Carbon Footprint Analyse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Analyse 2009"

Transcriptie

1 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen Carbon Footprint-analyse Grondslag van de analyse Meetresultaten en toelichting Gerapporteerde periode Scope 1: directe CO 2 -emissie Verklaring van weggelaten CO 2 bronnen of putten CO 2 emissie van verbranding biomassa Scope 2: Indirecte CO 2 -emissie Indirecte CO 2 emissie door aangekochte energie Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Scope 3: Indirecte overige CO 2 -emissie CO 2 compensatie Voortgang ten opzichte van referentiejaar Historisch basisjaar Aanpassingen aan historisch jaar Normalisering meetresultaten Berekeningsmodellen Kwantificeringsmethodes Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes Quick Wins Reductiedoelstelling Annex 1 CO 2 -emissie 2009 Carbon Footprint Analyse 2009 Imtech ICT Nederland B.V. Handelsmaatschappij Imtech ICT Technical Systems

2 Pagina 2 Carbon Footprint Directieverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt voor Imtech ICT Nederland B.V., handelend onder de naam Imtech ICT Technical Systems (TS), een steeds belangrijker aandachtspunt. Vooral als het gaat om CO 2 reductie, energieverbruik in relatie tot software maatwerk voor bedrijven. Deze ontwikkeling wordt vanuit meerdere kanten gestimuleerd. De belangrijkste zijn de overheid, als één van de belangrijke opdrachtgevers van Technical Systems, natuurlijk de medewerkers van TS die beseffen dat wij gebruikers zijn van deze wereld, en Imtech als onderneming om met techniek een duurzame bijdrage te leveren aan de huidige maatschappij. Imtech ICT Technical Systems is ontstaan uit het bundelen van de kennis en ervaring van twee bedrijven met samen meer dan 20 jaar ervaring in de technische automatisering. Als onderdeel van Imtech NV profileert Imtech ICT Technical Systems zich op de Nederlandse markt als technische automatiseerder. Wij realiseren opdrachten waarbij software-maatwerk noodzakelijk is voor de doorontwikkeling van bestaande producten en/of de bouw van nieuwe producten. De verkoop van en de service op deze producten is over het algemeen het cruciale primaire proces van de opdrachtgever, waarbij kennis van de laatste technologie-standaarden en markteisen vaak zeer bepalend zijn. Binnen dit kader krijgt MVO in het algemeen en meer specifiek CO 2 -uitstoot meer en meer aandacht. Het wordt daarom steeds belangrijker om met TS medewerkers, TS klanten en Imtech zelf samen te werken aan reductiedoelstellingen die TS, haar medewerkers en de MVOgedachte van onze klanten aanspreken. Hierbij denken wij als organisatie aan het nieuwe werken. Ook binnen technische automatisering biedt het nieuwe werken mogelijkheden, kansen en uitdagingen. Voor onze klanten kunnen we meer en betere oplossingen bieden door nog meer met professionals uit verschillende regio s projectteams te vormen. Voor onze medewerkers zijn er voordelen in de vorm van minder reistijd en een groter aanbod van interessanter werk. Voor Imtech ICT Technical Systems moet dit, ondersteund door verdere investeringen in haar tools, opleidingen en processen, leiden tot een nog duurzamere dienstverlening en hogere efficiëntie. Voor Imtech ICT Technical Systems is de certificering op de CO 2 -prestatieladder een eerste concrete stap waarmee we op het gebied van verminderen van ons energieverbruik en CO 2 -reductie aantoonbaar kunnen maken wat de voordelen hiervan zijn. Deze Carbon Footprint rapportage is voor ons niet aleen een business case maar ook een kwantitatieve onderbouwing bij de besluitvorming. Door het creëren van een gezamenlijk draagvlak en het inbedden van het CO 2 -bewustwordingsproces binnen de organisatie, ontstaat er besef en betrokkenheid. Een bijkomend voordeel is dat beide besparingen opleveren. Wat we de klant aanbieden om energie te besparen en CO 2 -uitstoot te reduceren, moeten we ook zelf hanteren: Practice what you preach. Wij gaan graag met al onze ketenpartners deze uitdaging aan! Edwin Prinsen Thijs Geurts Algemeen directeur Imtech ICT Nederland BV Manager Imtech ICT Technical Systems

3 Pagina 3 Carbon Footprint Organisatie Rapporterende Organisatie De structuur van Imtech ICT Nederland B.V (voorheen: Imtech ICT Information Technology B.V.) is voor het jaar 2009 niet eenduidig te beschrijven. In 2009 is een reorganisatie voltrokken die heeft gere-sul-teerd in juri-disch wijzigingen van gevolmatigden binnen de Imtech ICT-divisie en van de naam van enkele rechtsvormen. Eind 2009 is Information Technology hernoemd naar Imtech ICT Nederland B.V. Imtech Information Technology wordt hier-onder beschreven. Hierbij is uitgegaan van de situatie die voor de reorganisatie operationeel was ofwel de situatie begin Imtech ICT Information Technology B.V. is in 2009 statutair gevestigd te Amersfoort. Imtech ICT Information Technology B.V. is voor 100% dochteronderneming van Imtech N.V. Imtech ICT Information Technology B.V. betreft voornamelijk holding activiteiten. In 2009 bevatte zij de onderstaande handelsnamen waarmee zij zelfstandig activiteiten zijn ontplooid: Imtech ICT Technical Systems; Imtech ICT Velocity. ISO Verklaring Hierbij verklaart Imtech ICT Nederland B.V. dat deze rapportage voor het CO2- bewust Certificaat is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen in NEN- ISO 14064, versie maart Naast de handelsnamen van Imtech ICT Technical Systems en Imtech ICT Velocity is in 2009 de naam Imtech Care & Cure als handelsnaam geregistreerd door Imtech ICT Information Technology B.V. Deze handelsnaam is niet actief doet zuiver dienst als handelsnaam. De activiteiten van Imtech ICT Nederland B.V richten zich met name op het voeren van het holding activiteiten en sporadische ondersteuning van de werk-maatschappijen via de stafdiensten. Beide actieve handelsnamen, onderdeel van de Imtech ICT Nederland B.V.; Imtech ICT Technical Systems en Imtech ICT Velocity, voeren zelfstandig activiteiten uit. Hun taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheid en dagelijkse leiding ligt in handen van het dagelijks bestuur. De activiteiten van de twee actieve handelsnamen werden in 2009 uitgevoerd vanuit drie vestigingen; Den Haag, Amersfoort en Eindhoven. Verificatie Verklaring Verantwoordelijke Persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de heer Prinsen, directeur van Imtech ICT Nederland B.V. Hierbij verklaart Imtech ICT Nederland B.V. dat deze rapportage voor het CO2- bewust Certificaat op is geverifieerd door KEMA Emission Verification Services B.V. in overeenstemming met de richtlijnen in NEN-ISO 14064, versie maart 2006 en de CO2-prestatieladder.

4 Pagina 4 Organisatie Organisatiegrenzen De organisatiegrenzen van Imtech ICT Nederland B.V. zijn in het kader van CO 2 (kooldioxide)-bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG protocol wordt dit omschreven als operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van Imtech ICT Nederland B.V. vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie. Op basis van de laterale inkoopanalyse van de CO2-prestatieladder is bepaald welke A-aan-bie-ders als C- aanbieder moeten worden aangemerkt. Vanuit de A en C analyse zijn geen bedrijven toegevoegd aan de boundary van Imtech ICT Nederland B.V De organisatiegrenzen voor deze inventarisatie bevat Imtech ICT Nederland B.V en de geregistreerde handelsnamen. Uitgezonderd zijn de activiteiten van de Imtech ICT divisie zijnde het ICT cluster met daarin de organen ICT Nederland en ICT Internationaal, zoals weergegeven in figuur 1. De onderbouwing voor deze uitsluiting staat vermeld in het boundary rapport 2009 (Doc.nr. 11.A0009). Figuur 1: Organogram Imtech ICT Nederland (Imtech ICT Information Technology B.V.)

5 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 5 Carbon Footprint-analyse Grondslag van de analyse Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO 2 -emis-sies en - absorpties door de activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. Scope 1 omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties; Scope 2 omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte; Scope 3 omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Deze Carbon Footprint-analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van Imtech ICT Nederland B.V, betreffende scope 1 en 2, van het kalenderjaar De CO 2 -uitstoot is geanalyseerd overeenkomstig de CO 2 prestatieladder. Scope III Woon-werk verkeer Papiergebruik Overig verbruik Elektra bij klanten Scope II Zakelijk OV Afvalverwerking Uitbestede emissies Elektra verbruik Zakenreizen vliegtuig Zakenreizen prive auto Scope I Airco en koeling Brandstoffen Wagenpark Meetresultaten en Toelichting Gerapporteerde Periode Imtech ICT Nederland B.V rapporteert synchroon aan haar boekjaar over haar carbon footprint. Het boekjaar voor Imtech ICT Nederland B.V loopt van 1 januari tot en met 31 december. De gerapporteerde periode is het hele kalenderjaar 2009.

6 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 6 Scope 1: Directe CO 2 -emissie DE DIRECTE EMISSIE VAN CO 2 IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 597,0 TON Brandstofgebruik van het eigen wagenpark Het overgrote deel van deze emissie, te weten 577,1 ton CO 2 (97%), is toe te wijzen aan het brandstofgebruik van het eigen wagenpark. Het wagenpark van Imtech ICT Nederland B.V bestond in 2009 gemiddeld uit 136 personenwagens. Twaalf personenwagens vallen in de categorie hybride middenklasse. In totaal is er liter benzine, liter diesel, en liter LPG gebruikt voor transport met bedrijfsvoertuigen. Hiermee corresponderend is kilometer gerapporteerd door de werknemers middels invoer van de kilometerstand bij het tanken en declaratie van de brandstoffen. Lekkage van koelgassen Er is geen lekkage van koelsystemen gerapporteerd bij onderhoud aan de systemen van de bedrijfspanden van Imtech ICT Nederland B.V. Koel- en vriessystemen ten behoeve van opslag en transportabele airco-units worden als gesloten systeem beschouwd en hebben derhalve geen CO 2 -veroorzakende uitstoot. Stationaire verbrandingsapparatuur 20,0 ton CO 2 (3%) van de uitstoot wordt veroorzaakt door het gebruik van stationaire verbrandingsapparatuur. Het betreft hier aardgas ten behoeve van de verwarming. Ton CO 2 Scope 1, ,0 600,0 577,1 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 20,0 Stationaire verbrandingsapparatuur Airco en koelingapparatuur Eigen wagenpark Verklaring van weggelaten CO 2 -bronnen of putten Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO 2 zijn verantwoord in de rapportage. Binding van CO 2 vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten. CO 2 -emissie van verbranding biomassa De verbranding van biomassa heeft binnen Imtech ICT Nederland B.V niet plaatsgevonden.

7 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 7 Scope 2: Indirecte CO 2 -emissie DE INDIRECTE CO 2 -EMISSIE IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 158,2 TON CO 2. Elektriciteitsgebruik Het grootste aandeel (127,6 ton CO 2, 81%) kan worden toegeschreven aan ingekochte elektriciteit. De significante bijdrage van elektriciteit aan de emissie in scope 2 wordt mede veroorzaakt door het grijze label dat de ingekochte elektriciteit draagt. In onderstaand overzicht staat de verdeling van het verbruik van elektriciteit. De meeste elektriciteit binnen Imtech ICT Nederland B.V wordt verbruikt door de computersystemen. Vliegreizen voor zakelijke doeleinden 22,3 ton CO 2 (14%) komt voor rekening van vliegverkeer voor zakendoeleinden. Veruit de meeste kilometers (63,546) worden gevlogen op de lange routes (> km vluchtafstand). Privéauto s voor zakelijk verkeer De overige 8,3 ton CO 2 (5%) komt voor rekening van het gebruik van privé auto s voor zakelijk verkeer. Ton CO 2 Scope 2, ,0 140,0 127,6 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 8,3 22,3 Elektriciteitsgebruik Privé auto's voor zakelijk verkeer Zakelijk vliegverkeer

8 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 8 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en 2 Uit het voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO 2 -uitstoot wordt veroorzaakt door gebruik van het eigen wagenpark (577,1 ton CO 2 ) en elektriciteitsgebruik (127,6 ton CO 2 ). Het is dan ook van belang om deze uitstoot nauwkeurig vast te leggen. SCOPE 1: De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigen wagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappij. De gegevens zijn op basis van een brandstofpas, die aan het betreffende voertuig is gekoppeld, opgegeven. De kilometerregistratie is minder nauwkeurig aangezien niet elke werknemer zorgvuldig de gereden kilometers bijhoudt middels invoer van de kilometerstand bij het tanken. Hierom is gekozen om op basis van de brandstofgegevens de CO 2 -emissie te bepalen. De meetgegevens van het brandstofgebruik van stationaire verbrandingsapparatuur ten behoeve van verwarming komen van gasmeters van de leverancier. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. Wel ontstaat een onnauwkeurigheid aangezien slechts een deel van het gebruikte gas op de locaties in Eindhoven, Den Haag en Amersfoort wordt toegerekend aan Imtech ICT Nederland B.V. Op basis van het aandeel in vloeroppervlak of servicekosten is op de betreffende locaties een fractie van het totaalverbruik over het gehele jaar voor de betreffende panden genomen. SCOPE 2: De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van facturen, welke op basis van meterstanden van elektriciteitsmeters zijn samengesteld. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. Wel ontstaat een onnauwkeurigheid omdat slechts een deel van het elektra verbruik op de locaties in Den Haag, Amersfoort en Eindhoven wordt toegerekend Imtech ICT Nederland B.V. Net als bij het gasverbruik voor verwarming, is op basis van het aandeel in vloeroppervlak of servicekosten en op basis van een tijdsaandeel op de betreffende locaties een fractie van het elektra verbruik genomen. De meetgegevens van zakelijke kilometers met privé-voertuigen zijn verzameld op basis van door werknemers gedeclareerde kilometers en opgave van brandstoftype en motorklasse van het betreffende voertuig. De meetgegevens van het vliegverkeer zijn op basis van de betalingsgegevens, boekingsbevestigingen of online overzichten van de betreffende reisbureau s en vliegmaatschappijen verzameld. ALGEMEEN: In algemene zin moet worden opgemerkt dat, wegens het op projectbasis doorgeven van werkzaamheden aan onderaannemers, mogelijk sprake is van overheveling van CO 2 -emissie naar scope 3.

9 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 9 Scope 3: Indirecte overige CO 2 -emissie Een volledige emissie-inventaris voor scope 3 valt momenteel nog buiten de prestatieladder. Naar verwachting wordt dit opgepakt wanneer Imtech ICT Nederland B.V besluit om naar niveau 4 van de CO 2 prestatieladder te gaan. CO 2 -compensatie Er vindt geen compensatie plaats van CO 2 -emissies. Beschikbare middelen worden aangewend om verbetering te bewerkstelligen binnen het eigen machinepark om hiermee de bedrijfsmiddelen optimaal te laten presteren in het kader van de CO 2 -emissie. Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Historisch basisjaar Deze meting is de eerste meting in het kader van de ISO norm. Het kalenderjaar 2009 is daarmee het referentiejaar voor toekomstige metingen. Aanpassingen aan historisch jaar De meting over 2009 betreft een initiële meting in het kader van de ISO norm. Er is derhalve geen sprake van aanpassingen aan het historisch jaar. Normalisering meetresultaten De omvang van de CO 2 -emissie heeft een duidelijke correlatie met de omvang van de activiteiten welke door Imtech ICT Nederland B.V zijn ontplooid. Ten behoeve van vergelijking van de emissie in het referentiejaar en die tijdens de gerapporteerde periode, is daarom een maatstaf bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Imtech ICT Nederland B.V is de omvang van bedrijfsactiviteiten te meten aan de hand van het aantal projecturen. Op basis van de hoeveelheid projecturen zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. In het referentiejaar 2009 zijn voor Imtech ICT Nederland B.V projecturen geregistreerd. De CO 2 -emissie per projectuur voor scope 1 bedroeg in ,0 kg CO 2 per FTE. De CO 2 -emissie per projectuur voor scope 2 bedroeg 1,1 kg CO 2 per FTE. Scope projectuur Kg CO 2 Scope Kg CO 2 uitstoot per projectuur 4,0 Scope projectuur Kg CO 2 Scope Kg CO 2 uitstoot per projectuur 1,1

10 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 10 Berekeningsmodellen Kwantificering methodes De kwantificering van grondstoffen naar CO 2 -emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruik gemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. In het geval van voertuigkilometers is gebruik gemaakt van kilometers of tonkilometers in de betreffende gewichtklasse van de voertuigen. Elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Vanwege de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare informatiebron die beschikbaar is. Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes De meting over 2009 betreft een initiële meting in het kader van de ISO norm. In de kwantificeringsmethodes is derhalve geen sprake van aanpassingen aan het historisch jaar.

11 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 11 Quick Wins Imtech ICT Nederland B.V. heeft niet eerder een Carbon Footprint Analyse laten uitvoeren. Het meten van de uitstoot is een eerste noodzakelijke stap richting verbetering. De volgende stap is het identificeren van quick wins. Dit zijn bronnen waarbij Imtech ICT Nederland B.V het vermogen heeft invloed uit te oefenen op de CO 2 - uitstoot en de reductie hiervan en waar snel resultaten kunnen worden bereikt. De quick wins komen voort uit de analyse van 2009, observaties en interviews. De grootste componenten binnen de Carbon Footprint van Imtech ICT Nederland B.V zijn gerelateerd aan het gebruik van brandstof voor transport van personen en goederen en elektriciteit. In scope 1 is 97% (577 ton CO 2 ) aan personenvervoer gerelateerd. Over scope 1 en 2 gezamenlijk is dit 77,5% (585,4 ton CO 2 ). Aan ingekochte elektriciteit is 127,6 ton CO 2 toe te schrijven, wat neerkomt op 17% van de totale uitstoot binnen scope 1 en 2. Voor significante reductie van CO 2 -uitstoot zal daarmee de voornaamste focus moeten worden gelegd op het reduceren van CO 2 -uitstoot van deze twee energievormen. Het uitvoeren van deze quick wins leidt niet alleen tot een lagere uitstoot van CO 2, het is tevens een signaal aan de werknemers dat Imtech ICT Nederland B.V stappen wil nemen om de CO 2 -uitstoot te verlagen. Het zal bijdragen aan de veranderende mindset bij de medewerkers en een bewustwording creëren. Informatieverzameling Voor het behalen en behouden van niveau drie en later niveau 4 uit de CO 2 prestatieladder is vastgelegd dat het bedrijf tenminste tweemaal per jaar de voortgang rapporteert. Om de administratieve last van informatieverzameling te vereenvoudigen, is het aan te bevelen de administratie van de informatie die noodzakelijk is voor de rapportage meer te centraliseren. Dit maakt het proces van informatieverzameling minder arbeidsintensief en sneller. Algemeen Betrokkenheid medewerkers De betrokkenheid van medewerkers bij duurzame ontwikkeling werkt twee kanten op. De betrokken medewerker is bepalend voor het draagvlak van duurzame ontwikkeling. Hij/zij zal de eigen werkzaamheden en oplossingen richting de klant bewust duurzaam inrichten en hiermee significante verbeteringen bereiken. Daarnaast zullen initiatieven zich van binnenuit moeten ontwikkelen. De medewerker is degene die de bedrijfsprocessen het beste kent en de verbeteringen kan aanwijzen. Ook de uitstraling en daarmee de slagingskans voor duurzame projecten is beter wanneer medewerkers zich betrokken voelen bij de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Om de bewustwording te verkrijgen is het zaak de medewerkers bij de initiatieven te betrekken door ze te informeren, te laten meedenken en meedoen. In persoonlijke doelstellingen van werknemers kunnen CO 2 -doelstellingen worden opgenomen en hieraan kan een beloningsstructuur worden gekoppeld. Binnen de organisatie creëert dit een positief sturingsmiddel naar de medewerkers toe. Wanneer dit terugkomt in een ver-mindering van het brandstofgebruik, verdient het zichzelf terug.

12 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 12 Quick Wins Vervoer Optimaliseren logistiek Door betere planmethoden te gebruiken en door betere afspraken met leveranciers en vooral klanten te maken, is het mogelijk het aantal transportbewegingen te minimaliseren. Energielabel leaseauto s Door bij de selectiecriteria voor leaseauto s als randvoorwaarde te stellen dat de leaseauto het energielabel label A, B of C draagt, kan de uitstoot van CO 2 door het wagenpark worden gereduceerd. Een dergelijke maatregel is vooral van belang voor de werknemers die veel zakelijke kilometers rijden. Tevens kan het gebruik van bijvoorbeeld speciale diesels als Excellium tot een reductie van de CO 2 uitstoot leiden. Het nieuwe rijden Het opleiden en trainen van de medewerkers in de aspecten van veilig en bewust omgaan met het voertuig zal leiden tot een significante verbetering van het brandstofverbruikratio. Voor landvoertuigen zoals personenauto s of bedrijfsvoertuigen is de training `het nieuwe rijden ontwikkeld. Immers, naast een reductie van de CO 2 - emissie, leveren de meeste maatregelen tevens een directe kostenbesparing op. Vooral in tijden waarin bedrijven scherp op de kosten moeten letten, vormt dit een extra drijfveer om kritisch te zijn op het terugdringen van het energie- en brandstofverbruik. Zie ook: Inzet multimediatechnologieën Huidige technologische middelen als videoconferencing, video calling (bijvoorbeeld Skype) en conference calling bieden de mogelijkheid efficiënt met meerdere partijen tegelijk op verschillende locaties te communiceren. Door zowel actief als beleidsmatig in te zetten op dergelijke technologieën voor besprekingen over verschillende vestigingen, kan een reductie teweeg worden gebracht van CO 2 -uitstoot door vermindering van het aantal ritten. Dergelijke middelen kunnen waar mogelijk ook ingezet worden voor besprekingen met klanten. In beide gevallen is er naast CO 2 - reductie tevens sprake van tijdsbesparing. Energieverbruik Groene stroom Het overschakelen naar groene stroom is een eenvoudige actie die direct een significante reductie van CO 2 -uitstoot betekent. Dit geldt niet alleen voor de kantoorpanden, tevens voor de elektrisch gedreven machinerieën en eventuele vervoersmiddelen. Het omschakelen van werktuigen en vervoersmiddelen naar elektrisch aangedreven systemen die vervolgens door groene stroom worden gevoed, levert een bijdrage aan de CO 2 -reductie. Let wel dat de leverancier beschikt over een SMKcertificaat voor de productie van groene stroom. Klimaat neutrale internet provider en datacenter Het energieverbruik is de grootste kostenfactor in de IT. Datacenters met haar servers zijn de grootste verbruikers. Ook zoekopdrachten op en toegang tot internet verbruikt veel energie. Door niet te kiezen voor goedkopere stroom en daarmee de goedkopere provider of datacenter maar voor de organisatie die haar stroom duurzaam aankoopt bespaart de organisatie in haar keten CO 2 -uitstoot.

13 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 13 Quick Wins ICT Green IT De term Green IT staat voor energiezuinige, milieuvriendelijke, duurzame, maatschappelijk verantwoorde ICT. Daarbij gaat het niet alleen om de aankoop en de wijze van gebruik, het materiaalverbruik en afvalverwerking. Het gaat ook om het vervangen van fysieke (transport)processen door ICT- diensten. Voorbeelden zijn het uitbesteden van datacenters, het gebruik van energiezuinige laptops, inzet van planningsoftware en het recyclen van hardware. CO 2 reductie wordt bereikt doordat er minder elektriciteit wordt gebruikt, minder productie met schaarse grondstoffen nodig is en minder transport en minder afval wordt veroorzaakt. IT-middelen Binnen de kantooromgevingen draaien servers dag en nacht. Dit zijn grote energie verbruikers. Door een optimalisatieslag van servergebruik middels virtualisatie kan winst worden behaald door systemen minder continu te gebruiken op basis van werkelijke behoefte. En door een aanpassing van de configuratie van de servers in de stagingruimte is veel energie gebruik te besparen. Papierverbruik Gebruik lichter (kopieer)papier Het overstappen van 80 grams naar 75 grams papier voor kopieerapparaten en printers levert een besparing van ruim 6% op het verbruik van kopieer- en printpapier. Kopieerapparaten en printers kunnen dit lichtere papier veelal zonder problemen verwerken. De besparing levert minder papierafval en daarmee minder CO 2 -uitstoot voor productie en afvalverwerking van het papier. Printbeleid Het papierverbruik kan verder worden verminderd door informatie waar mogelijk digitaal te communiceren. is een rechtsgeldig communicatiemiddel en kan derhalve vaak als vervanging dienen voor een brief. Waar printen noodzakelijk is, kan door dubbelzijdig afdrukken het papiergebruik drastisch worden verminderd. Printertoner De inkt en de daarbij behorende uitstoot van schadelijke stoffen en gassen kan worden verminderd door het gebruik van Ecofont. Ecofont reduceert het inktverbruik door in de te printen karakters gaatjes te verwerken., Dit gebeurd op een wijze die geen invloed heeft op de leesbaarheid. Hiermee kan een substantieel voordeel behaald worden op het gebied van zowel profit als voor planet. Elektronisch bestellen Elektronisch bestellen bij leveranciers leidt tot het efficiënter en sneller verwerken van bestellingen en vermindert de papierstroom.

14 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 14 Reductiedoelstellingen Imtech ICT Nederland B.V. handelend onder de handelsnaam Imtech ICT Technical Systems, onderschrijft een ambitieus milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO 2 uitstoot. Hiertoe is een plan geformuleerd dat bij uitvoering een significante CO 2 -emissiereductie kan bewerkstelligen in de periode t/m het jaar Imtech ICT Nederland B.V. heeft het jaar 2009 als referentiejaar genomen en als vertrekpunt voor het CO2- emissiebeleid, waartegen de voortgang van reducties wordt afgezet. Voor een juist inzicht heeft Imtech ICT Nederland B.V. een CO 2 -emissie inventarisatie uitgevoerd conform de CO 2 -prestatieladder. Gelijktijdig is ook een energiescan uitgevoerd, waarbij de energieverbruikers in kaart zijn gebracht. Imtech ICT Nederland B.V. gaat in het kader van dit plan met volgende punten de CO 2 uitstoot reduceren: 1. Verlaging kilometrage en brandstofverbruik; 2. Flexibeler werken; 3. Schoner leasewagenpark; 4. Beter afgestemd vestigingsbeleid; 5. Verhogen bewustwording medewerkers. Het algemene doel van Imtech ICT Nederland B.V. is een vermindering van de CO 2 - footprint van 26% eind 2013, in gram CO 2 per projectuur. De effecten van de maatregelen zullen op scope een en twee van de CO 2 prestatieladder merkbaar zijn. Het reductieplan maakt integraal onderdeel uit van het Energie Management Systeem (EMS) en de Carbon Footprint rapportage. De doelstellingen hebben effect op alle scopes en worden periodiek geëvalueerd, zodat tijdens de realisatie kan worden bijgestuurd. Tijdens deze bijsturing dienen de consequenties voor het bedrijfsvoeringsysteem te worden nagegaan en vastgelegd. De constateringen, conclusies en maatregelen worden volgens de PDCA (Plan Do Check Act) cyclus vastgelegd. CO 2 -uitstoot 2009 (ton) CO 2 -uitstoot 2009 (gr per projectuur) Reductiedoelstelling 2013 CO 2 -uitstoot 2013 (gr per projectuur) Scope ,5% Scope ,5% 473 Totaal ,1% Bewustwording medewerkers 2,5% 127 Totaal 25,6% 3.781

15 Pagina 15 Annex 1 CO 2 -emissie 2009 scope 1 en 2 CO 2 -emissie factor hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 1: Directe emissie 597,0 Stationaire verbrandingsapparatuur 20,0 Imtech ICT Nederland - Aardgas g CO 2 / Nm Nm 3 20,0 Airco en koelingapparatuur Gebruik eigen wagenpark 577,1 - Benzine g CO 2 / liter liter 177,3 - Diesel g CO 2 / liter liter 397,0 - LPG g CO 2 / liter liter 2,8 Kilometers eigen wagenpark 2 - Benzine-auto, klasse <1,4 liter km - Benzine-auto, klasse 1,4-2,0 liter km - Benzine-auto, klasse onbekend km - Diesel-auto, klasse <1,7 liter km - Diesel-auto, klasse 1,7-2,0 liter km - Diesel-auto, klasse >2,0 liter km - Diesel-auto, klasse onbekend km - LPG-auto km - Hybride auto, middenklasse km CO 2 -emissie factor hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 2: indirecte emissie 158,2 Elektriciteitsgebruik 127,6 - Eneco Energie Levering 590 g CO 2 / kwh kwh 127,6 Privé auto's voor zakelijk verkeer 8,3 - Benzine-auto, klasse <1,4 liter 185 g CO 2 / voertuigkm 499 km 0,1 - Benzine-auto, klasse 1,4-2,0 liter 220 g CO 2 / voertuigkm km 1,6 - Benzine-auto, klasse onbekend 215 g CO 2 / voertuigkm 959 km 0,2 - Diesel-auto, klasse <1,7 liter 155 g CO 2 / voertuigkm km 1,6 - Diesel-auto, klasse 1,7-2,0 liter 195 g CO 2 / voertuigkm km 3,9 - LPG-auto 175 g CO 2 / voertuigkm km 0,8 Zakelijk vliegen 22,3 - Afstand < 700 km 345 g CO 2 / reizigerskm km 4,0 - Afstand km 245 g CO 2 / reizigerskm km 4,3 - Afstand > km 220 g CO 2 / reizigerskm km 14,0 1: Bron: ProRail document CO 2-prestatieladder, handboek 1.2, 25 december 2010 tenzij anders vermeld. 2: De bijdrage aan de CO 2 uitstoot van het eigen wagenpark wordt bepaald aan de hand van de brandstofopgave. De opgave van gereden kilometers worden derhalve niet gebruikt voor berekening van de CO 2. Scope 1 overzicht Ton CO 2 Stationaire verbrandingsapparatuur 20,0 3,3% Airco en koelingapparatuur - 0,0% Eigen wagenpark 577,1 96,7% 597,0 100,0% Scope 2 overzicht Ton CO 2 Elektriciteitsgebruik 127,6 80,7% Privé auto's voor zakelijk verkeer 8,3 5,2% Zakelijk vliegverkeer 22,3 14% 158,2 100%

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 7 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0466 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen Carbon Footprint-analyse

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 20 APRIL 2012 REF.NR.: 12.A0432 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Verificatie

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring 1. Directieverklaring De bescherming van het milieu geldt als een belangrijk aandachtspunt van onze organisatie. Wij beschouwen dit dan ook als een onlosmakelijk onderdeel van ons bedrijfsproces. Het doel

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014

Carbon Footprint Analyse 2014 JAARGANG 3, NR.1 28 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0917 Carbon Footprint Analyse 2014 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

CFA rapportage 2011 eerste helft

CFA rapportage 2011 eerste helft CFA rapportage 2011 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 3 OKTOBER 2011 REF.NR.: 11.A0411 Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 JAARGANG 1, NR. 1 23 APRIL 2011 REF.NR.: 12.A0402 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012

Carbon Footprint Analyse 2012 JAARGANG 1, NR. 1 15 JANUARI 2014 REF.NR.: 14.R.0103 Carbon Footprint Analyse 2012 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CFA rapportage 2012 tweede helft

CFA rapportage 2012 tweede helft CFA rapportage 2012 tweede helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 10 APR 2015 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H2 2011

Carbon Footprint Analyse H2 2011 Pagina 1 van 9 Carbon Footprint Analyse H2 2011 Datum : 08 mei 2012, gecorrigeerd 20 juli 2012 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse tweede helft 2011 (1 juli 2011 1 januari 2012) Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 Maart 2014 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V.

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V. Certificering op CO2-prestatieladder Imtech ICT Nederland B.V. Impact handboek v2.0 op CFA rapporten 2009 & 2010H1 Door Imtech ICT Technical Systems Auteur: F. Vandael Versie: 1.0 Datum: 29-sep-2011 Doc.nr:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012

Carbon Footprint Analyse 2012 JAARGANG 1, NR. 1 20 DECEMBER 2013 REF.NR.: 13.R.1128A Carbon Footprint Analyse 2012 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CFA rapportage 2010 eerste helft

CFA rapportage 2010 eerste helft CFA rapportage 2010 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 H1

Carbon Footprint Analyse 2015 H1 JAARGANG 4, NR. 1 1 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0901 Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Jansen Rioolreiniging

Jansen Rioolreiniging CO2 Emissie-inventarisatie 2016-1 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 08 augustus 2016 Jansen Rioolreiniging Jansen Rioolreiniging BV Kromme Gat 15 3372 DH Hardinxveld-Giessendam INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 18 NOV 2010 REF.NR.: 10.A0479 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie grenzen ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring

Nadere informatie

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014 Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Emissie Rapportage Samen energiek sterk voor onze toekomst 2014 Pagina 1 Inhoud 1. Directieverklaring 3-4 2. Rapporterende organisatie

Nadere informatie

International Paint (Nederland) B.V.

International Paint (Nederland) B.V. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 International Paint (Nederland) B.V. Door Business Improvement Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: Doc.nr: 11.A0318 26-jul-11 Distributielijst Naam

Nadere informatie

CFA rapportage 2009 Directieverklaring

CFA rapportage 2009 Directieverklaring CFA rapportage 2009 Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 oktober 2011 Referentie 1000110-0227.2.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2016H1

Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2012 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2013 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres: Paxtonstraat

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H1

Carbon Footprint Analyse 2014 H1 19 DEC 2014 Carbon Footprint Analyse 2014 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht

Nadere informatie

CFA rapportage 2009. Directieverklaring

CFA rapportage 2009. Directieverklaring CFA rapportage 2009 Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0337 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 CO2-inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project 1000110 Datum 8 november 2010 Referentie 1000110-0162.2.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012

Carbon Footprint Analyse 2012 JAARGANG 1, NR. 1 17 JANUARI 2014 REF.NR.: 14.R.0118 Carbon Footprint Analyse 2012 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 15 oktober 2012 Referentie 1000110-0336.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse

Nadere informatie

Flexibiliteit door stabiliteit

Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 2, NR.1 30 MAART 2016 REF.NR.: 16.R.0303 Carbon Footprint Analyse 2015 Forehand Electronic Extensions B.V. handelend onder: Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 2, NR.1 22 MAART 2016 REF.NR.:

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 14 maart 2016 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 09 november 2015 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 maart 2012 Referentie 1000110-0313.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse Niets

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

CFA rapportage 2010 eerste helft

CFA rapportage 2010 eerste helft CFA rapportage 2010 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

CO2 Footprint. 1e helft 2011 HVL B.V.

CO2 Footprint. 1e helft 2011 HVL B.V. HVL B.V. Bunsenstraat 125 3316 GC Dordrecht Postbus 125 3300 AC Dordrecht Telefoon 078-652 05 20 Fax 078-652 04 10 info@hvl.nl www.hvl.nl CO2 Footprint 1e helft 2011 Datum opgesteld Project I-90076 CO2

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H1. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H1. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H1 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang Inhoud blz. 1. Introductie 2. Inventarisatie 3. CO 2 reductie Scope I 3.1 Stationaire verbrandingsgassen 3.2 Eigen vervoer 3.3 Lease auto s 4. CO 2 reductie Scope II 4.1 Elektriciteit 4.2 Zakenreizen met

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2016 H2

Carbon Footprint Analyse 2016 H2 JAARGANG 5, NR. 2 21 JANUARI 2017 REF.NR.: 17.R.0107 Carbon Footprint Analyse 2016 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Rapportage CFA 2012. Rapportage Carbon Footprint Analyse 2012

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Rapportage CFA 2012. Rapportage Carbon Footprint Analyse 2012 Baas B.V. Essebaan 63A 2908 LJ Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 IBAN NL73 ABNA 0594 5656

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015

Carbon Footprint Analyse 2015 JAARGANG 4, NR. 1 17 MEI 2016 REF.NR.: 16.R.0402/1 Carbon Footprint Analyse 2015 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H1 2011

Carbon Footprint Analyse H1 2011 Pagina 1 van 8 Carbon Footprint Analyse H1 2011 Datum : 12 december 2011 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse eerste helft 2011 (1 januari 2011 1 juli 2011) Organisatie Rapporterende organisatie Van Wijnen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 17 maart 2015 Referentie 1000110-0496.3.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q1

Carbon Footprint Analyse 2010 Q1 JAARGANG 2, NR. 1 16 JUN 2010 REF.NR.: 10.A0356 Carbon Footprint Analyse 2010 Q1 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2012 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Flexibiliteit door stabiliteit

Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 1, NR.1 14 OKTOBER 2015 REF.NR.: 15.R.1001 Carbon Footprint Analyse 2014 Forehand Electronic Extensions B.V. handelend onder: Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 1, NR.1 14 OKTOBER 2015 REF.NR.:

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2015-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2015-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2015-H1 1 van 18 Auteur(s)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2008

Carbon Footprint Analyse 2008 JAARGANG 1, NR. 1 18 MAART 2010 REF.NR.: 10.A0130 Carbon Footprint Analyse 2008 Croon Elektotechniek B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft CO-2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 18 september 2014 Referentie 1000110-0453.1.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO2 Footprint. 2e helft 2011 HVL B.V.

CO2 Footprint. 2e helft 2011 HVL B.V. HVL B.V. Bunsenstraat 125 3316 GC Dordrecht Postbus 125 3300 AC Dordrecht Telefoon 078-652 05 20 Fax 078-652 04 10 info@hvl.nl www.hvl.nl CO2 Footprint 2e helft 2011 Datum opgesteld Project I-90076 CO2

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 MDB B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2015-H2. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2015-H2. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2015-H2 1 van 18 Auteur(s)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 6 augustus 2015 Referentie 1000110-0507.1.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H2. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H2. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H2 1 van 20 Auteur(s)

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011

Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011 JAARGANG 3, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0330 Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2014-H2. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2014-H2. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2014-H2 1 van 18 Auteur(s)

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H2 2012

Carbon Footprint Analyse H2 2012 Pagina 1 van 9 Carbon Footprint Analyse H2 2012 Datum : 22 april 2013 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse tweede helft 2012 (1 juli 2012 1 januari 2013) Organisatie Rapporterende organisatie Van Wijnen

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Essebaan 63A 2908 LJ Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 IBAN NL73 ABNA 0594 5656

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 BTW nr. NL8509.99.303.B01

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2011-H1. Eekels Elektrotechniek B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2011-H1. Eekels Elektrotechniek B.V. Eekels Elektrotechniek B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2011-H1 Auteur(s) R.Homan

Nadere informatie

Carbon Footprint 2011 Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Carbon Footprint 2011 Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2011 Titel: Carbon Footprint 2011 Auteur(s): Harro van der Vlugt / Norbert Borgers Documentcode: Eaton_CFrapport_2011 Versie: 1.3 Datum: 17 december 2012 Carbon Footprint 2011 - Versie

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse

Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Analyse 2013 MDB B.V. & TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. v1 : LKO-cro-14.1980c MDB B.V. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. Lekdijk-Oost 21 Fascinatio Boulevard 522 2861 GA BERGAMBACHT 2909 VA

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie