P- REVIEW. Vakdidac'sche prak'jkgerichte reviews van onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P- REVIEW. Vakdidac'sche prak'jkgerichte reviews van onderzoek"

Transcriptie

1 P- REVIEW Vakdidac'sche prak'jkgerichte reviews van onderzoek

2 PREVIEW- team Partners met zowel prak6jk- gerichte als wetenschappelijke exper6se Engagement van verschillende onderzoeksgroepen Partners: KHK (Penvoerend), KATHO Tielt, KHLIM, K.U.Leuven KAHO Sint- Lieven, CVO Limlo

3 Onderwijsonderzoek nodig? Kloof tussen onderzoek en onderwijsprak6jk Kloof wereld van onderzoek en prak6jk is groot maar niet onoverbrugbaar. Wetenschappelijke inzichten - > invloed op de onderwijsprak6jk? Weinig rela6e tussen academische kennisontwikkelaars en leraren in de school. Onderzoekers en leraren zijn op elkaar aangewezen Beide bekommerd om kwaliteit onderwijs Beide zoeken naar wegen om het onderwijs te verbeteren.

4 Kloof wereld van onderzoek en prak6jk J. Van Braak (2010). Onderwijsonderzoek en onderwijsprak0jk: samen apart [Powerpoint slides]. Retrieved from hzp://schoolofeduca6on.eu/nieuwsenagenda/afgelopen- evenementen/ OnderwijsonderzoekEnOnderwijsprak6jkSamenApart.pdf

5

6 VLOR- advies: Prak6jkgericht onderzoek moet niet enkel gericht zijn op kennisvermeerdering, maar ook op een vertaling van inzichten naar de onderwijsprak0jk. <- > Academisch onderzoek hee? finaliteit van kennisvermeerdering niet van verbetering van de prak0jk in de scholen

7 Onderzoekers én onderwijsmensen vragen goed onderzoek

8 Onderzoekers én onderwijsmensen vragen goed onderzoek

9 Wat zijn Reviews? Review studies zijn kortlopende, verkennende of overzichtsstudies naar onderwerpen die voor de onderwijsprak6jk en het beleid van belang zijn en waar nog geen overzichtsar6kelen van bestaan. Een review is dan een publica6e van een publiekstoegankelijke samenva^ng, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, waarbij aanwijzingen waarmee de onderwijsprak6jk (verder) verbeterd kan worden centraal staan. Bron: De Nederlandse Organisa2e voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

10 Voorbeelden van Prak6jkgerichte reviews van Vakdidac6sch Onderzoek? Kelchtermans Geert & Piot Liesbeth (2010). Schoolleiderschap aangekaart Denis Jo & Van Damme Jan. De leraar: professioneel leren en ontwikkelen Belfi Barbara, De Fraine Bieke, Van Damme Jan (2010). De klas homogene of heterogene samenstelling? Doelgroep: direc'es, pedagogische begeleiders, nascholers

11 Wat zijn S? Prak6jkgerichte Reviews van Vakdidac6sch Onderzoek geven: - een samenvazend overzicht van wetenschappelijk vakdidac'sch onderzoek - voor de klasprak'jk - op een vlot leesbare, relevante en hanteerbare wijze voor het prak'jkveld Bestaand onderzoek leed verder met het doel om het te gebruiken in de prak6jk

12 Doelstellingen 1) Gedifferen6eerd conceptueel- opera6oneel ontwerpkader met aandacht voor: Prak6jkgerichtheid, wetenschappelijkheid en dissemina6e- strategieën 2) 6 reviews schrijven: 3 voor het basisonderwijs: bewegingsopvoeding, taal, wereldoriënta6e 3 voor het secundair onderwijs: geschiedenis, natuurwetenschappen, biologie 3) Tussen6jdse en finale evalua6e door 2 review- boards (intern + extern): Interne review- board Externe review- board: vaste groep + wisselende groep 4) Dissemina6e en valorisa6e- ac6viteiten: 2 vakdidac6sche studiedagen, website, publica6e, valorisa6e in lerarenopleidingen 5) Toekomstscenario formuleren

13 Ruggengraat van het project Ontwerpkader: Defini6e, onderwerp- bepaling, evalua6e- procedure, dissemina6e- en valorisa6e- procedure Evalua6e en advies: interne en vast overkoepelende externe review- board, focusgroepen Reviews: Schrijfproces van de reviews Coaching door interne reviewboard Evalua6e: vaste en wisselende groep externe review- board Dissemina6e en valorisa6e van de reviews

14 REVIEW BO Wereldoriënta'e ( ) Auteurs: Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet (KATHO Tielt) Titel: Wetenschapsonderwijs in de lagere school: hoe pak je het aan? Een review over de effecten van onderzoekend leren op de wetenschappelijke geleferdheid bij jonge kinderen met aandacht voor metacogni0eve ondersteuning en samenwerkend leren. REVIEW SO GESCHIEDENIS ( ) Auteur: Paul Janssenswillen (KHK) Titel: Geschiedenisonderwijs en etnisch- culturele diversiteit: hoe begin je eraan? REVIEW SO NATUURWETENSCHAPPEN ( ) Auteurs: Renaat Frans, Laura Tamassia (KHLIM) Titel: Onderwijs in wetenschappen: beter geïntegreerd of niet? Bevordert meer of minder integra0e van de drie disciplines biologie, chemie en fysica de wetenschappelijke geleferdheid?

15 Ontwerpkader voor P- review Brug onderwijs & onderzoek: Balanceren tussen wetenschappelijke systema6ek & verantwoording prak6jkgerichtheid

16 Evalua6e- criteria voor in func6e van brede verspreiding De review wordt beoordeeld op basis van de volgende 5 hoofdcriteria: a) Taalgebruik & structuur b) Wetenschappelijke validiteit & verantwoording c) Prak6jkrelevan6e d) Toepasbaarheid van de review e) Dissemina6e

17 Criterium PRAKTIJKRELEVANTIE

18 Criterium TOEPASBAARHEID

19 Wat hebben we nu al geleerd? 1. DISSEMINATIE BEGINT BIJ EEN GOEDE PLANNING op voorhand nadenken en plannen: dissemina6e- plan van het project en van de auteurs adviesraden in het leven te roepen die mee nadenken over de verspreidingskansen en kanalen: Focusgroepen Verschillende externe review- boards Tussen6jdse check en bijsturing

20 2. DISSEMINEREN IS NIET ENKEL VERSPREIDEN, MAAR HET IS EVENEENS VERTALEN Conclusie van de focusgesprekken en de evalua6e van de reviews Verschillende versies van de reviews: Full- tekst & lineair Light- versie & niet- lineair Sterk wetenschappelijk inzichten leesbaar en begrijpelijk maken Toepassen en verwijzen naar specifieke Vlaamse onderwijscontext

21 Waarom deze review? (probleemstelling) Niveau 1:inleiding 100 woorden Niveau 2: uitdieping max. 500 woorden Hoe denk ik erover? Stelling online bevraging Wetenschappelijke conclusie Conceptuele verheldering Niveau 1: korte inleiding 100 woorden Niveau 2: terminologie lijst Niveau 3: uitleg van de verschillende termen Centraal beeld & thema6ek 1 niveau Prak6jkgerichte conclusie Bronnen Niveau 1: korte inleiding 100 woorden Niveau 2: overzichtslijst van de opgenomen studies Toegang tot discussie- forum Prak6jk- wijzer & oefeningen

22 3. DISSEMINEREN IS BALANCEREN TUSSEN WETENSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING EN PRAKTIJKGERICHTHEID Geen radicale vereenvoudiging, maar stapsgewijze en begrijpelijke rapportering van wetenschappelijk onderzoek Voldoende aanknopingspunten voor de prak6jk 4. DISSEMINEREN IS DIFFERENTIËREN op zoek gaan naar specifieke kansen die toegespitst zijn op de thema6ek: Verschillend doelpubliek (leraren, lerarenopleiders, ped. begeleiders) Verschillende media Verschillende fora Verschillende soorten presenta6es (informerend- par6ciperend)

23 5. DISSEMINEREN IS PARTICIPEREN Het doelpubliek evalueert de opgestelde criteria voor de reviews. Het doelpubliek geed feedback bij de drad- versie van de reviews. 6. DISSEMINEREN IS STIMULEREN Dat de lezers zelf verder willen gaan onderzoeken en/of bijkomende vragen stellen (bv. Interac6ef plaporm) Dat de reviews gebruikt worden in de prak6jk (bv. prak6jkwijzer, bachelorproef) 7. DISSEMINEREN IS PUBLICEREN (publiek maken) Discussie over de vrije toegankelijkheid >< commerciële uitgave

24 Elementen Vragen 1. Algemeen streefdoel Wat is het streefdoel dat je wil bereiken? Wat is de meerwaarde? 2. Specifieke doelstellingen In welke specifieke doelstelling kan je het streefdoel vertalen? 3. Gebruikers Wie zijn de specifieke gebruikers van de projectresultaten? 4. Inhoud Sluit de inhoud aan bij de noden van de gebruikers? Op welke manier kan de inhoud vertaald worden naar het doelpubliek? 5. Middelen Welke middelen kan je inzezen (financieel & menselijk kapitaal, netwerk)? 6. Media Welke media kan je best inzezen voor je boodschap? 7. Succesfactoren Welke factoren bepalen het succes van de dissemina6e? 8. Bereikbaarheid Wie is het aanspreekpunt voor de dissemina6e- ac6viteiten? 9. Beschikbaarheid Op welke manier kan het doelpubliek de producten vinden?

25 Contact Coördinator: Job De Meyere K.H.Kempen Lepelstraat Vorselaar K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More

26 Stelling Mijn collega s zijn niet geïnteresseerd in de resultaten van onderzoek.

27 Stelling Teksten die wetenschappelijk verantwoord zijn, worden toch door niemand gelezen.

28 Stelling Als je wilt dat je onderzoeksresultaten een effect hebben op het onderwijs, moet je ze vertalen naar een lijstje 6ps.

29 Stelling Wie onderzoek doet, wordt minder populair bij de collega s.

30 Stelling Het is de taak van lerarenopleiders om prak6jkonderzoek te doen.

31 Stelling Congressen en studiedagen hebben geen effect op de onderwijsprak6jk van de deelnemers.

32 Stelling De ideale manier om prak6jkonderzoek bekend te maken is via een nascholing.

33 Stelling Tegenwoordig kies je best voor elektronische dissemina6e (website, blog) dan voor papieren dissemina6e (boek, 6jdschridar6kel).

34 Stelling Dissemina6e suggereert eenrich6ngsverkeer waarbij de onderzoeker zegt hoe het moet. Het is beter om in dialoog (tweerich6ngsverkeer) te treden.

35 Stelling De lerarenopleidingen laten vaak kansen liggen door te weinig intern te briefen over het onderzoek waar de opleiding aan deelneemt.

36 Stelling Vroeg begonnen is half gewonnen: bij dissemina6e van onderzoeksresultaten is deze uitspraak zeker van tel.

37 Stelling Niet alles wat blinkt is goud! Dissemina6e is vaak enkel maar de decora6e van het kortstondige succesverhaal van een project.

38 Stelling Voor een leraar is het onbelangrijk of onderwijsonderzoek wetenschappelijk iets aantoont. Het volstaat dat men merkt dat het werkt.