Eigen woning Strop of paradijs?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen woning Strop of paradijs?"

Transcriptie

1 De fiscale regels met betrekking tot de eigen woning zijn niet eenvoudiger geworden Eigen woning Strop of paradijs? Het zal u niet zijn ontgaan. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Heeft u een nieuwe eigenwoninglening, dan moet u aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Voor een bestaande eigenwoninglening blijven de voorwaarden voor renteaftrek in principe ongewijzigd ten opzichte van de regels in Strop of paradijs? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van ieders individuele situatie. Nieuwe eigenwoninglening Voor een nieuwe eigenwoninglening geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal dertig jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Ook andere dan annuïtaire aflossingschema s kunnen aan de voorwaarden voldoen: zo voldoet bijvoorbeeld een lineaire aflossing ook. Naast de aflossingseis blijft de al bestaande voorwaarde dat de lening is aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning, ook gelden. Een nieuwe eigenwoninglening is in principe elke lening die vanaf 1 januari 2013 wordt afgesloten. Hierop geldt een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn vermeld onder bestaande eigenwoninglening.

2 Niet nakomen aflossingsverplichtingen De aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van de lening in de leningsovereenkomst zijn overeengekomen en ook worden nageleefd. Als op een lening te weinig wordt afgelost, is de rente op die lening in principe niet meer aftrekbaar. Er is gelukkig een aantal mogelijkheden om een tijdelijke achterstand in aflossingen te herstellen. Als tijdig aan deze herstelmogelijkheden wordt voldaan, blijft de renteaftrek behouden. In de overige gevallen van aflossingsachterstand gaat de renteaftrek definitief verloren. De voorwaarden gelden per leningdeel. Dit betekent dat, indien u voor uw eigen woning meerdere leningen bent aangegaan, een aflossingsachterstand op een van de leningen geen gevolgen heeft voor de andere leningen. Informatieverplichtingen In situaties waarin u leent van bijvoorbeeld uw bv, een familielid of andere derde, heeft de geldverstrekker geen wettelijke verplichting om inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst. Er geldt dan een extra voorwaarde: u moet zowel bij het verstrekken van de lening als bij tussentijdse wijzigingen informatie over de lening doorgeven aan de Belastingdienst. Doet u dat niet (tijdig), dan is de rente niet aftrekbaar. Indien u later in een jaar de informatie alsnog verstrekt, is de rente vanaf het daarop volgende jaar (weer) aftrekbaar. Startersleningen Er is goedgekeurd dat, onder voorwaarden, de renteaftrek behouden blijft voor de in 2013 verstrekte startersleningen door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Voor startersleningen die vanaf 2014 worden afgesloten, wordt nog gezocht naar een structurele oplossing.

3 Tweede lening in box 3 Het is toegestaan om een tweede lening aan te gaan om een deel van de aflossingen op de eigenwoninglening (de eerste lening) te voldoen. Deze tweede lening leidt niet tot renteaftrek in box 1, maar valt in box 3. De renteaftrek op de eigenwoninglening (de eerste lening) blijft wel behouden als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Zo mag de rente op de eerste lening niet worden gesaldeerd met de rente op de tweede lening. Het rentepercentage op de eerste lening moet marktconform zijn en mag het rentepercentage op de tweede lening niet lager zijn dan de rente op de eerste lening. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, heeft u geen zekerheid dat de renteaftrek op de eigenwoninglening behouden blijft. Uw geldverstrekker kan in zo n geval wel vooraf zekerheid vragen aan de Belastingdienst. Let op: de tweede lening in box 3 zal in eerste instantie tot lagere maandlasten leiden, maar zal over de totale looptijd een duurder alternatief zijn. Deze lening zal waarschijnlijk alleen uitkomst bieden aan starters die aan het begin van hun carrière staan en nog een behoorlijke inkomensvooruitgang verwachten.

4 Bestaande eigenwoninglening Voor een bestaande eigenwoninglening blijft de renteaftrek ongewijzigd. Een bestaande eigenwoninglening is een lening die u op 31 december 2012 voor uw eigen woning heeft (hoofdregel). In een aantal uitzonderingsgevallen wordt ook een na 31 december 2012 afgesloten lening (gedeeltelijk) aangemerkt als een bestaande eigenwoninglening: U heeft op 31 december 2012 geen eigenwoninglening, maar had dat in 2012 wel en heeft dat in 2013 ook weer. Deze situatie doet zich vooral voor bij tijdelijke huur tussen twee eigen woningen in. U heeft op 31 december 2012 een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst of koop-/aannemingsovereenkomst en u sluit voor de koop van de eigen woning in 2013 een lening af. U heeft op 31 december 2012 een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van onderhoud of verbetering aan uw eigen woning, u sluit hiervoor in 2013 een lening af en het onderhoud of de verbetering wordt in 2013 voltooid. U heeft op 31 december 2012 geen eigen woning, maar keert na 31 december 2012 (en voor 31 december 2021) weer terug in een woning die voor 31 december 2012 uw eigen woning is geweest, zonder dat na 31 december 2012 een andere woning als uw eigen woning is aan te merken geweest. Deze uitzondering is vooral gericht op expats. Een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst is een voorlopig contract dat door beide partijen is ondertekend en waarin een reële (koop)prijs is opgenomen. Er mogen gebruikelijke bedingen, zoals een financieringsvoorbehoud of de driedaagse bedenktijd, in opgenomen zijn. Het is niet nodig dat de eigendomsakte voor 1 januari 2013 is gepasseerd of de hypotheekofferte voor die datum is geaccepteerd. Oversluiten lening Uw renteaftrek blijft ook ongewijzigd als u uw bestaande eigenwoninglening (gedeeltelijk) oversluit, bijvoorbeeld bij het aflopen van uw rentevastperiode. Leent u echter een hoger bedrag, dan wordt het extra bedrag aangemerkt als nieuwe eigenwoninglening en is de rente alleen aftrekbaar als aan de aflossingseisen wordt voldaan.

5 Verzekeringen eigen woning Heeft u een spaar-, verzekerings- of beleggingsproduct gekoppeld aan de bestaande eigenwoninglening, dan wijzigt hiervoor niets en blijft deze vrijgesteld in box 1. Een gekoppeld spaar-, verzekerings- of beleggingsproduct volgt het overgangsrecht dat geldt voor de bestaande eigenwoninglening. Is uw in 2013 afgesloten lening aan te merken als een bestaande eigenwoninglening, dan is het ook nog mogelijk om in 2013 een spaar-, verzekerings- of beleggingsproduct hieraan te koppelen. Restschulden Als de verkoopopbrengst van uw eigen woning onvoldoende is om uw eigenwoningschuld en de verkoopkosten te dekken, blijft u zitten met een restschuld. Als deze restschuld ontstaat in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017, mag u de rente over deze restschuld gedurende tien jaar in aftrek brengen in box 1. Let op: een voor 29 oktober 2012 ontstane restschuld komt niet voor renteaftrek in aanmerking. Voor het ontstaan van de restschuld is het moment van vervreemding (veelal het moment van juridische levering) bepalend. Verhuisregelingen Onder de verhuisregelingen kunt u onder voorwaarden ook uw te koop staande of gekochte lege eigen woning onder de eigenwoningregeling houden en de rente op de bijbehorende leningen in aftrek blijven brengen. De termijn voor de verhuisregelingen blijft ook in 2013 op drie jaar staan. Voor uw woning die vanaf 2010 leeg te koop staat of voor uw woning die u vanaf 2010 kocht en die in 2013 nog leeg of in aanbouw is, heeft u daarom in 2013 nog renteaftrek. Let op: vanaf 1 januari 2014 wordt deze termijn weer teruggebracht naar twee jaar.

6 Wijzigingen vanaf 2014 In het regeerakkoord is opgenomen dat vanaf 1 januari 2014 het percentage waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken in 28 stappen van 0,5%-punt wordt verlaagd: van 52% naar 38%. Tot slot Eigen woning: strop of paradijs? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van uw individuele situatie. De fiscale regels met betrekking tot uw eigen woning zijn in ieder geval niet eenvoudiger geworden. Het naast elkaar bestaan van aparte regelingen voor nieuwe en bestaande eigenwoningleningen maken de uitwerking behoorlijk ingewikkeld, zeker bij complexere situaties als verhuizing, echtscheiding, trouwen en overlijden. Neem voor uw specifieke situatie daarom contact op met uw Lentink-adviseur Lentink Accountants & Belastingadviseurs Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. De uitgever en auteur hebben bij de samenstelling gestreefd naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen daarvan.

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

Risk Bulletin Florius April 2013

Risk Bulletin Florius April 2013 Risk Bulletin Florius April 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Recreatiewoningen alleen nog als hoofdverblijf mogelijk 2. Explain toekomstig inkomen 3. Startende ondernemers

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling De wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht Fotografie en samenstelling: mr. Ruben Stam Herziene versie (2013.1) Reproductie

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave:

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave: Prinsjesdag 2012 Op dinsdag 19 september 2012 hebben demissionair minister De Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën het Belastingplan 2013 en de Miljoenennota gepresenteerd in de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600

Fiscaal Actueel. Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2013 - nummer 2 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600 2 Bezittingen leiden mogelijk tot hogere eigen bijdrage zorg AWBZ of Wmo Sinds

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken

Algemene informatie hypotheken Algemene informatie hypotheken A. Bepaling maximale leensom Het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning wordt bepaald door: 1. de waarde van de woning; 2. uw inkomen (totaal). De maximale

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie