Biesieklette jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Biesieklette jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Onze samenwerking de sleutel tot succes! Biesieklette jaarverslag

2 Inhoud Voorwoord...3 In vogelvlucht...4 Bestuur...5 Ondernemingsraad...6 Reorganisatie...7 Personeel Beleid...8 Arbeidsplaatsen...8 Formatiebeheer...8 Additionele arbeidsplaatsen...9 Arbo beleid...9 Bedrijfshulpverlening & Preventie...9 Deskundigheidsbevordering...9 Fietsherstel cursus...10 Leerwerkbedrijven...10 Interim management Interview Wethouder Kees van Velzen...12 Stallingen en werkgelegenheid per gemeente Alphen aan den Rijn...15 Delft...17 Den Haag...19 Leidschendam/Voorburg...26 Pijnacker/Nootdorp...27 Rijswijk...28 Rotterdam...30 Wassenaar...31 Zoetermeer...32 Interview Wethouder Peter Smit...34 Stallingen in cijfers...37 Overige diensten en activiteiten Sociaal maatschappelijke participatie...38 Nederland Schoon...38 Europese mobiliteitsweek...38 Resultaten...39 Plannen voor Nawoord met de heer Cees Lueks, ROC Mondriaan...40 Colofon...42 SAMENWERKING 1

3 2 SAMEN WERKEN,

4 Voorwoord Onze samenwerking Als directeur van Biesieklette Holding B.V. ben ik verheugd om ook dit jaar weer het voorwoord voor deze organisatie aan het papier te mogen toevertrouwen. Het jaar was een bijzonder jaar en een jaar met veel tegenstellingen. Kort samengevat een jaar van emotie, uitdagingen en successen. Aan het begin van het jaar liepen twee belangrijke zaken min of meer parallel aan. elkaar, namelijk: de reorganisatie van het bedrijfskantoor en de afbouw van de Haagse ID banen. Rond het voorjaar bogen vele gemeenten zich over de voorjaarsbegroting en na een natte en sombere zomervakantie moesten de handen weer flink uit de mouwen worden gestoken om de bedrijfsvoering voor 2012 zeker te stellen. Het einde van het jaar stond ten slotte weer in het teken van de afbouw van de Haagse ID banen en het afscheid nemen van een groot aantal zeer gewaardeerde collega s. Dit allemaal terwijl de dagelijkse werkzaamheden ongestoord doorgang vonden. In een tijd van bezuinigingen en grote veranderingen in het re-integratiebeleid is het hoofdzaak om als organisatie je tijdig te oriënteren op die wijzigingen en op een creatieve wijze op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van de dienstverlening en die van de organisatie overeind te houden. Tegen een betaalbare prijs een hoogwaardig product leveren vergt ondernemerszin. Naast de zorg voor mens en organisatie moest er gelijktijdig een nieuwe visie komen die meer en meer gericht is op arbeidsparticipatie. Biesieklette is daar in in geslaagd en heeft een visie ontwikkeld waarin de mens centaal staat maar ook de balans is gevonden voor een evenwichtige kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. Biesieklette is steeds meer een tussenstation met arbeidsritme plekken die een belangrijk onderdeel uitmaken voor de werkzoekende in zijn of haar korte loopbaantraject naar het vinden van een reguliere baan. Daarom heeft Biesieklette de ambitie om in 2012 een strategisch partner te zijn op het gebied van beheer en exploitatie van fietsenstallingen, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Dit biedt nieuwe kansen en perspectief voor de toekomst. Een compliment aan de ondernemingsraad. Ondanks uiteenlopende meningen en. stevige onderhandelingen zijn de ondernemingsraad en directie er samen altijd weer goed uitgekomen. Dat alles ten bate van de werkgelegenheid en kansen van de organisatie Namens alle medewerkers en bestuur van Biesieklette dank ik al onze opdrachtgevers, ketenpartners en verdere zakelijke relaties voor de prettige en constructieve wijze van onze samenwerking in die wij ook in 2012 onder het motto van Onze samenwerking de sleutel tot succes met veel vertrouwen tegemoet zien. Biesieklette Holding B.V. Herman de Graaff Directeur SAMENWERKING 3

5 In vogelvlucht 05 januari Nieuwjaarsreceptie in Parkoers te Den Haag. 11 februari Biesieklette interne kick-off dag team werk- en trajectcoaches. 15 februari Gemeente Alphen aan den Rijn, afscheidsreceptie van wethouder H. Groen in t Wout. 01 maart Gemeente Den Haag, beëindiging contract Vrijzinnig Christelijk Lyceum. 29 maart High tea als afsluiting van de reorganisatie bedrijfskantoor Biesieklette. 01 april Gemeente Den Haag, opening seizoenstallingen in Scheveningen en Kijkduin. 01 mei Gemeente Wassenaar, opening van de seizoenstalling Wassenaarseslag. 19 mei Scheveningen, Voorall Strand event Haagse stranden voor iedereen. 09 juni Stichting Nederland Schoon en Biesieklette bundelen hun krachten. 01 juli Gemeente Voorburg, beëindiging Veurs college. 01 augustus Samenwerking ROC Mondriaan Biesieklette project ass. toezicht en veiligheid. 9/10 september Gemeente Rijswijk, evenementenstalling strandwalfestival. 10 september Gemeente Den Haag, Rolstoel Drive-in movie. 01 oktober Gemeente Den Haag, beëindiging ROC Mondriaan Tinwerf. 08 oktober Gemeente Delft, landelijke politiedag. 01 december Gemeente Den Haag, ingebruikneming bewaakte tweewielerstalling De Laan 13 december Gemeente Delft; traditionele lichtjesavond met een succesvolle evenementenstalling van Biesieklette. 20 december Biesieklette inloopochtend, afscheid nemen van de Haagse ID collega s. 24 december Gemeente Rotterdam, sluiting bewaakte stalling Maashavenplein. 31 december Gemeente Leidschendam/Voorburg, sluiting van beide bewaakte openbare stallingen. 31 december Gemeente Den Haag, omzetting van 4 bewaakte naar onbewaakte..stallingen. 31 december Afsluiting van een enerverend jaar. 4 SAMEN WERKEN,

6 Bestuur Vanaf de oprichting in 1983 heeft Biesieklette haar werkzaamheden verricht als één rechtspersoon namelijk vanuit de stichtingsvorm. Na de omzetting op 1 juli van de stichtingsvorm naar een besloten vennootschap (B.V.) structuur is het bestuur in de stichting achtergebleven. De organisatie wordt op deze wijze vanuit de stichting met haar ideële doelstelling door het bestuur aangestuurd. De bestuurders zien toe op de Biesieklette Holding B.V. en de daar onder resulterende werkmaatschappijen. In totaal zijn er zeven werkmaatschappijen. Het bestuur heeft in het besluit genomen om het bestuursmodel van een Raad van Toezicht aan te nemen. Dit zal in 2012 geconcretiseerd worden. Alle zittende bestuursleden zijn, net zoals in, in hun functie gebleven. De bestuurssamenstelling in was als volgt: Karin de Graaf voorzitter Wim de Kuijper penningmeester Peter Beijersbergen bestuurder Peter Creemers bestuurder Guus Permentier bestuurder Vacature bestuurder Het bestuur heeft in de verslagperiode acht maal plenair vergaderd, daarnaast zijn er in regelmatig bilaterale contacten geweest tussen bestuurders, directie en management. Zo heeft één van de bestuurders deelgenomen aan de begeleiding- en toedelingcommissie in het kader van de reorganisatie van het bedrijfskantoor. Er is dit jaar geen themadag georganiseerd. Ondernemingsvorm Stichting Biesieklette Biesieklette Holding BV Biesieklette Alphen a/d Rijn BV Biesieklette Delft BV Biesieklette Den Haag BV Biesieklette L dam/ Voorburg BV Biesieklette Zoetermeer BV Biesieklette Overige gemeenten BV Biesieklette Evenementen BV SAMENWERKING 5

7 Ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft zich in geconcentreerd op de afbouw van de Haagse ID banen en in de overleggen met het management gericht op het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden in en om de stallingen. Een aantal malen per jaar is er extra overleg met het management over de stand van zaken op de stallingen. Aan de hand hiervan is een onderhoud- en investeringsplan 2012 opgesteld. Bij de afbouw ID banen leefde er bij de ondernemingsraad in de eerste helft van nog de hoop, ook in de besprekingen met de vakbond, dat er ruimte zou zijn voor een extra aantal gewitte ID banen. Dit bleek helaas niet het geval. De ondernemingsraad heeft in haar adviezen aan de directie vooral gehamerd op het zoveel mogelijk vasthouden van de kennis en ervaringen van de groep Haagse ID medewerkers. De directie heeft dit ook erkend, maar gaf aan dat de gemeente fors moet bezuinigen. Tijdens de vergaderingen heeft de directie aangegeven dat er door de bezuinigingen die bij gemeenten en onderwijsinstellingen in de regio plaatsvinden ook stallingen van Biesieklette moesten sluiten. Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste vergaderpunten die met de directie besproken zijn op de maandelijkse ondernemingsraad vergaderingen in. Belangrijkste agendapunten Afbouw Haagse ID banen Reorganisatie Biesieklette anders organiseren Jaarrekening Arbeidsinspectie (Min. van SZW); aankondiging bedrijfsbezoek, Arbo in bedrijf Gemeente Den Haag; personele bezetting stalling en visieplan 2012 Gemeente Leidschendam/Voorburg; bezuinigingen voorjaarsnota Begroting 2012 Onderhoud- en investeringsplan 2012 Bereikbaarheid kantoor; bereikbaarheidsdienst, mobiele telefoons Roosteren en plannen Haagse 200 gewitte ID banen; collegebesluit Verkiezingen ondernemingsraad Aan het eind van het jaar heeft de ondernemingsraad afscheid moeten nemen van de heren Madarun, Van Velzen en Van Adrichem. Wij wensen hen een werkzame toekomst. In 2012 zal de ondernemingsraad aangevuld worden met twee nieuwe leden zodat de continuering van de ondernemingsraad gewaarborgd blijft. Namens de ondernemingsraad, Ben van Kan..... Simon Nieuwenhuijzen Coach OR..... Voorzitter 6 SAMEN WERKEN,

8 Reorganisatie Het bestuur en management van Biesieklette Holding B.V. hebben na de zomer van besloten om een reorganisatie van het bedrijfskantoor in gang te zetten. De noodzaak tot het anders organiseren van de bedrijfsvoering is een direct gevolg van de veranderende externe omgeving. De veranderingen die vooral liggen op het gebied van werkgelegenheid komen voort uit wijzigingen in het re-integratiebeleid van gemeenten waar Biesieklette mee samenwerkt. Wijzigingen van de wetgeving op re-integratie, minder re-integratiebudgetten en een intensiveren van de begeleiding van werkzoekenden naar een reguliere betaalde baan. Hierdoor is de positie van Biesieklette veranderd. Biesieklette heeft gekozen voor een organisatiestructuur bestaande uit een back- en front office. De grootste verandering was de introductie van de functie van werk- en trajectcoach. Voor de medewerkers in deze functie is de focus meer gaan liggen op de begeleiding en coaching van de stallingmedewerkers met het doel om de medewerkers terug te brengen naar de reguliere arbeidsmarkt. De back office ondersteunt en faciliteert de front office en draagt zorg voor het roosteren en plannen, personeelszaken, secretariële/administratieve ondersteuning en de financiële administratie. In februari is men van start gegaan in de nieuwe organisatiestructuur en op. 29 maart is de reorganisatie volgens plan afgerond. Organisatiestructuur Bestuur Directie (voorzitter MT) Directie secretaresse Controller (lid MT) Manager stallingen (lid MT) Manager Personeel en Organisatie (lid MT) Werkplaatsen Leermeester Beheerder Stagiaire Back office Administrateur Medewerker P & O Medewerker Rooster en Plannen Administratief medewerkers Front office werk en trajectcoach SAMENWERKING 7

9 Personeel Beleid Het personeelsbeleid is in niet wezenlijk veranderd. Er is wederom veel aandacht besteed aan medezeggenschap, formatiebeheer, arbo beleid, ziekteverzuim en deskundigheidsbevordering. Dat was ook noodzakelijk omdat dit voor de bedrijfsvoering van een organisatie van essentieel belang is. In verband met de afbouw van de Haagse ID banen en het veranderende re-integratiebeleid in het algemeen is het formatiebeheer en de personele bezetting van de stallingen in een hot item geweest. De in ingezette reorganisatie op het bedrijfskantoor is in de eerste kwartaal van geimplementeerd. Vanaf dat moment is er gewerkt aan het actualiseren van de werkprocessen tussen de back office en de front office. Staand van links naar rechts: Nicolette Stil en Ellen Hermann. Zittend van links naar rechts: Ceylan Cagli, Violetta Zellenrath,Hafsa El Mastouli, Niselle Hous. Niet aanwezig: Lillian Lourens Arbeidsplaatsen Door de veranderingen in het re-integratiebeleid houdt de permanent gesubsidieerde arbeidsplaatsen met een 100% loonkostensubsidie op te bestaan. Er is meer sprake van kortere detacheringen met behoud van uitkering. De rol als werkgever komt hierdoor grotendeels te vervallen. Als organisatie krijgt men meer te maken met detacheringen voor een korte periode van maximaal 12 maanden vanuit een traject. De beschikbare arbeidsplaatsen kunnen in dat opzicht meer worden gezien als tijdelijke arbeidsritme plekken. Formatiebeheer Dat een goed formatiebeheer voor iedere organisatie belangrijk is mag duidelijk zijn. Biesieklette vormt hierin ten opzichte van andere organisaties geen uitzondering. Op het operationele nivo bestaat de noodzaak om het één en ander te veranderen. Biesieklette heeft qua dienstverlening een continu bedrijfsvoering (7 x 24 uur). De ruime openingstijden, met meerdere diensten per dag vereisen dat het formatiebeheer en het proces rondom het roosteren en plannen SMART verloopt. SMART houdt in: zorgvuldig, efficiënt en effectief. Met enkele mutaties in de automatisering en essentiële wijzigingen in de werkprocessen zijn deze zaken weer toekomst proef. 8 SAMEN WERKEN,

10 Additionele arbeidsplaatsen Biesieklette heeft in haar personeelsbeleid ruimte om naast de basis formatie ook additionele arbeidsplaatsen in te vullen. Hieronder vallen vrijwilligers, stagiaires en taakgestraften. Met grote regelmaat heeft Biesieklette stagiaires over de vloer. De rol van een vrijwilliger is ten opzichte van voorgaande jaren gewijzigd. Werden vrijwilligers in het verleden ingezet bij piekmomenten of calamiteiten om gaten in het dienstrooster op te vullen, anno zijn de werkzaamheden van de vrijwilligers volledig gericht op een bijdrage leveren aan een succesvolle uitstroom van medewerkers die op zoek zijn naar een reguliere baan. De rol van een vrijwilliger moet worden gezien als een buddy die als vraagbaak dient en op de werkvloer de medewerker begeleidt. Op twee manieren kan men stage lopen bij Biesieklette. Als stagiaire, bemiddelt door een gemeente, om bij Biesieklette op één van de stallingen óf op de fietsreparatie plaatsen de eerste stappen te zetten in het arbeidsproces óf als stagiaire op het bedrijfskantoor waarbij de stagiaire in het kader van een opleiding een leertraject in de praktijk uitvoert. Biesieklette biedt in samenwerking met de reclassering taakgestraften de mogelijkheid hun taakstraf op de werkvloer van Biesieklette uit te voeren. Arbobeleid In hebben de managers van de back- en front office en de voorzitter van de ondernemingsraad alle stallingen van Biesieklette bezocht. Aan de hand hiervan is een onderhoud- en investeringsplan gemaakt voor de stallingen. Voor stalling De Laan is er een calamiteiten- en ontruimingsplan opgesteld. Bedrijfshulpverlening & Preventie BHV In hebben acht medewerkers de BHV herhaling gedaan. Dit waren zes stallingmedewerkers en twee kantoormedewerkers. In hebben geen medewerkers voor het eerst de BHV cursus gedaan. Begin 2012 zullen acht medewerkers de BHV cursus gaan doen. Deskundigheidsbevordering Werken bij Biesieklette de basistraining en de toekomst training: De Werken bij Biesieklette de basis training is een introductietraining. Het doel van deze training is kennis maken met de organisatie waardoor een betere binding ontstaat met Biesieklette. De medewerker wordt sneller ingewerkt in de eigen functie waardoor onzekerheid verkleind wordt, de medewerker weet wat gedaan moet worden, collega s ontmoet, leert samen te werken en zich daardoor sneller thuis voelt. In hebben vierenvijftig medewerkers aan deze training deelgenomen. De Werken bij Biesieklette de toekomst training is een training gericht op het feit dat werken bij Biesieklette altijd tijdelijk is. In de toekomst training wordt gericht gekeken naar: Wat voor werk ga je doen nadat je werkervaring op hebt gedaan bij Biesieklette?. In hebben vijfenveertig medewerkers aan deze training deelgenomen. SAMENWERKING 9

11 Mentortraining: Een mentor is een medewerker die al geruime tijd bij Biesieklette werkzaam is en ervaring heeft met het werken bij Biesieklette. Uiteraard is kennis van de organisatie belangrijk. De mentoren geven deze kennis door aan de stallingmedewerkers. Indien er veranderingen plaatsvinden bij Biesieklette worden de mentoren door de werk- en trajectcoaches geïnformeerd en geïnstrueerd over de te volgen procedures. Tijdens bijeenkomsten worden de mentoren ondersteund en begeleid in de ontwikkeling van diverse zaken. De mentor wordt begeleid in: leren als individu (ik als mentor) leren als groep (wij als mentoren) leren als organisatie (het mentorschap). De mentor gaat circa drie maal per jaar naar de mentorbijeenkomst. Tijdens deze mentorbijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld en leert men wat nodig is om nieuwe medewerkers te begeleiden. In hebben vijfentwintig mentoren deze bijeenkomsten gevolgd. Fietsherstel cursus De fietsherstel cursus heeft eind oktober, begin november en in december plaatsgevonden in de werkplaats van stalling Vesteplein te Delft en stalling Centrum West te Zoetermeer. In totaal hebben twaalf medewerkers het certificaat ontvangen. Uitreiking certificaten Leerwerkbedrijven Biesieklette heeft twee werkplaatsen die beheerd en geëxploiteerd worden als leerwerkbedrijf. Deze werkplaatsen zijn geïntegreerd in de fietsenstallingen Vesteplein in Delft. Begin 2012 wordt een derde werkplaats in de stalling De Laan in Den Haag hieraan toegevoegd. 10 SAMEN WERKEN,

12 Als leerwerkbedrijf ziet Biesieklette mogelijkheden de ontwikkeling op de stallingen en ontwikkelingen met betrekking tot de begeleiding van haar medewerkers samen te voegen. Op de werkplaatsen begeleidt Biesieklette leerlingen in een stagetraject. Leerlingen maken zo kennis met de praktijk en leren wat er in het bedrijfsleven van hen verwacht wordt. Het leerwerkbedrijf vormt op deze wijze de schakel tussen praktijk en onderwijs. Met haar leerwerkbedrijf beoogt Biesieklette om de leerlingen in een korte periode die werkgeverscompetenties te leren die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in een commerciële omgeving (detailhandel) en zo de uitstroomkansen van haar medewerkers te vergroten. Als erkend leerbedrijf is Biesieklette officieel bevoegd en verantwoordelijk voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming. Dit betekent dat Biesieklette een deskundige praktijkbegeleider (leermeester) aanbiedt, die begeleidt in het stagetraject en zorgt voor de medewerkers. Biesieklette werkt hierin samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, Innovamgroep en (fiets) ondernemers. Zo zijn er onderlinge afspraken gemaakt, waardoor Biesieklette met haar leerwerkbedrijf een goede aanvulling vormt op de detailhandel van de fietsenbranche. Biesieklette gaat op zorgvuldige wijze om met de concurrentiepositie die zij met haar werkplaats in de stad inneemt. Een voorbeeld hiervan is dat in de werkplaatsen geen verkoop activiteiten plaatsvinden. De medewerkers worden opgeleid in een werkomgeving waar fietsen worden gerepareerd. Het aanbod van de diensten wordt afgestemd op het opleidingsniveau en is daardoor beperkt. Uiteraard zorgt Biesieklette voor het afleveren van een kwalitatief goed eindproduct. Interim management Aan het eind van het jaar is een interim manager aangesteld om de werk- en trajectcoaches als team maar ook op individuele basis te coachen op de werkmethodiek die aansluit bij de doelstellingen van de organisatie te weten: strategisch partner te zijn van opdrachtgevers, waaronder gemeenten, op het gebied van activering en uitplaatsing van werkzoekenden. SAMENWERKING 11

13 INTERVIEW Kees van Velzen (1956) woont samen met zijn gezin in Benthuizen. Van 1981 tot 1993 was hij in diverse leidinggevende functies werkzaam bij het ministerie van VROM in Den Haag. Daarna was hij 10 jaar lang directeur van een adviesbureau in Woerden. In 2004 werd hij wethouder in Rijnwoude. Hij vestigde zijn naam als een ervaren bestuurder met een grote maatschappelijke betrokkenheid. In volgde hij Hans Groen in t Wout op als wethouder van Alphen aan den Rijn, waar hij verkeer, vervoer en waterstaat, stadsbeheer, wijkgericht werken en ISV, toezicht en handhaving, toerisme en recreatie, dorpen, landelijk gebied en het project Stationsomgeving in zijn portefeuille heeft. Wethouder Kees van Velzen is enthousiast over zijn fietsstad Alphen aan den Rijn. Hij steekt meteen van wal. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een belangrijke doelstelling op fietsgebied, namelijk nummer 1 Fietsstad te worden. Hij vervolgt Alphen is met inwoners een middelgrote stad en er wordt heel wat afgefietst. Mijn voorganger heeft al duidelijke beleidslijnen uitgezet over hoe het fietsverkeer in Alphen aan den Rijn kan worden bevorderd. Vrij liggende fietspaden, goede fietsparkeergelegenheid en we hebben Biesieklette in de arm genomen toen we een nieuw stadshart gingen bouwen. En er is de in geopende Fietsappel. De Fietsappel is een onbewaakte fietsenstalling voor 970 fietsen gelokaliseerd bij het station. De Fietsappel is zestien meter hoog en heeft e vorm van een appel. Het gebouw bestaat uit een kern van stalen kolommen met daaromheen een hellingbaan, waarop aan twee zijden fietsen gestald kunnen worden. Er zijn gemeenten die hun centrum autoloos of autoluw willen maken. Aan de andere kant willen burgers wel groen en veiligheid, maar willen eigenlijk de auto niet laten staan. Hoe dan ook, je kunt als gemeente niet om de auto heen. Kees van Velzen: Wij hebben echter een extra motivatie: Wij hebben de Oude Rijn dwars door de stad liggen. We zitten altijd met bruggen en de ellende met bruggen is dat er ook wel eens wat mee gebeurt. En een van die bruggen is redelijk recent kapotgegaan. Dan kun je voor fietsers en wandelaars wél een noodvoorziening maken, maar voor auto s niet. En wat bleek? De Alphenaar ging moeiteloos over van de auto op de fiets. Simpelweg omdat het moest. Hoewel de gemeente ten opzichte van de auto een liberaal beleid hanteert heeft deze situatie wel het inzicht doen doorbreken dat we als gemeente veel meer op die fiets moeten inzetten, de burger motiveren om uit die auto te komen de fiets te pakken, want daarmee blijft de mobiliteit gaande en het is goed voor het milieu. De discussie is aangewakkerd om in te zetten op bewust beleid en de burgers ervan bewust te maken dat ook zij een stukje verantwoordelijkheid hebben. 12 SAMEN WERKEN,

14 En daar komt Biesieklette om de hoek kijken. Een van de maatregelen ter bevordering van fietsgebruik is zorgen dat men de fiets gratis kan parkeren, gedurende zoveel mogelijk uren in de week in een bewaakte stalling in het centrum die ook nog eens makkelijk te vinden is. Wethouder Van Velzen: Biesieklette, destijds gestart als een werkgelegenheidsproject, bood ons een goede gelegenheid. En wij zijn nog steeds tevreden over de samenwerking. Dat de wethouder ook toezicht en handhaving in zijn portefeuille heeft is handig met betrekking tot wildparkeren. De fiets bij de winkel parkeren mag wel, vooral op rustige dagen voor een kort bezoek. Omdat we niet willen dat de winkelstraat vol staat met wild geparkeerde fietsen, hebben we twee gratis bewaakte fietsenstallingen en fietsenrekken op straat. Maar hinderlijk fietsen parkeren, waarbij de doorgang wordt belemmerd, is uit den boze. Alphen aan den Rijn ligt midden in het Groene Hart. Er liggen ontelbare kilometers aan fietspaden. Om de gemeente heen ligt een aantal dorpen en op verdere afstand Leiden en Zoetermeer. Van Velzen: Het netwerk aan fietspaden is vaak niet goed gekoppeld, terwijl onderlinge verbinding belangrijk is. Dat heeft onze aandacht. Een ander punt is het intrastedelijk verkeer: Veel mensen uit de omgeving komen met de auto naar Alphen om te winkelen. Het is dit inkomende -en uitgaande autoverkeer waar wij op verantwoorde wijze iets aan proberen te doen. Wethouder Van Velzen is ook voorzitter van het Regionaal Platform Verkeersveiligheid Holland Rijnland. Algemene thema s zijn, vanuit verkeersveiligheid en vanuit recreatief en milieutechnisch oogpunt, het autoverkeer om te buigen naar fietsverkeer. Een heel belangrijke ontwikkeling is hierbij de elektrische fiets de zgn. e-bike. De e-bike, nu nog vooral door ouderen gebruikt, gaat zorgen voor een kleine revolutie in de verhouding tussen automobiliteit en fietsverkeer, omdat het een schone, zuinige en relatief snelle manier van vervoer is. Mensen zullen makkelijker de fiets pakken. De ideale fietsstad van Kees van Velzen heeft veilige, geasfalteerde fietspaden, het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen, voorrangsregelingen voor fietsers in de stad en voldoende, veilige fietsparkeerplaatsen. Er is onlangs een fietsplan uitgebracht dat als basis zal worden gebruikt om Een nobel streven. Een van de grote investeringen die in het fietsplan worden voorgesteld is het bouwen van een brug over het Aarkanaal, dat moet aansluiten op het regionale fietsnet. Hiermee wordt de stad beter ontsloten en met name de schoolroutes sterk verbeterd. Veel kinderen uit Aarlanderveen, Zwammerdam, Nieuwkoop en Ter Aar zitten in Alphen op school. Dit is een grote doelgroep. Om het schoolfietsverkeer goed te kunnen faciliteren moeten we de kortste route begaanbaar maken. Vanzelfsprekend komt dit ook ten goede aan het recreatieverkeer. Stalling bij scholen is goed geregeld, hoewel het de vraag is of er bij intensiever fietsverkeer voldoende capaciteit is. Dit is in het fietsplan opgenomen in de top 5 van belangrijkste investeringen. Wij zijn bezig met het project School op Safe : Veilige schoolpleinen, de verkeersveiligheid rondom de school en de routes die kinderen gebruiken om in de pauze naar bijv. de snackbar te rijden, de zgn. snoeproutes. Deze routes zijn goed herkenbaar aan het spoor van afval dat de kinderen achterlaten. SAMENWERKING 13

15 Kees van Velzen heeft een brede portefeuille. Wat hem interesseert in deze portefeuille is dat alle aspecten van verkeer, infrastructuur, groen, recreatie en veiligheid bij elkaar komen. Ik wil van Alphen een echte groene stad maken met veel bomen en groenvoorziening en dat loopt dan eigenlijk over in fietsen. De uitdaging ligt erin om mensen in een redelijk compacte stad als Alphen makkelijker voor de fiets te laten kiezen. Met zijn kinderen en kleinkinderen in gedachten vindt Kees van Velzen het belangrijk na te denken over wat je wilt nalaten aan de volgende generaties. Van het oosten naar het westen hebben we de N11. Van noord naar zuid zijn er alleen provinciale verbindingen. De hoeveelheid intra stedelijk verkeer dat er is in Alphen legt druk op de noodzaak om daar extra alternatieven te bieden. Op 1 januari 2014 gaat Alphen aan den Rijn in het kader van gemeente herindeling samen met Boskoop en Rijnwoude. Na de verkiezingen in november 2013 treedt een nieuw college aan. Het huidige college heeft daarom nog maar anderhalf jaar om een aantal plannen tot uitvoering te brengen. Dat is heel kort. Kees van Velzen is daar heel realistisch in. Ik wil realiseren wat mogelijk is. Behalve het fietsplan is er het Verkeersveiligheidsrapport -2013, waarin een vijftal prioritaire verkeersveiligheidsproblemen staan, die ik wil oppakken plus een aantal eerder genoemde voorzieningen voor het fietsverkeer uit het fietsplan. Bij de verkeersveiligheidsproblemen zitten ook drie locaties met veel fietsongevallen. Het zou mooi zijn als ik dat voor elkaar krijg met als hoogtepunt de benoeming van Alphen aan den Rijn tot Fietsstad Kees van Velzen is voorstander van panklare projecten. Plannen die snel uitvoerbaar zijn, soms door de burgers zelf aangedragen, die op de plank wachten tot er fondsen beschikbaar zijn. Daarmee kun je snel resultaten boeken en zichtbaar maken voor de burger. Van Velzen: Ik geloof in het realiseren van concrete dingen. Je ziet heel vaak dat er op papier grote verhalen worden opgetuigd, waarna je er jaren niets meer van hoort. Dat is niet mijn stijl. Ik zet liever twee, drie realiseerbare projecten op. Daar ben ik ook toe gedwongen, omdat ik maar korte tijd op deze post zit. Hij vervolgt: Deze stad heeft de kracht om kleinere projecten in korte tijd voor haar burgers te realiseren. Zet de burger in het middelpunt: deze wethouder houdt van doen! 14 SAMEN WERKEN,

16 Stallingen per gemeente Alphen a/d Rijn Werk- en trajectcoach De werk- en trajectcoach is in dienst van Biesieklette en staat altijd voor u klaar. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn is dit Koos Schonewille. De werk- en trajectcoach is het gezicht van Biesieklette als het gaat om de operationele taken in het veld. Het aanspreekpunt voor stallingmedewerkers en klanten maar ook voor opdrachtgevers als het gaat om de bedrijfsvoering in en rondom de bewaakte fietsenstallingen. Koos weet daar het fijne van en kent de kneepjes van het vak. Koos werkt bij Biesieklette sinds februari Voorheen was hij werkzaam in het onderwijs. Naast de gemeente Alphen aan den Rijn beslaat zijn rayon ook de gemeente Zoetermeer. Het meest boeiend aan het werken bij Biesieklette vindt Koos het omgaan met de diversiteit aan mensen, en dan met name de mensen proberen te helpen waar hij maar kan. Koos vindt het heel belangrijk dat hij zijn medewerkers regelmatig ziet en spreekt. Na de functiewijziging van coördinator naar werk- en trajectcoach lukt dit vele malen beter. Het kantoorwerk is voor een heel groot deel overgenomen door de back office, waardoor de werk- en trajectcoach meer tijd heeft om de medewerkers te bezoeken. Het gaat bij Biesieklette tenslotte allemaal om het begeleiden en coachen van mensen op de werkvloer. Koos Schonewille SAMENWERKING 15

17 Stallingen De gratis bewaakte stallingen De Vest en Castellum aan het Fossapad zijn blijvend populair hetgeen aan het groeiend aantal bezoekers op jaarbasis goed is te zien. In hebben ruim bezoekers de beide stallingen bezocht. Ten opzicht van een stijging van bezoekers (1,5%). Biesieklette beheert in de gemeente Alphen aan den Rijn geen fietsenstallingen bij scholen echter maken de leerlingen van de Bonifatiusschool gebruik van de stalling Castellum. In heeft men op jaarbasis circa keer gebruik gemaakt van deze gratis dienstverlening. Evenementen De inzet van Biesieklette tijdens de jaarmarkt op 21 september heeft ook dit jaar een zeer positieve bijdrage geleverd in het reguleren van het fiets parkeren. Heel duidelijk is dat het gebruik van de bewaakte stallingen en de tijdelijke evenementen stalling tijdens de jaarmarkt jaarlijks toeneemt. In was het gebruik nog meer dan de voorgaande jaren en gegroeid tot een aantal van ruim bezoekers. De extra stalling aan de Castellumstraat, met dank aan de medewerking van de ondernemers aldaar, bewijst zijn nut en was wederom een succes. Het ontbreken van een extra stalling of vergroten van de capaciteit aan de zijde van de Vest was daarentegen op een negatieve wijze merkbaar. Op deze locatie moest veel nee worden verkocht door gebrek aan plaatsen en was er sprake van veel overlast als gevolg van wild parkeren. Werkgelegenheid De gemeente Alphen aan den Rijn begeleidt mensen met een bijstandsuitkering naar werk. Zij kunnen deze mensen werkervaring op laten doen op een stalling van Biesieklette. Op deze manier worden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van werkcompetenties en/of werknemersvaardigheden. In is er een goede samenwerking geweest tussen de Gemeente Alphen aan den Rijn en Biesieklette. Voor 2012 zal deze samenwerking op dezelfde wijze worden gecontinueerd n fiets n brommer Castellum De Vest 16 SAMEN WERKEN,

18 Stallingen per gemeente Delft Werk- en trajectcoach De werk- en trajectcoach is in dienst van Biesieklette en staat altijd voor u klaar. Voor de gemeente Delft is dat Wouter van Voorst. De werk- en trajectcoach is het gezicht van Biesieklette als het gaat om operationele taken in het veld. Het aanspreekpunt voor stallingmedewerkers en klanten maar ook voor opdrachtgevers als het om de bedrijfsvoering gaat in en rondom de bewaakte fietsenstallingen. Wouter weet daar het fijne van en kent de kneepjes van het vak. Wouter werkt bij Biesieklette sinds februari.vanwege zijn achtergrond in de commercie, was het een kleine stap om als werk- en trajectcoach in te stromen bij Biesieklette. Het vooruit helpen en begeleiden van stallingmedewerkers naar een toekomst zonder uitkering is voor hem een prachtig doel. Waar hij kan zal hij, vaak uit eigen ervaring, oplossingen aanreiken voor uitdagingen waar stallingmedewerkers mee worstelen. Zijn collega s kunnen ook altijd een beroep op hem doen voor ondersteuning. Naast de gemeente Delft is Wouter verantwoordelijk voor de stallingen in Pijnacker- Nootdorp en Wassenaar. Wouter van Voorst Stallingen In de gemeente Delft beheert en exploiteert Biesieklette in opdracht van de gemeente de drie bewaakte fietsenstallingen In den Hoven, Oude Langendijk en Vesteplein. De stalling In den Hoven is gesitueerd in het winkelcentrum In den Hoven. De beide andere stallingen Oude Langendijk en Vesteplein zijn gesitueerd in de binnenstad van Delft. Het totaal aantal bezoekers op alle drie de stallingen in ten opzichte van met bezoekers in licht gedaald naar bezoekers. SAMENWERKING 17

19 Scholen Biesieklette beheert in deze gemeente ook twee schoolstallingen bij het Christelijk Lyceum en het Stanislas College. Evenementen In heeft Biesieklette ook een aantal evenementenstallingen geëxploiteerd in de gemeente Delft of in de directe omgeving. Traditioneel zijn de evenementen in het centrum rondom Koninginnedag en Lichtjesavond (13 december). Beide stallingen werden druk bezocht. Nieuw was de Landelijke Politiedag op zaterdag 8 oktober. Ondanks het zeer regenachtige weer is er veel gebruik gemaakt van deze stalling. Werkgelegenheid Het bestaand beleid ten aanzien van de gesubsidieerde arbeid is in gehandhaafd. Biesieklette werkt al jaren samen met Werkplan Arbeidsintegratie in de gemeente Delft. In opdracht van de gemeente Delft voert Werkplan re-integratietrajecten uit en begeleidt werknemers naar een nieuwe baan. Een werknemer wordt eerst in een voortraject geplaatst binnen Werkplan waarbij werknemers hun eerste werkcompetenties opdoen. Na het opdoen van deze werkcompetenties wordt een geschikte werkervaringsplaats gezocht. Dat kan een plek op één van de stallingen van Biesieklette zijn In de Hoven Oude Langedijk Vesteplein n fiets n brommer 18 SAMEN WERKEN,

20 Stallingen per gemeente Den Haag Werk- en trajectcoach De werk- en trajectcoach is in dienst van Biesieklette en staat altijd voor u klaar. Voor de gemeente Den Haag zijn dat Hans de Vreede en Anne Harlingen. De werk- en trajectcoach is het gezicht van Biesieklette als het gaat om operationele taken in het veld. Het aanspreekpunt voor stallingmedewerkers en klanten maar ook voor opdrachtgevers als het om de bedrijfsvoering gaat in en rondom de bewaakte fietsenstallingen. Anne en Hans weten daar het fijne van en kennen de kneepjes van het vak. Als werk- en trajectcoach in Den Haag houden zij zich bezig met het begeleiden en coachen van de stallingmedewerkers bij het zoeken en vinden van een reguliere baan. Dat proberen ze zo snel mogelijk te realiseren door middel van frequent contact op de werkplek en gebruik makend van de trainingsruimte op ons kantoor en de vacaturegids van Startbaan. Hans is fulltime in het Haagse actief en Anne heeft naast de gemeente Den Haag ook de gemeente Leidschendam/Voorburg en Rijswijk onder haar beheer. Hans de Vreede Stallingen Biesieklette beheert en exploiteert in in de gemeente Den Haag 30 bewaakte fietsenstallingen. Het totaal aantal bezoekers van de 17 Haagse openbare stallingen is van bezoekers gestegen naar bezoekers in. Een resultaat dat mede ontstaan is door het positieve effect van de proef met de tijdelijke verlaging van het tarief voor de fiets. Het tegenvallende weer in met name de zomervakantieperiode in combinatie met de werkzaamheden aan de boulevard in Scheveningen hebben ertoe bijgedragen dat de bezoekersaantallen van de seizoenstallingen tegen zijn gevallen. Ten opzichte van zijn er in circa (40%) bezoekers minder geweest op SAMENWERKING 19

Fietsparkeercongres 2014

Fietsparkeercongres 2014 Presentatie 12 juni 2014 Welkom en introductie Herman de Graaff Biesieklette beheert en exploiteert al 30 jaar bewaakte fietsenstallingen Maatschappelijke betekenis Fietsbeleid; stimuleren en bevorderen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving. Geachte voorzitter, Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/2011.1302

Nadere informatie

Voor de stalling op de locatie Strandweg gratis stallen mogelijk te maken tijdens de werkzaamheden aan de boulevard in de periode maart

Voor de stalling op de locatie Strandweg gratis stallen mogelijk te maken tijdens de werkzaamheden aan de boulevard in de periode maart Gemeente Den Haag AANPASSING TARIEVEN BEWAAKTE FIETSSTALLINGEN IN DE BINNENSTAD VAN DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: Ons kenmerk DSO/2009.3228 RIS 169136 I. Het begin januari

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag 2012

Inhoud Jaarverslag 2012 Inhoud Jaarverslag Voorwoord................................................................................... 3 in vogelvlucht..........................................................................

Nadere informatie

Biesieklette. al 30 jaar gespecialiseerd. jaarverslag. in vaste én mobiele bewaakte fietsenstallingen!

Biesieklette. al 30 jaar gespecialiseerd. jaarverslag. in vaste én mobiele bewaakte fietsenstallingen! Biesieklette al 30 jaar gespecialiseerd in vaste én mobiele bewaakte fietsenstallingen! jaarverslag Inhoud Jaarverslag In memoriam... 2 Voorwoord.... 3 in vogelvlucht... 4 Bestuur en besturingsmodel...

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Fietsen stallen in het stationsgebied Folkert Piersma ProRail Project manager Business unit Stations Kees Peters I Movares I Stedenbouwkundig adviseur Inhoud:

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

2 Pijnacker/ Leidschendam/ Alphen aan den Rijn Delft Den Haag Nootdorp Rijswijk Zoetermeer Leiden Voorburg Wassenaar Lansingerland

2 Pijnacker/ Leidschendam/ Alphen aan den Rijn Delft Den Haag Nootdorp Rijswijk Zoetermeer Leiden Voorburg Wassenaar Lansingerland 2 Alphen aan den Rijn Den Haag Pijnacker/ Nootdorp Rijswijk Inhoud Voorwoord 3 2014 in vogelvlucht 4 Bestuur en ondernemingsraad 5 Organisatie 6 Personeelsbeleid 9 Interview: Huismeester Ali el Farissi

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016

Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 Voorstellen Vervoerplan Rail 2016 HTM Reizigers maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. HTM voorstellen 2016 5 2.1 Instroom Avenio 5 3. Frequentietabellen 7 3.1 Frequentietabellen

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt UITNODIGING - PERSBERICHT - PROGRAMMA Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in -Zuid Dinsdag 11 maart 10.00-11.30 uur - Stichting Nederland PERSBERICHT 5 maart 2014 Mirjam Sterk opent eerste in -Zuid (Locatie:

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Arnold Bongers verkeerskundig ontwerper Koen van Waes verkeersplanoloog 1 Inhoud Den Bosch Ontwikkeling fietsbeleid Fietsbalans Koersnota Lekker Fietsen Infrastructuur

Nadere informatie

AFAC Oprichtingsplan. AFAC oprichtingsplan augustus

AFAC Oprichtingsplan. AFAC oprichtingsplan augustus AFAC Oprichtingsplan 1. Vervolg op verkenning Met de brief van 16 juni 2009 (RIS164746) aan de commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving is de rapportage over een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

I. Een mobiele bewaakte fietsenstalling op het Plein te realiseren ter afdoening van de Motie 'Popupfietsenstalling

I. Een mobiele bewaakte fietsenstalling op het Plein te realiseren ter afdoening van de Motie 'Popupfietsenstalling RIS295888 POP-UPFIETSENSTALLING PLEIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de raad in november 2015 heeft ingestemd met het Meerjarenprogramma Fiets 2015 2018, waarin onder meer

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 1 LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 2 Voorwoord Op 31 augustus 2012 is De Zaak van Ermelo BV opgericht als sociale onderneming en leerwerkbedrijf,

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag 2 motto s Betrek de bewoners Bij het bepalen van de doelen Bij het bepalen wat zou werken om de doelen te bereiken

Nadere informatie

Notitie: helpende handen bij de sportvereniging.

Notitie: helpende handen bij de sportvereniging. Notitie: helpende handen bij de sportvereniging. AANLEIDING Veel sportverenigingen hebben moeite met de werkzaamheden die het onderhoud en beheer van een accommodatie en een clubhuis met zich meebrengen.

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

Wtthouder Mulde. Nee Openbaar

Wtthouder Mulde. Nee Openbaar B en W voorstel Onderwerp Datum Kenmerk Opgesteld door (tel.) Afdelingproductgroep Paraaf steller Paraaf manager Portefeuillehouder Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Afstemming Inhoudelijk afgestemd

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39807] Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39807] Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Aantal bijlagen:. 1 Onderwerp Kredietvotering fietsparkeren Voorgesteld besluit 1. Een rendabel krediet voteren van 300.000,- voor de benodigde investeringen voortvloeiend

Nadere informatie

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Introductie Tafelvanzeven biedt een opleiding aan vrouwen met een passie voor koken én afstand tot werk. Het doel is de stap naar zelfstandig ondernemerschap, werken in de

Nadere informatie

Stichting Aarde-Werk

Stichting Aarde-Werk Stichting Aarde-Werk Beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Strategie... 4 2.1 Doel en visie... 4 2.2 Winstoogmerk... 4 3 Beleid... 5 3.1 Duurzame vrouwen in prachtige wijken... 5 3.2 Energiebespaarboxen

Nadere informatie

Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruiken van die fiets, dat kan nog wel vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 op weg naar miljoen!

Jaarverslag 2015 op weg naar miljoen! Jaarverslag 2015 op weg naar miljoen! Coverfoto Stalling Voldersgracht, binnenstad Den Haag 2 Op weg naar 25 miljoen! Inhoud Biesieklette op weg naar de 25 miljoen 4 2015 in vogelvlucht 6 Bestuur en ondernemingsraad

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren Welkom Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren 1. Opening (5 min.) 2. Presentatie benchmark en tellingen (20 min.) 3. Presentatie studenten industrieel ontwerpen (10 min.) 4. Stadsgesprektafels

Nadere informatie

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012

Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Overzicht wijzigingsvoorstellen dienstregeling openbaar vervoer 2012 Het DB van Stadsgewest Haaglanden heeft in haar DB vergadering van 29 juni 2011 onderstaande wijzigingsvoorstellen voor de dienstregeling

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding Resultaten bewonersonderzoek Visie 2025 door Woongemeenschap Vervolgstappen 2 Inleiding 3 Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 Kernvraag 1: Heeft de invoering van de Participatiewet iets veranderd onder de leden van de NVRD? Kernvraag 2:

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014

Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Rijswijk T.a.v. de griffie Postbus 5305 2280 HH Rijswijk Onderwerp: OV-wensen Rover in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2014 Samensteller: A. van

Nadere informatie

Verslag presentatie Welzaam

Verslag presentatie Welzaam Verslag presentatie Welzaam INLEIDING De nieuwe organisatie Welzaam presenteerde zich in het voorjaar 2013 in 3 bijeenkomsten aan 80 mensen van drie doelgroepen: 1. aan vrijwilligers van Portes en bewoners

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N026-0495501BUJ-los-V02-NL Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College X Actief informeren van de raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Fietsparkeerbeleid binnenstad Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College X Actief informeren van de raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Fietsparkeerbeleid binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Fietsparkeerbeleid binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In 2010 heeft de raad besloten

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Bijlagen: - Initiatiefvoorstel SP - Memo B&W advies. Samenvatting

Bijlagen: - Initiatiefvoorstel SP - Memo B&W advies. Samenvatting Raadsvoorstel Indiener: Stallingsbeleid fietsen fractie SP Bijlagen: - Initiatiefvoorstel SP - Memo B&W advies 1. Samenvatting Voor het gebied Centrum West geldt een stallingsverbod. Om allerlei redenen

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden Jaarverslag 2009 Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Opnieuw & Co: Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Inleiding: Dit jaarverslag is bedoeld om alle geïnteresseerden een beeld te geven van het

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

WERKEN AAN VERTREK UIT DE BIJSTAND

WERKEN AAN VERTREK UIT DE BIJSTAND RIS180325_21-APR-2011 RV 54, RIS 180325 WERKEN AAN VERTREK UIT DE BIJSTAND 14 april 2011 Initiatiefvoorstel PvdA gemeenteraadsfractie Den Haag Abderrahim Kajouane Gerard Verspuij 2 1. Aanleiding De huidige

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017 Beheer in balans Opsteller : DSB/R&W Concept : versie 6 januari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Terugblik MJPK-1 3. Programma 4. Financiering

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

D E P A L S T E R

D E P A L S T E R D E P A L S T E R 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting Mark Heck: arbo zaken,

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie