Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012-2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 2

3 1 INLEIDING Dit is het jaarverslag over het 40e werkjaar van onze vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) en betreft de periode van In 2012 heeft de NVMO het 8 ste lustrum feestelijk gevierd, met als hoogtepunt het jubileumcongres in Maastricht. Het ledental van de NVMO is ook in weer verder toegenomen: eind augustus 2013 bedroeg het ledental 1266 en dat is ten opzichte van de start van ons afgeronde beleidsplan , een groei van meer dan 50%. Het jubileumcongres in Maastricht heeft opnieuw een record aantal bezoekers getrokken: ruim 900 deelnemers togen in de eerste dagen van november naar het MECC in Maastricht. Toepasselijk genoeg was de hoofdorganisator dr. Mascha Verheggen van de Universiteit Maastricht. Bij de opening van het congres werd een bijzonder geslaagde film over 40 jaar NVMO vertoond, met professor Herman van Rossum in de rol van vliegende reporter. Ter gelegenheid van het jubileum was er tevens een jubileumboek samengesteld, waarin de geschiedenis van de vereniging op diverse creatieve manieren werd belicht. Voor alle leden van de NVMO was er een gratis exemplaar van het jubileumboek beschikbaar. Tijdens het congres werd voor de tweede keer de prijs voor het beste Proefschrift uitgereikt. Uit drie genomineerden kwam als winnaar uit de bus het proefschrift van dr. Marjan Govaerts, met als Climbing the pyramid: towards understanding performance assessment. Een bijzonder feestelijk aspect van het jubileumcongres was de uitreiking van de Han Moll penning, de erepenning van de NVMO, die vijfjaarlijks wordt uitgereikt aan een NVMO lid wegens grote verdienste voor het medisch onderwijs. Dit keer werd de Han Moll penning toegekend aan prof.dr. Janke Cohen-Schotanus. In het verenigingsjaar heeft het bestuur een nieuw beleidsplan uitgewerkt, voor de periode Zoals in het vorige Jaarverslag werd belicht, zijn de vier speerpunten van het vorige beleidsplan, over de periode , grotendeels of geheel gerealiseerd. Dit betrof: 1) stimuleren van onderzoek als kernactiviteit van de vereniging, 2) het geven van een duidelijke status aan de werkgroepen van de vereniging, 3) een sterkere internationale oriëntatie, en 4) bevorderen van bijzondere activiteiten door het instellen van prijzen en erkenningen. 3

4 Voor de periode van zijn in het nieuwe beleidsplan opnieuw speerpunten gedefinieerd, dit keer vijf: 1. verhoging aantal (docent-)leden 2. verdere stimulering onderzoek van onderwijs en de rol van de Wetenschappelijke Commissie 3. inzet van expertise van de NVMO werkgroepen 4. accreditatie van scholingsactiviteiten van NVMO werkgroepen en andere activiteiten van de NVMO 5. internationale oriëntatie De acties die voortvloeien uit deze speerpunten zullen het beleid van de vereniging voor de komende jaren bepalen. Een groei van het aantal leden is (opnieuw) tot speerpunt benoemd, waarbij met name de activiteiten zich zullen richten op het verhogen van het aantal leden uit de categorie docenten / opleiders. Hiertoe zullen de contacten met de wetenschappelijke verenigingen worden geïntensiveerd. Met een verdere stimulering van onderzoek van onderwijs is het afgelopen jaar al een begin gemaakt door de rol van de Wetenschappelijke Commissie (WECO) te versterken, en de werkzaamheden van de werkgroep Onderzoek van Onderwijs onder te brengen bij de WECO. Tevens wordt de voorzitter van de WECO permanent adviserend lid van het NVMO bestuur. Het aantal promovendi op het gebied van onderzoek van onderwijs groeit nog steeds: bij het opstellen van dit jaarverslag zijn bijna 90 promovendi bekend bij het bestuur. Ook de jaarlijkse Promovendidag, april 2013, was weer een succesvolle gelegenheid om elkaar te treffen en het netwerk op het gebied van onderzoek te versterken. De toegenomen activiteiten van de Ethical Review Board (NVMO-ERB) geven aan dat onderzoek van onderwijs binnen de vereniging in de lift zit. In de beleidsperiode wordt onderzocht of de expertise die aanwezig is in de 14 werkgroepen van de NVMO kan worden benut door het opzetten van een landelijk scholingsaanbod voor docenten / opleiders. Door de perspectiefrijke start van ons tijdschrift Perspectives on Medical Education zal de internationale oriëntatie van de vereniging een stevige stimulans krijgen. 4

5 Na een enthousiasmerend en succesvol lustrumjaar ziet de NVMO de komende vijf jaar vol vertrouwen op een verdere groei en uitbouw van de activiteiten tegemoet. Zoals aan het eind van de Inleiding in het vorige jaarverslag al gemeld en als eerste speerpunt in het beleidsplan opgenomen, zou het een mooi resultaat zijn indien in 2018 het aantal docenten / opleiders dat zich aansluit bij de NVMO en daar ook actief wordt, aanmerkelijke zal zijn toegenomen. Op naar het negende lustrum. 5

6 2 BESTUURSZAKEN 2.1 Samenstelling van het bestuur De samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de NVMO in het verslagjaar was als volgt: prof.dr. Janke Cohen-Schotanus, UMC Groningen, voorzitter prof.dr. Peter van Beukelen, Universiteit Utrecht, (Diergeneeskunde), secretaris dr. Cor Postma, UMC St Radboud Nijmegen, penningmeester Het Bestuur was samengesteld uit de onder het dagelijks bestuur genoemde personen en de volgende leden en adviseurs: prof.dr. Jan Borleffs, UMC Groningen, adviseur als hoofdredacteur PME Arnout Cramer, student Erasmus MC Rotterdam, afgevaardigde vanuit het LMSO prof.dr. Jan Kuks, UMC Groningen dr. Kees van der Post, AMC/UvA Amsterdam, vanuit Huisartsopleiding Nederland prof.dr. Roy Remmen, Universiteit Antwerpen prof.dr. Robert Jan Stolker, Erasmus MC, vanuit CMS. prof.dr. Roland Laan, Radboud Universiteit Nijmegen, adviseur als hoofd organisator van het NVMO Congres 2013 Roel Wouters, student UMC Utrecht, afgevaardigde vanuit het LMSO 2.2 Bestuursondersteuning Het bestuur werd ondersteund door Linda Molman en Marijke Sterman- Vleeschdraager. 2.3 Bestuursactiviteiten Bestuursvergaderingen Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen vergaderde in de loop van driemaal. 6

7 Algemene Ledenvergadering. Op de Algemene Ledenvergadering van 16 november heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en werden de jaarverslagen goedgekeurd. De begroting van het verenigingsjaar werd eveneens goedgekeurd. Zie voor de verdere punten het verslag van de vergadering. 3 LEDENBESTAND Per 31 augustus 2012 telde de NVMO in totaal 1219 leden. Het ledenbestand heeft zich in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: : : : : : : : : : : : : : 1266, verdeeld over de volgende categorieën: Individuele leden 654 Individuele student-leden 17 Ereleden 5 Seniorleden 26 Collectieve leden 543 Bibliotheken 21 De mogelijkheid om bij aanmelding voor het NVMO Congres 2012 lid te worden leverde 42 nieuwe leden op. Vanaf bestaat de mogelijkheid een gecombineerd lidmaatschap af te sluiten voor NVMO en DSSH. In totaal hebben er nu 95 leden voor dit gecombineerde lidmaatschap gekozen, 71 individuele leden en 24 collectieve leden. 7

8 4 PERSPECTIVES ON MEDICAL EDUCATION In 2012/2013 bestond de redactie van PME uit: prof.dr. Jan Borleffs (hoofdredacteur), dr. Peter Boendermaker, dr. Benno Bonke, dr. Jan van Dalen, mw. prof.dr. Debbie Jaarsma, mw. prof.dr. Griet Peeraer, prof.dr. Fedde Scheele, mw. dr. Johanna Schönrock-Adema, mw. dr. Renée Stalmeijer en prof.dr. Onno Terpstra. Lydia Verhoeff (BSL) is redactiesecretaris. De redactie heeft in 2012/2013 vier maal vergaderd: drie maal telefonisch en één keer lijfelijk. Omdat de zittingstermijn van de hoofdredacteur na bijna 11 jaar verstreken is, is in het voorjaar van 2013 de werving van een nieuwe hoofdredacteur gestart. De International Advisory Board van PME bestaat uit: Zubair Amin (Singapore), Tim Dornan (UK), Eckhart Hahn (Duitsland), Ronald Harden (UK), David Irby (USA), Kirsti Lonka (Finland), Karen Mann (Canada), John Norcini (USA), Geoff Norman (Canada), Charlotte Ringsted (Denemarken), Henk Schmidt (Nederland), Lambert Schuwirth (Australië), Yvonne Steinert (Canada), Cees van der Vleuten (Nederland). In augustus 2012 vond tijdens het AMEE congres de eerste vergadering met de IAB plaats. Sinds de transitie van TMO naar PME is het aantal ingediende manuscripten fors gestegen. Waren er in de TMO jaren gemiddeld 20 inzendingen per jaar, in de periode 2012/2013 ontving de redactie meer dan 100 manuscripten. Een groot deel van de manuscripten is ingediend door auteurs buiten Nederland en Vlaanderen. De kwaliteit van de ingediende artikelen gaat helaas niet gelijk op met de kwantiteit: relatief veel manuscripten worden na een zorgvuldige review procedure afgewezen. Figuur 1 laat zien hoe de verhouding accepteren/afwijzen is voor de verschillende categorieën van artikelen. Het afwijzingspercentage is het hoogst bij originele artikelen, bij de Short Communications en andere artikelen (Show and Tell, Debate in Medical Education, etc.) is het afwijzingspercentage lager. De eerste jaargang van PME omvatte 270 pagina s. Medio 2013 is het aantal pagina s van de tweede jaargang (tot en met nummer 3) 174. Vanaf eind 2012 zijn met terugwerkende kracht alle artikelen van PME opgenomen in de PubMed database. De positieve gevolgen daarvan en de open access toegang tot PME zijn groot! Figuur 2 laat zien dat in december 2012 meer dan 400 keer een artikel van PME werd gedownload. Figuur 3 toont de tot 10 van de meest gedownloade PME artikelen. 8

9 Figuur 1. Aantallen geaccepteerde en afgewezen originele artikelen, short communications en andere artikelen in PME in Figuur 2. Aantal downloads van artikelen uit PME in

10 10

11 5 NVMO CONGRES 2012 Op 15 en 16 november 2012 vond het jaarlijkse congres plaats. Het NVMO vierde haar veertig jarig bestaan en het lustrumcongres werd ter ere hiervan gehouden in Maastricht. De hoofdorganisatie lag in handen van de faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht in de persoon van dr. Mascha Verheggen, werkzaam als bachelor coördinator van de International Track in Medicine bij de opleiding geneeskunde van de Universiteit Maastricht. Het congres is elk jaar weer een platform voor ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opleiding in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen. Het centrale thema van dit congres was: Assessment for learning. Voorafgaande aan het eigenlijke congres hebben drie preconference workshops plaats gevonden, waarvan twee in samenwerking met het Landelijk Medisch Studenten Overleg. De derde preconference workshop betrof de eerste bijeenkomst van de cursus Onderzoek van Medisch Onderwijs. De hoofdlezingen werden verzorgd door dr. Sijbolt Noorda, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, met als onderwerp Ontwikkelingen binnen het medisch onderwijs: Welke zijn de voornaamste uitdagingen?, dr. Jim Crossley van de universiteit van Sheffield, Engeland, met als onderwerp De juiste wijze van toetsen op de werkplek, what are we to do?, prof.dr. Harry Hillen van de Universiteit Maastricht en voorzitter NVAO Visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 met het onderwerp Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 en tenslotte prof.dr. Cees van der Vleuten van de Universiteit Maastricht met als onderwerp Een systemische benadering van toetsing. Tevens was dr. Yvonne Steinert, gasthoogleraar in het UMC Groningen en directeur van het Centre for Medical Education bij McGill als gast op het congres aanwezig en gaf een workshop met het onderwerp Leading educational change. Het aantal deelnemers aan het congres bedroeg ruim 900 waarvan 80 % lid is van de NVMO. Tijdens het congres werden de volgende activiteiten georganiseerd: Presentatie van: 71 wetenschappelijke papers/papers 54 posters 11

12 Daarnaast waren er 27 workshops 19 rondetafels 8 symposia Ook werden er 10 promovendi die onderzoek hebben gedaan op het gebied van medisch onderwijs uitgenodigd om hun onderzoek te presenteren. De prijs voor het beste proefschrift werd voor de tweede maal uitgereikt. Prijswinnaar was dr. Marjan Govaerts van de Universiteit Maastricht met de titel Climbing the pyramid: towards understanding performance assessment. Zoals gebruikelijk tijdens een lustrumcongres werd de Han Moll Penning uitgereikt. Dit keer ontving prof.dr. Janke Cohen-Schotanus de penning. De voorzitter van de jury, prof.dr. Diana Dolmans sprak de laudatio uit. Aan het einde van het congres werden paper-en posterprijzen uitgereikt door een speciaal daarvoor ingestelde commissie. De hoofdorganisatie werd overgedragen aan Prof. dr. Roland Laan, van UMC St Radboud Nijmegen. Er werd afscheid genomen van prof.dr. Jan Bolk als lid van de congrescommissie. Zijn plaats in de congrescommissie werd ingenomen door dr. Ann Deketelaere van de Katholieke Universiteit Leuven. Zij zal hoofdorganisator zijn in Het NVMO-congres is al enkele jaren geaccrediteerd voor medisch specialisten, huisartsen, verpleeghuisartsen en sociaalgeneeskundigen. 12

13 6 WERKGROEPEN Op 24 juni 2013 vond de jaarlijkse bijeenkomst van vertegenwoordigers van de werkgroepen met het bestuur plaats. Inmiddels is het aantal werkgroepen gegroeid tot 14. Ook dit jaar werd de vorm weer aangepast. Het in het nieuwe Beleidsplan voorgestelde plan om een leergang medisch onderwijskundige kennis te starten werd aan de orde gesteld. In groepjes discussieerden de aanwezige werkgroepsleden aan de hand van een aantal opgestelde vragen. Na de lunch deden de werkgroepen heel kort verslag aan de hand van een paar dia s over het afgelopen jaar. De jaarverslagen over het afgelopen jaar en begrotingen voor het komende verenigingsraad werden elektronisch ingeleverd. 6.1 Communicatie Onderwijs Inleiding Aan alle gezondheidszorgfaculteiten in Nederland en Vlaanderen wordt onderwijs in communicatie tussen patiënt en hulpverlener gegeven. Voor Nederland zijn de eisen t.a.v. communicatie voor de opleiding geneeskunde vastgelegd in het Raamplan. Om aan deze eisen te kunnen voldoen zijn verschillende werk- en toetsvormen ontwikkeld die alle beogen de kwaliteit van arts-patiënt communicatie te optimaliseren, meten en verbeteren. Doel Vergroting van de expertise op dit gebied door een brede uitwisseling van inhoud en vorm van communicatieonderwijs. Met dit doel voor ogen: het bieden van een breed platform voor uitwisseling van ontwikkelingen op het gebied van communicatie (onderwijs) en van onderzoek over arts-patiënt communicatie en onderwijs. Het zoeken naar oplossingen voor praktische problemen en uitwisselen van ideeën over inhoud en organisatie van het communicatieonderwijs in het basiscurriculum geneeskunde a.d.h.v. het Raamplan (kernleden). Samenstelling en Contactpersoon Kernleden: E van Weel-Baumgarten (voorzitter en contactpersoon ) en Esther Meijer-van den Bergh, UMC St Radboud, Nijmegen, Benno Bonke en 13

14 Anne de la Croix, Erasmus MC Rotterdam, José van de Kreeke en Naomi Ehrlich, Amsterdam VuMc, Marcel Fabriek, AMC, Amsterdam, Femke Jongen-Hermus en Frans Grosfeld, UMC Utrecht, Arlette de Voogd, LUMC, Leiden, Jan van Dalen en Valerie van den Eertwegh, Skillslab, Maastricht University, Frank van Es en Harry Stuger, UMCG, Groningen. Werkwijze Kernleden komen bijeen voor werkbezoeken en om inhoud en organisatie van het communicatieonderwijs in het basiscurriculum geneeskunde te bespreken met het Raamplan als onderlegger. Daarnaast verzorgt de werkgroep tweemaal per jaar een open bijeenkomst waarvan eenmaal tijdens het NVMO congres. Thema s die een breed publiek aanspreken worden door geïnteresseerde NVMO leden uitgekozen en uitgewerkt samen met een of meer kernleden van de werkgroep. Veel werkvormen en invullingen zijn daarbij mogelijk. Activiteiten afgelopen verenigingsjaar: 2 bijeenkomsten met kernleden (oktober 2012 en maart 2013), beide in de vorm van een werkbezoek (aan Groningen en Utrecht) met vooraf een korte reguliere vergadering. Een kerngroepbijeenkomst in januari moest vanwege ziekte ven de spreker worden afgelast. Daarnaast 2 openbijeenkomsten waarvan de eerste tijdens het NVMO congres 2012 werd gehouden. Deze bijeenkomst had de vorm van een symposium over transfer van communicatievaardigheden. Omdat de belangstelling voor dit onderwerp groot was en de discussie nog lang had kunnen voortduren werd ook de tweede bijeenkomst (13 mei, Utrecht) aan hetzelfde onderwerp besteed. Thema s op de agenda van de kerngroep: Nieuw boek consultvaardigheden in combinatie met fysische diagnostiek; uitwisseling onderzoek arts-patiënt communicatie onderwijs en zelf gepubliceerde artikelen; werkbezoeken Groningen en Utrecht; uitwisseling congresbezoeken. Publicaties en congresbijdragen: Presentatie tijdens het NVMO congres 2012 nav het werkgroepartikel E. van Weel-Baumgarten, M. Brouwers, F. Grosfeld, F. Jongen Hermus, J. van Dalen, B. Bonke. Teaching and training in breaking bad news at the Dutch medical schools: a comparison. Medical teacher 2012; 34:

15 6.2 Diversiteit Doel De werkgroep Diversiteit heeft als doelstelling tot een uitwisseling te komen van gedachten, ideeën en ervaringen op het gebied van multiculturaliteit en diversiteit in de geneeskunde(opleiding). Hiermee willen we bereiken dat er binnen geneeskunde(opleidingen) optimaal aandacht wordt besteed aan de toenemende diversiteit in onze samenleving. Samenstelling/contactpersoon/werkwijze Voorzitters: Conny Seeleman (AMC/UvA) en Maaike Kok (UMCU) Kernleden: Benno Bonke (Erasmus MC), Veronica Selleger (VuMC), Evelyn van Weel-Baumgarten (UMC St Radboud), Katja Lanting, Hans Harmsen (Erasmus MC), Jan Joosten (MUMC), Jennie van Huizen (UMCG), Stephanie de Maesschalck (Universiteit van Gent), Kristin Hendrickx (Universiteit Antwerpen). In totaal staan er nu 59 mensen op de adressenlijst. Werkwijze: doorgaans komen we twee a drie keer per jaar samen voor vergadering. Naast het bespreken van een aantal vaste onderwerpen, staan er dan meestal een of twee inhoudelijke onderwerpen op de agenda. Verder is er altijd veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen met diversiteit in het geneeskunde onderwijs. NB: na de open bijeenkomst in september 2012 hebben we een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen, en is de opkomst bij de bijeenkomsten omhoog gegaan. Activiteiten afgelopen verenigingsjaar (september tot september) Twee vergaderingen waarin: Een presentatie Tolk en Vertaalcentrum Nederland over de inzet van tolken in het geneeskundeonderwijs Een presentatie van Jeanine Suurmond (AMC) over het door haar ontwikkelde COO voor geneeskundestudenten over tolken Uitwisseling van ervaringen Open bijeenkomst getiteld diversiteit als uitdaging op 12 september 2012 Voor deze bijeenkomst hadden we drie sprekers uitgenodigd te weten Prof. Hugo Heymans (over zijn ervaringen met diversiteit in de kindergeneeskunde, diversiteit als uitdaging) en Nordin Dahhan en Bart Wolff 15

16 over hun project INVEST (bevorderen van open en heldere communicatie tussen arts-assistenten in opleiding (AIOS) kindergeneeskunde en kinderen en hun ouders, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond). Aansluitend was er een borrel. Alle NVMO-leden waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Het is een hele leuke en interessante bijeenkomst geworden met een grote opkomst (25-30 mensen), waarvan een groot deel nieuwe gezichten. Extra bijeenkomst op 26 maart over het door Benno Bonke ontwikkelde keuzemodule over Diversiteit. Deze bijeenkomst is georganiseerd naar aanleiding van een vraag van een van onze leden naar concreet onderwijsmateriaal. Benno bood aan zijn keuzevak te presenteren. Er was veel belangstelling voor! Publicaties en congresbijdragen 13 oktober: namens de werkgroep een bijdrage geleverd aan het studentencongres Cultuurverschillen in de kliniek in het UMCG. In samenwerking met Pharos hebben we een abstract voor een rondetafelsessie ingediend voor het NVMO congres 2013 getiteld: Vrouwelijke genitale verminking, een noodzakelijk onderwerp in het basiscurriculum? 6.3 Docentprofessionalisering Doel De werkgroep stelt zich ten doel expertise en ervaring te bundelen, zodat de (verdere) onderwijskundige professionalisering van docenten in het medisch opleidingscontinuüm in onderlinge samenhang geoptimaliseerd wordt. Hiertoe wil de werkgroep zich graag ontwikkelen tot een expertisegroep, die adviseert en tevens een rol speelt in onderzoek op dit gebied. Daarbij investeert de werkgroep in de belangen van docenten door het ontwikkelen van een visie op een carrière voor professionele docenten, en door aandacht te genereren voor de waardering van docenten in medisch onderwijs via een reëel carrièreperspectief. Samenstelling van de werkgroep In het verslagjaar was de werkgroep als volgt samengesteld: Drs. A.H. (Anneke) Bakker, Onderwijsinstituut, VUmc, Amsterdam Dr. C.P.M. (Christel) Verberg, Afd. Opleiding & Studentenzaken AMC, Amsterdam 16

17 Prof. Dr. P. (Peter) van Beukelen, Onderwijsbestuur / Leerstoel Kwaliteitsbevordering Diergeneeskundig Onderwijs, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht Drs. J.M.E. (Lisette) van Bruggen (voorzitter), Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding doo, UMC Utrecht Drs. H. (Hanke) Dekker, Centrum Docentprofessionalisering, Onderwijsinstituut FMW, UMC Groningen Prof. Dr. A. (Anselme) Derese, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent Drs. R. (Rik) Engbers, afdeling Evaluatie en Kwaliteit van Onderwijs (EKO), Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Opleidingen (IWOO), UMC St Radboud, Nijmegen Dr. W. (Willem) de Grave, Capaciteitsgroep O&O, Faculteit Geneeskunde, Universiteit Maastricht Dr. D.D. (Désirée) Mansvelder-Longayroux (voorzitter), Directoraat Onderwijs en Opleidingen, LUMC Drs. M. (Marta) Witkowska-Stabel, Erasmus MC Desiderius School, Rotterdam Contactpersoon: Mutaties in samenstelling in het verslagjaar: Carel Martens volgt Anneke Bakker op. Anselme Derese nam afscheid, er is geen opvolger. Christel Verberg heeft Akkelien Bergsma opgevolgd. Activiteiten afgelopen verenigingsjaar ( ) De werkgroep kwam bijeen op 24 september 2012, 17 december 2012, 11 maart 2013 en 3 juni De bijeenkomst van 24 september stond in het teken van het beoordelen van docenten. Wat is belangrijk voor een goede docentbeoordeling? Welke kernelementen zitten daarin? Welke consequenties heeft dat voor BKO- en SKO-trajecten? Op 17 december werd verder gewerkt aan het thema docentbeoordeling. De werkgroep maakte een start met het ontwikkelen van rubrics voor het beoordelen van portfolio s van docenten. Tijdens de bijeenkomst op 11 maart werd verder gewerkt aan de rubrics voor het beoordelen van en feedback geven op docentcompetenties. 17

18 De bijeenkomst van 3 juni stond vooral in het teken van de voorbereiding van de workshop op het komende NVMO-congres en de werkgroependag. De rubrics werden afgerond. Rondetafel NVMO-congres 2012 met als onderwerp Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering: evidence-based en nieuwe ontwikkelingen. Er waren circa 80 deelnemers, waaronder veel docenten. Voor verslag: werkgroep docentprofessionalisering. Het projectplan van de werkgroep is afgerond. Als belangrijkste aandachtpunten ziet de werkgroep het werken aan afstemming en erkenning van Senior Onderwijskwalificaties (zoals ook bij Basis Onderwijskwalificaties gebeurd is) en het inventariseren (en mogelijk valideren) van methoden en instrumenten om de kwaliteit van individuele docenten te meten onder andere voor het behalen van onderwijskwalificaties. Enkele werkgroepleden hebben meegewerkt aan een boek over Faculty Development onder redactie van Yvonne Steinert. Dit boek zal worden gepresenteerd op de 2nd International Conference on Faculty Development in the Health Professions in Praag voorafgaand aan de AMEE in augustus Publicaties en congresbijdragen In het jaar 2012/2013 is geen publicatie vanuit de werkgroep verschenen. Op het NVMO-congres 2012 heeft de werkgroep een rondetafel georganiseerd met als titel: Kiezen van werkvormen voor docentprofessionalisering: evidence-based en nieuwe ontwikkelingen. 6.4 E-learning Doel De werkgroep E-learning richt zich op het educatief gebruik van informatieen communicatietechnologie (ICT) in het medisch onderwijs, dit in de meest brede zin van het woord. De werkgroep bestaat sinds 1992 en heeft als doel de uitwisseling van kennis, ervaringen en e-learning producten. Tevens is de werkgroep beschikbaar als adviesorgaan voor NVMO-leden. De leden van de werkgroep komen regelmatig bij elkaar voor het discussiëren over nieuwe ontwikkelingen en het gezamenlijk bekijken van nieuwe toepassingen. Vanuit de werkgroep worden initiatieven genomen voor geza- 18

19 menlijke projecten, publicaties en presentaties op het gebied van medische toepassingen van e-learning. Kernleden Voorzitter: Mw. Drs. W.P.M. Hols-Elders (UMCU) Secretaris: Mw. drs. C. Steenbeeke (Universiteit Twente) Penningmeester: Mw. S. Eggermont (LUMC) De werkgroep bestaat uit 44 leden (mei 2013), waaronder vertegenwoordigers van alle Nederlandse UMC's, Nederlandse Huisartsen Genootschap, de Universiteit van Gent en de opleiding Technische Geneeskunde (Universiteit Twente). Alle leden van de werkgroep zijn NVMO-lid. Activiteiten 2012/2013 Bijeenkomsten De werkgroep komt 5 keer per jaar bij elkaar op één van de aangesloten instituten. 's Morgens wordt er kort vergaderd en worden ervaringen uitgewisseld (o.a. elkaar informeren over projecten in ontwikkeling, om dubbeling te voorkomen). 's Middags vinden er presentaties plaats over relevante onderwerpen of wordt een werkbezoek afgelegd. De middagprogramma s staan open voor overige leden van de NVMO, waarvan goed gebruik gemaakt wordt. De volgende onderwerpen zijn in het afgelopen jaar aan bod gekomen: Learning Analytics ( ). Learning Analytics is gebaseerd op de analyse van het online gedrag van studenten binnen een elektronische leeromgeving of digitale leer- en werkomgeving. Verschillende sprekers lichten de verschillende aspecten van learning analytics toe. Onderwijsinnovaties ( ). In deze middag zijn verschillende innovaties op het gebied van e-learning besproken. Onder andere Augmented Reality en Serious gaming zijn aan bod gekomen. E-learning auteurssystemen ( ). De verschillende systemen waarmee e-learning modules kunnen worden ontwikkeld worden besproken. Enkele leden van de werkgroep lichten een specifiek systeem toe, vertellen wat de ervaringen zijn etc. Digitaal toetsen ( ). De verschillende aspecten van digitaal toetsen in het medisch onderwijs worden toegelicht. Open Educational Resources ( ). Vanuit het UMCN wordt een symposium over OER georganiseerd. Verschillende sprekers komen aan bod. O.a. de volgende onderwerpen worden besproken: Hoe zit het veld van 19

20 Open Onderwijs in elkaar, en wat kan de gezondheidszorg er mee? Open Educational Resources: drijvende kracht achter onderwijsinnovatie? Een internationale implementatie van OER: NeuroBlend. Implementatie en toepassing van Open Educational Resources nader belicht / Informatie over het OER programma van SURF en de Nederlandse Special Interest Group OER Alle presentaties die tijdens de middagen de revue passeren worden op de wiki ( de werkgroep gezet en zijn toegankelijk voor iedereen. Congresbijdragen De werkgroepleden zijn actief in het presenteren van nieuwe toepassingen, ervaringen en onderzoeksresultaten op congressen in binnen- en buitenland. Van september 2012 tot september 2013 gebeurde dat o.a. op de volgende congressen: AMEE congres september 2012 NVMO congres november 2012 DSSH congres maart 2013 IAMSE congres juni 2013 Op het NVMO congres 2012 heeft de werkgroep een rondetafelsessie georganiseerd over de geschiedenis en toekomst van e-learning in medisch onderwijs. Hiermee probeert de werkgroep opgedane expertise ook weer te delen met de leden van de NVMO. De sessie was met meer dan 100 deelnemers een succes. Het portal medischonderwijs.nl Via het portal worden sinds 2004 e-learning toepassingen beschikbaar gesteld ten behoeve van het medisch onderwijs. Alle Nederlandse opleidingen Geneeskunde, Technische Geneeskunde en de geneeskundeopleiding van de Universiteit Gent participeren in dit portal. Het gebruik ervan wordt geregistreerd. 6.5 Kwaliteitszorg Doel De werkgroep biedt een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van kwaliteitszorg van opleidingen in de gezondheids- 20

21 zorg in Nederland en Vlaanderen en ontwikkelt zich naar een expertisegroep. Zij staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Samenstelling Medewerkers kwaliteitszorg van: AMC, Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, KU Leuven, LUMC, UMC Groningen, UMC Maastricht, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht (Diergeneeskunde), VUMC, Huisartsopleiding Nederland, Medisch Centrum Haaglanden, NSPOH. Contactpersoon Ien Thelen, Marjo Wijnen-Meijer, (oud: Anita van Meeuwen, Lenneke Ainsworth, ) Werkwijze Tot nu toe komen deelnemers aan de werkgroep 4x per jaar bijeen. In november op het congres, in april en september in Utrecht en in januari op locatie elders in het land. Op elke bijeenkomst staat een thema centraal dat wordt voorbereid door interne en/of externe sprekers. Tenminste één van de bijeenkomsten staat open voor alle NVMO-leden. De bijeenkomsten zijn gericht op verdieping van en discussie over verschillende onderwerpen gerelateerd aan kwaliteitszorg. Met de ontwikkeling naar een expertise groep wil de werkgroep meer in deelgroepen aan onderwerpen werken en daarbij (meer) gebruik maken van digitale communicatiemiddelen. Activiteiten afgelopen verenigingsjaar September 2012 Thema bijeenkomst, Kwaliteitszorg in het Albert Schweitzerziekenhuis & Alumni- en exitenquêtes November 2012 NVMO Congres, Ronde-tafelsessie kwaliteitscultuur: hoe werkt dat in de praktijk? Januari 2013 Open bijeenkomst voor NVMO-leden, Evalueren: kan het ook anders? Dit was de eerste open bijeenkomst van de werkgroep Kwaliteitszorg. Aan de 21

22 hand van het thema Evalueren: kan het ook anders werd in groepjes gediscussieerd. Dit leverde een ideeënlijst over dit onderwerp op. Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een presentatie van Prof. dr. Janke Cohen-Schotanus over het Groningse voorspeller onderzoek. Zij onderzochten of een kleine groep studenten de mening kan voorspellen van het gehele cohort studenten. In Medical Education is het artikel over dit onderzoek verschenen (Med Educ 2013;47:453 62). April 2013 Thema bijeenkomst, Kwaliteit van de coschappen. In een besloten bijeenkomst zijn de ervaringen met kwaliteitszorg in de coschappen besproken. Twee leden van het Landelijk overleg coassistenten waren te gast om vanuit het studentenperspectief mee te denken. Overig: Uitwisseling expertise, gezamenlijke congresvoorbereiding, discussies op Linked-In 6.6 Medische vervolgopleidingen Doel De NVMO werkgroep Medische Vervolg Opleidingen wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van alle medisch specialistische opleidingen: inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch. Daarbij ambieert de werkgroep niet om pasklare antwoorden te geven maar wil zij thema s aan de orde stellen waarover betrokkenen met elkaar in gesprek gaan om ideeën op te doen en te worden uitgedaagd tot kritische reflectie. De werkgroep wil met een toekomstgerichte blik het opleiden naar vorm en inhoud kritisch onder de loep te nemen. We leiden immers op voor 2020 I.t.t. andere NVMO-werkgroepen heeft deze werkgroep een breed, integraal profiel, en beperkt zich dus niet tot een thema of aspect. Wel hebben bepaalde vraagstukken de speciale belangstelling van de leden van de werkgroep, waaronder het belang van de 6 zachte competenties en de vraag hoe je die handen en voeten geeft; de paradox van de zelfsturende AIOS die wordt opgeleid in een strak en overgeorganiseerd schools plan; de spanning tussen de passie van de opleider voor opleiden en de frustrerende effecten van de regelgeving; het opleiden van aios binnen de huidige zorgcontext en toch voorbereiden op nieuwe vormen van zorg die nodig zijn om de zorg betaalbaar te houden. 22

23 Samenstelling/contactpersoon/werkwijze In het verslagjaar waren de volgende personen actief in de werkgroep: Drs. J.A. (Coby) Baane (onderwijskundige, AMC) Dr. G.A. (Geke) Blok (onderwijskundige, Reinier de Graaf Groep) Drs. G.J.M. (Liesbeth) Dirksen-de Tombe (onderwijskundige, Erasmus MC) Drs CRMG (Lia) Fluit (hoofd afdeling Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling EKO, Radboud Nijmegen) Dr M. de Hoog, (kinderarts, voorzitter COC en consilium kindergeneeskunde, Erasmus MC) Drs. B.J.A. (Beatrijs) de Leede (onderwijskundige, LUMC) Drs K van Loon (onderwijskundige KNMG, medewerker CanBetter project) Dr. S.J. (Scheltus) van Luijk (onderwijskundige, MUMC) Drs. Abe Meininger (onderwijskundige UMCG) Dr F. van der Meulen (KNO-arts AMC) Dr. H. (Hanneke) Mulder (onderwijskundige; voorzitter/contactpersoon, UMC Utrecht) R.J. (Rob) Oostenbroek (chirurg en leerhuismanager Albert Schweizer ziekenhuis), Dordrecht Drs. E. (Erica) Overeem (onderwijskundige, coördinator medisch onderwijs Gelre Ziekenhuizen) Drs L. Rem (onderwijskundige Erasmus MC) Drs C. den Rooyen (opleidingskundige KNMG, projectleider CanBetter project) Prof. dr. F. (Fedde) Scheele (gynaecoloog opleider, SLAZ) Dr. H.E. (Henk) Sluiter (internist/opleidingscoördinator Teaching Hospital Deventer Ziekenhuis) Drs. M.I. (Margit) Vermeulen (Manager Ontwikkeling en Onderzoek, Huisartsopleiding UMC Utrecht De werkgroep komt ongeveer 5 x per jaar bijeen om thema s die relevant zijn voor de medische vervolgopleidingen te bespreken, zo mogelijk met een gast die een inleiding verzorgt. Deze discussies leiden in sommige gevallen tot het vormgeven bijeenkomsten voor andere geïnteresseerden, met als doel de medische vervolg opleidingen op een zowel inhoudelijk als qua vormgeving/werkvormen originele manier op de agenda te zetten. De werkgroep ambieert ook te publiceren over de thema s die die zij bespreekt. De bijeenkomsten van de werkgroep hebben dus enerzijds een inhoudelijk, verkennend en onderzoekend karakter (bespreking 23

24 van thema s) en anderzijds een meer praktisch karakter (vertalen van deze thema s in bijeenkomsten en publicaties). Activiteiten afgelopen verenigingsjaar (september tot september) De werkgroep is sinds september 2012 een aantal keren bijeen geweest. Een overzicht van de bijeenkomsten : 20 december Reflectie op activiteiten werkgroep en vooruitblik februari Peter Nijsen, Neuroloog St Elisabeth ziekenhuis Tilburg Lean in de zorg en de betekenis ervan voor onderwijs en opleiden 11 april Thomas Plogh, Gezondheidswetenschapper AMC De toekomstige medische professional en wat betekent dat voor opleiden 13 juni C Hilders, Gynaecoloog. Voorzitter projectgroep de specialist van 2015 De specialist van september Reflectie op activiteiten werkgroep en vooruitblik oktober Iris Wallenburg, Medisch Socioloog, IBMG, Rotterdam Implementatie van de modernisering opleiding vanuit sociologisch perspectief 12 december Martin Mulder, werkbezoek Wageningen, Hoogleraar leerstoel educatie en competentiestudies Universiteit van Wageningen Competentiegericht onderwijs in Wageningen. Wat kan de medische opleiding hiervan leren? Publicaties en congresbijdragen De werkgroep heeft een artikel voor Medical Teacher in voorbereiding (fase: verwerking redactioneel commentaar) en heeft inmiddels 3 artikelen 24

25 ingediend voor een themanummer in Perspectives dat begin 2014 zal verschijnen. November 2012: NVMO -congres (workshop): Wat dragen we over in de overdracht? Het verborgen curriculum in de patiëntenbespreking... Workshop door de NVMO werkgroep Medische Vervolg opleidingen i.s.m. Yolande Witman. 6.7 Onderzoek van Onderwijs Doel Uitwisselen van kennis en ervaringen over onderzoek van onderwijs. Deze werkgroep is geen expertisegroep; het gaat niet zozeer om het samenbrengen en ontwikkelen van expertise, maar om het uitwisselen van expertise. Bijeenkomsten De werkgroep komt vier keer per jaar een middag (15-18u) bijeen bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht of in het AMC van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de bijeenkomsten wordt actieve interactie met het onderwerp nagestreefd. Meestal wordt het onderwerp met een presentatie ingeleid gevolgd door uitdieping d.m.v. discussie, debat, workshop, oefening, opdracht, e.d. Bijeenkomsten worden aangekondigd in mailings aan NVMO-leden en in de congresagenda van deze website. Gebruikte presentaties en relevante documenten zijn te bekijken op deze website. Participatie: De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers en studenten die betrokken (willen) zijn bij onderwijskundig onderzoek in de gezondheidszorg. Onderwerpen: Een ieder die werkzaam is in het medisch onderwijs kan onderwerpen voor bijeenkomsten aandragen. Stuur daarvoor een mail naar Erik Driessen of Debbie Jaarsma Uitgangspunt is de behoefte om kennis en ervaringen te delen en uit te wisselen om zodoende van elkaar te leren. Coördinatie en informatie: Er heeft een overgang in coördinatie plaatsge- 25

26 vonden. Met het bestuur van de NVMO is overeengekomen de werkgroep te laten opnemen in de wetenschappelijke commissie (WECO) van het NVMO. De coördinatie van de activiteiten van de werkgroep is in handen van Erik Driessen (MUMC) en Debbie Jaarsma (AMC), respectievelijk voorzitter en lid van de WECO. Activiteiten 2012/2013 In het afgelopen academisch jaar zijn er 2 bijeenkomsten geweest, te weten op 8 mei 2012 en op 27 maart Er staat nog 1 bijeenkomst gepland op 26 juni Er zijn wat minder bijeenkomsten geweest i.v.m. het uitvallen van enkele uitgenodigde sprekers. Thema van bijeenkomst van 8 mei 2012 was: Onderzoek naar leren op de werkplek Dit onderwerp wordt ingeleid door de medisch antropoloog en filosoof Annemarie Mol, hoogleraar Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en mede begeleidt door Pim Teunissen (VUMC/UM) en Anneke Kramer (UMCN). Achtergrond en context: in een praktijk- en competentiegerichte opleiding als de geneeskunde en verwante opleidingen is leren in authentieke situaties een belangrijk onderdeel. Veel leren vindt dus plaats in de praktijk van de geneeskunde/zorg. We noemen dit werkplek leren. Studenten, aios en professionals leren door te participeren in de zorg en door authentieke ervaringen op te doen met patiënten en werkers in de zorg. Onderzoek naar dit soort leren heeft een ander karakter dan onderzoek naar leren in meer georganiseerde situaties als blokcursussen, werkgroepen ed. Kenmerkend is de dagelijkse praktijk waarin van alles gebeurd en waarin juist deze dynamiek essentieel is voor het leren. Maar hoe doe je onderzoek in zo n rommelige, complexe omgeving? Wat zijn relevante vragen, welke methodieken passen daarbij, hoe interpreteer je bevindingen en hoe maak je gebruik van de theorie? Doel en werkwijze: het doel van de bijeenkomst is enerzijds onze kennis en kunde te vergroten door te luisteren naar een ervaringsdeskundige in het doen van onderzoek in de echte wereld en door het uitwisselen van elkaars ervaringen, en anderzijds een netwerk van onderzoekers te vormen 26

27 die onderzoek doen naar werkplek leren om meer van elkaars kennis en kunde te profiteren en samen te werken aan theorievorming. Doelgroep: de bijeenkomst is bedoeld voor hen die betrokken (willen) zijn bij onderzoek naar werkplek leren in de context van de gezondheidszorg. Uiteindelijk hebben 40 deelnemers de bijeenkomst bijgewoond. Thema van bijeenkomst van 27 maart 2013 was: Quasi-experimental study design and get the grant: Tips and trucs bij quasi-experimenteel onderzoek en het schrijven van een (NWO) subsidie-aanvraag. Dit onderwerp werd ingeleid door Dr. Eugene Custers, Onderzoeker en Onderzoeksadviseur Universiteit Utrecht en auteur van een AMEE guide over quasi-experimenteel design en Prof. Dr. Jeroen van Merrienboer, Universiteit Maastricht. Achtergrond en context: Medisch onderwijskundig onderzoek wordt regelmatig bekritiseerd voor haar methodologische zwakheid. Een deel van deze kritiek komt voort uit het gebruik van quasi-experimenteel studie designs binnen het medisch onderwijskundig onderzoek. Editorials van verschillende tijdschriften vragen om meer aandacht te besteden aan het studie design (The reputation of medical education research: quasi-experimentation and unresolved threats to validity. Collivier J.A., McGaghie, W.C. Teaching and learning in medicine (2): ). Daarnaast ligt er steeds meer druk op onderzoekers om extern geld te werven. Bij het schrijven van een (NWO) subsidieaanvraag is het belangrijk dat het studie design solide en voor de beoordelaars overtuigend op papier staat. Het schrijven van een subsidieaanvraag vraagt om geheel andere vaardigheden dan het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Doel en werkwijze: Het doel van deze werkgroep is om enerzijds informatie te geven over bedreigingen van validiteit van onderzoek en hoe deze te minimaliseren bij quasi-experimenteel studie design en daarnaast de do s en don ts bij het schrijven van een subsidieaanvraag waarbij dit type onderzoeksdesign vaak wordt gebruikt. Naast inleidingen door beide sprekers zullen we voorbeelden bespreken: Wat zijn kenmerken van goede en minder goede subsidieaanvragen en studie designs? 27

28 Doelgroep: De bijeenkomst is bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in/ betrokken (willen) zijn bij onderzoek van onderwijs in de context van de gezondheidszorg. We verwelkomen zowel onderzoekers, als niet onderzoekers: promovendi, niet-promovendi, studenten, docenten, beleidsmedewerkers etc. Uiteindelijk hebben 35 deelnemers de bijeenkomst bijgewoond. Thema van bijeenkomst van 26 juni 2013 was: Kwaliteitscriteria voor onderzoek en sloppy science. Dit onderwerp wordt ingeleid door Dr. Renée Stalmeijer, onderwijskundige en universitair docent bij de afdeling onderwijsontwikkeling en research van de Universiteit Maastricht en opleidingsdirecteur van de Master of Health Professions Education en Dr. Nynke van Dijk, klinisch-epidemioloog en onderwijskundige en principal investigator van de onderzoeksgroep Onderzoek van Onderwijs van de huisartsopleiding AMC. Achtergrond en context: Wetenschappelijk onderzoek is de zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie volgens conventies zoals deze binnen de wetenschap gelden (Wikipedia). Het wetenschappelijk onderzoek is het afgelopen jaar kritisch onder de loep genomen naar aanleiding van de bevindingen van fraude van enkele onderzoekers. De commissie Lefelt schrijft in zijn rapportage welke standaarden er zouden moeten gelden voor wetenschappelijk onderzoek, wanneer onderzoek sloppy science genoemd mag worden en wanneer fraude optreedt. Ook voor het medisch onderwijs onderzoek kunnen we daar lering uit trekken. Welke kwaliteitscriteria gelden voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek? Wanneer is het afwijken van die kwaliteitscriteria sloppy science? En hoe kunnen we dat als medisch onderwijskundig onderzoekers voorkomen? Doel en werkwijze: Het doel van deze werkgroep is om enerzijds informatie te geven over de beschikbare kwaliteitscriteria voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Daarnaast zullen we proberen een beeld te krijgen over wanneer er sprake is van sloppy science en hoe we dat als onderzoekers kunnen voorkomen. Naast inleidingen door beide sprekers zullen we casuïstiek bespreken en discussiëren over de mogelijkheden om als onderzoekers sloppy science op te sporen en te voorkomen. 28

29 Doelgroep: De bijeenkomst is bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in/ betrokken (willen) zijn bij onderzoek van onderwijs in de context van de gezondheidszorg. We verwelkomen zowel onderzoekers, als nietonderzoekers: promovendi, niet-promovendi, studenten, docenten, beleidsmedewerkers etc. 6.8 Praktijk van het Medisch Onderwijs (PMO) Doel De NVMO-werkgroep Praktijk van het Medisch Onderwijs (PMO) stelt zich primair ten doel om de uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers in het praktisch medisch onderwijs aan de verschillende medische opleidingen te bevorderen. Afgeleid hiervan wordt beoogd om de discussie over ontwikkelingen en plannen met betrekking tot het praktisch medisch onderwijs aan de medische faculteiten te bevorderen en zo nodig adviezen te formuleren. Deze werkgroep is géén expertisegroep; het gaat niet zozeer om het samenbrengen en ontwikkelen van expertise, maar om het uitwisselen van expertise. Werkwijze Jaarlijks worden vijf bijeenkomsten georganiseerd, waarvan één tijdens het NVMO-congres. De vier overige bijeenkomsten vinden plaats het Vergadercentrum AZU van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) van uur. De bijeenkomsten worden aangekondigd in mailings aan NVMO-leden en op de NVMO-website. Tijdens een bijeenkomst wordt een onderwerp ingeleid door een of meerdere collega s uit het medisch onderwijsveld. Zij beschrijven thema s aan de hand van een vraagstelling. De locale aanpak, ervaringen of ontwikkeling van dit thema worden besproken. Vervolgens volgt een uitwisseling van ervaringen en visies van andere deelnemers, bijvoorbeeld aan de hand van stellingen of vragen. Deelnemers ontvangen na afloop een mailing met een link naar de NVMO-website. De presentaties en ander relevant materiaal zoals achtergrondartikelen worden daar opgeslagen. Dit materiaal is voor iedereen toegankelijk. Een ieder die betrokken is bij ontwikkeling en uitvoering van het praktisch medisch onderwijs kan onderwerpen voor bijeenkomsten aandragen. Participatie De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle NVMO-leden, in het bijzonder de 29

30 betrokkenen en geïnteresseerden in een bepaald onderwerp. Dit kunnen artsen, opleiders, coördinatoren, psychologen, onderwijskundigen uit zowel de academische en perifere ziekenhuizen zijn. Zij kunnen zich tot één week vóór de bijeenkomst opgeven voor deelname. Daarna volgt bevestiging per met eventuele aanvullende vragen of instructies ten aanzien van het onderwerp. Ook niet NVMO-leden worden toegelaten. Hen wordt gewezen op het lidmaatschap van het NVMO. Coördinatie De coördinatie van de activiteiten van de werkgroep ligt in handen van Monica van de Ridder, Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en Maarten Verwijnen, Universiteit Maastricht (UM). Activiteiten september 2012 Onderwerp: Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg Spreker: Giannoula Tsakitzidis (kinesitherapeut en onderzoeker / doctoraatstudent Universiteit Antwerpen) en Paul Van Royen (hoogleraar Huisartsgeneeskunde en decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen) In de gezondheidszorg zijn heel wat initiatieven op het gebied van samenwerking tussen professionals zichtbaar. Toch blijft het vaak bij multidisciplinair en multiprofessioneel werken, zonder veel interactie. De competentie interprofessioneel samenwerker in de gezondheidszorg kan je bereiken door ervaring, maar je kunt dit ook leren in de praktijk via reflectieve leermethoden (intervisie, supervisie, coaching). Hoe doet men dat in Antwerpen? Aanwezigen: november 2012, NVMO-congres Onderwerp: Forensische geneeskunde: een vak apart EN een apart vak. Wat kunnen we er VAN leren Spreker: Reinier Haneveld (Arts M&G, MPH. Associate Professor afdeling Public Health Julius Centrum UMCU en Senior Consultant bij ComplX Consultants b.v) Wat krijgen studenten geneeskunde over de Forensische Geneeskunde in het curriculum? Wat moeten ze in elk geval weten aan het eind van de opleiding? Aan de hand van authentiek beeldmateriaal -dat als schokkend kan worden ervaren- zullen bovenstaande vragen worden behandeld. 30

31 22 januari 2013 Onderwerp: Diversiteit onderwijs in de geneeskunde opleiding ook gewoon, is al divers genoeg! Spreker: Els Geelen (Health Ethics & Society, FHML-UM) met medewerking van Rob Houtepen (Health Ethics & Society, FHML-UM) Alice Drenthe, Marijke Kruithof & Chahinda Ghossein (Skillslab, FHML-UM) Alledaagse verschillen tussen patiënten doen er toe in het dagelijks medisch handelen. Sekse, leeftijd, leefsituatie, opleidingsniveau, cultuur en karakter, het telt in elk arts/patiëntcontact. Deze alledaagse verschillen ervaren we echter als zo gewoon dat we er vaak aan voorbijgaan. Zo worden ze ook in het medisch onderwijs over diversiteit vaak onderbelicht in tegenstelling tot bijvoorbeeld etnische diversiteit. Hoe kan dat anders? Dat is de vraag die in deze workshop centraal staat. Gecancelled 21 maart 2012 Onderwerp: De opleider als rolmodel Spreker: dr. Rob J.Oostenbroek (opleidingscoördinator, chirurg np en oud-opleider, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht), drs. Benjamin Boerebach (PhD student, onderzoeksgroep professional performance, AMC) en dr. Bas H. Verhoeven (Kinderchirurg-opleider UMCN St. Radboud & onderwijsontwikkelaar Skillslab UM, Maastricht) In onze opleiding en in onze loopbanen hebben verschillende personen model gestaan voor hetgeen wij wilden worden en voor hoe wij zouden willen werken. Zij hebben als rolmodel gefungeerd. De centrale vraag tijdens de bijeenkomst was of deze ervaringen gebaseerd zijn op romantische herinneringen of overstijgen zij deze gedachten en zijn ze wel degelijk een essentiële factor in de opleiding tot arts en specialist? Aanwezigen: juni 2012 Onderwerp: Invoering van videoregistratie van arts patiënt contacten ten behoeve van Korte Praktijk Beoordelingen: wat let ons? Spreker: Lex Linsen, (Catharine ziekenhuis, Eindhoven) en Monica van de Ridder, (Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht) Bij de beoordeling van de competenties van de AIOS via een KPB is directe observatie van zijn/haar prestaties onontbeerlijk. De AIOS heeft echter een eigen spreekuur én de opleider heeft een eigen spreekuur, waardoor directe observatie in de knel komt. Videoregistratie van voor opleidingsdoelein- 31

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 1 INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 39e werkjaar van onze vereniging. Daarmee verschijnt dit Jaarverslag in het jaar van het 8 ste lustrum van de NVMO: in het najaar van 2012 vieren we het

Nadere informatie

NVMO-werkgroep Docentprofessionalisering

NVMO-werkgroep Docentprofessionalisering NVMO werkgroep Docentprofessionalisering Projectplan NVMO-werkgroep Docentprofessionalisering aandachtsgebieden en prioriteiten voor de (nabije) toekomst Definitieve versie dd 11 maart 2013 Administratieve

Nadere informatie

NVMO CONGRES 2012 15-16 NOVEMBER MAASTRICHT

NVMO CONGRES 2012 15-16 NOVEMBER MAASTRICHT NVMO CONGRES 2012 15-16 NOVEMBER MAASTRICHT BELANGRIJKE DATA 15 februari 2012 Uiterste inleverdatum abstracts voor wetenschappelijke papers. 13 april 2012 Uiterste inleverdatum abstracts voor papers, posters,

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 2.0 Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 1.0 Interne QA Externe QA Continue QA monitoring gebaseerd op systematische verzameling in PDA cyclus Periodieke

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5.

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen : UITNODIGING vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht Accreditatie FGzP: 6 punten Voorwoord Geachte collega, In het voorjaar van

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2009-31 augustus 2010 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 38e werkjaar van onze vereniging. Ook in dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2014-2015 JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2014-2015 INHOUD 1 INLEIDING 2 2 BESTUURSZAKEN 3 3 LEDENBESTAND 4 4 PERSPECTIVES ON MEDICAL EDUCATION 5 5 NVMO CONGRES 2014 8 6 WERKGROEPEN 9 6.1 Communicatie 9 6.2 Diversiteit

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Fedde Scheele. Halverwege de implementatie: uitdagingen tweede helft

Fedde Scheele. Halverwege de implementatie: uitdagingen tweede helft Fedde Scheele Halverwege de implementatie: uitdagingen tweede helft 2013 BOEG 10 jaar op weg 2011 2009 2007 2005 2003 CGS Erkenningen CanBetter DiesDiemDocet Etalage In VIVO BBOV HOOG CCMS Enthousiaste

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 34e werkjaar van onze vereniging. We kunnen

Nadere informatie

Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties -

Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties - Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties - Vrijdag 4 december 2015 De Reehorst, Ede Georganiseerd door de Commissie Cardiovasculaire

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011 Derde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

NVMO CONGRES 2014 6-7 NOVEMBER EGMOND AAN ZEE

NVMO CONGRES 2014 6-7 NOVEMBER EGMOND AAN ZEE NVMO CONGRES 2014 6-7 NOVEMBER EGMOND AAN ZEE Inhoud Belangrijke data Zaterdag 19 april 2014 Uiterste inleverdatum abstracts voor papers, posters, symposia, workshops, rondetafelsessies. Maandag 29 september

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid ZonMw Programma Academische Werkplaatsen Dr. Marijke Janssens Utrecht, 15 juni 2006 Doel: het structureel versterken en verankeren van vraaggestuurde

Nadere informatie

The lowlands Health Economists Study Group

The lowlands Health Economists Study Group The lowlands Health Economists Study Group Universiteit Maastricht Silvia Evers Marike Hendriks Ties Hoomans Hans Severens Erasmus Universiteit Rotterdam Werner Brouwer Job van Exel Inhoud Wat is een HESG?...

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Sprekende Congressen. spies&spreken. Individuele presentatietraining & coaching voor sprekers op congressen

Sprekende Congressen. spies&spreken. Individuele presentatietraining & coaching voor sprekers op congressen Sprekende Congressen Individuele presentatietraining & coaching voor sprekers op congressen Heel leerzaam en reflectief. Ik kijk met een gerust hart uit naar mijn presentatie op het komende congres Charlotte

Nadere informatie

5 november 2015 RAI Amsterdam

5 november 2015 RAI Amsterdam Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies organiseren het congres: Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren met professor John Hattie 5 november 2015 RAI Amsterdam Professor John Hattie doet onderzoek

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Onderwijs en Onderzoek

Onderwijs en Onderzoek Onderwijs en Onderzoek Albert Scherpbier Maastricht University Medical Centre Eenheid onderwijs en onderzoek Ja er is een probleem In de UMC s gaat het ook nog over patiëntenzorg Probleem heeft te maken

Nadere informatie

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal Uitnodiging middagsymposium Patiëntveiligheid en Medische Technologie Implementatie van het convenant: hoe doe je dat Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde 1 Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Samengesteld door: Dr. F. van Kooten, Coördinator

Nadere informatie

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd?

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Vraagje Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Voorstellen Marike Hendriks Erica Baarends Achtergrond:

Nadere informatie

Meten van kwaliteit; van goed naar beter

Meten van kwaliteit; van goed naar beter Meten van kwaliteit; van goed naar beter Prof.dr. Margreet Wieringa-de Waard Hoofd huisartsopleiding AMC-UvA Inhoud Voorgeschiedenis Projectgroep Interne kwaliteitszorg Meten van kwaliteit Domeinen Conclusie

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826)

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij

Nadere informatie

OPROEP VOOR BIJDRAGE

OPROEP VOOR BIJDRAGE OPROEP VOOR BIJDRAGE 29 mei tot 31 mei 2013 Met groot genoegen nodigen we je uit om een voorstel tot bijdrage in te dienen voor de Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD 2013) met als thema Over-Waarderen.

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit:

Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit: Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit: Inventarisatie Seksuele Intimidatie 2014 Emily Boersma Gijsje Snijders Sanne Wubbels Inleiding In 2005 maakte het Nederlands Tijdschrift

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON 1 november 2013 Toelichting De ouderenzorg is actueler dan ooit. Het kabinet zet in op een verdere

Nadere informatie

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR:

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: INHOUD Introductie... 3 Beschrijving bijeenkomst... Achtergrond...4

Nadere informatie

GEAR Reflectieverslag 2015

GEAR Reflectieverslag 2015 GEAR Reflectieverslag 2015 Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde MLM SCHUIVENS 12 januari 2016 Documentbeheer Versie Datum Auteur(s) Wijziging 0.1 09-12- MLM Schuivens Startdocument

Nadere informatie

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award

Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Juryrapport 1 e Nederlandse e-learning Award Winnaar: Trimbos Instituut met De gezonde school en genotmiddelen Uitgereikt tijdens het Nationale E-learning Congres op 10 februari 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

Mosa Conference Mosa Conference is een (bio)medisch onderzoekcongres georganiseerd door en voor studenten. Het internationaal georiënteerd wordt jaarlijks gehouden aan de Universiteit Maastricht, waar

Nadere informatie

Waardenweb.nl een interactief onderwijsinstrument voor de student van nu

Waardenweb.nl een interactief onderwijsinstrument voor de student van nu Werken aan Professioneel gedrag via Waardenweb.nl een interactief onderwijsinstrument voor de student van nu HGZO Congres 2011 25 maart Bernadette Snijders Blok en Sanne van Roosmalen Afdeling Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes. 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes. 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn 2e Cardiovasculair Risicomanagement Congres De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Woensdag 20 juni 2012, ReeHorst te Ede Geen keurslijf, maar ruimte voor eigen keuzes Platform Uitnodiging Geachte collega,

Nadere informatie

Mosa Conference Mosa Conference is een (bio)medisch onderzoekcongres georganiseerd door en voor studenten. Het internationaal georiënteerd wordt jaarlijks gehouden aan de Universiteit Maastricht, waar

Nadere informatie

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein Hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier juni 2001 Doelen De drie voornaamste doelen op lange termijnen,

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

INVITATIONAL CONFERENCE 6 november 2014 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen DUURZAAM DENKEN EN DOEN IN DE ACUTE ZORG KETEN

INVITATIONAL CONFERENCE 6 november 2014 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen DUURZAAM DENKEN EN DOEN IN DE ACUTE ZORG KETEN INVITATIONAL CONFERENCE 6 november 2014 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen DUURZAAM DENKEN EN DOEN IN DE ACUTE ZORG KETEN INLEIDING Het programma biedt in de ochtend boeiende

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2008-31 augustus 2009 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 36e werkjaar van onze vereniging. Voor het

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Omgaan met (on)macht in de acute intensieve zorg Leren van ervaringen Donderdag 14 oktober 2010 te Nijmegen Inleiding Iedere hulpverlener ervaart

Nadere informatie

MEDISCHE INCIDENTEN. Hoe gaat u daar mee om?

MEDISCHE INCIDENTEN. Hoe gaat u daar mee om? MEDISCHE INCIDENTEN Hoe gaat u daar mee om? Q-Academy heeft een aanbod ontwikkeld dat u en uw organisatie ondersteunt bij een goede afhandeling van medische incidenten. De bijeenkomsten worden incompany

Nadere informatie

4 e Reanimatie Congres

4 e Reanimatie Congres www.reanimatieraad.nl 4 e Reanimatie Congres Woensdag 30 mei 2007 te Ede Programma Basale Reanimatie Primair bedoeld voor Instructeurs Eerste Hulp 09.30 Opening: Basale Reanimatie F. van Marion Voorzitter:

Nadere informatie

Postmaster opleiding seksuologie

Postmaster opleiding seksuologie mensenkennis De docenten komen uit het werkveld. Dit vind ik een plus, op deze manier worden theorie en praktijk goed met elkaar verbonden. Postmaster opleiding seksuologie Postmaster opleiding seksuologie

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

OPLEIDING TRAINER IMBCT

OPLEIDING TRAINER IMBCT Informatie Opleiding trainer imbct, versie juli 2015, pagina 1 OPLEIDING TRAINER IMBCT EEN KORTDURENDE LEERGANG IN HET GEVEN VAN INDIVIDUELE MINDFULNESSTRAINING Beschrijving van het Opleidingstraject Deze

Nadere informatie

Welkom op het E-learningsymposium Flexibel leren in 2020

Welkom op het E-learningsymposium Flexibel leren in 2020 Welkom op het E-learningsymposium Flexibel leren in 2020 Erasmus MC Desiderius School Erasmus MC Zorgacademie E learningsymposium 11 juni 2015 Programma 13:00 Opening / inleiding 13:15 Keynote prof.dr.

Nadere informatie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie UITNODIGING: Hogescholen dag Evidence-based Onderwijs Geachte collegae, De opleiding Fysiotherapie van de nodigt U van harte uit voor hogescholen dag naar aanleiding van haar 100 jarig bestaan op vrijdag

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV.

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV. Jaarverslag 2012 Accreditatiecommissie RSV Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013 Pagina 1 Inleiding De Accreditatiecommissie van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is verantwoordelijk

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Allergologie en Klinische Immunologie 2014

Allergologie en Klinische Immunologie 2014 Hulstkamp gebouw 2014 Na een succesvol congres in 2012 en 2013 zal dit jaar het derde congres allergologie / klinische immunologie worden georganiseerd. Om zoveel mogelijk gelegenheid te geven voor verdere

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Kring Andragologie. Co-Creatie. Investeren met en in Sociaal Kapitaal! Met andragologe dr. Corry Ehlen en andere topexperts

Kring Andragologie. Co-Creatie. Investeren met en in Sociaal Kapitaal! Met andragologe dr. Corry Ehlen en andere topexperts Kring Andragologie Uniek middag-seminar 3 november 2015 Co-Creatie Investeren met en in Sociaal Kapitaal! Met andragologe dr. Corry Ehlen en andere topexperts Het Co-Creatie-Wiel Innovatieprocessen tussen

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

Zorgpaden congres. 7 februari 2014 Achmea Conference Centre, Zeist

Zorgpaden congres. 7 februari 2014 Achmea Conference Centre, Zeist Zorgpaden congres 7 februari 2014 Achmea Conference Centre, Zeist Recente ontwikkelingen op het gebied van zorgpaden in Nederland Nieuwe kennis uit Nederlands en internationaal onderzoek Nieuwe praktijken

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Collegereeks DYNAMISCH

Collegereeks DYNAMISCH Professional Learning & Development Executive Education Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN in het Sociale Domein Locatie: Amersfoort Collegereeks DYNAMISCH EN STRATEGISCH TRANSFORMEREN

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie