Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)"

Transcriptie

1 Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Kinderpostzegels werft verder fondsen bij donateurs, bedrijven, vermogensfondsen en ontvangt bijdragen van de VriendenLoterij en de overheid. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan. Kinderen behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Vanwege het vertrek van het huidige hoofd Marketing en Communicatie zijn wij per direct op zoek naar een Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Uitdagingen zijn de implementatie van een nieuwe reeds geformuleerde marketing- en communicatiestrategie gericht op het versterken van de merkpositionering van Kinderpostzegel als een steunwaardige kinderhulporganisatie die zich inzet voor veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen en het verhogen van de omzet uit de Kinderpostzegelactie en bijdragen van particulieren en bedrijven. Het hoofd Marketing en Communicatie is lid van het MT en geeft leiding aan vijf medewerkers. Jouw profiel: HBO/academisch werk- en denkniveau Kennis van bedrijfskundige principes, de doelgroepen en de positie van de organisatie in de maatschappij. Minimaal vijf jaar relevante ervaring Bewezen maatschappelijke betrokkenheid Competenties: resultaatgerichtheid, samenwerken, innovatief vermogen, flexibel gedrag, ondernemerschap, leidinggeven en omgevingsgerichtheid Wij bieden: Een uitdagende, zelfstandige functie waarin je bijdraagt aan de groei en het succes van de organisatie Een gemotiveerde en creatieve werkomgeving De functie is ingeschaald in schaal 12 van de CAO Jeugdzorg. De hoogte van het salaris is mede afhankelijk van opleiding en ervaring. De overige arbeidsvoorwaarden zijn van een goed niveau, conform de CAO Jeugdzorg. Kijk voor meer informatie op Mochten er nog vragen zijn, neem contact op met Ilja van Haaren, tel , op: maandag 18 maart 2013, tussen en uur of woensdag 27 maart 2013, tussen en uur. Geïnteresseerd? Stuur voor 2 april 2013 een sollicitatiebrief met cv per aan mevrouw Ilja van Haaren, directeur Stichting Kinderpostzegels Nederland op dit adres:

2 Procedure Sluitingsdatum voor sollicitaties is 2 april De sollicitatiecommissie bestaat uit de directeur, een MT-lid en een medewerker van de afdeling Marketing en Communicatie. Uiterlijk 8 april zal de sollicitatiecommissie een keuze van 5-8 kandidaten maken die uitgenodigd worden voor een gesprek. Op dinsdag 9 april zullen deze kandidaten gebeld worden en een digitale uitnodiging ontvangen. 1 e sollicitatieronde: 12 april, 15 en 16 april in de ochtend 2 e sollicitatieronde: 22 en 25 april in de ochtend. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

3 Informatie over Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen. Kinderpostzegels steunt honderden projecten in binnen- en buitenland waarbij veiligheid en ontwikkeling van kinderen in een achterstandspositie centraal staat. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie vormt het visitekaartje van de organisatie. Naast de inkomsten uit de actie ontvangt Kinderpostzegels bijdragen van donateurs, bedrijven, loterijen, vermogensfondsen en de overheid. Onze missie is: 'Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van ieder kind. Samen met kinderen zetten wij ons in voor veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Dit doen wij door middel van: het ondersteunen van relevante projecten in binnen- en buitenland met geld en kennis het benoemen en agenderen van een aantal specifieke probleemvelden met betrekking tot kinderen die aantoonbaar relevant en actueel zijn het bundelen van krachten en leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties het mobiliseren van maatschappelijke en particuliere initiatieven het werven van fondsen.' Stichting Kinderpostzegels scoort hoog op betrouwbaarheid en waardering. Veel mensen kennen de organisatie echter alleen van het kind aan de deur en weten niet welke kinderen met hun steun geholpen worden. De organisatie De directeur en afdelingshoofden vormen samen het managementteam. De organisatie bestaat uit vier onderdelen: 1. Projecten en Programma s 2. Marketing en Communicatie 3. Service en Support 4. Financiën. Projecten en Programma s. Op deze afdeling werken twaalf m/v aan de doelstellingen van onze programma's voor kwetsbare kinderen in Nederland en in ontwikkelingslanden. Afdelingshoofd is Annelies Kanis. Marketing en Communicatie richt zich op het uitvoeren van het marketing- en communicatiebeleid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de andere afdelingen. De afdeling bestaat uit zes m/v, afdelingshoofd is vacature. Service en Support houdt zich bezig met het uitvoeren van de Kinderpostzegelactie en andere fondsenwervende acties en het onderhouden van klantcontacten. Daarnaast vallen de automatisering en het beheer van het pand van Kinderpostzegels onder haar verantwoordelijkheid. Op de afdeling werken twaalf m/v, afdelingshoofd is Hans Vermathen. Financiën heeft een ondersteunende taak. De afdeling is primair verantwoordelijk voor de financiën en de personeelsadministratie. Op de afdeling werken vier m/v, afdelingshoofd is Jacques Bartelomij. In totaal zijn er op dit moment 37 personen werkzaam binnen de organisatie, waaronder veel parttimers. Het kantoor van Kinderpostzegels is in Leiden. Voor verdere informatie over Kinderpostzegels Nederland: zie

4 Functieomschrijving Hoofd Marketing en Communicatie Algemene kenmerken Hoofd Marketing en Communicatie is een functie met een strategisch karakter. Het hoofd Marketing en Communicatie is onder verantwoording van de directeur belast met de realisatie en toepassing van het personeels-, financieel- en organisatiebeleid voor de afdeling Marketing en Communicatie. Het hoofd Marketing en Communicatie heeft bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en het beschikbare budget. Doelstelling functie Het hoofd Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen als afgeleide van het organisatiebeleid binnen de afdeling Marketing en Communicatie op (middel)lange termijn. het hoofd Marketing en Communicatie draagt zorg voor het waarborgen van aansluiting van de dienstverlening van de organisatie op marktontwikkelingen en -eisen en is als MT-lid verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het strategisch beleid. Plaats in de organisatie Het hoofd Marketing en Communicatie ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur en geeft zelf hiërarchisch leiding aan medewerkers van de afdeling Marketing en Communicatie. Resultaatgebieden 1 Organisatiebeleid ontwikkelen en realiseren Signaleert voor de organisatie relevante maatschappelijke en politieke trends, ontwikkelingen en vertaalt deze naar kansen en bedreigingen voor de organisatie. Ontwikkelt (samen met de andere leden van het MT) het strategisch meerjarenbeleid van de organisatie. Doet voorstellen in de vorm van uitgewerkte plannen, die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit en de prestatie van de organisatie en haar doelstellingen. Vertaalt het vastgestelde strategische beleid naar doelstellingen en concrete (beleids)plannen inclusief begroting voor Marketing, Communicatie en Fondsenwerving. Delegeert zo nodig naar betrokken medewerkers en instrueert hen. Draagt zorg voor de implementatie van het beleid voor Marketing, Communicatie en Fondsenwerving, bewaakt de uitvoering en stuurt zo nodig bij. Evalueert gevoerd beleid en draagt zorg voor verschillende rapportages. Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten en/of overschotten. Resultaat: Organisatiebeleid is ontwikkeld en gerealiseerd, zodanig dat heldere en concrete doelstellingen (binnen het verantwoordelijkheidsgebied) geformuleerd en behaald zijn. 2 Medewerkers aansturen Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen de afdeling om geformuleerde doelstellingen te kunnen realiseren. Geeft leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van werkzaamheden te controleren en medewerkers waar nodig te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren. Draagt zorg voor de uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid en houdt in dat kader bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken met de betrokken medewerkers. Signaleert ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers, bespreekt deze, legt afspraken vast en ondersteunt hen bij de uitvoering ervan. Signaleert problemen, risico s in de interne omgeving en knelpunten in werkprocessen. Zorgt dat problemen opgelost en onnodige risico s vermeden worden. Fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers met vragen en problemen.

5 Resultaat: Medewerkers zijn aangestuurd, zodanig dat zij gemotiveerd zijn en hun werkzaamheden efficiënt en effectief hebben gerealiseerd. 3 Interne bedrijfsvoeringsprocessen coördineren Bevordert en bewaakt de samenhang tussen de verschillende activiteiten en processen van de organisatie, ter verhoging van de efficiency en effectiviteit van de dienstverlening/doelstellingen. Is verantwoordelijk voor het continue proces van kwaliteitsverbetering zowel voor één of meer beleids-terreinen of organisatieonderdelen als organisatiebreed. Heeft een signalerende, analyserende en rapporterende rol naar directie en collega s met betrekking tot knelpunten in de bedrijfsvoering. Adviseert gevraagd en ongevraagd over vraagstukken en problemen vanuit het eigen verantwoordelijkheidsgebied. Bewaakt de uitvoering van en deelname aan overleg- en samenwerkingsvormen. Resultaat: Interne bedrijfsvoeringsprocessen zijn gecoördineerd, zodanig dat werkzaamheden en activiteiten efficiënt op elkaar zijn afgestemd en kwaliteit is gewaarborgd. 4 Contacten onderhouden Onderhoudt en bevordert de samenwerking met voor de organisatie relevante partijen. Behartigt in voorkomende gevallen de belangen van de organisatie. Onderhoudt een netwerk met relevante contacten, breidt dit uit en verwerft draagvlak voor de standpunten van de organisatie. Fungeert als aanspreekpunt voor het eigen verantwoordelijkheidsgebied. Draagt zorg voor het intern delen van kennis en informatie. Resultaat: Contacten zijn onderhouden, zodanig dat samenwerking is bevorderd, een relevant netwerk is onderhouden en betrokkenen juist en volledig geïnformeerd zijn. Kennis en vaardigheden HBO/academisch werk- en denkniveau Kennis van bedrijfskundige principes (beleid, planning, budgetten etc.) Kennis van en inzicht in de doelgroepen van de organisatie Kennis van de organisatie en de positie van de organisatie in de maatschappij Kennis van organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid Kennis en ervaring in het vakgebied marketing, communicatie en fondsenwerving Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en kennis van Frans en/of Spaans Beschikt over een relevant netwerk. Competentieprofiel Competentie Resultaatgerichtheid Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten Samenwerking Gedragsvoorbeelden Zet algemeen geformuleerde strategieën om in beleidsplannen met duidelijke mijlpalen en eindresultaten. Zorgt dat beoogde resultaten worden bereikt en spreekt anderen aan op het nakomen van afspraken. Zoekt effectieve oplossingen en stimuleert speciale acties als het resultaat in gevaar komt en spant zich in om afgesproken resultaten hoe dan ook te realiseren. Vertaalt doelen voor medewerkers in meetbare of concreet zichtbare resultaten. Ondersteunt medewerkers zodanig dat ze de geplande resultaten kunnen halen. Gedragsvoorbeelden gelden zowel intern als extern voor de samenwerking met collega-organisaties en partners.

6 Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep/de ander Ontwikkelt en bestendigt relaties, allianties en coalities, en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en samenwerking. Biedt hulp aan, denkt mee, wanneer collega's en alliantiepartners daaraan behoefte hebben, of bij problemen of conflicten. Speelt relevante informatie en ervaringen die voor anderen van belang zijn tijdig door. Laat blijken het gezamenlijk resultaat boven het eigen resultaat te stellen. Bespreekt meningsverschillen met collega's en alliantiepartners op tactvolle en constructieve wijze, zonder het conflict uit de weg te gaan. Innovatief Vermogen Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op de toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten, markten en werkterrein Treedt buiten de gangbare paden en doet voorstellen die niet altijd voor de hand liggen, maar wel haalbaar zijn. Luister alert naar ideeën van anderen en schat deze juist in op hun innoverende waarden. Stelt prikkelende vragen over de toekomst op lange termijn en stimuleert daarmee te denken buiten bestaande denkkaders, normen, waarden of praktische beperkingen. Signaleert nieuwe benaderingen in zijn omgeving en brengt die in zijn eigen organisatie. Brengt mogelijkheden in de toekomst ter sprake en vernieuwingen die doorgevoerd moeten worden om de organisatiedoelen waar te kunnen blijven maken. Flexibel gedrag Het veranderen van gedragsstijl en/of invalshoek om een gesteld doel te bereiken Kan zijn ideeën en werkwijze aanpassen als de omstandigheden dit vereisen. Onderkent wanneer een gekozen aanpak of benadering geen effect heeft. Blijft effectief wanneer taken onverwacht veranderen, of bij plotselinge urgente zaken. Maakt gebruik van meerdere beïnvloedingstactieken (lobbyen, sponsors zoeken, beslissers benaderen). Gaat op positieve manier om met onverwachte situaties. Ondernemerschap Signaleren van kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en duurzame oplossingen of voor nieuwe toepassingsgebieden, hiernaar handelen en daarbij verantwoorde risico s durven nemen Zoekt kansen en mogelijkheden. Durft nieuwe dingen aan te pakken. Komt met nieuwe ideeën voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Durft verantwoorde risico s te nemen om een bepaald voordeel te behalen. Doet aan markt- of omgevingsonderzoek. Zoekt actief naar mogelijke partners en overnames in het eigen netwerk en daarbuiten om voordeel voor de eigen organisatie te behalen. Leidinggeven Op een stimulerende wijze richting Geeft aan wat de strategie, het doel en de taken van de organisatie, de afdeling de individuele medewerkers is. Geeft duidelijke opdrachten/instructie/taakstelling/sturing,

7 en begeleiding geven aan medewerkers Stijl en methode van leiding geven aanpassen aan betrokken individuen Samenwerking stimuleren Op een resultaat- en doelgerichte wijze richting en sturing geven aan medewerker. Afdelings- en functiedoelen formuleren, taken verdelen, instructies geven, afspraken maken, voortgang bewaken, corrigeren laat blijken wat hij van medewerkers verwacht en waarop hij hen aanspreekt. Bewaakt de voortgang van werkzaamheden, en maakt duidelijke vervolgafspraken om het effect van gemaakte afspraken na te gaan. Is als projectmanager in staat om meerdere complexe projecten tegelijk te leiden. Bespreekt met medewerkers hun ontwikkeling en ambities en daagt hen uit de lat steeds hoger te leggen. Beoordeelt periodiek medewerkers, bespreekt de gevolgen van goede en slechte beoordelingsresultaten. Omgevingsgerichtheid Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en andere relevante omgevingsfactoren Weet deze kennis effectief voor eigen functie en organisatie te benutten Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied. Vertaalt ontwikkelingen in de maatschappij naar het eigen werkterrein. Heeft externe contacten die hem of haar informeren over maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het eigen functie- of vakgebied. Signaleert in intern overleg actuele veranderingen op eigen terrein. Houdt bij zijn voorstellen en aanpak rekening met de huidige en toekomstige behoeften in de markt en met de concurrentie. Doelstellingen Marketing en Communicatie Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, realiseren en implementeren van het marketing- en communicatiebeleid voor de organisatie en het adviseren van belanghebbenden aangaande marketing en interne en externe communicatie het profileren van de organisatie en haar dienstverlening door het in de media positioneren van de organisatie en haar activiteiten passend bij het gewenste imago het verzamelen van interne en externe informatie en het opstellen en eindredigeren van teksten voor alle corporate communicatie-uitingen en relevante communicatie-uitingen ten behoeve van activiteiten in het kader van het positioneren van de organisatie het vertalen, opstellen en eind redigeren van documentatie en informatie voor communicatieuitingen over onze programma's ten behoeve van activiteiten in het kader van fondsenwerving het ontwikkelen van beleid op het gebied van fondsenwerving het genereren van inkomsten uit fondsenwerving 1 en het hiertoe initiëren, ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het fondsenwervingsbeleid en (wervings)activiteiten op basis van een hiertoe ontwikkeld plan. Aandachtgebieden en doelgroepen zijn: grote organisaties binnen de zakelijke markt en/of particuliere major donors, particulieren en/of kleine tot middelgrote organisaties binnen de zakelijke markt, het beheren van (langdurige/complexe) strategische relaties, de Kinderpostzegelactie en eventueel andere acties met scholen en kinderen Onder fondsenwerving worden alle activiteiten met betrekking tot de volgende onderwerpen verstaan: collecten, mailingacties, nalatenschappen, giften en schenkingen, donaties en contributies, eigen loterijen, prijsvragen, baten uit gezamenlijke acties en overige acties.

MANAGER. Beroepsprofiel

MANAGER. Beroepsprofiel Colofon Landelijk Opleidingsprofiel Sportmanager Gemeenschappelijke opleidingskwalificaties sportmanager van de 6 HBO-instituten voor de opleiding tot sportmanager in Nederland. Redactie Alijd Vervoorn,

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Persoonsgebonden competenties

Persoonsgebonden competenties Persoonsgebonden competenties Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Denkkracht en ontwikkeling... 4 1.1 Opleidingsniveau... 4 1.2 Ontwikkelingsbreedte... 5 2 Informatie verzamelen/informeren/analyseren... 7 2.1

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Contactcenter supervisor

Contactcenter supervisor Contactcenter supervisor Beroepscompetentieprofiel definitief Versie 1 juni 2008 Copyright OOCC All rights reserved Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Van Turen naar Sturen

Van Turen naar Sturen Van Turen naar Sturen Eenmalige uitgave van ROC Eindhoven ten behoeve van Dé Managementconferentie: Netwerken ROC Eindhoven De wereld van ROC Eindhoven is er één van grote getallen: ruim 22.500 studenten,

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie