Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1

2 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid Beheersing risico s en onzekerheden Kwaliteit en zorginnovatie Medewerkers Medezeggenschap Financiën in het kort Toekomst 40 Bijlagen: - Zozijn in cijfers en opsommingen - Overzicht van in 2014 vastgestelde notities - Afkortingen Deel 2 / Jaarrekening en accountantsverklaring Deel 1 en deel 2 zijn zowel los als in een gezamenlijk document te verkrijgen. Deel 1 en 2 zijn verkrijgbaar via Annemieke Steenkamer, Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Rechtsvorm Stichting Zozijn Zorg Stichting Adres Molenallee 50 Postcode Plaats 7384 AN Wilp (GLD) Telefoonnummer Nza nummers , , , Nummer Kamer van Koophandel adres Websites en verwanten.zozijn.nl Zozijn is een maatschappelijke organisatie die werkt met overwegend publiek geld. Wij willen op transparante wijze verantwoording afleggen van ons functioneren in Dit verslag voldoet aan de wettelijke eisen voor een directieverslag en aan de eisen die de zorgbrede Governance Code stelt. De accountant toetst of daaraan is voldaan. Het is aangevuld met gegevens die wij graag delen met onze belanghebbenden. De foto s in dit jaarverslag zijn ontleend aan Zo!, het medewerkers- en vrijwilligersblad van Zozijn (uitgaven 2014). 2

3 1. Verbindingen gelegd We kijken terug op een veelbewogen en spannend jaar waarin we hard gewerkt hebben aan alle veranderingen in het zorgstelsel en de opgelegde bezuinigingen. Veelbewogen, omdat in 2014 duidelijk werd dat er bij de sectoren NAH en Kind & Jeugdhulp en bij de dienst ZAB een aantal medewerkers afscheid moeten nemen. En daarnaast hebben 64 medewerkers besloten afscheid te nemen via de vrijwillig-vertrekregeling. Spannend, omdat in 2014 alle contacten en gesprekken met de gemeenten verzilverd moesten worden in de zogenaamde aanbestedingstrajecten. We hebben vastgehouden aan onze koers en verbindingen gelegd binnen Zozijn en met partners in de wereld om ons heen. We hebben geïnvesteerd in contacten met gemeenten en zorgkantoren, in het uitwerken van hun vragen en in het betrekken van onze cliënten en medewerkers. Mijlpalen in 2014 Contracten voor ondersteuning via de Wmo en Jeugdwet met circa 65 gemeenten in 25 aanbestedingstrajecten. Zozijn-bezuinigingsplan met 3 samenhangende plannen voor de sectoren Kind & Jeugdhulp en Niet aangeboren hersenletsel en de dienst Zorgadvies & Behandeling ZAB en de vrijwilligvertrekregeling. 80% tevredenheid van de cliënten en verwanten over de zorg en ondersteuning die Zozijn geeft, volgens het cliëntervaringsonderzoek. Nieuwe digitale werkomgeving met een nieuw, interactief ZozijnNet en Office 365. Webwinkel waarmee cliënten zelf bestellingen bij UniekKado kunnen verwerken en versturen. Predicaat Excellente school toegekend aan de Daniël de Brouwerschool, voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Managersdag 2014 over Veranderen en verbinden met 35 zorgmanagers. Symposium Samen sterk in sobere tijden georganiseerd door de centrale verwantenraad, met onder meer Tweede Kamerlid Otwin van Dijk. Installatie van de nieuwe Ondernemingsraad. Deelname van cliënten van decentrale raden en de centrale cliëntenraad aan workshops om effectiever te vergaderen. UWV-certificering behaald waarmee onze jobcoaches cliënten mogen begeleiden die in een bedrijf of organisatie aan het werk gaan medewerkers hebben deelgenomen aan een scholing of deskundigheidsbevordering, onder meer aan de nieuwe modules voor de zorg nieuwe stijl, zoals: omdenken, presentiebenadering en netwerkgericht werken. Naast deze mijlpalen hebben wij gewerkt aan vele projecten en veranderplannen. Zo zijn er in 2014 weer 6 nieuwe locaties voor ongeveer 100 cliënten (wonen en dagbesteding) opgeleverd en de nieuwbouw gaat onverminderd door tot Zozijn doet mee aan wijkgerichte projecten en we hebben met de theoretische grondslag een (verbindend) fundament gelegd voor onze zorgprogramma s. Dit is slechts een selectie van onze werkzaamheden in 2014, waarmee we volop in beweging zijn om goed voorbereid te zijn op de veranderingen en versobering die de zorgsector de komende jaren te wachten staan. Ik nodig u graag uit om verder te lezen in dit jaarverslag van Zozijn. Zozijn, mei 2015, Peter Vriesema, Raad van Bestuur, Zozijn 3

4 2. Beeld van Zozijn Onze begeleiding en ondersteuning zorgen ervoor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontwikkelen. Zozijn is een professionele dienstverlener voor kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsprobleem, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, en voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het leveren van verantwoorde en veilige zorg, waarbij de cliënt centraal staat, is onze essentie. De diensten die Zozijn biedt aan cliënten: Wonen & logeren Ambulante begeleiding Dagbesteding & Werken Groei & Ontwikkeling Zozijn School Diagnostiek & behandeling Missie Ontwikkelen met oog voor verschil Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling Visie van mensen met een beperking. Visie Regie op eigen leven Zozijn draagt er aan bij dat alle cliënten hun eigen keuzes (kunnen) maken. Kernwaarden Integer en Vindingrijk Zozijn is een betrouwbare organisatie. Medewerkers en organisatie gaan eerlijk en oprecht om met de belangen van de mensen met een beperking en hun netwerk. De medewerkers van Zozijn zijn vaardig in het bedenken van oplossingen. Als het mogelijk is, ondersteunt Zozijn cliënten in het deelnemen aan activiteiten buiten de zorgorganisatie. Als dat niet of nauwelijks mogelijk is, zorgt Zozijn ervoor dat de buitenwereld naar de cliënten komt. Elk jaar is er bijvoorbeeld een driedaags Zomerfeest op landgoed De Lathmer waar ook derden van harte welkom zijn. Wij ontvangen elk jaar een aanzienlijk aantal externe bezoekers. Belanghebbenden en stakeholders Onze interne belanghebbenden zijn: Cliënten Verwanten Cliënten- en verwantenraden Medewerkers Ondernemingsraad Onze externe belanghebbenden zijn: Vier zorgkantoren in de driehoek Zwolle Nijmegen Winterswijk: 1. Midden IJssel Eno 2. Apeldoorn, Zutphen e.o. Achmea 3. Arnhem Menzis 4. Nijmegen VGZ Zozijn heeft met de zorgkantoren overeenkomsten afgesloten over de wijze en kwaliteit van dienstverlening in het algemeen en een aparte overeenkomst over de jaarlijkse productieafspraken. Per 2014 zijn met elk zorgkantoor (verplichte) inkoopafspraken gemaakt over 4

5 de criteria kwaliteit, innovatie en integrale benadering. Zo zijn er integrale trajecten voor onder meer autisme, knelpunten voor cliënten met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problemen en de aansluiting NAH-revalidatie-Wlz en gemeentelijk domein. Volgens het format van de zorgkantoren rapporteert Zozijn over de voortgang van deze criteria. Ministerie van VWS Inspectie voor de Gezondheidszorg 65 gemeenten in ons werkgebied, waarvan 32 in het kerngebied (enkele via onder-aanneming) Banken en het Waarborgfonds voor de zorg (WfZ) Koepelorganisatie VGN: Zozijn neemt deel in de bestuursadviescommissies Stelselwijziging, Jeugd, Arbeid Cliëntenorganisaties College voor Zorgverzekeringen (CvZ) Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) In het kader van ketenzorg onderhoudt Zozijn contacten met: Het speciaal en regulier (passende) onderwijs Jeugdzorg, inclusief AMK en steunpunten huiselijk geweld Centra voor Jeugd & Gezin MEE Diverse Sociale Werkvoorzieningen (en bedrijven en horeca) Woningbouwverenigingen Organisaties in de eerste lijn Zorgboerderijen en een kinderboerderij Ziekenhuizen Brede scholen Andere VG-zorginstellingen (als partner en als onderaannemer) en de GGZ en LG Thuiszorg, V&V en welzijn Onder anderen met het oog op de Wmo 2015 en Jeugdwet zijn het afgelopen jaar weer nieuwe samenwerkingsinitiatieven en -verbanden ontstaan. Een selectie: Samen met Trajectum organiseert Zozijn voor mensen met een beperking en/of een uitkering in samenwerking met voetbalverenigingen Be Quick en FC Zutphen wijkgerichte dagbesteding. Zozijn werkt samen met de sociale werkvoorziening Hameland aan het organiseren van dagbesteding of lichte arbeidsmatige werkzaamheden voor mensen met een beperking. In Raalte werkt Zozijn samen met Landstede Welzijn, Dimence en RIBW aan het project Samen voor de buurt. In Raalte werkt Zozijn samen met de Parabool, Carinova, Zorggroep Raalte en gemeente Raalte aan een realisatie van een woonservicegebied in Raalte Noord. In Raalte werken alle dagbestedingspartners, vanuit de Wmo-financiering, samen aan Eén dagbesteding in de gemeente Raalte. In Zutphen werkt Zozijn samen met stichting Perspectief aan het opzetten van een wijkteam in de wijk: Waterkwartier. In Lochem organiseert Zozijn samen met de Zozijnschool en Humanitas op thema s ingerichte inloopavonden en -middagen voor mensen met een beperking. Zozijn Op Pad (NAH) ontwikkelt met haar landelijke samenwerkingspartners een innovatief behandelprogramma, vanuit het platform Hersenz, voor mensen met hersenletsel in de chronische fase. In het gemeentehuis van Montferland verzorgen cliënten van Zozijn de catering, samen met leerlingen VSO van De Ziep in Didam. Samen Doetinchem: met DZC 68 en Graafschap Re-integratie begeleiden naar werk van vluchtelingen, andere mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een beperking. Catering in het gemeentehuis van Winterswijk met mensen met een beperking. Zwerfvuilproject met Perspectief (Zutphen) om buurtgericht te werken. Zozijn-medewerker gedetacheerd in wijkteam Arnhem. Deelname aan de spraakmakende voorstelling Een ander mens door vijf mensen met niet aangeboren hersenletsel om begrip en (h)erkenning te kweken voor de (onzichtbare) gevolgen van hersenletsel. Zie voor meer informatie over dienstverlening en over mensen en geld: bijlage, figuren 1 en 2 5

6 Daniël de Brouwerschool De Daniël de Brouwerschool is een ZLMK-school en valt net als Stichting Zozijn Zorg onder de Stichting Zozijn Beheer. Doelstelling is het verzorgen en bevorderen van het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, op rooms-katholieke grondslag, met een regiofunctie, aan zeer moeilijk lerende kinderen. De school verwoordt, met de bloementuin als metafoor, haar visie als volgt: De Daniël de Brouwerschool is een school als een bloementuin. Kinderen komen binnen in de knop, krijgen een goede voedingsbodem en tijd om te aarden. - krijgen voedsel - worden zo nodig bemest - krijgen goede verzorging - worden voortdurend in de gaten gehouden - worden zo nodig uit de wind gezet - krijgen water en warmte - krijgen zonlicht, liefde en aandacht Alle bloemen ontwikkelen zich zo, elk op hun eigen wijze en komen tot bloei. Bij stagnatie in de groei of scheefgroei kunnen we een stokje naast de steel gezet worden. Voor bloemen die extra zorg behoeven is er een bloemenkas aanwezig. Wij omringen de bloemen door zorg maar we laten ze zoveel mogelijk los wanneer zij zelfstandig kunnen groeien en bloeien. We streven ernaar dat iedere bloem zoveel mogelijk zelfstandig kan groeien en bloeien. Iedere bloem weet wel dat er altijd een tuinman of tuinvrouw rondloopt die ondersteuning kan geven. Het tuinpersoneel houdt voortdurend de ontwikkeling van de bloemen in de gaten. Ze leggen de ontwikkeling schriftelijk vast en overleggen met elkaar over de wijze van ontwikkeling en maken plannen voor extra ondersteuning indien nodig. Wanneer we de bloementuin bekijken zien we een kleurrijke uitstraling. Bloemen met eenzelfde bloeiwijze en eenzelfde stekmoment worden gegroepeerd maar soms kiezen we er ook bewust voor een bloem naast andere soorten te zetten. Dit kan een stimulans zijn. Zowel in 2013 als in 2014 ontving de Daniël de Brouwerschool het predicaat Excellente School voor speciaal onderwijs (SO) én voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Zie voor meer informatie over de Daniël de Brouwerschool: 6

7 Hedwig heeft geleerd hoe hij zelf de drinkbak van de geiten kan schoonmaken. Trainer Pauline van de Zozijn School kijkt hoe het nu gaat. 7

8 3. Bestuur en toezicht Governance Zozijn heeft de interne governance vormgegeven volgens het zogenaamde two-tier model. Dit betekent dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur twee afzonderlijke organen zijn, met ieder een eigen verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur is integraal eindverantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van zorg; de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor goed toezicht op de besturing, werkgeverschap en advisering. Zozijn werkt volgens de zorgbrede Governance Code (ZGC, januari 2010). Het belang dat wij hechten aan public governance blijkt uit: Het bewustzijn dat we als zorgonderneming een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. De mogelijkheden waarmee belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op ons beleid. Het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. Een visie op de externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de zorgorganisatie. De statuten van Zozijn Beheer en Zozijn Zorg voldoen aan de zorgbrede Governance Code, evenals de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Ook heeft Zozijn een Informatieprotocol conform de code opgesteld, waarin staat welke informatie ten minste en op welke momenten aan de Raad van Toezicht ter beschikking wordt gesteld. Zie voor meer informatie over de juridische structuur en organisatie/besturingsmodel: bijlage, figuren 3 en 4 Verslag Raad van Bestuur De Raad van Bestuur (RvB) is eenhoofdig. De bestuurder functioneert volgens de uitgangspunten van de Governance Code. In het kader van de (politieke) discussie over goed bestuur heeft hij zich in 2014 ingeschreven voor het accreditatietraject van de NZVD voor bestuurders en volgt de accreditatie in De bezoldiging van de RvB is marktconform (CAO NZVD) en passend voor een organisatie met de omvang en complexiteit als die van Stichting Zozijn. De marktconforme en passende bezoldiging geldt ook voor de directeur van de Daniël de Brouwerschool. Jaarlijks houdt de voorzitter van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek en dit jaar heeft dit gesprek plaatsgevonden in mei. De RvB legt onder meer verantwoording af over de planning- en controlcyclus, de medezeggenschap, de financiers en externe stakeholders. De RvB draagt zorg voor op Zozijn toegesneden risicobeheersing- en controlesystemen. Hij rapporteert niet alleen over financiële risico s, maar ook over risico s als kwaliteit van de zorg, cliënt- en medewerkerveiligheid, personeelsbeleid, imago- en marktrisico s en bouwinvesteringen. De Raad van Bestuur heeft in 2014 vier bestuurscommissies geïnstalleerd die gevraagd en ongevraagd adviseren over strategische beleidsvorming en het sturen op doelen. Daarmee zijn veel bestuurlijke commissies, stuurgroepen, werkgroepen, enz. binnen vier bestuurscommissies georganiseerd. Zo is een meer gestructureerd, en ook geformaliseerd, kader geschapen voor de verschillende strategische vraagstukken die op Zozijn afkomen. Geïnstalleerd zijn: 1. BMR: Bestuurscommissie Management Rapportages 2. BIM: Bestuurscommissie Informatie Management 3. BKV: Bestuurscommissie Kwaliteit & Veiligheid 4. BZWO: Bestuurscommissie Zorginnovatie & Wetenschappelijk onderzoek. Zie voor meer informatie over samenstelling Raad van Bestuur en directeuren: bijlage, figuur 5 Zie voor meer informatie over samenstelling Bestuurscommissies: bijlage, figuur 10 Intern toezicht: verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de Governance Code. Deskundigheid wordt bevorderd door het informeren over bepaalde onderwerpen, presentaties door Zozijn-deskundigen of 8

9 derden en door de bezoeken van de Raad van Toezicht aan voorzieningen, waar met managers en medewerkers wordt gesproken. In 2014 heeft de Raad van Toezicht deelgenomen aan het tweejarige project Beter Leren Toezien op kwaliteit en veiligheid. Het doel is om een richtsnoer te ontwikkelen voor het adequaat toezien op cliëntveiligheid. De projectleiding is in handen van NVTZ/CBO/ZonMw. De Raad van Toezicht ontvangt een honorering conform de normen van de NVTZ. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en kent geen belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. De Raad is werkgever van de bestuurder, adviseert en is sparringpartner van de Raad van Bestuur. De samenstelling, onafhankelijkheid, de kwaliteitseisen en de werving van leden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en de bijbehorende reglementen. Voor de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een profielschets. Zozijn maakt ter ondersteuning bij de werving gebruik van een extern bureau. In 2014 zijn er geen leden afgetreden. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks het eigen functioneren en deze evaluatie heeft in mei 2014 plaatsgevonden. De leden hebben besloten het eigen toezichtskader aan te scherpen. Dit proces is gestart en loopt door in Om voldoende in debat te kunnen gaan met de bestuurder over de besturing, voert de Raad van Toezicht gesprekken met onder meer de Ondernemingsraad en de centrale cliënten- en verwantenraden, en eventueel met stafdirecteuren. De Raad van Toezicht spreekt zijn tevredenheid uit over de voortgang, de ontwikkeling van de organisatie, de voorbereiding op de stelselwijziging, innovaties en de financiële positie van Zozijn en de informatievoorziening door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent drie commissies: 1. de financiële auditcommissie die contact heeft met de directeur Finance & Control en de externe accountant om de begroting en jaarrekening te bespreken 2. de remuneratiecommissie 3. de auditcommissie kwaliteit en veiligheid die contact heeft met de manager Kwaliteitsbureau. De Raad van Toezicht heeft in 2014 viermaal vergaderd, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De december-vergadering is verzet naar januari 2015, omdat Zozijn was genoodzaakt herberekeningen te doen door nieuwe financiële spelregels van de overheid voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet. De RvT heeft inspecteur van de gezondheidszorg mevrouw L. Claessen uitgenodigd om in dialoog te gaan. In de mei-vergadering heeft zij een presentatie gehouden over de visie en de (vernieuwde) rol van de inspectie aan de hand van de brochure Staat van de gezondheidszorg Daarna is van gedachten gewisseld over de rollen in besturing en toezicht opdat Zozijn goed in control is en blijft. Elk jaar bezoekt de Raad van Toezicht een deel van de activiteiten van Zozijn. In 2014 bezocht de Raad de regio Achterhoek / De Liemers. Eerst namen de toezichthouders een kijkje bij de Zozijn School. Daarna bezochten zij dagbestedingslocatie Horsterpark waar zij ook spraken met een aantal (bedienende) cliënten. Vervolgens werden zij rondgeleid in De Vergert in Duiven, een wooncentrum voor ernstig meervoudig beperkte mensen waar participerende familie/verwanten een grote rol spelen in (het uitvoeren van) de zorg. Binnen de Raad van Toezicht is naast toezichthoudende en bestuurlijke ervaring specifieke kennis aanwezig op het gebied van: zorg financiën & bouwfinanciering personeel/arbeidsrecht onderwijs. Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht: bijlage, figuur 6 9

10 (Beleids)onderwerpen, behandeld door de Raad van Toezicht in 2014 RI&E brandveiligheid en prioriteitenlijst AO/IC rapportage 2013 Jaarrekening Zozijn Beheer en Zozijn Zorg incl. accountantsverslag en maatschappelijk jaarverslag 2013 Managementletter 2014 van de accountant Treasurystatuut en -beleid Bezuinigingsplan Zozijn (en samenhangende plannen NAH, K&J, ZAB) Jaarverslag 2013 Klachtencommissie, vertrouwenspersonen en meldpunt klachten Meerjarenperspectief Vastgoedontwikkeling, financiering/hypotheek en herbeoordeling Waarborgfonds voor de zorg 2014 Transitie van AWBZ naar Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet Gedragscode voor medewerkers Catalogus unit arbo over veiligheids- en calamiteitenorganisatie, fysieke belasting, til&transfer, hygiëne- en infectieziekten, legionella, brandveiligheid en BHV, speeltoestellen en zwembaden Begroting, investeringsbegroting en Jaarplan 2014 Beleid en monitoren kwaliteit en veiligheid HKZ-auditrapportage Klokkenluidersrapportage (definitief) verstandelijk gehandicapten Achter de façade Managementrapportages en 4-, 8- en 12-maandrapportages Vernet verzuimrapportage Financiële benchmark Passend onderwijs 10

11 Geconcentreerd trommelt Suzanne op de steeldrum tegenover haar woning op De Lathmer. Met haar handen tovert ze verschillende klanken uit het rvs-instrument. 11

12 4. Strategie en beleid Zozijn brengt steeds beter de systematiek van Plan-Do- Act-Check in praktijk. In 2014 is de monitoring van de cyclus van planning & control doorontwikkeld, is de focus op de koers voor de komende vier jaar geactualiseerd en is gestuurd op een handzaam A3-jaarplan op alle niveaus. Belangrijke vraagstukken zoals veiligheid, vervoer en nieuwbouw benaderen we integraal en in samenhang. Gedurende 2014 is onze planvorming sterk beïnvloed door de politieke ontwikkelingen met aanzienlijke bezuinigingen, een ingrijpende stelselwijziging en tussentijdse wijzigingen in dat stelsel. Veranderingen en bezuinigingen De omgeving is sterk in verandering. In 2014 hebben gemeentelijke overheden en Zozijn ook zich voorbereid op de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Doel van deze wetten is om de verantwoordelijkheid voor een zeer groot deel van welzijn en zorg over te hevelen naar de gemeenten. In tegenstelling tot de Awbz (verzekering) is de Wmo een participatiewet met als doel dat iedereen op eigen wijze kan meedoen in de samenleving. Daarbij hebben de gemeenten de plicht om mensen met een beperking in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te ondersteunen. Zozijn houdt eveneens een vinger aan de pols bij de andere grote decentralisaties: de Participatiewet (samenvoeging van de Wet werk & bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong) én de gevolgen van de Wet Passend Onderwijs. Tot slot verandert per 1 januari 2015 de Awbz in de Wet langdurige zorg (Wlz). De overheveling van begeleiding naar de gemeenten is gepaard gegaan met een forse bezuiniging en ook zijn bezuinigingen ingezet op de langdurige zorg (zie ook hoofdstuk 5 en 9). De bezuinigingen trekken een zware wissel op de zorgmedewerkers en hebben een belangrijk deel van de agenda van directie en management bepaald in Zo zijn herhaaldelijk nieuwe (meerjaren)doorrekeningen gemaakt in s en in fte s, ook omdat het overheidsbeleid, bijvoorbeeld met de positie van de kindercentra, nog in ontwikkeling was. Op basis van de berekeningen is een bezuinigingsplan opgesteld, met uitwerkingen zoals de vrijwillig-vertrekregeling en samenhangende plannen. Al deze documenten hebben het traject van medezeggenschap door Ondernemingsraad, centrale cliënten- en centrale verwantenraad en Raad van Toezicht doorlopen. We ervaren in deze tijden van verandering en bezuiniging dat de medewerkers van Zozijn betrokken zijn bij en bevlogen zijn in hun werk. De bezuinigingen op de gehandicaptenzorg zullen hard aankomen, maar we zien ook kansen voor verbetering, innovatie en nieuwe producten van zorgverlening. Meerjarenperspectief, een koers voor de komende vier jaar De strategie van Zozijn is vastgelegd in het Meerjarenperspectief. Het Meerjarenperspectief wordt, zoals alle onderdelen uit de cyclus van planning en control, jaarlijks vastgesteld door het managementteam (bestuurder en directeuren) en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt instemming of verzwaard advies gevraagd aan de centrale cliëntenraad, centrale verwantenraad en de Ondernemingsraad. A3-jaarplannen Aan het eind van 2014 zijn voor 2015 negen strategische speerpunten geformuleerd. De strategische doelen bepalen onze koers op hoofdlijnen. De strategische speerpunten zijn uitgewerkt in te behalen doelen en bijbehorende acties in het Jaarplan Zozijn Daarbij gaat het om ambities en doelen naast de reguliere werkzaamheden. De doelen en acties zijn vervolgens uitgewerkt in jaarplannen op regio-/sector- en dienstniveau en tot slot in jaarplannen op RVE-niveau. 12

13 De negen strategische speerpunten voor 2015 zijn: 1 Goede en veilige zorg 2 Versterkte contacten in keten/netwerk 3 Professionele medewerkers 4 Toekomstbestendige medewerkers 5 Consequent methodisch werken en handelen 6 Gezonde exploitatie en vermogenspositie met taakstellende bezuinigingen 7 Meebewegen met het nieuwe zorgstelsel (Wmo, Wlz, Jeugdwet, Zvw) 8 Multifunctionele en betaalbare accommodaties 9 Goede reputatie, sterk merk en grotere naamsbekendheid Zie voor meer informatie over de strategische doelen: bijlage, figuur 7 In control via monitoring In 2013 is een nieuwe, integrale rapportagesystematiek ontwikkeld om te monitoren of en in hoeverre de voorgenomen doelen en acties worden gerealiseerd. We hanteren een 4-, 8- en 12-maandrapportage (triaalrapportage/dashboard), onderverdeeld naar: 1. Goede en veilige zorg op basis van zorginhoudelijke risicofactoren: - Zorgplannen in de interne applicatie ECD Pijler 2a geregistreerd in de externe applicatie MediQuest - Interne audits medicatieveiligheid - Interne audits categorie één (zonder medicatieveiligheid) - Risico inventarisaties brandveiligheid - Verbeterpunten uit rapportages aan het IGZ - Meldingen van onvrede & klachten (cliënten en medewerkers) - MIC-meldingen (inclusief arbo-meldingen en meldingen vervoer) - Middelen & maatregelen - Zorgplannen meerzorg en aantoonbare afstemming van zorgdoelen. 2. Professionele en toekomstbestendige medewerkers op basis van factoren op het gebied van opleiding en bekwaamheid: - Deelname trainingen bedrijfshulpverlening - Deelname bedrijfsopleiding - Geregistreerde BIG bekwaamheden - Deelname agressietrainingen - Gehouden R&O gesprekken. 3. Gezonde exploitatie en vermogenspositie op basis van financiële risicofactoren: - Realisatie begroting zorgexploitatie - Ontwikkeling van vervoerskosten - Ontwikkeling van het ziekteverzuim - Ontwikkeling van verlofuren - Contractuele verplichtingen, begrote inzet en gerealiseerde inzet - Wachtlijsten cliënten. Deze monitoring is doorontwikkeld in Op onderdelen zijn maandelijkse gegevens beschikbaar. Met de nieuwe rapportage vervallen alle voorgaande, afzonderlijke rapportages, zoals over de MIC, BIG, audits, arbo en brandveiligheid, ziekteverzuim, enz. Vastgoed Zozijn is eind 2014 gestart met het actualiseren van het businessplan Zozijn Vastgoed Dit betreft een actualisatie van het Businessplan Zozijn vastgoed breed uit juli 2009 en 2012 en heeft tot doel het continueren en actualiseren van het reeds uitgezette beleid en het waarborgen van de financiering voor de investeringen van initiatieven, die zijn opgenomen in de financieringsaanvraag deel III, planperiode Bouwprojecten In 2014 heeft Zozijn verder gebouwd aan goede, veilige en betaalbare zorg voor onze cliënten. Ultimo 2014 hebben wij 50% van de totaal geplande bouwopgave gerealiseerd op verschillende locaties in het werkgebied. De nieuwbouw is noodzakelijk om cliënten kwaliteit van wonen te bieden en om verschillende oude en moeilijk te exploiteren locaties om te vormen tot rendabele voorzieningen. 13

14 Gebruikmakend van de resultaten en ervaringen die met eerste fase van de bouw van Veld & Weide zijn opgedaan, hebben wij diverse bouwprojecten gerealiseerd of in uitvoering genomen. Een selectie: Oost-Veluwe (landgoed De Lathmer Veld en Weide II (20 plaatsen gerealiseerd) en Veld en Weide III (oplevering 2015) De IJsselvallei (dagbesteding volwassenen en dagbesteding Kind & Jeugd, ca. 100 plaatsen (eindoplevering 2015) Uitbreiden Lathmerweg 7 met 16 plaatsen (gerealiseerd). Salland Graafschap en sector NAH Nieuwbouw Raalte, Kemphaan, 69 plaatsen wonen en 69 plaatsen dagbesteding (oplevering 2015) Realisatie tijdelijke huisvesting Raalte Uitbreiding met 11 plaatsen in Sutfene (gericht op ouderenzorg) Dagbesteding aan de Rutgersweg te Neede (gerealiseerd) Nieuwbouw aan de Albert Hahnweg te Lochem, 20 plaatsen verblijf en een soos (oplevering 2015). Achterhoek Liemers en sector Kind en Jeugdhulp Participatie in een brede school te Didam, voor 2 kindgroepen. Vastgoed heeft de plannen vanzelfsprekend gemaakt in samenspraak met de regiodirecteuren, de desbetreffende managers en de verwanten. Ook in de daadwerkelijke bouwfases continueert de intensieve afstemming. Cliënten verhuizen soms rechtstreeks, maar vaak ook via tijdelijke huisvesting, naar hun nieuwe woning of werk-/dagbestedingplek. Dit brengt de nodige logistieke drukte met zich mee. Er is niet alleen interne samenwerking en afstemming, de dienst Vastgoed heeft ook vele contacten met wethouders en ambtenaren van de gemeenten waar de projecten plaatsvinden. Deze gesprekken verlopen grotendeels positief, waarbij Zozijn waardering krijgt voor het dienstenaanbod in het algemeen en de werkwijze bij bouwplannen in het bijzonder. Zie voor meer informatie over de nieuwbouw- en verbouwprojecten: bijlage, figuur 8 Informatievoorziening en ICT-applicaties Het afgelopen jaar is een enorme stap gezet met ICT: een nieuwe infrastructuur, nieuwe internetlijnen, een nieuw serverpark, een extra (uitwijk-)locatie en ook een compleet nieuwe digitale werkomgeving. Deze werkomgeving is gebaseerd op Microsoft Office 365 en Office Daarmee heeft Zozijn in 2014 ook de stap naar het werken in de cloud gerealiseerd. Daarnaast heeft de implementatie plaats gevonden van het nieuwe interactieve intranet (ZozijnNet) in Sharepoint. Dit nieuwe ZozijnNet is het portaal van de medewerker waar hij de ingangen vindt voor applicaties en informatie. ZozijnNet is opgebouwd uit Microsoft componenten en maakt een verdergaande integratie met de computerwerkplek mogelijk. Het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem wordt binnen Sharepoint in gebruik genomen. Ook is een nieuwe factureringsmodule in Resident Web geïmplementeerd, ter vervanging van Cura. De geplande ingebruikname van het nieuwe ECD is helaas door de leverancier verschoven naar Binnen Zozijn zijn nog vele papieren archieven aanwezig en het was niet altijd duidelijk of deze nu wel of niet bewaard moeten blijven. Op basis van regelgeving is uitgezocht welke bewaartermijn gehanteerd moet worden. Cliëntdossiers, personeelsdossiers en vastgoeddossiers zullen digitaal worden gearchiveerd. Werkprocessen zoals digitaal bestellen, digitaal factureren en digitale afhandeling zijn gedeeltelijk ingevoerd en zullen worden uitgebreid. Om nog beter grip te krijgen op de informatievoorziening is een Bestuurscommissie Informatie Management (BIM) in het leven geroepen. Deze is voortgekomen uit de Centrale Projectgroep ICT (CPI). Op operationeel niveau is een FBO (Functioneel Beheer Overleg) actief. Prioriteiten Uitbreiding ipads ZozijnNet Residentweb Voor beeldzorg, met name onder ambulante medewerkers Fase 2 met vervanging M-schijf Verdere inrichting voor goede declaratie bij gemeenten 14

15 Implementatie ECD Uitrol implementatie CPS Domotica toepassingen Elektronisch cliëntendossier 1.4 incl. MICA-module Cliëntvolgend Personeelsplanning Systeem Voor nachtzorg (slaapwachten, wakende wachten m.b.v. ICT-techniek) Inkoopbeleid In 2014 zijn wij het project Inkoopverbetering gestart. Doel van dit project is om besparingen op materiële kosten te realiseren. De afdeling Inkoop is daartoe tijdelijk uitgebreid met inkoopconsultants. De interne en externe inkopers hebben vervolgens in samenspraak met collega s uit het zorgproces de diverse keuzes inzichtelijk gemaakt in een breed scala van inkooppakketten. Gezamenlijk hebben we keuzes gemaakt, die het beste passen bij het zorgproces en de financiële doelstellingen van het project. Uitgangspunt daarbij is dat de besparingen niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van zorg. In de praktijk bleek dat deze manier van inkopen de zorgkwaliteit juist versterkt. In 2014 hebben we inkooppakketten zoals ICT, Voeding, Farmaceutische zorg, Schoonmaak, Energie, Til & Transfermiddelen, Incontinentiemateriaal en Leasing opgepakt. Op deze materiële kosten besparen wij in totaal jaarlijks structureel tussen de 15% en 20%. In 2015 pakken wij de resterende inkooppakketten op, waaronder Huisartsenzorg, Afval, Waskosten, Vervoer, Onderhoud & Techniek, Groenvoorziening en Drukwerk. De verwachting is dat we ook op alle resterende pakketten zo n 15% tot 20% besparen. Verder staat 2015 in het teken van de implementatie van de diverse inkoopcontracten en het volgen van de werkelijke besparingen. Vervoersbeleid Het Zozijn Vervoerscentrum (ZVC) is beduidend anders dan de oorspronkelijke opzet in Door de samenvoeging van de 2 logistieke diensten van Salland Graafschap en Oost-Veluwe per is het ZVC naast een regieorganisatie ook een uitvoeringsorganisatie geworden. Uit de evaluatie blijkt de toegevoegde waarde van het ZVC op regievoering op inkoop, contracteren, contacten met externe vervoerders, de controle op facturen en ook het meedenken over de optimale routes en bezetting. Door de samenvoeging van logistieke diensten en de regiefunctie door het ZVC zijn de besparingsdoelstellingen voor een groot deel behaald.uit een marktverkenning en de eigen ervaring van de afgelopen jaren zien we dat externe vervoerders tegen lagere tarieven kunnen rijden dan onze eigen bussen. Een gang naar de markt kan in de toekomst wenselijk zijn, waarbij de kwaliteit meeweegt. Een integratie van de logistieke vervoersonderdelen met de facilitaire vervoersonderdelen van VGB heeft al plaatsgevonden. 15

16 Medewerkers van de nachtdienst in Wilp kijken en luisteren vanachter hun computer mee of het goed gaat met cliënten. 16

17 5. Beheersing risico s en onzekerheden Algemeen, strategisch, financieel De gehandicaptenzorg bevindt zich in een overgangsfase van budget- naar prestatiebekostiging. De overgangsregeling bij de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en de door de NZA toegekende compensatieregeling bieden duidelijkheid. Aanpassingen in de AWBZ brengen echter nieuwe onduidelijkheden met zich mee. Per 2015 verandert er veel in de gezondheidszorg. De AWBZ verdwijnt en alle zorg wordt overgeheveld naar de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in het gemeentelijk domein, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz). Op hoofdlijnen gaat de lichtere zorg naar de Wmo, de Jeugdwet of de Zvw en gaat de zware zorg naar de Wlz. De overgang gaat gepaard met tariefskortingen, toegangsbeperkingen, volumerisico s (concurrentie) en een veelheid aan nieuwe (gemeentelijke) contractpartijen. Voor cliënten die ultimo 2014 in zorg zijn geldt een overgangsrecht. Wij spelen proactief in op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Sinds 2012 hebben wij via diverse projecten voorbereidingen getroffen om ons voor te bereiden op de praktische effecten van aanpassingen in het zorgstelsel. Zozijn anticipeert op het scheiden van wonen en zorg door haar vastgoedportefeuille hierop door te lichten en waar nodig op aan te passen/te flexibiliseren. De ontwikkelingen gaan simultaan met de verdere realisatie van de meerjarige bouwplannen van Zozijn voor de Wlz, zodat naar onze huidige inzichten de vastgoedportefeuille zowel zorginhoudelijk als financieel toekomstbestendig is. Wij hebben adequate procedures ingericht om de bouw projectmatig te beheersen. De effecten van de kabinetsmaatregelen op de vastgoedstrategie vertalen wij direct in nieuwe scenarioanalyses en -doorrekeningen. De financiële huishouding van Zozijn toont een positief beeld (zie hoofdstuk 9, Financiën in het kort), maar de uitdagingen in de begroting 2015 en verder blijven groot. Wij bereiden ons in financiële zin hierop voor door telkens de exploitatie van de komende vijftien jaar door te rekenen op de verwachte effecten van de aanstaande stelselwijzigingen en bezuinigingen. De verwachte prijs- en volumekortingen als gevolg van de beperking van de toegang tot de Wlz en transitie van delen van de oude AWBZ naar het gemeentelijke domein tegen geringere budgetten leiden tot taakstellingen in de personele en materiële kostensfeer. Om deze taakstellingen te kunnen behalen maar ook om een goede concurrentiepositie en strategische positie in de Wlz te kunnen blijven behouden, blijven investeringen in vastgoed noodzakelijk. De basis voor het succesvol plegen van deze investeringen is aanwezig dankzij de afgegeven borgingen door het Waarborgfonds Zorg (WfZ) en de verdere ophoging van de hypotheek voor toekomstige financieringen. Zozijn voert een risicomijdend beleid als het gaat om het afsluiten van (rentes op) langlopende leningen. Dankzij de borging door het WfZ zijn wij in staat om gelden vroegtijdig te reserveren en tegen vaste rentes langdurig vast te leggen. Integraal risicomanagement Zozijn is in 2012 gestart met het actualiseren van de strategische meerjarenvisie die inspeelt op een veranderd zorgstelsel. Wij vertalen deze strategische visie naar een Zozijn jaarplan en regionale- en sectorale jaarplannen, waarbij wij gebruik maken van de one paper strategy. 1 In de planning & control cyclus 2015 zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het rapporteren van risico s en daartoe getroffen beheersingsmaatregelen. Horizontaal toezicht Zozijn bereidt zich voor op de diverse fiscale ontwikkelingen die aanstaande zijn op het vlak van o.a. de BTW, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Wij streven naar transparantie en hebben in 2012 een convenant afgesloten met de Belastingdienst in het kader van zogenaamd horizontaal toezicht: de aandacht wordt verlegd van controles achteraf naar afspraken vooraf. In overleg met de Belastingdienst wordt een fiscale agenda opgesteld, die wij vertalen in een fiscaal controleplan. 1 De one paper strategy is het samenballen van Zozijn-brede strategische keuzen op een pagina A3, waardoor er in één blik overzicht ontstaat. Per regio/sector/dienst worden vervolgens hierop aansluitend eigen A3 s opgesteld. 17

18 Materiële controle Om de verantwoordelijkheid als zorgkantoor te kunnen waarmaken, kan er naast de huidige algemene economische controle ook een materiële controle plaatsvinden door het zorgkantoor. De doelstelling van deze materiële controle is een betrouwbaar beeld te krijgen van de mate waarin de feitelijk geleverde zorg overeenstemt met de geregistreerde zorg, mede gelet op relevante bekostigingsparameters, bijvoorbeeld zorgzwaarte. In het verslagjaar heeft één van de vier zorgkantoren binnen het werkgebied van Zozijn een materiële controle uitgevoerd. Midden IJssel: verantwoording meerzorg-gelden. De materiële controle toont een positief beeld ten aanzien van deze verantwoording. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) 2 Zozijn geeft, voor wat betreft de administratieve organisatie en interne controle, in elk geval die punten aandacht, die de accountant na de (interim) controle in de managementletter aan de Raad van Bestuur ter verbetering naar voren brengt. Deze controle op de werking van de administratief organisatorische processen vindt in het najaar plaats, zodat deze een leidraad vormen voor de maanden erna. De externe accountant steunt bij zijn controles op de bevindingen uit de controles door de door Zozijn aangestelde interne accountant. Deze rapporteert onafhankelijk van de directeur Financiën & Control op kwartaalbasis aan de Raad van Bestuur over de bevindingen uit zijn tussentijdse controles. Tijdens de eindcontrole op de jaarrekening maakt de accountant, in samenspraak met Zozijn, een tussenbalans op. De directeur Financiën & Control monitort de opvolging van de punten. Hij bespreekt deze met de directeuren en de Raad van Bestuur. Verantwoording vindt plaats door middel van de rapportages uit de planning & controlcyclus. Zozijn heeft de goedkeuring van de accountant verkregen over de AO/IC Aangezien de controle-eisen zijn aangescherpt, dient Zozijn in 2015 aanpassingen door te voeren in de registratie van de extramurale productie en dagbesteding en de interne controle daarop. Dat is ook nodig gezien de per 2015 sterk toegenomen diversiteit aan eisen aan de productieregistraties, voortvloeiend uit de Wmo- en Jeugdwet-contracten die Zozijn met een groot aantal (samenwerkende) gemeenten heeft gesloten. Informatiebeveiliging Met de stap in de cloud met onze computeromgeving is de informatiebeveiliging actueel. De ontsluiting van applicaties en informatie via het internet vereist een goed gebruik door de medewerker. De ontsluiting van onderdelen naar (privé) mobiele telefoons en tablets maakt zorgvuldig handelen noodzakelijk. Een aantal grote applicaties worden inmiddels via een ASP (Applicatie Service Provider) variant gecontracteerd. Applicaties worden door een leverancier gehost en daar wordt ook het technisch beheer voor rekening genomen. Bij de interne audit van Zozijn is afgesproken dat ook de informatievoorzieningsonderdelen zoals applicaties en informatiebronnen worden meegenomen. Daarmee is de interne controle op informatiebeveiliging verankerd. Vervoersdossier Cliënten van Zozijn maken jaarlijks gezamenlijk ruim retourvervoerbewegingen ter waarde van (oorspronkelijk) ca. 4,5 miljoen. Deze worden door zowel externe vervoerders (taxibedrijven) als intern (Zozijn-bussen met chauffeurs) gerealiseerd. Met ingang van 2013 heeft de overheid aanzienlijk bezuinigd op het gehandicaptenvervoer. Om te voldoen aan de taakstelling heeft Zozijn in 2013 een centraal Zozijn Vervoer Centrum (ZVC) opgericht. De kosten zijn eind 2014, begin 2015 teruggeschroefd naar ca. 3,3 miljoen. Voor 2016 zullen de kosten nog verder teruggebracht worden. 4 Deze regeling nr is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ en wordt geleverd door zorgaanbieders die zijn toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ. 18

19 De zwerfvuilroute in Zutphen is winst voor iedereen: de stad wordt schoon, cliënten hebben een andere werkplek en vrijwilligers van Perspectief groeien doordat ze een rol met verantwoordelijkheid hebben gekregen. 19

20 6. Kwaliteit en zorginnovatie Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking en om eraan bij te dragen dat alle cliënten hun eigen keuzes (kunnen) maken. Zozijn voert de ondersteuning uit op basis van de kernwaarden integer en vindingrijk. HKZ Zozijn is in 2014 inmiddels 8 jaar in het bezit van het HKZ-certificaat. HKZ staat voor het kwaliteitsysteem dat gangbaar is in zorgorganisaties. In 2014 is een reguliere audit afgenomen op negen locaties. Er is slechts één afwijking geconstateerd bij het systematisch veilig werken met middelen en materialen bij dagbestedingslocaties. Zie voor meer informatie over de HKZ-certificering: Risico-inventarisaties Voortkomend uit het certificatieschema is in 2011 een instrument voor de Individuele Risicoinventarisatie op cliëntniveau geïntegreerd in het ECD 1.0 (elektronisch cliëntendossier). Dit krijgt een vervolg in het ECD 1.4 (2015). In de notities Veilig denken en doen is het veiligheidsbeleid beschreven. Op samenhangende wijze zet Zozijn in op een veilige omgeving voor de cliënt én medewerker waarin men verblijft of werkt. Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Zozijn werkt volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het Kwaliteitskader omvat: Pijler 1: Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau Pijler 2A: Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau Pijler 2B: Cliëntervaringsonderzoek Pijler 3: Kwaliteit van de relatie cliënt professional. Begin 2015 zijn de gegevens voor pijler 1 en 2A in Mediquest aangeleverd voor het verslagjaar Cliëntervaringsonderzoek In 2014 hebben we (3 jaar na het vorige) een onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek (pijler 2B) laten uitvoeren door Effectory. Ruim 85% van de cliënten en ruim 82% van de verwanten is tevreden over Zozijn. Er zijn 18 sterke punten benoemd en 8 punten waarop we de tevredenheid nog meer kunnen vergroten (groeimogelijkheden). Daarnaast zijn specifieke punten voor een aantal RVE s. De VGN had 9 mogelijke meetinstrumenten geselecteerd voor zorgorganisaties. Daaruit heeft een werkgroep van verwanten, cliënten en kwaliteitsmedewerkers 2 bureaus geselecteerd en deze met elkaar vergeleken op validiteit, betrouwbaarheid, soort vragenlijst in relatie tot doelgroep, verbeterinformatie op cliëntniveau, benchmark, inzet van Zozijn, doorlooptijd en kosten. Deze werkgroep heeft geadviseerd om Effectory het onderzoek af te laten nemen en dit advies is overgenomen. Effectory deed ook ons medewerkeronderzoek. Er zijn 6 versies van vragenlijsten: 1. voor cliënten wonen 2. voor verwanten wonen 3. voor cliënten werk/dagbesteding 4. voor verwanten werk/dagbesteding 5. voor de ouders van K&J 6. voor cliënten NAH. De resultaten worden verwerkt in een plan van aanpak op organisatieniveau, RVE-niveau en individueel cliëntenniveau. Zie voor meer informatie over Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg: Kwaliteitssystemen en advies HKZ certificatieschema Gehandicaptenzorg, jaarlijks audit, 1x/3jaar grote audit (2012 en 2015) Kwaliteitskader VGN, pijler 1, 2A, 2B, 3 Kader Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 20

Jaarverslag 2013 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2013 Stichting Zozijn Zorg Koersvast veranderen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Koersvast veranderen 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 7 4. Strategie en beleid 9 5. Beheersing

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

1. Visie op het toezicht

1. Visie op het toezicht 1. Visie op het toezicht Good governance Toezicht houden op een organisatie in de zorg is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft zowel een interne als een externe kant. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Zozijn Zorg Fundament voor verandering 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Inleiding 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 5 4. Strategie en beleid 7 5. Beheersing risico

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Bram de Gier Chris-Jan van Leeuwen 1 februari 2013 Externe omgeving Het regeerakkoord bevat de volgende maatregelen die direct van invloed

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 26 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Het inrichten van Zozijn

Het inrichten van Zozijn Peter Vriesema Hans Somer over Het inrichten van Zozijn organisatie voor gehandicaptenzorg 2008-2016 kennismaking Situatie 1994 2007 in GHZ gebreken in: organisatiestructuur deskundigheid fundament onder

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Samen werken aan goede zorg

Samen werken aan goede zorg Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg Samen werken aan goede zorg Het is belangrijk dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat wat goede

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie