Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Analyse 2012 H2"

Transcriptie

1 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO verklaring Carbon Footprint Analyse Grondslag van de analyse Meetresultaten en toelichting Gerapporteerde periode Scope 1: Directe CO2-emissie Verklaring van weggelaten CO2-bronnen of putten CO2-emissie van verbranding biomassa Scope 2: Indirecte CO2-emissie Indirecte CO2-emissie door aangekochte energie Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Scope 3: Indirecte overige CO2-emissie CO2-compensatie Berekeningsmodellen Kwantificeringsmethodes Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes Voortgang ten opzichte van referentiejaar Historisch basisjaar Aanpassingen aan historisch jaar Normalisering meetresultaten Reductiedoelstellingen Annex 1 CO2-emissie 2012 H2 scope 1 en 2 Annex 2 CO2-emissie 2012 scope 1 en 2

2 Pagina 2 Carbon Footprint Directieverklaring Marco Roeleveld, Jerry van Zundert Directie Alfen B.V. Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht om de commerciële of economische motieven in balans te houden met de mensen en het milieu. In het verleden is dat misschien minder expliciet geweest, maar de laatste jaren is dat zeer bewust gebeurd. Door de markt waarin Alfen opereert, is duurzaamheid al geruime tijd een essentieel criterium in de bedrijfsvoering. Alfen ziet het als een eigen verantwoordelijkheid om haar organisatie, capaciteiten en competenties in te zetten voor het bereiken van duurzame oplossingen. Het is de missie van Alfen om toonaangevend en vernieuwend te zijn met projecten, producten en diensten voor de distributie van elektrische energie in Nederland en in een aantal omringende landen. Alfen werkt hierbij vanuit een sterke elektrotechnische basis en als producent van transformatorstations, waarbij bij alle facetten de wensen van de klant centraal staan. Er wordt continue gezocht naar de balans tussen economische vooruitgang, persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en de belasting van het milieu. Sinds haar oprichting staan bij Alfen de medewerkers centraal; zij vertegenwoordigen onze competenties en maken dagelijks het verschil. Daarom wordt veel tijd en energie gestoken in het verder opleiden van de medewerkers en is er invulling gegeven aan een eigen bedrijfsschool. Daarnaast ervaren de medewerkers een steeds grotere verantwoordelijkheid voor het milieu en de aarde. Hun motivatie en het gezamenlijk werken aan het bewustwordingsproces vormen de noodzakelijke elementen om als bedrijf in de toekomst succesvol te kunnen blijven. Al jaren zijn er binnen Alfen initiatieven geweest om tot energiebesparingen te komen. Daarbij is steeds meer de behoefte ontstaan deze initiatieven te structureren en expliciet onderdeel van het beleid te laten worden. Er is uiteindelijk gekozen om het proces tot certificering op basis van de nationale CO 2 -prestatieladder op te starten. De CO 2 - prestatieladder sluit goed aan bij de werkwijze en de cultuur van Alfen. Met de Carbon Footprint Analyse krijgen we inzicht in ons huidige energieverbruik en CO 2 -emissie en kunnen realistische reductie doelstellingen vastgesteld worden. De ambitie van Alfen tot energiebesparing en CO 2 -reductie vloeit voort uit het voortschrijdende bewustwordingsproces inzake de verantwoordelijkheden die je als organisatie hebt voor het milieu. Door transparantie en controle wordt ieder zich meer bewust van alle aspecten die tot energiebesparing en CO 2 -reductie kunnen leiden, waardoor het reductiebeleid intrinsiek onderdeel wordt van de werkzaamheden van alle dag. Marco Roeleveld en Jerry van Zundert Directie Alfen B.V.

3 Pagina 3 Organisatie Rapporterende Organisatie Carbon Footprint Alfen is specialist op het gebied van transformatorstations, behuizingen en schakelapparatuur voor middenspannings- netwerkaansluitingen en alle bijbehorende activiteiten. Alfen levert compleet geassembleerde behuizingen en schakelapparatuur. Alfen ontwikkelt, produceert en test alle mogelijke prefab oplossingen in eigen beheer. Voorts worden ook projectmatige producten en stations geleverd. In samenwerking met haar partners kan Alfen ook de complete elektrische infrastructuur leveren. Alfen levert aan opdrachtgevers uit diverse branches. Van energie-, telecom-, water-, gas- en railbedrijven tot en met de industrie en installateurs in binnen- en buitenland. Het leveringsprogramma van Alfen is verdeeld over vijf productgroepen. Binnen iedere productgroep worden diverse producten en productoplossingen aangeboden. Hiermee biedt Alfen op iedere middenspanningsvraag een passend antwoord. Deze productgroepen zijn: Compact stations; Betreedbare stations; Stationsautomatisering; Specials; Middenspanning services. ISO Verklaring Hierbij verklaart Alfen B.V. dat deze rapportage voor het CO 2 - bewustcertificaat is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen in NEN-ISO 14064, versie maart Verantwoordelijk persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de heer M.Roeleveld. Organisatiegrenzen De organisatiegrenzen van Alfen B.V. zijn in het kader van CO 2 (kooldioxide)-bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG protocol wordt dit omschreven als operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van Alfen B.V. vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie. De organisatiegrenzen voor deze inventarisatie bevat Alfen B.V. met de twee vestigingen in Almere en de vestiging in België. Vanuit de AC-analyse zijn Voorbij Prefab Beton B.V. en Fri-Jado B.V. toegevoegd aan de boundary. Zij worden niet op het CO 2 -bewustcertificaat vermeld. Beide concernaanbieders hebben een eigen carbon footprint rapportage en zijn onafhankelijk gecertificeerd. Onderstaand het organisatieschema van Alfen B.V.

4 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 4 Carbon Footprint Analyse Grondslag van de analyse Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO 2 -emissies en -absorpties door de activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. Scope 1 omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties; Scope 2 omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte; Scope 3 omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon-werkverkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Deze Carbon Footprint Analyse omvat de CO 2 -emissie (één van de zes broeikasgassen) van Alfen B.V., betreffende scope 1, 2 en 3, van de tweede helft van De CO 2 -emissie is geanalyseerd overeenkomstig de CO 2 prestatieladder handboek 2.1. Scope III Woon-werk verkeer Papiergebruik Overig verbruik Elektra bij klanten Scope II Zakelijk OV Afvalverwerking Uitbestede emissies Elektra verbruik Zakenreizen vliegtuig Zakenreizen prive auto Scope I Airco en koeling Brandstoffen Wagenpark Meetresultaten en toelichting Gerapporteerde periode Alfen B.V. rapporteert synchroon aan haar boekjaar over haar Carbon Footprint. Het boekjaar voor Alfen B.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december. De gerapporteerde periode is de tweede helft van 2012.

5 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 5 Scope 1: Directe CO 2 -emissie DE DIRECTE EMISSIE VAN CO 2 IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 340,1 TON CO 2 Brandstoffen 54,5 ton CO 2 (16%) van de directe emissie wordt veroorzaakt door het gebruik van brandstoffen. Hiervan is 38,5 ton CO 2 toe te schrijven aan aardgas voor de verwarming van de bedrijfspanden. Voor het gebruik van de heftrucks is in de tweede helft van liter dieselolie verbruikt wat 8,2 ton CO 2 veroorzaakt. Geregeld worden er vanuit Alfen auto s gehuurd bij Avis. Dit heeft een CO 2 -emissie van 7,8 ton CO 2 veroorzaakt. Lekkage van koelgassen In de tweede helft van 2012 is een bestaande airco afgebroken, en daarbij is vastgesteld dat 13,7 kg R22 door lekkage is verdwenen. Dit veroorzaakt een CO 2 -emissie van 24,8 ton CO 2. Brandstofgebruik van het eigen wagenpark Het overgrote deel van de directe emissie, te weten 260,8 ton CO 2 (77%), is toe te wijzen aan het brandstofgebruik van het eigen wagenpark. Het wagenpark van Alfen B.V. bestond in de tweede helft van 2012 uit 45 personen en bedrijfswagens. In totaal is er liter benzine en liter diesel gebruikt. Scope 1, 2012 H2 Ton CO 2 300,0 260,8 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 54,5 24,8 - Stationaire verbrandingsapparatuur Airco en koelingapparatuur Eigen wagenpark Verklaring van weggelaten CO 2 -bronnen of putten Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO 2 zijn verantwoord in de rapportage. Binding van CO 2 vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten. CO 2 -emissie van verbranding biomassa De verbranding van biomassa heeft binnen Alfen B.V. niet plaatsgevonden.

6 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 6 Scope 2: Indirecte CO 2 -emissie DE INDIRECTE CO 2-EMISSIE IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 54,1 TON CO 2 Elektriciteitsgebruik 30,0 ton CO 2 (55%) kan worden toegeschreven aan ingekochte elektriciteit ( ). 70% van deze elektriciteit wordt opgewekt door windkracht, de overige 30% valt onder het label grijze elektriciteit. Privé-auto s voor zakelijk verkeer In de tweede helft van 2012 komt 6,4 ton CO 2 (12%) voor rekening van het gebruik van privé auto s voor zakelijk verkeer. Vliegreizen voor zakelijke doeleinden 17,7 ton CO 2 (33%) komt voor rekening van vliegverkeer voor zakendoeleinden. Veruit de meeste kilometers (62.942) worden gevlogen op de middellange routes binnen Europa ( km). Scope 2, 2012 H2 Ton CO 2 20,0 18,0 30,0 17,7 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 6,4 4,0 2,0 - Elektriciteitsgebruik Privé auto's voor zakelijk verkeer Zakelijk vliegen Scope 3: Indirecte overige CO2-emissie Een volledige emissie-inventarisatie voor niveau 3, scope 3 valt momenteel nog buiten het huidige niveau op de prestatieladder. Vooruitlopend hierop heeft Alfen B.V., op basis van de huidige inzichten, voor het referentiejaar 2009, 2010 en 2011 een scope 3 inventarisatie gemaakt. Over het jaar 2012 is geen scope 3 inventarisatie uitgevoerd. CO 2 -compensatie Er vindt geen compensatie plaats van CO 2 -emissies. Beschikbare middelen worden aangewend om verbetering te bewerkstelligen binnen het eigen kantoor en het machinepark om hiermee de bedrijfsmiddelen optimaal te laten presteren in het kader van de CO 2 -emissie.

7 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 7 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en 2 Uit het voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO 2 -emissie wordt veroorzaakt door directe emissie als gevolg van het gebruik van het eigen wagenpark (260,8 ton CO 2 ) en brandstofverbruik ( 54,5 ton CO 2 ). Het is dan ook van belang om deze emissie nauwkeurig vast te leggen. SCOPE 1: De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigen wagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappijen. De gegevens zijn op basis van een brandstofpas, die aan het betreffende voertuig is gekoppeld, opgegeven. De kilometerregistratie is minder nauwkeurig aangezien niet elke werknemer zorgvuldig de gereden kilometers bijhoudt middels invoer van de kilometerstand bij het tanken. Hierom is gekozen om op basis van de brandstofgegevens de CO 2 -emissie te bepalen. De meetgegevens van het brandstofgebruik van stationaire verbrandingsapparatuur ten behoeve van verwarming komen van gasmeters van de leverancier. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. De liters verbruikte brandstof door de huurauto s zijn afkomstig uit de administratie van het verhuurbedrijf Avis. SCOPE 2: De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van eigen meteropnamen. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. De meetgegevens van zakelijke kilometers met privé-voertuigen zijn verzameld op basis van door werknemers gedeclareerde kilometers. De meetgegevens van het vliegverkeer zijn op basis van de betalingsgegevens, boekingsbevestigingen of online overzichten van de betreffende reisbureau s en vliegmaatschappijen verzameld. Berekeningsmodellen Kwantificeringsmethodes De kwantificering van grondstoffen naar CO 2 -emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruikgemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. In het geval van voertuigkilometers is gebruikgemaakt van kilometers of tonkilometers in de betreffende gewichtklasse van de voertuigen. Elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Vanwege de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare informatiebron die beschikbaar is. Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes Ten opzichte van het historisch jaar zoals gepubliceerd in augustus 2011 (Ref.nr. 11.A0319) zijn er geen veranderingen in de kwantificeringsmethodes.

8 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 8 Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Historisch basisjaar Door Alfen B.V. zijn de eerste metingen in het kader van de ISO norm uitgevoerd over het kalenderjaar Het jaar 2009 geldt derhalve als referentiejaar op basis waarvan de toe- of afname van de CO 2 -emissie wordt vastgesteld. Aanpassingen aan historisch jaar In augustus 2011 is een nieuwe versie van de Carbon Footprint van het historisch jaar 2009 verschenen (Ref.nr. 11.A0319). Deze versie bevat aangepaste conversiefactoren. Deze herberekening is uitgevoerd op grond van de publicatie van de CO 2 -Prestatieladder, Handboek 2.0 bijlage C Conversiefactoren van 23 juni De publicatie van het handboek 2.1 in juli 2012 heeft niet geleid tot hernieuwde aanpassingen. Normalisering meetresultaten De omvang van de CO 2 -emissie heeft een duidelijke correlatie met de omvang van de activiteiten welke door Alfen B.V. worden ontplooid. Ten behoeve van vergelijking van de emissie in het referentiejaar en die tijdens de gerapporteerde periode, is daarom een maatstaf bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Alfen B.V. is de omvang van bedrijfsactiviteiten te meten aan de hand van de omzet en het aantal FTE. Op basis van de omzet en FTE zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. Onderstaand een overzicht met de emissie per ton euro omzet en per FTE. Tevens wordt voor de emissie per FTE de emissie FTE per maand getoond zodat de getallen beter kunnen worden vergeleken. In de tweede helft van 2012 zijn voor Alfen B.V. gemiddeld 167 FTE werkzaam geweest en is 28 miljoen euro omzet gemaakt. In onderstaande tabellen staat de CO 2 -emissie per FTE en euro omzet. Scope 1 Factor / Mnd H H H H H H1/ Mnd H H2/ Mnd FTE Kg CO2 Scope Kg CO2 uitstoot per FTE Scope 2 Factor / Mnd H H H H H H1/ Mnd H H2/ Mnd FTE Kg CO2 Scope Kg CO2 uitstoot per FTE CO 2 -emissie per FTE Binnen scope 1 is de emissie per FTE in de tweede helft van 2012 hoger dan in de vergelijkbare tweede helft van De stijging van het aantal FTE heeft geleid tot een stijgend eigen wagenpark. Ook het aardgasverbruik ligt hoger als gevolg van de bijgekomen vestiging aan de Splijtbakweg. De totale scope 1 emissie per FTE per maand (339 kg CO 2 /FTE)ligt iets hoger dan in het referentiejaar 2009 (319 kg CO 2 /FTE). Ook binnen scope 2 is de emissie in totaal en per FTE gestegen ten opzichte van de tweede helft Dit wordt veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik van de nieuwe vestiging, doordat de beschikbare hoeveelheid groene stroom werd overschreden en er dus alsnog grijze stroom is verbruikt, en door een sterke stijging van het vliegverkeer. De totale scope 2 emissie per FTE per maand ligt dankzij de groene stroom op de Hefbrugweg beduidend lager dan in het referentiejaar 2009.

9 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 9 Scope 1 Factor H H H H H H2 Omzet in Miljoen euro's Kg CO 2 Scope Kg CO 2 uitstoot per ton euro omzet Scope 2 Factor H H H H H H2 Omzet in Miljoen euro's Kg CO 2 Scope Kg CO 2 uitstoot per ton euro omzet CO 2 -emissie per ton euro omzet Voor scope 1 geldt dat de emissie per ton euro omzet in de tweede helft van 2012 hoger ligt dan in het referentiejaar en ook hoger dan in de vergelijkbare eerste helft van Dit wordt veroorzaakt doordat het energieverbruik sneller is gestegen dan de omzet. Voor scope 2 is de emissie per ton euro omzet in de tweede helft van 2012 dankzij de overstap in 2011 op groene stroom beduidend lager dan in het referentiejaar, echter hoger dan in de tweede helft van 2011 en hoger dan in de eerste helft van Dit wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal zakelijke vluchten en doordat voor de toegenomen vraag naar elektriciteit onvoldoende groene stroom beschikbaar was.

10 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 10 Reductiedoelstellingen Op basis van de Carbon Footprint over het referentiejaar 2009 heeft Alfen een aantal doelstellingen gedefinieerd om te zorgen dat de CO 2 -emissies worden gereduceerd. Het eerste doel is om de emissie per gereden kilometer te verminderen door de aanschaf van energiezuinigere auto s. Het tweede doel is om de emissie voorkomend uit het elektriciteitsverbruik te reduceren. De emissie per KwH wordt sterk verminderd door over te gaan op het gebruik van groene stroom. Daarnaast wordt de emissie verminderd door maatregelen te nemen in het elektriciteitsverbruik van de aanwezige verlichting. Door al deze maatregelen wordt een substantiële reductie gerealiseerd, omdat het wagenpark en elektriciteitsverbruik de grootste CO 2 -emissie binnen Alfen veroorzaken. Aanvullende reductiedoelstellingen op het gebied van efficiënte logistiek en een energie-efficienter kantoorpand zijn op dit moment niet rendabel. In de reductie van CO 2 is onderscheid gemaakt in CO 2 -emissie die vast en variabel is. Vaste CO 2 - emissie is niet afhankelijk van het aantal FTE wat in dienst is. Vaste emissie omvat het energieverbruik door brandstoffen, koeling en elektra. Variabele CO 2 -emissie is wel sterk afhankelijk van het aantal FTE wat in dienst is. Variabele emissie omvat het energieverbruik door het eigen wagenpark, het zakelijk gebruik van de privé auto en zakelijke vliegreizen. Alfen heeft als doelstelling om in 2012 haar emissie van variabele CO 2 -emissie met 6% en vaste CO 2 -emissie met 15% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar Voor de variabele emissie is het aantal FTE als maatstaf genomen. Vastgesteld is dat het aantal FTE het beste bepalend is voor de hoeveelheid CO 2 -emissie. Bovenstaande tabellen geven de opzet van de doelstellingen het beste weer. Reductiedoelstelling variabele CO 2 uitstoot Scope Uitstoot 2009 Tot. reductie Red Doel Ratio Red Doel Ratio Red Doel Ratio (ton CO2) (Kg CO2/FTE) (%) (%) (Kg CO2/FTE) (%) (Kg CO2/FTE) (%) (Kg CO2/FTE) Wagenparkreductiedoelstelling 1 Inzet energiezuinige lease-auto's (A,B,C Label) 340, ,5% 1,5% ,0% ,5% Inzet energiezuinige lease-bussen d.m.v techniek 143, % 0% % % Totale reductie variabele uitstoot per FTE 6% 1,4% 44 4% 112 6% 167 Reductiedoelstelling vaste CO 2 uitstoot Scope Uitstoot 2009 Tot. reductie Red Doel Ratio Red Doel Ratio Red Doel Ratio (ton CO2) (%) (%) (ton CO2) (%) (ton CO2) (%) (ton CO2) Inzet groene stroom 2 153,9 50% 20% % 77 50% 77 Energieverbruik reductiedoelstelling gebouw/fabrieken* 3.1 Verlichting (o.b.v. groene stroom) 17,0 30,0% 0,0% 17 30,0% 12 30,0% 12 Totale reductie elektra t.o.v. vaste uitstoot 30,7% 11,5% 30,8 30,7% 82,1 30,7% 82,1 Bewustwording personeel verhogen 1&2 620,6 2% % 614 2% 608 Totale reductie bewustwording Totale reductie vaste CO2 uitstoot 15,2% 5,0% 30,8 14,2% 88,3 15,2% 94,5 Reductiedoelstelling niet alleen van toepassing voor CO2 uitstoot maar ook voor energieverbruik. * Input is afkomstig van Energie management systeem Bij een gelijkblijvende hoeveelheid FTE van Alfen (117) is de totale reductiedoelstelling van de CO 2 - emissie 16% ten opzichte van het referentiejaar 2009.

11 Pagina 11 Annex 1: CO2-emissie 2012 H2 scope 1 en 2 CO 2 -emissie factor H2 hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 1: Directe emissie 340,1 Stationaire verbrandingsapparatuur 54,5 - Aardgas g CO 2 / Nm Nm 3 38,5 - Diesel g CO 2 / liter liter 8,2 - Huurauto (diesel) g CO 2 / liter 146 liter 0,5 - Huurauto (benzine) g CO 2 / liter liter 7,2 - Huurauto (brandstoftype niet bekend) g CO 2 / liter 32 liter 0,1 Airco en koelingapparatuur 24,8 - Koudemiddel - R kg CO 2 / liter 13,7 kg 24,8 Gebruik eigen wagenpark 260,8 - Benzine g CO 2 / liter liter 37,1 - Diesel g CO 2 / liter liter 223,7 - LPG g CO 2 / liter - liter - CO 2 -emissie factor H2 hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 2: indirecte emissie 54,1 Elektriciteitsgebruik 30,0 - Grijze stroom: 2010 en later (NL) 455 g CO 2 / kwh kwh 25,1 - Grijze stroom: 2010 en later (B) 455 g CO 2 / kwh kwh 2,7 - Windkracht 15 g CO 2 / kwh kwh 2,1 Privé auto's voor zakelijk verkeer 6,4 - Personenauto, brandstoftype niet bekend 210 g CO 2 / voertuigkm km 6,4 Zakelijk vliegen 3 17,7 - Afstand < 700 km 270 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 4,2 - Afstand km 200 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 12,6 - Afstand > km 135 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 0,9 Referenties 1: Bron: CO2-Prestatieladder, Handboek 2.1 bijlage C Conversiefactoren, geldig m.i.v. 18 juli : Gemiddelde van CO2-Prestatieladder conversiefactoren voor benzine, diesel, lpg (g CO2/liter). 3: Bron: afstandsberekening via Scope 1 overzicht Stationaire verbrandingsapparatuur 54,5 16% Airco en koelingapparatuur 24,8 7% Eigen wagenpark 260,8 77% Scope 2 overzicht Elektriciteitsgebruik 30,0 55% Privé auto's voor zakelijk verkeer 6,4 12% Zakelijk vliegen 17,7 33%

12 Pagina 12 Annex 1: CO2-emissie 2012 scope 1 en 2 CO 2 -emissie factor hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 1: Directe emissie 649,4 Stationaire verbrandingsapparatuur 114,5 - Aardgas g CO 2 / Nm Nm 3 88,9 - Diesel g CO 2 / liter liter 11,3 - Huurauto (diesel) g CO 2 / liter 467 liter 1,5 - Huurauto (benzine) g CO 2 / liter liter 12,5 - Huurauto (brandstoftype niet bekend) g CO 2 / liter 135 liter 0,3 Airco en koelingapparatuur 24,8 - Koudemiddel - R kg CO 2 / liter 13,7 kg 24,8 Gebruik eigen wagenpark 510,1 - Benzine g CO 2 / liter liter 83,2 - Diesel g CO 2 / liter liter 426,9 - LPG g CO 2 / liter 33 liter 0,1 CO 2 -emissie factor hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 2: indirecte emissie 85,8 Elektriciteitsgebruik 46,0 - Grijze stroom: 2010 en later (NL) 455 g CO 2 / kwh kwh 36,2 - Grijze stroom: 2010 en later (B) 455 g CO 2 / kwh kwh 5,3 - Windkracht 15 g CO 2 / kwh kwh 4,5 Privé auto's voor zakelijk verkeer 14,4 - Personenauto, brandstoftype niet bekend 210 g CO 2 / voertuigkm km 14,4 Zakelijk vliegen 3 25,4 - Afstand < 700 km 270 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 4,6 - Afstand km 200 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 19,9 - Afstand > km 135 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 0,9 Referenties 1: Bron: CO2-Prestatieladder, Handboek 2.1 bijlage C Conversiefactoren, geldig m.i.v. 18 juli : Gemiddelde van CO2-Prestatieladder conversiefactoren voor benzine, diesel, lpg (g CO2/liter). 3: Bron: afstandsberekening via Scope 1 overzicht Stationaire verbrandingsapparatuur 114,5 18% Airco en koelingapparatuur 24,8 4% Eigen wagenpark 510,1 79% Scope 2 overzicht Elektriciteitsgebruik 46,0 54% Privé auto's voor zakelijk verkeer 14,4 17% Zakelijk vliegen 25,4 30%

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 10 APR 2015 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H1

Carbon Footprint Analyse 2014 H1 19 DEC 2014 Carbon Footprint Analyse 2014 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 20 APRIL 2012 REF.NR.: 12.A0432 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Verificatie

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring 1. Directieverklaring De bescherming van het milieu geldt als een belangrijk aandachtspunt van onze organisatie. Wij beschouwen dit dan ook als een onlosmakelijk onderdeel van ons bedrijfsproces. Het doel

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014

Carbon Footprint Analyse 2014 JAARGANG 3, NR.1 28 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0917 Carbon Footprint Analyse 2014 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

CFA rapportage 2011 eerste helft

CFA rapportage 2011 eerste helft CFA rapportage 2011 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

CFA rapportage 2012 tweede helft

CFA rapportage 2012 tweede helft CFA rapportage 2012 tweede helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

CFA rapportage 2009. Directieverklaring

CFA rapportage 2009. Directieverklaring CFA rapportage 2009 Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2016H1

Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

CFA rapportage 2010 eerste helft

CFA rapportage 2010 eerste helft CFA rapportage 2010 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 7 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0466 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen Carbon Footprint-analyse

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Rev. 1.1 / 3-12-2015. Carbon Footprint 2015H1

Rev. 1.1 / 3-12-2015. Carbon Footprint 2015H1 Carbon Footprint 2015H1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Introductie... 4 Organisatiegrenzen... 4 Rapporterende organisatie... 4 Verantwoordelijke persoon... 4 Carbon Footprint-analyse...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014 Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Emissie Rapportage Samen energiek sterk voor onze toekomst 2014 Pagina 1 Inhoud 1. Directieverklaring 3-4 2. Rapporterende organisatie

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H1. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H1. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H1 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 Maart 2014 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Jansen Rioolreiniging

Jansen Rioolreiniging CO2 Emissie-inventarisatie 2016-1 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 08 augustus 2016 Jansen Rioolreiniging Jansen Rioolreiniging BV Kromme Gat 15 3372 DH Hardinxveld-Giessendam INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 H1

Carbon Footprint Analyse 2015 H1 JAARGANG 4, NR. 1 1 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0901 Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CFA rapportage 2010 eerste helft

CFA rapportage 2010 eerste helft CFA rapportage 2010 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012

Carbon Footprint Analyse 2012 JAARGANG 1, NR. 1 15 JANUARI 2014 REF.NR.: 14.R.0103 Carbon Footprint Analyse 2012 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 3 OKTOBER 2011 REF.NR.: 11.A0411 Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 JAARGANG 1, NR. 1 23 APRIL 2011 REF.NR.: 12.A0402 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Rev.1.1 / Carbon Footprint 2016H1

Rev.1.1 / Carbon Footprint 2016H1 Carbon Footprint Carbon Footprint Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Introductie... 4 Organisatiegrenzen... 4 Rapporterende organisatie... 4 Verantwoordelijke persoon... 4

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2012 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2013 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres: Paxtonstraat

Nadere informatie

Carbon Footprint 2015 Rev.1.1 /

Carbon Footprint 2015 Rev.1.1 / Carbon Footprint 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Introductie... 4 Organisatiegrenzen... 4 Rapporterende organisatie... 4 Verantwoordelijke persoon... 4 Carbon Footprint-analyse...

Nadere informatie

Flexibiliteit door stabiliteit

Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 2, NR.1 30 MAART 2016 REF.NR.: 16.R.0303 Carbon Footprint Analyse 2015 Forehand Electronic Extensions B.V. handelend onder: Flexibiliteit door stabiliteit JAARGANG 2, NR.1 22 MAART 2016 REF.NR.:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H2 2011

Carbon Footprint Analyse H2 2011 Pagina 1 van 9 Carbon Footprint Analyse H2 2011 Datum : 08 mei 2012, gecorrigeerd 20 juli 2012 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse tweede helft 2011 (1 juli 2011 1 januari 2012) Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

CFA rapportage 2009 Directieverklaring

CFA rapportage 2009 Directieverklaring CFA rapportage 2009 Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 oktober 2011 Referentie 1000110-0227.2.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2016 H2

Carbon Footprint Analyse 2016 H2 JAARGANG 5, NR. 2 21 JANUARI 2017 REF.NR.: 17.R.0107 Carbon Footprint Analyse 2016 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H1 2011

Carbon Footprint Analyse H1 2011 Pagina 1 van 8 Carbon Footprint Analyse H1 2011 Datum : 12 december 2011 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse eerste helft 2011 (1 januari 2011 1 juli 2011) Organisatie Rapporterende organisatie Van Wijnen

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014 Rev. 1.2 / 7-12-2015

Carbon Footprint 2014 Rev. 1.2 / 7-12-2015 Carbon Footprint 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Organisatie... 4 Introductie... 4 Organisatiegrenzen... 4 Rapporterende organisatie... 5 Verantwoordelijke persoon... 5 Carbon Footprint-analyse...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0337 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015

Carbon Footprint Analyse 2015 JAARGANG 4, NR. 1 17 MEI 2016 REF.NR.: 16.R.0402/1 Carbon Footprint Analyse 2015 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 09 november 2015 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012

Carbon Footprint Analyse 2012 JAARGANG 1, NR. 1 20 DECEMBER 2013 REF.NR.: 13.R.1128A Carbon Footprint Analyse 2012 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 14 maart 2016 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 15 oktober 2012 Referentie 1000110-0336.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon Footprint 2011 Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Carbon Footprint 2011 Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2011 Titel: Carbon Footprint 2011 Auteur(s): Harro van der Vlugt / Norbert Borgers Documentcode: Eaton_CFrapport_2011 Versie: 1.3 Datum: 17 december 2012 Carbon Footprint 2011 - Versie

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 maart 2012 Referentie 1000110-0313.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse Niets

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 18 NOV 2010 REF.NR.: 10.A0479 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie grenzen ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring

Nadere informatie

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V.

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V. Certificering op CO2-prestatieladder Imtech ICT Nederland B.V. Impact handboek v2.0 op CFA rapporten 2009 & 2010H1 Door Imtech ICT Technical Systems Auteur: F. Vandael Versie: 1.0 Datum: 29-sep-2011 Doc.nr:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 CO2-inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project 1000110 Datum 8 november 2010 Referentie 1000110-0162.2.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2012 H1

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2012 H1 Carbon Footprint 2012 H1 Titel: Eaton Carbon Footprint 2012H1 Auteur(s): Harro van der Vlugt Documentcode: Eaton_CFrapport_2012H1 Versie: 1.2 Datum: 17 december 2012 Carbon Footprint 2012 H1 - Versie 1.2

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 17 maart 2015 Referentie 1000110-0496.3.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Rapportage CFA 2012. Rapportage Carbon Footprint Analyse 2012

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Rapportage CFA 2012. Rapportage Carbon Footprint Analyse 2012 Baas B.V. Essebaan 63A 2908 LJ Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 IBAN NL73 ABNA 0594 5656

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q1

Carbon Footprint Analyse 2010 Q1 JAARGANG 2, NR. 1 16 JUN 2010 REF.NR.: 10.A0356 Carbon Footprint Analyse 2010 Q1 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2012 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

CO2 Footprint. 1e helft 2011 HVL B.V.

CO2 Footprint. 1e helft 2011 HVL B.V. HVL B.V. Bunsenstraat 125 3316 GC Dordrecht Postbus 125 3300 AC Dordrecht Telefoon 078-652 05 20 Fax 078-652 04 10 info@hvl.nl www.hvl.nl CO2 Footprint 1e helft 2011 Datum opgesteld Project I-90076 CO2

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft CO-2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 18 september 2014 Referentie 1000110-0453.1.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Essebaan 63A 2908 LJ Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 IBAN NL73 ABNA 0594 5656

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H2. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H2. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H2 1 van 20 Auteur(s)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H1

Carbon Footprint Analyse 2014 H1 JAARGANG 3, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.1001A Carbon Footprint Analyse 2014 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 BTW nr. NL8509.99.303.B01

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 6 augustus 2015 Referentie 1000110-0507.1.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint 2016H1 Joulz Energy Solutions B.V.

Carbon Footprint 2016H1 Joulz Energy Solutions B.V. Carbon Footprint 2016H1 Joulz Energy Solutions B.V. Auteur: H.W. van der Vlugt Datum: November 2016 Status: Definitief INHOUDSOPGAVE 0. INLEIDING 3 1. ORGANISATIE 4 1.1 Bedrijfskenmerken 4 1.2 Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2016

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2016 Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2016 Titel: Eaton Carbon Footprint 2016H2 Auteur(s): Jan Hazelaar, Rogier Paes Documentcode: Eaton_CFrapport_2016_H2_V2.0 Versie: 2.0 Datum: 1 juni

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012

Carbon Footprint Analyse 2012 JAARGANG 1, NR. 1 17 JANUARI 2014 REF.NR.: 14.R.0118 Carbon Footprint Analyse 2012 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2015-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2015-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2015-H1 1 van 18 Auteur(s)

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011

Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011 JAARGANG 3, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0330 Carbon Footprint Analyse 2010, 1e helft Conform CO 2 -prestatieladder, handleiding 2.0, 23 juni 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO2 Footprint. 2e helft 2011 HVL B.V.

CO2 Footprint. 2e helft 2011 HVL B.V. HVL B.V. Bunsenstraat 125 3316 GC Dordrecht Postbus 125 3300 AC Dordrecht Telefoon 078-652 05 20 Fax 078-652 04 10 info@hvl.nl www.hvl.nl CO2 Footprint 2e helft 2011 Datum opgesteld Project I-90076 CO2

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Deze Carbon Footprint-analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van B.V., betreffende scope l en ll, over de periode van 1 april 2010 tot en met 30

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2015

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2015 Eaton Industries (Netherlands) B.V. Carbon Footprint 2015 Titel: Eaton Carbon Footprint 2015 Auteur(s): Jan Hazelaar, Rogier Paes, Harro van der Vlugt Documentcode: Eaton_CFrapport_2015_H3.0 Versie: 3.0

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft CO₂ prestaties. Rijssen, juli Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage 1 e helft CO₂ prestaties. Rijssen, juli Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage 1 e helft 2014 CO₂ prestaties Rijssen, juli 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2011-H1. Eekels Elektrotechniek B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2011-H1. Eekels Elektrotechniek B.V. Eekels Elektrotechniek B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2011-H1 Auteur(s) R.Homan

Nadere informatie