Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse Woon- Werkverkeer"

Transcriptie

1 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

2 Inhoud 1 Inleiding Doel Data inventarisatie Zakelijke vervoer Persoonlijke auto s voor zakelijk vervoer Woon- en werkverkeer Overzicht woon- werkverkeer Waardeketen woon- en werkverkeer Reductiemaatregelen Reductiedoelstellingen... 8 Keten Analyse Scope 3 Pagina 2

3 1 Inleiding Het uitgangspunt van de ketenanalyse is dat er meer inzicht verkregen wordt in de emissie uit Scope 3. In deze analyse is er gekeken naar de meest materiële emissie uit scope 3 die naar voren zijn gekomen uit de Carbon Footprint Analyse Brouwers Holding 1.4. Figuur 1: CO₂-prestatieladder scopediagram Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protoco, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe en indirecte emissies. Scope 1: omvat de directe emissies die veroorzaakt worden door de organisatie. Het gaat hierbij om het zakelijke verkeer in voertuigen die eigendom zijn van de organisatie en de huisvestiging (enkel het gebruik van gas). Scope 2: omvat indirecte emissies door opwekking van ingekochte elektriciteit en drinkwater, persoonlijke auto s voor zakelijk vervoer en personen vervoer met een vliegtuig. Scope 3: omvat de overige indirecte emissies van bronnen als woon- en werkverkeer, goederen verkeer en afvalstromen (afval en papierverbruik). In de Carbon Footprint Analyse van Brouwers Holding 1.4 zijn drie representatieve bedrijfsprocessen waarbij CO2- uitstoot plaatsvindt in scope 3. Op basis van de Carbon Footprint Analyse Brouwers Holding 1.4 is de keuze gemaakt om de volgende ketens te analyseren: Goederen vervoer Woon- en werkverkeer In deze rapportage staat de ketenanalyse van Woon- en werkverkeer beschreven. Deze keten is verder geanalyseerd en de reductiemaatregen zijn beschreven. Keten Analyse Scope 3 Pagina 3

4 2 Doel Het woon- werkverkeer betreft een dagelijks terugkeerde activiteit die voor alle medewerkers geldt en zorgt voor CO2- emissies. Onder het woon- werkverkeer valt het reizen naar kantoor en de werklocaties. Een groot deel van dit reizen valt onder scope 1 en 2 en is reeds verwerkt in de Carbon Footprint Analyse Brouwers Holding 1.3. De berekende CO2- uitstoot van het woon- werkverkeer uit scope 3 beslaat enkel het vervoer met personen auto s van en naar kantoor in Wijchen. 2.1 Data inventarisatie Elke medewerker maakt bij indiensttreding afspraken over de wijze van woon- werkverkeer. Deze afspraken zijn afhankelijk van de functie van de medewerker. Splitsing van functies: Binnendienst; enkel werkzaamheden op kantoor Combinatie van binnen- en buitendienst; combinatie van werkzaamheden op kantoor en op locatie Alle brandstoffen voor het zakelijke vervoer worden ingekocht bij Shell en deze zijn inzichtelijk met de facturen van Op basis van deze gegevens is de CO2 uitstoot van het zakelijke verkeer. Het persoonlijke auto s voor zakelijk vervoer en het woon- werkverkeer worden bijgehouden doormiddel van een kilometerregistratie van de medewerkers zelf. Hieronder is per vervoersmiddel aangegeven hoe de gegevens geregistreerd en verwerkt zijn Zakelijke vervoer De uitstoot van het zakelijke vervoer wordt al meegenomen in scope 1. Doormiddel van de facturen van de Shell zijn het aantal kilometers en de daarbij gepaarde CO2 emissie in kaart gebracht. Deze emissie zijn verwerkt in de Carbon Footprint Analyse Brouwers Holding Persoonlijke auto s voor zakelijk vervoer Deze uitstoot geld voor privéauto s die worden ingezet voor het zakelijke verkeer. Doormiddel van een kilometerregistratie zijn het aantal kilometers en de daarmee gepaarde CO2 emissie in kaart gebracht. Deze CO2 emissies vallen onder scope 2 en zijn verwerkt in de Carbon Footprint Analyse Brouwers Holding Woon- en werkverkeer Het woon- en werkverkeer is gebaseerd op de reisafstand die de medewerker dagelijks aflegt, maal het aantal dagen dat de medewerker werkzaam is op kantoor in Wijchen. Middels een rittenregistratie van de medewerker zelf wordt er onderscheidt gemaakt tussen het zakelijke vervoer met persoonlijke auto s en het woonwerkverkeer. Bij Adhetec BV is het type auto en brandstof bekend. Keten Analyse Scope 3 Pagina 4

5 2.1.4 Overzicht woon- werkverkeer Totaal aantal km: 2351 Type auto: Ford Fiesta KW Brandstof: Benzine Bouwjaar: 2012 Verbruik: 1 op 16,9 Aantal liters 139,11 Woon- en werkverkeer scope 1 t/m 3: Zakelijk verkeer Benzine Zakelijk verkeer Diesel Woon- en werkverkeer Benzine Scope 1 Scope 2 Scope 3 Zakelijk verkeer Benzine in % 50,1 Zakelijk verkeer Diesel in % 47,8 Persoonlijke auto's voor zakelijk vervoer Diesel in % 0 Woon- en werkverkeer Diesel in % 2,1 Keten Analyse Scope 3 Pagina 5

6 2.1.5 Waardeketen woon- en werkverkeer Overheid: De rijksoverheid bepaald het beleid en de randvoorwaarden die gemaakt worden o het gebied van infrastructuur, mobiliteit, openbaar vervoer en bereikbaarheid. Speerpunten van de overheid zijn het aanpakken van de files en het verbeteren van de mobiliteit. Bij het verbreden van een snelweg, waardoor files worden verminderd, zou het voor een medewerker die eerst met het openbaar vervoer kwam aantrekkelijk kunnen worden om met de auto te komen. Producenten en leveranciers De producenten van de opwekkers en leveranciers van de energiebron. Dit zijn oliemaatschappijen en energiebedrijven. Producenten bepalen op welke manier de energie wordt opgewerkt en op welke wijze deze in een energiedrager wordt vastgelegd. Elektriciteit kan worden opgewerkt uit fossiele brandstoffen, maar het kan ook door duurzame bronnen zoals zon, wind en water. Vervoerders: Voor het openbaar vervoer ben je afhankelijk van de partijen die de keuzes maken voor wat betreft vervoermiddelen, brandstoffen, reisschema s en bereikbaarheid. Opdrachtgever: De opdrachtgever heeft mogelijkheden om in dit proces te sturen. Dit kan door gunningscriteria die van invloed zijn op de CO2 emissie, mee te nemen in de aanbesteding. Werknemer: De werknemer kiest zelf op welke manier hij reist. Daarin wordt hij beïnvloed door diverse factoren zoals, reistijd, reiscomfort, reiskosten en toegankelijkheid. Werkgever: Adhetec BV kan bij de aanschaf van het eigen wagenpark ervoor kiezen om energie zuinige auto s aan te schaffen of het aantal km proberen te reduceren door beleidsmatig dit te stimuleren. Overig: Overige partijen die indirect van invloed zijn op de CO2 emissie zijn partijen die de werkgever en de werknemer beïnvloeden in hun keuze. Dit zijn autofabricaten, dealers, garagebedrijven, etc. Keten Analyse Scope 3 Pagina 6

7 3 Reductiemaatregelen Adhetec BV gaat alle werknemers die binnen een straal van 10 km wonen van kantoor stimuleren om met enige regelmaat met de fiets naar kantoor te komen. Door dit te stimuleren wil Adhetec BV de CO2 emissie van het woon- en werkverkeer gaan reduceren. Met deze stimulans is in 2013 gestart. De resultaten zullen middels de kilometer registratie kunnen worden gemeten, deze zullen in de komende maanden moeten afnemen door met enige regelmaat de fietst te pakken. Iedere dag dat de werknemer met de fiets naar kantoor komt zal dit CO2 reductie opleveren. Uit onderzoek blijkt dat er één medewerkster binnen Adhetec BV over een privé auto beschikt waarmee woonen werkverkeer kilometer worden gereden. De overige medewerkers beschikken over auto s van het bedrijf en deze kilometers vallen onder zakelijk verkeer. Deze medewerkster woont binnen een straal van 10 km van het kantoor. Aantal km in 2012 en 2013: Januari 234 km 273 km Februari 195 km 273 km Maart 221 km 208 km April 208 km 169 km Mei 208 km 273 km Juni 219 km 273 km Juli 117 km 273 km Augustus 182 km 252 km September 156 km 241 km Oktober 234 km 229 km November 195 km 241 km December 182 km 208 km Totaal 2351 km 2913 km Type auto: Ford Fiesta KW Brandstof: Benzine Bouwjaar: 2012 Verbruik: 1 op 16,9 Totaal aantal dagen op de fiets in 2013: 8 Keten Analyse Scope 3 Pagina 7

8 4 Reductiedoelstellingen Adhetec BV heeft als doelstelling om CO2 reductie te realiseren door medewerkers te stimuleren om met de fiets naar kantoor te komen. Om deze doelstelling te realiseren zal Adhetec BV een aantal maatregelen nemen. Maatregelen: Inzichtelijk maken welke werknemers binnen een straal van 10 km van kantoor wonen Deze medewerkers actief stimuleren om met de fiets te komen Doelstelling: Een reductie van 5% per jaar op de CO2 emissie op het woon- en werkverkeer realiseren Overzicht: Woon- en werkverkeer CO2 uitstoot Jaartal Gerealiseerd 628,51 386,73 Streefverbruik 597,08 565,66 534,23 502,81 471,38 Aantal auto's Gemiddelde CO2 uitstoot per auto 628,51 386,73 Reductie t.o.v. referentiejaar - 241, Brandstof besparing Gerealiseerd 200,48 139,11 Aantal liters om streefverbruik te realiseren 190,46 180,43 170,41 160,38 150,36 Aantal auto's Gemiddelde CO2 uitstoot per auto 200,48 139,11 Reductie t.o.v. referentiejaar - 61, Keten Analyse Scope 3 Pagina 8

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010 Memo Onderwerp voortgangsrapportage Aan J.M. Kuling 1 Achtergrond HVL B.V. heeft in het kader van een Carbon Footprint Analyse naast een inventarisatie van de organisatie eigen directe en indirecte CO

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie