CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang"

Transcriptie

1 Inhoud blz. 1. Introductie 2. Inventarisatie 3. CO 2 reductie Scope I 3.1 Stationaire verbrandingsgassen 3.2 Eigen vervoer 3.3 Lease auto s 4. CO 2 reductie Scope II 4.1 Elektriciteit 4.2 Zakenreizen met vliegtuig,trein 4.3 Samenvatting Scope I & II reductiedoelen. 5. Voortgang Directieverklaring 1

2 1. Introductie Het terugdringen van de CO 2 -emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, het zorgen voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu. Rexel Nederland B.V., verder Rexel genoemd, onderschrijft een ambitieus milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO 2 -emissie. Hiertoe is een reductieplan geformuleerd dat bij uitvoering, een significante CO 2 -emissiereductie kan bewerkstelligen in de periode t/m het jaar Het reductieprogramma tot 2015 wordt per jaar in een actieplan omgezet om de beoogde reductiedoelstellingen te realiseren. Rexel heeft het jaar 2010 als referentiejaar genomen en als vertrekpunt voor het CO 2 -emissiebeleid, waartegen de voortgang van reducties wordt afgezet. Voor een juist inzicht heeft Rexel een CO 2 - emissie inventarisatie isatie uitgevoerd conform de CO 2 - prestatieladder. Gelijktijdig is ook een energiescan uitgevoerd, waarbij de energieverbruikers in kaart zijn gebracht. Rexel gaat tot en met 2015 op de volgende punten de CO 2 uitstoot reduceren: 1. verlaging kilometrage en brandstofverbruik; 2. schoner lease- en eigen wagenpark; 3. verlaging van het gasverbruik ten behoeve van verwarming van de panden; 4. inzet van groene elektriciteit; 5. verlaging verbruik elektriciteit; Dit actieplan voor 2013 maakt samen met het reductieplan en voortgangsrapportage integraal onderdeel uit van het Energie Management Systeem (EMS) en de Carbon Footprint rapportage. De doelstellingen hebben effect op alle scopes en worden per halfjaar geëvalueerd, zodat tijdens de realisatie kan worden bijgestuurd. Tijdens deze bijsturing dienen de consequenties voor het bedrijfsvoeringsysteem steem te worden nagegaan en vastgelegd. De constateringen, conclusies en maatregelen worden volgens vaste procedures (Deming) vastgelegd (zie onderstaande afbeelding). Figuur 1 Deming cirkel 2

3 De werking van het Energie Management Systeem is als volgt: Per kwartaal worden op basis van meterstanden en/of facturen de energiestromen uit Scope I en Scope II gemeten, welke per half jaar,vastgelegd worden in een Carbon Footprint Analyse (CFA) Deze gegevens worden vergeleken met de gegevens van de jaarlijks te houden energie audit en de uitgangspositie zoals in het CFA beschreven, beoordeeld en vastgelegd in een voortgangsrapportage. De reductiedoelstellingen, het reductieplan en de voortgangsrapportage dienen tevens als input voor het actieplan, dat eventueel op basis van de gegevens uit de voortgangsrapportage, bijgesteld kan worden, waarmee de cirkel weer opnieuw rond gaat. Werking EMS Energie audit verslag Reductie Doelstellingen MT Inventarisatie CFA 2010 Reductieplan (jaarlijks) CFA (halfjaarlijks) Voortgangs Rapportage (halfjaarlijks) 3

4 2. Inventarisatie Rexel heeft het jaar 2010 als referentiejaar en als vertrekpunt genomen voor het CO2- emissiebeleid, waartegen de voortgang van reducties wordt afgezet. Gelijktijdig is ook een energiescan uitgevoerd, waarbij de energieverbruikers in kaart zijn gebracht. De uitkomsten geven aan dat de totale scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) CO 2 -emissie in ton CO 2 bedroeg. Op de eerste plaats komt het eigen wagenpark met 20 ton, daarna het elektriciteitsverbruik met 185 ton als tweede en als laatste de stationaire verbrandingsapparatuur met ton. Samen waren deze goed voor bijna 98 % van de totale CO 2 -emissie. Figuur 2 CO 2 emissies Rexel % 1% 1% Stationaire Verbrandingapparatuur 2% Eigen Wagenpark Elektriciteit 3% Prive auto's voor zakelijk verkeer Zakelijk vliegen 4

5 3. CO 2 REDUCTIE SCOPE 1 Rexel Nederland B.V. heeft als (bijgestelde doelstelling) om in 2015 haar uitstoot van CO 2 met 40% te reduceren (was 25%) ten opzichte van het referentiejaar Voor de verschillende emissies zijn verschillende maatstaven vastgesteld om de op basis van de PDCA cyclus de reductie te kunnen monitoren. Voor de totale CO 2 uitstoot is een aantal kengetallen van belang. Uiteraard is dat het personeelbestand, eelbestand, maar ook het totale oppervlak van de behuizing, en de economische omstandigheden. Om tot een goede normalisering te komen is het niet mogelijk om op basis van één criterium de complete CO 2 -emissie te vergelijken. Daarom zijn voor de grootste CO 2 bronnen uit scope 1 en 2 aparte normaliseringfactoren vastgesteld. De reductiedoelstelling is uitgesplitst in absolute aantallen en percentages per scope zoals in de CO 2 - prestatieladder is weergegeven. 3.1 Stationaire verbrandingsgassen Omdat de emissie eigenlijk alleen maar bestaat uit gasverbruik voor warmte, zal daar waar mogelijk huisvesting van oude, te grote en slecht geïsoleerde gebouwen getracht worden om deze om te ruilen voor nieuwe op maat gemaakte, akte, energiezuinige gebouwen. Dit moet dan niet alleen resulteren in een absolute vermindering van CO 2 maar ook een relatieve vermindering t.o.v. m² en fte s. Reductiedoelstelling in 2013 t.o.v zullen op de volgende wijze bereikt worden: Sluiting Almere : Verkoop ProTotaal: Sluiting Huizen: Sluiting Capelle: Sluiting Zoeterwoude: Sluiting Deventer Totaal Besparing elektra ton CO Besparing verwarming ton CO Eigen vervoer: Met het uitbesteden van de distributie aan gespecialiseerde vervoerders, zal de CO 2 van directe emissies door Rexel Nederland B.V. afnemen, maar door schaalvergroting en een efficiëntere bedrijfsvoering kan door gebruik te maken van externe vervoerders op jaarbasis 500 ton CO 2 uitstoot bespaard worden. 5

6 Reductiedoelstelling van 1% in 2013 t.o.v zal op de volgende wijze bereikt worden: - Verdere uitbesteding distributie Jaartal Lease auto s gerealiseerd Lease auto s (streef) Gemiddeld per auto Eigen vervoer Eigen vervoer (streef) ,48,35,23,0,00,94 2% 3% 2% 4% 8% % 42% 90% 90% 90% 3.3 Leasewagen park: Algemene reductiedoelstelling voor lease park van % in 2013 te realiseren door: - Uitsluiting bepaalde type auto s (SUV) - Alleen auto s met energielabel A,B of C worden toegestaan. - Stimuleren hybride/elektrische auto s - Bij keuze benzine of diesel zuinigheid principe toepassen. Door een toename van het aantal leaseauto s die echter wel zuiniger zijn geworden, is de beoogde reductie nog niet behaald. Daarnaast is een beleid voor het gebruik van elektrische auto s vertraagd waardoor de hiermee ingecalculeerde emissie voordelen niet hebben plaatsgevonden 4. CO 2 REDUCTIE SCOPE Elektriciteitsverbruik Omdat het elektriciteitsverbruik, waarvan ca. 4% gebruikt wordt voor verlichting, zeer afhankelijk is van het oppervlak, zal gekeken moeten worden om de huisvesting oppervlakte in overeenstemming te brengen met het aantal werkzame fte s en benodigde ruimte. Daarnaast zal door gebruik te maken van nieuwe e verlichtingstechnieken (bv. LED) een substantiële reductie gerealiseerd kunnen worden. Jaartal Gerealiseerd ton CO 2 Streefverbruik ton CO 2 Streef ton CO 2 per fte Berekende ton CO 2 per fte Streef reductie tov ref jr % 10% 1% 22% 22% 1.5% 15% Reductiedoelstellingen van 1% in 2013 t.o.v. referentiejaar voor het elektriciteitsverbruik staan zullen worden bereikt door sluiting van de verschillende vestigingen zoals vermeld in 3.1

7 4.2 Zakenreizen met vliegtuig/trein etc. en dienstreizen Beleid is erop gericht om deze zo veel mogelijk te beperken, echter omdat dit afhankelijk van verschillende omstandigheden is, wordt hier verder geen doelstelling anders dan dat het niveau van 2010 niet overschreden mag worden. (samen ca 150 ton CO 2 ) - Om de bovengenoemde doelstelling te realiseren beleid formuleren en implementeren m.b.t. klantenreizen. 4.3 Samenvatting Scope I en II reductiedoelstellingen: Jaartal Gerealiseerd ton CO 2 Streefverbruik ton CO 2 Streef ton CO 2 per fte Berekende ton CO 2 per fte Streef % reductie tov ref jr % 23% 3% 40% 40% 12% 23% Verdere actiepunten voor 2013 om de totale CO 2 reductie te realiseren zijn: - Verdere bewustwording, motivatie en draagvlak bij medewerkers realiseren (eco-dagen, warme truien dag, actie zonnepanelen) - Nauwe samenwerking met leveranciers m.b.t. leverkalender - Leverprestatie verbeteren door het voorkomen van naleveringen en tevens de frequentie van leveringen i.o.m. de klant te reduceren 5. Voortgang Omdat de meeste reductiedoelen, alsook het actieplan door de afdeling Facilitaire zaken uitgevoerd wordt, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij Karina Stevense, manager van deze afdeling. Op het ogenblik wordt nog onderzocht op welke manier vorm gegeven kan worden aan een soort milieu opleiding voor de huismeesters. s. Daarnaast zal er op kwartaalbasis een bijeenkomst (videoconferencing?) met de huismeesters gaan plaatsvinden om de voortgang van het actieplan Energiebesparing te evalueren en daar waar nodig bij te stellen. Kwantitatieve voortgang wordt gerapporteerd in voortgangsrapportage.. Directieverklaring Hierbij verklaart de directie van Rexel Nederland B.V. dat zij het eens is en achter de doelstellingen staat zoals beschreven in dit rapport. Gouda, 15 maart 2013 Rexel Nederland B.V. M. van Brunschot Algemeen Directeur

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie