Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Analyse 2012 H2"

Transcriptie

1 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO verklaring Carbon Footprint Analyse Grondslag van de analyse Meetresultaten en toelichting Gerapporteerde periode Scope 1: Directe CO2-emissie Verklaring van weggelaten CO2-bronnen of putten CO2-emissie van verbranding biomassa Scope 2: Indirecte CO2-emissie Indirecte CO2-emissie door aangekochte energie Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Scope 3: Indirecte overige CO2-emissie CO2-compensatie Berekeningsmodellen Kwantificeringsmethodes Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes Voortgang ten opzichte van referentiejaar Historisch basisjaar Aanpassingen aan historisch jaar Normalisering meetresultaten Reductiedoelstellingen Annex 1 CO2-emissie 2012 H2 scope 1 en 2 Annex 2 CO2-emissie 2012 scope 1 en 2

2 Pagina 2 Carbon Footprint Directieverklaring Marco Roeleveld, Jerry van Zundert Directie Alfen B.V. Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht om de commerciële of economische motieven in balans te houden met de mensen en het milieu. In het verleden is dat misschien minder expliciet geweest, maar de laatste jaren is dat zeer bewust gebeurd. Door de markt waarin Alfen opereert, is duurzaamheid al geruime tijd een essentieel criterium in de bedrijfsvoering. Alfen ziet het als een eigen verantwoordelijkheid om haar organisatie, capaciteiten en competenties in te zetten voor het bereiken van duurzame oplossingen. Het is de missie van Alfen om toonaangevend en vernieuwend te zijn met projecten, producten en diensten voor de distributie van elektrische energie in Nederland en in een aantal omringende landen. Alfen werkt hierbij vanuit een sterke elektrotechnische basis en als producent van transformatorstations, waarbij bij alle facetten de wensen van de klant centraal staan. Er wordt continue gezocht naar de balans tussen economische vooruitgang, persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en de belasting van het milieu. Sinds haar oprichting staan bij Alfen de medewerkers centraal; zij vertegenwoordigen onze competenties en maken dagelijks het verschil. Daarom wordt veel tijd en energie gestoken in het verder opleiden van de medewerkers en is er invulling gegeven aan een eigen bedrijfsschool. Daarnaast ervaren de medewerkers een steeds grotere verantwoordelijkheid voor het milieu en de aarde. Hun motivatie en het gezamenlijk werken aan het bewustwordingsproces vormen de noodzakelijke elementen om als bedrijf in de toekomst succesvol te kunnen blijven. Al jaren zijn er binnen Alfen initiatieven geweest om tot energiebesparingen te komen. Daarbij is steeds meer de behoefte ontstaan deze initiatieven te structureren en expliciet onderdeel van het beleid te laten worden. Er is uiteindelijk gekozen om het proces tot certificering op basis van de nationale CO 2 -prestatieladder op te starten. De CO 2 - prestatieladder sluit goed aan bij de werkwijze en de cultuur van Alfen. Met de Carbon Footprint Analyse krijgen we inzicht in ons huidige energieverbruik en CO 2 -emissie en kunnen realistische reductie doelstellingen vastgesteld worden. De ambitie van Alfen tot energiebesparing en CO 2 -reductie vloeit voort uit het voortschrijdende bewustwordingsproces inzake de verantwoordelijkheden die je als organisatie hebt voor het milieu. Door transparantie en controle wordt ieder zich meer bewust van alle aspecten die tot energiebesparing en CO 2 -reductie kunnen leiden, waardoor het reductiebeleid intrinsiek onderdeel wordt van de werkzaamheden van alle dag. Marco Roeleveld en Jerry van Zundert Directie Alfen B.V.

3 Pagina 3 Organisatie Rapporterende Organisatie Carbon Footprint Alfen is specialist op het gebied van transformatorstations, behuizingen en schakelapparatuur voor middenspannings- netwerkaansluitingen en alle bijbehorende activiteiten. Alfen levert compleet geassembleerde behuizingen en schakelapparatuur. Alfen ontwikkelt, produceert en test alle mogelijke prefab oplossingen in eigen beheer. Voorts worden ook projectmatige producten en stations geleverd. In samenwerking met haar partners kan Alfen ook de complete elektrische infrastructuur leveren. Alfen levert aan opdrachtgevers uit diverse branches. Van energie-, telecom-, water-, gas- en railbedrijven tot en met de industrie en installateurs in binnen- en buitenland. Het leveringsprogramma van Alfen is verdeeld over vijf productgroepen. Binnen iedere productgroep worden diverse producten en productoplossingen aangeboden. Hiermee biedt Alfen op iedere middenspanningsvraag een passend antwoord. Deze productgroepen zijn: Compact stations; Betreedbare stations; Stationsautomatisering; Specials; Middenspanning services. ISO Verklaring Hierbij verklaart Alfen B.V. dat deze rapportage voor het CO 2 - bewustcertificaat is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen in NEN-ISO 14064, versie maart Verantwoordelijk persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de heer M.Roeleveld. Organisatiegrenzen De organisatiegrenzen van Alfen B.V. zijn in het kader van CO 2 (kooldioxide)-bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG protocol wordt dit omschreven als operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van Alfen B.V. vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie. De organisatiegrenzen voor deze inventarisatie bevat Alfen B.V. met de twee vestigingen in Almere en de vestiging in België. Vanuit de AC-analyse zijn Voorbij Prefab Beton B.V. en Fri-Jado B.V. toegevoegd aan de boundary. Zij worden niet op het CO 2 -bewustcertificaat vermeld. Beide concernaanbieders hebben een eigen carbon footprint rapportage en zijn onafhankelijk gecertificeerd. Onderstaand het organisatieschema van Alfen B.V.

4 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 4 Carbon Footprint Analyse Grondslag van de analyse Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO 2 -emissies en -absorpties door de activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. Scope 1 omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties; Scope 2 omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte; Scope 3 omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon-werkverkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Deze Carbon Footprint Analyse omvat de CO 2 -emissie (één van de zes broeikasgassen) van Alfen B.V., betreffende scope 1, 2 en 3, van de tweede helft van De CO 2 -emissie is geanalyseerd overeenkomstig de CO 2 prestatieladder handboek 2.1. Scope III Woon-werk verkeer Papiergebruik Overig verbruik Elektra bij klanten Scope II Zakelijk OV Afvalverwerking Uitbestede emissies Elektra verbruik Zakenreizen vliegtuig Zakenreizen prive auto Scope I Airco en koeling Brandstoffen Wagenpark Meetresultaten en toelichting Gerapporteerde periode Alfen B.V. rapporteert synchroon aan haar boekjaar over haar Carbon Footprint. Het boekjaar voor Alfen B.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december. De gerapporteerde periode is de tweede helft van 2012.

5 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 5 Scope 1: Directe CO 2 -emissie DE DIRECTE EMISSIE VAN CO 2 IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 340,1 TON CO 2 Brandstoffen 54,5 ton CO 2 (16%) van de directe emissie wordt veroorzaakt door het gebruik van brandstoffen. Hiervan is 38,5 ton CO 2 toe te schrijven aan aardgas voor de verwarming van de bedrijfspanden. Voor het gebruik van de heftrucks is in de tweede helft van liter dieselolie verbruikt wat 8,2 ton CO 2 veroorzaakt. Geregeld worden er vanuit Alfen auto s gehuurd bij Avis. Dit heeft een CO 2 -emissie van 7,8 ton CO 2 veroorzaakt. Lekkage van koelgassen In de tweede helft van 2012 is een bestaande airco afgebroken, en daarbij is vastgesteld dat 13,7 kg R22 door lekkage is verdwenen. Dit veroorzaakt een CO 2 -emissie van 24,8 ton CO 2. Brandstofgebruik van het eigen wagenpark Het overgrote deel van de directe emissie, te weten 260,8 ton CO 2 (77%), is toe te wijzen aan het brandstofgebruik van het eigen wagenpark. Het wagenpark van Alfen B.V. bestond in de tweede helft van 2012 uit 45 personen en bedrijfswagens. In totaal is er liter benzine en liter diesel gebruikt. Scope 1, 2012 H2 Ton CO 2 300,0 260,8 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 54,5 24,8 - Stationaire verbrandingsapparatuur Airco en koelingapparatuur Eigen wagenpark Verklaring van weggelaten CO 2 -bronnen of putten Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO 2 zijn verantwoord in de rapportage. Binding van CO 2 vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten. CO 2 -emissie van verbranding biomassa De verbranding van biomassa heeft binnen Alfen B.V. niet plaatsgevonden.

6 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 6 Scope 2: Indirecte CO 2 -emissie DE INDIRECTE CO 2-EMISSIE IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 54,1 TON CO 2 Elektriciteitsgebruik 30,0 ton CO 2 (55%) kan worden toegeschreven aan ingekochte elektriciteit ( ). 70% van deze elektriciteit wordt opgewekt door windkracht, de overige 30% valt onder het label grijze elektriciteit. Privé-auto s voor zakelijk verkeer In de tweede helft van 2012 komt 6,4 ton CO 2 (12%) voor rekening van het gebruik van privé auto s voor zakelijk verkeer. Vliegreizen voor zakelijke doeleinden 17,7 ton CO 2 (33%) komt voor rekening van vliegverkeer voor zakendoeleinden. Veruit de meeste kilometers (62.942) worden gevlogen op de middellange routes binnen Europa ( km). Scope 2, 2012 H2 Ton CO 2 20,0 18,0 30,0 17,7 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 6,4 4,0 2,0 - Elektriciteitsgebruik Privé auto's voor zakelijk verkeer Zakelijk vliegen Scope 3: Indirecte overige CO2-emissie Een volledige emissie-inventarisatie voor niveau 3, scope 3 valt momenteel nog buiten het huidige niveau op de prestatieladder. Vooruitlopend hierop heeft Alfen B.V., op basis van de huidige inzichten, voor het referentiejaar 2009, 2010 en 2011 een scope 3 inventarisatie gemaakt. Over het jaar 2012 is geen scope 3 inventarisatie uitgevoerd. CO 2 -compensatie Er vindt geen compensatie plaats van CO 2 -emissies. Beschikbare middelen worden aangewend om verbetering te bewerkstelligen binnen het eigen kantoor en het machinepark om hiermee de bedrijfsmiddelen optimaal te laten presteren in het kader van de CO 2 -emissie.

7 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 7 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en 2 Uit het voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO 2 -emissie wordt veroorzaakt door directe emissie als gevolg van het gebruik van het eigen wagenpark (260,8 ton CO 2 ) en brandstofverbruik ( 54,5 ton CO 2 ). Het is dan ook van belang om deze emissie nauwkeurig vast te leggen. SCOPE 1: De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigen wagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappijen. De gegevens zijn op basis van een brandstofpas, die aan het betreffende voertuig is gekoppeld, opgegeven. De kilometerregistratie is minder nauwkeurig aangezien niet elke werknemer zorgvuldig de gereden kilometers bijhoudt middels invoer van de kilometerstand bij het tanken. Hierom is gekozen om op basis van de brandstofgegevens de CO 2 -emissie te bepalen. De meetgegevens van het brandstofgebruik van stationaire verbrandingsapparatuur ten behoeve van verwarming komen van gasmeters van de leverancier. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. De liters verbruikte brandstof door de huurauto s zijn afkomstig uit de administratie van het verhuurbedrijf Avis. SCOPE 2: De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van eigen meteropnamen. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. De meetgegevens van zakelijke kilometers met privé-voertuigen zijn verzameld op basis van door werknemers gedeclareerde kilometers. De meetgegevens van het vliegverkeer zijn op basis van de betalingsgegevens, boekingsbevestigingen of online overzichten van de betreffende reisbureau s en vliegmaatschappijen verzameld. Berekeningsmodellen Kwantificeringsmethodes De kwantificering van grondstoffen naar CO 2 -emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruikgemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. In het geval van voertuigkilometers is gebruikgemaakt van kilometers of tonkilometers in de betreffende gewichtklasse van de voertuigen. Elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Vanwege de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare informatiebron die beschikbaar is. Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes Ten opzichte van het historisch jaar zoals gepubliceerd in augustus 2011 (Ref.nr. 11.A0319) zijn er geen veranderingen in de kwantificeringsmethodes.

8 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 8 Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Historisch basisjaar Door Alfen B.V. zijn de eerste metingen in het kader van de ISO norm uitgevoerd over het kalenderjaar Het jaar 2009 geldt derhalve als referentiejaar op basis waarvan de toe- of afname van de CO 2 -emissie wordt vastgesteld. Aanpassingen aan historisch jaar In augustus 2011 is een nieuwe versie van de Carbon Footprint van het historisch jaar 2009 verschenen (Ref.nr. 11.A0319). Deze versie bevat aangepaste conversiefactoren. Deze herberekening is uitgevoerd op grond van de publicatie van de CO 2 -Prestatieladder, Handboek 2.0 bijlage C Conversiefactoren van 23 juni De publicatie van het handboek 2.1 in juli 2012 heeft niet geleid tot hernieuwde aanpassingen. Normalisering meetresultaten De omvang van de CO 2 -emissie heeft een duidelijke correlatie met de omvang van de activiteiten welke door Alfen B.V. worden ontplooid. Ten behoeve van vergelijking van de emissie in het referentiejaar en die tijdens de gerapporteerde periode, is daarom een maatstaf bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Alfen B.V. is de omvang van bedrijfsactiviteiten te meten aan de hand van de omzet en het aantal FTE. Op basis van de omzet en FTE zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. Onderstaand een overzicht met de emissie per ton euro omzet en per FTE. Tevens wordt voor de emissie per FTE de emissie FTE per maand getoond zodat de getallen beter kunnen worden vergeleken. In de tweede helft van 2012 zijn voor Alfen B.V. gemiddeld 167 FTE werkzaam geweest en is 28 miljoen euro omzet gemaakt. In onderstaande tabellen staat de CO 2 -emissie per FTE en euro omzet. Scope 1 Factor / Mnd H H H H H H1/ Mnd H H2/ Mnd FTE Kg CO2 Scope Kg CO2 uitstoot per FTE Scope 2 Factor / Mnd H H H H H H1/ Mnd H H2/ Mnd FTE Kg CO2 Scope Kg CO2 uitstoot per FTE CO 2 -emissie per FTE Binnen scope 1 is de emissie per FTE in de tweede helft van 2012 hoger dan in de vergelijkbare tweede helft van De stijging van het aantal FTE heeft geleid tot een stijgend eigen wagenpark. Ook het aardgasverbruik ligt hoger als gevolg van de bijgekomen vestiging aan de Splijtbakweg. De totale scope 1 emissie per FTE per maand (339 kg CO 2 /FTE)ligt iets hoger dan in het referentiejaar 2009 (319 kg CO 2 /FTE). Ook binnen scope 2 is de emissie in totaal en per FTE gestegen ten opzichte van de tweede helft Dit wordt veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik van de nieuwe vestiging, doordat de beschikbare hoeveelheid groene stroom werd overschreden en er dus alsnog grijze stroom is verbruikt, en door een sterke stijging van het vliegverkeer. De totale scope 2 emissie per FTE per maand ligt dankzij de groene stroom op de Hefbrugweg beduidend lager dan in het referentiejaar 2009.

9 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 9 Scope 1 Factor H H H H H H2 Omzet in Miljoen euro's Kg CO 2 Scope Kg CO 2 uitstoot per ton euro omzet Scope 2 Factor H H H H H H2 Omzet in Miljoen euro's Kg CO 2 Scope Kg CO 2 uitstoot per ton euro omzet CO 2 -emissie per ton euro omzet Voor scope 1 geldt dat de emissie per ton euro omzet in de tweede helft van 2012 hoger ligt dan in het referentiejaar en ook hoger dan in de vergelijkbare eerste helft van Dit wordt veroorzaakt doordat het energieverbruik sneller is gestegen dan de omzet. Voor scope 2 is de emissie per ton euro omzet in de tweede helft van 2012 dankzij de overstap in 2011 op groene stroom beduidend lager dan in het referentiejaar, echter hoger dan in de tweede helft van 2011 en hoger dan in de eerste helft van Dit wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal zakelijke vluchten en doordat voor de toegenomen vraag naar elektriciteit onvoldoende groene stroom beschikbaar was.

10 JAARGANG 4, NR. 2B Pagina 10 Reductiedoelstellingen Op basis van de Carbon Footprint over het referentiejaar 2009 heeft Alfen een aantal doelstellingen gedefinieerd om te zorgen dat de CO 2 -emissies worden gereduceerd. Het eerste doel is om de emissie per gereden kilometer te verminderen door de aanschaf van energiezuinigere auto s. Het tweede doel is om de emissie voorkomend uit het elektriciteitsverbruik te reduceren. De emissie per KwH wordt sterk verminderd door over te gaan op het gebruik van groene stroom. Daarnaast wordt de emissie verminderd door maatregelen te nemen in het elektriciteitsverbruik van de aanwezige verlichting. Door al deze maatregelen wordt een substantiële reductie gerealiseerd, omdat het wagenpark en elektriciteitsverbruik de grootste CO 2 -emissie binnen Alfen veroorzaken. Aanvullende reductiedoelstellingen op het gebied van efficiënte logistiek en een energie-efficienter kantoorpand zijn op dit moment niet rendabel. In de reductie van CO 2 is onderscheid gemaakt in CO 2 -emissie die vast en variabel is. Vaste CO 2 - emissie is niet afhankelijk van het aantal FTE wat in dienst is. Vaste emissie omvat het energieverbruik door brandstoffen, koeling en elektra. Variabele CO 2 -emissie is wel sterk afhankelijk van het aantal FTE wat in dienst is. Variabele emissie omvat het energieverbruik door het eigen wagenpark, het zakelijk gebruik van de privé auto en zakelijke vliegreizen. Alfen heeft als doelstelling om in 2012 haar emissie van variabele CO 2 -emissie met 6% en vaste CO 2 -emissie met 15% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar Voor de variabele emissie is het aantal FTE als maatstaf genomen. Vastgesteld is dat het aantal FTE het beste bepalend is voor de hoeveelheid CO 2 -emissie. Bovenstaande tabellen geven de opzet van de doelstellingen het beste weer. Reductiedoelstelling variabele CO 2 uitstoot Scope Uitstoot 2009 Tot. reductie Red Doel Ratio Red Doel Ratio Red Doel Ratio (ton CO2) (Kg CO2/FTE) (%) (%) (Kg CO2/FTE) (%) (Kg CO2/FTE) (%) (Kg CO2/FTE) Wagenparkreductiedoelstelling 1 Inzet energiezuinige lease-auto's (A,B,C Label) 340, ,5% 1,5% ,0% ,5% Inzet energiezuinige lease-bussen d.m.v techniek 143, % 0% % % Totale reductie variabele uitstoot per FTE 6% 1,4% 44 4% 112 6% 167 Reductiedoelstelling vaste CO 2 uitstoot Scope Uitstoot 2009 Tot. reductie Red Doel Ratio Red Doel Ratio Red Doel Ratio (ton CO2) (%) (%) (ton CO2) (%) (ton CO2) (%) (ton CO2) Inzet groene stroom 2 153,9 50% 20% % 77 50% 77 Energieverbruik reductiedoelstelling gebouw/fabrieken* 3.1 Verlichting (o.b.v. groene stroom) 17,0 30,0% 0,0% 17 30,0% 12 30,0% 12 Totale reductie elektra t.o.v. vaste uitstoot 30,7% 11,5% 30,8 30,7% 82,1 30,7% 82,1 Bewustwording personeel verhogen 1&2 620,6 2% % 614 2% 608 Totale reductie bewustwording Totale reductie vaste CO2 uitstoot 15,2% 5,0% 30,8 14,2% 88,3 15,2% 94,5 Reductiedoelstelling niet alleen van toepassing voor CO2 uitstoot maar ook voor energieverbruik. * Input is afkomstig van Energie management systeem Bij een gelijkblijvende hoeveelheid FTE van Alfen (117) is de totale reductiedoelstelling van de CO 2 - emissie 16% ten opzichte van het referentiejaar 2009.

11 Pagina 11 Annex 1: CO2-emissie 2012 H2 scope 1 en 2 CO 2 -emissie factor H2 hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 1: Directe emissie 340,1 Stationaire verbrandingsapparatuur 54,5 - Aardgas g CO 2 / Nm Nm 3 38,5 - Diesel g CO 2 / liter liter 8,2 - Huurauto (diesel) g CO 2 / liter 146 liter 0,5 - Huurauto (benzine) g CO 2 / liter liter 7,2 - Huurauto (brandstoftype niet bekend) g CO 2 / liter 32 liter 0,1 Airco en koelingapparatuur 24,8 - Koudemiddel - R kg CO 2 / liter 13,7 kg 24,8 Gebruik eigen wagenpark 260,8 - Benzine g CO 2 / liter liter 37,1 - Diesel g CO 2 / liter liter 223,7 - LPG g CO 2 / liter - liter - CO 2 -emissie factor H2 hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 2: indirecte emissie 54,1 Elektriciteitsgebruik 30,0 - Grijze stroom: 2010 en later (NL) 455 g CO 2 / kwh kwh 25,1 - Grijze stroom: 2010 en later (B) 455 g CO 2 / kwh kwh 2,7 - Windkracht 15 g CO 2 / kwh kwh 2,1 Privé auto's voor zakelijk verkeer 6,4 - Personenauto, brandstoftype niet bekend 210 g CO 2 / voertuigkm km 6,4 Zakelijk vliegen 3 17,7 - Afstand < 700 km 270 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 4,2 - Afstand km 200 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 12,6 - Afstand > km 135 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 0,9 Referenties 1: Bron: CO2-Prestatieladder, Handboek 2.1 bijlage C Conversiefactoren, geldig m.i.v. 18 juli : Gemiddelde van CO2-Prestatieladder conversiefactoren voor benzine, diesel, lpg (g CO2/liter). 3: Bron: afstandsberekening via Scope 1 overzicht Stationaire verbrandingsapparatuur 54,5 16% Airco en koelingapparatuur 24,8 7% Eigen wagenpark 260,8 77% Scope 2 overzicht Elektriciteitsgebruik 30,0 55% Privé auto's voor zakelijk verkeer 6,4 12% Zakelijk vliegen 17,7 33%

12 Pagina 12 Annex 1: CO2-emissie 2012 scope 1 en 2 CO 2 -emissie factor hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 1: Directe emissie 649,4 Stationaire verbrandingsapparatuur 114,5 - Aardgas g CO 2 / Nm Nm 3 88,9 - Diesel g CO 2 / liter liter 11,3 - Huurauto (diesel) g CO 2 / liter 467 liter 1,5 - Huurauto (benzine) g CO 2 / liter liter 12,5 - Huurauto (brandstoftype niet bekend) g CO 2 / liter 135 liter 0,3 Airco en koelingapparatuur 24,8 - Koudemiddel - R kg CO 2 / liter 13,7 kg 24,8 Gebruik eigen wagenpark 510,1 - Benzine g CO 2 / liter liter 83,2 - Diesel g CO 2 / liter liter 426,9 - LPG g CO 2 / liter 33 liter 0,1 CO 2 -emissie factor hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 2: indirecte emissie 85,8 Elektriciteitsgebruik 46,0 - Grijze stroom: 2010 en later (NL) 455 g CO 2 / kwh kwh 36,2 - Grijze stroom: 2010 en later (B) 455 g CO 2 / kwh kwh 5,3 - Windkracht 15 g CO 2 / kwh kwh 4,5 Privé auto's voor zakelijk verkeer 14,4 - Personenauto, brandstoftype niet bekend 210 g CO 2 / voertuigkm km 14,4 Zakelijk vliegen 3 25,4 - Afstand < 700 km 270 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 4,6 - Afstand km 200 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 19,9 - Afstand > km 135 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 0,9 Referenties 1: Bron: CO2-Prestatieladder, Handboek 2.1 bijlage C Conversiefactoren, geldig m.i.v. 18 juli : Gemiddelde van CO2-Prestatieladder conversiefactoren voor benzine, diesel, lpg (g CO2/liter). 3: Bron: afstandsberekening via Scope 1 overzicht Stationaire verbrandingsapparatuur 114,5 18% Airco en koelingapparatuur 24,8 4% Eigen wagenpark 510,1 79% Scope 2 overzicht Elektriciteitsgebruik 46,0 54% Privé auto's voor zakelijk verkeer 14,4 17% Zakelijk vliegen 25,4 30%

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Deze Carbon Footprint-analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van B.V., betreffende scope l en ll, over de periode van 1 april 2010 tot en met 30

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 15 JUL 2010 REF.NR.: 10.A0141A Carbon Footprint Analyse 2009 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1 id.: 3.A.1 CARBON FOOTPRINT CO 2 -EMISSIE INVENTARIS Jetmix DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 211 Jetmix KAM -A- 6-8-12 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: 6-8-12 Paraaf:

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton

CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton (periode 01 Aug. 2013 t/m 31 Juli 2014) www.hurks.nl Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 3 Historisch basis 3 Gerapporteerde periode 3 Verificatieverklaring 3 Rapporterende

Nadere informatie