Handel (tastbare goederen) Diensten (transport, toerisme, ) Primaire inkomens (rente, dividend, )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handel (tastbare goederen) 61 35 + 26 Diensten (transport, toerisme, ) 5 4 + 1 Primaire inkomens (rente, dividend, ) 11 3 + 8"

Transcriptie

1 betalingsbalans Zweden behoort tot de EU maar (nog) niet tot de EMU. Dat maakt Zweden een leuk land voor opgaven over wisselkoersen, waarbij een vrij zwevende kroon overgaat naar een kroon met een vaste wisselkoers t.o.v. de euro om uiteindelijk te worden vervangen door de euro. Zweedse betalingsbalans mld Zweedse kroon ontvangsten uitgaven saldo Handel (tastbare goederen) Diensten (transport, toerisme, ) Primaire inkomens (rente, dividend, ) Inkomensoverdrachten (ontw.hulp, ) LOPENDE REKENING kapitaalverkeer excl. bancair kapitaalverkeer voor eigen rekening: Beleggingen in het buitenland en teruggetrokken beleggingen door het btnl. Beleggingen door het buitenland en teruggetrokken beleggingen uit het btnl. Verleende kredieten en betaalde aflossing Ontvangen kredieten en ontv. aflossing 6 30 KAPITAALREKENING mutatie vreemde valutapositie (tegoeden en beleggingen in vreemde valuta's, vooral in dollars) van de sector banken BETALINGSBALANS 87 afname dollartegoeden van Zw. banken (bij Am. banken) toename dollartegoeden van Zw. banken (bij Am. banken) SALDERINGSPOST TOTAAL 1a b c d Maak bovenstaande betalingsbalans af. Welke getallen stellen kapitaalimport voor? Welke getallen stellen de (gerealiseerde) vraag naar de Zweedse kroon voor? Neem aan dat in het internationaal interbancair betalingsverkeer de dollar wordt gebruikt. Waarom zorgt deze betalingsbalans, die geen materieel evenwicht vertoont, voor een verandering van de dollartegoeden van Zweedse banken bij Amerikaandse banken? Andere vormgeving BB Zweden: handelsrekening + 26 dienstenrekening + 1 inkomensrekening + 8 LOPENDE REKENING + 31 inkomensoverdrachten - 4 BB +3 MLD kapitaalverkeer - 28 APITAALREKENING -28

2 betalingsbalans en wisselkoers De Zweedse kroon (Z.KR) is geen internationaal betaalmiddel; de euro en de dollar wel. De internationale betalingen hebben invloed op de balans van de Zweedse banken. Stel we hebben twee banken in Zweden waar bedrijven en gezinnen hun betaalrekeningen en spaarrekeningen aanhouden : Stockholm Bank en Göteborg Bank. Behalve deze twee is er nog een centrale bank CB. Voor betalingen tussen Stockholm Bank en Göteborg Bank gebruiken deze banken een betaalrekening die zij aanhouden bij CB. De US dollar is de sleutelvaluta: Voor betalingen naar en ontvangsten uit het buitenland (waarbij hun eigen rekeninghouders de opdrachtgevers voor een betaling zijn of de begunstigden van een betaling) gebruiken banken buiten de VS een dollartegoed dat zij aanhouden bij banken in de VS. Door stom toeval hebben alle Zweedse bedrijven en gezinnen die betalingen aan het buitenland doen hun betaalrekening bij Göteborg Bank, en alle bedrijven en gezinnen die geld uit het buitenland ontvangen hebben hun betaalrekening bij Stockholm Bank. Aan het begin van de periode staan de $-tegoeden van beide banken op nul. En als het aan de banken ligt zal hun dollartegoed in Amerika steeds in de buurt van nul blijven. Bij Stockholm Bank en Göteborg bank krijg je deze bankbalansmutaties in verband met de ontvangsten (87) en uitgaven (84) op de Zweedse betalingsbalans: activa mld Z.Kr Stockholm Bank (mutaties) passiva mld Z.Kr $ tegoeden bij Am. banken + 87 betaaltegoeden publiek + 87 Göteborg Bank $ tegoeden bij Am. banken 84 betaaltegoeden publiek 84 Neem aan dat de opdrachtgevers van betalingen naar Zweden en de begunstigden van Zweedse betalingen allemaal in Duitsland zitten, bij de Deutsche Bank. 2a Geef ook de balansmutaties voor het Amerikaanse bankwezen (te beschouwen als één bank), deze balans wordt in dollars opgemaakt. De gemiddelde koers van de Z.Kr. bedraagt 0,128 $. b Geef ook de balansmutaties voor de Deutsche Bank, deze balans wordt in euro's opgemaakt. De gemiddelde koers van de dollar is 0,700 euro. Echter, Göteborg Bank kan geen dollartegoeden naar andere buitenlandse banken overboeken die zij niet heeft. Zij koopt daarom in de loop van het jaar dollars van Stockholm bank. Stockholm Bank kan dat gemakkelijk aan: zij krijgt dollars voor (omgerekend) 87 mld kroon. Tussen beide banken bestaat dus handel in de dollar. Neem aan dat Göteborg Bank voor 84 mld kroon dollars koopt van Stockholm Bank. Dit geeft de volgende mutaties: tegoed bij CB + 84 $ tegoeden bij Am. banken 84 Stockholm Bank tegoed bij CB 84 $ tegoeden bij Am. Banken + 84 Göteborg Bank 2c Geef ook de balansmutaties voor de Zweedse centrale bank.

3 Uiteindelijk zit Stockholm Bank toch nog met 3 mld toename van dollartegoeden. Liever had Stockholm Bank die ook aan Göteborg Bank verkocht. Op deze Zweedse interbancaire markt voor de dollar is er dus meer aanbod dan vraag. De koers van de dollar t.o.v. de kroon zal daardoor dalen. Op een andere manier bekeken: Er is meer vraag naar de kroon dan aanbod (87 mld 84 mld), waardoor de koers van de kroon stijgt t.o.v. de dollar. Zie grafiek Grafiek vraag naar en aanbod van de Zweedse kroon, bij verschillende koersen koers Z.Kr in $ A 0, V Z.Kr mld. Omdat geen bandbreedte is aangegeven voor de koers, is de kroon zwevend: de koers kan zich in principe vrij bewegen onder invloed van vraag en aanbod. Als de centrale bank de interbancaire dollarmarkt niet beïnvloedt spreekt men van vrij zweven of clean floating. Als zij wel intervenieert, door aankoop of verkoop, is sprake van beheerst zweven of dirty floating. Van een vaste wisselkoers is sprake als de koers binnen een bandbreedte wordt gehouden. In de grafiek is uitgegaan van een gemiddelde koers van 1 ZKr = 0,128 $ in de afgelopen periode. De vraag naar Zweedse kronen is daarbij 87 mld en het aanbod 84 mld. Als de koers van de kroon omhoog gaat, komen de in- en uitgaande geldstromen van Zweden weer in evenwicht. Lijn A gaat over de uitgaande geldstroom van Zweden naar het buitenland en lijn V gaat over de ingaande geldstroom. A is een stijgende lijn. Verklaring: Een hogere koers van de Z.Kr. maakt import goedkoper. Als het importbedrag daardoor toeneemt wordt de geldstroom naar het buitenland (in kronen omgerekend) groter. Het aangeboden aantal kronen op de valutamarkt wordt dus groter. 3 Beredeneer op dezelfde manier dat V een dalende lijn is. Volgens de grafiek zal de koers van de ZKr omhoog gaan, omdat de vraag naar de kroon (V) groter is dan het aanbod (A). Maak de juiste keuzen bij (i) t/m (iv) in deze tekst: 4 De geldstroom naar Zweden was (i) groter / kleiner dan de omgekeerde geldstroom. Omdat de dollar de sleutelvaluta is, zien Zweedse banken hun dollartegoed bij het Amerikaanse bankwezen (ii) stijgen / dalen. De onderlinge handel in de dollar tussen Zweedse banken vertoont hierdoor een (iii) vraagoverschot / aanbodoverschot. De prijs van de dollar in kronen (iv) stijgt / daalt. Maak de juiste keuzen bij (i) t/m (iii) in deze tekst, die past bij de grafiek: 5 Als de Zweedse centrale bank 3 mld Z.Kr (i) van de Zweedse banken koopt / aan de Zweedse banken verkoopt, wordt de koersstijging van de kroon tegengehouden. Als de centrale bank (ii) 0,384 mld dollar aan de Zweedse banken verkoopt / 0,384 mld dollar van de Zweedse banken koopt, dan gaat zij een (iii) koersdaling / koersstijging van de dollar tegen. Hier is sprake van (iv) een vaste wisselkoers / vrij zweven / beheerst zweven. De grafiek laat ook zien dat als de Zweedse banken zelf (voor eigen rekening) 3 mld Z.Kr in het buitenland willen beleggen de koers van 0,128 dollar een evenwichtskoers zou zijn.

4 ruilvoet en nationaal inkomen Voor Nederland verbetert de ruilvoet als er minder kaas, elektronica, bloemen, schepen, hotelovernachtingen hoeft te worden verkocht aan het buitenland, om nog dezelfde hoeveelheid goederen en diensten te kunnen terugkopen van het buitenland. Dit betekent dat de verhouding exportprijspeil omhoog is gegaan. importprijspeil Een ruilvoetverbetering heeft natuurlijk een voordelige kant, maar het kan ook een teken zijn van een zwakker wordende concurrentiepositie, omdat het land relatief duurder wordt en zich dat niet kan veroorloven. In de praktijk verbeteren landen hun ruilvoet vaak dankzij hun sterke concurrentiepositie, dus niet ten koste daarvan. Bij gelijkblijvende volumes voor de invoer en uitvoer zorgt een ruilvoetverbetering voor een hoger saldo op de handelsbalans (en dienstenbalans). Een land kan, als de ruilvoet verbetert, ook een stabiel handelsbalanssaldo behouden terwijl het meer importeert en/of minder exporteert. Voorbeeld jaar import export samengestelde prijsindex import P M samengestelde prijsindex export P X mld 210 mld 1 1 *) h p= *) h p= *) mld 218 mld 1,054 1,092 De import- en exportbedragen kan je noteren als h p = hoeveelheid prijs. De import van jaar 1 bestaat dan uit 200 pakketjes met een (gemiddelde) prijs van 1 euro per pakketje. Het importvolume h 2 van jaar 2 kun je oplossen uit de vergelijking: h 2 1,054 = 212 mld. De ruilvoet P X is gestegen van 1 1,092 = 1 naar P M 1 1,054 = 1,036. Een verbetering van 3,6%. Het voordeel van deze ruilvoetverbetering kan op drie manieren worden uitgedrukt in een geldbedrag. 6 Toon aan dat bij gelijkblijvende volumes (hoeveelheden) van import en export het saldo op de handelsbalans in jaar 2 verbetert met 8,5 miljard euro (t.o.v. jaar 1) 210 1, , mld. Dat is een verbetering van = 9 mld euro. In jaar 1 kan het importvolume van 200 mld worden gekocht uit de opbrengst van een exportvolume van 200 mld. (De overige 10 miljard export in jaar 1 zorgt voor het handelsoverschot.) In jaar 2 kan met 200 mld exportvolume een groter invoervolume worden (terug)gekocht. 7 Toon aan dat het invoervolume dankzij de ruilvoetverandering kan toenemen met 7,2 mld. (200 1,092)/1, ,2 mld terugkopen. Dat is 3,6% meer In jaar 2 kan met een kleiner exportvolume dan 200 mld nog steeds dezelfde hoeveelheid worden geïmporteerd als in jaar 1. 8 Toon aan dat het uitvoervolume dankzij de ruilvoetverandering kan afnemen met 7,0 mld. (200 1,054)/1,092 = 193,0 mld. Conclusies uit vraag 6, 7 en 8: - Het land kan de ruilvoetverandering gebruiken voor vergroting van het handelsbalanssaldo, waardoor het 8,5 miljard (in prijzen jaar 2) in het buitenland kan beleggen en/of investeren, of - het land kan productiefactoren uit de exportproductie weghalen en inzetten voor vergroting van de binnenlandse bestedingen (7,0 mld in prijzen jaar 1), of - het land kan meer gaan importeren bij hetzelfde exportvolume (7,2 mld in prijzen jaar 1).

5 1a. Zie getallen binnen kader ontvangsten uitgaven saldo LOPENDE REKENING Beleggingen in het buitenland. 30 Beleggingen door het buitenland. 6 Verleende kredieten en betaalde aflossing Ontvangen kredieten en ontv. aflossing 4 8 KAPITAALREKENING BETALINGSBALANS netto mutatie vreemde valutapositie banken toename 3-3 TOTAAL b Ontvangsten kapitaalrekening c De ontvangsten op de BB, samen 87 d Er komen bij Zweedse banken meer dollars binnen, dan er nodig zijn voor betalingen aan het buitenland = 3 mld (omgerekend in kronen) 2a Amerikaanse banken (bedragen in mld dollar) tegoed Deutsche Bank +10,752 (84 0,128 $/ZK) tegoed Göteborg Bank 10, tegoed Deutsche Bank 11,136 (87 0,128 $/ZK) tegoed Stockholm Bank +11,136 b c tegoed bij Am. banken +7,5264 tegoed bij Am. banken 7,7952 Deutsche Bank (bedragen in mld euro) betaalrekeningen +7,5264 ( =10,752 0,700 /$) betaalrekeningen 7,7952 (=11,136 0,700 /$) Zweedse centrale bank (bedragen in mld ZKr) tegoed Göteborg Bank 84 tegoed Stockholm Bank Als de koers van ZKR daalt, wordt het voor het buitenland goedkoper om producten uit Zweden te kopen. De Zweedse export neemt toe, in volume en nominaal. Dus het aantal kronen dat wordt gevraagd neemt toe. 4 i groter; ii stijgen; iii aanbodoverschot; iv daalt. 5 i verkoopt (=kopen van dollars); ii koopt ; iii koersdaling; iv beheerst zweven (dirty floating). 6 Nieuwe saldo: E M = 210 1, ,054 = 229,3 210,8 = 18,5 Dit is 8,5 mld hoger dan het oude saldo. 7 Nominale export/ prijspeil import = 200 1,092 1,054 8 Nominale import/ prijspeil export = 200 1,054 1,092 = 207,2 mld. Een toename van 7,2 mld. = 193,0 mld. Een afname van 7,0 mld.

Lesbrief Buitenland 2

Lesbrief Buitenland 2 Lesbrief Buitenland 2 Hoofdstuk 1 Internationale handel 1.1 Uitvoer en invoer Invoervolume ( = importvolume): Uitvoervolume (= exportvolume): de hoeveelheid goederen en / of diensten gekocht uit het buitenland

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land.

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. 1 De wisselmarkt 1.1 Begrip Wisselkoers = de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. bv: prijs van 1 USD = 0,7

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Paragraaf 1 Karakteristieken van het internationale handels- en betalingsverkeer Nederland heeft een relatief open economie.

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Hoog- of laagconjunctuur Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) heeft 2 filmpjes gemaakt over de indicatoren van de economie.

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet.

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. AANVULLENDE SPECIFIEKE TIPS ECONOMIE VWO 2007 1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. : Leg uit dat loonmatiging in een open economie kan leiden tot

Nadere informatie

Waarom houden gezinnen chartaal (kas)geld aan (i.p.v. giraal op de bank)? 1) Transactiemotief Gezinnen hebben contant geld nodig voor L1 = actieve kas

Waarom houden gezinnen chartaal (kas)geld aan (i.p.v. giraal op de bank)? 1) Transactiemotief Gezinnen hebben contant geld nodig voor L1 = actieve kas Domein G Geldwezen Ruil en arbeidsverdeling: 1) Directe ruil: goederen goederen Geringe arbeidsverdeling 2) Indirecte ruil: goederen geld goederen Meer arbeidsverdeling nodig Eigenschappen van geld: 1)

Nadere informatie

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten Examentraining A6 1 Globalisering OPGAVE 1 Oman twijfelt aan dollar en dinar Een zestal olieproducerende Golfstaten, waaronder Oman, heeft in 1981 de Gulf Cooperation Council (GCC) opgericht. Twee jaar

Nadere informatie

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl)

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk Hoofdstuk 1. Inkomen verdienen 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 D A C C A D B A D D B C D 1.35 a. 1.000.000 425.000 350.000 40.000 10.000 30.000 = 145.000. b. 1.000.000

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

Auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24

Auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24 OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24 Open Vragen OEFENING 1 a) Daar 1 dollar 0,7699 euro waard is, is 1 euro 1/0,7699=1,2989 dollar waard. Vanuit Europees standpunt zetten we dus de wisselkoers met vaste

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2010

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2010 10 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin december 2010 Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2010 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur Economie 1,2 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 2 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1,2

Examen HAVO. economie 1,2 economie 1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.30 16.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. Voor elk

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur

Examen HAVO. economie 1. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur economie 1 Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2008-I

Eindexamen economie 1 havo 2008-I Opgave 1 Beter worden van een verhoging Frits de Boer heeft over zijn inkomen van 2007 de volgende gegevens verzameld: bruto-inkomen 51.500 belastbaar inkomen 46.450 inkomensheffing 17.349 (vóór aftrek

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur economie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 26 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 2 donderdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Antwoorden op de opgaven Hoofdstuk 1 - Produceren 1.1a 600 mln (1 + 0,6% + 1,3%) = 611,4 mln. b De omzet in prijzen van het basisjaar is de volumeverandering. Het volume is gestegen met 0,6%. c De totale

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor

Nadere informatie