Jaarverslag Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden april 2011

2 1 Inleiding Wie het jaarverslag van COC Leiden leest, kan het haast niet ontgaan: er is in 2010 een hoop werk verzet door al onze vrijwilligers en medewerkers! Er zijn nieuwe activiteiten voor ouderen, voor jongeren, de samenwerking met externe organisaties is rigoureus uitgebreid, aan de Universiteit Leiden is een heus Roze Netwerk ontstaan, campagnes met de politie en de sportwereld, regionaal beleid. Bijna te veel om op te noemen! Toch hebben we ervoor gekozen dat wel te doen en een uitgebreid inhoudelijk verslag over het voorbije jaar voor te leggen. Wat onze vrijwilligers en leden tot stand hebben gebracht is in dit verslag per thema beschreven. We vinden de inhoud van ieders werkzaamheden té belangrijk en ook té leuk om niet te noemen. Ook willen we zo het werk van COC Leiden voor iedereen inzichtelijk maken, zowel binnen als buiten de vereniging. In dit jaarverslag komt tot uiting dat het interim-bestuur dat de vereniging het grootste deel van het jaar heeft geleid zich bewust geweest is van het belang van het opzetten en continueren van inhoudelijke activiteiten die de diversiteit van onze achterban ten goede komt, net als het garanderen ervan in de toekomst. Daarbij is in 2010 allereerst ingezet op het herstel van een inzichtelijke en gezonde financiële positie van de organisatie en een gezonde verhouding tussen inkomsten en uitgaven binnen alle geledingen van de vereniging. Maar er is ook aandacht geweest voor de werving van vrijwilligers en leden en een begin gemaakt met het opzetten van een degelijk vrijwilligersbeleid, met als doel dat leden, vrijwilligers en bezoekers zich bij de vereniging thuis voelen en zich zo mogelijk langdurig aan onze vereniging, onze gezamenlijke idealen en onze activiteiten willen verbinden is ook het jaar geweest waarin in overleg met de gemeente aan een gedeelte van de Koplopergelden een meer op ouderen toegespitste invulling werd gegeven. Ook hierin biedt het verslag inzicht. Zichtbaarheid en werken aan sociale acceptatie hebben hoog in het vaandel gestaan het afgelopen jaar. In verbondenheid met elkaar samenwerken met anderen in onze stad en regio. Ik wens u veel plezier bij het lezen van hoe wij dat samen gedaan hebben. Julie van Schravendijk voorzitter COC Leiden 3 4

3 2 Horeca en ontmoeting 2.1 Bar-dancing De Kroon Opzet Al enkele jaren richt Bar-dancing De Kroon zich met de reguliere uitgaansavonden op de doelgroep 25+. Op enkele uitzonderingen op thema-avonden na wordt de beste muziek van de jaren zeventig tot en met nul gedraaid, aangevuld met de meest recente hits. Er is aandacht voor uitstraling, sfeer en barpersoneel. Daarbij is er oog voor de brede doelgroep van COC Leiden: jong én oud, man én vrouw, LHBT én hetero. Gedurende het hele jaar is de bovenbar op vrijdagavond geopend geweest met een caféavond. De reguliere caféavonden hebben toen ook een vast thema gekregen: Friday of Love, Hollandse avond, Request Songs Evening en de Surprise Evening. Deze thema s herhalen zich in een maandelijks ritme. De benedenverdieping is op vrijdagavond gesloten. Bij speciale avonden is het dancinggedeelte juist wel open. In het laatste kwartaal van 2010 is zowel op vrijdag- als op zaterdagavond de openingstijd verschoven van 21 naar 22 uur. De ervaring leerde dat er op beide avonden het eerste uur vrijwel geen mensen kwamen. De zondag is in 2010 uitgegroeid tot een doelgroependag. Het maandelijkse ouderencafé ( 2.4) en de vrouwenactiviteit Sunday Times ( 2.2) is vanaf september aangevuld met Jong&Out, een activiteit voor jongeren van twaalf tot achttien jaar (zie verder 2.3). De gewone cafémiddag op de overige zondagen (één, een enkele keer twee keer per maand) is vanuit pr-oogpunt lastig te communiceren, en vanuit bezoekersoogpunt lastig te onthouden. Deze ca- fémiddag, die niet veel bezoekers trok, is in het najaar komen te vervallen. Tegen de achtergrond van dalende bezoekersaantallen in de horeca in het algemeen is het aantal bezoekers nagenoeg gelijk gebleven. De cijfers laten wel zien dat er per persoon minder wordt uitgegeven. Daardoor is de baromzet iets achtergebleven ten opzichte van 2009 en niet, zoals gehoopt, gestegen. Een groot lichtpunt is wel dat de marge op de horeca-activiteiten sterk gestegen is: van 49,1 naar 63,7%. Facelift De binnenkant van ons verenigingspand heeft in 2010 een flinke opknapbeurt ondergaan. Die was nodig geworden voor een vernieuwde professionele uitstraling van het horecagedeelte. De facelift is gekoppeld aan een jubileum: in 2010 was het precies 25 jaar geleden dat de twee voorlopers van COC Leiden, de Leidse Werkgroep Homoseksualiteit (LWH) en de Lesbische Vrouwen Leiden (LVL), samen hun intrek namen in ons pand aan de Langegracht Na een grondige brainstorm met ter zake kundige adviseurs van binnen en buiten de vereniging is een plan van aanpak opgesteld. In twee ronden hebben in de eerste helft van 2010 eerst het discogedeelte (benedenverdieping en balustrade) en vervolgens het bargedeelte (bovenbar en rookruimte) een ware metamorfose ondergaan. De twee delen van het pand hebben een duidelijk eigen uitstraling, maar vormen tegelijkertijd toch een duidelijke eenheid. Ondanks de vele werkzaamheden in maart, mei en juni zijn we erin geslaagd om Bar-dancing De Kroon gewoon open te houden. Dat zou nooit gelukt zijn zonder de hulp van de vrijwilligers die gedurende enkele weken hun handen flink uit de mouwen hebben gestoken. COC Leiden is hun daarvoor veel dank verschuldigd. 5 6

4 Thema-activiteiten Op 5 juni vond de feestelijke heropening plaats. Het jubileumfeest Feestlift Party De Kroon werd opgeluisterd door niemand minder dan Astrid Nijgh, die haar liedjes onder gitaarbegeleiding ten gehore bracht. Daarna maakte zangeres Ruby van Urk er in een aantal sets een waar feestje van. In 2010 stonden een aantal discoavonden in het teken van een speciaal thema: de New Year s Party 2010, Après-ski, Valentijn Party, Pimps n Ho s, Tropical Party, Halloween, Christmas Party. De aankleding en de sfeer van het pand wordt bij zo n themafeest aangepast, mede bekostigd uit de opbrengsten van een hogere entreeprijs. Daarnaast vond er in juni een feest plaats waarin aandacht werd gevraagd voor een gezonde levensstijl: de Boys Club Health Party, opgezet samen met de GGD Hollands Midden. Het ging daarbij niet alleen om safe sex en hepatitis B, maar ook om de gevaren en risico s van het overmatig gebruik van alcohol en (party)drugs. Het weekend van Leidens Ontzet duurde in 2010 een dag langer dan normaal doordat 3 oktober op een zondag viel. Net als in voorgaande jaren stond er buiten het pand een tent. Vooral zaterdag 2 oktober was een drukke avond. Op maandag 4 oktober werd s middags voor het eerst geëxperimenteerd met een detox lounge, waar je met een knipoog kon ontslakken van de festiviteiten van de dagen ervoor. Op 27 november werd een nieuw concept gelanceerd in het kader van Wereldaidsdag (jaarlijks op 1 december): Live4Life. Op het programma stond een concert van de Nederlands-Italiaanse Queencoverband Miracle. Een deel van de opbrengsten van de entreegelden en de verkochte consumpties kwam ten goede aan het Aidsfonds. In december werd voor de tweede keer een kerstdiner georganiseerd. De benedenruimte was daarvoor omgetoverd in een stijlvolle eetzaal. Het uitstekende diner was werd verzorgd in samenwerking met Eetcafé De Hooykist. Werkgroep Horeca Het jaar 2010 was een roerig jaar voor de werkgroep Horeca. Die vloeide voor een belangrijk deel voort uit noodzaak om in de organisatie van de horeca het roer om te gooien om de rendabiliteit van de geldmotor van COC Leiden te verbeteren. Een verandering van koers gaat echter vaak gepaard met wisselingen van de wacht en een groter verloop van mensen. Een belangrijke wijziging is dat de werkgroep sinds mei niet meer wordt aangestuurd door een betaalde coördinator. Enige tijd is naar een opvolger gezocht. Ondanks enkele sollicitatiegesprekken is een persoon die aan het profiel voldeed, niet gevonden. In het najaar heeft een groepje vrijwilligers uit de horecagroep het plan opgevat om de coördinatie weer in eigen hand te nemen. Daarbij zijn de verantwoordelijkheden en de daarbij behorende taken gesplitst in duidelijke, samenhangende pakketten. Het geld dat wordt bespaard door de coördinatie op niet-betaalde basis uit te voeren, komt beschikbaar voor de pr van de horeca. In de loop van het jaar is de werkgroep Horeca afgestapt van het werken met vaste teams van vrijwilligers. In plaats daarvan wordt met een rooster per periode gewerkt waarin de vrijwilligers worden ingeroosterd. 2.2 Vrouwen Sunday Times Het concept van de Sunday Times is al jarenlang min of meer hetzelfde: een middag en avond speciaal voor vrouwen op de laatste zondag van de maand. Eerst een praatje aan de bar, met een drankje en hapje, later op de avond dj s die ervoor zorgen dat de 7 8

5 dansvloer gevuld is. Sunday Times wordt over het algemeen goed bezocht. Het beproefde concept is in 2010 dan ook voortgezet. Een aantal keer had Sunday Times een bijzonder karakter. Zo draaide in mei 2010 DJ Promiss, was de Sunday Times van juli in de Roze Beurs, stond de editie van oktober in het teken van Halloween en waren de Sunday Times van augustus en december traditiegetrouw ook toegankelijk voor mannen, waarbij de laatste Sunday Times van het jaar ook aan karaoke werd gedaan. Vanaf de zomer is teruggekeerd naar de openingstijden van weleer: de middag start niet meer om 16 uur maar om 17 uur. De sluitingstijd is hetzelfde gebleven: de bar gaat in principe om 21 uur dicht. Wel kunnen de vrijwilligers in overleg met de coördinator of beheerder besluiten de bar wat langer open te houden als het druk is. Girls Night Out In 2010 werd gestart met de Girls Night Out: een tweemaandelijks feest voor vrouwen. Girls Night Out wordt georganiseerd op vrijdagavond, en duurt van 22 uur tot 1 uur. Het aantal bezoekers van deze Girls Night Out is vooralsnog bescheiden. Een nieuwe activiteit heeft echter tijd nodig om meer bekendheid te verwerven. De verwachting is dat de bezoekersaantallen zullen stijgen. Werkgroep Sunday Times Zowel de organisatie van Sunday Times als van de Girls Night Out is in handen van de werkgroep Sunday Times. Die werd in de eerste helft van het jaar aangestuurd door een coördinator en een assistent-coördinator, waarbij de coördinatorfunctie werd vervuld door de betaalde coördinator Horeca. Na het vertrek van de co- ordinator en de assistent-coördinator zijn hun taken overgenomen door een klein aantal vrijwilligers. De werkgroep Sunday Times telt eind 2010 maar liefst 38 gedeeltelijk nieuw geworven vrijwilligers. De vrijwilligers die de coördinatortaken hebben overgenomen, hebben in een aantal brainstormsessies nagedacht over de voortgang van de Sunday Times en de activiteiten die zouden kunnen worden georganiseerd, waaronder een inhoudelijke programmering. Het jaar werd afgesloten met een vacature voor een nieuwe coördinator. 2.3 Jong&Out Leiden Sinds september 2010 organiseert COC Leiden bijeenkomsten voor jongeren tot en met achttien jaar onder de noemer Jong&Out, aansluitend bij een landelijk concept (zie verder 3.3). De bijeenkomsten vinden iedere eerste zondagmiddag van de maand plaats. Er wordt uiteraard geen alcohol geschonken en eventueel meegekomen ouders worden in een ander deel van het pand opgevangen. De sfeer tijdens de bijeenkomsten was goed, gezellig en openhartig. Er werd vooral gepraat, daarnaast gelachen, een spelletje gedaan, of samen naar een film gekeken. De positieve ervaringen van 2010 lijken een garantie voor een groei van het aantal jongeren in de toekomst. Er zijn vijf enthousiaste volwassen vrijwilligers gevonden die in wisselende tweetallen de bijeenkomsten begeleiden. 2.4 Ouderencafé Ook in 2010 vond op iedere tweede zondag van de maand het Ouderencafé plaats. De naam Ouderencafé is in september in de plaats gekomen van Holebi-40+-café, een naam die nooit echt is ingeburgerd. Het niet meer noemen van een leeftijdsgrens is mede ingegeven door de wens om nadrukkelijk een wat ouder publiek te bereiken. Er is een begin gemaakt met een afwisselende pro- 9 10

6 grammering en het aanbieden van een maaltijd, die door vrijwilligers uit eigen gelederen wordt bereid. In het kader van de inhoudelijke programmering werd bijvoorbeeld de documentaire Roze grijs worden vertoond, die werd toegelicht door de makers Menne Vellinga en Philip Felix. Voor deze activiteit werden alle leden van vijftig jaar en ouder per post uitgenodigd. Zorginstellingen en buurthuizen ontvingen posters en/of flyers om de doelgroep zo breed mogelijk te bereiken. Deze editie van het ouderencafé trok zo n 25 bezoekers, die na de filmvertoning geanimeerd aan de discussie deelnamen en daarna genoten van de geserveerde maaltijd. Later in het jaar werd er een Indische rijsttafel aangeboden, gevolgd door een speelfilm en tijdens weer een volgende editie van het café werden de bezoekers wegwijs gemaakt op de website vergezeld van een verwarmend drankje en een winterse maaltijd. De ouderencafés trokken tussen de tien en twintig bezoekers, waaronder telkens enkele nieuwe gezichten. 2.5 Hivcafé Het Hivcafé, gelanceerd in oktober 2009, beleefde in 2010 zijn eerste volle jaar. De informele caféavond, elke eerste donderdag van de maand, is bedoeld voor iedereen met hiv en directbetrokkenen. Het Hivcafé is in 2010 goed gaan lopen. Het aantal bezoekers is gestegen naar zo n vijftien personen per avond, die vaak niet alleen uit het werkgebied van COC Leiden komen, maar ook uit andere steden in de wijde omgeving. Op verzoek van de vrijwilligers is het Hivcafé sinds april een uur langer open. Tijdens het Hivcafé is er altijd iemand aanwezig van de Hivvereniging afdeling Haaglanden, Leiden e.o. Deze persoon is beschikbaar voor voorlichting, vragen of een goed gesprek. Er is ook informatiemateriaal aanwezig. De gegroeide populariteit van het Hivcafé maakt het mogelijk om in 2011 meer aan inhoudelijke programmering te doen. 2.6 GGZ-café In september 2010 is een nieuwe maandelijkse caféavond gelanceerd: het GGZ-café. De doelgroep zijn LHBT s met psychische problemen in heden of verleden. Het GGZ-café wordt elke derde vrijdag van de maand georganiseerd. De avonden zijn kleinschalig opgezet, gemoedelijk en alcoholvrij. Het initiatief is voortgekomen uit een extern verzoek om een ontmoetingsplek te creëren voor juist deze doelgroep. De caféavond heeft vorm gekregen in overleg met GGZ Rivierduinen en de cliëntenraad over de toeleiding van potentieel gegadigden, publiciteit rondom de activiteit en mogelijke ondersteuning vanuit de afdeling Preventie. Voor de bezoekers biedt het GGZ-café een ware uitkomst. Zij zijn vaak jarenlang nergens geweest op uitgaansgebied en voelen zich thuis op deze relatief beschermde plek. Een belangrijk uitgangspunt bij deze activiteit is dat COC Leiden een belangenbehartigingsorganisatie is, geen hulpverleningsinstelling. De verantwoordelijkheid voor eventuele verpleegkundige zorg van cliënten zal dan ook bij derden moeten blijven liggen. De samenwerking met GGZ Rivierduinen wordt door COC Leiden als bijzonder waardevol ervaren. 2.7 Coming-out-groepen In 2010 heeft er één serie gespreksavonden plaatsvonden. In het najaar namen vier deelneemsters aan een coming-out-groep voor vrouwen deel. De geplande coming-out-groep voor vrouwen in het voorjaar ging niet door vanwege te weinig aanmeldingen. De leeftijd van de deelneemsters varieerde van begin twintig tot begin vijftig. De grote leeftijdsspreiding is het gevolg van de beslissing, een aantal jaar geleden, om de groepen voor 30- en 30+ samen te voegen vanwege het lage aantal aanmeldingen. De ervarin

7 gen hiermee zijn erg positief. Hoewel de groepssamenstelling hierdoor wat diverser is, zijn zowel jongere als oudere deelneemsters tot nu toe goed vertegenwoordigd geweest in de gespreksgroepen. Daarnaast wordt de groep verbonden door de gemeenschappelijke deler, namelijk de vraag hoe je omgaat met je gevoelens als je ontdekt hebt dat je (ook) op vrouwen valt (of daarover twijfelt). Uit de evaluatie van de najaarsgroep 2010 kwam naar voren dat de gespreksgroep door de vrouwen als zeer prettig en nuttig is ervaren. De onderlinge uitwisseling van ervaringen, de herkenning in de verhalen en de gezellige sfeer in de groep hebben hieraan bijgedragen. In 2011 volgt er nog een reünie. De start van de coming-out-groepen voor vrouwen is in het vooren najaar in de media (lokale kranten, universiteitskrant MARE, verschillende websites) aangekondigd. De meeste aanmeldingen komen per binnen. Aan de werkgroep Coming-outgroepen (vrouwen) zijn sinds 2010 vier vrijwilligers verbonden; een prima aantal om de werkgroep draaiende te houden. Expliciete folders, posters en een presentatie op het beeldscherm achter de bar lichten de bezoekers voor over COC Leiden en vergroten de zichtbaarheid van seksuele diversiteit. In 2010 is ook weer gebleken dat omgekeerde integratie de drempel van COC Leiden verlaagt. Een aantal bezoekers van een OI-activiteit werd later op een reguliere COC-activiteit teruggezien. 2.8 Omgekeerde Integratie Ook in 2010 heeft COC Leiden anderen te gast gehad in zijn pand in het kader van de zogeheten omgekeerde integratie. Bij deze activiteiten wil COC Leiden publiek dat niet tot de reguliere LHBTachterban behoort de mogelijkheid bieden om in een ongedwongen sfeer openlijke homo s en lesbo s te ontmoeten en de drempel van de vereniging te verlagen. Achter de bar staan onze eigen barvrijwilligers Er hebben dertien Omgekeerde Integratie-activiteiten plaatsgevonden. Het gaat hierbij om activiteiten die variëren van een politiek debat georganiseerd door studenten van de Hogeschool Leiden tot feesten voor studenten en scholieren. Bij sommige feesten voor jonge scholieren, de zogenoemde colaparty s, werd alleen maar fris geschonken

8 3 Jongeren In juni 2010 verscheen Gewoon anders, een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De resultaten van dit onderzoek maakten eens te meer duidelijk dat LHBT-jongeren nadrukkelijke aandacht en meer hulp nodig hebben van belangenorganisaties als de onze. Ze moeten gesteund worden in hun emancipatieproces en empowerment, en hun directe omgeving moet worden voorgelicht over de ins en outs van seksuele diversiteit. In 2010 is COC Leiden begonnen met het intensiveren van zijn aandacht voor de jeugd. 3.1 Voorlichting Dankzij de enorme inzet van onze vrijwilligers werden in 2010 in totaal 75 gastlessen op negen verschillende scholen gegeven. Hierbij bestrijkt COC Leiden een groot deel van zijn werkgebied. Behalve in Leiden kwamen de voorlichters op scholen in Alphen aan den Rijn, Sassenheim, Noordwijk, Roelofarendsveen en Wassenaar. Verwacht wordt dat het aantal scholen in 2011 toe zal nemen. Behalve aan middelbare scholieren werd aan het LUMC een gastles gegeven aan studenten van de werkgroep Seksuele gezondheid en Aids (SCORA) van de Nederlandse tak van de International Federation of Medical Student s Associations. Ook waren voorlichters in Oegstgeest aanwezig bij een informatiemarkt voor ouders van middelbare scholieren. In 2010 werd met GGD Hollands Midden gesproken over meer samenwerking. De werkgroep heeft een pakket beschreven dat COC Leiden kan aanbieden. Dit pakket bestaat uit de reguliere voorlichtingslessen voor middelbare scholieren, een themabijeenkomst voor ouders van middelbare scholieren en een docenten- training. De GGD zal dit pakket opnemen in een gids voor het schooljaar waarin het aanbod voor scholen in het voortgezet onderwijs omschreven wordt. De kopieën van de Leidse voorlichtingsfilm Burger Inn, die al jaren bij de voorlichtingslessen wordt gebruikt als introductie op het thema discriminatie, waren door het vele gebruik in de loop der tijd sterk in kwaliteit achteruitgegaan. De dvd werd in 2010 door een professional technisch verbeterd. Daarnaast werd in het filmpje ook het inmiddels gedateerde woordje gulden weggeknipt en is de film voorzien van Engelse ondertiteling, zodat Burger Inn nu ook te gebruiken is op de internationale scholen in ons werkgebied. 3.2 Landelijk voorlichtingsproject Voorlichters van COC Leiden nemen actief deel aan het landelijke project Ondersteuning van de voorlichtingsgroepen, dat in 2010 onder leiding van COC Nederland en EduDivers van start is gegaan. Het landelijke voorlichtingsproject moet bijdragen aan een veilige school voor iedereen, ook voor LHBT-leerlingen en docenten. Het project versterkt de lokale voorlichtingsgroepen, zodat deze optimaal kunnen werken, er zal een gezamenlijk marketingsysteem worden opgezet, en er wordt onderzocht hoe de voorlichtingslessen een verankerde plaats kunnen krijgen in schoolmethoden. Ook zal de effectiviteit van verschillende voorlichtingstraining en lesmethoden worden gemeten, waarna bekeken zal worden hoe de kwaliteit van de methoden en de marketing verbeterd kan worden. Binnen het project spelen twee voorlichters van COC Leiden een rol in de zogeheten klankbordgroep. Tijdens klankbordbijeenkomsten worden met andere voorlichtingsgroepen ervaringen uitgewisseld en strategieën gedeeld. COC Leiden is daarbij vertegenwoordigd in de campagnegroep en de effectgroep. In 2010 vond 15 16

9 de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. COC Leiden ontvangt een vergoeding voor zijn bijdrage aan het project. 3.3 Jong&Out De maandelijkse bijeenkomsten die COC Leiden sinds september voor jongeren van twaalf tot achttien jaar organiseert onder de noemer Jong&Out (zie 2.3), sluiten aan bij een landelijk concept: behalve COC Leiden bieden een dozijn andere COC s maandelijks de gelegenheid aan LHBT-jongeren om elkaar te ontmoeten. In het concept van Jong&Out nemen jongeren zélf verantwoordelijkheid voor hun eigen emancipatieproces en dus ook voor het organiseren van de activiteiten. COC Leiden faciliteert, ondersteunt en begeleidt. Tijdens de meetings kunnen de jongeren gezellig over alledaagse dingen praten, of juist hun gevoelens en ervaringen met elkaar delen. Er zijn volwassen begeleiders van COC Leiden aanwezig en er wordt geen alcohol geschonken. Voor Jong&Out zijn landelijk duidelijke gedragscodes opgesteld met betrekking tot de omgang met minderjarigen. Jong&Out Leiden verkeert nog in het prille begin. Desondanks kwamen toch al tien verschillende jongeren uit verschillende plaatsen in onze regio af op de paar bijeenkomsten die in de laatste paar maanden van 2010 werden georganiseerd. 3.4.open up en King for a Day COC Leiden is in 2010 de samenwerking aangegaan met andere organisaties die activiteiten ontwikkelen voor jongeren. We hopen daarmee het thema seksuele diversiteit nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van de jeugd en waar mogelijk hetero- en homojongeren in de gelegenheid te stellen op een ontspannen manier kennis te nemen van elkaars meningen en gevoelens daarover. In dat kader werd begin juni in samenwerking met NJR (de nieuwe naam voor de Nationale Jeugdraad) een zogenaamde.open up- kroegentocht door Leiden gehouden. Onder aanvoering van stagiair Mike de Tyssonsk trok een club van acht enthousiaste jonge vrijwilligers de stad in om terrashangers en kroegtijgers te ondervragen over de mate waarin ze.open up waren. De Leidse uitkomst van deze landelijk georganiseerde actie was dat 79% van 265 ondervraagde personen zich positief uitliet over homoseksualiteit. Toch meldden 49 geënquêteerden dat ze niet langer samen uit zouden gaan als een van hun vrienden zou vertellen dat hij of zij homo was. Met de Leidse jongerenorganisatie King for a Day werd een adviessessie georganiseerd bij COC Leiden: een kennismaking met de werkwijze van beide organisaties ten aanzien van jongeren en de start van een zoektocht naar mogelijkheden tot nadere samenwerking. Die mogelijkheid werd daarna gevonden in het gezamenlijk bedenken en schrijven van een plan voor het organiseren van een groot jongerendebat en -feest onder de naam In the Name of Love. De hoop is dit plan in 2011 tot uitvoering te kunnen brengen, op voorwaarde dat daarvoor externe financiering kan worden gevonden. 3.5 Informatievoorziening aan scholieren en jongeren Gedurende het afgelopen jaar heeft een aantal scholieren en studenten contact gezocht met COC Leiden in relatie tot projecten of werkstukken die voor school of studie werden gemaakt. Er werden interviews gegeven om leerlingen en studenten van informatie over LHBT-zaken te voorzien. In het kader van de omgekeerde integratie (zie 2.8) haalde COC Leiden in 2010 weer een aantal feesten van scholen of studentenverenigingen in huis, waardoor ook een flink aantal (hetero)jongeren ons pand heeft bezocht. Daar kwamen zij op laag

10 drempelige wijze in contact met COC-vrijwilligers en informatie over en voor LHBT s. 3.6 Studenten Half augustus vond zoals elk jaar de EL CID-week plaats, de introductieweek voor de eerstejaarsstudenten van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. COC Leiden stond op maandag met stand op de informatiemarkt. Alle deelnemers troffen bovendien een nieuwe frisse folder van COC Leiden in hun EL CIDdeelnemerstasje, die dit jaar speciaal voor deze doelgroep werd gemaakt. In dit jaar heeft ook de nieuwe LHBT-studentenvereniging Spica zijn entree gemaakt. COC Leiden heeft aangeboden deze prille club voorlopig een keer per maand onderdak te bieden voor hun bijeenkomsten. Waar mogelijk zal COC Leiden in 2011 de samenwerking met Spica opzoeken in relatie tot de studentenwereld. Datzelfde geldt voor netwerkorganisatie PinQ en de LGB, het roze netwerk van de Universiteit, dat COC Leiden samen met PinQ deed oprichten op de nationale Coming-out-dag op 11 oktober (zie 8.3). 3.7 Gay-straight alliances Een gay-straight alliance (gsa) is een groep van homo- en heteroleerlingen die homoseksualiteit zichtbaar en bespreekbaar maken op hun eigen school. In het hele land wordt de vorming van gsa s ondersteund door COC Nederland. Begin februari zijn twee voorlichters van COC Leiden aanwezig geweest bij een gsa-evenement dat werd georganiseerd door het Ashram College in Alphen aan den Rijn. 4 Senioren en ouderen De organisatie en coördinatie van het ouderenbeleid van COC Leiden onderging in 2010 de nodige veranderingen. Met het gereedkomen van het eindadvies rondde de werkgroep Roze Woonvoorziening eind 2009 een zeer actieve periode af. Aan het begin van het jaar werd duidelijk dat de verschillende onderdelen van het ouderenwerk weinig tot geen contact met elkaar onderhielden. Daarom heeft het bestuur in de eerste helft van het jaar de vrijwilligers van het Ouderencafé, de roze bezoekvrijwilligers en de vrijwilligers van de Roze Woonvoorziening enkele malen bij elkaar geroepen. Het doel was om ervaringen te delen, wensen te peilen en nadere stappen onderling af te spreken. Vanaf juni 2010 werd vanuit Koplopergelden vervolgens Maaike Kluit voor acht uur per week aangesteld als coördinator Maatschappelijke Zaken. Het ouderenbeleid staat in deze functie centraal, waardoor onderstaande onderwerpen een duidelijke impuls hebben gekregen. 4.1 Roze bezoekdienst Er bestond al langer een bezoekregeling voor roze ouderen die prijs stellen op contact met gelijkgestemden zonder naar het COC toe te kunnen of willen komen. De bezoeken werden afgelegd door vrijwilligers van COC Leiden, maar waren niet ingebed in een structuur die ook begeleiding en intervisie voor de vrijwilligers bood. In 2010 vond COC Leiden een samenwerkingspartner in Stichting Radius Welzijn om zowel vrijwilligers als cliënten goed en waar nodig professioneel te kunnen begeleiden en daarmee de bezoekdienst een duurzaam karakter te geven. Een startbijeenkomst met betrekking tot de bezoekdienst nieuwe stijl trok zes (aspirant-)vrijwilligers. Op deze bijeenkomst was ook een beleidsmedewerker van Radius aanwezig en konden vertegenwoor

11 digers van COC Rotterdam en Vrijwillige Thuishulp Rotterdam hun kennis en ervaringen delen. Ook waren we in november aanwezig op een landelijke dag voor roze bezoekersgroepen in oprichting georganiseerd door COC Rotterdam, VTH Rotterdam en Rotterdam Verkeert. Daarbij nam COC Leiden deel aan de uitwisseling over het opstarten of opnieuw inrichten van een bezoekdienst Stichting Radius hield in het najaar van 2010 kennismakingsgesprekken met alle (aspirant-)vrijwilligers. Ook vond een tweede bijeenkomst plaats tussen de bezoekvrijwilligers om te overleggen over de werving van cliënten en de communicatie over de bezoekdienst. Meer bijeenkomsten staan in de planning en zullen in het teken staan van training en intervisie van de vrijwilligers. Er werden in 2010 zo n vijfentwintig bezoeken afgelegd. Een aanvraag in november 2010 leidde tot een nieuwe match tussen cliënt en vrijwilliger. 4.2 Roze Woonvoorziening Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al gezegd, rondde de werkroep Roze Woonvoorziening eind 2009 zijn taken af met een eindverslag. Het eindadvies was om de verantwoordelijkheid voor roze huisvesting neer te leggen bij Libertas Leiden en eventueel een woningbouwcorporatie. Terwijl COC Leiden zich bezon op nieuwe stappen, werd de vereniging in het najaar benaderd voor een mogelijke nieuwe locatie voor een roze woonvoorziening. In november vond overleg plaats met de directeuren van Libertas Leiden en woningstichting Ons Doel over een mogelijke roze woonvoorziening in het voormalige LDM-gebouw en het achterliggende terrein op de hoek van de Hooigracht en de Ir. Driessenstraat. Op basis van de huidige ontwikkelingen en de voorkeuren van roze ouderen heeft COC Leiden er bij dit overleg op gewezen dat er beter gestreefd kan worden naar een roze(vriendelijke) woon- vorm of woonvoorziening dan naar een roze woongroep. Uitgangspunten die nog steeds voorop werden gesteld, waren geïntegreerd wonen en zich ten volle geaccepteerd weten. Het is voor roze ouderen belangrijk dat ze zich veilig kunnen voelen en zelfs in de meerderheid zijn. Ook betaalbaarheid en levensloopbestendigheid werden opnieuw benadrukt. COC Leiden blijft zich aanbieden in de adviserende rol en biedt kennis en netwerken aan de partners. 4.3 Roze Loper-estafette Op vrijdag 1 oktober, de Internationale Dag van de Ouderen, ging de Roze Loper-estafette van start, waarin een roze limousine Leiden en andere steden aandeed. Doel van deze estafette was in gesprek te komen over de situatie van roze ouderen en het opzetten van homovriendelijk beleid in woon- en zorginstellingen. In Leiden ontvingen burgemeester Henri Lenferink en wethouder Roos van Gelderen op het stadhuis een delegatie met vertegenwoordigers van MOVISIE, COC Nederland, COC Leiden en enkele Leidse roze ouderen. Daarnaast waren directies van lokale woon-, zorg- en welzijnsinstellingen uitgenodigd. Nadat de aanwezigen een korte film over de Roze Loper met getuigenissen van roze ouderen hadden bekeken, ontstond er een levendig gesprek tussen de verschillende vertegenwoordigers en overhandigde Manon Linschoten van COC Nederland een symbolische Roze Loper aan wethouder Van Gelderen. 4.4 Landelijk Platform Roze 50+ COC Leiden was in 2010 vertegenwoordigd in het Landelijk Platform Roze 50+. Hierin zijn een aantal COC-verenigingen en enkele andere organisaties (waaronder ANBO, Schorer en De 21 22

12 Kringen) vertegenwoordigd die activiteiten voor roze ouderen organiseren. Het platform is een belangrijk klankbord in het beleid voor roze ouderen. Het netwerk voor roze 50+ ers nam zijn ambities en mogelijkheden in oktober kritisch onder de loep bij de landelijke bijeenkomst Blik op de roze toekomst. Aan deze bijeenkomst nam ook de coördinator Maatschappelijke Zaken van COC Leiden deel. 4.5 Roze Plus Eind 2010 is samen met Stichting Radius en trainer-auteur Eveline van de Putte een begin gemaakt met het schrijven van het project Roze Plus. Dit project kent drie geïntegreerde pijlers: het maken van een boek met levensverhalen van roze ouderen, het verder professionaliseren en communiceren van de bezoekdienst aan roze ouderen, en het ontwikkelen en uitrollen van voorlichting onder bewoners en personeel van woon-, zorg- en welzijnsinstellingen voor ouderen. In 2011 zal worden geprobeerd financiering te vinden voor dit project om het in samenwerking met de genoemde partners tot uitvoering te brengen. 5 Trans* Een van de doelgroepen van COC Leiden zijn transgenders. Jarenlang kwam de aandacht voor deze doelgroep echter nauwelijks uit de verf. Het transvriendelijk maken van allereerst de eigen vereniging en haar activiteiten is een proces dat uit een aantal stappen bestaat, waarbij de activiteiten in 2010 de opmaat zijn voor stappen die in 2011 genomen worden. In 2010 is een begin gemaakt met interne kennisbevordering. Zo waren vertegenwoordigers van COC Leiden aanwezig bij een forumdiscussie met en over transgenders georganiseerd door MOVISIE. Ook is ruimte gemaakt voor het betrekken van meer transgenders bij COC Leiden, het organiseren van activiteiten en het in kaart brengen van wensen en behoeften van transgenders ten opzichte van homo s, lesbo s en bi s per gebied, zoals sport, voorlichting, uitgaan en veiligheid op straat. Vrijwilligers van de werkgroep Voorlichting hebben zich georiënteerd op de mogelijkheid om discriminatie op het gebied van genderidentiteit en genderexpressie onderdeel te maken van onze voorlichting. Op de eerste Roze Netwerkborrel van de Universiteit Leiden (zie 6.3) is de basis gelegd voor een inventarisatie van zaken waar transgender studenten en alumni tegenaan lopen bij de Universiteit Leiden. Deze inventarisatie is geïnitieerd door een Leidse transman en wordt uitgevoerd in nauw overleg met Transgender Netwerk Nederland. Om contacten te leggen en om te laten zien dat COC Leiden serieuze interesse heeft om iets voor en met transgenders op te bouwen, waren vertegenwoordigers van de vereniging aanwezig bij enkele speciale gelegenheden, zoals de borrel ter gelegenheid van de oprichting van de Stichting Transman in juni en bij de stille tocht in Den Haag op Transgender Gedenkdag in november

13 6 Politiek en diversiteitsbeleid 6.1 Politiek en overheid Leiden In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart was COC Leiden in februari het toneel van een politiek debat. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst lieten de (kandidaat-)woordvoerders van vrijwel alle Leidse politieke partijen horen wat zij van plan waren te betekenen voor de Leidse LHBT-gemeenschap. Tegelijkertijd kregen ze ideeën aangereikt voor goed beleid op het gebied van homo-emancipatie en seksuele diversiteit. De verkiezingsuitslag betekende dat COC Leiden in de gemeente Leiden te maken kreeg met een nieuwe wethouder: na Gerda van den Berg (PvdA) werd Roos van Gelderen (SP) verantwoordelijk voor Jeugd, Zorg & Welzijn. De verstandhouding met de gemeente is goed. Er is periodiek overleg met de wethouder en met diverse beleidsambtenaren ten stadhuize. Hillegom De algemene aanname dat er in kleinere gemeenten geen LHBTproblematiek is, blijkt een groot struikelblok bij het opstarten van een inclusief beleid waarin LHBT-issues automatisch worden meegenomen en expliciet benoemd. Het is daarom verheugend dat de nieuwe Seniorennota van de gemeente Hillegom expliciet aandacht besteedt aan homoseksuele ouderen. COC Leiden werd in juli 2010 door de gemeente benaderd voor advies over de aanpak. In een adviserend gesprek met de betreffende beleidsmedewerker werd informatie gegeven over mogelijke samenwerkingspartners, scholing van professionals, de bevordering van zichtbaarheid bevorderen en het introduceren van de Roze Loper. COC Leiden zal de komende tijd op dit punt contact met de gemeente Hillegom blijven houden. Alphen aan den Rijn Ook vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn wisten politici COC Leiden te vinden. Eind 2010 kwam vanuit het verzoek of de vereniging een aantal politieke partijen kon adviseren om invloed uit te oefenen op het beleid binnen de gemeente. COC Leiden is op dit verzoek ingegaan en onderhoudt contact met enkele raadsleden uit Alphen aan den Rijn. Hoogheemraadschap van Rijnland Een weinig bekende vorm van overheid zijn de waterschappen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is het waterschap voor grote delen van Zuid- en Noord-Holland (waaronder Leiden, Gouda, Haarlem en delen van Amsterdam). Op verzoek van COC Leiden heeft het hoogheemraadschap het rekenmodel kwijtschelding op de website aangepast. Waar eerst werd gesproken van man en vrouw, worden nu de sekseneutrale termen aanvrager en partner gebruikt. 6.2 Homodiscriminatie? MELD HET! Op het stadhuis van Leiden vond in februari in het bijzijn van de burgemeester de kick-off plaats van de meerjarige campagne Homodiscriminatie? MELD HET! Het doel van deze campagne is om de meldingsbereidheid van homodiscriminatie te vergroten. Het project is een samenwerking van de Politie Hollands Midden, Bureau Discriminatiezaken en COC Leiden, en is tot stand gebracht door COC Leiden. Belangrijke elementen van de campagne Homodiscriminatie? MELD HET! zijn een speciaal ontwikkelde meldkaart, een poster en een speciale website die de mogelijkheden en de noodzaak voor het 25 26

14 melden van discriminatie vanwege seksuele geaardheid over het voetlicht brengt. Bijzonder element van de campagne is dat wie te maken krijgt met homodiscriminatie rechtstreeks contact kan opnemen met twee agenten van de Leidse politie. In een ander onderdeel van het project werd een training gegeven aan het hele korps op de vakmanschapsdag van de politie. Gedurende het jaar was er geregeld overleg tussen de verschillende partijen, waarbij steeds gezocht is naar verbeteringen op het gebied van samenwerking, afstemming en indien mogelijk of noodzakelijk overleg met betrekking tot het melden of aangifte doen van discriminatie. De aandacht van landelijke LHBT-media voor de campagne (zie 8.5) heeft er mede toe geleid dat COC Leiden in het najaar benaderd werd door de zusterorganisatie in Arnhem, COC Midden- Gelderland. Inmiddels zijn delen van de Leidse campagne, waaronder beeld- en tekstmateriaal, in aangepaste vorm ook in Arnhem in gebruik. 6.3 Diversiteitsbeleid In 2010 is een start gemaakt met het aanspreken van grote werkgevers in ons werkgebied op het gebied van diversiteitsbeleid, te beginnen met de Universiteit Leiden. Hiertoe werd samenwerking gezocht en gevonden met homonetwerkorganisatie PinQ, een organisatie onder de paraplu van de Leidse Studenten Ekklesia. Het doel was om te komen tot een Roze Netwerk voor medewerkers, studenten en alumni, vergelijkbaar met UvA Pride, een soortgelijk netwerk aan de Universiteit van Amsterdam. De eerste borrel van het Roze Netwerk vond plaats op 11 oktober, Coming-out-dag, in de Faculty Club van het Academiegebouw, en werd ruimhartig gesteund door de universiteit. Er waren meer dan honderd aanwezigen, die konden luisteren naar voordrachten door onder meer Laurens Buijs, voorzitter van UvA Pride, en Kees Waaldijk. De verantwoordelijkheid voor het Roze Netwerk is na de eerste bijeenkomst overgedragen aan een eigen bestuur, dat een eigen stichting heeft opgezet onder de naam de Leidsche Ganymedes Borrel (LGB). De LGB organiseert sinds december 2010 maandelijks een bijeenkomst. Het is de bedoeling deze bijeenkomsten in de toekomst te laten voorafgaan door bijvoorbeeld een lezing. COC Leiden is blij met deze ontwikkeling. De aandacht voor UvA Pride en de oprichting van een Roze Netwerk in Leiden heeft mogelijk bijgedragen tot soortgelijke initiatieven aan andere universiteiten, zoals de Vrije Universiteit en de Universiteit Maastricht. Ook in andere universiteitssteden zijn initiatieven in voorbereiding. De vereniging onderhoudt nauwe contacten met de LGB en blijft vertegenwoordigd in het comité van aanbeveling. Daarin zitten Paul van der Heijden (rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden), Ineke Sluiter (hoogleraar Griekse taal- en letterkunde) en Kees Waaldijk (promovendidecaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en senior onderzoeker op het gebied van (inter)nationale wetgeving op het gebied van seksuele oriëntatie), alsmede de voorzitter van COC Leiden en de coördinator van PinQ. 6.4 Sport Een bijzondere uitdaging bij het bevorderen van de sociale acceptatie van LHBT s in de maatschappij ligt op het gebied van de sport. Om de komende jaren een dialoog over homoseksualiteit op te starten bij sportverenigingen in Leiden is COC Leiden een samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse Sportalliantie (NSA) en het Leidse Sportbedrijf. Voor dit meerjarenproject werd een projectgroep samengesteld en een plan van aanpak geschreven. De NSA is in 2010 de uit

15 voerder van het project geweest. Op verzoek van COC Leiden heeft de NSA een stagiair aangetrokken en begeleid. Deze stagiair heeft een enquête opgesteld en afgenomen. Het rapport met de enquêtegegevens en een beknopte literatuurstudie zal in de loop van 2011 verschijnen. Het rapport moet met een analyse van de sportkaart en het politieke krachtenveld de basis vormen voor de concrete verdere invulling van het project. 6.5 Algemeen Net als in voorgaande jaren nam een roze delegatie deel aan de plechtige Dodenherdenking op 4 mei in Leiden. Na een dienst in de Marekerk werd in stilte naar het monument bij Molen de Valk gelopen, waar na de twee minuten stilte een krans werd neergelegd. Verder bezocht COC Leiden in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen het roze lijsttrekkersdebat van COC Nederland op 29 mei in Amsterdam, en namen vertegenwoordigers van de vereniging in juni deel aan een diversiteitsdebat aan de Hogeschool Leiden. 7 Internationaal Met het toetreden van drie van de leden van de werkgroep Buitenland tot het interim-bestuur en van een ander werkgroeplid tot het coördinatorschap van de werkgroep Voorlichting heeft de werkgroep Buitenland in 2010 helaas veel van zijn eerdere slagkracht verloren. De hoop bestaat echter dat de groep in 2011 weer activiteiten zal ontwikkelen. Aan het begin van het jaar werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie aandacht besteed aan de moeilijke positie van LHBT s in Oeganda. Er werd zo n 250 euro ingezameld die via ontwikkelingsorganisatie Hivos zijn weg vond naar de homobeweging van dit Oost- Afrikaanse land. Onder de noemer 0031 werden in februari en april respectievelijk een zondagbrunch en een Latijns- Amerikaanse avond met film gevolgd door latinmuziek georganiseerd internationale studenten en jonge expats. In juli nam een van de leden van de werkgroep deel aan de Europride in Warschau. Hij hielp mee met het dragen van een zeven meter breed roze spandoek, waarop voor gelijke rechten in de wetgeving rondom partnerschap werd geëist. Daarbij was ook de coördinator van de Diversity Workshop (SPR), de evenknie van COC Leiden in de Leidse zusterstad Toru!, van de partij. Aansluitend werd nog een kort bezoek aan Toru! gebracht. De werkgroep Buitenland constateerde in 2010 dat de intensieve samenwerking met onze zusterorganisatie SPR in Toru! in een afbouwfase is geraakt. SPR staat inmiddels op eigen benen, ontwikkelt de nodige activiteiten, maar heeft niettemin met een betrekkelijk gering vrijwilligersbestand alle aandacht nodig voor het werk in eigen stad en regio

16 8 Inside out COC Leiden neemt als belangenbehartiger een maatschappelijke positie in, neemt deel aan het publieke debat over zaken die LHBT s aangaan en wil zichtbaar zijn in de publieke ruimte. 8.1 Hand-in-hand-loopactie Zaterdag 17 april werd in een aantal Nederlandse plaatsen een hand-in-hand-loopactie georganiseerd. Deze actie moet de zichtbaarheid van LHBT s in het straatbeeld vergroten en op een vriendelijke en positieve manier aandacht vragen voor het feit dat ook vandaag de dag veel homostellen het niet aandurven om op straat hand in hand te lopen. Foto: Mariëtte van Beek, De V van Ver In ons werkgebied liepen zo n tien stellen in het kader van de actie hand in hand door de stad. Ze waren goed herkenbaar aan een T-shirt met de opdruk Hand in hand, heel gewoon! Voor deze actie was behalve de markt in Leiden ook de Winkelhof in Leiderdorp uitgekozen. Onder het doen van de boodschappen werden flyers uitgedeeld. De reacties waren positief: er waren weinig negatieve reacties en veel mensen hadden er nooit bij stilgestaan dat hand in hand lopen voor veel homo- en lesbostellen een probleem is. Later op de middag werd de actie voortgezet op de markt van Leiden. Er werd aandacht besteed aan de actie door verchillende media, waaronder de website LeidenLokaal.nl (met videofilmpjes) en de radiozender Unity FM. 8.2 Peurbakkentocht De Lakenfeesten, het Leidse zomerfestival, worden traditioneel geopend met de Peurbakkentocht. Op 1 juli koerste een bonte stoet van peurbakken door de Leidse grachten. Op een gezamenlijke boot met gaycafé De Roze Beurs presenteerde de LHBTgemeenschap zich dit jaar met één gezicht. Op de boot, die als thema Duizend-en-een nacht had meegekregen, trokken schaars geklede haremdames, heupwiegend op zwoele Arabische klanken veel bekijks. De wachters, de sultan en de rest van de goed aangeklede bemanning maakten het plaatje compleet. De boot viel in de smaak bij de jury en wist in de categorie verenigingen de tweede prijs in de wacht te slepen. 8.3 Coming-out-dag Rond 11 oktober is ook in Leiden weer aandacht gevraagd voor de Nationale Coming-out-dag, die in 2010 voor de derde keer werd georganiseerd. Er werd weer groots uitgepakt. Op 9 oktober stond COC Leiden met een informatiekraam voor het Waaggebouw op de Leidse zaterdagmarkt. Ook werd, net als in 2008, weer een Vlag mee en beken kleur - actie uitgevoerd. Instellingen, winkels en particulieren werden opgeroepen om op 11 oktober de regenboogvlag voor het raam of aan de gevel te hangen. Zo prijkte er dit jaar een vlag aan de monumentale gevel van het stadhuis. Ook bij het hoofdbureau van politie, een aantal publieke gebouwen (waaronder het Visitor Centre Leiden), en winkeliers in de Haarlemmerstraat wapperde die dag de regenboogvlag in de wind. De grootste blikvanger waren echter twee enorme regenboogvlaggen. Net als in 2009 beklommen alpinisten Molen de Valk om die een regenboogjasje aan te trekken. Daarnaast was het oog gevallen op treinstation Leiden Centraal. In reizigersaantallen is het station het vijfde van Neder

17 land: op een gemiddelde werkdag beginnen of eindigen zo n zestigduizend mensen hier hun reis. De enorme vlag van 32 meter lang en 5 meter hoog die we enkele dagen over de volle breedte van de hal konden ophangen, heeft heel wat mensen bereikt. Op maandag 11 oktober hebben drie vrijwilligers van 6 tot 11 uur voor de ingang van het station vierduizend flyers uitgedeeld. In deze flyer werd het doel van Coming-outdag uitgelegd aan de langskomende treinreizigers. De flyer werd door veel reizigers goed ontvangen, en leidde tot de nodige discussies. Voor hun ondersteuning zijn we de Nederlandse Spoorwegen, vrijwilligers van de DZB, en de gemeente Leiden veel dank verschuldigd. Voor de editie van 2011 word alweer naar een nieuw gebouw gezocht om de reeks regenboogvlaggebouwen door te zetten. 8.4 Gemeentelijke festivals Colour Your Mind In het kader van de Internationale dag tegen Discriminatie en Racisme vond in de Pieterskerk in Leiden op 21 maart het festival Colour Your Mind gehouden. De kerk was voor deze dag omgetoverd in een kleurrijke afspiegeling van de Leidse bevolking. Vier vrijwilligers bemanden hier een kraam van COC Leiden. Een onderdeel van Colour Your Mind was een tentoonstelling van goudkistjes gevuld door creatieve Leidenaren. Het kistje van COC Leiden was gevuld door Suzanne van Rossenberg, die het kistje vulde met een voorlichtingsfolder waar het woord HOMO in roze was geborduurd. Millenniumdoelendag Op zaterdag 29 mei organiseerde de gemeente Leiden de Millenniumdoelendag. De dag staat in het kader van de zogeheten millenniumdoelen: de Verenigde Naties hebben afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid, ongelijkheid en milieu. COC Leiden droeg zijn steentje bij door zich te manifesteren in de Leidse binnenstad op het gebied van gelijke rechten. 8.5 In de media Wat media-aandacht betreft heeft COC Leiden in 2010 niet te klagen gehad. De vereniging wist een aantal keer prominent de aandacht op zich gericht van de lokale media en van landelijke LHBT-media. Dat resultaat kan worden toegeschreven aan een combinatie van factoren: het versturen van persberichten, persoonlijke contacten en in een enkel geval ook de inzet op persoonlijke titel. Een voorbeeld van succesvolle media-aandacht is de lancering van de campagne Homodiscriminatie? MELD HET! (zie 6.2). Die haalde de voorpagina van het Leids Nieuwsblad, er was een radiobijdrage van Radio West, en er werd ook over geschreven door het Leidsch Dagblad, stadsmagazine L.O.S. en nieuwswebsite Sleutelstad.nl. Daarnaast was er aandacht voor in het magazine Gay & Night. Ook de facelift van het verenigingspand in combinatie met het pandlustrum leidde tot behoorlijk wat aandacht in de media. De feestelijke heropening tijdens de Feestlift Party De Kroon in juni haalde onder meer het Leids Nieuwsblad, en de metamorfose haalde rond dezelfde tijd ook Gay & Night en de Gay Krant. In november deed het Leidsch Dagblad het nog eens dunnetjes met een positief stuk over Bar-dancing De Kroon in een reeks over Leidse uitgaansgelegenheden. En in de nieuwe setting werden ook drie generaties vrouwen stijlvol gefotografeerd en geïnterviewd in Zij-aan-Zij. Andere activiteiten waarbij COC Leiden de media wist te vinden waren het Roze Verkiezingsdebat (in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart), de Hand-in-hand-loopactie (op Lei

18 denlokaal, met video), de lancering van Jong&Out, Coming-out-dag, en een sportenquête uitgevoerd onder Leidse LHBT-sporters. De media wisten het COC ook actief te vinden: er kwamen bestuursleden aan het woord in de media naar aanleiding van het verschijnsel gaydar en de EL CID-week. Tijdens de Kunstroute, waar ook COC Leiden dit jaar aan meedeed, had het Leidsch Dagblad een interview met initiatiefneemster Suzanne van Rossenberg, waarin het COC duidelijk naar voren kwam. Minder voordelig kwamen we helaas eind juni in het nieuws. Het Leidsch Dagblad schreef toen een kort stukje naar aanleiding van voortdurende onrust in het gastenboek van de website van Bardancing De Kroon. In het licht van de schade die een dergelijke bijdrage ook als de kritiek onterecht is kan toebrengen aan de vereniging en de uitgaansgelegenheid die Bar-dancing De Kroon is, doet het bestuur er uiteraard alles aan om dergelijke negatieve aandacht te voorkomen. Van 2010 is ook een zo volledig mogelijk archief bijgehouden van de media-aandacht voor de vereniging. Dat archief is multimediaal: een gedeelte ervan bestaat op papier, een ander deel is in digitale vorm bewaard. Daarbij gaat het vooral om radio-interviews en een aantal videofilmpjes. 9 Gezondheid 9.1 Hepatitis-B-vaccinatie In samenwerking met de GGD Hollands Midden werd het mannelijke deel van het publiek op vier verschillende zaterdagavonden de gelegenheid geboden om tijdens de reguliere openingstijden in ons pand een gratis hepatitis- B-vaccinatie te krijgen. Deze prikacties worden van tevoren aangekondigd op de website en in de elektronische nieuwsbrief. Op de website is ook beknopte voorlichting opgenomen over deze en andere aandoeningen, en over de mogelijkheden om je tegen hepatitis B te vaccineren. Een aantal keer heeft een evaluatie van de prikacties plaatsgevonden en is overlegd over de samenwerking met de sociaal verpleegkundige die deze acties bij de GGD coördineert. Dit overleg leidde tot de Boys Club Health Party die in juni als pilot in Bardancing De Kroon plaatsvond (zie 2.1). Medewerkers van de GGD waren die avond zichtbaar aanwezig om aandacht te vragen voor een gezonde levensstijl, voor zowel mannen al vrouwen. Behalve om safe sex ging het ook om de gevaren van overmatig alcoholgebruik en het gebruik van (party)drugs. Speciaal voor de gelegenheid waren prikkelende vragen bedacht die te zien waren op het beeldscherm achter de bar. 9.2 Bewustwording zorgsector In relatie tot het ouderenbeleid (zie hoofdstuk 4) zijn gesprekken gevoerd met enkele huisartsen in ons werkgebied om een beeld te krijgen van het bewustzijn in de eerstelijnszorg van specifieke psychosociale problematiek onder LHBT-ouderen en van de houding van huisartsen ten opzichte van seksuele diversiteit in het algemeen

19 In relatie tot de Roze Loper-estafette (zie 4.3) werd met organisaties in de thuiszorg en het ouderenwelzijn gesproken over het nut van bewustwording in deze organisaties en onder de zorgprofessionals die bij hen werken. Het beeld dat op beide gebieden ontstond, bevestigt het beeld in de rest van het land: er is weinig tot geen kennis en bewustwording van roze ouderen, maar gelukkig doorgaans wel een open vizier om daar in de toekomst meer aandacht aan te geven. 10 Cultuur 10.1 Culture Club Het onderwerp cultuur was bij COC Leiden al jaren een braakliggend terrein. Om aan de behoefte aan kunst en cultuur tegemoet te komen namen begin 2010 twee organisatoren het initiatief voor een de Culture Club. Onder deze naam werden in 2010 een aantal uitjes georganiseerd voor iedereen die het leuk vindt gezamenlijk tentoonstellingen, films en theatervoorstellingen te bezoeken. Het onderwerp van de activiteiten kon homogerelateerd zijn, maar dat hoefde niet per se. In de loop van 2010 is zes keer een activiteit georganiseerd in het kader van de Culture Club. In februari werd de tentoonstelling Niet Normaal in de Beurs van Berlage in Amsterdam bezocht. In april werd een bezoek gebracht aan het Museum Meermanno Huis van het boek in Den Haag. Na de zomerpauze ging de Culture Club in Leiden op pad tijdens de Open Monumentendagen en de Kunstroute (beide in september). Tijdens het Leids Filmfestival eind oktober werd een bezoek gebracht aan de film Howl, over de Amerikaanse schrijver Allen Ginsberg. Ten slotte werd in november een bezoek gebracht aan een aantal tijdelijke tentoonstellingen in museum Naturalis in Leiden. Het aantal deelnemers aan de activiteiten was wisselend: gemiddeld gingen er zes of zeven mensen op stap. Op de verzendlijst stonden aan het eind van het jaar 25 geïnteresseerden. In velerlei opzicht was 2010 een pilotjaar voor de Culture Club. Uit de reacties en de groep bezoekers die regelmatig terugkeerden kan in ieder geval geconcludeerd worden dat het de moeite waard is de Culture Club voort te zetten. Uit de evaluatie van de activiteiten is gebleken dat de er vaker activiteiten georganiseerd zouden kunnen worden. Om de continuïteit te waarborgen en om een diverser aanbod te krijgen, is beslo

20 ten om meer vrijwilligers aan te trekken om de activiteiten te organiseren en ideeën in te brengen. Dit heeft in de laatste maanden van 2010 twee nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Wie geïnteresseerd is in de activiteiten van de Culture Club, kan zich aanmelden voor de verzendlijst op 10.2 Kunstroute Deelname aan de Kunstroute, die jaarlijks in september in Leiden plaatsvindt, was boven verwachting succesvol. Het programma bestond uit een tentoonstelling met het werk van drie kunstenaars uit onze achterban, een gender bender-modeshow die was voorafgegaan door een drag king workshop, een videoprogramma met het werk van buitenlandse LHBT-kunstenaars en een lezing over queer kunst. Er waren gedurende het hele weekend ongeveer 300 bezoekers: ongeveer 100 op zaterdag, de rest op zondag. De belangrijkste constatering is dat het openen van onze deuren tijdens een evenement als dit daadwerkelijk drempelverlagend werkt. Het gaf mensen een reden om een kijkje te nemen in het pand, of ze de vereniging nu al kenden of niet. Ook zijn er aantal leerlingen (middelbaar onderwijs en ROC) langs geweest voor de opdracht die ze tijdens de Kunstroute moesten uitvoeren. Na deze succesvolle eerste editie is COC Leiden opgenomen op de lijst van vaste deelnemers aan het evenement. 11 Pr en communicatie Wat pr en communicatie betreft was 2010 allerminst een slecht jaar: er is duidelijk meer, vaker en professioneler gecommuniceerd, zowel intern als extern. De nadruk heeft in de vereniging vooral gelegen op het stimuleren van communicatie, en het bevorderen van het besef dat communicatie voor een belangenorganisatie als de onze van wezenlijk belang is en integraal deel moet uitmaken van de activiteiten die georganiseerd worden. De verdere bestendiging en borging hiervan moet plaatsvinden in De Kroon Toen 2010 begon, was het onduidelijk hoe de toekomst van het verenigingsblad De Kroon eruit zou zien. Door drukke werkzaamheden van de hoofdredacteurs was het blad in 2009 slechts twee keer verschenen. In de eerste maanden van 2010 werd duidelijk dat de hoofdredactie het stokje wilde overdragen. Mensen om het stokje aan over te dragen waren er op dat moment echter niet. De eerste helft van 2010 is besteed aan het zoeken van een groep redacteurs die De Kroon konden voortzetten. Halverwege het jaar is er een groepje vrijwilligers gevonden dat met plezier het maken van een blad ter hand heeft genomen. Dankzij hun inspanningen kon eind augustus de eerste editie van de nieuwe De Kroon verschijnen. Behalve met een andere redactie ook in een ander formaat, met een verfrist uiterlijk en een deels vernieuwd adverteerdersbestand. De drukkosten zijn daarbij fors lager dan in het verleden. De Kroon verscheen in 2010 in totaal tweemaal. De Kroon wordt verspreid onder alle leden, vrijwilligers, adverteerders en zakelijke 39 40

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

voorlichting Hulp en De interactie die tijdens de bijeenkomsten met de vrouwengroepen tot stand kwam was respectvol, nieuwsgierig, open en eerlijk

voorlichting Hulp en De interactie die tijdens de bijeenkomsten met de vrouwengroepen tot stand kwam was respectvol, nieuwsgierig, open en eerlijk Jaarverslag 2012 Met ruim honderd vrijwilligers heeft COC Zwolle zich in 2012 ingezet voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. In dit jaarverslag vind je

Nadere informatie

Jaarplan 2015 COC Noord-Holland Noord

Jaarplan 2015 COC Noord-Holland Noord n e d e r l a n d s e v e r e n i g i n g t o t i n t e g r a t i e v a n h o m o s e k s u a l i t e i t Jaarplan 2015 COC Noord-Holland Noord Auteur: Maaike Kardinaal, Voorzitter COC Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Activiteitenplan voor meer tolerantie en aandacht voor diversiteit in HWW Zorg Verpleeghuis De Eshoeve

Activiteitenplan voor meer tolerantie en aandacht voor diversiteit in HWW Zorg Verpleeghuis De Eshoeve Aanleiding: van HWW Zorg wil de sociale acceptatie en veiligheid binnen de woonvoorzieningen verbeteren en handhaven voor iedereen, met name voor lesbische, homo-, biseksuele en transgender ( LHBT) bewoners,

Nadere informatie

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 2017 1. Inleiding Het Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015-2017 is een uitwerking van het Haarlems diversiteitbeleid. We hebben dit beleid verwoord in

Nadere informatie

Jaarplan 2016 COC Noord-Holland Noord

Jaarplan 2016 COC Noord-Holland Noord n e d e r l a n d s e v e r e n i g i n g t o t i n t e g r a t i e v a n h o m o s e k s u a l i t e i t Jaarplan 2016 COC Noord-Holland Noord Auteur: Maaike Kardinaal, Voorzitter COC Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015

Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015 Werkgroep Café: Café 2.0 Lunch (ma t/m vr) November 2015 Doel Een grotere diversiteit aan groepen binnen halen in het COC Café (jongeren, zakenmensen, expats, studenten, multi-culti, vrouwen) Het bieden

Nadere informatie

seksuele diversiteit op school

seksuele diversiteit op school Aandacht voor seksuele diversiteit op school Voorlichting en onderwijs Leerlingen die lesbisch, homo, bi of transgender (lhbt er) zijn worden op school nog té vaak gepest en uitgescholden. Volgens de PestThermometer

Nadere informatie

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam Sinds decennia is de stad Amsterdam één van de onbetwiste koplopers als het gaat om acceptatie en tolerantie van lesbiennes, homo s en biseksuelen en transgenders. Deze

Nadere informatie

Jaarplan. biseksuelen en transgenders in de samenleving.

Jaarplan. biseksuelen en transgenders in de samenleving. Jaarplan 2013 Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2013 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Toelichting bij de Jaarrekening 2014 van COC Kennemerland

Toelichting bij de Jaarrekening 2014 van COC Kennemerland Toelichting bij de Jaarrekening 2014 van COC Kennemerland Inleiding De Jaarrekening is opgebouwd uit drie onderdelen die samenhangen met de drie hoofdbronnen van inkomsten. COC Kennemerland kent drie hoofdbronnen

Nadere informatie

Inleiding 1. Roze Salon

Inleiding 1. Roze Salon Regenboogplan 2015 Het Regenboogplan 2015 is een gezamenlijk document van COC Kennemerland, Gayhaarlem.nl en het Bureau Discriminatiezaken, en opgesteld in samenspraak met de gemeente Haarlem. De in het

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen Inleiding Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen 2012 2014 De gemeente Deventer heeft afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de homoemancipatie i.h.k.v. de nota Plasterk

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

De metamorfose van het Ismes huis.

De metamorfose van het Ismes huis. Nieuwsbrief Oktober 2016 In deze Nieuwsbrief Voorwoord Stefan Metamorfose van het Ismes + Fotos Sociale vaardigheidstraing / Theater middagen Film avond Vrijwilliger aan het woord Ismes Huis Brede Haven

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Jaarplan COC Nijmegen

Jaarplan COC Nijmegen Jaarplan COC Nijmegen 2013 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarplan 2013 van COC Nijmegen. Eind 2011 is een ambitieus document goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering: het meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Gemeente: Breda Verantwoordelijk wethouder: Miriam Haagh Gemeentelijke contactpersoon: Gerard van Gestel Bestuurlijke portefeuille: Zorg, Wijkontwikkeling,

Nadere informatie

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011 Werkplan 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 23 november 2011 1 Inleiding Dit is het werkplan van COC Leiden voor 2012. Waar 2011 vooral een jaar van verbreding was,

Nadere informatie

In deze uitgave is er aandacht voor:

In deze uitgave is er aandacht voor: In deze uitgave is er aandacht voor: Nieuwsbrief Zomerse tafarelen Partybus naar Gaypride Amsterdam Met het COC naar een hoger niveau! Roze 50+ Vacature ambassadeurs Algemene Ledenvergadering Agenda Zomerse

Nadere informatie

THE PROJECT De eerste twee internationale uitwisselingen tussen leraren en leerlingen zij georganiseerd in ItalIë en Nederland.

THE PROJECT De eerste twee internationale uitwisselingen tussen leraren en leerlingen zij georganiseerd in ItalIë en Nederland. Dit is de tweede nieuwsbrief van het LeGoP project. Wij zoeken naar innovatieve leerwegen voor jongeren uit Italië, Spanje en Nederland om te vechten tegen homofobie, en om de integratie van leerlingen

Nadere informatie

RESULTATEN PINK PANEL UTRECHT

RESULTATEN PINK PANEL UTRECHT RESULTATEN PINK PANEL UTRECHT De jaarlijkse enquête van Pink Panel Utrecht is afgesloten en betrof het thema dienstverlening. We hebben de resultaten binnen en deze zijn hieronder te lezen. We bedanken

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

COC Leiden Jaarplan 2017

COC Leiden Jaarplan 2017 COC Leiden Jaarplan 2017 Het Jaarplan 2017 dat voor u ligt, laat de prioriteiten van onze vereniging voor het jaar 2017 zien. Dit jaarplan is een voortzetting van bestaand beleid en in dit jaarplan wordt

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Oss: actieve LHBT-gemeente

Oss: actieve LHBT-gemeente Meerjarenplan 2015-2017 Oss: actieve LHBT-gemeente (LHBT: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) Project Oss: actieve LHBT-gemeente Datum Mei 2015 Versie 1 Auteur A. de Bruijn Project

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin

Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Jaarverslag 2016 Mens en Tuin Inleiding en rode draad in 2016 Het jaar 2016 begon al vroeg voor Mens en Tuin. Immers, het zou het jaar van het 30- jarig bestaan worden. Wat wilden we eigenlijk vieren?

Nadere informatie

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Amstelveen PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Lekker lezen, lekker schrijven!

Lekker lezen, lekker schrijven! Nieuwsbrief MAAK EEN NIEUWE START! Campagne laaggeletterdheid Kockie Neven k.neven@rocleiden.nl Regio Holland Rijnland Ineke Berkhout iberkhout@idcollege.nl Nummer 8 - december 2009 Cora Brussee c.brussee@rocleiden.nl

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap

Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap Inleiding Op 16 april 2015 heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard de volgende motie aangenomen. Motie 1 Meer tolerantie voor de LHBT-gemeenschap (lesbienne,

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek GASTLESSEN 2016-2017 Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek Het afgelopen schooljaar is het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek met veel plezier en succes gestart met het geven van gastlessen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD JAARVERSLAG 2011! JAARVERSLAG 2011 Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD Het doet het bestuur van de Patiënten Organisatie Stichting Transvisie genoegen u het jaarverslag over 2011 te kunnen

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten Inventarisatie scholingsaanbod voor vrijwilligers in de gemeente Venlo In opdracht van de gemeente Venlo verzorgt de Vrijwilligerscentrale in 2014 een inventarisatie bij organisaties van het scholingsaanbod

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Happy Sports & Holiday Foundation

Happy Sports & Holiday Foundation Voorwoord: Alweer een sport- en spelfestijn, daar zijn er toch al zo veel van? Een vraag die al snel naar voren komt. Het antwoord op deze vraag is ja en tegelijkertijd nee. Ja, het is een sport- en spelfestijn.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 17 april 2013

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 17 april 2013 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 17 april 2013 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2012 van COC Leiden. Het was voor onze organisatie

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. J. Bokhove (Groenlinks) over zorg voor roze ouderen.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. J. Bokhove (Groenlinks) over zorg voor roze ouderen. Rotterdam, 4 maart 2014. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. J. Bokhove (Groenlinks) over zorg voor roze ouderen. Aan de Gemeenteraad. Op 26 februari 2014 stelde

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies basisscholen Zíj zijn stom, gemeen, lelijk Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

COC Nijmegen in balans

COC Nijmegen in balans Stoutmoedig. sinds 1971. Jaarplan 2014 COC Nijmegen in balans Geachte lezer, In 2012 formuleerde COC Nijmegen ambitieuze doelen voor de periode tot 2015. 2014 wordt daarom het jaar waarin de laatste ambities

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Januari 2014 Hilde Oolthuis secretaris VOKS 20 jaar VOKS! In 2013 hebben wij het 20 jarig jubileum van VOKS kunnen vieren! Wij zijn het jubileumjaar gestart met een feestelijk

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Rotterdam, 22 februari 2013 DIIIIM RAINBOW CITY GD1 01.03.2013 0013. Betreft: subsidie voorlichting. Geachte raadsleden,

Rotterdam, 22 februari 2013 DIIIIM RAINBOW CITY GD1 01.03.2013 0013. Betreft: subsidie voorlichting. Geachte raadsleden, Rotterdam, 22 februari 2013 DIIIIM RAINBOW CITY Betreft: subsidie voorlichting MPQD1 GD1 01.03.2013 0013 ROTTERDAM Geachte raadsleden, Voorlichting is noodzakelijk. Daar heeft de landelijke overheid zich

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B Regionale Aanpak Aangepast Sporten Extra modules B 15.0015/KZ/LH Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015

Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015 Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015 Doel Externe initiatieven t.b.v. de LHBT-ers mogelijk maken die anders niet gehouden kunnen worden (stimulans voor doelgroep én voor de initiatiefnemer(s))

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2014 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015 www.vriendenvansamah.nl www.vriendenvansamah.nl info@vriendenvansamah.nl 1 VRIENDEN VAN SAMAH Jonge asielzoekers verschillen op veel punten niet van gewone jongeren; ze hebben dezelfde

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Campagne Europese verkiezingen

Campagne Europese verkiezingen Campagne Europese verkiezingen Schrijft u op 4 juni geschiedenis met uw stem? Kies dan op 4 juni Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen. We zouden als eerste partij met als hoofdthema dieren,

Nadere informatie

Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet

Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet Stichting Utrecht Canal Pride Factsheet Februari 2017 Onderwerp Rechtsvorm en naam Doelstelling Omschrijving Stichting Utrecht Canal Pride (non-profit) Het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement,

Nadere informatie

Nieuwsbrief febr. 2013

Nieuwsbrief febr. 2013 Nieuwsbrief febr. 2013 Vertrokken! Op zondag 10 februari stroomt het plein in het centrum van Bakel vol met volgepakte barrels. Het is koud maar de zon schijnt! De bestuurders staan te trappelen om te

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ:

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Haarlem PARTIJ: PvdA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

65.65.85.854 IBAN: NL64. INGB.0656.5858.54 BIC: INGBNL2A

65.65.85.854 IBAN: NL64. INGB.0656.5858.54 BIC: INGBNL2A Den Haag, 5 december 2012 Betreft: Bijlage: Informatie lokale veteranendagen en uitnodiging Toolkit gemeentelijke ondersteuning Geachte burgemeester, Nederland telt ongeveer 130.000 veteranen die ingezet

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Werkblad Seksuele Diversiteit. KaartjesspeL voorkant

Werkblad Seksuele Diversiteit. KaartjesspeL voorkant KaartjesspeL voorkant Kaartjesspel achterkant Wat betekent LHBT? Ben je in de war als je bi bent? Hoe word je homo? Wat is coming out? Op welke leeftijd ontdek je dat je homo of lesbisch bent? Op welke

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. COC Noord-Holland Noord. (vast te stellen tijdens de algemene ledenvergadering van 18 april 2013)

Jaarverslag 2012. COC Noord-Holland Noord. (vast te stellen tijdens de algemene ledenvergadering van 18 april 2013) n e d e r l a n d s e v e r e n i g i n g t o t i n t e g r a t i e v a n h o m o s e k s u a l i t e i t Jaarverslag 2012 COC Noord-Holland Noord (vast te stellen tijdens de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet,

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet, Voorwoord 2014 was een goed jaar voor de Kargadoor. Het bezoekersaantal van ons cultureel podium nam toe, mede doordat de vrijdagavond met live muziek een iets andere opzet kreeg en de comedy avonden een

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3. 5 jaar Pact Sam Sam

Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3. 5 jaar Pact Sam Sam Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3 INHOUDSOPGAVE 1. 5 Jaar Pact Sam Sam 2. Krantenartikelen 3. Netwerkcafé Jubileumbijeenkomst 29 november 4. Trainingen 5. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Nadere informatie

Rotterdam VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Rotterdam VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Rotterdam PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ:

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: utrecht PARTIJ: CDA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Samen gaan we voor kwaliteit

Samen gaan we voor kwaliteit Samen gaan we voor kwaliteit Een geslaagde studiedag voor Taalambassadeurs. 24 juni 2017 in Utrecht. 1 ABC en de stichting L&S organiseerden op 24 juni 2017 samen de studiedag. Meer dan 80 taalambassadeurs

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van HOI over 2016. De drie deelnemende geloofsgemeenschappen, Paaskerk, Titus Brandsmaparochie en H. Hartparochie hebben hun vertrouwen

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie