Human Capital Tax. Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Capital Tax. Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006"

Transcriptie

1 Human Capital Tax Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Deloitte Belastingadviseurs B.V. Global Equity Consulting Services September 2006

2 Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Inleiding Dit onderzoek richt zich primair op de aandelengerelateerde beloning van leden van de raad van bestuur en hoger management van Nederlandse ondernemingen die aan de AEX/Euronext zijn genoteerd. Tijdens het schrijven van dit rapport bestond deze groep uit 25 ondernemingen. Nagenoeg alle beursfondsen baseren het remuneratiebeleid op vier pijlers: basissalaris, kortetermijnincentives (veelal cashbonussen), langetermijnincentives (aandelen/opties) en pensioenvoorzieningen. In dit onderzoek staan vooral de volgende beloningsvormen centraal: aandelen, opties, stock appreciation rights en cashbonussen. De jaarverslagen van 2005, kwartaalberichten van 2006 en de websites van de ondernemingen evenals websites zoals die van Euronext en De Nederlandsche Bank zijn als bronnen gebruikt voor dit onderzoek. Deloitte Global Equity Consulting Services, onderdeel van Human Capital Tax van Deloitte Belastingadviseurs B.V., heeft deze deskstudie uitgevoerd. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht op welke wijze de AEXgenoteerde ondernemingen hun management binden en belonen en wat de gevolgen van corporate governance voor aandelengerelateerd belonen zijn. De ontwikkelingen en trends op het gebied van aandelengerelateerd belonen in het algemeen, en de beloning van personeel en management in de vorm van equity incentives in het bijzonder, zijn dan ook objectief weergegeven in dit onderzoek. Vervolgens is onderzocht in hoeverre en op welke wijze ondernemingen de corporate governance regels op het gebied van equity incentives naleven. Uit het onderzoek blijkt dat er een aantal duidelijk waarneembare trends en ontwikkelingen op het gebied van equity incentives is. Dit komt onder andere door de recent veranderde wetgeving (zoals de invoering van IFRS 2 en de corporate governance code). Deze wetgeving is, mede door de neergang van de internationale effectenbeurzen en de diverse boekhoudschandalen, versneld ingevoerd. Daarnaast zijn de trends en ontwikkelingen onlosmakelijk verbonden met de veranderde omgeving. Als gevolg van aandelenkoersen die in de periode 2001 tot 2003 sterk onder druk stonden, verloren equity incentives als vorm van beloning in korte tijd aan populariteit. Dat tij lijkt inmiddels te zijn gekeerd. Trends en ontwikkelingen in aandelengerelateerd belonen Dit onderzoek onder de 25 AEX-genoteerde fondsen heeft geresulteerd in enkele opvallende trends en ontwikkelingen: 1. Verschuiving van opties naar (performance) aandelen Een groeiend aantal ondernemingen verlegt haar aandelengerelateerd beloningsbeleid van opties naar (performance) aandelen of kiest aanvullend op de bestaande optietoekenningen voor een combinatie van opties en (performance) aandelen. Daardoor neemt het belang van (performance) aandelen toe ten koste van opties. Opties zijn wel nog steeds een belangrijk beloningselement in bedrijfsbrede regelingen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat: Belonen met aandelen in 2006 sterk toegenomen is; tweederde van de ondernemingen kent een dergelijke vorm van beloning voor het hogere management; belonen met opties niet toeneemt, maar nog steeds belangrijk is; andersoortige beloningsvormen als restricted stock units (RSU s) en stock appreciation rights (SAR s) een beperkte populariteit genieten; cashbeloningen afnemen in populariteit; een kwart van de ondernemingen beloont in cash of gedeeltelijk in cash; cashbeloning maakt steeds vaker plaats voor beloning in aandelen. De aandelen worden doorgaans pas geleverd als gedurende een bepaalde periode (normaliter tussen drie en vijf jaren) een vooraf vastgestelde prestatie is behaald. Steeds meer ondernemingen koppelen de beloning aan verrichte en meetbare prestaties, waar mogelijk berekend aan de hand van individuele of groepsprestaties. Ondernemingen vergelijken hun eigen prestaties in grote mate met die van gelijksoortige ondernemingen. Beursfondsen koppelen hun performance veelal aan de Total Shareholder Return (aandeelhouderswaarde) van de eigen onderneming in vergelijking tot die van een peer group: 42% van de ondernemingen hanteert Total Shareholders Return; 38% van de ondernemingen hanteert intern opgestelde targets (geen benchmark); 10% van de ondernemingen hanteert Economic Value Added; 10% van de ondernemingen hanteert winst per aandeel Opties Aandelen Andersoortig Cash

3 Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Trends en ontwikkelingen in aandelengerelateerd belonen bij AEX-genoteerde ondernemingen

4 2. Beloning bestuur en topmanagement Leden van de raad van bestuur en hoger management maken, in aanvulling op het vaste salaris, in toenemende mate aanspraak op een additionele, resultaatafhankelijke beloning. Zij ontvangen alleen een beloning indien de resultaten van de onderneming of de persoon daartoe aanleiding geven. De beloning van bestuur en hoger management is daarmee een erkenning van hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de onderneming. In toenemende mate wordt een deel van de kortetermijnbeloning in geblokkeerde aandelen van de eigen onderneming uitgekeerd. Bij goede prestaties en het aanhouden van de aandelen volgt dan nog een extra incentive, veelal matching shares, als bonus. Als prestatiecriterium weegt in de meeste gevallen de Total Shareholder Return het zwaarst. In de grafiek is te zien dat het merendeel van de ondernemingen dat gebruik maakt van Total Shareholder Return als prestatiecriterium, dit benchmarkt aan een aantal van tien tot vijftien ondernemingen. Aantal ondernemingen met TSR < 10 ondernemingen > 10 < 15 ondernemingen > 15 < 20 ondernemingen > 20 ondermemingen De meeste ondernemingen gebruiken de Total Shareholder Return van de eigen onderneming in relatie tot die van een peer group ook om te bepalen wat de waarde en hoeveelheid is van het pakket opties en aandelen en de bonussen die worden toegekend. Deze waarde en hoeveelheid zijn veelal gemaximeerd tot 200% van de waarde van het vaste salaris. Een eerste positie ten opzichte van de peer group leidt in de meeste gevallen tot een toekenning van 150% tot 200% van het basissalaris. De maximale bonus bedraagt veelal 250% van het bruto jaarsalaris. Een positie lager dan plaats acht leidt in bijna alle gevallen tot een zeer beperkte vorm van toekenningen (tussen 0% en 50% van het bruto jaarsalaris). Dit is echter afhankelijk van de omvang van de peer group. Indien de peer group groter is dan vijftien ondernemingen, resulteert dit in een beperkte toekenning van equity incentives. Er is daarbij duidelijk sprake van een glijdende schaal. Deze verloopt steiler bij ondernemingen die een kleinere peer group hebben. Bonus in percentage vaste salaris (in%) Percentages 250% 200% 150% 100% 50% 0% 1 2 & 3 3 t/m 6 > 7 < 10 ondernemingen > 10 < 15 ondernemingen Positie TSR > 15 < 20 ondernemingen > 20 ondermemingen Steeds vaker dienen bestuursleden een deel van hun optiewinsten in aandelen van de eigen onderneming te investeren. Ook het verplicht stellen van het aanhouden van een bepaald gedeelte van het salaris in aandelen in de eigen onderneming neemt aan populariteit toe. 3. Naleven principes en best practices bepalingen corporate governance code De meeste ondernemingen hebben de principes en best practices bepalingen zoals deze in de corporate governance code zijn geformuleerd ten aanzien van aandelengerelateerd belonen opgevolgd. Nagenoeg alle ondernemingen hebben expliciet in hun jaarverslaggeving opgenomen dat zij op korte termijn aan alle principes en best practices bepalingen van de corporate governance code zullen gaan voldoen. De ondernemingen voldoen nagenoeg wel aan de principes van de code maar vaak niet aan één of meer van de best practices bepalingen. In relatie tot aandelengerelateerd belonen is een best practices bepaling die niet altijd wordt nageleefd de bepaling waarin een minimale termijn is gedefinieerd waarin aandelen dienen te worden aangehouden. De in de bepaling genoemde vijfjaarstermijn wordt in de praktijk nogal ruim geïnterpreteerd. Een best practices bepaling die nagenoeg overal wordt toegepast is dat bij optietoekenningen de uitoefenprijs gelijk is aan de beurskoers op het moment van toekenning. 4. Black & Scholes meest gebruikte waarderingsmethoden De Black & Scholes waarderingsmethode is het meest toegepast om de reële waarde van aandelengerelateerde beloningsinstrumenten voor de jaarrekening (IFRS 2) te berekenen. Black & Scholes wordt op de voet gevolgd door het binomiale waarderingsmodel. TSR Positie TSR Groep > 7 < 10 ondernemingen 200% van vaste salaris < 100% 0-100% 0% > 10 < 15 ondernemingen 200% van vaste salaris % 0-100% 0% > 15 < 20 ondernemingen 200% van vaste salaris % 0-100% 0% > 20 ondernemingen 200% van vaste salaris 200% % 0-100%

5 Het AEX Equity Incentives Onderzoek 2006 Conclusie De verschuiving van aandelengerelateerd belonen in de vorm van opties naar (performance) aandelen is een gevolg van de veranderende wetgeving en de wens van ondernemingen tot gelijkschakeling van aandeelhoudersbelangen met de belangen van het management. Dit is een logisch gevolg van internationale ontwikkelingen die eenzelfde beweging vertonen. De toegenomen gelijkschakeling van de belangen van het management met die van aandeelhouders is een positieve ontwikkeling. Tevens is een focus ontstaan van belonen gekoppeld aan langetermijnprestaties. Dat is in belangrijke mate ingegeven door de wetgeving en door de behoefte aan meer commitment en betrokkenheid op de lange termijn. Daardoor wordt vooral het kortetermijndenken en -belonen voorkomen. Het management is immers uiteindelijk verantwoordelijk voor de succesvolle uitoefening van de strategie. De meeste ondernemingen hebben geprobeerd zo snel mogelijk te voldoen aan alle principes en best practices bepalingen zoals deze in de corporate governance code zijn geformuleerd. Het succes van nieuwe regelgeving is grotendeels afhankelijk van de implementatie en navolging van de regels. Deloitte constateert een positieve trend in het naleven daarvan. Een van de opmerkelijke bevindingen in dit onderzoek is de veelvuldig toegepaste waarderingsmethodiek van Black & Scholes. Deze methodiek staat bekend als niet voldoende toereikend om ingewikkelde kansberekeningen te maken voor de aandelen- en optieregelingen die de ondernemingen hebben geïmplementeerd. De trends en ontwikkelingen uit dit onderzoek zijn in lijn met de internationale bevindingen uit recente onderzoeken van Deloitte en andere partijen. Nederland volgt daarmee de internationale ontwikkelingen. De toegenomen gelijkschakeling van de belangen van het management met die van aandeelhouders is een positieve ontwikkeling

6 Deloitte is met ruim medewerkers en kantoren door heel Nederland de grootste organisatie op het gebied van consultancy, financiële advisering, accountancy en belastingadvies Deloitte Nederland is een onafhankelijke memberfirm van Deloitte Touche Tohmatsu, met medewerkers en vestigingen in 150 landen. Contactgegevens Rik Stikkelbroeck: Rik H.J. Stikkelbroeck Human Capital Tax / Global Equity Consulting Services Deloitte Belastingadviseurs B.V. Direct: Main: Mob: Fax: Amsterdam Orlyplein 10 Postbus HC Amsterdam Tel: (020) Fax: (020) Rotterdam Oostmaaslaan 71 Postbus AM Rotterdam Tel: (010) Fax: (010) Deloitte, september 2006 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, its member firms, and their respective subsidiaries and affiliates. As a Swiss Verein (association), neither Deloitte Touche Tohmatsu nor any of its member firms has any liability for each other s acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu, or other related names. Services are provided by the member firms or their subsidiaries or affiliates and not by the Deloitte Touche Tohmatsu Verein. Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Aanleiding, doelstellingen en populatie 7 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties

Jaarverslagen 2008. Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur. Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties Jaarverslagen 2008 Analyse beloningsinformatie Raden van Bestuur Small Cap, niet-beursgenoteerde profit en non-profit organisaties 2 Jaarverslagen 2008 3 Samenvatting Deze jaarverslagenservice biedt u

Nadere informatie

februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde

februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde 2 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde Risk Reporting Analysis 3 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Bijlage 1b bij de agenda van de Corbion aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2015

Bijlage 1b bij de agenda van de Corbion aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2015 Bijlage 1b bij de agenda van de Corbion aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2015 Beloningsbeleid Raad van Bestuur Corbion Versie 9 april 2015 - Onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders - Doelstellingen

Nadere informatie

Stembeleid Juni 2015

Stembeleid Juni 2015 Stembeleid Juni 2015 Stembeleid ASR Nederland N.V. juni 2015 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten 3. Socially Responsible Investments Policy (SRI) 4. Bestuur en RvC - (Her)benoeming - Décharge - Vrijwaring

Nadere informatie

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl Monitoring Commissie Rapport monitoring boekjaar 2013 Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl PAGINA 2 Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2013

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V.

ActivInvestor Real Estate N.V. PROSPECTUS ActivInvestor Real Estate N.V. VIERDE OPENBARE EMISSIE Minimale afname van 10 Certificaten tegen een prijs van 1.350 per Certificaat De nieuw uit te geven Certificaten zijn gerechtigd tot het

Nadere informatie

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2012 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Duurzaamheid beloond?

Duurzaamheid beloond? Duurzaamheid beloond? DUURZAME DOELSTELLINGEN IN BESTUURDERSBONUSSEN Dr. K.E.H. Maas is verbonden aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESE/EUR). Tevens is zij wetenschappelijk

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering

sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering Imagine the result sustainable growth performance collaboration Jaarlijkse Algemene Vergadering 16 Mei 2014 3 Jaarlijkse Algemene Vergadering ARCADIS N.V. Notes to the agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Actief beleggen in Europese vastgoedondernemingen Het copyright op dit Prospectus berust bij ActivInvestor

Nadere informatie

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE

Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Monitoring Commissie CORPORATE GOVERNANCE CODE Rapport December 2011 Monitoring Commissie Corporate Governance Code derde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

10 De ideale aandeelhouder

10 De ideale aandeelhouder 10 De ideale aandeelhouder Daniëlle Melis en Ruud Pruijm 1. Inleiding De afgelopen jaren wordt de aandeelhouder steeds vaker genoemd als belangrijke, nog teveel onzichtbare 1, pijler in de waarborging

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving In Balans 2013 Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Outlook 7 3 Aandachtspunten uit reguliere desktopreviews 12 4 Aandachtspunten themaonderzoeken 2013

Nadere informatie

1/126. Jaarverslag USG People 2009

1/126. Jaarverslag USG People 2009 1/126 Jaarverslag USG People 2009 Inhoudsopgave Verslag Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Commissarissen... 5 Verslag Executive Board Financiële paragraaf 15 Ontwikkelingen per land.. 23

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Onderzoeksopzet Conclusies & aanbevelingen Onze visie op projectportfolio management Resultaten & bevindingen Onderzoeksrapport PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR INHOUD Hoofdstuk Inleiding 1.

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013

ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 NEDERLANDSE PUBLIEK AANGEBODEN BELEGGINGSFONDSEN Regelgeving De meeste beheerders geven aan wat voor het fonds de gevolgen zijn van nieuwe regelgeving. Uitbesteding Risico

Nadere informatie

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33)

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Toezicht Financiële Verslaggeving 27 oktober 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Notulen van de Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. gehouden op 23 april 2014 om 10.00 uur in de Jurriaanse Zaal van De Doelen Concert en Congres Gebouw, Kruisplein 30, in Rotterdam De vergadering

Nadere informatie