Handleiding eventscan Festival

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding eventscan Festival"

Transcriptie

1 Festival Contactpersoon Tine Bosschaert Projectverantwoordelijke Ecolife vzw. Valkerijgang Leuven 016/

2 2 1. Inleiding Het streven naar afvalarme evenementen is al vele jaren een belangrijke doelstelling van de OVAM. In het kader van het evenementenbeleid werkte Ecolife in opdracht van de OVAM de eventscan uit. Een evenement moet in de eerste plaats geslaagd zijn en een afvalarme en milieuvriendelijke organisatie ervan kan hier alleen maar toe bijdragen. Met deze eventscan kan u zelf de Ecologische Voetafdruk van uw evenement berekenen. Door de berekening jaarlijks te herhalen, wordt de evolutie op termijn duidelijk zichtbaar. De Ecologische Voetafdruk alleen kan niet gebruikt worden om na te gaan of de organisator van het evenement goed of slecht bezig is. Wel kan het gebruikt worden om de milieu-impact editie na editie te vergelijken en om evenementen die gelijkaardig zijn van type en grootteorde, onderling te vergelijken. De eventscan heeft als doel evoluties van uitgevoerde acties en veranderingen in de Ecologische Voetafdruk in kaart te brengen. Alvorens u begint met het invullen van de eventscan, raden we u aan deze handleiding volledig door te nemen. Zo vermijdt u dat u de verkeerde data invult, en voorkomt u een foutieve meting van de Ecologische Voetafdruk van het evenement. Wij wensen u alvast een geslaagd evenement toe!

3 3 2. De eventscan De eventscan is een tool die online geraadpleegd en ingevuld kan worden.

4 4 2.1 Nieuw Nadat u ingelogd bent, kan u een evenement aanmaken door in het menu links Nieuw aan te klikken. Voor elk nieuw evenement is de scan onderverdeeld in verschillende onderdelen: Startmeting Het is erg belangrijk om te weten welke engagementen de organisatie zelf aangaat om de afvalberg te verkleinen. Hiertoe wordt de organisatie van het evenement gevraagd om na te gaan of de acties in de lijst Checklist doorgevoerde acties al dan niet op het evenement uitgevoerd worden. Op deze manier kunnen genomen acties geëvalueerd en opgevolgd worden. De organisatie geeft aan dat een actie werd uitgevoerd door de bijhorende checkbox aan te vinken. Er is ook steeds ruimte voorzien om opmerkingen toe te voegen.

5 5 De eventscan is een meetinstrument om afvalstoffen die ontstaan op het evenement, in kaart te brengen. Hiernaast is het belangrijk om te weten welke engagementen de organisatie aangaat om de afvalberg te verkleinen. In het kader hiervan wordt aan de organisatie van het evenement gevraagd om na te gaan of de acties in de lijst Checklist doorgevoerde acties al dan niet op het evenement uitgevoerd worden. De verschillende acties zijn opgedeeld in 7 thema s. Een achtste thema is voorzien om eigen acties die nog niet eerder aan bod kwamen, mee te geven. Op deze manier kunnen uitgevoerde acties geëvalueerd en opgevolgd worden. Meer info en toelichting over onderstaande acties rond afvalbeleid kan u terugvinden op de CD-rom Afvalarme evenementen die Ecolife in opdracht van de OVAM uitwerkte. Organisatoren van evenementen kunnen met een klik tal van voorbeelden consulteren die duidelijk maken dat ze wel degelijk leuke evenementen ook afvalarm kunnen organiseren. Alle aspecten met betrekking tot de eigenlijke organisatie komen aan bod: van het bekendmaken en het houden van het evenement, tot het organiseren van de selectieve inzamelingen de verwerking van het afval. (Meer info over het evenementenbeleid van OVAM: Organisaties en lokale besturen kunnen gratis een exemplaar krijgen via een mailtje naar 1. Algemeen Er is een milieu(afval)plan Er is een milieuverantwoordelijke aangesteld. Er is een milieuteam. Geef het aantal personen in die hier deel van uitmaken: Er wordt een infovergadering belegd waar de afvalarme maatregelen aan alle medewerkers toegelicht worden. Iedereen engageert zich om mee te werken aan een doorgedreven selectieve afvalinzameling tijdens de opbouw- en afbraakperiode van het evenement. 2. Sensibilisatie

6 6 3. Tijdens het evenement worden de bezoekers aangespoord mee te werken aan het afvalarm beleid. Licht toe: Bij het informeren van de bezoekers gebruikt de organisatie communicatiemedia die zelf geen afval opleveren. Licht toe: Medewerkers en bezoekers worden opgeroepen geen nodeloos afval mee te brengen. Licht toe: Milieumedewerkers assisteren en informeren bezoekers om verontreiniging van de selectieve fracties te vermijden. Bezoekers Er worden Er worden Er worden Bezoekers gescheiden inzamelrecipiënten voorzien voor het publiek met name: voldoende vuilnisbakken voorzien op het evenement. Licht dit toe: voldoende vuilnisbakken voorzien op de camping. Licht dit toe: mogen geen drank in wegwerpmateriaal en glas mee te brengen. 4. Promotie van eigen evenement De promotie met flyers, brochures en affiches van het eigen evenement wordt tot een minimum beperkt. Licht dit toe: Affiches en flyers worden gedrukt op gerecycleerd papier. Na het evenement wordt de hoeveelheid promotiemateriaal geëvalueerd. Deze gegevens worden bijgehouden. Evaluatie van de huidige editie: Na het evenement worden in en rond het festival alle affiches, aanwijzingsborden e.d. verwijderd. 5. Promotie op het evenement Sponsors ondertekenen een milieucharter waarin zij zich ertoe verbinden om op milieuvriendelijke wijze promotie te voeren. Licht dit toe: Er worden afspraken gemaakt over het moment van uitdelen. Licht toe: Aan sponsors wordt gevraagd om flyers te vermijden. Aan sponsors wordt gevraagd om geen wegwerpgadgets aan te bieden, hoogstens duurzame giften met voldoende waarde voor de ontvanger. Aan sponsors wordt gevraagd om de verpakkingen van gadgets op voorhand te verwijderen. Aan sponsors wordt gevraagd de verpakte samples zoals blikjes gesloten te laten. Zo kan de ontvanger zelf kiezen wanneer hij die opent. Sponsors en promotievoerders worden verplicht om alle overblijvend promotiemateriaal, alsook het verpakkingsafval terug mee te nemen. Bepaalde vormen van promotie, zoals het plaatsen van flyers of folders achter ruitenwissers, zijn verboden. Licht toe: Er is een algemeen verbod op het voeren van promotie. Er wordt gezorgd voor een effectieve controle door een milieuverantwoordelijke. Licht toe: Er wordt gezorgd voor voldoende alternatieven voor promotie (bv. lichtreclame). Licht toe: Met ambulante verkopers bedoelen we diegenen die voor en na een concert of een fuif koopwaar aanbieden, zoals posters, T-shirts, cd s. 6. Ambulante verkopers worden gestimuleerd hun koopwaar niet in te pakken. Ambulante verkopers staan zelf in voor hun afval. Catering Een doorgedreven selectieve afvalinzameling voor cateraars is verplicht. Licht toe: Om verpakkingsafval te voorkomen bij het aankopen van drank worden cateraars verplicht te tappen uit vaten. Om verpakkingsafval te voorkomen bij het aankopen van drank worden cateraars verplicht te schenken uit retourflessen. Om verpakkingsafval te voorkomen worden cateraars verplicht voedingswaren aan te kopen in grootverpakkingen en retourverpakkingen.

7 7 Bij de verdeling van drank en voedsel aan het publiek wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van eenmalige verpakkingen. Licht toe: Eenmalige verpakkingen, vb plastiek bordjes, worden vermeden bij de verkoop van snacks en andere etenswaren. Licht toe: Drank wordt verkocht in herbruikbare bekers en de selectieve inzameling hiervan wordt gestimuleerd. Licht toe hoe de inzameling gebeurt: Herbruikbare bekers worden niet bedrukt in het kader van dit evenement opdat ze ook op andere evenementen kunnen gebruikt worden. Aan sponsors die voedsel aanbieden wordt in eerste instantie gevraagd onverpakte producten aan te bieden. Aan sponsors die voeding of drank aanbieden wordt gevraagd zoveel mogelijk te kiezen voor herbruikbare of recycleerbare verpakkingen. 7. Sanitaire voorzieningen Indien de bestaande sanitaire voorzieningen niet voldoen, worden plaspalen, plasgoten of andere geïnstalleerd om wildplassen te vermijden. Er worden toiletwagens geïnstalleerd. Afvalwater wordt niet geloosd in oppervlaktewateren. Licht toe: 8. Eigen acties Geef nog eigen initiatieven aan en licht toe: Hier word u uitgedaagd om creatief te zijn. Waarom reikt u bijvoorbeeld geen prijs uit aan de meest milieuvriendelijke werknemer of aan die werknemer die met het creatiefste idee op de proppen komt?

8 8 Algemene gegevens In dit onderdeel worden er een aantal algemene gegevens gevraagd. De duur van het evenement wordt uitgedrukt in aantal dagen. Hiernaast wordt ook gevraagd naar de duur van de opbouw- en afbraakperiode. Dit wordt uitgedrukt in aantal dagen. Het aantal dagen dat de locatie wordt gebruikt voor andere doeleinden. Het aantal bezoekers kan gekend zijn adhv het aantal verkochte tickets of er kan een schatting gemaakt worden. Het aantal bezoekers wordt uitgedrukt in bezoekersdagen: de som van het aantal dagen dat iedere bezoekers aanwezig is. Ruimtegebruik De Ecologische Voetafdruk van de gebruikte oppervlakte is het meest tastbaar aangezien het gaat om de feitelijke in beslag name van grondgebied. Daarom wordt het aantal vierkante meter grondoppervlakte dat door het evenement in beslag wordt genomen, opgevraagd. Breng ook de parkeerterreinen en de campings rondom het evenement in rekening. Een exacte meting is omslachtig en niet noodzakelijk. Het is wel belangrijk een goede schatting te maken van de totale in beslag genomen oppervlakte. Raadpleeg hiervoor de verantwoordelijke of de eigenaar van het terrein. Een meetwiel kan een hulpmiddel zijn om zelf te meten.

9 9 Energie, elektriciteit en water Energieverbruik neemt een speciale plaats in binnen de EV-methodologie. Het verbruik van energie genereert afval in de vorm van een koolstofdioxide (CO2) uitstoot. Deze uitstoot blijft enkel binnen de draagkracht van de aarde als er voldoende jonge bomen aanwezig zijn die tijdens hun groei deze CO2-uitstoot fixeren. De energievoetafdruk wordt dus bepaald door de oppervlakte bos die hiervoor nodig is. Gegevens die hier opgevraagd worden, zijn: Hoeveel kwh elektriciteit werd er verbruikt? Hoeveel % van de gebruikte elektriciteit is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen? Hoeveel kwh aardgas werd verbruikt? Hoeveel liter stookolie werd verbruikt? Al deze gegevens zijn op te vragen bij de energieleverancier. Contacteer hiervoor de verantwoordelijke bij de boekhouding of de verantwoordelijke die de controle op de facturen uitvoert. Let er wel op dat de gegevens betrekking hebben op de tijdsduur van het evenement en dat u de gegevens in de juiste meeteenheid invult. Waterverbruik heeft een relatief kleine voetafdruk, maar omdat het een waardevolle natuurlijke grondstof is, dient er zuinig mee omgesprongen te worden. Om deze reden maken we ook een onderscheid tussen leiding- en regenwater. De voetafdruk van het waterverbruik wordt bepaald aan de hand van volgende parameters: Hoeveel m³ leidingwater werd er verbruikt? Welk percentage van het totale waterverbruik is regenwater?

10 10 De gegevens over het leidingwaterverbruik (in m³) kunnen bij de verantwoordelijke opgevraagd worden. De facturen van de watermaatschappij tonen het waterverbruik. Naast leidingwater kan ook een verbruikscijfer voor regenwater ingevuld worden. Hier bestaan uiteraard geen facturen voor, u zal dus een inschatting moeten maken van het percentage. Mobiliteit Net als bij energieverbruik wordt mobiliteit binnen de EV-methodologie voornamelijk opgenomen als een bron van CO2-uitstoot. Een kleiner aandeel van de Ecologische Voetafdruk is afkomstig van wegeninfrastructuur en de assemblage van voertuigen. Bij dit onderdeel wordt een onderscheid gemaakt tussen het vervoer van de bezoekers en de mobiliteit van organisatie/leveranciers en eventuele artiesten. Bezoekers De volgende indicatoren peilen naar het vervoer van de bezoekers, zowel naar als van het evenement: Hoeveel persoonskilometers werden er afgelegd per vliegtuig. Hiernaast wordt gevraagd naar het aantal vluchten? (Let op: heen en terug zijn 2 vluchten!) Hoeveel persoonskilometers werden er afgelegd met de bus-tram-metro? Hoeveel persoonskilometers werden er afgelegd met de trein? Hoeveel persoonkilometers werden er afgelegd met de fiets/te voet? Hoeveel voertuigkilometers werden er afgelegd met personenwagens? Hoeveel voertuigkilometers werden er afgelegd met de touringbus? Voor bus-tram-metro, trein en touringbus dienen de afgelegde km per persoon ingegeven te worden. (Een touringbus met dertig bezoekers die 30 km aflegt, geeft dus 900 km met de touringbus). Bij de wagen daarentegen dient het aantal km per voertuig ingegeven te worden.

11 11 Hierbij speelt het aantal inzittenden geen rol. Meer inzittenden per auto zal uiteraard wel leiden tot minder voertuigkilometers. Bij vliegtuigreizen wordt naast de totale afgelegde afstand ook gevraagd naar het aantal vluchten. Dit is binnen de berekening van de milieu-impact een belangrijk gegeven, aangezien de milieubelasting per kilometer niet constant is tijdens een vlucht. Zo is het brandstofverbruik van een vliegtuig per kilometer groter tijdens het opstijgen en dalen dan tijdens het vliegen aan constante snelheid. Het is niet altijd eenvoudig om deze gegevens te verkrijgen. Een effectieve methode kan zijn om bij de bezoekers enkele steekproeven te laten uitvoeren door vrijwilligers en dit resultaat te extrapoleren naar het totaal aantal bezoekers. Een andere methode is een online bevraging van de bezoekers. Organisatie/leveranciers en eventuele artiesten De volgende indicatoren peilen naar het vervoer van de organisatie/leveranciers en eventuele artiesten. Hoeveel km werd er afgelegd per vliegtuig. Er wordt ook gevraagd naar het aantal vluchten? (Let op: heen en terug zijn 2 vluchten!) Hoeveel km werd er afgelegd met de bus-tram-metro? Hoeveel km werd er afgelegd met de trein? Hoeveel km werd er afgelegd met personenwagens? Hoeveel km werd er afgelegd met de touringbus? Hoeveel km werd er afgelegd met de vrachtwagens? Hoeveel km werd er afgelegd met lichte vrachtwagens? Hoeveel km werd er afgelegd met de fiets/te voet? Voor bus-tram-metro, trein en touringbus dienen de afgelegde km per persoon ingegeven te worden. (10 mensen die elk 50 km afleggen met de trein geeft dus 500 treinkilometers). Bij de wagen, de vrachtwagen en de lichte vrachtwagens daarentegen dient het aantal km per voertuig ingegeven te worden. Een vrachtwagen met een lading van meer dan 3,5 ton wordt tot de zware vracht gerekend. Medewerkers kunnen gevraagd worden hun verplaatsingen in het kader van dit evenement bij te houden. Misschien gebeurt dit reeds met het oog op eventuele terugbetalingen en kunnen deze gegevens bij een administratieve dienst of verantwoordelijke opgevraagd worden. In het geval van veel leveranciers, medewerkers of vrijwilligers kan ook hier opnieuw de steekproefmethode toegepast worden. Indien dit niet het geval is, kan overwogen worden de gehele organisatie hierover te bevragen.

12 12 Catering De voedingsconsumpties zijn onderverdeeld in zes subcategorieën: groenten/fruit, vlees/vis, zuivelproducten, deegwaren/granen en dranken. Zowel voor groenten, vlees/vis, zuivelproducten en deegwaren/granen wordt er gevraagd naar de oorsprong van de producten. Deze oorsprong is door de leveranciers meestal geweten, of staat in sommige gevallen vermeld op de eindrekening. We maken op vlak van oorsprong een ruwe onderverdeling, waarbij de mogelijke oorsprong zich beperkt tot lokaal, Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië/Oceanië, Afrika en exotisch per vliegtuig. We spreken in dit geval van lokaal wanneer het product afkomstig is uit België. Naast de oorsprong zijn er bij groenten en fruit twee bijkomende factoren die bepalend zijn voor de milieu-impact van het product, nl. seizoensgebondenheid en de teeltwijze (biologische versus gangbaar). Om te weten wanneer welke groente of fruit seizoensgebonden is kunt u een seizoenskalender raadplegen. (Raadpleeg hiervoor de seizoenskalender van VELT vzw: option=com_docman&task=doc_download&gid=254&itemid=108). Hoeveel kg seizoensgebonden groenten werden er geconsumeerd? Hoeveel % van de geconsumeerde seizoensgebonden groenten waren biologisch geteeld? Hoeveel kg niet-seizoensgebonden groenten werden er geconsumeerd? Hoeveel % van de geconsumeerde niet-seizoensgebonden groenten waren biologisch geteeld? Hoeveel kg seizoensgebonden fruit werd er geconsumeerd? Hoeveel % van het geconsumeerde seizoensgebonden fruit was biologisch geteeld? Hoeveel kg niet-seizoensgebonden fruit werd er geconsumeerd? Hoeveel % van het geconsumeerde niet-seizoensgebonden fruit was biologisch geteeld?

13 13 Voor vlees/vis zijn er de volgende soorten: varkensvlees, rundvlees, gevogelte en vis. Hoeveel Hoeveel Hoeveel Hoeveel kg kg kg kg varkensvlees werd er geconsumeerd? rundvlees werd er geconsumeerd? gevogelte werd er geconsumeerd? vis werd er geconsumeerd? Onder de subcategorie zuivelproducten vallen melk, kaas, yoghurt en eieren. Naast de oorsprong van het product wordt hier ook gevraagd naar de teeltwijze: Hoeveel liter melk werd er geconsumeerd? Hoeveel % van de geconsumeerde melk was biologisch? Hoeveel kg kaas werd er geconsumeerd? Hoeveel % van de geconsumeerde kaas was biologisch? Hoeveel kg yoghurt werd er geconsumeerd? Hoeveel % van de geconsumeerde yoghurt was biologisch? Hoeveel kg eieren werd er geconsumeerd? Hoeveel % van de geconsumeerde eieren waren biologisch? De deegwaren/granen opgenomen in de calculator zijn brood, pasta en rijst: Hoeveel kg brood werd er geconsumeerd? Hoeveel kg pasta werd er geconsumeerd? Hoeveel kg rijst werd er geconsumeerd? Tenslotte wordt de voetafdruk berekend van de geconsumeerde dranken: Hoeveel Hoeveel Hoeveel Hoeveel Hoeveel liter bier werd er geconsumeerd? liter wijn werd er geconsumeerd? liter frisdrank (gesuikerd) werd er geconsumeerd? kg koffie werd geconsumeerd? kg thee werd geconsumeerd? Het verzamelen van de nodige gegevens voor de catering vraagt enige inspanning van de cateraars. In het geval van de catering voor de organisatie zelf, zou dit weinig problemen moeten opleveren aangezien dit meestal toch beperkt blijft. Indien er veel leveranciers zijn die de catering voor de bezoekers verzorgen, raden wij aan ook hier steekproeven uit te voeren en deze te extrapoleren naar het totaal aantal cateraars.

14 14 Afval De productie van de tickets, affiches en flyers die gebruikt worden in een communicatiecampagne voorafgaand aan het evenement, wordt opgemeten. Hier wordt rekening gehouden met de aard van het gebruikte papier. Hoeveel kg tickets werden geproduceerd in het kader van het evenement? Welk percentage hiervan is gemaakt van gerecycleerd papier? Hoeveel kg affiches en flyers werden geproduceerd in het kader van het evenement? Welk percentage hiervan is gemaakt van gerecycleerd papier? Hoeveel kg karton (verpakking) werd er gebruikt? Welk percentage hiervan is gemaakt van gerecycleerd materiaal? Deze gegevens kunnen eenvoudig opgevraagd worden bij de producent van het promotiemateriaal. Verder wordt er gevraagd naar het aantal en het type bekers dat op het evenement gebruikt wordt. Een uitgebreide milieuanalyse van het type bekers voor grote en kleine evenementen kan u terugvinden op de website van de OVAM via onderstaande link: Volgende fracties worden apart bevraagd: Hoeveel kg glasafval werd er selectief ingezameld? Hoeveel kg papierafval werd er selectief ingezameld? Hoeveel kg GFT-afval werd er selectief ingezameld? Hoeveel kg PMD-afval werd er selectief ingezameld? Hoeveel kg plastieken verpakkingen werd er selectief ingezameld? Hoeveel kg restafval werd er opgehaald? Bij het restafval wordt ook gevraagd worden naar een schatting van de samenstelling van het afval. Hiervoor kunnen een aantal steekproeven uitgevoerd worden op het evenement zelf, waarbij

15 15 op iedere locatie gekeken wordt naar de samenstelling van het afval. Een vuilniscontainer hoeft niet volledig geanalyseerd te worden, maar de samenstelling van de inhoud wordt bekeken en geschat. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de specificiteit van de afvalstromen van elk evenement en kunnen de resultaten meer doelgericht geanalyseerd worden. De steekproeven kunnen uitgevoerd worden door vrijwilligers, personeel of jobstudenten. Het is belangrijk hen hiervan op voorhand voldoende in te lichten. Iedere eventorganisator kan het aantal steekproeven en de nauwkeurigheid van de schatting zelf bepalen. Percentage glasafval in het restafval? Percentage papierafval in het restafval? Percentage GFT-afval in het restafval? Percentage PMD-afval in het restafval? Percentage bekers (herbruikbare of wegwerp) in het restafval? Analyseer zelf ook het percentage overige fracties die opmerkelijk aanwezig zijn in het restafval? (vb plastic trays, wegwerpgadgets, ) en trek hier de nodige conclusies uit. Opgelet! In de berekening wordt het gewicht van de tickets afgetrokken van de hoeveelheid selectief opgehaald papier, omdat aangenomen wordt dat bij het innen van de tickets deze selectief verzameld worden of door de bezoeker of deelnemer op het evenement weggeworpen wordt. De Ecologische Voetafdruk van het papierverbruik omvat reeds het afvalaspect en zo wordt dubbeltellen vermeden. In de eventscan wordt de voetafdruk van het selectief opgehaalde GFT-afval op 0 gezet, omdat de voetafdruk van de catering het afvalaspect van voeding reeds omvat. Zo worden opnieuw dubbeltellingen vermeden. De afvalgegevens kunnen eenvoudig opgevraagd worden bij de firma die verantwoordelijk is voor het ophalen en/of verwerken van het afval. Een klein evenement dat zijn afval niet laat ophalen door een gespecialiseerde firma, kan op volgende manier de hoeveelheid afval meten: Indien het evenement werkt met afvalzakken/bakken/dozen en de mogelijkheid (tijd en middelen) heeft om deze te wegen, dan verdient dit de voorkeur. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, dan is het mogelijk om de volgende zaken te registreren: volume van de zak/container (liter), inhoud (half of volledig gevuld) en aantal zakken/containers voor restafval, PMD en papier/karton. Voor glas is het enkel mogelijk om het gewicht (in kg) te wegen, omdat voor deze afvalfractie geen standaard volumes beschikbaar zijn. Omzettingscijfers: De volgende omrekeningsfactoren zijn gebaseerd op statistieken van de OVAM. Op basis van deze gegevens kan u verdere omrekeningen doen, indien bepaalde afvalophalers/verwerkers containers of zakken van andere afmetingen gebruiken. Restafval: 1 zak van 60 l = 8 kg 1 zak van 30 l = 4 kg 1 container van 1100 l = 124 kg PMD-afval: 1 zak van 60 l = 2 kg Papier-karton gemengd: 1 m³ papier en karton = 120 kg

16 16 Evenementen gaan ook (nog) vaak gepaard met aanzienlijke hoeveelheden zwerfvuil op de publieke toegangswegen naar en van het eventterrein. Het is de gemeente of de stad die instaat voor het verwijderen van dit afval. Om ook dit zwerfvuil in rekening te brengen kan contact opgenomen worden met de gemeente of stad om de beschikbare gegevens op te vragen. Het is noodzakelijk de bevoegde diensten hierover vóór het plaatsvinden van het evenement in te lichten opdat deze gegevens bijgehouden en geregistreerd kunnen worden. Hoeveel kg zwerfuil werd er ingezameld op het terrein Hoeveel kg zwerfuil werd er ingezameld op de toegangswegen en parkings? Hoeveel kg zwerfuil werd er ingezameld op de camping(s)?

17 17 Resultaat Op de resultaatspagina kan een overzicht teruggevonden worden van de berekening van de ecologische voetafdruk opgesplitst per categorie. Eerst wordt er een overzicht gegeven van de Ecologische Voetafdruk die toegeschreven kan worden aan de organisatie van het evenement.

18 18 Vervolgens wordt een overzichtstabel en grafiek getoond van het evenement inclusief mobiliteit en catering van de bezoekers. Wanneer u nog verder naar beneden scrollt, wordt een meer gedetailleerd overzicht gegeven van de totale voetafdruk van het evenement. Tips

19 19 Op het tabblad Tips wordt een uitgebreid overzicht gegeven van tips die nog niet toegepast worden en die u als organisator kan gebruiken bij de organisatie van uw evenement.

20 20 Print De printpagina dient om u de mogelijkheid te bieden en printbare versie van de resultaten van de scan te genereren.

21 21 Simulaties Het tabblad simulaties tenslotte, geeft u als organisator de mogelijkheid bepaalde situaties te simuleren en zo de milieuwinst te ontdekken. Zo kan u bijvoorbeeld kijken naar de impact op de EV van een daling van 10% in restafval of naar de impact van het overschakelen op groene stroom. Dit kan u helpen bij het plannen en uitvoeren van nieuwe acties of engagementen naar de toekomst toe.

22 Overzicht Op de overzichtspagina wordt een overzicht van alle door u ingegeven evenementen getoond. Per evenement kan u duidelijk aflezen welke categorieën er reeds volledig ingevuld werden en welke u nog dient aan te vullen. U kan de algemene gegevens van een evenement bewerken door het icoontje aan te klikken. Het invoeren van de gegevens per categorie kan u doen door een categorie te selecteren. Een evenement verwijderen doet u door te dubbelklikken op de prullenbakje. 2.3 Trends De calculator laat toe jaarlijks de Ecologische Voetafdruk van uw evenement te berekenen. Aangezien deze calculator vooral bedoeld is om tijdsevoluties te tonen, is het belangrijk dat de eventscan met een vaste regelmaat (bijvoorbeeld bij elke editie of jaarlijks) wordt ingevuld. Om verschillende jaargangen onderling te kunnen vergelijken is het essentieel dat de data telkens op een uniforme manier worden verzameld en ingevuld. Op deze manier vormt deze eventscan een handig instrument om de milieu-impact van uw evenement te meten, te vergelijken, en het effect van maatregelen zichtbaar te maken. Op de pagina Trends kan u een type evenement kiezen om een trendsgrafiek te genereren over de verschillende edities van dit type. Op deze grafiek kan niet alleen de totale ecologische voetafdruk over meerdere edities heen vergeleken worden, maar kan ook de evolutie van een bepaalde categorie (catering, afval,...) bestudeerd worden.

23 Gebruiksbeheer Gebruiksgegevens kunnen ingevoegd en aangepast worden in het onderdeel Gebruiksbeheer. Dit tabblad wordt geopend door via het menu aan de linkerkant.

24 24 3. Ter info: de Ecologische Voetafdruk als meetinstrument Hoe wordt de Ecologische Voetafdruk gemeten? In de eerste plaats wordt bekeken hoeveel bruikbare aarde er is. Dit wordt de bioproductieve ruimte genoemd, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende soorten land. Landsoort Akkerland Graasland Bosland Visland Bouwland Beschikbare oppervlakte (wereldwijd) ca. 1,6 miljard globale hectaren ca. 4,8 miljard globale hectaren ca. 4,0 miljard globale hectaren ca. 2,8 miljard globale hectaren (visland =totaal van de gebieden waar 95% van de wereldwijde visvangst gebeurt) ca. 0,17 miljard globale hectaren Tabel 1: beschikbare landsoorten wereldwijd (bron: ecological footprint atlas 2008, Global Footprint Network) Wat niet meegerekend wordt, is alle niet-bioproductief land zoals woestijnen, hooggebergten, zee buiten de visgronden, poolkappen en dergelijke. Het totaal van de bioproductieve ruimte komt via deze berekening op 13,6 miljard hectare wereldwijd (Living Planet Report 2008). Dit komt neer op een beschikbare bioproductieve ruimte van 2,1 hectare per mens op aarde (bevolking 2005). Bij de methodologie van de voetafdruk wordt ook rekening gehouden met de behoeftes aan bioproductief land voor het behoud van de bestaande fauna en flora. Als we dit deel, dat is vastgelegd op een richtcijfer van 12% aftrekken, blijft er nog 1,8 hectare beschikbare ruimte per mens op aarde. Dit wordt ook het eerlijke aarde aandeel genoemd. De tweede stap is het berekenen van het totale gebruik aan fysieke oppervlakte aarde, uitgedrukt in hectaren. Het gaat over ruimte nodig voor: het telen van alle gebruikte organische producten (akkerbouw, veeteelt en bosteelt) het winnen van alle gebruikte grondstoffen en fossiele energiebronnen. alle menselijke gebouwen: huizen, wegen, industrie, diensten Deze nemen ruimte in die daardoor niet meer bioproductief is. het absorberen van alle afval. het verwerken van de CO2-uitstoot van het energiegebruik. Bij het verbranden van brandstoffen komt er CO2 vrij, om die te absorberen is bosland nodig. Het is de oppervlakte van dit virtuele bos die wordt meegeteld. Om dit aardegebruik te omschrijven wordt in de methodologie van de Ecologische Voetafdruk een onderverdeling in soorten bioproductieve aarde gebruikt: akkerland: het land dat we innemen voor telen van alle gewassen, zowel voor voeding als textiel, zowel voor de menselijke consumptie als voor krachtvoeders voor de veeteelt graasland: voor produceren van vlees, melk, wol, leder, visland: als visland wordt meegerekend de gebieden waar 95% van de wereldwijde visvangst gebeurt; in totaal 2,3 miljard hectaren houtland: de oppervlakte gebruikt voor onze houtwinning bebouwd land: een nieuwe categorie; aangenomen wordt dat voor bebouwd land vooral goede akkergrond wordt ingenomen, energieland : de oppervlakte bosland die nodig zou zijn om de CO2-uitstoot van fossiele brandstofverbruik op te nemen. Elk van deze categorieën heeft een eigen specifieke bioproductiviteit: dat is de gemiddelde hoeveelheid biomassa die per hectare per jaar geproduceerd of verwerkt kan worden. De

25 25 onderlinge verhouding tussen die bioproductiviteiten wordt uitgedrukt in de equivalentiefactor (zie onderstaande tabel). De equivalentiefactor maakt het mogelijk om het beslag dat de wereldburgers leggen op de verschillende soorten bioproductieve aarde op te tellen tot een Ecologische Voetafdruk uitgedrukt in oppervlakte aarde aan gemiddelde bioproductiviteit, waarbij het gebruik van de verschillende types land onder één noemer wordt gebracht. Op die manier is het mogelijk om een product als verse melk (bestaat vooral uit graasland-voetafdruk) te vergelijken met bijvoorbeeld een houten kast (bestaat vooral uit houtland-voetafdruk) in termen van hun ruimtebeslag gewogen naar relatieve bioproductiviteit. Landsoort Equivalentiefactoren (globale ha/ha) energieland 1,33 akkerland 2,64 graasland 0,50 houtland 1,33 bouwland 2,64 visland 0,40 Tabel 2: Equivalentiefactoren (bron: ecological footprint atlas 2008, Global Footprint Network) De berekeningen van de Ecologische Voetafdruk gaan in de mate van het mogelijke uit van officiële statistieken (FAO1-statistieken). Dit niet alleen uit nood aan beschikbare en eenvormige data, maar ook om aan te tonen dat de registratie-instrumenten van de overheden ook indicaties kunnen geven naar noden op vlak van duurzaamheid of kunnen leiden tot beleidskeuzes waarbij duurzaamheid een rol speelt. De berekeningswijze van de Ecologische Voetafdruk is in principe voorzichtig. Gezien het vaak onmogelijk is juist en volledig te zijn in metingen en conversies van productie- en consumptiewaarden, wordt consequent gekozen voor een conservatief-voorzichtige aanpak. Dit betekent dat de impact van de consumptie eerder zal onderschat worden en de draagkracht van de aarde eerder overschat. Sterktes en (Meet)beperkingen In de zoektocht naar duurzaamheidindicatoren is de voetafdruk een interessant instrument omdat: het tracht alle aspecten van het milieu-impact in één enkel cijfer uit te drukken. Zo krijgen we een geïntegreerde indicator, die toelaat uiteenlopende zaken te vergelijken (zodat appelen en peren inderdaad kunnen vergeleken worden). de methode een eenvoudig, begrijpelijk en aansprekende eenheid gebruikt: vierkante meter aarde in plaats van bijvoorbeeld nitraatgehalte, ozongehalte, kleine stofdeeltjes enzovoort. de berekening niet enkel een voetafdrukscore oplevert, maar dit cijfer vergelijkbaar is met een duidelijk en relevant maximum; de beschikbare aarde. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de CO2-uitstoot; de Belg scoort zo n 12 ton; waarbij niet zo duidelijk is waarom die score (te) veel is. Tegelijk zijn er enkele beperkingen aan de Ecologische Voetafdruk methode. Volgende elementen worden bijvoorbeeld niet gemeten: Verbruik van grondstoffen: enkel de energie en ruimte nodig om grondstoffen te winnen wordt meegerekend, niet de uitputting van de grondstoffen. 1 Food and Agriculture Organization

Hoe verduurzaam je een EVENEMENT. ecomakes LIFEbetter

Hoe verduurzaam je een EVENEMENT. ecomakes LIFEbetter Hoe verduurzaam je een EVENEMENT ecomakes LIFEbetter INHOUDSTAFEL Hoe verduurzaam je een EVENEMENT 1 De Ecologische Voetafdruk als basis 1.1 Meten om te weten 1.2 Voorbeelden 2 De Ecoscan van Ovam als

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Locatie. checklist Duurzaam evenement. Planning, organisatie en inrichting terrein. Energie en water. Afval

Locatie. checklist Duurzaam evenement. Planning, organisatie en inrichting terrein. Energie en water. Afval Locatie Planning, organisatie en inrichting terrein Bepaal de locatie rekening houdend met aansluitingen voor groene stroom en openbaar vervoer Maak een algemeen afval-, energie- en milieuplan op voor

Nadere informatie

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf Kathelijne De Ridder Hoeveel kilo papier gebruikt de gemiddelde Belg per jaar? a) 265 kilo/jaar b) 354 kilo/jaar c) 358 kilo/jaar Hoeveel kilogram restafval

Nadere informatie

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Aan de hand van deze vragenlijst kan je op voorhand je huiswerk doen. Eenmaal de gegevens zijn ingevuld zal het makkelijker en sneller

Nadere informatie

VOETAFDRUK SCAN MEET JE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK!

VOETAFDRUK SCAN MEET JE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK! VOETAFDRUK SCAN MEET JE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK! Wanneer we spreken over duurzame ontwikkeling, de nood om meer ecologisch te leven, blijft meestal ongrijpbaar vaag wat dat dan wel is, een ecologische levensstijl?

Nadere informatie

1. Je woont in... persoonlijke voetafdruk. Ruimte. een appartement of een klein huis met 1 à 2 slaapkamers? (+/- 80m²) 2

1. Je woont in... persoonlijke voetafdruk. Ruimte. een appartement of een klein huis met 1 à 2 slaapkamers? (+/- 80m²) 2 1. Je woont in... een appartement of een klein huis met 1 à 2 slaapkamers? (+/- 80m²) 2 een groot appartement of een huis met 3 à 4 slaapkamers? (+/- 120m²) 3 een groot huis met meer dan 4 slaapkamers?

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Activiteit 2: de ecologische voetafdruk uitgelegd

Activiteit 2: de ecologische voetafdruk uitgelegd Activiteit 2: de ecologische voetafdruk uitgelegd Doelstellingen De leerlingen weten dat er naast een watervoetafdruk ook een ecologische voetafdruk bestaat en begrijpen welke factoren in grote lijnen

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

1. De ecologische voetafdruk

1. De ecologische voetafdruk 1. De ecologische voetafdruk Alles wat je eet, koopt en gebruikt moet ergens gemaakt worden of moet ergens groeien. Daar heb je plaats voor nodig. En soms is dat meer plaats dan je denkt. Zo heb je voor

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

hergebruiken milieu-impact papier

hergebruiken milieu-impact papier Groene evenementen De meeste Europese steden organiseren en hosten grootschalige evenementen. Honderden tot duizenden bezoekers stromen samen en genereren een aanzienlijke sociale en milieu-impact. De

Nadere informatie

Gemiddelde score ecologische voetafdruk Toermalijn

Gemiddelde score ecologische voetafdruk Toermalijn Gemiddelde score ecologische voetafdruk Ruimte! Je woont in. een appartement of een klein huis met 1 à 2 slaapkamers? 2 punten 34 punten een groot appartement of een huis met 3 à 4 slaapkamers? 3 punten

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

MEETINSTRUMENTEN EN ACTIEVORMEN

MEETINSTRUMENTEN EN ACTIEVORMEN MEETINSTRUMENTEN EN ACTIEVORMEN VOOR ECOLOGISCHE GEDRAGSVERANDERING OP DE WERKVLOER Ecolife vzw @ Boekenbeurs 3 november 2009 ONS LEVEN EN WERKEN HEEFT Footprint components EEN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK DE

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie

Algemene info over je groep. Algemene info over het kamp: 1) Naam van de groep: gemeente: postcode:

Algemene info over je groep. Algemene info over het kamp: 1) Naam van de groep: gemeente: postcode: Jerometer kamp Meet de impact van je kamp op het milieu Aan de hand van deze vragenlijst kan je op voorhand je huiswerk doen. Eenmaal de gegevens zijn ingevuld zal het makkelijker en sneller gaan om de

Nadere informatie

Duurzame studiedagen en evenementen

Duurzame studiedagen en evenementen Duurzame studiedagen en evenementen Duurzaam ondernemen staat vandaag bij vele bedrijven op de agenda. Als een bedrijf een evenement organiseert, houdt het ook hierbij meer en meer rekening met duurzaamheid.

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

speelkaart productie

speelkaart productie speelkaart productie productie Voor de geluidsinstallatie en andere technische installaties gebruiken jullie enkel groene stroom. Jullie hebben wel nog een probleem: de geluidsinstallatie is verouderd

Nadere informatie

Mineraal- en bronwater in Nederland. Natuurzuiver, gezond en verantwoord

Mineraal- en bronwater in Nederland. Natuurzuiver, gezond en verantwoord Mineraal- en bronwater in Nederland Natuurzuiver, gezond en verantwoord Mineraal- en bronwaters zijn Uniek: Van constante kwaliteit en samenstelling Afkomstig uit wettelijk beschermde en zuivere bronnen

Nadere informatie

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1.1 Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die enkel een afvalstoffenmelding

Nadere informatie

26% ABE-BAO 14/10/2010. Aanbod AARDE Hoeveel hectare is er beschikbaar = productief? Presentatie EV. ecomakes LIFEbetter

26% ABE-BAO 14/10/2010. Aanbod AARDE Hoeveel hectare is er beschikbaar = productief? Presentatie EV. ecomakes LIFEbetter 14/10/2010 Presentatie EV ecomakes LIFEbetter De Ecologische Voetafdruk Een Ecologische Foto, een berekening, naast mogelijke andere audits of ecoscans (bijvb rond gedrag van personeel) Vb 1kg kaas Aan:

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Doelstelling Workshop: Alle gemeenten warm maken voor een inspirerende Campagne Ecologische voetafdruk Ecologische Voetafdruk in jouw gemeente

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN Gemeente DESTELBERGEN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. VOORWERP VAN HET AFVALPLAN : (aanduiden wat past) o Organisatie van een éénmalig groot evenement 1, ongeacht de aard of de locatie o Organisatie van een

Nadere informatie

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt).

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt). Handleiding website Energiejacht voor energiemeesters In deze handleiding vind je de nodige informatie over hoe je met de website van Energiejacht aan de slag kunt gaan. Met vragen over de website kun

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

1. Ecologische voetafdruk

1. Ecologische voetafdruk 2 VW0 THEMA 7 MENS EN MILIEU EXTRA OPDRACHTEN 1. Ecologische voetafdruk In de basisstoffen heb je geleerd dat we voedsel, zuurstof, water, energie en grondstoffen uit ons milieu halen. Ook gebruiken we

Nadere informatie

TEGEN VOEDSELVERLIES! EEN ACTUELE UITDAGING VOOR DE GROOTKEUKENSECTOR

TEGEN VOEDSELVERLIES! EEN ACTUELE UITDAGING VOOR DE GROOTKEUKENSECTOR SAMEN TEGEN VOEDSELVERLIES! EEN ACTUELE UITDAGING VOOR DE GROOTKEUKENSECTOR Kris Roels - Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies @ Grootkeukencolloquium 2015 WAT IS VOEDSELVERLIES? Voedselverlies

Nadere informatie

Ecotoerisme. Wat houdt het in?

Ecotoerisme. Wat houdt het in? Ecotoerisme De Europese Commissie beschouwt toerisme als een van de meest veelbelovende economische activiteiten in de Europese Unie. Omdat toerisme zo belangrijk is, moet het een duurzame activiteit worden

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN?

HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN? HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN? Ellen Dessart Sodexo Belgium INHOUD o Wat is een duurzaam voedingsaanbod? o Hoe omschakelen van een gewoon naar een duurzaam

Nadere informatie

METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING. Stijn Bruers

METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING. Stijn Bruers METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING Stijn Bruers OVERZICHT MILIEUZORGSYSTEEM NULMETING REDUCTIEDOELSTELLING ANALYSES EN SIMULATIES ACTIEPLAN CASE STUDIES 1 1. MILIEUZORGSYSTEEM

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan

Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan Voldoende warm kleden zodat de verwarming een graadje lager kan Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om kou te lijden in de klas. Een ideale temperatuur voor een klaslokaal is 19 à 20 C. Is het in jullie

Nadere informatie

Factsheet voedselverspilling bij de consument

Factsheet voedselverspilling bij de consument Factsheet voedselverspilling bij de consument VERSIE: MAART 2014 1. Waarvoor dient dit document? De factsheet is een initiatief van de interdepartementale werkgroep voedselverlies van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe 1 CO2-uitstoot hoofdsectoren 1.1 Inleiding In deze rapportage wordt de CO2-uitstoot van uw gemeente weergegeven, voorzover de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn.

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Toolkit doelgerichte communicatie Bedrijven/Industrie

Toolkit doelgerichte communicatie Bedrijven/Industrie Groene handelszaken Wanneer mensen thuiskomen met hun boodschappen staan ze vaak versteld van de hoeveelheid verpakkingen die ze bij hebben: wikkels, plastic zakjes, piepschuim schaaltjes enz. Deze verpakkingen

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN

ENERGIE MEETPLAN ENERGIE MEETPLAN 2014-2017 syndus group 3-8-2016 3.B.2_2 Energie meetplan 2014-2017 2.0 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. Planning meetmomenten... 5 2.1. Meetmomenten vestigingen

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN!

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! Versie 2015 Afval is, zowel in uw sector als in een andere, een onvermijdelijk gevolg van de economische activiteit. Een gevolg dat echter

Nadere informatie

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD M + N PROJECTEN ONTWIKKELDE EEN NIEUWE GENERATIE ZONWERINGSDOEKEN, DIE DE HUIDIGE MATERIALEN

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag PALM Breweries

Duurzaamheidsverslag PALM Breweries Duurzaamheidsverslag PALM Breweries 1 Duurzaamheid bij PALM Breweries Energie en CO 2 6 Terugdringen elektriciteit- en gasverbruik 7 Gebruik van duurzame energie 8 Samenwerking in distributie 9 Beperking

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Ecologische Voetafdruk als duurzaamheids graadmeter.

De Ecologische Voetafdruk als duurzaamheids graadmeter. De Ecologische Voetafdruk als duurzaamheids graadmeter. Hans Lyklema, Wageningen Univ. Mede namens de Werkgroep Voetafdruk Nederland 1 Probleem: Ons omgaan met de Aarde is niet duurzaam. Onze aanpak: 1).

Nadere informatie

LES 2: Klimaatverandering

LES 2: Klimaatverandering LES 2: Klimaatverandering 1 Les 2: Klimaatverandering Vakken PAV, aardrijkskunde Eindtermen Sociale vaardigheden, burgerzin, ICT, vakoverschrijdend, samenwerken, kritisch denken Materiaal Computer met

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen

Duurzame bedrijventerreinen Duurzame bedrijventerreinen Duurzaamheid: meer dan enkel energie Duurzaam bedrijventerrein Energie, water, afval, sociale aspecten, samenwerkingen, Wordt ingewikkelde oefening Gegevens? Project SIS (Sustainable

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens Bernard Govaert Om te kunnen weten hoe uw geleverde inspanningen evolueren, is het van belang van dat u uw energieverbruik registreert. Ondertekenaars

Nadere informatie

Aan de slag Hoe gebruik je het themapakket? Sensibilisatie

Aan de slag Hoe gebruik je het themapakket? Sensibilisatie Inhoud 1 2 3 Aan de slag Hoe gebruik je het themapakket? 2.1 Zes stappen 13 2.2 Doelgroepen: schoenmaker, blijf bij je leest of toch niet 14 2.3 Eindtermen: wat bereik je? 15 2.4 Technische en beroepsscholen:

Nadere informatie

Duurzame evenementen

Duurzame evenementen Duurzame evenementen 26 maart 2015 Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Isja Dominicus i.dominicus@stimular.nl 010 238 28 33 Stichting Stimular De werkplaats voor duurzaam ondernemen Wat doet

Nadere informatie

Handleiding Oplosmiddelenboekhouding

Handleiding Oplosmiddelenboekhouding Handleiding Oplosmiddelenboekhouding Inleiding Wanneer bij de bedrijfsactiviteiten die zijn genoemd in tabel 1 gebruik wordt gemaakt van producten met daarin vluchtige organische stoffen (VOS) moet per

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Cyber Adviseurs Milieubarometer - 2012 Cyber Adviseurs Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010 Net Brussel Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal Oktober 2010 Programma I. Het Agentschap Net Brussel II. Afval sorteren III. Sorteren in de onderneming IV. Het niet-gesorteerd

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER 1. CONTEXT Handleiding bij het invullen van het formulier Het Besluit Voorbeeldgedrag 1 van 15/05/2014 heeft een extra verplichte maatregel toegevoegd in het bedrijfsvervoerplan

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Praktische gids voor de

Praktische gids voor de Praktische gids voor de VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN INHOUD INLEIDING: DE WET 2 1. Is de wetgeving van toepassing op uw bedrijf? 3 3 types verpakkingsverantwoordelijken 2. wat zijn De verplichtingen?

Nadere informatie

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen

Samenvatting. Indicatoren voor ecologische effecten hangen sterk met elkaar samen Samenvatting Er bestaan al jaren de zogeheten Richtlijnen voor goede voeding, die beschrijven wat een gezonde voeding inhoudt. Maar in hoeverre is een gezonde voeding ook duurzaam? Daarover gaat dit advies.

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Composteren op kantoor

Composteren op kantoor Composteren op kantoor Principe: starten met composteren en zo organisch afval verminderen op kantoor Deze actie promoot het composteren en beperken van organisch afval. Composteren is het belangrijkste

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

CSC-CAT1201 - BIJLAGE 3 Milieukundige specificaties van de markt

CSC-CAT1201 - BIJLAGE 3 Milieukundige specificaties van de markt CSC-CAT1201 - BIJLAGE 3 Milieukundige specificaties van de markt De Koninklijke Muntschouwburg draagt aandacht voor het milieu en voor sociale aspecten hoog in het vaandel. Dit engagement wordt op een

Nadere informatie

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016 Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016 Energie management plan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reductiedoelstellingen... 2 3. Plan van aanpak... 3 3.1 Scope 1: reductiemaatregelen brandstofverbruik...

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

voetafdrukrekeningen, herbe rekend

voetafdrukrekeningen, herbe rekend De Belgische voetafdrukrekeningen, herbe rekend 2 april 2009 Lies Janssen Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie De ecologische voetafdruk van België + Luxemburg Tot 2007 publiceerde Global

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Locatie Bolswarderbaan Antonius Zorggroep Milieubarometer - 2013 Locatie Bolswarderbaan Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Boom+Verweij Milieubarometer - 2015 Boom+Verweij Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de

Nadere informatie

AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER

AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER AquaPath Module 4 DUURZAME LEVENSSTIJLEN EN WATER SAMENVATTING Weet je dat de meeste van onze dagelijkse activiteiten, inclusief voedsel, kleding en reizen, een hoog waterverbruik betekenen en daarmee

Nadere informatie

CO2-calculator. Handleiding. Petra Vanhercke Dienst informatica Provinciebestuur Vlaams-Brabant

CO2-calculator. Handleiding. Petra Vanhercke Dienst informatica Provinciebestuur Vlaams-Brabant CO2-calculator Handleiding Petra Vanhercke Dienst informatica Provinciebestuur Vlaams-Brabant INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Maak een account aan voor de school... 2 Log in op de website... 3 Hoe pas je

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen:

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen: Da' s proper Wat is Da s proper!? Da s proper! is een educatieve workshop voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De workshop maakt hen bewust van afvalbeheer, zwerfvuil en duurzame consumptie en

Nadere informatie