Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Analyse 2010 H1"

Transcriptie

1 JAARGANG 2, NR AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO verklaring Carbon Footprint Analyse Grondslag van de analyse Meetresultaten en toelichting Gerapporteerde periode Scope 1: Directe CO2 -emissie Verklaring van weggelaten CO2-bronnen of putten CO2-emissie van verbranding biomassa Scope 2: Indirecte CO2-emissie Indirecte CO2-emissie door aangekochte energie Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Scope 3: Indirecte overige CO2-emissie CO2-compensatie Voortgang ten opzichte van referentiejaar Historisch basisjaar Aanpassingen aan historisch jaar Normalisering meetresultaten Berekeningsmodellen Kwantificeringsmethodes Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes Reductiedoelstellingen Annex 1 CO2-emissie 2010 H1 scope 1 en 2

2 Pagina 2 Carbon Footprint Directieverklaring Ton Dalmeijer, Marco Roeleveld Directie Alfen B.V. Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht om de commerciële of economische motieven in balans te houden met de mensen en het milieu. In het verleden is dat misschien minder expliciet geweest, maar de laatste jaren is dat zeer bewust gebeurd. Door de markt waarin Alfen opereert, is duurzaamheid al geruime tijd een essentieel criterium in de bedrijfsvoering. Alfen ziet het als een eigen verantwoordelijkheid om haar organisatie, capaciteiten en competenties in te zetten voor het bereiken van duurzame oplossingen. Het is de missie van Alfen om toonaangevend en vernieuwend te zijn met projecten, producten en diensten voor de distributie van elektrische energie in Nederland en in een aantal omringende landen. Alfen werkt hierbij vanuit een sterke elektrotechnische basis en als producent van transformatorstations, waarbij bij alle facetten de wensen van de klant centraal staan. Er wordt continue gezocht naar de balans tussen economische vooruitgang, persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en de belasting van het milieu. Sinds haar oprichting staan bij Alfen de medewerkers centraal; zij vertegenwoordigen onze competenties en maken dagelijks het verschil. Daarom wordt veel tijd en energie gestoken in het verder opleiden van de medewerkers en is er invulling gegeven aan een eigen bedrijfsschool. Daarnaast ervaren de medewerkers een steeds grotere verantwoordelijkheid voor het milieu en de aarde. Hun motivatie en het gezamenlijk werken aan het bewustwordingsproces vormen de noodzakelijke elementen om als bedrijf in de toekomst succesvol te kunnen blijven. Al jaren zijn er binnen Alfen initiatieven geweest om tot energiebesparingen te komen. Daarbij is steeds meer de behoefte ontstaan deze initiatieven te structureren en expliciet onderdeel van het beleid te laten worden. Er is uiteindelijk gekozen om het proces tot certificering op basis van de nationale CO 2 -prestatieladder op te starten. De CO 2 - prestatieladder sluit goed aan bij de werkwijze en de cultuur van Alfen. Met de Carbon Footprint Analyse krijgen we inzicht in ons huidige energieverbruik en CO 2 -emissie en kunnen realistische reductie doelstellingen vastgesteld worden. De ambitie van Alfen tot energiebesparing en CO 2 -reductie vloeit voort uit het voortschrijdende bewustwordingsproces inzake de verantwoordelijkheden die je als organisatie hebt voor het milieu. Door transparantie en controle wordt ieder zich meer bewust van alle aspecten die tot energiebesparing en CO 2 -reductie kunnen leiden, waardoor het reductiebeleid intrinsiek onderdeel wordt van de werkzaamheden van alle dag. Ton Dalmeijer en Marco Roeleveld Directie Alfen B.V.

3 Pagina 3 Organisatie Rapporterende organisatie Carbon Footprint Alfen is specialist op het gebied van transformatorstations, behuizingen en schakelapparatuur voor middenspannings- netwerkaansluitingen en alle bijbehorende activiteiten. Alfen levert compleet geassembleerde behuizingen en schakelapparatuur. Alfen ontwikkelt, produceert en test alle mogelijke prefab oplossingen in eigen beheer. Voorts worden ook projectmatige producten en stations geleverd. In samenwerking met haar partners kan Alfen ook de complete elektrische infrastructuur leveren. Alfen levert aan opdrachtgevers uit diverse branches. Van energie-, telecom-, water-, gas- en railbedrijven tot en met de industrie en installateurs in binnen- en buitenland. Het leveringsprogramma van Alfen is verdeeld over vijf productgroepen. Binnen iedere productgroep worden diverse producten en productoplossingen aangeboden. Hiermee biedt Alfen op iedere middenspanningsvraag een passend antwoord. Deze productgroepen zijn: ISO Verklaring Hierbij verklaart Alfen B.V. dat deze rapportage voor het CO 2 - bewustcertificaat is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen in NEN-ISO 14064, versie maart Compact stations; Betreedbare stations; Stationsautomatisering; Specials; Middenspanning services. Verantwoordelijk persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de heer M.Roeleveld. Organisatiegrenzen De organisatiegrenzen van Alfen B.V. zijn in het kader van CO 2 (kooldioxide)-bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG protocol wordt dit omschreven als operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van Alfen B.V. vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie. De organisatiegrenzen voor deze inventarisatie bevat Alfen B.V. inclusief de vestiging in België. Uit de bepaling van de boundary (laterale methode) is gebleken dat drie bedrijven in de boundary van Alfen vallen, te weten: Voorbij Prefab Beton en Fri-Jado B.V. Beide bedrijven zijn reeds gecertificeerd op niveau 3 van de nationale prestatieladder en worden niet meegenomen in de carbon footprint rapportage. De boundary is ten opzichte van 2009 niet gewijzigd en daarmee is het boundary document over het referentiejaar 2009 van 30 juni 2010 nog steeds van toepassing. Onderstaand het organisatieschema van de Alfen B.V. organisatie.

4 JAARGANG 2, NR. 1 Pagina 4 Carbon Footprint Analyse Grondslag van de analyse Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO 2 -emissies en -absorpties door de activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. Scope 1 omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties; Scope 2 omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte; Scope 3 omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon-werkverkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Deze Carbon Footprint Analyse omvat de CO 2 -emissie (één van de zes broeikasgassen) van Alfen B.V., betreffende scope 1, 2 en 3, van de eerste helft van De CO 2 -emissie is geanalyseerd overeenkomstig de CO 2 prestatieladder handboek 2.0. Meetresultaten en toelichting Gerapporteerde periode Alfen B.V. rapporteert synchroon aan haar boekjaar over haar Carbon Footprint. Het boekjaar voor Alfen B.V. loopt van 1 januari tot en met 31 december. De gerapporteerde periode is de eerste helft van 2010.

5 JAARGANG 2, NR. 1 Pagina 5 Scope 1: Directe CO 2 -emissie DE DIRECTE EMISSIE VAN CO 2 IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 213,3 TON CO 2 Brandstoffen 58,8 ton CO 2 (28%) van de emissie wordt veroorzaakt door het gebruik van brandstoffen. Hiervan is 49,9 ton CO 2 toe te schrijven aan aardgas voor de verwarming van de bedrijfspanden. Voor het gebruik van de heftrucks is in de eerste helft van liter dieselolie verbruikt wat 3,1 ton CO 2 veroorzaakt. Geregeld worden er vanuit Alfen auto s gehuurd bij Avis. Dit heeft een CO 2 - emissie van 5,9 ton veroorzaakt. Lekkage van koelgassen In de eerste helft van 2010 zijn conform de opgave van de leverancier geen koudemiddelen verbruikt voor de airconditioningsystemen. Brandstofgebruik van het eigen wagenpark Het overgrote deel van de directe emissie, te weten 154,5 ton CO 2 (72%), is toe te wijzen aan het brandstofgebruik van het eigen wagenpark. Het wagenpark van Alfen B.V. bestond begin 2010 uit 28 leasewagens inclusief 8 bedrijfsbussen. In totaal is er liter benzine, liter diesel, en liter LPG gebruikt voor transport met bedrijfsvoertuigen. Hiermee corresponderend is kilometer gerapporteerd door de werknemers middels invoer van de kilometerstand bij het tanken en declaratie van de brandstoffen. Ton CO 2 Scope 1, 1 e helft ,0 160,0 154,5 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 58,8 40,0 20,0 Brandstoffen Airco en koelingapparatuur Eigen wagenpark Verklaring van weggelaten CO 2 -bronnen of putten Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO 2 zijn verantwoord in de rapportage. Binding van CO 2 vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten. CO 2 -emissie van verbranding biomassa De verbranding van biomassa heeft binnen Alfen B.V. niet plaatsgevonden.

6 JAARGANG 2, NR. 1 Pagina 6 Scope 2: Indirecte CO 2 -emissie DE INDIRECTE CO 2 -EMISSIE IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 85,2 TON CO 2 Elektriciteitsgebruik Het grootste aandeel (76,6 ton CO 2, 90%) kan worden toegeschreven aan ingekochte elektriciteit ( kwh). De significante bijdrage van elektriciteit aan de emissie in scope 2 wordt mede veroorzaakt door het grijze label dat de ingekochte elektriciteit draagt. In onderstaand overzicht staat de verdeling van het verbruik van elektriciteit. De meeste elektriciteit binnen Alfen wordt verbruikt door de verlichting. De totale verlichting neemt samen circa één derde van het totale verbruik van elektra voor hun rekening. Kwh Elektra verbruik ,25812, Vliegreizen voor zakelijke doeleinden Slechts 1,6 ton CO 2 (2%) komt voor rekening van vliegverkeer voor zakendoeleinden. Veruit de meeste kilometers (4.640) worden gevlogen op de korte routes binnen Europa (0-700 km). Privé-auto s voor zakelijk verkeer De overige 7,1 ton CO 2 (8%) komt voor rekening van het gebruik van privé auto s voor zakelijk verkeer. Ton CO 2 Scope 2, 1e helft ,0 76,6 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 7,1 1,6 Elektriciteitsgebruik Privé auto's voor zakelijk verkeer Zakelijk vliegen

7 JAARGANG 2, NR. 1 Pagina 7 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en 2 Uit het voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO 2 -emissie wordt veroorzaakt door gebruik van het eigen wagenpark (155 ton CO 2 ) en elektriciteitsgebruik (77 ton CO 2 ). Het is dan ook van belang om deze emissie nauwkeurig vast te leggen. SCOPE 1: De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigen wagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappijen. De gegevens zijn op basis van een brandstofpas, die aan het betreffende voertuig is gekoppeld, opgegeven. De kilometerregistratie is minder nauwkeurig aangezien niet elke werknemer zorgvuldig de gereden kilometers bijhoudt middels invoer van de kilometerstand bij het tanken. Hierom is gekozen om op basis van de brandstofgegevens de CO 2 -emissie te bepalen. De meetgegevens van het brandstofgebruik van stationaire verbrandingsapparatuur ten behoeve van verwarming komen van gasmeters van de leverancier. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. De meetgegevens van het gebruik van overige gassen voor stationaire verbrandingsapparatuur zijn afkomstig van aflevergegevens van de betreffende gasleveranciers. De liters verbruikte brandstof door de huurauto s zijn afkomstig uit de administratie van het verhuurbedrijf Avis. SCOPE 2: De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van facturen, welke op basis van meterstanden van elektriciteitsmeters zijn samengesteld. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. De meetgegevens van zakelijke kilometers met privé-voertuigen zijn verzameld op basis van door werknemers gedeclareerde kilometers en opgave van brandstoftype en motorklasse van het betreffende voertuig. De meetgegevens van het vliegverkeer zijn op basis van de betalingsgegevens, boekingsbevestigingen of online overzichten van de betreffende reisbureau s en vliegmaatschappijen verzameld.

8 JAARGANG 2, NR. 1 Pagina 8 Scope 3: Indirecte overige CO 2 -emissie Een volledige emissie-inventaris voor niveau 3, scope 3 valt momenteel nog buiten de prestatieladder. Vooruitlopend hierop heeft Alfen B.V., op basis van de huidige inzichten, voor het referentiejaar 2009 een scope 3 inventaris gemaakt. Deze emissie inventaris wordt jaarlijks uitgevoerd. Voor de eerste helft van 2010 is voor scope 3 dus geen inventarisatie gemaakt. CO 2 -compensatie Er vindt geen compensatie plaats van CO 2 -emissies. Beschikbare middelen worden aangewend om verbetering te bewerkstelligen binnen het eigen kantoor en het machinepark om hiermee de bedrijfsmiddelen optimaal te laten presteren in het kader van de CO 2 -emissie. Voortgang ten opzichte van het referentiejaar Historisch basisjaar Door Alfen B.V. zijn de eerste metingen in het kader van de ISO norm uitgevoerd over het kalenderjaar Het jaar 2009 geldt derhalve als referentiejaar op basis waarvan de toe- of afname van de CO 2 -emissie wordt vastgesteld. Aanpassingen aan historisch jaar In augustus 2011 is een nieuwe versie van de Carbon Footprint van het historisch jaar 2009 verschenen (Ref.nr. 11.A0319). Deze versie bevat aangepaste conversiefactoren. Deze herberekening is uitgevoerd op grond van de publicatie van de CO 2 -Prestatieladder, Handboek 2.0 bijlage C Conversiefactoren van 23 juni 2011.

9 JAARGANG 2, NR. 1 Pagina 9 Normalisering meetresultaten De omvang van de CO 2 -emissie heeft een duidelijke correlatie met de omvang van de activiteiten welke door Alfen B.V. zijn ontplooid. Ten behoeve van vergelijking van de emissie in het referentiejaar en die tijdens de gerapporteerde periode, is daarom een maatstaf bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Alfen B.V. is de omvang van bedrijfsactiviteiten te meten aan de hand van de omzet en het aantal FTE. Op basis van de omzet en FTE zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. Onderstaand een overzicht met de emissie per ton euro omzet en per FTE voor het referentie jaar en het eerste halfjaar van Tevens wordt voor de emissie per FTE de emissie FTE per maand getoond zodat de getallen beter kunnen worden vergeleken. In de eerste helft van 2010 zijn voor Alfen B.V. gemiddeld 111 FTE werkzaam geweest en is 19 miljoen euro omzet gemaakt. In onderstaande tabellen staat de CO 2 -emissie per FTE en euro omzet. Scope 1 Factor / Mnd H H1/ Mnd FTE Kg CO 2 Scope Kg CO 2 uitstoot per FTE Scope 2 Factor / Mnd H H1/ Mnd FTE Kg CO 2 Scope Kg CO 2 uitstoot per FTE Scope 1 Factor H1 Omzet in Miljoen euro's Kg CO 2 Scope Kg CO 2 uitstoot per ton euro omzet Scope 2 Factor H1 Omzet in Miljoen euro's Kg CO 2 Scope Kg CO 2 uitstoot per ton euro omzet In de eerste helft van 2010 zijn 6 mensen minder werkzaam voor de organisatie dan in 2009 en is euro minder omzet gemaakt in een half jaar. CO 2 -emissie per FTE Binnen scope 1 is de emissie per maand gedaald. De emissie per FTE is echter vrijwel gelijk gebleven door het afgenomen aantal FTE ten opzichte van Binnen scope 2 is de emissie per mand ook licht gedaald. De emissie per FTE is licht gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een hogere emissie op het aantal zakelijke gemaakte kilometers met privé auto s. CO 2 -emissie per ton euro omzet Voor zowel scope 1 als 2 geldt dat de emissie per ton euro omzet is gestegen. Binnen scope 1 is de absolute hoeveelheid CO 2 -emissie gedaald maar door een daling in omzet is de emissie per ton euro omzet gestegen. Voor scope 2 geldt dat de emissie per ton euro omzet, relatief sterker is gestegen dan de emissie per FTE door de relatief sterkere omzetdaling. Dit betekent dat een groot gedeelte van het energieverbruik vast is en dus minder afhankelijk is van omzetschommelingen.

10 JAARGANG 2, NR. 1 Pagina 10 Berekeningsmodellen Kwantificeringsmethodes De kwantificering van grondstoffen naar CO 2 -emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruikgemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. In het geval van voertuigkilometers is gebruikgemaakt van kilometers of tonkilometers in de betreffende gewichtklasse van de voertuigen. Elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Vanwege de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare informatiebron die beschikbaar is. Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes Ten opzichte van de eerder geverifieerde en gepubliceerde Carbon Footprint rapportage 2010 H1 van oktober 2010 (Ref.nr. 10.A0578), wijkt deze versie af in het gebruik van de emissiewaarden van vliegreizen en elektriciteit. Deze herberekening is uitgevoerd op grond van de publicatie van de CO 2 -Prestatieladder, Handboek 2.0 bijlage C Conversiefactoren van 23 juni 2011.

11 JAARGANG 2, NR. 1 Pagina 11 Reductiedoelstellingen Op basis van deze Carbon Footprint heeft Alfen een aantal doelstellingen gedefinieerd om te zorgen dat de CO 2 -emissies worden gereduceerd. Het eerste doel is om de emissie per gereden kilometer te verminderen door de aanschaf van energiezuinigere auto s. Het tweede doel is om de emissie voorkomend uit het elektriciteitsverbruik te reduceren. De emissie per KwH wordt sterk verminderd door over te gaan op het gebruik van groene stroom. Daarnaast wordt de emissie verminderd door maatregelen te nemen in het elektriciteitsverbruik van de aanwezige verlichting. Door al deze maatregelen wordt een substantiële reductie gerealiseerd, omdat het wagenpark en elektriciteitsverbruik de grootste CO 2 -emissie binnen Alfen veroorzaken. Aanvullende reductiedoelstellingen op het gebied van efficiënte logistiek en een energie-efficienter kantoorpand zijn op dit moment niet rendabel. In de reductie van CO 2 is onderscheid gemaakt in CO 2 -emissie die vast en variabel is. Vaste CO 2 - emissie is niet afhankelijk van het aantal FTE wat in dienst is. Vaste emissie omvat het energieverbruik door brandstoffen, koeling en elektra. Variabele CO 2 -emissie is wel sterk afhankelijk van het aantal FTE wat in dienst is. Variabele emissie omvat het energieverbruik door het eigen wagenpark, het zakelijk gebruik van de privé auto en zakelijke vliegreizen. Alfen heeft als doelstelling om in 2012 haar emissie van variabele CO 2 -emissie met 6% en vaste CO 2 -emissie met 15% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar Voor de variabele emissie is het aantal FTE als maatstaf genomen. Vastgesteld is dat het aantal FTE het beste bepalend is voor de hoeveelheid CO 2 -emissie. Onderstaande tabellen geven de opzet van de doelstellingen het beste weer. Reductiedoelstelling variabele CO 2 uitstoot Scope Uitstoot 2009 Tot. reductie Red Doel Ratio Red Doel Ratio Red Doel Ratio (ton CO2) (Kg CO2/FTE) (%) (%) (Kg CO2/FTE) (%) (Kg CO2/FTE) (%) (Kg CO2/FTE) Wagenparkreductiedoelstelling 1 Inzet energiezuinige lease-auto's (A,B,C Label) 340, ,5% 1,5% ,0% ,5% Inzet energiezuinige lease-bussen d.m.v techniek 143, % 0% % % Totale reductie variabele uitstoot per FTE 6% 1,4% 44 4% 112 6% 167 Reductiedoelstelling vaste CO 2 uitstoot Scope Uitstoot 2009 Tot. reductie Red Doel Ratio Red Doel Ratio Red Doel Ratio (ton CO2) (%) (%) (ton CO2) (%) (ton CO2) (%) (ton CO2) Inzet groene stroom 2 153,9 50% 20% % 77 50% 77 Energieverbruik reductiedoelstelling gebouw/fabrieken* 3.1 Verlichting (o.b.v. groene stroom) 17,0 30,0% 0,0% 17 30,0% 12 30,0% 12 Totale reductie elektra t.o.v. vaste uitstoot 30,7% 11,5% 30,8 30,7% 82,1 30,7% 82,1 Bewustwording personeel verhogen 1&2 620,6 2% % 614 2% 608 Totale reductie bewustwording Totale reductie vaste CO2 uitstoot 15,2% 5,0% 30,8 14,2% 88,3 15,2% 94,5 Reductiedoelstelling niet alleen van toepassing voor CO2 uitstoot maar ook voor energieverbruik. * Input is afkomstig van Energie management systeem Bij een gelijkblijvende hoeveelheid FTE van Alfen (117) is de totale reductiedoelstelling van de CO 2 - emissie 16% ten opzichte van het referentiejaar 2009.

12 Pagina 12 Annex 1: CO 2 -emissie 2010 H1 scope 1 en 2 CO 2 -emissie factor H1 Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 1: Directe emissie 213,3 Brandstoffen 58,8 - Aardgas g CO 2 / Nm Nm 3 49,9 - Diesel g CO 2 / liter 974 liter 3,1 - Huurauto (diesel) g CO 2 / liter 95 liter 0,3 - Huurauto (benzine) g CO 2 / liter liter 5,5 - Huurauto (brandstoftype onbekend) g CO 2 / liter 16 liter 0,0 Airco en koelingapparatuur Gebruik eigen wagenpark 154,5 - Benzine g CO 2 / liter liter 23,4 - Diesel g CO 2 / liter liter 127,6 - LPG g CO 2 / liter liter 3,5 Kilometers eigen wagenpark 3 - Benzine-auto, klasse <1,4 liter km - Benzine-auto, klasse 1,4-2,0 liter km - Benzine-auto, klasse onbekend km - Diesel-auto, klasse <1,7 liter km - Diesel-auto, klasse 1,7-2,0 liter km - Diesel-auto, klasse >2,0 liter km - Diesel-auto, klasse onbekend km - LPG-auto km CO 2 -emissie factor H1 Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO 2 -emissie [ton] Scope 2: indirecte emissie 85,2 Elektriciteitsgebruik 76,6 - Grijze stroom: 2010 en later (NL) 455 g CO 2 / kwh kwh 74,2 - Grijze stroom: 2010 en later (B) 455 g CO 2 / kwh kwh 2,3 Privé auto's voor zakelijk verkeer 7,1 - Personenauto, brandstoftype niet beken 210 g CO 2 / voertuigkm km 7,1 Zakelijk vliegen 4 1,6 - Afstand < 700 km 270 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 1,3 - Afstand km 200 g CO 2 / reizigerskm reizigerskm 0,3 1: Bron: CO 2-Prestatieladder, Handboek 2.0 bijlage C Conversiefactoren, geldig m.i.v. 1 juli : Gemiddelde van CO 2-Prestatieladder conversiefactoren voor benzine, diesel, lpg (g CO 2/liter). 3: De bijdrage aan de CO 2 uitstoot van het eigen wagenpark wordt bepaald aan de hand van de brandstof opgave. De opgave van gereden kilometers worden derhalve niet gebruikt voor berekening van de CO 2. 4: Bron: afstandsberekening via Scope 1 overzicht Ton CO 2 Brandstoffen 58,8 27,6% Airco en koelingapparatuur - 0,0% Eigen wagenpark 154,5 72,4% Scope 2 overzicht Ton CO 2 Elektriciteitsgebruik 76,6 89,8% Privé auto's voor zakelijk verkeer 7,1 8,3% Zakelijk vliegen 1,6 1,8%

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2011 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 3.A.1 id.: 3.A.1 CARBON FOOTPRINT CO 2 -EMISSIE INVENTARIS Jetmix DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: CO2-VERSLAG 211 Jetmix KAM -A- 6-8-12 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR: Datum: 6-8-12 Paraaf:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton

CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton CARBON FOOTPRINT 2014 Hurks prefabbeton (periode 01 Aug. 2013 t/m 31 Juli 2014) www.hurks.nl Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 3 Historisch basis 3 Gerapporteerde periode 3 Verificatieverklaring 3 Rapporterende

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie