Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V."

Transcriptie

1 Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van de analyse Meetresultaten en toelichting Gerapporteerde periode Scope 1: directe CO 2 -emissie CO 2 -emissie van verbranding van biomassa Verklaring van weglaten CO 2 bronnen of putten Scope 2: Indirecte CO 2 -emissie Indirecte CO 2 -emissie door aangekochte energie Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Scope 3: Indirecte overige CO 2 -emissie CO 2 -compensatie Voortgang ten opzichte van referentiejaar Historisch basisjaar Aanpassingen aan historisch basisjaar Berekeningsmodellen Kwantificeringsmethodes Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes Quick Wins Reductiedoelstelling Annex 1: CO 2 -emissie Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 1 van 17

2 Voorwoord Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor B.V. en TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. de balans tussen People, Planet en Profit. B.V. en SSC-ICT Diensten B.V. vinden het belangrijk dat hun medewerkers op een economisch verantwoorde wijze, in een veilige en gezonde omgeving hun werkzaamheden kunnen verrichten. Door de markt waarin beide ondernemingen opereren heeft, in het verleden, de focus binnen Triple P vooral op People en Profit gelegen. De laatste jaren is hier een kentering in gekomen en is Planet eveneens op de voorgrond getreden. Duurzaam ondernemen betekent in eerste instantie je verantwoordelijkheden nemen als organisatie en in tweede instantie zeggen wat je doet, en doen wat je zegt. Op deze manier ontstaat er een fundament voor MVO dat in balans is en duurzaam is. B.V. is een verhuurbedrijf voor aannemersmaterieel, de materieeldienst voor bouw- en techniekbedrijven. Behalve materieel verhuurt B.V. tevens diensten, ze ontzorgt de bouwer en faciliteert het hele bouwproces; uiteraard met oog voor de omgevingsfactoren. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. is de interne ICT dienstverlener voor alle bedrijven binnen de TBI Bouwgroep. Zij verzorgt de inkoop van hard- en software, en draagt zorg voor de uitbesteding van ICT- diensten aan derden. Klimaatverandering is een feit en hoort bij de evolutie van onze aardbol. De gevolgen zijn op allerlei vlakken merk- en zichtbaar. Het maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van wat de aarde ons biedt, o.a. de grondstoffen. Zuinig en zorgvuldig hiermee omgaan is een must; dit begint bij de bewustwording hiervan. Economisch verantwoord- en duurzaam ondernemen gaat binnen B.V. en SSC-ICT Diensten B.V. samen. Zonder dat er een issue van is gemaakt, besteedt B.V. al veel langer aandacht aan het milieu, de Planet. Voorbeelden hiervan zijn, afvalscheiding, het gebruik maken van watergedragen verf, lampen met sensoren en transportmiddelen die aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoen. Daarnaast adviseert B.V. haar klanten tijdens de calculatiefase welke tijdelijke accommodaties zij het beste kunnen huren en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de energiekosten. Een duurzame bedrijfsvoering begint voor B.V. een SSC-ICT Diensten B.V. bij het investeren in de eigen medewerkers. Zij moeten zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect wat het heeft op hun klanten en onze leveranciers. Het proces van bewustwording begint bij transparantie en helderheid waar we voor staan. De belangrijkste afweging voor deze Carbon Footprint Analyse is om onze CO 2 -emissie kwantitatief inzichtelijk te maken. Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en heldere doelstellingen om ons te kunnen verbeteren en te onderscheiden. CO 2 -reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij B.V. en SSC-ICT Diensten B.V. een voorbeeld willen zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze voorbeeldfunctie willen we niet alleen uitdragen naar andere bedrijven, maar ook naar onze medewerkers. Wij zien het als een maatschappelijke taak er zorg voor te dragen dat onze kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst hebben, zowel op het gebied van economie als gezondheid. We zullen daar met ons allen de schouders onder moeten zetten. Pas dan praat je over People, Planet en Profit. Dit hele proces begint bij de bron zelf, het individu. Als B.V. en SSC-ICT Diensten B.V. willen wij dit proces voor bewustwording graag uitdragen, faciliteren en stimuleren. B.V. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. J.H.S. Mulkens Directeur W. Poldervaart Directeur Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 2 van 17

3 Organisaties Rapporterende organisaties Deze rapportage omvat de Carbon Footprint Analyse van een tweetal organisaties, B.V. en TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. De rapporterende organisatie B.V. is een zelfstandige werkmaatschappij van TBI Holdings B.V. Het huidige B.V. vindt haar oorsprong in Materieeldienst Bergambacht B.V., opgericht op 3 augustus 1979 als dienstverlenend bedrijf van de bouwgroep binnen TBI Holdings B.V. B.V. ontstaat uit een krachtenbundeling van technische diensten van een zestal bouwbedrijven binnen TBI. Naast de tot TBI behorende bouwbedrijven (en in recenter jaren de techniekbedrijven) bedient B.V. al dertig jaar ook afnemers in de bouwsector B.V. verhuurt aannemersmaterieel zoals kranen, steigers, keten, units, liften, loodsen, bekistingen, machines en gereedschap. Daarbij verzorgt B.V. de aflevering, de montage en het ophalen van het materieel. B.V. geeft tevens advies over materieeloplossingen en materieelkosten begrotingen en verzorgt het onderhoud van het materieel. De rapporterende organisatie TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. is een zelfstandige werkmaatschappij van TBI Holdings B.V. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. is de ICT dienstverlener voor alle bedrijven binnen de TBI Bouwgroep. Zij verzorgt de inkoop van hard- en software, en draagt zorg voor de uitbesteding van ICT- diensten aan derden. Verantwoordelijk persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor B.V. is de directeur, de heer J.H.S. Mulkens. De statutair verantwoordelijke persoon voor TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. is de directeur, de heer W. Poldervaart. ISO Verklaring Hierbij verklaren B.V. en TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. dat deze rapportage voor het CO 2 -bewustzijnscertificaat is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen in NEN-ISO 14064, versie maart Organisatiegrenzen De organisatiegrenzen van B.V. zijn in het kader van CO 2 (kooldioxide)- bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG protocol wordt dit omschreven als operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van B.V. vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie. Daarnaast is, op basis van de laterale inkoopanalyse van de CO 2 Prestatieladder, vastgesteld dat TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. binnen de organizational boundary van B.V. valt. Geen van beide organisaties kende ook aan het einde van 2010 dochterondernemingen, noch participeerde in samenwerkingsverbanden. De organisatiegrenzen voor deze inventarisatie omvat B.V, gevestigd in Bergambacht, en TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V., gevestigd in Rotterdam. Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 3 van 17

4 Carbon Footprint-analyse Grondslag van de analyse Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO 2 -emissies en - absorpties door de activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. Scope 1: Omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties. Scope 2: Omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte Scope 3: Omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Deze Carbon Footprint -analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van B.V. en TBI Bouw SSC-ICT Diensten, betreffende scope 1, 2 en 3, van het kalenderjaar 2011-S1. De CO 2 -uitstoot is geanalyseerd overeenkomstig de CO 2 prestatieladder. Meetresultaten en toelichting Gerapporteerde periode De gerapporteerde periode bevat het boekjaar 2011, tevens onderverdeeld per halfjaar Het boekjaar voor B.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december. Handboek CO 2 -prestatieladder Op deze CFA is het CO 2 -prestatieladder generieke handboek versie 2.0 d.d. 23 juni 2011 van toepassing. Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 4 van 17

5 Scope 1: Directe CO 2 -emissie De directe emissie van CO 2 is gemeten en berekend als 406,7 ton CO 2. Brandstofgebruik van het eigen wagenpark Het overgrote deel van deze emissie, te weten 333,4 ton CO 2 (81,9%), is toe te wijzen aan het brandstofgebruik van het eigen wagenpark. Het wagenpark van B.V. bestond aan het einde van 2011-S1 gemiddeld uit 17 personenauto s, 19 bestelauto s, 11 minibussen en 5 vrachtauto s, waarvan geen in de categorie hybride middenklasse. Een deel van het wagenpark was in eigen beheer, het andere deel was onder beheer van de leasemaatschappij. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. kende een wagenpark bestaande uit 3 personenauto s. In totaal is door de leasemaatschappij en via de benzinemaatschappijen liter gerapporteerd via de tankbeurten door -medewerkers. De TBI Bouw SSC-ICT Diensten-medewerkers hebben liter getankt. Hieronder vallen ook het brandstofverbruik en de kilometers gereden door het gebruik van tijdelijk vervangend vervoer zoals bij onderhoudsbeurten. Stationaire verbrandingsapparatuur Het gebruik van stationaire verbrandingsapparatuur veroorzaakte 73,2 ton CO 2 (18,6%) van de directe uitstoot. Hiervan is 69 ton CO 2 toe te schrijven aan verwarming van de bedrijfspanden van B.V. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. kent geen gebruik van aardgas. Lasgassen die door B.V. worden gebruikt bij onderhoud en reparatie van materieel hebben in totaal over 2011-S1 geleid tot een uitstoot van 34 kg CO 2. Er is 4,2 ton CO 2 uitstoot veroorzaakt door het gebruik van diesel ten behoeve van een noodaggregaat, een kachel en een stoomcleaner in Bergambacht. Lekkage van koelgassen Er is geen lekkage van koelsystemen gerapporteerd bij het jaarlijks onderhoud aan de systemen van de bedrijfspanden van B.V en TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. Koel- en vriessystemen ten behoeve van opslag en transportabele airco-units worden als een gesloten systeem beschouwd en hebben daarom geen CO 2 -veroorzakende uitstoot. Gebruikte koudemiddelen Ten behoeve van klanten hebben zowel B.V. als TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. in geheel 2010 geen koelmiddelen ingekocht en gebruikt. CO 2 -emissie van verbranding biomassa De verbranding van biomassa heeft binnen B.V. en TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. niet plaatsgevonden. Verklaring van weggelaten CO 2 -bronnen of putten Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO 2 zijn verantwoord in de rapportage. Binding van CO 2 vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten. Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 5 van 17

6 Scope 2: Indirecte CO 2 -emissie De indirecte CO 2 -emissie is gemeten en berekend als 76,0 ton CO 2. Elektriciteitsgebruik Het grootste aandeel, te weten 74,7 ton CO 2 (98%) kan worden toegeschreven aan ingekochte elektriciteit. Per 1 januari 2010 is B.V. overgestapt op groene stroom van Essent. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. gebruikt grijze stroom van Eneco. Vliegreizen voor zakelijke doeleinden In geheel 2010 hebben geen vliegreizen voor zakendoeleinden plaatsgevonden. Stadsverwarming Het kantoorpand waarin TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. is gevestigd maakt gebruik van stadsverwarming. Op basis van de opgave van de leverancier, Eneco, betekent dit in 2011-S1 een CO 2 -uitstoot van 0,2 ton CO 2.(0,3%). Privé-auto s voor zakelijk verkeer De overige 1,1 ton CO 2 (1,4 %) komt voor rekening van het gebruik van privé-auto s voor zakelijk verkeer. Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 6 van 17

7 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en 2 Uit het voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO 2 -uitstoot wordt veroorzaakt door gebruik van het eigen wagenpark (333,4 ton CO 2 ) en elektriciteitsgebruik (74,7 ton CO 2 ). Het is dan ook van belang om deze uitstoot nauwkeurig vast te leggen. Scope 1 De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigen wagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappij (leaseauto s) en tankmaatschappijen (eigen auto s). De gegevens zijn op basis van een brandstofpas, die aan het betreffende voertuig is gekoppeld, verkregen. De kilometerregistratie is minder nauwkeurig aangezien niet elke werknemer zorgvuldig de gereden kilometers bijhoudt middels invoer van de kilometerstand bij het tanken. Daarom is gekozen om de CO 2 -emissie op basis van de brandstofgegevens te bepalen. De meetgegevens van het brandstofgebruik van stationaire verbrandingsapparatuur ten behoeve van verwarming komen van gasmeters van B.V. Deze worden maandelijks afgelezen en voldoende betrouwbaar geacht. Bij de fractie in tijdsaandeel zijn seizoensinvloeden van gasverbruik niet verdisconteerd. De meetgegevens van het gebruik van overige gassen voor stationaire verbrandingsapparatuur zijn afkomstig van aflevergegevens van de betreffende gasleveranciers. Scope 2 De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van facturen welke op basis van meterstanden van elektriciteitsmeters zijn samengesteld. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. Wel ontstaat een onnauwkeurigheid aangezien slechts een deel van de gebruikte elektriciteit en stadsverwarming op de locatie Rotterdam wordt toegerekend aan TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. Op basis van het aandeel in servicekosten en de gehuurde vloeroppervlakte is op de betreffende locatie een fractie van het totaalverbruik over het gehele jaar voor de betreffende panden genomen De meetgegevens van zakelijke kilometers met privé-voertuigen zijn verzameld op basis van door werknemers gedeclareerde kilometers en opgave van brandstoftype en motorklasse van het betreffende voertuig. Algemeen In algemene zin moet worden opgemerkt dat, wegens het op projectbasis doorgeven van werkzaamheden aan onderaannemers, mogelijk sprake is van overheveling van CO 2 -emissie naar scope 3. Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 7 van 17

8 Scope 3: Indirecte overige CO 2 -emissie Een volledige emissie-inventaris voor scope 3 valt momenteel nog buiten de prestatieladder. Naar verwachting wordt dit opgepakt wanneer B.V. en TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. besluiten om naar niveau 4 van de CO 2 -prestatieladder te gaan. Vooruitlopend hierop heeft B.V. ook in 2011-S1 een beperkte inventarisatie gemaakt van een aantal scope 3 emissiebronnen. CO 2 -compensatie Er vindt geen compensatie plaats van CO 2 -emissies. Beschikbare middelen worden aangewend om verbetering te bewerkstelligen binnen het eigen machinepark om hiermee de bedrijfsmiddelen optimaal te laten presteren in het kader van de CO 2 -emissie. Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Historisch basisjaar Deze meting is de zesde meting in het kader van de ISO norm. Het kalenderjaar 2009 is het referentiejaar voor deze en toekomstige metingen. Aanpassingen aan historisch jaar De CFA 2009 is aangepast aan het CO 2 -prestatieladderhandboek versie 2.0 d.d. 23 juni Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 8 van 17

9 Normalisering meetresultaten De omvang van de CO 2 -emissie heeft een duidelijke correlatie met de omvang van de activiteiten welke door B.V. en TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. zijn ontplooid. Ten behoeve van vergelijking van de emissie in het referentiejaar en die tijdens de gerapporteerde periode, zijn daarom voor beide organisaties maatstaven bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor B.V. is de omvang van de bedrijfsactiviteiten te meten aan de hand van de werkorderomzet. Op basis van de werkorderomzet zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. In het referentiejaar 2009 is door B.V ,00 werkorderomzet gerealiseerd. In het eerste halfjaar 2011 bedroeg de werkorderomzet ,00. Per euro werkorderomzet is voor scope 1, over 2011-S1, een verdere daling in de CO 2 -uitstoot ten opzichte van het referentiejaar te zien. De daling wordt met name veroorzaakt doordat de werkorderomzet naar verhouding steeg en de CO 2 -hoeveelheid afnam. Voor scope 2 is de CO 2 -uitstoot per euro werkorderomzet over geheel 2011-S1 ten opzichte van het referentiejaar sterk gedaald. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het de overschakeling op groene stroom per 1 januari 2010 en het lagere verbruik van elektriciteit door B.V. dat mede tot stand gekomen door reductiemaatregelen en sluiting van de timmerfabriek per 14 februari De CO 2 -uitstoot per euro werkorderomzet voor scope 3 is gelijk gebleven. Dit komt doordat er geen significante veranderingen in het woon/werk verkeer hebben plaatsgevonden. Scope S1 Werkorderomzet euro Kg CO 2 Scope Kg CO 2 -uitstoot per euro werkorderomzet 0,12 0,11 0,06 Scope S1 Werkorderomzet euro Kg CO 2 Scope Kg CO 2 -uitstoot per euro werkorderomzet 0,03 0,02 0,01 Scope S1 Werkorderomzet euro Kg CO 2 Scope Kg CO 2 -uitstoot per euro werkorderomzet 0,01 0, ,01 Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 9 van 17

10 Normalisering meetresultaten (vervolg) Voor TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd aan de hand van het aantal FTE. Zowel in het referentiejaar 2009, heel 2010 als in het eerste halfjaar 2011, kende TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. 3 FTE. Om de uitkomsten met elkaar te vergelijken is gekozen om deze te normaliseren per maand. Wanneer de CO 2 -uitstoot per FTE per maand voor scope 1 in 2011-S1 wordt vergeleken met het referentiejaar, zien we dat in totaal 164 kg CO 2 -uitstoot per FTE per maand meer is uitgestoten. De oorzaak hiervoor ligt in het feit der meer brandstof is verbruikt door het wagenpark. Voor scope 2 is de CO 2 -uitstoot per FTE per maand gemiddeld gezien lager dan het referentiejaar, voornamelijk door een daling in het toegerekende gebruik van stadsverwarming. Eneco hanteert voor de eerste helft van 2011 een omrekenfactor van 28,35 kg CO 2 /GJ als gevolg van een gewijzigde rekenmethodiek. Scope 1 BI Bouw SSC-ICT S1 FTE Kg CO 2 Scope Kg CO 2 -uitstoot per FTE per maand 569,9 770,0 760,9 Scope 2 TBI Bouw SSC-ICT S1 FTE Kg CO 2 Scope Kg CO 2 -uitstoot per FTE per maand 78,0 71,1 72,6 Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 10 van 17

11 Berekeningsmodellen Kwantificeringsmethodes De kwantificering van grondstoffen naar CO 2 -emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruikgemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. In het geval van voertuigkilometers is gebruik gemaakt van kilometers of tonkilometers in de betreffende gewichtklasse van de voertuigen. Elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Vanwege de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare informatiebron die beschikbaar is. Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes Ten opzichte van het referentiejaar 2009 zijn er geen veranderingen in de kwantificeringsmethodes. Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 11 van 17

12 Reductiedoelstelling (versie 2.0) B.V. heeft als doelstelling om in 2015 haar uitstoot van CO 2 met 17% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar Als maatstaf is de werkorderomzet genomen. Vastgesteld is dat de werkorderomzet sterk bepalend is voor de hoeveelheid CO 2 -uitstoot. In 2009 bedroeg de werkorderomzet en daarmee de CO 2 -uitstoot 0,17 kg CO 2 per euro werkorderomzet. De reductiedoelstelling is uitgesplitst in percentages per scope zoals in de CO 2 - prestatieladder is weergegeven. Basisjaar Doelstelling CO 2 - uitstoot 2009 (ton) CO 2 -uitstoot 2009 (kg per euro werkorderomzet) Reductiedoelstelling 2015 CO 2 -uitstoot 2015 (kg per euro werkorderomzet) Scope I 959,7 0,12 7% 0,11 Scope II 278,9 0,03 56% 0,02 Scope III 110,7 0,01 0% 0,01 Totaal 1.349,3 0,17 17% 0,15 TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. heeft als doelstelling om in 2015 haar CO 2 -uitstoot met 21% te hebben gereduceerd ten opzichte van Hierbij geldt als maatstaf het aantal FTE s. De CO 2 -uitstoot per FTE bedroeg in kg CO 2 per FTE. Per scope is de reductiedoelstelling uitgesplitst in de volgende percentages. Basisjaar Doelstelling TBI Bouw SSC-ICT Diensten CO 2 - uitstoot 2009 (ton) CO 2 -uitstoot 2009 (kg per FTE) Reductiedoelstelling 2015 CO 2 -uitstoot 2015 (kg per FTE) Scope I 21, % Scope II 2, % 936 Scope III % -- Totaal 24, % Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 12 van 17

13 Annex 1: CO 2 -emissie 2011-S1, scope 1 en SSC CO 2 -emissiefactor (1) 2011-S1 Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO 2 - emissie (ton) Scope 1: Directe emissie 406,7 Stationaire verbrandingsapparatuur 73,2 - Aardgas gr CO 2 /Nm Nm 3 69,0 - Diesel gr CO 2 /liter liter 4,2 - Acetyleen(2) gr CO 2 /kg 0 kg 0,0 - Protegon(2) 1,86 gr CO 2 /liter liter 0,0 - CO 2 -dekgassen gr CO 2 /kg 17 kg 0,0 - Propaan(6) gr CO 2 /kg 0 kg 0,0 - Propeen(2) gr CO 2 /kg 0 kg 0,0 Airco en koelingapparatuur -- Gebruik eigen wagenpark 333,4 -Benzine gr CO 2 /liter liter 61,7 -Diesel gr CO 2 /liter liter 258,0 TBI Bouw SSC ICT-Diensten -Benzine gr CO 2 /liter liter 13,7 -Kilometers 220 gr CO 2 /km 1: Bron: SKAO document CO 2 -conversiefactoren SKAO versie 2.0, 23 juni 2011, tenzij anders vermeld. 2: Bron: BI-conversieberekening : Bron: 2009 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversionfactors for Company Reporting. 4: Bron: Bijdrage aan CO 2 -emissie wordt momenteel niet meegenomen. 5: Bron: Opgave Eneco : Bron: Propaan omrekenfaktor DIN van ltr naar kg / 0,582. Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 13 van 17

14 Annex 1: CO 2 -emissie 2011-S1, scope 2 en SSC CO 2 -emissiefactor (1) 2011-S1 Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO 2 - emissie (ton) Scope 2: Indirecte emissie 76,0 Elektriciteitsverbruik 74,7 - Essent Groene stroom 300 gr CO 2 /kwh kwh 73,6 - Eneco+ EON Energie levering 470 gr CO 2 /kwh TBI Bouw SSC ICT-Diensten - Eneco Energie levering 470 gr CO 2 /kwh kwh 0,0 - Eneco Energie levering 455 gr CO 2 /kwh kwh 1,1 Privé-auto's voor zakelijk verkeer 1,0 - Benzine-auto, klasse < 1,4 liter 185 gr CO 2 /voertuigkm 145 km 0,0 - Benzine-auto, klasse 1,4-2,0 liter 220 gr CO 2 /voertuigkm 414 km 0,1 - Benzine-auto, klasse >2,0 liter 305 gr CO 2 /voertuigkm km 0,5 - Dieselauto, klasse 1,7-2,0 liter 195 gr CO 2 /voertuigkm km 0,0 - Dieselauto, klasse > 2,0 liter 265 gr CO 2 /voertuigkm km 0,0 - Personenauto brandstoftype niet bekend 210 gr CO 2 /voertuigkm km 0,4 Stadsverwarming 0,2 TBI Bouw SSC ICT-Diensten - Eneco stadsverwarming (5) gr CO 2 /Gigajoule GigaJoule 0,0 - Eneco stadsverwarming (5) gr CO 2 /Gigajoule 8 GigaJoule 0,2 1: Bron: SKAO document CO 2 -conversiefactoren SKAO versie 2.0, 23 juni 2011, tenzij anders vermeld. 2: Bron: BI-conversieberekening : Bron: 2009 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversionfactors for Company Reporting. 4: Bron: Bijdrage aan CO 2 -emissie wordt momenteel niet meegenomen. 5: Bron: Opgave Eneco : Bron: Propaan omrekenfaktor DIN van ltr naar kg / 0,582. Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 14 van 17

15 Onderlinge verdeling CO 2, 2011-S1, scope 1 en 2 Scope 1 Ton CO 2 Stationaire verbrandingsapparatuur 73,2 18% Airco en koelingapparatuur - 0% Eigen wagenpark 333,4 82% Scope 2 Ton CO 2 Elektriciteitsverbruik 74,7 98% Privé-auto s voor zakelijk verkeer 1,0 1% Stadsverwarming 0,2 0% Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 15 van 17

16 Annex 1: CO 2 -emissie 2011-S1, scope 3 en SSC CO 2 -emissiefactor (1) 2011-S1 Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO 2 - emissie (ton) Scope 3: Overige indirecte emissie 47,0 Openbaar vervoer voor zakelijk verkeer 0,0 -Stoptrein + Intercity 65 gr CO 2 /reizigerskm 0 km 0,0 Woon- werkverkeer met niet bedrijfsvoertuigen 47,0 - Woon- werkverkeer met privé-auto's - Benzine-auto, klasse <1.4 liter 185 gr CO 2 /voertuigkm km 9,5 - Benzine-auto, klasse liter 220 gr CO 2 /voertuigkm km 14,7 - Benzine-auto, klasse >2.0 liter 305 gr CO 2 /voertuigkm km 5,5 - Dieselauto, klasse liter 195 gr CO 2 /voertuigkm km 2,2 - Dieselauto, klasse >2.0 liter 265 gr CO 2 /voertuigkm km 1,3 - Personenauto, brandstoftype niet bekend 210 gr CO 2 /voertuigkm km 13,3 - Motor (3) 116 gr CO 2 /voertuigkm 0 km 0,0 Woon-werkverkeer met openbaar vervoer - Streekbus 95 gr CO 2 /voertuigkm km 0,3 Afstand afgelegd per fiets of te voet - Fiets, lopend 0 gr CO 2 /km km 0,0 Afvalverwerking (4) - Papier en karton gr CO 2 kg 440 kg - Hout gr CO 2 /kg kg - Metaal gr CO 2 /kg kg - Ongesorteerd afval gr CO 2 /kg kg - Papier (4) - Kopieer-/printpapier gr CO 2 /kg kg - Drukwerk (glans) gr CO 2 /kg 946 kg Elektriciteit gerelateerde activiteiten gr CO 2 /kwh 0 kwh Emissies door uitbestede diensten 1: Bron: SKAO document CO 2 -conversiefactoren SKAO versie 2.0, 23 juni 2011, tenzij anders vermeld. 2: Bron: BI-conversieberekening : Bron: 2009 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversionfactors for Company Reporting. 4: Bron: Bijdrage aan CO 2 -emissie wordt momenteel niet meegenomen. 5: Bron: Opgave Eneco : Bron: Propaan omrekenfaktor DIN van ltr naar kg / 0,582. Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 16 van 17

17 Onderlinge verdeling CO 2, 2011-S1 - scope 3 Scope 3 Ton CO 2 Openbaar vervoer voor zakelijk verkeer - 0% Woon-werkverkeer met niet bedrijfsvoertuigen 47,0 100% Afvalverwerking - 0% Papier - 0% Elektriciteit gerelateerde activiteiten - 0% Emissie door uitbestede diensten - 0% Jaargang 3, nr. 1, november 2011 Pagina 17 van 17

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 MDB B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse

Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Analyse 2013 MDB B.V. & TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. v1 : LKO-cro-14.1980c MDB B.V. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. Lekdijk-Oost 21 Fascinatio Boulevard 522 2861 GA BERGAMBACHT 2909 VA

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse

Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Analyse 2012 MDB B.V. & TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. : LKO-cro-13.2440c MDB B.V. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. Lekdijk-Oost 21 Van Deventerlaan 101 2861 GA BERGAMBACHT 3528 AG UTRECHT

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 20 APRIL 2012 REF.NR.: 12.A0432 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Verificatie

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring 1. Directieverklaring De bescherming van het milieu geldt als een belangrijk aandachtspunt van onze organisatie. Wij beschouwen dit dan ook als een onlosmakelijk onderdeel van ons bedrijfsproces. Het doel

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 Maart 2014 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse

Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Analyse 2014 MDB B.V. & TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. : MDB B.V. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. Lekdijk-Oost 21 Fascinatio Boulevard 522 2861 GA BERGAMBACHT 2909 VA Capelle a/d IJssel

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 7 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0466 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen Carbon Footprint-analyse

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014

Carbon Footprint Analyse 2014 JAARGANG 3, NR.1 28 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0917 Carbon Footprint Analyse 2014 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2012 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2013 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres: Paxtonstraat

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Jansen Rioolreiniging

Jansen Rioolreiniging CO2 Emissie-inventarisatie 2016-1 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 08 augustus 2016 Jansen Rioolreiniging Jansen Rioolreiniging BV Kromme Gat 15 3372 DH Hardinxveld-Giessendam INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Rapportage CFA 2012. Rapportage Carbon Footprint Analyse 2012

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Rapportage CFA 2012. Rapportage Carbon Footprint Analyse 2012 Baas B.V. Essebaan 63A 2908 LJ Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 IBAN NL73 ABNA 0594 5656

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 BTW nr. NL8509.99.303.B01

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 14 maart 2016 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167

Nadere informatie

CFA rapportage 2011 eerste helft

CFA rapportage 2011 eerste helft CFA rapportage 2011 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H2 2011

Carbon Footprint Analyse H2 2011 Pagina 1 van 9 Carbon Footprint Analyse H2 2011 Datum : 08 mei 2012, gecorrigeerd 20 juli 2012 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse tweede helft 2011 (1 juli 2011 1 januari 2012) Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 10 APR 2015 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2016H1

Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Essebaan 63A 2908 LJ Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 IBAN NL73 ABNA 0594 5656

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 09 november 2015 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres:

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2012 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

CO2 Footprint. 1e helft 2011 HVL B.V.

CO2 Footprint. 1e helft 2011 HVL B.V. HVL B.V. Bunsenstraat 125 3316 GC Dordrecht Postbus 125 3300 AC Dordrecht Telefoon 078-652 05 20 Fax 078-652 04 10 info@hvl.nl www.hvl.nl CO2 Footprint 1e helft 2011 Datum opgesteld Project I-90076 CO2

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CFA rapportage 2012 tweede helft

CFA rapportage 2012 tweede helft CFA rapportage 2012 tweede helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 H1

Carbon Footprint Analyse 2015 H1 JAARGANG 4, NR. 1 1 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0901 Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014 Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Emissie Rapportage Samen energiek sterk voor onze toekomst 2014 Pagina 1 Inhoud 1. Directieverklaring 3-4 2. Rapporterende organisatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0337 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H1. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H1. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H1 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 oktober 2011 Referentie 1000110-0227.2.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011

Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011 JAARGANG 3, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0330 Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H1

Carbon Footprint Analyse 2014 H1 19 DEC 2014 Carbon Footprint Analyse 2014 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht

Nadere informatie

Flexibiliteit door stabiliteit

Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 2, NR.1 30 MAART 2016 REF.NR.: 16.R.0303 Carbon Footprint Analyse 2015 Forehand Electronic Extensions B.V. handelend onder: Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 2, NR.1 22 MAART 2016 REF.NR.:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 18 NOV 2010 REF.NR.: 10.A0479 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie grenzen ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO2 Footprint. 2e helft 2011 HVL B.V.

CO2 Footprint. 2e helft 2011 HVL B.V. HVL B.V. Bunsenstraat 125 3316 GC Dordrecht Postbus 125 3300 AC Dordrecht Telefoon 078-652 05 20 Fax 078-652 04 10 info@hvl.nl www.hvl.nl CO2 Footprint 2e helft 2011 Datum opgesteld Project I-90076 CO2

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 15 oktober 2012 Referentie 1000110-0336.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

CFA rapportage 2010 eerste helft

CFA rapportage 2010 eerste helft CFA rapportage 2010 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 maart 2012 Referentie 1000110-0313.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse Niets

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 JAARGANG 1, NR. 1 23 APRIL 2011 REF.NR.: 12.A0402 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H1 2011

Carbon Footprint Analyse H1 2011 Pagina 1 van 8 Carbon Footprint Analyse H1 2011 Datum : 12 december 2011 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse eerste helft 2011 (1 januari 2011 1 juli 2011) Organisatie Rapporterende organisatie Van Wijnen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 CO2-inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project 1000110 Datum 8 november 2010 Referentie 1000110-0162.2.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 3 OKTOBER 2011 REF.NR.: 11.A0411 Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q1

Carbon Footprint Analyse 2010 Q1 JAARGANG 2, NR. 1 16 JUN 2010 REF.NR.: 10.A0356 Carbon Footprint Analyse 2010 Q1 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

CFA rapportage 2009. Directieverklaring

CFA rapportage 2009. Directieverklaring CFA rapportage 2009 Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2016 H2

Carbon Footprint Analyse 2016 H2 JAARGANG 5, NR. 2 21 JANUARI 2017 REF.NR.: 17.R.0107 Carbon Footprint Analyse 2016 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 17 maart 2015 Referentie 1000110-0496.3.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H2 2012

Carbon Footprint Analyse H2 2012 Pagina 1 van 9 Carbon Footprint Analyse H2 2012 Datum : 22 april 2013 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse tweede helft 2012 (1 juli 2012 1 januari 2013) Organisatie Rapporterende organisatie Van Wijnen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015

Carbon Footprint Analyse 2015 JAARGANG 4, NR. 1 17 MEI 2016 REF.NR.: 16.R.0402/1 Carbon Footprint Analyse 2015 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012

Carbon Footprint Analyse 2012 JAARGANG 1, NR. 1 15 JANUARI 2014 REF.NR.: 14.R.0103 Carbon Footprint Analyse 2012 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft CO-2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 18 september 2014 Referentie 1000110-0453.1.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 6 augustus 2015 Referentie 1000110-0507.1.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

CFA rapportage 2010 eerste helft

CFA rapportage 2010 eerste helft CFA rapportage 2010 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Croon Carbon Footprint Analyse

Croon Carbon Footprint Analyse Croon Carbon Footprint Analyse 2 e helft 2010 HERZIENE VERSIE Herziene uitgave naar aanleiding van de publicatie van de -Prestatieladder, Handboek 2.0, bijlage C, Conversiefactoren van 23 juni 2011 JAARGANG

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V.

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V. Certificering op CO2-prestatieladder Imtech ICT Nederland B.V. Impact handboek v2.0 op CFA rapporten 2009 & 2010H1 Door Imtech ICT Technical Systems Auteur: F. Vandael Versie: 1.0 Datum: 29-sep-2011 Doc.nr:

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Rev. 1.1 / 3-12-2015. Carbon Footprint 2015H1

Rev. 1.1 / 3-12-2015. Carbon Footprint 2015H1 Carbon Footprint 2015H1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Introductie... 4 Organisatiegrenzen... 4 Rapporterende organisatie... 4 Verantwoordelijke persoon... 4 Carbon Footprint-analyse...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012

Carbon Footprint Analyse 2012 JAARGANG 1, NR. 1 20 DECEMBER 2013 REF.NR.: 13.R.1128A Carbon Footprint Analyse 2012 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V. *

Carbon Footprint Analyse 2010 Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V. * 1 van 19 Carbon Footprint Analyse 2010 Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V. * Opsteller A. van Hamburg Inhoud 2 van 19 1 Directieverklaring 3 2 Organisatie 4 2.1 Rapporterende Organisatie 4 2.2

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2015-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2015-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2015-H1 1 van 18 Auteur(s)

Nadere informatie

CFA rapportage 2009 Directieverklaring

CFA rapportage 2009 Directieverklaring CFA rapportage 2009 Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H1

Carbon Footprint Analyse 2014 H1 JAARGANG 3, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.1001A Carbon Footprint Analyse 2014 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2016H1 Joulz Energy Solutions B.V.

Carbon Footprint 2016H1 Joulz Energy Solutions B.V. Carbon Footprint 2016H1 Joulz Energy Solutions B.V. Auteur: H.W. van der Vlugt Datum: November 2016 Status: Definitief INHOUDSOPGAVE 0. INLEIDING 3 1. ORGANISATIE 4 1.1 Bedrijfskenmerken 4 1.2 Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2014-H2. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2014-H2. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2014-H2 1 van 18 Auteur(s)

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2015-H2. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2015-H2. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2015-H2 1 van 18 Auteur(s)

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H1 2014

Carbon Footprint Analyse H1 2014 Pagina 1 van 9 Carbon Footprint Analyse H1 2014 Datum : 27 november 2014, gewijzigd 15 december 2014 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse eerste helft 2014 (1 januari 2014 1 juli 2014) Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse

Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Analyse 2010 September 2011 BKC BV Nano 7 6902 KD ZEVENAAR INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE... 4 2.1 Rapporterende organisaties... 4 2.2 Verantwoordelijk persoon... 4 2.3 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie