IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen."

Transcriptie

1 TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal afvalbeleid te initiëren, te coördineren en te realiseren in haar werkingsgebied. IVAREM beoogt hiertoe onder andere een daling van de hoeveelheid afvalstoffen, zowel van het restafval als van de selectieve fracties. Om die vermindering te bereiken, zet IVAREM verschillende instrumenten in: Communicatie: sensibilisatie, informatie en educatie van de burger Politiereglementen: opmaken van reglementen die een goede inzameling verzekeren De vervuiler betaalt: het rechtstreeks aanrekenen van de afvalkosten aan de aanbieder (bv. DIFTAR) De inzet van die instrumenten vertaalde zich in het verleden al in een daling van de afvalcijfers. 1

2 TERMEN EN DEFINITIES Om de cijfers correct te interpreteren, is het nodig te weten wat met een bepaalde term bedoeld wordt. Huisvuil Huisvuil omvat alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding die in de voorgeschreven recipiënten (huisvuilzak, container of ondergronds systeem) worden aangeboden. Huisvuil omvat niet de fracties die selectief worden ingezameld (bv. papier & karton, glas, textiel, KGA, PMD). Grofvuil Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding die omwille van omvang, aard en/of gewicht niet in het recipiënt voor huisvuilophaling passen. Grofvuil behelst niet de afvalstoffen die selectief worden ingezameld (bv. textiel, PMD, AEEA, bouw- en sloopafval, autobanden, papier & karton). Gemeentevuil Gemeentevuil behelst de marktafvalstoffen, straat- en veegvuil, strandafval, afval van recipiënten ter bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten en verontreinigd wegbermmaaisel. Afval dat afkomstig is van de dagelijkse werking van de eigen gemeentelijke diensten wordt geregistreerd als gemeentelijk bedrijfsafval. Vanaf 2009 heeft OVAM vastgelegd dat 80 % van het straat- en veegvuil bestaat uit zand en grind en niet meer bij gemeentevuil gerekend wordt. Sorteerresidu PMD Sorteerresidu PMD omvat de afvalstoffen die verkeerdelijk in de PMD-zak terecht komen. In het sorteercentrum worden die uitgesorteerd. Restafval De hoeveelheid restafval is de som van het huisvuil + grofvuil + gemeentevuil + sorteerresidu PMD. Selectieve fracties Alle fracties die selectief worden ingezameld, zowel huis-aan-huis als via de containerparken, teneinde recyclage mogelijk te maken. Totaal huishoudelijke afvalstoffen Dit is de globale hoeveelheid afvalstoffen. Dus de som van het restafval en de selectieve fracties. 2

3 AFVALCIJFERS 2015 SAMENVATTING Als we de gemiddelde cijfers van het hele werkingsgebied (uitgezonderd Puurs) bekijken, kunnen we volgende vaststellingen doen: De hoeveelheid huisvuil daalde licht met 2,21 % tot 102,13 kg per inwoner. Dit is het laagste cijfer ooit! Er werd 1,89 % minder restafval ingezameld (120,78 kg/inw t.o.v. 123,11 kg/inwoner in 2014). Nooit werd er minder restafval ingezameld dan in De IVAREM-regio zit daarmee mooi onder de huidige Vlaamse doelstelling van 150 kg/inwoner/jaar. Volgend jaar verandert die doelstelling en zal iedere gemeente aan een eigen doelstelling moeten voldoen, cfr. de indeling in het nieuwe Uitvoeringsplan. IVAREM en de gemeenten blijven inspanningen doen om de hoeveelheid restafval nog verder naar beneden te krijgen. De invoering van DIFTAR kan een middel zijn, evenals doorgedreven sensibilisatie en het aanbieden van duurzame alternatieven. De hoeveelheid selectieve afvalstoffen daalde met 2,34 % tot 281,54 kg per inwoner. Ook dat is het laagste cijfer ooit. Ondanks de daling is er toch een opmerkelijke stijging te noteren voor de inzameling van kunststoffen. Die steeg met 18,35 % tot een gemiddelde van 8,87 kg per inwoner. We merken dat steeds meer mensen de inspanning doen om hun plastics uit het restafval te houden. Onderzoek toont aan dat er een inzamelpotentieel is van 15 kg per inwoner per jaar. Er is dus nog marge voor verbetering. De totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen daalde met 2,20 % tot 402,32 kg per inwoner. Dat is de laagste hoeveelheid ooit. De 6 DIFTAR-gemeenten (Berlaar, Bonheiden, Duffel, Lier, Putte en Willebroek) produceerden 17,78 % minder restafval dan niet-diftar-gemeenten. Wederom bewijst DIFTAR zijn doel. We kunnen besluiten dat IVAREM in 2015 de dalende trend voorzet en zowel voor huisvuil (102,13 kg/inwoner), restafval (120,78 kg/inwoner), selectieve fracties (281,54 kg/inwoner) en dus ook voor de totale hoeveelheid huishoudelijk afval (402,32 kg/inwoner) de beste cijfers ooit heeft kunnen voorleggen. IVAREM en de gemeenten zullen blijven sensibiliseren en acties voeren om de productie van afval te verminderen en correct sorteergedrag aan te moedigen. 3

4 RANGSCHIKKING De afvalcijfers 2015 zorgen voor volgende rangschikking: RESTAFVAL 2015 Gemeente kg/inwoner 1. Putte 85,41 2. Bonheiden 99,35 3. Duffel 103,89 4. Berlaar 109,13 5. Sint-Amands 113,03 6. Lier 117,38 7. Willebroek 119,88 8. Bornem 128,85 9. Sint-Katelijne-Waver 128, Mechelen 135,21 Gemiddelde voor regio 120,78 TOTALE HOEVEELHEID HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 Gemeente kg/inwoner 1. Lier 354,48 2. Willebroek 361,02 3. Mechelen 390,54 4. Duffel 399,36 5. Putte 412,76 6. Sint-Katelijne-Waver 433,34 7. Bonheiden 439,58 8. Sint-Amands 447,76 9. Berlaar 459, Bornem 467,65 Gemiddelde voor regio 402,32 4

5 OVERZICHT HUISVUIL, RESTAFVAL, SELECTIEVE FRACTIES EN TOTAAL HUISHOUDELIJK AFVAL HUISVUIL In het hele werkingsgebied van IVAREM nam de hoeveelheid huisvuil af met 2,21 % tot een gemiddelde van 102,13 kg/inwoner. Voor huisvuil is dat het HUISVUIL laagste cijfer ooit. (kg/inw) Quasi alle gemeenten noteerden een lichte daling met uitzondering van Sint-Amands (+ 3,48 % tot 100,32 kg/inwoner), Berlaar (+ 2,10 % tot 91,61 kg/inwoner) en Sint-Katelijne-Waver (+1,05 % tot 104,41 kg/inwoner). Putte (73,89 kg/inwoner) was wederom de gemeente met het minste aantal kilo s huisvuil per inwoner. Mechelen produceerde per inwoner het meeste aantal kilo s huisvuil (114,65 kg/inwoner). Wederom bewijst DIFTAR zijn doel: de zes DIFTAR-gemeenten (Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte, Willebroek en Lier) Willebroek TOTAAL 96,63 102,13 97,14 104,44 99,69 105,74 produceerden gemiddeld 17,81 % minder huisvuil dan de niet-diftar-gemeenten: 91,68 kg/inwoner t.o.v. 111,54 kg/inwoner. RESTAFVAL De hoeveelheid restafval is in het hele werkingsgebied gedaald met 1,89 % tot 120,78 kg/inwoner. Putte spant de kroon met een afname met 5,39 % tot 85,41 kg/inwoner op de voet gevolgd door Bornem met een daling van 5,35 % tot 128,85 kg/inwoner. De gemeente die het minste restafval produceerde, is wederom Putte (85,41 kg/inwoner). De gemeente met de grootste hoeveelheid restafval is Mechelen (135,21 kg/inwoner). Ook hier merken we dat DIFTAR de moeite loont. De totale hoeveelheid restafval was 17,78 % lager bij de DIFTARgemeenten: 108,44 kg/inwoner t.o.v. 131,88 kg/inwoner. Met een gemiddelde van 120,78 kg/inwoner zit IVAREM ruim onder de Vlaamse doelstelling van 150 kg/inwoner. De gemiddelde hoeveelheid ingezameld restafval is nog nooit zo laag geweest als in 2015! Berlaar 91,61 89,73 90,50 Bonheiden 84,20 86,63 83,63 Bornem 110,48 117,72 125,69 Duffel 89,11 90,51 90,80 Lier 101,35 105,23 108,27 Mechelen 114,65 118,15 119,23 Putte 73,89 74,28 71,26 Sint-Amands 100,32 96,95 99,31 Sint-Katelijne- Waver 104,41 103,33 101,83 RESTAFVAL (kg/inw) Berlaar 109,13 106,42 113,78 Bonheiden 99,35 101,44 100,13 Bornem 128,85 136,13 145,17 Duffel 103,89 107,84 108,00 Lier 117,38 121,17 128,68 Mechelen 135,21 139,79 143,73 Putte 85,41 90,28 92,42 Sint-Amands 113,03 111,49 113,64 Sint-Katelijne- Waver 128,97 119,46 119,12 Willebroek 119,88 119,14 126,54 TOTAAL 120,78 123,11 127,34 IVAREM en de gemeenten zullen blijvend inspanningen leveren om de hoeveelheid restafval nog verder terug te dringen. De invoering van DIFTAR kan een middel zijn, evenals doorgedreven sensibilisatie, het aanleveren van alternatieven (compostvaten, afvalarm winkelen ) enz. 5

6 SELECTIEVE FRACTIES In 2015 werden er in het werkingsgebied van IVAREM net iets minder (- 2,34 %) selectieve fracties ingezameld dan in 2014 (281,54 kg/inwoner t.o.v. 288,28 kg/inwoner). De grootste daling was in Putte (- 9,83 % tot 327,36 kg/inwoner), gevolgd door Sint-Amands met een daling van 7,77 % tot 334,73 kg/inwoner. De meeste selectieve afvalstoffen werden ingezameld in Berlaar dat met 350,47 kg/inwoner ruim boven het gemiddelde van het werkingsgebied zit van 281,54 kg/inwoner. Lier is dan weer de stad waar het minste selectieve afvalstoffen werden ingezameld, nl. 237,10 kg/inwoner. We kunnen stellen dat in alle gemeenten de hoeveelheid ingezamelde kunststoffen gestegen is (+ 18,35 %) tot een gemiddelde van 8,87 kg/inwoner. De stad Mechelen spant hier de kroon met een stijging van meer dan 40 % tot een gemiddelde van 8,76 kg/inwoner. De invoering van de huis-aanhuisinzameling van gemengde plastics heeft hier duidelijk een invloed op gehad. TOTAAL HUISHOUDELIJK AFVAL Met een gemiddelde van 402,32 kg/inwoner werd er in heel het werkingsgebied iets minder (-2,20 %) huishoudelijk afval geproduceerd dan in 2014 (411,39 kg/inwoner). Ook dat is een record. De grootste daling werd genoteerd in Putte (- 8,95 % tot 412,76 kg/inwoner), gevolgd door Sint-Amands met een daling van 5,62 % tot 447,76 kg/inwoner. De gemeente Bornem was de gemeente waar het meeste huishoudelijke afvalstoffen werden geproduceerd. Met 467,65 kg/inwoner zit ze ongeveer 16 % boven het gemiddelde van het werkingsgebied. TOTAAL SELECTIEVE FRACTIES (kg/inw) Berlaar 350,47 354,86 374,63 Bonheiden 340,22 347,24 341,86 Bornem 338,80 333,19 342,75 Duffel 295,47 308,53 298,78 Lier 237,10 245,31 256,68 Mechelen 255,33 258,12 270,33 Putte 327,36 363,03 344,34 Sint-Amands 334,73 362,95 491,80 Sint-Katelijne- Waver 304,37 307,28 334,85 Willebroek 241,14 241,87 255,99 TOTAAL 281,54 288,28 297,45 TOTAAL HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN (kg/inwoner) Berlaar 459,6 461,27 488,41 Bonheiden 439,58 448,68 441,99 Bornem 467,65 469,32 487,92 Duffel 399,36 416,37 406,78 Lier 354,48 366,48 385,36 Mechelen 390,54 397,91 414,06 Putte 412,76 453,31 436,76 Sint-Amands 447,76 474,44 491,80 Sint-Katelijne- Waver 433,34 426,75 453,97 Willebroek 361,02 361,01 382,54 TOTAAL 402,32 411,39 424,79 Lier is de stad die het minste huishoudelijke afvalstoffen heeft geproduceerd. Met 354,48 kg/inwoner zit zij bijna 12 % onder het gemiddelde. 6

7 DIFTAR VERSUS NIET-DIFTAR De afvalcijfers hebben weer bewezen dat DIFTAR werkt. Gemiddeld werd er 17,81 % minder huisvuil en 17,78 % minder restafval geproduceerd in DIFTAR-gemeenten dan in niet-diftar-gemeenten. In totaal hadden DIFTAR-gemeenten 1 5,32 % minder huishoudelijk afval dan niet-diftargemeenten 2. 1 DIFTAR-gemeenten: Berlaar, Bonheiden, Duffel, Lier, Putte en Willebroek 2 Niet-DIFTAR-gemeenten: Bornem, Mechelen, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver 7

8 OVERZICHT PER GEMEENTE BERLAAR De hoeveelheid huisvuil steeg licht met 2,10 % tot 91,61 kg/inwoner. Berlaar zamelde 109,13 kg restafval per inwoner in. Dat is een lichte stijging van 2,55 % t.o.v (106,42 kg/inwoner). De hoeveelheid selectief ingezamelde afvalstoffen (350,47 kg/inwoner) daalde licht met 1,24 % t.o.v (354,86 kg/inw). De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is ongeveer gelijk gebleven (- 0,36 %) tot een gemiddelde van 459,60 kg/inwoner. Berlaar zit daarmee nog steeds 14 % boven het gemiddelde voor het hele werkingsgebied (402,32 kg/inwoner). Berlaar staat op de tweede plaats als het gaat over de grootste hoeveelheid geproduceerd huishoudelijk afval. Ze moet enkel Bornem (467,65 kg/inwoner) voor laten gaan. 8

9 BONHEIDEN De hoeveelheid huisvuil daalde met 2,81 % tot 84,20 kg/inwoner. Bonheiden is hiermee de tweede best scorende gemeente en moet enkel Putte voor laten gaan (73,89 kg/inwoner). De totale hoeveelheid restafval daalde licht met 2,06 % van 101,44 kg/inwoner naar 99,35 kg/inwoner. Ook met deze score staat Bonheiden op de tweede plaats, wederom voorafgegaan door Putte (85,41 kg/inwoner). In 2015 werden er ook minder selectieve fracties ingezameld (- 2,02 % tot 340,22 kg/inwoner). Die dalingen leiden ertoe dat de totale hoeveelheid ingezamelde afvalstoffen in 2015 met 2,03 % daalde tot 439,58 kg/inwoner; het laagste ooit voor Bonheiden. Bonheiden is wederom de gemeente waar het meeste papier & karton (74,90 kg/inwoner) werd ingezameld. Voor de inzameling van kunststoffen staan ze op de tweede plaats met 9,65 g/inwoner. De huis-aan-huisinzameling van de roze zak draagt bij aan dit mooie resultaat. 9

10 BORNEM Bornem produceerde in 2015 minder (-6,15 %) huisvuil. Ondanks die daling tot 110,48 kg/inwoner staat ze op de voorlaatste plaats in de rangschikking. Enkel Mechelen produceerde nog meer huisvuil (114,65 kg/inw). We merken een duidelijke stijging in de hoeveelheid ingezamelde kunststoffen (+ 13,14 %) tot 8,96 kg/inwoner. Hiermee zit Bornem net boven het gemiddelde van het werkingsgebied (8,87 kg/ inwoner). Er werd minder huishoudelijk afval geproduceerd dan in Met een zeer lichte daling van 0,36 % eindigt Bornem op een gemiddelde van 467,65 kg/inwoner. Hiermee staat ze op de laatste plaats in de rangschikking en scoort ze ongeveer 16 % boven het gemiddelde van het werkingsgebied (402,32 kg/inwoner). 10

11 DUFFEL De ingezamelde hoeveelheid huisvuil (89,11 kg/inwoner) bleef ongeveer gelijk t.o.v. vorig jaar (90,51 kg/inwoner). Het is het vierde jaar op rij dat Duffel ongeveer status quo blijft. Met dit resultaat staat Duffel op de 3 de plaats in de rangschikking. In 2015 werd er 3,67 % minder restafval ingezameld dan in 2014 (103,89 kg/inwoner t.o.v. 107,84 kg/inwoner). De totale hoeveelheid selectieve fracties is ook gedaald (-4,23 %) tot 295,47 kg/inwoner wat maakt dat de totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen daalde met 4,08 % tot 399,36 kg/inwoner. Hiermee staat Duffel op de vierde plaats in de rangschikking. 11

12 LIER In 2015 werd er minder huisvuil (-3,68 % tot 101,35 kg/inw), minder restafval (-3,13 % tot 117,38 kg/inw), minder selectieve fracties (-3,35 % tot 237,10 kg/inw) en dus ook minder huishoudelijke afvalstoffen (-3,27 % tot 354,48 kg/inwoner) ingezameld dan in Ook in Lier zien we een toename in de hoeveelheid ingezamelde kunststoffen ( + 7,93 %) tot een gemiddelde van 6,40 kg/ inwoner. Hiermee zit Lier ongeveer 28 % onder het gemiddelde van de regio (8,87 kg/inwoner). Lier staat op de 6 de plaats in de rangschikking voor restafval en op de 1 de plaats in de rangschikking voor de totale hoeveelheid huishoudelijk afval. Dat wil zeggen dat Lier het minste huishoudelijke afvalstoffen heeft geproduceerd in het werkingsgebied! 12

13 MECHELEN De hoeveelheid geproduceerd huisvuil daalde voor het vierde jaar op rij. Desondanks blijft Mechelen, met een gemiddelde van 114,65 kg/inwoner, wel de stad waar het meeste huisvuil per inwoner wordt geproduceerd in onze regio. Ook voor restafval was ze de grootste producent. Met een gemiddelde van 135,21 kg zat ze bijna 12 % boven het gemiddelde in het werkingsgebied (120,78 kg/inw). De specifieke stedelijke omgeving van Mechelen heeft een invloed op de cijfers. Wanneer we de cijfers van Mechelen vergelijken met gelijkaardige steden, dan scoort ze ongeveer gemiddeld. De inzameling van kunststoffen is met ongeveer 44 % gestegen tot 8,76 kg/ inwoner. De invoering van de huis-aan-huisinzameling van de gemengde plastics heeft hier duidelijk een rol gespeeld. Omdat Mechelen in verhouding toch weinig selectieve afvalstoffen inzamelde (255,33 kg/inw), kwam ze aan een lage totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Ze staat op de derde plaats in de rangschikking met 390,54 kg/inwoner. 13

14 PUTTE Ook dit jaar kan Putte weer schitterende resultaten voorleggen wat betreft huisvuil (73,89 kg/inw) en restafval (85,41 kg/inw). Geen enkele andere gemeente scoort op die fracties beter. Putte zamelde in 2015 net geen 10 % minder selectieve fracties in (327,36 kg/ inwoner t.o.v. 363,03 kg/inwoner). De inzameling van kunststoffen steeg met 13,95 % tot een gemiddelde van 15,94 kg/inwoner. Hiermee is ze de gemeente die het meeste kunststoffen per inwoner inzamelt en zit ze ruimschoots boven het gemiddelde in de regio (8,87 kg/inwoner). Als het gaat over de totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen dan staat Putte met 412,76 kg/inwoner op de 5 de plaats in de rangschikking. 14

15 SINT-AMANDS Sint-Amands produceerde in ,32 kg huisvuil per inwoner. Een stijging van 3,48 % t.o.v (96,95 kg/inwoner). De hoeveelheid selectieve fracties daalde met 7,78 % tot 334,73 kg per inwoner. Ook in Sint- Amands noteren we een stijging in de hoeveelheid ingezamelde kunststoffen (+ 12,14 %) tot 9,05 kg per inwoner. De totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen daalde met 5,62 % tot 447,76 kg per inwoner. Sint-Amands staat met dit resultaat op de 8 ste plaats in de rangschikking en scoort ongeveer 11 % hoger dan het gemiddelde van de regio (402,32 kg/inwoner). 15

16 SINT-KATELIJNE-WAVER Sint-Katelijne-Waver produceerde in 2015 net iets meer huisvuil dan in 2014 (104,41 kg/inwoner t.o.v. 103,33 kg/inwoner). Hiermee staat Sint-Katelijne-Waver op de 8 ste plaats in de rangschikking. In 2015 werd er 7,96 % meer restafval geproduceerd (128,97 kg/inwoner). Dat is deels te wijten aan de stijging van de hoeveelheid gemeentevuil. In 2015 werden er ongeveer evenveel selectieve afvalstoffen ingezameld als in 2014 (304,37 kg/inwoner t.o.v. 307,28 kg/inw). Ook in Sint-Katelijne-Waver merken we een stijging in de hoeveelheid ingezamelde kunststoffen (+ 6,99 %) tot 8,49 kg/inwoner. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval nam licht toe (+ 1,54 %) tot een gemiddelde van 433,34 kg/inwoner. Met dat resultaat staat Sint-Katelijne-Waver op de 6 de plaats in de rangschikking. 16

17 WILLEBROEK Zowel voor huisvuil (96,63 kg/inwoner), restafval (119,88 kg/inwoner) als selectieve inzameling (241,14 kg/inwoner) zijn de resultaten zowat gelijk gebleven t.o.v Willebroek produceerde gemiddeld 361,02 kg per inwoner aan huishoudelijke afvalstoffen. Willebroek scoort hiermee ongeveer 10 % lager dan het gemiddelde in de regio (402,32 kg/inwoner). Hiermee staat ze op de 2 de plaats in de rangschikking. Enkel Lier kon betere resultaten voorleggen (354,48 kg/inwoner). 17

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Beleidsmatige vragen Waarom wil IVAREM 54 euro forfaitair aanrekenen? Om ook de kosten die niet variabel kunnen aangerekend worden

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Indicatorgegevens Naam

Indicatorgegevens Naam Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis HOEVEELHEID NIET-RECUPEERBAAR HUISHOUDELIJK AFVAL PER INWONER Dit is het totaal gewicht aan restafval per inwoner per jaar

Nadere informatie

Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar

Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Relatie tot de SO Situering in het lokaal beleid Terminaal

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM Artikel 1: Bezoekers HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM De containerparken van IVAREM zijn toegankelijk voor particulieren, die inwoner zijn van één van de volgende gemeenten-vennoten

Nadere informatie

S T A D M E C H E L E N

S T A D M E C H E L E N S T A D M E C H E L E N BELASTING OP DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN Vergadering

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Vlaanderen kent een uitgekiend afvalbeleid. Sinds 1981 wordt er onafgebroken gewerkt aan een goede inzameling en verwerking

Nadere informatie

is materiaalbewust Inventarisatie Huishoudelijke afvalstoffen SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

is materiaalbewust Inventarisatie Huishoudelijke afvalstoffen SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM is materiaalbewust Inventarisatie Huishoudelijke afvalstoffen 2014 SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2014 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Inventarisatie

Nadere informatie

is materiaalbewust INVENTARISATIE HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2015 SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

is materiaalbewust INVENTARISATIE HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2015 SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM is materiaalbewust INVENTARISATIE HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2015 SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM WWW.OVAM.BE Documentbeschrijving 1. Titel publicatie 2. Verantwoordelijke Uitgever 3. Wettelijk Depot

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT NOTA AAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2004 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, V. Peeters, G. De Vroe,

Nadere informatie

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2.

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Hoofdstuk A.4. Afdeling

Nadere informatie

Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 september 2011

Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 september 2011 Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 september 2011 Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 september 2011 Met de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn is de juridische

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door of in opdracht van lokale besturen

Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door of in opdracht van lokale besturen Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door of in opdracht van lokale besturen Inleiding De gemeenten of intergemeentelijke verenigingen hebben de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. Daarnaast

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk?

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder Piet Coopman Stafmedewerker afvalbeleid VVSG 1 - 2 - Gemeentelijke

Nadere informatie

IVAREM 2014 10 635 ton groencompost verkocht 115 textielcontainers 4 643 681 kwh vermogen geproduceerd 11 gemeenten 14 976 zonnepanelen

IVAREM 2014 10 635 ton groencompost verkocht 115 textielcontainers 4 643 681 kwh vermogen geproduceerd 11 gemeenten 14 976 zonnepanelen 19 500 euro voor goede doelen 491 048 bezoekers op containerpark IVAREM 2014 10 635 ton groencompost verkocht 115 textielcontainers 4 643 681 kwh vermogen geproduceerd 11 gemeenten 14 976 zonnepanelen

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 13-08-2014 (203) De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

GEWICHTSPERCENTAGE VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL DAT SELECTIEF WORDT INGEZAMELD

GEWICHTSPERCENTAGE VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL DAT SELECTIEF WORDT INGEZAMELD Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Relatie tot de SO Situering in het lokale beleid Gemeentelijke beleidsdoelstelling GEWICHTSPERCENTAGE VAN HET HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 FINANCIËN 5 2016_GR_00053 Retributiereglement op de verwerking, recyclage, nuttige toepassing en de verwijdering van afvalstoffen aangebracht op

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013 Provincie Antwerpen Gemeente Sint-Amands UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013 Aanwezig: Peter Van Hoeymissen, burgemeester-voorzitter; Bart De Schutter, Els De Smedt, Frans

Nadere informatie

Agenda. Infomoment DIFTAR. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout

Agenda. Infomoment DIFTAR. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout. Huidige situatie Turnhout Agenda Infomoment DIFTAR Turnhout commissie 13 februari 2014 Griet Bossaerts Stafmedewerker Huidige situatie stad Turnhout Ingezamelde hoeveelheden Voorbereidende periode Tarieven Vragenronde Aantal inwoners

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 23 december 2013. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 09-09-2015 (222) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING IVAREM 17 JUNI 2016 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING IVAREM 17 JUNI 2016 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN NOTULEN ALGEMENE VERGADERING IVAREM 17 JUNI 2016 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Agendapunt 1: Aanduiding van stemopnemers Overeenkomstig artikel 36 van de statuten duidt de voorzitter

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016 Deze vragenlijst peilt naar de kwalitatieve gegevens van uw gemeentelijk afval- en materialenbeleid. De informatie uit deze vragenlijst willen we gebruiken om het Vlaams afval- en materialenbeleid verder

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Activiteitenverslag IVAREM Schoutetstraat Mechelen tel fax

Activiteitenverslag IVAREM Schoutetstraat Mechelen tel fax Activiteitenverslag 2016 IVAREM Schoutetstraat 2 2800 Mechelen tel 015 28 77 50 fax 015 28 77 60 info@ivarem.be www.ivarem.be 2 ACTIVITEITENVERSLAG - IVAREM 2016 Inhoudsopgave 1. Wie zijn we?...4 2. Een

Nadere informatie

NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 13 DECEMBER 2013 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 13 DECEMBER 2013 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 13 DECEMBER 2013 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Agendapunt 1: Aanduiding van stemopnemers Overeenkomstig artikel 36 van de statuten duidt

Nadere informatie

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning VVSG-Ronde van Vlaanderen Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid VVSG-Interafval Structuur Algemeen kader Mogelijkheid

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 27 maart 2017. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S.

Nadere informatie

Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 november 1997 Gewijzigd in de gemeenteraad van 26 september 2005, 25 november 2008, 26 oktober 2009

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Hoofdstuk 4: Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Hoofdstuk 4: Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 maart 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 20 februari 2017 Bekendgemaakt op 23 maart

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 1 / 6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk:

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk: Ruimte hm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofñaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delfi.nl Telefoon 1401 5 Retouradres : Advies, Postbus

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 4 februari 2015 (211) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 4 februari 2015 (211) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 4 februari 2015 (211) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 07012015 (210) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN 1 1) IVAREM: inleiding 2) Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering + onderhoud 2.2. Ledigen 2.3. Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd?

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Ronde van Vlaanderen VVSG Wat is het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en Gelijkaardig Bedrijfsafval Geldt als uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Besluit pilots afvalinzameling Dragonder Inhoud raadsvoorstel info raad beeldvormende vergadering november 2014 Invoering afvalverbrandingsbelasting

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden.

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden. HOOFDSTUK 13 VUILNISOPHALING Art. 13.1. - Algemene bepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking

Nadere informatie

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 09 DECEMBER 2016 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 09 DECEMBER 2016 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 09 DECEMBER 2016 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Agendapunt 1: Aanduiding van stemopnemers Overeenkomstig artikel 36 van de statuten duidt

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 1. Situering De Openbare Vlaamse

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems,, T.

Nadere informatie

VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015

VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015 Inzameling van verpakkingsafval RVB 2015_32 Overzicht van een aantal recente evoluties Dit document werd goedgekeurd op Het betreft VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015 een overzicht van heel wat evoluties

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Dames en heren, Beste aanwezigen, Vandaag voelen we niet

Nadere informatie

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid

Nadere informatie

BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016

BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016 BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016 De gemeenteraad in openbare vergadering, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet betreffende

Nadere informatie

Ons kenmerk JM-MIL-001. Gelieve hierbij de goedgekeurde notulen te willen vinden m.b.t. de prijsherziening con+ac+belasting DIFTAR.

Ons kenmerk JM-MIL-001. Gelieve hierbij de goedgekeurde notulen te willen vinden m.b.t. de prijsherziening con+ac+belasting DIFTAR. GEMEENTE Dienst Milieu Contactpersoon Jo Martens Functie Milieuambtenaar Tetefoonnummer 015/767895 Faxnummer 015/76 78 99 E-mailadres Jo.Martens@putte.be - 8 JAN. 20U Uw kenmerk/uw brief van Contactbefastfng

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Van Afval naar Grondstof: Landelijke ontwikkelingen bij de inzameling van huishoudelijk afval. Olaf Prinsen

Van Afval naar Grondstof: Landelijke ontwikkelingen bij de inzameling van huishoudelijk afval. Olaf Prinsen Van Afval naar Grondstof: Landelijke ontwikkelingen bij de inzameling van huishoudelijk afval Olaf Prinsen directeur NVRD Nederlands afval 60 miljard kilo Bedrijfsafval Huishoudelijk afval 500 kilo per

Nadere informatie

2 Correctiefactoren 1. 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3

2 Correctiefactoren 1. 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3 Kustactieplan Inhoud 1 Doel 1 2 Correctiefactoren 1 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3 4 Evaluatie 4 5 Acties 1997-1998 6 5.1 Algemene tendens 6 5.2 Registratie

Nadere informatie

Monitor 2015 Gemeente Staphorst

Monitor 2015 Gemeente Staphorst Monitor 2015 Gemeente Staphorst Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Kilogrammen restafval Aantal meldingen Aantal klachten Percentage hergebruik Inwoners Milieu Inzamelprestatie GFT Inzamelprestatie

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

1. Goedkeuring notulen raad van bestuur van 17 oktober 2014 (119)

1. Goedkeuring notulen raad van bestuur van 17 oktober 2014 (119) Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 21 november 2014 (120) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur van 17 oktober 2014 (119) De

Nadere informatie

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20)

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20) Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR 17-1-2006 p9, aangepast GR 19-9-2006 p20) HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De

Nadere informatie

Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 januari 2014

Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 januari 2014 Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 januari 2014 Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 januari 2014 1 Met de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen eind

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 38070 MONITEUR BELGE 31.08.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6. Beraadslaging - notulen Art. 11. Het comité kan alleen rechtsgeldig beraadslagen als minstens drie vaste leden of hun vervangers aanwezig zijn.

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a.

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a. Reglementering containerpark. Artikel 1.- Doel Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2013

Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2013 Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2013 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 4. Aantal bladzijden 65 6. Prijs*

Nadere informatie

ondergronds collectief

ondergronds collectief Zo werkt het! in een nieuw jasje: ondergronds collectief systeem Uw IVAREM vervangt de systemen voor restafval en PMD door nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hun degelijkheid al bewezen in o.a.

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 08-10-2014 (205) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Milieubarometer gelezen

Milieubarometer gelezen Milieubarometer gelezen Opmerking vooraf Milieubarometer: eigen cijfers, gehaald uit eigen werking, OVAM, IMOG, Vlaamse milieumaatschappij, eandis Evolutie over enkele jaren Ook in 2008: stadsmonitor,

Nadere informatie

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Programma 13.30 uur: Verwelkoming 14.00 uur: Presentatie EcoWerf - Algemene organisatie en activiteiten - Principe van werkingsbijdragen - Ondernemingsplan 2013-2018

Nadere informatie

Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 november 2016 (141) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur 1.1. Notulen raad van bestuur

Nadere informatie

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 Beste inwoners, Al bijna 25 jaar kunt u in Zulte gebruik maken van een ruim containerpark waar u met vele afvalfracties gratis terecht kunt. U maakt er dan

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 3 februari 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

extra controle, minder afval

extra controle, minder afval editie 1 jaargang 7 - herfst 2017 Dit is een informatieblad, geen reclameblad p.1 p.1 Afvalbeheer wat kost het & wie betaalt Strijden tegen zwerfvuil Opendeurdag extra katern BINNENKORT IN JOUW GEMEENTE:

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Ontdek hoe het werkt! Welkom op het vernieuwde containerpark Midden juni 2011 opent het vernieuwde containerpark in Meeuwen- Gruitrode zijn

Nadere informatie

Monitor 2016 Gemeente Twenterand

Monitor 2016 Gemeente Twenterand Monitor 2016 Gemeente Twenterand Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Bewonersonderzoek Aantal klachten Inzamelprestaties Inwoners Milieu Samenstelling restafval Mooi Schoon Afval scheiden is goud

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 REGLEMENT Reglement voor het gebruik van het containerpark Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 04 DECEMBER 2015 LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 04 DECEMBER 2015 LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING IVAREM 04 DECEMBER 2015 LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Agendapunt 1: Aanduiding van stemopnemers Overeenkomstig artikel 36 van de statuten duidt de

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Milieuprestatie-indicatoren 2006

Milieuprestatie-indicatoren 2006 Milieuprestatie-indicatoren 26 Dimitri Devuyst Milieucoördinator Dimitri.Devuyst@vub.ac.be Reëel gas per m² 1998,46 1999,4 2,35 21,39 22,42 23,15 24,34 25,44 26,44 Cijfers van 23 zijn niet betrouwbaar

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Stimuleren van afvalscheiding: De wortel of de stok?

Stimuleren van afvalscheiding: De wortel of de stok? Stimuleren van afvalscheiding: De wortel of de stok? Bevorderen afvalscheiding huishoudens Nationale doelstelling restafval: Gemiddeld 75% afvalscheiding en/of 100 kg per inwoner per jaar in 2020 (VANG-HHA)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie