Inkomensontwikkeling bestuurders 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomensontwikkeling bestuurders 2004"

Transcriptie

1 Vereniging VNO-NCW Inkomensontwikkeling bestuurders 2004 Nationale en Internationale vergelijking 24 februari /

2 Inhoudsopgave KORTE SAMENVATTING... 1 Nederland... 1 Internationale vergelijking... 2 INLEIDING... 3 Rapport... 3 Nederland... 3 Vergelijking met internationale markt... 4 Peildatum... 4 Openbaarheid rapportage... 5 Interpretatie stijgingspercentages... 5 INKOMENSONTWIKKELING BESTUURDERS IN NEDERLAND... 7 Ontwikkeling basissalaris, target bonus, actuele bonus en totale cash in Basissalaris... 7 Target bonus... 8 Actuele bonus... 8 Vergelijking target bonus en actuele uitbetaalde bonus... 9 Total Cash... 9 Ontwikkeling basissalaris, target en actuele bonus in Basissalaris Target bonus Actuele bonus Total cash Ontwikkeling in lange termijn beloningen INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale vergelijking van de beloningshoogte Internationale vergelijking beloningshoogten Ontwikkeling in basissalaris Ontwikkeling in total cash Bijlage 1: Definities Bijlage 2: Towers Perrin... 19

3 Vereniging VNO-NCW 1 KORTE SAMENVATTING Deze rapportage bevat een analyse van de inkomensontwikkeling van de Nederlandse ondernemingsbestuurders 1 en daarnaast een vergelijking van de Nederlandse beloningsmarkt met de internationale beloningsmarkt 2. Hieronder zijn enkele relevante bevindingen weergegeven voor beide analyses. Er dient opgemerkt te worden dat de stijging in de verschillende beloningselementen afzonderlijk van elkaar zijn berekend. Nederland Basissalaris Het basissalaris van bestuurders is met 1% (mediaan) gestegen in 2004 ten opzichte van 2003; Target bonus De target bonus is constant gebleven ten opzichte van vorig jaar; Actuele bonus De actuele bonus uitbetaald aan bestuurders in 2004 (als percentage van het basissalaris) is met 1 procentpunt gedaald ten opzichte van ; Total cash 4 De total cash uitbetaald in 2004 is met 1% gestegen ten opzichte van 2003; 1 De Nederlandse markt wordt gevormd door 50 grote beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen met een omzet van minimaal 800 miljoen en minimaal 1500 werknemers. 2 Voor een indicatie van het aantal en de grootte van buitenlandse ondernemingen zie pagina 6. 3 Er dient opgemerkt te worden dat de stijging in de actuele bonus als percentage van het basissalaris wordt weergegeven. Dit heeft als gevolg dat een stijging (en daling) in het basissalarisniveau ook invloed heeft op de hoogte van de stijging in de actuele bonus (als percentage van het basissalaris). 4 Total cash is de som van basis jaarsalaris en de uitbetaalde actuele bonus.

4 Vereniging VNO-NCW 2 Internationale vergelijking Basissalaris Het basissalaris en de actuele bonus van bestuurders zijn absoluut en relatief het laagst in Nederland, gevolgd door Frankrijk, zulks in vergelijking met de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Duitsland; Over 2004 is een (mediane) stijging van 4 9% in het basissalaris van bestuurders waarneembaar, met uitzondering van Nederland waar zoals gesteld - een stijging van 1% waarneembaar is. Het basissalaris is met 9% het sterkst gestegen in Duitsland; Total cash Over 2004 is een stijging van 7 11% in het total cash uitbetaald aan bestuurders waarneembaar voor de betreffende landen, met uitzondering van Nederland waar zoals gesteld - een stijging van 1% waarneembaar is. De total cash is met 11% het sterkst gestegen in Duitsland.

5 Vereniging VNO-NCW 3 INLEIDING De afgelopen jaren heeft VNO-NCW de behoefte aan een (inter-)nationale analyse van de beloning van ondernemingsbestuurders en directeuren geuit. In voorgaande jaren heeft Hay Group het nationale gedeelte voor een groep van circa 240 grotere ondernemingen voor haar rekening genomen en Towers Perrin het internationale gedeelte voor een groep van circa 425 grote buitenlandse ondernemingen. VNO-NCW heeft Towers Perrin thans gevraagd voor een groep van 50 grote Nederlandse veelal beursgenoteerde ondernemingen de beloningsontwikkeling van de ondernemingsbestuurders globaal in beeld te brengen en tevens internationaal te vergelijken met de beloningsontwikkeling van een groep van circa 425 grote buitenlandse veelal beursgenoteerde ondernemingen. Rapport Het rapport is opgesplitst in twee delen: de analyse van de inkomensontwikkeling van bestuurders in de Nederlandse markt en een vergelijking tussen de inkomensontwikkeling van bestuurders in de Nederlandse en de internationale markt. Onder bestuurders vallen de leden van de Raad van Bestuur inclusief de Voorzitter (reporting level 1 en 2). Nederland In dit gedeelte zullen de volgende onderwerpen besproken worden: De ontwikkelingen in basissalaris, target bonus in 2004, actuele bonus en total cash uitbetaald in 2004; Een overzicht van de ontwikkeling in basissalaris, target bonus, actual bonus en total cash gedurende de laatste drie jaar ( ), waarbij het jaar 2001 als basisindex wordt gebruikt (=100). De ontwikkelingen in de verschillende beloningselementen zijn afzonderlijk van elkaar berekend. Er dient opgemerkt te worden dat in voorgaande jaren dit gedeelte werd gepresenteerd door Hay Group. De thans gekozen opzet van het nationale gedeelte is

6 Vereniging VNO-NCW 4 zoals gesteld een andere. De groep van ondernemingen is een beperktere dan vorig jaar en bestaat uit 50 grote Nederlandse beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen met een omzet van minimaal 800 miljoen en minimaal 1500 werknemers. Vergelijking met internationale markt In dit gedeelte wordt de Nederlandse beloningsmarkt vergeleken met de internationale beloningsmarkt. In de vergelijking tussen de Nederlandse markt en de internationale markt worden de volgende vier landen betrokken: Verenigd Koninkrijk Duitsland Frankrijk Verenigde Staten De volgende onderwerpen zullen besproken worden: Een internationale (index-) vergelijking van de beloningshoogte (basissalaris, target bonus en lange termijn beloning) in Nederland ten opzichte van de hierboven genoemde landen; Een internationale vergelijking van de basissalaris en total cash stijgingen in Nederland ten opzichte van de betreffende landen gedurende de laatste drie jaar ( ), teneinde de dynamiek zichtbaar te maken waarbij het jaar 2001 als basisindex gebruikt zal worden (=100). Peildatum De Nederlandse en internationale markt basissalaris en target bonus niveaus voor 2004 die worden weergeven in deze rapportage zijn vastgesteld per oktober De actuele bonussen en total cash voor zowel de Nederlandse als de internationale markt hebben betrekking op de uitbetaalde bedragen in De absolute stijgingen in procentpunten

7 Vereniging VNO-NCW 5 en stijgingspercentages hebben betrekking op de salarisverhogingen die in het jaar 2004 zijn toegekend. Openbaarheid rapportage De analyses zijn specifiek voor VNO-NCW uitgevoerd en zijn erop gericht betrouwbare en overzichtelijke informatie te bieden rond de inkomensontwikkeling van het topmanagement in Nederland alsmede deze ontwikkeling in kaart te brengen in internationaal perspectief. Derden is toegestaan deze rapportage te gebruiken onder vermelding van VNO-NCW en Towers Perrin. Interpretatie stijgingspercentages Een marktstijgingspercentage vergelijking van het mediaanniveau van de beloningsmarkt van een bepaald jaar met het mediaanniveau van de markt het jaar daarvoor - geeft weer hoe de beloningspraktijk van de ondernemingen die in de beloningsmarkt zijn opgenomen zich heeft ontwikkeld. De Nederlandse marktstijgingspercentages van het basissalaris worden weergeven door de mediaan van de jaarlijkse, individuele - dezelfde persoon op dezelfde positie - verhogingen in basissalaris van de bestuurders van 50 grote Nederlandse beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. In het bepalen van deze percentages zijn niet de verhogingen in honorering als gevolg van een promotie meegenomen. Met betrekking tot de target en actuele bonus worden de stijgingen weergegeven in procentpunten. De internationale analyse is gebaseerd op ondernemingen met een omzet van minimaal 2 miljard en minimaal 5000 werknemers. Het aantal ondernemingen dat is meegenomen in de analyse voor het jaar 2001 tot en met oktober 2004 is weergeven per land: Verenigd Koninkrijk: 165 Duitsland: 51 Frankrijk: 60 Verenigde Staten: 150

8 Vereniging VNO-NCW 6 In totaal zijn er 426 grote Europese veelal beursgenoteerde ondernemingen meegenomen in de analyse. De resultaten in dit gedeelte vertegenwoordigen het mediaan niveau van de markt. Wederom zijn bij het bepalen van de stijgingen in basissalaris, actuele bonus en lange termijn beloning niet de verhogingen in honorering als gevolg van een promotie meegenomen en hebben de marktstijgingspercentages slechts betrekking op de jaarlijkse, individuele (dezelfde persoon op dezelfde positie) verhogingen in het basissalaris, actuele bonus en lange termijn beloning. Bij het interpreteren van de marktgegevens dient men er rekening te houden met het feit dat de samenstelling van de groep van ondernemingen en werknemers, zowel op nationaal niveau als internationaal niveau, van jaar tot jaar enigermate verschillend kan zijn.

9 Vereniging VNO-NCW 7 INKOMENSONTWIKKELING BESTUURDERS IN NEDERLAND In dit hoofdstuk worden de volgende ontwikkelingen gepresenteerd: De ontwikkeling in basissalaris en target bonussen vastgesteld in 2004, actuele bonussen en total cash uitbetaald in 2004; De ontwikkeling in basissalaris, target bonus, actuele bonus en total cash gedurende de laatste drie jaar ( ) waarbij het jaar 2001 als basisindex wordt gebruikt (=100). Ontwikkeling basissalaris, target bonus, actuele bonus en totale cash in 2004 Basissalaris Het basissalaris is het gegarandeerde bruto jaarinkomen waaronder twaalf maandsalarissen vermeerderd met 8% vakantiegeld en een eventueel dertiende maand. In de onderstaande tabel zijn de stijgingspercentages in basissalaris weergeven 5. Tabel 1: Marktstijging basissalaris Marktstijging basissalaris Functiecategorie Eerste kwartiel Mediaan Derde kwartiel Bestuurders (RL 1 en 2) 0.0% 1.0% 2.5% De mediaan marktstijging in basissalaris van de bestuurders is 1%. Uit het overzicht is ook af te leiden dat minstens 25% van de ondernemingen het basissalaris van de bestuurders niet heeft verhoogd (0%) en 25% van de ondernemingen het basissalaris met 2,5% of meer heeft verhoogd. 5 De definities van de gebruikte begrippen zijn opgenomen in de bijlagen.

10 Vereniging VNO-NCW 8 Target bonus De target bonus is gedefinieerd als de bonus die wordt uitgekeerd indien de vooraf gesproken doelstellingen (op jaarbasis) zijn behaald. De target bonus wordt uitgedrukt in een percentage van het basissalaris. Tabel 2: Stijging in target bonus Stijging target bonus in absolute procentpunten Functiecategorie Mediaan Bestuurders (RL 1 en 2) 0% De mediaan stijging in de target bonus van de bestuurders is 0 procentpunt. Actuele bonus De actuele bonus is de werkelijk uitbetaalde bonus, welke afhankelijk is van de behaalde doelstellingen. De actuele bonus wordt uitgedrukt in een percentage van het basissalaris. In dit rapport is de actuele bonus 2004 uitbetaald in 2004 en heeft betrekking op de prestatie die geleverd is in Aangezien de hoogtes van de actuele bonussen sterk fluctueren over de jaren en er in sommige gevallen 0,- bonus is toegekend, is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de stijgingen. Daarnaast dient men op te merken dat de stijging in de actuele bonus als percentage van het basissalaris wordt weergegeven. Dit heeft als gevolg dat de stijging (en daling) in basissalarisniveau ook invloed heeft op de hoogte van de stijging in actuele bonus. Tabel 3: Stijging in actuele bonus uitbetaald in 2004 ten opzichte van 2003 Stijging actuele bonus in absolute procentpunten Functiecategorie Bestuurders (RL 1 en 2) Mediaan -1% Uit de tabel is af te leiden dat de actuele bonus uitbetaald aan de bestuurder in 2004 is gedaald met 1 procentpunt.

11 Vereniging VNO-NCW 9 Vergelijking target bonus en actuele uitbetaalde bonus Het target bonus niveau in 2004, uitgedrukt in een percentage van het basissalaris van de bestuurders is weergegeven in de onderstaande tabel. Tabel 4: Target bonus 2004 als percentage van het basissalaris Target bonus 2004 Functiecategorie Eerste kwartiel Mediaan Derde kwartiel Bestuurders (RL 1 en 2) 50% 53% 70% Het actuele bonus niveau uitbetaald aan de bestuurders in 2004 (met betrekking tot de prestatie in 2003), uitgedrukt in een percentage van het basissalaris is weergegeven in de onderstaande tabel. Tabel 5: Actuele bonus 2004 als percentage van het basissalaris Actuele bonus uitbetaald in 2004 Functiecategorie Eerste kwartiel Mediaan Derde kwartiel Bestuurders (RL 1 en 2) 10% 42% 64% Uit tabel 4 en 5 is af te leiden dat het uitbetaalde actuele bonus is achtergebleven bij de target bonus van de bestuurders. Total Cash De mediaan total cash stijging over 2004, de som van het basissalaris en de werkelijk uitbetaalde bonus, is weergegeven in de onderstaande tabel. Tabel 6: Stijging in total cash uitbetaald in 2004 ten opzichte van 2003 Stijging total cash Functiecategorie Bestuurders (RL 1 en 2) Mediaan 1% De mediaan stijging in total cash uitbetaald aan de bestuurders in 2004 ten opzichte van 2003 is 1%.

12 Vereniging VNO-NCW 10 Ontwikkeling basissalaris, target en actuele bonus in Basissalaris In de onderstaande tabel zijn de stijgingspercentages voor de (mediaan) marktniveaus van het basissalaris van de bestuurders (op basis van onze referentiegroep) voor de afgelopen drie jaar weergeven waarbij het jaar 2001 als basisindex wordt gebruikt (=100). Tabel 7: Indexgetallen mediaan basissalaris Mediaan marktstijgingen basissalaris Functiecategorie Bestuurders (RL 1 en 2) Uit deze tabel is af te leiden dat de hoogte van de stijgingen in basissalaris van de bestuurders is afgenomen over de afgelopen drie jaar. Target bonus In de onderstaande tabel zijn de stijgingspercentages voor de (mediaan) marktniveaus van de target bonus voor de afgelopen drie jaar weergeven waarbij het jaar 2001 als basisindex wordt gebruikt (=100). Tabel 8: Indexgetallen mediaan target bonus Mediaan marktstijgingen target bonus Functiecategorie Bestuurders (RL 1 en 2) De afgelopen twee jaar heeft geen stijging plaats gehad in de target bonus van de bestuurders. Actuele bonus In de onderstaande tabel zijn de stijgingspercentages voor de (mediaan) marktniveaus van de actuele bonus voor de afgelopen drie jaar weergeven waarbij het jaar 2001 als basisindex wordt gebruikt (=100). Tabel 9: Indexgetallen mediaan actuele bonus Mediaan marktstijgingen actuele bonus Functiecategorie Bestuurders (RL 1 en 2)

13 Vereniging VNO-NCW 11 De actuele bonus als percentage van het basissalaris uitbetaald aan de bestuurders is na een lichte stijging in 2002 gedaald in 2004 tot onder het niveau in Uit tabel 8 en 9 blijkt dat de target bonus gelijk is gebleven gedurende de afgelopen drie jaar en de werkelijk uitbetaalde bonus (actuele bonus) zelfs is gedaald de afgelopen drie jaar. Zoals eerder gesteld blijft de actuele bonus achter bij de target bonus. Er dient opgemerkt te worden dat de stijging in de actuele bonus als percentage van het basissalaris wordt weergegeven. Dit heeft als gevolg dat de stijging (en daling) in basissalaris niveau ook invloed heeft op de hoogte van de stijging in actuele bonus (als percentage van het basissalaris). Total cash In de onderstaande tabel zijn de stijgingspercentages voor de (mediaan) marktniveaus van de total cash van de bestuurders (op basis van onze referentiegroep) voor de afgelopen drie jaar weergeven waarbij het jaar 2001 als basisindex wordt gebruikt (=100). Tabel 10: Indexgetallen mediaan total cash Mediaan marktstijgingen total cash Functiecategorie Bestuurders (RL 1 en 2) De stijging in total cash uitbetaald aan de bestuurders is de afgelopen jaren geleidelijk afgenomen van 6% in 2002 naar 1% in Ontwikkeling in lange termijn beloningen Het marktbeeld voor beursgenoteerde ondernemingen toont dat lange termijn belonings componenten voornamelijk worden toegekend in de vorm van optie en/of aandelen plannen. Niet beursgenoteerde ondernemingen gebruiken veelal cash plannen. Optie- en aandelenplannen worden ook gebruikt door deze groep, echter veelal met beperkte deelname (alleen de top van het bedrijf). Bij niet beursgenoteerde bedrijven wordt tevens een combinatie van cash en opties of aandelen aangeboden.

14 Vereniging VNO-NCW 12 In het algemeen is er een trend om een combinatie van opties en aandelen plannen toe te passen in plaats van slechts opties toe te kennen door een deel van de opties te vervangen door aandelen. De vervanging van opties (deels) door aandelen wordt mede gestimuleerd door de volgende ontwikkelingen: De relatieve lage verwachtingswaarde van opties vergeleken met aandelen; De pejoratieve connotatie van opties; Het mogelijke verwateringeffect dat samenhangt met het toekennen van opties; De introductie van Share ownership guidelines ; De invoering van accountingregels (IFRS); Veranderingen in fiscale wet en regelgeving. De lange termijn beloningen zijn tegenwoordig vrijwel allemaal gekoppeld aan vooraf vastgestelde prestatie doelen. Dit houdt in dat er een prestatiemaatstaf is gekoppeld aan de lange termijn beloning. De meeste prestatie optie en aandelenplannen hebben een prestatieperiode van drie jaar waarna de opties en aandelen onvoorwaardelijk worden.

15 Vereniging VNO-NCW 13 INTERNATIONALE VERGELIJKING In dit hoofdstuk wordt de analyse van diverse internationale beloningselementen gepresenteerd. Deze analyse heeft betrekking op de vergelijking tussen beloningshoogtes in Nederland en de hieronder genoemde landen: Verenigd Koninkrijk Frankrijk Duitsland Verenigde Staten De Nederlandse markt omvat de 50 grote beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen waarop de nationale analyse ook betrekking heeft. De internationale markt bestaat uit ondernemingen met een omzet van minimaal 2 miljard en minimaal 5000 werknemers. Het aantal ondernemingen dat is meegenomen in de analyse is per land hieronder weergegeven: Verenigd Koninkrijk: 165 Duitsland: 51 Frankrijk: 60 Verenigde Staten: 150 Totaal: 426 De volgende onderwerpen zullen besproken worden: Een internationale vergelijking van de beloningshoogte (basissalaris, target bonus en lange termijn beloning 6 ) in Nederland ten opzichte van de hierboven genoemde landen; Een internationale vergelijking van de basissalaris- en total cash 7 stijgingen in Nederland ten opzichte van de betreffende landen gedurende de laatste drie jaar ( ), teneinde de dynamiek zichtbaar te maken. Het jaar 2001 wordt als basisindex gebruikt (=100). 6 De meest voorkomende vormen van een lange termijn beloning zijn opties, cash of aandelen. De waarde van een optie- en/of aandelen pakket wordt bepaald op basis van het Binomiale Model. 7 Total cash is de som van basis jaarsalaris en de uitbetaalde actuele bonus.

16 Vereniging VNO-NCW 14 Internationale vergelijking van de beloningshoogte 2004 Hieronder zijn de beloningsniveaus, betreffende basissalaris, actuele bonus en lange termijn beloning (LTI) van de bestuurders in Nederland vergeleken met het buitenland. De functies van de bestuurders zijn qua functie-inhoud, zwaarte en aard in de verschillende landen te vergelijken. Op de verticale schaal van de staafdiagrammen zijn de beloningsverhoudingen weergegeven in indexgetallen, waarbij het Nederlandse basissalaris niveau op 100 is gesteld. Elke beloningscomponent (basissalaris, actuele bonus en LTI) van elk land is gerelateerd aan dit betreffende indexgetal 100 (het basissalaris van Nederland). De LTI is uitgedrukt in een verwachte waarde die berekend is met behulp van het Binomiale Model. Er dient opgemerkt te worden dat in de analyse een constante wisselkoers wordt aangenomen om consistentie in de onderzoeken te behouden. Dit houdt in dat de Euro- Amerikaanse Dollar en de Euro - Britse Pond koersverhouding over de jaren heen constant wordt verondersteld 8. Staafdiagram 1: Internationale beloningsvergelijking bestuurders Index 400 Internationale beloningsvergelijking bestuurders (jaar 2004) Nederland Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Basissalaris Actuele bonus Lange termijn beloning 8 Met betrekking tot Nederland Frankrijk en Duitland wordt een koersverhouding van 1 EUR 1 EUR verondersteld. Met betrekking tot Nederland Verenigde Koninkrijk wordt een koersverhouding 1 EUR 1.5 GBP en Nederland Verenigde Staten: 1 EUR 1.25 USD verondersteld.

17 Vereniging VNO-NCW 15 Tabel 11: Indexgetallen 2004 Internationale vergelijking beloningshoogten - bestuurders 2004 Markt Basissalaris Actuele bonus Lange termijn beloning Nederland Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Uit de overzichten blijkt dat het basissalaris en de actuele bonus van de bestuurders het laagst zijn in Nederland, gevolgd door Frankrijk. Daarnaast is tevens de lange termijn beloning van de bestuurders in Nederland het laagst, dit maal gevolgd door Duitsland. In de Verenigde Staten ligt het niveau van het basissalaris, de actuele bonus en de lange termijn beloning het hoogst gegeven constante wisselkoersen. Internationale vergelijking beloningshoogten De tabellen in dit gedeelte reflecteren de ontwikkeling van het basissalaris en de total cash van de bestuurders. De eerste reeks getallen in de tabellen geeft de index weer van de basissalaris- en total cash stijgingen op jaarbasis. De getallen reeksen daaronder hebben betrekking op de jaarlijkse stijgingen van het basissalaris en total cash. Bij beide ontwikkelingen worden constante wisselkoersen verondersteld Ontwikkeling in basissalaris De volgende getallen geven inzicht in de ontwikkeling van het basissalaris over de periode 2001 tot en met oktober Tabel 12: Indexgetallen basissalaris en basissalaris stijgingen bestuurders Index basissalaris leden bestuurders Jaar Nederland Verenigd Koninkrijk Duitsland Frankrijk Verenigde Staten Basissalaris stijgingen per jaar in % Jaar Nederland Verenigd Koninkrijk Duitsland Frankrijk Verenigde Staten % 7% 12% 6% 5% % 7% 4% 5% 3% % 6% 9% 4% 5%

18 Vereniging VNO-NCW 16 Uit de tabel is af te leiden dat het basissalaris van de bestuurders in Duitsland relatief het sterkst is gestegen over de periode Over 2004 is de stijging in het basissalaris relatief het laagst in Nederland, gevolgd door Frankrijk. Ontwikkeling in total cash De volgende getallen geven inzicht in de ontwikkeling van het total cash over de periode 2001 tot en met oktober Total cash wordt door Towers Perrin gedefinieerd als zijnde het totaal bedrag van basissalaris vermeerderd met de actuele bonus. Tabel 13: Indexgetallen total cash en total cash stijgingen bestuurders Index total cash leden bestuurders Jaar Nederland Verenigd Koninkrijk Duitsland Frankrijk Verenigde Staten Total cash stijgingen per jaar in % Jaar Nederland Verenigd Koninkrijk Duitsland Frankrijk Verenigde Staten % 7% 12% 1% -1% % 9% 6% 5% 7% % 9% 11% 8% 7% Uit de tabel is af te leiden dat gedurende de periode de total cash van de bestuurders in Duitsland relatief het sterkst is gestegen. Over 2004 geldt een stijging tussen 7% 11% van de total cash voor de betreffende landen met uitzondering van Nederland waar een stijging van 1% heeft plaatsgevonden. Uit staafdiagram 1 is af te lezen dat het total cash niveau het laagst is in Nederland ten opzichte van de betreffende landen.

19 Vereniging VNO-NCW 17 Bijlage 1: Definities Ten behoeve van de interpretatie van de resultaten is hieronder kort de inhoud van enkele gehanteerde begrippen weergegeven: Eerste kwartiel (=25 ste percentiel) De waarde waarop of waaronder 25% van de waarnemingen zich bevinden indien de marktwaarden in oplopende volgorde worden geplaatst: 75% van de waarnemingen zijn gelijk of hoger dan het eerste kwartiel. Markt mediaan De waarde die de marktwaarnemingen in tweeën verdeelt: 50% van de waarnemingen ligt boven of beneden deze waarde. Derde kwartiel (=75 ste percentiel) De waarde waarop of waaronder 75% van de marktwaarnemingen zich bevinden indien de marktwaarden in oplopende volgorde worden geplaatst. Gemiddelde Som van de waarnemingen gedeeld door het aantal waarnemingen 9. Basissalaris Het gegarandeerde bruto jaarinkomen waaronder 12 maandsalarissen vermeerderd met 8% vakantietoeslag en een eventuele 13 e maand. Target bonus De bonus die wordt uitgekeerd indien afgesproken doelen gehaald worden (op jaarbasis) deze wordt vaak uitgedrukt als percentage van het basis jaarsalaris. 9 Het gemiddelde kan afwijken van de mediaan door de spreiding van de waarnemingen: uitschieters naar boven toe kunnen er bij voorbeeld voor zorgen dat het gemiddelde hoger is dan de mediaan (de middelste waarneming). Het verschil tussen het gemiddelde en de mediaan zal kleiner zijn bij een lagere spreiding en/of een groter aantal waarnemingen, dan bij een grotere spreiding en/of een kleiner aantal waarnemingen.

20 Vereniging VNO-NCW 18 Actuele bonus De actuele bonus is de werkelijk uitbetaalde bonus, welke afhankelijk is van de behaalde doelstellingen. De actuele bonus wordt uitgedrukt in een percentage van het basissalaris. Total cash De som van basis jaarsalaris en de actuele bonus. Lange termijn beloning De meest voorkomende vormen van een lange termijn beloning zijn opties, cash of aandelen. De waarde van een optie- en/of aandelen pakket wordt bepaald op basis van het Binomial Option Pricing model 10. De verwachtingswaarde wordt uitgedrukt in een percentage van het vaste inkomen. Marktstijging Vergelijking van het beloningsniveau van de beloningsmarkt van een bepaald jaar met het niveau van de markt het jaar daarvoor. 10 IFRS 2 vereist een flexibel optie-waarderingsmodel welke rekenschap geeft van de volgende factoren: niet-verhandelbaarheid, vroege uitoefening, variantie van verwachte volatiliteit en andere invoer voor het model, gesloten of blackout periodes van uitoefening, beperkingen op het verhandelen van opties. Deze factoren sluiten in veel gevallen het Black-Scholes model uit, ten voordele van het Binomiale model.

21 Vereniging VNO-NCW 19 Bijlage 2: Towers Perrin Shareholder value creation through people Towers Perrin is één van de grootste Human Resource adviesbureaus wereldwijd. Towers Perrin heeft meer dan werknemers werkzaam in 24 landen. In Nederland zijn momenteel meer dan 200 werknemers in dienst, verdeeld over de vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. Meer dan 400 grote Europese beursgenoteerde en nietbeursgenoteerde ondernemingen (waaronder 70% van de grootste Nederlandse ondernemingen) kan Towers Perrin tot haar clientèle rekenen. Onze adviespraktijk omvat een aantal gebieden: Executive compensation; Competentie management; Performance management; Pensioen en benefits; Asset consulting. Executive Compensation Towers Perrin is wereld marktleider op het gebied van de advisering van bezoldiging van bestuurders /directeuren (executive compensation). Met behulp van onze lokale kantoren in 50 steden wereldwijd, combineren wij ervaring en expertise met lokale kennis. Het leidende principe is dat ondernemingen uiteindelijk hun prestaties verbeteren met behulp van hun werknemers. Towers Perrin heeft een gerenommeerde executive compensation adviespraktijk. In Nederland bestaat het team uit 20 adviseurs en researchers. Wij werken met de grote, Nederlandse AEX en AMX ondernemingen aan het ontwerpen en implementeren van executive beloningsbeleid. Wij adviseren deze ondernemingen bij het in kaart brengen van incentive plannen, voor zowel de korte als lange termijn, die aanzetten tot betere prestaties en het communiceren van een beloningsbeleid dat aansluit bij de belangen van zowel bestuurders als aandeelhouders. Bij het opstellen van het beloningsbeleid wordt er altijd uitgegaan van de cultuur en de achtergrond van elke cliënt.

22 Vereniging VNO-NCW 20 Daarnaast adviseert Towers Perrin grote Nederlandse en internationale ondernemingen inzake Corporate Governance vraagstukken. Tevens werkt Towers Perrin samen met het Netherlands Institute for Corporate Governance, een interdisciplinair samenwerkingsverband met de Universiteit van Amsterdam. Tot slot adviseren wij onze mondiale klanten bij alle aspecten die verband houden met beloningsvraagstukken van bestuurders en toezichthouders, vaak in combinatie met fusies, overnames en spin-offs, maar ook met betrekking tot retentie, het aantrekken werknemers, exit-regelingen en pensioenvergoedingen. Om de kwaliteit van de aangeboden diensten te optimaliseren streeft de Executive Compensation adviesgroep ernaar: Bij de vormgeving van het beloningsbeleid voor executives, de hoogte van het beloningspakket (in)direct te koppelen aan waardecreatie voor aandeelhouders; De HR strategie van de onderneming in lijn te brengen met de overall strategie van de onderneming; Een geïntegreerde aanpak te hanteren bij het vormgeven van onze projecten; Strategische inzichten combineren met technische kennis; De waarde van effectieve communicatie gedurende het gehele proces te benadrukken. Heeft u vragen of wilt u meer informatie hebben, neemt u dan contact op met: Marcel Spaans Marlotte Bartels Towers Perrin Towers Perrin Partner, Executive Compensation Associate, Executive Compensation Tel: Tel: David de Jong Towers Perrin Amsterdam Towers Perrin Hullenbergweg 425 Consultant, Executive Compensation 1101 CS Amsterdam Zuidoost Tel: Tel: Fax:

Update 2008 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007

Update 2008 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007 Beloning van topbestuurders bij AEX ondernemingen 2007 >>> In aansluiting op ons rapport "Op zoek naar de juiste balans" over de beloningstrend voor topbestuurders binnen een geselecteerde groep Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid Bijlage agendapunt 6.1 Remuneratiebeleid De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de remuneratiecommissie, het remuneratiebeleid voor het bestuur (hierna: het bestuur ) van de vennootschap op. Het

Nadere informatie

Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017

Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017 Salaris Indicator Generieke Salarisstudie 2017 Hudson Belgium Opgemaakt door: [CONSULTANT] T: +32 9 242 54 44 E: HRS.COMPBEN@HUDSON.COM [Datum] INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Voorwerp van de studie... 3

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties Jaarverslagen 2008 Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties 2 Jaarverslagen 2008 3 Samenvatting Deze jaarverslagenservice biedt u

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2011

REMUNERATIERAPPORT 2011 REMUNERATIERAPPORT 2011 INLEIDING In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 november 2011 is het remuneratiebeleid van de Directie van Vastned vastgesteld. Deze vaststelling heeft

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. AEX en Midkap ondernemingen

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. AEX en Midkap ondernemingen 1 Jaarverslagen 2008 Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur AEX en Midkap ondernemingen 2 Jaarverslagen 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. De gemiddelde bestuurder 6 3. Totaal Vast Inkomen 8 3.1.

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

DE JUISTE BELONINGSMIX. Relatie met prestatie. Tijdshorizon KORTE TERMIJN (KT) LANGE TERMIJN (LT) Variabel Inkomen (kt) Totaal Vast Inkomen

DE JUISTE BELONINGSMIX. Relatie met prestatie. Tijdshorizon KORTE TERMIJN (KT) LANGE TERMIJN (LT) Variabel Inkomen (kt) Totaal Vast Inkomen DE JUISTE BELONINGSMIX Hay Group heeft recentelijk onderzocht hoe het beloningsbeleid van organisaties aan het veranderen is. Uit het onderzoek The Changing Face of Reward blijkt dat bedrijven zich met

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur

Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur Voorgesteld wordt om het bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur te wijzigen. Het bestaande beleid

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

SALARIS INDICTATOR FUNCTIE X

SALARIS INDICTATOR FUNCTIE X SALARIS INDICTATOR FUNCTIE X [DATE] OPGEMAAKT DOOR: [CONSULTANT] CONTACTGEGEVENS: T: +32 9 242 54 44 E: HRS.COMPBEN@HUDSON.COM INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Voorwerp van de studie... 3 Referentiemarkt...

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V.

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. 1 Inleiding Het remuneratierapport 2015 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een uiteenzetting

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Akkoord Global Career Architecture Teva Pharmachemie

Akkoord Global Career Architecture Teva Pharmachemie Akkoord Global Career Architecture Teva Pharmachemie Teva is gestart om wereldwijd haar functiehuis te harmoniseren. Dit brengt consistentie, transparantie en een wereldwijde taal en infrastructuur die

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties Jaarverslagen 2008 Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties 2 Jaarverslagen 2008 3 Samenvatting Deze jaarverslagenservice biedt u

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Reglement Remuneratiecommissie 12 mei 2017 REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE DEFINITIES EN INTERPRETATIE Aandeelhouders Aandelen Algemene Vergadering Corporate Governance Code Raad van Bestuur Raad

Nadere informatie

Human Capital Tax. Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006

Human Capital Tax. Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Human Capital Tax Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Deloitte Belastingadviseurs B.V. Global Equity Consulting Services September 2006 Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Inleiding Dit onderzoek

Nadere informatie

1 Jaarverslagenservice 2010. Jaarverslagenservice 2010. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. AEX- en Midkap-ondernemingen

1 Jaarverslagenservice 2010. Jaarverslagenservice 2010. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. AEX- en Midkap-ondernemingen 1 Jaarverslagenservice 2010 Jaarverslagenservice 2010 Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur AEX- en Midkap-ondernemingen 2 Jaarverslagenservice 2010 Voorwoord De wereldwijde crisis heeft behoorlijk

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

TOP EXECUTIVE SALARIS BENCHMARK

TOP EXECUTIVE SALARIS BENCHMARK TOP EXECUTIVE SALARIS BENCHMARK OPGEMAAKT DOOR: CONTACTGEGEVENS: T: +32 9 242 54 44 E: HRS.COMPBEN@HUDSON.COM INHOUDSTAFEL Introductie... 3 Context... 3 Informatiebron... 3 Methodologie... 4 Functiematching

Nadere informatie

TOP EXECUTIVE SALARY SURVEY Salarisindicatie. Overzicht bonussen. Long Term incentives. Extralegale voordelen. Steekproefsamenstelling HUDSON

TOP EXECUTIVE SALARY SURVEY Salarisindicatie. Overzicht bonussen. Long Term incentives. Extralegale voordelen. Steekproefsamenstelling HUDSON Salarisindicatie Overzicht bonussen Long Term incentives Extralegale voordelen TOP EXECUTIVE SALARY SURVEY 2016 Steekproefsamenstelling HUDSON Moutstraat 56 9000 Gent Tel: +32 9 242 54 44 hrs.compben@hudson.com

Nadere informatie

Remuneratierapport 2009 vastned management

Remuneratierapport 2009 vastned management Remuneratierapport 2009 vastned management Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial ( de fondsen ) hebben één statutair Directeur, VastNed Management, een gezamenlijke dochteronderneming

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 6.2 Aanpassing van het Remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur

Bijlage bij Agendapunt 6.2 Aanpassing van het Remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur Bijlage bij Agendapunt 6.2 Aanpassing van het Remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur Vrije vertaling Het huidige Remuneratiebeleid is op 15 mei 2008 aangenomen door de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

REMUNERATIE- RAPPORT 2013

REMUNERATIE- RAPPORT 2013 REMUNERATIE- RAPPORT 2013 Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een beschrijving van het beloningsbeleid zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V.

Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Colofon Titel Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Versie 3.0 Ingangsdatum 1 januari 2016 Geldig tot 1 januari 2017 Samengesteld door Laatste versie bewerkt

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2014

REMUNERATIERAPPORT 2014 REMUNERATIERAPPORT 2014 REMUNERATIE- RAPPORT 2014 Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een beschrijving van het huidige belonings - beleid zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

Samenvatting van resultaten wereldwijd

Samenvatting van resultaten wereldwijd Internationaal onderzoek door Hay Group: De invloed van de economische onzekerheid op beloningsprogramma s Managementsamenvatting Voor organisaties is het belangrijk om te weten wat de impact van de economische

Nadere informatie

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010 Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2010 1. Inleiding VWS rapporteert jaarlijks aan de Kamer over de gegevens van de inkomens van bestuurders van zorginstellingen

Nadere informatie

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V.

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial hebben één statutair directeur, VastNed Management, een dochteronderneming en de managementvennootschap

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Inleiding In mei 2012 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders laatstelijk het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur vastgesteld. Aanleiding tot de wijziging van het

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus DE Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus DE Den Haag Directie Financiële Markten Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 DE Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 augustus 2007 2060720950 FM 2007-1806 U Onderwerp

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 1 Inleiding Het remuneratierapport 2013 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Hoofdstuk 3: Remuneratierverslag 2007 Hoofdstuk 4: Remuneratie 2008 Hoofdtuk 1: Inleiding Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V.

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V. Beloningsbeleid Bright Pensions N.V. Versiebeheer Omschrijving Auteur Datum 0.1 Initiële versie KJ Februari 2013 0.2 Review, aangepast en in de juiste huisstijl gezet AB 28-02-2013 0.3 Aanpassing variabele

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004 Nr. 35

Nadere informatie

Beloningsbeleid voor de Directie van Vastned Retail NV

Beloningsbeleid voor de Directie van Vastned Retail NV Beloningsbeleid voor de Directie van Vastned Retail NV EEN BELEID IN LIJN MET DE VASTNED STRATEGIE TER STIMULERING VAN VOORSPELBARE EN STABIELE RESULTATEN 1. INTRODUCTIE Het huidige beloningsbeleid voor

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

remuneratie rapport 2013 remuneratie

remuneratie rapport 2013 remuneratie remuneratie rapport 2013 remuneratie rapport 2013 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2013 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2014 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

Executive Compensation

Executive Compensation Executive Compensation Onderzoeken & advies 2010 2 Executive Compensation 3 Inhoudsopgave Waarom Hay Group? 4 Euro Top Executives Compensation 6 Boardroom Remuneration Guide 8 Executive Compensation Report

Nadere informatie

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk BELANGRIJKSTE ELEMENTEN CONTRACT VAN DE HEREN KNOOP, TRAAS EN POTIJK Belangrijkste elementen Overeenkomst ForFarmers N.V. Naam Yoram

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Beloningsbeleid Clavis B.V.

Beloningsbeleid Clavis B.V. Beloningsbeleid Clavis B.V. Datum: 21 februari 2017 Versie 2.0 1. Doel beloningsbeleid Onze mensen en onze kennis zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij willen dat onze medewerkers onze cliënten een hoog

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017 Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV Vastgesteld door de AvA op Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Voor eventuele vragen

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting

AGENDA. 1. Opening. 3. Sluiting AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nutreco Holding N.V., te houden op dinsdag 30 juni 2009, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN Boxmeer

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Individuele terugkoppeling. Financial Services Compensation Report 2013

Individuele terugkoppeling. Financial Services Compensation Report 2013 <uw organisatie> Individuele terugkoppeling Financial Services Compensation Report 2013 Inhoud Peilers van het onderzoek Organisaties in de markt Salarisontwikkelingen Totaal Vast Inkomen Variabel Inkomen

Nadere informatie

Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008

Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008 Bevindingen ten aanzien van de feitelijke bezoldiging in 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde www.rug.nl/feb/onderzoek/onderzoekscentra/cgic

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014

REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 3 INHOUDS OPGAVE 4 5 INTRODUCTIE 7 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2014 11 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 5 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 1 Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 De meeste relevante tabellen met betrekking tot partneralimentatie zijn uit de positionpaper 1. Persoonlijk bruto inkomen Tabel

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Beloningsbeleid ONVZ 2014

Beloningsbeleid ONVZ 2014 Beloningsbeleid ONVZ 2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Identified Staff... 2 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 2 4 Relevante wet- en regelgeving en overige kaders... 2 5 Raad van Commissarissen... 3 6 Bestuur...

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN. Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016

BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN. Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016 BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016 INHOUDSOPGAVE 1 ONDERBOUWING AANPAK BEREKENINGEN T.B.V. BENCHMARKS - 3 2 3 PERCENTAGES

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

International Corporate Governance and performance:

International Corporate Governance and performance: International Corporate Governance and performance: A comparative analysis of corporate governance and performance in France, Germany and the UK Abe de Jong -Douglas DeJong -Gerard Mertens -Charles Wasley

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid BinckBank N.V. 2009

Bezoldigingsbeleid BinckBank N.V. 2009 Bezoldigingsbeleid BinckBank N.V. 2009 2 A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2009 van BinckBank N.V. weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van BinckBank N.V.

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance 12 januari 2012 -persbericht- Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance De top 50 bedrijven uit de Eurozone

Nadere informatie

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen Inleiding

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen Inleiding Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2012 1. Inleiding VWS rapporteert jaarlijks aan de Kamer over de gegevens van de inkomens van bestuurders van zorginstellingen

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

11.1 Bezoldiging van de Raad van Bestuur 112 JAARVERSLAG 2012 AGEAS

11.1 Bezoldiging van de Raad van Bestuur 112 JAARVERSLAG 2012 AGEAS 11 BEZOLDIGING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BE- STUUR EN DE LEDEN VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE 11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee In deze Noot wordt

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Remuneratiebeleid 2011-2014 Het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur van USG People wordt voor een periode van meerdere jaren vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur 2011

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur 2011 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. heeft op 3 november 2010 het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur per 1 januari 2011 opnieuw vastgesteld. Uitgangspunten bezoldigingsbeleid

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2008

Bezoldigingsbeleid 2008 Bezoldigingsbeleid 2008 A. Inleiding: 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2008 van BinckBank N.V. weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van BinckBank N.V. van 6 mei 2008

Nadere informatie

Benchmark Kantoorcijfers 2012

Benchmark Kantoorcijfers 2012 Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

In het jaar 2013 kwam de remuneratie- en benoemingscommissie driemaal bijeen en daarnaast vonden een aantal informele bijeenkomsten plaats.

In het jaar 2013 kwam de remuneratie- en benoemingscommissie driemaal bijeen en daarnaast vonden een aantal informele bijeenkomsten plaats. Indeling Inleiding Hoofdstuk 1: Remuneratiebeleid 2011-2014 Hoofdstuk 2: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Hoofdstuk 3: Remuneratieverslag Hoofdstuk 4: Vooruitblik remuneratie 2014

Nadere informatie

Bijlage 1b bij de agenda van de Corbion aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2015

Bijlage 1b bij de agenda van de Corbion aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2015 Bijlage 1b bij de agenda van de Corbion aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2015 Beloningsbeleid Raad van Bestuur Corbion Versie 9 april 2015 - Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders - Doelstellingen

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt 1 Aanpak analyse van de loterijmarkt 1. In het kader van de voorgenomen fusie tussen SENS (o.a. Staatsloterij en Miljoenenspel) en SNS

Nadere informatie

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee 11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee In deze noot wordt het bezoldigingsbeleid van Ageas beschreven zoals dat in 2013 is toegepast. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie