Carbon Footprint Analyse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Analyse 2009"

Transcriptie

1 JAARGANG 1, NR SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO verklaring Carbon Footprint Analyse Grondslag van de analyse Meetresultaten en toelichting Gerapporteerde periode Scope 1: Directe CO2-emissie Verklaring van weggelaten CO2-bronnen of putten CO2-emissie van verbranding biomassa Scope 2: Indirecte CO2-emissie Indirecte CO2-emissie door aangekochte energie Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Scope 3: Indirecte overige CO2-emissie CO2-compensatie Voortgang ten opzichte van referentiejaar Historisch basisjaar Aanpassingen aan historisch jaar Normalisering meetresultaten Berekeningsmodellen Kwantificeringsmethodes Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes Quick Wins Reductiedoelstelling Annex 1: CO2-emissie 2009 scope 1 en 2 Carbon Footprint Analyse 2009 Imtech ICT Communication Solutions

2 Pagina 2 Carbon Footprint Directieverklaring Vanuit de basis van de activiteiten van Imtech ICT Communication Solutions B.V. wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een steeds belangrijker aandachtspunt. Vooral als het gaat over CO 2 -reductie, energieverbruik en Green IT in relatie tot de technologieën die Communication Solutions in de markt aanbiedt. Deze ontwikkelingen worden mede gestimuleerd door de overheid, een grote opdrachtgever van Communications Solutions, die veelal voor het maatschappelijk belang eist dat organisaties een MVO beleid hanteren. Imtech ICT Communication Solutions B.V., opgericht in 2003 en onderdeel van Imtech NV, richt zich op ICT-communicatie-oplossingen binnen Nederland in de markten van Public, Enterprise en Service Providers. Communications Solutions ziet zichzelf als een schakel in een keten. Zij is een kennisgedreven organisatie, waarbij de activiteiten grotendeels bestaan uit het leveren van diensten. Klanten die data- en telecommunicatievraagstukken hebben, worden geholpen door middel van de integratie van producten en diensten van de meest toonaangevende technologie leveranciers. Maatschappelijk gezien is MVO een breed thema waarin wordt verwacht dat ieder hier zijn verantwoordelijkheid in neemt. Voor organisaties brengt dit een andere balans met zich mee tussen waarde voor de maatschappij, duurzaamheid en financiële gedrevenheid. Dit wordt ook wel 3 P s genoemd, waarbij de drie P's staan voor People, Planet en Profit en betrekking hebben op de drie belangrijkste pijlers waar MVO om draait. Uiteindelijk gaat het erom hier een goed evenwicht in te vinden. Vanuit de P van Profit heeft Communication Solutions zich via de P van People de laatste jaren ontwikkeld naar de P van Planet. Voorheen was MVO en Green IT vooral een verkoopgedreven argument en was met name de vraagstelling van de klant leidend. In de huidige dienstverlening bieden wij steeds vaker energie- en CO 2 -reducerende technologieën en oplossingen aan om tegelijkertijd, naast de klantvraag, een toegevoegde waarde te kunnen leveren aan een gezonder milieu, de Planet. Daarnaast is het van belang om samen met partners en klanten te blijven ontwikkelen op energiereducerende toepassingen die goed aansluiten op zowel de business als MVO behoefte van onze klanten. Voorbeelden zijn duurzame oplossingen samengevat onder de noemer het nieuwe werken met de integratie van de communicatiemogelijkheden van de desktop, de vaste en de mobiele telefoon. Als organisatie sturen wij hier zodanig op, dat het ook voor de medewerkers interessant wordt hiermee aan de slag te gaan en er vanuit een intrinsieke motivatie een proces van bewustwording ontstaat door een andere manier van werken. Communication Solutions heeft veelal beschikking over kenniswerkers die optimaal gebruik (kunnen) maken van de nieuwe technologieën die zij heeft geïntroduceerd. Middels o.a. video-conferencing, werken op afstand, digitalisering, integratie van vaste en mobiele telefonie bespaar je zowel direct als indirect energie. Door te investeren in en het optimaliseren van tools, opleidingen, processen en mensen bieden we duurzame dienstverlening die op een efficiënte manier tot stand is gekomen. Voor Communication Solutions is de certificering op de CO 2 -prestatieladder een eerste concrete stap waarmee we op het gebied van energie- en CO 2 -reductie aantoonbaar kunnen laten zien wat de voordelen hiervan zijn. Deze Carbon Footprint rapportage is voor ons een businesscase en tegelijkertijd een kwantitatieve onderbouwing bij besluitvormingen. Door het creëren van een gezamenlijk draagvlak en het inbedden van het CO 2 -bewustwordingsproces binnen de organisatie, ontstaat er besef en betrokkenheid. Een bijkomend voordeel is dat beide besparingen oplevert. Wat de klant wordt aangeboden om tot verbetering te komen voor de energie en CO 2 - reductie, moeten we ook zelf hanteren: Practice what you preach. Wij gaan graag met al onze ketenpartners deze uitdaging aan! Tom Greeve Algemeen Directeur

3 Pagina 3 Organisatie Carbon Footprint Rapporterende Organisatie Deze rapportage omvat de Carbon Footprint Analyse van Imtech ICT Communication Solutions B.V. Zij stuurt haar bedrijfsactiviteiten aan vanuit Capelle aan den IJssel en opereert binnen de landsgrenzen van Nederland. ISO Verklaring Hierbij verklaart ICT Communication Solutions B.V. dat deze rapportage voor het CO2-bewust Certificaat is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen in NEN-ISO 14064, versie maart Imtech ICT Communication Solutions B.V. is statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel. Imtech ICT CS is op 1 januari 2003 "officieel" van start gegaan, voortvloeiende uit 4 bedrijven welke het motto Totale dienstverlening in communicatie technologie' aanhangen. Het portfolio van deze ondernemingen, die door acquisities en organische groei binnen Imtech tot ontwikkeling zijn gekomen, is gefocust op kennis rondom netwerkinfrastructuren en telefonie voor toonaangevende organisaties, zowel in de profit- als nonprofit sector. Het portfolio is sindsdien steeds verder uitgebreid waarbij Imtech ICT Communication Solutions zich als businesspartner van een aantal toonaangevende bedrijven als Cisco, Avaya, HP, Juniper en Microsoft, ontwikkelde tot een specialist in netwerk en IPT-oplossingen. In 2007 werd dit portfolio verder uitgebreid met Telecomactiviteiten waarvoor een aparte marktbenadering is gekozen via het segment Serviceproviders. De huidige business van Imtech ICT Communication Solutions verschuift steeds meer van een projectgestuurde organisatie naar een servicegeoriënteerde organisatie. In het algemeen geldt dat er steeds meer activiteiten binnen het kantoor plaatsvinden en minder bij de klant. Ook is een verschuiving waarneembaar naar een meer 24/7 servicebenadering. De organisatie participeert binnen de educatie, enterprise, (semi)overheid, telecom en zorgmarkten. De rapporterende organisatie Imtech ICT Communication Solutions B.V. is een zelfstandige werkmaatschappij van Imtech ICT Nederland B.V. met als enige aandeelhouder Imtech N.V. Onderstaand schema geeft de organisatie van Imtech ICT Communication Solutions B.V. weer.

4 Pagina 4 Organisatie Verantwoordelijk persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de algemeen directeur van Imtech ICT Communication Solutions B.V., de heer T. Greeve. Organisatiegrenzen De organisatiegrenzen van Imtech ICT Communication Solutions B.V. zijn in het kader van CO 2 (kooldioxide)-bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG protocol wordt dit omschreven als organizational boundaries. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder de regie van Imtech ICT Communication Solutions B.V. vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie. Daarnaast is, op basis van de laterale inkoopanalyse van de CO 2 -Prestatieladder, vastgesteld dat de hieronder genoemde bedrijven binnen de organizational boundary van Imtech ICT Communication Solutions B.V. vallen. De organisatiegrenzen voor deze inventarisatie bevat de volgende groepsmaatschappijen: Imtech Infra B.V. gevestigd te Amersfoort; Imtech Building Services B.V. gevestigd te Amersfoort; Imtech ICT Technical Systems B.V. gevestigd te Amersfoort; Imtech ICT Brocom B.V. gevestigd te Amersfoort. Al deze aanbieders zijn uitgesloten van de boundary van Imtech ICT Communication Solutions B.V. gebaseerd op de equity share, financial - en operational control. Daarom worden zij allen niet op het certificaat vermeld. Dit betekent dat de CO 2 -uitstoot van de individuele bedrijven niet wordt weergegeven in de totaalinventarisatie van Imtech ICT Communication Solutions B.V. Imtech ICT Communication Solutions is zich wel bewust van het feit dat zij door afname van materialen of diensten zowel invloed heeft op de CO 2 -uitstoot van haar eigen bedrijfsvoering als op de CO 2 -uitstoot van de leverancier. De organisatiegrens en uitsluitingen zijn nader omschreven in het door de directie bekrachtigde document: 10.A0438.pdf.

5 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 5 Carbon Footprint Analyse Grondslag van de analyse Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO 2 -emissies en -absorptie door de activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. Scope 1 omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties; Scope 2 omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte; Scope 3 omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woonwerkverkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Deze Carbon Footprint Analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van Imtech ICT Communication Solutions B.V, betreffende scope 1 en 2 van het kalenderjaar De CO 2 -uitstoot is geanalyseerd overeenkomstig de CO 2 prestatieladder, handboek 2.0, juni Scope III Woon-werk verkeer Papiergebruik Overig verbruik Elektra bij klanten Scope II Zakelijk OV Afvalverwerking Uitbestede emissies Elektra verbruik Zakenreizen vliegtuig Zakenreizen prive auto Scope I Airco en koeling Brandstoffen Wagenpark Meetresultaten en Toelichting Gerapporteerde Periode De gerapporteerde periode is gelijk aan het boekjaar. Het boekjaar voor Imtech ICT Communication Solutions B.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december. De gerapporteerde periode is het kalenderjaar 2009.

6 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 6 Scope 1: Directe CO 2 -emissie DE DIRECTE EMISSIE VAN CO 2 IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 1.017,9 TON CO 2 Brandstofgebruik van het eigen wagenpark Het overgrote deel van deze emissie, te weten 864,7 ton CO 2 (85%), is toe te wijzen aan het brandstofgebruik van het eigen wagenpark. In totaal is door de leasemaatschappij en via de benzinemaatschappijen liter gerapporteerd via de tankingen door medewerkers van Imtech ICT Communication Solutions B.V. Hieronder vallen ook het brandstofverbruik en de kilometers gereden door het gebruik van tijdelijk vervangend vervoer zoals bij onderhoudsbeurten. Lekkage van koelgassen Er is lekkage van koelsystemen gerapporteerd bij onderhoud aan de systemen van de bedrijfspanden van Imtech ICT Communication Solutions B.V. Lekkage van het enige aircosysteem veroorzaakte een uitstoot van 40,3 ton CO 2 (4,0%) bestaande uit 22,7 kg R-407c gas. Stationaire verbrandingsapparatuur Het gebruik van aardgas in stationaire verbrandingsapparatuur veroorzaakte 112,8 ton CO 2 (11,1%) van de directe uitstoot. Hiervan is alles toe te schrijven aan verwarming van het bedrijfspand van Imtech ICT Communication Solutions B.V. Verklaring van weggelaten CO 2 -bronnen of putten Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO 2 zijn verantwoord in de rapportage. Binding van CO 2 vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten. CO 2 -emissie van verbranding biomassa De verbranding van biomassa heeft binnen Imtech ICT Communication Solutions B.V. niet plaatsgevonden. Ton CO 2 Scope 1, ,0 864,7 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 112,8 Stationaire verbrandingsapparatuur 40,3 Airco en koelingapparatuur Eigen wagenpark

7 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 7 Scope 2: Indirecte CO 2 -emissie DE INDIRECTE CO 2 -EMISSIE IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 294,1 TON CO 2. Elektriciteitsgebruik Het grootste aandeel, te weten 279,3 ton CO 2 (95,0%), kan worden toegeschreven aan ingekochte elektriciteit. De significante bijdrage van elektriciteit aan de emissie in scope 2 wordt mede veroorzaakt door het grijze label dat de ingekochte elektriciteit draagt en het type werkzaamheden dat Imtech ICT Communication Solutions B.V. uitvoert. Vliegreizen voor zakelijke doeleinden In het jaar 2009 heeft er voor 14,5 ton CO 2 (4,9%) aan vliegreizen voor zakendoeleinden plaatsgevonden. In totaal is kilometer gevlogen. Veruit de meeste kilometers (33.512) worden gevlogen op de middellange routes ( km). Privé-auto s voor zakelijk verkeer De overige 0,3 ton CO 2 (0,1%) komt voor rekening van het gebruik van privé auto s voor zakelijk verkeer door medewerkers van Imtech ICT Communication Solutions B.V. Ton CO 2 Scope 2, ,0 279,3 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,3 14,5 Elektriciteitsgebruik Privé auto's voor zakelijk verkeer Zakelijk vliegverkeer

8 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 8 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en 2 Uit het voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO 2 -uitstoot wordt veroorzaakt door gebruik van het eigen wagenpark (864,7 ton CO 2 ) en elektriciteitsgebruik (279,3 ton CO 2 ). Het is dan ook van belang om deze uitstoot nauwkeurig vast te leggen. SCOPE 1: De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigen wagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappij (lease-auto s). De gegevens zijn op basis van een brandstofpas, die aan het betreffende voertuig is gekoppeld, verkregen. De kilometerregistratie is minder nauwkeurig aangezien niet elke werknemer zorgvuldig de gereden kilometers bijhoudt middels invoer van de kilometerstand bij het tanken. Daarom is gekozen om de CO 2 -emissie op basis van de brandstofgegevens te bepalen. De meetgegevens van het brandstofgebruik van stationaire verbrandingsapparatuur ten behoeve van verwarming komen van gasmeters van de leverancier. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. Bij de fractie in tijdsaandeel zijn seizoensinvloeden van gasverbruik niet verdisconteerd. De meetgegevens van het gebruik van overige gassen voor stationaire verbrandingsapparatuur zijn afkomstig van aflevergegevens van de betreffende gasleveranciers. SCOPE 2: De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van facturen welke op basis van meterstanden van elektriciteitsmeters zijn samengesteld. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. Wel ontstaat een onnauwkeurigheid aangezien slechts een deel van de gebruikte elektriciteit wordt toegerekend aan Imtech ICT Communication Solutions B.V. Op basis van het aandeel in de gehuurde vloeroppervlakte is op de betreffende locatie een gedeelte van het totaalverbruik over het gehele jaar genomen. De meetgegevens van zakelijke kilometers met privé-voertuigen zijn verzameld op basis van door werknemers gedeclareerde kilometers en opgave van brandstoftype en motorklasse van het betreffende voertuig. ALGEMEEN: In algemene zin moet worden opgemerkt dat, wegens het op projectbasis doorgeven van werkzaamheden aan onderaannemers, mogelijk sprake is van overheveling van CO 2 -emissie naar scope 3. Scope 3: Indirecte overige CO 2 -emissie Een volledige emissie-inventaris voor scope 3 valt momenteel nog buiten de prestatieladder. Naar verwachting wordt dit opgepakt wanneer Imtech ICT Communication Solutions besluit om naar niveau 4 van de CO 2 -prestatieladder te gaan. CO 2 -compensatie Er vindt geen compensatie plaats van CO 2 -emissies. Beschikbare middelen worden aangewend om verbetering te bewerkstelligen binnen het eigen machinepark om hiermee de bedrijfsmiddelen optimaal te laten presteren in het kader van de CO 2 -emissie.

9 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 9 Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Historisch basisjaar Deze meting is de eerste meting in het kader van de ISO norm. Het kalenderjaar 2009 is daarmee het referentiejaar voor toekomstige metingen. Aanpassingen aan historisch jaar De meting over 2009 betreft een initiële meting in het kader van de ISO norm. Er is derhalve geen sprake van aanpassingen aan het historisch jaar. Normalisering meetresultaten De omvang van de CO 2 -emissie heeft een duidelijke correlatie met de omvang van de activiteiten welke door Imtech ICT Communication Solutions B.V. zijn ontplooid. Ten behoeve van vergelijking van de emissie in het referentiejaar en die tijdens de gerapporteerde periode, is een maatstaf bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Imtech ICT Communication Solutions B.V. is de omvang van bedrijfsactiviteiten gemeten aan de hand van full time-equivalent (FTE). Op basis van de hoeveelheid FTE zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. In het referentiejaar 2009 zijn er bij Imtech Communication Solutions B.V. gemiddeld 138 FTE werkzaam geweest. De CO 2 -uitstoot per FTE voor scope 1 bedroeg in ,7 kg CO 2 per FTE. De CO 2 -uitstoot per FTE voor scope 2 bedroeg 2.131,3 kg CO 2 per FTE. Scope 1 Imtech CS 2009 Fte 138 Kg CO 2 Scope Kg CO2 uitstoot per Fte 7.375,7 Scope 2 Imtech CS 2009 Fte 138 Kg CO 2 Scope Kg CO2 uitstoot per Fte 2.131,3

10 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 10 Berekeningsmodellen Kwantificeringsmethodes De kwantificering van grondstoffen naar CO 2 -emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruik gemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. In het geval van voertuigkilometers is gebruik gemaakt van kilometers of tonkilometers in de betreffende gewichtklasse van de voertuigen. Het elektriciteitsverbruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Vanwege de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare informatiebron die beschikbaar is. Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes De meting over 2009 betreft een initiële meting in het kader van de ISO norm. In de kwantificeringsmethodes is derhalve geen sprake van aanpassingen aan het historisch jaar. Ten opzichte van de eerder geverifieerde en gepubliceerde Carbon Footprint Analyse 2009 van november 2010 (Ref.nr. 10.A0478), wijkt deze versie af in het gebruik van de emissiewaarden. Deze herberekening is uitgevoerd op grond van de publicatie van de CO 2 -Prestatieladder, Handboek 2.0 bijlage C Conversiefactoren van 23 juni 2011.

11 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 11 Quick Wins Imtech ICT Communication Solutions B.V. heeft niet eerder een Carbon Footprint Analyse laten uitvoeren. Het meten van de uitstoot is een eerste noodzakelijke stap richting mogelijke terugdringing. De volgende stap is het identificeren van quick wins. Quick wins zijn bronnen waarbij Imtech ICT Communication Solutions B.V. het vermogen heeft invloed uit te oefenen op de CO 2 -uitstoot en de reductie hiervan en waar snel resultaten kunnen worden bereikt. De quick wins komen voort uit de analyse van 2009, observaties en interviews. De grootste componenten binnen de Carbon Footprint van Imtech ICT Communication Solutions B.V. zijn gerelateerd aan het gebruik van brandstof voor transport van personen en goederen en elektriciteit. In scope 1 is 88,5 % (864,7 ton CO 2 ) aan het eigen wagenpark gerelateerd. Over scope 1 en 2 gezamenlijk is dit 68% (ton CO 2 ). Aan ingekochte elektriciteit is 279,3 ton CO 2 toe te schrijven, wat neerkomt op 22% van de totale uitstoot binnen scope 1 en 2. Voor significante reductie van CO 2 -uitstoot zal daarmee de voornaamste focus moeten worden gelegd op het reduceren van CO 2 -uitstoot van deze twee energievormen. Het uitvoeren van deze quick wins leidt niet alleen tot een lagere uitstoot van CO 2, het is tevens een signaal aan de werknemers dat Imtech ICT Communication Solutions B.V. stappen wil nemen om de CO 2 -uitstoot te verlagen. Het zal bijdragen aan de veranderende mindset bij de medewerkers en een bewustwording creëren. Algemeen Betrokkenheid medewerkers De betrokkenheid van medewerkers bij duurzame ontwikkeling werkt twee kanten op. De betrokken medewerker is bepalend voor het draagvlak van duurzame ontwikkeling. Hij/zij zal de eigen werkzaamheden en oplossingen richting de klant bewust duurzaam inrichten en hiermee significante verbeteringen bereiken. Daarnaast zullen initiatieven zich van binnenuit moeten ontwikkelen. De medewerker is degene die de bedrijfsprocessen het beste kent en de verbeteringen kan aanwijzen. Ook de uitstraling en daarmee de slagingskans voor duurzame projecten is beter wanneer medewerkers zich betrokken voelen bij de duurzame ontwikkeling van de organisatie. Om de bewustwording te verkrijgen, is het zaak de medewerkers bij de initiatieven te betrekken door ze te informeren, te laten meedenken en meedoen. In persoonlijke doelstellingen van werknemers kunnen CO 2 -doelstellingen worden opgenomen en hieraan kan een beloningsstructuur worden gekoppeld. Binnen de organisatie creëert dit een positief sturingsmiddel naar de medewerkers toe. Wanneer dit terugkomt in een vermindering van het brandstofgebruik, verdient het zichzelf terug. Vervoer Inzet multimediatechnologieën Huidige technologische middelen als videoconferencing, video calling en conference calling bieden de mogelijkheid efficiënt met meerdere partijen tegelijk op verschillende locaties te communiceren. Door zowel actief als beleidsmatig in te zetten op dergelijke technologieën voor besprekingen over verschillende vestigingen, kan een reductie teweeg worden gebracht van CO 2 -uitstoot door vermindering van het aantal ritten. Dergelijke middelen kunnen waar mogelijk tevens worden ingezet voor besprekingen met klanten. In beide gevallen is er naast CO 2 -reductie tevens sprake van tijdsbesparing. De activiteiten van Imtech ICT Communication Solutions bieden goede mogelijkheden om met de inzet van multimediatechnologieën reductie te realiseren.

12 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 12 Quick Wins Energieverbruik Groene stroom Het overschakelen naar groene stroom is een eenvoudige actie die direct een significante reductie van CO 2 -uitstoot betekent. Dit geldt niet alleen voor de kantoorpanden en vervoersmiddelen. Het omschakelen van werktuigen en vervoersmiddelen naar elektrisch aangedreven systemen die vervolgens door groene stroom worden gevoed, levert een bijdrage aan de CO 2 -reductie. Klimaat neutrale internet provider en datacenter Het energieverbruik is de grootste kostenfactor in de IT. Datacenters met haar servers zijn de grootste verbruikers. Ook zoekopdrachten op en toegang tot internet verbruikt veel energie. Door niet te kiezen voor goedkopere stroom en daarmee de goedkopere provider of datacenter maar voor de organisatie die haar stroom duurzaam aankoopt, bespaart de organisatie CO 2 -uitstoot in haar keten. Green IT De term Green IT staat voor energiezuinige, milieuvriendelijke, duurzame, maatschappelijk verantwoorde ICT. Daarbij gaat het niet alleen om de aankoop en de wijze van gebruik, het materiaalverbruik en afvalverwerking. Het gaat ook om het vervangen van fysieke (transport)processen door ICT-diensten. Voorbeelden zijn het uitbesteden van datacenters, het gebruik van energiezuinige laptops, de inzet van planningsoftware en het recyclen van hardware. CO 2 -reductie wordt bereikt doordat er minder elektriciteit wordt gebruikt, minder productie met schaarse grondstoffen nodig is en minder transport en minder afval wordt veroorzaakt. IT-middelen Binnen de kantooromgevingen draaien servers dag en nacht. Dit zijn grote energieverbruikers. Door een optimalisatieslag van het servergebruik middels virtualisatie kan winst worden behaald door systemen minder continu te gebruiken op basis van werkelijke behoefte. Daarnaast is door een aanpassing van de configuratie van de servers in de stagingruimte veel energie te besparen.

13 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 13 Quick Wins Papierverbruik Gebruik lichter (kopieer)papier Het overstappen van 80 grams naar 75 grams papier voor kopieerapparaten en printers levert een besparing van ruim 6% op het verbruik van kopieer- en printpapier. Kopieerapparaten en printers kunnen dit lichtere papier veelal zonder problemen verwerken. De besparing levert minder papierafval en daarmee minder CO 2 -uitstoot voor productie en afvalverwerking van het papier. Printbeleid Het papierverbruik kan verder worden verminderd door informatie waar mogelijk digitaal te communiceren. is een rechtsgeldig communicatiemiddel en kan derhalve vaak als vervanging dienen voor een brief. Waar printen noodzakelijk is, kan door dubbelzijdig afdrukken het papiergebruik drastisch worden verminderd. Printertoner De inkt en de daarbij behorende uitstoot van schadelijke stoffen en gassen kan worden verminderd door het gebruik van Ecofont. Ecofont reduceert het inktverbruik door in de te printen karakters gaatjes te verwerken. Dit gebeurd op een wijze die geen invloed heeft op de leesbaarheid. Hiermee kan een substantieel voordeel worden behaald op het gebied van zowel profit als planet.

14 JAARGANG 1, NR. 1 Pagina 14 Reductiedoelstellingen Imtech ICT Communication Solutions B.V heeft als doelstelling om in 2012 haar uitstoot van CO 2 met 12% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar Als maatstaf is het gemiddeld aantal FTE genomen. De reden hiervoor is dat Imtech ICT Communication Solutions B.V. zowel onderhoud, projecten als service diensten uitvoert. Vastgesteld is dat FTE het best de organisatie werkzaamheden vertaalt en sterk bepalend is voor de hoeveelheid CO 2 -uitstoot. In 2009 bedroeg het aantal FTE 138, en daarmee de CO 2 -uitstoot kg CO 2 per FTE. De reductiedoelstelling is uitgesplitst in percentages per scope zoals in de CO 2 -prestatieladder is weergegeven. Reductiedoelstelling CO 2 -uitstoot Reductiedoelstelling Imtech CS 2009 (ton) 2012 CO 2 -uitstoot 2012 Scope I 1.017,9 4% 981,3 Scope II 294,1 40% 175,4 Totaal 1.312,0 12% 1.156,7 Realisatie reductie (kg per Fte) Imtech CS CO 2 -uitstoot 2009 (kg) CO2-uitstoot 2009 (kg per Fte) Reductiedoelstelling 2012 CO2-uitstoot 2012 (kg per Fte) Scope I % Scope II % Totaal % 8.382

15 Pagina 15 Annex 1: CO 2 -emissie 2009 scope 1 en 2 Imtech ICT Communication Solutions CO 2 -emissie factor Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 1: Directe emissie 1.017,9 Stationaire verbrandingsapparatuur 112,8 - Aardgas g CO 2 / Nm Nm 3 112,8 Airco en koelingapparatuur 40,3 - Koudemiddel - R407c kg CO 2 / kg 22,7 kg 40,3 Gebruik eigen wagenpark 864,7 - Benzine g CO 2 / liter liter 408,0 - Diesel g CO 2 / liter liter 454,9 - LPG g CO 2 / liter liter 1,9 CO 2 -emissie factor Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 2: indirecte emissie 294,1 Elektriciteitsgebruik 279,3 -Grijze stroom: g CO 2 / kwh kwh 279,3 Privé auto's voor zakelijk verkeer 0,3 - Benzine-auto, klasse 1,4-2,0 liter 220 g CO 2 / voertuigkm km 0,3 Zakelijk vliegen 14,5 - Afstand < 700 km 270 g CO 2 / reizigerskm km 5,7 - Afstand km 200 g CO 2 / reizigerskm km 6,7 - Afstand > km 135 g CO 2 / reizigerskm km 2,1 1: Bron: CO 2-Prestatieladder, Handboek 2.0 bijlage C Conversiefactoren, geldig m.i.v. 1 juli 2011 Scope 1 overzicht Ton CO 2 Stationaire verbrandingsapparatuur 112,8 11,1% Airco en koelingapparatuur 40,3 4,0% Eigen wagenpark 864,7 85,0% Scope 2 overzicht Ton CO 2 Elektriciteitsgebruik 279,3 95,0% Privé auto's voor zakelijk verkeer 0,3 0,1% Zakelijk vliegverkeer 14,5 4,9%

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0337 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 20 APRIL 2012 REF.NR.: 12.A0432 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Verificatie

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring 1. Directieverklaring De bescherming van het milieu geldt als een belangrijk aandachtspunt van onze organisatie. Wij beschouwen dit dan ook als een onlosmakelijk onderdeel van ons bedrijfsproces. Het doel

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 18 NOV 2010 REF.NR.: 10.A0479 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie grenzen ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014

Carbon Footprint Analyse 2014 JAARGANG 3, NR.1 28 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0917 Carbon Footprint Analyse 2014 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 7 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0466 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen Carbon Footprint-analyse

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

CFA rapportage 2011 eerste helft

CFA rapportage 2011 eerste helft CFA rapportage 2011 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 3 OKTOBER 2011 REF.NR.: 11.A0411 Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

CFA rapportage 2012 tweede helft

CFA rapportage 2012 tweede helft CFA rapportage 2012 tweede helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 JAARGANG 1, NR. 1 23 APRIL 2011 REF.NR.: 12.A0402 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 10 APR 2015 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012

Carbon Footprint Analyse 2012 JAARGANG 1, NR. 1 15 JANUARI 2014 REF.NR.: 14.R.0103 Carbon Footprint Analyse 2012 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 H1

Carbon Footprint Analyse 2015 H1 JAARGANG 4, NR. 1 1 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0901 Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014 Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Emissie Rapportage Samen energiek sterk voor onze toekomst 2014 Pagina 1 Inhoud 1. Directieverklaring 3-4 2. Rapporterende organisatie

Nadere informatie

CFA rapportage 2010 eerste helft

CFA rapportage 2010 eerste helft CFA rapportage 2010 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 Maart 2014 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA

Nadere informatie

CFA rapportage 2009. Directieverklaring

CFA rapportage 2009. Directieverklaring CFA rapportage 2009 Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

Jansen Rioolreiniging

Jansen Rioolreiniging CO2 Emissie-inventarisatie 2016-1 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 08 augustus 2016 Jansen Rioolreiniging Jansen Rioolreiniging BV Kromme Gat 15 3372 DH Hardinxveld-Giessendam INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012

Carbon Footprint Analyse 2012 JAARGANG 1, NR. 1 20 DECEMBER 2013 REF.NR.: 13.R.1128A Carbon Footprint Analyse 2012 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H2 2011

Carbon Footprint Analyse H2 2011 Pagina 1 van 9 Carbon Footprint Analyse H2 2011 Datum : 08 mei 2012, gecorrigeerd 20 juli 2012 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse tweede helft 2011 (1 juli 2011 1 januari 2012) Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

Flexibiliteit door stabiliteit

Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 2, NR.1 30 MAART 2016 REF.NR.: 16.R.0303 Carbon Footprint Analyse 2015 Forehand Electronic Extensions B.V. handelend onder: Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 2, NR.1 22 MAART 2016 REF.NR.:

Nadere informatie

CFA rapportage 2009 Directieverklaring

CFA rapportage 2009 Directieverklaring CFA rapportage 2009 Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H1

Carbon Footprint Analyse 2014 H1 19 DEC 2014 Carbon Footprint Analyse 2014 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2016H1

Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Rapportage CFA 2012. Rapportage Carbon Footprint Analyse 2012

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Rapportage CFA 2012. Rapportage Carbon Footprint Analyse 2012 Baas B.V. Essebaan 63A 2908 LJ Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 IBAN NL73 ABNA 0594 5656

Nadere informatie

CO2 Footprint. 1e helft 2011 HVL B.V.

CO2 Footprint. 1e helft 2011 HVL B.V. HVL B.V. Bunsenstraat 125 3316 GC Dordrecht Postbus 125 3300 AC Dordrecht Telefoon 078-652 05 20 Fax 078-652 04 10 info@hvl.nl www.hvl.nl CO2 Footprint 1e helft 2011 Datum opgesteld Project I-90076 CO2

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 oktober 2011 Referentie 1000110-0227.2.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2016 H2

Carbon Footprint Analyse 2016 H2 JAARGANG 5, NR. 2 21 JANUARI 2017 REF.NR.: 17.R.0107 Carbon Footprint Analyse 2016 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2012 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2013 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres: Paxtonstraat

Nadere informatie

CFA rapportage 2010 eerste helft

CFA rapportage 2010 eerste helft CFA rapportage 2010 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V.

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V. Certificering op CO2-prestatieladder Imtech ICT Nederland B.V. Impact handboek v2.0 op CFA rapporten 2009 & 2010H1 Door Imtech ICT Technical Systems Auteur: F. Vandael Versie: 1.0 Datum: 29-sep-2011 Doc.nr:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015

Carbon Footprint Analyse 2015 JAARGANG 4, NR. 1 17 MEI 2016 REF.NR.: 16.R.0402/1 Carbon Footprint Analyse 2015 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO2 Footprint. 2e helft 2011 HVL B.V.

CO2 Footprint. 2e helft 2011 HVL B.V. HVL B.V. Bunsenstraat 125 3316 GC Dordrecht Postbus 125 3300 AC Dordrecht Telefoon 078-652 05 20 Fax 078-652 04 10 info@hvl.nl www.hvl.nl CO2 Footprint 2e helft 2011 Datum opgesteld Project I-90076 CO2

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 CO2-inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project 1000110 Datum 8 november 2010 Referentie 1000110-0162.2.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 09 november 2015 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 15 oktober 2012 Referentie 1000110-0336.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H1. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H1. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H1 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 BTW nr. NL8509.99.303.B01

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 14 maart 2016 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Essebaan 63A 2908 LJ Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 IBAN NL73 ABNA 0594 5656

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 MDB B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012

Carbon Footprint Analyse 2012 JAARGANG 1, NR. 1 17 JANUARI 2014 REF.NR.: 14.R.0118 Carbon Footprint Analyse 2012 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H1 2011

Carbon Footprint Analyse H1 2011 Pagina 1 van 8 Carbon Footprint Analyse H1 2011 Datum : 12 december 2011 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse eerste helft 2011 (1 januari 2011 1 juli 2011) Organisatie Rapporterende organisatie Van Wijnen

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse

Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Analyse 2013 MDB B.V. & TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. v1 : LKO-cro-14.1980c MDB B.V. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. Lekdijk-Oost 21 Fascinatio Boulevard 522 2861 GA BERGAMBACHT 2909 VA

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 17 maart 2015 Referentie 1000110-0496.3.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 maart 2012 Referentie 1000110-0313.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse Niets

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint 2011 Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Carbon Footprint 2011 Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2011 Titel: Carbon Footprint 2011 Auteur(s): Harro van der Vlugt / Norbert Borgers Documentcode: Eaton_CFrapport_2011 Versie: 1.3 Datum: 17 december 2012 Carbon Footprint 2011 - Versie

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011

Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011 JAARGANG 3, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0330 Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q1

Carbon Footprint Analyse 2010 Q1 JAARGANG 2, NR. 1 16 JUN 2010 REF.NR.: 10.A0356 Carbon Footprint Analyse 2010 Q1 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft CO-2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 18 september 2014 Referentie 1000110-0453.1.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Flexibiliteit door stabiliteit

Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 1, NR.1 14 OKTOBER 2015 REF.NR.: 15.R.1001 Carbon Footprint Analyse 2014 Forehand Electronic Extensions B.V. handelend onder: Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 1, NR.1 14 OKTOBER 2015 REF.NR.:

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2012 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2008

Carbon Footprint Analyse 2008 JAARGANG 1, NR. 1 18 MAART 2010 REF.NR.: 10.A0130 Carbon Footprint Analyse 2008 Croon Elektotechniek B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 6 augustus 2015 Referentie 1000110-0507.1.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H1

Carbon Footprint Analyse 2014 H1 JAARGANG 3, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.1001A Carbon Footprint Analyse 2014 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2012 H1

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2012 H1 Carbon Footprint 2012 H1 Titel: Eaton Carbon Footprint 2012H1 Auteur(s): Harro van der Vlugt Documentcode: Eaton_CFrapport_2012H1 Versie: 1.2 Datum: 17 december 2012 Carbon Footprint 2012 H1 - Versie 1.2

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse

Carbon Footprint Analyse Carbon Footprint Analyse 2012 MDB B.V. & TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. : LKO-cro-13.2440c MDB B.V. TBI Bouw SSC-ICT Diensten B.V. Lekdijk-Oost 21 Van Deventerlaan 101 2861 GA BERGAMBACHT 3528 AG UTRECHT

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H2 2012

Carbon Footprint Analyse H2 2012 Pagina 1 van 9 Carbon Footprint Analyse H2 2012 Datum : 22 april 2013 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse tweede helft 2012 (1 juli 2012 1 januari 2013) Organisatie Rapporterende organisatie Van Wijnen

Nadere informatie