CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP"

Transcriptie

1 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1

2 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen van Timmerhuis middels deze rapportage in kaart gebracht. Het terugdringen van de CO₂ emissie is van groot belang voor de leefbaarheid van de aarde met betrekking op het milieu beleid van de Timmerhuis Groep. In dit reductieplan worden handvaten geboden om de CO₂ emissie te reduceren. De Timmerhuis Groep heeft 2010 als referentie jaar genomen. Dit is niet het vertrekpunt van het reductieplan. Het jaar 2011 zal ons eerste reductiejaar zijn. Het eindput waarbij wij denken onze totale reductiedoelstelling n te behalen is het jaar Na deze doelstelling zal er een nieuw reductieplan opgesteld worden. De Timmerhuis Groep reduceert haar CO₂ uitstoot tot en met het jaar 2015 op de volgende onderdelen: Schoner leasewagenpark; Schoner materieel; Optimaliseren logistiek; Reductie elektriciteitsverbruik; Bewustwording werknemers; Onze algemene doelstelling is om eind 2015 een reductiedoelstelling behaald te hebben van 5% in ton per medewerker en dit te realiseren voor scope 1 en 2. Tijdens de periode van 5 jaar zullen de doelstellingen elk half worden besproken om zo tijdig te kunnen bijsturen. Mocht de doelstelling niet behaald worden is het zaak hier tijdig aanpassingen in het bedrijfsvoeringsysteem in door te voeren. 2

3 2. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Organisatorische grens... 4 Organisatie... 4 Projectgroep... 4 Organisatorische grens Co₂-reductie scope Wagenpark Energie en CO₂-reductie scope Overzicht reductie doelstellingen Directieverklaring

4 2. ORGANISATORISCHE GRENS ORGANISATIE Timmerhuis is al sinds 1976 actief in de weg- en waterbouw op verschillende vlakken. Timmerhuis Groep is gevestigd in Vriezenveen en is de overkoepelende naam voor 6 businessunits, elk met hun eigen expertise en discipline. Deze kunnen los worden ingezet maar ze fungeren ook complementair en kunnen elkaar waar nodig ondersteunen en versterken. Timmerhuis wordt onder andere ingeschakeld voor het ontwikkelen, coördineren en realiseren van civieltechnische projecten, het bouw- en woonrijp maken van diverse locaties, het uitvoeren van sloop- en saneringswerkzaamheden en het leveren van ophoog- en industriezand. PROJECTGROEP Voor het in kaart brengen van de CO 2 - footprint is de volgende projectgroep opgesteld: Bert Wolterink Remco Wissink Kasper Kolman Berend van Raaij Directeur Bedrijfsleider Projectvoorbereider Werkvoorbereider ORGANISATORISCHE GRENS Het reglementstelt: de organisatorische grens dient zodanig gekozen te zijn dat er zich geen C-aanbieders onder de A-aanbieders bevinden. A-aanbieders zijn hierbij de aanbieders die samen verantwoordelijk zijn voor 80% van de inkoopomzet van het bedrijf. De C-aanbieders zijn bedrijven die een zeggenschapsrelatie met het bedrijf hebben. Het GreenHouse Gas protocol (hierna GHG) geeft twee methoden voor het bepalen van de organisatorische grens zodat deze voldoet aan bovenstaande voorwaarde: de financial control approach en de operational control approach (vrij vertaald: gebaseerd op de omzet of op het operationele vlak van het bedrijf). In dit geval zijn de grenzen bepaald op grond van het operationele vlak van het bedrijf. Hieronder vallen alle 6 de businessunits waaruit de Timmerhuis Groep bestaat: - Timmerhuis Projecten - Devri Infra civieltechnisch projectburo - Maathuis Braakhuis sloopwerken en (asbest)saneringen - Timmerhuis Sloop en Milieu - Timmerhuis Zandwinning - Timmerhuis Weg- en Waterbouw 4

5 3. CO₂-REDUCTIE SCOPE 1 In scope 1 wordt er gekeken naar de reductiedoelstellingen ten aanzien van het verbruik van brandstoffen met betrekking tot bedrijfsauto s en materieel. Tevens wordt er gekeken naar het verbruik betreffende koel- en verwarmingsinstallaties. Hieronder zullen de doelstellingen verder worden geformuleerd. WAGENPARK Doelstelling voor de CO₂ uitstoot op het wagenpark aan het einde van 2015 een reductie te behalen van 5% t.o.v. het referentiejaar De grootste CO₂ uitstoot wordt veroorzaakt door het materieel. Hieronder in de diagram is de verdeling te zien tussen het verbruik van diesel en benzine. Hoeveelheid brandstof 2010 diesel benzine 4% 96% Diagram 1 brandstofverbruik wagenpark 2010 In totaal is er liter diesel en 7944 liter benzine verbruikt voor het materieel en de bedrijfsauto s binnen de Timmerhuis Groep. Inzicht in de gereden kilometers kan er op dit moment nog niet worden gegeven. De registratie van de kilometers is 1 januari 2012 van start gegaan. Aan de hand van deze registratie kan er aankomende jaren in de periodieke overleggen grip worden verkregen betreffende het verbruik van ons materieel en wagenpark. Hier kan waar nodig worden bijgestuurd met betrekking tot het verbruik. 5

6 TYPE BEDRIJFSAUTO EN LEASEAUTO S In 2010 reden 17 personen auto s en 13 bedrijfswagens onder de vlag van de Timmerhuis Groep. Geen van de auto s behoort tot de hybride middenklasse. Energielabel personenauto's en bedrijfsauto's 0% 24% 17% A B C 3% 4% 17% 35% D E F G REDUCTIEMAATREGEL ENERGIELABEL AUTO S VAN DE ZAAK EN BEDRIJFSAUTO S Door bij de aanschaf of het vernieuwen van het leasewagenpark rekening te houden met verschillende selectiecriteria als randvoorwaarden kan de CO₂ uitstoot worden verlaagd. Bij het uitzoeken van een nieuwe leaseauto dient hij qua energielabel hoger te zijn aangemerkt als de vorige auto. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er van een energielabel C naar een energielabel B wordt overgegaan, waar mogelijk. De auto s van de zaak worden om de 3 á 4 jaar vervangen. Hier is t.a.v. het referentiejaar winst op te boeken. Als er wordt gekeken naar de bedrijfsauto s kan hier dezelfde conclusie worden getrokken. Binnen de Timmerhuis is er geen vaste vervangdatum voor de bedrijfsauto s. Qua CO₂ uitstoot zorgen de bedrijfsauto s voor een hoge CO₂ uitstoot per gereden kilometer. Hier zal bij de vervanging rekening gehouden moeten worden. Aan de hand van een kosten baten analyse zal bekeken worden voor welke bedrijfsauto s er gekozen worden. 6

7 HET NIEUWE RIJDEN Het opleiden en trainen van de medewerkers in de aspecten van veilig en bewust omgaan met het voertuig zal leiden tot een significante verbeteringen van het brandstofverbruik. Voor voertuigen zoals personenauto s of bedrijvenvoertuigen is de training het nieuwe rijden ontwikkeld. Het is niet alleen de reductie betreffende de CO₂ uitstoot maar tevens een directe kostenbesparing. Zeker in deze economisch moeilijke tijden kan dit tot een grotere drijfveer lijden. Een belangrijk onderdeel van het geheel is de betrokkenheid van de medewerkers. Doormiddel van bijeenkomsten en interne overleggen wordt er getracht de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen. OPTIMALISEREN LOGISTIEK Door de planning qua logistiek te optimaliseren met leveranciers en onderaannemers is het mogelijk om het aantal transportkilometers te reduceren. Daarbij is het van belang om duidelijk en helder samen te werken met de leveranciers en onderaannemers. Ook de inzet van werknemers, leveranciers en onderaannemers die dichter bij de project locaties zijn gelegen dragen bij aan het reduceren van de transportbewegingen en tegelijkertijd het verminderen van de CO₂ uitstoot. AIRCO- EN GAS VERBRUIK Bewustwording van de medewerkers is een belangrijk onderdeel om het airco en gas verbruik te reduceren. Er zal twee keer per jaar een bijeenkomst worden georganiseerd waar de stand van zaken betreffende bewustwording wordt gecommuniceerd. Door halfjaarlijks te monitoren kan er tijdig worden bijgestuurd om zo aan de doelstelling te voldoen. 7

8 4. ENERGIE EN CO₂-REDUCTIE SCOPE 2 In scope 2 wordt er gekeken naar de reductie doelstellingen ten aanzien van het verbruik van elektra, Hieronder zullen de doelstellingen verder worden geformuleerd. GROENE STROOM In het jaar 2010 werd er binnen de Timmerhuis groep groene stroom afgenomen. Doordat de overschakeling naar groene stroom in het jaar 2010 kan hier geen winst meer behaald. Er kan nog wel worden gekeken leveranciers die SMK zijn gecertificeerd. Dit is een keurmerk voor duurzamere producten en diensten. Momenteel beschikken echter weinig van de leveranciers over het SMK-certificaat. Hier zal een kosten baten analyse voor gemaakt voor afweging naar een leverancier die in het bezit is van het SMK-certificaat. REDUCTIE ELEKTRAVERBRUIK Binnen de Timmerhuis Groep wordt er 3% van de totale CO₂ uitstoot veroorzaakt door de elektra verbruik. Dit is verhoudingsgewijs een kleine uitstoot. Toch denken wij binnen de Timmerhuis groep hier winst op te behalen. Door deze constatering is er besloten een energieadvies te laten opstellen. Deze is te vinden in Bijlage 1. De conclusie die uit het onderzoek getrokken kan worden is dat de Timmerhuis Groep zich qua elektra verbruik onder het branche gemiddelde bevind. Als er naar het gas verbruik wordt gekeken kan de conclusie getrokken worden dat we binnen het branche gemiddelde blijven. Verder zal het personeel twee keer per jaar op de hoogte worden gehouden van reductiedoelstellingen en de bewustwording betreffende het elektra verbruik. OVERIGE De CO₂ reductie is bij veel bedrijven en instanties een onder geschoven kindje. Als Timmerhuis Groep zijn wij er van overtuigd dat het veelal onder de aandacht brengen van de CO₂ reductie kan leiden tot reductie. Dit heeft effect op alle fronten, zoals het aan- en uitdoen van de verlichting verminderen van het papier verbruik en het gebruik van elektrische apparaten. Deze maatregelen en bewustwording zal geen directe effecten opleveren m.b.t. reductie van de CO₂ uitstoot, maar zeker wel op de langere termijn. 8

9 5. OVERZICHT REDUCTIE DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zal er een overzicht worden gegeven van de in hoofdstuk 3 en 4 genoemde kwantitatieve reductie doelstellingen betreffende de CO₂ uitstoot. In het schema op de volgende pagina is te zien dat er in 2015, 5% is gereduceerd in scope 1 en 2. In eerste instantie worden de reductie doelstellingen gaan formuleren t.o.v. het aantal medewerkers. Begin 2012 zijn alle kilometerstanden van het materieel en wagenpark genoteerd. Zo kan er in de toekomst gereduceerd geworden t.o.v. gereden kilometers. Gezien de ontwikkelingen in de markt is de kans aanwezig dat de werken zich op een grotere afstand bevinden. In de halfjaarlijkse analyses zal de CO₂ reductie worden berekend t.o.v. medewerkers, gereden kilometers en omzet. 9

10 Reductiedoelstellingen reductiedoelstelling reductiedoelstelling reductiedoelstelling reductiedoelstelling reductiedoelstelling Gemiddeld aantal medewerkers 43 Scope 1: Directe emissie 683,8 15,9 0,00% 683,8 15,9 1,25% 675,3 15,7 1,25% 666,8 15,5 1,25% 658,5 15,3 1,25% 650,2 15,1 Inzet energie zuiniger lease auto's Het nieuwe rijden Optimaliseren logistiek Airco en gasverbruik Scope 2: Indirecte emissie 23 0,53 0,00% 23 0,53 1,25% 22,71 0,53 1,25% 22,43 0,52 1,25% 22,15 0,52 1,25% 21,87 0,51 Groene stroom reductie elektraverbruik Overige Totaal 706,8 16,4 1,25% 706,8 16,4 1,25% 698,0 16,2 1,25% 689,2 16,0 1,25% 680,6 15,8 1,25% 672,1 15,6 10

11 6. DIRECTIEVERKLARING Hierbij verklaart de directie van de Timmerhuis Groep B.V., vertegenwoordigd door de heer B. Wolterink, directeur, dat zij het eens is met en achter de doelstellingen staat, zoals beschreven in dit rapport. Voor akkoord: B.J. Wolterink Directeur Timmerhuis Groep B.V. 11

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010 Rapport Nederland Den Haag, juni 2010 Leeswijzer Dit rapport is opgesteld in het kader van het Impulsprogramma Zwerfafval, in opdracht van de Stuurgroep zwerfafval. In het Impulsprogramma was opgenomen

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Meer producten, minder energie

Meer producten, minder energie Windesheimreeks kennis en onderzoek Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheimreeks kennis en onderzoek Samenvatting Het SIA/RAAK-project is samen met elf deelnemende bedrijven door het Lectoraat Kunststoftechnologie

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop onderneemt maatschappelijk verantwoord MVO bij De Groot Vroomshoop Wij werken al met verschillende uitgangspunten die, zonder

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie