Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015)"

Transcriptie

1 Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding wordt gebruikt om de begeleiding van het outplacementkantoor op te volgen. Dit sjabloon moet gebruikt worden voor alle nieuw opgestarte dossiers in het kader van het Sociaal Interventiefonds vanaf 01 juli Vanaf SI-nr Doel Door wie Voor wie Opbouw en verwachtingen Worddocument Het rapporteringsdocument geeft zowel op een kwalitatieve als een kwantitatieve manier een overzicht van de outplacementbegeleiding. Op deze manier kan de stuurgroep van de tewerkstellingscel de ondernomen begeleidingsacties opvolgen. Het rapporteringsdocument dient opgemaakt te worden door het outplacementkantoor dat de begeleiding op zich neemt. Het rapporteringsdocument wordt gebruikt door de stuurgroep van de tewerkstellingscel, maar wordt ook doorgegeven aan de Inspectie Werk en Sociale Economie voor een eventuele controle. In het word-document wordt een globaal overzicht gegeven van de onderneming die een aanvraag heeft ingediend. Gelieve aan te duiden aan of het om een opstartrapport gaat, een tussentijdse of eindrapportering. Kerngegevens dossier op moment van aanvraag In dit luik wordt een overzicht gegeven van de startsituatie voor het outplacementkantoor. - Naam onderneming Hier schrijf je de naam van de onderneming waar je De naam kan je terug vinden op de webpagina van het Sociaal Interventiefonds: - Gemeente De gemeente waar het bedrijf gelegen was. Je kan dit ook terug vinden op de webpagina van het Sociaal Interventiefonds: - Activiteit onderneming en paritair comité Je geeft een korte omschrijving van de activiteiten van de onderneming. Deze kan je terug vinden op de webpagina van het Sociaal Interventiefonds: - Dossiernummer Sociale interventie Het dossiernummer is een identificatiemiddel om snel een dossier terug te vinden. Gebruik dit nummer steeds in al je communicatie naar de VDAB. Je vindt dit nummer terug op de webpagina van het Sociaal Interventiefonds: - Naam outplacementbureau Het outplacementbureau dat de begeleiding uitvoert wordt hier vermeld. - Verantwoordelijke en consultant/telefoonnummer/ De persoon binnen het outplacementkantoor die gecontacteerd kan worden om afspraken te maken en/of eventuele problemen te bespreken. Vermeldt ook de naam van de consultant die bij afwezigheid van de verantwoordelijke kan aangesproken worden. 1

2 - Aantal werknemers op datum faillissement/ontslagen door de onderneming De aantallen die hier in gevuld worden, zijn gebaseerd op de aantallen in de aanvraag. Dit wordt u toegestuurd door de sociaal interventieadviseur bij toewijzing van het dossier. Indien mogelijk moet er een opsplitsing gemaakt worden tussen de arbeiders en de bediendes. - Datum aanstelling outplacemenbureau Een outplacementbureau wordt via mail op de hoogte gesteld dat zij de begeleiding voor een dossier op zich moeten nemen. De datum van deze mail is de datum aanstelling outplacementbureau.! Let op: Deze mail moet bewaard worden en kan eventueel opgevraagd worden bij een eventuele inspectie door de Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie. - Datum infosessie Dit is de datum van de infosessie of het eerste intakegesprek 1. Contacteren van de ex-werknemers - Aantal personen gecontacteerd Het aantal personen dat gecontacteerd is. - Aantal personen gereageerd Het aantal personen dat gereageerd heeft op de contactname. 2. Informatievergadering - Datum De dag dat de infovergadering is doorgegaan. - Locatie Het adres van de zaal waar de vergadering heeft plaatsgevinden. - Aantal aanwezigen Het aantal personen aanwezig op de infovergadering 3. Verloop outplacementtraject Om een overzicht te krijgen hoe de begeleidingen verlopen, wordt gevraagd om tijdens elk rapportagemoment aan te geven hoeveel personen effectief in begeleiding zijn. Dat wil zeggen, de begeleidingssessies bijwonen.! Let op: Bij de intake en begeleiding dient er voldoende aandacht geschonken te worden aan een eventuele taal- en/of mobiliteitsproblematiek. - Aantal personen nog actief in begeleiding Enkel personen die effectief begeleiding volgen dienen hierin opgenomen te worden. Dat wil zeggen dat personen die ooit deelnemer waren hier niet meer in terug te vinden zijn. Het aantal deelnemers kan dus dalen bij elke reden van uitstroom en stijgen indien nieuwe personen starten met de begeleiding of gebruik maken van de (herinstap)garantie. Indien mogelijk moet er een opsplitsing gemaakt worden tussen de arbeiders en de bedienden.! Let op: Je dient steeds aan de sociaal interventieadviseur die het dossier opvolgt te laten weten dat iemand nieuw is ingestapt. Dit doe je door een mail te sturen en het attest outplacementbegeleiding op te sturen. 2

3 4. Financiële gegevens Om de financiële administratie op te kunnen volgen, vragen we aan het outplacementkantoor een overzicht te maken van alle (betaalde) facturen. - Opleiding Naam deelnemer: Naam van de persoon voor wie de opleiding aangevraagd wordt. Naam opleiding: De naam van de opleiding die aangevraagd wordt. Organisatie: De organisatie die instaat voor het verstrekken van de opleiding. Datum goedkeuring: De datum dat je goedkeuring van de stuurgroep gekregen hebt om de opleiding te volgen. Dit kan de datum van de goedkeuringsmail zijn of de datum van de stuurgroepvergadering Bedrag goedgekeurd: Het bedrag waarvoor het Sociaal Interventiefonds tussen zal komen (incl. BTW) Reeds gefactureerd: Het bedrag dat reeds aan de VDAB is gefactureerd Factuurdatum: Datum dat de factuur aan VDAB is opgemaakt.! Let op: Elke betalende opleidingsvraag dient goedgekeurd te worden door de sociaal interventieadviseur volgens het geldende bestek. Het outplacementkantoor dient deze begeleiding onmiddellijk te factureren. Facturaties na eindrapportage in de stuurgroep worden niet meer betaald. 5. Verklaring Deze verklaring geeft aan dat het outplacementkantoor een correcte rapportering bezorgd heeft aan VDAB. Deze dient zo correct mogelijk ingevuld te worden. Opbouw en verwachtingen Exceldocument Tabblad 1: Overzichtslijst In deze tabel geef je een overzicht van alle personen die in het aanvraagformulier opgenomen zijn.! Let op: We vragen om het aantal begeleidingsmomenten terug weer te geven. - Rijksregisternummer Dit vul je enkel in als je het weet. Voor elke deelnemer die effectief outplacement volgt, wordt een rijksregisternummer ingevuld. - Naam De achternaam van de betrokkene. - Voornaam De voornaam van de betrokkene. - Deelnemer Dit is een uitklapbare lijst met volgende opties: Ja (J): Je duidt dit aan voor elke persoon die effectief ooit in begeleiding geweest is. Het intakegesprek telt niet als begeleiding. Eens deelnemer kan je dus niet veranderen naar niet-deelnemer. Op deze manier wordt er een overzicht gecreëerd van het totaal aantal personen in begeleiding. Nee (N): Elke persoon die bij informering expliciet te kennen geeft dat hij/zij niet wenst deel te nemen aan de outplacementbegeleiding of niet bereikt is. Beschrijf in de kolom Bijkomende info wat de reden van niet-deelname is. Indien een niet-deelnemer op een later tijdstip toch wenst deel te nemen aan de outplacementbegeleiding dient de sociaal interventieadviseur steeds op de hoogte gebracht te worden. 3

4 Garantie (G): Elke persoon die bij informering expliciet te kennen geeft dat hij/zij momenteel niet kan instappen in de outplacementbegeleiding omwille van een specifieke reden (bv. omwille van werk, opleiding, ), maar die wel wil kunnen aanspraak maken op het recht op outplacementbegeleiding wanneer nodig (bv. bij afloop opleiding of tewerkstelling, ). Beschrijf in de kolom Bijkomende info wat de reden van niet-opstarten is. - Leeftijd: Leeftijd op moment van ontslag. - Datum intake: Datum dat het outplacementkantoor een individueel gesprek met de deelnemer gehad heeft. - Nog in begeleiding: Hier geef je aan of iemand nog in begeleiding is, dat wil zeggen effectief naar de sessies komt. Deelnemers kunnen ondertussen uitgestroomd zijn naar werk en wensen de begeleiding niet verder te zetten. Indien dit het geval is, zet je nog in begeleiding op n(ee). Als iemand bijvoorbeeld een opleiding volgt, maar wel nog outplacementbegeleiding volgt, zet je nog in begeleiding op j(a). - # begeleidingsmomenten collectief: Het aantal collectieve begeleidingssessies die deze persoon gevolgd heeft. - # begeleidingsmomenten individueel: Het aantal individuele begeleidingssessies die deze persoon gevolgd heeft. Bij Bijkomende informatie duidt je waarom deze persoon indivueel begeleid wordt. Een intakegesprek wordt niet geteld als een individueel begeleidingsmoment. - # begeleidingsmomenten telefonisch / Het aantal bemiddelings- en begeleidingsacties die telefonisch of via uitgevoerd zijn tussen de consulent en de deelnemer. De consulent kan bvb. taken, opdrachten en dergelijke doormailen.! Let op: Telefonische contactnames of s om administratieve zaken te regelen worden niet geteld als telefonisch of begeleidingsmoment. Activiteiten die je tijdens een collectief/individueel begeleidingsmoment zou ondernemen, kunnen wel gezien worden als een telefonisch of begeleidingsmoment. - Bezig met: Onbepaalde duur: De persoon is aan het werk met een contract van onbepaalde duur. Indien je weet waar de persoon aan het werk is, vul je dit aan bij bijkomende info. Bepaalde duur: De persoon is aan het werk met een contract van bepaalde duur. Indien je weet waar de persoon aan het werk is, vul je dit aan bij bijkomende info. Interim optie vast: De persoon is aan het werk met een interimcontract met een optie voor een contract onbepaalde duur. Indien je weet waar de persoon aan het werk is, vul je dit aan bij bijkomende info. Interim: De persoon is aan het werk met een interimcontract. Indien je weet waar de persoon aan het werk is, vul je dit aan bij bijkomende info. Dienstencheques: De persoon is aan het werk via het systeem van dienstencheques. Indien je weet waar de persoon aan het werk is, vul je dit aan bij bijkomende info. 4

5 Zelfstandig: De persoon heeft zich gevestigd als zelfstandige. Opleiding: De persoon volgt een opleiding. Specifieer in het veld bijkomende info de duur van de opleiding en over welke opleiding het gaat. IBO / werkplekleren: De persoon doet een IBO of een andere vorm van werkplekleren. Werkzoekend: De persoon is nog op zoek naar werk. Hij volgt nog outplacementbegeleiding. Ziekte: De persoon volgt geen outplacementbegeleiding omwille van ziekte. Specifieer de duur van de ziekteperiode in het veld bijkomende info. Andere: Indien geen van de bovenstaande opties van toepassing is. Specifieer bij bijkomende info wat dit is. - Bijkomende info: Iedere info die aantoont waarom het aantal begeleidingen afwijkt, moet opgenomen worden Extra gegevens ivm de hertewerkstelling van de persoon (waar, periode, ). Deze kolom wordt bij elk rapport verder aangevuld. 5

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden Peter De Cuyper Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen

Handleiding Loonkostsimulatie. Jobcentrum West-Vlaanderen Handleiding Jobcentrum West-Vlaanderen ESF-Ambassadeur 2011 1. Voorwoord Door Dirk Deweert, Directeur Sodiro vzw Als erkend sociaal secretariaat en als expert op vlak van loonadministratie en sociaal advies

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden.

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden. HANDLEIDING INHUURDESK ZIGGO Hoe kan ik inloggen? De Inhuurdesk Ziggo is bereikbaar via de volgende internetpagina: http://inhuurdeskziggo.nl. Hier kan je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen:

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: > Hoe moet ik mij inschrijven als werkzoekende? > Waar vind ik passende werkaanbiedingen? > Hoe stel ik mij voor

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan

Handleiding Excelsjabloon. Informatiebeheersplan / Handleiding Handleiding Excelsjabloon Informatiebeheersplan www.bestuurszaken.be/informatiemanagement INHOUD 1 VERSIEBEHEER... 3 2 HET SJABLOON... 4 2.1 Waarom?... 4 2.2 Indeling... 4 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3

1 Coaching en begeleidingstips voor student, stagementor en stagebegeleider... 3 INFORMATIEBUNDEL STAGE 2014-2015 OPLEIDINGEN: agro- en biotechnologie / chemie / elektromechanica / houttechnologie / modetechnologie / textieltechnologiee / vastgoed Inhoudstafel 1 Coaching en begeleidingstips

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Mijn loopbaan. Deze handleiding beschrijft hoe je een profiel aanmaakt en beheert en welke mogelijkheden een profiel jou biedt.

Mijn loopbaan. Deze handleiding beschrijft hoe je een profiel aanmaakt en beheert en welke mogelijkheden een profiel jou biedt. Mijn loopbaan Ben je op zoek naar een nieuwe job? Wil je jouw loopbaan een nieuwe wending geven? Of ben je geïnteresseerd in een beroepsgerichte opleiding? VDAB helpt je op weg bij het realiseren van jouw

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO PAPER TEN BEHOEVE VAN CAO- PARTIJEN Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en advies in opdracht van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie