Biesieklette jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Biesieklette jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Onze samenwerking de sleutel tot succes! Biesieklette jaarverslag

2 Inhoud Voorwoord...3 In vogelvlucht...4 Bestuur...5 Ondernemingsraad...6 Reorganisatie...7 Personeel Beleid...8 Arbeidsplaatsen...8 Formatiebeheer...8 Additionele arbeidsplaatsen...9 Arbo beleid...9 Bedrijfshulpverlening & Preventie...9 Deskundigheidsbevordering...9 Fietsherstel cursus...10 Leerwerkbedrijven...10 Interim management Interview Wethouder Kees van Velzen...12 Stallingen en werkgelegenheid per gemeente Alphen aan den Rijn...15 Delft...17 Den Haag...19 Leidschendam/Voorburg...26 Pijnacker/Nootdorp...27 Rijswijk...28 Rotterdam...30 Wassenaar...31 Zoetermeer...32 Interview Wethouder Peter Smit...34 Stallingen in cijfers...37 Overige diensten en activiteiten Sociaal maatschappelijke participatie...38 Nederland Schoon...38 Europese mobiliteitsweek...38 Resultaten...39 Plannen voor Nawoord met de heer Cees Lueks, ROC Mondriaan...40 Colofon...42 SAMENWERKING 1

3 2 SAMEN WERKEN,

4 Voorwoord Onze samenwerking Als directeur van Biesieklette Holding B.V. ben ik verheugd om ook dit jaar weer het voorwoord voor deze organisatie aan het papier te mogen toevertrouwen. Het jaar was een bijzonder jaar en een jaar met veel tegenstellingen. Kort samengevat een jaar van emotie, uitdagingen en successen. Aan het begin van het jaar liepen twee belangrijke zaken min of meer parallel aan. elkaar, namelijk: de reorganisatie van het bedrijfskantoor en de afbouw van de Haagse ID banen. Rond het voorjaar bogen vele gemeenten zich over de voorjaarsbegroting en na een natte en sombere zomervakantie moesten de handen weer flink uit de mouwen worden gestoken om de bedrijfsvoering voor 2012 zeker te stellen. Het einde van het jaar stond ten slotte weer in het teken van de afbouw van de Haagse ID banen en het afscheid nemen van een groot aantal zeer gewaardeerde collega s. Dit allemaal terwijl de dagelijkse werkzaamheden ongestoord doorgang vonden. In een tijd van bezuinigingen en grote veranderingen in het re-integratiebeleid is het hoofdzaak om als organisatie je tijdig te oriënteren op die wijzigingen en op een creatieve wijze op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van de dienstverlening en die van de organisatie overeind te houden. Tegen een betaalbare prijs een hoogwaardig product leveren vergt ondernemerszin. Naast de zorg voor mens en organisatie moest er gelijktijdig een nieuwe visie komen die meer en meer gericht is op arbeidsparticipatie. Biesieklette is daar in in geslaagd en heeft een visie ontwikkeld waarin de mens centaal staat maar ook de balans is gevonden voor een evenwichtige kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. Biesieklette is steeds meer een tussenstation met arbeidsritme plekken die een belangrijk onderdeel uitmaken voor de werkzoekende in zijn of haar korte loopbaantraject naar het vinden van een reguliere baan. Daarom heeft Biesieklette de ambitie om in 2012 een strategisch partner te zijn op het gebied van beheer en exploitatie van fietsenstallingen, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Dit biedt nieuwe kansen en perspectief voor de toekomst. Een compliment aan de ondernemingsraad. Ondanks uiteenlopende meningen en. stevige onderhandelingen zijn de ondernemingsraad en directie er samen altijd weer goed uitgekomen. Dat alles ten bate van de werkgelegenheid en kansen van de organisatie Namens alle medewerkers en bestuur van Biesieklette dank ik al onze opdrachtgevers, ketenpartners en verdere zakelijke relaties voor de prettige en constructieve wijze van onze samenwerking in die wij ook in 2012 onder het motto van Onze samenwerking de sleutel tot succes met veel vertrouwen tegemoet zien. Biesieklette Holding B.V. Herman de Graaff Directeur SAMENWERKING 3

5 In vogelvlucht 05 januari Nieuwjaarsreceptie in Parkoers te Den Haag. 11 februari Biesieklette interne kick-off dag team werk- en trajectcoaches. 15 februari Gemeente Alphen aan den Rijn, afscheidsreceptie van wethouder H. Groen in t Wout. 01 maart Gemeente Den Haag, beëindiging contract Vrijzinnig Christelijk Lyceum. 29 maart High tea als afsluiting van de reorganisatie bedrijfskantoor Biesieklette. 01 april Gemeente Den Haag, opening seizoenstallingen in Scheveningen en Kijkduin. 01 mei Gemeente Wassenaar, opening van de seizoenstalling Wassenaarseslag. 19 mei Scheveningen, Voorall Strand event Haagse stranden voor iedereen. 09 juni Stichting Nederland Schoon en Biesieklette bundelen hun krachten. 01 juli Gemeente Voorburg, beëindiging Veurs college. 01 augustus Samenwerking ROC Mondriaan Biesieklette project ass. toezicht en veiligheid. 9/10 september Gemeente Rijswijk, evenementenstalling strandwalfestival. 10 september Gemeente Den Haag, Rolstoel Drive-in movie. 01 oktober Gemeente Den Haag, beëindiging ROC Mondriaan Tinwerf. 08 oktober Gemeente Delft, landelijke politiedag. 01 december Gemeente Den Haag, ingebruikneming bewaakte tweewielerstalling De Laan 13 december Gemeente Delft; traditionele lichtjesavond met een succesvolle evenementenstalling van Biesieklette. 20 december Biesieklette inloopochtend, afscheid nemen van de Haagse ID collega s. 24 december Gemeente Rotterdam, sluiting bewaakte stalling Maashavenplein. 31 december Gemeente Leidschendam/Voorburg, sluiting van beide bewaakte openbare stallingen. 31 december Gemeente Den Haag, omzetting van 4 bewaakte naar onbewaakte..stallingen. 31 december Afsluiting van een enerverend jaar. 4 SAMEN WERKEN,

6 Bestuur Vanaf de oprichting in 1983 heeft Biesieklette haar werkzaamheden verricht als één rechtspersoon namelijk vanuit de stichtingsvorm. Na de omzetting op 1 juli van de stichtingsvorm naar een besloten vennootschap (B.V.) structuur is het bestuur in de stichting achtergebleven. De organisatie wordt op deze wijze vanuit de stichting met haar ideële doelstelling door het bestuur aangestuurd. De bestuurders zien toe op de Biesieklette Holding B.V. en de daar onder resulterende werkmaatschappijen. In totaal zijn er zeven werkmaatschappijen. Het bestuur heeft in het besluit genomen om het bestuursmodel van een Raad van Toezicht aan te nemen. Dit zal in 2012 geconcretiseerd worden. Alle zittende bestuursleden zijn, net zoals in, in hun functie gebleven. De bestuurssamenstelling in was als volgt: Karin de Graaf voorzitter Wim de Kuijper penningmeester Peter Beijersbergen bestuurder Peter Creemers bestuurder Guus Permentier bestuurder Vacature bestuurder Het bestuur heeft in de verslagperiode acht maal plenair vergaderd, daarnaast zijn er in regelmatig bilaterale contacten geweest tussen bestuurders, directie en management. Zo heeft één van de bestuurders deelgenomen aan de begeleiding- en toedelingcommissie in het kader van de reorganisatie van het bedrijfskantoor. Er is dit jaar geen themadag georganiseerd. Ondernemingsvorm Stichting Biesieklette Biesieklette Holding BV Biesieklette Alphen a/d Rijn BV Biesieklette Delft BV Biesieklette Den Haag BV Biesieklette L dam/ Voorburg BV Biesieklette Zoetermeer BV Biesieklette Overige gemeenten BV Biesieklette Evenementen BV SAMENWERKING 5

7 Ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft zich in geconcentreerd op de afbouw van de Haagse ID banen en in de overleggen met het management gericht op het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden in en om de stallingen. Een aantal malen per jaar is er extra overleg met het management over de stand van zaken op de stallingen. Aan de hand hiervan is een onderhoud- en investeringsplan 2012 opgesteld. Bij de afbouw ID banen leefde er bij de ondernemingsraad in de eerste helft van nog de hoop, ook in de besprekingen met de vakbond, dat er ruimte zou zijn voor een extra aantal gewitte ID banen. Dit bleek helaas niet het geval. De ondernemingsraad heeft in haar adviezen aan de directie vooral gehamerd op het zoveel mogelijk vasthouden van de kennis en ervaringen van de groep Haagse ID medewerkers. De directie heeft dit ook erkend, maar gaf aan dat de gemeente fors moet bezuinigen. Tijdens de vergaderingen heeft de directie aangegeven dat er door de bezuinigingen die bij gemeenten en onderwijsinstellingen in de regio plaatsvinden ook stallingen van Biesieklette moesten sluiten. Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste vergaderpunten die met de directie besproken zijn op de maandelijkse ondernemingsraad vergaderingen in. Belangrijkste agendapunten Afbouw Haagse ID banen Reorganisatie Biesieklette anders organiseren Jaarrekening Arbeidsinspectie (Min. van SZW); aankondiging bedrijfsbezoek, Arbo in bedrijf Gemeente Den Haag; personele bezetting stalling en visieplan 2012 Gemeente Leidschendam/Voorburg; bezuinigingen voorjaarsnota Begroting 2012 Onderhoud- en investeringsplan 2012 Bereikbaarheid kantoor; bereikbaarheidsdienst, mobiele telefoons Roosteren en plannen Haagse 200 gewitte ID banen; collegebesluit Verkiezingen ondernemingsraad Aan het eind van het jaar heeft de ondernemingsraad afscheid moeten nemen van de heren Madarun, Van Velzen en Van Adrichem. Wij wensen hen een werkzame toekomst. In 2012 zal de ondernemingsraad aangevuld worden met twee nieuwe leden zodat de continuering van de ondernemingsraad gewaarborgd blijft. Namens de ondernemingsraad, Ben van Kan..... Simon Nieuwenhuijzen Coach OR..... Voorzitter 6 SAMEN WERKEN,

8 Reorganisatie Het bestuur en management van Biesieklette Holding B.V. hebben na de zomer van besloten om een reorganisatie van het bedrijfskantoor in gang te zetten. De noodzaak tot het anders organiseren van de bedrijfsvoering is een direct gevolg van de veranderende externe omgeving. De veranderingen die vooral liggen op het gebied van werkgelegenheid komen voort uit wijzigingen in het re-integratiebeleid van gemeenten waar Biesieklette mee samenwerkt. Wijzigingen van de wetgeving op re-integratie, minder re-integratiebudgetten en een intensiveren van de begeleiding van werkzoekenden naar een reguliere betaalde baan. Hierdoor is de positie van Biesieklette veranderd. Biesieklette heeft gekozen voor een organisatiestructuur bestaande uit een back- en front office. De grootste verandering was de introductie van de functie van werk- en trajectcoach. Voor de medewerkers in deze functie is de focus meer gaan liggen op de begeleiding en coaching van de stallingmedewerkers met het doel om de medewerkers terug te brengen naar de reguliere arbeidsmarkt. De back office ondersteunt en faciliteert de front office en draagt zorg voor het roosteren en plannen, personeelszaken, secretariële/administratieve ondersteuning en de financiële administratie. In februari is men van start gegaan in de nieuwe organisatiestructuur en op. 29 maart is de reorganisatie volgens plan afgerond. Organisatiestructuur Bestuur Directie (voorzitter MT) Directie secretaresse Controller (lid MT) Manager stallingen (lid MT) Manager Personeel en Organisatie (lid MT) Werkplaatsen Leermeester Beheerder Stagiaire Back office Administrateur Medewerker P & O Medewerker Rooster en Plannen Administratief medewerkers Front office werk en trajectcoach SAMENWERKING 7

9 Personeel Beleid Het personeelsbeleid is in niet wezenlijk veranderd. Er is wederom veel aandacht besteed aan medezeggenschap, formatiebeheer, arbo beleid, ziekteverzuim en deskundigheidsbevordering. Dat was ook noodzakelijk omdat dit voor de bedrijfsvoering van een organisatie van essentieel belang is. In verband met de afbouw van de Haagse ID banen en het veranderende re-integratiebeleid in het algemeen is het formatiebeheer en de personele bezetting van de stallingen in een hot item geweest. De in ingezette reorganisatie op het bedrijfskantoor is in de eerste kwartaal van geimplementeerd. Vanaf dat moment is er gewerkt aan het actualiseren van de werkprocessen tussen de back office en de front office. Staand van links naar rechts: Nicolette Stil en Ellen Hermann. Zittend van links naar rechts: Ceylan Cagli, Violetta Zellenrath,Hafsa El Mastouli, Niselle Hous. Niet aanwezig: Lillian Lourens Arbeidsplaatsen Door de veranderingen in het re-integratiebeleid houdt de permanent gesubsidieerde arbeidsplaatsen met een 100% loonkostensubsidie op te bestaan. Er is meer sprake van kortere detacheringen met behoud van uitkering. De rol als werkgever komt hierdoor grotendeels te vervallen. Als organisatie krijgt men meer te maken met detacheringen voor een korte periode van maximaal 12 maanden vanuit een traject. De beschikbare arbeidsplaatsen kunnen in dat opzicht meer worden gezien als tijdelijke arbeidsritme plekken. Formatiebeheer Dat een goed formatiebeheer voor iedere organisatie belangrijk is mag duidelijk zijn. Biesieklette vormt hierin ten opzichte van andere organisaties geen uitzondering. Op het operationele nivo bestaat de noodzaak om het één en ander te veranderen. Biesieklette heeft qua dienstverlening een continu bedrijfsvoering (7 x 24 uur). De ruime openingstijden, met meerdere diensten per dag vereisen dat het formatiebeheer en het proces rondom het roosteren en plannen SMART verloopt. SMART houdt in: zorgvuldig, efficiënt en effectief. Met enkele mutaties in de automatisering en essentiële wijzigingen in de werkprocessen zijn deze zaken weer toekomst proef. 8 SAMEN WERKEN,

10 Additionele arbeidsplaatsen Biesieklette heeft in haar personeelsbeleid ruimte om naast de basis formatie ook additionele arbeidsplaatsen in te vullen. Hieronder vallen vrijwilligers, stagiaires en taakgestraften. Met grote regelmaat heeft Biesieklette stagiaires over de vloer. De rol van een vrijwilliger is ten opzichte van voorgaande jaren gewijzigd. Werden vrijwilligers in het verleden ingezet bij piekmomenten of calamiteiten om gaten in het dienstrooster op te vullen, anno zijn de werkzaamheden van de vrijwilligers volledig gericht op een bijdrage leveren aan een succesvolle uitstroom van medewerkers die op zoek zijn naar een reguliere baan. De rol van een vrijwilliger moet worden gezien als een buddy die als vraagbaak dient en op de werkvloer de medewerker begeleidt. Op twee manieren kan men stage lopen bij Biesieklette. Als stagiaire, bemiddelt door een gemeente, om bij Biesieklette op één van de stallingen óf op de fietsreparatie plaatsen de eerste stappen te zetten in het arbeidsproces óf als stagiaire op het bedrijfskantoor waarbij de stagiaire in het kader van een opleiding een leertraject in de praktijk uitvoert. Biesieklette biedt in samenwerking met de reclassering taakgestraften de mogelijkheid hun taakstraf op de werkvloer van Biesieklette uit te voeren. Arbobeleid In hebben de managers van de back- en front office en de voorzitter van de ondernemingsraad alle stallingen van Biesieklette bezocht. Aan de hand hiervan is een onderhoud- en investeringsplan gemaakt voor de stallingen. Voor stalling De Laan is er een calamiteiten- en ontruimingsplan opgesteld. Bedrijfshulpverlening & Preventie BHV In hebben acht medewerkers de BHV herhaling gedaan. Dit waren zes stallingmedewerkers en twee kantoormedewerkers. In hebben geen medewerkers voor het eerst de BHV cursus gedaan. Begin 2012 zullen acht medewerkers de BHV cursus gaan doen. Deskundigheidsbevordering Werken bij Biesieklette de basistraining en de toekomst training: De Werken bij Biesieklette de basis training is een introductietraining. Het doel van deze training is kennis maken met de organisatie waardoor een betere binding ontstaat met Biesieklette. De medewerker wordt sneller ingewerkt in de eigen functie waardoor onzekerheid verkleind wordt, de medewerker weet wat gedaan moet worden, collega s ontmoet, leert samen te werken en zich daardoor sneller thuis voelt. In hebben vierenvijftig medewerkers aan deze training deelgenomen. De Werken bij Biesieklette de toekomst training is een training gericht op het feit dat werken bij Biesieklette altijd tijdelijk is. In de toekomst training wordt gericht gekeken naar: Wat voor werk ga je doen nadat je werkervaring op hebt gedaan bij Biesieklette?. In hebben vijfenveertig medewerkers aan deze training deelgenomen. SAMENWERKING 9

11 Mentortraining: Een mentor is een medewerker die al geruime tijd bij Biesieklette werkzaam is en ervaring heeft met het werken bij Biesieklette. Uiteraard is kennis van de organisatie belangrijk. De mentoren geven deze kennis door aan de stallingmedewerkers. Indien er veranderingen plaatsvinden bij Biesieklette worden de mentoren door de werk- en trajectcoaches geïnformeerd en geïnstrueerd over de te volgen procedures. Tijdens bijeenkomsten worden de mentoren ondersteund en begeleid in de ontwikkeling van diverse zaken. De mentor wordt begeleid in: leren als individu (ik als mentor) leren als groep (wij als mentoren) leren als organisatie (het mentorschap). De mentor gaat circa drie maal per jaar naar de mentorbijeenkomst. Tijdens deze mentorbijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld en leert men wat nodig is om nieuwe medewerkers te begeleiden. In hebben vijfentwintig mentoren deze bijeenkomsten gevolgd. Fietsherstel cursus De fietsherstel cursus heeft eind oktober, begin november en in december plaatsgevonden in de werkplaats van stalling Vesteplein te Delft en stalling Centrum West te Zoetermeer. In totaal hebben twaalf medewerkers het certificaat ontvangen. Uitreiking certificaten Leerwerkbedrijven Biesieklette heeft twee werkplaatsen die beheerd en geëxploiteerd worden als leerwerkbedrijf. Deze werkplaatsen zijn geïntegreerd in de fietsenstallingen Vesteplein in Delft. Begin 2012 wordt een derde werkplaats in de stalling De Laan in Den Haag hieraan toegevoegd. 10 SAMEN WERKEN,

12 Als leerwerkbedrijf ziet Biesieklette mogelijkheden de ontwikkeling op de stallingen en ontwikkelingen met betrekking tot de begeleiding van haar medewerkers samen te voegen. Op de werkplaatsen begeleidt Biesieklette leerlingen in een stagetraject. Leerlingen maken zo kennis met de praktijk en leren wat er in het bedrijfsleven van hen verwacht wordt. Het leerwerkbedrijf vormt op deze wijze de schakel tussen praktijk en onderwijs. Met haar leerwerkbedrijf beoogt Biesieklette om de leerlingen in een korte periode die werkgeverscompetenties te leren die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in een commerciële omgeving (detailhandel) en zo de uitstroomkansen van haar medewerkers te vergroten. Als erkend leerbedrijf is Biesieklette officieel bevoegd en verantwoordelijk voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming. Dit betekent dat Biesieklette een deskundige praktijkbegeleider (leermeester) aanbiedt, die begeleidt in het stagetraject en zorgt voor de medewerkers. Biesieklette werkt hierin samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, Innovamgroep en (fiets) ondernemers. Zo zijn er onderlinge afspraken gemaakt, waardoor Biesieklette met haar leerwerkbedrijf een goede aanvulling vormt op de detailhandel van de fietsenbranche. Biesieklette gaat op zorgvuldige wijze om met de concurrentiepositie die zij met haar werkplaats in de stad inneemt. Een voorbeeld hiervan is dat in de werkplaatsen geen verkoop activiteiten plaatsvinden. De medewerkers worden opgeleid in een werkomgeving waar fietsen worden gerepareerd. Het aanbod van de diensten wordt afgestemd op het opleidingsniveau en is daardoor beperkt. Uiteraard zorgt Biesieklette voor het afleveren van een kwalitatief goed eindproduct. Interim management Aan het eind van het jaar is een interim manager aangesteld om de werk- en trajectcoaches als team maar ook op individuele basis te coachen op de werkmethodiek die aansluit bij de doelstellingen van de organisatie te weten: strategisch partner te zijn van opdrachtgevers, waaronder gemeenten, op het gebied van activering en uitplaatsing van werkzoekenden. SAMENWERKING 11

13 INTERVIEW Kees van Velzen (1956) woont samen met zijn gezin in Benthuizen. Van 1981 tot 1993 was hij in diverse leidinggevende functies werkzaam bij het ministerie van VROM in Den Haag. Daarna was hij 10 jaar lang directeur van een adviesbureau in Woerden. In 2004 werd hij wethouder in Rijnwoude. Hij vestigde zijn naam als een ervaren bestuurder met een grote maatschappelijke betrokkenheid. In volgde hij Hans Groen in t Wout op als wethouder van Alphen aan den Rijn, waar hij verkeer, vervoer en waterstaat, stadsbeheer, wijkgericht werken en ISV, toezicht en handhaving, toerisme en recreatie, dorpen, landelijk gebied en het project Stationsomgeving in zijn portefeuille heeft. Wethouder Kees van Velzen is enthousiast over zijn fietsstad Alphen aan den Rijn. Hij steekt meteen van wal. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een belangrijke doelstelling op fietsgebied, namelijk nummer 1 Fietsstad te worden. Hij vervolgt Alphen is met inwoners een middelgrote stad en er wordt heel wat afgefietst. Mijn voorganger heeft al duidelijke beleidslijnen uitgezet over hoe het fietsverkeer in Alphen aan den Rijn kan worden bevorderd. Vrij liggende fietspaden, goede fietsparkeergelegenheid en we hebben Biesieklette in de arm genomen toen we een nieuw stadshart gingen bouwen. En er is de in geopende Fietsappel. De Fietsappel is een onbewaakte fietsenstalling voor 970 fietsen gelokaliseerd bij het station. De Fietsappel is zestien meter hoog en heeft e vorm van een appel. Het gebouw bestaat uit een kern van stalen kolommen met daaromheen een hellingbaan, waarop aan twee zijden fietsen gestald kunnen worden. Er zijn gemeenten die hun centrum autoloos of autoluw willen maken. Aan de andere kant willen burgers wel groen en veiligheid, maar willen eigenlijk de auto niet laten staan. Hoe dan ook, je kunt als gemeente niet om de auto heen. Kees van Velzen: Wij hebben echter een extra motivatie: Wij hebben de Oude Rijn dwars door de stad liggen. We zitten altijd met bruggen en de ellende met bruggen is dat er ook wel eens wat mee gebeurt. En een van die bruggen is redelijk recent kapotgegaan. Dan kun je voor fietsers en wandelaars wél een noodvoorziening maken, maar voor auto s niet. En wat bleek? De Alphenaar ging moeiteloos over van de auto op de fiets. Simpelweg omdat het moest. Hoewel de gemeente ten opzichte van de auto een liberaal beleid hanteert heeft deze situatie wel het inzicht doen doorbreken dat we als gemeente veel meer op die fiets moeten inzetten, de burger motiveren om uit die auto te komen de fiets te pakken, want daarmee blijft de mobiliteit gaande en het is goed voor het milieu. De discussie is aangewakkerd om in te zetten op bewust beleid en de burgers ervan bewust te maken dat ook zij een stukje verantwoordelijkheid hebben. 12 SAMEN WERKEN,

14 En daar komt Biesieklette om de hoek kijken. Een van de maatregelen ter bevordering van fietsgebruik is zorgen dat men de fiets gratis kan parkeren, gedurende zoveel mogelijk uren in de week in een bewaakte stalling in het centrum die ook nog eens makkelijk te vinden is. Wethouder Van Velzen: Biesieklette, destijds gestart als een werkgelegenheidsproject, bood ons een goede gelegenheid. En wij zijn nog steeds tevreden over de samenwerking. Dat de wethouder ook toezicht en handhaving in zijn portefeuille heeft is handig met betrekking tot wildparkeren. De fiets bij de winkel parkeren mag wel, vooral op rustige dagen voor een kort bezoek. Omdat we niet willen dat de winkelstraat vol staat met wild geparkeerde fietsen, hebben we twee gratis bewaakte fietsenstallingen en fietsenrekken op straat. Maar hinderlijk fietsen parkeren, waarbij de doorgang wordt belemmerd, is uit den boze. Alphen aan den Rijn ligt midden in het Groene Hart. Er liggen ontelbare kilometers aan fietspaden. Om de gemeente heen ligt een aantal dorpen en op verdere afstand Leiden en Zoetermeer. Van Velzen: Het netwerk aan fietspaden is vaak niet goed gekoppeld, terwijl onderlinge verbinding belangrijk is. Dat heeft onze aandacht. Een ander punt is het intrastedelijk verkeer: Veel mensen uit de omgeving komen met de auto naar Alphen om te winkelen. Het is dit inkomende -en uitgaande autoverkeer waar wij op verantwoorde wijze iets aan proberen te doen. Wethouder Van Velzen is ook voorzitter van het Regionaal Platform Verkeersveiligheid Holland Rijnland. Algemene thema s zijn, vanuit verkeersveiligheid en vanuit recreatief en milieutechnisch oogpunt, het autoverkeer om te buigen naar fietsverkeer. Een heel belangrijke ontwikkeling is hierbij de elektrische fiets de zgn. e-bike. De e-bike, nu nog vooral door ouderen gebruikt, gaat zorgen voor een kleine revolutie in de verhouding tussen automobiliteit en fietsverkeer, omdat het een schone, zuinige en relatief snelle manier van vervoer is. Mensen zullen makkelijker de fiets pakken. De ideale fietsstad van Kees van Velzen heeft veilige, geasfalteerde fietspaden, het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen, voorrangsregelingen voor fietsers in de stad en voldoende, veilige fietsparkeerplaatsen. Er is onlangs een fietsplan uitgebracht dat als basis zal worden gebruikt om Een nobel streven. Een van de grote investeringen die in het fietsplan worden voorgesteld is het bouwen van een brug over het Aarkanaal, dat moet aansluiten op het regionale fietsnet. Hiermee wordt de stad beter ontsloten en met name de schoolroutes sterk verbeterd. Veel kinderen uit Aarlanderveen, Zwammerdam, Nieuwkoop en Ter Aar zitten in Alphen op school. Dit is een grote doelgroep. Om het schoolfietsverkeer goed te kunnen faciliteren moeten we de kortste route begaanbaar maken. Vanzelfsprekend komt dit ook ten goede aan het recreatieverkeer. Stalling bij scholen is goed geregeld, hoewel het de vraag is of er bij intensiever fietsverkeer voldoende capaciteit is. Dit is in het fietsplan opgenomen in de top 5 van belangrijkste investeringen. Wij zijn bezig met het project School op Safe : Veilige schoolpleinen, de verkeersveiligheid rondom de school en de routes die kinderen gebruiken om in de pauze naar bijv. de snackbar te rijden, de zgn. snoeproutes. Deze routes zijn goed herkenbaar aan het spoor van afval dat de kinderen achterlaten. SAMENWERKING 13

15 Kees van Velzen heeft een brede portefeuille. Wat hem interesseert in deze portefeuille is dat alle aspecten van verkeer, infrastructuur, groen, recreatie en veiligheid bij elkaar komen. Ik wil van Alphen een echte groene stad maken met veel bomen en groenvoorziening en dat loopt dan eigenlijk over in fietsen. De uitdaging ligt erin om mensen in een redelijk compacte stad als Alphen makkelijker voor de fiets te laten kiezen. Met zijn kinderen en kleinkinderen in gedachten vindt Kees van Velzen het belangrijk na te denken over wat je wilt nalaten aan de volgende generaties. Van het oosten naar het westen hebben we de N11. Van noord naar zuid zijn er alleen provinciale verbindingen. De hoeveelheid intra stedelijk verkeer dat er is in Alphen legt druk op de noodzaak om daar extra alternatieven te bieden. Op 1 januari 2014 gaat Alphen aan den Rijn in het kader van gemeente herindeling samen met Boskoop en Rijnwoude. Na de verkiezingen in november 2013 treedt een nieuw college aan. Het huidige college heeft daarom nog maar anderhalf jaar om een aantal plannen tot uitvoering te brengen. Dat is heel kort. Kees van Velzen is daar heel realistisch in. Ik wil realiseren wat mogelijk is. Behalve het fietsplan is er het Verkeersveiligheidsrapport -2013, waarin een vijftal prioritaire verkeersveiligheidsproblemen staan, die ik wil oppakken plus een aantal eerder genoemde voorzieningen voor het fietsverkeer uit het fietsplan. Bij de verkeersveiligheidsproblemen zitten ook drie locaties met veel fietsongevallen. Het zou mooi zijn als ik dat voor elkaar krijg met als hoogtepunt de benoeming van Alphen aan den Rijn tot Fietsstad Kees van Velzen is voorstander van panklare projecten. Plannen die snel uitvoerbaar zijn, soms door de burgers zelf aangedragen, die op de plank wachten tot er fondsen beschikbaar zijn. Daarmee kun je snel resultaten boeken en zichtbaar maken voor de burger. Van Velzen: Ik geloof in het realiseren van concrete dingen. Je ziet heel vaak dat er op papier grote verhalen worden opgetuigd, waarna je er jaren niets meer van hoort. Dat is niet mijn stijl. Ik zet liever twee, drie realiseerbare projecten op. Daar ben ik ook toe gedwongen, omdat ik maar korte tijd op deze post zit. Hij vervolgt: Deze stad heeft de kracht om kleinere projecten in korte tijd voor haar burgers te realiseren. Zet de burger in het middelpunt: deze wethouder houdt van doen! 14 SAMEN WERKEN,

16 Stallingen per gemeente Alphen a/d Rijn Werk- en trajectcoach De werk- en trajectcoach is in dienst van Biesieklette en staat altijd voor u klaar. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn is dit Koos Schonewille. De werk- en trajectcoach is het gezicht van Biesieklette als het gaat om de operationele taken in het veld. Het aanspreekpunt voor stallingmedewerkers en klanten maar ook voor opdrachtgevers als het gaat om de bedrijfsvoering in en rondom de bewaakte fietsenstallingen. Koos weet daar het fijne van en kent de kneepjes van het vak. Koos werkt bij Biesieklette sinds februari Voorheen was hij werkzaam in het onderwijs. Naast de gemeente Alphen aan den Rijn beslaat zijn rayon ook de gemeente Zoetermeer. Het meest boeiend aan het werken bij Biesieklette vindt Koos het omgaan met de diversiteit aan mensen, en dan met name de mensen proberen te helpen waar hij maar kan. Koos vindt het heel belangrijk dat hij zijn medewerkers regelmatig ziet en spreekt. Na de functiewijziging van coördinator naar werk- en trajectcoach lukt dit vele malen beter. Het kantoorwerk is voor een heel groot deel overgenomen door de back office, waardoor de werk- en trajectcoach meer tijd heeft om de medewerkers te bezoeken. Het gaat bij Biesieklette tenslotte allemaal om het begeleiden en coachen van mensen op de werkvloer. Koos Schonewille SAMENWERKING 15

17 Stallingen De gratis bewaakte stallingen De Vest en Castellum aan het Fossapad zijn blijvend populair hetgeen aan het groeiend aantal bezoekers op jaarbasis goed is te zien. In hebben ruim bezoekers de beide stallingen bezocht. Ten opzicht van een stijging van bezoekers (1,5%). Biesieklette beheert in de gemeente Alphen aan den Rijn geen fietsenstallingen bij scholen echter maken de leerlingen van de Bonifatiusschool gebruik van de stalling Castellum. In heeft men op jaarbasis circa keer gebruik gemaakt van deze gratis dienstverlening. Evenementen De inzet van Biesieklette tijdens de jaarmarkt op 21 september heeft ook dit jaar een zeer positieve bijdrage geleverd in het reguleren van het fiets parkeren. Heel duidelijk is dat het gebruik van de bewaakte stallingen en de tijdelijke evenementen stalling tijdens de jaarmarkt jaarlijks toeneemt. In was het gebruik nog meer dan de voorgaande jaren en gegroeid tot een aantal van ruim bezoekers. De extra stalling aan de Castellumstraat, met dank aan de medewerking van de ondernemers aldaar, bewijst zijn nut en was wederom een succes. Het ontbreken van een extra stalling of vergroten van de capaciteit aan de zijde van de Vest was daarentegen op een negatieve wijze merkbaar. Op deze locatie moest veel nee worden verkocht door gebrek aan plaatsen en was er sprake van veel overlast als gevolg van wild parkeren. Werkgelegenheid De gemeente Alphen aan den Rijn begeleidt mensen met een bijstandsuitkering naar werk. Zij kunnen deze mensen werkervaring op laten doen op een stalling van Biesieklette. Op deze manier worden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van werkcompetenties en/of werknemersvaardigheden. In is er een goede samenwerking geweest tussen de Gemeente Alphen aan den Rijn en Biesieklette. Voor 2012 zal deze samenwerking op dezelfde wijze worden gecontinueerd n fiets n brommer Castellum De Vest 16 SAMEN WERKEN,

18 Stallingen per gemeente Delft Werk- en trajectcoach De werk- en trajectcoach is in dienst van Biesieklette en staat altijd voor u klaar. Voor de gemeente Delft is dat Wouter van Voorst. De werk- en trajectcoach is het gezicht van Biesieklette als het gaat om operationele taken in het veld. Het aanspreekpunt voor stallingmedewerkers en klanten maar ook voor opdrachtgevers als het om de bedrijfsvoering gaat in en rondom de bewaakte fietsenstallingen. Wouter weet daar het fijne van en kent de kneepjes van het vak. Wouter werkt bij Biesieklette sinds februari.vanwege zijn achtergrond in de commercie, was het een kleine stap om als werk- en trajectcoach in te stromen bij Biesieklette. Het vooruit helpen en begeleiden van stallingmedewerkers naar een toekomst zonder uitkering is voor hem een prachtig doel. Waar hij kan zal hij, vaak uit eigen ervaring, oplossingen aanreiken voor uitdagingen waar stallingmedewerkers mee worstelen. Zijn collega s kunnen ook altijd een beroep op hem doen voor ondersteuning. Naast de gemeente Delft is Wouter verantwoordelijk voor de stallingen in Pijnacker- Nootdorp en Wassenaar. Wouter van Voorst Stallingen In de gemeente Delft beheert en exploiteert Biesieklette in opdracht van de gemeente de drie bewaakte fietsenstallingen In den Hoven, Oude Langendijk en Vesteplein. De stalling In den Hoven is gesitueerd in het winkelcentrum In den Hoven. De beide andere stallingen Oude Langendijk en Vesteplein zijn gesitueerd in de binnenstad van Delft. Het totaal aantal bezoekers op alle drie de stallingen in ten opzichte van met bezoekers in licht gedaald naar bezoekers. SAMENWERKING 17

19 Scholen Biesieklette beheert in deze gemeente ook twee schoolstallingen bij het Christelijk Lyceum en het Stanislas College. Evenementen In heeft Biesieklette ook een aantal evenementenstallingen geëxploiteerd in de gemeente Delft of in de directe omgeving. Traditioneel zijn de evenementen in het centrum rondom Koninginnedag en Lichtjesavond (13 december). Beide stallingen werden druk bezocht. Nieuw was de Landelijke Politiedag op zaterdag 8 oktober. Ondanks het zeer regenachtige weer is er veel gebruik gemaakt van deze stalling. Werkgelegenheid Het bestaand beleid ten aanzien van de gesubsidieerde arbeid is in gehandhaafd. Biesieklette werkt al jaren samen met Werkplan Arbeidsintegratie in de gemeente Delft. In opdracht van de gemeente Delft voert Werkplan re-integratietrajecten uit en begeleidt werknemers naar een nieuwe baan. Een werknemer wordt eerst in een voortraject geplaatst binnen Werkplan waarbij werknemers hun eerste werkcompetenties opdoen. Na het opdoen van deze werkcompetenties wordt een geschikte werkervaringsplaats gezocht. Dat kan een plek op één van de stallingen van Biesieklette zijn In de Hoven Oude Langedijk Vesteplein n fiets n brommer 18 SAMEN WERKEN,

20 Stallingen per gemeente Den Haag Werk- en trajectcoach De werk- en trajectcoach is in dienst van Biesieklette en staat altijd voor u klaar. Voor de gemeente Den Haag zijn dat Hans de Vreede en Anne Harlingen. De werk- en trajectcoach is het gezicht van Biesieklette als het gaat om operationele taken in het veld. Het aanspreekpunt voor stallingmedewerkers en klanten maar ook voor opdrachtgevers als het om de bedrijfsvoering gaat in en rondom de bewaakte fietsenstallingen. Anne en Hans weten daar het fijne van en kennen de kneepjes van het vak. Als werk- en trajectcoach in Den Haag houden zij zich bezig met het begeleiden en coachen van de stallingmedewerkers bij het zoeken en vinden van een reguliere baan. Dat proberen ze zo snel mogelijk te realiseren door middel van frequent contact op de werkplek en gebruik makend van de trainingsruimte op ons kantoor en de vacaturegids van Startbaan. Hans is fulltime in het Haagse actief en Anne heeft naast de gemeente Den Haag ook de gemeente Leidschendam/Voorburg en Rijswijk onder haar beheer. Hans de Vreede Stallingen Biesieklette beheert en exploiteert in in de gemeente Den Haag 30 bewaakte fietsenstallingen. Het totaal aantal bezoekers van de 17 Haagse openbare stallingen is van bezoekers gestegen naar bezoekers in. Een resultaat dat mede ontstaan is door het positieve effect van de proef met de tijdelijke verlaging van het tarief voor de fiets. Het tegenvallende weer in met name de zomervakantieperiode in combinatie met de werkzaamheden aan de boulevard in Scheveningen hebben ertoe bijgedragen dat de bezoekersaantallen van de seizoenstallingen tegen zijn gevallen. Ten opzichte van zijn er in circa (40%) bezoekers minder geweest op SAMENWERKING 19

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2011 Coverfoto: Kristalprijs 2011. Foto: TIME Voorwoord Alblasserdam, april 2012 Lezer, Natuurlijk hoop ik dat dit sociaal- en financieel

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie