Jaarverslag Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden april 2011

2 1 Inleiding Wie het jaarverslag van COC Leiden leest, kan het haast niet ontgaan: er is in 2010 een hoop werk verzet door al onze vrijwilligers en medewerkers! Er zijn nieuwe activiteiten voor ouderen, voor jongeren, de samenwerking met externe organisaties is rigoureus uitgebreid, aan de Universiteit Leiden is een heus Roze Netwerk ontstaan, campagnes met de politie en de sportwereld, regionaal beleid. Bijna te veel om op te noemen! Toch hebben we ervoor gekozen dat wel te doen en een uitgebreid inhoudelijk verslag over het voorbije jaar voor te leggen. Wat onze vrijwilligers en leden tot stand hebben gebracht is in dit verslag per thema beschreven. We vinden de inhoud van ieders werkzaamheden té belangrijk en ook té leuk om niet te noemen. Ook willen we zo het werk van COC Leiden voor iedereen inzichtelijk maken, zowel binnen als buiten de vereniging. In dit jaarverslag komt tot uiting dat het interim-bestuur dat de vereniging het grootste deel van het jaar heeft geleid zich bewust geweest is van het belang van het opzetten en continueren van inhoudelijke activiteiten die de diversiteit van onze achterban ten goede komt, net als het garanderen ervan in de toekomst. Daarbij is in 2010 allereerst ingezet op het herstel van een inzichtelijke en gezonde financiële positie van de organisatie en een gezonde verhouding tussen inkomsten en uitgaven binnen alle geledingen van de vereniging. Maar er is ook aandacht geweest voor de werving van vrijwilligers en leden en een begin gemaakt met het opzetten van een degelijk vrijwilligersbeleid, met als doel dat leden, vrijwilligers en bezoekers zich bij de vereniging thuis voelen en zich zo mogelijk langdurig aan onze vereniging, onze gezamenlijke idealen en onze activiteiten willen verbinden is ook het jaar geweest waarin in overleg met de gemeente aan een gedeelte van de Koplopergelden een meer op ouderen toegespitste invulling werd gegeven. Ook hierin biedt het verslag inzicht. Zichtbaarheid en werken aan sociale acceptatie hebben hoog in het vaandel gestaan het afgelopen jaar. In verbondenheid met elkaar samenwerken met anderen in onze stad en regio. Ik wens u veel plezier bij het lezen van hoe wij dat samen gedaan hebben. Julie van Schravendijk voorzitter COC Leiden 3 4

3 2 Horeca en ontmoeting 2.1 Bar-dancing De Kroon Opzet Al enkele jaren richt Bar-dancing De Kroon zich met de reguliere uitgaansavonden op de doelgroep 25+. Op enkele uitzonderingen op thema-avonden na wordt de beste muziek van de jaren zeventig tot en met nul gedraaid, aangevuld met de meest recente hits. Er is aandacht voor uitstraling, sfeer en barpersoneel. Daarbij is er oog voor de brede doelgroep van COC Leiden: jong én oud, man én vrouw, LHBT én hetero. Gedurende het hele jaar is de bovenbar op vrijdagavond geopend geweest met een caféavond. De reguliere caféavonden hebben toen ook een vast thema gekregen: Friday of Love, Hollandse avond, Request Songs Evening en de Surprise Evening. Deze thema s herhalen zich in een maandelijks ritme. De benedenverdieping is op vrijdagavond gesloten. Bij speciale avonden is het dancinggedeelte juist wel open. In het laatste kwartaal van 2010 is zowel op vrijdag- als op zaterdagavond de openingstijd verschoven van 21 naar 22 uur. De ervaring leerde dat er op beide avonden het eerste uur vrijwel geen mensen kwamen. De zondag is in 2010 uitgegroeid tot een doelgroependag. Het maandelijkse ouderencafé ( 2.4) en de vrouwenactiviteit Sunday Times ( 2.2) is vanaf september aangevuld met Jong&Out, een activiteit voor jongeren van twaalf tot achttien jaar (zie verder 2.3). De gewone cafémiddag op de overige zondagen (één, een enkele keer twee keer per maand) is vanuit pr-oogpunt lastig te communiceren, en vanuit bezoekersoogpunt lastig te onthouden. Deze ca- fémiddag, die niet veel bezoekers trok, is in het najaar komen te vervallen. Tegen de achtergrond van dalende bezoekersaantallen in de horeca in het algemeen is het aantal bezoekers nagenoeg gelijk gebleven. De cijfers laten wel zien dat er per persoon minder wordt uitgegeven. Daardoor is de baromzet iets achtergebleven ten opzichte van 2009 en niet, zoals gehoopt, gestegen. Een groot lichtpunt is wel dat de marge op de horeca-activiteiten sterk gestegen is: van 49,1 naar 63,7%. Facelift De binnenkant van ons verenigingspand heeft in 2010 een flinke opknapbeurt ondergaan. Die was nodig geworden voor een vernieuwde professionele uitstraling van het horecagedeelte. De facelift is gekoppeld aan een jubileum: in 2010 was het precies 25 jaar geleden dat de twee voorlopers van COC Leiden, de Leidse Werkgroep Homoseksualiteit (LWH) en de Lesbische Vrouwen Leiden (LVL), samen hun intrek namen in ons pand aan de Langegracht Na een grondige brainstorm met ter zake kundige adviseurs van binnen en buiten de vereniging is een plan van aanpak opgesteld. In twee ronden hebben in de eerste helft van 2010 eerst het discogedeelte (benedenverdieping en balustrade) en vervolgens het bargedeelte (bovenbar en rookruimte) een ware metamorfose ondergaan. De twee delen van het pand hebben een duidelijk eigen uitstraling, maar vormen tegelijkertijd toch een duidelijke eenheid. Ondanks de vele werkzaamheden in maart, mei en juni zijn we erin geslaagd om Bar-dancing De Kroon gewoon open te houden. Dat zou nooit gelukt zijn zonder de hulp van de vrijwilligers die gedurende enkele weken hun handen flink uit de mouwen hebben gestoken. COC Leiden is hun daarvoor veel dank verschuldigd. 5 6

4 Thema-activiteiten Op 5 juni vond de feestelijke heropening plaats. Het jubileumfeest Feestlift Party De Kroon werd opgeluisterd door niemand minder dan Astrid Nijgh, die haar liedjes onder gitaarbegeleiding ten gehore bracht. Daarna maakte zangeres Ruby van Urk er in een aantal sets een waar feestje van. In 2010 stonden een aantal discoavonden in het teken van een speciaal thema: de New Year s Party 2010, Après-ski, Valentijn Party, Pimps n Ho s, Tropical Party, Halloween, Christmas Party. De aankleding en de sfeer van het pand wordt bij zo n themafeest aangepast, mede bekostigd uit de opbrengsten van een hogere entreeprijs. Daarnaast vond er in juni een feest plaats waarin aandacht werd gevraagd voor een gezonde levensstijl: de Boys Club Health Party, opgezet samen met de GGD Hollands Midden. Het ging daarbij niet alleen om safe sex en hepatitis B, maar ook om de gevaren en risico s van het overmatig gebruik van alcohol en (party)drugs. Het weekend van Leidens Ontzet duurde in 2010 een dag langer dan normaal doordat 3 oktober op een zondag viel. Net als in voorgaande jaren stond er buiten het pand een tent. Vooral zaterdag 2 oktober was een drukke avond. Op maandag 4 oktober werd s middags voor het eerst geëxperimenteerd met een detox lounge, waar je met een knipoog kon ontslakken van de festiviteiten van de dagen ervoor. Op 27 november werd een nieuw concept gelanceerd in het kader van Wereldaidsdag (jaarlijks op 1 december): Live4Life. Op het programma stond een concert van de Nederlands-Italiaanse Queencoverband Miracle. Een deel van de opbrengsten van de entreegelden en de verkochte consumpties kwam ten goede aan het Aidsfonds. In december werd voor de tweede keer een kerstdiner georganiseerd. De benedenruimte was daarvoor omgetoverd in een stijlvolle eetzaal. Het uitstekende diner was werd verzorgd in samenwerking met Eetcafé De Hooykist. Werkgroep Horeca Het jaar 2010 was een roerig jaar voor de werkgroep Horeca. Die vloeide voor een belangrijk deel voort uit noodzaak om in de organisatie van de horeca het roer om te gooien om de rendabiliteit van de geldmotor van COC Leiden te verbeteren. Een verandering van koers gaat echter vaak gepaard met wisselingen van de wacht en een groter verloop van mensen. Een belangrijke wijziging is dat de werkgroep sinds mei niet meer wordt aangestuurd door een betaalde coördinator. Enige tijd is naar een opvolger gezocht. Ondanks enkele sollicitatiegesprekken is een persoon die aan het profiel voldeed, niet gevonden. In het najaar heeft een groepje vrijwilligers uit de horecagroep het plan opgevat om de coördinatie weer in eigen hand te nemen. Daarbij zijn de verantwoordelijkheden en de daarbij behorende taken gesplitst in duidelijke, samenhangende pakketten. Het geld dat wordt bespaard door de coördinatie op niet-betaalde basis uit te voeren, komt beschikbaar voor de pr van de horeca. In de loop van het jaar is de werkgroep Horeca afgestapt van het werken met vaste teams van vrijwilligers. In plaats daarvan wordt met een rooster per periode gewerkt waarin de vrijwilligers worden ingeroosterd. 2.2 Vrouwen Sunday Times Het concept van de Sunday Times is al jarenlang min of meer hetzelfde: een middag en avond speciaal voor vrouwen op de laatste zondag van de maand. Eerst een praatje aan de bar, met een drankje en hapje, later op de avond dj s die ervoor zorgen dat de 7 8

5 dansvloer gevuld is. Sunday Times wordt over het algemeen goed bezocht. Het beproefde concept is in 2010 dan ook voortgezet. Een aantal keer had Sunday Times een bijzonder karakter. Zo draaide in mei 2010 DJ Promiss, was de Sunday Times van juli in de Roze Beurs, stond de editie van oktober in het teken van Halloween en waren de Sunday Times van augustus en december traditiegetrouw ook toegankelijk voor mannen, waarbij de laatste Sunday Times van het jaar ook aan karaoke werd gedaan. Vanaf de zomer is teruggekeerd naar de openingstijden van weleer: de middag start niet meer om 16 uur maar om 17 uur. De sluitingstijd is hetzelfde gebleven: de bar gaat in principe om 21 uur dicht. Wel kunnen de vrijwilligers in overleg met de coördinator of beheerder besluiten de bar wat langer open te houden als het druk is. Girls Night Out In 2010 werd gestart met de Girls Night Out: een tweemaandelijks feest voor vrouwen. Girls Night Out wordt georganiseerd op vrijdagavond, en duurt van 22 uur tot 1 uur. Het aantal bezoekers van deze Girls Night Out is vooralsnog bescheiden. Een nieuwe activiteit heeft echter tijd nodig om meer bekendheid te verwerven. De verwachting is dat de bezoekersaantallen zullen stijgen. Werkgroep Sunday Times Zowel de organisatie van Sunday Times als van de Girls Night Out is in handen van de werkgroep Sunday Times. Die werd in de eerste helft van het jaar aangestuurd door een coördinator en een assistent-coördinator, waarbij de coördinatorfunctie werd vervuld door de betaalde coördinator Horeca. Na het vertrek van de co- ordinator en de assistent-coördinator zijn hun taken overgenomen door een klein aantal vrijwilligers. De werkgroep Sunday Times telt eind 2010 maar liefst 38 gedeeltelijk nieuw geworven vrijwilligers. De vrijwilligers die de coördinatortaken hebben overgenomen, hebben in een aantal brainstormsessies nagedacht over de voortgang van de Sunday Times en de activiteiten die zouden kunnen worden georganiseerd, waaronder een inhoudelijke programmering. Het jaar werd afgesloten met een vacature voor een nieuwe coördinator. 2.3 Jong&Out Leiden Sinds september 2010 organiseert COC Leiden bijeenkomsten voor jongeren tot en met achttien jaar onder de noemer Jong&Out, aansluitend bij een landelijk concept (zie verder 3.3). De bijeenkomsten vinden iedere eerste zondagmiddag van de maand plaats. Er wordt uiteraard geen alcohol geschonken en eventueel meegekomen ouders worden in een ander deel van het pand opgevangen. De sfeer tijdens de bijeenkomsten was goed, gezellig en openhartig. Er werd vooral gepraat, daarnaast gelachen, een spelletje gedaan, of samen naar een film gekeken. De positieve ervaringen van 2010 lijken een garantie voor een groei van het aantal jongeren in de toekomst. Er zijn vijf enthousiaste volwassen vrijwilligers gevonden die in wisselende tweetallen de bijeenkomsten begeleiden. 2.4 Ouderencafé Ook in 2010 vond op iedere tweede zondag van de maand het Ouderencafé plaats. De naam Ouderencafé is in september in de plaats gekomen van Holebi-40+-café, een naam die nooit echt is ingeburgerd. Het niet meer noemen van een leeftijdsgrens is mede ingegeven door de wens om nadrukkelijk een wat ouder publiek te bereiken. Er is een begin gemaakt met een afwisselende pro- 9 10

6 grammering en het aanbieden van een maaltijd, die door vrijwilligers uit eigen gelederen wordt bereid. In het kader van de inhoudelijke programmering werd bijvoorbeeld de documentaire Roze grijs worden vertoond, die werd toegelicht door de makers Menne Vellinga en Philip Felix. Voor deze activiteit werden alle leden van vijftig jaar en ouder per post uitgenodigd. Zorginstellingen en buurthuizen ontvingen posters en/of flyers om de doelgroep zo breed mogelijk te bereiken. Deze editie van het ouderencafé trok zo n 25 bezoekers, die na de filmvertoning geanimeerd aan de discussie deelnamen en daarna genoten van de geserveerde maaltijd. Later in het jaar werd er een Indische rijsttafel aangeboden, gevolgd door een speelfilm en tijdens weer een volgende editie van het café werden de bezoekers wegwijs gemaakt op de website vergezeld van een verwarmend drankje en een winterse maaltijd. De ouderencafés trokken tussen de tien en twintig bezoekers, waaronder telkens enkele nieuwe gezichten. 2.5 Hivcafé Het Hivcafé, gelanceerd in oktober 2009, beleefde in 2010 zijn eerste volle jaar. De informele caféavond, elke eerste donderdag van de maand, is bedoeld voor iedereen met hiv en directbetrokkenen. Het Hivcafé is in 2010 goed gaan lopen. Het aantal bezoekers is gestegen naar zo n vijftien personen per avond, die vaak niet alleen uit het werkgebied van COC Leiden komen, maar ook uit andere steden in de wijde omgeving. Op verzoek van de vrijwilligers is het Hivcafé sinds april een uur langer open. Tijdens het Hivcafé is er altijd iemand aanwezig van de Hivvereniging afdeling Haaglanden, Leiden e.o. Deze persoon is beschikbaar voor voorlichting, vragen of een goed gesprek. Er is ook informatiemateriaal aanwezig. De gegroeide populariteit van het Hivcafé maakt het mogelijk om in 2011 meer aan inhoudelijke programmering te doen. 2.6 GGZ-café In september 2010 is een nieuwe maandelijkse caféavond gelanceerd: het GGZ-café. De doelgroep zijn LHBT s met psychische problemen in heden of verleden. Het GGZ-café wordt elke derde vrijdag van de maand georganiseerd. De avonden zijn kleinschalig opgezet, gemoedelijk en alcoholvrij. Het initiatief is voortgekomen uit een extern verzoek om een ontmoetingsplek te creëren voor juist deze doelgroep. De caféavond heeft vorm gekregen in overleg met GGZ Rivierduinen en de cliëntenraad over de toeleiding van potentieel gegadigden, publiciteit rondom de activiteit en mogelijke ondersteuning vanuit de afdeling Preventie. Voor de bezoekers biedt het GGZ-café een ware uitkomst. Zij zijn vaak jarenlang nergens geweest op uitgaansgebied en voelen zich thuis op deze relatief beschermde plek. Een belangrijk uitgangspunt bij deze activiteit is dat COC Leiden een belangenbehartigingsorganisatie is, geen hulpverleningsinstelling. De verantwoordelijkheid voor eventuele verpleegkundige zorg van cliënten zal dan ook bij derden moeten blijven liggen. De samenwerking met GGZ Rivierduinen wordt door COC Leiden als bijzonder waardevol ervaren. 2.7 Coming-out-groepen In 2010 heeft er één serie gespreksavonden plaatsvonden. In het najaar namen vier deelneemsters aan een coming-out-groep voor vrouwen deel. De geplande coming-out-groep voor vrouwen in het voorjaar ging niet door vanwege te weinig aanmeldingen. De leeftijd van de deelneemsters varieerde van begin twintig tot begin vijftig. De grote leeftijdsspreiding is het gevolg van de beslissing, een aantal jaar geleden, om de groepen voor 30- en 30+ samen te voegen vanwege het lage aantal aanmeldingen. De ervarin

7 gen hiermee zijn erg positief. Hoewel de groepssamenstelling hierdoor wat diverser is, zijn zowel jongere als oudere deelneemsters tot nu toe goed vertegenwoordigd geweest in de gespreksgroepen. Daarnaast wordt de groep verbonden door de gemeenschappelijke deler, namelijk de vraag hoe je omgaat met je gevoelens als je ontdekt hebt dat je (ook) op vrouwen valt (of daarover twijfelt). Uit de evaluatie van de najaarsgroep 2010 kwam naar voren dat de gespreksgroep door de vrouwen als zeer prettig en nuttig is ervaren. De onderlinge uitwisseling van ervaringen, de herkenning in de verhalen en de gezellige sfeer in de groep hebben hieraan bijgedragen. In 2011 volgt er nog een reünie. De start van de coming-out-groepen voor vrouwen is in het vooren najaar in de media (lokale kranten, universiteitskrant MARE, verschillende websites) aangekondigd. De meeste aanmeldingen komen per binnen. Aan de werkgroep Coming-outgroepen (vrouwen) zijn sinds 2010 vier vrijwilligers verbonden; een prima aantal om de werkgroep draaiende te houden. Expliciete folders, posters en een presentatie op het beeldscherm achter de bar lichten de bezoekers voor over COC Leiden en vergroten de zichtbaarheid van seksuele diversiteit. In 2010 is ook weer gebleken dat omgekeerde integratie de drempel van COC Leiden verlaagt. Een aantal bezoekers van een OI-activiteit werd later op een reguliere COC-activiteit teruggezien. 2.8 Omgekeerde Integratie Ook in 2010 heeft COC Leiden anderen te gast gehad in zijn pand in het kader van de zogeheten omgekeerde integratie. Bij deze activiteiten wil COC Leiden publiek dat niet tot de reguliere LHBTachterban behoort de mogelijkheid bieden om in een ongedwongen sfeer openlijke homo s en lesbo s te ontmoeten en de drempel van de vereniging te verlagen. Achter de bar staan onze eigen barvrijwilligers Er hebben dertien Omgekeerde Integratie-activiteiten plaatsgevonden. Het gaat hierbij om activiteiten die variëren van een politiek debat georganiseerd door studenten van de Hogeschool Leiden tot feesten voor studenten en scholieren. Bij sommige feesten voor jonge scholieren, de zogenoemde colaparty s, werd alleen maar fris geschonken

8 3 Jongeren In juni 2010 verscheen Gewoon anders, een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De resultaten van dit onderzoek maakten eens te meer duidelijk dat LHBT-jongeren nadrukkelijke aandacht en meer hulp nodig hebben van belangenorganisaties als de onze. Ze moeten gesteund worden in hun emancipatieproces en empowerment, en hun directe omgeving moet worden voorgelicht over de ins en outs van seksuele diversiteit. In 2010 is COC Leiden begonnen met het intensiveren van zijn aandacht voor de jeugd. 3.1 Voorlichting Dankzij de enorme inzet van onze vrijwilligers werden in 2010 in totaal 75 gastlessen op negen verschillende scholen gegeven. Hierbij bestrijkt COC Leiden een groot deel van zijn werkgebied. Behalve in Leiden kwamen de voorlichters op scholen in Alphen aan den Rijn, Sassenheim, Noordwijk, Roelofarendsveen en Wassenaar. Verwacht wordt dat het aantal scholen in 2011 toe zal nemen. Behalve aan middelbare scholieren werd aan het LUMC een gastles gegeven aan studenten van de werkgroep Seksuele gezondheid en Aids (SCORA) van de Nederlandse tak van de International Federation of Medical Student s Associations. Ook waren voorlichters in Oegstgeest aanwezig bij een informatiemarkt voor ouders van middelbare scholieren. In 2010 werd met GGD Hollands Midden gesproken over meer samenwerking. De werkgroep heeft een pakket beschreven dat COC Leiden kan aanbieden. Dit pakket bestaat uit de reguliere voorlichtingslessen voor middelbare scholieren, een themabijeenkomst voor ouders van middelbare scholieren en een docenten- training. De GGD zal dit pakket opnemen in een gids voor het schooljaar waarin het aanbod voor scholen in het voortgezet onderwijs omschreven wordt. De kopieën van de Leidse voorlichtingsfilm Burger Inn, die al jaren bij de voorlichtingslessen wordt gebruikt als introductie op het thema discriminatie, waren door het vele gebruik in de loop der tijd sterk in kwaliteit achteruitgegaan. De dvd werd in 2010 door een professional technisch verbeterd. Daarnaast werd in het filmpje ook het inmiddels gedateerde woordje gulden weggeknipt en is de film voorzien van Engelse ondertiteling, zodat Burger Inn nu ook te gebruiken is op de internationale scholen in ons werkgebied. 3.2 Landelijk voorlichtingsproject Voorlichters van COC Leiden nemen actief deel aan het landelijke project Ondersteuning van de voorlichtingsgroepen, dat in 2010 onder leiding van COC Nederland en EduDivers van start is gegaan. Het landelijke voorlichtingsproject moet bijdragen aan een veilige school voor iedereen, ook voor LHBT-leerlingen en docenten. Het project versterkt de lokale voorlichtingsgroepen, zodat deze optimaal kunnen werken, er zal een gezamenlijk marketingsysteem worden opgezet, en er wordt onderzocht hoe de voorlichtingslessen een verankerde plaats kunnen krijgen in schoolmethoden. Ook zal de effectiviteit van verschillende voorlichtingstraining en lesmethoden worden gemeten, waarna bekeken zal worden hoe de kwaliteit van de methoden en de marketing verbeterd kan worden. Binnen het project spelen twee voorlichters van COC Leiden een rol in de zogeheten klankbordgroep. Tijdens klankbordbijeenkomsten worden met andere voorlichtingsgroepen ervaringen uitgewisseld en strategieën gedeeld. COC Leiden is daarbij vertegenwoordigd in de campagnegroep en de effectgroep. In 2010 vond 15 16

9 de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. COC Leiden ontvangt een vergoeding voor zijn bijdrage aan het project. 3.3 Jong&Out De maandelijkse bijeenkomsten die COC Leiden sinds september voor jongeren van twaalf tot achttien jaar organiseert onder de noemer Jong&Out (zie 2.3), sluiten aan bij een landelijk concept: behalve COC Leiden bieden een dozijn andere COC s maandelijks de gelegenheid aan LHBT-jongeren om elkaar te ontmoeten. In het concept van Jong&Out nemen jongeren zélf verantwoordelijkheid voor hun eigen emancipatieproces en dus ook voor het organiseren van de activiteiten. COC Leiden faciliteert, ondersteunt en begeleidt. Tijdens de meetings kunnen de jongeren gezellig over alledaagse dingen praten, of juist hun gevoelens en ervaringen met elkaar delen. Er zijn volwassen begeleiders van COC Leiden aanwezig en er wordt geen alcohol geschonken. Voor Jong&Out zijn landelijk duidelijke gedragscodes opgesteld met betrekking tot de omgang met minderjarigen. Jong&Out Leiden verkeert nog in het prille begin. Desondanks kwamen toch al tien verschillende jongeren uit verschillende plaatsen in onze regio af op de paar bijeenkomsten die in de laatste paar maanden van 2010 werden georganiseerd. 3.4.open up en King for a Day COC Leiden is in 2010 de samenwerking aangegaan met andere organisaties die activiteiten ontwikkelen voor jongeren. We hopen daarmee het thema seksuele diversiteit nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van de jeugd en waar mogelijk hetero- en homojongeren in de gelegenheid te stellen op een ontspannen manier kennis te nemen van elkaars meningen en gevoelens daarover. In dat kader werd begin juni in samenwerking met NJR (de nieuwe naam voor de Nationale Jeugdraad) een zogenaamde.open up- kroegentocht door Leiden gehouden. Onder aanvoering van stagiair Mike de Tyssonsk trok een club van acht enthousiaste jonge vrijwilligers de stad in om terrashangers en kroegtijgers te ondervragen over de mate waarin ze.open up waren. De Leidse uitkomst van deze landelijk georganiseerde actie was dat 79% van 265 ondervraagde personen zich positief uitliet over homoseksualiteit. Toch meldden 49 geënquêteerden dat ze niet langer samen uit zouden gaan als een van hun vrienden zou vertellen dat hij of zij homo was. Met de Leidse jongerenorganisatie King for a Day werd een adviessessie georganiseerd bij COC Leiden: een kennismaking met de werkwijze van beide organisaties ten aanzien van jongeren en de start van een zoektocht naar mogelijkheden tot nadere samenwerking. Die mogelijkheid werd daarna gevonden in het gezamenlijk bedenken en schrijven van een plan voor het organiseren van een groot jongerendebat en -feest onder de naam In the Name of Love. De hoop is dit plan in 2011 tot uitvoering te kunnen brengen, op voorwaarde dat daarvoor externe financiering kan worden gevonden. 3.5 Informatievoorziening aan scholieren en jongeren Gedurende het afgelopen jaar heeft een aantal scholieren en studenten contact gezocht met COC Leiden in relatie tot projecten of werkstukken die voor school of studie werden gemaakt. Er werden interviews gegeven om leerlingen en studenten van informatie over LHBT-zaken te voorzien. In het kader van de omgekeerde integratie (zie 2.8) haalde COC Leiden in 2010 weer een aantal feesten van scholen of studentenverenigingen in huis, waardoor ook een flink aantal (hetero)jongeren ons pand heeft bezocht. Daar kwamen zij op laag

10 drempelige wijze in contact met COC-vrijwilligers en informatie over en voor LHBT s. 3.6 Studenten Half augustus vond zoals elk jaar de EL CID-week plaats, de introductieweek voor de eerstejaarsstudenten van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. COC Leiden stond op maandag met stand op de informatiemarkt. Alle deelnemers troffen bovendien een nieuwe frisse folder van COC Leiden in hun EL CIDdeelnemerstasje, die dit jaar speciaal voor deze doelgroep werd gemaakt. In dit jaar heeft ook de nieuwe LHBT-studentenvereniging Spica zijn entree gemaakt. COC Leiden heeft aangeboden deze prille club voorlopig een keer per maand onderdak te bieden voor hun bijeenkomsten. Waar mogelijk zal COC Leiden in 2011 de samenwerking met Spica opzoeken in relatie tot de studentenwereld. Datzelfde geldt voor netwerkorganisatie PinQ en de LGB, het roze netwerk van de Universiteit, dat COC Leiden samen met PinQ deed oprichten op de nationale Coming-out-dag op 11 oktober (zie 8.3). 3.7 Gay-straight alliances Een gay-straight alliance (gsa) is een groep van homo- en heteroleerlingen die homoseksualiteit zichtbaar en bespreekbaar maken op hun eigen school. In het hele land wordt de vorming van gsa s ondersteund door COC Nederland. Begin februari zijn twee voorlichters van COC Leiden aanwezig geweest bij een gsa-evenement dat werd georganiseerd door het Ashram College in Alphen aan den Rijn. 4 Senioren en ouderen De organisatie en coördinatie van het ouderenbeleid van COC Leiden onderging in 2010 de nodige veranderingen. Met het gereedkomen van het eindadvies rondde de werkgroep Roze Woonvoorziening eind 2009 een zeer actieve periode af. Aan het begin van het jaar werd duidelijk dat de verschillende onderdelen van het ouderenwerk weinig tot geen contact met elkaar onderhielden. Daarom heeft het bestuur in de eerste helft van het jaar de vrijwilligers van het Ouderencafé, de roze bezoekvrijwilligers en de vrijwilligers van de Roze Woonvoorziening enkele malen bij elkaar geroepen. Het doel was om ervaringen te delen, wensen te peilen en nadere stappen onderling af te spreken. Vanaf juni 2010 werd vanuit Koplopergelden vervolgens Maaike Kluit voor acht uur per week aangesteld als coördinator Maatschappelijke Zaken. Het ouderenbeleid staat in deze functie centraal, waardoor onderstaande onderwerpen een duidelijke impuls hebben gekregen. 4.1 Roze bezoekdienst Er bestond al langer een bezoekregeling voor roze ouderen die prijs stellen op contact met gelijkgestemden zonder naar het COC toe te kunnen of willen komen. De bezoeken werden afgelegd door vrijwilligers van COC Leiden, maar waren niet ingebed in een structuur die ook begeleiding en intervisie voor de vrijwilligers bood. In 2010 vond COC Leiden een samenwerkingspartner in Stichting Radius Welzijn om zowel vrijwilligers als cliënten goed en waar nodig professioneel te kunnen begeleiden en daarmee de bezoekdienst een duurzaam karakter te geven. Een startbijeenkomst met betrekking tot de bezoekdienst nieuwe stijl trok zes (aspirant-)vrijwilligers. Op deze bijeenkomst was ook een beleidsmedewerker van Radius aanwezig en konden vertegenwoor

11 digers van COC Rotterdam en Vrijwillige Thuishulp Rotterdam hun kennis en ervaringen delen. Ook waren we in november aanwezig op een landelijke dag voor roze bezoekersgroepen in oprichting georganiseerd door COC Rotterdam, VTH Rotterdam en Rotterdam Verkeert. Daarbij nam COC Leiden deel aan de uitwisseling over het opstarten of opnieuw inrichten van een bezoekdienst Stichting Radius hield in het najaar van 2010 kennismakingsgesprekken met alle (aspirant-)vrijwilligers. Ook vond een tweede bijeenkomst plaats tussen de bezoekvrijwilligers om te overleggen over de werving van cliënten en de communicatie over de bezoekdienst. Meer bijeenkomsten staan in de planning en zullen in het teken staan van training en intervisie van de vrijwilligers. Er werden in 2010 zo n vijfentwintig bezoeken afgelegd. Een aanvraag in november 2010 leidde tot een nieuwe match tussen cliënt en vrijwilliger. 4.2 Roze Woonvoorziening Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk al gezegd, rondde de werkroep Roze Woonvoorziening eind 2009 zijn taken af met een eindverslag. Het eindadvies was om de verantwoordelijkheid voor roze huisvesting neer te leggen bij Libertas Leiden en eventueel een woningbouwcorporatie. Terwijl COC Leiden zich bezon op nieuwe stappen, werd de vereniging in het najaar benaderd voor een mogelijke nieuwe locatie voor een roze woonvoorziening. In november vond overleg plaats met de directeuren van Libertas Leiden en woningstichting Ons Doel over een mogelijke roze woonvoorziening in het voormalige LDM-gebouw en het achterliggende terrein op de hoek van de Hooigracht en de Ir. Driessenstraat. Op basis van de huidige ontwikkelingen en de voorkeuren van roze ouderen heeft COC Leiden er bij dit overleg op gewezen dat er beter gestreefd kan worden naar een roze(vriendelijke) woon- vorm of woonvoorziening dan naar een roze woongroep. Uitgangspunten die nog steeds voorop werden gesteld, waren geïntegreerd wonen en zich ten volle geaccepteerd weten. Het is voor roze ouderen belangrijk dat ze zich veilig kunnen voelen en zelfs in de meerderheid zijn. Ook betaalbaarheid en levensloopbestendigheid werden opnieuw benadrukt. COC Leiden blijft zich aanbieden in de adviserende rol en biedt kennis en netwerken aan de partners. 4.3 Roze Loper-estafette Op vrijdag 1 oktober, de Internationale Dag van de Ouderen, ging de Roze Loper-estafette van start, waarin een roze limousine Leiden en andere steden aandeed. Doel van deze estafette was in gesprek te komen over de situatie van roze ouderen en het opzetten van homovriendelijk beleid in woon- en zorginstellingen. In Leiden ontvingen burgemeester Henri Lenferink en wethouder Roos van Gelderen op het stadhuis een delegatie met vertegenwoordigers van MOVISIE, COC Nederland, COC Leiden en enkele Leidse roze ouderen. Daarnaast waren directies van lokale woon-, zorg- en welzijnsinstellingen uitgenodigd. Nadat de aanwezigen een korte film over de Roze Loper met getuigenissen van roze ouderen hadden bekeken, ontstond er een levendig gesprek tussen de verschillende vertegenwoordigers en overhandigde Manon Linschoten van COC Nederland een symbolische Roze Loper aan wethouder Van Gelderen. 4.4 Landelijk Platform Roze 50+ COC Leiden was in 2010 vertegenwoordigd in het Landelijk Platform Roze 50+. Hierin zijn een aantal COC-verenigingen en enkele andere organisaties (waaronder ANBO, Schorer en De 21 22

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Maart 2011 Stichting VACpunt Wonen Herculesplein 207 3584 AA Utrecht 1 2 Inleiding De langdurige formatie maakte 2010 tot een bijzonder jaar. Het nieuwe kabinet heeft zijn

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie