ONTWERPKADER INLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERPKADER INLEIDING"

Transcriptie

1 INLEIDING Het School of Education- project P- REVIEW. Vakdidactische praktijkgerichte reviews van onderzoek ( ) zoekt aansluiting bij de nieuwe invulling van de lerarenopleiding waarbij de inhoud en de vormgeving verankerd is in wetenschappelijke evidentie. Er wordt een blijvende probleem gesignaleerd inzake de doorstroming van onderzoeksresultaten naar het onderwijs. Gefragmenteerde, theoretisch georiënteerde en academisch geformuleerde onderzoeksrapportage lijkt hieraan bij te dragen. Het kernproject P- REVIEW wil bijdragen aan een grotere toegankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek op twee manieren: enerzijds door strategieën om reviews te ontwikkelen en te verspreiden via het opstellen van een ontwerpkader anderzijds door exemplarisch 6 reviews te schrijven die gericht zijn op zowel het basisonderwijs als op het secundair onderwijs Ontwerpkader Het voorliggende document vormt het ontwerpkader voor de reviews. Het ontwerpkader bestaat uit twee delen: Algemene strategie (deel A): Door het expliciteren van de definitie van een vakdidactische praktijkgerichte review, de praktijkgerichte aanpak, de evaluatie- procedure en de disseminatie en valorisatie- strategie wordt de algemene opzet en strategie van P- REVIEW verhelderd. Handleiding voor het schrijven van een review (deel B): De handleiding is opgesteld als een werk- en begeleidingsinstrument voor de review- auteurs. Het voorliggende ontwerpkader is opgesteld door de leden van de interne review- board van het SoE- project P- REVIEW. De leden van de interne review- board zijn: prof.dr. Bieke De Fraine (K.U.Leuven), Job De Meyere (KHK), Renaat Frans (KHLim) en Kristof Van De Keere (KATHO Tielt). 1

2 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 1 INHOUDSTAFEL... 2 DEEL A. ALGEMENE STRATEGIE DEFINIËRING VAN VAKDIDACTISCHE PRAKTIJKGERICHTE REVIEWS PRAKTIJKGERICHTHEID EVALUATIE- PROCEDURE FUNCTIE VAN DE INTERNE REVIEW- BOARD FUNCTIE VAN DE EXTERNE REVIEW- BOARDS EVALUATIE- INSTRUMENT VOOR DE REVIEWS DISSEMINATIE & VALORISATIE- STRATEGIE ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN P- REVIEW DISSEMINATIE & VALORISATIE- ACTIVITEITEN Overkoepelende disseminatie & valorisatie- activiteiten Specifieke disseminatie- activiteiten per individuele review DEEL B. HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN REVIEW PROTOCOL VOOR SCHRIJVEN VAN EEN REVIEW FORMULEREN VAN DE ONDERZOEKSVRAAG (PICO) TITEL FORMULEREN: ZOEKTOCHT NAAR STUDIES LIJST VAN GEBRUIKTE ZOEKTERMEN CRITERIA VOOR DE ZOEKTOCHT NAAR STUDIES GERAADPLEEGDE ZOEKKANALEN HIERARCHIE VAN DE EVIDENTIE SELECTIE VAN DE STUDIES DEFINITIEVE SELECTIE VAN DE STUDIES BEPALING VAN DE SELECTIECRITERIA UITVOEREN VAN DE ANALYSE EVALUATIEFORMULIER VOOR DE STUDIES SCHRIJFPROCES VAN DE REVIEWS HOE BEGINNEN MET SCHRIJVEN AFSPRAKEN OMTRENT HET UITSCHRIJVEN EN REDIGEREN VAN DE REVIEWS BRONNEN

3 DEEL A. ALGEMENE STRATEGIE 1. DEFINIËRING VAN VAKDIDACTISCHE PRAKTIJKGERICHTE REVIEWS Vakdidactische praktijkgericht reviews bieden: - op een systematische en verantwoorde wijze een samenvattend overzicht van relevante wetenschappelijke bronnen - betreffende klaspraktijk of een praktijkgerichte problematiek/casus - van vakdidactische oorsprong - op een vlot leesbare, relevante en hanteerbare wijze voor het praktijkveld Opties: - Methodepluralisme (kwantitatief en/of kwalitatief) - verschillende onderwijsdomeinen - verschillende onderwijsniveaus - gericht op de concrete klaspraktijk - aantoonbare relevantie voor de Vlaamse onderwijscontext Balanceren tussen het ideale en het haalbare: Het schrijven van een systematische review is een stevige onderneming die veel tijd en energie vraagt (Aveyard, 2010). In het ideale scenario worden de richtlijnen van een Campbell- review gevolgd. Maar voor de meeste onderzoekers vraagt dat een té grote tijdsinvestering. Een systematische literatuurstudie is meer haalbaar (Aveyard, 2010). 2. PRAKTIJKGERICHTHEID Het streefdoel van het project is om het volgende doelpubliek te bereiken: Docenten en studenten van de lerarenopleidingen Leraren BaO en SO Intermediairen In de opzet en de uitwerking van de reviews wordt getracht om zowel het ontwerpkader als de uitgeschreven reviews toegankelijk te maken voor dit brede en praktijkgerichte publiek. Het ontwerpkader wil een duidelijke en transparante strategie beschrijven voor het ontwerpen, dissemineren en beoordelen van de reviews. Om deze praktijkgerichtheid vorm te geven zijn binnen het project P- REVIEW een aantal opties genomen. Opties 1: Themazetting De keuze voor de onderwerpen van de reviews is primair verbonden aan de expertise van de review- schrijvers. Het is niet echt haalbaar om de onderwerpen volledig te selecteren vanuit de praktijk omdat dit een te grote diversiteit aan onderwerpen oplevert. Een belangrijk uitgangspunt voor het schrijven van een review kunnen de uitgevoerde peilingsonderzoeken 3

4 zijn. De geselecteerde onderwerpen en de themazetting worden voorgelegd aan focusgroepen (cf. Optie 5). Optie 2: Gericht op de klaspraktijk De thematiek van de reviews dient een problematiek te behandelen die relevant is voor de concrete vakdidactische klaspraktijk. Optie 3: Differentiatie naar onderwijsdomein De 6 reviews situeren zich in verschillende onderwijsdomeinen: Geschiedenis Taal Natuurwetenschappen Bewegingsopvoeding Wereldoriëntatie Biologie Optie 4: Differentiatie naar onderwijsniveau Er worden reviews geschreven voor volgende onderwijsniveaus: 3 reviews voor het basisonderwijs 3 reviews voor het secundair onderwijs Optie 5: Consultatie van focusgroepen De praktijkgerichtheid van het ontwerpkader wordt afgetoetst bij 4 focusgroepen. Centraal hierbij staat de vraag hoe de reviews tegemoet kunnen komen aan de kennisbehoeften en de kennispraktijk van de verschillende focusgroepen. De verschillende samenstelling (leraren basisonderwijs en secundair onderwijs, intermediairen, docenten lerarenopleiding) van de focusgroepen komt op deze manier de praktijkrelevantie van het ontwerpkader ten goede. Tevens gaan de focusgroepen vanuit hun specifieke invalshoek na aan welke criteria de reviews moeten voldoen. Op deze manier spelen de focusgroepen ook hun rol bij het vastleggen van de evaluatie- criteria. De verslagen van de focusgroepen worden gebundeld en als bijlage bij de eindrapportering gevoegd. Optie 6: Evaluatie door praktijkexperten De afzonderlijke reviews worden geëvalueerd door een leescomité van praktijkexperten. Er wordt hiervoor één leescomité voor de reviews voor het basisonderwijs en één leescomité voor de reviews van het secundair onderwijs aangesteld door de interne review- board. Elk leescomité bestaat uit 5 praktijkexperten per geschreven review (leraren, lerarenopleiders, zorg- coördinatoren, pedagogisch begeleiders) die de praktijkgerichtheid bewaken. Zij worden geselecteerd op basis van de vertrouwdheid met het thema in het specifieke werkveld. 4

5 3. EVALUATIE- PROCEDURE Het voorwerp van de evaluatie- procedure is tweeledig: Enerzijds wordt het ontwerpkader van P- REVIEW geëvalueerd en bijgestuurd tijdens de looptijd van het project. Anderzijds worden de zes individuele reviews afzonderlijk geëvalueerd op basis van de richtlijnen van het ontwerpkader. De evaluatie- procedure wordt uitgevoerd door verschillende actoren: Interne review- board Externe review- boards 3.1. FUNCTIE VAN DE INTERNE REVIEW- BOARD De centrale functie van de interne review- board van is de procesbegeleiding en de procesevaluatie van het schrijven van de reviews. Taak Voor de procesbegeleiding wordt er enerzijds een ontwerpkader opgesteld en anderzijds coaching voor de auteurs voorzien. a. Ontwerpkader Om de auteurs te ondersteunen ontwerpt de interne review- board het concreet- operationeel ontwerpkader voor de reviews dat bestaat uit: Een definiëring van de praktijkgerichte reviews Een handleiding voor het uitschrijven van de reviews + tijdspad Een explicitering van de evaluatie- procedure & het evaluatie- instrument Een disseminatie en valorisatie- strategie Op basis van de feedback van de auteurs, de externe review- board en de implementatie van het ontwerpkader tijdens het schrijfproces en de coaching- sessies wordt het ontwerpkader bijgestuurd nadat de eerste drie pilot- reviews zijn geschreven (augustus 2012) en nadat de laatste 3 reviews zijn geschreven (maart 2013). b. Coaching- sessies Vanuit de interne review- board naar de auteurs Tijdens de coaching- sessies worden de auteurs begeleid en ondersteund door de leden van de interne review- board tijdens hun schrijfproces. De thema s van de coaching- sessies sluiten aan bij de stappen voor de opbouw van een review uit het ontwerpkader (cf Tijdspad voor het uitschrijven van de reviews). Vanuit de auteurs naar de interne review- board 5

6 Naast de begeleidende en ondersteunende functie wordt er tijdens de coaching- sessies ook tijd voorzien om in te gaan op de specifieke vragen en noden van de auteurs. Op basis van de feedback van de auteurs kan de interne review- board specifieke en extra ondersteuning voorzien. Samenstelling De interne review- board bestaat uit de kernpartners van het project (KHK, K.U.Leuven, KHLIM, KATHO Tielt) FUNCTIE VAN DE EXTERNE REVIEW- BOARDS De externe review- boards staan in voor de proces- en productevaluatie van het project P- REVIEW. Er wordt gekozen om twee afzonderlijke review- boards in het leven te roepen met elk een eigen finaliteit en taak: Vaste overkoepelende externe review- board Taak De taak van de vaste overkoepelende externe review- board richt zich primair op het ontwerpkader voor de reviews. Deze review- board wordt betrokken bij het opstellen en het bijsturen van het ontwerpkader tijdens de looptijd van het project. In tweede instantie evalueert de vaste externe review- board tevens de implementatie van het ontwerpkader en de output van het project door overkoepelende feedback te geven op de geschreven reviews en de gevolgde coaching- procedure. Samenstelling Bij de samenstelling van deze externe review- board wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling tussen praktijkgerichte en wetenschappelijke expertise. leden van de vaste en overkoepelende externe review- board: Ballet Katrijn Departement Onderwijs Beckers Gerd Coördinerend directeur scholengemeenschap De Speling (Genk) Bonne Jan Pedagogisch begeleider Brugge Callewaert Bjorn Opleidingscoördinator lager onderwijs KHLeuven Clarebout Geraldine Lid werkgroep EBE, K.U.Leuven faculteit PPW De Laet Steven Pedagogisch begeleider OVSG basisonderwijs De Ruytter Geertrui VLOR Devos Pieter Directeur basisonderwijs KBO Tielt Foulon Martine Pedagogisch directeur vrije basisschool de Ark (Leuven) Hannes Karin Faculteit PPW K.U.Leuven Maes Frederik School of Education 6

7 Op t Eynde Peter Peeters Wim Simons Joke Smits Dirk Van Braak Johan Vanderhoeven Johan Vanderlinde Ruben pedagogisch directeur Regina Caelilyceum Dilbeek Pedagogisch begeleider SO, DSKO Antwerpen Onderzoekscoördinator Lessius Mechelen Onderzoekscoördinator H.U.Brussel, lid EBE UGent Departementshoofd lerarenopleiding KHBO UGent Rapportering De verslagen van de vergaderingen van de externe review- board vormen samen het evaluatierapport dat zal toegevoegd worden aan het eindrapport van het project P- REVIEWS. De verslaggeving gebeurt door de interne review- board. Aanvullende wisselende externe review- board Taak De taak van de aanvullende wisselende externe review- board is exclusief gericht op de specifieke reviews als output van het project. De leden evalueren de geschreven reviews op basis van het evaluatie- instrument (cf. 3.3). Samenstelling Deze aanvullende externe review- board bestaat uit afzonderlijke leden en/of leescomités die worden aangesteld door de interne review- board voor de evaluatie van een specifieke review: o Voor elke afzonderlijke review worden 2 domein- experten gezocht die de wetenschappelijke validiteit bewaken. Zij worden geselecteerd op basis van aantoonbare wetenschappelijke expertise op het vlak van de thematiek van de review. o Eén leescomité voor de reviews voor het basisonderwijs en één leescomité voor de reviews van het secundair onderwijs worden aangesteld. Elk leescomité bestaat uit 5 praktijkexperten per geschreven review (leraren, lerarenopleiders, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders) die de praktijkgerichtheid bewaken. Zij worden geselecteerd op basis van de vertrouwdheid met het thema in het specifieke werkveld. Rapportering De ingevulde evaluatie- instrumenten (cf. 3.3.) worden gebundeld en opgenomen in het finale eindrapport van het project P- REVIEW. 7

8 3.3. EVALUATIE- INSTRUMENT VOOR DE REVIEWS Het evaluatie- instrument voor de reviews wordt gebruikt door de leden van de externe review- board om feedback te geven op de geschreven reviews. Er zijn 5 hoofdcriteria die telkens vertaald worden naar concrete indicatoren. Elke indicator kan gescoord worden op een 3- punts- schaal (O - onvoldoende, V: voldoende, G: goed). Bij elk hoofdcriterium wordt ook een open ruimte voorzien waar de evaluator een woordelijke motivering kan geven van zijn besluit en/of suggesties. a. Taalgebruik en structuur TAALGEBRUIK & STRUCTUUR: De review is geschreven in een vlotte en begrijpelijke taal die leesbaar is voor leraren. gebruikt geen overdreven lange zinnen. heeft een duidelijke structuur. vermijdt overbodige specifieke terminologie. legt nieuwe begrippen (inclusief vakjargon) uit door middel van concrete en bekende termen. biedt een aansprekende inleidingstekst. is beschikbaar in twee versies: een lineaire tekstversie en een niet- lineaire tekstversie (website). Schriftelijke motivering & suggesties: b. wetenschappelijke validiteit & verantwoording WETENSCHAPPELIJKE VALIDITEIT & VERANTWOORDING: De review verwijst via eindnoten consequent naar de geraadpleegde bronnen. wordt voldoende ondersteund door wetenschappelijke studies. expliciteert de centrale onderzoeksvraag. geeft een duidelijk omschrijving van de probleemstelling. expliciteert helder de afbakening van het onderzoek en de draagwijdte van het onderzoek. expliciteert de gevolgde onderzoeksmethode. geeft de selectiecriteria aan voor het insluiten en uitsluiten van studies. geeft aan hoe de verwerking van de studies is gebeurd. formuleert heldere conclusies die voldoende wetenschappelijk verantwoord worden. Schriftelijke motivering & suggesties: 8

9 c. Praktijkrelevantie PRAKTIJKRELEVANTIE: De review is in de eerste plaats gericht op de klaspraktijk (micro- niveau). verwijst naar voldoende concrete voorbeelden uit de klaspraktijk. geeft aan waarom de thematiek belangrijk is. houdt rekening met de specifieke Vlaamse onderwijscontext. is voldoende specifiek gericht op het aangeduide onderwijsniveau (BaO of SO). voorziet links naar goede praktijkvoorbeelden en/of beeldmateriaal. beschrijft getuigenissen van leraren en praktijkverantwoordelijken omtrent de thematiek. Schriftelijke motivering & suggesties: d. Toepasbaarheid van de review (gebruikswijzer) TOEPASBAARHEID: De review geeft aan hoe een leraar aan de slag kan gaan in de klas met de verworven inzichten. expliciteert welke de kansen zijn voor verdere professionalisering van leraren. stimuleert de onderzoekende houding van de leraren (vb. door zelf op kleine schaal een klas- experiment uit te voeren omtrent de thematiek, door suggesties te geven voor verdere literatuur, door filmische voorbeelden). stimuleert een brede communicatie omtrent de thematiek (vb. Door middel van stellingen waarop kan gereageerd worden). Schriftelijke motivering & suggesties: 9

10 e. Disseminatie van de review Opmerking: De disseminatie van een review reikt verder dan de eigenlijke looptijd van het project. Dit maakt het moeilijker om de disseminatie finaal te evalueren. In het disseminatieplan van de auteur zal u alvast enkele disseminatie- acties vinden. Als evaluator wordt u uitgenodigd om extra suggesties te geven voor een verdere brede verspreiding van de review. Het zou ook een hulp zijn, mocht u extra kanalen en/of contactpersonen kunnen vermelden. DISSEMINATIE: De review wordt ondersteund door een disseminatieplan waarin concreet aangegeven wordt welke acties ondernomen worden ter verspreiding. Schriftelijke motivering & extra suggesties (eventueel extra contactpersonen en/of kanalen): 10

11 4. DISSEMINATIE & VALORISATIE- STRATEGIE 4.1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN P- REVIEW Het is een algemene doelstelling van het project P- REVIEW om de review breed te verspreiden en de vertaalslag van onderzoek naar onderwijs positief te stimuleren. Kenmerkend voor dit SoE- project is dat de disseminatie en valorisatie- activiteiten dienen te landen bij het uiteindelijke doelpubliek, namelijk leerkrachten basisonderwijs en secundair onderwijs. In functie van dit doelpubliek worden ook intermediairen betrokken in de disseminatie, die op hun beurt als doorgeefluik naar het praktijkveld kunnen functioneren. De vakdidactische insteek van het project garandeert de aansluiting bij de concrete lespraktijk waarbij leerkrachten zoeken naar een vernieuwende invulling van een vakdidactisch probleem. Er wordt binnen het kader van de voorhanden financiering ook gepoogd om een brede waaier aan vakdidactische onderwijsdomeinen te presenteren DISSEMINATIE & VALORISATIE- ACTIVITEITEN Het opstellen van de disseminatie & valorisatie- activiteiten gebeurt op een tweeledige manier: enerzijds zijn er een aantal overkoepelende activiteiten gepland op niveau van het gehele project P- REVIEW (cf ). anderzijds wordt er tevens voor de individuele reviews gezocht naar meer specifieke activiteiten (cf ) Overkoepelende disseminatie & valorisatie- activiteiten Het projectteam voorziet alvast in volgende activiteiten: - 2 vakdidactische studiedagen die regionaal worden georganiseerd (regio 1: West- Vlaanderen, regio 2: Kempen- Limburg) - Een dynamische website met interactieve mogelijkheden om de projectresultaten te verspreiden en feedback te geven op de review- onderwerpen, alsook om conclusies hieromtrent te formuleren (via wikiapplicatie). - Publiek maken van de reviews met bijhorende disseminatiestrategie (bijvoorbeeld publiceren als boek en/of als artikel in een (vak)didactisch tijdschrift). - Valorisatie- kansen aangeven voor het werken met de reviews binnen de lerarenopleiding via een gebruikswijzer en via implementatie in opleidingsonderdelen (bv. bachelorproef) Specifieke disseminatie- activiteiten per individuele review Naast de overkoepelende disseminatie en valorisatie- activiteiten stellen de auteurs voor hun review een disseminatie- plan op waarin verdere specifieke acties kunnen worden vermeld. 11

12 DISSEMINATIE- PLAN Aard van de actie: - P: publicatie - C: communicatie (mailing & linken) - V: voorstelling van de review aan een publiek (inclusief workshops) Nadere omschrijving van de disseminatie- acties 12

13 DEEL B. HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN REVIEW 5. PROTOCOL VOOR SCHRIJVEN VAN EEN REVIEW Bij een systematische aanpak van het schrijven van een review is het wenselijk om voor het uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten een helder protocol aan te geven. Via het protocol wordt de schrijver gestimuleerd om te expliciteren: - wat de precieze onderzoeksvraag is van de review. - op welke manier de studies en bronnen worden gevonden. - op basis van welke criteria de studies en bronnen worden geselecteerd of uitgesloten. - hoe de uiteindelijke analyse wordt uitgevoerd. - op welke manier de gegevens uiteindelijk samengebracht worden in de review. Het uitschrijven van een protocol is zinvol om duidelijk aan te geven waar je precies naar toe wil en wat het bereik is van de review. Het is immers vanuit wetenschappelijk oogpunt uiterst belangrijk om enerzijds een duidelijke afbakening te maken en anderzijds om de relevante studies en bronnen in te sluiten in het onderzoek. Tevens is het protocol een manier om anderen te laten delen in de opzet van het onderzoek. Het dient als basis om feedback te krijgen van de review- board FORMULEREN VAN DE ONDERZOEKSVRAAG (PICO) Voorafgaand aan het formuleren van de onderzoeksvraag, kan je best een gericht antwoord formuleren op onderstaande deelvragen. P=populatie Wie is het doelpubliek? Over welke leerlingen gaat het? (Basisonderwijs? Secundair onderwijs? Buitengewoon onderwijs? Welke leerjaren? Welke studierichtingen? Leerlingen met specifieke (achtergrond)kenmerken? Jongens? Meisjes? I = interventie of vakdidactische aanpak Naar welke educatieve interventies ben je op zoek? 13

14 C= vergelijking (Eng.: comparison of interest) Wordt er een vergelijking gemaakt ten opzichte van de interventie of de vakdidactische aanpak? O= Uitkomst (Eng.: outcome) Wat is de gewenste uitkomst? (bijvoorbeeld: motivatie, prestaties, probleemoplossingsvaardigheden.) Zal het doelpubliek beïnvloed worden of niet? De verschillende onderdelen van PICO worden samengebracht in de uiteindelijke onderzoeksvraag: ONDERZOEKSVRAAG: 5.2. TITEL FORMULEREN: De titel van de review is belangrijk. De titel moet helder zijn en faciliteren dat iemand via gerichte zoekopdrachten bij de review uitkomt. Probeer dan ook geen overbodige woorden te gebruiken die enkel kunnen afleiden van de thematiek. Een standaardvoorbeeld van de titel: [interventie] voor {probleem] in [onderwijsdomein] [onderwijsniveau] [evidentie] 14

15 VOORLOPIGE WERKTITEL 6. ZOEKTOCHT NAAR STUDIES In een volgende stap is het noodzakelijk om te onderzoeken of er voldoende relevante studies voorhanden zijn voor de onderzoeksvraag. Er moet ook een verantwoord evenwicht gevonden worden tussen een onhaalbaar aantal studies om te verwerken en een té kleine en onvolledige selectie van studies. Voor de vakdidactische reviews binnen P- REVIEW lijkt het opnemen van 6 tot 15 studies een haalbaar aantal (Aveyard, p. 36). Uiteraard hangt het aantal gevonden studies zeer sterk af van de breedte van de onderzoeksvraag en de hoeveelheid studies die over het thema beschikbaar zijn. Bovenstaand aantal moet dus enkel beschouwd worden als richtinggevend. Volg een systematische wijze om studies op te sporen door: - op te lijsten welke zoektermen je gebruikt en in welke combinatie (zie 6.1) - aan te geven via welke kanalen je de studies op het spoor ben gekomen (database, tijdschriften, bronnenvermelding in literatuur, consultatie van domeinexperten, ) (zie 6.3) - criteria te bepalen voor studies die je wil opnemen (zie 6.2) o periode (vb. enkel studies na 2000) o taal (vb. enkel studies in het Engels of het Nederlands) o gebied (vb. Europees, focus op specifieke landen) o gebruikte onderzoeksmethodiek (vb. enkel kwantitatieve studies en bestaande reviewstudies) o Deze systematische aanpak is belangrijk om er voor te zorgen dat je een correct, gefundeerd antwoord biedt op de onderzoeksvraag (Aveyard, 2010). Als je je enkel baseert op studies die je kent of die je toevallig op het spoor bent gekomen, dan riskeer je een foutief en vertekend antwoord te bieden op de onderzoeksvraag. TIP! Consulteer het document PREV_AUTEURS_INFO_Toegang tot ebronnen associatie_katho op DROPBOX SoE. 15

16 6.1. LIJST VAN GEBRUIKTE ZOEKTERMEN Zoekterm Bredere term (optie) Smallere term (optie) 6.2. CRITERIA VOOR DE ZOEKTOCHT NAAR STUDIES Criterium voor de zoektocht (vb. periode) Invulling van het criterium (vb ) 6.3. GERAADPLEEGDE ZOEKKANALEN Om dubbel werk te vermijden, kunnen de zoekacties best bijgehouden worden op een consequente manier. Het onderstaande schema kan hierbij hulp beiden. Probeer ook de referenties vanaf het begin zou nauwkeurig mogelijk bij te houden. Zoekkanaal (vb. Limo (http://limo.libis.be), ERIC, Web of Science, Psychinfo, Google scholar, experten, ) Gebruikte zoekterm Referentie van gevonden studies 16

17 6.4 HIERARCHIE VAN DE EVIDENTIE Als de onderzoeksvraag van de review gericht is op de effectiviteit (matter of fact) van een interventie of een didactische aanpak is het fundamenteel om de hiërarchie van de evidentie te respecteren. Vanuit het perspectief van het evidentie- gehalte van studies, is het immers belangrijk om te beseffen dat niet elke onderzoeksmethodologie evenveel harde bewijskracht heeft voor de effectiviteit van een interventie of didactische aanpak. De onderstaande rangorde (Aveyard, p. 62) betekent dat een methode die hoger staat (bv. 1 > 3, 4>5) ook meer evidentie oplevert. 1. Systematische reviews en meta- analyse MEER EVIDENTIE 2. Gerandomiseerd onderzoek met controle groep (Eng.: RCT) 3. Correlationeel onderzoek 4. Bevragingen 5. Casus rapporten 6. Kwalitatieve studies 7. Opinies van experten 8. Anekdotische opinies MINDER EVIDENTIE Indien de onderzoeksvraag van de review minder gericht is op de effectiviteit van een interventie, dan is nog steeds van belang om bij het rapporteren over de studies de hiërarchie van de evidentie te respecteren en geen overschattende conclusies te trekken uit de studies. Dit betekent echter niet dat er geen zinvolle uitspraken kunnen gedaan worden over een thematiek die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld kwalitatieve studies of opinies van experten. De uitspraken kunnen dan getuigen van een sterke relevantie (matter of concern) voor een doelgroep omtrent een thematiek. Er kunnen zo bijvoorbeeld een aantal randvoorwaarden en/of goede praktijkvoorbeelden aangeven worden voor een bepaalde didactische aanpak zonder dat er daarmee hard bewijs geleverd wordt. 17

18 7. SELECTIE VAN DE STUDIES 7.1. DEFINITIEVE SELECTIE VAN DE STUDIES Een volgende stap in de totstandkoming van de review is een nauwkeurige en verantwoorde selectie van de studies. Na de eerste zoektocht naar studies en bronnen (cf. 6) moet worden beslist welke studies uiteindelijk wel of niet opgenomen zullen worden in de review. Op die manier wordt de definitieve selectie van studies verkregen waar je verder mee aan de slag gaat BEPALING VAN DE SELECTIECRITERIA Bij een systematische review is het noodzakelijk dat men op voorhand bepaalt welke de selectiecriteria zijn voor het al dan niet insluiten van studies. Op die manier kan gerechtvaardigd worden op welke manier de studies worden afgewogen naar relevantie, kwaliteit, uitkomst van het onderzoek Voorbeelden van mogelijke selectiecriteria (= criteria voor inclusie en exclusie): - Enkel studies met double blind - Enkel studies over het basisonderwijs - Enkel kwantitatieve studies of bestaande reviews - Studies waarin enkel peer- assessment gebruikt wordt en géén self- assessment - Enkel studies waarin de klasgrootte minstens 15 leerlingen is - Enkel studies waarin er één klasleerkracht is die de klas begeleidt (niet bijgestaan door een teaching assistant of door een onderzoeker) - Enkel studies waarin de interventie wordt uitgevoerd door een leerkracht (en dus niet door een externe persoon zoals een onderzoeker - De klassen mogen geen graadklassen zijn - Er mogen geen kinderen met bijzondere educatieve maatregelen opgenomen zijn - Enkel studies uit peer- reviewed tijdschriften - De assessment van de uitkomsten van het onderzoek werden op een geblindeerde wijze uitgevoerd - Selectie- criterium Korte omschrijving van het selectie- criterium (Zie hierboven voor voorbeelden) 18

19 8. UITVOEREN VAN DE ANALYSE Je houdt nu een aantal studies over die kunnen geïncludeerd worden in de review. De volgende belangrijke stap is het uitvoeren van de analyse. Bij deze analyse moet je bepalen welk gewicht de studies uiteindelijk zullen krijgen. Concreet: aan welke studie ga je veel belang hechten en op grond waarvan? Om dit te doen, zal je de geïncludeerde studies grondig moeten (her)lezen. Het is tevens mogelijk dat er na het grondig herlezen toch nog beslist wordt om een bepaalde studie niet op te nemen omdat ze toch niet voldoet aan de inclusiecriteria EVALUATIEFORMULIER VOOR DE STUDIES Om de analyse te maken kan je best een evaluatieformulier opstellen als hulpmiddel. Het evaluatieformulier zal je naderhand helpen om te bepalen aan welke studies in de uiteindelijke review een groot gewicht zal gegeven worden en aan welke een minder groot gewicht zal gegeven worden. Er bestaat waarschijnlijk geen perfect voorbeeld van hoe het evaluatieformulier er moet uitzien. Veel zal afhangen van de precieze eigenheid van je review en van de aard van de studies die je opneemt (vb. kwantitatieve, kwalitatieve of literatuurstudies). Je moet het formulier dan ook zelf aanvullen. Het belangrijkste is dat je gepaste informatie over de studies verzamelt die jou in staat stellen om achteraf het belang van de studie voor het onderzoek te bepalen. Hieronder vind je echter een voorbeeld van een evaluatieformulier. Per studie wordt een afzonderlijk evaluatieformulier ingevuld. Het evaluatieformulier voor de studies biedt: - Een omschrijving van de evaluatiecriteria - Info: samenvattende en meer getailleerde informatie over hoe het evaluatiecriterium invulling krijgt in de studie - Conclusie: een woordelijke motivering van de evaluatie van het evaluatiecriterium Tip! Lees hoofdstuk 5 How do I critically appraise the literature? (Aveyard, p ) vanuit het perspectief van de specifieke soort van review die je wil uitschrijven. Evaluatiecriteria Info/opmerking 1. Referentie van de studie: Info: 1.1. Gewicht van de publicatie: Vb. Is de studie gepubliceerd in een vooraanstaand tijdschrift? Vb. Werd relevant vooronderzoek opgenomen in het artikel? 0 Internationaal peer- reviewed tijdschrift 0 Internationaal tijdschrift 0 Nationaal peer- reviewed tijdschrift 0 Praktijkgericht tijdschrift Info: Conclusie: 19

20 2. Steekproef / onderzoeksgroep Vb. Is duidelijk aangegeven wie deelgenomen heeft het onderzoek? Vb. De specifieke doelgroep die ik nodig heb is opgenomen? Vb. Is aangegeven hoe de selectie gebeurde? 3. Onderzoeksvraag Vb. Is de onderzoeksvraag helder geëxpliciteerd? Vb. Sluit de onderzoeksvraag voldoende aan bij de opzet van mijn review? 4. Interventie of didactische aanpak Vb. Is de interventie of didactische aanpak op een geblindeerde wijze uitgevoerd? Vb. Is de didactische aanpak breed uitgetest? Vb. Is de didactische aanpak voorgelegd aan een team van experten? 5. Vergelijking Vb. Is de didactische aanpak consequent vergeleken met een alternatieve aanpak? 6. Methode Vb. Is de gebruikte (kwantitatieve of kwalitatieve) methode duidelijk omschreven? Vb. Is de gebruikte methode geschikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag? Vb. Levert de gebruikte methode voldoende evidentie op (cf. hiërarchie van evidentie) Info: Conclusie: Info: Conclusie: Info: Conclusie: Info: Conclusie: Info: Conclusie: 20

HOE SCHRIJF JE EEN P- REVIEW? Stap 1. PROTOCOL VOOR SCHRIJVEN VAN EEN REVIEW

HOE SCHRIJF JE EEN P- REVIEW? Stap 1. PROTOCOL VOOR SCHRIJVEN VAN EEN REVIEW Handleiding Hoe schrijf je een Preview? HOE SCHRIJF JE EEN PREVIEW? In deze rubriek doorloop je de verschillende stappen voor het schrijven van een Preview. Kenmerkend aan de Previews is de systematische

Nadere informatie

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding Gebruikswijzer P- Reviews: Hoe kunnen de Reviews op een nuttige manier geïntegreerd worden in de lerarenopleiding? In deze gebruikswijzer bekijken we eerst een aantal mogelijkheden tot implementatie van

Nadere informatie

P- REVIEW. Vakdidac'sche prak'jkgerichte reviews van onderzoek

P- REVIEW. Vakdidac'sche prak'jkgerichte reviews van onderzoek P- REVIEW Vakdidac'sche prak'jkgerichte reviews van onderzoek PREVIEW- team Partners met zowel prak6jk- gerichte als wetenschappelijke exper6se Engagement van verschillende onderzoeksgroepen Partners:

Nadere informatie

Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders

Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet, Thomas Smets, Katrine Patteet, Renaat Frans en Job De Meyere Waarom Edurama?

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Vakdidactische praktijkgerichte reviews van wetenschappelijk onderzoek (SoE KP-2011)

Vakdidactische praktijkgerichte reviews van wetenschappelijk onderzoek (SoE KP-2011) Vakdidactische praktijkgerichte reviews van wetenschappelijk onderzoek (SoE KP-2011) Inhoud voorstelling A. Algemene voorstelling P-reviews - Job De Meyere (TMK), projectleider B. Review taal: Hoe meer

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Studiedag Expertisenetwerk School of Education Brugge 21 oktober2010 Johan van Braak Johan.vanBraak@UGent.be Conclusies 1. Er is een kloof tussen onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Toelichting bij de criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van een

Nadere informatie

Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten

Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten Geraldine Clarebout 09-09-2010 Contact: geraldine.clarebout@kuleuven-kortrijk.be Inhoud Kiezen van methoden: verschillende types Steekproeftrekking

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap STEM Visietekst van het GO! 28 november 2016 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2 Samenvatting In de beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Onderwijs de ambitie om leerlingen warmer te maken

Nadere informatie

Het doen van literatuuronderzoek

Het doen van literatuuronderzoek Het doen van literatuuronderzoek Workshop Miniconferentie Kritisch denken in de wetenschap Saskia Brand-Gruwel Iwan Wopereis Invoegen Afbeelding homepage Boekenweek 2011 Pagina 2 Wat dan wel? Wat dan wel?

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Aanzetten tot debat VIWTA-onderzoek over onderwijsonderzoek in Vlaanderen VLOR-advies OESO en Europese

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Academiejaar 2016-2017 BEDOELING Doorlopen van een gericht wetenschappelijk proces Een originele probleemstelling Een persoonlijk werkstuk Binnen

Nadere informatie

Eindverslag projectgroep assessmentvormen in een competentiegerichte lerarenopleiding. 1. Doel van het project en samenstelling van het projectteam

Eindverslag projectgroep assessmentvormen in een competentiegerichte lerarenopleiding. 1. Doel van het project en samenstelling van het projectteam Expertisenetwerk School of Education Associatie K.U.Leuven Dekenstraat 6, bus 4067 B-3000 Leuven Eindverslag projectgroep assessmentvormen in een competentiegerichte lerarenopleiding 1. Doel van het project

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Data verzameld in de derde graad van de basisschool en verslag opgesteld door Amber Van Geit Opleiding:

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend. Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe Onderwijsonderzoek 1

Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend. Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe Onderwijsonderzoek 1 Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe 20-6-2001 Onderwijsonderzoek 1 Vraagstelling luik 1 1. Wat werd in de periode 1989-1999 in Vlaams onderwijsonderzoek onderzocht?

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig.

Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig. Paper 1 Ontwerpplan Criterium Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Excellent Probleembeschrijving Paper maakt niet duidelijk welk probleem (welke wens) centraal staat en om welke reden. Paper beschrijft

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

OOF Toetskoffer. Startbagage voor toetscommissies. HGZO maart 2013 Greet Fastré & Lies Wijnants

OOF Toetskoffer. Startbagage voor toetscommissies. HGZO maart 2013 Greet Fastré & Lies Wijnants OOF Toetskoffer Startbagage voor toetscommissies HGZO maart 2013 Greet Fastré & Lies Wijnants Partners project 3 Kernopleidingen - Lessius: Ba communicatiemanagement - KHLim: Ba orthopedagogie - KHLeuven:

Nadere informatie

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2014-2015 Projectteam: Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour, Sarah Verslijcke Cofinanciering: scholengemeenschap

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Van Google tot paper!

Van Google tot paper! Van Google tot paper! Een zoektocht naar informatie Dirk Smits Diensthoofd PRAGODI K.A. Leuven, 01/02/2008 Onderzoekscompetentie Oriënteren op een onderzoeksprobleem: gericht informatie verzamelen, ordenen

Nadere informatie

Samen Onderwijs Ontwikkelen In leergemeenschappen aan de slag met onderwijsinnovatie

Samen Onderwijs Ontwikkelen In leergemeenschappen aan de slag met onderwijsinnovatie Samen Onderwijs Ontwikkelen In leergemeenschappen aan de slag met onderwijsinnovatie Achtergrond Onderwijswereld is voortdurend onderhevig aan innovatie Leraren spelen een sleutelrol in ontwikkeling van

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN Medewerkers van de Bibliotheek Rechten hebben voor studenten, die starten met het schrijven van de scriptie, instrumenten ontwikkeld. De instrumenten

Nadere informatie

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen Master Innovation & Leadership in Education Leerdoelen Aan het eind van deze lesdag heb je: Kennis van de dataverzamelingsmethodes vragenlijstonderzoek,

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE Drs. Willemke Stilma Docent verpleegkunde HvA Mede met dank aan dr. Anne Eskes 1 INHOUD 5 stappen EBP Formuleren van een klinische vraagstelling PICO Zoekstrategie

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Voor meer informatie en contact

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Voor meer informatie en contact Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Voor meer informatie en contact www.nji.nl/jeugdinterventies centrumgezondleven@rivm.nl www.ncj.nl/onderwerpen/233/erkenningscommissie-interventies

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015 Titel interventie Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Werkblad, versie mei 2015 Dit is een gezamenlijk werkblad van de volgende kennisinstituten: Colofon Ontwikkelaar

Nadere informatie

Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs

Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs Vlor & Artevelde: Zin in wetenschappen wiskunde en techniek publicatie april 2013(zie actieplan STEM thema 2, OD 1) Vlor: reflectie-/screeningsinstrument voor

Nadere informatie

Naar een valide, betrouwbare, transparante, haalbare leerlingenevaluatie in 4 stappen. Stap 1

Naar een valide, betrouwbare, transparante, haalbare leerlingenevaluatie in 4 stappen. Stap 1 Naar een valide, betrouwbare, transparante, haalbare leerlingenevaluatie in 4 stappen Stap 1 EVALUATIE IS EEN ONDERDEEL VAN HET LEERPROCES. VOLGENDE ACTIVITEITEN GAAN EVALUEREN VOORAF: 1 JE LEEST DE LEERPLAN

Nadere informatie

Inhoud. woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 33

Inhoud. woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 33 woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1. Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2 Functiebeschrijvingen

Nadere informatie

Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk. Definitie EBP 16-4-2015

Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk. Definitie EBP 16-4-2015 Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk Lies Braam, verpleegkundig specialist neurologie 26 maart 2015 V &VN neurocongres Definitie EBP Bij EBP gaat het om klinische beslissingen op basis van

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

1. HET WEB PLATFORM PLAATST PRAKTIJKRELEVANTE EN ONDERZOEKSGEBASEERDE PUBLICATIES CENTRAAL

1. HET WEB PLATFORM PLAATST PRAKTIJKRELEVANTE EN ONDERZOEKSGEBASEERDE PUBLICATIES CENTRAAL BEOORDELINGS- EN SELECTIECRITERIA PUBLICATIES EDURAMA INLEIDING In wat volgt vindt u het beoordelings- en selectie-instrument dat tot stand kwam na overleg met de wetenschappelijke adviesraad en de externe

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Action learning als retentiemaatregel voor high potentials (2)

Action learning als retentiemaatregel voor high potentials (2) Action learning als retentiemaatregel voor high potentials (2) In onze vorige nieuwsbrief beschreven wij de waarde van action learning als retentiemaatregel voor high potentials. Meer bepaald verduidelijkten

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I

Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I Deze leidraad heeft tot doel om studenten uitleg te geven bij het opmaken van hun onderzoeksvoorstel voor de masterscriptie. Er wordt

Nadere informatie

Overgang basis-secundair: alle partners slaan de handen in elkaar!

Overgang basis-secundair: alle partners slaan de handen in elkaar! Overgang basis-secundair: alle partners slaan de handen in elkaar! Nathalie Van Ceulebroeck en Marie Seghers Inspiratiedag Ouder-school-leerlingen 10 februari 2015 Verloop van de workshop Voorstelling

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines.

Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines. Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines. Doelstelling. Het OPO Wetenschapscommunicatie Informatica heeft als doelstelling om de communicatievaardigheden,

Nadere informatie

Module 3. Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 3. Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 3 Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Hoe gebruik ik informatie

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

Methodologie & Profielwerkstukken

Methodologie & Profielwerkstukken Methodologie & Profielwerkstukken Erik Heijmans, WUR Arjen Nawijn, STOAS Sander Poort, CLV September 2014 Christelijk Lyceum Veenendaal, 2014 1. Onderzoeksprojecten soorten en doelen Twee soorten onderzoeksprojecten:

Nadere informatie

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08 Scriptiegroep Bijeenkomst 08 Inhoudselementen van een scriptie Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bronnenonderzoek Afstudeerproject Conclusie Samenvatting Literatuurlijst Bijlagen Inhoudsopgave Routekaart

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} EVALUATIE PLAN {Voeg naam GB programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 1 Introductie Introduceer hier de onderdelen

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University 2015-2021 In het voorjaar van 2014 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Schrijven, herschrijven, schrijfonderwijs, feedback geven, feedback ontvangen

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Schrijven, herschrijven, schrijfonderwijs, feedback geven, feedback ontvangen Naam auteur Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Inge van de Wiel Nederlands Peerfeedback in het schrijfproces Schrijfonderwijs Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Doelgroep Gymnasium

Nadere informatie

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 Inhoud woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1 Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2

Nadere informatie

TOETSTIP 5 NOVEMBER 2006

TOETSTIP 5 NOVEMBER 2006 TOETSTIP 5 NOVEMBER 2006 Bepaling wat en waarom je wilt meten Toetsopzet Materiaal Betrouwbaarheid Beoordeling Interpretatie resultaten TIP 5: SELF-ASSESSMENT: WAT, WAAROM EN HOE? Zoals we in de vorige

Nadere informatie

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN Evaluatieformulier Naam: Functie: Dienst/ afdeling: Diensthoofd: Aanwervingsdatum: Basiscontract: Verlenging: op te maken voor: Evaluatiedomein Tussentijdse evaluatie

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd.

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd. Wedstrijdreglement Eustory Doel EUSTORY is een geschiedeniswedstrijd georganiseerd door BELvue, onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Het wil jongeren van alle onderwijstypes de hand reiken

Nadere informatie

Studiedag. 24 februari 2015

Studiedag. 24 februari 2015 Studiedag 24 februari 2015 0 De visie gevisualiseerd: geïnformeerde school- en klasontwikkeling PLANNEN PLANNEN AANPASSEN AANPASSEN VISIE DOEN DOEN CONTROLEREN CONTROLEREN 1 Streefbeeld verruimen De onderzoekende

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} Bijlage 3 89 EVALUATIE PLAN {Voeg naam programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 90 Introductie Introduceer hier

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

Doelen. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten

Doelen. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2014-2015 Projectteam: Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour, Sarah Verslijcke Cofinanciering: scholengemeenschap

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie