De mogelijkheden van de internationalisering van de renminbi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mogelijkheden van de internationalisering van de renminbi"

Transcriptie

1 Deutsche Bank De mogelijkheden van de internationalisering van de renminbi Een korte handleiding voor offshore transacties in RMB

2 Wereldhandel Zakendoen in het buitenland is uitdagend en complex. Daarom is het nuttig om een partner te hebben die de cultuur kent en de juiste wegen en over een uitgebreid pakket financiële producten beschikt. Met kantoren in meer dan zeventig landen wereldwijd goed gespreid over alle belangrijke regio s en sterk vertegenwoordigd in de opkomende markten, zoals Azië-Pacific, Centraal- en Oost-Europa en Latijns-Amerika, neemt Deutsche Bank een prominente internationale positie in. Met haar producten en diensten op het gebied van bijvoorbeeld renminbitransacties, Fx4Cash, Autobahn en SEPA is Deutsche Bank in het internationale betalingsverkeer wereldwijd een van de grootste spelers. De bank heeft die vooraanstaande rol ook voor wat betreft treasuryconstructies als het afdekken van valuta- en renterisico s en trade finance -producten en -diensten in de meest brede betekenis daarvan, voor de financiering van internationale handelsstromen. In Nederland breidt Deutsche Bank haar dienstverlening sterk uit en biedt het bedrijfsleven een nieuw perspectief. Het perspectief van oplossingen en adviezen met meerwaarde, dankzij de combinatie van ons internationale netwerk, hoogwaardige producten en diepgaande kennis. Ook internationaal is het de combinatie van systemen, kennis en inzet waaruit oplossingen voortkomen die het leven van ondernemers eenvoudiger maken en hun zaken meer winstgevend. Dat laat Deutsche Bank bijvoorbeeld duidelijk zien met de oplossingen die zij biedt aan klanten die zakendoen in China. 2 Een korte handleiding voor offshore transacties in RMB Deutsche Bank

3 Inhoud Een internationale valuta in wording 4 Waarom zou u voor de RMB kiezen? 7 Handel in vreemde valuta en rente 8 Grensoverschrijdende transacties 11 RMB-roadmap 13 Overzicht Deutsche Bank kantoren in Nederland 15 Afkortingenlijst 15 Deutsche Bank Een korte handleiding voor offshore transacties in RMB 3

4 Een internationale valuta in wording De belangrijkste ontwikkeling op de financiële markten sinds de invoering van de euro is ongetwijfeld de internationalisering van de Chinese munt, de renminbi (RMB). De internationale betekenis van China in economisch opzicht staat sterk in contrast met de positie van de eigen Chinese munt in de internationale handel. Als de tweede grootste economie en de grootste exporteur in de wereld neemt China een aanzienlijk deel van de mondiale directe buitenlandse investeringen voor zijn rekening. Toch vormt de Chinese valuta niet meer dan,3% van de totale omzet in de valutahandel (BIS). Chinese beleidsmakers hebben besloten dat daarin verandering moet komen. Inmiddels heeft een aantal maatregelen om het gebruik van de RMB te stimuleren bij grensoverschrijdende transacties, financiering en directe buitenlandse investeringen (FDI) geleid tot een volledig werkende buitenlandse RMB-markt in Hongkong (CNH). Dit biedt aanzienlijke kansen voor bedrijven, beleggers en financiële instellingen. Zo kan valutarisico worden geneutraliseerd door kapitaal te vergaren op de offshore RMB-obligatiemarkt, waarmee onshore filialen kunnen worden gefinancierd. Obligaties in CNH vormen een relatief concurrerende financieringsbron en bieden mogelijkheden om nieuwe beleggers aan te trekken. Het factureren van goederen in RMB biedt Chinese kopers concurrentie voordelen en mogelijkheden om aanzienlijk op kosten te besparen. Beleggers krijgen via de markt in Hongkong voor de valutahandel en de handel in obligaties en aandelen in CNH onbeperkt toegang tot activa in RMB. Wat biedt een internationale RMB u: Onbeperkte offshore toegang tot handel, dekkings transacties en financiering in RMB Lagere dekkingskosten voor de valutahandel van inkomende/uitgaande investeringen Lagere transactiekosten voor buitenlandse bedrijven die in China actief zijn of in China inkopen Mogelijkheid om risico in RMB af te dekken naarmate het gebruik van de munt in de internationale handel stijgt Ruimere keuze in investeringen en kansen op rendement voor stortingen in CNH Een gespreide en concurrerende financieringsbron Bredere toegang tot Chinese kopers en leveranciers Het effenen van het pad voor geleidelijke waardestijging van de RMB en uiteindelijk converteerbaarheid van kapitaal Mijlpalen in de ontwikkeling van de offshore RMB-markt De Chinese premier Wen kondigt het proefproject aan voor afwikkeling van grensoverschrijdende handel in RMB met Hongkong, Macau en landen van de Asean. De Chinese centrale bank (People s Bank of China, PBoC) en de monetaire autoriteit van Hongkong (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor het proefproject voor de afwikkeling van de grensoverschrijdende handel in RMB. De HKMA publiceert richtlijnen en een brochure over de handel in RMB in Hongkong. De Chinese staatsonderneming die waakt over de Chinese betalingsbalans (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) vaardigt grondslagen uit voor verslaglegging over de betalingsbalans voor de afwikkeling van transacties in RMB. Proefproject wordt uitgebreid tot twintig provincies en tot handelspartners uit alle landen. De PBoC tekent een bilaterale crosscurrencyswap voor een bedrag van RMB 2 miljard met de HKMA. Uitbreiding van proefproject voor de afwikkeling van grensoverschrijdende handel in RMB over het hele land en lancering van eerste Mini-QF II-programma van RMB 2 miljard. Dec 8 Jun 9 Jul 9 Jun 1 Dec 1 Aug Jul 9 Jul 9 Jul 9 Jul 1 Aug 1 Jan 11 Okt 11 De PBoC en vijf andere autoriteiten vaardigen administratieve regels uit voor het proefproject voor de afwikkeling van transacties in RMB met Hongkong, Macau en landen van de Asean. De PBoC vaardigt regels uit voor het implementeren van de administratieve regelgeving voor het plan voor de afwikkeling van transacties in RMB. SAFE vaardigt grondslagen uit voor verslaglegging over de betalingsbalans voor de afwikkeling van transacties in RMB. De PBoC en HKMA tekenen een aanvullende samenwerkingsovereenkomst voor het proefproject voor de afwikkeling van de grensoverschrijdende handel in RMB. Deutsche Bank China verwerft kwalificaties om te fungeren als binnenlandse bank voor de afwikkeling van betalingsverkeer en tegelijkertijd als binnenlandsecorrespondentbank. De PBoC kondigt proefproject aan voor uitgaande directe investeringen (ODI) in RMB. Het Chinese ministerie van Handel (MOFCOM) en de PBoC publiceren nieuwe brochures over directe buitenlandse investeringen in RMB. 4 Een korte handleiding voor offshore transacties in RMB Deutsche Bank

5 Hoe internationaal is de RMB nu? Hongkong heeft een buitenlandse markt voor volledig vrij verhandelbare RMB, waarop buitenlandse beleggers en bedrijven onbeperkt toegang hebben tot de Chinese munt via rekening-courant, handel in vreemde valuta (FX), obligaties, aandelen en grensoverschrijdende handel. Buitenlandse bedrijven kunnen nu in China investeren met RMB s die offshore zijn verkregen (behoudens goedkeuring), terwijl goedgekeurde onshore bedrijven in het buitenland kunnen investeren in RMB. Het is echter nog steeds noodzakelijk om voor het overmaken en terugbrengen van CNH onshore de goedkeuring te verkrijgen van de toezichthouders. CNH-stortingen bereiken record van CNH 622 miljard Stortingen in CNH en grensoverschrijdende handel in de lift 25 2 Omvang van grensoverschrijdend betalingsverkeer in HK-China Op basis van stortingen in RMB (rechts) Drie FX-markten voor de RMB Onshore CNY nog altijd ingeperkt voor buitenlanders offshore CNH, waar RMB s volledig vrij verhandelbaar zijn, en de non-deliverable forwardmarkt (NDF) in USD, waar geen vrije verhandelbaarheid geldt. Dagelijkse handels volumes in USD/CNH overschrijden nu al het equivalent van USD 2 miljard Valutatermijncontracten (gemiddelde koersen) USD/CNY USD/CNH sep 9 okt 9 nov 9 dec 9 jan 1 feb 1 mrt 1 apr 1 mei 1 jul 9 aug 9 jun 1 jul 1 aug 1 sep 1 okt 1 nov 1 dec 1 jan 11 feb 11 mrt 11 apr 11 mei 11 jun 11 jul 11 aug Onderhands verhandelbare valutatermijncontracten (NDF) Bron: HKMA 6.35 In september 211 bereikten stortingen in CNH het recordbedrag van 622 miljard (HKMA). Aanvankelijk werd de toename veroorzaakt door stortingen van de detailhandel in de verwachting dat de RMB in waarde zou stijgen, maar bedrijven, beleggers en banken blijven hun aandeel in het totale aantal stortingen opvoeren. Piek grensoverschrijdende RMB-handel in 211 De grensoverschrijdende handel in RMB tussen Hongkong en China vertoonde in de 12 maanden tot augustus 211 een zeer snelle groei van RMB 38,5 miljard tot RMB 185,8 miljard (HKMA) en vormde daarmee bijna 1% van de totale handel. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van een proefproject voor het afwikkelen van betalingsverkeer dat bedrijven inmiddels in staat stelt om vanuit alle Chinese provincies en gemeenten buiten China transacties in RMB uit te voeren. Volume afwikkeling betalingsverkeer grensoverschrijdende handel van China (in RMB x miljard) Kapitaalmarkten CNH komen op gang Bedrijven kunnen via de obligatie- en aandelenmarkten in CNH in Hongkong vrijelijk kapitaal vergaren in RMB via een vastgestelde goedkeuringsprocedure om onshore betalingen uit te voeren. In 211 liet de obligatiemarkt groei zien, met een brede spreiding aan emittenten, waaronder buitenlandse multinationals. De eerste beursintroductie in CNH heeft tot een succesvolle notering geleid. Obligaties in CNH naar emittent Spotkoersen 2m 4m 6m 8m 1m 1j Bron: Bloomberg, Deutsche Bank Staat Beleidsbanken Handelsbanken Banken in Hongkong Buitenlandse banken Supranationaal Bedrijfsobligaties Buitenlandse holdings Bron: Bloomberg, Deutsche Bank 31 jan 1 28 feb 1 31 mrt 1 3 apr 1 31 mei 1 3 jun 1 31 jul 1 31 aug 1 3 sep 1 31 okt 1 3 nov 1 31 dec 1 Q1 211 Q2 211 Bron: HKMA, Deutsche Bank Deutsche Bank Een korte handleiding voor offshore transacties in RMB 5

6 Hoe gaat het verder? Vertienvoudiging CNH-activa in 212 Deutsche Bank verwacht dat de stijgende vraag naar financiering in RMB ertoe zal leiden dat het bedrag aan uitstaande buitenlandse leningen en obligaties in RMB tegen het eind van 212 vertienvoudigd zal zijn tot een bedrag van RMB 7 miljard. De voornaamste aanjagers van die verdere groei van de activa zijn de recente goedkeuring voor buitenlandse bedrijven om bedragen in CNH over te maken voor onshore investeringen, de toename van het aantal grensoverschrijdende transacties in RMB, de concurrerende leentarieven die obligaties in CNH bieden en een voorgesteld plan waarmee buitenlanders effecten kunnen kopen met RMB die offshore zijn verkregen. Stortingen naar CNH 2 biljoen in 212 Deutsche Bank is van mening dat de toenemende volumes in de grensoverschrijdende transacties in RMB en de stijging in het gebruik van bankstortingen voor leningen en aankopen van obligaties in RMB (ook bekend als het multipliereffect) ertoe zullen leiden dat stortingen in 212 een niveau van CNH 2 biljoen zullen bereiken. Stortingen in RMB in Hongkong Stortingen in RMB x miljard Raming 5 Groei van activa in CNH (in CNH x miljard) 1 Mrt 211 Ultimo 212 Ultimo aug 13 1 mrt 14 1 okt 14 1 mei 15 1 dec 15 1 jul 16 8 Bron: HKMA, Deutsche Bank Obligaties/ leningen door Chinezen Bron: Deutsche Bank Obligaties/ leningen door directe buitenlandse investeringen Obligaties/ leningen voor gebruik door derden Handelskrediet Overige (aandelen, geldmarkt, enz.) Stijging grensoverschrijdende transacties in RMB De grensoverschrijdende transacties in RMB tussen China en Hongkong vertonen een stijgende trend. Deutsche Bank verwacht dat in 215 3% van de totale handel van China in RMB wordt afgewikkeld. Naar verwachting zijn de voornaamste factoren voor toekomstige groei de uitbreiding van het programma voor afwikkeling van transacties in RMB met alle Chinese bedrijven, de acceptatie van de RMB door buitenlandse bedrijven, de groei in nominale volumes in China en een stijging in Chinese uitgaande directe investeringen. CNH-obligaties als betrouwbare financieringsbron De obligatiemarkt in CNH wordt steeds internationaler met bedrijven en financiële instellingen uit veertien landen (buiten China) die obligaties uitgeven in CNH. Deutsche Bank verwacht dat de kapitalisatie van de obligatiemarkt zal stijgen tot 5% van de obligatiemarkt in Hongkong in 215. Nu de valutaswapmarkt in CNH meer liquide wordt, kan de obligatiemarkt potentieel uitgroeien tot een concurrerende financierings bron voor internationale emittenten van obligaties. Obligaties in CNH/obligaties in HKD Obligaties in CNH/obligaties in HKD - behalve Exchange Fund Notes & Exchange Fund Bills Obligaties in CNH/obligaties in HKD.2 Volume afwikkeling van transacties in RMB (raming) CNY x miljard % van afwikkeling transacties in RMB jun 7 1 sep 7 1 dec 7 1 mar 8 1 jun 8 1 sep 8 Bron: Deutsche Bank 1 dec 8 1 mrt 9 1 jun 9 1 sep 9 1 dec 9 1 mrt 1 1 jun 1 1 sep 1 1 dec 1 1 mrt 11 1 jun 11 1 sep 11 1 dec 11 1 dec 12 1 dec 13 1 dec 14 1 dec Bron: Deutsche Bank 6 Een korte handleiding voor offshore transacties in RMB Deutsche Bank

7 Waarom zou u voor de RMB kiezen? Zakendoen in RMB kan een aantal voordelen opleveren, zoals lagere financierings- en transactiekosten, een lager valutarisico, betere toegang tot leveranciers en meer koopkracht. Verlaag kosten voor leningen De kosten van leningen via de obligatiemarkt in CNH liggen aanzienlijk lager dan de officiële rentetarieven die de centrale bank van China heeft vastgesteld voor binnenlandse bankleningen. Op 7 juli 211 bedroeg het minimumrentetarief voor binnenlandse leningen met een looptijd van 3 tot 5 jaar 6,21% vergeleken met de gemiddelde couponrente van 1,86% op obligaties in CNH met een looptijd van 3 jaar van emittenten met een BBB-rating of hoger per oktober 211. Beperk valutarisico en verlaag transactiekosten Voor bedrijven die in China goederen kopen en ver kopen werkt het gebruik van de RMB als een natuurlijke valutadekking. De RMB helpt bovendien om kosten van het afwikkelen of financieren van binnenlandse activiteiten te drukken. De markt in CNH maakt het tevens mogelijk om valutarisico s in RMB via valutaopties en valutatermijncontracten te beheren. Verbeter toegang tot leveranciers, koopkracht en lokale klantenbestanden Naarmate het aantal Chinese kopers en leveranciers dat bij voorkeur zaken afwikkelt in lokale valuta stijgt, zou het factureren en betalen in RMB buitenlandse bedrijven kunnen helpen om hun netwerk van kopers en leveranciers uit te breiden. Waardestijging en spreiding van activa Een van de voornaamste factoren voor de vraag naar CNH is de verwachting dat de RMB in waarde zal stijgen. De serie activa in RMB die beschikbaar komt voor bedrijven en beleggers groeit behoorlijk en omvat onder andere geldmarktproducten, obligaties, termijndeposito s, indexproducten en vreemde valuta. Maar het gaat niet alleen om waardestijging; het groeiende aantal internationale emittenten op de obligatiemarkt in CNH levert beleggers in Aziatisch schuldpapier voordelen op qua spreiding. Deutsche Bank Een korte handleiding voor offshore transacties in RMB 7

8 Handel in vreemde valuta en rente Er bestaan drie markten voor de RMB: onshore in China (CNY), offshore vrij verhandelbaar in Hongkong (CNH) en de non-deliverable forwardmarkt (NDF) in USD. De liquiditeit op de valutamarkt in CNH blijft groeien dankzij de toenemende grensoverschrijdende handel in RMB en de ontluikende obligatiemarkt in CNH. De valutarisico s kunnen worden beheerd via de valutatermijncontracten in CNH, terwijl de groeiende markten voor opties in vreemde valuta en valutarenteswaps bedoeld zijn ter uitbreiding van de instrumenten voor risicomanagement die beschikbaar zijn voor bedrijven en beleggers. De dagelijkse volumes in de spothandel in USD/CNH bedragen tegenwoordig USD 2 miljard, terwijl ze in juli 21 nog nul waren. Verwacht wordt dat deze volumes die van de NDF-markt halverwege 212 zullen overstijgen. De dagelijkse vaste spotkoers in USD/CNH wordt geleverd door de Treasury Markets Association in Hongkong. Dit werd nog verergerd door het clearinginstituut van Hongkong, dat zijn quota voor buitenlandse handel in CNY overschreed. De aanzienlijke depositobasis in CNH van de stad en de grote buffer in kasmiddelen die beleggers in CNH aanhielden, hebben echter gezorgd voor technische ondersteuning van de markt, hetgeen de toenemende volwassenheid van de markt onderstreepte. Uiteindelijk dient de onshore CNY rente als een zacht ankerpunt voor USD/CNH. Ondanks enkele afwijkingen ten opzichte van de CNY vindt het niveau over het algemeen de weg terug naar een evenwicht, omdat de spelers op de markt bewegen op de curve met de aantrekkelijkste rente. Op langere termijn zal de vraag naar CNH voornamelijk worden gesteund door de stijging in de handel in RMB en de creatie van activa in CNH, die beide een duidelijk groeipad vertonen. Convergentie spotmarkt in CNH en CNY Verwachte waardestijging markt voor onderhands verhandelbare valutacontracten versus de markt in CNH* Spread (rechts) USD/CNY-spot USD/CNH-spot pips (,) ,4% 1,2% 1,%,8%,6%,4%,2%,% Valutatermijncontracten in CNH Onderhands verhandelbare valutatermijncontracten ,2% 6.1 Sep 1 Dec 1 Mrt 11 Jun 11 Sep 11 Bron: Deutsche Bank -2 -,4% -,6% 1m 2m 3m 6m 9m 1j Wat beïnvloedt de USD/CNH en waarom wijkt die af van de binnenlandse koers? Als valutamarkt met volledig vrije verhandelbaarheid wordt de CNH beïnvloed door schommelingen in vraag en aanbod. Gedurende bijna het hele jaar 211 was er een grote vraag naar open posities in RMB, aangezien beleggers verwachtten dat de munt in waarde zou stijgen. Daardoor werd er boven de binnenlandse spotkoers voor de CNY gehandeld in USD/CNH. Toen in de zomer de risicoaversie bij internationale beleggers echter terrein won, werd er in CNH tegen een licht lagere koers in vergelijking met de CNY gehandeld, in reactie op een bredere uitverkoop in Aziatische valuta. Bron: Deutsche Bank Nieuwe quota voor het clearinginstituut in Hongkong zullen naar verwachting de volatiliteit tussen de binnenlandse en buitenlandse spotkoersen van de CNY verlagen. 8 Een korte handleiding voor offshore transacties in RMB Deutsche Bank

9 Binnenlandse investeringsquota voor buitenlanders en buitenlandse directe investeringen dienen als ondersteuning voor de vraag naar activa in CNH In oktober 211 is er een quotum van RMB 2 miljard ingevoerd, dat buitenlandse beleggers in staat stelt om RMB die ze in het buitenland hebben verkregen te gebruiken voor beleggingen op de Chinese effectenmarkten. Hiermee werd een nieuw, belangrijk kanaal ontsloten voor de vraag naar CNH. Dit quotum valt samen met nieuwe regelgeving waarmee het buitenlandse bedrijven wordt toegestaan om RMB die ze offshore hebben verkregen te gebruiken voor directe buitenlandse investeringen, waarmee de transparantie rond het proces voor betalingsopdrachten aanzienlijk wordt verbeterd een belangrijke zaak voor emittenten die streven naar het uitgeven van obligaties in CNH. Verwacht wordt dat deze duidelijkheid een belangrijke ondersteuning wordt voor de volumes op de obligatiemarkt in CNH en, op zijn beurt, voor de vraag naar CNH. Feitelijk hebben buitenlandse beleggers van alle Aziatische valuta al de grootste posities in RMB, waarmee ze uiting geven aan de verwachting dat de munt in waarde zal blijven stijgen en dat er ook een groeiende vraag blijft naar activa in RMB. Buitenlandse positie in vreemde valuta het grootst in RMB Aandelenindex Deutsche Bank (% van beheerd vermogen) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% IDR THB PHP INR MYR SGD TWD KRW CNY Bron: Deutsche Bank Posities op 27 oktober 211 Posities op 26 september 211 Instrumenten voor risicomanagement in USD/CNH De markt voor vreemde valuta in CNH biedt een aantal bekende instrumenten op het terrein van risicomanagement, waaronder valutatermijncontracten, valutaopties, renteswaps, valutarenteswaps en de reeds genoemde gestructureerde instrumenten voor risicomanagement. Hoewel de liquiditeit van sommige producten nog bescheiden is, net als andere elementen van de markt in CNH, is hier ook sprake van een krachtige groeitrend. De markt voor valutatermijncontracten laat bijvoorbeeld dagelijkse volumes met het equivalent van USD 1 miljard zien en looptijden van 3 maanden tot 1 jaar. Het is een handig instrument voor zowel be drijven als beleggers geworden, waarmee ze hun risico kunnen beheren of posities innemen om van een mogelijke waardestijging van de RMB te profiteren. USD/CNY 12m onderhands verhandelbare valutatermijncontracten versus USD/CNH 12m valutatermijncontracten Sep 1 Dec 1 Mrt 11 Jun 11 Sep 11 Bron: Deutsche Bank Spread (rechts) USD/CNY 12m onderhands verhandelbare valutatermijncontracten USD/CNH 12m valutatermijncontracten pips (,) Als we beide markten met elkaar vergelijken, vertoont de NDF-markt in USD/CNY momenteel dagelijkse volumes van USD 2,5 tot 3 miljard, hoewel Deutsche Bank verwacht dat de markt voor valuta termijncontracten in CNH dit niveau halverwege 212 zal overtreffen. Na verloop van tijd zal de NDF-markt vermoedelijk ophouden te bestaan, aangezien marktspelers de neiging hebben om over te stappen naar de markten waar de liquiditeit het best is. Dagelijkse volumes in de markt voor valutaopties zijn in 211 meer dan verdrievoudigd, van USD 3 miljoen naar USD 1 miljoen, met beschikbare liquiditeit in looptijden van 3 maanden tot 1 jaar. De groei in opties in USD/CNH heeft geleid tot de opzet van een gestructureerde markt voor valutatermijncontracten, waarop bedrijven en beleggers producten op maat kunnen creëren die het best passen bij hun individuele behoefte op het gebied van risicomanagement. Er is ook een markt voor renteswaps opgezet, met een vaste koppeling aan de interbancaire 3-maandsrente van Shanghai (Shanghai Interbank Offering Rate, SHIBOR). De markt voor valutarenteswaps biedt echter met looptijden van 3 maanden tot 5 jaar momenteel nog meer liquiditeit. Naar verwachting zal de liquiditeit op deze markt nog verder verbeteren naarmate er obligaties in CNH worden uitgegeven met langere looptijden Deutsche Bank Een korte handleiding voor offshore transacties in RMB 9

10 Handel in RMB met de nummer-1-liquiditeitsverschaffer op Aziatische markten voor de handel in vreemde valuta * Deutsche Bank is voor het zevende jaar op rij door Euromoney uitgeroepen tot de beste liquiditeitsverschaffer op internationale en Aziatische markten voor de handel in vreemde valuta. Waarom zou u Deutsche Bank kiezen voor uw valuta transacties in RMB? * Een marktaandeel van 2,9% in de handel in Aziatische vreemde valuta (Euromoney Global FX Survey 211) Eerste bank die valutarenteswaps, valutaswaps en valutatermijncontracten in CNH afwikkelde Toonaangevende marketmaker (oordeel van effectenmakelaars) Eerste bank die elektronische handel in CNH lanceerde (via Autobahn FX) Voornaamste verschaffer van gestructureerde valutaproducten in CNH Een van de eerste banken die in China handelde in binnenlandse-valutaopties Bekroonde * ondersteuning bij uw vraag naar internationale handel in RMB Deutsche Bank biedt het volledige palet aan kasmiddelen beheer, handelsfinanciering en dienstverlening op het gebied van fondsbeheer en effectenbeleggingen in RMB, onshore en offshore. Waarom zou u Deutsche Bank kiezen voor uw handel in RMB? * Beste bank voor kasmiddelenbeheer in de regio Azië en Pacific 211 (The Asset) Hoogst gewaardeerd met beste sectorscores van internationale klanten in Azië en voor opkomende markten over de hele wereld (Global Custodian Agent Bank Review 21) Volledige reeks producten voor kasmiddelenbeheer en handelsfinanciering in RMB Uitgebreid assortiment producten en diensten voor grensoverschrijdende transacties in RMB Toonaangevende dienstverlening in fondsbeheer en inbewaringneming van effecten in CNH Volledige ondersteuning door financierings- en risicomanagement in RMB voor bedrijfsafdelingen voor financieel beheer Debiteurenfinanciering Aankoopfinanciering

11 Grensoverschrijdende transacties Pogingen om de RMB te internationaliseren zijn gebaseerd op de wens van China om internationale transacties in de eigen valuta te vergroten. Het stimuleren van een breed gebruik van de RMB voor de afwikkeling van mondiale transacties zal uiteindelijk het succes bepalen van het offensief van China om zijn valuta te internationaliseren. Tot nu toe zijn de signalen bemoedigend. De grensoverschrijdende transacties in RMB tussen Hongkong en China stegen in de 12 maanden tot augustus 211 in rap tempo van RMB 38,5 miljard tot RMB 185,8 miljard (HKMA). De mondiale handel in RMB stijgt eveneens naarmate een toenemend aantal bedrijven rekeningen in RMB opent om goederen in China te kunnen kopen en verkopen. Het is niet eerder zo gemakkelijk geweest voor buitenlandse bedrijven die banden onderhouden met China om de RMB te gebruiken, nu er geen beperkingen meer gelden voor het overmaken van bedragen in RMB tussen buitenlandse rekeningen onderling. Evenmin gelden er beperkingen voor het omzetten van buitenlandse RMB in een andere valuta, noch voor het afwikkelen van betalingsopdrachten of directe buitenlandse investeringen binnen China. Dit programma werd in augustus 211 uitgebreid tot alle Chinese provincies en steden, zodat bijna 68. Chinese bedrijven nu in staat zijn om hun trans acties internationaal in RMB af te wikkelen. In sommige gevallen geldt dit ook voor uitgaande directe investeringen. Deze liberalisering biedt de mogelijkheid om de volumes van mondiale transacties in RMB aanzienlijk te doen stijgen. Dat geldt met name voor exporteurs in de regio Azië en Pacific, die 52% van de internationale handel met China voor hun rekening nemen. Voor deze regio vormt China een belangrijke markt in termen van financiering van exporten, maar ook van componenten die worden gebruikt in de Chinese exportproductie. Het verbreden van de potentiële klantenbasis door goederen aan te bieden in RMB is een belangrijke motivator voor Aziatische exporteurs naar China om de RMB te gaan gebruiken. Internationale handelsvolumes van China (in USD) Afwikkeling grensoverschrijdende transacties van China (in RMB x miljard) Europa $,57t Midden- Oosten $,12t Midden- Oosten & Afrika Afrika $,17t China $ 2,9t Korea $,2t $,3t Azië $ 1,5t Hongkong $,23t Noord- Amerika $,42t Noord- en Zuid-Amerika $,6t Latijns- Amerika $,18t 2 Asean $,29t 31 jan 1 28 feb 1 31 mrt 1 3 apr 1 31 mei 1 3 jun 1 31 jul 1 31 aug 1 3 sep 1 31 okt 1 3 nov 1 31 dec 1 Q1 211 Q2 211 Bron: HKMA, Deutsche Bank Hoe open staat de RMB nu werkelijk voor internationale transacties? Bron: CEIC 21 Deutsche Bank verwacht dat uiteindelijk 4% van de Chinese handel in RMB zal worden geprijsd, in lijn met het volume van Japanse exporten uitgedrukt in yen. Het oorspronkelijke proefprogramma voor de handel dat in 29 werd gelanceerd, bood 365 goedgekeurde bedrijven in vijf steden de mogelijkheid om transacties in handelswaar met Hongkong, Macau en landen van de Asean af te wikkelen. Deutsche Bank Een korte handleiding voor offshore transacties in RMB 11

12 Percentage export gefactureerd in eigen valuta van exporteur Groeiend assortiment handelsproducten en -diensten De toename in grensoverschrijdende transacties tussen Hongkong en China heeft geleid tot de expansie van handelsgerelateerde producten en diensten die gebruikelijk zijn op internationale markten. Het voornaamste hierin is de groei van de kredieten in RMB, die sinds juli 21 zijn gestegen met USD 12 miljard. Dit in tegenstelling tot de stagnatie in de toename van handelskredieten in HKD. Handelskredieten door banken in Hongkong versus waarde van directe afwikkeling transacties in RMB US UK EU JP Maleisië Korea China Thailand Bron: HKMA, Deutsche Bank In USD x miljard Golf in handelskrediet Handelskrediet in vreemde valuta in RMB Handelskrediet in HKD Afwikkeling transacties in RMB in Hongkong Bron: HKMA, Deutsche Bank Naast import- en exportkredieten zijn ook andere bekende producten beschikbaar voor het beheer van kasmiddelen en handelsdoeleinden. Daaronder vallen nostro-rekeningen in RMB naar internationale filialen van Deutsche Bank, termijndeposito s, realtime ongesaldeerde verrekeningen en verschillende producten van Deutsche Bank voor de elektronische handel en risicomanagement in vreemde valuta. Belang van handel in RMB voor exporteurs naar China Bedrijven die exporteren naar China kunnen hun goederen nu in RMB factureren en betalingen ontvangen in de Chinese valuta. Deze betalingen kunnen ook vrijelijk worden overgeboekt tussen de moedermaatschappij en het onshore filiaal via een rekening in RMB. Het factureren in RMB kan de volgende resultaten opleveren: Groei van uw klantenbasis in China, vanwege de voorkeur van Chinese importeurs om in RMB te betalen De mogelijkheid om valutarisico s in verband met aan het verkoopproces verbonden kosten in RMB tot een minimum te beperken Lagere transactiekosten in verband met de conversie van vreemde valuta en goedkeuring van de toezichthouder voor het financieren van filialen in China Lagere kosten in de keten van toeleveranciers door hergebruik van uit verkoop ontvangen RMB voor het financieren van onshore activiteiten Het belang van RMB-transacties voor importeurs van Chinese goederen Alle bedrijven kunnen nu goederen uit China aanschaffen in RMB. Het kopen van goederen in RMB kan de volgende resultaten opleveren: Een bredere basis van toeleveranciers, vanwege de voorkeur van Chinese exporteurs om in RMB te factureren Gunstigere en transparantere prijzen van goederen Valutarisico tot een minimum beperkt door financiering van aankopen met opbrengsten in RMB Lagere kosten voor keten van toeleveranciers Vergelijking van facturen in RMB en USD Vergelijk eens uw kosten voor goederen in USD en RMB en bereken de mogelijke voordelen. 12 Een korte handleiding voor offshore transacties in RMB Deutsche Bank

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Market Watch. De schuldencrisis escaleert

Market Watch. De schuldencrisis escaleert Market Watch De schuldencrisis escaleert IAC Vermogensadvies Nederland Beleggingscommunicatie Datum: 13 september 2011 De schuldencrisis escaleert De financiële markten zijn volledig in de ban van de Europese

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN on 5/28/2010 at 5:26 PM VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN JAAROVERZICHT 2009 LEVENSVERZEKERINGEN PENSIOENEN BELEGGINGEN OVER AEGON Wereldwijd vertrouwen miljoenen mensen op AEGON om hun financiële toekomst

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014 beleggingsvisie update Februari 2014 Maandelijkse nieuwsbrief Hogere groei van de wereldeconomie De economische groei in de Verenigde Staten bedroeg in het derde kwartaal van vorig jaar 4,1% op jaarbasis.

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS

PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS J.J.O. Dolstra J.R. Pijpers pvk studies Toezicht op het gebruik van financiële derivaten door pensioenfondsen

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie

themarapport aandelen

themarapport aandelen het nieuwe winkelen themarapport aandelen Beleggingscommunicatie 22 juli 2013 In iets meer dan tien jaar tijd heeft internet een revolutie teweeggebracht in de wijze waarop wij winkelen. Door de populariteit

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Beleggingsvisie 2014. Meer vaste grond onder de voeten

Beleggingsvisie 2014. Meer vaste grond onder de voeten Beleggingsvisie 2014 Meer vaste grond onder de voeten 2 Van Lanschot Beleggingsvisie 2014 De financiële markten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij vinden het van belang u te informeren over onze visie

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie