen 200. a.s.r. orv update van de blackbox (v4.2) doorgevoerd Bij een HDN-aanvraag naar Delta Lloyd wordt nu afgevangen dat een studielening niet als verplichting is toegestaan Bij het HDN levenbericht (LX) van Reaal is nu ook de voorkeur retour op te geven Bij het versturen van een levenaanvraag via HDN kan in het geval van AEGON niet meer gekozen worden voor een andere ontvangende partij Brand New Day kon per abuis niet berekend worden Dazure Maatschappij (omschrijving) is aangepast in HDN AX bericht De bevestigingsmelding dat een HDN-bericht is klaargezet is duidelijker gemaakt De importeer-functie van HDN-berichten is bijgewerkt, zodat deze de nieuwe indeling van HDN 14- berichten aankan. De ingelezen informatie blijft gelijk: NAW- en enkele onderpandgegevens Er vindt nu een controle plaats op het versienummer van Adviesbox in Online Inventarisatie Extra controle ingebouwd op het testen of een product nog wel beschikbaar is binnen Adviesbox Taxatie bij een HDN aanvraag GIM - ADN tabellen zijn geüpdatet voor schadeverzekeringen HDN advies was per abuis niet te versturen met Fiscale voortzetting HDN berichtgeving is verbeterd HDN heeft nu een 64 bits versie en daardoor is de validatie op een register-key aangepast. Nu worden de HDN in en outdir paden weer juist gevonden HDN validatiemelding geeft nu een aangemaakt datum mee in het HDN bericht 215. Onterechte validatie op ontbreken verblijfsvergunning is aangepast Oversluiten naar nieuwe geldverstrekker werd per abuis niet juist aangegeven bij enkele HDN aanvragen Reden aanvraag wordt nu afgedwongen voor de HDN aanvraag bij NHG Vergoeding partner akte verdeling werd per abuis niet in de xml geplaatst bij een HDN aanvraag Bij een aanroep naar HDN mag het omschrijvingveld alleen meegegeven worden bij "ZZ Anders" HDN validatie aangepast bij kwaliteitsverbetering HDN veld voor bankgarantie wordt nu van het tabblad Financieringsbehoefte gehaald In bijzondere gevallen was de verwijzing naar de premiebetaler en de verzekerde niet juist in het LX-bericht, waardoor het niet valide was In de ING rentewebservice wordt de berekeningsdatum meegegeven In een enkel geval kon een HDN bericht niet aangemaakt worden door een verkeerde validatie In een enkel geval kwam er een 1034 validatiefout bij verzenden HDN bericht NN Indien er sprake is van 'risicopremiespecificatie' dan wordt alleen de 1e maandpremie in het HDN bericht opgenomen. Intersoftware 2014 Pagina 6 van 8

7 +Klantdossier 227. Bij verwijdering van de uitnodiging in Adviesbox wordt de gehele user login voor online omgeving van de relatie ook verwijderd Einddatum tijdelijk contract nu ook verplicht in Online Inventarisatie 229. Fout inlezen online inventarisatie opgelost Foutmelding met betrekking tot een leeftijd veld bij inlezen Online Inventarisatie Adviesbox is opgelost Ingevulde premie in Online inventarisatie kwam per abuis niet terug in de ingelezen inventarisatie Inlezen online inventarisatie werkt weer correct 233. Lijfrentes kunnen meegenomen worden 234. Online Klant Inventarisatie bevat nu alle rechtsvormen onder Inkomstenbron 'Zelfstandige' Overzicht gewijzigde gegevens voor adviseur is geüpdatet Wachtwoord instellen pagina van de Online inventarisatie is aangepast Winst uit onderneming wordt correct overgenomen in Adviesbox vanuit de Online Inventarisatie Winst uit onderneming wordt correct overgenomen in Online Inventarisatie en terug naar Adviesbox Zodra uitnodiging niet meer aanwezig is op server, is het nu mogelijk een nieuwe uitnodiging te versturen Bestandsbeschrijving van import bestanden binnen het besturingssysteem is aangepast De melding die de gebruiker krijgt op het moment dat hij een uitnodiging voor Online inventarisatie verstuurd naar een adres waar al eerder een uitnodiging naar verstuurd is, is duidelijker gemaakt De validatie binnen Online Inventarisatie op het veld woonverwachting was onjuist en is aangepast Een onjuiste weergave van de totale lening vanuit de online inventarisatie in Adviesbox is opgelost. Het totaal van de leningdelen vanuit de hypotheek wordt nu correct weergegeven op het tabblad woonsituatie Het is nu mogelijk om een eigen tekst in te voeren in de uitnodiging Na selectie 'Huidige hypotheek wijzigen' als klantprofielonderwerp verschijnt het onderwerp 'Hypotheek - Oversluiten' in Online inventarisatie Wanneer in de Online inventarisatie een arbeidsongeschiktheidsdekking was ingevoerd in een woonlastenverzekering, kwam deze in Adviesbox niet tot uitkering in het AO-scenario. Overige wijzigingen 247. ANW-Hiaat uitkering wordt getoond als positief bedrag in NBI overzicht Arbeidsongeschiktheidsverzekering last en aftrekbaar worden weer getoond in overzichten 249. Bereidstellingsprovisie is aftrekbaar geworden 250. Bij een advies met geen inkomen kwam er per abuis een foutmelding op het tabblad Nibud Collectieve WGA-gat premie wordt nu goed verwerkt 252. De ingevulde teksten bij het onderwerp Overlijden onder motivering werd in enkele gevallen niet opgeslagen Enkele aanpassingen doorgevoerd op de HDN tabbladen voor een beter overzicht Error verholpen bij openen Netto Besteedbaar Inkomen (kolommen) onder Afdrukken 255. Foutmelding bij openen Auto van de Zaak op Inkomen & Focus opgelost 256. Geen wijzigingen in definitief maken voorstel 257. HypoboxCopy.exe gaf per abuis een foutmelding bij het inserten van rentes In een enkel geval werd er een validatie gedaan op een niet bestaande leningdeel In enkele gevallen trad er een foutmelding op bij het bekijken van tabblad Maximale hypotheek door foutieve invoer In sommige gevallen gaf McAfee een valse melding op het bestand AdviesboxZipLibrary.dll dit is opgelost in de programmatuur 261. Maximale hypotheek bij NHG t.o.v. de marktwaarde is aangepast 262. Opslaan van andere naam Maatschappij bij nieuw toe te voegen hypotheek gaat nu succesvol Probleem opgelost met overname NHG rentepercentages toevoegen leningdeel Intersoftware 2014 Pagina 7 van 8

8 264. Sociale cijfers zijn aangepast 265. Tekstuele aanpassing bij keuze financiering woning vrij op naam 266. Voorbeeldrendement wordt weer berekend bij kapitaalverzekering na het invullen van soort berekening en doelkapitaal 267. Aanvragen van een levensverzekering lukt weer succesvol 268. Acceptatie voor maximale hypotheek bij Syntrus aangepast zodat de juiste looptijd meegenomen wordt Beleggingsdepot duur inleg werd per abuis dubbel getoond Bij het opstarten van Adviesbox word nu beter nagegaan of er een databaseconversie plaatsvindt Cumulatieven verduidelijkt 272. De rente van Hypotrust WB werd per abuis niet overgenomen Er is een blokkerende melding bij leningdeelsoort 'Restschuld' aangepast naar een nietblokkerende melding Er trad een foutmelding op bij financieringsbehoefte als er een krediet was ingevoerd in de inventarisatie welke in de toekomst lag Extra controle doorgevoerd bij databaseconversie Het ophalen van Rente op- en afslag op gelijknamige agentnummers is aangepast zodat de juiste waarde wordt opgehaald In enkele gevallen werkte Leningdelen beëindigen niet in het advies Kredietlasten zijn toegevoegd 279. Onjuiste melding bij starterslening in combinatie met Delta Lloyd aangepast Ook bij algehele aflossing kun je boeterente afdrukken 281. ORV kan ter aflossing van een krediet worden aangewend 282. Rapportage weergave van VRH 283. Weergave Fiscale verdeling aangepast in rapportage 284. Het sluiten van hypotheekopties zonder doorlopend te specificeren gaf per abuis een foutmelding. Intersoftware 2014 Pagina 8 van 8

Release notes Adviesbox versie 2015.2. Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie 2015.2. Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. Per leningdeel wordt gerekend wat er maximaal geleend mag worden 2. Reeds ingegane restschuld wordt in box 1 geplaatst 3. Bij pensionering is nu ook een NBI overzicht af te drukken 4. In

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie 2014.3. Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie 2014.3. Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. Bij WIA-excedent en WGA-gat verzekering is de fiscale aftrek voortaan aan te geven. 2. Bij ORV dekking (bedoeld ter aflossing van) is het nu ook mogelijk om het krediet mee te nemen. 3.

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie 2016.2. Berekeningen

Release notes Adviesbox versie 2016.2. Berekeningen Berekeningen 1. Indien het gewenste advies alleen een consumptief krediet behelst wordt in de inkomensscenario's nu getoetst op de VFN norm. 2. Bij fiscaal geruisloze voortzetting wordt nu ook rekening

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. De Saldi voor annuïteitenhypotheken zijn op diverse plaatsen gelijk getrokken. 2. Berekening totale oorspronkelijke hypotheek op tabblad Woonsituatie na in beheer nemen gecorrigeerd. 3.

Nadere informatie

Handleiding. Adviesbox en MCD. Versie pagina s

Handleiding. Adviesbox en MCD. Versie pagina s Handleiding Adviesbox en MCD Versie 1.0 15 pagina s Intersoftware B.V. 0182-200 300 KvK Rotterdam 24269992 Tielweg 3 Info@intersoftware.nl ABN-Amro NL06ABNA0615583210 2803 PK Gouda www.intersoftware.nl

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie 2015.3. Berekeningen

Release notes Adviesbox versie 2015.3. Berekeningen Berekeningen 1. Het aantal jaren waarop het overlijdensscenario betrekking heeft kan worden aangepast 2. Keuze beschikbaar in sneltoets voor rekenen met nieuwe normen 1 juli 2015 3. Maximaal berekening

Nadere informatie

Personalia Aanvrager Partner

Personalia Aanvrager Partner Personalia Aanvrager Partner Naam en Voorletter(s) Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer / mobiel / / E-mailadres Geboortedatum en geslacht / / Man Vrouw / / Man Vrouw Roker Ja nee Ja nee

Nadere informatie

07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket

07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket Datum gegevens: 08-01-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.50% 2.60% 2.65% 2.70% 2.95% 2.90% 3.15% 3.30% 3.80% 3.90% 4.50% 4.60% 3 ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45%

Nadere informatie

16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35% 2.40% 2.65% 2.70% 2.85% 3.00% 3.40% 3.50% 4.10% 4.20% 3 0,20% korting betaalpakket

16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35% 2.40% 2.65% 2.70% 2.85% 3.00% 3.40% 3.50% 4.10% 4.20% 3 0,20% korting betaalpakket Datum gegevens: 23-01-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 16-01-2015 2.45% 2.40% 2.50% 2.55% 2.60% 2.85% 2.90% 3.05% 3.20% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 ABN AMRO Budget 16-01-2015 2.45% 2.20% 2.30% 2.35%

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. 1 Inleiding. 2 Berekening automatische rentedaling. Automatische rentedaling op basis van LTV. Datum 13 oktober Versie 1.

Gebruikersinstructie. 1 Inleiding. 2 Berekening automatische rentedaling. Automatische rentedaling op basis van LTV. Datum 13 oktober Versie 1. Gebruikersinstructie Onderwerp Automatische rentedaling op basis van LTV Datum 13 oktober 2016 Versie 1.3 1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de onderdelen van Adviesbox waar de automatische

Nadere informatie

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix HDN in Finix Datum : 1 Juli 2011 Versie : 2.0 Printdatum: 1-7-2011 10:45 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 : Starten met HDN binnen Finix... 3 2. 1. Invullen HDN gegevens binnen Finix...

Nadere informatie

Datum gegevens: 10-12-2015. Verstrekking: NHG

Datum gegevens: 10-12-2015. Verstrekking: NHG Datum gegevens: 10-12-2015 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 27-09-2015 2.15% 2.15% 2.20% 2.25% 2.30% 2.40% 2.55% 2.55% 2.85% 3.30% 3.50% 3.85% 3.95% 3 ABN AMRO Budget Betaalpakket 27-09-2015 2.15% 1.95%

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Korte handleiding Finix Nieuw Dossier

Korte handleiding Finix Nieuw Dossier Korte handleiding Finix Nieuw Dossier Finix Nieuw Dossier-V1 pagina 1 Inleiding... 3 Dashboard van Nieuw Dossier... 4 Oriëntatie... 5 Huidige situatie... 6 Klantprofiel... 7 Potentiële onderpanden... 8

Nadere informatie

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Van kijken naar kopen in 9 stappen Wat is NHG (Nationale Hypotheek Garantie) Overzichten actuele hypotheekrentes Aan dit overzicht kunnen geen rechten

Nadere informatie

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen:

Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Van kijken naar kopen in 9 stappen Wat is NHG (Nationale Hypotheek Garantie) Overzichten actuele hypotheekrentes Aan dit overzicht kunnen geen rechten

Nadere informatie

% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket

% 2.30% 2.40% 2.45% 2.50% 2.75% 2.70% 2.95% 3.10% 3.60% 3.70% 4.30% 4.40% 3 0,20% korting betaalpakket Datum gegevens: 01-12-2014 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.50% 2.60% 2.65% 2.70% 2.95% 2.90% 3.15% 3.30% 3.80% 3.90% 4.50% 4.60% 3 ABN AMRO Budget 07-11-2014 2.55% 2.30% 2.40% 2.45%

Nadere informatie

Naam en Voorletter(s) Roepnaam

Naam en Voorletter(s) Roepnaam Personalia Aanvrager Partner Naam en Voorletter(s) Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer / mobiel / / E-mail adres Geboortedatum en geslacht / / Man Vrouw / / Man Vrouw Nationaliteit Langer

Nadere informatie

Prijsvergelijking Hypotheken

Prijsvergelijking Hypotheken Prijsvergelijking Hypotheken Vergelijking gemaakt op 19-10-2012 om 16:49 Berekende resultaten In de onderstaande tabel treft u een prijsvergelijking aan van de producten die op basis van uw wensen en eisen

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform 3.4.2. Subject: Figlo Platform 3.4.2

Release notes. Figlo Platform 3.4.2. Subject: Figlo Platform 3.4.2 Release notes Figlo Platform 3.4.2 Titel: Release notes Subject: Figlo Platform 3.4.2 Version: 1.0 15-03-2013 Inhoudsopgave 1 Figlo Advisor... 3 1.1 Hypotheekadvies... 3 1.2 Overige wijzigingen... 9 2

Nadere informatie

Releasenotes. 4 januari 2017

Releasenotes. 4 januari 2017 Releasenotes 4 januari 2017 Inhoud Algemeen... 4 Taak verantwoordelijke selecteren... 4 Volgorde aangepast... 4 WBP code toevoegen onder een organisatie... 4 Agenda... 4 Adres aanbrenger in afspraak te

Nadere informatie

Datum gegevens: Verstrekking: NHG

Datum gegevens: Verstrekking: NHG Datum gegevens: 04-11-2016 Verstrekking: NHG ABN AMRO Budget Annuitair en Lineair 09-10-2016 1.95% 1.49% 0.99% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.59% 1.85% 2.21% 2.26% 3.55% 3.65% 3-0,2% Annuitair & Lineair ABN

Nadere informatie

Vanaf Adviesbox versie zijn er mogelijkheden toegevoegd om in te voeren dat er in het verleden renteaftrek is genoten.

Vanaf Adviesbox versie zijn er mogelijkheden toegevoegd om in te voeren dat er in het verleden renteaftrek is genoten. Gebruikersinstructie Onderwerp Renteaftrek historie, eigenwoningschuld uit het verleden Datum 7 april 2017 Versie 1.2 1 Inleiding Vanaf Adviesbox versie 2017.2 zijn er mogelijkheden toegevoegd om in te

Nadere informatie

Vergelijken labeloverzicht

Vergelijken labeloverzicht na verlenging geldigheidsduur verlengingsduur voor onbekende woning ABN-AMRO Woninghypotheek, 1% van totale hypotheekbedrag excl. OBK Geen kosten 6 Maanden 9 Maanden Laagste waarde van koopsom, taxatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Figlo Platform 3.1 Titel: Gebruikershandleiding Onderwerp: Figlo Platform Auteur(s): Martin Ouwehand Versie: 1 Inhoudsopgave 1 Bruto oplossing Need... 3 2 Maatschappijen en producten

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX Dit document beschrijft het proces van het aanvragen van InterBank producten via HDN met Finix. We gaan er van uit dat er voldoende kennis is over

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform October2013 release. Onderwerp: Figlo Platform October2013 release

Release notes. Figlo Platform October2013 release. Onderwerp: Figlo Platform October2013 release Release notes Figlo Platform October2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform October2013 release Versie: 4 15-10-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Nieuwe klanten login...

Nadere informatie

Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15)

Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15) Update notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform Release juli 2015 (5.1.0.15) Titel: Update notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in Figlo Platform

Nadere informatie

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de koppeling vanuit Invice kan starten en welke gegevens je In Invice kan invoeren om door de koppeling zo veel mogelijk gegevens naar het NWP van ÈFDÉCÉ Software

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform 3.4.4. Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4

Release notes. Figlo Platform 3.4.4. Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4 Release notes Figlo Platform 3.4.4 Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform 3.4.4 Versie: 3.0 17-04-2013 Inhoudsopgave 1 Fiscale Borging... 3 2 Nieuwe functionaliteit... 3 3 Verbeteringen... 5 4

Nadere informatie

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Hoofdstuk 1, Scenario Advies Overlijden Inhoud 1 Scenario Advies Overlijden... 1 2 Kiezen voor Advies overlijden... 1 3 Personalia en partner... 2 4 Inventarisatie

Nadere informatie

ONDERZOEK ADVIESKOSTEN INTERMEDIAIR

ONDERZOEK ADVIESKOSTEN INTERMEDIAIR ONDERZOEK ADVIESKOSTEN INTERMEDIAIR Onderzoek uitgevoerd door MoneyView Research B.V. In opdracht van De Hypothekers Associatie juni 2013 COLOFON Dit rapport is een uitgave van: MoneyView Research B.V.

Nadere informatie

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release Release Notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor September 2016 release - 6.0.2 Titel: Release Notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties 6 december 2016 Inhoud Agenda... 3 Melding bij versturen lege uitnodiging... 3 Algemeen... 3 Soort document niet meer categorie

Nadere informatie

Advies Gelijkblijvende Risicoverzekering. Met uitgebreide toelichting. Ten behoeve van. Dhr. Peter Jansen en Mevr. Astrid Jansen.

Advies Gelijkblijvende Risicoverzekering. Met uitgebreide toelichting. Ten behoeve van. Dhr. Peter Jansen en Mevr. Astrid Jansen. Advies Gelijkblijvende Risicoverzekering Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van Dhr. Peter Jansen en Mevr. Astrid Jansen Opgesteld door: Dhr. AA Adviseur Amsterdam, Dinsdag 14 juli 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. De WGA gat verzekering vult nu op ieder moment tot 70% aan als dit is opgegeven. 2. De boeterente is ook bij renteherziening invulbaar 3. De doorrekening van leningdelen uit het verleden

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Release notes Figlo Platform

Release notes Figlo Platform Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.3 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.3 Author(s): Paul Janssen Version: 1.0 20-11-2012 Inhoudsopgave 1 Maximale hypotheekberekening...

Nadere informatie

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee Pensioen Klantprofiel Naam: Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen komen?

Nadere informatie

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Patch notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Titel: Patch notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2 Versie: 1 12-3-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ten behoeve van. De heer xxxxx

Ten behoeve van. De heer xxxxx Advies Spaarhypotheek Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer xxxxx Opgesteld door: De heer xxxxxxx Vrijdag 25 februari 2011 1 Inhoudsopgave In dit rapport adviseren wij u in uw keuze voor

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01

Patch notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01 Patch notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01 Titel: Patch notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer v5.0.1-01 Versie: 3 2-4-2015

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten: Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor

Nadere informatie

Handleiding koppeling Èfdécé met MijnREAAL voor Leven

Handleiding koppeling Èfdécé met MijnREAAL voor Leven Handleiding koppeling Èfdécé met MijnREAAL voor Leven Binnen de Èfdécé hypotheekadviessoftware van Unit4 is het nu mogelijk om via het HDN netwerk de in de hypotheeksoftware ingevoerde gegevens voor alleen

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Provisieloos 2013****

Provisieloos 2013**** 175.000 (op 2 levens) per maand PROFIEL NIET ROKERS Verzekerings- Daling Totale kosten Verschil t.o.v. afgelopen 7 looptijd scherpste looptijd AEGON* 167,13 46,82-72% 16.855,20 0,00 Legal & General 205,00

Nadere informatie

Patch Notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4

Patch Notes. Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Patch Notes Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Titel: Patch Notes Onderwerp: Beschrijving van de toevoegingen en maatregelen in patchnummer 5.0.2-4 Versie: 1 30-4-2015

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost?

Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost? Voorwaarden boetevrij aflossen Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost? Vraag 2: Wordt het boetevrij deel per leningdeel of over de gehele lening

Nadere informatie

AfinPro import in het Figlo Platform

AfinPro import in het Figlo Platform import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 01-07-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 2 Aandachtspunten bij export naar het... 5 2.1 Persoonlijke gegevens...

Nadere informatie

Vraag en antwoord. 1 Wat is er gewijzigd aan de BLG Bankspaarhypotheek? 2 Wat is PSK? 3 Wat is een PSK -formulier?

Vraag en antwoord. 1 Wat is er gewijzigd aan de BLG Bankspaarhypotheek? 2 Wat is PSK? 3 Wat is een PSK -formulier? Vraag en antwoord Als in dit document wordt gesproken over polis of bankspaarrekening dan is het altijd één van de volgende producten: Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) Spaarrekening Eigen Woning

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1 Releasenotes Intramed versie 7.0.1 Intramed versie 7.0.1 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een Intramed patch: verbeteringen en oplossingen. Intramed versie 7.0 was een versie met belangrijke nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN.

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN. Klantinventarisatie Cliënt Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Emailadres Thuis / Werk / Mobiel Privé / Zakelijk Nationaliteit + BSN Roker, niet meer sinds Bankrekeningnummer Beroep Burgerlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning

Nadere informatie

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur

Even voorstellen. Frits de Vries. Hypothecair Planner/Erkend Hypotheekadviseur Contactgegevens GeldXpert Heerenveen BV Breedpad 13 8442 AA HEERENVEEN Tel: 0513-610006 www.geldxpert.nl/heerenveen receptie@gxheerenveen.nl KvK: 01087338 Even voorstellen Menno de Vries Geboren 1969 Meer

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Een hypotheek betekent dat u een langdurige financiële verbintenis aangaat. Voor een passend advies is het goed om te bepalen

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Verbouwing / verbetering eigen woning

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1 FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES 9.3.1 Inhoud Algemeen... 3 Offerte omschrijving weergegeven op barcodeblad... 3 Barcode selecteren pop up is verbeterd... 3 Bijlage (uit taak/dossier/vraag) selecteren

Nadere informatie

Handleiding Voor de Bètaversie

Handleiding Voor de Bètaversie Handleiding Voor de 12.03 Bètaversie 2010 2012 GTJ Sulman Versie: 9 maart 2012 Je Financiële Toekomst van GTJ Sulman is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken)

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Inventarisatieformulier / Klantprofiel Hypotheken / Financieel Advies Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Algemene

Nadere informatie

Over ons. Erasmus Leven, wie zijn wij?

Over ons. Erasmus Leven, wie zijn wij? Over ons Over ons 1 Onze werkwijze 2 Digi-e 3 Onze producten 4 Aanvragen en medisch 6 Met dit document maakt u kennis met Erasmus Leven. U leest in het kort wie wij zijn, onze werkwijze, onze producten

Nadere informatie

AfinPro import in het Figlo Platform

AfinPro import in het Figlo Platform import in het Titel: import in het Onderwerp: r. 3.6 Auteur(s): Wilfred Nijhof Versie: 1 05-11-2013 Inhoudsopgave 1 Exporteer naar het... 3 1.1 Werking Import / Export tool... 5 2 Aandachtspunten bij export

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

ienstverleningsdocument sdocument

ienstverleningsdocument sdocument Dienstverlening ienstverleningsdocument sdocument U heeft behoefte aan persoonlijk advies omtrent de mogelijke aanschaf van een (complex) financieel product. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

Release notes Figlo Platform

Release notes Figlo Platform Release notes Figlo Platform Figlo Advisor 3.2 Titel: Release notes Figlo Platform Subject: Figlo Advisor 3.2 Author(s): Paul Janssen / Jan van Lierop Version: 2.0 09-10-2012 Inhoudsopgave 1 Introductie...

Nadere informatie

Vraag 3: Komt er na waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente? Dit is alleen mogelijk bij een aflossingsvrije hypotheek.

Vraag 3: Komt er na waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente? Dit is alleen mogelijk bij een aflossingsvrije hypotheek. Onderzoek topopslag Hieronder de uitwerking van het onderzoek over topopslagen van de banken in Nederland. Het betreft hier hypotheken ZONDER NHG. Is een aanpassing van de hypotheekrente mogelijk als de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Hypotheekadvies Geachte heer/mevrouw, U oriënteert zich over de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. U heeft een grote

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE Inhoud HDN... 3 Update HDN schema s... 3 Zelf instellen of het AX-bericht een levensverzekering aanmaakt in dossier... 3 Dossier... 4 Dekking wordt

Nadere informatie

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor en Figlo Connect Januari 2017 release 6.0.3

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor en Figlo Connect Januari 2017 release 6.0.3 Release Notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Advisor en Figlo Connect Januari 2017 release 6.0.3 Titel: Release Notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform July2014 release. Onderwerp: Figlo Platform July2014 release

Release notes. Figlo Platform July2014 release. Onderwerp: Figlo Platform July2014 release Release notes Figlo Platform July2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform July2014 release Versie: 4 8-7-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Lening onderdeel van de

Nadere informatie

Klantinventarisatie. Naam + Voorletters/Roepnaam. Adres. Postcode + Woonplaats. Telefoon Thuis / Werk / Mobiel. adres Privé / Zakelijk

Klantinventarisatie. Naam + Voorletters/Roepnaam. Adres. Postcode + Woonplaats. Telefoon Thuis / Werk / Mobiel.  adres Privé / Zakelijk Klantinventarisatie Cliënt Partner Naam + Voorletters/Roepnaam Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Thuis / Werk / Mobiel Emailadres Privé / Zakelijk Geboortedatum + Geslacht M/V M/V Roker Ja Nee, niet

Nadere informatie

Klantprofiel Findesk: 2014

Klantprofiel Findesk: 2014 Klantprofiel Findesk: 2014 Pensioen Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR VERSIE 1.0.0 MEI 2017 HDN 2017 1. Inleiding Testcase Generator Binnen het HDN platform worden er op regelmatige basis maatschappij specifieke schema s geactiveerd.

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform 3.1. Subject: Figlo Platform 3.1

Release notes. Figlo Platform 3.1. Subject: Figlo Platform 3.1 Release notes Figlo Platform 3.1 Titel: Release notes Subject: Figlo Platform 3.1 Author(s): Paul Janssen Version: 13-09-2012 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Hypotheekadvies... 3 3 Nieuwe wetgeving

Nadere informatie

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13

Handleiding CBI. Technische informatie. - Internet Explorer vanaf versie 8. - Mozilla Firefox vanaf versie 13 Handleiding CBI Technische informatie De door Vermogensdidact geleverde tools werken correct onder Windows met de browsers: - Internet Explorer vanaf versie 8 - Mozilla Firefox vanaf versie 13 De browsers

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform January2014 release. Onderwerp: Figlo Platform January2014 release

Release notes. Figlo Platform January2014 release. Onderwerp: Figlo Platform January2014 release Release notes Figlo Platform January2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform January2014 release Versie: 4 16-01-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Figlo Oriëntatie...

Nadere informatie

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Gaat u een lijfrentekapitaal oversluiten naar een Rabo ToekomstRekening of Rabo GoudenHanddrukRekening? Dan heeft de overdragende aanbieder altijd een ondertekend

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE 1.1 UW GEGEVENS FINANCIEEL RAPPORT VOOR DHR. Test PERSONALIA Adres DHR. TEST Burgerlijke staat Alleenstaand Geboortedatum 01-01-1975 Geslacht Man INKOMEN UIT DIENSTVERBAND DHR. TEST

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform June2013 release. Onderwerp: Figlo Platform June2013 release

Release notes. Figlo Platform June2013 release. Onderwerp: Figlo Platform June2013 release Release notes Figlo Platform June2013 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform June2013 release Versie: 1.0 04-06-2013 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 2 Verbeteringen... 5 3 Figlo

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Release notes. Figlo Platform mei 2014 release. Onderwerp: Figlo Platform mei 2014 release

Release notes. Figlo Platform mei 2014 release. Onderwerp: Figlo Platform mei 2014 release Release notes Figlo Platform mei 2014 release Titel: Release notes Onderwerp: Figlo Platform mei 2014 release Versie: 4 01-05-2014 Inhoudsopgave 1 Nieuwe functionaliteit... 3 1.1 Rente bijschrijven bij

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS APLAZA

FASTER FORWARD ELEMENTS APLAZA FASTER FORWARD ELEMENTS APLAZA Inhoud Aplaza... 3 Wat is Aplaza?... 3 Hoe werkt de koppeling Faster Forward Elements Aplaza?... 3 Soort documenten Aplaza... 7 Prolongatie import... 7 Versiebeheer... 7

Nadere informatie