Werk-naar-werk beleid in Vlaanderen:outplacement als kerninstrument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk-naar-werk beleid in Vlaanderen:outplacement als kerninstrument"

Transcriptie

1 Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werk-naar-werk beleid in Vlaanderen:outplacement als kerninstrument Werk naar werk transities: lessons learned Den Haag, 15 april 2013 Peter De Cuyper Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) KULeuven

2 Inhoud 1. Werk-naar-werk beleid in Vlaanderen; 2. Tendensen na invoering van het beleid; 3. Werkt het beleid? 4. Conclusies;

3 1. Werk-naar-werk beleid in Vlaanderen Definitie werk-naar-werk in Nederland (Borghouts, 2012): workers who have to make a transition to another job, because they will lose their current job for economic reasons. definitie werk-naar-werk in Vlaanderen: Gedwongen mobiliteit; Én vrijwillige mobiliteit;

4 1. WNW beleid in Vlaanderen Doelstelling wnw beleid: werkenden op de arbeidsmarkt houden; Uittrede 50+ ers voorkomen; Visie sociale partners: zowel beleid rond vrijwillige als onvrijwillige mobiliteit;

5 1. WNW beleid in Vlaanderen Centrale instrument bij onvrijwillige mobiliteit: recht op outplacement Outplacementrechten als middel om transitiezekerheid te bevorderen; Nagestreefde doelen outplacement: Activering plaatsing van ontslagen wn ers; Werknemers weerbaarder maken op ab markt door psychologische verwerking ontslag, zicht op sterktes/zwaktes, wensen, tools aan te reiken; Generatiepact: oudere werknemers aanzetten tot langer werken. 5

6 1. WNW beleid in Vlaanderen Definitie outplacement outplacement is een geheel van begeleidingsdiensten voor ontslagen werknemers met als doel zo snel mogelijk een passende job te vinden of zich te vestigen als zelfstandige.

7 1. WNW beleid in Vlaanderen Inhoud van de outplacement ; - Psychologische begeleiding - Persoonlijke balans - Zoekcampagne naar een nieuwe job: uitbouwen en uitvoeren - Logistieke en administratieve steun. - Individueel of in groep Inhoud = wettelijk vastgelegd

8 1. WNW beleid in Vlaanderen Verschillende vormen van outplacement naargelang doelgroep: Outplacement bij individueel ontslag (cao51); Outplacement bij individueel ontslag (cao 82 bis); Outplacement bij collectief ontslag via een tewerkstellingscel ; Outplacement bij failissement via een tewerkstellingscel;

9 1. WNW beleid in Vlaanderen: individueel ontslag Outplacement bij individueel ontslag; elke ontslagen 45+ er recht én plicht op outplacement; Doelstelling: oudere werknemers langer aan het werk houden; Kenmerken Werkgever heeft plicht om een aanbod te doen, werknemer de plicht om daar op in te gaan; Inhoud aanbod wettelijk vastgelegd: aanbod van minimum 60 uur; Werkgever betaalt: 1800 euro boete indien geen aanbod; Outplacementbegeleiding uitgevoerd door private spelers; Knelpunt: weinig controle;

10 1. WNW beleid Vlaanderen: collectief ontslag Outplacement bij collectief ontslag via een tewerkstellingscel; Doel: Plaatsing werknemers; Werknemers weerbaarder maken; Doelgroep - Ontslagen werknemers bij collectief ontslag of faillissement; Outplacement als deel van activerend herstructureringsbeleid

11 1. WNW beleid Vlaanderen: collectief ontslag Bij collectief ontslag controleert de Vlaamse overheid of het sociaal plan voldoende activerende maatregelen bevat; Minimale eisen: - Ontslagen 45+ ers: aanbod outplacement van 60 uur gedurende min. 6 maanden; - Ontslagen 45- ers: aanbod outplacement van 30 uur gedurende min. 3 maanden; Vlaamse overheid keurt cao s collectief ontslag maar goed als dit aanbod minimaal aanwezig is;

12 1. WNW beleid Vlaanderen: collectief ontslag Uitvoering sociaal plan verloopt via tewerkstellingscel : - Functie tewerkstellingscel: uitvoering van sociaal plan, waken over het outplacementaanbod, inschrijving van werknemers. - Samenstelling: - VDAB (coördinatie via Sociaal Interventieadviseur); - Werkgever: opvolging en controle; - Werknemersvertegenwoordigers:opvolging en controle: - outplacementbureau(s); - Optioneel: sectoraal opleidingsfonds, voorzien van extra opleidingsaanbod;

13 1. WNW beleid Vlaanderen: collectief ontslag Financiering: - Werkgever, maar tussenkomst overheid en soms van sectorfondsen; - Bij faillissementen: Sociaal Interventiefonds (VDAB)

14 1. WNW beleid Vlaanderen: collectief ontslag Outplacement als proces Eerste infosessie Inschrijving Geen inschrijving Eerste individueel gesprek bij SIA Outplacement Erkend outplacementbureau: begeleiding en eindverslag Opvolging door stuurgroep Werk Geen werk Overdracht naar VDAB Tweede individueel gesprek bij SIA Eventueel vervolgaanbod bij VDAB

15 2. Tendensen na invoering beleid 1. Outplacementmarkt boomt Aantal outplacementbegeleiding stijgt sterk Aantal outplacementbegeleidingen, Aantal actieve outplacementkantoren ook: Sectorfederatie Federgon: van 11 leden in 2003 tot 56 in 2013;

16 2. Tendensen na invoering beleid 2. Opkomst bedrijfssectoren als actoren op de markt; Motivatie: vrees sancties collectivisering risico, kwaliteitsbewaking; Rollen: Aanbesteder; Financier; Kwaliteitsbewaking; Soms uitvoerder; Staan in voor ongeveer de helft van de aanbestedingen; Voorzien daarnaast opleiding; Soms enkel binnen sector; Soms opleidingsbudget;

17 2. Tendensen na invoering beleid 3. Gevolgen op bedrijfsniveau? Verplicht minimaal aanbod te voorzien; Analyse cao s: 3/4 bedrijven gaan verder dan wettelijke verplichtingen, evolutie naar meer focus op hertewerkstelling; Types activerende maatregelen: 49% meer dan wettelijk voorzien outplacementaanbod; 54% arbeidsherverdelende maatregelen; 20% bedrijven voorziet extra opleidingsbudget; 8% voorziet hertewerkstellingspremie; Maar grootste deel van middelen blijft naar ontslagvergoedingen gaan;

18 2. Tendensen na invoering beleid 4. Knelpunten Sectorale markt individueel outplacement Concurrentie voornamelijk op prijs tendeert naar boete en eronder; Lage prijzen kunnen leiden tot : Minder contacturen; Meer groepsbegeleiding; Beperkte opleiding;

19 2. Tendensen na invoering beleid Stringente regelgeving (aantal uur, inhoud, doorlooptijd), maakt maatwerk soms moeilijk; Activering vs passieve ontslagregelingen Outplacement vs brugpensioen; Outplacement vs hoge opzegvergoedingen; Incentives voor hertewerkstelling?

20 3. Werkt het beleid? Effectmeting op basis van HIVA-onderzoek: bevraging van 45+, collectief ontslagen in 2010, d.m.v. telefonische enquête (n=410) Nagestreefde effecten outplacement: Activering plaatsing van ontslagen wn ers; Werknemers weerbaarder maken op ab markt door psychologische verwerking ontslag, zicht op sterktes/zwaktes, wensen, tools aan te reiken; Generatiepact: oudere werknemers aanzetten tot langer werken. Heeft outplacement effecten op deze drie domeinen? 20

21 3. Werkt het beleid: plaatsing (1)? Transitie naar werk: 60% vond werk na outplacement; 53,1% aan het werk mei Netto effectiviteit? Gepercipieerde effectiviteit: 60% stelt de job ook gevonden te hebben zonder outplacement; 31% stelt dat outplacement invloed heeft gehad op het vinden van de job; 9% spreekt van weinig invloed. 21

22 3. Werkt het beleid: inzetbaarheid (2)? Goede resultaten ontslagverwerking en inzetbaarheid: Verwerking van het ontslag: voor de helft heeft outplacement geholpen; Sterktes-zwaktes in kaart brengen: voor 66% heeft outplacement geholpen; Gepercipieerde inzetbaarheid : 60% geeft aan meer vertrouwen te hebben om een job te vinden die aansluit bij de kennis, vaardigheden en interesses. 22

23 3. Werkt het beleid: langer werken (3)? Langer werken? 28% wil langer werken; 46,9%: door outplacement ingezien dat er andere zaken belangrijker zijn dan werken. 55-plussers: 25% langer werken (door outplacement); Voor bijna 60% andere zaken belangrijker (door outplacement); 75% zoekt niet meer naar werk. 23

24 3. Werkt het beleid? Sector- en functieheroriëntatie hoog: 73,1% veranderde van sector; 59,5% veranderde van functie; Andere sector en functie voor 53%; 43% geeft aan dat men door outplacement een andere soort job is gaan zoeken. Scholingsniveau : Sectorale mobiliteit overal groot; Hooggeschoolden en kaderleden veranderen het minst van functie. 24

25 3. Werkt het beleid? Kwaliteit van de transities: Objectieve component: arbeidsvoorwaarden; Subjectieve component: jobtevredenheid; Relatieve component; 25

26 3. Werkt het beleid? Ontslagen werknemers boeten in op werkzekerheid en loon 96,3% contract onbepaalde duur voor ontslag, 70,7% erna; Gemiddeld loon voor ontslag euro, erna; Minder dan 1500 euro/maand: van 22,6% naar 38%; verschillen naargelang scholingsgraad. Algemene jobtevredenheid gelijk: 87% tevreden of zeer tevreden over oude én nieuwe job. Compensatie loonverlies en verlies werkzekerheid door andere aspecten (hogere tevredenheid werkdruk). 26

27 4. Tot slot 1. Belang van sectorale en functie mobiliteit bij het vinden van een baan bij collectief ontslagen 45+ ers; 2. Outplacement verhoogt gepercipieerde inzetbaarheid, zorgt voor jobheroriëntatie maar aandacht voor competentieversterking noodzakelijk; 3. Weinig effect voor 55+ ers 4. Outplacement kan niet volledig compenseren voor uitstoot van oudere werknemers bij collectief ontslag/faillissement, bijkomende maatregelen noodzakelijk. 27

28 4. Meer weten? De Cuyper P., Peeters A., Sanders D., Struyven L. & Lamberts M. (2008), Van werk naar werk: de markt van outplacement, HIVA-KU Leuven/IDEA Consult, Leuven. De Cuyper P. (2009), De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden, HIVA-KU Leuven, Leuven. De Cuyper P. & Jacobs L. (2011), Sectoraal outplacement in kaart gebracht, HIVA-KU Leuven, Leuven. De Cuyper P. & Jacobs L. (2012), Wat na collectief ontslag? Proces en effecten van outplacement in kaart gebracht, HIVA-KU Leuven, Leuven. 28

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden Peter De Cuyper Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO PAPER TEN BEHOEVE VAN CAO- PARTIJEN Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en advies in opdracht van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Diversiteit in integratie

Diversiteit in integratie n. Diversiteit in integratie Auteur(s): Peter De Cuyper en Johan Wets 1 Abstract Vlaanderen ontvangt jaarlijks meer dan 20 000 nieuwkomers. Naast immigratie kwam de voorbije jaren, net zoals in de omringende

Nadere informatie

PLANET. OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag

PLANET. OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag PLANET OUTPLACEMENT Uw onmisbare gids bij ontslag Inhoud Verlos uzelf van het grote taboe p. 4 Wat betekent outplacement voor u? p. 7 De wet over uw plichten p. 8 Het outplacement model p. 11 Bespaar

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Van Werk Naar Werk in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Van Werk Naar Werk in het MKB Eindrapportage Zoetermeer, september 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie