Release notes Adviesbox versie Berekeningen. Documenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release notes Adviesbox versie 2014.3. Berekeningen. Documenten"

Transcriptie

1 Berekeningen 1. Bij WIA-excedent en WGA-gat verzekering is de fiscale aftrek voortaan aan te geven. 2. Bij ORV dekking (bedoeld ter aflossing van) is het nu ook mogelijk om het krediet mee te nemen. 3. Box1 krediettoetsing aangepast/geactualiseerd. 4. Persoonsgebonden aftrekposten worden over alle boxen heen verrekend. 5. Elke maatschappij krijgt een apart leningdeel Restschuld indien deze wordt meegefinancierd. 6. Kolom Overige is herzien. 7. Bouwrente over de periode na de aankoop wordt juist verrekend in de eigenwoningschuld. 8. Validatie hoog-/laag-verhouding aangepast. 9. Acceptatie herzien. 10. Nieuwbouwtoets Aegon aangepast. 11. Toetsing maximale hypotheek aangepast. 12. Toetsing Nationale Nederlanden is aangepast. 13. Boeterente berekening bijgewerkt. 14. Jaarruimteberekening geactualiseerd. 15. Geen werknemersfaciliteiten meer bij zelfstandigen. 16. GHF maximale lening wordt ook getoond wanneer geen leningdelen zijn ingevuld. 17. Toetsing Florius is aangepast. 18. Risicopremievergelijker DELA hield geen rekening met verpanding. 19. Nibud bedragen in voorstel aanpassen resulteerde in onlogische uitkomst. Documenten 20. Wijzigingen in vragen van het klantprofiel en het hoofdstuk Klantprofiel in het financieel plan op basis van gebruikersinput. 21. De header op het aanvraagformulier van een BNP Paribas Cardif aanvraag is aangepast, deze toont nu ook de kantoornaam. 22. Aantal vakjes voor het IBAN nummer op het aanvraagformulier van TAF ORV aangepast. 23. In het hoofdstuk Uw Gegevens van het financieel plan zijn een komma en spatie toegevoegd bij Rentevastperiode, einddatum. 24. Het hoofdstuk 'Ontwikkeling van uw vermogen' is nu ook beschikbaar onder 'Uw huidige situatie' bij het genereren van een rapport. 25. Nieuwe versie van de documenten van Dazure zijn beschikbaar 26. Bij de klantgegevens in het Financieel Plan komen nu ook de telefoonnummers van de klant te staan. 27. Nieuwe gezondheidsverklaring voor REAAL uitvaart verzekering 28. Het product Uitvaartverzekering wordt nu ook in de rapportage getoond. 29. Hypotheekaanvraagformulier tekstueel herzien. 30. Kleine aanpassingen verwerkt in Generiek aanvraagformulier Levensverzekering. 31. Aanvraagformulier Nationale Waarborg-Bankgarantie geüpdatet. 32. Typefout in Hypotheek Aanvraagformulier onder fiscale voortzetting aangepast. 33. In enkele gevallen kwam er een foutmelding bij het afdrukken van het NBI. Dit is hersteld 34. Het afdrukken van ''Algemene Voorwaarden(PDF)'' Callas Woonlastenverzekering werd blanco weergeven. Dit is hersteld Intersoftware 2014 Pagina 1 van 6

2 35. Foutmelding bij Legal & General kapitaalverzekering bij het afdrukken van het aanvraagformulier als er nog geen verzekerde is geselecteerd is aangepast. 36. Extra stortingen in een beleggingsdepot werden niet getoond in het overzicht NBI kolommen. Dit is hersteld. 37. Restschuld box 1 stond in de rapportage bij box 3 (hypotheeklasten). Dit is hersteld 38. Veld "eerste hypotheek ooit" in HDN bericht en hypotheek aanvraag formulier verwijderd. 39. Foutmelding bij scenario-analyse lasten opgelost. 40. Voorwaarde bij BLG Wonen Bouwdepot in het voorwaardenoverzicht bijgewerkt. 41. Versie verkorte gezondheidsverklaring REAAL ORV geüpdatet. 42. Bij NBI lang leven ontbrak de kolom uitkering kapitaal verzekering. Dit is hersteld. 43. Adresgegevens werden niet goed overgenomen in het TAF aanvraagformulier. Dit is hersteld. 44. In het hoofdstuk overlijden van de afdruk klantprofiel stonden twee onjuiste regels. Dit is hersteld. Schermen 45. Lijfrente is herzien. De ingebouwde ORV en overgang verzekerde zullen niet langer in verkeerde types beschikbaar zijn. 46. Het is nu mogelijk een foto van de woning via Google op te halen of zelf te selecteren. Deze foto kan vervolgens opgenomen worden in het voorblad van het financieel plan. 47. Op het Voorstel kan gekozen worden om de hypotheeksamenstelling automatisch te laten aanmaken op basis van hypotheekverleden en financieringsbehoefte. 48. Extra aflossing bij aanvang is mogelijk gemaakt. 49. Scherm validatiemelding toegevoegd op het tabblad Personalia bij het gebruik van een oud rekeningnummer. 50. Bij de fiscale kapitaalproducten (SEW, KEW en BEW) kan voortaan de ingebrachte waarde als uitgangspunt gelden. 51. De opmaak van de tabbladen en standaard achtergrondkleur van Adviesbox is aangepast. 52. Er zijn extra informatie-icoontjes opgenomen voor de WGA-Gat-, WIA-Excedenten- en Woonlastenverzekering. 53. Validatiemelding toegevoegd bij Looptijd Starterslening. Deze is per april 2014 altijd 30 jaar. 54. Validatie aanpassing doorgevoerd bij het verzenden van een uitnodiging voor Online inventarisatie. 55. Melding met betrekking tot proefperiode Module +Klantdossier duidelijker getoond. 56. De term Vergelijking op tabblad Aanleiding is veranderd in Producten. 57. Menuoptie Info is aangepast naar Help. 58. Toelichting Conservatrix op diverse tabbladen opgenomen. 59. Link naar inloggen omgeving Taxateurs Unie geüpdatet. 60. Het veld ING Calculatiecode wordt nu alleen getoond indien er al een code in stond, onderdeel Lening. 61. Bij tabblad Vermogen, Kapitaalverzekering en Lijfrente wordt nu een melding getoond als er nog geen berekening is gemaakt. 62. Het veld Energieklasse is van tabblad 'Onderpand' verplaatst naar tabblad Aanleiding. 63. Voorstelkeuze tekst "geen hypotheek ingevoerd..." is nu weggelaten bij het afdrukken overzicht voor een betere leesbaarheid. 64. Op diverse linkjes op het hoofdscherm is de functie toegepast voor het openen in de 'default' browser in plaats van Internet Explorer. 65. Tekstuele aanpassing doorgevoerd op het Fitrex Taxatie & Validatie tabblad. Intersoftware 2014 Pagina 2 van 6

3 66. Aanpassingen doorgevoerd bij het uitnodigen voor Online inventarisatie met betrekking tot het selecteren van producten. 67. Toelichtingstekst aangepast bij onderdeel Motivering, Rentevaste periode. 68. Een wijziging van hypotheekvorm, op het tabblad Hypotheek, gaf een foutmelding op de ING kortingstool. 69. De tab index op het tabblad Pensioen is aangepast. 70. Het onderdeel Uitvaart is toegevoegd aan het klantprofiel, motivering en rapportage. 71. Spaarrekening gaf 'Waarvan gegarandeerd' aan, maar dit moet 'Garantiekapitaal' zijn. Dit is op diverse plekken op het scherm aangepast. 72. Tekstuele aanpassing van de melding bij overschrijding totale hypotheek doorgevoerd. 73. Scrollbar op tabblad Analyse, Rentes is aangepast. 74. Rentes van Spaarhypotheken ontbraken op het tabblad Rente. Dit is hersteld 75. Diverse schermen aangepast zodat ze geen onnodige ruimte innemen. 76. Wanneer voor energie en telecom geen maatschappij is gekozen, werd in het aanleiding scherm niet vermeld dat er geen maatschappij gekozen is. Dit is hersteld 77. Assurantiebelasting werd standaard niet gevuld in het premiespecificatiescherm. 78. TP nummers werden getoond onder de verkeerde Taxatiepartij. 79. Bankgarantie 'Garantiebeheer' was nog steeds te selecteren. 80. In enkele gevallen kwam er in de Huidige situatie AOV een foutmelding naar voren. Dit is hersteld. 81. De duur van premiebetaling bij de ORV werd verkeerd (her)berekend. 82. Onder Motivering werd het verkeerde scenario getoond bij AO. 83. Foutmelding bij Annuleren bij berekenen boeterente hersteld. 84. De knop achter Storting(en) en overige kosten in hypotheek heeft nu weer het juiste plaatje. 85. Inbreng van eigen geld voor de verlaging van de mee te financieren restschuld is logischer gemaakt. 86. Foutmelding op aanpassen rentevaste periode opgelost. 87. De sortering in de ORV premievergelijker ging niet goed bij lagere premies. 88. Het knopje Overige kosten werd niet juist getoond onder financieringsbehoefte. 89. Kolomselectie scenario-analyse is nu in tabbladen verdeeld voor een beter overzicht. 90. Cijfer voor nieuwsitems in het startscherm werd niet juist bijgewerkt. 91. Aanpassingen van NBI bedragen werden niet goed vastgehouden op het tabblad NBI. 92. Het veld leveringsakte gedraagt zich nu hetzelfde als die van Overdrachtsbelasting. 93. Invoerscherm voor Legitimatiebewijs aangepast zodat deze voor het Paspoort welke vanaf 9 maart is afgegeven als 10 jaar geldig wordt getoond. 94. Indien de hypotheekopties geannuleerd werden, en er nog geen renteberekening was uitgevoerd, volgde er een onterechte foutmelding. 95. Het rentetabblad past zich weer juist aan op het scherm waardoor alles weer netjes zichtbaar is. 96. Rentes werden afgekapt aan het einde van het scherm op het renteoverzicht. 97. Soort taxatie was soms niet aan te passen op het tabblad Taxatie & validatie. 98. De uitlijning op het tabblad Taxatie & validatie was in enkele gevallen niet juist. 99. Op het tabblad Uitvaart werd de overzichtstabel niet bijgewerkt bij het invullen van de premie De pop-up van de aparte berekeningen van een Annuïtair dalend ORV of Annuïteitenhypotheek kwam bij sommige gebruikers buiten het scherm. De hoogte hiervan is nu aangepast De ingevulde vrije tekst onder het klantprofiel kwam altijd bij beide gebruikers te staan ondanks het aangeven van een vinkje. Dit is aangepast 102. Extra validatie toegevoegd dat de marktwaarde is ingevuld voordat de webservice van ING wordt aangesproken voor het ophalen van de rentes bij de hypotheekopties Erasmus ORV gaf bij specifieke invoer dezelfde premie, dit is hersteld. Intersoftware 2014 Pagina 3 van 6

4 Maatschappijen 104. Fiscaal geruisloos voortzetten wordt nu ondersteund in de invoerschermen van AEGON Logo van ASR is aangepast Restschuldlening bij BLG, SNS en Regiobank ingeregeld 107. ING restschuldregeling ingebouwd 108. Hoog/Laag verhouding validatie op de ING Bankspaarhypotheek is aangepast Maximale eindleeftijd TAF CL ORV is aangepast naar 80 jaar in plaats van 75 jaar De Hypotrust Goede Start Hypotheek is sinds 24 maart beschikbaar gesteld in Adviesbox Nieuwe rekenrente Onderlinge 's-gravenhage geïmplementeerd Nieuwe rekenmodule voor LG geïmplementeerd Generali productenpallet is per niet meer te selecteren Watervilla is woonschip geworden Bank of Scotland Lineaire hypotheek is nu beschikbaar gemaakt in Adviesbox Nieuwe rekenrente OG 's-gravenhage geïmplementeerd Nieuw logo DELA intermediair geïmplementeerd De tarieven voor de Leidsche ORV XL zijn geactualiseerd Logo BNP Paribas Cardif geüpdatet Nieuwe controlegetallen Onderlinge 's-gravenhage geïmplementeerd Conservatrix Lijfrente rendement geüpdatet Opmerkingen op het scherm opgenomen bij AEGON leningdelen VCN en United Capital zijn samengegaan, deze werden echter nog los onder Inkoopcombinaties getoond Per 31 juli zijn de producten op verzoek van de Onderlinge 's-gravenhage niet meer te selecteren Nieuwe tarieven en documenten Callas ORV verwerkt Hypotheek Spaarverzekering van Delta Lloyd is bijgewerkt De DUO studiekredieten worden bij overlijden afgelost 128. Afwijsreden AEGON aangepast daar deze bij een Overbruggingskrediet niet de juiste waarden had ABN AMRO accepteert geen nieuwe aanvragen meer van hypotheken onder de , dit is nu binnen Adviesbox verwerkt Het is nu mogelijk om Premiesplitsing te selecteren voor Goed Idee Nabestaandenverzekering (GINV). Ook zijn hiervoor de productkaarten geüpdatet De Pricingtool van ING is toegepast. Instellingen 132. Er is een aanpassing doorgevoerd voor de autorisatie op de instellingen voor onderhoud en rapportage De optie onder instelling 'HDN4 bericht bewaren' is komen te vervallen Gebruikers konden, na wisselen van 'admin' naar 'gebruiker', nog steeds nieuwe gebruikers toevoegen Acceptatie op basis van onderpand herzien 136. EWS berekening is verbeterd Koppelingen 137. Nibud uitgaven geactualiseerd. Intersoftware 2014 Pagina 4 van 6

5 138. Skydoo is toegevoegd als inkoopcombinatie Veld Voorletter toegevoegd voor Nationale waarborg bankgarantie HDN schema Delta Lloyd is geüpdatet IBAN toegevoegd aan de HDN verzenden validatie De som van de leningdelen is nu exclusief starterslening bij een HDN aanvraag Soort dienstverband werd per abuis niet juist overgenomen door Online Inventarisatie. Dit is nu in het online gedeelte aangepast In een enkel geval kwam er een Systeemfout naar voren bij het versturen van een Online inventarisatie uitnodiging vanwege vreemde tekens in de aanvraag Diverse foutmelding bij inlezen HDN bericht verholpen AEGON Bankspaar Hypotheek kreeg in een enkel geval een onterechte melding bij het berekenen van de premie met een Fiscale voortzetting HDN LX aanvraag voor DL had in een enkel geval een onjuiste validatie DELA ORV kwam in enkele gevallen niet door de validatie door een nieuw HDN LX schema. Het schema is geüpdatet In een enkel geval kwam er een fout naar voren bij het versturen van een HDN aanvraag naar NN Om een fout in het HDN schema van ASR te omzeilen vullen wij voor rechtspersonen de dummywaarde "NL" in bij nationaliteit Afgelost Door Hypotheek werd soms niet juist gevuld in de HDN aanvraag Loyaliteitsbonus van ING werd niet meegegeven in het HDN Bericht Koppeling Invice > Adviesbox werkte in sommige gevallen niet meer, dit is nu opgelost De bemiddelingsvergoeding stond niet in het HDN bericht bij SNS Taxatiedatum werd meegegeven terwijl er geen taxatie aanwezig was bij een HDN aanvraag In zeldzame gevallen gooide het importeren van een klantprofiel het voorstel weg. Dit is verholpen. +Klantdossier 157. Er wordt nu een onderhoudsaankondiging en pagina getoond voor en tijdens een uitlevering van een nieuwe versie Online Inventarisatie Telefoonnummer was niet te wijzigen door gebruiker zelf bij de online instellingen. Overige wijzigingen 159. Het veld Omschrijving is nu toegevoegd bij het Exporteer venster. Hiermee kan een omschrijving toegevoegd worden welke dan als tekst getoond wordt Versiecontrole op Rapportstructuur import is aangepast Het updaten van Adviesbox op servers is aangepast Het versturen van een Online Inventarisatie uitnodiging mislukte in enkele gevallen door een fout in de online applicatie Controle toegevoegd op aanwezigheid van tabel in Rentebox voor het voorkomen van een onterechte foutmeldingen Rentes ABN AMRO werden niet correct geselecteerd In enkele gevallen werden reeds bestaande AOV adviezen niet meer goed weergegeven Onterechte foutmelding bij het updaten opgelost NIBUD-kolom werd in enkele gevallen uitgezet na opslaan van het advies ORV scenario herzien Intersoftware 2014 Pagina 5 van 6

6 169. In enkele gevallen werd ten onrechte een validatiemelding getoond bij het versturen van een (HDN) aanvraag Foutmelding op Voorstel bij kapitaalverzekering Conservatrix verholpen In een uitzonderlijk geval werd de maximale hypotheek niet juist berekend op het tabblad Maximale hypotheek Restschuld leningdelen aangepast 173. Bij klantprofiel en in de motivering kan er bij de vrije invoer nu afzonderlijk gekozen worden voor de aanvrager en partner In een enkel geval kwam er een foutmelding over een niet bestaand vermogen bij Financieringsbehoefte In enkele gevallen kwam error 735 naar voren bij het afsluiten van een advies In een enkel advies waar de einddatum dienstverband was ingevuld blokkeerde de HDN pop-up deze onterecht, de validatie is nu aangepast Logo was niet in te stellen in de online instellingen van Online Inventarisatie Validatie op Online inventarisatie uitnodiging is aangepast Er kon soms geen herinneringsmail worden verstuurd voor de online inventarisatie In een enkel geval liet een SX bericht van DELA, op een LX, het HDN tabblad vastlopen Foutieve tekst bij Nazorg in de Online Inventarisatie is aangepast Er kwam een foutmelding op het tabblad 'Voorwaarden' bij niet-bestaande rentetabel, dit is nu afgevangen Bij het openen van het subscherm onttrekkingen volgde een overflow foutmelding Vanuit de instellingen voor online inventarisatie werd in sommige gevallen niet het juiste telefoonnummer meegenomen. Intersoftware 2014 Pagina 6 van 6

Release notes Adviesbox versie 2014.4. Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie 2014.4. Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. AO verzekering keert correct uit afhankelijk van aangegeven wijze uitkering maandbedrag. 2. Bij bankspaar is het overlijdensscenario aangepast. 3. Bij de berekening onder Premievergelijking

Nadere informatie

Release notes Adviesbox versie 2015.2. Berekeningen. Documenten

Release notes Adviesbox versie 2015.2. Berekeningen. Documenten Berekeningen 1. Per leningdeel wordt gerekend wat er maximaal geleend mag worden 2. Reeds ingegane restschuld wordt in box 1 geplaatst 3. Bij pensionering is nu ook een NBI overzicht af te drukken 4. In

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN

HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN HANDLEIDING MONEYVIEW COLLECTIEF PENSIOEN Oktober 2014 Versie 1.1 Inhoudsopgave Handleiding MoneyView Collectief Pensioen... 3 Over MoneyView Collectief Pensioen... 3 Inloggen op MoneyView Collectief Pensioen

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Dienstverlening & werkwijze

Dienstverlening & werkwijze Dienstverlening & werkwijze Welkom bij Bergman & Postma Financieel Advies Met trots presenteren wij u ons bedrijf en onze werkwijze. Met deze brochure geven wij u inzicht in ons bedrijf en onze dienstverlening.

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 Nieuw Algemeen Naast de export naar ASCII ondersteund Orderregistratie nu ook de export naar XML. Context sensitive help is uitgebreid (o.a.: onderhoud, projecten, zoekschermen).

Nadere informatie

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Financiële Planning. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Financiële Planning voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Deze financiële planning wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Wijzigingen Autoflex windows

Wijzigingen Autoflex windows Autoflex windows Pagina: 1 van 10 9.19.51 Bij een nieuwe relatie wordt automatisch de opt-in datum aangevinkt met de datum van vandaag. Bij het kopieëren van een relatie wordt nu niet meer de datum laatste

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1 DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Wie zijn wij? Bezoekadres Ambachtweg 17 5731 AE Mierlo Correspondentieadres Postbus 71 5730 AB Mierlo Sinds 1996 is actief in Mierlo en omstreken op het gebied van Hypotheken,

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.16 Datum: 16-08-2013 1 / 11 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 en DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING vastgesteld

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V Versie september 2014 Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau bv. versie 4-2014 1 Inhoudsopgave dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie