Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release notes Adviesbox versie 2014.4. Berekeningen. Documenten"

Transcriptie

1 Berekeningen 1. AO verzekering keert correct uit afhankelijk van aangegeven wijze uitkering maandbedrag. 2. Bij bankspaar is het overlijdensscenario aangepast. 3. Bij de berekening onder Premievergelijking werd er in enkele gevallen niet juist gerekend als Roker geselecteerd was. 4. Bij ING wordt van het inkomen van een zelfstandige slechts 90% als toetsinkomen meegenomen. 5. Box 3 kredieten werden ten onrechte als hypotheeklasten aangemerkt. 6. De AO en WW scenario's lopen tot AOW-leeftijd. 7. Energieneutrale woning heeft een extra leencapaciteit van euro bij zowel NHG als maatschappijvoorwaarden. 8. Foutmelding bij Overlijdensrisicoverzekering in subscherm Kapitaalverzekering verholpen. 9. Heffingskortingen worden meegenomen. 10. Herberekening Eigen Woning Reserve wordt nu correct uitgevoerd. 11. In een enkel geval klopte de optelling van het inkomen niet in de Analyse scenario Overlijden. 12. Lijfrente-uitkering stond dubbel vermeld in de rapportage. Dit is hersteld. 13. Lijfrenteuitkering wordt in toetsinkomen meegenomen. 14. NHG wijzigingen 15. Nieuwe rekenmodule a.s.r. geïmplementeerd. 16. Premie Woonfonds ORV was in sommige gevallen per abuis onjuist. 17. Acceptatie Aegon aangepast 18. ANW met gezamenlijk kind is aangepast 19. Bij een jaarovergang zijn zowel de oude als nieuwe jaarsnormen in sneltoets beschikbaar 20. Boeterente en renteverlies tijdens de bouw worden nu opgeslagen in de berekening van de financieringsbehoefte. In de aparte berekeningen (via het hoofdmenu) worden deze niet opgeslagen. 21. Verdeling box 1 en box 3 kwam in sommige gevallen niet goed mee in maximale hypotheek. 22. De ORV premie werd in enkele gevallen niet juist getoond in de premievergelijker als er twee verzekerden waren geselecteerd. 23. De berekening van het gemiddelde inkomen in 3 jaar bij Flexwerker en zelfstandige werd per abuis niet juist berekend. 24. De Jaarruimteberekening is nu beschikbaar als aparte berekening binnen Adviesbox. Deze staat los van eventuele berekeningen gemaakt binnen Adviesbox. 25. Het wijzigen van de 'Uitk. Gedeeltelijk AO' van 'pro-rata' naar 'volledig' heeft gevolgen voor de berekening van WIA excedent verzekering. 26. Inkomen wordt beëindigt bij vervallen inkomen 27. Lasten eerste jaar was in sommige gevallen onjuist. 28. Max hypotheek is aangepast bij ongewijzigde voortzetting 29. NHG ORV dekking wordt nu bij aanvang hypotheek berekend. 30. Uitkering ANW Hiaat verzekering aangepast. 31. Variabele rente voor Nationale Nederlanden is opgenomen. 32. Verantwoorde woonlasten worden weer opgeslagen na wijziging in Motivatie & Advies onder Motivatie. Documenten 33. Aangepast AV document DELA ORV geïmplementeerd. 34. Afdrukken Financieel Plan gaf in sommige gevallen een foutmelding. 35. Cijfermatige toevoeging op huisnummer wordt nu duidelijk weergegeven in Aanvraagformulier Hypothecaire Geldlening 36. Dazure GoedIdee en GewoonIdee Voorwaarden documenten zijn geüpdatet. 37. De voetnoot in de documenten is qua fontgrootte aangepast. Intersoftware 2014 Pagina 1 van 8

2 38. De voorwaardenkaart is voorzien van een kop- en voettekst. 39. Diverse rapportstructuren voor het afdrukken van de juiste hoofdstukken werden per abuis niet juist ingelezen. 40. Een selectie van het klantprofiel onder Overlijden werd per abuis niet juist overgenomen. 41. Enkele aanpassingen doorgevoerd in de rapportage Financieel plan. 42. Het overzicht "Specificatie inkomen" is, wat vermelding van inkomensposten betreft, gelijkgetrokken met het overzicht "Samenvatting netto besteedbaar inkomen". 43. In een enkel geval toonde het overzicht Snel inzicht van de huidige situatie enkel het eerste jaar. 44. In enkele gevallen trad er een foutmelding op bij het afdrukken van het Hypotheek aanvraagformulier. 45. Indien er geen hypotheek in huidige situatie én voorstel voorkomt, wordt geen toelichting getoond in rapportage over de risico's. 46. Lege naw regels worden nu niet meer getoond in het Onderdeel Vergelijkend lastenoverzicht. 47. Motivatie rapportage Consumptief krediet aangepast 48. Naamgeving Cardif is aangepast naar BNP Paribas Cardif in Gezondheidsverklaring 49. Nieuwe adres stond per abuis foutief in aanvraagformulier Cardif. 50. Onttrekkingen worden in het jaar van onttrekking getoond 51. Op het overzicht 'Maximale hypotheek' zijn de velden 'Restschuld' en 'Andere financiering' toegevoegd. 52. Opstalverzekering wordt nu ook op de afdruk van het klantprofiel getoond. 53. Progressbar bij het maken van het financieel plan liep niet door tot 100%. 54. Rapportage toonde in het voorstel per abuis de verstrekker uit de huidige situatie. 55. Tekstuele aanpassing doorgevoerd bij gewenste pensioenleeftijd onder Aanleiding in het rapport Financieel Plan. 56. Bij diverse adviezen waarin geen volledige Eigendomsverhouding was ingevoerd, werd deze als volledige eigenwoningforfait getoond in het Overzicht fiscaal inkomen. 57. De oude maatschappijnaam werd per abuis meegenomen in het hypotheekaanvraag formulier. 58. De toelichting 'indicatieve Nibud uitgaven' zijn toegevoegd aan de overzichten indien deze in de lastenkolommen worden meegenomen. 59. De voetnoot van de rapportage in Lasten en NBI-overzicht zijn dynamisch gemaakt. 60. Het renteoverzicht onder het tabblad Analyse/Rentes miste een kader op 2de pagina. 61. In een enkel geval kwam er per abuis een foutmelding naar voren bij het afdrukken van het lastenoverzicht bij scenario Langleven. 62. Niet gebruikte situaties worden niet gerapporteerd in het onderdeel "Uw financiële risico's" in de rapportage. Schermen 63. Typefout in popup 'Ongeldige invoer' betreffende Restschuld is hersteld van 'met' naar 'mag'. 64. Advieskosten werden per abuis bij export naar import overschreven. 65. Bij AO-producten is het veld 'Verplicht door <maatschappij>' komen te vervallen, daar deze niet meer gebruikt wordt in rapportages en/of overzichten. 66. Bij financieringsbehoefte kunt u kortlopende kredieten invoeren 67. Bij het kiezen voor een boeterente berekening waarin een maximum zit is in het invoerscherm de benaming van een label aangepast. 68. Bij het verlaten van het tabblad Woonsituatie is de validatiemelding over het niet ingevulde hypotheekbedrag nu blokkerend gemaakt. 69. Bij kopiëren is het nu mogelijk een korte omschrijving mee te geven aan het advies. 70. Bij motivatie geldverstrekker kon er per abuis in het klantprofiel bij de derde optie van "wens" maar 3 karakters worden ingevuld. 71. Box 3 inkomsten kunnen worden meegenomen in separate scenario's 72. Checkbox "Zelfbouw" bij Soort Financiering weer zichtbaar 73. Controle op versturen bankgarantie verbeterd met melding Intersoftware 2014 Pagina 2 van 8

3 74. De duur risicodekking in de pop-up Dekking bij Kapitaalverzekering word nu overgenomen van de ingevulde Looptijd. 75. De inleg van de Delta Lloyd HSV werd niet gelijkgesteld met de looptijd van het leningdeel bij het aanpassen van de looptijd. 76. De jaarruimte van een ZZP-er werd niet juist getoond op het tabblad Huidige situatie/lijfrente. 77. De koppeling voor HDN Levensverzekeringen voor MijnReaal is hernoemd naar Reaal.nl/partners. 78. De onderpandgegevens zijn verplaatst naar het tabblad Aanleiding onder Analyse 79. De optie tot het minimaliseren van het afdrukken scherm is nu weggelaten. 80. De spelfout 'verkoopen' is hersteld naar 'verkopen' in Klantprofiel - Werkloosheid betreffende de wens tot voorziening bij werkloosheid. 81. De standaard van de huidige woonsituatie voor een nieuw advies is veranderd van "eigendom" naar "inwonend". 82. De velden met betrekking tot de selectie Berekeningswijze boeterente veranderde per abuis niet mee op de pop-up Berekening boeterente. 83. Doordat sommige berekeningen op het tabblad Maximale hypotheek lang kunnen duren is er een progressbar toegevoegd. 84. Extra controles toegevoegd op het invoeren van een Kapitaalverzekering. 85. Foutieve verwijzingstekst bij Aegon Verzekeren en Beleggen is van het scherm gehaald. 86. Foutmelding bij Taf maandlastenbeschremer na het wisselen van Contractant opgelost. 87. Foutmelding op tabblad financieringsbehoefte verholpen. 88. Het energielabel is nu ok toe te kennen aan de huidige woning 89. Het scherm 'Afdrukken' is op de volgende punten aangepast: - Het scherm is iets groter (hoger) gemaakt om de previews beter weer te geven - De keuzelijst met scenario's is smaller gemaakt - De knoppen in 'batchprintmode' zijn verplaatst 90. Het veld Legitimatiebewijs is nu bij het aanmaken van een nieuw advies leeg. Wordt er een soort legitimatiebewijs ingevoerd, dan dient er nu ook een nummer legitimatiebewijs ingevoerd te worden. 91. In enkele gevallen gaf het tabblad HDN een foutmelding vanwege een zeer hoge schermresolutie. 92. Indien de status van een Taak niet op afgehandeld staat, is het veld Datum afgehandeld nu ook gedisabled en leeg. 93. Invoer en weergave van notities en taken is aangepast. 94. Korting B/M no claim voor een autoverzekering nu in te vullen als percentage en als absoluut bedrag. 95. Leeftijd validatie DELA aangepast. 96. Legal & General aanvragen waren per abuis zonder berekening te versturen, er is nu een validatie melding toegevoegd. 97. Lijfrente tabblad aangepast. Producten welke onder Lijfrente waren ingevoerd kunnen nu bij Vermogen of Kapitaalverzekering ondergebracht danwel verplaatst zijn. 98. Link op het scherm naar "Neem contact met mij op" tijdens het activeren van Adviesbox is aangepast. 99. Logo RegioBank is aangepast Melding bij een OX aanvraag wordt nu duidelijker getoond Melding opgenomen op het Afdrukken scherm wanneer er een Word installatie gebruikt word met een taalinstelling anders dan de Nederlandsche Mocht er een foutmelding naar voren komen, dan wordt dit scherm nu geopend getoond. Hiermee is de afhandeling van een eventuele helpdeskbevinding sneller te bewerkstelligen Multiline functionaliteit in standaard teksten motivering werkt weer correct Nieuw tabblad voor invoeren Uitkerende lijfrentes 105. Onjuiste validatie op eindleeftijd bij Woonfonds ORV aangepast Opmerking tekst toegevoegd op het scherm voor Argenta producten Pensioenleeftijd ook in maanden i n te vullen 108. Positionering nieuwsberichten op startscherm is verbeterd Rente-overzicht kon door het aantal kolommen van de pagina aflopen. Dit is hersteld Schermen voor kredieten zijn aangepast 111. Schermwijziging doorgevoerd op het Afdrukken scherm. Intersoftware 2014 Pagina 3 van 8

4 112. Tekstuele aanpassing op tabblad Klantprofiel onder Werkloosheid doorgevoerd Totaal op te bouwen vermogen wordt nu opgesplitst getoond per box in het motivatieonderdeel Vermogensopbouw Uitleg en knop bij automatisch aanmaken taken in het instellingen menu van Klantdossier, Portefeuille meldingen toegevoegd Validatie melding bij het aanpassen van Foto van Woning aangepast WGA-excedent is aangepast 117. Beschrijving van het pensioenveld Bijdrage overbruggingspensioen is aangepast Besparingsplanner functionaliteit is uit Adviesbox gehaald Bij enkele resolutie-instellingen was er een dubbele scrollbar bij preview van de overzichten te zien Bij het dubbelklikken op de aanvrager op het tabblad Klanten, zal nu het advies met status 'in beheer' openen Bij overlijdensrisicoverzekeringen met aanvullende (polis)kosten wordt nu duidelijk aangegeven dat deze verzekeringen naast de premie, extra kosten hebben Boeterente is per voorstel in te regelen 123. De standaard invulling van de koopsom bij de woonlasten verzekering is gewijzigd in premie De registratie bij muteren van Taak is aangepast De benaming van de Voorstel tabbladen worden nu consequenter overgenomen De knop start risicoberekeningen op het scherm Vergelijken risicopremies is verplaatst naar een meer logische plek, ook is er een voortgangsbalk bij geplaatst De melding is aangepast wanneer de update mislukt Een onterechte validatiemelding bij het aanpassen van de looptijd bij Woonfonds Annuïtaire Hypotheek is opgelost Einddatum rente vaste periode hypotheek nu ook beschikbaar in voorstel 130. Er is een tekstuele aanpassing gedaan in een popup scherm als er geen updatemogelijkheid is Fiscale voortzetting is aangepast 132. Foto van woning met straatnaam en/of plaatsnaam met vreemde tekens werden niet juist opgehaald GHF term is vervangen door term Maatschappij Het Polisnummer werd in een enkel geval per abuis niet meer getoond bij een Kapitaalverzekering Het Scenario tabblad 'Aanvrager 1' wordt nu default getoond bij 'AO en WW' scenario. Deze stond namelijk standaard op 'Beide' Het is nu mogelijk om meer dan één auto bij pakketverzekeringen in te voeren IBAN scherm is voorzien van link naar conversie website van rekeningnummers In diverse naw velden kon de functie CTRL+V niet gebruikt worden, dit is nu opgelost In enkele gevallen kwam er een foutmelding naar voren bij het afdrukken van een vermogenoverzicht in de huidige situatie. Dit is nu opgelost Indien er geen voorwaarden zijn bij het label, onder Voorwaarden > Totaaloverzichten, dan wordt er nu de tekst getoond "Geen voorwaarden beschikbaar'' in plaats van een leeg scherm Ingangsdatum huidige hypotheek is nu leeg Invoer van huisnummer werkgever gaf per abuis een foutmelding onder het onderdeel Inkomen & Fiscus > Beroep / werkgever Kiezen van het jaar Fiscaal overzicht nu mogelijk via Afdrukken scherm Kopiëren voorstel geeft nu correcte keuzemogelijkheden Op het tabblad Woonsituatie werd per abuis bij huurwoning het vinkje bij de 2de aanvrager niet juist opgeslagen Standaard bestandsnaam bij overbrugging document toegevoegd alsook een controle of het bestand reeds geopend is Taxatiescherm is aangepast 148. Zowel bij gezondheidsverklaring met als zonder AO is de on-mouse-over aangepast op het Afdrukken scherm. Intersoftware 2014 Pagina 4 van 8

5 Maatschappijen 149. Aanpassingen in BNP Paribas Cardif Hypotheek Opvang Polis zijn doorgevoerd 150. Amerikaanse nationaliteit is niet meer toegestaan voor AEGON a.s.r. niet meer aan te vragen producten zijn verwijderd 152. Bij een starterslening bij Delta Lloyd wordt het bedrag van de starterslening niet meegeteld voor het bevoorschottingspercentage 153. Blackbox Onderlinge 's-gravenhage vervangen BLG norm aangepast 155. De afwijsmelding bij Nationale Nederlanden dat de hypothecaire inschrijving minimaal 140% van de gewenste hypotheeksom moest zijn is verwijderd De informatietekst in de invoerschermen van Dazure GoedIdee is aangepast De maatwerktoets van Florius wordt niet meer standaard weergegeven 158. Diverse wijzigingen voor ING doorgevoerd 159. Erasmusleven: Box 3 variant Garantie Plan premie is uitgezet Eventueel opgevoerde woonlastenverzekering wordt niet mee gestuurd in de overlijdensrisicoverzekeringsaanvraag naar DELA Introductie variabele hypotheekrente Nationale-Nederlanden geïmplementeerd Kredietproducten (Interbank) zijn opgenomen Meegeven productnaam aangepast voor TAF ORV en AOV producten 164. Met directe ingang kan voor NIBC nu ook de aflosvormen "Lineair" en "Aflosvrij" gekozen worden binnen Adviesbox MUNT hypotheken is opgenomen in Adviesbox met de rentes en acceptatiekader Naamswijziging en nieuw logo REAAL doorgevoerd Nabestaande Rente voor BNP Paribas Cardif is ingebouwd Nationale Nederlanden Basisvariant is gewijzigd Nieuw acceptatiebeleid Woonfonds geïmplementeerd Nieuw tarief DELA ORV per geïmplementeerd Nieuwe TAF QL MLB geïmplementeerd Premievrijstelling bij AO doorgevoerd voor woonlastenbeschermers 173. Syntrus Achmea Acceptatiebeleid toegevoegd Tellius Hypotheken toegevoegd Voor Leidsche XL en SL ORV producten zijn de specifieke wijzigingen betreffende het toevoegen van het adres in het aanvraagformulier, toevoegen van de PDF bestanden in het afdrukscherm en de Informatie tekst op het productscherm, doorgevoerd Wijziging tarieven Fitrex taxatie aanvraag doorgevoerd Woonfonds ORV met twee verzekerden komt nu naar voren in de ORV premievergelijker Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering geïmplementeerd Acceptatie ABN AMRO aangepast 180. Acceptatie Woonfonds aangepast 181. BND als maatschappij ingevoerd 182. Cardif scherm is aangepast 183. De spaarhypotheek van de Regiobank is op inactief gezet De verzekeringsduur van Hypotrust OK Hypotheek is aanpasbaar gemaakt Hypotrust Woon Bewust Hypotheek is in Adviesbox beschikbaar gesteld Wijziging in acceptatiebeleid ING is doorgevoerd Nieuwe black-box van Legal and General geïmplementeerd Op- en afslagen zijn aangepast 189. ORV eisen Argenta aangepast 190. Pricingtool ING aangepast 191. Starterslening wordt als SVn weergegeven 192. Van Leidsche verzekeringen is het product ORV SL ingebouwd Intersoftware 2014 Pagina 5 van 8

6 193. Voor Syntrus Achmea en Tellius is het mogelijk een zelfstandigenopslag op te geven. Instellingen 194. Autorisatie instellingen worden nu standaard gevuld met de default waardes zodra een licentie wordt toegevoegd Foto van de woning wordt nu opgeslagen in correcte klantendossiermap Gedeeltelijk perceel optie bij onderpand staat standaard uit Het formaat van het logo op het voorblad kon alleen worden aangepast als de optie "Bedrijfslogo afdrukken op vervolgpagina's" aan stond. Het formaat is nu altijd aan te passen In enkele gevallen ondervond de gebruiker vertraging op het tabblad Woonsituatie Rentetool ING aangepast Koppelingen 200. a.s.r. orv update van de blackbox (v4.2) doorgevoerd Bij een HDN-aanvraag naar Delta Lloyd wordt nu afgevangen dat een studielening niet als verplichting is toegestaan Bij het HDN levenbericht (LX) van Reaal is nu ook de voorkeur retour op te geven Bij het versturen van een levenaanvraag via HDN kan in het geval van AEGON niet meer gekozen worden voor een andere ontvangende partij Brand New Day kon per abuis niet berekend worden Dazure Maatschappij (omschrijving) is aangepast in HDN AX bericht De bevestigingsmelding dat een HDN-bericht is klaargezet is duidelijker gemaakt De importeer-functie van HDN-berichten is bijgewerkt, zodat deze de nieuwe indeling van HDN 14- berichten aankan. De ingelezen informatie blijft gelijk: NAW- en enkele onderpandgegevens Er vindt nu een controle plaats op het versienummer van Adviesbox in Online Inventarisatie Extra controle ingebouwd op het testen of een product nog wel beschikbaar is binnen Adviesbox Taxatie bij een HDN aanvraag GIM - ADN tabellen zijn geüpdatet voor schadeverzekeringen HDN advies was per abuis niet te versturen met Fiscale voortzetting HDN berichtgeving is verbeterd HDN heeft nu een 64 bits versie en daardoor is de validatie op een register-key aangepast. Nu worden de HDN in en outdir paden weer juist gevonden HDN validatiemelding geeft nu een aangemaakt datum mee in het HDN bericht 215. Onterechte validatie op ontbreken verblijfsvergunning is aangepast Oversluiten naar nieuwe geldverstrekker werd per abuis niet juist aangegeven bij enkele HDN aanvragen Reden aanvraag wordt nu afgedwongen voor de HDN aanvraag bij NHG Vergoeding partner akte verdeling werd per abuis niet in de xml geplaatst bij een HDN aanvraag Bij een aanroep naar HDN mag het omschrijvingveld alleen meegegeven worden bij "ZZ Anders" HDN validatie aangepast bij kwaliteitsverbetering HDN veld voor bankgarantie wordt nu van het tabblad Financieringsbehoefte gehaald In bijzondere gevallen was de verwijzing naar de premiebetaler en de verzekerde niet juist in het LX-bericht, waardoor het niet valide was In de ING rentewebservice wordt de berekeningsdatum meegegeven In een enkel geval kon een HDN bericht niet aangemaakt worden door een verkeerde validatie In een enkel geval kwam er een 1034 validatiefout bij verzenden HDN bericht NN Indien er sprake is van 'risicopremiespecificatie' dan wordt alleen de 1e maandpremie in het HDN bericht opgenomen. Intersoftware 2014 Pagina 6 van 8

7 +Klantdossier 227. Bij verwijdering van de uitnodiging in Adviesbox wordt de gehele user login voor online omgeving van de relatie ook verwijderd Einddatum tijdelijk contract nu ook verplicht in Online Inventarisatie 229. Fout inlezen online inventarisatie opgelost Foutmelding met betrekking tot een leeftijd veld bij inlezen Online Inventarisatie Adviesbox is opgelost Ingevulde premie in Online inventarisatie kwam per abuis niet terug in de ingelezen inventarisatie Inlezen online inventarisatie werkt weer correct 233. Lijfrentes kunnen meegenomen worden 234. Online Klant Inventarisatie bevat nu alle rechtsvormen onder Inkomstenbron 'Zelfstandige' Overzicht gewijzigde gegevens voor adviseur is geüpdatet Wachtwoord instellen pagina van de Online inventarisatie is aangepast Winst uit onderneming wordt correct overgenomen in Adviesbox vanuit de Online Inventarisatie Winst uit onderneming wordt correct overgenomen in Online Inventarisatie en terug naar Adviesbox Zodra uitnodiging niet meer aanwezig is op server, is het nu mogelijk een nieuwe uitnodiging te versturen Bestandsbeschrijving van import bestanden binnen het besturingssysteem is aangepast De melding die de gebruiker krijgt op het moment dat hij een uitnodiging voor Online inventarisatie verstuurd naar een adres waar al eerder een uitnodiging naar verstuurd is, is duidelijker gemaakt De validatie binnen Online Inventarisatie op het veld woonverwachting was onjuist en is aangepast Een onjuiste weergave van de totale lening vanuit de online inventarisatie in Adviesbox is opgelost. Het totaal van de leningdelen vanuit de hypotheek wordt nu correct weergegeven op het tabblad woonsituatie Het is nu mogelijk om een eigen tekst in te voeren in de uitnodiging Na selectie 'Huidige hypotheek wijzigen' als klantprofielonderwerp verschijnt het onderwerp 'Hypotheek - Oversluiten' in Online inventarisatie Wanneer in de Online inventarisatie een arbeidsongeschiktheidsdekking was ingevoerd in een woonlastenverzekering, kwam deze in Adviesbox niet tot uitkering in het AO-scenario. Overige wijzigingen 247. ANW-Hiaat uitkering wordt getoond als positief bedrag in NBI overzicht Arbeidsongeschiktheidsverzekering last en aftrekbaar worden weer getoond in overzichten 249. Bereidstellingsprovisie is aftrekbaar geworden 250. Bij een advies met geen inkomen kwam er per abuis een foutmelding op het tabblad Nibud Collectieve WGA-gat premie wordt nu goed verwerkt 252. De ingevulde teksten bij het onderwerp Overlijden onder motivering werd in enkele gevallen niet opgeslagen Enkele aanpassingen doorgevoerd op de HDN tabbladen voor een beter overzicht Error verholpen bij openen Netto Besteedbaar Inkomen (kolommen) onder Afdrukken 255. Foutmelding bij openen Auto van de Zaak op Inkomen & Focus opgelost 256. Geen wijzigingen in definitief maken voorstel 257. HypoboxCopy.exe gaf per abuis een foutmelding bij het inserten van rentes In een enkel geval werd er een validatie gedaan op een niet bestaande leningdeel In enkele gevallen trad er een foutmelding op bij het bekijken van tabblad Maximale hypotheek door foutieve invoer In sommige gevallen gaf McAfee een valse melding op het bestand AdviesboxZipLibrary.dll dit is opgelost in de programmatuur 261. Maximale hypotheek bij NHG t.o.v. de marktwaarde is aangepast 262. Opslaan van andere naam Maatschappij bij nieuw toe te voegen hypotheek gaat nu succesvol Probleem opgelost met overname NHG rentepercentages toevoegen leningdeel Intersoftware 2014 Pagina 7 van 8

8 264. Sociale cijfers zijn aangepast 265. Tekstuele aanpassing bij keuze financiering woning vrij op naam 266. Voorbeeldrendement wordt weer berekend bij kapitaalverzekering na het invullen van soort berekening en doelkapitaal 267. Aanvragen van een levensverzekering lukt weer succesvol 268. Acceptatie voor maximale hypotheek bij Syntrus aangepast zodat de juiste looptijd meegenomen wordt Beleggingsdepot duur inleg werd per abuis dubbel getoond Bij het opstarten van Adviesbox word nu beter nagegaan of er een databaseconversie plaatsvindt Cumulatieven verduidelijkt 272. De rente van Hypotrust WB werd per abuis niet overgenomen Er is een blokkerende melding bij leningdeelsoort 'Restschuld' aangepast naar een nietblokkerende melding Er trad een foutmelding op bij financieringsbehoefte als er een krediet was ingevoerd in de inventarisatie welke in de toekomst lag Extra controle doorgevoerd bij databaseconversie Het ophalen van Rente op- en afslag op gelijknamige agentnummers is aangepast zodat de juiste waarde wordt opgehaald In enkele gevallen werkte Leningdelen beëindigen niet in het advies Kredietlasten zijn toegevoegd 279. Onjuiste melding bij starterslening in combinatie met Delta Lloyd aangepast Ook bij algehele aflossing kun je boeterente afdrukken 281. ORV kan ter aflossing van een krediet worden aangewend 282. Rapportage weergave van VRH 283. Weergave Fiscale verdeling aangepast in rapportage 284. Het sluiten van hypotheekopties zonder doorlopend te specificeren gaf per abuis een foutmelding. Intersoftware 2014 Pagina 8 van 8

Release notes Adviesbox versie 2015.2. Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie 2015.2. Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. Per leningdeel wordt gerekend wat er maximaal geleend mag worden 2. Reeds ingegane restschuld wordt in box 1 geplaatst 3. Bij pensionering is nu ook een NBI overzicht af te drukken 4. In

Nadere informatie

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN Oktober 2014 Versie 1.1 Inhoudsopgave Handleiding MoneyView Collectief Pensioen... 3 Over MoneyView Collectief Pensioen... 3 Inloggen op MoneyView Collectief Pensioen

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Dienstverlening & werkwijze

Dienstverlening & werkwijze Dienstverlening & werkwijze Welkom bij Bergman & Postma Financieel Advies Met trots presenteren wij u ons bedrijf en onze werkwijze. Met deze brochure geven wij u inzicht in ons bedrijf en onze dienstverlening.

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V Versie september 2014 Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau bv. versie 4-2014 1 Inhoudsopgave dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014

Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014 Releasenotes CGA / IBS / MM+ 4.5 13/08/2014 Laatst bijgewerkt op: 08/08/2014 Belangrijke / grote veranderingen:... 4 1. Inleiding... 5 Inzet zoekbalk uitgebreid... 5 2. Stamgegevens... 6 Nieuw... 6 Extra

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.16 Datum: 16-08-2013 1 / 11 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Wijzigingen Autoflex windows

Wijzigingen Autoflex windows Autoflex windows Pagina: 1 van 10 9.19.51 Bij een nieuwe relatie wordt automatisch de opt-in datum aangevinkt met de datum van vandaag. Bij het kopieëren van een relatie wordt nu niet meer de datum laatste

Nadere informatie

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst! Inleiding Beste adviseur, Voor u ligt de Hypotheekgids van MUNT Hypotheken. Hierin vindt u alle gegevens over onze hypotheekproducten en dienstverlening overzichtelijk op een rij. Zo hebt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie