HOE SCHRIJF JE EEN P- REVIEW? Stap 1. PROTOCOL VOOR SCHRIJVEN VAN EEN REVIEW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE SCHRIJF JE EEN P- REVIEW? Stap 1. PROTOCOL VOOR SCHRIJVEN VAN EEN REVIEW"

Transcriptie

1 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? HOE SCHRIJF JE EEN PREVIEW? In deze rubriek doorloop je de verschillende stappen voor het schrijven van een Preview. Kenmerkend aan de Previews is de systematische aanpak van de onderzoeksactiviteiten. Het gebruik van deze schrijfwijzer garandeert dat je geen essentiële stappen over het hoofd ziet. Het is de wensdroom van het project Previews dat er in de toekomst nog meerdere P- reviews worden geschreven omtrent actuele vakdidactische kwesties. Indien je zelf concrete suggesties hebt voor het uitschrijven van een Preview kan je best op voorhand contact opnemen met de editorial board (via het contactformulier van de website). Stap 1. PROTOCOL VOOR SCHRIJVEN VAN EEN REVIEW Bij een systematische aanpak van het schrijven van een review is het wenselijk om voor het uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten een helder protocol aan te geven. Via het protocol wordt de schrijver gestimuleerd om te expliciteren: wat de precieze onderzoeksvraag is van de review. op welke manier de studies en bronnen worden gevonden. op basis van welke criteria de studies en bronnen worden geselecteerd of uitgesloten. hoe de uiteindelijke analyse wordt uitgevoerd. op welke manier de gegevens uiteindelijk samengebracht worden in de review. Het uitschrijven van een protocol is zinvol om duidelijk aan te geven waar je precies naar toe wil en wat het bereik is van de review. Het is immers vanuit wetenschappelijk oogpunt uiterst belangrijk om enerzijds een duidelijke afbakening te maken en anderzijds om de relevante studies en bronnen in te sluiten in het onderzoek. Tevens is het protocol een manier om anderen te laten delen in de opzet van het onderzoek. Het dient als basis om feedback te krijgen van de reviewboard FORMULEREN VAN DE ONDERZOEKSVRAAG (PICO) Voorafgaand aan het formuleren van de onderzoeksvraag, kan je best een gericht antwoord formuleren op onderstaande deelvragen. P=populatie Wie is het doelpubliek? Over welke leerlingen gaat het? (Basisonderwijs? Secundair onderwijs? Buitengewoon onderwijs? Welke leerjaren? Welke studierichtingen? Leerlingen met specifieke (achtergrond)kenmerken? Jongens? Meisjes?)

2 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? I = interventie of vakdidactische aanpak Naar welke educatieve interventies ben je op zoek? C= vergelijking Wordt er een vergelijking gemaakt ten opzichte van de interventie of de vakdidactische aanpak? O= Uitkomst Wat is de gewenste uitkomst? (bijvoorbeeld: motivatie, prestaties, probleemoplossingsvaardigheden.) Zal het doelpubliek beïnvloed worden of niet?

3 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? De verschillende onderdelen van PICO worden samengebracht in de uiteindelijke onderzoeksvraag: ONDERZOEKSVRAAG: 1.2. TITEL FORMULEREN: De titel van de review is belangrijk. De titel moet helder zijn en faciliteren dat iemand via gerichte zoekopdrachten bij de review uitkomt. Probeer dan ook geen overbodige woorden te gebruiken die enkel kunnen afleiden van de thematiek. Een standaardvoorbeeld van de titel: [interventie] voor {probleem] in [onderwijsdomein] [onderwijsniveau] [evidentie] Noteer hier je VOORLOPIGE WERKTITEL STAP 2. ZOEKTOCHT NAAR STUDIES In een volgende stap is het noodzakelijk om te onderzoeken of er voldoende relevante studies voorhanden zijn voor de onderzoeksvraag. Er moet ook een verantwoord evenwicht gevonden worden tussen een onhaalbaar aantal studies om te verwerken en een té kleine en onvolledige selectie van studies. Voor de vakdidactische reviews binnen PREVIEW lijkt het opnemen van 6 tot 15 studies een haalbaar aantal (Aveyard, 2010, p. 36). Uiteraard hangt het aantal gevonden studies zeer sterk af van de breedte van de onderzoeksvraag en de hoeveelheid studies die over het thema beschikbaar zijn. Bovenstaand aantal moet dus enkel beschouwd worden als richtinggevend.

4 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? Volg een systematische wijze om studies op te sporen door: op te lijsten welke zoektermen je gebruikt en in welke combinatie (zie 2.1) aan te geven via welke kanalen je de studies op het spoor ben gekomen (database, tijdschriften, bronnenvermelding in literatuur, consultatie van domeinexperten, ) (zie 2.3) criteria te bepalen voor studies die je wil opnemen (zie 2.2) Bijvoorbeeld: o periode (vb. enkel studies na 2000) o taal (vb. enkel studies in het Engels of het Nederlands) o gebied (vb. Europees, focus op specifieke landen) o gebruikte onderzoeksmethodiek (vb. enkel kwantitatieve studies en bestaande reviewstudies) o Deze systematische aanpak is belangrijk om er voor te zorgen dat je een correct, gefundeerd antwoord biedt op de onderzoeksvraag (Aveyard, 2010). Als je je enkel baseert op studies die je kent of die je toevallig op het spoor bent gekomen, dan riskeer je een foutief en vertekend antwoord te bieden op de onderzoeksvraag LIJST VAN GEBRUIKTE ZOEKTERMEN Zoekterm Bredere term (optie) Smallere term (optie) 2.2. CRITERIA VOOR DE ZOEKTOCHT NAAR STUDIES Criterium voor de zoektocht Invulling van het criterium (vb. periode) (vb )

5 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? 2.3. GERAADPLEEGDE ZOEKKANALEN Om dubbel werk te vermijden, kunnen de zoekacties best bijgehouden worden op een consequente manier. Het onderstaande schema kan hierbij hulp bieden. Probeer ook de referenties vanaf het begin zou nauwkeurig mogelijk bij te houden. Zoekkanaal (vb. Limo ( ERIC, Web of Science, Psychinfo, Google scholar, experten, ) Gebruikte zoekterm Referentie van gevonden studies 2.4 HIERARCHIE VAN DE EVIDENTIE Als de onderzoeksvraag van de review gericht is op de effectiviteit (matter of fact) van een interventie of een didactische aanpak is het fundamenteel om de hiërarchie van de evidentie

6 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? te respecteren. Vanuit het perspectief van het evidentiegehalte van studies, is het immers belangrijk om te beseffen dat niet elke onderzoeksmethodologie evenveel harde bewijskracht heeft voor de effectiviteit van een interventie of didactische aanpak. De onderstaande rangorde (Aveyard, p. 62) betekent dat een methode die hoger staat (bv. 1 > 3, 4>5) ook meer evidentie oplevert.

7 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? 1. Systematische reviews en metaanalyse MEER EVIDENTIE 2. Gerandomiseerd onderzoek met controle groep (Eng.: RCT) 3. Correlationeel onderzoek 4. Bevragingen 5. Casus rapporten 6. Kwalitatieve studies 7. Opinies van experten 8. Anekdotische opinies MINDER EVIDENTIE Indien de onderzoeksvraag van de review minder gericht is op de effectiviteit van een interventie, dan is nog steeds van belang om bij het rapporteren over de studies de hiërarchie van de evidentie te respecteren en geen overschattende conclusies te trekken uit de studies. Dit betekent echter niet dat er geen zinvolle uitspraken kunnen gedaan worden over een thematiek die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld kwalitatieve studies of opinies van experten. De uitspraken kunnen dan getuigen van een sterke relevantie (matter of concern) voor een doelgroep omtrent een thematiek. Er kunnen zo bijvoorbeeld een aantal randvoorwaarden en/of goede praktijkvoorbeelden aangeven worden voor een bepaalde didactische aanpak zonder dat er daarmee hard bewijs geleverd wordt.

8 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? STAP 3. SELECTIE VAN DE STUDIES 3.1. DEFINITIEVE SELECTIE VAN DE STUDIES Een volgende stap in de totstandkoming van de review is een nauwkeurige en verantwoorde selectie van de studies. Na de eerste zoektocht naar studies en bronnen (cf. 2) moet worden beslist welke studies uiteindelijk wel of niet opgenomen zullen worden in de review. Op die manier wordt de definitieve selectie van studies verkregen waar je verder mee aan de slag gaat BEPALING VAN DE SELECTIECRITERIA Bij een systematische review is het noodzakelijk dat men op voorhand bepaalt welke de selectiecriteria zijn voor het al dan niet insluiten van studies. Op die manier kan gerechtvaardigd worden op welke manier de studies worden afgewogen naar relevantie, kwaliteit, uitkomst van het onderzoek Voorbeelden van mogelijke selectiecriteria (= criteria voor inclusie en exclusie): Enkel studies met double blind Enkel studies over het basisonderwijs Enkel kwantitatieve studies of bestaande reviews Studies waarin enkel peerassessment gebruikt wordt en géén selfassessment Enkel studies waarin de klasgrootte minstens 15 leerlingen is Enkel studies waarin er één klasleerkracht is die de klas begeleidt (niet bijgestaan door een teaching assistant of door een onderzoeker) Enkel studies waarin de interventie wordt uitgevoerd door een leerkracht (en dus niet door een externe persoon zoals een onderzoeker De klassen mogen geen graadklassen zijn Er mogen geen kinderen met bijzondere educatieve maatregelen opgenomen zijn Enkel studies uit peerreviewed tijdschriften De assessment van de uitkomsten van het onderzoek werden op een geblindeerde wijze uitgevoerd Selectiecriterium Korte omschrijving van het selectiecriterium (Zie hierboven voor voorbeelden)

9 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? STAP 4. UITVOEREN VAN DE ANALYSE Je houdt nu een aantal studies over die kunnen geïncludeerd worden in de review. De volgende belangrijke stap is het uitvoeren van de analyse. Bij deze analyse moet je bepalen welk gewicht de studies uiteindelijk zullen krijgen. Concreet: aan welke studie ga je veel belang hechten en op grond waarvan? Om dit te doen, zal je de geïncludeerde studies grondig moeten (her)lezen. Het is tevens mogelijk dat er na het grondig herlezen toch nog beslist wordt om een bepaalde studie niet op te nemen omdat ze toch niet voldoet aan de inclusiecriteria EVALUATIEFORMULIER VOOR DE STUDIES Om de analyse te maken kan je best een evaluatieformulier opstellen als hulpmiddel. Het evaluatieformulier zal je naderhand helpen om te bepalen aan welke studies in de uiteindelijke review een groot gewicht zal gegeven worden en aan welke een minder groot gewicht zal gegeven worden. Er bestaat waarschijnlijk geen perfect voorbeeld van hoe het evaluatieformulier er moet uitzien. Veel zal afhangen van de precieze eigenheid van je review en van de aard van de studies die je opneemt (vb. kwantitatieve, kwalitatieve of literatuurstudies). Je moet het formulier dan ook zelf aanvullen. Het belangrijkste is dat je gepaste informatie over de studies verzamelt die jou in staat stellen om achteraf het belang van de studie voor het onderzoek te bepalen. Hieronder vind je echter een voorbeeld van een evaluatieformulier. Per studie wordt een afzonderlijk evaluatieformulier ingevuld. Het evaluatieformulier voor de studies biedt: Tip! Een omschrijving van de evaluatiecriteria Info: samenvattende en meer getailleerde informatie over hoe het evaluatiecriterium invulling krijgt in de studie een woordelijke motivering van de evaluatie van het evaluatiecriterium Lees hoofdstuk 5 How do I critically appraise the literature? (Aveyard, 2010, p ) vanuit het perspectief van de specifieke soort van review die je wil uitschrijven.

10 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? Evaluatiecriteria 1. Referentie van de studie: Info: Info/opmerking 1.1. Gewicht van de publicatie: Vb. Is de studie gepubliceerd in een vooraanstaand tijdschrift? Vb. Werd relevant vooronderzoek opgenomen in het artikel? 2. Steekproef / onderzoeksgroep 0 Internationaal peerreviewed tijdschrift 0 Internationaal tijdschrift 0 Nationaal peerreviewed tijdschrift 0 Praktijkgericht tijdschrift Info: Info: Vb. Is duidelijk aangegeven wie deelgenomen heeft het onderzoek? Vb. De specifieke doelgroep die ik nodig heb is opgenomen? Vb. Is aangegeven hoe de selectie gebeurde? 3. Onderzoeksvraag Info: Vb. Is de onderzoeksvraag helder geëxpliciteerd? Vb. Sluit de onderzoeksvraag voldoende aan bij de opzet van mijn review? 4. Interventie of didactische aanpak Vb. Is de interventie of didactische aanpak op een geblindeerde wijze uitgevoerd? Info:

11 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? Vb. Is de didactische aanpak breed uitgetest? Vb. Is de didactische aanpak voorgelegd aan een team van experten? 5. Vergelijking Info: Vb. Is de didactische aanpak consequent vergeleken met een alternatieve aanpak? 6. Methode Info: Vb. Is de gebruikte (kwantitatieve of kwalitatieve) methode duidelijk omschreven? Vb. Is de gebruikte methode geschikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag? Vb. Levert de gebruikte methode voldoende evidentie op (cf. hiërarchie van evidentie) 7. Theorie Info: Vb. Is het theoretisch kader van het onderzoek geëxpliciteerd? Vb. Worden de gebruikte concepten helder gedefinieerd? Vb. Wordt de pro en contra s van de theorie aangeven? 8. Dataverzameling Info:

12 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? Vb. Is duidelijk aangegeven op welke manier de data verzameld werden? Vb. Werden er gevalideerde evaluatieinstrumenten gebruikt? 9. Dataanalyse Info: Is duidelijk aangegeven hoe de data verwerkt werden en hoe men komt tot de conclusies? Werd de analyse correct uitgevoerd? 10. Resultaten Info: Vb. Zijn er duidelijke resultaten voortgekomen uit de studie? Vb. Werden toepasselijke conclusies getrokken uit het onderzoek? Vb. Zijn de resultaten relevant voor de Vlaamse context? Vb. Werd de evaluatie van de resultaten op een objectieve wijze uitgevoerd?

13 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? STAP 5. SCHRIJFPROCES VAN DE REVIEWS 5.1. HOE BEGINNEN MET SCHRIJVEN Elke auteur heeft zijn/haar eigen manier om van een stapel geselecteerde studies te komen tot één synthesetekst. Sommige auteurs houden er van om bij elke studie aantekeningen te maken op papier alvorens te beginnen schrijven. Anderen maken eerst een ruwe inhoudstafel en schrijven daarna de paragrafen. Anderen starten bijvoorbeeld met het doorlezen van vijf studies en stellen daarna de ruwe inhoudstafel op. Als er een bestaande review is, is het aan te bevelen om die als eerste te lezen. Het verdient ook aanbeveling om het meest recente artikel als eerste te doorlezen omdat in de inleiding doorgaans een stand van zaken wordt geschetst en wordt verwezen naar oudere studies AFSPRAKEN OMTRENT HET UITSCHRIJVEN EN REDIGEREN VAN DE REVIEWS Optie 1: eindnoten Binnen PREVIEWS wordt er omwille van de vlotte leesbaarheid gekozen om exclusief te werken met eindnoten. Optie 2: Eenvormige referentiestijl De stijl die wordt gehanteerd voor de referenties is APA. Optie 3: Verschillende tekstversies Er wordt gekozen om de tekst van de reviews op breedgelaagde wijze ter beschikking te stellen. Er worden dan ook verschillende tekstversies van de inhoud van de review opgemaakt worden. Het basisidee is dat de lezer zal gestimuleerd worden om uiteindelijk de volledige review- tekst van de review te consulteren. Daarnaast zullen er ook korte samenvattingen van de centrale aspecten van de review beschikbaar zijn op de website. Vanuit de korte samenvattingen kan dan doorgeklikt worden naar meer diepgaande informatie. Lineaire tekstversie De review wordt in een eerste fase aangeleverd als een lineaire tekst. Nietlineaire tekstversie In een tweede fase zal voor het gebruik voor de website gevraagd worden aan de review- schrijvers om de centrale onderdelen van de review te herschrijven in een kortere niet- lineaire versie.

14 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? Een nietlineaire tekst is een zelfstandig stuk tekst waarbij de lezer geen nood heeft aan voorafgaandelijke informatie om de tekst te kunnen begrijpen. De lezer kiest in dit geval zelf welke tekstonderdelen hij/zij wil lezen. Elk tekstonderdeel wordt voorafgegaan door een korte samenvatting die helder aangeeft wat de lezer mag verwachten. Indien de lezer beslist om verder te lezen, kan hij vervolgens de volledige tekst van het tekstonderdeel openklikken. Optie 4: Taalgebruik Binnen PREVIEWS wordt er belang gehecht aan een toegankelijk taalgebruik omdat het een centrale doelstelling is dat de reviews leesbaar moeten zijn voor het doelpubliek. De concrete invulling van wat verstaan wordt onder taalgebruik is te vinden in het evaluatieformulier voor de reviews. Optie 5: Structuur van de tekst (lineaire tekstversie) De reviewschrijver zorgt voor een duidelijke en heldere opbouw van de review met minimaal volgende onderdelen: Inleiding Corpus: o De titels geven een duidelijk handvat aan de lezer o Eenduidige tussentitels o Lange tekststukken worden opgesplitst in tekstonderdelen via tussentitels o Algemene conclusie omtrent de thematiek Praktijkwijzer: o Concrete suggesties voor het praktijkveld Eindnoten

15 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? REFERENTIES Aveyard, H. (2010). Doing a literature Review in Health and Social Care: a practical guide. Berkshire, Maidenhead: Open University Press.

16 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? BIJLAGE: EVALUATIEPROCEDURE & INSTRUMENT VAN PREVIEWS Tijdens de looptijd van het project Previews ( ) werd ook een evaluatieprocedure en evaluatieinstrument opgesteld. Alvorens te beginnen met het uitschrijven van een P- review is het zinvol om de evaluatiecriteria na te lezen. EVALUATIEPROCEDURE PREVIEWS Binnen het project Previews werden 2 reviewboards geïnstalleerd: de interne reviewboard en de externe reviewboard. De interne reviewboard Samenstelling: kernpartners van het project Previews (Thomas More Kempen, KU Leuven, KHLim, Katholieke Hogeschool VIVES Taak: coaching van de auteurs en procesevaluatie, themazetting van de reviews, disseminatiestrategie bepalen. De externe review board Samenstelling: De externe reviewboard bestaat uit afzonderlijke leden en/of leescomités die worden aangesteld door de interne reviewboard voor de evaluatie van een specifieke review: o Voor elke afzonderlijke review worden 2 domeinexperten gezocht die de wetenschappelijke validiteit bewaken. Zij worden geselecteerd op basis van aantoonbare wetenschappelijke expertise op het vlak van de thematiek van de review. o Eén leescomité voor de reviews voor het basisonderwijs en één leescomité voor de reviews van het secundair onderwijs worden aangesteld. Elk leescomité bestaat uit 5 praktijkexperten per geschreven review (leraren, lerarenopleiders, zorgcoördinatoren, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders) die de praktijkgerichtheid bewaken. Zij worden geselecteerd op basis van de vertrouwdheid met het thema in het specifieke werkveld. Taak: De taak van de aanvullende wisselende externe reviewboard is exclusief gericht op de specifieke reviews als output van het project. De leden evalueren de geschreven reviews op basis van het evaluatieinstrument (cf. 3.3).

17 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? EVALUATIEINSTRUMENT VOOR DE REVIEWS Het evaluatieinstrument voor de reviews wordt gebruikt door de leden van de externe reviewboard om feedback te geven op de geschreven reviews. Er zijn 5 hoofdcriteria die telkens vertaald worden naar concrete indicatoren. Elke indicator kan gescoord worden op een 3puntsschaal (O onvoldoende, V: voldoende, G: goed). Bij elk hoofdcriterium wordt ook een open ruimte voorzien waar de evaluator een woordelijke motivering kan geven van zijn besluit en/of suggesties. a. Taalgebruik en structuur TAALGEBRUIK & STRUCTUUR: De review is geschreven in een vlotte en begrijpelijke taal die leesbaar is voor leraren. gebruikt geen overdreven lange zinnen. heeft een duidelijke structuur. vermijdt overbodige specifieke terminologie. legt nieuwe begrippen (inclusief vakjargon) uit door middel van concrete en bekende termen. biedt een aansprekende inleidingstekst. Schriftelijke motivering & suggesties: b. wetenschappelijke validiteit & verantwoording WETENSCHAPPELIJKE VALIDITEIT & VERANTWOORDING: De review verwijst via eindnoten consequent naar de geraadpleegde bronnen. wordt voldoende ondersteund door wetenschappelijke studies. expliciteert de centrale onderzoeksvraag. geeft een duidelijk omschrijving van de probleemstelling. expliciteert helder de afbakening van het onderzoek en de draagwijdte van het onderzoek. expliciteert de gevolgde onderzoeksmethode. geeft de selectiecriteria aan voor het insluiten en uitsluiten van studies. geeft aan hoe de verwerking van de studies is gebeurd.

18 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? formuleert heldere conclusies die voldoende wetenschappelijk verantwoord worden. Schriftelijke motivering & suggesties: c. Praktijkrelevantie PRAKTIJKRELEVANTIE: De review is in de eerste plaats gericht op de klaspraktijk (microniveau). verwijst naar voldoende concrete voorbeelden uit de klaspraktijk. geeft aan waarom de thematiek belangrijk is. houdt rekening met de specifieke Vlaamse onderwijscontext. is voldoende specifiek gericht op het aangeduide onderwijsniveau (BaO of SO). verwijst naar goede praktijkvoorbeelden. beschrijft getuigenissen van leraren en praktijkverantwoordelijken omtrent de thematiek. Schriftelijke motivering & suggesties: d. Toepasbaarheid van de review (gebruikswijzer) TOEPASBAARHEID: De review geeft aan hoe een leraar aan de slag kan gaan in de klas met de verworven inzichten. expliciteert welke de kansen zijn voor verdere professionalisering van leraren. stimuleert de onderzoekende houding van de leraren (vb. door zelf op kleine schaal een klasexperiment uit te voeren omtrent de thematiek, door suggesties te geven voor verdere literatuur, door filmische voorbeelden). Schriftelijke motivering & suggesties:

19 Handleiding Hoe schrijf je een Preview?

20 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? e. Disseminatie van de review Opmerking: De disseminatie van een review reikt verder dan de eigenlijke looptijd van het project. Dit maakt het moeilijker om de disseminatie finaal te evalueren. Als evaluator wordt u uitgenodigd om suggesties te geven voor een verdere brede verspreiding van de review. Het zou ook een hulp zijn, mocht u extra kanalen en/of contactpersonen kunnen vermelden. DISSEMINATIE: De review Schriftelijke motivering & extra suggesties (eventueel extra contactpersonen en/of kanalen):

21 Handleiding Hoe schrijf je een Preview? HOE SCHRIJF JE EEN PREVIEW?... 1 Stap 1. PROTOCOL VOOR SCHRIJVEN VAN EEN REVIEW FORMULEREN VAN DE ONDERZOEKSVRAAG (PICO) TITEL FORMULEREN:... 3 STAP 2. ZOEKTOCHT NAAR STUDIES LIJST VAN GEBRUIKTE ZOEKTERMEN CRITERIA VOOR DE ZOEKTOCHT NAAR STUDIES GERAADPLEEGDE ZOEKKANALEN HIERARCHIE VAN DE EVIDENTIE... 5 STAP 3. SELECTIE VAN DE STUDIES DEFINITIEVE SELECTIE VAN DE STUDIES BEPALING VAN DE SELECTIECRITERIA... 8 STAP 4. UITVOEREN VAN DE ANALYSE EVALUATIEFORMULIER VOOR DE STUDIES... 9 STAP 5. SCHRIJFPROCES VAN DE REVIEWS HOE BEGINNEN MET SCHRIJVEN AFSPRAKEN OMTRENT HET UITSCHRIJVEN EN REDIGEREN VAN DE REVIEWS REFERENTIES BIJLAGE: EVALUATIEPROCEDURE & INSTRUMENT VAN PREVIEWS EVALUATIEPROCEDURE PREVIEWS EVALUATIEINSTRUMENT VOOR DE REVIEWS... 17

ONTWERPKADER INLEIDING

ONTWERPKADER INLEIDING INLEIDING Het School of Education- project P- REVIEW. Vakdidactische praktijkgerichte reviews van onderzoek (2011-2013) zoekt aansluiting bij de nieuwe invulling van de lerarenopleiding waarbij de inhoud

Nadere informatie

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding

2. In functie van implementatie van onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding Gebruikswijzer P- Reviews: Hoe kunnen de Reviews op een nuttige manier geïntegreerd worden in de lerarenopleiding? In deze gebruikswijzer bekijken we eerst een aantal mogelijkheden tot implementatie van

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders

Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet, Thomas Smets, Katrine Patteet, Renaat Frans en Job De Meyere Waarom Edurama?

Nadere informatie

P- REVIEW. Vakdidac'sche prak'jkgerichte reviews van onderzoek

P- REVIEW. Vakdidac'sche prak'jkgerichte reviews van onderzoek P- REVIEW Vakdidac'sche prak'jkgerichte reviews van onderzoek PREVIEW- team Partners met zowel prak6jk- gerichte als wetenschappelijke exper6se Engagement van verschillende onderzoeksgroepen Partners:

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Beoordelingsformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig.

Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig. Paper 1 Ontwerpplan Criterium Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Excellent Probleembeschrijving Paper maakt niet duidelijk welk probleem (welke wens) centraal staat en om welke reden. Paper beschrijft

Nadere informatie

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen

Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Verslag van dataverzameling in functie van het onderzoek van de NTU naar het schrijfleven van leerlingen Data verzameld in de derde graad van de basisschool en verslag opgesteld door Amber Van Geit Opleiding:

Nadere informatie

Vakdidactische praktijkgerichte reviews van wetenschappelijk onderzoek (SoE KP-2011)

Vakdidactische praktijkgerichte reviews van wetenschappelijk onderzoek (SoE KP-2011) Vakdidactische praktijkgerichte reviews van wetenschappelijk onderzoek (SoE KP-2011) Inhoud voorstelling A. Algemene voorstelling P-reviews - Job De Meyere (TMK), projectleider B. Review taal: Hoe meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2

Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review. Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Formulier voor het beoordelen van de kwaliteit van een systematische review Behorend bij: Evidence-based logopedie, hoofdstuk 2 Toelichting bij de criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van een

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

De kunst van wetenschappelijk schrijven

De kunst van wetenschappelijk schrijven De kunst van wetenschappelijk schrijven In de wetenschap gaat de erkenning naar diegene die de wereld heeft overtuigd, niet naar degene die als eerste op t idee kwam. (Darwin) Overzicht De schrijfopdracht

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015 Titel interventie Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Werkblad, versie mei 2015 Dit is een gezamenlijk werkblad van de volgende kennisinstituten: Colofon Ontwikkelaar

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Naar een valide, betrouwbare, transparante, haalbare leerlingenevaluatie in 4 stappen. Stap 1

Naar een valide, betrouwbare, transparante, haalbare leerlingenevaluatie in 4 stappen. Stap 1 Naar een valide, betrouwbare, transparante, haalbare leerlingenevaluatie in 4 stappen Stap 1 EVALUATIE IS EEN ONDERDEEL VAN HET LEERPROCES. VOLGENDE ACTIVITEITEN GAAN EVALUEREN VOORAF: 1 JE LEEST DE LEERPLAN

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN

INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN INSTRUMENTEN TER ONDERSTEUNING VAN SCRIPTIESTUDENTEN Medewerkers van de Bibliotheek Rechten hebben voor studenten, die starten met het schrijven van de scriptie, instrumenten ontwikkeld. De instrumenten

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus

Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus Procedure De redactie van Oedeminus verheugt zich op uw bijdrage aan ons blad. Voor u uw kennis, inzichten en ideeën op papier zet, is het goed om

Nadere informatie

Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I

Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I Deze leidraad heeft tot doel om studenten uitleg te geven bij het opmaken van hun onderzoeksvoorstel voor de masterscriptie. Er wordt

Nadere informatie

Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend. Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe Onderwijsonderzoek 1

Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend. Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe Onderwijsonderzoek 1 Het Vlaams Onderwijsonderzoek verkend Jef C. Verhoeven Roland Vandenberghe 20-6-2001 Onderwijsonderzoek 1 Vraagstelling luik 1 1. Wat werd in de periode 1989-1999 in Vlaams onderwijsonderzoek onderzocht?

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} EVALUATIE PLAN {Voeg naam GB programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 1 Introductie Introduceer hier de onderdelen

Nadere informatie

1. HET WEB PLATFORM PLAATST PRAKTIJKRELEVANTE EN ONDERZOEKSGEBASEERDE PUBLICATIES CENTRAAL

1. HET WEB PLATFORM PLAATST PRAKTIJKRELEVANTE EN ONDERZOEKSGEBASEERDE PUBLICATIES CENTRAAL BEOORDELINGS- EN SELECTIECRITERIA PUBLICATIES EDURAMA INLEIDING In wat volgt vindt u het beoordelings- en selectie-instrument dat tot stand kwam na overleg met de wetenschappelijke adviesraad en de externe

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Het doen van literatuuronderzoek

Het doen van literatuuronderzoek Het doen van literatuuronderzoek Workshop Miniconferentie Kritisch denken in de wetenschap Saskia Brand-Gruwel Iwan Wopereis Invoegen Afbeelding homepage Boekenweek 2011 Pagina 2 Wat dan wel? Wat dan wel?

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Inhoud. woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 33

Inhoud. woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 33 woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1. Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2 Functiebeschrijvingen

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Voor meer informatie en contact

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Voor meer informatie en contact Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Voor meer informatie en contact www.nji.nl/jeugdinterventies centrumgezondleven@rivm.nl www.ncj.nl/onderwerpen/233/erkenningscommissie-interventies

Nadere informatie

Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten

Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten Geraldine Clarebout 09-09-2010 Contact: geraldine.clarebout@kuleuven-kortrijk.be Inhoud Kiezen van methoden: verschillende types Steekproeftrekking

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk. Definitie EBP 16-4-2015

Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk. Definitie EBP 16-4-2015 Evidence Based Practice in de alledaagse praktijk Lies Braam, verpleegkundig specialist neurologie 26 maart 2015 V &VN neurocongres Definitie EBP Bij EBP gaat het om klinische beslissingen op basis van

Nadere informatie

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk

Academiejaar Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Masterproef Pedagogische Wetenschappen en Sociaal Werk Academiejaar 2016-2017 BEDOELING Doorlopen van een gericht wetenschappelijk proces Een originele probleemstelling Een persoonlijk werkstuk Binnen

Nadere informatie

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN

Evaluatieformulier UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN Evaluatieformulier Naam: Functie: Dienst/ afdeling: Diensthoofd: Aanwervingsdatum: Basiscontract: Verlenging: op te maken voor: Evaluatiedomein Tussentijdse evaluatie

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Schrijven, herschrijven, schrijfonderwijs, feedback geven, feedback ontvangen

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Schrijven, herschrijven, schrijfonderwijs, feedback geven, feedback ontvangen Naam auteur Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Inge van de Wiel Nederlands Peerfeedback in het schrijfproces Schrijfonderwijs Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Doelgroep Gymnasium

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

TOETSTIP 5 NOVEMBER 2006

TOETSTIP 5 NOVEMBER 2006 TOETSTIP 5 NOVEMBER 2006 Bepaling wat en waarom je wilt meten Toetsopzet Materiaal Betrouwbaarheid Beoordeling Interpretatie resultaten TIP 5: SELF-ASSESSMENT: WAT, WAAROM EN HOE? Zoals we in de vorige

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08 Scriptiegroep Bijeenkomst 08 Inhoudselementen van een scriptie Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bronnenonderzoek Afstudeerproject Conclusie Samenvatting Literatuurlijst Bijlagen Inhoudsopgave Routekaart

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Titel interventie Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Organisatie Contactpersoon Adres Postcode Plaats E-mail

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

Bij gebrek aan bewijs

Bij gebrek aan bewijs Bij gebrek aan bewijs kennis is macht! internet in de spreekkamer P.A. Flach Bedrijfsarts Arbo- en milieudienst RuG 09-10-2006 1 3 onderdelen 1. Wat is EBM 2. Zoeken in PubMed 3. Beoordelen van de resultaten

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

Stap 1: Bepalen van het doel

Stap 1: Bepalen van het doel Ontwerp van een onderzoeksproject Stap 1: Bepalen van het doel Eerst en vooral moet je weten wat je te weten wil komen en waarom. Het antwoord op deze vragen bepaalt Wat je zal moeten meten en hoe (doelvariabelen

Nadere informatie

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd.

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd. Wedstrijdreglement Eustory Doel EUSTORY is een geschiedeniswedstrijd georganiseerd door BELvue, onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Het wil jongeren van alle onderwijstypes de hand reiken

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Code van deontologie en goede praktijken

Code van deontologie en goede praktijken La revue scientifique électronique pour les recherches sur Bruxelles / Het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel / The e-journal for academic research on Brussels Présentation

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 Inhoud woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1 Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Hoe kan je breed en permanent evalueren?

Hoe kan je breed en permanent evalueren? Ronde 2 Martien Berben & Marleen Colpin Centrum voor Taal en Onderwijs - K.U.Leuven Contact: Martien.berben@arts.kuleuven.be Marleen.colpin@arts.kuleuven.be Hoe kan je breed en permanent evalueren? De

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO 201-201 Begeleider: Naam: Examennummer: Profielvak: Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier en wordt beoordeeld met een cijfer. Het is een

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE Drs. Willemke Stilma Docent verpleegkunde HvA Mede met dank aan dr. Anne Eskes 1 INHOUD 5 stappen EBP Formuleren van een klinische vraagstelling PICO Zoekstrategie

Nadere informatie

Een voorlopige balans (Periode 1)

Een voorlopige balans (Periode 1) Een voorlopige balans (Periode 1) Omschrijving van deze periode We hebben tijdens dit schooljaar al heel wat gediscussieerd, besproken, nagedacht, Je hebt in deze gesprekken, maar ook in de logboekopdrachten

Nadere informatie

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

FAQ. (1) Vragen over de vragenlijst

FAQ. (1) Vragen over de vragenlijst FAQ Overzicht vragen (1) Vragen over de vragenlijst...1 (2) Vragen over de organisatie van de meetperiode...2 Hoe en wanneer patiënten informeren?...2 Wat is de concrete timing?...2 Wanneer wordt de vragenlijst

Nadere informatie

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2014-2015 Projectteam: Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour, Sarah Verslijcke Cofinanciering: scholengemeenschap

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

16/02/2016 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan. A. De inleiding. Van: Voor:

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan. A. De inleiding. Van: Voor: Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 6 Feedbackformulier voor onderzoeksplan Van: Voor: A. De inleiding Wordt de aanleiding van het onderzoek duidelijk beschreven? Wordt er een beschrijving gemaakt

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? In periode 2 heb je een onderzoeksplan geschreven voor een praktijkonderzoek tijdens je stage. Je hebt inmiddels

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst)

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) 2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) Sluit aan bij actuele ontwikkelingen/vernieuwingen Het doel van het betoog is duidelijk geformuleerd Goede theoretische onderbouwing

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht

2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht 2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht Aanleiding De Commissie Wetenschappelijke Integriteit UM heeft op (..) 2014 een door (..) (klager) ingediende klacht ontvangen.

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Handleiding ASKe-instrument

Handleiding ASKe-instrument Handleiding ASKe-instrument Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie Deze handleiding is bedoeld als praktische leidraad bij het instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie (ASKe).

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Aanzetten tot debat VIWTA-onderzoek over onderwijsonderzoek in Vlaanderen VLOR-advies OESO en Europese

Nadere informatie

Rubrics onderzoeksopzet

Rubrics onderzoeksopzet Eindbeoordeling LA51 Praktijkgericht onderzoek 2012-2013 Naam: J. Rietjens Cijfer: 7.3 De beoordeling van de verschillende onderdelen zijn geel gemarkeerd. Door Eline Ossevoort en Hanneke Koopmans Feedback

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

EXAMENPROJECT NEDERLANDS 5TSO ARGUMENTEREN EN DEBATTEREN

EXAMENPROJECT NEDERLANDS 5TSO ARGUMENTEREN EN DEBATTEREN EXAMENPROJECT NEDERLANDS 5TSO ARGUMENTEREN EN DEBATTEREN N. Gheerolfs/ L. Eeckhout/ T. De Man/ N. De Vleeschauwer 1 Examenproject semester 2 5TSO Argumenteren en debatteren Met deze bundel bereid je je

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland

Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland Leidraad beoordelingen behandelingen tot verzekerde pakket door Kenniscentrum GGZ van Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014 Aanleiding Het CVZ beschrijft in het Rapport geneeskundige GGZ deel 2 de begrenzing

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie