Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO Augustus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan 2013-2019. Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001. Augustus 2013"

Transcriptie

1 Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO Augustus 2013 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene

2

3 Managementverklaring Terugdringen van energie en CO 2 -emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. Kollen Holding B.V. is zich hiervan bewust en nemen de verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO 2 -emissie van eigen en ingekochte activiteiten. Die verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het energie- en CO 2 -verbruik, waarbij het jaar 2012 als basisjaar is genomen. Op basis van de resultaten is door Kollen Holding B.V. een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het energieverbruik en de CO 2 - emissie te reduceren. In vervolg daarop is dit uitgewerkt en zoveel als mogelijk concreet en smart benoemd. De uitwerking daarvan treft u in dit Energie Management Actieplan. Middels de benoemde stappen in dit meerjarenplan ( ) denken wij een reductie in 2019 bereikt te hebben van 12,3%. Deze 12,3% wordt bereikt door maatregelen op de scope 1 emissie en is gerelateerd aan de werkorderomzet. Er zijn vooralsnog geen maatregelen gepland voor scope 2 emissie.. De directie zet hierbij in op het vervangen van het machinepark en wagenpark voor meer zuinigere uitvoeringen en op de inzet van training van bestuurders en machinisten om zuiniger gebruik van het wagenpark en machinepark te stimuleren. Namens Kollen Holding B.V., W.L. Kollen Directeur 06 augustus 2013 KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 3 van 20

4 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTVERKLARING INLEIDING ANALYSE Samenvatting Inventarisatie Energie- / brandstofverbruik scope Energie- / brandstofverbruik scope Samenvatting Footprint REDUCTIEDOELSTELLINGEN CO 2 reductiedoelstelling Doelstellingen per euro werkorderomzet Verwachte emissiereductie per maatregel, een totaaloverzicht Reductie-activiteiten , het Energie Management Actieplan Overgang naar zuiniger wagenpark Overgang naar zuiniger machinepark Cursus zuinig rijden Cursus zuinig gebruik machines CO 2 -emissie op de projecten Aanbevelingen ter verbetering, een blik vooruit BIJLAGEN Onderbouwing reductiedoelstelling overgang zuiniger wagenpark Onderbouwing reductiedoelstelling overgang zuiniger machinepark Onderbouwing reductiedoelstelling cursus zuinig rijden Onderbouwing reductiedoelstelling cursus zuinig inzet machines Overzicht kostenbesparing door reductiedoelstellingen KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 4 van 20

5 1 Inleiding Terugdringen van energie en CO 2 -emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. Kollen Holding B.V. is zich hiervan bewust en neemt de verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO 2 -emissie van eigen en ingekochte activiteiten. Die verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het energieverbruik en CO 2 -emissie, waarbij het jaar 2012 als basisjaar is genomen. Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en heldere doelstellingen om als organisatie te kunnen verbeteren en te onderscheiden. Om actief bezig te zijn met energie- en CO 2 -reductie is een integraal plan voor de periode opgesteld om het energieverbruik en de CO 2 -emissie, te reduceren. Voor u ligt de uitwerking van het energie- en CO 2 -reductieplan , waarin op basis van een analyse, doelstellingen en activiteiten zijn benoemd die moeten bijdragen aan het behalen van een vastgestelde en onderschreven energiereductie, bestaande uit liter minder brandstofverbruik. Dit leidt tot een CO 2 - reductie van ruim 12% in 2019 ten opzichte van het jaar In dit plan zijn de door Kollen gekozen reductiedoelstellingen beschreven, zijn de energie- en CO 2 - doelstellingen benoemd en is de uitvoering toegewezen aan een verantwoordelijke. Bij het bepalen van de energie- en CO 2 -reductiedoelstellingen hebben voor Kollen een aantal criteria een rol gespeeld: - Omvang van de energie- en emissiestromen in het basisjaar 2012; - Betrekking heeft op de meest materiële emissies, volgens uit de CO 2 -footprint; - Reductiemogelijkheden per energiestroom; - Reductiepotentieel van een reductiemogelijkheid; - Haalbaarheid (financieel, doorlooptijd, operationeel); - Invloedmogelijkheden van Kollen. Dit bijvoorbeeld op onderaannemers en ZZP ers; - Ambitieniveau Kollen. Op basis van deze input en de criteria zijn de geïdentificeerde reductiemogelijkheden, zover als mogelijk en zinvol, doorgerekend en afgewogen. Dit heeft geleid tot de definitieve keuze van een aantal energie- en CO 2 -reductie -activiteiten, die worden ingevoerd in de periode Dit plan maakt integraal onderdeel uit van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KAM-systeem) van Kollen Holding B.V. en is opgezet volgens de methodiek van de PDCA-cycle (plan-do-check-act). Het KAM-systeem borgt de voortgang en resultaten van de verschillende acties. Kollen Holding B.V. bestaat uit de werkmaatschappijen Kollen B.V. en Bunte Grondwerken B.V. Binnen Kollen Holding B.V. vinden geen activiteiten plaats. Waar in dit verslag wordt gesproken over Kollen, wordt dan ook de holding Kollen Holding B.V. bedoeld. KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 5 van 20

6 2 Analyse 2.1 Samenvatting Inventarisatie Kollen heeft het jaar 2012 als referentiejaar genomen en als vertrekpunt voor het energie- en CO 2 - emissiebeleid waartegen de voortgang van reducties wordt afgezet. Voor een juist inzicht heeft Kollen gezamenlijk één totale inventarisatie gemaakt (Carbon Footprint) waarin alle energiestromen en brandstofverbruik zijn geïnventariseerd en zijn omgerekend naar CO 2 -emissie Energie- / brandstofverbruik scope 1 De hoeveelheden brandstofverbruik in liters, gemeten in het referentiejaar 2012; Hoeveelheden in kg of liter scope Brandstofverbruik bedrijfspand in m Brandstofverbruik machines in liter Airco en koelingapparatuur in kg 0 Eigen wagenpark in liter In verhoudingen onderling, binnen scope 1 in percentages; Onderlinge verhoudingen CO2-emissie scope Brandstofverbruik bedrijfspand in kg CO Brandstofverbruik machines in kg CO ,9 Airco en koelingapparatuur in kg CO2 0,0 Eigen wagenpark in kg CO ,7 Brandstofverbruik bedrijfspand in % tot. Scope 1 0,7% Brandstofverbruik machines in % tot. Scope 1 61,2% Airco en koelingapparatuur in % tot. Scope 1 0,0% Eigen wagenpark in % tot. Scope 1 38,1% Onderlinge verhoudingen CO 2 -emissie scope % 38% Brandstofverbruik bedrijfspand in kg CO2 Brandstofverbruik machines in kg CO2 61% Airco en koelingapparatuur in kg CO2 0% Eigen wagenpark in kg CO2 KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 6 van 20

7 2.1.2 Energie- / brandstofverbruik scope 2 De hoeveelheden energie- / brandstofverbruik, gemeten in het referentiejaar 2012; Hoeveelheden in kg of liter scope Zakelijke km prive auto in km 0,0 Vliegverkeer in reizigerskm 0,0 Elektraverbruik in kwh 14830,0 In verhoudingen onderling, binnen scope 2 in percentages; Onderlinge verhoudingen CO2-emissie scope Zakelijke km prive auto in kg CO2 0 Vliegverkeer in kg CO2 0,0 Elektraverbruik in kg CO2 6747,7 Zakelijke km prive auto in % tot. Scope 2 0,0% Vliegverkeer in % tot. Scope 2 0,0% Elektraverbruik in % tot. Scope 2 100,0% KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 7 van 20

8 2.2 Samenvatting Footprint De uitkomst van de CO2 Emissie-inventarisatie maakt duidelijk dat Kollen in het jaar 2012 verantwoordelijk was voor 810,5 ton directe en indirecte CO 2 emissies. Daarvan wordt 99,2% veroorzaakt binnen scope 1. Slechts 0,8% komt vanuit scope 2. Het reductieplan richt zich dan ook uitsluitend op de emissies in scope 1, met een totale reductie van 12,3%. CO 2 -footprint Kollen BV Energiestroom (uitsluitend die energiestromen van waaruit CO2-emissie optreedt) Toepassing Scope Hoeveelheid Eenheid Omrekening naar CO 2 -emissie, o.b.v. conversiefactoren uit het handboek versie 2.1, d.d. 18 juli CO 2 -emissie 2012 in ton CO 2 Aardgas t.b.v. de vestiging Verwarming ,0 m gr CO2 / ltr 5,3 Brandstof Benzine t.b.v. het materieel Materieel 1 540,0 liter 2780 gr CO2 / ltr 1,5 Brandstof Diesel t.b.v. het materieel Materieel ,9 liter 3135 gr CO2 / ltr 490,3 Diesel t.b.v. personenvervoer Vervoer ,6 liter 3135 gr CO2 / ltr 187,9 Diesel t.b.v. het vrachtvervoer Vervoer ,3 liter 3135 gr CO2 / ltr 118,7 Elektra t.b.v. de vestiging Elektra ,0 kwh 455 gr CO2 / kwh 6,7 Subtotaal scope 1 803,7 Subtotaal scope 2 6,7 TOTAAL: 810,5 Onderbouwing bij de CO 2 -footprint - Aardgas en Elektra is berekend aan de hand van bekende meterstanden en de aangegeven schatting door NUON. Hiermee is een gedegen berekening gemaakt om een jaartotaal in te schatten. - Een airco / koelinstallatie is niet aanwezig. - De hoeveelheden benzine en diesel zijn verkregen middels overzichten vanuit getankte hoeveelheden, middels de tankpassen / software bij de eigen tankinstallatie, en door facturen van leveranciers. - Zakelijke vliegreizen zijn niet ingezet. - Er zijn geen privéauto s ingezet voor zakelijke ritten. 6,7; 1% 5,3; 1% 1,5; 0% 118,7; 15% 187,9; 23% 490,3; 60% Aardgas t.b.v. de vestiging Brandstof Benzine t.b.v. het materieel Brandstof Diesel t.b.v. het materieel Diesel t.b.v. personenvervoer Diesel t.b.v. het vrachtvervoer Elektra t.b.v. de vestiging KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 8 van 20

9 3 Reductiedoelstellingen 3.1 CO 2 reductiedoelstelling Kollen heeft een viertal activiteiten benoemd waarmee de CO 2 -emissie van de ondernemingen wordt verminderd. Dit moet leiden tot 12,3% reductie van scope 1 (directe) emissies in Om dit zo min mogelijk van invloed te laten zijn van de hoeveelheid werk, is dit berekend aan de hand van de omzet. Hiervoor is de totale CO 2 -emissie gedeeld door de omzet, hierdoor is de hoeveelheid CO 2 -emissie per euro omzet bekend. Deze hoeveelheid wensen wij dus met bovengenoemde percentages te verlagen Doelstellingen per euro werkorderomzet Als maatstaf voor de doelstellingen is de werkorderomzet genomen. Vastgesteld is dat de werkorderomzet sterk bepalend is voor de hoeveelheid CO 2 -uitstoot, doordat de inzet van mens en middelen wordt bepaald door de hoeveelheid werk. Bij stijgende of dalende hoeveelheden werk, verandert ook de werkorderomzet. In 2012 bedroeg de werkorderomzet in totaal; ,-. Voor scope 1 komt de CO 2 -emissie 0,1592 kg CO 2 per euro werkorderomzet. Voor scope 2 komt de CO 2 -emissie 0, kg CO 2 per euro werkorderomzet. De reductiedoelstelling is uitgesplitst in percentages per scope zoals in de CO 2 -prestatieladder is weergegeven. Logischerwijs zal de nadruk hierbij voor Kollen vooral op scope 1 liggen, daar dit 99,2% van onze totale emissie betreft. Vooralsnog zijn er dan ook geen reductiedoelstellingen voor scope 2, dit mede doordat er nog geen verbruikscijfers zijn voor het nieuwbouwpand. 100% van de totale doelstelling willen we middels vermindering van de emissies in scope 1 proberen te behalen. De CO 2 -emissie per kg CO 2 per euro werkorderomzet zal daarmee uiteindelijk in 2019 onder 0,1396 moeten komen. We willen dit vooral bereiken door het stap voor stap vervangen van het wagenpark en machinepark voor schonere uitvoeringen en door inzetten op cursussen zuinig rijden en zuiniger gebruik van machines. Per jaar verwachten wij door alle maatregelen dit minimaal te verlagen met 0,007 kg CO 2 per euro werkorderomzet. Waar mogelijk gaat ook bekeken worden waar we minder elektriciteit kunnen verbruiken door onderdelen en verlichting meer uit te schakelen. Op de totale CO 2 -emissie heeft dit echter nauwelijks invloed. Uitgewerkt tot een reductiedoelstelling is dit dus niet. Mogelijk volgt dit nog nadat het nieuwe bedrijfspand een jaar in gebruik is. Echter, alle kleine beetjes helpen en waar dit eenvoudig te bereiken is zullen we dit dan ook niet nalaten. KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 9 van 20

10 3.2 Verwachte emissiereductie per maatregel, een totaaloverzicht De planning voor de reductie per jaar is in onderstaande tabel weergegeven. Onderbouwing reductiedoelstellingen CO2 emissie per euro werkorderomzet Status referentiejaar Werkorderomzet in : Scope 1: Kg CO2 emissie Scope 1: Kg CO2 emissie Scope 1 per werkorderomzet: 0, Doelstelling eind 2019 % CO2 Emissiereductie door maatregel 1, zuiniger wagenpark: - 0,00% 0,00% 0,23% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% % CO2 Emissiereductie door maatregel 2, zuiniger machinepark: - 0,00% 0,70% 1,96% 3,61% 5,89% 7,07% 8,13% % CO2 Emissiereductie door maatregel 3, Cursus zuinig rijden: - 0,00% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% % CO2 Emissiereductie door maatregel 4, Cursus zuinige inzet machines: - 0,00% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% 1,81% Reductiedoelstelling in % totaal in scope 1: - 0,00% 4,41% 5,90% 7,78% 10,06% 11,24% 12,30% 12,30% Reductiedoelstelling in kg CO2 per w.o.o. - 0,0000 0,0070 0,0094 0,0124 0,0160 0,0179 0,0196 0,0196 Doelstelling in kg CO2 per w.o.o., max emissie 0,1592 0,1592 0,1521 0,1498 0,1468 0,1432 0,1413 0,1396 0,1396 Percentage reductiedoelstelling in scope 1, gerelateerd aan de w.o.o.: 12,30% KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 10 van 20

11 3.3 Reductie-activiteiten , het Energie Management Actieplan Overgang naar zuiniger wagenpark Huidige situatie: Er zijn diverse type auto s, met daarbij ook een diversiteit aan verbruik. Het merendeel bestaat uit bestelbusjes, Ford Transits, met een verbruik van 1:12. Er zijn ook een tweetal vrachtwagens, M.A.N., met een verbruik van 1:2,5 en 1: 4,5. Plan: De doelstelling betreft het op termijn - vervangen van het wagenpark voor zuinigere uitvoeringen. Doel is het verbruik van iedere vervanging te verlagen met 10%. CO 2 -reductie welke hiermee binnen de emissie vanuit het wagenpark bereikt wordt betreft 1,2%. Binnen de gehele scope 1 heeft dit een reductie van 0,47% tot verwacht gevolg. De additionele investering welke we hiervoor nodig verwachten te hebben, zijn vrij gering. Er wordt niet eerder vervangen, dan volgens reeds bestaande planning nodig wordt geacht door de directie. Door de brandstofbesparing welke hiermee bereikt wordt, levert dit per jaar vanaf 2016 een besparing aan brandstofkosten op van zo n 1500,-. Do: Actiehouder is Wilfred Kollen. Doorlooptijd: Het merendeel van het wagenpark wordt in 2015 vervangen. Check: Controle op de voortgang wordt per jaar gecontroleerd tijdens een interne audit. Rapportage hiervan middels de auditrapporten en via het bijwerken van het Energie Management Actieplan. Act: Bijstellen doelstelling of actieplan wordt vastgesteld en vastgelegd in het MT-review. KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 11 van 20

12 3.3.2 Overgang naar zuiniger machinepark Huidige situatie: Er zijn diverse type machines, zoals bobcats, graafmachines en tractoren. De grootverbruikers zijn de graafmachines en tractoren, met een verbruik tussen 10 en 16 liter per uur. Plan: De doelstelling betreft het op termijn - vervangen van het machinepark voor zuinigere uitvoeringen. Doel is het verbruik van iedere vervanging te verlagen met 10%. CO 2 -reductie welke hiermee binnen de emissie vanuit het machinepark bereikt wordt, betreft 13,4%. Binnen de gehele scope 1 heeft dit een reductie van 8,2% tot verwacht gevolg. De additionele investering welke we hiervoor nodig verwachten te hebben, zijn vrij gering. Er wordt niet eerder vervangen, dan volgens reeds bestaande planning nodig wordt geacht door de directie. Door de brandstofbesparing welke hiermee bereikt wordt, levert dit per jaar vanaf 2019 een besparing aan brandstofkosten op van zo n ,-. Do: Actiehouder is Wilfred Kollen. Doorlooptijd: Het merendeel van het wagenpark wordt in 2015 vervangen. Check: Controle op de voortgang wordt per jaar gecontroleerd tijdens een interne audit. Rapportage hiervan middels de auditrapporten en via het bijwerken van het Energie Management Actieplan. Act: Bijstellen doelstelling of actieplan wordt vastgesteld en vastgelegd in het MT-review. KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 12 van 20

13 3.3.3 Cursus zuinig rijden Huidige situatie: In het basisjaar is hier nog geen inzet op geweest. De rijstijl is geheel afhankelijk van de inzet van de bestuurder. Plan: De doelstelling betreft het in 2013 / 2014 verzorgen van instructie 'het nieuwe rijden, om zo - gemiddeld - iedere medewerker met een bedrijfsauto 5% minder brandstof te laten verbruiken. CO 2 -reductie welke hiermee bereikt wordt: 15 ton CO 2 Binnen scope 1 is dit een reductie van 1,9%. Investering welke we hiervoor nodig schatten te hebben betreft; Per cursus: 100,-. Aantal bestuurders: 10 -> Kosten maximaal 1.000,-, eenmalig. Do: Actiehouder is Wilfred Kollen. Doorlooptijd: Starten in 2013, gereed uiterlijk eind Check: Controle op de voortgang wordt per jaar gecontroleerd tijdens een interne audit. Tevens wordt er door de administratie een overzicht bijgehouden van het brandstofverbruik. Rapportage hiervan middels interne auditrapporten en middels en bijwerken van de onderbouwing bij deze doelstelling. Indien afwijking ontstaat ten opzichte van het plan, wordt dit besproken met de directeur. Act: Bijstellen doelstelling of actieplan wordt vastgesteld en vastgelegd in het MT-review. KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 13 van 20

14 3.3.4 Cursus zuinig gebruik machines Huidige situatie: In het basisjaar is hier nog geen inzet op geweest. Het gebruik van de machine en dus het verbruik er van is geheel afhankelijk van de inzet van de machinist. Plan: De doelstelling betreft het in 2013 / 2014 verzorgen van instructie 'het zuinigere gebruik van GWWmachines, om zo - gemiddeld - iedere machinist 3% minder brandstof te laten verbruiken. CO 2 -reductie welke hiermee bereikt wordt: 14,7 ton CO 2. Binnen scope 1 is dit een reductie van 1,8%. Investering welke we hiervoor nodig schatten te hebben betreft; Per cursus: 100,-. Aantal machinisten: 30 -> Kosten maximaal 3.000,-, eenmalig. Do: Actiehouder is Wilfred Kollen. Doorlooptijd: Starten in 2013, gereed uiterlijk eind Check: Controle op de voortgang wordt per jaar gecontroleerd tijdens een interne audit. Tevens wordt er door de administratie een overzicht bijgehouden van het brandstofverbruik. Rapportage hiervan middels interne auditrapporten en middels en bijwerken van de onderbouwing bij deze doelstelling. Indien afwijking ontstaat ten opzichte van het plan, wordt dit besproken met de directeur. Act: Bijstellen doelstelling of actieplan wordt vastgesteld en vastgelegd in het MT-review. KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 14 van 20

15 3.4 CO 2 -emissie op de projecten Momenteel zijn er nog geen specifieke maatregelen voor een project getroffen. De emissie op de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van het wagenpark en machinepark. De reeds in gang gezette reductiedoelstellingen, hebben daarmee dan ook directe invloed op de emissie voor een project. Berekend per project is het op dit moment echter nog niet. 3.5 Aanbevelingen ter verbetering, een blik vooruit. In 2014 kan onderzocht worden of er mogelijkheden tot reductie zijn m.b.t. het verbruik van elektriciteit en gas. Dit zodra het nieuwe pand volledig in gebruik is genomen. Eerste initiatieven hiervoor zijn reeds in gang gezet, zoals het gebruik van een biomassaketel en/of windenergie. Dit zou dan verder uitgewerkt kunnen worden in reductiedoelstellingen. De technieken om tot een steeds groener wagenpark te komen, worden steeds beter. De inzet van biodiesel en andere groenere brandstoffen kunnen hierbij zeker geprobeerd worden. Dit ook voor het machinepark. KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 15 van 20

16 4 Bijlagen 4.1 Onderbouwing reductiedoelstelling overgang zuiniger wagenpark Actie: Vervangen wagenpark voor schonere uitvoeringen Bij vervanging wagenpark overstappen op schonere types motoren, ongeveer met 10% minder verbruik. Doelstelling is minder CO2-uitstoot. Euro-normen en labels gaan echter vooral over schoonheid van de motor en niet zozeer over zuinigheid. Uitgangspunten: Iedere auto die vervangen gaat worden, moet ongeveer 10% minder verbruiken dan de vorige. CO2-reductie Verschil in CO2-emissie na aanpassing in kg CO2: Verschil in CO2-emissie na aanpassing in %: 0,0% 0,0% 0,6% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% Totale CO2-emissie in scope 1: % vermindering door deze maatregel op de scope1 emissie: % vermindering door deze maatregel op de totale emissie: Totale CO2-emissie: ,000% 0,000% 0,233% 0,467% 0,467% 0,467% 0,467% 0,000% 0,000% 0,231% 0,463% 0,463% 0,463% 0,463% KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 16 van 20

17 4.2 Onderbouwing reductiedoelstelling overgang zuiniger machinepark Actie: Vervangen machinepark voor schonere uitvoeringen bij vervanging machinepark overstappen op schonere types motoren, met minimaal 10% minder verbruik. Doelstelling is minder CO2-uitstoot. Euro-normen en labels gaan echter vooral over schoonheid van de motor en niet zozeer over zuinigheid. Uitgangspunten: Iedere machine die vervangen gaat worden, moet minimaal 10% minder liters verbruiken dan de vorige. CO2-reductie Verschil in CO2-emissie na aanpassing in kg CO2: Verschil in CO2-emissie na aanpassing in %: 0,0% 1,2% 3,2% 6,0% 9,7% 11,7% 13,4% Totale CO2-emissie in scope 1: Totale CO2-emissie: % vermindering door deze maatregel op de scope1 0,000% 0,711% 1,978% 3,639% 5,938% 7,130% 8,201% emissie: % vermindering door deze maatregel op de totale 0,000% 0,705% 1,961% 3,609% 5,888% 7,071% 8,132% emissie: KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 17 van 20

18 4.3 Onderbouwing reductiedoelstelling cursus zuinig rijden Actie: Emissiedoelstelling: Aanbieding training 'het nieuwe rijden' / Zuiniger rijden. In 2013 / 2014 verzorgen van instructie 'het nieuwe rijden, om zo - gemiddeld - iedere medewerkers met een auto 5% minder brandstof te laten verbruiken. Uitgangspunten: In het basisjaar is in totaal liter diesel ingekocht voor personenwagens en liter voor vrachtvervoer. Dit omgerekend naar CO 2 -emissie betreft dit 187,9 ton CO 2 door personenvervoer en 118,7 ton door vrachtvervoer. Door het zuiniger rijden verwachten wij 5% minder brandstof te gaan verbruiken. Dit levert uiteindelijk een besparing van 15 ton CO 2 -emissie op. Huidige situatie Liters ingekocht in basisjaar Conversiefactor CO2-emissie in ton Diesel voor personenvervoer ingekocht: ,896 Diesel voor vrachtvervoer ingekocht: ,707 Uitgangspunt: 5% minder brandstofverbruik Toekomstige situatie Liters ingekocht per 2014 Conversiefactor CO2-emissie in ton CO2- emissiereductie Diesel voor personenvervoer ingekocht - 5%: ,501 9,395 Diesel voor vrachtvervoer ingekocht - 5%: ,771 5,935 Aantal liters minder ingekocht CO2-reductie Verschil in CO2-emissie na afronding training in ton CO 2 : Totale CO 2 -emissie in scope 1: 804 Totale CO 2 -emissie: 810 % vermindering door deze maatregel op de scope1 emissie: 1,907% % vermindering door deze maatregel op de totale emissie: 1,891% Investeringen Per cursus: 100,-. Aantal bestuurders: 10 -> Kosten 1000,- Eenmalig Opbrengsten Gemiddelde dieselprijs in 2012: 1,26 ex BTW. Aantal liters minder: 4890 liter * 1,26 = 6161,40 TOTALE OPBRENGST: 6161,40 per jaar Doorlooptijd Cursus starten in tweede helft 2013, afronden begin Inkoop van brandstof moet dan eind 2014 minder zijn. KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 18 van 20

19 4.4 Onderbouwing reductiedoelstelling cursus zuinig inzet machines Actie: Emissiedoelstelling: Aanbieding training zuinigere inzet materieel In 2013 / 2014 verzorgen van instructie aan machinisten om het materieel zuiniger in te zetten. Daardoor minder brandstofverbruik, dit is geschat op 3% minder brandstof verbruik. Uitgangspunten: In het basisjaar is in totaal liter diesel ingekocht voor materieel. Dit omgerekend naar CO 2 -emissie betreft dit 490 ton CO 2. Door het zuiniger inzetten van het materieel verwachten wij 3% minder brandstof te gaan verbruiken. Dit levert uiteindelijk een besparing van 15 ton CO 2 -emissie op. Huidige situatie Liters ingekocht in basisjaar Conversiefactor CO 2 -emissie in ton Diesel voor materieel ingekocht: ,292 Uitgangspunt: 5% minder brandstofverbruik Toekomstige situatie Liters ingekocht per 2014 Conversiefactor CO 2 -emissie in ton CO 2 -emissiereductie Diesel voor personenvervoer ingekocht - 3%: ,583 14,709 Aantal liters minder ingekocht CO 2 -reductie Verschil in CO 2 -emissie na afronding training in ton CO 2 : 15 Totale CO 2 -emissie in scope 1: 804 Totale CO 2 -emissie: 810 % vermindering door deze maatregel op de scope1 emissie: 1,830% % vermindering door deze maatregel op de totale emissie: 1,815% Investeringen Per cursus: 100,-. Aantal machinisten: 30 -> Kosten 3000,- Eenmalig Opbrengsten Gemiddelde dieselprijs in 2012: 1,26 ex BTW. Aantal liters minder: 4692 liter * 1,26 = 5911,92 TOTALE OPBRENGST: 5911,92 Per jaar. Doorlooptijd Cursus starten in tweede helft 2013, afronden begin Inkoop van brandstof moet dan eind 2014 minder zijn. KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 19 van 20

20 4.5 Overzicht kostenbesparing door reductiedoelstellingen Overzicht investeringen en opbrengsten Doelstelling Investering Opbrengst Scope 1 Zuiniger wagenpark 0, ,80 Zuiniger machinepark 0, ,50 Training zuiniger rijden 1.000, ,40 Training zuiniger inzet machines 3.000, ,62 Totaal: 4.000, ,32 Totaal financieel voordeel, per jaar: ,32 Genoemde bedragen zijn geschat en op basis van de gemiddelde brandstofkosten in Bij het wagenpark en machinepark wordt uitgegaan voor vervanging, zonder extra aanvullende kosten voor zuinigere uitvoeringen. KOLLEN HOLDING B.V. Pagina 20 van 20

Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO Augustus BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO Augustus BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Energie Management Actieplan 2013-2019 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Augustus 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001

Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Energie Management Actieplan 2015 2016 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Oktober 2014 Groen Punt Groep B.V. Groen aannemingsbedrijf Punt B.V. Groen Punt Uitzendorganisatie B.V. Chroomstraat 1d 3067 GN

Nadere informatie

Voorbij Prefab. Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO oktober 2015

Voorbij Prefab. Energie Management Actieplan Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO oktober 2015 Energie Management Actieplan 2015-2018 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 22 oktober 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Managementverklaring Terugdringen van energie

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR 6902 KD ZEVENAAR Managementverklaring

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energie- en CO2-reductieplan 2016-2018

Energie- en CO2-reductieplan 2016-2018 MDB B.V. Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang Inhoud blz. 1. Introductie 2. Inventarisatie 3. CO 2 reductie Scope I 3.1 Stationaire verbrandingsgassen 3.2 Eigen vervoer 3.3 Lease auto s 4. CO 2 reductie Scope II 4.1 Elektriciteit 4.2 Zakenreizen met

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Utrechtsestraatweg

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 Maart 2014 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2020. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2013-2020. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2013-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestigingen Cofely en VOF s 5 Scope 1 emissies

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2021

Energie meetplan 2015-2021 Energie meetplan 2015-2021 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 6 4.2. Monitoring

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2020

Energie meetplan 2013-2020 Energie meetplan 2013-2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Onderwerp: Energiemeetplan 2013-2020 Referentie: CO₂ prestatie Blad 2 van 5 Inhoud Energie meetplan 2013-2020... 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Scope 1 emissies 5 3.2 Scope 2 emissies 7 4 Beheersing

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V.

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Versie d.d. 21-03-2014 Geactualiseerd d.d. 09-12-2014 Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Van Oostrum Westbroek B.V. Niveau 3 Auteur(s): T. Meerkerk, CO2-functionaris, Van Oostrum Westbroek B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014 ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e t/m 4 e kwartaal 2014 Projectgegevens Opsteller L. Deerns Versie 150415 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B.

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv

CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv CO2 Reductiedoelstellingen en beleid Van Mensvoort Beheer bv 2015 B. van Lier 14 april 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ENERGIESTROMEN... 3 2.1. Kwantitatieve reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2019-2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Aartsdijkweg 45 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagementprogramma

3.B.2 Energiemanagementprogramma ` Onderneming: Terrein en Groenvoorziening b.v. Opgesteld door: T&G Groep, Elsbeth de Jong Begeleiding: Conformiso B.V., Annette Willems Documentversie: mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Energiebeleid...

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie