Jaarplan KNMG district Groningen. groningen.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 KNMG district Groningen groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen Bestuurlijke activiteiten... 4 Bestuursvergaderingen... 4 Samenwerking met collega- districten... 4 Contacten met overige organisaties Activiteiten vanuit het district... 5 KNMG on tour... 5 Thema- avond Feminisering van de Geneeskunde; voor welke ambities kies jij?... 5 Cursus Dokter en de Dood... 5 Cursus verslaving... 5 Kleine activiteiten... 5 ISCOMS Sponsoring Communicatie met leden... 6 Website... 6 Onder Dokters... 6 Jaarvergadering Samenstelling bestuur... 6

3 1. Algemeen Dit jaarplan bespreekt de periode van 1 januari 2014 tot 31 december Het KNMG- districtsbestuur Groningen (XX) bestaat sinds In 2014 wil het districtsbestuur van KNMG- district Groningen de taak als regionale vertegenwoordiging van de artsenfederatie verder vorm geven. Vernieuwing beleid In mei 2013 is door het districtsbestuur een nieuw beleid geformuleerd. Centraal stond de vraag naar de specifieke toegevoegde waarde van het district in de regio en artsenpopulatie. Met name het onderscheid met de lokale beroepsverenigingen was hierbij belangrijk. Naar aanleiding van het nieuwe beleid zijn ook de doelstellingen van het district aangepast. Middels dit jaarplan hoopt het districtsbestuur inzicht te verschaffen in de nieuwe doelstellingen alsmede de concrete plannen die opgesteld zijn. Kortweg wil het districtsbestuur in 2014 meer contact zoeken met de maatschappij en haar functie als schakel tussen arts en maatschappij uitbreiden. Daarom is de KNMG on tour als concrete activiteit in het leven geroepen. De avonden in de provincie zullen in het teken staan van (controversiële) medische onderwerpen gericht op een breed publiek. Doelstellingen KNMG district Groningen Als organisatie voor en door artsen wil het KNMG district Groningen passie voor het vak, kenmerkend voor werkers in de gezondheidszorg, ondersteunen en bevorderen door in de provincie Groningen te fungeren als partner en intermediair voor niet alleen alle artsen, maar ook de studenten Geneeskunde. Mede door in het districtsbestuur te zorgen voor een goede afspiegeling van de artsenstand én door een actieve vertegenwoordiging van studenten en artsen in opleiding wordt invulling van deze missie mogelijk. De KNMG tracht daarnaast de verbinding tussen arts en maatschappij te bevorderen teneinde de wisselwerking te bevorderen en te verbeteren. Vanuit dit oogpunt zal de KNMG district Groningen in het jaar 2014 starten met een reeks discussieavonden in de provincie, de KNMG on tour. Met deze avonden hoopt het district het gesprek aan te gaan met patiënten door hen inzicht te verschaffen in het denkproces van de arts. Bij de organisatie van deze KNMG on tour streeft de KNMG naar een samenwerking met de bij voorkeur regionale federatiepartners van de KNMG. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan het interdisciplinaire karakter van de KNMG. Om de wisselwerking tussen artsen onderling en tussen artsen en de maatschappij te verbeteren heeft het district Groningen de volgende doelen geformuleerd: 1. Ondersteuning van artsen KNMG- district Groningen wil een platform zijn waar artsen elkaar kunnen vinden, ervaringen kunnen delen en (discipline- overstijgende) scholing kunnen krijgen. Middels dit interdisciplinaire platform wordt het mogelijk gemaakt dat artsen gezamenlijk nadenken over het veranderende zorglandschap.

4 2. Stimuleren van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van artsen voor de gezondheidszorg KNMG- district Groningen wil als intermediair optreden tussen overheid en artsen om het maatschappelijk engagement van artsen tot uiting te laten komen, vorm te geven en met hun hulp ontwikkelingen in de gezondheidszorg kritisch te volgen. 3. Voortrekkersrol in de gezondheidszorg KNMG- district Groningen wil een platform zijn om artsen in Groningen in staat te stellen ervaringen uit te wisselen en te discussiëren over ontwikkelingen en verbeteringen in de zorg. Daarnaast wil zij de implementatie faciliteren van vernieuwingen en/of hervormingen die leiden tot een effectieve verbetering van de zorg. Er wordt uitdrukkelijk geen materiële belangenbehartiging nagestreefd. 2. Bestuurlijke activiteiten Bestuursvergaderingen In 2014 zal het districtsbestuur gemiddeld éénmaal per maand vergaderen. Tijdens deze vergaderingen komen de gebruikelijke agendapunten aan bod zoals het plannen, organiseren en terugblikken op thema- avonden, symposia, bijeenkomsten en cursussen. Voorts is het nieuwe beleid van het district een vast punt op de agenda. Het bestuur tracht tijdens de bestuursvergaderingen concreet invulling te geven aan de nieuwe doelstellingen. Samenwerking met collega- districten Het KNMG- districtsbestuur Groningen is niet alleen gericht op de provincie Groningen, maar werkt ook samen met de Noordelijke collega- districten Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland. Het KNMG- districtsbestuur Groningen wil graag haar collega- districtsbestuurders beter leren kennen om bestaande samenwerkingsverbanden te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen tracht zij op reguliere basis contact te houden en worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Ook middels de uitgave van het tijdschrift Onder Dokters krijgt de samenwerking tussen de Noordelijke KNMG- districten vorm. Indien mogelijk zullen de districten gezamenlijk een activiteit organiseren. Contacten met overige organisaties Het districtsbestuur zal contacten onderhouden met de centrale organisatie van de KNMG in Utrecht, de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) Noord- Nederland, verschillende regionale beroepsverenigingen en diverse regionale (gezondheidszorg) instellingen waaronder GGD Groningen. De student- leden zullen het bestuur vertegenwoordigen richting meerdere organisaties voor medische studenten, waaronder de medische faculteitsvereniging Panacea, IFMSA

5 (International Federation of Medical Students Associations) en het ISCOMS (International Student Congress of Medical Sciences). 3. Activiteiten vanuit het district Voor de verschillende thema- avonden voor artsen georganiseerd vanuit het district wordt accreditatie aangevraagd voor verschillende beroepsgroepen. KNMG on tour De KNMG tracht de verbinding tussen arts en maatschappij te bevorderen, teneinde de wisselwerking te bevorderen en te verbeteren. Vanuit dit oogpunt is het idee ontstaan om met een reeks van discussieavonden in de provincie Groningen te starten. Met deze avonden hoopt het KNMG- district de maatschappij een kijkje te laten nemen in het denkproces van de arts, bijvoorbeeld tijdens het diagnostisch proces. De eerste versie zal rondom het thema beroepsgeheim georganiseerd worden, de tweede versie biedt een kijkje in de spreekkamer oftewel inzicht in het denk- en communicatieproces van een arts. Thema- avond Feminisering van de Geneeskunde; voor welke ambities kies jij? Op woensdag 12 februari zal een thema- avond georganiseerd worden in samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). Deze staat in het teken van de feminisering van de geneeskunde en het maken van persoonlijke en professionele keuzes. De avond zal voorzien worden van een inleiding op het onderwerp, daarna zal drs. Maleene de Ridder in gesprek gaan over ambities en keuzestress. Afsluitend zullen een aantal artsen vertellen over hun eigen loopbaan met een aantal do s en don ts. Cursus Dokter en de Dood In het najaar van 2014 zal een cursus rondom het thema dood georganiseerd worden. Hierbij zal een verkenning van het concept dood centraal staan, alsmede de verschillende overwegingen die op de grens van leven en dood aan bod komen. Cursus verslaving Het bestuur zal in 2014 een nascholingscursus rondom het thema verslaving organiseren, bij voorkeur in samenwerking met Verslavingszorg Noord- Nederland. Kleine activiteiten Het districtsbestuur neemt zich voor om in 2014 een reeks kleine activiteiten te organiseren om de leden van het district bijeen te laten komen. ISCOMS 2014 Op 4 juni 2014 zal het KNMG- districtsbestuur opnieuw een workshop aanbieden tijdens het ISCOMS (International Student Congress of Medical Sciences). Het ISCOMS is een toonaangevend internationaal (bio)medisch studentencongres dat jaarlijks in het UMCG

6 gehouden wordt. De workshop zal een deelnemersaantal van 40 personen kennen en zal waarschijnlijk in het teken staan van project- en timemanagement. Sponsoring Het KNMG- districtsbestuur Groningen zal in 2014 een bijdrage leveren aan verschillende activiteiten door en voor studenten. Zoals ieder jaar wordt het ISCOMS gesponsord in de vorm van een workshop. Daarnaast ontvangen de co- outdagen van het UMCG en het Martini Ziekenhuis een financiële bijdrage. 4. Communicatie met leden Website Het KNMG- district Groningen heeft een eigen website: groningen.nl. Hierop is het missiestatement van het KNMG- districtsbestuur Groningen te vinden alsmede aankondigingen voor activiteiten en verslagen van bijeenkomsten. In 2014 zal het district een nieuwe, eigentijdse website lanceren. Deze website zal zich lenen voor het plaatsen van regelmatige updates, foto s van activiteiten en vergaderstukken. De digitale versie van Onder Dokters zal ook geplaatst worden. Aan de precieze invulling van de nieuwe website wordt zo snel mogelijk meer vorm gegeven. Onder Dokters De uitgave van het blad Onder Dokters wordt in 2014 voortgezet in samenwerking met het district Friesland. Vanuit het district Groningen zal dhr. Tichelaar opnieuw plaatsnemen in de redactie. Jaarvergadering In april 2014 zal een jaarvergadering georganiseerd worden om de leden inzicht te verschaffen in het beleid, de activiteiten en de financiële situatie van het KNMG district Groningen. Hier zullen ook de vernieuwde doelstellingen besproken worden. 5. Samenstelling bestuur Het KNMG- districtsbestuur is samengesteld uit zes personen, waaronder een tweetal studenten geneeskunde. Het bestuur acht dit van groot belang, omdat op deze manier ook aansluiting wordt verkregen met toekomstige artsen. De student- leden verzorgen gezamenlijk het secretariaat. Per 1 januari 2014 bestaat het KNMG- districtsbestuur Groningen uit de volgende personen: De heer Bongaerts (secretaris), de heer Buiskool (voorzitter), de heer Koster, de heer Terpstra (penningmeester), de heer Tichelaar en mevrouw van Zeventer (secretaris).

7 In 2014 zal de functie van penningmeester van de heer Winkel door de heer Terpstra worden overgenomen. De heer Bongaerts zal in de loop van 2014 zijn functie als student- bestuurslid overdragen aan de heer Geerse. Het bestuur zal zich in 2014 opnieuw inspannen om nieuwe bestuursleden te werven die bereid zijn tot zittingname in het bestuur. Hierbij bestaat in verband met de diversiteit voorkeur voor een huisarts en medisch specialist.

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Prioriteiten 2014 2018 Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 mei 2014. Zeist

Prioriteiten 2014 2018 Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 mei 2014. Zeist Prioriteiten 2014 2018 Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 mei 2014 Zeist 1. Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, al ruim 20 jaar actief Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet,

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet, Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) over het beleidsjaar 2011-2012. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg

Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg Beschrijving randvoorwaarden Colofon Titel Concept-handreiking Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015 Utrecht, maart 2015 Inhoudsopgave WOORD VOORAF 3 1. ZICHTBAARHEID EN GROEI 4 1.1 GROEI DOOR PROFESSIONALISERING 5 1.1.1. Formaliseren van het lidmaatschap 5 1.1.2. beroepsprofielen 5 1.1.3. Specifieke

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017 Amsterdam, 6 februari 2015 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Waar willen we naar toe met de vereniging?... 3 1.1. Voorwoord van de voorzitter... 3 1.2. Het gemeenschappelijk belang... 3 1.3. Waarom lid worden,

Nadere informatie

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2014-05-28 TW 1 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Jaarplan stichting OZIS

Jaarplan stichting OZIS Jaarplan stichting OZIS 2014 Definitief December 2013 Stichting OZIS Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Terugblik 2013... 4 3. Status per OZIS-standaard... 6 4. Strategie... 8 5. Plannen voor

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Dokters. nder. Beroepskeuze en vervolgopleidingen in Nederland NR.1. 7e jaargang - april 2013. Foto: Stephan Keereweer

Dokters. nder. Beroepskeuze en vervolgopleidingen in Nederland NR.1. 7e jaargang - april 2013. Foto: Stephan Keereweer nder Dokters 7e jaargang - april 2013 NR.1 Foto: Stephan Keereweer Beroepskeuze en vervolgopleidingen in Nederland Afgestudeerd, en dan? Een astronomische nieuwjaarsbijeenkomst van de KNMG District Drenthe

Nadere informatie

Anne Smit, Tisna van der Gang en Clementine Dechesne ( huisartsenvertegenwoordiging) Anneke Rugge ( stichting Mens en Zorg)

Anne Smit, Tisna van der Gang en Clementine Dechesne ( huisartsenvertegenwoordiging) Anneke Rugge ( stichting Mens en Zorg) Jaarbericht 2014 netwerk palliatieve zorg Zuidoost Friesland Samenstelling- 31-12 2014 Rina Tol ( De Friese Wouden/Zorgkwadrant) Mascha van de Lee ( Stichting Zuidoost Zorg) Sjoeke van der Meer, (VTPZ

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie